]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/cy.yml
Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / cy.yml
1 # Messages for Welsh (Cymraeg)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Cymrodor
5 # Author: Robin Owain
6 ---
7 cy:
8   time:
9     formats:
10       friendly: '%e %B %Y at %H:%M'
11   activerecord:
12     models:
13       acl: Rhestr Rheoli Mynediad
14       changeset: Changeset
15       changeset_tag: Tag Changeset
16       country: Gwlad
17       diary_comment: Nodyn Dyddiadur
18       diary_entry: Cofnod Dyddiadur
19       friend: Ffrind
20       language: Iaith
21       message: Neges
22       node: Nod
23       node_tag: Tag Nod
24       notifier: Hysbysydd
25       old_node: Hen Nod
26       old_node_tag: Tag Hen Nod
27       old_relation: Hen Berthynas
28       old_relation_member: Aelod o Hen Berthynas
29       old_relation_tag: Tag Hen Berthynas
30       old_way: Hen Lwybr
31       old_way_node: Nod Hen Ffordd
32       old_way_tag: Tag Hen Ffordd
33       relation: Perthynas
34       session: Sesiwn
35       trace: Dargopïo
36       tracepoint: Pwynt Dargopïo
37       tracetag: Tag Dargopïo
38       user: Defnyddiwr
39       user_preference: Dewis Defnyddiwr
40       user_token: Tocyn Defnyddiwr
41       way: Llwybr
42       way_node: Cwgn Llwybr
43       way_tag: Tag Llwybr
44     attributes:
45       diary_comment:
46         body: Corff
47       diary_entry:
48         user: Defnyddiwr
49         title: Pwnc
50         latitude: Lledred
51         longitude: Hydred
52         language: Iaith
53       friend:
54         user: Defnyddiwr
55         friend: Ffrind
56       trace:
57         user: Defnyddiwr
58         visible: Gweladwy
59         name: Enw
60         size: Maint
61         latitude: Lledred
62         longitude: Hydred
63         public: Cyhoeddus
64         description: Disgrifiad
65       message:
66         sender: Danfonwr
67         title: Pwnc
68         body: Corff
69         recipient: Derbyniwr
70       user:
71         email: Ebost
72         active: Gweithredol
73         display_name: Dangos Enw
74         description: Disgrifiad
75         languages: Ieithoedd
76         pass_crypt: Cyfrinair
77   editor:
78     default: (currently %{name}) diofyn
79     id:
80       name: iD
81       description: iD (golygydd y porwr)
82     remote:
83       name: Rheolaeth o bell
84   browse:
85     created: Crewyd
86     closed: Wedi cau
87     created_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr>
88     closed_html: Wedi cau <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr>
89     created_by_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
90     deleted_by_html: Dilewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
91     edited_by_html: Golygwyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
92     closed_by_html: Caewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
93     version: Fersiwn
94     anonymous: dienw
95     no_comment: (dim sylw)
96     part_of: Rhan o
97     download_xml: Lawrlwytho XML
98     view_history: Gweld yr Hanes
99     view_details: Gweld Manylion
100     location: Lleoliadː
101     changeset:
102       title: '%{id}'
103       belongs_to: Awdur
104       node: Cygnau (%{count})
105       node_paginated: Cygnau (%{x}-%{y} o %{count})
106       way: Llwybrau %{count}
107       way_paginated: Llwybrau (%{x}-%{y} o %{count})
108       comment: Sylwadau (%{count})
109       hidden_commented_by: Sylw cudd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
110         yn ôl</abbr>
111       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
112       join_discussion: Mewngofnodwch i ymuno yn y sgwrs
113       discussion: Sgwrs
114     way:
115       title: 'Llwybr: %{name}'
116       history_title: 'Hanes Llwybr: %{name}'
117     relation:
118       title: 'Perthynas: %{name}'
119       members: Aelodau
120     relation_member:
121       type:
122         way: Llwybr
123         relation: Perthynas
124     containing_relation:
125       entry: Perthynas %{relation_name}
126       entry_role: Perthynas %{relation_name} (fel %{relation_role})
127     not_found:
128       sorry: 'Ymddiheurwn, ni ellir canfod %{type} #%{id}.'
129       type:
130         way: llwybr
131     timeout:
132       type:
133         way: llwybr
134         relation: perthynas
135     redacted:
136       type:
137         way: llwybr
138         relation: perthynas
139     start_rjs:
140       load_data: Llwytho Data
141       loading: Yn llwytho...
142     tag_details:
143       tags: Tagiau
144       wiki_link:
145         key: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}
146         tag: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}=%{value}
147       wikidata_link: Eitem %{page} ar Wikidata
148       wikipedia_link: Erthygl %{page} ar Wicipedia
149       telephone_link: Galw %{phone_number}
150     note:
151       title: 'Nodyn: %{id}'
152       new_note: Nodyn Newydd
153       description: Disgrifiad
154       hidden_title: Nodyn cudd %{note_name}
155       open_by: Crëwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
156       open_by_anonymous: Crëwyd yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
157       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
158       commented_by_anonymous: Sylw yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn
159         ôl</abbr>
160       hidden_by: Cuddwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
161     query:
162       title: Nodweddion Ymholiad
163       introduction: Cliciwch ar y map i ddarganfod nodweddion gerllaw.
164       nearby: Nodweddion gerllaw
165       enclosing: Nodweddion amgáu
166   changeset:
167     changeset_paging_nav:
168       showing_page: Tudalen %{page}
169       next: Nesaf »
170       previous: « Blaenorol
171     changeset:
172       anonymous: Dienw
173       no_edits: (dim newid)
174     changesets:
175       id: ID
176       saved_at: Cadwyd
177       user: Defnyddiwr
178       comment: Sylw
179       area: Maes
180     list:
181       load_more: Llwytho mwy
182     rss:
183       commented_at_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl
184       commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
185       full: Sgwrs llawn
186   diary_entry:
187     new:
188       title: Cofnod Dyddiadur Newydd
189     list:
190       title: Dyddiaduron defnyddwyr
191       title_friends: Dyddiaduron ffrindiau
192       title_nearby: Dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
193       user_title: Dyddiadur %{user}
194       in_language_title: Cofnodion Dyddiadur yn %{language}
195       new: Cofnod Dyddiadur Newydd
196       new_title: Ysgrifennu cofnod newydd yn eich dyddiadur defnyddiwr
197       no_entries: Dim cofnodion dyddiadur
198       recent_entries: Cofnodion dyddiadur diweddar
199       older_entries: Cofnodion Hŷn
200       newer_entries: Confodion Mwy Diweddar
201     edit:
202       title: Golygu cofnod dyddiadur
203       subject: 'Pwnc:'
204       body: 'Corff:'
205       language: 'Iaith:'
206       location: 'Lleoliad:'
207       latitude: Hydred
208       longitude: Lledred
209       use_map_link: defnyddiwch y map
210       save_button: Arbed
211       marker_text: Lleoliad cofnod y dyddiadur
212     view:
213       title: yddiadur %{user} | %{title}
214       user_title: dyddiadur %{user}
215       leave_a_comment: Gadael sylw
216       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} i adael sylw'
217       login: Mewngofnodi
218       save_button: Cadw
219     no_such_entry:
220       title: Dim cofnod o'r fath yn y dyddiadur
221       heading: 'Dim cofnod efo''r id: %{id}'
222       body: Ymddiheurwn, ond nid oes cofnod o sylw gyda'r id %{id}. Gwirwch eich sillafu,
223         neu a ydych wedi clicio dolen anghywir?
224     diary_entry:
225       posted_by: Postiwyd gan %{link_user} ar %{created} mewn %{language_link}
226       comment_link: Sylw ar y cofnod hwn
227       reply_link: Ymateb i'r cofnod hwn
228       comment_count:
229         zero: Dim sylwadau
230         one: '%{count} sylw'
231         other: '%{count} sylw'
232       edit_link: Golygu'r cofnod hwn
233       hide_link: Cuddio'r cofnod hwn
234       confirm: Cadarnhau
235     diary_comment:
236       comment_from: Sylwadau gan %{link_user} ar %{comment_created_at}
237       hide_link: Cuddio'r sylw hwn
238       confirm: Cadarnhau
239     location:
240       location: 'Lleoliad:'
241       view: Dangos
242       edit: Golygu
243     feed:
244       user:
245         title: Cofnodion OpenStreetMap ar gyfer %{user}
246         description: Cofnodion dyddiadur diweddar OpenStreetMap gan %{user}
247       language:
248         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap mewn %{language_name}
249         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap in
250           %{language_name} mewn %{language_name}
251       all:
252         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap
253         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap
254     comments:
255       has_commented_on: Mae %{display_name} wedi rhoi sylw ar y cofnodion dyddiadurol
256         canlynol
257       post: Post
258       when: Pa bryd
259       comment: Sylw
260       ago: '%{ago} yn ôl'
261       newer_comments: Sylwadau mwy diweddar
262       older_comments: Hen Sylwadau
263   export:
264     title: Allforio
265     start:
266       area_to_export: Ardal i'w Hallforio
267       manually_select: Dewisiwch ardal wahanol
268       format_to_export: Fformatiwch i'w Hallforio
269       osm_xml_data: Data XML OpenStreetMap
270       map_image: Delwedd y Map (dangoser yr haen safonol)
271       licence: Trwydded
272       export_details: Trwyddedir OpenStreetMap ar drwydded <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Comin
273         Data Agored (Open Data Commons Open Database License)</a> (ODbL).
274       too_large:
275         other:
276           title: Ffynonellau eraill
277           description: Ffynonellau ychwanegol a nodir ar wici OpenStreetMap
278       options: Dewisiadau
279       format: Fformat
280       scale: Graddfa
281       max: uchafswm
282       image_size: Maint y ddelwedd
283       zoom: Chwyddo
284       add_marker: Ychwanegwch bin ar y map
285       latitude: 'Lledred:'
286       longitude: 'Hydred:'
287       output: Allbwn
288       export_button: Allforio
289   geocoder:
290     search:
291       title:
292         latlon: Canlyniadau o <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
293         us_postcode: Canlyniadau o <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
294         uk_postcode: Canlyniadau o <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
295           Postcode</a>
296         ca_postcode: Canlyniadau o <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
297         osm_nominatim: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
298           Nominatim</a>
299         geonames: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
300         osm_nominatim_reverse: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
301           Nominatim</a>
302         geonames_reverse: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
303     search_osm_nominatim:
304       prefix:
305         aerialway:
306           cable_car: Car Cebl
307           chair_lift: Cadair godi
308           drag_lift: Cadair lusg
309           gondola: Lifft Gondola
310           station: Gorsaf Awyr
311         aeroway:
312           aerodrome: Maesawyr
313           apron: Ffedog
314           gate: Giat
315           helipad: Pad Hofrennydd
316           runway: Rhedfa Awyr
317           terminal: Terfynell
318         amenity:
319           animal_shelter: Cysgod Anifeiliaid
320           arts_centre: Canolfan Grefftau
321           atm: Peiriant Codi Arian
322           bank: Banc
323           bar: Bar
324           bbq: Barbeciw
325           bench: Mainc
326           bicycle_parking: Man Cadw Beic
327           bicycle_rental: Man Llogi Beic
328           biergarten: Gardd Gwrw
329           boat_rental: Llogi Cychod
330           brothel: Puteindy
331           bureau_de_change: Bureau de Change
332           bus_station: Gorsaf Fysiau
333           cafe: Caffi
334           car_rental: Man Llogi Cerbyd
335           car_sharing: Man Rhannu Cerbyd
336           car_wash: Golchwr Cerbyd
337           casino: Casino
338           charging_station: Gorsaf Gwefru
339           childcare: Man Gwarchod Plant
340           cinema: Sinema
341           clinic: Clinic
342           clock: Cloc
343           college: Coleg
344           community_centre: Canolfan Cymunedol
345           courthouse: Llys
346           crematorium: Amlosgfa
347           dentist: Deintydd
348           doctors: Meddygfa
349           dormitory: Noswylfa
350           drinking_water: Dŵr Yfed
351           driving_school: Ysgol Yrru
352           embassy: Llysgenhadaeth
353           emergency_phone: Ffôn Argyfwng
354           fast_food: Bwyd Parod
355           ferry_terminal: Terfynell Fferi
356           fire_station: Gorsaf Dân
357           food_court: Cwrt Fwydydd
358           fountain: Ffynnon
359           fuel: Tanwydd
360           grave_yard: Mynwent
361           gym: Canolfan Ffitrwydd / Campfa
362           health_centre: Canolfan Iechyd
363           hospital: Ysbyty
364           ice_cream: Hufen Iâ
365           kindergarten: Meithrinfa
366           library: Llyfrgell
367           market: Marchnad
368           marketplace: Marchnad
369           monastery: Mynachdy
370           motorcycle_parking: Man Parcio Beiciau Modur
371           nightclub: Clwb Nôs
372           nursery: Meithrinfa
373           nursing_home: Cartref Nyrsio
374           office: Swyddfa
375           parking: Parcio
376           parking_entrance: Mynedfa Man Parcio
377           pharmacy: Fferyllfa
378           place_of_worship: Man addoli
379           police: Heddlu
380           post_box: Blwch Llythyrau
381           post_office: Swyddfa Bost
382           preschool: Meithrinfa
383           prison: Carchar
384           pub: Tafarn
385           public_building: Adeilad Cyhoeddus
386           reception_area: Derbyniad
387           recycling: Pwynt Ailgylchu
388           restaurant: Bwyty
389           retirement_home: Cartref Ymddeol
390           sauna: Sawna
391           school: Ysgol
392           shelter: Cysgod
393           shop: Siop
394           shower: Cawod
395           social_centre: Canolfan Cymdeithasol
396           social_club: Clwb Cymdeithasol
397           social_facility: Cyfleuster cymedithasol
398           studio: Stiwdio
399           swimming_pool: Pwll Nofio
400           taxi: Tacsi
401           telephone: Ffôn Cyhoeddus
402           theatre: Theatr
403           toilets: Tai bach
404           townhall: Neuadd Dref
405           university: Prifysgol
406           veterinary: Milfeddygfa
407           village_hall: Neuadd Bentref
408           waste_basket: Bin sbwriel
409           youth_centre: Canolfan Ieuenctid
410         boundary:
411           census: Ffin Cyfrifiad
412           national_park: Parc Cenedlaethol
413           protected_area: Ardal Warchodol
414         bridge:
415           aqueduct: Dyfrbont
416           suspension: Pont Grog
417           viaduct: Pont Trenau
418           "yes": Pont
419         building:
420           "yes": Adeilad
421         craft:
422           brewery: Bragdy
423           carpenter: Saer
424           electrician: Trydanydd
425           gardener: Garddwr
426           painter: Peintiwr
427           photographer: Ffotograffydd
428           plumber: Plymar
429           "yes": Siop Grefftau
430         emergency:
431           ambulance_station: Gorsaf Ambiwlans
432           phone: Ffôn Argyfwng
433         highway:
434           bridleway: Llwybr Ceffyl
435           bus_guideway: Lon Bysiau
436           bus_stop: Stop Bysiau
437           construction: Priffordd yn cael ei Adeiladu
438           cycleway: Llwybr Beicio
439           emergency_access_point: Pwynt Mynediad Argyfwng
440           footway: Llwybr Cerdded
441           ford: Rhyd
442           milestone: Carreg Filltir
443           motorway: Traffordd
444           motorway_junction: Cyffordd Traffordd
445           motorway_link: Ffordd Traffordd
446           path: Llwybr
447           pedestrian: Llwybr Cerddwyr
448           platform: Platfform
449           primary: Priffordd
450           primary_link: Priffordd
451           proposed: Ffordd Arfaethedig
452           residential: Ffordd
453           rest_area: Man Gorffwys
454           road: Ffordd
455           secondary: Ffordd Eilaidd
456           secondary_link: Ffordd Eilaidd
457           service: Ffordd Waith
458           services: Gwasanaethau Traffordd
459           speed_camera: Camera Cyflymder
460           steps: Grisiau
461           street_lamp: Golau Stryd
462           tertiary: Ffordd Trydyddol
463           tertiary_link: Ffordd Trydyddol
464           track: Trac
465           traffic_signals: Goleuadau Traffig
466           trail: Llwybr
467           trunk: Cefnffordd
468           trunk_link: Cefnffordd
469           unclassified: Ffordd Diddosbarth
470           unsurfaced: Ffordd Heb Wyneb
471           "yes": Ffordd
472         historic:
473           archaeological_site: Safle Archaeolegol
474           battlefield: Maes Brwydr
475           boundary_stone: Maen Terfyn
476           building: Adeilad Hanesyddol
477           bunker: Byncar
478           castle: Castell
479           church: Eglwys
480           city_gate: Gat y Ddinas
481           citywalls: Waliau Ddinas
482           fort: Caer
483           heritage: Safle Dreftadaeth
484           house: Tŷ
485           icon: Eicon
486           manor: Maenor
487           memorial: Cofeb
488           mine: Mwynfa
489           monument: Cofadail
490           roman_road: Ffordd Rufeinig
491           ruins: Adfeilion
492           stone: Carreg
493           tomb: Beddrod
494           tower: Tŵr
495           wayside_cross: Croes Min Ffordd
496           wayside_shrine: Cysegrfa Min Ffordd
497           wreck: Llongddrylliad
498         junction:
499           "yes": Cyffordd
500         landuse:
501           allotments: Rhandiroedd
502           basin: Basn
503           brownfield: Browndir
504           cemetery: Mynwent
505           commercial: Ardal Fasnachol
506           conservation: Cadwraeth
507           construction: Adeiladwaith
508           farm: Fferm
509           farmland: Tir Ffermio
510           farmyard: Buarth Fferm
511           forest: Coedwig
512           garages: Garejis
513           grass: Glaswellt
514           greenfield: Glastir
515           industrial: Ardal Ddiwydiannol
516           landfill: Safle Tirlenwi
517           meadow: Dôl
518           military: Ardal Milwrol
519           mine: Mwynglawdd
520           orchard: Berllan
521           quarry: Chwarel
522           railway: Rheilffordd
523           recreation_ground: Maes Chwarae
524           reservoir: Cronfa Ddŵr
525           retail: Adwerthu
526           village_green: Llain Pentref
527           vineyard: Gwinllan
528         leisure:
529           beach_resort: Ardal Wyliau
530           club: Clwb
531           common: Tir Comin
532           dog_park: Parc Cwn
533           fishing: Man Pysgota
534           fitness_centre: Canolfan Gadw'n Heini
535           garden: Gardd
536           golf_course: Cwrs Golff
537           ice_rink: Llawr Sglefrio
538           marina: Marina
539           miniature_golf: Golff Pitw
540           nature_reserve: Gwarchodfa Natur
541           park: Parc
542           pitch: Maes Chwarae
543           playground: Lle Chwarae
544           recreation_ground: Maes Hamdden
545           sauna: Sawna
546           slipway: Llithrffordd
547           sports_centre: Canolfan Chwaraeon
548           stadium: Stadiwm
549           swimming_pool: Pwll Nofio
550           track: Trac Rhedeg
551           water_park: Parc Dŵr
552         man_made:
553           lighthouse: Goleudy
554           pipeline: Pibell
555           works: Ffatri
556           "yes": Wnaed gan Ddyn
557         military:
558           airfield: Maes Awyr Milwrol
559           barracks: Barics
560           bunker: Byncer
561         mountain_pass:
562           "yes": Bwlch Mynydd
563         natural:
564           bay: Bae
565           beach: Traeth
566           cape: Penrhyn
567           cave_entrance: Mynediad Ogof
568           cliff: Clogwyn
569           crater: Crater
570           dune: Twyn
571           fjord: Ffiord
572           forest: Coedwig
573           geyser: Geiser
574           glacier: Rhewlif
575           grassland: Caeau
576           heath: Rhos
577           hill: Bryn
578           island: Ynys
579           land: Tir
580           marsh: Cors
581           moor: Gwaun
582           mud: Mwd
583           peak: Copa
584           point: Pwynt
585           reef: Riff
586           ridge: Cefn
587           rock: Craig
588           sand: Tywod
589           scree: Sgri
590           scrub: Llwyni
591           spring: Ffynnon
592           stone: Carreg
593           strait: Culfor
594           tree: Coeden
595           valley: Dyffryn
596           volcano: Llosgfynydd
597           water: Dŵr
598           wetland: Gwlypdir
599           wood: Coed
600         office:
601           accountant: Cyfrifydd
602           administrative: Gweinyddu
603           architect: Pensaer
604           company: Cwmni
605           employment_agency: Asiantaeth Cyflogi
606           estate_agent: Gwerthwr Tai
607           government: Swyddfa Llywodraeth
608           insurance: Swyddfa Yswiriant
609           lawyer: Cyfreithiwr
610           telecommunication: Swyddfa Telegyfathrebu
611           travel_agent: Asiantaeth Deithio
612           "yes": Swyddfa
613         place:
614           airport: Maes Awyr
615           city: Dinas
616           country: Gwlad
617           county: Sir
618           farm: Fferm
619           hamlet: Pentrefan
620           house: Tŷ
621           houses: Tai
622           island: Ynys
623           islet: Ynysig
624           isolated_dwelling: Annedd Unig
625           locality: Ardal
626           moor: Gwaun
627           municipality: Bwrdeistref
628           neighbourhood: Cymdogaeth
629           postcode: Cod Post
630           region: Rhanbarth
631           sea: Môr
632           state: Talaith
633           subdivision: Is-adran
634           suburb: Maestref
635           town: Tref
636           village: Pentref
637         railway:
638           abandoned: Hen Reilffordd
639           construction: Rheilffordd yn cael ei Osod
640           disused: Rheilffordd Segur
641           disused_station: Gorsaf Drenau Segur
642           funicular: Rheilffordd fynydd
643           halt: Stop Trenau
644           historic_station: Hen Orsaf Trenau
645           junction: Cyffordd Rheilffyrdd
646           level_crossing: Croesfan Wastad
647           miniature: Lein Fach
648           narrow_gauge: Lein Fach Gul
649           platform: Platfform Drenau
650           preserved: Rheilffordd ar Gadw
651           proposed: Rheilfford Arfaethedig
652           spur: Cainc Rheilffordd
653           station: Gorsaf Drenau
654           stop: Siop Reilffordd
655           subway: Gorsaf Drenau Tanddaearol
656           subway_entrance: Mynedfa at Drenau Tanddaearol
657           tram: Tramffordd
658           tram_stop: Stop Tramiau
659         shop:
660           alcohol: Siop Drwyddedig
661           antiques: Hynafolion
662           art: Siop Gelf
663           bakery: Becws
664           beauty: Siop Harddwch
665           beverages: Siop Ddiodau
666           bicycle: Siop Feiciau
667           books: Siop Lyfrau
668           boutique: Boutique
669           butcher: Cigydd
670           car: Siop Geir
671           car_parts: Rhannau Ceir
672           car_repair: Trwsio Ceir
673           carpet: Siop Garpedi
674           charity: Siop Elusen
675           chemist: Fferyllfa
676           clothes: Siop Ddillad
677           computer: Siop Gyfrifiaduron
678           confectionery: Siop Felysion
679           convenience: Siop Bob-peth
680           copyshop: Siop Argraffu
681           cosmetics: Siop Golur
682           deli: Deli
683           department_store: Siop Adrannol
684           discount: Siop Ddisgownt
685           doityourself: DIY
686           dry_cleaning: Sychlanhau
687           electronics: Siop Electroneg
688           estate_agent: Gwerthwr Tai
689           farm: Siop Fferm
690           fashion: Siop Ffasiwn
691           fish: Siop Bysgod
692           florist: Siop Flodau
693           food: Siop Fwyd
694           funeral_directors: Trefnwyr Angladdau
695           furniture: Dodrefn
696           gallery: Galeri
697           garden_centre: Canolfan Gardd
698           general: Siop Gyffredinol
699           gift: Siop Anrhegion
700           greengrocer: Siop Lysiau
701           grocery: Siop y Groser
702           hairdresser: Siop Drin Gwallt
703           hardware: Siop Nwyddau Metel
704           hifi: Sain
705           insurance: Yswiriant
706           jewelry: Siop Gemwaith
707           kiosk: Siop Fechan
708           laundry: Golchdy
709           mall: Canolfan Siopa
710           market: Marchnad
711           mobile_phone: Siop Ffonau Symudol
712           motorcycle: Siop Beiciau Modur
713           music: Siop Gerddoriaeth
714           newsagent: Siop Bapurau
715           optician: Optegydd
716           organic: Siop Fwyd Organig
717           outdoor: Siop Awyr Agored
718           pet: Siop Anifeiliaid Anwes
719           pharmacy: Fferyllfa
720           photo: Siop Luniau
721           salon: Salon Trin Gwallt
722           second_hand: Siol Ail-law
723           shoes: Siop Esgidiau
724           shopping_centre: Canolfan Siopa
725           sports: Siop Chwaraeon
726           stationery: Siop Offer Swyddfa
727           supermarket: Archfarchnad
728           tailor: Teiliwr
729           toys: Siop Degannau
730           travel_agency: Asiantaeth Deithio
731           video: Siop Fideos
732           wine: Siop Drwyddedig
733           "yes": Siop
734         tourism:
735           alpine_hut: Cwt Mynydd
736           artwork: Gwaith Celf
737           attraction: Atyniad
738           bed_and_breakfast: Gweldy a Brecwast
739           cabin: Caban
740           camp_site: Man Gwersylla
741           caravan_site: Parc Carafanau
742           chalet: Chalet
743           gallery: Galeri
744           guest_house: Llety
745           hostel: Hostel
746           hotel: Gwesty
747           information: Gwybodaeth
748           motel: Motél
749           museum: Amgueddfa
750           picnic_site: Safle Picnic
751           theme_park: Parc Thema
752           viewpoint: Gwylfa
753           zoo: Sw
754         tunnel:
755           culvert: Twnel Ddŵr
756           "yes": Twnel
757         waterway:
758           boatyard: Iard Gychod
759           canal: Camlas
760           dam: Argae
761           derelict_canal: Camlas Diffaith
762           ditch: Ffos
763           dock: Porthladd
764           drain: Draen
765           lock: Loc
766           lock_gate: Llifddor
767           mooring: Angori
768           rapids: Dŵr Tyrfol
769           river: Afon
770           stream: Nant
771           wadi: Sychnant
772           waterfall: Rheadr
773           weir: Cored
774       admin_levels:
775         level2: Ffin Gwledydd
776         level4: Ffin Taleithiau
777         level5: Ffin Rhanbarth
778         level6: Ffin Sir
779         level8: Ffin Dinas
780         level9: Ffin Pentref
781         level10: Ffin Maesdref
782     description:
783       title:
784         osm_nominatim: Lleoliad o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
785           Nominatim</a>
786         geonames: Lleoliad o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
787       types:
788         cities: Dinasoedd
789         towns: Trefi
790         places: Lleoedd
791     results:
792       no_results: Dim canlyniadau
793       more_results: Mwy o ganlyniadau
794   layouts:
795     logo:
796       alt_text: Logo OpenStreetMap
797     home: Ewch Adref
798     logout: Allgofnodi
799     log_in: Mewngofnodi
800     log_in_tooltip: Mewngofnodi gyda chyfrif sy'n bodoli
801     sign_up: Cofrestru
802     start_mapping: Dechrau Mapio
803     sign_up_tooltip: Creu cyfrif er mwyn golygu
804     edit: Golygu
805     history: Hanes
806     export: Allforio
807     data: Data
808     export_data: Allforio Data
809     gps_traces: Dargopiadau GPS
810     user_diaries: Dyddiaduron Defnyddwyr
811     user_diaries_tooltip: Gweld dyddiaduron defnyddwyr
812     edit_with: Golygu gyda %{editor}
813     tag_line: Y Map Wici Rhydd o'r Byd
814     intro_header: Croeso i OpenStreetMap!
815     intro_text: Mae OpenStreetMap yn fap o'r byd, wedi'i greu gan bobl fel chi ac
816       sydd ar gael i'w ddefnyddio am ddim a dan drwydded rydd.
817     intro_2_create_account: Creu cyfrif defnyddiwr
818     partners_ic: Imperial College London
819     partners_bytemark: Bytemark Hosting
820     partners_partners: Partneriaid
821     osm_offline: Mae cronfa ddata OpenStreetMap all-lein ar hyn o bryd er mwyn gwaith
822       cynnal a chadw hanfodol.
823     osm_read_only: Nid yw'n bosib golygu cronfa ddata OpenStreetMap ar hyn o bryd
824       tra bod gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd.
825     donate: Cefnogwch OpenStreetMap gan %{link} i'r Gronfa Uwchraddio Caledwedd.
826     help: Cymorth
827     about: Ynghylch
828     copyright: Hawlfraint
829     community: Cymuned
830     community_blogs: Blogiau'r Gymuned
831     community_blogs_title: Blogiau gan aelodau cymuned OpenStreetMap
832     foundation: Sefydliad
833     foundation_title: Yr OpenStreetMap Foundation
834     make_a_donation:
835       title: Cefnogwch OpenStreetMap gyda rhodd ariannol
836       text: Gwneud Cyfraniad
837     learn_more: Dysgu Mwy
838     more: Mwy
839   license_page:
840     foreign:
841       title: Ynghylch y cyfieithiad hwn
842       text: Os oes gwrthgyferbyniad rhwng y cyfieithiad hwn a %{english_original_link},
843         bydd y dudalen Saesneg yn cael blaenoriaeth.
844       english_link: y Saesneg gwreiddiol
845     native:
846       title: Ynghylch y dudalen hon
847       native_link: Cymraeg
848       mapping_link: dechrau mapio
849     legal_babble:
850       title_html: Hawlfraint a Thrwydded
851       intro_1_html: |-
852         Mae OpenStreetMap yn <i>data agored</i>, dan drwydded <a
853         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
854         Commons Open Database License</a> (ODbL).
855       credit_title_html: Sut i gydnabod OpenStreetMap
856       attribution_example:
857         title: Enghraifft o gydnabyddiaeth
858       more_title_html: Darganfod rhagor
859       contributors_title_html: Ein cyfrannwyr
860       contributors_gb_html: "<strong>Y Deyrnas Gyfunol</strong>: Cynhwysir data a
861         thestun gan yr Arolwg Ordnans; hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata \n2010-12."
862       infringement_title_html: Torrwyd yr hawlfraint
863   welcome_page:
864     title: Croeso!
865     whats_on_the_map:
866       title: Beth sydd ar y Map
867     basic_terms:
868       title: Termau syml mapio
869     questions:
870       title: Unrhyw gwestiwn?
871     start_mapping: Dechrau Mapio
872     add_a_note:
873       title: Dim amser i olygu? Ychwanegwch nodyn!
874   fixthemap:
875     how_to_help:
876       title: Sut i Helpu
877       join_the_community:
878         title: Ymunwch â'r gymuned
879     other_concerns:
880       title: Gofidion eraill
881   help_page:
882     title: Cael Cymorth
883     welcome:
884       url: /croeso
885       title: Croeso i OSM
886   about_page:
887     next: Nesaf
888     copyright_html: <span>&copy;</span>cyfrannwyr<br>OpenStreetMap
889     local_knowledge_title: Gwybodaeth Leol
890     open_data_title: Data Agored
891     partners_title: Partneriaid
892   notifier:
893     gpx_notification:
894       greeting: Pa hwyl?
895       with_description: gyda'r disgrifiad
896       and_the_tags: 'a''r tagiau canlynol:'
897       and_no_tags: a dim tagiau.
898       failure:
899         subject: Methwyd mewnforio GPX [OpenStreetMap]
900         failed_to_import: 'methwyd a mewnforio. Dyma''r gwall:'
901     signup_confirm:
902       greeting: Pa hwyl!
903       created: Mae rhywun (chi gobeithio!) newydd greu cyfrif yn %{site_url}.
904     email_confirm_plain:
905       greeting: Pa hwyl,
906     note_comment_notification:
907       anonymous: Defnyddiwr anhysbys
908       greeting: Pa hwyl?
909   message:
910     inbox:
911       title: Mewnflwch
912       my_inbox: Fy Mewnflwch
913       outbox: allflwch
914       messages: Mae gennych %{new_messages} a %{old_messages}
915       from: Gan
916       subject: Pwnc
917       date: Dyddiad
918       people_mapping_nearby: person yn mapio gerllaw
919     message_summary:
920       unread_button: Nodi fel heb ei ddarllen
921       read_button: Nodi fel wedi'i ddarllen
922       reply_button: Ateb
923       delete_button: Dileu
924     new:
925       title: Anfon neges
926       send_message_to: Anfon negese newydd at %{name}
927       subject: Pwnc
928       body: Corff
929       send_button: Anfon
930       back_to_inbox: Nôl i'r mewnflwch
931       message_sent: Anfonwyd y neges
932       limit_exceeded: Rydych wedi anfon nifer o negeseuon yn ddiweddar. Arhoswch ychydig
933         cyn ceisio anfon mwy.
934     no_such_message:
935       title: Dim neges o'r fath
936       heading: Dim neges o'r fath
937       body: Ymddiheuriad, nid oes neges gyda'r id yno.
938     outbox:
939       title: Allanflwch
940       my_inbox: Fy %{inbox_link}
941       inbox: mewnflwch
942       outbox: allanflwch
943       messages:
944         one: Mae gennych %{count} neges wedi ei anfon
945         other: Mae gennych %{count} neges wedi eu hanfon
946       to: I
947       subject: Pwnc
948       date: Dyddiad
949     read:
950       title: Darllen neges
951       from: Gan
952       subject: Pwnc
953       date: Dyddiad
954       reply_button: Ateb
955       unread_button: Nodi nad yw wedi ei ddarllen
956       back: Yn ôl
957       to: At
958     sent_message_summary:
959       delete_button: Dileu
960     mark:
961       as_read: Nodwyd fod y neges wedi ei ddarllen
962       as_unread: Nodwyd nad yw'r neges wedi ei ddarllen
963     delete:
964       deleted: Dileuwyd y neges
965   site:
966     index:
967       shortlink: Dolen Fyr
968       createnote: Ychwanegu nodyn
969       license:
970         copyright: Hawlfraint OpenStreetMap a chyfranwyr, dan drwydded agored
971     edit:
972       not_public: Nid ydych wedi gosod eich golygiadau i fod yn gyhoeddus.
973       user_page_link: tudalen defnyddiwr
974       anon_edits_link_text: Darganfyddwch achos hyn.
975     sidebar:
976       search_results: Canlyniadau Chwilio
977       close: Cau
978     search:
979       search: Chwilio
980       where_am_i: Ble ydw i?
981       where_am_i_title: Disgrifiwch eich lleoliad presennol gan ddefnyddio peiriant
982         chwilio.
983       submit_text: Mynd
984     key:
985       table:
986         entry:
987           motorway: Traffordd
988           trunk: Cefnffordd
989           primary: Priffordd
990           secondary: Ffordd eilaidd
991           unclassified: Ffordd annosbarthedig
992           track: Trac
993           footway: Ffordd droed
994           rail: Rheilffordd
995           subway: Trenau Tanddaearyddol
996           tram:
997             1: tram
998           cable:
999           - Car codi
1000           forest: Coedwig
1001           wood: Coed
1002           golf: Cwrs golff
1003           park: Parc
1004           common:
1005           - Comin
1006           - dôl
1007           retail: Ardal adwerthu
1008           industrial: Ardal diwydiannol
1009           commercial: Ardal masnachol
1010           heathland: Rhostir
1011           lake:
1012           - Llyn
1013           - cronfa ddŵr
1014           farm: Fferm
1015           cemetery: Mynwent
1016           allotments: Rhandiroedd
1017           pitch: Maes chwarae
1018           centre: Canolfan chwaraeon
1019           reserve: Gwarchodfa natur
1020           military: Ardal milwrol
1021           school:
1022           - Ysgol
1023           - prifysgol
1024           building: Adeilad sylweddol
1025           station: Gorsaf drenau
1026           summit:
1027           - Copa
1028           - Crib
1029           private: Mynediad preifat
1030           destination: Mynediad cyrchfan
1031     richtext_area:
1032       edit: Golygu
1033       preview: Rhagolwg
1034     markdown_help:
1035       headings: Penawdau
1036       heading: Pennawd
1037       subheading: Is-bennawd
1038       unordered: Rhestr heb drefn
1039       ordered: Rhestr mewn trefn
1040       first: Eitem gyntaf
1041       second: Ail eitem
1042       link: Dolen
1043       text: Testun
1044       image: Delwedd
1045       alt: Testun Amgen
1046       url: URL
1047   trace:
1048     edit:
1049       filename: 'Enw ffeil:'
1050       download: lawrlwytho
1051       uploaded_at: 'Uwchlwythwyd:'
1052       points: 'Pwyntiau:'
1053       start_coord: 'Cyfesuryn dechrau:'
1054       map: map
1055       edit: golygu
1056       owner: 'Perchennog:'
1057       description: 'Disgrifiad:'
1058       tags: 'Tagiau:'
1059       save_button: Cadw Newidiadau
1060       visibility: 'Gwelededd:'
1061       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1062     trace_form:
1063       upload_gpx: 'Uwchlwytho Ffeil GPX:'
1064       description: 'Disgrifiad:'
1065       tags: 'Tagiau:'
1066       visibility: 'Gwelededd:'
1067       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1068       upload_button: Uwchlwytho
1069       help: Cymorth
1070     trace_optionals:
1071       tags: Tagiau
1072     view:
1073       filename: 'Enw ffeil:'
1074       download: lawrlwytho
1075       uploaded: 'Uwchlwythwyd:'
1076       points: 'Pwyntiau:'
1077       start_coordinates: 'Cyfesuryn dechrau:'
1078       map: map
1079       edit: golygu
1080       owner: 'Perchennog:'
1081       description: 'Disgrifiad:'
1082       tags: 'Tagiau:'
1083       none: Dim
1084       visibility: 'Gwelededd:'
1085     trace_paging_nav:
1086       showing_page: Tudalen %{page}
1087     trace:
1088       count_points: '%{count} pwynt'
1089       ago: '%{time_in_words_ago} yn ôl'
1090       more: mwy
1091       view_map: Gweld Map
1092       edit: golygu
1093       edit_map: Golygu'r Map
1094       public: CYHOEDDUS
1095       identifiable: CANFYDDADWY
1096       private: PREIFAT
1097       trackable: OLRHAINADWY
1098       by: gan
1099       in: mewn
1100       map: map
1101     list:
1102       tagged_with: tagiwyd gyda %{tags}
1103   oauth:
1104     oauthorize:
1105       allow_to: 'Caniatáu''r rhaglen cleient i:'
1106       allow_read_prefs: ddarllen eich gosodiadau defnyddiwr.
1107       allow_write_prefs: addasu eich gosodiadau defnyddiwr.
1108       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1109       allow_write_api: addasu'r map.
1110       allow_read_gpx: ddarllen eich dargopiadau GPS.
1111       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1112       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1113     oauthorize_success:
1114       title: Caniatawyd y cais awdurdodiad.
1115       allowed: Rydych wedi caniatáu mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1116       verification: Y cod dilysiad yw %{code}
1117     oauthorize_failure:
1118       title: Methwyd y cais awdurdodiad.
1119       denied: Rydych wedi gwrthod mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1120       invalid: Nid yw'r tocyn awdurdodiad yn ddilys.
1121     revoke:
1122       flash: Rydych wedi diddymu'r tocyn ar gyfer %{application}.
1123   oauth_clients:
1124     new:
1125       title: Cofrestru rhaglen newydd
1126       submit: Cofrestru
1127     edit:
1128       title: Golygu'ch rhaglen
1129       submit: Golygu
1130     show:
1131       url: 'URL Cais Tocyn:'
1132       access_url: URL Tocyn Mynediad
1133       authorize_url: 'URL Awdurdodi:'
1134       edit: Golygu Manylion
1135       delete: Dileu Cleient
1136       confirm: Ydych yn siŵr?
1137       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1138       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1139       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1140       allow_write_api: addasu'r map.
1141       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1142       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1143       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1144     form:
1145       name: Enw
1146       required: Angenrheidiol
1147       url: Prif URL y Rhaglen
1148       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1149       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1150       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1151       allow_write_api: addasu'r map.
1152       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1153       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1154       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1155   user:
1156     login:
1157       title: Mewngofnodi
1158       heading: Mewngofnodi
1159       email or username: 'Cyfeiriad Ebost neu Enw Defnyddiwr:'
1160       password: 'Cyfrinair:'
1161       openid: '%{logo} OpenID:'
1162       remember: Fy nghofio i
1163       lost password link: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1164       login_button: Mewngofnodi
1165       register now: Cofrestru nawr
1166       with username: Eisoes gyda chyfrif OpenStreetMap? Mewngofnodwch gyda'ch enw
1167         defnyddiwr a'ch cyfrinair.
1168       new to osm: Yn newydd i OpenStreetMap?
1169       to make changes: I wneud newidiadau i ddata OpenStreetMap, mae'n rhaid cael
1170         cyfrif.
1171       create account minute: Crewch cyfrif. Dim ond munud mae'n cymryd.
1172       no account: Dim cyfrif gennych?
1173       openid_logo_alt: Mewngofnodi gydag OpenID
1174     logout:
1175       title: Allgofnodi
1176       heading: Allgofnodi o OpenStreetMap
1177       logout_button: Allgofnodi
1178     lost_password:
1179       title: Ailosod cyfrinair
1180       heading: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1181       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1182       new password button: Ailosod cyfrinair
1183       notice email cannot find: Methwyd dod o hyd i'r cyfeiriad ebost yno.
1184     reset_password:
1185       title: Ailosod cyfrinair
1186       heading: Ailosod Cyfinair ar gyfer %{user}
1187       password: 'Cyfrinair:'
1188       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1189       reset: Ailosod Cyfrinair
1190       flash changed: Mae'ch cyfrinair wedi'i newid.
1191     new:
1192       title: Cofrestru
1193       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1194       confirm email address: 'Cadarnhau''r Cyfeiriad Ebost:'
1195       password: 'Cyfrinair:'
1196       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1197       continue: Cofrestru
1198       terms accepted: Diolch am dderbyn telerau newydd cyfranwyr!
1199     terms:
1200       title: Telerau cyfranwyr
1201       heading: Telerau cyfranwyr
1202       consider_pd_why: beth yw hwn?
1203       agree: Cytuno
1204       decline: Gwrthod
1205       legale_names:
1206         france: Ffrainc
1207         italy: Yr Eidal
1208         rest_of_world: Gweddill y byd
1209     no_such_user:
1210       title: Dim defnyddiwr o'r fath
1211       heading: Nid yw'r defnyddiwr %{user} yn bodoli.
1212     view:
1213       my diary: Fy Nyddiadur
1214       new diary entry: cofnod dyddiadur newydd
1215       my edits: Fy Ngolygiadau
1216       my traces: Fy Nargopiadau
1217       my notes: Fy Nodiadau
1218       my messages: Fy Negeseuon
1219       my profile: Fy Mhroffil
1220       my settings: Fy Ngosodiadau
1221       my comments: Fy Sylwadau
1222       oauth settings: gosodiadau oauth
1223       blocks on me: Rhwystrau arnaf i
1224       blocks by me: Rhwystrau gennyf i
1225       send message: Anfon Neges
1226       diary: Dyddiadur
1227       edits: Golygiadau
1228       traces: Dargopiadau
1229       notes: Nodiadau Map
1230       remove as friend: Peidio bod yn ffrind
1231       add as friend: Ychwanegu Cyfaill
1232       mapper since: 'Yn fapiwr ers:'
1233       ago: (%{time_in_words_ago} yn ôl)
1234       ct status: 'Telerau cyfrannwr:'
1235       ct undecided: Heb Benderfynu
1236       ct declined: Wedi Gwrthod
1237       ct accepted: Derbynwyd %{ago} yn ôl%
1238       email address: 'Cyfeiriad ebost:'
1239       created from: 'Creuwyd o:'
1240       status: 'Statws:'
1241       description: Disgrifiad
1242       user location: Lleoliad defnyddiwr
1243       settings_link_text: gosodiadau
1244       your friends: Eich cyfeillion
1245       no friends: Nid ydych wedi ychwanegu cyfaill eto.
1246       km away: '%{count}km i ffwrdd'
1247       m away: '%{count}m i ffwrdd'
1248       nearby users: Defnyddwyr eraill gerllaw
1249       no nearby users: Nid oes defnyddwyr gerllaw sy'n datgelu eu bod yn mapio eto.
1250       role:
1251         administrator: Mae'r defnyddiwr hwn yn weinyddwr.
1252         moderator: Mae'r defnyddiwr hwn yn gymedrolwr.
1253       comments: Sylwadau
1254       create_block: rhwystro'r defnyddiwr hwn
1255       activate_user: actifadu'r defnyddiwr hwn
1256       confirm_user: cadarnhau'r defnyddiwr
1257       hide_user: cuddio'r defnyddiwr
1258       unhide_user: datguddio'r defnyddiwr
1259       delete_user: dileu'r defnyddiwr
1260       confirm: Cadarnhau
1261       friends_diaries: cofnodion dyddiaduron cyfeillion
1262       nearby_diaries: cofnodion dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
1263     popup:
1264       your location: Eich lleoliad
1265       nearby mapper: Mapiwr gerllaw
1266       friend: Cyfaill
1267     account:
1268       title: Golygu'r cyfrif
1269       my settings: Fy ngosodiadau
1270       current email address: 'Cyfeiriad Ebost Presenol:'
1271       new email address: 'Cyfeiriad Ebost Newydd:'
1272       email never displayed publicly: (byth ei ddangos yn gyhoeddus)
1273       openid:
1274         link text: beth yw hwn?
1275       public editing:
1276         heading: 'Golygu cyhoeddus:'
1277         enabled: Galluogwyd. Ddim yn anhysbys ac yn gallu golygu data.
1278         enabled link text: beth yw hwn?
1279         disabled link text: pam na allaf olygu?
1280       public editing note:
1281         heading: Golygu cyhoeddus
1282       contributor terms:
1283         heading: 'Telerau Cyfranwyr:'
1284         agreed: Rydych wedi derbyn y telerau cyfranwyr newydd.
1285         not yet agreed: Nid ydych eto wedi cytuno i'r telerau cyfranwyr newydd.
1286         review link text: Dilynwch y ddolen hon i adolygu a derbyn y telerau cyfranwyr
1287           newydd.
1288         link text: beth yw hwn?
1289       profile description: 'Disgrifad Proffil:'
1290       preferred languages: 'Ieithoedd Dewisedig:'
1291       preferred editor: 'Golygydd Dewisedig:'
1292       image: 'Delwedd:'
1293       gravatar:
1294         link text: beth yw hwn?
1295       new image: Ychwanegu delwedd
1296       keep image: Cadw'r ddelwedd bresennol
1297       delete image: Tynnu'r ddelwedd bresennol
1298       replace image: Newid y ddelwedd bresennol
1299       image size hint: (delweddau sgwâr o leiaf 100x100 yw'r gorau)
1300       home location: 'Lleoliad Cartref:'
1301       no home location: Nid ydych wedi gosod eich lleoliad cartref.
1302       latitude: 'Lledred:'
1303       longitude: 'Hydred:'
1304       save changes button: Cadw'r Newidiadau
1305       make edits public button: Gwneud fy holl olygiadau yn gyhoeddus
1306       return to profile: Dychwelyd i'r proffil
1307     confirm_email:
1308       button: Cadarnhau
1309       success: Wedi cadarnhau eich cyfeiriad ebost! Diolch am gofrestru.
1310       failure: Mae cyfeiriad ebost eisoes wedi ei gadarnhau gyda'r tocyn hwn.
1311     set_home:
1312       flash success: Wedi cadw'r lleoliad cartref
1313     go_public:
1314       flash success: Mae eich holl olygiadau nawr yn gyhoeddus a gallech nawr parhau
1315         i olygu.
1316     make_friend:
1317       heading: Ychwanegu %{user} fel cyfaill?
1318       button: Ychwanegu fel cyfaill
1319       success: Mae %{name} nawr yn gyfaill i chi!
1320       failed: Ymddiheuriadau, methwyd ychwanegu %{name} fel cyfaill.
1321       already_a_friend: Rydych eisoes yn gyfaill i %{name}
1322     remove_friend:
1323       heading: Peidio bod yn gyfaill i %{user}?
1324       button: Peidio bod yn gyfaill
1325       success: Tynnwyd %{name} o'ch cyfeillion.
1326       not_a_friend: Nid yw %{name} yn un o'ch cyfeillion.
1327     list:
1328       title: Defnyddwyr
1329       heading: Defnyddwyr
1330   user_role:
1331     grant:
1332       confirm: Cadarnhau
1333     revoke:
1334       confirm: Cadarnhau
1335   user_block:
1336     partial:
1337       show: Dangos
1338       edit: Golygu
1339       confirm: Ydych yn sicr?
1340       status: Statws
1341       showing_page: Tudalen %{page}
1342       next: Nesaf »
1343       previous: « Blaenorol
1344     helper:
1345       time_future: Yn dod i ben mewn %{time}.
1346       time_past: Wedi dod i ben %{time} yn ôl.
1347     show:
1348       status: Statws
1349       show: Dangos
1350       edit: Golygu
1351       confirm: Ydych yn sicr?
1352   note:
1353     description:
1354       commented_at_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl
1355       commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
1356     rss:
1357       title: Nodiadau OpenStreetMap
1358     entry:
1359       comment: Sylw
1360       full: Nodyn llawn
1361     mine:
1362       id: Id
1363   javascripts:
1364     close: Cau
1365     share:
1366       title: Rhannu
1367       cancel: Diddymu
1368       image: Delwedd
1369       link: Dolen neu HTML
1370       long_link: Dolen
1371       short_link: Dolen Fer
1372       embed: HTML
1373       format: 'Fformat:'
1374       scale: 'Graddfa:'
1375       download: Lawrlwytho
1376       short_url: URL Byr
1377     key:
1378       title: Allwedd Map
1379       tooltip: Allwedd Map
1380     map:
1381       zoom:
1382         in: Chwyddo Mewn
1383         out: Chwyddo Allan
1384       locate:
1385         title: Dangos Fy Lleoliad
1386         popup: Rydych o fewn {distance} {unit} o'r pwynt hwn.
1387       base:
1388         standard: Safonol
1389         cycle_map: Map Beicio
1390         transport_map: Map Trafnidiaeth
1391         hot: Dyngarol
1392       layers:
1393         header: Haenau Mapiau
1394         notes: Nodiadau Map
1395         data: Data Map
1396         title: Haenau
1397       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>cyfranwyr OpenStreetMap</a>
1398       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Rhoi Cyfraniad</a>
1399     site:
1400       edit_tooltip: Golygu'r map
1401       edit_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i olygu'r map
1402       createnote_tooltip: Ychwanegu nodyn i'r map
1403       createnote_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i ychwanegu nodyn i'r map
1404       map_notes_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld nodiadau'r map
1405       map_data_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld data'r map
1406     changesets:
1407       show:
1408         comment: Sylw
1409         subscribe: Tanysgrifio
1410         unsubscribe: Dad-danysgrifio
1411         hide_comment: cuddio
1412         unhide_comment: datguddio
1413     notes:
1414       new:
1415         add: Ychwanegu Nodyn
1416       show:
1417         hide: Cuddio
1418         resolve: Datrys
1419         reactivate: Ail roi ar waith
1420         comment_and_resolve: Sylw a Datrys
1421         comment: Sylw
1422     query:
1423       way: Llwybr
1424       nothing_found: Ni ddarganfuwyd nodweddion
1425       error: 'Gwall cysyltlu gyda %{server}: %{error}'
1426   redaction:
1427     edit:
1428       description: Disgrifiad
1429     new:
1430       description: Disgrifiad
1431     show:
1432       description: 'Disgrifiad:'
1433       confirm: Ydych yn sicr?
1434 ...