CC-BY -> CC BY
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (Shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Euriditi
5 # Author: Mdupont
6 # Author: MicroBoy
7 # Author: Mikullovci11
8 # Author: Techlik
9 # Author: Vinie007
10 sq: 
11   activerecord: 
12     attributes: 
13       diary_comment: 
14         body: Trupi i mesazhit
15       diary_entry: 
16         language: Gjuha
17         latitude: Gjerësia gjeografike
18         longitude: Gjatësia gjeografike
19         title: Titulli
20         user: Përdoruesi
21       friend: 
22         friend: Mik
23         user: Përdoruesi
24       message: 
25         body: Trupi i mesazhit
26         recipient: Marrësi
27         sender: Dërguesi
28         title: Titulli
29       trace: 
30         description: Përshkrimi
31         latitude: Gjerësia gjeografike
32         longitude: Gjatësia gjeografike
33         name: Emri
34         public: Publik
35         size: Madhësia
36         user: Përdoruesi
37         visible: I dukshëm
38       user: 
39         active: Aktiv
40         description: Përshkrimi
41         display_name: Emër i dukshëm
42         email: Email
43         languages: Gjuha
44         pass_crypt: Fjalëkalimi
45     models: 
46       acl: Qasu në Listën e Kontrollit
47       changeset: Ndryshim
48       changeset_tag: Ndryshim tag
49       country: Shteti
50       diary_comment: Koment Ditari
51       diary_entry: Shënim në ditar
52       friend: Mik
53       language: Gjuha
54       message: Porosi
55       node: Nyjë
56       node_tag: Etiketë nyjë
57       notifier: Lajmëruesi
58       old_node: Nyjë e vjetër
59       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
60       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
61       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
62       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
63       old_way: Rrugë e vjetër
64       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
65       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
66       relation: Lidhja
67       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
68       relation_tag: Etiketë lidhjeje
69       session: Seksioni
70       trace: Gjurma
71       tracepoint: Pika e gjurmës
72       tracetag: Etiketa e gjurmës
73       user: Përdoruesi
74       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
75       user_token: Shenja e përdoruesit
76       way: Rruga
77       way_node: Nyja e rrugës
78       way_tag: Etiketa e rrugës
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Ndryshim : %{id}"
82       changesetxml: Ndryshim en XML
83       download: Shkarkone %{changeset_xml_link} ose %{osmchange_xml_link}
84       feed: 
85         title: Ndryshim %{id}
86         title_comment: Ndryshimi %{id} - %{comment}
87       osmchangexml: Ndrsyhim i OSM-s en XML
88       title: Ndryshim
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "I perket:"
91       bounding_box: "Baroka e Rrethume:"
92       box: barok
93       closed_at: "Mbyllur në:"
94       created_at: "U krijue en:"
95       has_nodes: 
96         other: one=
97       has_relations: 
98         one: "Ka pas %{count} lidhje:"
99         other: "Ka pas marrëdhënieve %{count} :"
100       has_ways: 
101         other: one=
102       no_bounding_box: Nuk ka barok qe osht kon vnu n'kto ndrryshime.
103       show_area_box: Kqyre Zonen e Barokes
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Komenti :"
106       deleted_at: "Fshirë në:"
107       deleted_by: "Fshirë në:"
108       edited_at: "U ndrzshe te:"
109       edited_by: "Edituar nga:"
110       in_changeset: "En ndryshimin :"
111       version: "Versioni:"
112     containing_relation: 
113       entry: Lidhja %{relation_name}
114       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
115     map: 
116       deleted: E Fshirë
117       edit: 
118         area: Zona e redaktimit
119         node: Nyja e redaktimit
120         relation: Lidhja e redaktimit
121         way: Ndrysho rrugën
122       larger: 
123         area: Kqyre zonen n'hart ma t'madhe
124         node: Kqyre piken n'hart ma t'madhe
125         relation: Kqyre lidhjen n'hart ma t'madhe
126         way: Kqyre udhen n'hart ma t'madhe
127       loading: Tu u mush...
128     navigation: 
129       all: 
130         next_changeset_tooltip: Tjerat ndryshime
131         next_node_tooltip: Pika tjetēr
132         next_relation_tooltip: Lidhja e ardhshme
133         next_way_tooltip: Rruga tjeter
134         prev_changeset_tooltip: Ndryshimi kalum
135         prev_node_tooltip: Pika e kalume
136         prev_relation_tooltip: Lidhja e kalume
137         prev_way_tooltip: Mnyra e mahershme
138       paging: 
139         all: 
140           next: "%{id} »"
141           prev: « %{id}
142         user: 
143           next: "%{id} »"
144           prev: « %{id}
145       user: 
146         name_changeset_tooltip: Shiko editimet nga %{user}
147         next_changeset_tooltip: Tjetri ndryshim prej %{user}
148         prev_changeset_tooltip: Ndryshimi i ma hershēm prej %{user}
149     node: 
150       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} ose %{edit_link}"
151       download_xml: Shkarko në XML
152       edit: Ndrysho
153       node: Pikë
154       node_title: "Pika: %{node_name}"
155       view_history: Shikoje historinë
156     node_details: 
157       coordinates: "Koordinatat:"
158       part_of: "Pjesë e:"
159     node_history: 
160       download: "%{download_xml_link} ose %{view_details_link}"
161       download_xml: Shkarkoni XML
162       node_history: Historija e Pikes
163       node_history_title: "Historija e Pikes: %{node_name}"
164       view_details: shikoni detajet
165     not_found: 
166       sorry: Na fal, %{type} me %{id}, nuk mujtem mi gjet
167       type: 
168         changeset: shka asht ndrrue
169         node: pikë
170         relation: lidhje
171         way: udhë
172     paging_nav: 
173       of: pi
174       showing_page: Tu e kallxu faqen
175     relation: 
176       download: "%{download_xml_link} ose %{view_history_link}"
177       download_xml: Shkarkoje XML
178       relation: Lidhja
179       relation_title: "Lidhja: %{relation_name}"
180       view_history: Kshyre historinë
181     relation_details: 
182       members: "Anëtarët:"
183       part_of: "Pjesë e:"
184     relation_history: 
185       download: "%{download_xml_link} ose %{view_details_link}"
186       download_xml: Merre me XML
187       relation_history: Historija e Lidhjes
188       relation_history_title: "Historija e Lidhjes: %{relation_name}"
189       view_details: kqyre n'detaje
190     relation_member: 
191       entry: "%{type} %{name}"
192       entry_role: "%{type} %{name} asht si %{role}"
193       type: 
194         node: Pikë
195         relation: Lidhje
196         way: Udhë
197     start: 
198       manually_select: Manualisht zgedh ni zon qeter
199       view_data: Shini te dhanat per harten e tanishme
200     start_rjs: 
201       data_frame_title: Senet
202       data_layer_name: Senet
203       details: Detajet
204       drag_a_box: Bone ni kuti n'hart edhe zgedhe zonen
205       edited_by_user_at_timestamp: Ndryshuar nga [[user]] në [[timestamp]]
206       hide_areas: Fshih zonat
207       history_for_feature: Historija për [[feature]]
208       load_data: Zgedhi senet
209       loaded_an_area_with_num_features: "Ti e ke marr ni zon qe ka [[num_features]] . E do browsera nuk e qesin fort mir kualitetin e seneve me ta. Browseri duhet me i kallxu ma pak se 100 sene n'tnjejtin vakt: me bo dishka qeter munet me ta kadalsu browserin. Qe je i sigurt nese don mi pa senet, duhesh me kliku n'pull."
210       loading: Tu u mush...
211       manually_select: Zgedhe ni zon qeter vet
212       object_list: 
213         api: Merre qet zon prej API
214         back: Kqyre listen e seneve
215         details: Detajet
216         heading: Lista e seneve
217         history: 
218           type: 
219             node: Pika [[id]]
220             way: Rruga  [[id]]
221         selected: 
222           type: 
223             node: Pika [[id]]
224             way: Rruga [[id]]
225         type: 
226           node: Pikë
227           way: Rruga
228       private_user: perdorus privat
229       show_areas: Shfaq zonat
230       show_history: Shfaq Historinë
231       unable_to_load_size: "Nuk kemi mujt mi shfaq: madhsin e kutis [[bbox_size]] asht shum e madhe (duhet me kan ma e vogel se %{max_bbox_size})"
232       wait: Prit...
233       zoom_or_select: Afrohu ose zgedhe zonen n'hart qe pe don me e pa.
234     tag_details: 
235       tags: "Etiketat:"
236       wiki_link: 
237         key: Pērshkrimi i wiki faqes pēr %{key} tag
238         tag: Pērshkrimi i wiki faqes pēr %{key}=%{value} tag
239       wikipedia_link: "%{page} artikulli nē Wikipedia"
240     timeout: 
241       sorry: Na fal, senet per %{type} me %{id}, u vanun shum per mu gjet.
242       type: 
243         changeset: shka asht ndrryshu
244         node: pikë
245         relation: lidhje
246         way: rrugë
247     way: 
248       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} ose %{edit_link}"
249       download_xml: Shkarko XML
250       edit: ndrro
251       view_history: shiko historin
252       way: Udhë
253       way_title: "Rruga: %{way_name}"
254     way_details: 
255       also_part_of: 
256         one: edhe kjo asht pjes e Udhës %{related_ways}
257         other: edhe kjo asht pjes e Udheve %{related_ways}
258       nodes: "Pikat:"
259       part_of: "Pjesë e:"
260     way_history: 
261       download: "%{download_xml_link} ose %{view_details_link}"
262       download_xml: Merre me XML
263       view_details: kqyre n'detaje
264       way_history: Historija e Udhës
265       way_history_title: "Historija e udhës: %{way_name}"
266   changeset: 
267     changeset: 
268       anonymous: Anonim
269       big_area: (e madhe)
270       id: "#%{id}"
271       no_comment: (asgjë)
272       no_edits: (asnjë redaktim)
273       show_area_box: Shfaq kutinë e zonës
274       still_editing: (redaktimi po vazhdon ende)
275       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
276     changeset_paging_nav: 
277       next: Vazhdo »
278       previous: « Mëparshëm
279       showing_page: Duke shfaqun faqen %{{page}}
280     changesets: 
281       area: Zona
282       comment: Komentoni
283       id: ID
284       saved_at: Ruaje në
285       user: Përdoruesi
286     list: 
287       description: Ndryshime së fundmi
288       description_bbox: Ndryshime brënda %{bbox}
289       description_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
290       description_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
291       description_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
292       description_user_bbox: Ndryshime nga përdoruesi %{user} brënda %{bbox}
293       heading: Grupi i ndryshimeve
294       heading_bbox: Grupi i ndryshimeve
295       heading_friend: Grupi i ndryshimeve
296       heading_nearby: Grupi i ndryshimeve
297       heading_user: Grupi i ndryshimeve
298       heading_user_bbox: Grupi i ndryshimeve
299       title: Grupi i ndryshimeve
300       title_bbox: Ndryshime brënda %{bbox}
301       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
302       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
303       title_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
304       title_user_bbox: Ndryshime nga përdoruesi %{user} brënda %{bbox}
305     timeout: 
306       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua morri shumë kohë për tu shkarkuar.
307   diary_entry: 
308     diary_comment: 
309       confirm: Konfirmo
310     diary_entry: 
311       comment_count: 
312         one: 1 koment
313         other: "%{count} komente"
314       comment_link: Komento në këtë shënim
315       confirm: Konfirmoje
316       edit_link: Ndryshoje qët shënim
317       hide_link: Mshefe qët shënim
318     edit: 
319       body: Trupi i mesazhit
320       language: "Gjuha:"
321       latitude: Gjerësia gjeografike
322       location: "Lokacioni:"
323       longitude: Gjatësia gjeografike
324       save_button: Ruje
325       subject: "Subjekti:"
326       title: Redakto shënimin në ditar
327       use_map_link: përdor hartën
328     list: 
329       in_language_title: Hyrje në ditar në %{language}
330       new: Hyrje e re në ditar
331       new_title: Krijo një hyrje të re në ditarin tënd
332       newer_entries: Shënimet e fundit
333       no_entries: Nuk u gjet asnjë hyrje në ditar
334       older_entries: Shënimet e Vjetra
335       recent_entries: "Shënime në ditar së fundmi:"
336       title: Ditatët e përdoruesve
337       title_friends: Ditarët e miqve
338       title_nearby: Ditarët e përdoruesve pranë
339       user_title: Ditari i %{user}
340     location: 
341       edit: Redakto
342       location: "Lokacioni:"
343       view: Kshyre
344     new: 
345       title: Hyrje e re në ditar
346     no_such_entry: 
347       heading: "Nuk ka shënim me id: %{id}"
348     view: 
349       leave_a_comment: Lene naj koment
350       login: Kyçuni
351       save_button: Ruaj
352       user_title: Ditari i %{user}
353   editor: 
354     default: Default (momentalisht %{name})
355     potlatch: 
356       description: Potlatch 1 (editor në shfletues)
357       name: Potlatch 1
358     potlatch2: 
359       description: Potlatch 2 (editor në shfletues)
360       name: Potlatch 2
361     remote: 
362       description: Kontrollë prej së largu (JOSM apo Merkaartor)
363       name: Kontrollë prej së largu
364   export: 
365     start: 
366       add_marker: Shto shënjues në hartë
367       area_to_export: Zona per Eksport
368       export_button: Eksporto
369       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nëpërmjet <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
370       format: Formati
371       format_to_export: Formati per Eksport
372       image_size: Madhësia e Imazhit
373       latitude: "Lat:"
374       licence: Licensa
375       longitude: "Lon:"
376       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon te ndryshme
377       max: maks
378       options: Opcionet
379       osm_xml_data: OpenStreetMap XML të dhana
380       output: Outputi
381       paste_html: Fute HTML per me ngjit ne web sajt
382       scale: Shkallë
383       too_large: 
384         body: Kjo zonë është shum e madhe që të eksportohet si XML në OpenStreetMap. Të lutna  afroje ma ngat ose mere një zonë ma të vogel.
385         heading: Zona shumë e madhe
386       zoom: Zmadhim
387     start_rjs: 
388       add_marker: Shto ni isharet ne hart
389       change_marker: Ndrysho poziten e isharetit
390       click_add_marker: Kliko ne hart per me shenu ni isharet.
391       drag_a_box: Kape ni kuti ne hart per me qit te zona e selektune
392       export: Eksporto
393       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon t'ndryshme
394       view_larger_map: Shikoni Hartën Më Të Madhe
395   geocoder: 
396     description: 
397       title: 
398         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
399     direction: 
400       east: lindja
401       north: veriu
402       north_east: veri-lindje
403       north_west: veri-perendim
404       south: jug
405       south_east: jug-lindje
406       south_west: jug-perëndim
407       west: perëndim
408     results: 
409       more_results: Më shumë rezultate
410       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
411     search: 
412       title: 
413         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
414         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
415         us_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
416     search_osm_namefinder: 
417       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
418     search_osm_nominatim: 
419       prefix: 
420         amenity: 
421           airport: Aeroport
422           arts_centre: Qendër arti
423           atm: Bankomat
424           auditorium: Auditor
425           bank: Bankë
426           bar: Lokal
427           bench: Stol
428           bicycle_parking: Parkim biçikletash
429           bicycle_rental: Biçikleta me qera
430           brothel: Shtëpi publike
431           bureau_de_change: Këmbim valute
432           bus_station: Stacion autobuzi
433           cafe: Kafe
434           car_rental: Makina me qera
435           car_sharing: Car Sharing
436           car_wash: Lavazh për makina
437           casino: Kazino
438           cinema: Kinema
439           clinic: Klinikë
440           club: Klub
441           college: Kolegj
442           community_centre: Qendër komunitare
443           courthouse: Gjykatë
444           crematorium: Krematorium
445           dentist: Dentist
446           dormitory: Konvikt
447           drinking_water: Ujë i pijshëm
448           embassy: Ambasada
449           emergency_phone: Kabinë telefoni për emergjencë
450           fast_food: Ushqim i shpejtë
451           ferry_terminal: Terminal i trageteve
452           fire_hydrant: Pompë zjarrfikse
453           fire_station: Zjarrëfiksat
454           fountain: Shatërvan
455           fuel: Stacion karburanti
456           grave_yard: Varrezë
457           gym: Qendër fitness / Palestër
458           hall: Sallë
459           health_centre: Qendër shëndetsore
460           hospital: Spital
461           hotel: Hotel
462           hunting_stand: Vend gjuetie
463           ice_cream: Akullore
464           kindergarten: Kopësht për fëmijë
465           library: Biblioteka
466           market: Market
467           marketplace: Treg
468           mountain_rescue: Forca e shpëtimit në mal
469           nightclub: Klub nate
470           nursery: Çerdhe
471           nursing_home: Çerdhe
472           office: Zyra
473           park: Park
474           parking: Vend parkim
475           pharmacy: Barnatore
476           place_of_worship: Vend kulti
477           police: Policia
478           post_box: Kutia postare
479           post_office: Kutia postare
480           preschool: Cikli para-shkollor
481           prison: Burg
482           pub: Pub
483           public_building: Ndërtesë publike
484           public_market: Treg publik
485           reception_area: Zona e pritjes
486           recycling: Pikë e riciklimit
487           restaurant: Restorant
488           sauna: Sauna
489           school: Shkollë
490           shelter: Strehë
491           shop: Dyqan
492           shopping: Tregtar
493           social_club: Klub shoqëror
494           studio: Studio
495           supermarket: Supermarket
496           taxi: Taksi
497           telephone: Telefon publik
498           theatre: Teatër
499           toilets: Banjë publike
500           townhall: Bashkia
501           university: Universitet
502           vending_machine: Shitës automatik
503           veterinary: Veterinari
504           village_hall: Komuna
505           waste_basket: Kosh plehrash
506           wifi: Shërbim WiFi
507           youth_centre: Qendër Rinore
508         boundary: 
509           administrative: Kufi administrativ
510         highway: 
511           bridleway: Rrugë për kalërim
512           ford: Va
513           living_street: Rrugë për këmbësorë
514         historic: 
515           church: Kisha
516           museum: Muze
517         natural: 
518           cave_entrance: Shpella Hyrja
519           island: Ishull
520           volcano: Vullkan
521           water: Ujë
522         place: 
523           airport: Aeroport
524           city: Qyteti
525           country: Veni
526           farm: Ferma
527           house: Shtepi
528           houses: Shtepi
529           island: Ishull
530           municipality: Komuna
531           postcode: Post kodi
532           region: Regjioni
533           sea: Deti
534           state: Shteti
535           town: Veni
536           village: Fshati
537         shop: 
538           bakery: Dyqan buke
539           computer: Shitore e kompjuterave
540         tourism: 
541           artwork: Puna artistike
542           bed_and_breakfast: Bujtin dhe Mengjes
543           cabin: Kabine
544           camp_site: Ven per kamping
545           hostel: Bujtine
546           hotel: Hotel
547           information: Informacione
548           motel: Motel
549           museum: Muze
550           picnic_site: Vend per Piknik
551           valley: Lugine
552           zoo: Kopsht zoologjik
553       prefix_format: "%{name}"
554   javascripts: 
555     map: 
556       base: 
557         mapquest: MapQuest Open
558       overlays: 
559         maplint: Maplint
560     site: 
561       edit_tooltip: Edit Harta
562   layouts: 
563     edit: Redakto
564     help_url: http://help.openstreetmap.org/
565     license: 
566       alt: CC by-sa 2.0
567     log_in: Kyçuni
568     log_in_tooltip: Hyni ne me një llogari ekzistuese
569     logout: Ç'kyçu
570     logout_tooltip: Ç'kyçu
571     make_a_donation: 
572       text: Bëni një donacion
573     project_name: 
574       h1: OpenStreetMap
575       title: OpenStreetMap
576     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
577   license_page: 
578     foreign: 
579       english_link: orgjianl anglisht
580       text: Në ni ngjarje të ni konflitkti me faqe e përktyme dhe %{english_original_link}, Faqja anglisht ka perparsi
581       title: Rreth këtij përkthimi
582     legal_babble: "<h2>Të drejtat autoriale dhe licenca</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap është <i>me kod të hapur</i>, dhe e licencuar nën <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni hartat\n  dhe të dhënat tona, duke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe \n  kontribuuesve të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\n  mund të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e\n  e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n  code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja.\n</p>\n\n<h3>Si të citoni OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nëse ju përdorni imazhe të hartave të OpenStreetMap, ne kërkojmë që \n  së paku citimet tuaja të përfshijnë &ldquo;&copy; OpenStreetMap\n  kontribuuesit, CC-BY-SA&rdquo;. Nëse ju përdorni vetëm të dhëna të hartave\n  ne kërkojmë citimin e kontribuuesve &ldquo;të të dhënave të hartave &copy; të OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  dhe  CC-BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë) dhe tek \n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Të kuptoni më shumë</h3>\n<p>\n  Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal\n  FAQ</a>.\n</p>\n<p>\n  OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme\n  të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa\n  leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.\n</p>\n<p>\n  Edhe pse OpenStreetMap është me të kod të hapur, ne nuk mund të ofrojmë \n  një hartë API pa pagesë për zhvillues të palëve të treta.\n\n  Shikoni <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API Politika e Përdorimit</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Politika e përdorimit të pllakave</a>\n  dhe <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Poltika e përfitimit të Normave </a>.\n</p>\n\n<h3>Kontribuuesit tanë </h3>\n<p>\n  Licenca jonë CC-BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link.\n</p>\n\n<!--\nInformata mbi edituesit e faqeve\n\nLista e mëposhtme paraqet vetëm organizatat që kërkojnë vlerësim\nsi kusht të përdorimit të të dhënave të tyre në OpenStreetMap. Nuk është një\nkatalog i përgjithshëm i importimeve, dhe nuk duhet të përdoret kur kërkohet\nvlerësim për tu përshtatur me licencën e të dhënave të importuara.\n\nÇfarëdo shtesash këtu duhet të diskutohen së pari me administratorët e sistemit të OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australia</strong>: Përmban të dhëna periferike të bazuara në të dhënat e Zyrës Australiane të Statistikave.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale\n   në Kanada), CanVec (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale\n   në Kanada), and StatCan (Divizioni Gjeografik,\n   Statistik në Kanada  ).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna nga burimet e Informatave të tokave\n   në Zelandë të re. Të drejtat e rezervuara i mbanë Crown.</li>\n   <li><strong>Poland</strong>: Përmban të dhëna nga <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Copyright\n   UMP-pcPL contributors.</li>\n   <li><strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance\n   Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse.\n</p>"
583     native: 
584       mapping_link: Fillo hatrografimin
585       native_link: THIS_LANGUAGE_NAME_HERE verzion
586       text: Ju po shikoni versionin në gjuhën angelze të faqes së të drejtave autoriale. Ju mund të shkoni prapa tek %{native_link} të kësaj faqe apo mund të ndaleni së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
587       title: Rreth ksaj faqeje
588   message: 
589     inbox: 
590       date: Data
591       from: Prej
592     new: 
593       limit_exceeded: Ju keni dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Ju lutem prisni një kohë para se të dërgoni ndonjë tjetër.
594       title: Qo mesazh
595     read: 
596       reading_your_sent_messages: Tu i lexue mesazhet e dërgume
597     sent_message_summary: 
598       delete_button: Fshij
599   notifier: 
600     email_confirm: 
601       subject: "[OpenStreetMap] Konfirmo email adresën tënde"
602     email_confirm_html: 
603       click_the_link: Nëse ky je ti, ju lutem trusni lidhjen e mëposhtme për me konfirmu ndryshimin.
604       greeting: Tung,
605     email_confirm_plain: 
606       greeting: Tung,
607     gpx_notification: 
608       failure: 
609         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
610       greeting: Tung,
611     message_notification: 
612       footer1: Ju gjithashtu mund të lexoni mesazhet në %{readurl}
613       hi: Tung %{to_user},
614       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
615     signup_confirm_html: 
616       click_the_link: Nëse ky je ti, mirë se erdhët! Ju lutem trusni lidhjen e maposhtme për me konfirmu atë llogari dhe lexoni ma shumë informata rreth OpenStreetMap
617       introductory_video: Ju muni me shiku një %{introductory_video_link}.
618       more_videos_here: më shumë video këtu
619       wiki_signup: Ju mund të dëshironi të <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">regjistroheni në OpenStreetMap wiki</a>.
620     signup_confirm_plain: 
621       blog_and_twitter: "Njoftohu me lajmet ma të fundit nëpërmjet blogut të OpenStreetMap ose Twitter-it:"
622       click_the_link_1: Nëse ky je ti, mirë se erdhët! Ju lutem trusni lidhjen e maposhtme për me konfirmu
623       click_the_link_2: llogarin tonde dhe lexo ma shumë informata për OpenStreetMap.
624       introductory_video: "Këtu ju muni me shiku një video hyrëse për në OpenStreetMap:"
625       more_videos: "Ma shumë video keni këtu:"
626       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide
627       wiki_signup: "Ti munesh gjithashtu me u regjistru në OpenStreetMap wiki:"
628       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page
629   oauth_clients: 
630     form: 
631       name: Emri
632     new: 
633       submit: Regjistrohu
634   printable_name: 
635     with_version: "%{id}, v%{version}"
636   site: 
637     edit: 
638       anon_edits: (%{link})
639       flash_player_required: Ju duhet të keni Flash player për ta përdorur Potlatch, Flash editorin e OpenStreetMap. Ju mundeni <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ta shkarkoni Flash Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa mënyra të tjera</a> janë të mundshme për ta edituar OpenStreetMap.
640     index: 
641       license: 
642         project_name: Projekti OpenStreetMap
643     key: 
644       table: 
645         entry: 
646           centre: Qendër Sportive
647     search: 
648       search: Kërko
649       where_am_i: Ku jam unë?
650     sidebar: 
651       close: Mbylle
652       search_results: Rezultatet e Kërkimit
653   time: 
654     formats: 
655       friendly: "%e %B %Y te %H:%M"
656   trace: 
657     create: 
658       trace_uploaded: E dhana jote GPX asht ngarkue edhe osht ka pret futojen en databazë. Kjo yakonisht ndodhë mrena gjysë ore, dhe ni imellë vjen te ti en fund të përfundimit
659       upload_trace: Ngarkoj tdhanat e GPS-it
660     delete: 
661       scheduled_for_deletion: Gjurma u parapa per fshirje
662     edit: 
663       description: "Pershkrimi:"
664       download: shkarko
665       edit: ndryshoje
666       filename: "Emri fajllit:"
667       heading: Ndrysho të dhanen %{name}
668       map: harta
669       owner: "Pronari:"
670       points: "Piket:"
671       save_button: Ruaj ndryshimet
672       start_coord: "Fillo kordinaten:"
673       tags: "Etiketa:"
674       tags_help: Presje e kufizume
675       title: Duke ndrzshue të dhanen %{name}
676       uploaded_at: "Te ngarkume:"
677       visibility: Dukshmenia
678       visibility_help: Çka do me than kjo?
679       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
680     list: 
681       public_traces: Të dhanat publike të GPS-IT
682       public_traces_from: Të dhana publike të GPS-it pej %{user}
683       tagged_with: e etikume me %{tags}
684       your_traces: Të dhanat e GPS-it
685     make_public: 
686       made_public: Gjurma u ba publike
687     offline: 
688       heading: Mbledhsi i GPX asht jasht linje
689       message: Mbledshi i skedareve GPX dhe sistemi i ngarkimit per momentin jane jasht funksionit.
690     offline_warning: 
691       message: Sistemi i ngarkimit GPX per momentin asht jasht perdonimit
692     trace: 
693       ago: "%{time_in_words_ago} përpara"
694       by: nga
695       count_points: "%{count} piket"
696       edit: ndrysho
697       edit_map: Ndryshoje Harten
698       identifiable: E identifikueshme
699       in: ne
700       map: harta
701       more: ma shume
702       pending: NE PRITJE
703       private: PRIVAT
704       public: PUBLIKE
705       trace_details: Kshryi detalet e të dhanave
706       trackable: E GJURMUESHME
707       view_map: Kshyre Harten
708     trace_form: 
709       description: "Përshkrimi:"
710       help: Ndihma
711       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
712       tags: "Etiketat:"
713       tags_help: Presje e kufizume
714       upload_button: Ngarko
715       upload_gpx: "Ngarko një skedar GPX:"
716       visibility: "Dukshmëria:"
717       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
718       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
719     trace_header: 
720       see_all_traces: Kshyre kejt të dhanat
721       see_your_traces: Shikoj kejt të dhanat tuja
722       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë, pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
723       upload_trace: Ngarkoni një gjurmë
724     trace_optionals: 
725       tags: Etiketa
726     trace_paging_nav: 
727       next: Vazhdo »
728       previous: « Paraprake
729       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
730     view: 
731       delete_track: Fshij ket gjurm
732       description: "Pershkrimi:"
733       download: shkarko
734       edit: ndrysho
735       edit_track: Ndrysho ket gjurm
736       filename: "Emri i fajllit:"
737       heading: Tuj i kqyr t'dhanat %{name}
738       map: harta
739       none: Asnjo
740       owner: "Pronari:"
741       pending: DUKE PRITUR
742       points: "Piket:"
743       start_coordinates: "Fillo kordinimin:"
744       tags: "Etiketa:"
745       title: Duke par gjurmen %{name}
746       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
747       uploaded: "Ngarkuar:"
748       visibility: "Pamshmeria:"
749     visibility: 
750       identifiable: E indentifikueshme (shfaqet ne listen e te dhanave, pikat i urdheron me orë)
751       private: Private (ndahen vetem si pika anonime të rendituna)
752       public: Publike (shfaqet ne listen e të dhanave si e padukshme, pikat e rendituna)
753       trackable: Mund të përcilelt (vetëm e shkëmbyer në formë anonime, duke porositur pikë me vula kohore)
754   user: 
755     account: 
756       contributor terms: 
757         agreed: Ju duhet të jeni pajtuar me Kushtet e reja të Kontribuesit.
758         agreed_with_pd: Ju gjithashtu keni deklaruar se ju konsideroni që editimet tuaja të jenë në Domenin Publik.
759         heading: "Kushtet e Kontribimit:"
760         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
761         link text: Çka është kjo?
762         not yet agreed: Ju ende nuk jeni pajtuar me Kushtet e reja për Kontribues.
763         review link text: Ju lutemi që të përcillni këtë link për të lehtësinë tuaj për të rishikuar dhe pranuar Kuhstet e Kontribuesit.
764       current email address: "Email adresa e tanishme:"
765       delete image: Heke imazhin e tanishem
766       email never displayed publicly: (asniher su kan publike)
767       flash update success: Informatat e anëtarit janë ndryshuar me sukses.
768       flash update success confirm needed: Informatat e shfyrtezuesit u ndryshan me sukses. Shihni emailin per konfirmim.
769       home location: "Veni juej:"
770       image: "Imazhi:"
771       image size hint: (imazhet katrore s'paku me madhsi 100x100px doken ma mir)
772       keep image: Maje imazhin e tanishem
773       latitude: "Latituda:"
774       longitude: "Longituda:"
775       make edits public button: Boni gjith ndryshimet e mija publike
776       my settings: Preferencat e mia
777       new email address: "Email adresa e re:"
778       new image: Shto një imazh
779       no home location: Ju se keni caktu venin e juj.
780       preferred editor: "Editor i parapëlqyer:"
781       preferred languages: "Gjuhët e parapëlqyera:"
782       profile description: "Pershkrimi i profilit:"
783       public editing: 
784         disabled: E ckyckur dhe smuni me i ndryshi te dhanat, te gjitha ndryshime e ma hershme jan anonime.
785         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
786         enabled: E pranishme. Jo anonime dhe muni me i ndryshue t'dhanat.
787         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
788         enabled link text: çfarë është kjo?
789         heading: "Ndryshime publike:"
790       public editing note: 
791         heading: Duke ndryshue publikisht
792       replace image: Ndërroje fotografin e tanishme
793       return to profile: Kthehu te profili
794       save changes button: Ruaj Ndryshimet
795       title: Ndrysho akountin
796       update home location on click: Ndryshoma venin kur te klikoj ne hart?
797     confirm: 
798       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
799       before you start: Ne e dimë që ju mezi po prisni të filloni punën me harta, por para se të veproni kështu, mund të plotësoni disa informata më shumë rreth vetes suaj në formën e mëposhtme.
800       button: Konfirmo
801       heading: Konfirmo nje akount te shfrytezuesit
802       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë tuaj.
803       reconfirm: Nëse ka kaluar një kohë qysh prej se jeni abonuar ju mund të keni nevojë për t'i <a href="%{reconfirm}">dërguar vetës një email të ri konfirmimi</a> .
804       success: Akounti juaj u konfirmua, ju falemnderit per regjistrim!
805       unknown token: Ajo shenjë duket se nuk ekziston.
806     confirm_email: 
807       button: Konfirmo
808       failure: Ni email adres tashma osht konfirmue me ket token.
809       heading: Konfirmo ni ndryshim te email adreses
810       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar e-mail adresën tuaj të re.
811       success: Emaili juaj është konfirmuar, faleminderit që jeni regjistruar!
812     confirm_resend: 
813       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
814       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë webmaster@openstreetmap.org pasi që ne nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
815     filter: 
816       not_an_administrator: Ju duhet te jeni administrator per me performu ket aksion.
817     go_public: 
818       flash success: Gjitha ndryshimet tuja janë publike tash, edhe tash t'lejohet me ndryshue
819     list: 
820       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
821       empty: Asnjë përdorues i përafërt nuk u gjet
822       heading: Përdorues
823       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
824       showing: 
825         other: një=Faqe e shfaqur %{page} (%{first_item} e %{items})
826       summary: "%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}"
827       summary_no_ip: "%{name} krijuar më %{date}"
828       title: Përdoruesit
829     login: 
830       account not active: Na vjen keq, llogaria juaj nuk është aktive akoma. <br /> Ju lutem përdorni lidhjen në email konfirmimi llogari të aktivizoni llogarinë tuaj, ose <a href="%{reconfirm}">të kërkojë një konfirmim email te ri</a> .
831       auth failure: Na vjen keq, smunem me ju kyc me ato detaje.
832       email or username: "Email Adresa ose Username:"
833       heading: Kycu
834       login_button: Kycu
835       lost password link: Keni humbur fjalëkalimin?
836       password: "Fjalekalimi:"
837       remember: "Kujtom mu:"
838       title: Kycu
839     logout: 
840       heading: Dil nga OpenStreetMap
841       logout_button: Dil
842       title: Dil
843     lost_password: 
844       email address: "Email Adresa:"
845       heading: Keni harruar fjalëkalimin?
846       help_text: Shkrueje email adresen që je regjistrue me to, do t'ju deromi një lidhe rreth ksaj ku ju muni me ndrru fjalkalimin
847       new password button: Ndrysho fjalkalimin
848       notice email cannot find: Smujtem me gjet qat email adres, na vjen keq.
849       notice email on way: Na vjen keq qe e keni hup :-( po ni email ka me ju ardh se shepjti edhe muni me ricaktu.
850       title: T'ka hup fjalkalimi
851     make_friend: 
852       already_a_friend: Ju tashmë jeni shok me %{name}.
853       failed: Na vjen keq, deshtuam ta shtojm %{name} si shok/qe.
854       success: "%{name} eshte shok/shoqe jot/e."
855     new: 
856       confirm email address: "Konfirmo Adresen e Emailit:"
857       confirm password: "Konfirmo fjalekalimin:"
858       contact_webmaster: Ju lutna kontaktoni <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterin</a> per me caktu ni akount qe te ju krijohet - na do te merremi me kerkesat sa ma shpejt qe tjet e mundshme.
859       continue: Vazhdo
860       display name: "Emri i pamshem:"
861       display name description: Emni jot publik. Ju muni me ndrry ne preferencat ma von.
862       email address: "Email Adresa:"
863       fill_form: Plotsoni formularin edhe na do t'ja dergojm ni email per me akivizu.
864       flash create success message: Faleminderit që jeni abonuar. Ne kemi dërguar një shënim konfirmimi në %{email} tuaj dhe sapo ta konfirmoni llogarinë tuaj ju do të jeni në gjendje të filloni punën me hartat. <br /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë webmaster@openstreetmap.org pasi që ne nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
865       heading: Krijo nje akount shfrytezimi
866       license_agreement: Kur ju konfirmoni llogranië tuaj, ju duhet të pajtoheni me <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet e përdoruesit</a>.
867       no_auto_account_create: Per momentin spo mujm me ju kriju akount automatikisht.
868       not displayed publicly: Nuk u shfaq publikisht (see <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)
869       password: "Fjalëkalimi:"
870       terms accepted: Faleminderit që keni pranuar kushtet e reja për kontribues!
871       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
872       title: Krijo llogari
873     no_such_user: 
874       body: Na vje keq, ska shfrytzues me ket emen %{user}. Ju lutmi kontrolloni shkrimin, ose nashta linku ku keni kliku asht gabim.
875       heading: Anëtari %{user} nuk ekziston
876       title: Ska ksi shfrytezuesi
877     popup: 
878       friend: Shoq
879       nearby mapper: Hartues i aftert
880       your location: Lokacioni juaj
881     remove_friend: 
882       not_a_friend: "%{name} nuk osht njoni pi shokve tu."
883       success: "%{name} u hek pi shokve tu"
884     reset_password: 
885       confirm password: "Konfirmo Fjalekalimin:"
886       flash changed: Fjalëkalimi juaj është ndryshuar.
887       flash token bad: Sun e gjetem qat oken, kshyre URL nashta ?
888       heading: Ricakto fjalekalimin per %{user}
889       password: "Fjalekalimi:"
890       reset: Ricakto Fjalekalimin
891       title: Ricakto fjalekalimin
892     set_home: 
893       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
894     terms: 
895       agree: Pajtohem
896       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet e mia të jenë në Domenin Publik
897       consider_pd_why: çfarë është kjo?
898       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
899       decline: Nuk e pranoj
900       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
901       heading: Kushtet e Kontribimit
902       legale_names: 
903         france: Francë
904         italy: Itali
905         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
906       legale_select: "Ju lutem zgjidhni vendin tuaj të qëndrimit:"
907       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
908       title: Kushtet e Kontribimit
909     view: 
910       activate_user: aktivizo ket shfrytezues
911       add as friend: shtoje si shoq
912       ago: (para %{time_in_words_ago})
913       block_history: shih blokimet e marrne
914       blocks by me: bllokimet e dhana nga un
915       blocks on me: bllokimet e mia
916       confirm: Konfirmo
917       confirm_user: konfirmoje këtë përdorues
918       create_block: blloko ket shfrytzues
919       created from: "Krijuar nga:"
920       deactivate_user: c'aktivizoje ket shfrytezues
921       delete_user: fshije këtë përdoruesin
922       description: Përshkrimi
923       diary: ditari
924       edits: ndryshimet
925       email address: "Email adresa:"
926       hide_user: mshife ket shfrytezues
927       if set location: Nqofse e zgedh venin, shum harta edhe sene kan me u paraqit ktu. Ju muni me caktu venin ton ne %{settings_link} .
928       km away: "%{count}km larg"
929       m away: "%{count}m larg"
930       mapper since: "Hartues qe prej:"
931       moderator_history: shihe kan e ke blloku
932       my diary: ditari im
933       my edits: ndryshimet e mia
934       my settings: preferencat e mia
935       my traces: gjurmet e mia
936       nearby users: Shfrytezuesit e tjer qe jan afer
937       new diary entry: hyrje e re ne ditar
938       no friends: Hala nuk ke shtue asni shoq.
939       no nearby users: Hala nuk ka shfrytezues qe pranon hartimin e aftert.
940       oauth settings: Konfigurimet oauth
941       remove as friend: heke si shok
942       role: 
943         administrator: Ky përdorues është një administrator
944         grant: 
945           administrator: Mundëso qasje administratorit
946           moderator: Mundeso qasje për moderatorin
947         moderator: Ky përdorues është një moderator
948         revoke: 
949           administrator: heq qasjen e administratorit
950           moderator: heq qasjen e moderatorit
951       send message: dergo mesazh
952       settings_link_text: ndryshimet
953       spam score: "Rezultati me Spam:"
954       status: "Statusi:"
955       traces: gjurmet
956       unhide_user: shfaqe ket shfrytzues
957       user location: Veni i shfyrtezuesit
958       your friends: Miqtë e juaj
959   user_block: 
960     new: 
961       reason: Arsyja pse %{name} osht blloku. Ju lutem bëhuni sa më i qet dhe arsyeshëm që osht e mundshme, tu dhon sa ma shumë detaje që muni rreth situatës, tu e mbajt në men që mesazhi munet me u pa prej publikut. Maje në men se jo krejt anëtarët e kuptojn gjuhën e komunitetit, pra ju lutem munoni me përdor terma të mirë.
962     partial: 
963       confirm: A jeni i sigurt?
964     show: 
965       confirm: A jeni i sigurt?
966   user_role: 
967     filter: 
968       already_has_role: Shfrytzuesi tashme ka ni rol %{role}.
969       doesnt_have_role: Ky shfrytzeus nuk ka asni rrol %{role}
970       not_a_role: Ldihja `%{role}' nuk asht rol valid.
971       not_an_administrator: Veç administratorat munen me pas rol te menaxhimit, dhe ju nuk jeni administrator.
972     grant: 
973       are_you_sure: A jeni i sigurt qe po doni mja dhone rolin `%{role}' te perdoruesi `%{name}'?
974       confirm: Konfirmo
975       fail: Nuk i dha rol tmadh `%{role}' te perdoruesi `%{name}'. Ju lutna kontrollone perdoruesin dhe rolin qe a jane te dzte valid.
976       heading: Konfirmo dhenjen e rolit
977       title: Konfirmo dhanjen e rolit
978     revoke: 
979       are_you_sure: A jeni i sigurt qe ju doni me zgjue rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'?
980       confirm: Konfirmo
981       fail: Nuk munet me zgjue folin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Ju lutem kontrolloje perdoruesin edhe rolin a jane te dyte valid.
982       heading: Konfirmoje folin duke e zgjuar
983       title: Konfirmoje rolin duke e zgjuar