Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Derbeth
6 # Author: Macofe
7 # Author: Michawiki
8 # Author: Shirayuki
9 ---
10 dsb:
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e. %B %Y  %H:%M'
14   helpers:
15     submit:
16       diary_comment:
17         create: Składowaś
18       message:
19         create: Pósłaś
20       client_application:
21         create: Registrěrowaś
22         update: Wobźěłaś
23       redaction:
24         create: Redakciju napóraś
25         update: Redakciju składowaś
26       trace:
27         create: Nagraś
28         update: Změny składowaś
29       user_block:
30         create: Blokěrowanje wuźěliś
31         update: Blokěrowanje aktualizěrowaś
32   activerecord:
33     models:
34       acl: Lisćina za pśistupnu kontrolu
35       changeset: Sajźba změnow
36       changeset_tag: Atribut sajźby změnow
37       country: Kraj
38       diary_comment: Komentar dnjownika
39       diary_entry: Zapisk dnjownika
40       friend: Pśijaśel
41       language: Rěc
42       message: Powěsć
43       node: Suk
44       node_tag: Atribut suka
45       notifier: Powěźeńka
46       old_node: Stary suk
47       old_node_tag: Atribut starego suka
48       old_relation: Stara relacija
49       old_relation_member: Cłonk stareje relacije
50       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
51       old_way: Stary puś
52       old_way_node: Suk starego puśa
53       old_way_tag: Atribut starego puśa
54       relation: Relacija
55       relation_member: Cłonk relacije
56       relation_tag: Atribut relacije
57       session: Pósejźenje
58       trace: Slěd
59       tracepoint: Slědowy dypk
60       tracetag: Atribut slěda
61       user: Wužywaŕ
62       user_preference: Wužywarske nastajenje
63       user_token: Wužywarske znamuško
64       way: Puś
65       way_node: Puśowy suk
66       way_tag: Puśowy atribut
67     attributes:
68       diary_comment:
69         body: Tekst
70       diary_entry:
71         user: Wužywaŕ
72         title: Tema
73         latitude: Šyrina
74         longitude: Dlinina
75         language: Rěc
76       friend:
77         user: Wužywaŕ
78         friend: Pśijaśel
79       trace:
80         user: Wužywaŕ
81         visible: Widobny
82         name: Mě
83         size: Wjelikosć
84         latitude: Šyrina
85         longitude: Dlinina
86         public: Zjawny
87         description: Wopisanje
88       message:
89         sender: Wótpósłaŕ
90         title: Tema
91         body: Tekst
92         recipient: Dostawaŕ
93       user:
94         email: E-mail
95         active: Aktiwny
96         display_name: Wužywarske mě
97         description: Wopisanje
98         languages: Rěcy
99         pass_crypt: Gronidło
100   editor:
101     default: Standard (tuchylu %{name})
102     potlatch:
103       name: Potlatch 1
104       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
105     id:
106       name: iD
107       description: iD (we wobglědowaku zasajźony editor)
108     potlatch2:
109       name: Potlatch 2
110       description: Potlatch 2 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
111     remote:
112       name: Zdalokawóźenje
113       description: Zdalokawóźenje (JOSM abo Merkaartor)
114   api:
115     notes:
116       comment:
117         opened_at_html: Pśed %{when} napórany
118         opened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} napórany
119         commented_at_html: Pśed %{when} zaktualizěrowany
120         commented_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} zaktualizěrowany
121         closed_at_html: Pśed %{when} rozwězany
122         closed_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} rozwězany
123         reopened_at_html: Pśed %{when} reaktiwěrowany
124         reopened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} reaktiwěrowany
125       rss:
126         title: Pokazki OpenStreetMap
127         description_area: Lisćina pokazkow, kótarež su se za twój wobcerk [(%{min_lat}|%{min_lon})
128           -- (%{max_lat}|%{max_lon})] k wěsći dali, komentěrowali abo docynili
129         description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
130         opened: nowa pokazka (blisko %{place})
131         commented: nowy komentar (blisko %{place})
132         closed: zacynjona pokazka (blisko %{place})
133         reopened: reaktiwěrowana pokazka (blisko %{place})
134       entry:
135         comment: Komentar
136         full: Dopołna pokazka
137   browse:
138     created: Napórany
139     closed: Zacynjony
140     created_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
141     closed_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
142     created_by_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
143     deleted_by_html: Wulašowany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
144     edited_by_html: Wobźěłany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
145     closed_by_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
146     version: Wersija
147     in_changeset: Sajźba změnow
148     anonymous: anonymny
149     no_comment: (žeden komentar)
150     part_of: Źěl wót
151     download_xml: XML ześěgnuś
152     view_history: Historiju pokazaś
153     view_details: Drobnostki pokazaś
154     location: 'Městno:'
155     changeset:
156       title: 'Sajźba změnow: %{id}'
157       belongs_to: Awtor
158       node: Suki (%{count})
159       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
160       way: Puśe (%{count})
161       way_paginated: Puśe (%{x}-%{y} z %{count})
162       relation: Relacije (%{count})
163       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
164       changesetxml: Sajźbu změnow XML
165       osmchangexml: osmChange XML
166       feed:
167         title: Sajźba změnow %{id}
168         title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
169     node:
170       title: 'Suk: %{name}'
171       history_title: 'Sukowa historija: %{name}'
172     way:
173       title: 'Puś: %{name}'
174       history_title: 'Historija puśa: %{name}'
175       nodes: Suki
176       also_part_of:
177         few: źěl puśow %{related_ways}
178         one: źěl puśa %{related_ways}
179         two: źěl puśowu %{related_ways}
180         other: źěl puśow %{related_ways}
181     relation:
182       title: 'Relacija: %{name}'
183       history_title: 'Historija relacije: %{name}'
184       members: Cłonki
185     relation_member:
186       entry_role: '%{type} %{name} ako %{role}'
187       type:
188         node: Suk
189         way: Puś
190         relation: Relacija
191     containing_relation:
192       entry: Relacija %{relation_name}
193       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
194     not_found:
195       sorry: 'Bóžko %{type} #%{id} njejo se dał namakaś.'
196       type:
197         node: suk
198         way: puś
199         relation: relacija
200         changeset: sajźba změnow
201     timeout:
202       sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
203       type:
204         node: suk
205         way: puś
206         relation: relacija
207         changeset: sajźba změnow
208     redacted:
209       redaction: Redakcija %{id}
210       message_html: Wersija %{version} toś togo %{type}a njedajo se pokazaś, dokulaž
211         jo se južo redigěrowała. Pšosym, glědaj %{redaction_link} za drobnostki.
212       type:
213         node: suk
214         way: puś
215         relation: relacija
216     start_rjs:
217       feature_warning: Zacytowanje funkcijow %{num_features}, což móžo twój wobglědowak
218         spomałšyś abo zawinowaś, až twój wobglědowak wěcej njereagěrujo. Coš toś te
219         daty napšawdu zwobrazniś?
220       load_data: Daty zacytaś
221       loading: Zacytujo se...
222     tag_details:
223       tags: Atributy
224       wiki_link:
225         key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
226         tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
227       wikidata_link: Zapisk %{page} na Wikidata
228       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
229       telephone_link: Na %{phone_number} zazwoniś
230     note:
231       title: 'Suk: %{id}'
232       new_note: Nowa notica
233       description: Wopisanje
234       open_title: 'Njedocynjona pokazka #%{note_name}'
235       closed_title: 'Docynjona pokazka #%{note_name}'
236       hidden_title: 'Schowana pokazka #%{note_name}'
237       open_by: Napórany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
238       open_by_anonymous: Napórany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
239         %{when}</abbr>
240       commented_by: Komentar wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
241       commented_by_anonymous: Komentar wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
242         %{when}</abbr>
243       closed_by: Docynjony wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
244       closed_by_anonymous: Docynjony wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
245         %{when}</abbr>
246       reopened_by: Reaktiwěrowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
247       reopened_by_anonymous: Reaktiwěrowany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
248         %{when}</abbr>
249       hidden_by: Schowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
250   changesets:
251     changeset_paging_nav:
252       showing_page: Bok %{page}
253       next: Pśiducy »
254       previous: « Pjerwjejšny
255     changeset:
256       anonymous: Anonymny
257       no_edits: (žedne změny)
258       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
259     changesets:
260       id: ID
261       saved_at: Datum składowanja
262       user: Wužywaŕ
263       comment: Komentar
264       area: Wurězk
265     index:
266       title: Sajźby změnow
267       title_user: Sajźby změnow wót %{user}
268       title_friend: Změny twójich pśijaśelow
269       title_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
270       empty: Žedne sajźby změnow namakane.
271       empty_area: Žedne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
272       empty_user: Žedne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
273       no_more: Žedne dalšne sajźby změnow namakane.
274       no_more_area: Žedne dalšne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
275       no_more_user: Žedne dalšne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
276       load_more: Wěcej zacytaś
277     timeout:
278       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
279   diary_entries:
280     new:
281       title: Nowy zapisk dnjownika
282     form:
283       subject: 'Temowe nadpismo:'
284       body: 'Tekst:'
285       language: 'Rěc:'
286       location: 'Městno:'
287       latitude: 'Šyrina:'
288       longitude: 'Dlinina:'
289       use_map_link: kórtu wužywaś
290     index:
291       title: Dnjowniki wužywarjow
292       title_friends: Dnjowniki pśijaśelow
293       title_nearby: Dnjowniki wužywarjow w bliskosći
294       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
295       in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
296       new: Nowy zapisk dnjownika
297       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
298       no_entries: Žedne zapiski dnjownika
299       recent_entries: Nejnowše zapiski dnjownika
300       older_entries: Starše zapiski
301       newer_entries: Nowše zapiski
302     edit:
303       title: Zapisk dnjownika wobźěłaś
304       marker_text: Městno zapiska dnjownika
305     show:
306       title: Dnjownik %{user} | %{title}
307       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
308       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
309       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby zawóstajił komentar'
310       login: Pśizjawjenje
311     no_such_entry:
312       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
313       heading: Žeden zapisk z ID %{id}
314       body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj
315         pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
316     diary_entry:
317       posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
318       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
319       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
320       comment_count:
321         few: '%{count} komentary'
322         one: 1 komentar
323         two: '%{count} komentara'
324         zero: Žedne komentary%{count} komentarow
325         other: '%{count} komentary'
326       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
327       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
328       confirm: Wobkšuśiś
329     diary_comment:
330       comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
331       hide_link: Toś ten komentar schowaś
332       confirm: Wobkšuśiś
333     location:
334       location: 'Městno:'
335       view: Woglědaś se
336       edit: Wobźěłaś
337     feed:
338       user:
339         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
340         description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
341       language:
342         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
343         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
344       all:
345         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
346         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
347     comments:
348       has_commented_on: '%{display_name} jo slědujuce dnjownikowe zapiski komentěrował'
349       post: Powěsć
350       when: Cas
351       comment: Komentar
352       ago: pśed %{ago}
353       newer_comments: Nowše komentary
354       older_comments: Starše komentary
355   geocoder:
356     search:
357       title:
358         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
359         ca_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
360         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
361           Nominatim</a>
362         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
363         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
364           Nominatim</a>
365         geonames_reverse: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
366     search_osm_nominatim:
367       prefix:
368         aerialway:
369           chair_lift: Sedłowy lift
370           drag_lift: Wlaceński lift
371           station: Gondlowa stacija
372         aeroway:
373           aerodrome: Lětanišćo
374           apron: Lětańske pśedpólo
375           gate: Wrota
376           helipad: Helikoptrowe pśizemišćo
377           runway: Startowa a pśizemjeńska pista
378           taxiway: Lětadłowa cera
379           terminal: Terminal
380         amenity:
381           arts_centre: Kulturny centrum
382           atm: Pjenjezny awtomat
383           bank: Banka
384           bar: Bara
385           bbq: Grilowanišćo
386           bench: Ławka
387           bicycle_parking: Zmakanišćo za kólasa
388           bicycle_rental: Pśepóžycarnja kólasow
389           biergarten: Piwowa zagroda
390           brothel: Bordel
391           bureau_de_change: Zaměnjarnja
392           bus_station: Busowe dwórnišćo
393           cafe: Kafejownja
394           car_rental: Pśenajmjeśe awtow
395           car_sharing: Centrala za sobujězdźenje
396           car_wash: Awtomyjarnja
397           casino: Kasino
398           charging_station: Napołnjowańska stacija
399           cinema: Kino
400           clinic: Klinika
401           college: Wusoka šula
402           community_centre: Komunikaciski centrum
403           courthouse: Sudnistwo
404           crematorium: Krematorium
405           dentist: Zubny gójc
406           doctors: Gójce
407           drinking_water: Pitna wóda
408           driving_school: Jězdna šula
409           embassy: Wjelikopósłaństwo
410           fast_food: Pójědankarnja
411           ferry_terminal: Pśewózny pśistaw
412           fire_station: Wognjarnja
413           food_court: Food Court
414           fountain: Studnja
415           fuel: Tankownja
416           grave_yard: Kjarchob
417           hospital: Chórownja
418           hunting_stand: Góntwarske sedło
419           ice_cream: Lod
420           kindergarten: Źiśownja
421           library: Knigłownja
422           marketplace: Wikowanišćo
423           nightclub: Nocny klub
424           nursing_home: Wótwardowarnja
425           office: Běrow
426           parking: Parkowanišćo
427           pharmacy: Aptejka
428           place_of_worship: Bóžy dom
429           police: Policija
430           post_box: Listowy kašćik
431           post_office: Post
432           preschool: Pśedšula
433           prison: Popajźeństwo
434           pub: Kjarcma
435           public_building: Zjawne twarjenje
436           recycling: Zběranišćo starowinow
437           restaurant: Gósćeńc
438           retirement_home: Starcownja
439           sauna: Sawna
440           school: Šula
441           shelter: Pódstup
442           shop: Pśekupnica
443           shower: Duša
444           social_centre: Socialny centrum
445           social_club: Towarišliwostny klub
446           social_facility: Socialna institucija
447           studio: Studijo
448           swimming_pool: Plěwarnja
449           taxi: Taksijowe městno
450           telephone: Zjawny telefon
451           theatre: Źiwadło
452           toilets: Toalety
453           townhall: Radnica
454           university: Uniwersita
455           vending_machine: Awtomat
456           veterinary: Skótny gójc
457           village_hall: Gmejnski centrum
458           waste_basket: Sudobje za wótpadanki
459           youth_centre: Młoźinski centrum
460         boundary:
461           administrative: Zastojnstwowa granica
462           census: Granica ludlićeńskego wobcerka
463           national_park: Narodny park
464           protected_area: Šćitane strony
465         bridge:
466           aqueduct: Akwedukt
467           suspension: Wisaty móst
468           swing: Zawjertny móst
469           viaduct: Wiadukt
470           "yes": Móst
471         building:
472           "yes": Twarjenje
473         emergency:
474           phone: Słup za nuzowe zawołanje
475         highway:
476           bridleway: Rejtarska drožka
477           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
478           bus_stop: Busowe zastanišćo
479           construction: Dalokowobchadowa droga se twari
480           cycleway: Sćažka za kólasowarjow
481           emergency_access_point: Nuzowa słužba
482           footway: Chódnik
483           ford: Brod
484           living_street: Droga z pómjeńšonym wobchadom
485           milestone: Kilometrownik
486           motorway: Awtodroga
487           motorway_junction: Kśica awtodrogi
488           motorway_link: Zajězd na awtodrogu
489           path: Sćažka
490           pedestrian: Drožka za pěskowarjow
491           platform: Platforma
492           primary: Droga prědnego rěda
493           primary_link: Droga prědnego rěda
494           proposed: Naraźona droga
495           raceway: Wuběgowanišćo
496           residential: Bydleńska droga
497           rest_area: Wótpócywanišćo
498           road: Droga
499           secondary: Droga drugego rěda
500           secondary_link: Droga drugego rěda
501           service: Paralelna droga
502           services: Gósćeńc pśi awtodroze
503           speed_camera: Błyskowak
504           steps: Stupy
505           street_lamp: Pśidrožna latarnja
506           tertiary: Droga tśeśego rěda
507           tertiary_link: Droga tśeśego rěda
508           track: Pólna drožka
509           trail: Sćažka
510           trunk: Dalokowobchadowa droga
511           trunk_link: Dalokowobchadowa droga
512           unclassified: Njezarědowana droga
513         historic:
514           archaeological_site: Archeologiske wukopowanišćo
515           battlefield: Bitwišćo
516           boundary_stone: Granicny kamjeń
517           building: Twarjenje
518           castle: Grod
519           church: Cerkwja
520           citywalls: Měsćańske murje
521           fort: Fort
522           house: Dom
523           icon: Ikona
524           manor: Kubło
525           memorial: Wopomnišćo
526           mine: Pódkopy
527           monument: Pomnik
528           ruins: Ruiny
529           tomb: Row
530           tower: Torm
531           wayside_cross: Kśica drogi
532           wayside_shrine: Lodka drogi
533           wreck: Wrak
534         landuse:
535           allotments: Gumnyška
536           basin: Basenk
537           brownfield: Industrijowe lědo
538           cemetery: Kjarchob
539           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
540           conservation: Pśirodošćit
541           construction: Twarnišćo
542           farm: Farma
543           farmland: Rola
544           farmyard: Žywnosć
545           forest: Góla
546           garages: Pórěźarnja awtow
547           grass: Błomje
548           greenfield: njewobtwarjona zemja
549           industrial: Industrijowy wobcerk
550           landfill: Wótchytanišćo
551           meadow: Łuka
552           military: Militarny wobcerk
553           mine: Pódkopy
554           orchard: Sadownja
555           quarry: Skała
556           railway: Zeleznica
557           recreation_ground: Wódychańske strony
558           reservoir: Gaśeński jazor
559           reservoir_watershed: Wódowe pśitocnišćo
560           residential: Bydleński wobcerk
561           retail: Drobne wikowanje
562           road: Drogowy wobcerk
563           village_green: Wejsny najs
564           vineyard: Winowe kubło
565         leisure:
566           beach_resort: Mórske kupjele
567           bird_hide: Schow za ptaški
568           common: Almenda
569           fishing: Wuźišćo
570           fitness_station: Fitnesstudio
571           garden: Zagroda
572           golf_course: Golfowišćo
573           ice_rink: Lodowa hala
574           marina: Jachtowy pśistaw
575           miniature_golf: Minigolf
576           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
577           park: Park
578           pitch: Sportnišćo
579           playground: Grajkanišćo
580           recreation_ground: Wódychańske strony
581           sauna: Sawna
582           slipway: Łoźowa suwanka
583           sports_centre: Sportowy centrum
584           stadium: Stadion
585           swimming_pool: Swimmingpool
586           track: Wuběgowánska cera
587           water_park: Wódowy park
588         military:
589           airfield: Wójarske lětanišćo
590           barracks: Kazerna
591           bunker: Bunker
592         mountain_pass:
593           "yes": Górski pas
594         natural:
595           bay: Zalew
596           beach: Pśibrjog
597           cape: Kap
598           cave_entrance: Jamowy zachod
599           cliff: Skalina
600           crater: Krater
601           dune: Změt pěska
602           fell: Fjel
603           fjord: Fjord
604           forest: Góla
605           geyser: Geysir
606           glacier: Lodojc
607           heath: Wrjosate strony
608           hill: Górka
609           island: Kupa
610           land: Zemja
611           marsh: Marša
612           moor: Bagno
613           mud: Błoto
614           peak: Špica
615           point: Městno
616           reef: Riff
617           ridge: Górski grjebjeń
618           rock: Skała
619           scree: Kamjenišćo
620           scrub: Krě
621           spring: Žrědło
622           stone: Kamjeń
623           strait: Mórska wuscyna
624           tree: Bom
625           valley: Doł
626           volcano: Wulkan
627           water: Wódy
628           wetland: Ługowe łuki
629           wood: Lěs
630         office:
631           accountant: Knigływjeźeński běrow
632           architect: Architektowy běrow
633           company: Zawod
634           employment_agency: Źěłowy amt
635           estate_agent: Maklaŕ gruntow
636           government: Amt
637           insurance: Zawěsćeński běrow
638           lawyer: Pšawizniski běrow
639           ngo: Běrow njekněžarstwoweje organizacije
640           telecommunication: Telekomunikaciski amt
641           travel_agent: Drogowański běrow
642           "yes": Běrow
643         place:
644           city: Wjelike město
645           country: Kraj
646           county: Wokrejs
647           farm: Žywnosć
648           hamlet: Wjaska
649           house: Dom
650           houses: Domy
651           island: Kupa
652           islet: Mała kupa
653           isolated_dwelling: Jadnotliwe bydło
654           locality: Sedlišćo
655           municipality: Gmejna
656           neighbourhood: Bydleński wobcerk
657           postcode: Postowa licba
658           region: Region
659           sea: Mórjo
660           state: Zwězkowy kraj
661           subdivision: Trabantowe město
662           suburb: Pśedměsto
663           town: Město
664           unincorporated_area: Bźezgmejnske strony
665           village: Wjas
666         railway:
667           abandoned: Spušćona zeleznicowa cera
668           construction: Zeleznicowa cera se twari
669           disused: Njewužywana zeleznicowa cera
670           funicular: Powrjozowa zeleznica
671           halt: Zeleznicowe zastanišćo
672           junction: Zeleznicowe kśicnišćo
673           level_crossing: Zeleznicowy pśechod
674           light_rail: Měsćańska zeleznica
675           miniature: Miniaturna zeleznica
676           monorail: Jadnokólejowa zeleznica
677           narrow_gauge: Wuskokólejata zeleznica
678           platform: Pśistupnišćo
679           preserved: Wuchowana zeleznica
680           proposed: Naraźona zeleznicowa cera
681           spur: Kólejowy wótstawk
682           station: Dwórnišćo
683           stop: Zeleznicowe zastanišćo
684           subway: Zastanišćo pódzemskeje
685           subway_entrance: Zachod k pódzemskej
686           switch: Pśestajadło
687           tram: Elektriska
688           tram_stop: Zastanišćo elektriskeje
689         shop:
690           alcohol: Wobchod za spirituoze
691           antiques: Wobchod za starobki
692           art: Wobchod wuměłskich twórbow
693           bakery: Pjakarnja
694           beauty: Parfimerija
695           beverages: Piśowy mark
696           bicycle: Wobchod za kólasa
697           books: Knigłarnja
698           boutique: Butika
699           butcher: Rěznik
700           car: Awtownja
701           car_parts: Awtowe narownanki
702           car_repair: Pórěźarnja awtow
703           carpet: Tepichowy wobchod
704           charity: Dobrotnostny wobchod
705           chemist: Aptejka
706           clothes: Woblekarnja
707           computer: Computerowy wobchod
708           confectionery: Konditarnja
709           convenience: Kšamarska loda
710           copyshop: Kopěrowański wobchod
711           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
712           deli: Wobchod za delikatese
713           department_store: Kupnica
714           discount: Discounter
715           doityourself: Wobchod za baslarsku pótrjebu
716           dry_cleaning: Cysćarnja
717           electronics: Elektronikowy wobchod
718           estate_agent: Maklaŕ gruntow
719           farm: Žywnosćowy wobchod
720           fashion: Modowy wobchod
721           fish: Wobchod za ryby
722           florist: Kwětkarnja
723           food: Wobchod za žywidła
724           funeral_directors: Zakopowański institut
725           furniture: Meblowy wobchod
726           gallery: Galerija
727           garden_centre: Zagrodowy center
728           general: Wobchod za měšane wóry
729           gift: Wobchod za dary
730           greengrocer: Zeleninarski wobchod
731           grocery: Wobchod za žywidła
732           hairdresser: Frizerski salon
733           hardware: Twarski mark
734           hifi: Technika hi-fi
735           jewelry: Pyšnotkowy wobchod
736           kiosk: Kiosk
737           laundry: Pałkarnja
738           mall: Nakupowanišćo
739           market: Wiki
740           mobile_phone: Wobchod za mobilne telefony
741           motorcycle: Wobchod za motorske
742           music: Wobchod za muzikalije
743           newsagent: Pśedawaŕ casnikow
744           optician: Optikaŕ
745           organic: Wobchod za biocarobu
746           outdoor: Pśekupnica pód gołym njebjom
747           pet: Coologiska pśedawarnja
748           pharmacy: Aptejka
749           photo: Fotograf
750           second_hand: Nakupowarnja
751           shoes: Wobchod za crjeje
752           sports: Sportowy wobchod
753           stationery: Pśedawarnja za pisańskich wórow
754           supermarket: Supermark
755           tailor: Šlodarnja
756           toys: Wobchod za grajki
757           travel_agency: Drogowański běrow
758           video: Wideowobchod
759           wine: Wobchod za spirituoze
760           "yes": Wobchod
761         tourism:
762           alpine_hut: Górski chromcyk
763           artwork: Wuměłska twórba
764           attraction: Atrakcija
765           bed_and_breakfast: Pśenocowanje ze snědanim
766           cabin: Chyža
767           camp_site: Campingowanišćo
768           caravan_site: Zmakanišćo za bydleńske wóze
769           chalet: Prozninski domcyk
770           guest_house: Góstny dom
771           hostel: Młodownja
772           hotel: Hotel
773           information: Informacije
774           motel: Motel
775           museum: Muzeum
776           picnic_site: Piknikowanišćo
777           theme_park: Rozwjaseleński park
778           viewpoint: Rozglědanišćo
779           zoo: Coo
780         tunnel:
781           culvert: Wótwódowy kanal
782           "yes": Tunel
783         waterway:
784           artificial: Kumštna wódna droga
785           boatyard: Ŀoźnica
786           canal: Kanal
787           dam: Zagaśica
788           derelict_canal: Zanjerózony kanal
789           ditch: Grobla
790           dock: Dok
791           drain: Wótwódowy kanal
792           lock: Pušćalnica
793           lock_gate: Pušćalnicowe wrota
794           mooring: Pśistajenje
795           rapids: Pśejmy rěki
796           river: Rěka
797           stream: Rěcka
798           wadi: Wadi
799           waterfall: Wódopad
800           weir: Gaśeńska murja
801       admin_levels:
802         level2: Statna granica
803         level4: Krajna granica
804         level5: Regionowa granica
805         level6: Wokrejsna granica
806         level8: Měsćańska granica
807         level9: Granica měsćańskego źěla
808         level10: Pśedměsćańska granica
809     description:
810       title:
811         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
812           Nominatim</a>
813         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
814       types:
815         cities: Wjelike města
816         towns: Města
817         places: Městna
818     results:
819       no_results: Žedne wuslědki namakane
820       more_results: Dalšne wuslědki
821   layouts:
822     logo:
823       alt_text: Logo OpenStreetMap
824     home: K domacnemu městnoju
825     logout: Wótzjawiś
826     log_in: Pśizjawiś
827     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
828     sign_up: Registrěrowaś
829     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
830     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
831     edit: Wobźěłaś
832     history: Historija
833     export: Eksport
834     data: Daty
835     export_data: Daty eksportěrowaś
836     gps_traces: GPS-slědy
837     gps_traces_tooltip: GPS-slědy zastojaś
838     user_diaries: Dnjowniki
839     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
840     edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
841     tag_line: Licha wikikórta swěta
842     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
843     intro_text: OpenStreetMap jó kórta swěta, napórana wót luźi ako ty a dajo se licho
844       pód wótwórjoneju licencu wužywaś.
845     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
846     partners_ucl: z UCL VR Centre
847     partners_bytemark: Bytemark Hosting
848     partners_partners: partnerow
849     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu offline, dokulaž se wažne źěło
850       za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
851     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž
852       se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
853     donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
854     help: Pomoc
855     about: Wó
856     copyright: Awtorske pšawo
857     community: Zgromaźeństwo
858     community_blogs: Blogi zgromaźeństwa
859     community_blogs_title: Blogi cłonkow zgromaźeństwa OpenStreetMap
860     foundation: Załožba
861     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
862     make_a_donation:
863       title: Pódprěj OpenStreetMap z pjenjezneju pósćiwanku
864       text: Pósćiś
865     learn_more: Dalšne informacije
866     more: Wěcej
867   notifier:
868     diary_comment_notification:
869       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował.'
870       hi: Witaj %{to_user},
871       header: '%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym
872         nadpismom %{subject} komentěrował:'
873       footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś
874         abo na %{replyurl} wótegroniś
875     message_notification:
876       hi: Witaj %{to_user},
877       header: '%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom
878         %{subject}:'
879       footer_html: Móžoš powěsć pód %{readurl} cytaś a móžoš pód %{replyurl} wótegroniś
880     friend_notification:
881       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał.'
882       had_added_you: '%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał.'
883       see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
884       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
885     gpx_notification:
886       greeting: Witaj,
887       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
888       with_description: z wopisanim
889       and_the_tags: 'a slědujuce atributy:'
890       and_no_tags: a žedne atributy.
891       failure:
892         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił'
893         failed_to_import: 'njejo se dał importěrowaś. How jo zmólka:'
894         more_info_1: Dalšne informacije wó njeraźonych GPX-importach a kak daju se
895           wobinuś
896         more_info_2: 'móžoš namakaś na:'
897       success:
898         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny'
899         loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow
900           zacytało.
901     signup_confirm:
902       subject: '[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap'
903       greeting: Witaj!
904       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
905       confirm: 'Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo
906         wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo
907         konto wobkšuśił:'
908       welcome: Za tym až sy swójo konto wobkšuśił, buźomy tebi pśidatne informacije
909         za prědne kšacei daś.
910     email_confirm:
911       subject: '[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś'
912     email_confirm_plain:
913       greeting: Witaj,
914       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
915         do %{new_address} změniś.
916       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił
917         změnu.
918     email_confirm_html:
919       greeting: Witaj,
920       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
921         do %{new_address} změniś.
922       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
923     lost_password:
924       subject: '[OpenStreetMap] Napšašowanje wó slědkstajenju gronidła'
925     lost_password_plain:
926       greeting: Witaj,
927       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
928         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
929       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło
930         slědk stajił.
931     lost_password_html:
932       greeting: Witaj,
933       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
934         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
935       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby gronidło
936         slědk stajił.
937     note_comment_notification:
938       anonymous: Anonymny wužywaŕ
939       greeting: Witaj,
940       commented:
941         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow komentěrował'
942         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku komentěrował, za kótaruž
943           se zajmujoš'
944         your_note: '%{commenter} jo komentar wó jadnej z twojich pokazkow blisko %{place}
945           zawóstajił.'
946         commented_note: '%{commenter} jo komentar wó kórtowej pokazce zawóstajił,
947           kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
948       closed:
949         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow docynił'
950         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku docynił, za kótaruž
951           se zajmujoš'
952         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
953           docynił.'
954         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku docynił,  kótaruž sy komentěrował.
955           Pokazka jo blisko %{place}.'
956       reopened:
957         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow reaktiwěrował'
958         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku reaktiwěrował, za
959           kótaruž se zajmujoš'
960         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
961           reaktiwěrował.'
962         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku reaktiwěrował,  kótaruž sy
963           komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
964       details: Dalšne drobnosći wó pokazce móžoš pód %{url} namakaś.
965   messages:
966     inbox:
967       title: Post
968       my_inbox: Mój post
969       outbox: pósłany
970       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
971       new_messages:
972         few: '%{count} nowe powěsći'
973         one: '%{count} nowa powěsć'
974         two: '%{count} nowej powěsći'
975         other: '%{count} nowych powěsćow'
976       old_messages:
977         few: '%{count} stare powěsći'
978         one: '%{count} stara powěsć'
979         two: '%{count} starej powěsći'
980         other: '%{count} starych powěsćow'
981       from: Wót
982       subject: Temowe nadpismo
983       date: Datum
984       no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link}
985         do zwiska?
986       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
987     message_summary:
988       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
989       read_button: Ako pśecytany markěrowaś
990       reply_button: Wótegroniś
991       destroy_button: Lašowaś
992     new:
993       title: Powěsć pósłaś
994       send_message_to: '%{name} nowu powěsć pósłaś'
995       subject: Temowe nadpismo
996       body: Tekst
997       back_to_inbox: Slědk k postoju
998     create:
999       message_sent: Powěsć pósłana
1000       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až
1001         wopytujoš dalšne pósłaś.
1002     no_such_message:
1003       title: Powěsć njeeksistěrujo
1004       heading: Powěsć njeeksistěrujo
1005       body: Bóžko powěźeńka z tym ID njeeksistěrujo.
1006     outbox:
1007       title: Pósłany
1008       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1009       inbox: post
1010       outbox: pósłany
1011       messages:
1012         few: Sy %{count} powěsći pósłał
1013         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1014         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1015         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1016       to: Komu
1017       subject: Temowe nadpismo
1018       date: Datum
1019       no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym
1020         z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
1021       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1022     reply:
1023       wrong_user: |-
1024         Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.
1025         Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił.
1026     show:
1027       title: Powěsć cytaś
1028       from: Wót
1029       subject: Temowe nadpismo
1030       date: Datum
1031       reply_button: Wótegroniś
1032       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1033       back: Slědk
1034       to: Komu
1035       wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś,
1036         njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw
1037         se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
1038     sent_message_summary:
1039       destroy_button: Lašowaś
1040     mark:
1041       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
1042       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
1043     destroy:
1044       destroyed: Powěsć wulašowana
1045   site:
1046     about:
1047       next: Pśiducy
1048       copyright_html: <span>&copy; </span>sobustatkujuce<br>OpenStreetMap
1049       used_by: '%{name} staja kórtowe daty za sta websedłow, mobilne nałoženja a rědy
1050         k dispoziciji'
1051       lede_text: OpenStreetMap twóri se wót zgromaźeństwa kartěrowarjow, kótarež pśinosuju
1052         a woplěwaju daty wó drogach, puśach, kafejownjach, dwórnišćach a wjele wěcej
1053         na cełem swěśe.
1054       local_knowledge_title: Lokalna wěda
1055       local_knowledge_html: Za OpenStreetMap jo wažna lokalna wěda. Sobustatkujuce
1056         wužywaju wobraze z powětša, GPS-graty a pólne kórty, aby pśeglědali, aby OSM
1057         dokładny a aktualny był.
1058       community_driven_title: Wót zgromaźeństwa spěchowany
1059       community_driven_html: |-
1060         Zgromaźeństwo OpenStreetMap jo wjelerake, zagórity a rosćo kuždy źeń.
1061         Naše sobustatkujuce su zagórite kartěrowarjo, GIS-profije, inženjery, kótarež gónje OSM-serwery, pomogarje, kótarež kartěruju strona katastrofo a wjele wěcej.
1062         Aby wěcej wó zgromaźeństwje zgónił, glej <a href='%{diary_path}'>wužywarske dnjowniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zgromaźeństwa</a> a websedło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>
1063       open_data_title: Zjawne daty
1064       open_data_html: 'OpenStreetMap wopśimujo <i>zjawne daty</i>: Móžoš je za kuždy
1065         zaměr wužywaś, joli až naspomnjejoš OpenStreetMap a jogo sobustatkujuce. Jolic
1066         změnijoš daty na wěsty nałog abo napórajoš, móžoš wuslědk jano pód teju samskeju
1067         licencu rozdźěliś. Glej <a href=''%{copyright_path}''>bok awtorskego pšawa
1068         a licence</a> za drobnosći.'
1069       partners_title: Partnarje
1070     copyright:
1071       foreign:
1072         title: Wó toś tom pśełožku
1073         text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link},
1074           engelski bok ma prědnosć měś
1075         english_link: engelskim originalom
1076       native:
1077         title: Wó toś tom boku
1078         text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link}
1079           toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
1080         native_link: dolnoserbskej wersiji
1081         mapping_link: kartěrowanje zachopiś
1082       legal_babble:
1083         title_html: Awtorske pšawo a licenca
1084         intro_1_html: |-
1085           OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a
1086           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1087           Commons Open Database</a> (ODbL).
1088         intro_2_html: Móžoš naše daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak
1089           dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš
1090           naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju
1091           licencu rozdźěliś. Dopołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pšawniski
1092           code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.
1093         intro_3_html: Kartografija w našych kórtowych kachlach a naša dokumentacija
1094           stej pód licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1095           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencěrowanej.
1096         credit_title_html: Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap
1097         credit_1_html: Pominamy se, až  pódawaš sobustatkujucych &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
1098         credit_2_html: Musyš teke wujasniś, až daty stoje pód licencu Open Database,
1099           a, jolic naše kórtowe kachle se wužywaju, až kartografija licencěrujo se
1100           pód CC-BY-SA. Móžoš to cyniś, z tym až wótkazujoš do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">toś
1101           togo boka awtorskego pšawa</a>. Alternatiwnje, a ako pótrěbnosć, jolic rozdźělujoš
1102           OSM w datowem formje, móžoš direktnje k licencam pomjenjowaś a wótkazaś.
1103           W medijach, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěła), naraźujomy
1104           śi, twójich cytarjow na openstreetmap.org (snaź z tym až rozšyrjujoš 'OpenStreetMap'
1105           k toś tej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jolic to jo relewantne,
1106           na creativecommons.org dopomnjeś.
1107         credit_3_html: 'Za pśepytujobnu elektronisku kórtu by měło se źěkowanje w
1108           rožku kórty pokazaś. Na pśikład:'
1109         attribution_example:
1110           alt: Pśikład, kak pokazujo se na webboku na OpenStreetMap
1111           title: Pśipokazański pśikład
1112         more_title_html: Dalšne informacije
1113         more_1_html: Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow a kak dajo se nas pśipóznaś
1114           pód <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Ceste pšawniske
1115           pšašenja</a>.
1116         more_2_html: "Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy
1117           dermotny kórtowy API za wuwijarjow tśeśich póbitowaś. \nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła
1118           za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła
1119           za wužywanje kachlow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła
1120           za wužywanje Nominatim</a>."
1121         contributors_title_html: Naše sobustatkujuce
1122         contributors_intro_html: 'Naše sobustatkujuce su towzynty wósobow. Zapśimujomy
1123           teke daty wótwórjoneje licence z narodnych kartěrowańskich pśedewześow a
1124           drugich žrědłow, mjaz nimi:'
1125         contributors_at_html: '<strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt
1126           Wien</a> (pód <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC
1127           BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land
1128           Vorarlberg</a> a  Land Tirol (pod <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY
1129           AT ze změnami</a>).'
1130         contributors_au_html: '<strong>Awstralska</strong>: Wopśimujo pśedměsćańske
1131           daty na zakłaźe datow awstralskego  amta za statistiku (Australian Bureau
1132           of Statistics).'
1133         contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;,
1134           GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy;
1135           Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division,
1136           Statistics Canada).'
1137         contributors_fi_html: '<strong>Finska</strong>: Wopśimujo daty z topografiskeje
1138           datoweje banki National Land Survey of Finland a drugich datowych sajźbow,
1139           pód <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI-licencu</'
1140         contributors_fr_html: '<strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction
1141           Générale des Impôts.'
1142         contributors_nl_html: '<strong>Nižozemska</strong>: Wopsimujo daty &copy;
1143           AND, 2007   (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1144         contributors_nz_html: '<strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze
1145           žrědłow wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.'
1146         contributors_za_html: '<strong>Pódpołdnjowa Afrika</strong>: Wopśimujo daty
1147           z  <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:  National Geo-Spatial
1148           Information</a>, Statne awtorske pšawo wuměnjone.'
1149         contributors_gb_html: '<strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty
1150           z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo
1151           za datowe banki 2010-2012.'
1152         contributors_footer_1_html: Za dalšne drobnostki za to a druge žrědła, kótarež
1153           su se wužyli, aby OpenStreetMap pólěpšyli, glědaj pšošym <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">bok
1154           sobustatkujucych</a> na wikiju OpenStreetMap.
1155         contributors_footer_2_html: Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni,
1156           až póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju
1157           abo pśewzejo rukowanje.
1158         infringement_title_html: Pśejźenje stwóriśelskego pšawa
1159         infringement_1_html: Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda
1160           daty ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google
1161           Maps abo z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow.
1162         infringement_2_html: Joli měniš, aý awtorskopšawniski šćitany material jo
1163           se datowej bance OpenStreetMap abo toś tomu sedłoju bźez dowólnosći pśidał,
1164           póśěguj se pšosym na našo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">póstupowanje
1165           za wótwónoźowanje wopśimjeśa</a>abo daj to direktnje na našom <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnem
1166           boku</a> k wěsći.
1167     index:
1168       js_1: Pak wužywaš wobglědowak, kótaryž njepódpěra JavaScript, pak sy znjemóžnił
1169         JavaScript.
1170       js_2: OpenStreetMap wužywa JavaScript za suwatu kórtu.
1171       permalink: Trajny wótkaz
1172       shortlink: Krotki wótkaz
1173       createnote: Pokaz pśidaś
1174       license:
1175         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobustatkujuce, pód wótewrjoneju licencu
1176       remote_failed: Wobźěłowanje njejo se raźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany
1177         a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
1178     edit:
1179       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
1180       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno.
1181         Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
1182       user_page_link: wužywarskem boku
1183       anon_edits_link_text: Wuslěź, cogodla tomu tak jo.
1184       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor
1185         Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło
1186         Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare
1187         druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
1188       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch,
1189         ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu,
1190         abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
1191       potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj
1192         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1193       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował,
1194         klikni na "Składowaś".)
1195       id_not_configured: iD njejo se konfigurěrował
1196       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež
1197         su trěbne za toś tu funkciju.
1198     export:
1199       title: Eksportěrowaś
1200       area_to_export: Wurězk za eksport
1201       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
1202       format_to_export: Format za eksport
1203       osm_xml_data: XML-daty OpenStreetMap
1204       map_image: Kórtowy wobraz (pokazujo standardnu rowninu)
1205       embeddable_html: Zasajźujobny HTML
1206       licence: Licenca
1207       export_details: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Licenca
1208         Data Commons Open Database</a> (ODbL).
1209       too_large:
1210         advice: 'Jolic górni eksport se njeraźi, pšosym rozwaž, lěc wužywaš jadnu
1211           ze slědujucych lisćinow:'
1212         body: 'Toś ten wobcerk jo pśewjeliki za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap.
1213           Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk abo wužyj jadno ze slědujucych žrědłow
1214           za ześěgnjenje wjelikich kopicow datow:'
1215         planet:
1216           title: Planet OSM
1217           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane kopije dopołneje datoweje banki
1218             OpenStreetMap
1219         overpass:
1220           title: Overpass API
1221           description: Toś ten wobłuk z glědałkowego serwera datoweje banki OpenStreetMap
1222             ześěgnuś
1223         geofabrik:
1224           title: Geofabrik Downloads
1225           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane wuśěgi kontinentow, krajow a
1226             wubranych městow
1227         metro:
1228           title: Metro Extracts
1229           description: Wuśěgi za nejwětše swětowe města a jich wokolinu
1230         other:
1231           title: Druge žrědła
1232           description: Pśidatne žrědła nalicone wikiju OpenStreetMap
1233       options: Opcije
1234       format: 'Format:'
1235       scale: Měritko
1236       max: maks.
1237       image_size: 'Wobrazowa wjelikosć:'
1238       zoom: Skalěrowanje
1239       add_marker: Kórśe marku pśidaś
1240       latitude: 'Šyrina:'
1241       longitude: 'Dlinina:'
1242       output: Wudaśe
1243       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
1244       export_button: Eksport
1245     fixthemap:
1246       title: Problem k wěsći daś / Kórtu pópšawiś
1247       how_to_help:
1248         title: Kak móžoš pomagaś
1249         join_the_community:
1250           title: Zgromaźeństwu pśistupiś
1251           explanation_html: Jolic sy problem z našymi kórtowymi datami zawuputnuł,
1252             na pśikład droga abo twója adresa felujo, jo nejlěpša wašnja, z tym pókšacowaś,
1253             se zgromaźeństwoju OpenStreetMap pśizamknuś a sam daty pśidaś abo korigěrowaś.
1254         add_a_note:
1255           instructions_html: |-
1256             Klikni jadnorje na <a class='icon note'></a> abo na ten samski symbol w zwobraznjenju kórty.
1257             To pśidajo kórśe marku, kótaruž móžoš pśez śěgnjenje pśesunuś.
1258             Pśidaj swóju powěsć, klikni pon na Składowaś a druge kartěrowarje budu pó tom slěźiś.
1259       other_concerns:
1260         title: Druge nastupnosći
1261         explanation_html: Jolic maš wobmyslenja wó tom, kak naše daty se wužiwaju
1262           abo nastupajucy wopśimjeśe, woglědaj se k našomu <a href='/copyright'>bokoju
1263           awtorstwa</a> za dalšne kazniske informacije abo staj se z wótpowědneju
1264           <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>źěłoweju kupku</a>
1265           do zwiska.
1266     help:
1267       title: Pomoc
1268       introduction: OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a
1269         wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańskich
1270         temow.
1271       welcome:
1272         url: /welcome
1273         title: Witaj k OSM
1274         description: Zachop z toś tym spěšnym rozpokazanim, kótarež wopsímujo zakłady
1275           OpenStreetMap.
1276       help:
1277         url: https://help.openstreetmap.org/
1278         title: help.openstreetmap.org
1279         description: Pšašaj se něcogo abo pytaj za wótegronami na boku pšašanjow a
1280           wótegronow OpenStreetMap.
1281       wiki:
1282         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1283         title: wiki.openstreetmap.org
1284         description: Pśepytaj wiki za nadrobneju OSM-dokumentaciju
1285     sidebar:
1286       search_results: Pytańske wuslědki
1287       close: Zacyniś
1288     search:
1289       search: Pytaś
1290       where_am_i: Źo som?
1291       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisaś
1292       submit_text: Źi
1293     key:
1294       table:
1295         entry:
1296           motorway: Awtodroga
1297           trunk: Malsna droga
1298           primary: Zwězkowa droga
1299           secondary: Nakrajna droga
1300           unclassified: Njeklasificěrowana droga
1301           track: Cera
1302           bridleway: Rejtarska drožka
1303           cycleway: Sćažka za kolesowarjow
1304           footway: Drožka
1305           rail: Zeleznica
1306           subway: Pódzemska
1307           tram:
1308           - Měsćańska zeleznica
1309           - elektriska
1310           cable:
1311           - Kablowa elektriska
1312           - sedłowy lift
1313           runway:
1314           - Pśizemjeńska cera
1315           - lětadłowa cera
1316           apron:
1317           - Pśedpólo lětanišća
1318           - terminal
1319           admin: Zastojnstwowa granica
1320           forest: Góla
1321           wood: Lěs
1322           golf: Golfowišćo
1323           park: Park
1324           resident: Bydleński wobcerk
1325           common:
1326           - Powšykny
1327           - łuka
1328           retail: Nakupowanišćo
1329           industrial: Industrijowy wobcerk
1330           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
1331           heathland: Wrjosate strony
1332           lake:
1333           - Jazor
1334           - gaśeński jazor
1335           farm: Farma
1336           brownfield: Industrijowe lědo
1337           cemetery: Kjarchob
1338           allotments: Gumnyškarnje
1339           pitch: Sportnišćo
1340           centre: Sportowy centrum
1341           reserve: Strony šćitaneje pśirody
1342           military: Militarny wobcerk
1343           school:
1344           - Šula
1345           - uniwersita
1346           building: Pśesegajuce twarjenje
1347           station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
1348           summit:
1349           - Wjerch
1350           - špica
1351           tunnel: Smužkowane wobcerjenje = tunel
1352           bridge: Carne wobcerjenje = móst
1353           private: Priwatny pśistup
1354           destination: Jano za pśigranicujucych
1355           construction: Drogi w twari
1356     richtext_area:
1357       edit: Wobźěłaś
1358       preview: Pśeglěd
1359     markdown_help:
1360       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1361         analyzěrowany
1362       headings: Nadpisma
1363       heading: Nadpismo
1364       subheading: Pódnapismo
1365       unordered: Nalicenje
1366       ordered: Numerěrowana lisćina
1367       first: Prědny element
1368       second: Drugi element
1369       link: Wótkaz
1370       text: Tekst
1371       image: Wobraz
1372       alt: Alternatiwny tekst
1373       url: URL
1374     welcome:
1375       title: Witaj!
1376       introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, lichej a wobźěłujobnej kórśe swěta.
1377         Něnto, za tym až sy se zregistrěrował, móžoš se do kartěrowanja pušćiś. How
1378         jo krotke zapokazanje z nejwažnjejšymi informacijami, kótarež musyš wěźeś.
1379       whats_on_the_map:
1380         title: Což na kórtu słuša
1381         on_html: OpenStreetMap jo městno za kartěrowanje wěcow, kótarež su <em>realne
1382           a aktualne</em> - wopśimujo miliony twarjenjow, puśow a druge drobnostki
1383           wó městnach. Móžoš kartěrowaś, cožkuli zajmujo śi we napšawdnem swěśe.
1384         off_html: Což <em>nja</em>ma wopśimjeś, su subjektiwne daty kaž pogódnośenja,
1385           historiske abo hypotetiske funkcije a daty z pśez awtorske pšawo šćitanych
1386           žrědłow. Njekopěruj z online- abo papjernych kórtow, snaźkuli maš wósebnu
1387           dowólnosć.
1388       basic_terms:
1389         title: Zakładne zapśimjeśa za kartěrowanje
1390         paragraph_1_html: OpenStreetMap wužywa někotare wósebne zapśimjeśa. How su
1391           někotare z nich, kótarež by mógli śi wužytne byś.
1392         editor_html: <strong>Editor</strong> jo program abo websedło, kótarež móžoš
1393           wužywaś, aby kórtu wobźěłał.
1394         node_html: <strong>Suk</strong> jo dypk na kórśe, na pś. gósćeńc abo bom.
1395         way_html: <strong>Puś</strong> jo linija abo płonina, na pś. droga, rěka,
1396           jazor abo twarjenje.
1397         tag_html: <strong>Atribut</strong> jo datowa kakosć wó suku abo puśu, na pśikład
1398           mě gósćeńca abo nejwuša spěšnosć na droze.
1399       questions:
1400         title: Maš hyšći pšašanja?
1401         paragraph_1_html: |-
1402           OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańske temy.
1403           <a href='%{help_url}'>Pomoc</a>.
1404       start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
1405       add_a_note:
1406         title: Njamaš chyle za wobźěłowanje? Pśidaj pokazku!
1407         paragraph_1_html: Jolic coš jano drobnosć korigěrowaś a njamaš chyle, aby
1408           se zregistrěrował a wuknuł, kak se wobźěłujo, móžoš jadnorje pokazku pśidaś.
1409         paragraph_2_html: |-
1410           Źi jadnorje na <a href='%{map_url}'>kórtu</a> a klikni na symbol pokazki:
1411           <span class='icon note'></span>. Ten pśida kórśe marku, kótaruž móžoš pśesunuś. Pśidaj swóju powěźeńku, klikni pótom na Składowaś a druge kartěrowarje budu se wěcy wěnowaś.
1412   traces:
1413     visibility:
1414       private: Priwatny (jano źělony ako anonymne, njezrědowane dypki)
1415       public: Zjawny (pokazujo se w lisćinje slědow ako anonymne, njezrědowane dypki)
1416       trackable: Cera (jano źělona ako anonymne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1417       identifiable: Identificěrujobny (pokazujo se w lisćinje slědow ako identificěrujobne,
1418         zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1419     new:
1420       upload_gpx: 'GPX-dataju nagraś:'
1421       description: 'Wopisanje:'
1422       tags: 'Atributy:'
1423       tags_help: pśez komu wótźělony
1424       visibility: 'Widobnosć:'
1425       visibility_help: Co to groni?
1426       help: Pomoc
1427     create:
1428       upload_trace: GPS-slěd nagraś
1429       trace_uploaded: Twója GPX-dataja jo se nagrała a caka na zasajźenje do datoweje
1430         banki. To stawa se zwětšego za poł góźiny a dostanjoš e-mail za wobkšuśenje.
1431       traces_waiting:
1432         one: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1433           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1434           drugich wužywarjow.
1435         other: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1436           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1437           drugich wužywarjow.
1438     edit:
1439       title: Wobźěłujo se slěd %{name}
1440       heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
1441       filename: 'Datajowe mě:'
1442       download: ześěgnuś
1443       uploaded_at: 'Nagraty:'
1444       points: 'Dypki:'
1445       start_coord: 'Startowa koordinata:'
1446       map: kórta
1447       edit: wobźěłaś
1448       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1449       description: 'Wopisanje:'
1450       tags: 'Atributy:'
1451       tags_help: pśez komu wótźělony
1452       visibility: 'Widobnosć:'
1453       visibility_help: Co to groni?
1454     trace_optionals:
1455       tags: Atributy
1456     show:
1457       title: Pokazujo se slěd %{name}
1458       heading: Pokazujo se slěd %{name}
1459       pending: NJEDOCYNJONY
1460       filename: 'Datajowe mě:'
1461       download: ześěgnuś
1462       uploaded: 'Nagraty:'
1463       points: 'Dypki:'
1464       start_coordinates: 'Startowa koordinata:'
1465       map: kórta
1466       edit: wobźěłaś
1467       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1468       description: 'Wopisanje:'
1469       tags: 'Atributy:'
1470       none: Žeden
1471       edit_trace: Toś tu ceru wobźěłaś
1472       delete_trace: Toś tu ceru wulašowaś
1473       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
1474       visibility: 'Widobnosć:'
1475     trace_paging_nav:
1476       showing_page: Bok %{page}
1477       older: Starše slědy
1478       newer: Nowše slědy
1479     trace:
1480       pending: Njedocynjony
1481       count_points: '%{count} dypkow'
1482       ago: pśed %{time_in_words_ago}
1483       more: wěcej
1484       trace_details: Drobnostki slěda pokazaś
1485       view_map: Kórtu pokazaś
1486       edit: wobźěłaś
1487       edit_map: Kórtu wobźěłaś
1488       public: ZJAWNY
1489       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
1490       private: PRIWATNY
1491       trackable: SLĚDUJOBNY
1492       by: wót
1493       in: w
1494       map: kórta
1495     index:
1496       public_traces: Zjawne GPS-slědy
1497       public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
1498       description: Nejnowše nagraśa GPS-cerow pśepytaś
1499       tagged_with: '   wobznamjenjony pśez %{tags}'
1500       empty_html: How njejo nic. <a href='%{upload_link}'>Nagraj nowy slěd</a> abo
1501         wukni wěcej wó GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowem
1502         boku</a>.
1503       upload_trace: Slěd nagraś
1504       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
1505     delete:
1506       scheduled_for_deletion: Za wulašowanje pśedwiźona cera
1507     make_public:
1508       made_public: Wózjawjona cera
1509     offline_warning:
1510       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
1511     offline:
1512       heading: Składowanje GPX offline
1513       message: Składowanje a nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji.
1514     georss:
1515       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1516     description:
1517       description_with_count:
1518         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1519         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wót %{user}
1520         two: GPX-dataja z %{count} dypkoma wót %{user}
1521         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1522       description_without_count: GPX-dataja wót %{user}
1523   application:
1524     require_cookies:
1525       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje
1526         w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
1527     setup_user_auth:
1528       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha,
1529         aby wěcej zgónił.
1530       need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw
1531         se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś
1532         do nich, musyš se je jano woglědaś.
1533   oauth:
1534     authorize:
1535       title: Pśistup na twójo konto awtorizěrowaś
1536       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}.
1537         Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych
1538         pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
1539       allow_to: 'Dowól aplikaciji:'
1540       allow_read_prefs: twóje wužywarske nastajenja cytaś.
1541       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
1542       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
1543       allow_write_api: kórtu změniś.
1544       allow_read_gpx: twóje priwatne GPS-slědy cytaś.
1545       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1546       allow_write_notes: pokazki změniś.
1547     authorize_success:
1548       title: Awtorizěrowańske napšašowanje dowólone
1549       allowed: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto dowólił.
1550       verification: Pśeglědowański kode jo %{code}
1551     authorize_failure:
1552       title: Awtorizěrowańske napšašowanje njejo se raźiło
1553       denied: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto wótpokazał.
1554       invalid: Awtorizěrowański token njejo płaśiwy.
1555     revoke:
1556       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
1557   oauth_clients:
1558     new:
1559       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
1560     edit:
1561       title: Twóju aplikaciju wobźěłaś
1562     show:
1563       title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
1564       key: 'Kluc pśetrjebowarja:'
1565       secret: 'Pótajmnosć pśetrjebowarja:'
1566       url: 'URL za napšašowański token:'
1567       access_url: 'URL pśistupnego tokena:'
1568       authorize_url: 'URL awtorizěrowaś:'
1569       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a signatury RSA_SH1.
1570       edit: Drobnostki wobźěłaś
1571       delete: Klient wulašowaś
1572       confirm: Sy se wěsty?
1573       requests: 'Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1574       allow_read_prefs: jogo wužywarske nastajenja cytaś.
1575       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1576       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1577       allow_write_api: kórtu změniś.
1578       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
1579       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1580       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1581     index:
1582       title: Móje OAuth-drobnostiki
1583       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
1584       list_tokens: 'Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:'
1585       application: Mě aplikacije
1586       issued_at: Wustajony
1587       revoke: Wótpóraś!
1588       my_apps: Móje aplikacije
1589       no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth}
1590         wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej
1591         słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
1592       registered_apps: 'Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:'
1593       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
1594     form:
1595       name: Mě
1596       required: Trěbny
1597       url: URL głowneje aplikacije
1598       callback_url: URL slědkwołanja
1599       support_url: URL pódpěry
1600       requests: 'Pominaj slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1601       allow_read_prefs: wužywarske nastajenja cytaś.
1602       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1603       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1604       allow_write_api: kórtu změniś.
1605       allow_read_gpx: priwatne GPS-slědy cytaś.
1606       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1607       allow_write_notes: pokazki změniś.
1608     not_found:
1609       sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
1610     create:
1611       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
1612     update:
1613       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
1614     destroy:
1615       flash: Registrěrowanje aplikacije znicone
1616   users:
1617     login:
1618       title: Pśizjawjenje
1619       heading: Pśizjawjenje
1620       email or username: 'E-mailowa adresa abo wužywarske mě:'
1621       password: 'Gronidło:'
1622       openid: '%{logo} OpenID:'
1623       remember: 'Spomnjeś se:'
1624       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
1625       login_button: Pśizjawiś se
1626       register now: Něnto registrěrowaś
1627       with username: 'Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim
1628         wužywarskim mjenim a gronidłom:'
1629       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1630       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
1631       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
1632       no account: Njamaš wužywarske konto?
1633       account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni
1634         na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo
1635         <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
1636       account is suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br
1637         />Staj se z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a>, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1638       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
1639       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
1640     logout:
1641       title: Wótzjawiś se
1642       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
1643       logout_button: Wótzjawjenje
1644     lost_password:
1645       title: Zabyte gronidło
1646       heading: Sy gronidło zabył?
1647       email address: 'E-mailowa adresa:'
1648       new password button: Gronidło slědk stajiś
1649       help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy
1650         wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
1651       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak
1652         až móžoš jo skóro slědk stajiś.
1653       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
1654     reset_password:
1655       title: Gronidło slědk stajiś
1656       heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
1657       password: 'Gronidło:'
1658       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1659       reset: Gronidło slědk stajiś
1660       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
1661       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
1662     new:
1663       title: Registrěrowaś
1664       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
1665       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do
1666         zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako móžno
1667         wobźěłowaś.
1668       about:
1669         header: Lichy a wobźěłujobny
1670         html: |-
1671           <p>Na rozdźěl wót drugich kórtow, twóri se dopołnje  OpenStreetMap dospołnje wót luźi ako ty, a kuždy móžo ju korigěrowaś, aktualizěrowaś, ześěgnuś a wužywaś.</p>
1672           <p>Zregistrěruj se a cyń sobu. Buźomy śi e-mailku słaś, aby my twójo konto wobkšuśili.</p>
1673       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam
1674         pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
1675       email address: 'E-mailowa adresa:'
1676       confirm email address: 'E-mailowu adresu wobkšuśiś:'
1677       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1678         title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła
1679         priwatnosći</a>)
1680       display name: 'Wužywarske mě:'
1681       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej
1682         w nastajenjach změniś.
1683       password: 'Gronidło:'
1684       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1685       continue: Registrěrowaś
1686       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
1687       terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś.
1688         Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
1689     terms:
1690       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
1691       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
1692       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć
1693         pśistupne.
1694       consider_pd_why: Co to jo?
1695       guidance: 'Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href="%{summary}">zbadne
1696         zespominanje</a> a někotare <a href="%{translations}">njeoficielne pśełožki</a>'
1697       decline: Wótpokazaś
1698       you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a
1699         akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
1700       legale_select: 'Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:'
1701       legale_names:
1702         france: Francojska
1703         italy: Italska
1704         rest_of_world: Zbytk swěta
1705     no_such_user:
1706       title: Toś ten wužywaŕ njejo
1707       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
1708       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis,
1709         abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
1710     show:
1711       my diary: Mój dnjownik
1712       new diary entry: nowy dnjownikowy zapisk
1713       my edits: Móje změny
1714       my traces: Móje ceri
1715       my notes: Móje pokazki
1716       my messages: Móje powěsći
1717       my profile: Mój profil
1718       my settings: Móje nastajenja
1719       my comments: Móje komentary
1720       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1721       blocks on me: Dostane blokowanja
1722       blocks by me: Dane blokěrowanja
1723       send message: Powěsć pósłaś
1724       diary: Dnjownik
1725       edits: Změny
1726       traces: Slědy
1727       notes: Pokazki kórty
1728       remove as friend: Ako pśijaśela wótpóraś
1729       add as friend: Pśijaśela pśidaś
1730       mapper since: 'Kartěrowaŕ wót:'
1731       ago: (pśed %{time_in_words_ago})
1732       ct status: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1733       ct undecided: Njerozsuźony
1734       ct declined: Wótpokazany
1735       ct accepted: Pśed %{ago} akceptěrowany
1736       latest edit: 'Nejnowša změna %{ago}:'
1737       email address: 'E-mailowa adresa:'
1738       created from: 'Napórany z:'
1739       status: 'Status:'
1740       spam score: 'Spamowe gódnośenje:'
1741       description: Wopisanje
1742       user location: Wužywarske městno
1743       if set location: Pódaj swójo stojnišćo na boku  %{settings_link}, a by wiźeł
1744         wužywarjow w swójej bliskosći.
1745       settings_link_text: nastajenja
1746       no friends: Hyšći njejsy žednych pśijaśelow pśidał.
1747       km away: '%{count} km zdalony'
1748       m away: '%{count} m zdalony'
1749       nearby users: Druge wužywarje w bliskosći
1750       no nearby users: Hyšći njejsu žedne wužywarje, kótarež kartěruju w bliskosći.
1751       role:
1752         administrator: Toś ten wužywaŕ jo administrator
1753         moderator: Toś ten wužywaŕ jo moderator
1754         grant:
1755           administrator: Pšawo administratora rozdaś
1756           moderator: Pšawo moderatora rozdaś
1757         revoke:
1758           administrator: Pšawo administratora zajmjeś
1759           moderator: Pšawo moderatora zajmjeś
1760       block_history: dostane blokěrowanja
1761       moderator_history: Rozdane blokěrowanja
1762       comments: Komentary
1763       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
1764       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
1765       deactivate_user: toś togo wužywarja znjemóžniś
1766       confirm_user: toś togo wužywarja wobkšuśiś
1767       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
1768       unhide_user: toś togo wužiwarja pokazaś
1769       delete_user: toś togo wužywarja lašowaś
1770       confirm: Wobkšuśiś
1771       friends_changesets: Sajźby změnow twójich pśijaśelow
1772       friends_diaries: dnjownikowe zapiski pśijaśelow
1773       nearby_changesets: sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
1774       nearby_diaries: dnjownikowe zapiski wužywarjow w bliskosći
1775     popup:
1776       your location: Twójo městno
1777       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
1778       friend: Pśijaśel
1779     account:
1780       title: Konto wobźěłaś
1781       my settings: Móje nastajenja
1782       current email address: 'Aktualna e-mailowa adresa:'
1783       new email address: 'Nowa e-mailowa adresa:'
1784       email never displayed publicly: (njejo nigda widobna)
1785       openid:
1786         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1787         link text: Co to jo?
1788       public editing:
1789         heading: 'Zjawne wobźěłowanje:'
1790         enabled: Zmóžnjony. Nic anonymny, daty daju se wobźěłaś.
1791         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1792         enabled link text: Co to jo?
1793         disabled: Znjemóžnjony, daty njedaju se wobźěłas, wše pjerwjejšne změny su
1794           anonymne.
1795         disabled link text: Cogodla njamógu wobźěłas?
1796       public editing note:
1797         heading: Zjawne wobźěłowanje
1798         text: Tuchylu twóje změny su anonymne a luźe njamógu śi powěsći pósłaś abo
1799           twójo městno wiźeś. Aby pokazał, což sy wobźěłał a luźam dowólił, se z tobu
1800           pśez websedło do zwiska stajiś, klikni dołojnce na tłocašk. <b>Wót pśeźenja
1801           do API 0.6, jano zjawne wužywarje mógu kórtowe daty wobźěłaś.</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">glědaj
1802           pśicyny</a>).<ul><li>Twója e-mailowa adresa njebuźo zjawnje widobna.</li><li>Toś
1803           ta akcija njedajo se anulěrowaś a wše nowe wužywarje su něnto pó standarźe
1804           zjawne.</li></ul>
1805       contributor terms:
1806         heading: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1807         agreed: Sy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1808         not yet agreed: Hyšći njejsy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1809         review link text: Pšosym slěduj toś tomu wótkazoju, aby pśeglědał a akceptěrował
1810           nowe wuměnjenja za sobuskutkajucych.
1811         agreed_with_pd: Sy teke deklarěrował, až twóje změny su zjawne.
1812         link text: Co to jo?
1813       profile description: 'Profilowe wopisanje:'
1814       preferred languages: 'Preferěrowane rěcy:'
1815       preferred editor: 'Preferěrowany editor :'
1816       image: 'Wobraz:'
1817       gravatar:
1818         gravatar: Gravatar wužywaś
1819         link text: Co to jo?
1820       new image: Wobraz pśidaś
1821       keep image: Aktualny wobraz wobchowaś
1822       delete image: Aktualny wobraz wótpóraś
1823       replace image: Aktualny wobraz wuměniś
1824       image size hint: (kwadratiske wobraze z nanejmjenjej 100x100 funkcioněruju nejlěpjej)
1825       home location: 'Bydlišćo:'
1826       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
1827       latitude: 'Šyrina:'
1828       longitude: 'Dlinina:'
1829       update home location on click: Bydlišćo pśi kliknjenju na kórtu aktualizěrowaś?
1830       save changes button: Změny składowaś
1831       make edits public button: Wše móje změny wózjawiś
1832       return to profile: Slědk k profiloju
1833       flash update success confirm needed: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1834         Dostanjoš e-mail z napominanim, twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś.
1835       flash update success: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1836     confirm:
1837       heading: Pśeglědaj swóju e-mail!
1838       introduction_1: Smy śi wobkšuśeńsku e-mail pósłali.
1839       introduction_2: Wobkšuś swójo konto, z tym až kliknjoš na wótkaz w e-mailce
1840         a móžoš kartěrowanje zachopiś.
1841       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował
1842         swójo konto.
1843       button: Wobkšuśiś
1844       success: Twójo konto jo se wobkšuśiło, źěkujomy se za registrěrowanje!
1845       already active: Toś te konto jo se južo wobkšuśiło.
1846       unknown token: Wobkšuśeński kod jo pśepadnjony abo njeeksistěrujo.
1847       reconfirm_html: Jolic musyš nam wobkšuśeńsku e-mailku znowego pósłaś, <a href="%{reconfirm}">klikni
1848         how</a>.
1849     confirm_resend:
1850       success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš
1851         swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy
1852         system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu %{sender}
1853         do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja
1854         wótegroniś.
1855       failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
1856     confirm_email:
1857       heading: Změnjenje e-mailoweje adrese wobkšuśiś
1858       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu
1859         adresu wobkšuśił.
1860       button: Wobkšuśiś
1861       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
1862       failure: E-mailowa adresa jo se južo wobkšuśiła pśez toś ten wótkaz.
1863     set_home:
1864       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
1865     go_public:
1866       flash success: Wše twóje změny su něnto zjawne, a ty móžoš je něnto wobźěłaś.
1867     make_friend:
1868       heading: '%{user} ako pśijaśela pśidaś?'
1869       button: Ako pśijaśela pśidaś
1870       success: '%{name} jo něnto twój pśijaśel!'
1871       failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
1872       already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
1873     remove_friend:
1874       heading: '%{user} ako pśijaśela wótpóraś?'
1875       button: Pśijaśela wótpóraś
1876       success: '%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał.'
1877       not_a_friend: '%{name} njejo twój pśijaśel.'
1878     index:
1879       title: Wužywarje
1880       heading: Wužywarje
1881       showing:
1882         one: Bok %{page} (%{first_item} z %{items})
1883         other: Bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1884       summary: '%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany'
1885       summary_no_ip: '%{name} dnja %{date} napórany'
1886       confirm: Wubranych wužywarjow wobkšuśiś
1887       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
1888       empty: Žedne wótpowědujuce wužywarje namakane
1889     suspended:
1890       title: Konto wupowěźone
1891       heading: Konto wupowěźone
1892       webmaster: webmejstaŕ
1893       body: |-
1894         <p>
1895         Twójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.
1896         </p>
1897         Toś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1898   user_role:
1899     filter:
1900       not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
1901       already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
1902       doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
1903     grant:
1904       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
1905       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
1906       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
1907       confirm: Wobkšuśiś
1908       fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj,
1909         lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1910     revoke:
1911       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1912       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1913       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
1914       confirm: Wobkšuśiś
1915       fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym
1916         pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1917   user_blocks:
1918     model:
1919       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
1920       non_moderator_revoke: Musyš moderator byś, aby blokěrowanje wótpórał.
1921     not_found:
1922       sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
1923       back: Slědk k indeksoju
1924     new:
1925       title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1926       heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1927       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1928         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli
1929         na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon
1930         zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
1931       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1932       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
1933       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki
1934         wótegroniś.
1935       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
1936       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1937     edit:
1938       title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1939       heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1940       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1941         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na
1942         to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem
1943         pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
1944       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1945       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
1946       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1947       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
1948     filter:
1949       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
1950       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z
1951         padajuceje lisćiny wubraś.
1952     create:
1953       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš
1954         a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
1955       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo
1956         zablokěrujoš.
1957       flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
1958     update:
1959       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił,
1960         móžo jo wobźěłaś.
1961       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
1962     index:
1963       title: Wužywarske blokěrowanja
1964       heading: Lisćina wužywarskich blokěrowanjow
1965       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
1966     revoke:
1967       title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
1968       heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
1969       time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
1970       past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
1971       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
1972       revoke: Wótpóraś!
1973       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
1974     helper:
1975       time_future: Kóńcy se %{time}.
1976       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
1977       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
1978       block_duration:
1979         hours:
1980           few: '%{count} góźiny'
1981           one: 1 góźina
1982           two: '%{count} góźinje'
1983           other: '%{count} góźinow'
1984     blocks_on:
1985       title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
1986       heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
1987       empty: '%{name} hyšći njejo se zablokěrował.'
1988     blocks_by:
1989       title: Blokěrowanja wót %{name}
1990       heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
1991       empty: '%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił.'
1992     show:
1993       title: '%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}'
1994       heading: '%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}'
1995       time_future: Kóńcy se %{time}
1996       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło
1997       status: Status
1998       show: Pokazaś
1999       edit: Wobźěłaś
2000       revoke: Wótpóraś!
2001       confirm: Sy se wěsty?
2002       reason: 'Pśicyna za blokěrowanje:'
2003       back: Wše blokěrowanja pokazaś
2004       revoker: 'Anulěrowaŕ:'
2005       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
2006     block:
2007       not_revoked: (nic wótpórany)
2008       show: Pokazaś
2009       edit: Wobźěłaś
2010       revoke: Wótpóraś!
2011     blocks:
2012       display_name: Zablokěrowany wužywaŕ
2013       creator_name: Blokěrowaŕ
2014       reason: Pśicyna za blokěrowanje
2015       status: Status
2016       revoker_name: Wótpórany wót
2017       showing_page: Bok %{page}
2018       next: Pśiducy »
2019       previous: « Pjerwjejšny
2020   notes:
2021     mine:
2022       title: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2023       heading: Pokazki wužywarja %{user}
2024       subheading_html: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2025       id: ID
2026       creator: Stwóriśel
2027       description: Wopis
2028       created_at: Napórany
2029       last_changed: Slědny raz změnjony
2030       ago_html: pśed %{when}
2031   javascripts:
2032     close: Zacyniś
2033     share:
2034       title: Źěliś
2035       cancel: Pśetergnuś
2036       image: Wobraz
2037       link: Wótkaz abo HTML
2038       long_link: Wótkaz
2039       short_link: Krotki wótkaz
2040       embed: HTML
2041       custom_dimensions: Swójske pśiměrjenja stajiś
2042       format: 'Format:'
2043       scale: 'Měritko:'
2044       image_size: Wobraz pokažo standardnu rowninu pla
2045       download: Ześěgnuś
2046       short_url: Krotki URL
2047       include_marker: Kórtowu marku stajiś
2048       center_marker: Kórtu pó marce centrěrowaś
2049       paste_html: HTML-kod kopěrowaś, aby se do websedła zasajźił
2050       view_larger_map: Wětšu kórtu pokazaś
2051     key:
2052       title: Legenda
2053       tooltip: Legenda
2054       tooltip_disabled: Legenda stoj jano za standardnu rowninu k dispoziciji
2055     map:
2056       zoom:
2057         in: Pówětšyś
2058         out: Pómjeńšyś
2059       locate:
2060         title: Aktualne městno pokazaś
2061         popup: Sy w {distance} {unit} wokoło toś togo dypka
2062       base:
2063         standard: Standard
2064         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
2065         transport_map: Wobchadowa kórta
2066         hot: Sobustatkowace humanitarneje pomocy
2067       layers:
2068         header: Kórtowe rowniny
2069         notes: Pokazki kórty
2070         data: Kórtowe daty
2071         overlays: Waršty za pytanje za zmólkami na kórśe zmóžniś
2072         title: Rowniny
2073       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobustatkujuce OpenStreetMap</a>
2074       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Pósćiś</a>
2075     site:
2076       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
2077       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
2078       createnote_tooltip: Kórśe pokazku pśidaś
2079       createnote_disabled_tooltip: Powětšyś, aby kórśe pokazku pśidało
2080       map_notes_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu,  aby pokazki wiźeł
2081       map_data_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu, aby daty wiźeł
2082     notes:
2083       new:
2084         intro: Sy zmólku wiźeł abo až něco felujo? Informěruj drugich kartěrowarjow,  aby
2085           mógli to korigěrowaś. Pśesuń marku ku korektnej poziciji a zapiš pokazku,
2086           aby problem rozkładł. (Pšosym njezapódaj wósobinske informacije abo informacije
2087           z kórtow šćitanych pśez awtorske pšawo abo lisćiny zarědnikow.)
2088         add: Pokazku pśidaś
2089       show:
2090         anonymous_warning: Toś ta pokazka wopśimujo komentary wót anonymnych wužywarjow,
2091           kótarež by měli se njewótwisnje pśeglědaś.
2092         hide: Schowaś
2093         resolve: Wótbyty
2094         reactivate: Znowego aktiwěrowaś
2095         comment_and_resolve: Komentěrowaś a cyniś
2096         comment: Komentar
2097     edit_help: Pśesuń kórtu do městna, kótarež coš wobźěłaś, powětš tam a klikni pótom
2098       how.
2099   redactions:
2100     edit:
2101       description: Wopisanje
2102       heading: Redakciju wobźěłaś
2103       title: Redakciju wobźěłaś
2104     index:
2105       empty: Žedne redakcije njejsu.
2106       heading: Lisćina redakcijow
2107       title: Lisćina redakcijow
2108     new:
2109       description: Wopisanje
2110       heading: Informacije za nowu redakciju zapódaś
2111       title: Nowa redakcija se napórajo
2112     show:
2113       description: 'Wopisanje:'
2114       heading: Redakcija "%{title}" se pokazujo
2115       title: Redakcija se pokazujo
2116       user: 'Stwóriśel:'
2117       edit: Toś tu redakciju wobźěłaś
2118       destroy: Toś tu redakciju wótpóraś
2119       confirm: Sy se wěsty?
2120     create:
2121       flash: Redakcija jo se napórała.
2122     update:
2123       flash: Změny skłaźone.
2124     destroy:
2125       not_empty: Redakcija njejo prozna. Pšosym wótpóraj wšykne wersije toś teje redakcije,
2126         nježli až ju wulašujoš.
2127       flash: Redakcija jo se wulašowała.
2128       error: Pśi lašowanju toś teje redakcije jo zmólka nastała.
2129 ...