Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/1796'
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Derbeth
5 # Author: Macofe
6 # Author: Michawiki
7 # Author: Shirayuki
8 ---
9 dsb:
10   time:
11     formats:
12       friendly: '%e. %B %Y  %H:%M'
13   activerecord:
14     models:
15       acl: Lisćina za pśistupnu kontrolu
16       changeset: Sajźba změnow
17       changeset_tag: Atribut sajźby změnow
18       country: Kraj
19       diary_comment: Komentar dnjownika
20       diary_entry: Zapisk dnjownika
21       friend: Pśijaśel
22       language: Rěc
23       message: Powěsć
24       node: Suk
25       node_tag: Atribut suka
26       notifier: Powěźeńka
27       old_node: Stary suk
28       old_node_tag: Atribut starego suka
29       old_relation: Stara relacija
30       old_relation_member: Cłonk stareje relacije
31       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
32       old_way: Stary puś
33       old_way_node: Suk starego puśa
34       old_way_tag: Atribut starego puśa
35       relation: Relacija
36       relation_member: Cłonk relacije
37       relation_tag: Atribut relacije
38       session: Pósejźenje
39       trace: Slěd
40       tracepoint: Slědowy dypk
41       tracetag: Atribut slěda
42       user: Wužywaŕ
43       user_preference: Wužywarske nastajenje
44       user_token: Wužywarske znamuško
45       way: Puś
46       way_node: Puśowy suk
47       way_tag: Puśowy atribut
48     attributes:
49       diary_comment:
50         body: Tekst
51       diary_entry:
52         user: Wužywaŕ
53         title: Tema
54         latitude: Šyrina
55         longitude: Dlinina
56         language: Rěc
57       friend:
58         user: Wužywaŕ
59         friend: Pśijaśel
60       trace:
61         user: Wužywaŕ
62         visible: Widobny
63         name: Mě
64         size: Wjelikosć
65         latitude: Šyrina
66         longitude: Dlinina
67         public: Zjawny
68         description: Wopisanje
69       message:
70         sender: Wótpósłaŕ
71         title: Tema
72         body: Tekst
73         recipient: Dostawaŕ
74       user:
75         email: E-mail
76         active: Aktiwny
77         display_name: Wužywarske mě
78         description: Wopisanje
79         languages: Rěcy
80         pass_crypt: Gronidło
81   editor:
82     default: Standard (tuchylu %{name})
83     potlatch:
84       name: Potlatch 1
85       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
86     id:
87       name: iD
88       description: iD (we wobglědowaku zasajźony editor)
89     potlatch2:
90       name: Potlatch 2
91       description: Potlatch 2 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
92     remote:
93       name: Zdalokawóźenje
94       description: Zdalokawóźenje (JOSM abo Merkaartor)
95   browse:
96     created: Napórany
97     closed: Zacynjony
98     created_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
99     closed_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
100     created_by_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
101     deleted_by_html: Wulašowany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
102     edited_by_html: Wobźěłany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
103     closed_by_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
104     version: Wersija
105     in_changeset: Sajźba změnow
106     anonymous: anonymny
107     no_comment: (žeden komentar)
108     part_of: Źěl wót
109     download_xml: XML ześěgnuś
110     view_history: Historiju pokazaś
111     view_details: Drobnostki pokazaś
112     location: 'Městno:'
113     changeset:
114       title: 'Sajźba změnow: %{id}'
115       belongs_to: Awtor
116       node: Suki (%{count})
117       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
118       way: Puśe (%{count})
119       way_paginated: Puśe (%{x}-%{y} z %{count})
120       relation: Relacije (%{count})
121       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
122       changesetxml: Sajźbu změnow XML
123       osmchangexml: osmChange XML
124       feed:
125         title: Sajźba změnow %{id}
126         title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
127     node:
128       title: 'Suk: %{name}'
129       history_title: 'Sukowa historija: %{name}'
130     way:
131       title: 'Puś: %{name}'
132       history_title: 'Historija puśa: %{name}'
133       nodes: Suki
134       also_part_of:
135         few: źěl puśow %{related_ways}
136         one: źěl puśa %{related_ways}
137         two: źěl puśowu %{related_ways}
138         other: źěl puśow %{related_ways}
139     relation:
140       title: 'Relacija: %{name}'
141       history_title: 'Historija relacije: %{name}'
142       members: Cłonki
143     relation_member:
144       entry_role: '%{type} %{name} ako %{role}'
145       type:
146         node: Suk
147         way: Puś
148         relation: Relacija
149     containing_relation:
150       entry: Relacija %{relation_name}
151       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
152     not_found:
153       sorry: 'Bóžko %{type} #%{id} njejo se dał namakaś.'
154       type:
155         node: suk
156         way: puś
157         relation: relacija
158         changeset: sajźba změnow
159     timeout:
160       sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
161       type:
162         node: suk
163         way: puś
164         relation: relacija
165         changeset: sajźba změnow
166     redacted:
167       redaction: Redakcija %{id}
168       message_html: Wersija %{version} toś togo %{type}a njedajo se pokazaś, dokulaž
169         jo se južo redigěrowała. Pšosym, glědaj %{redaction_link} za drobnostki.
170       type:
171         node: suk
172         way: puś
173         relation: relacija
174     start_rjs:
175       feature_warning: Zacytowanje funkcijow %{num_features}, což móžo twój wobglědowak
176         spomałšyś abo zawinowaś, až twój wobglědowak wěcej njereagěrujo. Coš toś te
177         daty napšawdu zwobrazniś?
178       load_data: Daty zacytaś
179       loading: Zacytujo se...
180     tag_details:
181       tags: Atributy
182       wiki_link:
183         key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
184         tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
185       wikidata_link: Zapisk %{page} na Wikidata
186       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
187       telephone_link: Na %{phone_number} zazwoniś
188     note:
189       title: 'Suk: %{id}'
190       new_note: Nowa notica
191       description: Wopisanje
192       open_title: 'Njedocynjona pokazka #%{note_name}'
193       closed_title: 'Docynjona pokazka #%{note_name}'
194       hidden_title: 'Schowana pokazka #%{note_name}'
195       open_by: Napórany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
196       open_by_anonymous: Napórany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
197         %{when}</abbr>
198       commented_by: Komentar wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
199       commented_by_anonymous: Komentar wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
200         %{when}</abbr>
201       closed_by: Docynjony wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
202       closed_by_anonymous: Docynjony wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
203         %{when}</abbr>
204       reopened_by: Reaktiwěrowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
205       reopened_by_anonymous: Reaktiwěrowany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
206         %{when}</abbr>
207       hidden_by: Schowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
208   changeset:
209     changeset_paging_nav:
210       showing_page: Bok %{page}
211       next: Pśiducy »
212       previous: « Pjerwjejšny
213     changeset:
214       anonymous: Anonymny
215       no_edits: (žedne změny)
216       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
217     changesets:
218       id: ID
219       saved_at: Datum składowanja
220       user: Wužywaŕ
221       comment: Komentar
222       area: Wurězk
223     list:
224       title: Sajźby změnow
225       title_user: Sajźby změnow wót %{user}
226       title_friend: Změny twójich pśijaśelow
227       title_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
228       empty: Žedne sajźby změnow namakane.
229       empty_area: Žedne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
230       empty_user: Žedne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
231       no_more: Žedne dalšne sajźby změnow namakane.
232       no_more_area: Žedne dalšne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
233       no_more_user: Žedne dalšne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
234       load_more: Wěcej zacytaś
235     timeout:
236       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
237   diary_entry:
238     new:
239       title: Nowy zapisk dnjownika
240     list:
241       title: Dnjowniki wužywarjow
242       title_friends: Dnjowniki pśijaśelow
243       title_nearby: Dnjowniki wužywarjow w bliskosći
244       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
245       in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
246       new: Nowy zapisk dnjownika
247       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
248       no_entries: Žedne zapiski dnjownika
249       recent_entries: Nejnowše zapiski dnjownika
250       older_entries: Starše zapiski
251       newer_entries: Nowše zapiski
252     edit:
253       title: Zapisk dnjownika wobźěłaś
254       subject: 'Temowe nadpismo:'
255       body: 'Tekst:'
256       language: 'Rěc:'
257       location: 'Městno:'
258       latitude: 'Šyrina:'
259       longitude: 'Dlinina:'
260       use_map_link: kórtu wužywaś
261       save_button: Składowaś
262       marker_text: Městno zapiska dnjownika
263     view:
264       title: Dnjownik %{user} | %{title}
265       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
266       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
267       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby zawóstajił komentar'
268       login: Pśizjawjenje
269       save_button: Składowaś
270     no_such_entry:
271       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
272       heading: Žeden zapisk z ID %{id}
273       body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj
274         pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
275     diary_entry:
276       posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
277       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
278       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
279       comment_count:
280         few: '%{count} komentary'
281         one: 1 komentar
282         two: '%{count} komentara'
283         zero: Žedne komentary%{count} komentarow
284         other: '%{count} komentary'
285       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
286       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
287       confirm: Wobkšuśiś
288     diary_comment:
289       comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
290       hide_link: Toś ten komentar schowaś
291       confirm: Wobkšuśiś
292     location:
293       location: 'Městno:'
294       view: Woglědaś se
295       edit: Wobźěłaś
296     feed:
297       user:
298         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
299         description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
300       language:
301         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
302         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
303       all:
304         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
305         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
306     comments:
307       has_commented_on: '%{display_name} jo slědujuce dnjownikowe zapiski komentěrował'
308       post: Powěsć
309       when: Cas
310       comment: Komentar
311       ago: pśed %{ago}
312       newer_comments: Nowše komentary
313       older_comments: Starše komentary
314   export:
315     title: Eksportěrowaś
316     start:
317       area_to_export: Wurězk za eksport
318       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
319       format_to_export: Format za eksport
320       osm_xml_data: XML-daty OpenStreetMap
321       map_image: Kórtowy wobraz (pokazujo standardnu rowninu)
322       embeddable_html: Zasajźujobny HTML
323       licence: Licenca
324       export_details: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Licenca
325         Data Commons Open Database</a> (ODbL).
326       too_large:
327         advice: 'Jolic górni eksport se njeraźi, pšosym rozwaž, lěc wužywaš jadnu
328           ze slědujucych lisćinow:'
329         body: 'Toś ten wobcerk jo pśewjeliki za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap.
330           Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk abo wužyj jadno ze slědujucych žrědłow
331           za ześěgnjenje wjelikich kopicow datow:'
332         planet:
333           title: Planet OSM
334           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane kopije dopołneje datoweje banki
335             OpenStreetMap
336         overpass:
337           title: Overpass API
338           description: Toś ten wobłuk z glědałkowego serwera datoweje banki OpenStreetMap
339             ześěgnuś
340         geofabrik:
341           title: Geofabrik Downloads
342           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane wuśěgi kontinentow, krajow a
343             wubranych městow
344         metro:
345           title: Metro Extracts
346           description: Wuśěgi za nejwětše swětowe města a jich wokolinu
347         other:
348           title: Druge žrědła
349           description: Pśidatne žrědła nalicone wikiju OpenStreetMap
350       options: Opcije
351       format: 'Format:'
352       scale: Měritko
353       max: maks.
354       image_size: 'Wobrazowa wjelikosć:'
355       zoom: Skalěrowanje
356       add_marker: Kórśe marku pśidaś
357       latitude: 'Šyrina:'
358       longitude: 'Dlinina:'
359       output: Wudaśe
360       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
361       export_button: Eksport
362   geocoder:
363     search:
364       title:
365         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
366         ca_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
367         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
368           Nominatim</a>
369         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
370         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
371           Nominatim</a>
372         geonames_reverse: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
373     search_osm_nominatim:
374       prefix:
375         aerialway:
376           chair_lift: Sedłowy lift
377           drag_lift: Wlaceński lift
378           station: Gondlowa stacija
379         aeroway:
380           aerodrome: Lětanišćo
381           apron: Lětańske pśedpólo
382           gate: Wrota
383           helipad: Helikoptrowe pśizemišćo
384           runway: Startowa a pśizemjeńska pista
385           taxiway: Lětadłowa cera
386           terminal: Terminal
387         amenity:
388           arts_centre: Kulturny centrum
389           atm: Pjenjezny awtomat
390           bank: Banka
391           bar: Bara
392           bbq: Grilowanišćo
393           bench: Ławka
394           bicycle_parking: Zmakanišćo za kólasa
395           bicycle_rental: Pśepóžycarnja kólasow
396           biergarten: Piwowa zagroda
397           brothel: Bordel
398           bureau_de_change: Zaměnjarnja
399           bus_station: Busowe dwórnišćo
400           cafe: Kafejownja
401           car_rental: Pśenajmjeśe awtow
402           car_sharing: Centrala za sobujězdźenje
403           car_wash: Awtomyjarnja
404           casino: Kasino
405           charging_station: Napołnjowańska stacija
406           cinema: Kino
407           clinic: Klinika
408           college: Wusoka šula
409           community_centre: Komunikaciski centrum
410           courthouse: Sudnistwo
411           crematorium: Krematorium
412           dentist: Zubny gójc
413           doctors: Gójce
414           drinking_water: Pitna wóda
415           driving_school: Jězdna šula
416           embassy: Wjelikopósłaństwo
417           fast_food: Pójědankarnja
418           ferry_terminal: Pśewózny pśistaw
419           fire_station: Wognjarnja
420           food_court: Food Court
421           fountain: Studnja
422           fuel: Tankownja
423           grave_yard: Kjarchob
424           hospital: Chórownja
425           hunting_stand: Góntwarske sedło
426           ice_cream: Lod
427           kindergarten: Źiśownja
428           library: Knigłownja
429           marketplace: Wikowanišćo
430           nightclub: Nocny klub
431           nursing_home: Wótwardowarnja
432           office: Běrow
433           parking: Parkowanišćo
434           pharmacy: Aptejka
435           place_of_worship: Bóžy dom
436           police: Policija
437           post_box: Listowy kašćik
438           post_office: Post
439           preschool: Pśedšula
440           prison: Popajźeństwo
441           pub: Kjarcma
442           public_building: Zjawne twarjenje
443           recycling: Zběranišćo starowinow
444           restaurant: Gósćeńc
445           retirement_home: Starcownja
446           sauna: Sawna
447           school: Šula
448           shelter: Pódstup
449           shop: Pśekupnica
450           shower: Duša
451           social_centre: Socialny centrum
452           social_club: Towarišliwostny klub
453           social_facility: Socialna institucija
454           studio: Studijo
455           swimming_pool: Plěwarnja
456           taxi: Taksijowe městno
457           telephone: Zjawny telefon
458           theatre: Źiwadło
459           toilets: Toalety
460           townhall: Radnica
461           university: Uniwersita
462           vending_machine: Awtomat
463           veterinary: Skótny gójc
464           village_hall: Gmejnski centrum
465           waste_basket: Sudobje za wótpadanki
466           youth_centre: Młoźinski centrum
467         boundary:
468           administrative: Zastojnstwowa granica
469           census: Granica ludlićeńskego wobcerka
470           national_park: Narodny park
471           protected_area: Šćitane strony
472         bridge:
473           aqueduct: Akwedukt
474           suspension: Wisaty móst
475           swing: Zawjertny móst
476           viaduct: Wiadukt
477           "yes": Móst
478         building:
479           "yes": Twarjenje
480         emergency:
481           phone: Słup za nuzowe zawołanje
482         highway:
483           bridleway: Rejtarska drožka
484           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
485           bus_stop: Busowe zastanišćo
486           construction: Dalokowobchadowa droga se twari
487           cycleway: Sćažka za kólasowarjow
488           emergency_access_point: Nuzowa słužba
489           footway: Chódnik
490           ford: Brod
491           living_street: Droga z pómjeńšonym wobchadom
492           milestone: Kilometrownik
493           motorway: Awtodroga
494           motorway_junction: Kśica awtodrogi
495           motorway_link: Zajězd na awtodrogu
496           path: Sćažka
497           pedestrian: Drožka za pěskowarjow
498           platform: Platforma
499           primary: Droga prědnego rěda
500           primary_link: Droga prědnego rěda
501           proposed: Naraźona droga
502           raceway: Wuběgowanišćo
503           residential: Bydleńska droga
504           rest_area: Wótpócywanišćo
505           road: Droga
506           secondary: Droga drugego rěda
507           secondary_link: Droga drugego rěda
508           service: Paralelna droga
509           services: Gósćeńc pśi awtodroze
510           speed_camera: Błyskowak
511           steps: Stupy
512           street_lamp: Pśidrožna latarnja
513           tertiary: Droga tśeśego rěda
514           tertiary_link: Droga tśeśego rěda
515           track: Pólna drožka
516           trail: Sćažka
517           trunk: Dalokowobchadowa droga
518           trunk_link: Dalokowobchadowa droga
519           unclassified: Njezarědowana droga
520         historic:
521           archaeological_site: Archeologiske wukopowanišćo
522           battlefield: Bitwišćo
523           boundary_stone: Granicny kamjeń
524           building: Twarjenje
525           castle: Grod
526           church: Cerkwja
527           citywalls: Měsćańske murje
528           fort: Fort
529           house: Dom
530           icon: Ikona
531           manor: Kubło
532           memorial: Wopomnišćo
533           mine: Pódkopy
534           monument: Pomnik
535           ruins: Ruiny
536           tomb: Row
537           tower: Torm
538           wayside_cross: Kśica drogi
539           wayside_shrine: Lodka drogi
540           wreck: Wrak
541         landuse:
542           allotments: Gumnyška
543           basin: Basenk
544           brownfield: Industrijowe lědo
545           cemetery: Kjarchob
546           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
547           conservation: Pśirodošćit
548           construction: Twarnišćo
549           farm: Farma
550           farmland: Rola
551           farmyard: Žywnosć
552           forest: Góla
553           garages: Pórěźarnja awtow
554           grass: Błomje
555           greenfield: njewobtwarjona zemja
556           industrial: Industrijowy wobcerk
557           landfill: Wótchytanišćo
558           meadow: Łuka
559           military: Militarny wobcerk
560           mine: Pódkopy
561           orchard: Sadownja
562           quarry: Skała
563           railway: Zeleznica
564           recreation_ground: Wódychańske strony
565           reservoir: Gaśeński jazor
566           reservoir_watershed: Wódowe pśitocnišćo
567           residential: Bydleński wobcerk
568           retail: Drobne wikowanje
569           road: Drogowy wobcerk
570           village_green: Wejsny najs
571           vineyard: Winowe kubło
572         leisure:
573           beach_resort: Mórske kupjele
574           bird_hide: Schow za ptaški
575           common: Almenda
576           fishing: Wuźišćo
577           fitness_station: Fitnesstudio
578           garden: Zagroda
579           golf_course: Golfowišćo
580           ice_rink: Lodowa hala
581           marina: Jachtowy pśistaw
582           miniature_golf: Minigolf
583           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
584           park: Park
585           pitch: Sportnišćo
586           playground: Grajkanišćo
587           recreation_ground: Wódychańske strony
588           sauna: Sawna
589           slipway: Łoźowa suwanka
590           sports_centre: Sportowy centrum
591           stadium: Stadion
592           swimming_pool: Swimmingpool
593           track: Wuběgowánska cera
594           water_park: Wódowy park
595         military:
596           airfield: Wójarske lětanišćo
597           barracks: Kazerna
598           bunker: Bunker
599         mountain_pass:
600           "yes": Górski pas
601         natural:
602           bay: Zalew
603           beach: Pśibrjog
604           cape: Kap
605           cave_entrance: Jamowy zachod
606           cliff: Skalina
607           crater: Krater
608           dune: Změt pěska
609           fell: Fjel
610           fjord: Fjord
611           forest: Góla
612           geyser: Geysir
613           glacier: Lodojc
614           heath: Wrjosate strony
615           hill: Górka
616           island: Kupa
617           land: Zemja
618           marsh: Marša
619           moor: Bagno
620           mud: Błoto
621           peak: Špica
622           point: Městno
623           reef: Riff
624           ridge: Górski grjebjeń
625           rock: Skała
626           scree: Kamjenišćo
627           scrub: Krě
628           spring: Žrědło
629           stone: Kamjeń
630           strait: Mórska wuscyna
631           tree: Bom
632           valley: Doł
633           volcano: Wulkan
634           water: Wódy
635           wetland: Ługowe łuki
636           wood: Lěs
637         office:
638           accountant: Knigływjeźeński běrow
639           architect: Architektowy běrow
640           company: Zawod
641           employment_agency: Źěłowy amt
642           estate_agent: Maklaŕ gruntow
643           government: Amt
644           insurance: Zawěsćeński běrow
645           lawyer: Pšawizniski běrow
646           ngo: Běrow njekněžarstwoweje organizacije
647           telecommunication: Telekomunikaciski amt
648           travel_agent: Drogowański běrow
649           "yes": Běrow
650         place:
651           city: Wjelike město
652           country: Kraj
653           county: Wokrejs
654           farm: Žywnosć
655           hamlet: Wjaska
656           house: Dom
657           houses: Domy
658           island: Kupa
659           islet: Mała kupa
660           isolated_dwelling: Jadnotliwe bydło
661           locality: Sedlišćo
662           municipality: Gmejna
663           neighbourhood: Bydleński wobcerk
664           postcode: Postowa licba
665           region: Region
666           sea: Mórjo
667           state: Zwězkowy kraj
668           subdivision: Trabantowe město
669           suburb: Pśedměsto
670           town: Město
671           unincorporated_area: Bźezgmejnske strony
672           village: Wjas
673         railway:
674           abandoned: Spušćona zeleznicowa cera
675           construction: Zeleznicowa cera se twari
676           disused: Njewužywana zeleznicowa cera
677           funicular: Powrjozowa zeleznica
678           halt: Zeleznicowe zastanišćo
679           junction: Zeleznicowe kśicnišćo
680           level_crossing: Zeleznicowy pśechod
681           light_rail: Měsćańska zeleznica
682           miniature: Miniaturna zeleznica
683           monorail: Jadnokólejowa zeleznica
684           narrow_gauge: Wuskokólejata zeleznica
685           platform: Pśistupnišćo
686           preserved: Wuchowana zeleznica
687           proposed: Naraźona zeleznicowa cera
688           spur: Kólejowy wótstawk
689           station: Dwórnišćo
690           stop: Zeleznicowe zastanišćo
691           subway: Zastanišćo pódzemskeje
692           subway_entrance: Zachod k pódzemskej
693           switch: Pśestajadło
694           tram: Elektriska
695           tram_stop: Zastanišćo elektriskeje
696         shop:
697           alcohol: Wobchod za spirituoze
698           antiques: Wobchod za starobki
699           art: Wobchod wuměłskich twórbow
700           bakery: Pjakarnja
701           beauty: Parfimerija
702           beverages: Piśowy mark
703           bicycle: Wobchod za kólasa
704           books: Knigłarnja
705           boutique: Butika
706           butcher: Rěznik
707           car: Awtownja
708           car_parts: Awtowe narownanki
709           car_repair: Pórěźarnja awtow
710           carpet: Tepichowy wobchod
711           charity: Dobrotnostny wobchod
712           chemist: Aptejka
713           clothes: Woblekarnja
714           computer: Computerowy wobchod
715           confectionery: Konditarnja
716           convenience: Kšamarska loda
717           copyshop: Kopěrowański wobchod
718           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
719           deli: Wobchod za delikatese
720           department_store: Kupnica
721           discount: Discounter
722           doityourself: Wobchod za baslarsku pótrjebu
723           dry_cleaning: Cysćarnja
724           electronics: Elektronikowy wobchod
725           estate_agent: Maklaŕ gruntow
726           farm: Žywnosćowy wobchod
727           fashion: Modowy wobchod
728           fish: Wobchod za ryby
729           florist: Kwětkarnja
730           food: Wobchod za žywidła
731           funeral_directors: Zakopowański institut
732           furniture: Meblowy wobchod
733           gallery: Galerija
734           garden_centre: Zagrodowy center
735           general: Wobchod za měšane wóry
736           gift: Wobchod za dary
737           greengrocer: Zeleninarski wobchod
738           grocery: Wobchod za žywidła
739           hairdresser: Frizerski salon
740           hardware: Twarski mark
741           hifi: Technika hi-fi
742           jewelry: Pyšnotkowy wobchod
743           kiosk: Kiosk
744           laundry: Pałkarnja
745           mall: Nakupowanišćo
746           market: Wiki
747           mobile_phone: Wobchod za mobilne telefony
748           motorcycle: Wobchod za motorske
749           music: Wobchod za muzikalije
750           newsagent: Pśedawaŕ casnikow
751           optician: Optikaŕ
752           organic: Wobchod za biocarobu
753           outdoor: Pśekupnica pód gołym njebjom
754           pet: Coologiska pśedawarnja
755           pharmacy: Aptejka
756           photo: Fotograf
757           second_hand: Nakupowarnja
758           shoes: Wobchod za crjeje
759           sports: Sportowy wobchod
760           stationery: Pśedawarnja za pisańskich wórow
761           supermarket: Supermark
762           tailor: Šlodarnja
763           toys: Wobchod za grajki
764           travel_agency: Drogowański běrow
765           video: Wideowobchod
766           wine: Wobchod za spirituoze
767           "yes": Wobchod
768         tourism:
769           alpine_hut: Górski chromcyk
770           artwork: Wuměłska twórba
771           attraction: Atrakcija
772           bed_and_breakfast: Pśenocowanje ze snědanim
773           cabin: Chyža
774           camp_site: Campingowanišćo
775           caravan_site: Zmakanišćo za bydleńske wóze
776           chalet: Prozninski domcyk
777           guest_house: Góstny dom
778           hostel: Młodownja
779           hotel: Hotel
780           information: Informacije
781           motel: Motel
782           museum: Muzeum
783           picnic_site: Piknikowanišćo
784           theme_park: Rozwjaseleński park
785           viewpoint: Rozglědanišćo
786           zoo: Coo
787         tunnel:
788           culvert: Wótwódowy kanal
789           "yes": Tunel
790         waterway:
791           artificial: Kumštna wódna droga
792           boatyard: Ŀoźnica
793           canal: Kanal
794           dam: Zagaśica
795           derelict_canal: Zanjerózony kanal
796           ditch: Grobla
797           dock: Dok
798           drain: Wótwódowy kanal
799           lock: Pušćalnica
800           lock_gate: Pušćalnicowe wrota
801           mooring: Pśistajenje
802           rapids: Pśejmy rěki
803           river: Rěka
804           stream: Rěcka
805           wadi: Wadi
806           waterfall: Wódopad
807           weir: Gaśeńska murja
808       admin_levels:
809         level2: Statna granica
810         level4: Krajna granica
811         level5: Regionowa granica
812         level6: Wokrejsna granica
813         level8: Měsćańska granica
814         level9: Granica měsćańskego źěla
815         level10: Pśedměsćańska granica
816     description:
817       title:
818         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
819           Nominatim</a>
820         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
821       types:
822         cities: Wjelike města
823         towns: Města
824         places: Městna
825     results:
826       no_results: Žedne wuslědki namakane
827       more_results: Dalšne wuslědki
828   layouts:
829     logo:
830       alt_text: Logo OpenStreetMap
831     home: K domacnemu městnoju
832     logout: Wótzjawiś
833     log_in: Pśizjawiś
834     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
835     sign_up: Registrěrowaś
836     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
837     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
838     edit: Wobźěłaś
839     history: Historija
840     export: Eksport
841     data: Daty
842     export_data: Daty eksportěrowaś
843     gps_traces: GPS-slědy
844     gps_traces_tooltip: GPS-slědy zastojaś
845     user_diaries: Dnjowniki
846     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
847     edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
848     tag_line: Licha wikikórta swěta
849     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
850     intro_text: OpenStreetMap jó kórta swěta, napórana wót luźi ako ty a dajo se licho
851       pód wótwórjoneju licencu wužywaś.
852     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
853     partners_html: Hostowanje pódpěra se wót %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a drugich
854       %{partners}.
855     partners_ucl: z UCL VR Centre
856     partners_ic: Imperial College London
857     partners_bytemark: Bytemark Hosting
858     partners_partners: partnerow
859     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu offline, dokulaž se wažne źěło
860       za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
861     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž
862       se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
863     donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
864     help: Pomoc
865     about: Wó
866     copyright: Awtorske pšawo
867     community: Zgromaźeństwo
868     community_blogs: Blogi zgromaźeństwa
869     community_blogs_title: Blogi cłonkow zgromaźeństwa OpenStreetMap
870     foundation: Załožba
871     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
872     make_a_donation:
873       title: Pódprěj OpenStreetMap z pjenjezneju pósćiwanku
874       text: Pósćiś
875     learn_more: Dalšne informacije
876     more: Wěcej
877   license_page:
878     foreign:
879       title: Wó toś tom pśełožku
880       text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link}, engelski
881         bok ma prědnosć měś
882       english_link: engelskim originalom
883     native:
884       title: Wó toś tom boku
885       text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link}
886         toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
887       native_link: dolnoserbskej wersiji
888       mapping_link: kartěrowanje zachopiś
889     legal_babble:
890       title_html: Awtorske pšawo a licenca
891       intro_1_html: |-
892         OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a
893         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
894         Commons Open Database</a> (ODbL).
895       intro_2_html: Móžoš naše daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak
896         dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš
897         naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju
898         licencu rozdźěliś. Dopołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pšawniski
899         code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.
900       intro_3_html: Kartografija w našych kórtowych kachlach a naša dokumentacija
901         stej pód licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
902         Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencěrowanej.
903       credit_title_html: Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap
904       credit_1_html: Pominamy se, až  pódawaš sobustatkujucych &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
905       credit_2_html: Musyš teke wujasniś, až daty stoje pód licencu Open Database,
906         a, jolic naše kórtowe kachle se wužywaju, až kartografija licencěrujo se pód
907         CC-BY-SA. Móžoš to cyniś, z tym až wótkazujoš do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">toś
908         togo boka awtorskego pšawa</a>. Alternatiwnje, a ako pótrěbnosć, jolic rozdźělujoš
909         OSM w datowem formje, móžoš direktnje k licencam pomjenjowaś a wótkazaś. W
910         medijach, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěła), naraźujomy śi,
911         twójich cytarjow na openstreetmap.org (snaź z tym až rozšyrjujoš 'OpenStreetMap'
912         k toś tej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jolic to jo relewantne,
913         na creativecommons.org dopomnjeś.
914       credit_3_html: 'Za pśepytujobnu elektronisku kórtu by měło se źěkowanje w rožku
915         kórty pokazaś. Na pśikład:'
916       attribution_example:
917         alt: Pśikład, kak pokazujo se na webboku na OpenStreetMap
918         title: Pśipokazański pśikład
919       more_title_html: Dalšne informacije
920       more_1_html: Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow a kak dajo se nas pśipóznaś
921         pód <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Ceste pšawniske
922         pšašenja</a>.
923       more_2_html: "Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy dermotny
924         kórtowy API za wuwijarjow tśeśich póbitowaś. \nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła
925         za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła
926         za wužywanje kachlow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła
927         za wužywanje Nominatim</a>."
928       contributors_title_html: Naše sobustatkujuce
929       contributors_intro_html: 'Naše sobustatkujuce su towzynty wósobow. Zapśimujomy
930         teke daty wótwórjoneje licence z narodnych kartěrowańskich pśedewześow a drugich
931         žrědłow, mjaz nimi:'
932       contributors_at_html: '<strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt
933         Wien</a> (pód <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC
934         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land
935         Vorarlberg</a> a  Land Tirol (pod <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY
936         AT ze změnami</a>).'
937       contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;,
938         GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy;
939         Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics
940         Canada).'
941       contributors_fi_html: '<strong>Finska</strong>: Wopśimujo daty z topografiskeje
942         datoweje banki National Land Survey of Finland a drugich datowych sajźbow,
943         pód <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI-licencu</'
944       contributors_fr_html: '<strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction
945         Générale des Impôts.'
946       contributors_nl_html: '<strong>Nižozemska</strong>: Wopsimujo daty &copy; AND,
947         2007   (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
948       contributors_nz_html: '<strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow
949         wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.'
950       contributors_za_html: '<strong>Pódpołdnjowa Afrika</strong>: Wopśimujo daty
951         z  <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:  National Geo-Spatial
952         Information</a>, Statne awtorske pšawo wuměnjone.'
953       contributors_gb_html: '<strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty
954         z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo
955         za datowe banki 2010-2012.'
956       contributors_footer_1_html: Za dalšne drobnostki za to a druge žrědła, kótarež
957         su se wužyli, aby OpenStreetMap pólěpšyli, glědaj pšošym <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">bok
958         sobustatkujucych</a> na wikiju OpenStreetMap.
959       contributors_footer_2_html: Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni, až
960         póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju
961         abo pśewzejo rukowanje.
962       infringement_title_html: Pśejźenje stwóriśelskego pšawa
963       infringement_1_html: Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda daty
964         ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google Maps abo
965         z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow.
966       infringement_2_html: Joli měniš, aý awtorskopšawniski šćitany material jo se
967         datowej bance OpenStreetMap abo toś tomu sedłoju bźez dowólnosći pśidał, póśěguj
968         se pšosym na našo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">póstupowanje
969         za wótwónoźowanje wopśimjeśa</a>abo daj to direktnje na našom <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnem
970         boku</a> k wěsći.
971   welcome_page:
972     title: Witaj!
973     introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, lichej a wobźěłujobnej kórśe swěta.
974       Něnto, za tym až sy se zregistrěrował, móžoš se do kartěrowanja pušćiś. How
975       jo krotke zapokazanje z nejwažnjejšymi informacijami, kótarež musyš wěźeś.
976     whats_on_the_map:
977       title: Což na kórtu słuša
978       on_html: OpenStreetMap jo městno za kartěrowanje wěcow, kótarež su <em>realne
979         a aktualne</em> - wopśimujo miliony twarjenjow, puśow a druge drobnostki wó
980         městnach. Móžoš kartěrowaś, cožkuli zajmujo śi we napšawdnem swěśe.
981       off_html: Což <em>nja</em>ma wopśimjeś, su subjektiwne daty kaž pogódnośenja,
982         historiske abo hypotetiske funkcije a daty z pśez awtorske pšawo šćitanych
983         žrědłow. Njekopěruj z online- abo papjernych kórtow, snaźkuli maš wósebnu
984         dowólnosć.
985     basic_terms:
986       title: Zakładne zapśimjeśa za kartěrowanje
987       paragraph_1_html: OpenStreetMap wužywa někotare wósebne zapśimjeśa. How su někotare
988         z nich, kótarež by mógli śi wužytne byś.
989       editor_html: <strong>Editor</strong> jo program abo websedło, kótarež móžoš
990         wužywaś, aby kórtu wobźěłał.
991       node_html: <strong>Suk</strong> jo dypk na kórśe, na pś. gósćeńc abo bom.
992       way_html: <strong>Puś</strong> jo linija abo płonina, na pś. droga, rěka, jazor
993         abo twarjenje.
994       tag_html: <strong>Atribut</strong> jo datowa kakosć wó suku abo puśu, na pśikład
995         mě gósćeńca abo nejwuša spěšnosć na droze.
996     questions:
997       title: Maš hyšći pšašanja?
998       paragraph_1_html: |-
999         OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańske temy.
1000         <a href='%{help_url}'>Pomoc</a>.
1001     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
1002     add_a_note:
1003       title: Njamaš chyle za wobźěłowanje? Pśidaj pokazku!
1004       paragraph_1_html: Jolic coš jano drobnosć korigěrowaś a njamaš chyle, aby se
1005         zregistrěrował a wuknuł, kak se wobźěłujo, móžoš jadnorje pokazku pśidaś.
1006       paragraph_2_html: |-
1007         Źi jadnorje na <a href='%{map_url}'>kórtu</a> a klikni na symbol pokazki:
1008         <span class='icon note'></span>. Ten pśida kórśe marku, kótaruž móžoš pśesunuś. Pśidaj swóju powěźeńku, klikni pótom na Składowaś a druge kartěrowarje budu se wěcy wěnowaś.
1009   fixthemap:
1010     title: Problem k wěsći daś / Kórtu pópšawiś
1011     how_to_help:
1012       title: Kak móžoš pomagaś
1013       join_the_community:
1014         title: Zgromaźeństwu pśistupiś
1015         explanation_html: Jolic sy problem z našymi kórtowymi datami zawuputnuł, na
1016           pśikład droga abo twója adresa felujo, jo nejlěpša wašnja, z tym pókšacowaś,
1017           se zgromaźeństwoju OpenStreetMap pśizamknuś a sam daty pśidaś abo korigěrowaś.
1018       add_a_note:
1019         instructions_html: |-
1020           Klikni jadnorje na <a class='icon note'></a> abo na ten samski symbol w zwobraznjenju kórty.
1021           To pśidajo kórśe marku, kótaruž móžoš pśez śěgnjenje pśesunuś.
1022           Pśidaj swóju powěsć, klikni pon na Składowaś a druge kartěrowarje budu pó tom slěźiś.
1023     other_concerns:
1024       title: Druge nastupnosći
1025       explanation_html: Jolic maš wobmyslenja wó tom, kak naše daty se wužiwaju abo
1026         nastupajucy wopśimjeśe, woglědaj se k našomu <a href='/copyright'>bokoju awtorstwa</a>
1027         za dalšne kazniske informacije abo staj se z wótpowědneju <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>źěłoweju
1028         kupku</a> do zwiska.
1029   help_page:
1030     title: Pomoc
1031     introduction: OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona
1032       wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańskich temow.
1033     welcome:
1034       url: /welcome
1035       title: Witaj k OSM
1036       description: Zachop z toś tym spěšnym rozpokazanim, kótarež wopsímujo zakłady
1037         OpenStreetMap.
1038     help:
1039       url: https://help.openstreetmap.org/
1040       title: help.openstreetmap.org
1041       description: Pšašaj se něcogo abo pytaj za wótegronami na boku pšašanjow a wótegronow
1042         OpenStreetMap.
1043     wiki:
1044       url: http://wiki.openstreetmap.org/
1045       title: wiki.openstreetmap.org
1046       description: Pśepytaj wiki za nadrobneju OSM-dokumentaciju
1047   about_page:
1048     next: Pśiducy
1049     copyright_html: <span>&copy; </span>sobustatkujuce<br>OpenStreetMap
1050     used_by: '%{name} staja kórtowe daty za sta websedłow, mobilne nałoženja a rědy
1051       k dispoziciji'
1052     lede_text: OpenStreetMap twóri se wót zgromaźeństwa kartěrowarjow, kótarež pśinosuju
1053       a woplěwaju daty wó drogach, puśach, kafejownjach, dwórnišćach a wjele wěcej
1054       na cełem swěśe.
1055     local_knowledge_title: Lokalna wěda
1056     local_knowledge_html: Za OpenStreetMap jo wažna lokalna wěda. Sobustatkujuce wužywaju
1057       wobraze z powětša, GPS-graty a pólne kórty, aby pśeglědali, aby OSM dokładny
1058       a aktualny był.
1059     community_driven_title: Wót zgromaźeństwa spěchowany
1060     community_driven_html: |-
1061       Zgromaźeństwo OpenStreetMap jo wjelerake, zagórity a rosćo kuždy źeń.
1062       Naše sobustatkujuce su zagórite kartěrowarjo, GIS-profije, inženjery, kótarež gónje OSM-serwery, pomogarje, kótarež kartěruju strona katastrofo a wjele wěcej.
1063       Aby wěcej wó zgromaźeństwje zgónił, glej <a href='%{diary_path}'>wužywarske dnjowniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zgromaźeństwa</a> a websedło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>
1064     open_data_title: Zjawne daty
1065     open_data_html: 'OpenStreetMap wopśimujo <i>zjawne daty</i>: Móžoš je za kuždy
1066       zaměr wužywaś, joli až naspomnjejoš OpenStreetMap a jogo sobustatkujuce. Jolic
1067       změnijoš daty na wěsty nałog abo napórajoš, móžoš wuslědk jano pód teju samskeju
1068       licencu rozdźěliś. Glej <a href=''%{copyright_path}''>bok awtorskego pšawa a
1069       licence</a> za drobnosći.'
1070     partners_title: Partnarje
1071   notifier:
1072     diary_comment_notification:
1073       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował.'
1074       hi: Witaj %{to_user},
1075       header: '%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym
1076         nadpismom %{subject} komentěrował:'
1077       footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś
1078         abo na %{replyurl} wótegroniś
1079     message_notification:
1080       hi: Witaj %{to_user},
1081       header: '%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom
1082         %{subject}:'
1083       footer_html: Móžoš powěsć pód %{readurl} cytaś a móžoš pód %{replyurl} wótegroniś
1084     friend_notification:
1085       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał.'
1086       had_added_you: '%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał.'
1087       see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
1088       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
1089     gpx_notification:
1090       greeting: Witaj,
1091       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
1092       with_description: z wopisanim
1093       and_the_tags: 'a slědujuce atributy:'
1094       and_no_tags: a žedne atributy.
1095       failure:
1096         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił'
1097         failed_to_import: 'njejo se dał importěrowaś. How jo zmólka:'
1098         more_info_1: Dalšne informacije wó njeraźonych GPX-importach a kak daju se
1099           wobinuś
1100         more_info_2: 'móžoš namakaś na:'
1101       success:
1102         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny'
1103         loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow
1104           zacytało.
1105     signup_confirm:
1106       subject: '[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap'
1107       greeting: Witaj!
1108       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
1109       confirm: 'Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo
1110         wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo
1111         konto wobkšuśił:'
1112       welcome: Za tym až sy swójo konto wobkšuśił, buźomy tebi pśidatne informacije
1113         za prědne kšacei daś.
1114     email_confirm:
1115       subject: '[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś'
1116     email_confirm_plain:
1117       greeting: Witaj,
1118       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
1119         do %{new_address} změniś.
1120       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił
1121         změnu.
1122     email_confirm_html:
1123       greeting: Witaj,
1124       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
1125         do %{new_address} změniś.
1126       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
1127     lost_password:
1128       subject: '[OpenStreetMap] Napšašowanje wó slědkstajenju gronidła'
1129     lost_password_plain:
1130       greeting: Witaj,
1131       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
1132         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1133       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło
1134         slědk stajił.
1135     lost_password_html:
1136       greeting: Witaj,
1137       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
1138         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1139       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby gronidło
1140         slědk stajił.
1141     note_comment_notification:
1142       anonymous: Anonymny wužywaŕ
1143       greeting: Witaj,
1144       commented:
1145         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow komentěrował'
1146         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku komentěrował, za kótaruž
1147           se zajmujoš'
1148         your_note: '%{commenter} jo komentar wó jadnej z twojich pokazkow blisko %{place}
1149           zawóstajił.'
1150         commented_note: '%{commenter} jo komentar wó kórtowej pokazce zawóstajił,
1151           kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
1152       closed:
1153         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow docynił'
1154         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku docynił, za kótaruž
1155           se zajmujoš'
1156         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
1157           docynił.'
1158         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku docynił,  kótaruž sy komentěrował.
1159           Pokazka jo blisko %{place}.'
1160       reopened:
1161         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow reaktiwěrował'
1162         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku reaktiwěrował, za
1163           kótaruž se zajmujoš'
1164         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
1165           reaktiwěrował.'
1166         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku reaktiwěrował,  kótaruž sy
1167           komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
1168       details: Dalšne drobnosći wó pokazce móžoš pód %{url} namakaś.
1169   message:
1170     inbox:
1171       title: Post
1172       my_inbox: Mój post
1173       outbox: pósłany
1174       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1175       new_messages:
1176         few: '%{count} nowe powěsći'
1177         one: '%{count} nowa powěsć'
1178         two: '%{count} nowej powěsći'
1179         other: '%{count} nowych powěsćow'
1180       old_messages:
1181         few: '%{count} stare powěsći'
1182         one: '%{count} stara powěsć'
1183         two: '%{count} starej powěsći'
1184         other: '%{count} starych powěsćow'
1185       from: Wót
1186       subject: Temowe nadpismo
1187       date: Datum
1188       no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link}
1189         do zwiska?
1190       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1191     message_summary:
1192       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1193       read_button: Ako pśecytany markěrowaś
1194       reply_button: Wótegroniś
1195       delete_button: Lašowaś
1196     new:
1197       title: Powěsć pósłaś
1198       send_message_to: '%{name} nowu powěsć pósłaś'
1199       subject: Temowe nadpismo
1200       body: Tekst
1201       send_button: Pósłaś
1202       back_to_inbox: Slědk k postoju
1203       message_sent: Powěsć pósłana
1204       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až
1205         wopytujoš dalšne pósłaś.
1206     no_such_message:
1207       title: Powěsć njeeksistěrujo
1208       heading: Powěsć njeeksistěrujo
1209       body: Bóžko powěźeńka z tym ID njeeksistěrujo.
1210     outbox:
1211       title: Pósłany
1212       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1213       inbox: post
1214       outbox: pósłany
1215       messages:
1216         few: Sy %{count} powěsći pósłał
1217         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1218         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1219         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1220       to: Komu
1221       subject: Temowe nadpismo
1222       date: Datum
1223       no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym
1224         z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
1225       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1226     reply:
1227       wrong_user: |-
1228         Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.
1229         Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił.
1230     read:
1231       title: Powěsć cytaś
1232       from: Wót
1233       subject: Temowe nadpismo
1234       date: Datum
1235       reply_button: Wótegroniś
1236       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1237       back: Slědk
1238       to: Komu
1239       wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś,
1240         njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw
1241         se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
1242     sent_message_summary:
1243       delete_button: Lašowaś
1244     mark:
1245       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
1246       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
1247     delete:
1248       deleted: Powěsć wulašowana
1249   site:
1250     index:
1251       js_1: Pak wužywaš wobglědowak, kótaryž njepódpěra JavaScript, pak sy znjemóžnił
1252         JavaScript.
1253       js_2: OpenStreetMap wužywa JavaScript za suwatu kórtu.
1254       permalink: Trajny wótkaz
1255       shortlink: Krotki wótkaz
1256       createnote: Pokaz pśidaś
1257       license:
1258         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobustatkujuce, pód wótewrjoneju licencu
1259       remote_failed: Wobźěłowanje njejo se raźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany
1260         a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
1261     edit:
1262       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
1263       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno.
1264         Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
1265       user_page_link: wužywarskem boku
1266       anon_edits_link_text: Wuslěź, cogodla tomu tak jo.
1267       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor
1268         Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło
1269         Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare
1270         druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
1271       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch,
1272         ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu,
1273         abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
1274       potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj
1275         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1276       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował,
1277         klikni na "Składowaś".)
1278       id_not_configured: iD njejo se konfigurěrował
1279       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež
1280         su trěbne za toś tu funkciju.
1281     sidebar:
1282       search_results: Pytańske wuslědki
1283       close: Zacyniś
1284     search:
1285       search: Pytaś
1286       where_am_i: Źo som?
1287       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisaś
1288       submit_text: Źi
1289     key:
1290       table:
1291         entry:
1292           motorway: Awtodroga
1293           trunk: Malsna droga
1294           primary: Zwězkowa droga
1295           secondary: Nakrajna droga
1296           unclassified: Njeklasificěrowana droga
1297           track: Cera
1298           bridleway: Rejtarska drožka
1299           cycleway: Sćažka za kolesowarjow
1300           footway: Drožka
1301           rail: Zeleznica
1302           subway: Pódzemska
1303           tram:
1304           - Měsćańska zeleznica
1305           - elektriska
1306           cable:
1307           - Kablowa elektriska
1308           - sedłowy lift
1309           runway:
1310           - Pśizemjeńska cera
1311           - lětadłowa cera
1312           apron:
1313           - Pśedpólo lětanišća
1314           - terminal
1315           admin: Zastojnstwowa granica
1316           forest: Góla
1317           wood: Lěs
1318           golf: Golfowišćo
1319           park: Park
1320           resident: Bydleński wobcerk
1321           common:
1322           - Powšykny
1323           - łuka
1324           retail: Nakupowanišćo
1325           industrial: Industrijowy wobcerk
1326           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
1327           heathland: Wrjosate strony
1328           lake:
1329           - Jazor
1330           - gaśeński jazor
1331           farm: Farma
1332           brownfield: Industrijowe lědo
1333           cemetery: Kjarchob
1334           allotments: Gumnyškarnje
1335           pitch: Sportnišćo
1336           centre: Sportowy centrum
1337           reserve: Strony šćitaneje pśirody
1338           military: Militarny wobcerk
1339           school:
1340           - Šula
1341           - uniwersita
1342           building: Pśesegajuce twarjenje
1343           station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
1344           summit:
1345           - Wjerch
1346           - špica
1347           tunnel: Smužkowane wobcerjenje = tunel
1348           bridge: Carne wobcerjenje = móst
1349           private: Priwatny pśistup
1350           destination: Jano za pśigranicujucych
1351           construction: Drogi w twari
1352     richtext_area:
1353       edit: Wobźěłaś
1354       preview: Pśeglěd
1355     markdown_help:
1356       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1357         analyzěrowany
1358       headings: Nadpisma
1359       heading: Nadpismo
1360       subheading: Pódnapismo
1361       unordered: Nalicenje
1362       ordered: Numerěrowana lisćina
1363       first: Prědny element
1364       second: Drugi element
1365       link: Wótkaz
1366       text: Tekst
1367       image: Wobraz
1368       alt: Alternatiwny tekst
1369       url: URL
1370   trace:
1371     visibility:
1372       private: Priwatny (jano źělony ako anonymne, njezrědowane dypki)
1373       public: Zjawny (pokazujo se w lisćinje slědow ako anonymne, njezrědowane dypki)
1374       trackable: Cera (jano źělona ako anonymne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1375       identifiable: Identificěrujobny (pokazujo se w lisćinje slědow ako identificěrujobne,
1376         zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1377     create:
1378       upload_trace: GPS-slěd nagraś
1379       trace_uploaded: Twója GPX-dataja jo se nagrała a caka na zasajźenje do datoweje
1380         banki. To stawa se zwětšego za poł góźiny a dostanjoš e-mail za wobkšuśenje.
1381     edit:
1382       title: Wobźěłujo se slěd %{name}
1383       heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
1384       filename: 'Datajowe mě:'
1385       download: ześěgnuś
1386       uploaded_at: 'Nagraty:'
1387       points: 'Dypki:'
1388       start_coord: 'Startowa koordinata:'
1389       map: kórta
1390       edit: wobźěłaś
1391       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1392       description: 'Wopisanje:'
1393       tags: 'Atributy:'
1394       tags_help: pśez komu wótźělony
1395       save_button: Změny składowaś
1396       visibility: 'Widobnosć:'
1397       visibility_help: Co to groni?
1398     trace_form:
1399       upload_gpx: 'GPX-dataju nagraś:'
1400       description: 'Wopisanje:'
1401       tags: 'Atributy:'
1402       tags_help: pśez komu wótźělony
1403       visibility: 'Widobnosć:'
1404       visibility_help: Co to groni?
1405       upload_button: Nagraś
1406       help: Pomoc
1407     trace_header:
1408       upload_trace: Slěd nagraś
1409       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
1410       traces_waiting:
1411         one: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1412           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1413           drugich wužywarjow.
1414         other: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1415           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1416           drugich wužywarjow.
1417     trace_optionals:
1418       tags: Atributy
1419     view:
1420       title: Pokazujo se slěd %{name}
1421       heading: Pokazujo se slěd %{name}
1422       pending: NJEDOCYNJONY
1423       filename: 'Datajowe mě:'
1424       download: ześěgnuś
1425       uploaded: 'Nagraty:'
1426       points: 'Dypki:'
1427       start_coordinates: 'Startowa koordinata:'
1428       map: kórta
1429       edit: wobźěłaś
1430       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1431       description: 'Wopisanje:'
1432       tags: 'Atributy:'
1433       none: Žeden
1434       edit_track: Toś tu ceru wobźěłaś
1435       delete_track: Toś tu ceru wulašowaś
1436       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
1437       visibility: 'Widobnosć:'
1438     trace_paging_nav:
1439       showing_page: Bok %{page}
1440       older: Starše slědy
1441       newer: Nowše slědy
1442     trace:
1443       pending: Njedocynjony
1444       count_points: '%{count} dypkow'
1445       ago: pśed %{time_in_words_ago}
1446       more: wěcej
1447       trace_details: Drobnostki slěda pokazaś
1448       view_map: Kórtu pokazaś
1449       edit: wobźěłaś
1450       edit_map: Kórtu wobźěłaś
1451       public: ZJAWNY
1452       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
1453       private: PRIWATNY
1454       trackable: SLĚDUJOBNY
1455       by: wót
1456       in: w
1457       map: kórta
1458     list:
1459       public_traces: Zjawne GPS-slědy
1460       public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
1461       description: Nejnowše nagraśa GPS-cerow pśepytaś
1462       tagged_with: '   wobznamjenjony pśez %{tags}'
1463       empty_html: How njejo nic. <a href='%{upload_link}'>Nagraj nowy slěd</a> abo
1464         wukni wěcej wó GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowem
1465         boku</a>.
1466     delete:
1467       scheduled_for_deletion: Za wulašowanje pśedwiźona cera
1468     make_public:
1469       made_public: Wózjawjona cera
1470     offline_warning:
1471       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
1472     offline:
1473       heading: Składowanje GPX offline
1474       message: Składowanje a nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji.
1475     georss:
1476       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1477     description:
1478       description_with_count:
1479         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1480         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wót %{user}
1481         two: GPX-dataja z %{count} dypkoma wót %{user}
1482         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1483       description_without_count: GPX-dataja wót %{user}
1484   application:
1485     require_cookies:
1486       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje
1487         w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
1488     require_moderator:
1489       not_a_moderator: Musyš moderator byś, aby wuwjadł tutu akciju.
1490     setup_user_auth:
1491       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha,
1492         aby wěcej zgónił.
1493       need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw
1494         se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś
1495         do nich, musyš se je jano woglědaś.
1496   oauth:
1497     oauthorize:
1498       title: Pśistup na twójo konto awtorizěrowaś
1499       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}.
1500         Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych
1501         pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
1502       allow_to: 'Dowól aplikaciji:'
1503       allow_read_prefs: twóje wužywarske nastajenja cytaś.
1504       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
1505       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
1506       allow_write_api: kórtu změniś.
1507       allow_read_gpx: twóje priwatne GPS-slědy cytaś.
1508       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1509       allow_write_notes: pokazki změniś.
1510     oauthorize_success:
1511       title: Awtorizěrowańske napšašowanje dowólone
1512       allowed: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto dowólił.
1513       verification: Pśeglědowański kode jo %{code}
1514     oauthorize_failure:
1515       title: Awtorizěrowańske napšašowanje njejo se raźiło
1516       denied: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto wótpokazał.
1517       invalid: Awtorizěrowański token njejo płaśiwy.
1518     revoke:
1519       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
1520   oauth_clients:
1521     new:
1522       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
1523       submit: Registrěrowaś
1524     edit:
1525       title: Twóju aplikaciju wobźěłaś
1526       submit: Wobźěłaś
1527     show:
1528       title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
1529       key: 'Kluc pśetrjebowarja:'
1530       secret: 'Pótajmnosć pśetrjebowarja:'
1531       url: 'URL za napšašowański token:'
1532       access_url: 'URL pśistupnego tokena:'
1533       authorize_url: 'URL awtorizěrowaś:'
1534       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a signatury RSA_SH1.
1535       edit: Drobnostki wobźěłaś
1536       delete: Klient wulašowaś
1537       confirm: Sy se wěsty?
1538       requests: 'Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1539       allow_read_prefs: jogo wužywarske nastajenja cytaś.
1540       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1541       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1542       allow_write_api: kórtu změniś.
1543       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
1544       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1545       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1546     index:
1547       title: Móje OAuth-drobnostiki
1548       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
1549       list_tokens: 'Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:'
1550       application: Mě aplikacije
1551       issued_at: Wustajony
1552       revoke: Wótpóraś!
1553       my_apps: Móje aplikacije
1554       no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth}
1555         wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej
1556         słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
1557       registered_apps: 'Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:'
1558       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
1559     form:
1560       name: Mě
1561       required: Trěbny
1562       url: URL głowneje aplikacije
1563       callback_url: URL slědkwołanja
1564       support_url: URL pódpěry
1565       requests: 'Pominaj slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1566       allow_read_prefs: wužywarske nastajenja cytaś.
1567       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1568       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1569       allow_write_api: kórtu změniś.
1570       allow_read_gpx: priwatne GPS-slědy cytaś.
1571       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1572       allow_write_notes: pokazki změniś.
1573     not_found:
1574       sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
1575     create:
1576       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
1577     update:
1578       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
1579     destroy:
1580       flash: Registrěrowanje aplikacije znicone
1581   user:
1582     login:
1583       title: Pśizjawjenje
1584       heading: Pśizjawjenje
1585       email or username: 'E-mailowa adresa abo wužywarske mě:'
1586       password: 'Gronidło:'
1587       openid: '%{logo} OpenID:'
1588       remember: 'Spomnjeś se:'
1589       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
1590       login_button: Pśizjawiś se
1591       register now: Něnto registrěrowaś
1592       with username: 'Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim
1593         wužywarskim mjenim a gronidłom:'
1594       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1595       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
1596       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
1597       no account: Njamaš wužywarske konto?
1598       account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni
1599         na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo
1600         <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
1601       account is suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br
1602         />Staj se z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a>, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1603       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
1604       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
1605     logout:
1606       title: Wótzjawiś se
1607       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
1608       logout_button: Wótzjawjenje
1609     lost_password:
1610       title: Zabyte gronidło
1611       heading: Sy gronidło zabył?
1612       email address: 'E-mailowa adresa:'
1613       new password button: Gronidło slědk stajiś
1614       help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy
1615         wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
1616       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak
1617         až móžoš jo skóro slědk stajiś.
1618       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
1619     reset_password:
1620       title: Gronidło slědk stajiś
1621       heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
1622       password: 'Gronidło:'
1623       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1624       reset: Gronidło slědk stajiś
1625       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
1626       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
1627     new:
1628       title: Registrěrowaś
1629       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
1630       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do
1631         zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako móžno
1632         wobźěłowaś.
1633       about:
1634         header: Lichy a wobźěłujobny
1635         html: |-
1636           <p>Na rozdźěl wót drugich kórtow, twóri se dopołnje  OpenStreetMap dospołnje wót luźi ako ty, a kuždy móžo ju korigěrowaś, aktualizěrowaś, ześěgnuś a wužywaś.</p>
1637           <p>Zregistrěruj se a cyń sobu. Buźomy śi e-mailku słaś, aby my twójo konto wobkšuśili.</p>
1638       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam
1639         pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
1640       email address: 'E-mailowa adresa:'
1641       confirm email address: 'E-mailowu adresu wobkšuśiś:'
1642       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1643         title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła
1644         priwatnosći</a>)
1645       display name: 'Wužywarske mě:'
1646       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej
1647         w nastajenjach změniś.
1648       password: 'Gronidło:'
1649       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1650       continue: Registrěrowaś
1651       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
1652       terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś.
1653         Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
1654     terms:
1655       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
1656       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
1657       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś,
1658         aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace
1659         a pśichodne pśinoski.
1660       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć
1661         pśistupne.
1662       consider_pd_why: Co to jo?
1663       guidance: 'Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href="%{summary}">zbadne
1664         zespominanje</a> a někotare <a href="%{translations}">njeoficielne pśełožki</a>'
1665       agree: Akceptěrowaś
1666       decline: Wótpokazaś
1667       you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a
1668         akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
1669       legale_select: 'Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:'
1670       legale_names:
1671         france: Francojska
1672         italy: Italska
1673         rest_of_world: Zbytk swěta
1674     no_such_user:
1675       title: Toś ten wužywaŕ njejo
1676       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
1677       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis,
1678         abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
1679     view:
1680       my diary: Mój dnjownik
1681       new diary entry: nowy dnjownikowy zapisk
1682       my edits: Móje změny
1683       my traces: Móje ceri
1684       my notes: Móje pokazki
1685       my messages: Móje powěsći
1686       my profile: Mój profil
1687       my settings: Móje nastajenja
1688       my comments: Móje komentary
1689       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1690       blocks on me: Dostane blokowanja
1691       blocks by me: Dane blokěrowanja
1692       send message: Powěsć pósłaś
1693       diary: Dnjownik
1694       edits: Změny
1695       traces: Slědy
1696       notes: Pokazki kórty
1697       remove as friend: Ako pśijaśela wótpóraś
1698       add as friend: Pśijaśela pśidaś
1699       mapper since: 'Kartěrowaŕ wót:'
1700       ago: (pśed %{time_in_words_ago})
1701       ct status: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1702       ct undecided: Njerozsuźony
1703       ct declined: Wótpokazany
1704       ct accepted: Pśed %{ago} akceptěrowany
1705       latest edit: 'Nejnowša změna %{ago}:'
1706       email address: 'E-mailowa adresa:'
1707       created from: 'Napórany z:'
1708       status: 'Status:'
1709       spam score: 'Spamowe gódnośenje:'
1710       description: Wopisanje
1711       user location: Wužywarske městno
1712       if set location: Pódaj swójo stojnišćo na boku  %{settings_link}, a by wiźeł
1713         wužywarjow w swójej bliskosći.
1714       settings_link_text: nastajenja
1715       no friends: Hyšći njejsy žednych pśijaśelow pśidał.
1716       km away: '%{count} km zdalony'
1717       m away: '%{count} m zdalony'
1718       nearby users: Druge wužywarje w bliskosći
1719       no nearby users: Hyšći njejsu žedne wužywarje, kótarež kartěruju w bliskosći.
1720       role:
1721         administrator: Toś ten wužywaŕ jo administrator
1722         moderator: Toś ten wužywaŕ jo moderator
1723         grant:
1724           administrator: Pšawo administratora rozdaś
1725           moderator: Pšawo moderatora rozdaś
1726         revoke:
1727           administrator: Pšawo administratora zajmjeś
1728           moderator: Pšawo moderatora zajmjeś
1729       block_history: dostane blokěrowanja
1730       moderator_history: Rozdane blokěrowanja
1731       comments: Komentary
1732       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
1733       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
1734       deactivate_user: toś togo wužywarja znjemóžniś
1735       confirm_user: toś togo wužywarja wobkšuśiś
1736       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
1737       unhide_user: toś togo wužiwarja pokazaś
1738       delete_user: toś togo wužywarja lašowaś
1739       confirm: Wobkšuśiś
1740       friends_changesets: Sajźby změnow twójich pśijaśelow
1741       friends_diaries: dnjownikowe zapiski pśijaśelow
1742       nearby_changesets: sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
1743       nearby_diaries: dnjownikowe zapiski wužywarjow w bliskosći
1744     popup:
1745       your location: Twójo městno
1746       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
1747       friend: Pśijaśel
1748     account:
1749       title: Konto wobźěłaś
1750       my settings: Móje nastajenja
1751       current email address: 'Aktualna e-mailowa adresa:'
1752       new email address: 'Nowa e-mailowa adresa:'
1753       email never displayed publicly: (njejo nigda widobna)
1754       openid:
1755         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1756         link text: Co to jo?
1757       public editing:
1758         heading: 'Zjawne wobźěłowanje:'
1759         enabled: Zmóžnjony. Nic anonymny, daty daju se wobźěłaś.
1760         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1761         enabled link text: Co to jo?
1762         disabled: Znjemóžnjony, daty njedaju se wobźěłas, wše pjerwjejšne změny su
1763           anonymne.
1764         disabled link text: Cogodla njamógu wobźěłas?
1765       public editing note:
1766         heading: Zjawne wobźěłowanje
1767         text: Tuchylu twóje změny su anonymne a luźe njamógu śi powěsći pósłaś abo
1768           twójo městno wiźeś. Aby pokazał, což sy wobźěłał a luźam dowólił, se z tobu
1769           pśez websedło do zwiska stajiś, klikni dołojnce na tłocašk. <b>Wót pśeźenja
1770           do API 0.6, jano zjawne wužywarje mógu kórtowe daty wobźěłaś.</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">glědaj
1771           pśicyny</a>).<ul><li>Twója e-mailowa adresa njebuźo zjawnje widobna.</li><li>Toś
1772           ta akcija njedajo se anulěrowaś a wše nowe wužywarje su něnto pó standarźe
1773           zjawne.</li></ul>
1774       contributor terms:
1775         heading: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1776         agreed: Sy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1777         not yet agreed: Hyšći njejsy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1778         review link text: Pšosym slěduj toś tomu wótkazoju, aby pśeglědał a akceptěrował
1779           nowe wuměnjenja za sobuskutkajucych.
1780         agreed_with_pd: Sy teke deklarěrował, až twóje změny su zjawne.
1781         link text: Co to jo?
1782       profile description: 'Profilowe wopisanje:'
1783       preferred languages: 'Preferěrowane rěcy:'
1784       preferred editor: 'Preferěrowany editor :'
1785       image: 'Wobraz:'
1786       gravatar:
1787         gravatar: Gravatar wužywaś
1788         link text: Co to jo?
1789       new image: Wobraz pśidaś
1790       keep image: Aktualny wobraz wobchowaś
1791       delete image: Aktualny wobraz wótpóraś
1792       replace image: Aktualny wobraz wuměniś
1793       image size hint: (kwadratiske wobraze z nanejmjenjej 100x100 funkcioněruju nejlěpjej)
1794       home location: 'Bydlišćo:'
1795       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
1796       latitude: 'Šyrina:'
1797       longitude: 'Dlinina:'
1798       update home location on click: Bydlišćo pśi kliknjenju na kórtu aktualizěrowaś?
1799       save changes button: Změny składowaś
1800       make edits public button: Wše móje změny wózjawiś
1801       return to profile: Slědk k profiloju
1802       flash update success confirm needed: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1803         Dostanjoš e-mail z napominanim, twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś.
1804       flash update success: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1805     confirm:
1806       heading: Pśeglědaj swóju e-mail!
1807       introduction_1: Smy śi wobkšuśeńsku e-mail pósłali.
1808       introduction_2: Wobkšuś swójo konto, z tym až kliknjoš na wótkaz w e-mailce
1809         a móžoš kartěrowanje zachopiś.
1810       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował
1811         swójo konto.
1812       button: Wobkšuśiś
1813       success: Twójo konto jo se wobkšuśiło, źěkujomy se za registrěrowanje!
1814       already active: Toś te konto jo se južo wobkšuśiło.
1815       unknown token: Wobkšuśeński kod jo pśepadnjony abo njeeksistěrujo.
1816       reconfirm_html: Jolic musyš nam wobkšuśeńsku e-mailku znowego pósłaś, <a href="%{reconfirm}">klikni
1817         how</a>.
1818     confirm_resend:
1819       success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš
1820         swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy
1821         system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu %{sender}
1822         do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja
1823         wótegroniś.
1824       failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
1825     confirm_email:
1826       heading: Změnjenje e-mailoweje adrese wobkšuśiś
1827       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu
1828         adresu wobkšuśił.
1829       button: Wobkšuśiś
1830       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
1831       failure: E-mailowa adresa jo se južo wobkšuśiła pśez toś ten wótkaz.
1832     set_home:
1833       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
1834     go_public:
1835       flash success: Wše twóje změny su něnto zjawne, a ty móžoš je něnto wobźěłaś.
1836     make_friend:
1837       heading: '%{user} ako pśijaśela pśidaś?'
1838       button: Ako pśijaśela pśidaś
1839       success: '%{name} jo něnto twój pśijaśel!'
1840       failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
1841       already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
1842     remove_friend:
1843       heading: '%{user} ako pśijaśela wótpóraś?'
1844       button: Pśijaśela wótpóraś
1845       success: '%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał.'
1846       not_a_friend: '%{name} njejo twój pśijaśel.'
1847     filter:
1848       not_an_administrator: Musyš administrator byś, aby wuwjadł toś tu akciju.
1849     list:
1850       title: Wužywarje
1851       heading: Wužywarje
1852       showing:
1853         one: Bok %{page} (%{first_item} z %{items})
1854         other: Bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1855       summary: '%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany'
1856       summary_no_ip: '%{name} dnja %{date} napórany'
1857       confirm: Wubranych wužywarjow wobkšuśiś
1858       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
1859       empty: Žedne wótpowědujuce wužywarje namakane
1860     suspended:
1861       title: Konto wupowěźone
1862       heading: Konto wupowěźone
1863       webmaster: webmejstaŕ
1864       body: |-
1865         <p>
1866         Twójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.
1867         </p>
1868         Toś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1869   user_role:
1870     filter:
1871       not_an_administrator: Jano administratory mógu zastojanje wužywarskich rolow
1872         wugbaś, ale ty njejsy administrator.
1873       not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
1874       already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
1875       doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
1876     grant:
1877       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
1878       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
1879       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
1880       confirm: Wobkšuśiś
1881       fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj,
1882         lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1883     revoke:
1884       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1885       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1886       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
1887       confirm: Wobkšuśiś
1888       fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym
1889         pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1890   user_block:
1891     model:
1892       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
1893       non_moderator_revoke: Musyš moderator byś, aby blokěrowanje wótpórał.
1894     not_found:
1895       sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
1896       back: Slědk k indeksoju
1897     new:
1898       title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1899       heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1900       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1901         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli
1902         na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon
1903         zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
1904       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1905       submit: Blokěrowanje wuźěliś
1906       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
1907       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki
1908         wótegroniś.
1909       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
1910       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1911     edit:
1912       title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1913       heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1914       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1915         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na
1916         to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem
1917         pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
1918       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1919       submit: Blokěrowanje aktualizěrowaś
1920       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
1921       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1922       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
1923     filter:
1924       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
1925       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z
1926         padajuceje lisćiny wubraś.
1927     create:
1928       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš
1929         a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
1930       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo
1931         zablokěrujoš.
1932       flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
1933     update:
1934       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił,
1935         móžo jo wobźěłaś.
1936       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
1937     index:
1938       title: Wužywarske blokěrowanja
1939       heading: Lisćina wužywarskich blokěrowanjow
1940       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
1941     revoke:
1942       title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
1943       heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
1944       time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
1945       past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
1946       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
1947       revoke: Wótpóraś!
1948       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
1949     period:
1950       few: '%{count} góźiny'
1951       one: 1 góźina
1952       two: '%{count} góźinje'
1953       other: '%{count} góźinow'
1954     partial:
1955       show: Pokazaś
1956       edit: Wobźěłaś
1957       revoke: Wótpóraś!
1958       confirm: Sy se wěsty?
1959       display_name: Zablokěrowany wužywaŕ
1960       creator_name: Blokěrowaŕ
1961       reason: Pśicyna za blokěrowanje
1962       status: Status
1963       revoker_name: Wótpórany wót
1964       not_revoked: (nic wótpórany)
1965       showing_page: Bok %{page}
1966       next: Pśiducy »
1967       previous: « Pjerwjejšny
1968     helper:
1969       time_future: Kóńcy se %{time}.
1970       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
1971       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
1972     blocks_on:
1973       title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
1974       heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
1975       empty: '%{name} hyšći njejo se zablokěrował.'
1976     blocks_by:
1977       title: Blokěrowanja wót %{name}
1978       heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
1979       empty: '%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił.'
1980     show:
1981       title: '%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}'
1982       heading: '%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}'
1983       time_future: Kóńcy se %{time}
1984       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło
1985       status: Status
1986       show: Pokazaś
1987       edit: Wobźěłaś
1988       revoke: Wótpóraś!
1989       confirm: Sy se wěsty?
1990       reason: 'Pśicyna za blokěrowanje:'
1991       back: Wše blokěrowanja pokazaś
1992       revoker: 'Anulěrowaŕ:'
1993       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
1994   note:
1995     description:
1996       opened_at_html: Pśed %{when} napórany
1997       opened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} napórany
1998       commented_at_html: Pśed %{when} zaktualizěrowany
1999       commented_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} zaktualizěrowany
2000       closed_at_html: Pśed %{when} rozwězany
2001       closed_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} rozwězany
2002       reopened_at_html: Pśed %{when} reaktiwěrowany
2003       reopened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} reaktiwěrowany
2004     rss:
2005       title: Pokazki OpenStreetMap
2006       description_area: Lisćina pokazkow, kótarež su se za twój wobcerk [(%{min_lat}|%{min_lon})
2007         -- (%{max_lat}|%{max_lon})] k wěsći dali, komentěrowali abo docynili
2008       description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
2009       opened: nowa pokazka (blisko %{place})
2010       commented: nowy komentar (blisko %{place})
2011       closed: zacynjona pokazka (blisko %{place})
2012       reopened: reaktiwěrowana pokazka (blisko %{place})
2013     entry:
2014       comment: Komentar
2015       full: Dopołna pokazka
2016     mine:
2017       title: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2018       heading: Pokazki wužywarja %{user}
2019       subheading: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2020       id: ID
2021       creator: Stwóriśel
2022       description: Wopis
2023       created_at: Napórany
2024       last_changed: Slědny raz změnjony
2025       ago_html: pśed %{when}
2026   javascripts:
2027     close: Zacyniś
2028     share:
2029       title: Źěliś
2030       cancel: Pśetergnuś
2031       image: Wobraz
2032       link: Wótkaz abo HTML
2033       long_link: Wótkaz
2034       short_link: Krotki wótkaz
2035       embed: HTML
2036       custom_dimensions: Swójske pśiměrjenja stajiś
2037       format: 'Format:'
2038       scale: 'Měritko:'
2039       image_size: Wobraz pokažo standardnu rowninu pla
2040       download: Ześěgnuś
2041       short_url: Krotki URL
2042       include_marker: Kórtowu marku stajiś
2043       center_marker: Kórtu pó marce centrěrowaś
2044       paste_html: HTML-kod kopěrowaś, aby se do websedła zasajźił
2045       view_larger_map: Wětšu kórtu pokazaś
2046     key:
2047       title: Legenda
2048       tooltip: Legenda
2049       tooltip_disabled: Legenda stoj jano za standardnu rowninu k dispoziciji
2050     map:
2051       zoom:
2052         in: Pówětšyś
2053         out: Pómjeńšyś
2054       locate:
2055         title: Aktualne městno pokazaś
2056         popup: Sy w {distance} {unit} wokoło toś togo dypka
2057       base:
2058         standard: Standard
2059         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
2060         transport_map: Wobchadowa kórta
2061         hot: Sobustatkowace humanitarneje pomocy
2062       layers:
2063         header: Kórtowe rowniny
2064         notes: Pokazki kórty
2065         data: Kórtowe daty
2066         overlays: Waršty za pytanje za zmólkami na kórśe zmóžniś
2067         title: Rowniny
2068       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobustatkujuce OpenStreetMap</a>
2069       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Pósćiś</a>
2070     site:
2071       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
2072       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
2073       createnote_tooltip: Kórśe pokazku pśidaś
2074       createnote_disabled_tooltip: Powětšyś, aby kórśe pokazku pśidało
2075       map_notes_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu,  aby pokazki wiźeł
2076       map_data_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu, aby daty wiźeł
2077     notes:
2078       new:
2079         intro: Sy zmólku wiźeł abo až něco felujo? Informěruj drugich kartěrowarjow,  aby
2080           mógli to korigěrowaś. Pśesuń marku ku korektnej poziciji a zapiš pokazku,
2081           aby problem rozkładł. (Pšosym njezapódaj wósobinske informacije abo informacije
2082           z kórtow šćitanych pśez awtorske pšawo abo lisćiny zarědnikow.)
2083         add: Pokazku pśidaś
2084       show:
2085         anonymous_warning: Toś ta pokazka wopśimujo komentary wót anonymnych wužywarjow,
2086           kótarež by měli se njewótwisnje pśeglědaś.
2087         hide: Schowaś
2088         resolve: Wótbyty
2089         reactivate: Znowego aktiwěrowaś
2090         comment_and_resolve: Komentěrowaś a cyniś
2091         comment: Komentar
2092     edit_help: Pśesuń kórtu do městna, kótarež coš wobźěłaś, powětš tam a klikni pótom
2093       how.
2094   redaction:
2095     edit:
2096       description: Wopisanje
2097       heading: Redakciju wobźěłaś
2098       submit: Redakciju składowaś
2099       title: Redakciju wobźěłaś
2100     index:
2101       empty: Žedne redakcije njejsu.
2102       heading: Lisćina redakcijow
2103       title: Lisćina redakcijow
2104     new:
2105       description: Wopisanje
2106       heading: Informacije za nowu redakciju zapódaś
2107       submit: Redakciju napóraś
2108       title: Nowa redakcija se napórajo
2109     show:
2110       description: 'Wopisanje:'
2111       heading: Redakcija "%{title}" se pokazujo
2112       title: Redakcija se pokazujo
2113       user: 'Stwóriśel:'
2114       edit: Toś tu redakciju wobźěłaś
2115       destroy: Toś tu redakciju wótpóraś
2116       confirm: Sy se wěsty?
2117     create:
2118       flash: Redakcija jo se napórała.
2119     update:
2120       flash: Změny skłaźone.
2121     destroy:
2122       not_empty: Redakcija njejo prozna. Pšosym wótpóraj wšykne wersije toś teje redakcije,
2123         nježli až ju wulašujoš.
2124       flash: Redakcija jo se wulašowała.
2125       error: Pśi lašowanju toś teje redakcije jo zmólka nastała.
2126 ...