Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Macofe
6 # Author: Nemo bis
7 ---
8 mk:
9   html:
10     dir: ltr
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
14       blog: '%e %B %Y г.'
15   activerecord:
16     models:
17       acl: Список за контрола на пристап
18       changeset: Измени
19       changeset_tag: Ознака во измените
20       country: Земја
21       diary_comment: Коментар од дневникот
22       diary_entry: Ставка во дневник
23       friend: Пријател
24       language: Јазик
25       message: Порака
26       node: Јазол
27       node_tag: Ознака на јазол
28       notifier: Известувач
29       old_node: Стар јазол
30       old_node_tag: Стара ознака за јазол
31       old_relation: Стар однос
32       old_relation_member: Стар член на однос
33       old_relation_tag: Стара ознака на однос
34       old_way: Стар пат
35       old_way_node: Стар јазол на пат
36       old_way_tag: Стара ознака за пат
37       relation: Однос
38       relation_member: Член на однос
39       relation_tag: Ознака за однос
40       session: Седница
41       trace: Трага
42       tracepoint: Точка на трага
43       tracetag: Ознака за трага
44       user: Корисник
45       user_preference: Кориснички прилагодувања
46       user_token: Корисничка шифра
47       way: Пат
48       way_node: Јазол на пат
49       way_tag: Ознака на пат
50     attributes:
51       diary_comment:
52         body: Содржина
53       diary_entry:
54         user: Корисник
55         title: Тема
56         latitude: Геог. ширина
57         longitude: Геог. должина
58         language: Јазик
59       friend:
60         user: Корисник
61         friend: Пријател
62       trace:
63         user: Корисник
64         visible: Видливо
65         name: Име
66         size: Големина
67         latitude: Геог. ширина
68         longitude: Геог. должина
69         public: Јавно
70         description: Опис
71       message:
72         sender: Испраќач
73         title: Тема
74         body: Содржина
75         recipient: Примател
76       user:
77         email: Е-пошта
78         active: Активно
79         display_name: Име за приказ
80         description: Опис
81         languages: Јазици
82         pass_crypt: Лозинка
83   printable_name:
84     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
85     with_name_html: '%{name} (%{id})'
86   editor:
87     default: По основно (моментално %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
97     remote:
98       name: Далечинско управување
99       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
100   browse:
101     created: Создадено
102     closed: Затворено
103     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
105     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
109     version: Верзија
110     in_changeset: Измени
111     anonymous: анонимен
112     no_comment: (нема коментари)
113     part_of: Дел од
114     download_xml: Преземи XML
115     view_history: Погл. историја
116     view_details: Погл. подробности
117     location: 'Местоположба:'
118     changeset:
119       title: 'Измени: %{id}'
120       belongs_to: Автор
121       node: Јазли (%{count})
122       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
123       way: Патишта (%{count})
124       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
125       relation: Односи (%{count})
126       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
127       comment: Коментари (%{count})
128       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
129         %{when}</abbr>
130       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
131       changesetxml: XML за измените
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Измени %{id}
135         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
136       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
137       discussion: Разговор
138     node:
139       title: 'Јазол: %{name}'
140       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
141     way:
142       title: 'Пат: %{name}'
143       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
144       nodes: Јазли
145       also_part_of:
146         one: дел од патот %{related_ways}
147         other: дел од патиштата %{related_ways}
148     relation:
149       title: 'Однос: %{name}'
150       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
151       members: Членови
152     relation_member:
153       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
154       type:
155         node: Јазол
156         way: Пат
157         relation: Однос
158     containing_relation:
159       entry: Однос %{relation_name}
160       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
161     not_found:
162       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
163       type:
164         node: јазол
165         way: пат
166         relation: однос
167         changeset: измени
168         note: белешка
169     timeout:
170       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
171       type:
172         node: јазол
173         way: пат
174         relation: однос
175         changeset: менувач
176         note: белешка
177     redacted:
178       redaction: Редакција %{id}
179       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
180         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
181       type:
182         node: јазол
183         way: пат
184         relation: однос
185     start_rjs:
186       feature_warning: Вчитувам %{num_features} елементи, што може да ви го забави
187         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
188       load_data: Вчитај ги податоците
189       loading: Вчитувам...
190     tag_details:
191       tags: Ознаки
192       wiki_link:
193         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
194         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
195       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
196       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
197       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
198     note:
199       title: 'Белешка: %{id}'
200       new_note: Нова белешка
201       description: Опис
202       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
203       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
204       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
205       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
206       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
207       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
209         %{when}</abbr>
210       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
211       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
212       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
214         %{when}</abbr>
215       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
216     query:
217       title: Пребарување на елементи
218       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете елементите во близина.
219       nearby: Елементи во близина
220       enclosing: Обиколни елементи
221   changeset:
222     changeset_paging_nav:
223       showing_page: Страница %{page}
224       next: Следно »
225       previous: « Претходно
226     changeset:
227       anonymous: Анонимен
228       no_edits: (нема уредувања)
229       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
230     changesets:
231       id: Назнака
232       saved_at: Зачувано во
233       user: Корисник
234       comment: Коментар
235       area: Површина
236     list:
237       title: Измени
238       title_user: Измени на %{user}
239       title_friend: Измени на ваши пријатели
240       title_nearby: Измени од соседни корисници
241       empty: Не пронајдов збирови од промени.
242       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
243       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
244       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
245       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
246       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
247       load_more: Вчитај уште
248     timeout:
249       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
250         да се преземе.
251     rss:
252       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
253       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
254       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
255       commented_at_html: Подновено пред %{when}
256       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
257       full: Целосен разговор
258   diary_entry:
259     new:
260       title: Нова дневничка ставка
261       publish_button: Објави
262     list:
263       title: Дневници на корисници
264       title_friends: Дневници на пријателите
265       title_nearby: Дневници на соседните корисници
266       user_title: Дневник на %{user}
267       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
268       new: 'Нов дневнички запис:'
269       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
270       no_entries: Нема дневнички ставки
271       recent_entries: Скорешни дневнички записи
272       older_entries: Постари ставки
273       newer_entries: Понови ставки
274     edit:
275       title: Уреди дневничка ставка
276       subject: 'Наслов:'
277       body: 'Содржина:'
278       language: 'Јазик:'
279       location: 'Местоположба:'
280       latitude: Геог. ширина
281       longitude: Геог. должина
282       use_map_link: покажи на карта
283       save_button: Зачувај
284       marker_text: Место на дневничкиот запис
285     view:
286       title: Дневникот на %{user} | %{title}
287       user_title: дневник на %{user}
288       leave_a_comment: Пиши коментар
289       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
290       login: Најава
291       save_button: Зачувај
292     no_such_entry:
293       title: Нема таква дневничка ставка
294       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
295       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
296         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
297     diary_entry:
298       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
299       comment_link: Коментирај на оваа ставка
300       reply_link: Одговори на оваа ставка
301       comment_count:
302         one: '%{count} коментар'
303         zero: Нема коментари
304         other: '%{count} коментари'
305       edit_link: Уреди ја оваа ставка
306       hide_link: Скриј ја ставкава
307       confirm: Потврди
308     diary_comment:
309       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
310       hide_link: Скриј го коментаров
311       confirm: Потврди
312     location:
313       location: 'Местоположба:'
314       view: Преглед
315       edit: Уреди
316     feed:
317       user:
318         title: Дневнички ставки на %{user}
319         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
320       language:
321         title: Дневнички ставки на %{language_name}
322         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
323           %{language_name}
324       all:
325         title: Дневнички ставки
326         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
327     comments:
328       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
329       post: Објава
330       when: Кога
331       comment: Коментар
332       ago: пред %{ago}
333       newer_comments: Понови коментари
334       older_comments: Постари коментари
335   export:
336     title: Извези
337     start:
338       area_to_export: Простор за извоз
339       manually_select: Рачно изберете друга површина
340       format_to_export: Формат за извоз
341       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
342       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
343       embeddable_html: HTML-код за вметнување
344       licence: Лиценца
345       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
346         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
347         Commons Open Database License).
348       too_large:
349         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
350           извори:'
351         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
352           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
353           извори за крупно преземање:'
354         planet:
355           title: Планетата на OSM
356           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
357         overpass:
358           title: Извршник „Надвозник“
359           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
360         geofabrik:
361           title: Преземања на Geofabrik
362           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
363             градови
364         metro:
365           title: Метроизвадоци
366           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
367         other:
368           title: Други извори
369           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
370       options: Нагодувања
371       format: Формат
372       scale: Размер
373       max: најв.
374       image_size: Големина на сликата
375       zoom: Приближи
376       add_marker: Додај бележник на картата
377       latitude: Г.Ш.
378       longitude: Г.Д.
379       output: Излезни податоци
380       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
381       export_button: Извези
382   geocoder:
383     search:
384       title:
385         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни</a> исходни ставки
386         us_postcode: Исход од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
387         uk_postcode: Исход од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
388           Postcode</a>
389         ca_postcode: Исход од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
390         osm_nominatim: Исход од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
391           Nominatim</a>
392         geonames: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
393         osm_nominatim_reverse: Исход од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
394           Nominatim</a>
395         geonames_reverse: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
396     search_osm_nominatim:
397       prefix:
398         aerialway:
399           cable_car: Кабелски трамвај
400           chair_lift: Клупна жичница
401           drag_lift: Влечна жичница
402           gondola: Кабинска жичница
403           station: Гондолска станица
404         aeroway:
405           aerodrome: Аеродром
406           apron: Рампа
407           gate: Порта
408           helipad: Хелиодром
409           runway: Писта
410           taxiway: Рулажна патека
411           terminal: Терминал
412         amenity:
413           animal_shelter: Засолниште за животни
414           arts_centre: Дом на уметноста
415           atm: Банкомат
416           bank: Банка
417           bar: Бар
418           bbq: Скара
419           bench: Клупа
420           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
421           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
422           biergarten: Пивска градина
423           boat_rental: Изнајмување пловила
424           brothel: Бордел
425           bureau_de_change: Менувачница
426           bus_station: Автобуска станица
427           cafe: Кафуле
428           car_rental: Изнајмување автомобил
429           car_sharing: Заедничко патување
430           car_wash: Автоперална
431           casino: Казино
432           charging_station: Напојна станица
433           childcare: Претшколска установа
434           cinema: Кино
435           clinic: Клиника
436           clock: Часовник
437           college: Колеџ
438           community_centre: Центар на заедница
439           courthouse: Суд
440           crematorium: Крематориум
441           dentist: Забар
442           doctors: Доктори
443           dormitory: Студентски дом
444           drinking_water: Пивка вода
445           driving_school: Автошкола
446           embassy: Амбасада
447           emergency_phone: Итен телефон
448           fast_food: Брза храна
449           ferry_terminal: Траектска станица
450           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
451           fire_station: Пожарна
452           food_court: Штандови за брза храна
453           fountain: Фонтана
454           fuel: Гориво
455           gambling: Коцкање
456           grave_yard: Гробишта
457           gym: Фитнес/вежбалница
458           health_centre: Здравствен центар
459           hospital: Болница
460           hunting_stand: Ловечка кула
461           ice_cream: Сладолед
462           kindergarten: Градинка
463           library: Библиотека
464           market: Пазар
465           marketplace: Пазариште
466           monastery: Манастир
467           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
468           nightclub: Ноќен клуб
469           nursery: Јасли
470           nursing_home: Старечки дом
471           office: Канцеларија
472           parking: Паркиралиште
473           parking_entrance: Влез во паркиралиште
474           pharmacy: Аптека
475           place_of_worship: Верски објект
476           police: Полиција
477           post_box: Поштенско сандаче
478           post_office: Пошта
479           preschool: Претшколска установа
480           prison: Затвор
481           pub: Пивница
482           public_building: Јавен објект
483           reception_area: Рецепција
484           recycling: Рециклирање
485           restaurant: Ресторан
486           retirement_home: Старечки дом
487           sauna: Сауна
488           school: Училиште
489           shelter: Засолниште
490           shop: Продавница
491           shower: Туш
492           social_centre: Социјален центар
493           social_club: Друштвен клуб
494           social_facility: Општествена постројка
495           studio: Студио
496           swimming_pool: Базен
497           taxi: Такси
498           telephone: Телефонска говорница
499           theatre: Театар
500           toilets: Тоалет
501           townhall: Градски дом
502           university: Универзитет
503           vending_machine: Вендинг-машина
504           veterinary: Ветеринарна клиника
505           village_hall: Месна заедница
506           waste_basket: Корпа за отпадоци
507           waste_disposal: Депонија
508           youth_centre: Младински центар
509         boundary:
510           administrative: Административна граница
511           census: Пописна граница
512           national_park: Национален парк
513           protected_area: Заштитено подрачје
514         bridge:
515           aqueduct: Аквадукт
516           suspension: Висечки мост
517           swing: Вртечки мост
518           viaduct: Вијадукт
519           "yes": Мост
520         building:
521           "yes": Градба
522         craft:
523           brewery: Пиварница
524           carpenter: Столар
525           electrician: Електричар
526           gardener: Градинар
527           painter: Сликар
528           photographer: Фотограф
529           plumber: Водоводџија
530           shoemaker: Чевлар
531           tailor: Кројач
532           "yes": Занаетчиски дуќан
533         emergency:
534           ambulance_station: Итна помош
535           defibrillator: Дефибрилатор
536           landing_site: Место за итно слетување
537           phone: Итен телефон
538         highway:
539           abandoned: Напуштен автопат
540           bridleway: Коњски пат
541           bus_guideway: Автобуски шини
542           bus_stop: Автобуска постојка
543           construction: Автопат во изградба
544           cycleway: Велосипедска патека
545           elevator: Лифт
546           emergency_access_point: Прва помош
547           footway: Тротоар
548           ford: Брод
549           living_street: Маалска улица
550           milestone: Милјоказ
551           motorway: Автопат
552           motorway_junction: Клучка
553           motorway_link: Приклучен пат
554           path: Патека
555           pedestrian: Пешачка патека
556           platform: Платформа
557           primary: Главен пат
558           primary_link: Главен пат
559           proposed: Предложен пат
560           raceway: Тркачка патека
561           residential: Станбена улица
562           rest_area: Одмориште
563           road: Пат
564           secondary: Спореден пат
565           secondary_link: Спореден пат
566           service: Помошен пат
567           services: Крајпатен сервис
568           speed_camera: Брзиноловец
569           steps: Скалила
570           street_lamp: Улична светилка
571           tertiary: Третостепен пат
572           tertiary_link: Третостепен пат
573           track: Полски пат
574           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
575           trail: Патека
576           trunk: Магистрала
577           trunk_link: Магистрала
578           unclassified: Некласификуван пат
579           unsurfaced: Неасфалтиран пат
580           "yes": Пат
581         historic:
582           archaeological_site: Археолошки локалитет
583           battlefield: Бојно поле
584           boundary_stone: Граничен камен
585           building: Историска градба
586           bunker: Бункер
587           castle: Замок
588           church: Црква
589           city_gate: Градска порта
590           citywalls: Градски ѕидини
591           fort: Утврдување
592           heritage: Културно наследство
593           house: Куќа
594           icon: Икона
595           manor: Велепоседнички дом
596           memorial: Споменик
597           mine: Рудник
598           monument: Споменик
599           roman_road: Римски пат
600           ruins: Рушевини
601           stone: Камен
602           tomb: Гроб
603           tower: Кула
604           wayside_cross: Крајпатен крст
605           wayside_shrine: Крајпатен параклис
606           wreck: Бродолом
607         junction:
608           "yes": Раскрсница
609         landuse:
610           allotments: Парцели
611           basin: Котлина
612           brownfield: Угар
613           cemetery: Гробишта
614           commercial: Стопанско подрачје
615           conservation: Заштитено земјиште
616           construction: Градилиште
617           farm: Фарма
618           farmland: Земјоделско земјиште
619           farmyard: Селски двор
620           forest: Шума
621           garages: Гаража
622           grass: Трева
623           greenfield: Неискористено земјиште
624           industrial: Индустриско подрачје
625           landfill: Депонија
626           meadow: Ливада
627           military: Воено подрачје
628           mine: Рудник
629           orchard: Овоштарник
630           quarry: Каменолом
631           railway: Железница
632           recreation_ground: Рекреативен терен
633           reservoir: Резервоар
634           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
635           residential: Станбено подрачје
636           retail: Дуќани
637           road: Патно подрачје
638           village_green: Селско зеленило
639           vineyard: Лозници
640           "yes": Употреба на земјиште
641         leisure:
642           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
643           bird_hide: Набљудувалиште за птици
644           club: Клуб
645           common: Општествена земја
646           dog_park: Парк за кучиња
647           fishing: Рибарење
648           fitness_centre: Центар за фитнес
649           fitness_station: Технички преглед
650           garden: Градина
651           golf_course: Голф-терен
652           horse_riding: Јавање
653           ice_rink: Лизгалиште
654           marina: Марина
655           miniature_golf: Миниголф
656           nature_reserve: Природен резерват
657           park: Парк
658           pitch: Спортски терен
659           playground: Детско игралиште
660           recreation_ground: Разонодно место
661           resort: Одморалиште
662           sauna: Сауна
663           slipway: Испуст
664           sports_centre: Спортски центар
665           stadium: Стадион
666           swimming_pool: Базен
667           track: Спортска патека
668           water_park: Аквапарк
669           "yes": Разонода
670         man_made:
671           lighthouse: Светилник
672           pipeline: Цевковод
673           tower: Кула
674           works: Фабрика
675           "yes": Вештачки
676         military:
677           airfield: Воено слетувалиште
678           barracks: Касарна
679           bunker: Бункер
680         mountain_pass:
681           "yes": Планински превој
682         natural:
683           bay: Залив
684           beach: Плажа
685           cape: ‘Рт
686           cave_entrance: Влез во пештера
687           cliff: Гребен
688           crater: Кратер
689           dune: Дина
690           fell: Фел
691           fjord: Фјорд
692           forest: Шума
693           geyser: Гејзер
694           glacier: Ледник
695           grassland: Полјана
696           heath: Голет
697           hill: Рид
698           island: Остров
699           land: Земја
700           marsh: Бара
701           moor: Пустара
702           mud: Кал
703           peak: Врв
704           point: Точка
705           reef: Гребен
706           ridge: Срт
707           rock: Карпа
708           saddle: Седло
709           sand: Песок
710           scree: Сип
711           scrub: Честак
712           spring: Извор
713           stone: Камен
714           strait: Проток
715           tree: Дрво
716           valley: Долина
717           volcano: Вулкан
718           water: Вода
719           wetland: Мочуриште
720           wood: Шума
721         office:
722           accountant: Сметководител
723           administrative: Управа
724           architect: Архитект
725           company: Фирма
726           employment_agency: Агенција за вработување
727           estate_agent: Агенција за недвижности
728           government: Владина служба
729           insurance: Служба за осигурување
730           lawyer: Адвокат
731           ngo: НВО-канцеларија
732           telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
733           travel_agent: Туристичка агенција
734           "yes": Канцеларија
735         place:
736           allotments: Парцели
737           block: Блок
738           airport: Аеродром
739           city: Град
740           country: Земја
741           county: Округ
742           farm: Фарма
743           hamlet: Селце
744           house: Куќа
745           houses: Куќи
746           island: Остров
747           islet: Островче
748           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
749           locality: Месност
750           moor: Пустара
751           municipality: Општина
752           neighbourhood: Соседство
753           postcode: Поштенски број
754           region: Област
755           sea: Море
756           state: Покраина
757           subdivision: Админ. подрачје
758           suburb: Населба
759           town: Град
760           unincorporated_area: Нездружено подрачје
761           village: Село
762           "yes": Место
763         railway:
764           abandoned: Напуштена железничка линија
765           construction: Железничка линија во изградба
766           disused: Напуштена железничка линија
767           disused_station: Напуштена железничка станица
768           funicular: Искачница
769           halt: Железничка постојка
770           historic_station: Историска железничка станица
771           junction: Железнички јазол
772           level_crossing: Надвозник
773           light_rail: Лека железница
774           miniature: Минијатурна железница
775           monorail: Едношинска пруга
776           narrow_gauge: Теснолинејка
777           platform: Железнички перон
778           preserved: Зачувана железничка линија
779           proposed: Предложена железница
780           spur: Железнички огранок
781           station: Железничка станица
782           stop: Железничка постојка
783           subway: Метро
784           subway_entrance: Влез во метро
785           switch: Железнички пунктови
786           tram: Трамвајска линија
787           tram_stop: Трамвајска постојка
788         shop:
789           alcohol: Алкохол на црно
790           antiques: Старинарница
791           art: Уметнички дуќан
792           bakery: Пекара
793           beauty: Козметика
794           beverages: Пијалоци
795           bicycle: Продавница за велосипеди
796           books: Книжарница
797           boutique: Бутик
798           butcher: Месарница
799           car: Автосалон
800           car_parts: Автоделови
801           car_repair: Автосервис
802           carpet: Дуќан за теписи
803           charity: Добротворна продавница
804           chemist: Аптека
805           clothes: Дуќан за облека
806           computer: Продавница за сметачи
807           confectionery: Слаткарница
808           convenience: Бакалница
809           copyshop: Фотокопир
810           cosmetics: Козметика
811           deli: Гастрономски дуќан
812           department_store: Стоковна куќа
813           discount: Распродажен дуќан
814           doityourself: Направи-сам
815           dry_cleaning: Хемиско чистење
816           electronics: Електронска опрема
817           estate_agent: Недвижности
818           farm: Земјоделска продавница
819           fashion: Бутик
820           fish: Рибарница
821           florist: Цвеќара
822           food: Продавница за храна
823           funeral_directors: Погребална служба
824           furniture: Мебел
825           gallery: Галерија
826           garden_centre: Градинарски центар
827           general: Колонијал
828           gift: Дуќан за подароци
829           greengrocer: Пиљара
830           grocery: Бакалница
831           hairdresser: Фризер
832           hardware: Алат и опрема
833           hifi: Аудиосистеми
834           insurance: Осигурително
835           jewelry: Јувелир
836           kiosk: Трафика
837           laundry: Пералница
838           mall: Трговски центар
839           market: Пазар
840           mobile_phone: Мобиларница
841           motorcycle: Моторцикли
842           music: Музички дуќан
843           newsagent: Весникара
844           optician: Оптичар
845           organic: Здрава храна
846           outdoor: Продавница на отворено
847           pet: Домашни миленици
848           pharmacy: Аптека
849           photo: Фотографски дуќан
850           salon: Салон
851           second_hand: Половна роба
852           shoes: Обувки
853           shopping_centre: Трговски центар
854           sports: Спортски дуќан
855           stationery: Прибор и репроматеријали
856           supermarket: Супермаркет
857           tailor: Кројач
858           toys: Продавница за играчки
859           travel_agency: Туристичка агенција
860           video: Видеотека
861           wine: Алкохолни пијалоци
862           "yes": Дуќан
863         tourism:
864           alpine_hut: Планинска куќарка
865           apartment: Стан
866           artwork: Уметничко дело
867           attraction: Атракција
868           bed_and_breakfast: Полупансион
869           cabin: Колиба
870           camp_site: Камп
871           caravan_site: Автокамп
872           chalet: Брвнара
873           gallery: Галерија
874           guest_house: Пансион
875           hostel: Хостел
876           hotel: Хотел
877           information: Информации
878           motel: Мотел
879           museum: Музеј
880           picnic_site: Излетничко место
881           theme_park: Забавен парк
882           viewpoint: Видиковец
883           zoo: Зоолошка
884         tunnel:
885           culvert: Пропусен канал
886           "yes": Тунел
887         waterway:
888           artificial: Вештачки воден пат
889           boatyard: Чамцоградилиште
890           canal: Канал
891           dam: Брана
892           derelict_canal: Запуштен канал
893           ditch: Канач
894           dock: Док
895           drain: Одвод
896           lock: Преводница
897           lock_gate: Преводничка врата
898           mooring: Сидриште
899           rapids: Брзак
900           river: Река
901           stream: Поток
902           wadi: Вади
903           waterfall: Водопад
904           weir: Јаз
905           "yes": Воден пат
906       admin_levels:
907         level2: Државна граница
908         level4: Покраинска граница
909         level5: Регионална граница
910         level6: Окружна граница
911         level8: Градска граница
912         level9: Селска граница
913         level10: Населбена граница
914     description:
915       title:
916         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
917           Nominatim</a>
918         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
919       types:
920         cities: Градови
921         towns: Гратчиња
922         places: Места
923     results:
924       no_results: Не пронајдов ништо
925       more_results: Повеќе ставки
926   layouts:
927     logo:
928       alt_text: Лого на OpenStreetMap
929     home: Оди на матичната местоположба
930     logout: Одјава
931     log_in: Најава
932     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
933     sign_up: Регистрација
934     start_mapping: Почнете да ги работите картите
935     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
936     edit: Уреди
937     history: Историја
938     export: Извези
939     data: Податоци
940     export_data: Извези податоци
941     gps_traces: ГПС-траги
942     gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
943     user_diaries: Кориснички дневници
944     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
945     edit_with: Уреди со %{editor}
946     tag_line: Слободна вики-карта на светот
947     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
948     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
949       за слободна употреба под отворена лиценца.
950     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
951     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и
952       други %{partners}.
953     partners_ucl: VR-центарот на UCL
954     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
955     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
956     partners_partners: партнери
957     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
958       работиме на неопходни одржувања.
959     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
960       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
961     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
962       опрема.
963     help: Помош
964     about: За нас
965     copyright: Авторски права
966     community: Заедница
967     community_blogs: Блогови на заедницата
968     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
969     foundation: Фондација
970     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
971     make_a_donation:
972       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
973       text: Дарувајте
974     learn_more: Дознајте повеќе
975     more: Повеќе
976   license_page:
977     foreign:
978       title: За овој превод
979       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
980         предност има англиската страница
981       english_link: англискиот оригинал
982     native:
983       title: За страницава
984       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
985         да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
986         со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
987       native_link: македонската верзија
988       mapping_link: почнете да ги работите картите
989     legal_babble:
990       title_html: Авторски права и лиценца
991       intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
992         <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
993         Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"http://osmfoundation.org/\">фондацијата
994         OpenStreetMap</a> (OSMF)."
995       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
996         предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
997         Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
998         само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
999         <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1000       intro_3_html: |-
1001         Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1002         се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1003       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1004       credit_1_html: |-
1005         Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1006         OpenStreetMap &rdquo;.
1007       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под
1008         \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите,
1009         дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање
1010         на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница
1011         за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM
1012         во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да
1013         ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на
1014         пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1015         (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1016         и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1017       credit_3_html: |-
1018         Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1019         На пример:
1020       attribution_example:
1021         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1022         title: Пример за наведување
1023       more_title_html: Повеќе информации
1024       more_1_html: |-
1025         Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a
1026         href="http://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница на OSMF</a> и <a
1027         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Правните ЧПП</a> на заедницата.
1028       more_2_html: |-
1029         Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1030         бесплатни извршници (API) за карти на трети лица.
1031         Погледајте ги <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">правилата за употреба на извршникот</a>,
1032         <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">правилата за полињата</a>
1033         и <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">за Nominatim</a>.
1034       contributors_title_html: Нашите учесници
1035       contributors_intro_html: |-
1036         Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1037         податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1038         и други извори, меѓу кои се:
1039       contributors_at_html: |-
1040         <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1041         <a href="http://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1042         <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1043         <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1044         Покраина Тирол (под <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1045       contributors_ca_html: |-
1046         <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1047         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1048         Статистичка служба на Канада).
1049       contributors_fi_html: |-
1050         <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1051         <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI</a>.
1052       contributors_fr_html: |-
1053         <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1054         Генералната даночна управа.
1055       contributors_nl_html: |-
1056         <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1057         (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
1058       contributors_nz_html: |-
1059         <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1060         Катастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права.
1061       contributors_si_html: |-
1062         <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1063         <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1064         <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1065         (јавни информации од Словенија).
1066       contributors_za_html: |-
1067         <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1068         <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1069         Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1070       contributors_gb_html: |-
1071         <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1072         од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1073         права на базата 2010-12.
1074       contributors_footer_1_html: |-
1075         Повеќе информации за овие и други извори искористени
1076         за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1077         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1078       contributors_footer_2_html: |-
1079         Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1080         на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1081         дека прифаќа било каква одговорност.
1082       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1083       infringement_1_html: |-
1084         Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1085         податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1086         изрична дозвола од имателите на тие права.
1087       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно
1088         место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a
1089         href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1090         \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1091         наменска страница</a>."
1092       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1093       trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
1094         на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате прашања
1095         во врска со употребата на знаците, пишете ѝ на <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group">Работната
1096         група за лиценци</a>.
1097   welcome_page:
1098     title: Добре дојдовте!
1099     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1100       на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа.
1101       Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1102     whats_on_the_map:
1103       title: Што има на картата
1104       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1105         нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете
1106         да ставате сè што постои и што ве интересира.
1107       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски
1108         (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски
1109         права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи,
1110         освен ако немате посебна дозвола.
1111     basic_terms:
1112       title: Основни картографски поими
1113       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1114       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1115         за уредување на карти.
1116       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан
1117         или дрво.
1118       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1119         или објект (здание).
1120       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име
1121         на ресторан или дозволената брзина на улица.
1122     rules:
1123       title: Правила!
1124       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1125         сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1126         други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1127         \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1128         и \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1129         уредувања</a>."
1130     questions:
1131       title: Имате прашања?
1132       paragraph_1_html: |-
1133         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1134         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1135         <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1136     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1137     add_a_note:
1138       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1139       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1140         да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1141       paragraph_2_html: |-
1142         Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1143         <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1144   fixthemap:
1145     title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1146     how_to_help:
1147       title: Како да помогнете
1148       join_the_community:
1149         title: Приклучете се во заедницата
1150         explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1151           (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1152           на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1153       add_a_note:
1154         instructions_html: |-
1155           Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1156           Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1157     other_concerns:
1158       title: Други проблеми
1159       explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1160         или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1161         за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1162         група на OSMF</a>."
1163   help_page:
1164     title: Помош
1165     introduction: |-
1166       OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1167       да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1168     welcome:
1169       url: /welcome
1170       title: Добре дојдовте на OSM
1171       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1172     beginners_guide:
1173       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1174       title: Почетен курс
1175       description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1176     help:
1177       url: https://help.openstreetmap.org/
1178       title: help.openstreetmap.org
1179       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања
1180         и одговори на OSM.
1181     mailing_lists:
1182       title: Поштенски списоци
1183       description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1184         опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1185     forums:
1186       title: Форуми
1187       description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1188     irc:
1189       title: IRC
1190       description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1191     switch2osm:
1192       title: Преод на OSM
1193       description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1194         OpenStreetMap и други услуги.
1195     wiki:
1196       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1197       title: wiki.openstreetmap.org
1198       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1199   about_page:
1200     next: Следно
1201     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1202     used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1203       мобилни прилози и сметачки уреди'
1204     lede_text: |-
1205       OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1206       за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1207     local_knowledge_title: Месни сознанија
1208     local_knowledge_html: |-
1209       OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1210       воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
1211       со цел да се провери исправноста
1212       и актуелноста на OSM.
1213     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1214     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1215       и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1216       во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1217       што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата
1218       ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите
1219       на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата
1220       OSM</a> website."
1221     open_data_title: Отворени податоци
1222     open_data_html: |-
1223       OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1224       доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1225       под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1226     legal_title: Правни работи
1227     legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи  \n<a
1228       href='http://osmfoundation.org/'>Задолжбината OpenStreetMap</a> (OSMF) \nво
1229       име на заедницата. Употребата на сите услуги што ги нуди OSMF подлежи на нашите
1230       <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\nПравила
1231       за прифатлива употреба</a> и <a href=\"http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">Правилата
1232       за заштита на личните податоци</a>\n<br> \nВе молиме <a href='http://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1233       ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права и
1234       други правни прашања и проблеми."
1235     partners_title: Партнери
1236   notifier:
1237     diary_comment_notification:
1238       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на дневничка ставка'
1239       hi: Здраво %{to_user},
1240       header: '%{from_user} коментираше на дневничката ставка на OpenStreetMap со
1241         наслов %{subject}:'
1242       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1243         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1244     message_notification:
1245       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1246       hi: Здраво %{to_user},
1247       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1248       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1249         на %{replyurl}
1250     friend_notification:
1251       hi: Здраво %{to_user},
1252       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1253       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1254       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1255       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1256     gpx_notification:
1257       greeting: Здраво,
1258       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1259       with_description: со описот
1260       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1261       and_no_tags: и без ознаки.
1262       failure:
1263         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1264         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1265         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1266           како да
1267         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1268         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1269       success:
1270         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1271         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1272           точки.
1273     signup_confirm:
1274       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1275       greeting: Здраво!
1276       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1277       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1278         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1279       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1280         да почнете со уредување.
1281     email_confirm:
1282       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1283     email_confirm_plain:
1284       greeting: Здраво,
1285       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1286         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1287       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1288         измената.
1289     email_confirm_html:
1290       greeting: Здраво,
1291       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1292         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1293       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1294     lost_password:
1295       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1296     lost_password_plain:
1297       greeting: Здраво,
1298       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1299         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1300       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1301         лозинката.
1302     lost_password_html:
1303       greeting: Здраво,
1304       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1305         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1306       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1307         промените лозинката.
1308     note_comment_notification:
1309       anonymous: Анонимен корисник
1310       greeting: Здраво,
1311       commented:
1312         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1313         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1314           интересира'
1315         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1316           близу %{place}.'
1317         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1318           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1319       closed:
1320         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1321         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1322         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1323         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1324           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1325       reopened:
1326         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1327         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1328         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1329           на каритте близу %{place}.'
1330         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1331           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1332       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1333     changeset_comment_notification:
1334       hi: Здраво %{to_user},
1335       greeting: Здраво,
1336       commented:
1337         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1338         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1339           интересира'
1340         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1341           во %{time}'
1342         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1343           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1344         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1345         partial_changeset_without_comment: без коментар
1346       details: Поподробно за промената на %{url}.
1347       unsubscribe: За да се отпишете од подновите на овие промени, посетете ја страницата
1348         %{url} и стиснете на „Отпиши се“.
1349   message:
1350     inbox:
1351       title: Примени
1352       my_inbox: Моето сандаче
1353       outbox: за праќање
1354       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1355       new_messages:
1356         one: '%{count} нова порака'
1357         other: '%{count} нови пораки'
1358       old_messages:
1359         one: '%{count} стара порака'
1360         other: '%{count} стари пораки'
1361       from: Од
1362       subject: Наслов
1363       date: Датум
1364       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1365       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1366     message_summary:
1367       unread_button: Означи како непрочитано
1368       read_button: Означи како прочитано
1369       reply_button: Одговори
1370       delete_button: Избриши
1371     new:
1372       title: Испрати ја пораката
1373       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1374       subject: Наслов
1375       body: Содржина
1376       send_button: Испрати
1377       back_to_inbox: Назад во примени
1378       message_sent: Пораката е испратена
1379       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1380         за да можете да праќате други.
1381     no_such_message:
1382       title: Нема таква порака
1383       heading: Нема таква порака
1384       body: За жал, нема порака со тој id.
1385     outbox:
1386       title: За праќање
1387       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1388       inbox: примени пораки
1389       outbox: за праќање
1390       messages:
1391         one: Имате %{count} испратена порака
1392         other: Имате %{count} испратени пораки
1393       to: До
1394       subject: Наслов
1395       date: Датум
1396       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1397         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1398       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1399     reply:
1400       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1401         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1402         име за да одговорите.
1403     read:
1404       title: Прочитај ја пораката
1405       from: Од
1406       subject: Наслов
1407       date: Датум
1408       reply_button: Одговори
1409       unread_button: Означи како непрочитано
1410       back: Назад
1411       to: За
1412       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1413         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1414         име за да ја прочитате.
1415     sent_message_summary:
1416       delete_button: Избриши
1417     mark:
1418       as_read: Пораката е означена како прочитана
1419       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1420     delete:
1421       deleted: Пораката е избришана
1422   site:
1423     index:
1424       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1425         оневозможиле тој програм.
1426       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1427       permalink: Постојана врска
1428       shortlink: Кратка врска
1429       createnote: Додај белешка
1430       license:
1431         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1432       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1433         и дали е овозможено далечинското управување
1434     edit:
1435       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1436       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1437         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1438         %{user_page}.
1439       user_page_link: корисничка страница
1440       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1441       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1442         - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го
1443         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1444         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1445       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1446         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1447         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1448       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата
1449         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1450       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1451         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1452       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1453       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1454         без кои оваа можност не може да работи.
1455     sidebar:
1456       search_results: Исход од пребарувањето
1457       close: Затвори
1458     search:
1459       search: Пребарај
1460       get_directions: Дај насоки
1461       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1462       from: Од
1463       to: До
1464       where_am_i: Каде сум?
1465       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1466       submit_text: Дај
1467     key:
1468       table:
1469         entry:
1470           motorway: Автопат
1471           main_road: Главен пат
1472           trunk: Главна сообраќајна артерија
1473           primary: Главен пат
1474           secondary: Спореден пат
1475           unclassified: Некласификуван пат
1476           track: Патека
1477           bridleway: Пешачко-влечен пат
1478           cycleway: Велосипедска патека
1479           cycleway_national: Државна велосипедска патека
1480           cycleway_regional: Регионална велосипедска патека
1481           cycleway_local: Месна велосипедска патека
1482           footway: Пешачка патека
1483           rail: Железница
1484           subway: Метро
1485           tram:
1486           - Лека железница
1487           - трамвај
1488           cable:
1489           - Клупна жичница
1490           - клупна жичница
1491           runway:
1492           - Аеродромска писта
1493           - рулажна патека
1494           apron:
1495           - Аеродромска платформа
1496           - терминал
1497           admin: Административна граница
1498           forest: Шума
1499           wood: Шумичка
1500           golf: Голф-терен
1501           park: Парк
1502           resident: Станбено подрачје
1503           common:
1504           - Општествена земја
1505           - ливада
1506           retail: Трговско подрачје
1507           industrial: Индустриско подрачје
1508           commercial: Комерцијално подрачје
1509           heathland: Вресиште
1510           lake:
1511           - Езеро
1512           - резервоар
1513           farm: Фарма
1514           brownfield: Запуштено подрачје
1515           cemetery: Гробишта
1516           allotments: Парцели
1517           pitch: Спортски терен
1518           centre: Спортски центар
1519           reserve: Природен резерват
1520           military: Воено подрачје
1521           school:
1522           - Училиште
1523           - универзитет
1524           building: Значајно здание
1525           station: Железничка станица
1526           summit:
1527           - Врв
1528           - врв
1529           tunnel: Испрекината линија = тунел
1530           bridge: Црна линија = мост
1531           private: Доверлив пристап
1532           destination: Пристап до одредницата
1533           construction: Патишта во изградба
1534           bicycle_shop: Точкар
1535           bicycle_parking: Паркирање велосипеди
1536           toilets: Тоалет
1537     richtext_area:
1538       edit: Уреди
1539       preview: Преглед
1540     markdown_help:
1541       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1542       headings: Наслови
1543       heading: Наслов
1544       subheading: Поднаслов
1545       unordered: Неподреден список
1546       ordered: Подреден список
1547       first: Прва ставка
1548       second: Втора ставка
1549       link: Врска
1550       text: Текст
1551       image: Слика
1552       alt: Алтернативен текст
1553       url: URL
1554   trace:
1555     visibility:
1556       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1557       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1558         точки)
1559       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1560       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1561         подредени точки со време)
1562     create:
1563       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1564       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1565         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1566         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1567     edit:
1568       title: Ја уредувате трагата %{name}
1569       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1570       filename: 'Податотека:'
1571       download: преземи
1572       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1573       points: 'Точки:'
1574       start_coord: 'Почетна координата:'
1575       map: карта
1576       edit: уреди
1577       owner: 'Сопственик:'
1578       description: 'Опис:'
1579       tags: 'Ознаки:'
1580       tags_help: одделено со запирка
1581       save_button: Зачувај промени
1582       visibility: 'Видливост:'
1583       visibility_help: што значи ова?
1584       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1585     trace_form:
1586       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1587       description: 'Опис:'
1588       tags: 'Ознаки:'
1589       tags_help: одделено со запирка
1590       visibility: 'Видливост:'
1591       visibility_help: што значи ова?
1592       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1593       upload_button: Подигни
1594       help: Помош
1595       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1596     trace_header:
1597       upload_trace: Подигни трага
1598       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1599       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1600       traces_waiting:
1601         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1602           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1603           други корисници.
1604         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1605           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1606           во која чекаат други корисници.
1607     trace_optionals:
1608       tags: Ознаки
1609     view:
1610       title: Ја гледате трагата  %{name}
1611       heading: Ја гледате трагата %{name}
1612       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1613       filename: 'Податотека:'
1614       download: преземи
1615       uploaded: 'Подигнато во:'
1616       points: 'Точки:'
1617       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1618       map: карта
1619       edit: уреди
1620       owner: 'Сопственик:'
1621       description: 'Опис:'
1622       tags: 'Ознаки:'
1623       none: Ништо
1624       edit_track: Уреди ја трагава
1625       delete_track: Избриши ја трагава
1626       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1627       visibility: 'Видливост:'
1628     trace_paging_nav:
1629       showing_page: Страница %{page}
1630       older: Постари траги
1631       newer: Понови траги
1632     trace:
1633       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1634       count_points: '%{count} точки'
1635       ago: пред %{time_in_words_ago}
1636       more: повеќе
1637       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1638       view_map: Погледај ја картата
1639       edit: уреди
1640       edit_map: Уредување
1641       public: ЈАВНО
1642       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1643       private: ЛИЧНО
1644       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1645       by: од
1646       in: во
1647       map: карта
1648     list:
1649       public_traces: Јавни ГПС-траги
1650       your_traces: Ваши ГПС-траги
1651       public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
1652       description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
1653       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1654       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1655         трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1656         викстраница</a>.
1657     delete:
1658       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1659     make_public:
1660       made_public: Трагата е објавена
1661     offline_warning:
1662       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1663     offline:
1664       heading: GPX-складиштето е исклучено
1665       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1666     georss:
1667       title: ГПС-траги од OpenStreetMap
1668     description:
1669       description_with_count:
1670         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1671         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1672       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1673   application:
1674     require_cookies:
1675       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1676         за да можете да продолжите,
1677     require_moderator:
1678       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1679     setup_user_auth:
1680       blocked_zero_hour: Имате итна порака на OpenStreetMap. Ќе мора да ја прочитате
1681         пораката пред да ги зачувате уредувањата.
1682       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1683         повеќе.
1684       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1685         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1686         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1687   oauth:
1688     oauthorize:
1689       title: Овластете пристап до вашата сметка
1690       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1691         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1692         колку што сакате.
1693       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1694       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1695       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1696       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1697       allow_write_api: ја менува картата.
1698       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
1699       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1700       allow_write_notes: измена на белешки.
1701       grant_access: Дај пристап
1702     oauthorize_success:
1703       title: Барањето за овластување е дозволено
1704       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1705       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1706     oauthorize_failure:
1707       title: Барањето за овластување не успеа
1708       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1709       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1710     revoke:
1711       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1712     permissions:
1713       missing: Му немате дозволено пристап на прилогот до оваа можност
1714   oauth_clients:
1715     new:
1716       title: Регистрирајте нова апликација
1717       submit: Регистрирање
1718     edit:
1719       title: Уредете ја апликацијата
1720       submit: Уреди
1721     show:
1722       title: OAuth податоци за %{app_name}
1723       key: 'Потрошувачки клуч:'
1724       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1725       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1726       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1727       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1728       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1729       edit: Измени подробности
1730       delete: Избриши клиент
1731       confirm: Дали сте сигурни?
1732       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1733       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1734       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1735       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1736       allow_write_api: ја менува картата.
1737       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1738       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1739       allow_write_notes: измена на белешки.
1740     index:
1741       title: Мои OAuth податоци
1742       my_tokens: Мои овластени апликации
1743       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1744       application: Назив на прил. програм
1745       issued_at: Издадено
1746       revoke: Поништи!
1747       my_apps: Мои клиентни апликации
1748       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1749         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1750         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1751       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1752       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1753     form:
1754       name: Име
1755       required: Се бара
1756       url: URL на главниот прилог
1757       callback_url: URL за одѕив
1758       support_url: URL поддршка
1759       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1760       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1761       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1762       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1763       allow_write_api: ја менува картата.
1764       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1765       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1766       allow_write_notes: измена на белешки.
1767     not_found:
1768       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1769     create:
1770       flash: Информациите се успешно регистрирани
1771     update:
1772       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1773     destroy:
1774       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1775   user:
1776     login:
1777       title: Најава
1778       heading: Најава
1779       email or username: Е-пошта или корисничко име
1780       password: 'Лозинка:'
1781       openid: '%{logo} OpenID:'
1782       remember: 'Запомни ме:'
1783       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1784       login_button: Најава
1785       register now: Регистрација
1786       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1787         име и лозинката:'
1788       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1789       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1790       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1791         на OpenStreetMap.
1792       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1793       no account: Немате сметка?
1794       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1795         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1796         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1797       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1798         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1799         за проблемот.
1800       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1801       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1802       auth_providers:
1803         openid:
1804           title: Најава со OpenID
1805           alt: Најава со URL за OpenID
1806         google:
1807           title: Најава со Google
1808           alt: Најава со OpenID од Google
1809         facebook:
1810           title: Најава со Facebook
1811           alt: Најава со профил на Facebook
1812         windowslive:
1813           title: Најава со Windows Live
1814           alt: Најава со сметка на Windows Live
1815         github:
1816           title: Најава со GitHub
1817           alt: Најава со сметка на GitHub
1818         wikipedia:
1819           title: Најава со Википедија
1820           alt: Најава со смета на Википедија
1821         yahoo:
1822           title: Најава со Yahoo
1823           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1824         wordpress:
1825           title: Најава со Wordpress
1826           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1827         aol:
1828           title: Најава со AOL
1829           alt: Најава со OpenID од AOL
1830     logout:
1831       title: Одјава
1832       heading: Одјава од OpenStreetMap
1833       logout_button: Одјава
1834     lost_password:
1835       title: Загубена лозинка
1836       heading: Ја заборавивте лозинката?
1837       email address: 'Е-пошта:'
1838       new password button: Смени лозинка
1839       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
1840         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1841       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
1842         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1843       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1844     reset_password:
1845       title: Смени лозинка
1846       heading: Смени лозинка за %{user}
1847       password: 'Лозинка:'
1848       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1849       reset: Смени лозинка
1850       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1851       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1852     new:
1853       title: Регистрација
1854       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
1855         сметка.
1856       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
1857         да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
1858         можен рок.
1859       about:
1860         header: Слободна и уредлива
1861         html: |-
1862           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
1863           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
1864       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
1865         со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
1866         за учесници</a>.
1867       email address: 'Е-пошта:'
1868       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
1869       not displayed publicly: Вашата адреса нема да се прикажува јавно. Повеќе информации
1870         за ова ќе најдете во <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy"
1871         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">Правилата
1872         за заштита на личните податоци</a>.
1873       display name: 'Име за приказ:'
1874       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
1875         во прилагодувањата.
1876       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
1877       password: 'Лозинка:'
1878       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1879       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
1880       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
1881         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1882       continue: Регистрација
1883       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1884       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
1885         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1886       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1887     terms:
1888       title: Услови на учество
1889       heading: Услови на учество
1890       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
1891         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
1892         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1893       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
1894         во јавна сопственост
1895       consider_pd_why: Што е ова?
1896       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1897       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
1898         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
1899       agree: Се согласувам
1900       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1901       decline: Одбиј
1902       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
1903         согласете се или одбијте ги.
1904       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
1905       legale_names:
1906         france: Франција
1907         italy: Италија
1908         rest_of_world: Остатокот од светот
1909     no_such_user:
1910       title: Нема таков корисник
1911       heading: Корисникот %{user} не постои.
1912       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
1913         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1914       deleted: избришан
1915     view:
1916       my diary: Мојот дневник
1917       new diary entry: нова ставка во дневникот
1918       my edits: Мои уредувања
1919       my traces: Мои траги
1920       my notes: Мои белешки
1921       my messages: Мои пораки
1922       my profile: Мојот профил
1923       my settings: Мои нагодувања
1924       my comments: Мои коментари
1925       oauth settings: oauth поставки
1926       blocks on me: Добиени блокови
1927       blocks by me: Извршени болокови
1928       send message: Испрати порака
1929       diary: Дневник
1930       edits: Уредувања
1931       traces: Траги
1932       notes: Белешки на картата
1933       remove as friend: Отстрани од пријатели
1934       add as friend: Додај во пријатели
1935       mapper since: 'Картограф од:'
1936       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1937       ct status: 'Услови за учество:'
1938       ct undecided: Неодлучено
1939       ct declined: Одбиен
1940       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1941       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
1942       email address: Е-пошта
1943       created from: 'Создадено од:'
1944       status: 'Статус:'
1945       spam score: 'Оцена за спам:'
1946       description: Опис
1947       user location: Местоположба на корисникот
1948       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
1949         за да ги видите соседните корисници околу вас.
1950       settings_link_text: прилагодувања
1951       your friends: Ваши пријатели
1952       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1953       km away: '%{count} км од вас'
1954       m away: '%{count} м од вас'
1955       nearby users: Други соседни корисници
1956       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
1957         дека работат на карти.
1958       role:
1959         administrator: Овој корисник е администратор
1960         moderator: Овој корисник е модератор
1961         grant:
1962           administrator: Додели администраторски пристап
1963           moderator: Додели модераторски пристап
1964         revoke:
1965           administrator: Лиши од администраторски пристап
1966           moderator: Лиши од модераторски пристап
1967       block_history: Активни блокови
1968       moderator_history: Зададени блокови
1969       comments: Коментари
1970       create_block: Блокирај го корисников
1971       activate_user: Активирај го корисников
1972       deactivate_user: Деактивирај го корисников
1973       confirm_user: Потврди го корисников
1974       hide_user: Скриј го корисников
1975       unhide_user: Покажи го корисников
1976       delete_user: Избриши го корисников
1977       confirm: Потврди
1978       friends_changesets: измени на пријателите
1979       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1980       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1981       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1982     popup:
1983       your location: Ваша местоположба
1984       nearby mapper: Соседен картограф
1985       friend: Пријател
1986     account:
1987       title: Уреди сметка
1988       my settings: Мои прилагодувања
1989       current email address: 'Тековна е-пошта:'
1990       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
1991       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1992       external auth: 'Надворешна заверка:'
1993       openid:
1994         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1995         link text: што е ова?
1996       public editing:
1997         heading: 'Јавно уредување:'
1998         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1999         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
2000         enabled link text: што е ова?
2001         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
2002           уредувања се анонимни.
2003         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
2004       public editing note:
2005         heading: Јавно уредување
2006         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
2007           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
2008           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
2009           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
2010           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
2011           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
2012           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
2013           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
2014       contributor terms:
2015         heading: 'Услови за учество:'
2016         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2017         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2018         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2019           и прифатите новите Услови за учество
2020         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2021           сопственост.
2022         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2023         link text: што е ова?
2024       profile description: 'Опис за профилот:'
2025       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2026       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2027       image: 'Слика:'
2028       gravatar:
2029         gravatar: Користи Gravatar
2030         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2031         link text: што е ова?
2032         disabled: Граватарот е исклучен.
2033         enabled: Вашиот граватар е вклучен.
2034       new image: Додај слика
2035       keep image: Задржи ја тековната слика
2036       delete image: Отстрани тековна слика
2037       replace image: Замени тековна слика
2038       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2039       home location: 'Матична местоположба:'
2040       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2041       latitude: Геог. ширина
2042       longitude: Геог. должина
2043       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2044         стиснам на картата
2045       save changes button: Зачувај ги промените
2046       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2047       return to profile: Назад кон профилот
2048       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2049         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2050       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2051     confirm:
2052       heading: Проверете си ја е-поштата
2053       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2054       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2055         да почнете со работа на картите.
2056       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2057         сметката.
2058       button: Потврди
2059       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2060       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2061       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2062       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2063         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2064     confirm_resend:
2065       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2066         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2067         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2068         адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
2069       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2070     confirm_email:
2071       heading: Потврди промена на е-пошта
2072       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2073         новата е-поштенска адреса.
2074       button: Потврди
2075       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2076       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2077       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2078     set_home:
2079       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2080     go_public:
2081       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2082     make_friend:
2083       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2084       button: Додај како пријател
2085       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2086       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2087       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2088     remove_friend:
2089       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2090       button: Отстрани од пријатели
2091       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2092       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2093     filter:
2094       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2095     list:
2096       title: Корисници
2097       heading: Корисници
2098       showing:
2099         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2100         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2101       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2102       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2103       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2104       hide: Скриј одбрани корисници
2105       empty: Нема најдено такви корисници
2106     suspended:
2107       title: Сметката е закочена
2108       heading: Сметката е закочена
2109       webmaster: мреж. управник
2110       body: |-
2111         <p>
2112           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2113           сомнителни активности.
2114         </p>
2115         <p>
2116           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2117           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2118         </p>
2119     auth_failure:
2120       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2121       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2122       no_authorization_code: Нема код за овластување
2123       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2124       invalid_scope: Неважечки делокруг
2125     auth_association:
2126       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2127       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2128         образецот подолу.
2129       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2130         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2131         со вашата назнака.
2132   user_role:
2133     filter:
2134       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2135         не сте администратор.
2136       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2137       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2138       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2139     grant:
2140       title: Потврди доделување на улога
2141       heading: Потврди доделување на улога
2142       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2143         `%{name}'?
2144       confirm: Потврди
2145       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2146         дали корисникот и улогата се важечки.
2147     revoke:
2148       title: Потврди лишување од улога
2149       heading: Потврди лишување од улога
2150       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2151         `%{role}' ?
2152       confirm: Потврди
2153       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2154         дали корисникот и улогата се важечки.
2155   user_block:
2156     model:
2157       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2158         блокови.
2159       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2160     not_found:
2161       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2162       back: Назад кон индексот
2163     new:
2164       title: Правење на блок за %{name}
2165       heading: Правење на блок за %{name}
2166       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2167         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2168         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2169         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2170         поими.
2171       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2172       submit: Направи блок
2173       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2174       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2175       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2176       back: Преглед на сите блокови
2177     edit:
2178       title: Уредување на блок за %{name}
2179       heading: Уредување на блок за %{name}
2180       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2181         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2182         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2183         лаички поими.
2184       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2185       submit: Поднови го блокот
2186       show: Преглед на овој блок
2187       back: Преглед на сите блокови
2188       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2189     filter:
2190       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2191       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2192     create:
2193       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2194         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2195       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2196         пред да го блокирате.
2197       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2198     update:
2199       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2200       success: Блокот е изменет.
2201     index:
2202       title: Кориснички блокови
2203       heading: Список на кориснички блокови
2204       empty: Досега сè уште нема блокови.
2205     revoke:
2206       title: Поништување на блок за %{block_on}
2207       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2208       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2209       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2210       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2211       revoke: Поништи!
2212       flash: Овој блок е поништен.
2213     period:
2214       one: еден час
2215       other: '%{count} часа'
2216     partial:
2217       show: Прикажи
2218       edit: Уреди
2219       revoke: Поништи!
2220       confirm: Дали сте сигурни?
2221       display_name: Блокиран корисник
2222       creator_name: Создавач
2223       reason: Причина за блокирање
2224       status: Статус
2225       revoker_name: 'Поништил:'
2226       not_revoked: (не се поништува)
2227       showing_page: Страница %{page}
2228       next: Следна »
2229       previous: « Претходна
2230     helper:
2231       time_future: Истекува за %{time}.
2232       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2233       time_future_and_until_login: Завршува во %{time} и откако корисникот ќе се најави.
2234       time_past: Истечено пред %{time}.
2235     blocks_on:
2236       title: Блокови за %{name}
2237       heading: Список на блокови за %{name}
2238       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2239     blocks_by:
2240       title: Блокови од %{name}
2241       heading: Список на блокови од %{name}
2242       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2243     show:
2244       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2245       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2246       time_future: Уредувања во %{time}
2247       time_past: Истечено пред %{time}
2248       created: Создадено
2249       ago: пред %{time}
2250       status: Статус
2251       show: Прикажи
2252       edit: Уреди
2253       revoke: Поништи!
2254       confirm: Дали сте сигурни?
2255       reason: 'Причина за блокирање:'
2256       back: Преглед на сите блокови
2257       revoker: 'Поништувач:'
2258       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2259   note:
2260     description:
2261       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2262       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2263       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2264       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2265       closed_at_html: Решена пред %{when}
2266       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2267       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2268       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2269     rss:
2270       title: Белешки на OpenStreetMap
2271       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2272         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2273       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
2274       opened: нова белешка (кај %{place})
2275       commented: нова коментар (кај %{place})
2276       closed: затворена белешка (кај %{place})
2277       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2278     entry:
2279       comment: Коментар
2280       full: Целата белешка
2281     mine:
2282       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2283       heading: Белешки на %{user}
2284       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2285       id: Назнака
2286       creator: Создавач
2287       description: Опис
2288       created_at: Создадена
2289       last_changed: Изменета
2290       ago_html: пред %{when}
2291   javascripts:
2292     close: Затвори
2293     share:
2294       title: Сподели
2295       cancel: Откажи
2296       image: Слика
2297       link: Врска или HTML
2298       long_link: Врска
2299       short_link: Кратка врска
2300       geo_uri: ГЕО-URI
2301       embed: HTML
2302       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2303       format: 'Формат:'
2304       scale: 'Размер:'
2305       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2306       download: Преземи
2307       short_url: Кратка URL
2308       include_marker: Вклучи го бележникот
2309       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2310       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2311       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2312       only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
2313     embed:
2314       report_problem: Пријави проблем
2315     key:
2316       title: Легенда
2317       tooltip: Легенда
2318       tooltip_disabled: Легендата не е достапна за овој слој
2319     map:
2320       zoom:
2321         in: Приближи
2322         out: Оддалечи
2323       locate:
2324         title: Прик. моја местоположба
2325         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2326       base:
2327         standard: Стандардна
2328         cycle_map: Велосипедска карта
2329         transport_map: Сообраќајна карта
2330         hot: Хуманитарна
2331       layers:
2332         header: Слоеви на картата
2333         notes: Белешки на картата
2334         data: Податоци за картата
2335         gps: Јавни ГПС-траги
2336         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2337         title: Слоеви
2338       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2339       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2340     site:
2341       edit_tooltip: Уредување на картата
2342       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2343       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2344       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2345       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2346       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2347       queryfeature_tooltip: Пребарување на елементи
2348       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на елементи
2349     changesets:
2350       show:
2351         comment: Коментар
2352         subscribe: Претплати се
2353         unsubscribe: Отпиши ме
2354         hide_comment: скриј
2355         unhide_comment: откриј
2356     notes:
2357       new:
2358         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2359           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2360           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот. (Тука не
2361           внесувајте лични информации или информации од авторски-заштитени карти и
2362           именици.)
2363         add: Додај белешка
2364       show:
2365         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2366           независно да се проверат.
2367         hide: Скриј
2368         resolve: Решена
2369         reactivate: Реактивирај
2370         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2371         comment: Коментирај
2372     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2373       па стиснете тука.
2374     directions:
2375       ascend: Нагорно
2376       engines:
2377         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2378         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2379         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2380         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2381         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2382         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2383         mapzen_bicycle: Велосипед (Mapzen)
2384         mapzen_car: Автомобил (Mapzen)
2385         mapzen_foot: Пешки (Mapzen)
2386       descend: Надолно
2387       directions: Насоки
2388       distance: Растојание
2389       errors:
2390         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2391         no_place: За жал, не можев да го најдам тоа место.
2392       instructions:
2393         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2394         slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
2395         offramp_right_without_exit: На десниот исклучок, свртете на %{name}
2396         onramp_right_without_exit: Исклучете се десно, одејќи на %{name}
2397         endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
2398         merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
2399         fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
2400         turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
2401         sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
2402         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2403         sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
2404         turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
2405         offramp_left_without_exit: На левиот исклучок, свртете на %{name}
2406         onramp_left_without_exit: Исклучете се лево, одејќи на %{name}
2407         endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
2408         merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
2409         fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
2410         slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
2411         via_point_without_exit: (преку точката)
2412         follow_without_exit: Следете го %{name}
2413         roundabout_without_exit: На кружниот тек свртете на %{name}
2414         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2415         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2416         start_without_exit: Почнете на крајот од %{name}
2417         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2418         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2419         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2420         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2421         turn_left_with_exit: На кружниот тек свртете лево на %{name}
2422         slight_left_with_exit: На кружниот тек благо лево на %{name}
2423         turn_right_with_exit: На кружниот тек свртете десно на %{name}
2424         slight_right_with_exit: На кружниот тек благо десно на %{name}
2425         continue_with_exit: На кружниот тек продолжете право на %{name}
2426         unnamed: неименувано
2427         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2428       time: Време
2429     query:
2430       node: Јазол
2431       way: Пат
2432       relation: Однос
2433       nothing_found: Не пронајдов ниеден елемент
2434       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2435       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2436     context:
2437       directions_from: Насоки оттука
2438       directions_to: Насоки дотука
2439       add_note: Тука ставете белешка
2440       show_address: Прикажи адреса
2441       query_features: Можности за барања
2442       centre_map: Тука сосредоточи ја картата
2443   redaction:
2444     edit:
2445       description: Опис
2446       heading: Уреди редакција
2447       submit: Зачувај редакција
2448       title: Уреди редакција
2449     index:
2450       empty: Нема редакции.
2451       heading: Список на редакции
2452       title: Список на редакции
2453     new:
2454       description: Опис
2455       heading: Внесете информации за новата редакција
2456       submit: Создај редакција
2457       title: Создавање на нова редакција
2458     show:
2459       description: 'Опис:'
2460       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2461       title: Приказ на редакција
2462       user: 'Создавач:'
2463       edit: Уреди ја редакцијава
2464       destroy: Отстрани ја редакцијава
2465       confirm: Дали сте сигурни?
2466     create:
2467       flash: Редакцијата е создадена.
2468     update:
2469       flash: Промените се зачувани.
2470     destroy:
2471       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2472         на оваа редакција пред да ја поништите.
2473       flash: Редакцијата е поништена.
2474       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2475 ...