]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2010-02-11)
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: BdgwksxD
5 # Author: Soeb
6 # Author: Sp5uhe
7 # Author: Wpedzich
8 # Author: Yarl
9 pl: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_comment: 
13         body: Treść
14       diary_entry: 
15         language: Język
16         latitude: Szerokość geograficzna
17         longitude: Długość geograficzna
18         title: Tytuł
19         user: Użytkownik
20       friend: 
21         friend: Znajomy
22         user: Użytkownik
23       message: 
24         body: Treść
25         recipient: Odbiorca
26         sender: Nadawca
27         title: Tytuł
28       trace: 
29         description: Opis
30         latitude: Szerokość geograficzna
31         longitude: Długość geograficzna
32         name: Nazwa
33         public: Publiczny
34         size: Rozmiar
35         user: Użytkownik
36         visible: Widoczny
37       user: 
38         active: Aktywny
39         description: Opis
40         display_name: Publiczna nazwa
41         email: E-mail
42         languages: Języki
43         pass_crypt: Hasło
44     models: 
45       acl: Lista ACL
46       changeset: Zestaw zmian
47       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
48       country: Państwo
49       diary_comment: Komentarz dziennika
50       diary_entry: Wpis w dzienniku
51       friend: Znajomy
52       language: Język
53       message: Wiadomość
54       node: Węzeł
55       node_tag: Znacznik węzła
56       notifier: Notifier
57       old_node: Wcześniejszy węzeł
58       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
59       old_relation: Stara relacja
60       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
61       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
62       old_way: Wcześniejsza droga
63       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
64       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
65       relation: Relacja
66       relation_member: Członek relacji
67       relation_tag: Znacznik relacji
68       session: Sesja
69       trace: Ślad
70       tracepoint: Punkt śladu
71       tracetag: Znacznik śladu
72       user: Użytkownik
73       user_preference: Preferencje użytkownika
74       user_token: Token użytkownika
75       way: Droga
76       way_node: Węzeł drogi
77       way_tag: Tag drogi
78   application: 
79     require_cookies: 
80       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączone Cookies - włącz obsługę cookies w twojej przeglądarce przed kontynuacją.
81     setup_user_auth: 
82       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Zestaw zmian: {{id}}"
86       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
87       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
88       feed: 
89         title: Zestaw zmian {{id}}
90         title_comment: Zestaw zmian {{id}} - {{comment}}
91       osmchangexml: XML w formacie osmChange
92       title: Zestaw zmian
93     changeset_details: 
94       belongs_to: "Należy do:"
95       bounding_box: "Obszar edycji:"
96       box: prostokąt
97       closed_at: "Zamknięto:"
98       created_at: "Utworzono:"
99       has_nodes: 
100         few: "Zawiera następujące {{count}} węzły:"
101         one: "Zawiera następujący {{count}} węzeł:"
102         other: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
103       has_relations: 
104         few: "Zawiera następujące {{count}} relacje:"
105         one: "Zawiera następującą {{count}} relację:"
106         other: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
107       has_ways: 
108         few: "Zawiera następujące {{count}} drogi:"
109         one: "Zawiera następującą {{count}} drogę:"
110         other: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
111       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
112       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
113     changeset_navigation: 
114       all: 
115         next_tooltip: Następny zestaw zmian
116         prev_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
117       user: 
118         name_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
119         next_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
120         prev_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
121     common_details: 
122       changeset_comment: "Komentarz:"
123       edited_at: "Edytowano:"
124       edited_by: "Edytował(a):"
125       in_changeset: "W zestawie zmian:"
126       version: "Wersja:"
127     containing_relation: 
128       entry: Relacja {{relation_name}}
129       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
130     map: 
131       deleted: Skasowano
132       larger: 
133         area: Zobacz obszar na większej mapie
134         node: Zobacz punkt na większej mapie
135         relation: Zobacz relację na większej mapie
136         way: Pokaż drogę na większej mapie
137       loading: Wczytywanie...
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
140       download_xml: Ściągnij XML
141       edit: edytuj
142       node: Węzeł
143       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
144       view_history: zobacz historię zmian
145     node_details: 
146       coordinates: "Współrzędne:"
147       part_of: "Jest częścią:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
150       download_xml: Ściągnij XML
151       node_history: Historia zmian węzła
152       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
153       view_details: zobacz szczegóły
154     not_found: 
155       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
156       type: 
157         changeset: zestaw zmian
158         node: węzeł
159         relation: relacja
160         way: droga
161     paging_nav: 
162       of: z
163       showing_page: Widoczna jest strona
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
166       download_xml: Ściągnij XML
167       relation: Relacja
168       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
169       view_history: zobacz historię zmian
170     relation_details: 
171       members: "Zawiera:"
172       part_of: "Jest częścią:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
175       download_xml: Ściągnij XML
176       relation_history: Historia zmian relacji
177       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
178       view_details: zobacz szczegóły
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
181       type: 
182         node: Węzeł
183         relation: Relacja
184         way: Droga
185     start: 
186       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
187       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Dane
190       data_layer_name: Dane
191       details: Szczegóły
192       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
193       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
194       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
195       load_data: Załaduj dane
196       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
197       loading: Wczytywanie...
198       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
199       object_list: 
200         api: Pobierz ten obszar z API
201         back: Wyświetlanie listy obiektów
202         details: Szczegóły
203         heading: Lista obiektów
204         history: 
205           type: 
206             node: Węzeł [[id]]
207             way: Droga [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Węzeł [[id]]
211             way: Droga [[id]]
212         type: 
213           node: Węzeł
214           way: Droga
215       private_user: prywatny użytkownika
216       show_history: Pokaż zmiany
217       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
218       wait: Moment...
219       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
220     tag_details: 
221       tags: "Znaczniki:"
222     timeout: 
223       sorry: Niestety, pobranie danych dla {{type}} o identyfikatorze {{id}} trwało zbyt długo.
224       type: 
225         changeset: Zestaw zmian
226         node: węzeł
227         relation: relacja
228         way: droga
229     way: 
230       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
231       download_xml: Ściągnij XML
232       edit: edytuj
233       view_history: pokaż historię
234       way: Droga
235       way_title: "Droga: {{way_name}}"
236     way_details: 
237       also_part_of: 
238         one: należy również do drogi {{related_ways}}
239         other: należy również do dróg {{related_ways}}
240       nodes: "Węzły:"
241       part_of: "Jest częścią:"
242     way_history: 
243       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
244       download_xml: Ściągnij XML
245       view_details: zobacz szczegóły
246       way_history: Historia zmian drogi
247       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
248   changeset: 
249     changeset: 
250       anonymous: Anonim
251       big_area: (pełny)
252       no_comment: (brak)
253       no_edits: (brak edycji)
254       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
255       still_editing: (nadal edytowany)
256       view_changeset_details: Zobacz szczegóły changesetu
257     changeset_paging_nav: 
258       next: Następna »
259       previous: "« Poprzednia"
260       showing_page: Strona {{page}}
261     changesets: 
262       area: Obszar
263       comment: Komentarz
264       id: ID
265       saved_at: Zapisano
266       user: Użytkownik
267     list: 
268       description: Ostatnie zmiany
269       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze {{bbox}}
270       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
271       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
272       heading: Zestawy zmian
273       heading_bbox: Zestawy zmian
274       heading_user: Zestawy zmian
275       heading_user_bbox: Zestawy zmian
276       title: Zestawy zmian
277       title_bbox: Zestawy zmian w {{bbox}}
278       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
279       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
280   diary_entry: 
281     diary_comment: 
282       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
283       confirm: Potwierdź
284       hide_link: Ukryj ten komentarz
285     diary_entry: 
286       comment_count: 
287         one: 1 komentarz
288         other: "{{count}} komentarzy"
289       comment_link: Skomentuj ten wpis
290       confirm: Potwierdź
291       edit_link: Edytuj ten wpis
292       hide_link: Ukryj ten wpis
293       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
294       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
295     edit: 
296       body: "Treść:"
297       language: "Język:"
298       latitude: "Szerokość geograficzna:"
299       location: "Położenie:"
300       longitude: "Długość geograficzna:"
301       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
302       save_button: Zapisz
303       subject: "Temat:"
304       title: Edycja wpisu dziennika
305       use_map_link: na mapie
306     feed: 
307       all: 
308         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
309         title: Wpisy OpenStreetMap
310       language: 
311         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku {{language_name}}
312         title: Wpisy w języku {{language_name}}
313       user: 
314         description: Ostatnie wpisy od {{user}}
315         title: Wpisy dla {{user}}
316     list: 
317       in_language_title: Wpisy w języku {{language}}
318       new: Nowy wpis do dziennika
319       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
320       newer_entries: Nowsze wpisy
321       no_entries: Brak wpisów dziennika
322       older_entries: Starsze wpisy
323       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
324       title: Dzienniki użytkowników
325       user_title: Dziennik dla {{user}}
326     new: 
327       title: Nowy wpis do dziennika
328     no_such_entry: 
329       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
330       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
331       title: Nie ma takiego wpisu
332     no_such_user: 
333       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
334       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
335       title: Nie znaleziono użytkownika
336     view: 
337       leave_a_comment: Zostaw komentarz
338       login: Zaloguj się
339       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby dodać komentarz"
340       save_button: Zapisz
341       title: Wpisy użytkowników | {{user}}
342       user_title: Dziennik dla {{user}}
343   export: 
344     start: 
345       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
346       area_to_export: Obszar do eksportu
347       embeddable_html: HTML do wklejenia
348       export_button: Eksportuj
349       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
350       format: Format
351       format_to_export: Format eksportu
352       image_size: Rozmiar obrazka
353       latitude: "Szer:"
354       licence: Licencja
355       longitude: "Dł:"
356       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
357       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
358       max: max
359       options: Opcje
360       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
361       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
362       output: Wynik
363       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
364       scale: Skala
365       zoom: Zoom
366     start_rjs: 
367       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
368       change_marker: Zmień pozycję pinezki
369       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
370       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
371       export: Eksport
372       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
373       view_larger_map: Większy widok mapy
374   geocoder: 
375     description: 
376       title: 
377         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
378         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
379         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
380       types: 
381         cities: Miasta
382         places: Miejsca
383         towns: Miasta
384     description_osm_namefinder: 
385       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
386     direction: 
387       east: na wschód
388       north: na północ
389       north_east: na północny wschód
390       north_west: na północny zachód
391       south: na południe
392       south_east: na południowy wschód
393       south_west: na południowy zachód
394       west: na zachód
395     distance: 
396       one: ok. 1km
397       other: około {{count}}km
398       zero: mniej niż 1km
399     results: 
400       more_results: Więcej wyników
401       no_results: Nie znaleziono
402     search: 
403       title: 
404         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
405         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
406         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
407         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
408         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
409         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
410         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
411     search_osm_namefinder: 
412       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
413       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
414     search_osm_nominatim: 
415       prefix: 
416         amenity: 
417           airport: Lonisko
418           arts_centre: Centrum sztuki
419           atm: Bankomat
420           auditorium: Audytorium
421           bank: Bank
422           bar: Bar
423           bench: Ławka
424           bicycle_parking: Parking rowerowy
425           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
426           brothel: Burdel
427           bureau_de_change: Kantor
428           bus_station: Stacja autobusowa
429           cafe: Kawiarnia
430           car_rental: Wynajem samochodów
431           car_sharing: Dzielenie się samochodami
432           car_wash: Myjnia samochodowa
433           casino: Kasyno
434           cinema: Kino
435           clinic: Przychodnia
436           club: Klub
437           college: Uczelnia
438           community_centre: Centrum społeczności
439           courthouse: Sąd
440           crematorium: Krematorium
441           dentist: Gabinet dentystyczny
442           doctors: Doktorzy
443           dormitory: Bursa
444           drinking_water: Źródło wody pitnej
445           driving_school: Nauka jazdy
446           embassy: Ambasada
447           emergency_phone: Telefon alarmowy
448           fast_food: Fast Food
449           ferry_terminal: Terminal promowy
450           fire_hydrant: Hydrant
451           fire_station: Remiza strażacka
452           fountain: Fontanna
453           fuel: Stacja benzynowa
454           grave_yard: Mniejszy cmentarz
455           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
456           hall: Hala
457           health_centre: Ośrodek zdrowia
458           hospital: Szpital
459           hotel: Hotel
460           hunting_stand: Stanowisko strzeleckie
461           ice_cream: Lodziarnia
462           kindergarten: Przedszkole
463           library: Biblioteka
464           market: Targowisko
465           marketplace: Plac targowy
466           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
467           nightclub: Klub nocny
468           nursery: Żłobek
469           nursing_home: Dom opieki
470           office: Biuro
471           park: Park
472           parking: Parking
473           pharmacy: Apteka
474           place_of_worship: Miejsce kultu
475           police: Posterunek policji
476           post_box: Skrzynka pocztowa
477           post_office: Poczta
478           preschool: Przedszkole
479           prison: Więzienie
480           pub: Pub
481           public_building: Budynek publiczny
482           public_market: Rynek publiczny
483           reception_area: Recepcja
484           recycling: Miejsce recyklingu
485           restaurant: Restauracja
486           retirement_home: Dom starców
487           sauna: Sauna
488           school: Szkoła
489           shelter: Schron
490           shop: Sklep
491           shopping: Zakupy
492           social_club: Klub towarzyski
493           studio: Studio
494           supermarket: Supermarket
495           taxi: Postój taksówek
496           telephone: Budka telefoniczna
497           theatre: Teatr
498           toilets: Toaleta publiczna
499           townhall: Urząd miejski
500           university: Uniwersytet
501           vending_machine: Automat do sprzedaży
502           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
503           village_hall: Urząd gminy
504           waste_basket: Marnowanie koszyka
505           wifi: Dostęp do WiFi
506           youth_centre: Centrum młodzieżowe
507         boundary: 
508           administrative: Granica administracyjna
509         building: 
510           apartments: Blok mieszkalny
511           block: Budynek bloku
512           bunker: Bunkier
513           chapel: Kaplica
514           church: Kościół
515           city_hall: Ratusz
516           commercial: Budynek handlowy
517           dormitory: Bursa
518           entrance: Wejście do budynku
519           faculty: Budynek prawny
520           farm: Budynek gospodarczy
521           flats: Mieszkania
522           garage: Garaż
523           hall: Hala
524           hospital: Budynek szpitala
525           hotel: Hotel
526           house: Dom
527           industrial: Budynek przemysłowy
528           office: Budynek biurowy
529           public: Budynek publiczny
530           residential: Budynek mieszkalny
531           retail: Budynek detaliczny
532           school: Budynek szkoły
533           shop: Sklep
534           stadium: Stadion
535           store: Składnica
536           terrace: Taras
537           tower: Wieża
538           train_station: Stacja kolejowa
539           university: Budynek uniwersytetu
540           "yes": Budynek
541         highway: 
542           bridleway: Droga dla koni
543           bus_guideway: Droga dla autobusów
544           bus_stop: Przystanek autobusowy
545           byway: Boczna droga
546           construction: Droga budowana
547           cycleway: Ścieżka rowerowa
548           distance_marker: Znak odległości
549           emergency_access_point: Punkt awaryjny
550           footway: Chodnik
551           ford: Bród
552           gate: Bramka
553           living_street: Strefa zamieszkania
554           minor: Drobna droga
555           motorway: Autostrada
556           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
557           motorway_link: Autostrada - dojazd
558           path: Ścieżka
559           pedestrian: Droga dla pieszych
560           platform: Podwyższenie
561           primary: Droga krajowa
562           primary_link: Droga krajowa - dojazd
563           raceway: Tor wyścigowy
564           residential: Droga osiedlowa
565           road: Droga
566           secondary: Droga wojewódzka
567           secondary_link: Droga wojewódzka - dojazd
568           service: Droga serwisowa
569           services: Usługi autostrady
570           steps: Schody
571           stile: Przełaz
572           tertiary: Droga powiatowa
573           track: Droga gruntowa
574           trail: Szlak
575           trunk: Droga ekspresowa
576           trunk_link: Droga ekspresowa - dojazd
577           unclassified: Droga gminna
578           unsurfaced: Nierówna droga
579         historic: 
580           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
581           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
582           boundary_stone: Graniczny głaz
583           building: Budynek
584           castle: Zamek
585           church: Kościół
586           house: Dom
587           icon: Ikona
588           manor: Dwór
589           memorial: Mniejszy pomnik
590           mine: Kopalnia
591           monument: Pomnik
592           museum: Muzeum
593           ruins: Ruiny
594           tower: Wieża
595           wayside_cross: Przydrożny krzyż
596           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
597           wreck: Wrak
598         landuse: 
599           allotments: Ogródki działkowe
600           basin: Dorzecze
601           brownfield: Grunty poprzemysłowe
602           cemetery: Cmentarz
603           commercial: Obszar handlowo-usługowy
604           conservation: Konserwacja
605           construction: Teren budowy
606           farm: Farma
607           farmland: Grunty rolne
608           farmyard: Podwórze gospodarskie
609           forest: Las
610           grass: Trawa
611           greenfield: Tereny niezagospodarowane
612           industrial: Teren przemysłowy
613           landfill: Wysypisko śmieci
614           meadow: Łąka
615           military: Teren wojskowy
616           mine: Kopalnia
617           mountain: Góra
618           nature_reserve: Rezerwat przyrody
619           park: Park
620           piste: Trasa
621           plaza: Plac
622           quarry: Kamieniołom
623           railway: Teren kolejowy
624           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
625           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
626           residential: Zabudowa mieszkaniowa
627           retail: Handel detaliczny
628           village_green: Park miejski
629           vineyard: Winnica
630           wetland: Tereny podmokłe
631           wood: Puszcza
632         leisure: 
633           beach_resort: Strzeżona plaża
634           common: Błonie
635           fishing: Łowisko
636           garden: Ogród
637           golf_course: Pole golfowe
638           ice_rink: Lodowisko
639           marina: Marina
640           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
641           nature_reserve: Rezerwat naturalny
642           park: Park
643           pitch: Boisko sportowe
644           playground: Plac zabaw
645           recreation_ground: Pole rekreacyjne
646           slipway: Pochylnia
647           sports_centre: Centrum sportu
648           stadium: Stadion
649           swimming_pool: Basen
650           track: Bieżnia
651           water_park: Park wodny
652         natural: 
653           bay: Zatoka
654           beach: Plaża
655           cape: Przylądek
656           cave_entrance: Wejście do jaskini
657           channel: Kanał
658           cliff: Urwisko
659           coastline: Linia brzegowa
660           crater: Krater
661           feature: Obiekt
662           fell: Hale górskie
663           fjord: Fiord
664           geyser: Gejzer
665           glacier: Lodowiec
666           heath: Wrzosowisko
667           hill: Wzgórze
668           island: Wyspa
669           land: Ląd
670           marsh: Bagno
671           moor: Torfowisko
672           mud: Muł
673           peak: Szczyt
674           point: Punkt
675           reef: Rafa
676           ridge: Grzbiet
677           river: Rzeka
678           rock: Skała
679           scree: Zsypisko
680           scrub: Zagajnik
681           shoal: Mielizna
682           spring: Źródło
683           strait: Cieśnina
684           tree: Drzewo
685           valley: Dolina
686           volcano: Wulkan
687           water: Woda
688           wetland: Obszar podmokły
689           wetlands: Obszary podmokłe
690           wood: Puszcza
691         place: 
692           airport: Lotnisko
693           city: Miasto
694           country: Kraj
695           county: Powiat
696           farm: Farma
697           hamlet: Osada
698           house: Dom
699           houses: Zabudowanie
700           island: Wyspa
701           islet: Wysepka
702           locality: Rejon
703           moor: Torfowisko
704           municipality: Gmina
705           postcode: Kod pocztowy
706           region: Rejon
707           sea: Morze
708           state: Stan
709           subdivision: Dzielnica
710           suburb: Osiedle
711           town: Miasteczko
712           unincorporated_area: Obszar bez osobowości prawnej
713           village: Wieś
714         railway: 
715           abandoned: Dawna linia kolejowa
716           construction: Budowana linia kolejowa
717           disused: Nieczynna trasa kolejowa
718           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
719           funicular: Kolejka linowa
720           halt: Przystanek kolejowy
721           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
722           junction: Węzeł Kolejowy
723           level_crossing: Przejazd kolejowy
724           light_rail: Lekka kolej
725           monorail: Kolej jednoszynowa
726           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
727           platform: Peron
728           preserved: Kolej zabytkowa
729           spur: Bocznica kolejowa
730           station: Stacja kolejowa
731           subway: Stacja metra
732           subway_entrance: Wejście na stację metra
733           switch: Zwrotnica
734           tram: Linia tramwajowa
735           tram_stop: Przystanek tramwajowy
736           yard: Jard kolejowy
737         shop: 
738           alcohol: Sklep monopolowy
739           apparel: Sklep odzieżowy
740           art: Sklep z dziełami sztuki
741           bakery: Piekarnia
742           beauty: Salon kosmetyczny
743           beverages: Sklep z napojami
744           bicycle: Sklep rowerowy
745           books: Księgarnia
746           butcher: Rzeźnik
747           car: Sklep samochodowy
748           car_dealer: Salon samochodowy
749           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
750           car_repair: Naprawa samochodów
751           carpet: Sklep z dywanami
752           charity: Sklep miłosny
753           chemist: Drogeria
754           clothes: Sklep odzieżowy
755           computer: Sklep komputerowy
756           confectionery: Cukiernia
757           convenience: Sklep z rzeczami wygodnymi
758           copyshop: Ksero
759           cosmetics: Sklep kosmetyczny
760           department_store: Dom towarowy
761           discount: Sklep z produktami po obniżce
762           doityourself: Sklep budowlany
763           drugstore: Drogeria
764           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
765           electronics: Sklep elektroniczny
766           estate_agent: Biuro nieruchomości
767           farm: Sklep gospodarski
768           fashion: Sklep modelarski
769           fish: Sklep rybny
770           florist: Kwiaciarnia
771           food: Sklep spożywczy
772           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
773           furniture: Sklep meblowy
774           gallery: Galeria
775           garden_centre: Centrum ogrodnicze
776           general: Sklep ogólny
777           gift: Sklep z pamiątkami
778           greengrocer: Warzywniak
779           grocery: Sklep spożywczy
780           hairdresser: Fryzjernia
781           hardware: Sklep ze sprzętem
782           hifi: Hi-Fi
783           insurance: Ubezpieczenie
784           jewelry: Sklep z biżuterią
785           kiosk: Kiosk
786           laundry: Pralnia
787           mall: Centrum handlowe
788           market: Targowisko
789           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
790           motorcycle: Sklep z motocyklami
791           music: Sklep muzyczny
792           newsagent: Kiosk
793           optician: Optyk
794           organic: Sklep z produktami organicznymi
795           outdoor: Sklep na wolnym powietrzu
796           pet: Sklep ze zwierzątkami
797           photo: Sklep fotograficzny
798           salon: Salon
799           shoes: Sklep obuwniczy
800           shopping_centre: Centrum handlowe
801           sports: Sklep sportowy
802           stationery: Sklep papierniczy
803           supermarket: Supermarket
804           toys: Sklep zabawkowy
805           travel_agency: Biuro podróży
806           video: Sklep filmowy
807           wine: Winiarnia
808         tourism: 
809           alpine_hut: Chata Alpejska
810           artwork: Sztuka
811           attraction: Atrakcja turystyczna
812           bed_and_breakfast: Łóżko i Śniadanie
813           cabin: Kabina
814           camp_site: Miejsce na kamping
815           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
816           chalet: Schronisko
817           guest_house: Pensjonat
818           hostel: Hostel
819           hotel: Hotel
820           information: Informacja turystyczna
821           lean_to: Nachylenie
822           motel: Motel
823           museum: Muzeum
824           picnic_site: Miejsce na piknik
825           theme_park: Park tematyczny
826           valley: Dolina
827           viewpoint: Punkt widokowy
828           zoo: Zoo
829         waterway: 
830           boatyard: Stocznia
831           canal: Kanał
832           connector: Złącze dróg wodnych
833           dam: Tama
834           derelict_canal: Opuszczony kanał
835           ditch: Rów
836           dock: Basen portowy
837           drain: Rów odpływowy
838           lock: Zastawka
839           lock_gate: Śluza
840           mineral_spring: Źródło mineralne
841           mooring: Kotwicowisko
842           rapids: Katarakty
843           river: Rzeka
844           riverbank: Brzeg rzeki
845           stream: Strumień
846           wadi: Starorzecze
847           water_point: Punkt wodny
848           waterfall: Wodospad
849           weir: Jaz
850   javascripts: 
851     map: 
852       base: 
853         cycle_map: Mapa Rowerowa
854         noname: BrakNazwy
855     site: 
856       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mape
857       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
858   layouts: 
859     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
860     donate_link_text: dokonując darowizny
861     edit: Edycja
862     edit_tooltip: Edycja mapy
863     export: Eksport
864     export_tooltip: Eksport danych mapy
865     gps_traces: Ślady GPS
866     gps_traces_tooltip: Zarządzaj śladami
867     help_wiki: Pomoc &amp; Wiki
868     help_wiki_tooltip: Pomoc i strony Wiki projektu
869     history: Zmiany
870     history_tooltip: Historia zestawów zmian
871     home: główna
872     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
873     inbox: poczta ({{count}})
874     inbox_tooltip: 
875       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
876       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
877       zero: Brak nowych wiadomości
878     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
879     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
880     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}.
881     license: 
882       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
883     log_in: zaloguj się
884     log_in_tooltip: Zaloguj się
885     logo: 
886       alt_text: Logo OpenStreetMap
887     logout: wyloguj
888     logout_tooltip: Wyloguj
889     make_a_donation: 
890       text: Przekaż darowiznę
891       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
892     news_blog: Blog informacyjny
893     news_blog_tooltip: Blog z wiadomościami o OpenStreetMap, wolnych danych geograficznych, itp.
894     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
895     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
896     shop: Zakupy
897     shop_tooltip: Sklep z markowymi towarami OpenStreetMap
898     sign_up: zarejestruj
899     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
900     sotm: Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!
901     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
902     user_diaries: Dzienniczki
903     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
904     view: Mapa
905     view_tooltip: Zobacz mapę
906     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
907     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
908   map: 
909     coordinates: "Współrzędne:"
910     edit: Edycja
911     view: Mapa
912   message: 
913     delete: 
914       deleted: Wiadomość usunięta
915     inbox: 
916       date: Nadano
917       from: Od
918       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
919       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
920       outbox: nadawcza
921       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
922       subject: Temat
923       title: Wiadomości odebrane
924       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
925     mark: 
926       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
927       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
928     message_summary: 
929       delete_button: Usuń
930       read_button: Oznacz jako przeczytaną
931       reply_button: Odpowiedz
932       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
933     new: 
934       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
935       body: Treść
936       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
937       message_sent: Wiadomość wysłana
938       send_button: Wyślij
939       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
940       subject: Temat
941       title: Wysyłanie wiadomości
942     no_such_user: 
943       body: Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id
944       heading: Nie ma takiego użytkownika / wiadomości
945       title: Nie ma takiego użytkownika lub wiadomości
946     outbox: 
947       date: Nadano
948       inbox: odbiorcza
949       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
950       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
951       outbox: nadawcza
952       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
953       subject: Temat
954       title: Wiadomości wysłane
955       to: Do
956       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
957     read: 
958       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
959       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
960       date: Nadano
961       from: Od
962       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
963       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
964       reply_button: Odpowiedz
965       subject: Temat
966       title: Czytanie wiadomości
967       to: Do
968       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
969     sent_message_summary: 
970       delete_button: Usuń
971   notifier: 
972     diary_comment_notification: 
973       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
974       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
975       hi: Witaj {{to_user}},
976       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
977     email_confirm: 
978       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
979     email_confirm_html: 
980       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
981       greeting: Cześć,
982       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w {{server_url}} na {{new_address}}.
983     email_confirm_plain: 
984       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
985       hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
986     friend_notification: 
987       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
988       see_their_profile: Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz.
989       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} dodał Cię jako przyjaciela"
990     gpx_notification: 
991       and_no_tags: i brak znaczników
992       and_the_tags: i następujące znaczniki
993       failure: 
994         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
995         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
996         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
997         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
998       greeting: Witaj,
999       success: 
1000         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z {{trace_points}} z {{possible_points}} punktów łącznie.
1001         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1002       with_description: z opisem
1003       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1004     lost_password_html: 
1005       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1006       greeting: Witaj,
1007       hopefully_you: Ktoś - prawdopodobnie Ty - poprosił w serwisie openstreetmap.org o zresetowanie hasła do konta należącego do tego adresu e-mail.
1008     lost_password_plain: 
1009       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1010       greeting: Cześć,
1011       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1012       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1013     message_notification: 
1014       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem {{readurl}}
1015       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem {{replyurl}}
1016       header: "{{from_user}} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1017       hi: Witaj {{to_user}},
1018       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} przysłał nową wiadomość"
1019     signup_confirm: 
1020       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1021     signup_confirm_html: 
1022       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1023       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1024       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1025       greeting: Cześć!
1026       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1027       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
1028       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
1029       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1030       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1031       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1032       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1033     signup_confirm_plain: 
1034       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1035       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1036       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1037       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1038       current_user_2: "tu:"
1039       greeting: Cześć!
1040       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1041       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1042       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1043       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1044       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1045       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1046       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1047       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1048   oauth: 
1049     oauthorize: 
1050       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1051       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1052       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1053       allow_write_api: modyfikuj mapę
1054       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1055       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1056       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1057       request_access: Aplikacja {{app_name}} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1058     revoke: 
1059       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji {{application}}
1060   oauth_clients: 
1061     edit: 
1062       submit: Edytuj
1063     form: 
1064       required: Wymagane
1065     index: 
1066       application: Nazwa aplikacji
1067       revoke: Odwołaj!
1068     show: 
1069       edit: Edytuj szczegóły
1070   site: 
1071     edit: 
1072       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1073       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1074       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1075       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
1076       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
1077       user_page_link: stronie użytkownika
1078     index: 
1079       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
1080       js_2: OpenStreetMap używa JavaScript do wyświetlania mapki slippy map.
1081       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
1082       license: 
1083         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1084         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
1085         project_name: projektu OpenStreetMap
1086       permalink: Permalink
1087       shortlink: Shortlink
1088     key: 
1089       map_key: Legenda
1090       map_key_tooltip: Klucz mapy dla mapnika renderuje na tym poziomie powiększenia
1091       table: 
1092         entry: 
1093           admin: Granica administracyjna
1094           allotments: Ogródki działkowe
1095           apron: 
1096             - Płyta lotniska
1097             - terminal
1098           bridge: Czarny obrys – most
1099           bridleway: Ścieżka dla koni
1100           brownfield: Teren powyburzeniowy
1101           building: Ważny budynek
1102           byway: Droga boczna
1103           cable: 
1104             - Kolej linowa
1105             - wyciąg krzesełkowy
1106           cemetery: Cmentarz
1107           centre: Centrum sportowe
1108           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1109           common: 
1110             - Pole
1111             - łąka
1112           construction: Drogi w budowie
1113           cycleway: Ścieżka rowerowa
1114           destination: Dostęp do punktu docelowego
1115           farm: Gospodarstwo rolne
1116           footway: Chodnik
1117           forest: Las
1118           golf: Pole golfowe
1119           heathland: Wrzosowisko
1120           industrial: Teren przemysłowy
1121           lake: 
1122             - Jezioro
1123             - rezerwuar
1124           military: Teren wojskowy
1125           motorway: Autostrada
1126           park: Park
1127           permissive: Możliwy wstęp
1128           pitch: Boisko sportowe
1129           primary: Droga pierwszorzędna
1130           private: Wstęp prywatny
1131           rail: Tory kolejowe
1132           reserve: Rezerwat przyrody
1133           resident: Teren mieszkalny
1134           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1135           runway: 
1136             - Pas startowy
1137             - kołowania
1138           school: 
1139             - Szkoła
1140             - uniwersytet
1141           secondary: Droga drugorzędna
1142           station: Dworzec kolejowy
1143           subway: Metro
1144           summit: 
1145             - Góra
1146             - szczyt
1147           tourist: Atrakcja turystyczna
1148           track: Ścieżka
1149           tram: 
1150             - Lekka kolej
1151             - tramwaj
1152           trunk: Droga główna
1153           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1154           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1155           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1156           wood: Las
1157         heading: Legenda dla przybliżenia {{zoom_level}}
1158     search: 
1159       search: Szukaj
1160       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1161       submit_text: →
1162       where_am_i: Gdzie jestem?
1163       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1164     sidebar: 
1165       close: Zamknij
1166       search_results: Wyniki wyszukiwania
1167   trace: 
1168     create: 
1169       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1170       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1171     delete: 
1172       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1173     edit: 
1174       description: "Opis:"
1175       download: pobierz
1176       edit: edytuj
1177       filename: "Nazwa pliku:"
1178       heading: Edycja śladu {{name}}
1179       map: mapa
1180       owner: "Autor:"
1181       points: "Punkty:"
1182       save_button: Zapisz zmiany
1183       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1184       tags: "Znaczniki:"
1185       tags_help: rozdzielone przecinkami
1186       title: Edycja śladu {{name}}
1187       uploaded_at: "Załadowano:"
1188       visibility: "Widoczność:"
1189       visibility_help: co to znaczy?
1190     list: 
1191       public_traces: Publiczne ślady GPS
1192       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
1193       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
1194       your_traces: Twoje ślady GPS
1195     make_public: 
1196       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1197     no_such_user: 
1198       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1199       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
1200       title: Nie ma takiego użytkownika
1201     offline: 
1202       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1203       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1204     offline_warning: 
1205       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1206     trace: 
1207       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
1208       by: utworzony przez użytkownika
1209       count_points: "{{count}} punktów"
1210       edit: edycja
1211       edit_map: Edytuj Mapę
1212       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1213       in: w
1214       map: mapa
1215       more: więcej
1216       pending: OCZEKUJE
1217       private: PRYWATNY
1218       public: PUBLICZNY
1219       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1220       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1221       view_map: Pokaż mapę
1222     trace_form: 
1223       description: Opis
1224       help: Pomoc
1225       tags: Znaczniki
1226       tags_help: rozdzielone przecinkami
1227       upload_button: Wgrywaj
1228       upload_gpx: Plik GPX
1229       visibility: Widoczność
1230       visibility_help: co to znaczy?
1231     trace_header: 
1232       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1233       see_just_your_traces: Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad
1234       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1235       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1236     trace_optionals: 
1237       tags: Znaczniki
1238     trace_paging_nav: 
1239       next: Następny &raquo;
1240       previous: "&laquo; Poprzedni"
1241       showing_page: Wyświetlanie strony {{page}}
1242     view: 
1243       delete_track: Wykasuj ten ślad
1244       description: "Opis:"
1245       download: pobierz
1246       edit: edycja
1247       edit_track: Edytuj ten ślad
1248       filename: "Plik:"
1249       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
1250       map: mapa
1251       none: Brak
1252       owner: "Autor:"
1253       pending: OCZEKUJE
1254       points: "Punktów:"
1255       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1256       tags: Tagi
1257       title: Przeglądanie śladu {{name}}
1258       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1259       uploaded: "Dodano:"
1260       visibility: "Widoczność:"
1261     visibility: 
1262       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1263       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1264       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1265       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1266   user: 
1267     account: 
1268       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1269       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1270       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1271       home location: "Lokalizacja domowa:"
1272       latitude: "Szerokość:"
1273       longitude: "Długość geograficzna:"
1274       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1275       my settings: Moje ustawienia
1276       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1277       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1278       profile description: "Opis profilu:"
1279       public editing: 
1280         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1281         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1282         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1283         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1284         enabled link text: co to jest?
1285         heading: "Edycje publiczne:"
1286       public editing note: 
1287         heading: Publiczna edycja
1288         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1289       return to profile: Powrót do profilu.
1290       save changes button: Zapisz zmiany
1291       title: Zmiana ustawień konta
1292       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
1293     confirm: 
1294       button: Potwierdzam
1295       failure: Konto o tym kodzie było już potwierdzone.
1296       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1297       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1298       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1299     confirm_email: 
1300       button: Potwierdzam
1301       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1302       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1303       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1304       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1305     filter: 
1306       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1307     friend_map: 
1308       nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: [[nearby_user]]"
1309       your location: Twoje położenie
1310     go_public: 
1311       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1312     login: 
1313       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować.
1314       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1315       create_account: załóż konto
1316       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1317       heading: Logowanie
1318       login_button: Zaloguj się
1319       lost password link: Zapomniane hasło?
1320       password: "Hasło:"
1321       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
1322       title: Logowanie
1323     lost_password: 
1324       email address: "Adres e-mail:"
1325       heading: Zapomniałeś hasła?
1326       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1327       new password button: Wyczyść hasło
1328       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1329       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1330       title: zgubione hasło
1331     make_friend: 
1332       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
1333       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
1334       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
1335     new: 
1336       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1337       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1338       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
1339       display name: "Przyjazna nazwa:"
1340       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1341       email address: "Adres e-mail:"
1342       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1343       flash create success message: Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1344       heading: Zakładanie konta
1345       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.
1346       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1347       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1348       password: "Hasło:"
1349       signup: Gotowe
1350       title: Nowe konto
1351     no_such_user: 
1352       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1353       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
1354       title: Nie znaleziono użytkownika
1355     remove_friend: 
1356       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
1357       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1358     reset_password: 
1359       confirm password: Potwierdź hasło
1360       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1361       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1362       heading: Resetowanie hasła {{user}}
1363       password: Hasło
1364       reset: Resetuj hasło
1365       title: zresetuj hasło
1366     set_home: 
1367       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1368     view: 
1369       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1370       add as friend: dodaj do znajomych
1371       add image: Dodaj zdjęcie
1372       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
1373       block_history: otrzymane blokady
1374       blocks by me: nałożone blokady
1375       blocks on me: otrzymane blokady
1376       change your settings: zmień swoje ustawienia
1377       confirm: Potwierdź
1378       create_block: zablokuj tego użytkownika
1379       created from: "Stworzony z:"
1380       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1381       delete image: Usuń zdjęcie
1382       delete_user: usuń to konto
1383       description: Opis
1384       diary: dziennik
1385       edits: edycje
1386       email address: Adres e‐mail
1387       hide_user: ukryj tego użytkownika
1388       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
1389       km away: "{{count}}km stąd"
1390       m away: "{{count}}m stąd"
1391       mapper since: "Mapuje od:"
1392       moderator_history: nałożone blokady
1393       my diary: mój dziennik
1394       my edits: moje zmiany
1395       my settings: moje ustawienia
1396       my traces: moje ślady
1397       my_oauth_details: Pokaż moje szczegóły OAuth
1398       nearby users: "Najbliżsi użytkownicy:"
1399       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1400       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1401       no home location: Lokalizacja domowa nie została podana.
1402       no nearby users: Nikt nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy.
1403       remove as friend: usuń ze znajomych
1404       role: 
1405         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1406         grant: 
1407           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1408           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1409         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1410         revoke: 
1411           administrator: Cofnij dostęp administratora
1412           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1413       send message: wyślij wiadomość
1414       settings_link_text: stronie ustawień
1415       traces: ślady
1416       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1417       upload an image: Wgraj zdjęcie
1418       user image heading: Zdjęcie użytkownika
1419       user location: Lokalizacja użytkownika
1420       your friends: Twoi znajomi
1421   user_block: 
1422     blocks_by: 
1423       empty: Użytkownik {{name}} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1424       heading: Lista blokad dla użytkownika {{name}}
1425       title: Blokady nałożone przez użytkownika {{name}}
1426     create: 
1427       flash: Nalożono blokadę na użytkownika {{name}}.
1428       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1429       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1430     edit: 
1431       back: Zobacz wszystkie blokady
1432       heading: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1433       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1434       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1435       reason: Przyczyna blokady użytkownika {{name}}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1436       show: Zobacz tę blokadę
1437       submit: Uaktualnij blokadę
1438       title: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1439     filter: 
1440       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1441       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1442       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1443     helper: 
1444       time_future: Blokada wygasa {{time}}.
1445       time_past: Zakończono {{time}} temu.
1446       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1447     index: 
1448       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1449       heading: Lista blokad użytkowników
1450       title: Blokady użytkownika
1451     model: 
1452       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1453       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1454     new: 
1455       back: Zobacz wszystkie blokady
1456       submit: Utwórz blokadę
1457     not_found: 
1458       back: Powrót do spisu
1459       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze {{id}}.
1460     partial: 
1461       confirm: Na pewno?
1462       creator_name: Twórca
1463       display_name: Zablokowany użytkownik
1464       edit: Edytuj
1465       not_revoked: (nie odwołana)
1466       reason: Powód blokady
1467       revoke: Odwołaj
1468       revoker_name: Odwołana przez
1469       show: Pokaż
1470       status: Status
1471     period: 
1472       one: 1 godzina
1473       other: "{{count}} godzin"
1474     revoke: 
1475       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1476       flash: Blokada została odwołana.
1477       heading: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}} nałożonej przez użytkownika {{block_by}}
1478       past: Blokada zakończyła się {{time}} temu i nie można jej odwołać.
1479       revoke: Odwołaj
1480       time_future: Blokada zakończy się za {{time}}.
1481       title: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}}
1482     show: 
1483       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1484       confirm: Na pewno?
1485       edit: Edytuj
1486       heading: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1487       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1488       reason: Przyczyna blokady
1489       revoke: Odwołaj
1490       revoker: Cofający uprawnienia
1491       show: Pokaż
1492       status: Status
1493       time_future: Blokada wygasa {{time}}
1494       time_past: Zakończona {{time}} temu
1495       title: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1496     update: 
1497       success: Blokada zaktualizowana.
1498   user_role: 
1499     filter: 
1500       already_has_role: Użytkownik ma już rolę {{role}}.
1501       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli {{role}}.
1502       not_a_role: Napis `{{role}}' nie jest ważną rolą.
1503       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1504     grant: 
1505       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1506       confirm: Potwierdź
1507       fail: Nie można przyznać roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1508       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1509       title: Potwierdź przyznawanie roli
1510     revoke: 
1511       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1512       confirm: Potwierdź
1513       fail: Nie można cofnąć roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1514       heading: Potwierdź cofanie roli
1515       title: Potwierdź cofanie roli