Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за приказ
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Список за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стар однос
56       old_relation_member: Стар член на однос
57       old_relation_tag: Стара ознака на однос
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Однос
62       relation_member: Член на однос
63       relation_tag: Ознака за однос
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
81       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Измени: %{id}"
85       changesetxml: XML за измените
86       feed: 
87         title: Измени %{id}
88         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
89       osmchangexml: osmChange XML
90       title: Измени
91     changeset_details: 
92       belongs_to: "Припаѓа на:"
93       bounding_box: "Рамка:"
94       box: кутија
95       closed_at: "Затворено во:"
96       created_at: Создадено во
97       has_nodes: 
98         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
99         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
100       has_relations: 
101         one: "Го има следниов %{count} однос:"
102         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
103       has_ways: 
104         one: "Го има следниов %{count} пат:"
105         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
106       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
107       show_area_box: Прикажи рамка
108     common_details: 
109       changeset_comment: "Коментар:"
110       deleted_at: "Избришано во:"
111       deleted_by: "Избришал:"
112       edited_at: "Уредено во:"
113       edited_by: "Уредил:"
114       in_changeset: "Во измените:"
115       version: "Верзија:"
116     containing_relation: 
117       entry: Однос %{relation_name}
118       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
119     map: 
120       deleted: Избришано
121       edit: 
122         area: Уреди подрачје
123         node: Уреди јазол
124         relation: Уреди однос
125         way: Уреди пат
126       larger: 
127         area: Погледај го просторот на поголема карта
128         node: Погледај го јазолот на поголема карта
129         relation: Вид. односот на поголема карта
130         way: Погледај го патот на поголема карта
131       loading: Вчитувам...
132     navigation: 
133       all: 
134         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
135         next_node_tooltip: Следен јазол
136         next_relation_tooltip: Следен однос
137         next_way_tooltip: Следен пат
138         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
139         prev_node_tooltip: Претходен јазол
140         prev_relation_tooltip: Претходен однос
141         prev_way_tooltip: Претходен пат
142       user: 
143         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
144         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
145         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
146     node: 
147       download_xml: Преземи XML
148       edit: уреди
149       node: Јазол
150       node_title: "Јазол: %{node_name}"
151       view_history: погледај ја историјата
152     node_details: 
153       coordinates: "Координати:"
154       part_of: "Дел од:"
155     node_history: 
156       download_xml: Преземи XML
157       node_history: Историја на јазолот
158       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
159       view_details: погледај подробности
160     not_found: 
161       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
162       type: 
163         changeset: измени
164         node: јазол
165         relation: однос
166         way: пат
167     paging_nav: 
168       of: од
169       showing_page: Приказ на страница
170     redacted: 
171       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
172       redaction: Редакција %{id}
173       type: 
174         node: јазол
175         relation: однос
176         way: пат
177     relation: 
178       download_xml: Преземи XML
179       relation: Однос
180       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
181       view_history: погледај ја историјата
182     relation_details: 
183       members: "Членови:"
184       part_of: "Дел од:"
185     relation_history: 
186       download_xml: Преземи XML
187       relation_history: Историја на односот
188       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
189       view_details: погледај подробности
190     relation_member: 
191       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
192       type: 
193         node: Јазол
194         relation: Однос
195         way: Пат
196     start: 
197       manually_select: Рачно избери друга површина
198       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
199     start_rjs: 
200       data_frame_title: Податоци
201       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
202       details: Подробно
203       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
204       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
205       hide_areas: Скриј подрачја
206       history_for_feature: Историја за [[feature]]
207       load_data: Вчитај ги податоците
208       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
209       loading: Вчитувам...
210       manually_select: Рачно изберете друга површина
211       object_list: 
212         api: Retrieve this area from the API
213         back: Прикажи список на предмети
214         details: Подробно
215         heading: Список на предмети
216         history: 
217           type: 
218             node: Јазол [[id]]
219             way: Пат [[id]]
220         selected: 
221           type: 
222             node: Јазол [[id]]
223             way: Пат [[id]]
224         type: 
225           node: Јазол
226           way: Пат
227       private_user: приватен корисник
228       show_areas: Прикажи подрачја
229       show_history: Прикажи историја
230       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
231       wait: Почекајте...
232       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
233     tag_details: 
234       tags: "Ознаки:"
235       wiki_link: 
236         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
237         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
238       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
239     timeout: 
240       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
241       type: 
242         changeset: менувач
243         node: јазол
244         relation: однос
245         way: пат
246     way: 
247       download_xml: Преземи XML
248       edit: уреди
249       view_history: погледај историја
250       way: Пат
251       way_title: "Пат: %{way_name}"
252     way_details: 
253       also_part_of: 
254         one: исто така дел и од патот %{related_ways}
255         other: исто така дел и од патиштата %{related_ways}
256       nodes: Јазли
257       part_of: "Дел од:"
258     way_history: 
259       download_xml: Преземи XML
260       view_details: погледај подробности
261       way_history: Историја на патот
262       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
263   changeset: 
264     changeset: 
265       anonymous: Анонимен
266       big_area: (голема)
267       id: бр. %{id}
268       no_comment: (нема)
269       no_edits: (нема уредувања)
270       show_area_box: прикажи рамка на површина
271       still_editing: (сè уште уредува)
272       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
273     changeset_paging_nav: 
274       next: Следно »
275       previous: « Претходно
276       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
277     changesets: 
278       area: Површина
279       comment: Коментар
280       id: Назнака
281       saved_at: Зачувано во
282       user: Корисник
283     list: 
284       description: Скорешни промени
285       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
286       description_friend: Измени на ваши пријатели
287       description_nearby: Измени од соседни корисници
288       description_user: Измени на %{user}
289       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
290       heading: Измени
291       heading_bbox: Измени
292       heading_friend: Измени
293       heading_nearby: Измени
294       heading_user: Измени
295       heading_user_bbox: Измени
296       title: Измени
297       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
298       title_friend: Измени на ваши пријатели
299       title_nearby: Измени од соседни корисници
300       title_user: Измени на %{user}
301       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
302     timeout: 
303       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
304   diary_entry: 
305     comments: 
306       ago: пред %{ago}
307       comment: Коментар
308       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
309       newer_comments: Понови коментари
310       older_comments: Постари коментари
311       post: Објава
312       when: Кога
313     diary_comment: 
314       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
315       confirm: Потврди
316       hide_link: Скриј го коментаров
317     diary_entry: 
318       comment_count: 
319         one: 1 коментар
320         other: "%{count} коментари"
321       comment_link: Коментирај на оваа ставка
322       confirm: Потврди
323       edit_link: Уреди ја оваа ставка
324       hide_link: Скриј ја ставкава
325       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
326       reply_link: Одговори на оваа ставка
327     edit: 
328       body: "Содржина:"
329       language: "Јазик:"
330       latitude: Геог. ширина
331       location: "Местоположба:"
332       longitude: Геог. должина
333       marker_text: Место на дневничкиот запис
334       save_button: Зачувај
335       subject: "Наслов:"
336       title: Уреди дневничка ставка
337       use_map_link: покажи на карта
338     feed: 
339       all: 
340         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
341         title: Дневнички ставки
342       language: 
343         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
344         title: Дневнички ставки на %{language_name}
345       user: 
346         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
347         title: Дневнички ставки на %{user}
348     list: 
349       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
350       new: "Нов дневнички запис:"
351       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
352       newer_entries: Понови ставки
353       no_entries: Нема дневнички ставки
354       older_entries: Постари ставки
355       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
356       title: Дневници на корисници
357       title_friends: Дневници на пријателите
358       title_nearby: Дневници на соседните корисници
359       user_title: Дневник на %{user}
360     location: 
361       edit: Уреди
362       location: "Местоположба:"
363       view: Преглед
364     new: 
365       title: Нова дневничка ставка
366     no_such_entry: 
367       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
368       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
369       title: Нема таква дневничка ставка
370     view: 
371       leave_a_comment: Пиши коментар
372       login: Најава
373       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
374       save_button: Зачувај
375       title: Дневникот на %{user} | %{title}
376       user_title: дневник на %{user}
377   editor: 
378     default: По основно (моментално %{name})
379     potlatch: 
380       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
381       name: Potlatch 1
382     potlatch2: 
383       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
384       name: Potlatch 2
385     remote: 
386       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
387       name: Далечинско управување
388   export: 
389     start: 
390       add_marker: Додај бележник на картата
391       area_to_export: Простор за извоз
392       embeddable_html: Вметнат HTML код
393       export_button: Извези
394       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a>.
395       format: Формат
396       format_to_export: Формат за извоз
397       image_size: Големина на сликата
398       latitude: Г.Ш.
399       licence: Лиценца
400       longitude: Г.Д.
401       manually_select: Рачно изберете друга површина
402       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
403       max: макс.
404       options: Нагодувања
405       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
406       output: Излезни податоци
407       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
408       scale: Размер
409       too_large: 
410         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
411         heading: Подрачјето е преголемо
412       zoom: Приближи
413     start_rjs: 
414       add_marker: Стави бележник на картата
415       change_marker: Смени позиција на бележникот
416       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
417       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
418       export: Извоз
419       manually_select: Рачно изберете друг простор
420       view_larger_map: Преглед на поголема карта
421   geocoder: 
422     description: 
423       title: 
424         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
425         osm_namefinder: "%{types} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Именикот на OpenStreetMap</a>"
426         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
427       types: 
428         cities: Градови
429         places: Места
430         towns: Гратчиња
431     description_osm_namefinder: 
432       prefix: "%{distance} %{direction} од %{type}"
433     direction: 
434       east: источно
435       north: северно
436       north_east: североисточно
437       north_west: северозападно
438       south: јужно
439       south_east: југоисточно
440       south_west: југозападно
441       west: западно
442     distance: 
443       one: околу 1 км
444       other: околу %{count} км
445       zero: помалку од 1 км
446     results: 
447       more_results: Повеќе резултати
448       no_results: Не пронајдов ништо
449     search: 
450       title: 
451         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
452         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
453         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
454         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
455         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
456         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
457         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
458     search_osm_namefinder: 
459       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} од %{parentname})"
460       suffix_place: ", %{distance} %{direction} од %{placename}"
461     search_osm_nominatim: 
462       prefix: 
463         aeroway: 
464           aerodrome: Аеродром
465           apron: Рампа
466           gate: Порта
467           helipad: Хелиодром
468           runway: Писта
469           taxiway: Рулажна патека
470           terminal: Терминал
471         amenity: 
472           WLAN: Безжичен интернет
473           airport: Аеродром
474           arts_centre: Дом на уметности
475           artwork: Уметничко дело
476           atm: Банкомат
477           auditorium: Аудиториум
478           bank: Банка
479           bar: Бар
480           bbq: Скара
481           bench: Клупа
482           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
483           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
484           biergarten: Пивска градина
485           brothel: Бордел
486           bureau_de_change: Менувачница
487           bus_station: Автобуска станица
488           cafe: Кафуле
489           car_rental: Рент-а-кар
490           car_sharing: Изнајмување автомобил
491           car_wash: Автоперална
492           casino: Казино
493           charging_station: Напојна станица
494           cinema: Кино
495           clinic: Клиника
496           club: Клуб
497           college: Колеџ
498           community_centre: Центар на заедница
499           courthouse: Суд
500           crematorium: Крематориум
501           dentist: Забар
502           doctors: Доктори
503           dormitory: Студентски дом
504           drinking_water: Питка вода
505           driving_school: Автошкола
506           embassy: Амбасада
507           emergency_phone: Итен телефон
508           fast_food: Брза храна
509           ferry_terminal: Ферибот-терминал
510           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
511           fire_station: Пожарна
512           food_court: Штандови за брза храна
513           fountain: Фонтана
514           fuel: Гориво
515           grave_yard: Гробишта
516           gym: Теретана / фитнес
517           hall: Соборна сала
518           health_centre: Здравствен центар
519           hospital: Болница
520           hotel: Хотел
521           hunting_stand: Ловечка кула
522           ice_cream: Сладолед
523           kindergarten: Градинка
524           library: Библиотека
525           market: Пазар
526           marketplace: Пазар
527           mountain_rescue: Планинарско спасување
528           nightclub: Ноќен клуб
529           nursery: Јасли
530           nursing_home: Старечки дом
531           office: Канцеларија
532           park: Парк
533           parking: Паркинг
534           pharmacy: Аптека
535           place_of_worship: Верски објект
536           police: Полиција
537           post_box: Поштенско сандаче
538           post_office: Пошта
539           preschool: Претшколска установа
540           prison: Затвор
541           pub: Пивница
542           public_building: Јавен објект
543           public_market: Градски пазар
544           reception_area: Рецепција
545           recycling: Рециклирање
546           restaurant: Ресторан
547           retirement_home: Старечки дом
548           sauna: Сауна
549           school: Училиште
550           shelter: Засолниште
551           shop: Дуќан
552           shopping: Дуќани
553           shower: Туш
554           social_centre: Социјален центар
555           social_club: Друштвен клуб
556           studio: Студио
557           supermarket: Супермаркет
558           swimming_pool: Базен
559           taxi: Такси
560           telephone: Телефонска говорница
561           theatre: Театар
562           toilets: Тоалет
563           townhall: Градски дом
564           university: Универзитет
565           vending_machine: Вендинг-машина
566           veterinary: Ветеринарна клиника
567           village_hall: Месна заедница
568           waste_basket: Корпа за отпадоци
569           wifi: Безжичен интернет
570           youth_centre: Младински центар
571         boundary: 
572           administrative: Административна граница
573           census: Пописна граница
574           national_park: Национален парк
575           protected_area: Заштитено подрачје
576         bridge: 
577           aqueduct: Аквадукт
578           suspension: Висечки мост
579           swing: Вртечки мост
580           viaduct: Вијадукт
581           "yes": Мост
582         building: 
583           "yes": Градба
584         highway: 
585           bridleway: Коњски пат
586           bus_guideway: Автобуски шини
587           bus_stop: Автобуска постојка
588           byway: Спореден пат
589           construction: Автопат во изградба
590           cycleway: Велосипедска патека
591           emergency_access_point: Прва помош
592           footway: Тротоар
593           ford: Брод
594           living_street: Маалска улица
595           milestone: Милјоказ
596           minor: Помал спореден пат
597           motorway: Автопат
598           motorway_junction: Клучка
599           motorway_link: Приклучен пат
600           path: Патека
601           pedestrian: Пешачка патека
602           platform: Платформа
603           primary: Главен пат
604           primary_link: Главен пат
605           raceway: Тркачка патека
606           residential: Станбен
607           rest_area: Одмориште
608           road: Пат
609           secondary: Спореден пат
610           secondary_link: Спореден пат
611           service: Помошен пат
612           services: Крајпатен сервис
613           speed_camera: Брзиноловец
614           steps: Скалила
615           stile: Тарабен премин
616           tertiary: Третостепен пат
617           tertiary_link: Третостепен пат
618           track: Полски пат
619           trail: Патека
620           trunk: Магистрала
621           trunk_link: Магистрала
622           unclassified: Некласификуван пат
623           unsurfaced: Неасфалтиран пат
624         historic: 
625           archaeological_site: Археолошки локалитет
626           battlefield: Бојно поле
627           boundary_stone: Граничен камен
628           building: Градба
629           castle: Замок
630           church: Црква
631           fort: Утврдување
632           house: Куќа
633           icon: Икона
634           manor: Велепоседнички дом
635           memorial: Споменик
636           mine: Рудник
637           monument: Споменик
638           museum: Музеј
639           ruins: Рушевини
640           tower: Кула
641           wayside_cross: Крајпатен крст
642           wayside_shrine: Параклис
643           wreck: Бродолом
644         landuse: 
645           allotments: Парцели
646           basin: Басен
647           brownfield: Угар
648           cemetery: Гробишта
649           commercial: Комерцијално подрачје
650           conservation: Заштитено земјиште
651           construction: Градилиште
652           farm: Фарма
653           farmland: Обработливо земјиште
654           farmyard: Земјоделски двор
655           forest: Шума
656           garages: Гаража
657           grass: Трева
658           greenfield: Неискористено земјиште
659           industrial: Индустриско подрачје
660           landfill: Депонија
661           meadow: Ливада
662           military: Воено подрачје
663           mine: Рудник
664           nature_reserve: Природен резерват
665           orchard: Овоштарник
666           park: Парк
667           piste: Писта
668           quarry: Каменолом
669           railway: Железница
670           recreation_ground: Рекреативен терен
671           reservoir: Резервоар
672           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
673           residential: Станбено подрачје
674           retail: Дуќани
675           road: Патно подрачје
676           village_green: Селско зеленило
677           vineyard: Лозници
678           wetland: Мочуриште
679           wood: Шума
680         leisure: 
681           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
682           bird_hide: Набљудувалиште за птици
683           common: Општествена земја
684           fishing: Рибарење
685           fitness_station: Технички преглед
686           garden: Градина
687           golf_course: Голф-терен
688           ice_rink: Лизгалиште
689           marina: Марина
690           miniature_golf: Миниголф
691           nature_reserve: Природен резерват
692           park: Парк
693           pitch: Спортски терен
694           playground: Детско игралиште
695           recreation_ground: Разонодно место
696           sauna: Сауна
697           slipway: Испуст
698           sports_centre: Спортски центар
699           stadium: Стадион
700           swimming_pool: Базен
701           track: Спортска патека
702           water_park: Аквапарк
703         military: 
704           airfield: Воено слетувалиште
705           barracks: Касарна
706           bunker: Бункер
707         natural: 
708           bay: Залив
709           beach: Плажа
710           cape: ‘Рт
711           cave_entrance: Влез во пештера
712           channel: Канал
713           cliff: Гребен
714           crater: Кратер
715           dune: Дина
716           feature: Елемент
717           fell: Фел
718           fjord: Фјорд
719           forest: Шума
720           geyser: Гејзер
721           glacier: Глечер
722           heath: Голет
723           hill: Рид
724           island: Остров
725           land: Земја
726           marsh: Бара
727           moor: Пустара
728           mud: Кал
729           peak: Врв
730           point: Точка
731           reef: Гребен
732           ridge: Срт
733           river: Река
734           rock: Карпа
735           scree: Сип
736           scrub: Честак
737           shoal: Плитко место
738           spring: Извор
739           stone: Камен
740           strait: Проток
741           tree: Дрво
742           valley: Долина
743           volcano: Вулкан
744           water: Вода
745           wetland: Мочуриште
746           wetlands: Мочуриште
747           wood: Шума
748         office: 
749           accountant: Сметководител
750           architect: Архитект
751           company: Фирма
752           employment_agency: Агенција за вработување
753           estate_agent: Агенција за недвижности
754           government: Владина служба
755           insurance: Служба за осигурување
756           lawyer: Адвокат
757           ngo: НВО-канцеларија
758           telecommunication: Телекомуникациска служба
759           travel_agent: Туристичка агенција
760           "yes": Канцеларија
761         place: 
762           airport: Аеродром
763           city: Град
764           country: Земја
765           county: Округ
766           farm: Фарма
767           hamlet: Селце
768           house: Куќа
769           houses: Куќи
770           island: Остров
771           islet: Островче
772           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
773           locality: Месност
774           moor: Пустара
775           municipality: Општина
776           postcode: Поштенски број
777           region: Регион
778           sea: Море
779           state: Покраина
780           subdivision: Админ. подрачје
781           suburb: Населба
782           town: Град
783           unincorporated_area: Нездружено подрачје
784           village: Село
785         railway: 
786           abandoned: Напуштена железничка линија
787           construction: Железничка линија во изградба
788           disused: Напуштена железничка линија
789           disused_station: Напуштена железничка станица
790           funicular: Жичена железница
791           halt: Железничка постојка
792           historic_station: Историска железничка станица
793           junction: Железнички јазол
794           level_crossing: Надвозник
795           light_rail: Лека железница
796           miniature: Минијатурна железница
797           monorail: Едношинска линија
798           narrow_gauge: Теснолинејка
799           platform: Железнички перон
800           preserved: Зачувана железничка линија
801           spur: Железнички огранок
802           station: Железничка станица
803           subway: Метро станица
804           subway_entrance: Влез во метро
805           switch: Железнички пунктови
806           tram: Трамвајска линија
807           tram_stop: Трамвајска постојка
808           yard: Железничко депо
809         shop: 
810           alcohol: Алкохол на црно
811           antiques: Старинарница
812           art: Уметнички дуќан
813           bakery: Пекара
814           beauty: Козметика
815           beverages: Пијалоци
816           bicycle: Продавница за велосипеди
817           books: Книжарница
818           butcher: Месарница
819           car: Автосалон
820           car_parts: Автоделови
821           car_repair: Автосервис
822           carpet: Дуќан за теписи
823           charity: Добротворна продавница
824           chemist: Аптека
825           clothes: Дуќан за облека
826           computer: Продавница за сметачи
827           confectionery: Слаткарница
828           convenience: Бакалница
829           copyshop: Фотокопир
830           cosmetics: Козметика
831           department_store: Стоковна куќа
832           discount: Распродажен дуќан
833           doityourself: Направи-сам
834           dry_cleaning: Хемиско чистење
835           electronics: Електронска опрема
836           estate_agent: Недвижности
837           farm: Земјоделски дуќан
838           fashion: Бутик
839           fish: Рибарница
840           florist: Цвеќара
841           food: Продавница за храна
842           funeral_directors: Погребална служба
843           furniture: Мебел
844           gallery: Галерија
845           garden_centre: Градинарски центар
846           general: Колонијал
847           gift: Дуќан за подароци
848           greengrocer: Пиљара
849           grocery: Бакалница
850           hairdresser: Фризер
851           hardware: Алат и опрема
852           hifi: Аудиосистеми
853           insurance: Осигурително
854           jewelry: Јувелир
855           kiosk: Трафика
856           laundry: Пералница
857           mall: Трговски центар
858           market: Пазар
859           mobile_phone: Мобилни телефони
860           motorcycle: Моторцикли
861           music: Музички дуќан
862           newsagent: Весникара
863           optician: Оптичар
864           organic: Здрава храна
865           outdoor: Дуќан на отворено
866           pet: Домашни миленици
867           photo: Фотографски дуќан
868           salon: Салон
869           shoes: Обувки
870           shopping_centre: Трговски центар
871           sports: Спортски дуќан
872           stationery: Прибор и репроматеријали
873           supermarket: Супермаркет
874           toys: Продавница за играчки
875           travel_agency: Туристичка агенција
876           video: Видеотека
877           wine: Алкохолни пијалоци
878         tourism: 
879           alpine_hut: Планинска куќарка
880           artwork: Уметничко дело
881           attraction: Атракција
882           bed_and_breakfast: Полупансион
883           cabin: Колиба
884           camp_site: Камп
885           caravan_site: Автокамп
886           chalet: Брвнара
887           guest_house: Пансион
888           hostel: Хостел
889           hotel: Хотел
890           information: Информации
891           lean_to: Прилепена стреа
892           motel: Мотел
893           museum: Музеј
894           picnic_site: Излетничко место
895           theme_park: Забавен парк
896           valley: Долина
897           viewpoint: Видиковец
898           zoo: Зоолошка
899         tunnel: 
900           "yes": Тунел
901         waterway: 
902           artificial: Вештачки воден пат
903           boatyard: Чамцоградилиште
904           canal: Канал
905           connector: Слив
906           dam: Брана
907           derelict_canal: Запуштен канал
908           ditch: Канач
909           dock: Док
910           drain: Одвод
911           lock: Каналска брана
912           lock_gate: Каналска капија
913           mineral_spring: Минерален извор
914           mooring: Сидриште
915           rapids: Брзак
916           river: Река
917           riverbank: Кеј
918           stream: Поток
919           wadi: Вади
920           water_point: Пристап до вода
921           waterfall: Водопад
922           weir: Јаз
923   html: 
924     dir: ltr
925   javascripts: 
926     map: 
927       base: 
928         cycle_map: Велосипедска карта
929         mapquest: MapQuest Open
930         standard: Стандардна
931         transport_map: Сообраќајна карта
932     site: 
933       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
934       edit_tooltip: Уредување на картата
935       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
936       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
937       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
938       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
939   layouts: 
940     community: Заедница
941     community_blogs: Блогови на заедницата
942     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
943     copyright: Авторски права и лиценца
944     documentation: Документација
945     documentation_title: Документација за проектот
946     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
947     donate_link_text: доброволен прилог
948     edit: Уреди
949     edit_with: Уреди со %{editor}
950     export: Извези
951     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
952     foundation: Фондација
953     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
954     gps_traces: GPS-траги
955     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
956     help: Помош
957     help_centre: Центар за помош
958     help_title: Помошна страница за проектот
959     history: Историја
960     home: дома
961     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
962     inbox: пораки (%{count})
963     inbox_tooltip: 
964       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
965       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
966       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
967     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
968     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
969     intro_2_download: преземање
970     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
971     intro_2_license: отворена лиценца
972     intro_2_use: употреба
973     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
974     license: 
975       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
976     log_in: најави ме
977     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
978     logo: 
979       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
980     logout: одјава
981     logout_tooltip: Одјава
982     make_a_donation: 
983       text: Дарувајте
984       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
985     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
986     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
987     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
988     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
989     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
990     partners_partners: партнери
991     partners_ucl: VR-центарот на UCL
992     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
993     sign_up: регистрација
994     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
995     sotm2011: Дојдете на Конференцијата на OpenStreetMap 2011 што се одржува од 9 до 11 септември во Денвер!
996     tag_line: Слободна вики-карта на светот
997     user_diaries: Кориснички дневници
998     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
999     view: Карта
1000     view_tooltip: Види карта
1001     welcome_user: Добредојде, %{user_link}
1002     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
1003     wiki: Вики
1004     wiki_title: Помошна страница за проектот
1005     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1006   license_page: 
1007     foreign: 
1008       english_link: англискиот оригинал
1009       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1010       title: За овој превод
1011     legal_babble: "<h2>Авторски права и лиценца</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i>, и е лиценциран со <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив\n   комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Слободно можете да ги копирате, распространувате, јавно прикажувате и адаптирате нашите карти\n  и податоци, под услов да го наведете OpenStreetMap и неговите\n  учесници. Ако ги менувате или темелите дела врз нашите карти и податоци\n  резултатите можете да ги распространувате само под истата лиценца.\n  Во полниот <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">законски\n  правилник</a> се објаснети вашите права и должности.\n</p>\n\n<h3>Како да го наведувате OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Доколку користите слики од карти на OpenStreetMap, бараме\n  наводот да содржи барем &ldquo;&copy; Учесници на\n  OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Ако користите само податоци од картите,\n  бараме наводот да гласи &ldquo;Картографски податоци &copy; Учесници на OpenStreetMap,\n  CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Кадешто е можно, OpenStreetMap треба да има хиперврска <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  и CC BY-SA до <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk</a>. Доколку\n  користите медиум кадешто не може да се ставаат врски (како на пр.\n  печатено издание), ви препорачуваме да ги наведете корисниците на\n  www.openstreetmap.org (на пр. со проширување на\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; со полнава адреса) и до\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Како да дознаете повеќе</h3>\n<p>\n  Прочитајте повеќе за користењето на нашите податоци на <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правните\n  ЧПП</a>.\n</p>\n<p>\n  Учесниците во OSM се потсетуваат никогаш да не ставаат податоци од\n  извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\n  јасна дозвола од имателите на авторските права.\n</p>\n<p>\n  Иако OpenStreetMap има отворени податоци, ние сепак не можеме бесплатно да \n  го нудиме картографскиот програм на развивачи кои се трети лица.\n\n  Погледајте ги нашите <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Правила на користење на програмот</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Правила на користење на полињата</a>\n  и <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Правила на користење на Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Нашите учесници</h3>\n<p>\n  Нашата лиценца CC BY-SA бара да &ldquo;го наведете изворниот\n  автор разумно за медиумот или средството што го\n  користите&rdquo;. Поединечните картографи на OSM не бараат да\n  бидат наведувани посебно, туку само како &ldquo;Учесници на\n  OpenStreetMap&rdquo;, но онаму кадешто OpenStreetMap содржи податоци\n  од некоја државна картографска установа или друг важен извор,\n  веројатно би било разумно да ги наведете нив директно,\n  наведувајќи ги како што тие обично се наведуваат, или ставајќи врска до нивната страница.\n</p>\n\n<!--\nИнформации за уредниците на страници\n\nТука се наведени само оние организации кои бараат да бидат наведени\nкако предуслов за користење на нивните податоци на OpenStreetMap. Ова не е\nопшт каталог на увезени податоци, и не смее да се користи, освен кога\nсе бара навод за да се задоволат условите на лиценцата на увезените\nподатоци.\n\nСите дополнувања мора најпрвин да се продискутираат со систем-администраторите на OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Австралија</strong>: Содржи податоци за населби засновани на\n   податоци на Австралиската служба за статистика.</li>\n<li><strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под лиценцата\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n   <li><strong>Канада</strong>: Содржи податоци од\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада) и StatCan (Географско одделение,\n   Статистика Канада).</li>\n   <li><strong>Франција</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Главната даночна управа.</li>\n   <li><strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; И податоци, 2007 \n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Land Information New Zealand. Крунски авторски права задржани.</li>\n   <li><strong>Полска</strong>: Содржи податоци од <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL карти</a>. Авторски права на\n   учесниците на UMP-pcPL.\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">\n   Повеќе за употребата на податоци од UMP во OSM</a></li>\n   <li><strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци преземени од\n   <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главниот директорат:\n   Национални геопросторни информации</a>, Државни права задржани.</li>\n   <li><strong>Обединето Кралство</strong>: Податоци од Ordnance Survey \n   &copy; Крунски авторски права и права врз базата на податоци\n   2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Поставањето на податоци во OpenStreetMap не подразбира дека изворниот \n  добавувач на податоци го поддржува и застапува OpenStreetMap, дека дава било каква гаранција, или пак\n  дека прифаќа било каква одговорност.\n</p>"
1012     native: 
1013       mapping_link: почнете со изработка на карти
1014       native_link: македонската верзија
1015       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1016       title: За страницава
1017   message: 
1018     delete: 
1019       deleted: Пораката е избришана
1020     inbox: 
1021       date: Датум
1022       from: Од
1023       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1024       my_inbox: Моето сандаче
1025       new_messages: 
1026         one: "%{count} нова порака"
1027         other: "%{count} нови пораки"
1028       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1029       old_messages: 
1030         one: "%{count} стара порака"
1031         other: "%{count} стари пораки"
1032       outbox: за праќање
1033       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1034       subject: Наслов
1035       title: Примени
1036     mark: 
1037       as_read: Пораката е означена како прочитана
1038       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1039     message_summary: 
1040       delete_button: Избриши
1041       read_button: Означи како прочитано
1042       reply_button: Одговори
1043       unread_button: Означи како непрочитано
1044     new: 
1045       back_to_inbox: Назад во примени
1046       body: Содржина
1047       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1048       message_sent: Пораката е испратена
1049       send_button: Испрати
1050       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1051       subject: Наслов
1052       title: Испрати ја пораката
1053     no_such_message: 
1054       body: Нажалост нема порака со тој id.
1055       heading: Нема таква порака
1056       title: Нема таква порака
1057     outbox: 
1058       date: Датум
1059       inbox: примени пораки
1060       messages: 
1061         one: Имате %{count} испратена порака
1062         other: Имате %{count} испратени пораки
1063       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1064       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1065       outbox: за праќање
1066       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1067       subject: Наслов
1068       title: За праќање
1069       to: До
1070     read: 
1071       back_to_inbox: Назад во добиени
1072       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1073       date: Датум
1074       from: Од
1075       reading_your_messages: Читање на пораките
1076       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
1077       reply_button: Одговори
1078       subject: Наслов
1079       title: Прочитај ја пораката
1080       to: За
1081       unread_button: Означи како непрочитано
1082       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1083     reply: 
1084       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1085     sent_message_summary: 
1086       delete_button: Избриши
1087   notifier: 
1088     diary_comment_notification: 
1089       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1090       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1091       hi: Здраво %{to_user},
1092       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1093     email_confirm: 
1094       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1095     email_confirm_html: 
1096       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1097       greeting: Здраво,
1098       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1099     email_confirm_plain: 
1100       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1101       greeting: Здраво,
1102       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1103       hopefully_you_2: "%{server_url} со новата адреса %{new_address}."
1104     friend_notification: 
1105       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1106       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1107       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1108       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1109     gpx_notification: 
1110       and_no_tags: и без ознаки.
1111       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1112       failure: 
1113         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1114         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1115         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1116         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1117         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1118       greeting: Здраво,
1119       success: 
1120         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1121         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1122       with_description: со описот
1123       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1124     lost_password: 
1125       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1126     lost_password_html: 
1127       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1128       greeting: Здраво,
1129       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1130     lost_password_plain: 
1131       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1132       greeting: Здраво,
1133       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1134       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1135     message_notification: 
1136       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1137       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1138       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1139       hi: Здраво %{to_user},
1140       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1141     signup_confirm: 
1142       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1143     signup_confirm_html: 
1144       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1145       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1146       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1147       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1148       greeting: Здраво!
1149       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1150       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1151       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1152       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1153       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1154       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1155       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1156     signup_confirm_plain: 
1157       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1158       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1159       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1160       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1161       current_user_1: Список на тековни корисници во категории, врз основа на нивната местоположба во светот
1162       current_user_2: "местоположба во светот ќе најдете на:"
1163       greeting: Здраво!
1164       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1165       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1166       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1167       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1168       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1169       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1170       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1171       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1172       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1173       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1174   oauth: 
1175     oauthorize: 
1176       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1177       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1178       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1179       allow_write_api: ја менува картата.
1180       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1181       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1182       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1183       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1184     revoke: 
1185       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1186   oauth_clients: 
1187     create: 
1188       flash: Информациите се успешно регистрирани
1189     destroy: 
1190       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1191     edit: 
1192       submit: Уреди
1193       title: Уредете ја апликацијата
1194     form: 
1195       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1196       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1197       allow_write_api: ја менува картата.
1198       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1199       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1200       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1201       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1202       name: Име
1203       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1204       required: Се бара
1205       support_url: URL поддршка
1206       url: URL адреса на главната апликација
1207     index: 
1208       application: Назив на прил. програм
1209       issued_at: Издадено
1210       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1211       my_apps: Мои клиентни апликации
1212       my_tokens: Мои овластени апликации
1213       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1214       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1215       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1216       revoke: Поништи!
1217       title: Мои OAuth податоци
1218     new: 
1219       submit: Регистрирање
1220       title: Регистрирајте нова апликација
1221     not_found: 
1222       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1223     show: 
1224       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1225       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1226       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1227       allow_write_api: ја менува картата.
1228       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1229       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1230       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1231       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1232       confirm: Дали сте сигурни?
1233       delete: Избриши клиент
1234       edit: Измени подробности
1235       key: "Потрошувачки клуч:"
1236       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1237       secret: "Потрошувачка тајна:"
1238       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1239       title: OAuth податоци за %{app_name}
1240       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1241     update: 
1242       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1243   printable_name: 
1244     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1245   redaction: 
1246     create: 
1247       flash: Редакцијата е создадена.
1248     destroy: 
1249       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1250       flash: Редакцијата е поништена.
1251       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1252     edit: 
1253       description: Опис
1254       heading: Уреди редакција
1255       submit: Зачувај редакција
1256       title: Уреди редакција
1257     index: 
1258       empty: Нема редакции.
1259       heading: Список на редакции
1260       title: Список на редакции
1261     new: 
1262       description: Опис
1263       heading: Внесете информации за новата редакција
1264       submit: Создај редакција
1265       title: Создавање на нова редакција
1266     show: 
1267       confirm: Дали сте сигурни?
1268       description: "Опис:"
1269       destroy: Отстрани ја редакцијава
1270       edit: Уреди ја редакцијава
1271       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1272       title: Приказ на редакција
1273       user: "Создавач:"
1274     update: 
1275       flash: Промените се зачувани.
1276   site: 
1277     edit: 
1278       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1279       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1280       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1281       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1282       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1283       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1284       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1285       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1286       user_page_link: корисничка страница
1287     index: 
1288       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1289       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1290       license: 
1291         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1292         notice: Под лиценцата %{license_name} од %{project_name} и неговите учесници.
1293         project_name: проектот OpenStreetMap
1294       permalink: Постојана врска
1295       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1296       shortlink: Кратка врска
1297     key: 
1298       map_key: Легенда
1299       map_key_tooltip: Легенда на картата
1300       table: 
1301         entry: 
1302           admin: Административна граница
1303           allotments: Парцели
1304           apron: 
1305             - Аеродромска платформа
1306             - терминал
1307           bridge: Црна линија = мост
1308           bridleway: Пешачко-влечен пат
1309           brownfield: Запуштено подрачје
1310           building: Значајно здание
1311           byway: Спореден пат
1312           cable: 
1313             - клупна жичарница
1314             - клупна жичарница
1315           cemetery: Гробишта
1316           centre: Спортски центар
1317           commercial: Комерцијално подрачје
1318           common: 
1319             - Општествена земја
1320             - ливада
1321           construction: Патишта во изградба
1322           cycleway: Велосипедска патека
1323           destination: Пристап до одредницата
1324           farm: Фарма
1325           footway: Пешачка патека
1326           forest: Шума
1327           golf: Голф-терен
1328           heathland: Голиште
1329           industrial: Индустриско подрачје
1330           lake: 
1331             - Езеро
1332             - резервоар
1333           military: Воено подрачје
1334           motorway: Автопат
1335           park: Парк
1336           permissive: Дозволив пристап
1337           pitch: Спортски терен
1338           primary: Главен пат
1339           private: Приватен пристап
1340           rail: Железница
1341           reserve: Природен резерват
1342           resident: Станбено подрачје
1343           retail: Трговско подрачје
1344           runway: 
1345             - Аеродромска писта
1346             - рулажна патека
1347           school: 
1348             - Училиште
1349             - универзитет
1350           secondary: Спореден пат
1351           station: Железничка станица
1352           subway: Метро
1353           summit: 
1354             - Врв
1355             - врв
1356           tourist: Туристичка атракција
1357           track: Патека
1358           tram: 
1359             - Лека железница
1360             - трамвај
1361           trunk: Главна сообраќајна артерија
1362           tunnel: Испрекината линија = тунел
1363           unclassified: Некласификуван пат
1364           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1365           wood: Шумичка
1366     markdown_help: 
1367       alt: Алетрн. текст
1368       first: Прва ставка
1369       heading: Наслов
1370       headings: Наслови
1371       image: Слика
1372       link: Врска
1373       ordered: Подреден список
1374       second: Втора ставка
1375       subheading: Поднаслов
1376       text: Текст
1377       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1378       unordered: Неподреден список
1379       url: URL
1380     richtext_area: 
1381       edit: Уреди
1382       preview: Преглед
1383     search: 
1384       search: Пребарај
1385       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1386       submit_text: ->
1387       where_am_i: Каде сум?
1388       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1389     sidebar: 
1390       close: Затвори
1391       search_results: Резултати од пребарувањето
1392   time: 
1393     formats: 
1394       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1395   trace: 
1396     create: 
1397       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1398       upload_trace: Подигни GPS-трага
1399     delete: 
1400       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1401     edit: 
1402       description: "Опис:"
1403       download: преземи
1404       edit: уреди
1405       filename: "Податотека:"
1406       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1407       map: карта
1408       owner: "Сопственик:"
1409       points: "Точки:"
1410       save_button: Сочувај промени
1411       start_coord: "Почетна координата:"
1412       tags: "Ознаки:"
1413       tags_help: одделено со запирка
1414       title: Ја уредувате трагата %{name}
1415       uploaded_at: "Подигнато во:"
1416       visibility: "Видливост:"
1417       visibility_help: што значи ова?
1418       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1419     list: 
1420       public_traces: Јавни GPS-траги
1421       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1422       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1423       your_traces: Ваши GPS-траги
1424     make_public: 
1425       made_public: Трагата е објавена
1426     offline: 
1427       heading: GPX-складиште вон интернет
1428       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1429     offline_warning: 
1430       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1431     trace: 
1432       ago: пред %{time_in_words_ago}
1433       by: од
1434       count_points: "%{count} точки"
1435       edit: уреди
1436       edit_map: Уредување
1437       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1438       in: во
1439       map: карта
1440       more: повеќе
1441       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1442       private: ПРИВАТНО
1443       public: ЈАВНО
1444       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1445       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1446       view_map: Погледај ја картата
1447     trace_form: 
1448       description: "Опис:"
1449       help: Помош
1450       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1451       tags: "Ознаки:"
1452       tags_help: одделено со запирка
1453       upload_button: Подигни
1454       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1455       visibility: "Видливост:"
1456       visibility_help: што значи ова?
1457       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1458     trace_header: 
1459       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1460       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1461       traces_waiting: Имате %{count} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1462       upload_trace: Подигни трага
1463     trace_optionals: 
1464       tags: Ознаки
1465     trace_paging_nav: 
1466       newer: Понови траги
1467       older: Постари траги
1468       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
1469     view: 
1470       delete_track: Избриши ја трагава
1471       description: "Опис:"
1472       download: преземи
1473       edit: уреди
1474       edit_track: Уреди ја трагава
1475       filename: "Податотека:"
1476       heading: Ја гледате трагата %{name}
1477       map: карта
1478       none: Ништо
1479       owner: "Сопственик:"
1480       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1481       points: "Точки:"
1482       start_coordinates: "Почетна координата:"
1483       tags: "Ознаки:"
1484       title: Ја гледате трагата  %{name}
1485       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1486       uploaded: "Подигнато во:"
1487       visibility: "Видливост:"
1488     visibility: 
1489       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1490       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1491       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1492       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1493   user: 
1494     account: 
1495       contributor terms: 
1496         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1497         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1498         heading: "Услови за учество:"
1499         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1500         link text: што е ова?
1501         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1502         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1503       current email address: "Тековна е-пошта:"
1504       delete image: Отстрани тековна слика
1505       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1506       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1507       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1508       home location: "Матична местоположба:"
1509       image: "Слика:"
1510       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1511       keep image: Задржи ја тековната слика
1512       latitude: Геог. ширина
1513       longitude: Геог. должина
1514       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1515       my settings: Мои прилагодувања
1516       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1517       new image: Додај слика
1518       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1519       openid: 
1520         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1521         link text: што е ова?
1522         openid: OpenID
1523       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1524       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1525       profile description: "Опис за профилот:"
1526       public editing: 
1527         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1528         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1529         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1530         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1531         enabled link text: што е ова?
1532         heading: "Јавно уредување:"
1533       public editing note: 
1534         heading: Јавно уредување
1535         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1536       replace image: Замени тековна слика
1537       return to profile: Назад кон профилот
1538       save changes button: Зачувај ги промените
1539       title: Уреди сметка
1540       update home location on click: Подновувај го матичната местоположба кога ќе кликнам на картата
1541     confirm: 
1542       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1543       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1544       button: Потврди
1545       heading: Потврди корисничка сметка
1546       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1547       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1548       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1549       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1550     confirm_email: 
1551       button: Потврди
1552       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1553       heading: Потврди промена на е-пошта
1554       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1555       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1556     confirm_resend: 
1557       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1558       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1559     filter: 
1560       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1561     go_public: 
1562       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1563     list: 
1564       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1565       empty: Нема најдено такви корисници
1566       heading: Корисници
1567       hide: Скриј одбрани корисници
1568       showing: 
1569         one: Прикажана е страницата %{page} (%{first_item} од %{items})
1570         other: Прикажани се страниците %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1571       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1572       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1573       title: Корисници
1574     login: 
1575       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1576       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1577       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1578       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1579       email or username: Е-пошта или корисничко име
1580       heading: Најава
1581       login_button: Најава
1582       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1583       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1584       no account: Немате сметка?
1585       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Дознајте повеќе за престојната промена на лиценцата на OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">преводи</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">разговор</a>)
1586       notice_terms: OpenStreetMap добива нова лиценца на 1 април 2012. Оваа лиценца е отворена исто како сегашната, но правните подробности се многу посоодветни на нашата картографска база на податоци. Со задоволство би ги задржале сите ваши придонеси на OpenStreetMap, но ова е можно само доколку согласувате да бидат објавени под условите на новата лиценца. Во спротивно ќе мораме да ги отстраниме од базата.<br /><br />Најавете се, прочитајте ги новите услови и видете дали се согласувате со нив. Ви благодариме!
1587       openid: "%{logo} OpenID:"
1588       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1589       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1590       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1591       openid_providers: 
1592         aol: 
1593           alt: Најава со OpenID од AOL
1594           title: Најава со AOL
1595         google: 
1596           alt: Најава со OpenID од Google
1597           title: Најава со Google
1598         myopenid: 
1599           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1600           title: Најава со myOpenID
1601         openid: 
1602           alt: Најава со URL за OpenID
1603           title: Најава со OpenID
1604         wordpress: 
1605           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1606           title: Најава со Wordpress
1607         yahoo: 
1608           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1609           title: Најава со Yahoo
1610       password: "Лозинка:"
1611       register now: Регистрација
1612       remember: "Запомни ме:"
1613       title: Најава
1614       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1615       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1616       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1617     logout: 
1618       heading: Одјава од OpenStreetMap
1619       logout_button: Одјава
1620       title: Одјава
1621     lost_password: 
1622       email address: "Е-пошта:"
1623       heading: Ја заборавивте лозинката?
1624       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1625       new password button: Смени лозинка
1626       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1627       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1628       title: Загубена лозинка
1629     make_friend: 
1630       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1631       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1632       success: Сега сте пријатели со %{name}.
1633     new: 
1634       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1635       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1636       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1637       continue: Продолжи
1638       display name: "Име за приказ:"
1639       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1640       email address: "Е-пошта:"
1641       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1642       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1643       heading: Создајте корисничка сметка
1644       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1645       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1646       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1647       openid: "%{logo} OpenID:"
1648       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1649       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1650       password: "Лозинка:"
1651       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1652       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1653       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1654       title: Направи сметка
1655       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1656     no_such_user: 
1657       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1658       heading: Корисникот %{user} не постои.
1659       title: Нема таков корисник
1660     popup: 
1661       friend: Пријател
1662       nearby mapper: Соседен картограф
1663       your location: Ваша местоположба
1664     remove_friend: 
1665       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1666       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1667     reset_password: 
1668       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1669       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1670       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1671       heading: Смени лозинка за %{user}
1672       password: "Лозинка:"
1673       reset: Смени лозинка
1674       title: Смени лозинка
1675     set_home: 
1676       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1677     suspended: 
1678       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1679       heading: Сметката е закочена
1680       title: Сметката е закочена
1681       webmaster: мреж. управник
1682     terms: 
1683       agree: Се согласувам
1684       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1685       consider_pd_why: Што е ова?
1686       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1687       decline: Одбиј
1688       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1689       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1690       heading: Услови на учество
1691       legale_names: 
1692         france: Франција
1693         italy: Италија
1694         rest_of_world: Остатокот од светот
1695       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1696       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1697       title: Услови на учество
1698       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1699     view: 
1700       activate_user: активирај го корисников
1701       add as friend: додај како пријател
1702       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1703       block_history: погледај добиени блокови
1704       blocks by me: извршени болокови
1705       blocks on me: добиени блокови
1706       comments: коментари
1707       confirm: Потврди
1708       confirm_user: потврди го корисников
1709       create_block: блокирај го корисников
1710       created from: "Создадено од:"
1711       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1712       ct declined: Одбиен
1713       ct status: "Услови за учество:"
1714       ct undecided: Неодлучено
1715       deactivate_user: деактивирај го корисников
1716       delete_user: избриши го корисников
1717       description: Опис
1718       diary: дневник
1719       edits: уредувања
1720       email address: Е-пошта
1721       friends_changesets: Сите измени на пријателите
1722       friends_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на пријателите
1723       hide_user: скриј го корисников
1724       if set location: Ако ја наместите вашата местоположба, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Матичната местоположба можете да си ја наместите на страницата %{settings_link}.
1725       km away: "%{count} км од вас"
1726       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1727       m away: "%{count} м од вас"
1728       mapper since: "Картограф од:"
1729       moderator_history: погледај добиени блокови
1730       my comments: мои коментари
1731       my diary: мојот дневник
1732       my edits: мои уредувања
1733       my settings: мои прилагодувања
1734       my traces: мои траги
1735       nearby users: Други соседни корисници
1736       nearby_changesets: Прелистување на сите измени на соседните корисници
1737       nearby_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на соседните корисници
1738       new diary entry: нова ставка во дневникот
1739       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1740       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1741       oauth settings: oauth поставки
1742       remove as friend: отстрани од пријатели
1743       role: 
1744         administrator: Овој корисник е администратор
1745         grant: 
1746           administrator: Додели администраторски пристап
1747           moderator: Додели модераторски пристап
1748         moderator: Овој корисник е модератор
1749         revoke: 
1750           administrator: Лиши од администраторски пристап
1751           moderator: Лиши од модераторски пристап
1752       send message: испрати порака
1753       settings_link_text: прилагодувања
1754       spam score: "Оцена за спам:"
1755       status: "Статус:"
1756       traces: траги
1757       unhide_user: покажи го корисникот
1758       user location: Местоположба на корисникот
1759       your friends: Ваши пријатели
1760   user_block: 
1761     blocks_by: 
1762       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1763       heading: Список на блокови од %{name}
1764       title: Блокови од %{name}
1765     blocks_on: 
1766       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1767       heading: Список на блокови за %{name}
1768       title: Блокови за %{name}
1769     create: 
1770       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1771       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1772       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1773     edit: 
1774       back: Преглед на сите блокови
1775       heading: Уредување на блок за %{name}
1776       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1777       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1778       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1779       show: Преглед на овој блок
1780       submit: Поднови го блокот
1781       title: Уредување на блок за %{name}
1782     filter: 
1783       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1784       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1785     helper: 
1786       time_future: Истекува за %{time}.
1787       time_past: Истечено пред %{time}.
1788       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1789     index: 
1790       empty: Досега сè уште нема блокови.
1791       heading: Список на кориснички блокови
1792       title: Кориснички блокови
1793     model: 
1794       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1795       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1796     new: 
1797       back: Преглед на сите блокови
1798       heading: Правење на блок за %{name}
1799       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1800       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1801       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1802       submit: Направи блок
1803       title: Правење на блок за %{name}
1804       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1805       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1806     not_found: 
1807       back: Назад кон индексот
1808       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1809     partial: 
1810       confirm: Дали сте сигурни?
1811       creator_name: Создавач
1812       display_name: Блокиран корисник
1813       edit: Уреди
1814       next: Следна »
1815       not_revoked: (не се поништува)
1816       previous: « Претходна
1817       reason: Причина за блокирање
1818       revoke: Поништи!
1819       revoker_name: "Поништил:"
1820       show: Прикажи
1821       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
1822       status: Статус
1823     period: 
1824       one: 1 час
1825       other: "%{count} час"
1826     revoke: 
1827       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1828       flash: Овој блок е поништен.
1829       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1830       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1831       revoke: Поништи!
1832       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1833       title: Поништување на блок за %{block_on}
1834     show: 
1835       back: Преглед на сите блокови
1836       confirm: Дали сте сигурни?
1837       edit: Уреди
1838       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1839       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1840       reason: "Причина за блокирање:"
1841       revoke: Поништи!
1842       revoker: "Поништувач:"
1843       show: Прикажи
1844       status: Статус
1845       time_future: Уредувања во %{time}
1846       time_past: Истечено пред %{time}
1847       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1848     update: 
1849       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1850       success: Блокот е изменет.
1851   user_role: 
1852     filter: 
1853       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1854       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1855       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1856       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1857     grant: 
1858       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1859       confirm: Потврди
1860       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1861       heading: Потврди доделување на улога
1862       title: Потврди доделување на улога
1863     revoke: 
1864       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1865       confirm: Потврди
1866       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1867       heading: Потврди лишување од улога
1868       title: Потврди лишување од улога