Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/2226'
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: AnakngAraw
6 # Author: Chitetskoy
7 # Author: Emem.calist
8 # Author: Ianlopez1115
9 # Author: Jewel457
10 # Author: Jojit fb
11 # Author: KahitAnongPangalan
12 # Author: LR Guanzon
13 # Author: Leeheonjin
14 # Author: Macofe
15 # Author: 아라
16 ---
17 tl:
18   html:
19     dir: ltr
20   time:
21     formats:
22       friendly: '%e %B %Y sa ganap na %H:%M'
23   helpers:
24     submit:
25       diary_comment:
26         create: Sagipin
27       diary_entry:
28         create: Ilathala
29       message:
30         create: Ipadala
31       client_application:
32         create: Magpatala
33         update: Baguhin
34       redaction:
35         create: Lumikha ng redaksiyon
36         update: Sagipin ang redaksiyon
37       trace:
38         create: Ikargang paitaas
39         update: Sagipin ang mga Pagbabago
40       user_block:
41         create: Likhain ang hadlang
42         update: Isapanahon ang paghadlang
43   activerecord:
44     models:
45       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
46       changeset: Pangkat ng pagbabago
47       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
48       country: Bansa
49       diary_comment: Puna sa Talaarawan
50       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
51       friend: Kaibigan
52       language: Wika
53       message: Mensahe
54       node: Buko
55       node_tag: Tatak ng Buko
56       notifier: Tagapagpabatid
57       old_node: Lumang Buko
58       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
59       old_relation: Lumang Kaugnayan
60       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
61       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
62       old_way: Lumang Daan
63       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
64       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
65       relation: Kaugnayan
66       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
67       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
68       session: Laang Panahon
69       trace: Bakas
70       tracepoint: Tuldok ng Bakas
71       tracetag: Tatak ng Bakas
72       user: Tagagamit
73       user_preference: Nais ng Tagagamit
74       user_token: Kahalip ng Tagagamit
75       way: Daan
76       way_node: Buko ng Daan
77       way_tag: Tatak ng Daan
78     attributes:
79       diary_comment:
80         body: Katawan
81       diary_entry:
82         user: Tagagamit
83         title: Paksa
84         latitude: Latitud
85         longitude: Longhitud
86         language: Wika
87       friend:
88         user: Tagagamit
89         friend: Kaibigan
90       trace:
91         user: Tagagamit
92         visible: Nakikita
93         name: Pangalan
94         size: Sukat
95         latitude: Latitud
96         longitude: Longhitud
97         public: Pangmadla
98         description: Paglalarawan
99       message:
100         sender: Nagpadala
101         title: Paksa
102         body: Katawan
103         recipient: Tumatanggap
104       user:
105         email: Sulatroniko
106         active: Masigla
107         display_name: Ipakita ang Pangalan
108         description: Paglalarawan
109         languages: Mga wika
110         pass_crypt: Password
111   printable_name:
112     with_version: '%{id}, v%{version}'
113   editor:
114     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
115     potlatch:
116       name: Potlatch 1
117       description: Potlatch 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
118     id:
119       name: iD
120       description: iD (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
121     potlatch2:
122       name: Potlatch 2
123       description: Potlatch 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
124     remote:
125       name: Pangmalayong Pantaban
126       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
127   api:
128     notes:
129       comment:
130         opened_at_html: Nilikha %{when} ang nakaraan
131         opened_at_by_html: Nilikha %{when} ang nakaraan ni %{user}
132         closed_at_html: Nalutas %{when} ang nakaraan
133         closed_at_by_html: Nalutas %{when} ang nakaraan ni %{user}
134       rss:
135         commented: bagong puna (malapit sa %{place})
136   browse:
137     created: Nilikha
138     closed: Isinara
139     created_html: Nilikha <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr>
140     closed_html: Isinara <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr>
141     created_by_html: Nilikha <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni
142       %{user}
143     deleted_by_html: Binura <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni
144       %{user}
145     edited_by_html: Binago <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni %{user}
146     closed_by_html: Isinara <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni
147       %{user}
148     version: Bersyon
149     in_changeset: Pangkat ng pagbabago
150     anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
151     no_comment: (walang mga puna)
152     part_of: Bahagi ng
153     download_xml: Ikargang paibaba ang XML
154     view_history: Tingnan ang kasaysayan
155     view_details: Tingnan ang mga detalye
156     location: Pook (lokasyon)
157     changeset:
158       title: 'Pangkat ng pagbabago: %{id}'
159       belongs_to: May-akda
160       comment: Mga puna (%{count})
161       hidden_commented_by: Nakatagong puna mula kay %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
162         ang nakaraan</abbr>
163       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
164       osmchangexml: XML ng osmChange
165       feed:
166         title: '%{id} ng pangkat ng pagbabago'
167         title_comment: '%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}'
168       join_discussion: Lumagda para sumali sa talakayan
169     relation:
170       members: Mga kasapi
171     relation_member:
172       entry: '%{type} %{name}'
173       entry_role: '%{type} %{name} bilang %{role}'
174       type:
175         node: Buko
176         way: Daan
177         relation: Kaugnayan
178     containing_relation:
179       entry: Kaugnayan %{relation_name}
180       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
181     not_found:
182       sorry: 'Paumanhin, %{type} #%{id} ay hindi matagpuan.'
183       type:
184         node: buko
185         way: daan
186         relation: kaugnayan
187         changeset: palitan ang pagtatakda
188     timeout:
189       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan
190         bago nakuha uli.
191       type:
192         node: buko
193         way: daan
194         relation: kaugnayan
195         changeset: palitan ang pagtatakda
196     redacted:
197       redaction: Redaksiyon %{id}
198       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil
199         sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa
200         mga detalye.
201       type:
202         node: buko
203         way: daan
204         relation: kaugnayan
205     start_rjs:
206       load_data: Ikarga ang Dato
207       loading: Ikinakarga...
208     tag_details:
209       tags: Mga tatak
210       wiki_link:
211         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
212         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
213       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
214       telephone_link: Tawagan ang %{phone_number}
215     note:
216       title: 'Tala: %{id}'
217       new_note: Bagong Tala
218       description: Paglalarawan
219       hidden_title: 'Nakatagong tala #%{note_name}'
220       open_by: Nilikha ni %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} ang nakaraan</abbr>
221       open_by_anonymous: Nilikha ng isang di-nagpakilalang tagagamit <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
222         ang nakaraan</abbr>
223       commented_by: Puna mula kay %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} ang
224         nakaraan</abbr>
225       commented_by_anonymous: Puna ng isang di-nagpakilalang tagagamit <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
226         ang nakaraan</abbr>
227       hidden_by: Itinago ni %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} ang nakaraan</abbr>
228     query:
229       nearby: Mga kalapit na tampok
230   changesets:
231     changeset_paging_nav:
232       showing_page: Ika-%{page} na pahina
233       next: Kasunod »
234       previous: « Nakaraan
235     changeset:
236       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
237       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
238       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
239     changesets:
240       id: ID
241       saved_at: Sinagip sa
242       user: Tagagamit
243       comment: Puna/Kumento
244       area: Pook
245     index:
246       title: Mga pangkat ng pagbabago
247       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
248       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
249       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
250       empty: Walang natagpuang mga aparato/gadyet.
251       empty_area: Walang pangkat ng pagbabago sa lugar na ito.
252       empty_user: Walang pangkat ng pagbabago mula sa tagagamit na ito.
253       no_more: Wala nang mga pangkat ng pagbabago ang nakita.
254       no_more_area: Wala nang mga pangkat ng pagbabago sa lugar na ito.
255       no_more_user: Wala nang mga pangkat ng pagbabago mula sa tagagamit na ito.
256       load_more: Magkarga pa
257     timeout:
258       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging
259         napakatagal bago nakuhang muli.
260   changeset_comments:
261     comment:
262       comment: 'Bagong puna sa pangkat ng pagbabago #%{changeset_id} ni %{author}'
263   diary_entries:
264     new:
265       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
266     form:
267       subject: 'Paksa:'
268       body: 'Katawan:'
269       language: 'Wika:'
270       location: 'Pook (lokasyon):'
271       latitude: 'Latitud:'
272       longitude: 'Longhitud:'
273       use_map_link: gamitin ang mapa
274     index:
275       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
276       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
277       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
278       user_title: Talaarawan ni %{user}
279       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
280       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
281       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
282       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
283       recent_entries: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan
284       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
285       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
286     edit:
287       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
288       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
289     show:
290       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
291       user_title: Talaarawan ni %{user}
292       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
293       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna'
294       login: Mag-login
295     no_such_entry:
296       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
297       heading: 'Walang ipinasok na may ID na: %{id}'
298       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}.
299         Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot
300         mo.
301     diary_entry:
302       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
303       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
304       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
305       comment_count:
306         zero: Wala pang mga puna
307         one: '%{count} puna'
308         other: '%{count} mga puna'
309       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
310       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
311       confirm: Tiyakin
312     diary_comment:
313       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
314       hide_link: Itago ang punang ito
315       confirm: Tiyakin
316     location:
317       location: 'Pook (lokasyon):'
318       view: Tingnan
319       edit: Baguhin
320     feed:
321       user:
322         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
323         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula
324           kay %{user}
325       language:
326         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
327         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit
328           ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
329       all:
330         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
331         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit
332           ng OpenStreetMap
333     comments:
334       has_commented_on: Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan
335       post: Ipaskil
336       when: Kailan
337       comment: Puna
338       ago: '%{ago} na ang nakalilipas'
339       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
340       older_comments: Mas Lumang mga Puna
341   geocoder:
342     search:
343       title:
344         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
345         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
346         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim
347           ng OpenStreetMap</a>
348         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
349         osm_nominatim_reverse: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim
350           ng OpenStreetMap</a>
351         geonames_reverse: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
352     search_osm_nominatim:
353       prefix_format: '%{name}'
354       prefix:
355         aeroway:
356           aerodrome: Himpilan ng eroplano
357           apron: Tapis pangkusina
358           gate: Tarangkahan
359           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
360           runway: Patakbuhan at Daanan
361           taxiway: Daanan ng Taksi
362           terminal: Terminal
363         amenity:
364           animal_shelter: Kanlungan ng hayop
365           arts_centre: Lunduyan ng Sining
366           atm: ATM
367           bank: Bangko
368           bar: Tindahang Inuman ng Alak
369           bbq: Barbikyuhan
370           bench: Bangko
371           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
372           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
373           biergarten: Inuman ng Serbesa
374           boat_rental: Arkilahan ng Bangka
375           brothel: Bahay-aliwan
376           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
377           bus_station: Himpilan ng Bus
378           cafe: Kapihan
379           car_rental: Arkilahan ng Kotse
380           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
381           car_wash: Paliguan ng Kotse
382           casino: Bahay-pasugalan
383           charging_station: Himpilang Kargahan
384           cinema: Sinehan
385           clinic: Klinika
386           clock: Orasan
387           college: Dalubhasaan
388           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
389           courthouse: Gusali ng Hukuman
390           crematorium: Krematoryum
391           dentist: Dentista
392           doctors: Mga manggagamot
393           drinking_water: Naiinom na Tubig
394           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
395           embassy: Embahada
396           fast_food: Kainang Pangmabilisan
397           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
398           fire_station: Himpilan ng Bumbero
399           food_court: Korte ng Pagkain
400           fountain: Bukal
401           fuel: Panggatong
402           gambling: Pagsusugal
403           grave_yard: Sementeryo
404           hospital: Ospital
405           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
406           ice_cream: Sorbetes
407           kindergarten: Kindergarten
408           library: Aklatan
409           marketplace: Palengke
410           monastery: Monasteryo
411           motorcycle_parking: Paradahan ng Motorsiklo
412           nightclub: Alibangbang
413           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
414           office: Tanggapan
415           parking: Paradahan
416           parking_entrance: Pasukan ng Paradahan
417           pharmacy: Botika
418           place_of_worship: Sambahan
419           police: Pulis
420           post_box: Kahon ng Liham
421           post_office: Tanggapan ng Sulat
422           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
423           prison: Bilangguan
424           pub: Pangmadlang Bahay
425           public_building: Pangmadlang Gusali
426           recycling: Pook ng Muling Paggamit
427           restaurant: Kainan
428           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
429           sauna: Silid-suuban
430           school: Paaralan
431           shelter: Kanlungan
432           shop: Tindahan
433           shower: Dutsahan
434           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
435           social_club: Kapisanang Panglipunan
436           studio: Istudyo
437           swimming_pool: Palanguyan
438           taxi: Taksi
439           telephone: Teleponong Pangmadla
440           theatre: Tanghalan
441           toilets: Mga banyo
442           townhall: Bulwagan ng Bayan
443           university: Pamantasan
444           vending_machine: Makinang Nagbebenta
445           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
446           village_hall: Bulwagan ng Nayon
447           waste_basket: Basurahan
448           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
449         boundary:
450           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
451           census: Hangganan ng Sensus
452           national_park: Liwasang Pambansa
453           protected_area: Napuprutektahang Pook
454         bridge:
455           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
456           suspension: Tulay na Nakabitin
457           swing: Tulay na Naikakambiyo
458           viaduct: Tulay na Tubo
459           "yes": Tulay
460         building:
461           "yes": Gusali
462         craft:
463           brewery: Serbeserya
464           carpenter: Anluwage
465           gardener: Hardinero
466           painter: Pintor
467           photographer: Litratista
468           plumber: Tubero
469           shoemaker: Sapatero
470           tailor: Mananahi
471         emergency:
472           ambulance_station: Istasyon ng Ambulansya
473           phone: Teleponong Pangsakuna
474         highway:
475           abandoned: Pinabayaang daang-bayan
476           bridleway: Daanan ng Kabayo
477           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
478           bus_stop: Hintuan ng Bus
479           construction: Ginagawang Punong Lansangan
480           cycleway: Daanan ng Bisikleta
481           elevator: Asensor
482           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
483           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
484           ford: Bagtasan ng Tao
485           living_street: Buhay na Lansangan
486           milestone: Poste ng Milya
487           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
488           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
489           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
490           path: Landas
491           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
492           platform: Palapag
493           primary: Pangunahing Kalsada
494           primary_link: Pangunahing Kalsada
495           proposed: Iminungkahing Daan
496           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
497           residential: Daang pamahayan
498           rest_area: Pook Pahingahan
499           road: Lansangan
500           secondary: Pampangalawang Lansangan
501           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
502           service: Kalyeng Pampalingkuran
503           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
504           speed_camera: Kamera ng Tulin
505           steps: Mga hakbang
506           tertiary: Pampangatlong Kalsada
507           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
508           track: Pinak
509           traffic_signals: Mga Senyas sa Trapiko
510           trail: Bulaos
511           trunk: Pangunahing Ruta
512           trunk_link: Pangunahing Ruta
513           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
514           "yes": Daan
515         historic:
516           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
517           battlefield: Pook ng Labanan
518           boundary_stone: Bato ng Hangganan
519           building: Gusaling Pangkasaysayan
520           castle: Kastilyo
521           church: Simbahan
522           fort: Kuta
523           house: Bahay
524           icon: Kinatawang Larawan
525           manor: Manor
526           memorial: Muog na Pang-alaala
527           mine: Minahan
528           monument: Bantayog
529           ruins: Mga Guho
530           stone: Bato
531           tomb: Nitso/Puntod
532           tower: Tore
533           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
534           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
535           wreck: Wasak na Sasakyan
536         landuse:
537           allotments: Mga Laang Bahagi
538           basin: Lunas ng Ilog
539           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
540           cemetery: Libingan
541           commercial: Pook na Pangkalakalan
542           conservation: Lupaing Iniligtas
543           construction: Konstruksyon
544           farm: Bukid
545           farmland: Lupaing Sakahan
546           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
547           forest: Gubat
548           garages: Mga garahe
549           grass: Damo
550           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
551           industrial: Pook na Pang-industriya
552           landfill: Tabon na Lupain
553           meadow: Kaparangan
554           military: Pook ng Militar
555           mine: Minahan
556           orchard: Halamanan ng Bunga
557           quarry: Hukay na Tibagan
558           railway: Daambakal
559           recreation_ground: Lupaing Libangan
560           reservoir: Tinggalan ng Tubig
561           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
562           residential: Pook na Panirahan
563           retail: Tingi
564           road: Pook na Daanan
565           village_green: Nayong Lunti
566           vineyard: Ubasan
567         leisure:
568           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
569           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
570           common: Karaniwang Lupain
571           fishing: Pook na Palaisdaan
572           fitness_station: Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan ng Katawan
573           garden: Halamanan
574           golf_course: Kurso ng Golp
575           horse_riding: Sakayan ng kabayo
576           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
577           marina: Marina
578           miniature_golf: Munting Golp
579           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
580           park: Liwasan
581           pitch: Hagisang Pampalakasan
582           playground: Palaruan
583           recreation_ground: Lupaing Libangan
584           sauna: Silid-suuban
585           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
586           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
587           stadium: Istadyum
588           swimming_pool: Palanguyan
589           track: Landas na Takbuhan
590           water_park: Liwasang Tubigan
591           "yes": Pampalipas oras
592         man_made:
593           lighthouse: Parola
594           pipeline: Linya ng tubo
595           tower: Tore
596           works: Pabrika
597           "yes": Gawa ng tao
598         military:
599           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
600           barracks: Kuwartel
601           bunker: Hukay na Pangsundalo
602         natural:
603           bay: Look
604           beach: Dalampasigan
605           cape: Tangway
606           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
607           cliff: Bangin
608           crater: Uka
609           dune: Burol ng Buhangin
610           fell: Pulak
611           fjord: Tubigang Mabangin
612           forest: Gubat
613           geyser: Geyser
614           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
615           grassland: Damuhan
616           heath: Lupain ng Halamang Erika
617           hill: Burol
618           island: Pulo
619           land: Lupain
620           marsh: Latian
621           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
622           mud: Putik
623           peak: Tugatog
624           point: Tuldok
625           reef: Bahura
626           ridge: Tagaytay
627           rock: Bato
628           sand: Buhangin
629           scree: Batuhang Buhaghag
630           scrub: Palumpong
631           spring: Bukal
632           stone: Bato
633           strait: Kipot
634           tree: Puno
635           valley: Lambak
636           volcano: Bulkan
637           water: Tubig
638           wetland: Babad na Lupain
639           wood: Kahoy
640         office:
641           accountant: Tagatuos
642           administrative: Pangangasiwa
643           architect: Arkitekto
644           company: Kumpanya
645           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
646           estate_agent: Ahente ng Lupain
647           government: Tanggapang Pampamahalaan
648           insurance: Tanggapan ng Seguro
649           lawyer: Manananggol
650           ngo: Tanggapan ng NGO
651           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
652           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
653           "yes": Tanggapan
654         place:
655           city: Lungsod
656           country: Bansa
657           county: Kondehan
658           farm: Bukid
659           hamlet: Maliit na Nayon
660           house: Bahay
661           houses: Mga Bahay
662           island: Pulo
663           islet: Munting Pulo
664           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
665           locality: Lokalidad
666           municipality: Munisipalidad
667           neighbourhood: Kabahayan
668           postcode: Kodigo ng Koreo
669           region: Rehiyon
670           sea: Dagat
671           state: Estado
672           subdivision: Kabahaging kahatian
673           suburb: Kanugnog ng lungsod
674           town: Bayan
675           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
676           village: Nayon
677           "yes": Pook
678         railway:
679           abandoned: Pinabayaang daambakal
680           construction: Kinukumpuning Daambakal
681           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
682           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
683           halt: Hintuan ng Tren
684           junction: Panulukan ng Daambakal
685           level_crossing: Patag na Tawiran
686           light_rail: Banayad na Riles
687           miniature: Munting Riles
688           monorail: Isahang Riles
689           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
690           platform: Plataporma ng Daambakal
691           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
692           spur: Tahid ng Daambakal
693           station: Himpilan ng Daambakal
694           subway: Pang-ilalim na Daambakal
695           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
696           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
697           tram: Riles ng Trambya
698           tram_stop: Hintuan ng Trambya
699         shop:
700           alcohol: Wala sa Lisensiya
701           antiques: Mga Antigo
702           art: Tindahan ng Sining
703           bakery: Panaderya
704           beauty: Tindahan ng Pampaganda
705           beverages: Tindahan ng mga Inumin
706           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
707           books: Tindahan ng Aklat
708           butcher: Mangangatay
709           car: Tindahan ng Kotse
710           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
711           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
712           carpet: Tindahan ng Karpet
713           charity: Tindahang Pangkawanggawa
714           chemist: Kimiko
715           clothes: Tindahan ng mga Damit
716           computer: Tindahan ng Kompyuter
717           confectionery: Tindahan ng Kendi
718           convenience: Tindahang Maginhawa
719           copyshop: Tindahang Kopyahan
720           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
721           department_store: Tindahang Kagawaran
722           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
723           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
724           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
725           electronics: Tindahan ng Elektroniks
726           estate_agent: Ahente ng Lupain
727           farm: Tindahang Pambukid
728           fashion: Tindahan ng Moda
729           fish: Tindahan ng Isda
730           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
731           food: Tindahan ng Pagkain
732           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
733           furniture: Muwebles
734           gallery: Galeriya
735           garden_centre: Lunduyang Halamanan
736           general: Tindahang Panglahat
737           gift: Tindahan ng Regalo
738           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
739           grocery: Tindahan ng Groserya
740           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
741           hardware: Tindahan ng Hardwer
742           hifi: Hi-Fi
743           jewelry: Tindahan ng Alahas
744           kiosk: Tindahan ng Kubol
745           laundry: Labahan
746           mall: Pasyalang Pangmadla
747           market: Pamilihan
748           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
749           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
750           music: Tindahan ng Tugtugin
751           newsagent: Ahente ng Balita
752           optician: Optiko
753           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
754           outdoor: Tindahang Panlabas
755           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
756           pharmacy: Botika
757           photo: Tindahan ng Litrato
758           shoes: Tindahan ng Sapatos
759           sports: Tindahang Pampalakasan
760           stationery: Tindahan ng Papel
761           supermarket: Malaking Pamilihan
762           tailor: Mananahi
763           toys: Tindahan ng Laruan
764           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
765           video: Tindahan ng Bidyo
766           wine: Wala sa Lisensiya
767           "yes": Tindahan
768         tourism:
769           alpine_hut: Kubong Pambundok
770           artwork: Likhang Sining
771           attraction: Pang-akit
772           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
773           cabin: Dampa
774           camp_site: Pook ng Kampo
775           caravan_site: Lugar ng Karabana
776           chalet: Kubo ng Pastol
777           guest_house: Bahay na Pampanauhin
778           hostel: Hostel
779           hotel: Otel
780           information: Kabatiran
781           motel: Motel
782           museum: Museo
783           picnic_site: Pook na Pampiknik
784           theme_park: Liwasang may Tema
785           viewpoint: Tuldok ng pananaw
786           zoo: Hayupan
787         tunnel:
788           "yes": Lagusan
789         waterway:
790           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
791           boatyard: Bakuran ng bangka
792           canal: Paralanan
793           dam: Saplad
794           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
795           ditch: Bambang
796           dock: Pantalan
797           drain: Limasan
798           lock: Kandado
799           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
800           mooring: Pugalan
801           rapids: Mga lagaslasan
802           river: Ilog
803           stream: Batis
804           wadi: Tuyot na Ilog
805           waterfall: Talon
806           weir: Pilapil
807       admin_levels:
808         level8: Hangganan ng Lungsod
809     description:
810       title:
811         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim
812           ng OpenStreetMap</a>
813         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
814       types:
815         cities: Mga lungsod
816         towns: Mga bayan
817         places: Mga lugar
818     results:
819       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
820       more_results: Marami pang mga kinalabasan
821   layouts:
822     project_name:
823       title: OpenStreetMap
824       h1: OpenStreetMap
825     logo:
826       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
827     home: Pumunta sa kinalalagayan ng tahanan
828     logout: Umalis mula sa pagkakalagda
829     log_in: Lumagda
830     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
831     sign_up: Magpatala
832     start_mapping: Simulan ang Pagmamapa
833     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
834     edit: Baguhin
835     history: Kasaysayan
836     export: Iluwas
837     export_data: Iluwas ang Datos
838     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
839     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
840     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
841     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
842     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
843     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
844     intro_header: Maligayang pagdating sa OpenStreetMap!
845     intro_text: Ang OpenStreetMap ay isang mapa ng mundo na nilikha ng mga taong katulad
846       mo at malayang gamitin sa ilalim ng isang bukas na lisensya.
847     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
848     partners_ucl: UCL
849     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
850     partners_partners: mga kawaksi
851     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay
852       habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
853     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa
854       pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili
855       ng kalipunan ng dato.
856     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas
857       ng Uri ng Hardwer.
858     help: Tulong
859     about: Patungkol
860     copyright: Karapatang-ari
861     community: Pamayanan
862     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
863     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
864     foundation: Pundasyon
865     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
866     make_a_donation:
867       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
868       text: Magkaloob ng isang Abuloy
869     learn_more: Umalam pa
870     more: Marami pa
871   notifier:
872     diary_comment_notification:
873       subject: '[OpenStreetMap] Si %{user} ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan'
874       hi: Kumusta %{to_user},
875       header: 'Pinuna ni %{from_user} ang isang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
876         na may paksang %{subject}:'
877       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon
878         sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
879     message_notification:
880       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
881       hi: Kumusta %{to_user},
882       header: 'Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng
883         OpenStreetMap na may paksang %{subject}:'
884     friend_notification:
885       hi: Kumusta %{to_user},
886       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
887       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
888       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
889       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa
890         %{befriendurl}.
891     gpx_notification:
892       greeting: Kumusta,
893       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
894       with_description: na may paglalarawan
895       and_the_tags: 'at ang sumusunod na mga tatak:'
896       and_no_tags: at walang mga tatak.
897       failure:
898         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
899         failed_to_import: 'nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:'
900         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng
901           GPX at kung paano maiiwasan
902         more_info_2: 'ang mga ito ay matatagpuan sa:'
903         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
904       success:
905         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
906         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa
907           isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
908     signup_confirm:
909       subject: '[OpenStreetMap] Maligayang pagdating sa OpenStreetMap'
910       greeting: Kamusta!
911     email_confirm:
912       subject: '[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham'
913     email_confirm_plain:
914       greeting: Kumusta,
915       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
916         upang tiyakin ang pagbabago.
917     email_confirm_html:
918       greeting: Kumusta,
919       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang
920         tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
921       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
922         upang tiyakin ang pagbabago.
923     lost_password:
924       subject: '[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat'
925     lost_password_plain:
926       greeting: Kumusta,
927       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
928         upang itakdang muli ang hudyat mo.
929     lost_password_html:
930       greeting: Kumusta,
931       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang
932         hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
933       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
934         upang itakdang muli ang hudyat mo.
935     note_comment_notification:
936       anonymous: Isang di-nagpakilalang tagagamit
937       greeting: Kumusta,
938       commented:
939         subject_own: '[OpenStreetMap] Pinuna ni %{commenter} ang isa sa iyong mga
940           tala'
941         your_note: Nag-iwan si %{commenter} ng komento sa isa sa iyong mga tala malapit
942           sa %{place}.
943       details: Higit pang mga detalye tungkol sa tala ay matatagpuan sa %{url}.
944     changeset_comment_notification:
945       hi: Kumusta %{to_user},
946       greeting: Kumusta,
947       commented:
948         subject_own: '[OpenStreetMap] Pinuna ni %{commenter} ang isa sa iyong mga
949           pangkat ng pagbabago'
950         partial_changeset_with_comment: na may puna na '%{changeset_comment}'
951         partial_changeset_without_comment: walang puna
952       details: Higit pang mga detalye tungkol sa pangkat ng pagbabago ay matatagpuan
953         sa %{url}.
954   messages:
955     inbox:
956       title: Kahon ng pumapasok
957       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
958       outbox: kahong-labasan
959       messages: Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}
960       new_messages:
961         one: '%{count} bagong mensahe'
962         other: '%{count} bagong mga mensahe'
963       old_messages:
964         one: '%{count} lumang mensahe'
965         other: '%{count} lumang mga mensahe'
966       from: Mula sa
967       subject: Paksa
968       date: Petsa
969       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang
970         mga %{people_mapping_nearby_link}?
971       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
972     message_summary:
973       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
974       read_button: Tatakan bilang nabasa na
975       reply_button: Tumugon
976       destroy_button: Burahin
977     new:
978       title: Magpadala ng mensahe
979       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
980       subject: Paksa
981       body: Katawan
982       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
983     create:
984       message_sent: Naipadala na ang mensahe
985       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring
986         maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
987     no_such_message:
988       title: Walang ganyang mensahe
989       heading: Walang ganyang mensahe
990       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
991     outbox:
992       title: Kahong-labasan
993       my_inbox: '%{inbox_link} ko'
994       inbox: kahon ng pumapasok
995       outbox: kahong-labasan
996       messages:
997         one: Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe
998         other: Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe
999       to: Para kay
1000       subject: Paksa
1001       date: Petsa
1002       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan
1003         sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1004       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1005     reply:
1006       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong
1007         tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang
1008         ang tamang tagagamit upang makatugon.
1009     show:
1010       title: Basahin ang mensahe
1011       from: Mula sa
1012       subject: Paksa
1013       date: Petsa
1014       reply_button: Tumugon
1015       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1016       destroy_button: Burahin
1017       back: Bumalik
1018       to: Para kay
1019       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong
1020         basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda
1021         bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1022     sent_message_summary:
1023       destroy_button: Burahin
1024     mark:
1025       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1026       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
1027     destroy:
1028       destroyed: Binura ang mensahe
1029   site:
1030     about:
1031       next: Kasunod
1032       copyright_html: <span>&copy;</span>Mga tagapag-ambag<br>ng OpenStreetMap
1033       used_by: Ang %{name} ay nagpapatakbo ng dato ng mapa sa libu-libong mga website,
1034         mga mobile na app, at aparatong hardware
1035       lede_text: Ang OpenStreetMap ay nilikha ng isang komunidad ng mga nagmamapa
1036         na nag-aambag at nagpapanatili ng dato tungkol sa mga kalsada, mga daanan,
1037         mga kapihan, mga istasyon ng tren, at iba pa, sa buong mundo.
1038       community_driven_html: |-
1039         Ang komunidad ng OpenStreetMap ay iba-iba, masigasig, at lumalaki araw-araw. Ang aming mga tagapag-ambag ay binubuo ng mga tagahanga ng mapa, mga propesyonal ng GIS, mga inhinyero na nagpapatakbo sa mga server ng OSM, mga boluntaryo sa pagmamapa ng mga lugar na apektado ng kalamidad, at higit pa.
1040         Upang matuto nang higit pa, tignan ang mga <a href='%{diary_path}'>talaarawan ng mga tagagamit</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>mga blog ng komunidad</a>, at ang websayt ng <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>.
1041       open_data_title: Bukas na Dato
1042       open_data_html: 'Ang OpenStreetMap ay <i>bukas na datos</i>: malaya kang gamitin
1043         ito para sa anumang layunin hangga''t nagbigay ka ng kredito sa OpenStreetMap
1044         at ang mga tagapag-ambag nito. Kung babaguhin mo o binuo mula sa data sa ilang
1045         mga paraan, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng parehong
1046         lisensya. Tingnan ang <a href=''%{copyright_path}''>pahina ng Karapatang-ari
1047         at Lisensya </a> para sa mga detalye.'
1048       legal_html: |-
1049         Ang site na ito at maraming iba pang mga kaugnay na serbisyo ay opisyal na pinatatakbo ng <a href='http://osmfoundation.org/'>OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF) sa ngalan ng komunidad. Ang paggamit ng lahat ng mga serbisyo na pinatatakbo ng OSMF ay napapailalim sa aming <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy">Patakaran sa Tanggapang Paggamit</a> at Patakaran sa Pagkapribado
1050         <br>
1051         Mangyaring <a href='http://osmfoundation.org/Contact'>makipag-ugnay sa OSMF</a> kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa paglilisensya, karapatang-ari, o iba pang mga legal na isyu at katanungan.
1052       partners_title: Mga Kawaksi
1053     copyright:
1054       foreign:
1055         title: Tungkol sa salinwikang ito
1056         text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang
1057           pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang
1058           nasa Ingles
1059         english_link: ang orihinal na nasa Ingles
1060       native:
1061         title: Tungkol sa pahinang ito
1062         text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik
1063           ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol
1064           sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
1065         native_link: Bersyon ng Tagalog
1066         mapping_link: simulan ang pagmamapa
1067       legal_babble:
1068         title_html: Karapatan sa Paglalathala at Lisensiya
1069         intro_1_html: |-
1070           Ang OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> ay <i>bukas na datos</i>, nakalisensiya sa ilalim ng lisensiyang <a
1071           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1072           Commons Open Database License</a> (ODbL) ng <a href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> o OSMF.
1073         intro_2_html: "Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipahahatid at mahahalaw
1074           ang aming mga dato,\nbasta't babanggitin mo ang OpenStreetMap at ang mga
1075           tagapag-ambag\nnito. Kapag binago mo o nagbuo sa pamamagitan ng aming mga
1076           dato, maaari\nmong ipamahagi ang resulta sa ilalim lamang ng katulad na
1077           lisensiya. Ipinapaliwanag \nng buong <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">kodigong
1078           pambatas</a> \nang mga karapatan at mga pananagutan mo."
1079         intro_3_html: |-
1080           Ang kartograpya sa aming mga tile na mapa at ang aming dokumentasyon ay lisensyado sa ilalim ng <a
1081           href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative
1082           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA).
1083         credit_title_html: Paano babanggitin ang OpenStreetMap
1084         credit_1_html: "Kinakailangan namin na gamitin ang kredito na &ldquo;&copy;
1085           mga tagapag-ambag ng \nOpenStreetMap&rdquo;."
1086         credit_2_html: "Kung saan maaari, dapat na ikawing nang labis (lagyan ng hyperlink)
1087           ang OpenStreetMap\nna papunta sa <a\nhref=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat
1088           CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
1089           Kung\ngumagamit ka ng isang midyum o kasangkapan kung saan hindi maaari
1090           ang mga kawing (iyong isang\nakdang nakalimbag), iminumungkahi namin na
1091           ituro ang mga mambabasa mo sa \nwww.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan
1092           ng pagpapalawak ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo;\nupang maging tumuturo sa
1093           buong tirahan na ito) at sa www.creativecommons.org."
1094         attribution_example:
1095           title: Halimbawa ng Atribusyon
1096         more_title_html: Ang pagtuklas ng mas marami pang iba
1097         more_1_html: |-
1098           Magbasa ng mas marami pa hinggil sa paggamit ng dato namin at kung paano kaming banggitin sa <a
1099           href="http://osmfoundation.org/Licence">pahina ng Lisensya ng OSMF</a> at sa <a
1100           href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Mga Palaging Itinatanong na Makabatas</a>.
1101         more_2_html: |-
1102           Ipinapaalala sa mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap (OSM) na huwag kailanman magdaragdag ng dato magmula sa anumang
1103           mga pinagmulan na mayroong karapatan sa paglalathala (halimbawa na ang Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na wala
1104           ang malinaw na kapahintulutan magmula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa paglalathala.
1105         contributors_title_html: Mga tagapag-ambag namin
1106         contributors_intro_html: "Nangangailangan ang aming lisensiyang CC BY-SA na
1107           ikaw ay &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal\nna May-akda na makatwiran
1108           sa midyum o kaparaanan na ginagamit Mo&rdquo;. Ang indibidwal na mga \ntagapagmapa
1109           ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan
1110           sa &ldquo;mga \ntagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan
1111           ang dato magmula sa isang pambansang\nahensiya ng pagmamapa o ibang pangunahing
1112           pinagmulan ay naisama sa loob ng OpenStreetMap,\nmaaaring maging makatwiran
1113           na banggitin sila sa pamamagitan ng tuwirang paglikha muli ng kanilang\npagkakabanggit
1114           o sa pamamagitan ng pagkakawing dito sa ibabaw ng pahinang ito."
1115         contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato magmula
1116           sa \n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (na nasa ilalim
1117           ng \n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC
1118           BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land
1119           Vorarlberg</a> at ng\nLand Tirol (na nasa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC
1120           BY AT na mayroong mga susog</a>)."
1121         contributors_au_html: |-
1122           <strong>Australiya</strong>: Naglalaman ng datong sub-urbano na nakabatay
1123           sa dato ng Tanggapan ng Estadistika ng Australiya.
1124         contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\nGeoBase&reg;,
1125           GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng \nCanada), CanVec (&copy;
1126           Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan \n(Dibisyon ng Heograpiya,
1127           Estadistika ng Canada)."
1128         contributors_fr_html: "<strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nanggaling
1129           magmula sa \nDirection Générale des Impôts."
1130         contributors_nl_html: |-
1131           <strong>Nederlandiya</strong>: Naglalaman ng &copy; dato ng AND, 2007
1132           (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
1133         contributors_nz_html: |-
1134           <strong>Bagong Selanda</strong>: naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa
1135           Kabatirang Panlupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatan sa Paglalatahala
1136           na Pangkorona.
1137         contributors_za_html: "<strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng datong
1138           nanggaling magmula sa \n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan:
1139           \nPambansang Kabatiran na Pangheograpiya at Pangkalawakan</a>, nakareserba
1140           ang \nkarapatan ng paglalathala ng Estado."
1141         contributors_gb_html: "<strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman
1142           ng Ordinansiya \nsa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala
1143           ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010-12."
1144         contributors_footer_1_html: "Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at
1145           iba pang pinanggalingan na ginamit \nupang mapainam ang OpenStreetMap, paki
1146           tingnan ang <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Pahina
1147           ng \ntagapag-ambag</a> na nasa ibabaw ng Wiki ng OpenStreetMap."
1148         contributors_footer_2_html: "Ang pagsasama ng dato sa loob ng OpenStreetMap
1149           ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal \nna tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik
1150           sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o \ntumatanggap ng anumang
1151           pananagutan."
1152         infringement_title_html: Paglabag sa karapatang-ari
1153         infringement_1_html: Ang mga tagapag-ambag ng OSM ay pinaalalahanan na huwag
1154           magdagdag ng datos mula sa anumang mapagkukunan na may karapatang-ari na
1155           nakalaan (halimbawa, Google Maps o naka-print na mga mapa) nang walang pahintulot
1156           mula sa mga may hawak ng karapatang-ari.
1157         trademarks_title_html: Mga Trademark
1158     index:
1159       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik
1160         ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1161       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1162       permalink: Permalink
1163       shortlink: Maikling kawing
1164       license:
1165         copyright: Karapatang-sipi ng OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito, sa
1166           ilalim ng isang bukas na lisensya
1167       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor
1168         at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1169     edit:
1170       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1171       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang
1172         kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla
1173         magmula sa iyong %{user_page}.
1174       user_page_link: pahina ng tagagamit
1175       anon_edits: (%{link})
1176       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1177       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit
1178         ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang
1179         paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang
1180         pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1181       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang
1182         makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan
1183         o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung
1184         mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1185       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan
1186         ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1187       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip.
1188         (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1189       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe
1190         ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1191     export:
1192       title: Iluwas
1193       area_to_export: Pook na Iluluwas
1194       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
1195       format_to_export: Anyong Iluluwas
1196       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
1197       map_image: Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong na saligan)
1198       embeddable_html: Maibabaong HTML
1199       licence: Lisensiya
1200       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng
1201         <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0">lisensiyang Open Data
1202         Commons Open Database License (ODbL)</a>.
1203       too_large:
1204         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML
1205           ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
1206         planet:
1207           title: Planet OSM
1208         overpass:
1209           title: Overpass API
1210         metro:
1211           title: Metro Extracts
1212         other:
1213           title: Iba pang mga Pinagmulan
1214           description: Karagdagang mga mapagkukunan na nakalista sa OpenStreetMap
1215             Wiki
1216       options: Mga mapagpipilian
1217       format: Anyo
1218       scale: Sukat
1219       max: pinakamataas
1220       image_size: Sukat ng Larawan
1221       zoom: Lapitan
1222       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
1223       latitude: 'Latitud:'
1224       longitude: 'Longhitud:'
1225       output: Kinalabasan
1226       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
1227       export_button: Iluwas
1228     fixthemap:
1229       title: Mag-ulat ng problema/ Ayusin ang mapa
1230       how_to_help:
1231         title: Papaano tumulong
1232     help:
1233       welcome:
1234         url: /welcome
1235         title: Maligayang pagdating sa OSM
1236       beginners_guide:
1237         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1238       irc:
1239         title: IRC
1240       switch2osm:
1241         title: switch2osm
1242     sidebar:
1243       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1244       close: Isara
1245     search:
1246       search: Maghanap
1247       from: Mula sa
1248       to: Papunta sa
1249       where_am_i: Nasaan ba ito?
1250       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang
1251         makinang panghanap
1252       submit_text: Gawin
1253     key:
1254       table:
1255         entry:
1256           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1257           main_road: Pangunahing daan
1258           trunk: Punong Kalsada
1259           primary: Pangunahing kalsada
1260           secondary: Pampangalawang kalsada
1261           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1262           track: Bakas
1263           bridleway: Daanan ng Kabayo
1264           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1265           footway: Lakaran ng tao
1266           rail: Daambakal
1267           subway: Daanang pang-ilalim
1268           tram:
1269           - Banayad na riles
1270           - trambya
1271           cable:
1272           - Kotse ng kable
1273           - upuang inaangat
1274           runway:
1275           - Rampa ng Paliparan
1276           - daanan ng taksi
1277           apron:
1278           - Tapis ng paliparan
1279           - terminal
1280           admin: Hangganang pampangangasiwa
1281           forest: Gubat
1282           wood: Kahoy
1283           golf: Kurso ng golp
1284           park: Liwasan
1285           resident: Pook na panuluyan
1286           common:
1287           - Karaniwan
1288           - kaparangan
1289           retail: Lugar na tingian
1290           industrial: Pook na pang-industriya
1291           commercial: Pook na pangkalakalan
1292           heathland: Lupain ng halamang erika
1293           lake:
1294           - Lawa
1295           - tinggalan ng tubig
1296           farm: Bukid
1297           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1298           cemetery: Libingan
1299           allotments: Mga Laang Bahagi
1300           pitch: Hagisang pampalakasan
1301           centre: Lunduyang pampalakasan
1302           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1303           military: Pook ng militar
1304           school:
1305           - Paaralan
1306           - pamantasan
1307           building: Makabuluhang gusali
1308           station: Himpilan ng daambakal
1309           summit:
1310           - Taluktok
1311           - tugatog
1312           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1313           bridge: Itim na pambalot = tulay
1314           private: Pribadong pagpunta
1315           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1316           construction: Mga kalsadang ginagawa
1317           bicycle_parking: Paradahan ng bisikleta
1318           toilets: Mga banyo
1319     richtext_area:
1320       edit: Baguhin
1321       preview: Paunang tanaw
1322     markdown_help:
1323       title_html: Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>
1324       headings: Mga pamulaan
1325       heading: Pamulaan
1326       subheading: Kabahaging Pamulaan
1327       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1328       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1329       first: Unang bagay
1330       second: Ikalawang bagay
1331       link: Kawing
1332       text: Teksto
1333       image: Larawan
1334       alt: Kahaliling teksto
1335       url: URL
1336     welcome:
1337       title: Maligayang pagdating!
1338       whats_on_the_map:
1339         title: Anong nasa Mapa
1340       rules:
1341         title: Mga Patakaran!
1342       questions:
1343         title: May mga tanong?
1344       start_mapping: Simulan ang Pagmamapa
1345   traces:
1346     visibility:
1347       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos
1348         na mga puntos)
1349       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala,
1350         hindi nakaayos na mga puntos)
1351       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos
1352         na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1353       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang
1354         nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1355     new:
1356       upload_trace: I-upload ang 'GPS Trace'
1357       upload_gpx: 'Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:'
1358       description: 'Paglalarawan:'
1359       tags: 'Mga tatak:'
1360       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1361       visibility: 'Pagkanatatanaw:'
1362       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1363       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1364       help: Saklolo
1365       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1366     create:
1367       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1368       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng
1369         pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating
1370         oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1371       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas
1372         na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga
1373         ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba
1374         pang mga tagagamit.
1375     edit:
1376       title: Binabago ang bakas na %{name}
1377       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1378       filename: 'Pangalan ng talaksan:'
1379       download: ikargang paibaba
1380       uploaded_at: 'Naikargang paitaas:'
1381       points: 'Mga tuldok:'
1382       start_coord: 'Simulan ang tagpuan:'
1383       map: mapa
1384       edit: baguhin
1385       owner: 'May-ari:'
1386       description: 'Paglalarawan:'
1387       tags: 'Mga tatak:'
1388       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1389       visibility: 'Pagkanatatanaw:'
1390       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1391       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1392     trace_optionals:
1393       tags: Mga tatak
1394     show:
1395       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1396       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1397       pending: NAGHIHINTAY
1398       filename: 'Pangalan ng talaksan:'
1399       download: ikargang paibaba
1400       uploaded: 'Naikarga na:'
1401       points: 'Mga tuldok:'
1402       start_coordinates: 'Simulan ang tugmaan:'
1403       map: mapa
1404       edit: baguhin
1405       owner: 'May-ari:'
1406       description: 'Paglalarawan:'
1407       tags: 'Mga tatak:'
1408       none: Wala
1409       edit_trace: Baguhin ang bakas na ito
1410       delete_trace: Burahin ang bakas na ito
1411       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1412       visibility: 'Pagkanakikita:'
1413     trace_paging_nav:
1414       showing_page: Ika-%{page} na pahina
1415       older: Mas Lumang mga Bakas
1416       newer: Mas Bagong mga Bakas
1417     trace:
1418       pending: NAGHIHINTAY
1419       count_points: '%{count} mga puntos'
1420       ago: '%{time_in_words_ago} ang nakalipas'
1421       more: marami pa
1422       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1423       view_map: Tingnan ang Mapa
1424       edit: baguhin
1425       edit_map: Baguhin ang Mapa
1426       public: PANGMADLA
1427       identifiable: MAKIKILALA
1428       private: PRIBADO
1429       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1430       by: sa pamamagitan ng
1431       in: sa
1432       map: mapa
1433     index:
1434       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1435       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1436       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1437       empty_html: Wala pang narito. <a href='%{upload_link}'>Magkarang paitaas ng
1438         isang bagong bakas</a> o umalam ng mas marami pa hinggil sa pagbabakas ng
1439         GPS doon sa <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pahina
1440         ng wiki</a>.
1441       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1442       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1443     delete:
1444       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1445     make_public:
1446       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1447     offline_warning:
1448       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang
1449         GPX
1450     offline:
1451       heading: Hindi nakaugnay sa Internet ang imbakan ng GPX
1452       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak
1453         ng talaksang GPX.
1454   application:
1455     require_cookies:
1456       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin
1457         ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
1458     setup_user_auth:
1459       blocked_zero_hour: Mayroon kang isang importanteng mensahe sa websayt ng OpenStreetMap.
1460         Kailangan mong basahin ang mensahe bago mo masagip ang iyong mga pagbabago.
1461       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha
1462         ng web upang makaalam ng marami pa.
1463       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring
1464         lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag.
1465         Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
1466   oauth:
1467     authorize:
1468       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan ang
1469         akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon
1470         ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon
1471         sa nais mo.
1472       allow_to: 'Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:'
1473       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1474       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1475       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1476       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1477       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1478       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1479     revoke:
1480       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1481   oauth_clients:
1482     new:
1483       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1484     edit:
1485       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1486     show:
1487       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1488       key: 'Susi ng Tagaubos:'
1489       secret: 'Lihim ng Tagaubos:'
1490       url: 'URL ng Kahalip ng Kahilingan:'
1491       access_url: 'URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:'
1492       authorize_url: 'Payagan ang URL:'
1493       support_notice: Sinusuportahan namin ang mga lagda ng HMAC-SHA1 (iminumungkahi)
1494         at RSA-SHA1.
1495       edit: Baguhin ang mga Detalye
1496       delete: Burahin ang Kliyente
1497       confirm: Natitiyak mo ba?
1498       requests: 'Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:'
1499       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1500       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1501       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1502       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1503       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1504       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1505     index:
1506       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1507       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1508       list_tokens: 'Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa
1509         pamamagitan ng pangalan mo:'
1510       application: Pangalan ng Aplikasyon
1511       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1512       revoke: Bawiin!
1513       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1514       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin
1515         namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang
1516         iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang
1517         ito.
1518       registered_apps: 'Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:'
1519       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1520     form:
1521       name: Pangalan
1522       required: Kinakailangan
1523       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1524       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1525       support_url: URL ng Pagtangkilik
1526       requests: 'Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:'
1527       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1528       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1529       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1530       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1531       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1532       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1533     not_found:
1534       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1535     create:
1536       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1537     update:
1538       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1539     destroy:
1540       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1541   users:
1542     login:
1543       title: Lumagda
1544       heading: Lumagda
1545       email or username: 'Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:'
1546       password: 'Password:'
1547       openid: '%{logo} OpenID:'
1548       remember: 'Tandaan ako:'
1549       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1550       login_button: Lumagda
1551       register now: Magpatala na ngayon
1552       with username: 'Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda
1553         sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:'
1554       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1555       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data,
1556         kailangang mayroon kang isang akawnt.
1557       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1558       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1559       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring
1560         gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin
1561         ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham
1562         ng pagtitiyak</a>.
1563       account is suspended: Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang
1564         gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1565         kung nais mong talakayin ito.
1566       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1567       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1568     logout:
1569       title: Umalis sa pagkakalagda
1570       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1571       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1572     lost_password:
1573       title: Naiwalang password
1574       heading: Nakalimutang Password?
1575       email address: 'Tirahan ng e-liham:'
1576       new password button: Itakda uli ang hudyat
1577       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala
1578         namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda
1579         mo ang iyong hudyat.
1580       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na
1581         ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1582       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1583     reset_password:
1584       title: Muling itakda ang hudyat
1585       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1586       password: 'Password:'
1587       confirm password: 'Tiyakin ang Hudyat:'
1588       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1589       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1590       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1591     new:
1592       title: Magpatala
1593       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang
1594         kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1595       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="%{webmaster}">panginoon
1596         ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan
1597         namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1598       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon
1599         sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga
1600         tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1601       email address: 'Tirahan ng E-liham:'
1602       confirm email address: 'Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:'
1603       not displayed publicly: Ang iyong tirahan ng e-liham ay hindi ipinapakita sa
1604         madla, tingnan ang ating <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1605         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">patakaran
1606         sa pagsasarilinan</a> para sa karagdagang impormasyon
1607       display name: 'Pangalang Ipinapakita:'
1608       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa
1609         madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1610       password: 'Password:'
1611       confirm password: 'Tiyakin ang Hudyat:'
1612       continue: Magpatala
1613       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1614       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong
1615         mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan
1616         ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1617       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1618     terms:
1619       title: 'Mga tuntunin sa tagapag-ambag:'
1620       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1621       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang
1622         mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1623       consider_pd_why: ano ba ito?
1624       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1625       guidance: 'Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a
1626         href="%{summary}">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href="%{translations}">impormal
1627         na mga salinwika</a>'
1628       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1629       decline: Tanggihan
1630       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin
1631         o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1632       legale_select: 'Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:'
1633       legale_names:
1634         france: Pransiya
1635         italy: Italya
1636         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1637     no_such_user:
1638       title: Walang ganyang tagagamit
1639       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1640       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri
1641         ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1642     show:
1643       my diary: talaarawan ko
1644       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1645       my edits: mga pamamatnugot ko
1646       my traces: Mga Bakas Ko
1647       my notes: Aking Talaan
1648       my settings: mga pagtatakda ko
1649       my comments: mga puna ko
1650       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1651       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1652       blocks by me: mga paghahadlang ko
1653       send message: ipadala ang mensahe
1654       diary: talaarawan
1655       edits: mga pagbabago
1656       traces: mga bakas
1657       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1658       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1659       mapper since: 'Tagapagmapa mula pa noong:'
1660       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1661       ct status: 'Mga tuntunin sa taga-ambag:'
1662       ct undecided: Walang kapasyahan
1663       ct declined: Tumanggi
1664       ct accepted: Tinanggap noong %{ago} na ang nakalilipas
1665       latest edit: 'Pinakahuling pagbabago %{ago}:'
1666       email address: 'Tirahan ng e-liham:'
1667       created from: 'Nilikha magmula sa:'
1668       status: 'Katayuan:'
1669       spam score: 'Puntos ng Basurang Liham:'
1670       description: Paglalarawan
1671       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1672       if set location: Itakda ang iyong lokasyon ng bahay sa pahinang  %{settings_link}
1673         upang makita ang mga kalapit na tagagamit.
1674       settings_link_text: mga pagtatakda
1675       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1676       km away: '%{count}km ang layo'
1677       m away: '%{count}m ang layo'
1678       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1679       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1680       role:
1681         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1682         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1683         grant:
1684           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1685           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1686         revoke:
1687           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1688           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1689       block_history: Mga masiglang paghahadlang
1690       moderator_history: Mga ibinigay na paghahadlang
1691       comments: Mga puna
1692       create_block: Hadlangan ang tagagamit na ito
1693       activate_user: Pasiglahin ang tagagamit na ito
1694       deactivate_user: Tanggalin ang prebelehiyo ng 'User'
1695       confirm_user: Tiyakin ang tagagamit na ito
1696       hide_user: Itago ang Tagagamit na ito
1697       unhide_user: Huwag itago ang Tagagamit na ito
1698       delete_user: Burahin ang Tagagamit na ito
1699       confirm: Tiyakin
1700       friends_changesets: mga pagbabago ng mga kaibigan
1701       friends_diaries: mga lahok ng mga kaibigan
1702       nearby_changesets: mga pagtatakda ng pagbabago mula sa kalapit na mga tagagamit
1703       nearby_diaries: mga inilahok sa talaarawan ng kalapit na mga tagagamit
1704     popup:
1705       your location: Kinalalagyan mo
1706       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1707       friend: Kaibigan
1708     account:
1709       title: Baguhin ang akawnt
1710       my settings: Mga pagtatakda ko
1711       current email address: 'Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:'
1712       new email address: 'Bagong Tirahan ng E-liham:'
1713       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1714       external auth: 'Panlabas na Pagpapatunay:'
1715       openid:
1716         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1717         link text: ano ba ito?
1718       public editing:
1719         heading: 'Pangmadlang pamamatnugot:'
1720         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1721         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1722         enabled link text: ano ba ito?
1723         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang
1724           mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1725         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1726       public editing note:
1727         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1728         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka
1729           mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo.
1730           Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na
1731           makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang
1732           nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang
1733           mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin
1734           kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta
1735           sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa
1736           likas na katakdaan.</li></ul>
1737       contributor terms:
1738         heading: 'Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:'
1739         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1740         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1741         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng
1742           iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na
1743           Pangtagapag-ambag.
1744         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo
1745           bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1746         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1747         link text: ano ba ito?
1748       profile description: 'Paglalarawan ng Balangkas:'
1749       preferred languages: 'Nais na mga Wika:'
1750       preferred editor: 'Nais na Patnugot:'
1751       image: 'Larawan:'
1752       gravatar:
1753         gravatar: Gamitin ang Gravatar
1754         link text: ano ba ito?
1755         disabled: Hindi na pinagana ang Gravatar.
1756         enabled: Pinagana ang pagpapakita ng iyong Gravatar.
1757       new image: Magdagdag ng isang larawan
1758       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1759       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1760       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1761       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa
1762         sa 100x100)
1763       home location: 'Kinalalagyan ng Tahanan:'
1764       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1765       latitude: 'Latitud:'
1766       longitude: 'Longhitud:'
1767       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag
1768         pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1769       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1770       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1771       return to profile: Bumalik sa balangkas
1772       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran
1773         sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago
1774         mong tirahan ng e-liham.
1775       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1776     confirm:
1777       heading: Tingnan ang iyong e-liham!
1778       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang
1779         buhayin ang akawnt mo.
1780       button: Tiyakin
1781       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1782       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1783       unknown token: Tila lumipas o hindi umiiral ang kahalip na iyan.
1784     confirm_resend:
1785       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag
1786         tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula
1787         sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa
1788         basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na
1789         itala mo sa puting-talaan ang %{sender} dahil hindi namin magagawang tumugon
1790         sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1791       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1792     confirm_email:
1793       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1794       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang
1795         tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1796       button: Tiyakin
1797       success: Natiyak ang pagpapalit ng tirahan ng sulatroniko!
1798       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1799     set_home:
1800       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1801     go_public:
1802       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan
1803         ka nang mamatnugot.
1804     make_friend:
1805       heading: Idagdag si %{user} bilang isang kaibigan?
1806       button: idagdag bilang kaibigan
1807       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}!
1808       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1809       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1810     remove_friend:
1811       heading: Tanggalin bilang isang kaibigan si %{user}?
1812       button: Tanggalin bilang kaibigan
1813       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1814       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1815     index:
1816       title: Mga tagagamit
1817       heading: Mga tagagamit
1818       showing:
1819         one: Pahina %{page} (%{first_item} ng  %{items})
1820         other: Pahina %{page}  (%{first_item}-%{last_item} ng  mga %{items})
1821       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1822       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1823       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1824       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1825       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1826     suspended:
1827       title: Naantalang Akawnt
1828       heading: Inantala ang Akawnt
1829       webmaster: panginoon ng sapot
1830       body: |-
1831         <p>
1832           Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa
1833           kahina-hinalang gawain.
1834         </p>
1835         <p>
1836           Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o
1837           maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.
1838         </p>
1839   user_role:
1840     filter:
1841       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1842       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1843       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1844     grant:
1845       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1846       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1847       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit
1848         na si `%{name}'?
1849       confirm: Pagtibayin
1850       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring
1851         suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1852     revoke:
1853       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin
1854       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1855       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula
1856         sa tagagamit na si `%{name}'?
1857       confirm: Tiyakin
1858       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring
1859         suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1860   user_blocks:
1861     model:
1862       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon
1863         ng isang paghadlang.
1864       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang
1865         paghadlang.
1866     not_found:
1867       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1868       back: Bumalik sa talatuntunan
1869     new:
1870       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1871       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1872       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon
1873         at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye
1874         hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging
1875         natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa
1876         ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga
1877         ng pangkaraniwang mga tao.
1878       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1879       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto
1880         na.
1881       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon
1882         ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1883       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang
1884         na ito
1885       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1886     edit:
1887       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1888       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1889       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon
1890         at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye
1891         hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit
1892         ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit
1893         ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1894       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1895       show: Tingnan ang hadlang na ito
1896       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1897       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang
1898         na ito?
1899     filter:
1900       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1901       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili
1902         sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1903     create:
1904       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan
1905         at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1906       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang
1907         panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1908       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1909     update:
1910       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang
1911         na ito ang makapagbabago nito.
1912       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1913     index:
1914       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1915       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1916       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1917     revoke:
1918       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1919       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1920       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1921       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi
1922         na ngayon mababawi.
1923       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1924       revoke: Bawiin!
1925       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1926     helper:
1927       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1928       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1929       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1930       block_duration:
1931         hours:
1932           one: 1 oras
1933           other: '%{count} mga oras'
1934     blocks_on:
1935       title: Mga paghadlang sa %{name}
1936       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1937       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1938     blocks_by:
1939       title: Mga paghadlang ni %{name}
1940       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1941       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1942     show:
1943       title: '%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}'
1944       heading: '%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}'
1945       time_future: Magwawakas sa %{time}
1946       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1947       created: Nilikha
1948       ago: '%{time} ang nakaraan'
1949       status: Kalagayan
1950       show: Ipakita
1951       edit: Baguhin
1952       revoke: Bawiin!
1953       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1954       reason: 'Dahilan ng paghadlang:'
1955       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1956       revoker: 'Tagapagbawi:'
1957       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang
1958         na ito.
1959     block:
1960       not_revoked: (hindi binawi)
1961       show: Ipakita
1962       edit: Baguhin
1963       revoke: Bawiin!
1964     blocks:
1965       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1966       creator_name: Tagapaglikha
1967       reason: Dahilan ng pagharang
1968       status: Kalagayan
1969       revoker_name: Binawi ni
1970       showing_page: Ika-%{page} na pahina
1971       next: Susunod »
1972       previous: « Nakaraan
1973   notes:
1974     mine:
1975       heading: mga tala ni %{user}
1976       id: Id
1977       description: Paglalarawan
1978       created_at: Nilikha Noong
1979       last_changed: Huling binago
1980       ago_html: '%{when} ang nakaraan'
1981   javascripts:
1982     close: Isara
1983     share:
1984       title: Ibahagi
1985       cancel: Huwag ituloy
1986       short_url: Maiksing URL
1987       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
1988     map:
1989       zoom:
1990         in: Lumapit
1991       locate:
1992         title: Ipakita ang Aking Lokasyon
1993       base:
1994         standard: Pamantayan
1995         cycle_map: Mapa ng Pagbibisikleta
1996         transport_map: Mapa ng Transportasyon
1997       layers:
1998         data: Dato ng Mapa
1999       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap</a>
2000     site:
2001       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
2002       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
2003       createnote_tooltip: Maglagay ng tala sa mapa
2004       createnote_disabled_tooltip: Lumapit upang ilagay ang tala sa mapa
2005       map_data_zoom_in_tooltip: Lumapit upang makita ang datos ng mapa
2006     changesets:
2007       show:
2008         hide_comment: itago
2009         unhide_comment: pawalang-bisa ang pag-tago
2010     notes:
2011       new:
2012         add: Magdagdag ng Tala
2013       show:
2014         hide: Itago
2015         resolve: Lutasin
2016         comment_and_resolve: Pumuna at Lutasin
2017     directions:
2018       engines:
2019         fossgis_osrm_car: Kotse (OSRM)
2020         graphhopper_bicycle: Bisikleta (GraphHopper)
2021         graphhopper_car: Kotse (GraphHopper)
2022       directions: Mga Direksyon
2023       distance: Layo
2024       instructions:
2025         offramp_right_with_exit: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kanang bahagi
2026         offramp_right_with_exit_name: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kanang
2027           bahagi papuntang %{name}
2028         offramp_right_with_exit_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa
2029           kanang bahagi papuntang biyaheng %{directions}
2030         offramp_right_with_exit_name_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit}
2031           sa kanang bahagi papuntang %{name}, padaang %{directions}
2032         offramp_left_with_exit: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kaliwang bahagi
2033         offramp_left_with_exit_name: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kaliwang
2034           bahagi papuntang %{name}
2035         offramp_left_with_exit_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kaliwang
2036           bahagi biyaheng %{directions}
2037         offramp_left_with_exit_name_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit}
2038           sa kaliwang bahagi papuntang %{name}, biyaheng %{directions}
2039         follow_without_exit: Sundan %{name}
2040         start_without_exit: Magsimula sa dulo ng %{name}
2041         destination_without_exit: Abutin ang patutunguhan
2042         roundabout_with_exit_ordinal: Sa Rotondang daan gamitin ang %{exit} exit patungong
2043           %{name}
2044         exit_roundabout: Exit sa rotondang daan patungong %{name}
2045         exit_counts:
2046           second: Ika-2
2047           third: Ika-3
2048           fifth: Ika-5
2049           seventh: Ika-7
2050           eighth: Ika-8
2051           tenth: Ika-10
2052       time: Oras
2053     query:
2054       node: Buko
2055       way: Daan
2056       relation: Kaugnayan
2057     context:
2058       directions_from: Mga direksyon mula rito
2059       directions_to: Mga direksyon papunta rito
2060       add_note: Magdagdag ng tala dito
2061       centre_map: Igitna ang mapa dito
2062   redactions:
2063     edit:
2064       description: Paglalarawan
2065       heading: Baguhin ang redaksiyon
2066       title: Baguhin ang redaksiyon
2067     index:
2068       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
2069       heading: Listahan ng mga redaksiyon
2070       title: Listahan ng mga redaksiyon
2071     new:
2072       description: Paglalarawan
2073       heading: Ipasok ang kabatiran para sa bagong paghahanda ng isinulat upang mailathala
2074       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
2075     show:
2076       description: 'Paglalarawan:'
2077       heading: Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"
2078       title: Ipinapakita ang redaksiyon
2079       user: 'Tagapaglikha:'
2080       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
2081       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
2082       confirm: Natitiyak mo ba?
2083     create:
2084       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
2085     update:
2086       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
2087     destroy:
2088       not_empty: Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing hindi redaktado ang lahat ng
2089         mga bersiyong nasa redaksiyong ito bago lansagin ito.
2090       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
2091       error: Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng redaksiyong ito.
2092 ...