Update iD, set locale
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / pl.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Obszar",
5             "description": "Dodaj parki, budynki, jeziora i inne obszary do mapy.",
6             "tail": "Kliknij mapę, aby zacząć rysować obszar taki jak park, jezioro czy budynek."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Linia",
10             "description": "Dodaj autostrady, ulice, ścieżki dla pieszych, kanały i inne linie do mapy.",
11             "tail": "Kliknij mapę, aby zacząć rysować drogę, ścieżkę lub trasę."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Punkt",
15             "description": "Dodaj restauracje, pomniki, skrzynki pocztowe i inne punkty do mapy.",
16             "tail": "Kliknij mapę, aby dodać punkt."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Przeglądaj",
20             "description": "Przesuwaj i zmieniaj skalę mapy."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Kliknij, aby dodać punkty do obszaru. Kliknij pierwszy punkt, aby zamknąć obszar."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Kliknij, aby dodać więcej punktów do linii. Kliknij inne linie, aby je połączyć lub użyj dwukliku, aby zakończyć rysowanie."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "Dodano punkt.",
33                 "vertex": "Dodano punkt do drogi."
34             }
35         },
36         "start": {
37             "annotation": {
38                 "line": "Zaczęto linię.",
39                 "area": "Zaczęto obszar."
40             }
41         },
42         "continue": {
43             "annotation": {
44                 "line": "Kontynuowano rysowanie linii.",
45                 "area": "Kontynuowano obszar."
46             }
47         },
48         "cancel_draw": {
49             "annotation": "Przestano rysować."
50         },
51         "change_tags": {
52             "annotation": "Zmieniono tagi."
53         },
54         "circularize": {
55             "title": "Zaokrąglij",
56             "description": {
57                 "line": "Stwórz okrąg z tej linii.",
58                 "area": "Stwórz koło z tego obszaru."
59             },
60             "key": "O",
61             "annotation": {
62                 "line": "Stworzono okrąg z linii.",
63                 "area": "Stworzono koło z obszaru."
64             },
65             "not_closed": "Z tego nie można zrobić okręgu, bo nie jest pętlą."
66         },
67         "orthogonalize": {
68             "title": "Ortogonalizuj",
69             "description": "Wyprostuj ramiona tych kątów.",
70             "key": "Q",
71             "annotation": {
72                 "line": "Zortogonalizowano kąty linii.",
73                 "area": "Zortogonalizowano kąty obszaru."
74             },
75             "not_closed": "Nie można zrobić z tego prostokąta, bo nie jest pętlą."
76         },
77         "delete": {
78             "title": "Usuń",
79             "description": "Usuń to z mapy.",
80             "annotation": {
81                 "point": "Usunięto punkt.",
82                 "vertex": "Usunięto punkt z drogi.",
83                 "line": "Usunięto linię.",
84                 "area": "Usunięto obszar.",
85                 "relation": "Usunięto relację.",
86                 "multiple": "Usunięto {n} obiekt(ów)."
87             }
88         },
89         "connect": {
90             "annotation": {
91                 "point": "Połączono drogę z punktem.",
92                 "vertex": "Połączono dwie drogi.",
93                 "line": "Połączono drogę z linią.",
94                 "area": "Połączono drogę z obszarem."
95             }
96         },
97         "disconnect": {
98             "title": "Rozłącz",
99             "description": "Rozłącz te dwie drogi.",
100             "key": "D",
101             "annotation": "Rozłączono drogi.",
102             "not_connected": "Nie ma tu wystarczająco wielu linii/obszarów do rozłączenia."
103         },
104         "merge": {
105             "title": "Scal",
106             "description": "Scal te linie.",
107             "key": "C",
108             "annotation": "Scalono {n} linii.",
109             "not_eligible": "Te obiekty nie mogą zostać scalone.",
110             "not_adjacent": "Tych linii nie da się scalić, gdyż nie są połączone."
111         },
112         "move": {
113             "title": "Przesuń",
114             "description": "Przesuń to w inne miejsce.",
115             "key": "M",
116             "annotation": {
117                 "point": "Przesunięto punkt.",
118                 "vertex": "Przesunięto punkt drogi.",
119                 "line": "Przesunięto linię.",
120                 "area": "Przesunięto obszar.",
121                 "multiple": "Przesunięto wiele obiektów."
122             },
123             "incomplete_relation": "Tego obiektu nie można przesunąć, gdyż nie jest całkiem pobrany."
124         },
125         "rotate": {
126             "title": "Obróć",
127             "description": "Obróć ten obiekt względem jego środka.",
128             "key": "R",
129             "annotation": {
130                 "line": "Obrócono linię.",
131                 "area": "Obrócono obszar."
132             }
133         },
134         "reverse": {
135             "title": "Odwróć",
136             "description": "Spraw by ta linia biegła w przeciwnym kierunku.",
137             "key": "V",
138             "annotation": "Odwrócono linię."
139         },
140         "split": {
141             "title": "Rozdziel",
142             "description": {
143                 "line": "Rozdziel tę linię na dwie części w tym węźle.",
144                 "area": "Rozdziel granicę tego obszary na pół.",
145                 "multiple": "Rozdziel linie/granice obszaru w tym węźle na dwie części."
146             },
147             "key": "X",
148             "annotation": {
149                 "line": "Rozdziel linię.",
150                 "area": "Rozdziel granicę obszaru.",
151                 "multiple": "Rozdziel {n} linii/granic obszarów"
152             },
153             "not_eligible": "Linie nie mogą zostać rozdzielone na ich początku lub końcu.",
154             "multiple_ways": "Jest tu zbyt wiele linii do rozdzielenia."
155         }
156     },
157     "nothing_to_undo": "Nie ma nic do cofnięcia.",
158     "nothing_to_redo": "Nie ma nic do powtórzenia.",
159     "just_edited": "Właśnie wprowadziłeś zmiany w OpenStreetMap!",
160     "browser_notice": "Ten edytor działa w Firefox, Chrome, Safari, Opera oraz Internet Explorer 9 i wyżej. Zaktualizuj swoją przeglądarkę lub użyj Potlatch 2, aby edytować mapę.",
161     "view_on_osm": "Pokaż na OSM",
162     "zoom_in_edit": "powiększ, aby edytować mapę",
163     "logout": "wyloguj",
164     "loading_auth": "Łączenie z OpenStreetMap...",
165     "report_a_bug": "zgłoś błąd",
166     "status": {
167         "error": "Nie można połączyć się z API.",
168         "offline": "API jest offline. Spróbuj edytować później.",
169         "readonly": "API jest w trybie tylko do odczytu. Musisz poczekać, żeby zapisać swoje zmiany."
170     },
171     "commit": {
172         "title": "Zapisz zmiany",
173         "description_placeholder": "Zwięzły opis twoich zmian",
174         "message_label": "Opis zmian",
175         "upload_explanation": "Zmiany, które wyślesz jako {user} będą widoczne na wszystkich mapach używających danych OpenStreetMap.",
176         "save": "Zapisz",
177         "cancel": "Anuluj",
178         "warnings": "Ostrzeżenia",
179         "modified": "Zmodyfikowano",
180         "deleted": "Usunięto",
181         "created": "Utworzono"
182     },
183     "contributors": {
184         "list": "Wkład użytkowników {users}",
185         "truncated_list": "Wkład użytkowników {users} i {count} innych"
186     },
187     "geocoder": {
188         "title": "Znajdź miejsce",
189         "placeholder": "Znajdź miejsce",
190         "no_results": "Nie można znaleźć miejsca o nazwie '{name}'"
191     },
192     "geolocate": {
193         "title": "Pokaż moją pozycję"
194     },
195     "inspector": {
196         "no_documentation_combination": "Nie ma dokumentacji dla tej kombinacji tagów",
197         "no_documentation_key": "Nie ma dokumentacji dla tego klucza",
198         "show_more": "Pokaż więcej",
199         "new_tag": "Nowy tag",
200         "view_on_osm": "Zobacz na openstreetmap.org",
201         "editing_feature": "Edytowanie {feature}",
202         "all_tags": "Wszystkie tagi",
203         "choose": "Wybierz rodzaj obiektu",
204         "results": "{n} wyników dla {search}",
205         "reference": "Zobacz na OpenStreetMap Wiki",
206         "back_tooltip": "Zmień rodzaj cechy",
207         "remove": "Usuń",
208         "search": "Szukaj"
209     },
210     "background": {
211         "title": "Tło",
212         "description": "Ustawienia tła",
213         "percent_brightness": "jasność {opacity}%",
214         "fix_misalignment": "Wyrównaj podkład",
215         "reset": "resetuj"
216     },
217     "restore": {
218         "heading": "Masz niezapisane zmiany",
219         "description": "Czy chcesz przywrócić niezapisane zmiany z poprzedniej sesji?",
220         "restore": "Przywróć",
221         "reset": "Resetuj"
222     },
223     "save": {
224         "title": "Zapisz",
225         "help": "Zapisz zmiany na OpenStreetMap, aby były one widoczne dla innych.",
226         "no_changes": "Brak zmian do zapisania.",
227         "error": "Wystąpił błąd podczas próby zapisu",
228         "uploading": "Wysyłanie zmian do OpenStreetMap.",
229         "unsaved_changes": "Masz niezapisane zmiany."
230     },
231     "splash": {
232         "welcome": "Witaj w edytorze iD map OpenStreetMap",
233         "text": "iD jest przyjaznym, ale i jednocześnie potężnym narzędziem, dzięki któremu możesz przyczynić się do rozwoju najlepszej wolnej mapy całego świata. To jest wersja rozwojowa {version}. Więcej informacji znajdziesz na {website}, a błędy zgłosisz na {github}.",
234         "walkthrough": "Rozpocznij samouczek",
235         "start": "Edytuj teraz"
236     },
237     "source_switch": {
238         "live": "live",
239         "lose_changes": "Masz niezapisane modyfikacje. Zmiana serwera spowoduje ich odrzucenie. Na pewno chcesz zmienić serwer?",
240         "dev": "dev"
241     },
242     "tag_reference": {
243         "description": "Opis",
244         "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
245         "used_with": "używany z {type}"
246     },
247     "validations": {
248         "untagged_point": "Nieopisany punkt",
249         "untagged_line": "Nieopisana linia",
250         "untagged_area": "Nieopisany obszar",
251         "many_deletions": "Usuwasz {n} obiektów. Masz pewność, że chcesz to zrobić? Ta operacja usunie je z mapy, którą widzą wszyscy na openstreetmap.org.",
252         "tag_suggests_area": "Tag {tag} sugeruje, że linia powinna być obszarem, ale nim nie jest.",
253         "deprecated_tags": "Przestarzałe tagi: {tags}"
254     },
255     "zoom": {
256         "in": "Powiększ",
257         "out": "Zmniejsz"
258     },
259     "cannot_zoom": "Nie można bardziej oddalić widoku w obecnym trybie.",
260     "gpx": {
261         "local_layer": "Lokalny plik GPX",
262         "drag_drop": "Przeciągnij i upuść plik .gpx na stronę"
263     },
264     "help": {
265         "title": "Pomoc",
266         "help": "# Pomoc\n\nTo jest edytor [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/),\nwolnej i edytowalnej mapy świata. Możesz  go używać do dodawania i\naktualizacji danych w twoim rejonie, czyniąc otwartą mapę świata lepszą\ndla każdego.\n\nModyfikacje wprowadzone na tej mapie będą widoczne dla wszystkich\nużywających OpenStreetMap. Aby wprowadzić modyfikacje, potrzebujesz\n[darmowe konto OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/user/new).\n\n[Edytor iD](http://ideditor.com/) jest projektem społecznościowym z\n[kodem dostępnym na GitHub](https://github.com/systemed/iD).\n",
267         "editing_saving": "# Edycja i zapis\n\nTen edytor został zaprojektowany do pracy w trybie online i już go używasz poprzez stronę\ninternetową.\n\n### Wybieranie obiektów\n\nAby wybrać obiekt na mapie, taki jak na przykład droga, czy jakiś POI, kliknij go na mapie.\nSpowoduje to podświetlenie wybranego obiektu, otworzenie panelu zawierającego szczegóły\no nim i wyświetlenie menu z poleceniami, które możesz wykonać na obiekcie.\n\nWiele obiektów może zostać wybranych przez trzymania wciśniętego klawisza 'Shift', klikanie na\ni przeciąganie mapy. Spowoduje to wybór wszystkich obiektów zawartych w narysowanym\nprostokącie, umożliwiając Tobie wykonywanie działań na kilku obiektach naraz.\n\n### Zapisywanie modyfikacji\n\nGdy wprowadzisz zmiany, na przykład przez modyfikacje dróg, budynków i miejsc, są one\nprzechowywane lokalnie aż zapiszesz je na serwerze. Nie martw się, gdy popełnisz błąd - możesz\ncofnąć zmiany przez kliknięcie na przycisk cofnij i powtórzyć je poprzez kliknięcie na przycisk powtórz.\n\nKliknij 'Zapisz' aby skończyć grupę modyfikacji - na przykład, gdy skończyłeś pewien obszar miasta i\nchcesz zacząć następny. Będziesz miał wtedy szansę przejrzeć, co zrobiłeś, a edytor dostarczy pomocne\nsugestie i ostrzeżenia w razie, gdyby coś było nie tak z twoimi zmianami.\n\nJeśli wszystko dobrze wygląda, możesz podać krótki komentarz opisujący zmianę, którą wprowadziłeś\ni kliknąć 'Zapisz' ponownie, aby wysłać zmiany do [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/),\ngdzie będą one widoczne dla wszystkich użytkowników i dostępne dla innych do bazowania na nich i\ndalszego ulepszania.\n\nJeżeli nie możesz skończyć swoich modyfikacji w czasie jednej sesji, możesz opuścić okno edytora i\nwrócić później (na tym samym komputerze i tą samą przeglądarką), a edytor zaoferuje ci przywrócenie\ntwojej pracy.\n",
268         "roads": "# Drogi\n\nMożesz tworzyć, poprawiać i usuwać drogi używając tego edytora. Drogi mogą być wszelkiego rodzaju:\nścieżki, ulice, szlaki, ścieżki rowerowe i tak dalej - każdy często uczęszczany odcinek powinien dać się\nprzedstawić.\n\n### Zaznaczanie\n\nKliknij drogę, aby ją zaznaczyć. Obwiednia powinna stać się widoczna, wraz z małym menu\nnarzędziowym na mapie oraz panelem bocznym pokazującym więcej informacji na temat drogi.\n\n### Modyfikowanie\n\nCzęsto będziesz widział drogi, które nie są wyrównane ze zdjęciami satelitarnymi lub śladami GPS.\nMożesz dopasować te drogi tak, aby były we właściwym miejscu.\n\nNajpierw kliknij drogę, którą chcesz zmienić. Podświetli ją to oraz pokaże punkty kontrolne, które\nmożesz przesunąć w lepsze miejsce. Jeżeli chcesz dodać nowe punkty kontrolne, aby droga\nbyła bardziej szczegółowa, dwukrotnie kliknij część drogi bez punktu, a w tym miejscu nowy się\npojawi.\n\nJeżeli droga łączy się z inną drogą, ale nie jest prawidłowo połączona z nią na mapie, możesz\nprzeciągnąć jeden z puntów kontrolnych na drugą drogę w celu ich połączenia. Prawidłowe połączenia\ndróg są ważne dla mapy i kluczowe dla wyznaczania tras.\n\nMożesz też kliknąć narzędzie 'Przesuń' lub nacisnąć klawisz `M` aby przesunąć jednocześnie całą\ndrogę, a następnie kliknąć ponownie, aby zachować to przesunięcie.\n\n### Usuwanie\n\nGdy droga jest całkiem błędna - widzisz, że nie istnieje na zdjęciach satelitarnych (a najlepiej sam\nsprawdziłeś w terenie, że jej nie ma) - możesz usunąć ją. Uważaj, gdy usuwasz obiekty - wyniki usunięcia,\ntak jak każdej modyfikacji, są widoczne dla wszystkich, a zdjęcie satelitarne często nie są aktualne,\nwięc droga może być po prostu nowo wybudowana.\n\nMożesz usunąć drogę przez zaznaczenie jej, a następnie kliknięcie ikony kosza lub wciśnięcie\nklawisza 'Delete'.\n\n### Tworzenie\n\nGdzieś tam powinna być droga, ale jej nie ma? Kliknij przycisk 'Linia' w górnym lewym rogu edytora\nlub naciśnij klawisz '2' na klawiaturze, aby zacząć rysować linię.\n\nKliknij początek drogi na mapie, aby zacząć rysować. Jeżeli droga odchodzi od już istniejącej, zacznij\nprzez kliknięcie w miejscu, w którym się łączą.\n\nNastępnie klikaj na punktach wzdłuż drogi tak, aby biegła ona odpowiednio według zdjęć satelitarnych\nlub GPS. Jeżeli droga, którą rysujesz, krzyżuje się z inną, połącz je, klikając na punkcie przecięcia. Gdy\nskończysz rysować, dwukrotnie kliknij ostatni punkt lub naciśnij klawisz 'Enter' na klawiaturze.\n",
269         "gps": "# GPS\n\nDane GPS są najbardziej zaufanym źródłem dla OpenStreetMap. Ten edytor obsługuje lokalne ślady -\npliki `.gpx` na twoim komputerze. Możesz zbierać tego rodzaju ślady GPS używając aplikacji na\nsmartfony lub sprzętu GPS.\n\nInformacje jak używać GPS-u do zbierania informacji o okolicy możesz znaleźć pod\n[Zbieranie informacji z GPS](http://learnosm.org/en/beginner/using-gps/).\n\nAby użyć śladu GPX do rysowania mapy, przeciągnij i upuść plik GPX na edytor. Jeżeli zostanie\nrozpoznany, zostanie dodany na mapę w postaci jasnozielonej linii. Kliknij menu 'Ustawienia tła'\npo lewej stronie, aby włączyć, wyłączyć lub powiększyć do nowej warstwy GPX.\n\nŚlad GPX nie jest bezpośrednio wysyłany do OpenStreetMap - najlepiej użyć go do rysowania mapy,\nużywając go jako wzoru dla nowych obiektów, które dodasz.\n",
270         "imagery": "# Zdjęcia\n\nZdjęcia lotnicze/satelitarne są ważnym zasobem w rysowaniu map. Kolekcja zdjęć lotniczych,\nsatelitarnych i innych wolnodostępnych źródeł jest dostępna w edytorze w menu 'Ustawienia tła' po\nlewej stronie.\n\nDomyślnie wyświetlana jest warstwa zdjęć satelitarnych z [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/),\nale w miarę przybliżania i pojawiają się nowe źródła. Niektóre kraje, takie jak Stany Zjednoczone, Francja\nczy Dania mają w pewnych miejscach dostępne zdjęcia bardzo wysokiej jakości.\n\nZdjęcia są czasem przesunięte względem danych na mapie z powodu błędu dostawcy zdjęć. Jeżeli\nwidzisz dużo dróg przesuniętych względem tła, zastanów się, zanim je wszystkie wyrównasz względem\ntła. Zamiast tego może dostosować przesunięcie zdjęć tak, aby zgadzały się z istniejącymi danymi przez\nnaciśnięcie przycisku 'Wyrównaj podkład' na dole Ustawień tła.\n",
271         "addresses": "# Adresy\n\nAdresy są jedną z najbardziej użytecznych informacji na mapie.\n\nMimo że adresy są często reprezentowane jako części ulic, w OpenStreetMap są one zapisywane jako\natrybuty budynków i miejsc wzdłuż ulicy.\n\nMożesz dodać nową informację adresową do miejsc narysowanych w postaci obwiedni budynków jak\nrównież do tych narysowanych w postaci pojedynczych punkt. Najlepszym źródłem danych adresowych\njest jak zwykle zwiedzanie okolicy  lub własna wiedza - tak jak z każdym innym obiektem, kopiowanie\ndanych z komercyjnych źródeł takich jak Google Maps jest zabronione.\n",
272         "inspector": "# Używanie Inspektora\n\nInspektor jest elementem interfejsu po prawej stronie strony, który pojawia się po zaznaczeniu obiektu\ni który pozwala ci modyfikować jego szczegóły.\n\n### Zaznaczanie typu obiektu\n\nPo dodaniu punktu, linii lub obszaru, możesz wybrać, jakiego rodzaju to jest obiekt, na przykład czy jest\nto autostrada czy droga lokalna, kawiarnia czy supermarket. Inspektor wyświetli przyciski dla\npopularnych typów obiektów, a ty możesz znaleźć inne przez wpisanie tego, czego szukasz do pola\nszukania.\n\nKliknij 'i' w prawym dolnym rogu przycisku typu obiektu, aby dowiedzieć się o nim więcej.\nKliknij przycisk, aby wybrać ten typ.\n\n### Używanie formularzy i edycja tagów\n\nPo wybraniu typu obiektu lub gdy wybierzesz obiekt, który ma już nadany typ, inspektor wyświetli pola\nzawierające szczegóły na temat obiektu, takie jak nazwa i adres.\n\nPoniżej pól, które widzisz, możesz kliknąć ikony w celu dodania innych szczegółów, jak na przykład\ninformacja z [Wikipedii](http://www.wikipedia.org/), dostęp dla wózków inwalidzkich i innych.\n\nNa dole inspektora kliknij 'Dodatkowe tagi', aby dodać dowolne inne tagi do elementu.\n[Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) jest świetnym źródłem informacji o popularnych\nkombinacjach tagów.\n\nZmiany, które wprowadzisz w inspektorze, są automatycznie nanoszone na mapę. Możesz je cofnąć w\nkażdym momencie przez wciśnięcie przycisku 'Cofnij'.\n\n### Zamykanie Inspektora\n\nMożesz zamknąć inspektora przez kliknięcie na przycisk zamknij w górnym prawym rogu, wciśnięcie\nklawisza 'Escape' lub kliknięcie mapy.\n",
273         "buildings": "# Budynki\n\nOpenStreetMap jest największą na świecie bazą danych budynków. Możesz tworzyć i poprawiać tę\nbazę danych.\n\n### Zaznaczanie\n\nMożesz zaznaczyć budynek przez kliknięcie na jego obwódce. Podświetli to budynek i otworzy małe\nmenu narzędziowe oraz boczny panel pokazujący więcej informacji o budynku.\n\n### Modyfikowanie\n\nCzasami budynki są błędnie umieszczone lub mają błędne tagi.\n\nAby przesunąć cały budynek, zaznacz go, a potem kliknij narzędzie 'Przesuń'. Rusz myszą, aby\nprzesunąć budynek i kliknij, gdy będzie we właściwym miejscu.\n\nAby poprawić kształt budynku, kliknij i przeciągnij punkty formujące obwódkę w lepsze miejsce.\n\n### Tworzenie\n\nJednym z głównych problemów podczas tworzenia budynków jest to, że OpenStreetMap  przechowuje\nbudynki zarówno w postaci punktów i obszarów. Przyjęło się rysowanie budynków w postaci obszarów,\na rysowanie firm, domów czy innej infrastruktury w postaci punktów w obszarze budynku.\n\nZacznij rysować budynek w postaci obszaru przez kliknięcie na przycisku 'Obszar' w górnym lewym\nrogu edytora i zakończ go przez naciśnięcie klawisza 'Enter' na klawiaturze lub przez kliknięcie na\npierwszym rysowanym punkcie w celu zamknięcia obszaru.\n\n### Usuwanie\n\nJeżeli budynek jest całkiem błędny - widzisz, że nie ma go na zdjęciach satelitarnych (a najlepiej\nsprawdziłeś w terenie, że go nie ma) - możesz go usunąć. Bądź ostrożny usuwając obiekty - tak jak po\nkażdej innej modyfikacji, rezultaty są widoczne dla wszystkich, a zdjęcia satelitarne często nie są\naktualne, więc budynek może być po prostu nowo wybudowany.\n\nMożesz usunąć budynek przez kliknięcie na nim, a następnie na ikonie śmietnika lub wciśnięcie\nklawisza 'Delete'.\n"
274     },
275     "intro": {
276         "navigation": {
277             "drag": "Główny obszar mapy pokazuje dane OpenStreetMap na tle podkładu. Możesz poruszać się po niej przeciągając i przewijając tak jak po każdej mapie internetowej. **Przeciągnij mapę!**",
278             "select": "Obiekty na mapie są reprezentowane na trzy sposoby: używają punktów, linii i obszarów. Wszystkie obiekty mogą zostać zaznaczone przez kliknięcie na nich. **Kliknij na punkcie, żeby go zaznaczyć.**",
279             "header": "Nagłówek pokazuje nam rodzaj obiektu.",
280             "pane": "Gdy wybierze się obiekt, zostaje wyświetlony edytor obiektów. Nagłówek pokazuje nam typ obiektu, a główna część pokazuje atrybuty obiektu takie jak nazwa czy adres. **Zamknij edytor obiektów używając przycisku zamknij w prawym górnym rogu.**"
281         },
282         "points": {
283             "add": "Punkty mogą być używane do reprezentowania obiektów takich jak sklepy, restauracje czy pomniki.\nZaznaczają one konkretną lokalizację i opisują co się tam znajduje. **Kliknij na przycisk Punkt, aby dodać nowy punkt.**",
284             "place": "Punkt może zostać umieszczony przez kliknięcie na mapę. **Umieść punkt na budynku.**",
285             "search": "Wiele różnych obiektów może być reprezentowanych przez punkty. Punkt, który właśnie dodałeś jest kawiarnią. **Szukaj 'kawiarnia' **",
286             "choose": "**Wybierz kawiarnię z siatki.**",
287             "describe": "Punkt jest teraz oznaczony jako kawiarnia. Używając edytora obiektów, możemy dodać więcej informacji o obiekcie, **Dodaj nazwę**",
288             "close": "Edytor obiektów może zostać zamknięty przez kliknięcie na przycisk zamknij. **Zamknij edytor obiektów**",
289             "reselect": "Często punkty już istnieją, ale zawierają błędy lub są niekompletne. Możemy modyfikować istniejące punkty. **Wybierz punkt, który właśnie utworzyłeś.**",
290             "fixname": "**Zmień nazwę i zamknij edytor obiektów.**",
291             "reselect_delete": "Wszystkie obiekty na mapie mogą zostać usunięte. **Kliknij na punkt, który utworzyłeś.**",
292             "delete": "Menu wokół punktu zawiera operacje, które można na nim wykonać, włącznie z usunięciem go. **Usuń punkt.**"
293         },
294         "areas": {
295             "add": "Obszary pozwalają na bardziej szczegółowe przedstawienie obiektu. Dostarczają one informacji o granicach obiektu. Obszary mogą być używane do przedstawienia większości obiektów, które mogą być przedstawione w postaci punktów i często są one preferowane. **Kliknij na przycisk Obszar, aby dodać nowy obszar.**",
296             "corner": "Obszary są rysowane przez stawianie punktów oznaczających granicę obszaru. **Umieść punkt początkowy w jednym z rogów placu zabaw.**",
297             "place": "Narysuj obszar, umieszczając kolejne punkty. Zakończ go, klikając na początkowy punkt. **Narysuj obszar placu zabaw.**",
298             "search": "**Szukaj placu zabaw.**",
299             "choose": "**Wybierz Plac zabaw z siatki.**",
300             "describe": "**Dodaj nazwę i zamknij edytor obiektów**"
301         },
302         "lines": {
303             "add": "Linie są używane do reprezentowania obiektów takich jak drogi, tory czy rzeki. **Naciśnij na przycisk Linia, aby dodać nową linię.**",
304             "start": "**Zacznij linię klikając na koniec drogi.**",
305             "intersect": "Kliknij, aby dodać więcej punktów do linii. W razie potrzeby możesz przeciągać mapę podczas rysowania. Drogi i wiele innych typów linii są częścią większej sieci. Ważne jest ich prawidłowe połączenie, aby programy do wyznaczania tras poprawnie działały. **Kliknij na Flower Street, aby dodać skrzyżowanie łączące dwie linie.**",
306             "finish": "Linie można zakończyć przez ponowne kliknięcie ostatniego punktu. **Zakończ rysowanie drogi.**",
307             "road": "**Wybierz drogę z siatki.**",
308             "residential": "Jest wiele rodzajów dróg, z których najpopularniejsze są drogi lokalne. **Wybierz typ drogi Lokalna**",
309             "describe": "**Nazwij drogę i zamknij edytor obiektów.**",
310             "restart": "Droga musi się skrzyżować z Flower Street."
311         },
312         "startediting": {
313             "help": "Więcej dokumentacji oraz ten samouczek są dostępne tutaj.",
314             "save": "Nie zapomnij o regularnym zapisywaniu swoich zmian!",
315             "start": "Zacznij mapować!"
316         }
317     },
318     "presets": {
319         "categories": {
320             "category-landuse": {
321                 "name": "Zagospodarowanie terenu"
322             },
323             "category-path": {
324                 "name": "Ścieżki"
325             },
326             "category-rail": {
327                 "name": "Kolej"
328             },
329             "category-road": {
330                 "name": "Drogi"
331             },
332             "category-water": {
333                 "name": "Woda"
334             }
335         },
336         "fields": {
337             "access": {
338                 "label": "Dostęp",
339                 "types": {
340                     "access": "Ogólny",
341                     "foot": "Piesi",
342                     "motor_vehicle": "Pojazdy silnikowe",
343                     "bicycle": "Rowery",
344                     "horse": "Konie"
345                 },
346                 "options": {
347                     "yes": {
348                         "title": "Dozwolony",
349                         "description": "Dostęp przyznany przez prawo"
350                     },
351                     "no": {
352                         "title": "Zabroniony",
353                         "description": "Niedostępne dla ogólnego ruchu"
354                     },
355                     "permissive": {
356                         "title": "Dopuszczający",
357                         "description": "Dostęp dozwolony do czasu, gdy właściciel wycofa zgodę"
358                     },
359                     "private": {
360                         "title": "Prywatny",
361                         "description": "Dostęp jest dozwolony tylko za zgodą właściciela na zasadzie indywidualnej"
362                     },
363                     "designated": {
364                         "title": "Wyznaczony",
365                         "description": "Dostęp jest dozwolony na podstawie znaków lub określonych przepisów lokalnych"
366                     },
367                     "destination": {
368                         "title": "Docelowy",
369                         "description": "Dostęp dozwolony tylko by dotrzeć do celu"
370                     }
371                 }
372             },
373             "address": {
374                 "label": "Adres",
375                 "placeholders": {
376                     "housename": "Nazwa budynku",
377                     "number": "123",
378                     "street": "Ulica",
379                     "city": "Miasto",
380                     "postcode": "Kod pocztowy"
381                 }
382             },
383             "admin_level": {
384                 "label": "Poziom administracyjny"
385             },
386             "aeroway": {
387                 "label": "Typ"
388             },
389             "amenity": {
390                 "label": "Typ"
391             },
392             "atm": {
393                 "label": "Bankomat"
394             },
395             "barrier": {
396                 "label": "Typ"
397             },
398             "bicycle_parking": {
399                 "label": "Typ"
400             },
401             "building": {
402                 "label": "Budynek"
403             },
404             "building_area": {
405                 "label": "Budynek"
406             },
407             "building_yes": {
408                 "label": "Budynek"
409             },
410             "capacity": {
411                 "label": "Pojemność"
412             },
413             "cardinal_direction": {
414                 "label": "Kierunek"
415             },
416             "clock_direction": {
417                 "label": "Kierunek",
418                 "options": {
419                     "clockwise": "Zgodnie ze wskazówkami zegara",
420                     "anticlockwise": "Przeciwnie do wskazówek zegara"
421                 }
422             },
423             "collection_times": {
424                 "label": "Czas zbierania"
425             },
426             "construction": {
427                 "label": "Typ"
428             },
429             "country": {
430                 "label": "Kraj"
431             },
432             "crossing": {
433                 "label": "Typ"
434             },
435             "cuisine": {
436                 "label": "Kuchnia"
437             },
438             "denomination": {
439                 "label": "Wyznanie"
440             },
441             "denotation": {
442                 "label": "Znaczenie"
443             },
444             "elevation": {
445                 "label": "Wysokość"
446             },
447             "emergency": {
448                 "label": "Pogotowie"
449             },
450             "entrance": {
451                 "label": "Typ"
452             },
453             "fax": {
454                 "label": "Faks"
455             },
456             "fee": {
457                 "label": "Opłata"
458             },
459             "highway": {
460                 "label": "Typ"
461             },
462             "historic": {
463                 "label": "Typ"
464             },
465             "iata": {
466                 "label": "IATA"
467             },
468             "icao": {
469                 "label": "ICAO"
470             },
471             "incline": {
472                 "label": "Nachylenie"
473             },
474             "internet_access": {
475                 "label": "Dostęp do internetu",
476                 "options": {
477                     "wlan": "Bezprzewodowy",
478                     "wired": "Przewodowy",
479                     "terminal": "Terminal"
480                 }
481             },
482             "landuse": {
483                 "label": "Typ"
484             },
485             "lanes": {
486                 "label": "Pasy ruchu"
487             },
488             "layer": {
489                 "label": "Warstwa"
490             },
491             "leisure": {
492                 "label": "Typ"
493             },
494             "levels": {
495                 "label": "Poziomy"
496             },
497             "location": {
498                 "label": "Lokalizacja"
499             },
500             "man_made": {
501                 "label": "Typ"
502             },
503             "maxspeed": {
504                 "label": "Ograniczenie prędkości"
505             },
506             "name": {
507                 "label": "Nazwa"
508             },
509             "natural": {
510                 "label": "Natura"
511             },
512             "network": {
513                 "label": "Sieć"
514             },
515             "note": {
516                 "label": "Notatka"
517             },
518             "office": {
519                 "label": "Typ"
520             },
521             "oneway": {
522                 "label": "Jednokierunkowa"
523             },
524             "oneway_yes": {
525                 "label": "Jednokierunkowa"
526             },
527             "opening_hours": {
528                 "label": "Godziny"
529             },
530             "operator": {
531                 "label": "Operator"
532             },
533             "park_ride": {
534                 "label": "Parkuj i jedź"
535             },
536             "parking": {
537                 "label": "Typ"
538             },
539             "phone": {
540                 "label": "Telefon"
541             },
542             "place": {
543                 "label": "Typ"
544             },
545             "power": {
546                 "label": "Typ"
547             },
548             "railway": {
549                 "label": "Typ"
550             },
551             "ref": {
552                 "label": "Identyfikacja"
553             },
554             "religion": {
555                 "label": "Religia",
556                 "options": {
557                     "christian": "Chrześcijaństwo",
558                     "muslim": "Islam",
559                     "buddhist": "Buddyzm",
560                     "jewish": "Judaizm",
561                     "hindu": "Hinduizm",
562                     "shinto": "Szintoizm",
563                     "taoist": "Taoizm"
564                 }
565             },
566             "sac_scale": {
567                 "label": "Trudność trasy"
568             },
569             "service": {
570                 "label": "Typ"
571             },
572             "shelter": {
573                 "label": "Schronienie"
574             },
575             "shop": {
576                 "label": "Typ"
577             },
578             "source": {
579                 "label": "Źródło"
580             },
581             "sport": {
582                 "label": "Sport"
583             },
584             "structure": {
585                 "label": "Struktura",
586                 "options": {
587                     "bridge": "Most",
588                     "tunnel": "Tunel",
589                     "embankment": "Nasyp",
590                     "cutting": "Szlak wcinający się w okolicę"
591                 }
592             },
593             "supervised": {
594                 "label": "Strzeżone"
595             },
596             "surface": {
597                 "label": "Nawierzchnia"
598             },
599             "tourism": {
600                 "label": "Typ"
601             },
602             "towertype": {
603                 "label": "Typ wieży"
604             },
605             "tracktype": {
606                 "label": "Typ"
607             },
608             "trail_visibility": {
609                 "label": "Widoczność szlaku"
610             },
611             "water": {
612                 "label": "Typ"
613             },
614             "waterway": {
615                 "label": "Typ"
616             },
617             "website": {
618                 "label": "Strona WWW"
619             },
620             "wetland": {
621                 "label": "Typ"
622             },
623             "wheelchair": {
624                 "label": "Dostęp dla wózków inwalidzkich"
625             },
626             "wikipedia": {
627                 "label": "Wikipedia"
628             },
629             "wood": {
630                 "label": "Typ"
631             }
632         },
633         "presets": {
634             "aeroway": {
635                 "name": "Szlak powietrzny"
636             },
637             "aeroway/aerodrome": {
638                 "name": "Lotnisko",
639                 "terms": "samolot,port lotniczy,lotnisko"
640             },
641             "aeroway/apron": {
642                 "name": "Płyta postojowa",
643                 "terms": "rampa"
644             },
645             "aeroway/gate": {
646                 "name": "Brama lotniska"
647             },
648             "aeroway/hangar": {
649                 "name": "Hangar"
650             },
651             "aeroway/helipad": {
652                 "name": "Lądowisko dla helikopterów",
653                 "terms": "helikopter,lądowisko,śmigłowiec"
654             },
655             "aeroway/runway": {
656                 "name": "Droga startowa",
657                 "terms": "pas lądowania"
658             },
659             "aeroway/taxiway": {
660                 "name": "Droga kołowania"
661             },
662             "aeroway/terminal": {
663                 "name": "Terminal pasażerski",
664                 "terms": "samolot,port lotniczy"
665             },
666             "amenity": {
667                 "name": "Udogodnienie"
668             },
669             "amenity/bank": {
670                 "name": "Bank",
671                 "terms": "kantor,towarzystwo kredytowe,depozyt,skarb państwa,fundusz,firma inwestycyjna,przedsiębiorstwo inwestycyjne,sejf,oszczędności,akcje,ekonomia,skarbiec,firma powiernicza"
672             },
673             "amenity/bar": {
674                 "name": "Bar"
675             },
676             "amenity/bench": {
677                 "name": "Ławka"
678             },
679             "amenity/bicycle_parking": {
680                 "name": "Parking dla rowerów"
681             },
682             "amenity/bicycle_rental": {
683                 "name": "Wypożyczalnia rowerów"
684             },
685             "amenity/cafe": {
686                 "name": "Kawiarnia",
687                 "terms": "kawa,herbata,kawiarnia"
688             },
689             "amenity/car_wash": {
690                 "name": "Myjnia samochodowa"
691             },
692             "amenity/cinema": {
693                 "name": "Kino",
694                 "terms": "duży ekran,drive-in,film,ruchomy obraz,pokaz zdjęć,zdjęcia,pokaz,silver screen"
695             },
696             "amenity/college": {
697                 "name": "College"
698             },
699             "amenity/courthouse": {
700                 "name": "Sąd"
701             },
702             "amenity/embassy": {
703                 "name": "Ambasada"
704             },
705             "amenity/fast_food": {
706                 "name": "Fast food"
707             },
708             "amenity/fire_station": {
709                 "name": "Straż pożarna"
710             },
711             "amenity/fountain": {
712                 "name": "Fontanna"
713             },
714             "amenity/fuel": {
715                 "name": "Stacja benzynowa"
716             },
717             "amenity/grave_yard": {
718                 "name": "Cmentarz"
719             },
720             "amenity/hospital": {
721                 "name": "Szpital",
722                 "terms": "przychodnia,klinika,pomoc,służba zdrowia,hospicjum,ambulatorium,instytucja,dom opieki,sanatorium,chirurgia,oddział"
723             },
724             "amenity/kindergarten": {
725                 "name": "Przedszkole",
726                 "terms": "zerówka,żłobek,opieka nad dzieckiem"
727             },
728             "amenity/library": {
729                 "name": "Biblioteka"
730             },
731             "amenity/marketplace": {
732                 "name": "Targowisko"
733             },
734             "amenity/parking": {
735                 "name": "Parking"
736             },
737             "amenity/pharmacy": {
738                 "name": "Apteka"
739             },
740             "amenity/place_of_worship": {
741                 "name": "Miejsce kultu religijnego",
742                 "terms": "opactwo,bazylika,katedra,prezbiterium,kaplica,kościół,owczarnia,dom Boży,dom modlitwy,tum,misja,meczet,parafia,sanktuarium,świątynia,synagoga,tabernakulum"
743             },
744             "amenity/place_of_worship/christian": {
745                 "name": "Kościół",
746                 "terms": "chrześcijaństwo,opactwo,bazylika,katedra,prezbiterium,kaplica,dom Boży,dom modlitwy,misja,oratorium,parafia,sanktuarium,świątynia,tabernakulum"
747             },
748             "amenity/place_of_worship/jewish": {
749                 "name": "Synagoga",
750                 "terms": "Synagoga"
751             },
752             "amenity/place_of_worship/muslim": {
753                 "name": "Meczet",
754                 "terms": "Meczet"
755             },
756             "amenity/police": {
757                 "name": "Policja",
758                 "terms": "odznaka,niebiescy,gliniarz,detektyw,glina,żandarm,smerfy,psy,prawo,egzekucja prawa,funkcjonariusze"
759             },
760             "amenity/post_box": {
761                 "name": "Skrzynka pocztowa",
762                 "terms": "Skrzykna pocztowa"
763             },
764             "amenity/post_office": {
765                 "name": "Poczta"
766             },
767             "amenity/pub": {
768                 "name": "Pub"
769             },
770             "amenity/restaurant": {
771                 "name": "Restauracja",
772                 "terms": "bar,kawiarnia,stołówka,jadalnia,drive-in,knajpa,jadłodajnia,fast food,grill,gospoda,klub nocny,pizzeria"
773             },
774             "amenity/school": {
775                 "name": "Szkoła",
776                 "terms": "Uczelnia"
777             },
778             "amenity/swimming_pool": {
779                 "name": "Basen"
780             },
781             "amenity/telephone": {
782                 "name": "Telefon"
783             },
784             "amenity/theatre": {
785                 "name": "Teatr",
786                 "terms": "teatr,sztuka,musical"
787             },
788             "amenity/toilets": {
789                 "name": "Toalety"
790             },
791             "amenity/townhall": {
792                 "name": "Ratusz",
793                 "terms": "władze miasta,ratusz,urząd miasta,urząd gminy,starostwo"
794             },
795             "amenity/university": {
796                 "name": "Uniwersytet",
797                 "terms": "college,uniwersytet"
798             },
799             "amenity/waste_basket": {
800                 "name": "Kosz na śmieci",
801                 "terms": "kosz,kubeł,śmietnik"
802             },
803             "barrier": {
804                 "name": "Bariera"
805             },
806             "barrier/block": {
807                 "name": "Blok"
808             },
809             "barrier/bollard": {
810                 "name": "Słupek"
811             },
812             "barrier/cattle_grid": {
813                 "name": "Przeszkoda dla bydła"
814             },
815             "barrier/city_wall": {
816                 "name": "Mur miejski"
817             },
818             "barrier/cycle_barrier": {
819                 "name": "Przegroda dla rowerzystów"
820             },
821             "barrier/ditch": {
822                 "name": "Rów"
823             },
824             "barrier/entrance": {
825                 "name": "Wejście"
826             },
827             "barrier/fence": {
828                 "name": "Płot"
829             },
830             "barrier/gate": {
831                 "name": "Brama"
832             },
833             "barrier/hedge": {
834                 "name": "Żywopłot"
835             },
836             "barrier/kissing_gate": {
837                 "name": "Kissing Gate"
838             },
839             "barrier/lift_gate": {
840                 "name": "Szlaban"
841             },
842             "barrier/retaining_wall": {
843                 "name": "Mur oporowy"
844             },
845             "barrier/stile": {
846                 "name": "Przełaz"
847             },
848             "barrier/toll_booth": {
849                 "name": "Punkt poboru opłat"
850             },
851             "barrier/wall": {
852                 "name": "Mur"
853             },
854             "boundary/administrative": {
855                 "name": "Granica administracyjna"
856             },
857             "building": {
858                 "name": "Budynek"
859             },
860             "building/apartments": {
861                 "name": "Apartamenty"
862             },
863             "building/entrance": {
864                 "name": "Wejście"
865             },
866             "building/house": {
867                 "name": "Dom"
868             },
869             "emergency/phone": {
870                 "name": "Telefon alarmowy"
871             },
872             "entrance": {
873                 "name": "Wejście"
874             },
875             "highway": {
876                 "name": "Droga"
877             },
878             "highway/bridleway": {
879                 "name": "Ścieżka do jazdy konnej",
880                 "terms": "jazda konna,szlak jeździecki,szlak konny"
881             },
882             "highway/bus_stop": {
883                 "name": "Przystanek autobusowy"
884             },
885             "highway/crossing": {
886                 "name": "Przejście dla pieszych",
887                 "terms": "Przejście dla pieszych"
888             },
889             "highway/cycleway": {
890                 "name": "Ścieżka rowerowa"
891             },
892             "highway/footway": {
893                 "name": "Ścieżka dla pieszych",
894                 "terms": "pobocze,bulwar,ścieżka,deptak,szosa,spacer"
895             },
896             "highway/living_street": {
897                 "name": "Strefa zamieszkania"
898             },
899             "highway/mini_roundabout": {
900                 "name": "Mini-rondo"
901             },
902             "highway/motorway": {
903                 "name": "Autostrada"
904             },
905             "highway/motorway_junction": {
906                 "name": "Węzeł autostradowy"
907             },
908             "highway/motorway_link": {
909                 "name": "Autostrada - wjazd/zjazd",
910                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
911             },
912             "highway/path": {
913                 "name": "Ścieżka"
914             },
915             "highway/pedestrian": {
916                 "name": "Deptak"
917             },
918             "highway/primary": {
919                 "name": "Droga krajowa"
920             },
921             "highway/primary_link": {
922                 "name": "Droga krajowa - wjazd/zjazd",
923                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
924             },
925             "highway/residential": {
926                 "name": "Droga lokalna"
927             },
928             "highway/road": {
929                 "name": "Nieznana droga"
930             },
931             "highway/secondary": {
932                 "name": "Droga wojewódzka"
933             },
934             "highway/secondary_link": {
935                 "name": "Droga wojewódzka - wjazd/zjazd",
936                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
937             },
938             "highway/service": {
939                 "name": "Droga serwisowa"
940             },
941             "highway/service/alley": {
942                 "name": "Alejka"
943             },
944             "highway/service/drive-through": {
945                 "name": "Drive-through"
946             },
947             "highway/service/driveway": {
948                 "name": "Podjazd"
949             },
950             "highway/service/emergency_access": {
951                 "name": "Dojazd dla służb ratowniczych"
952             },
953             "highway/service/parking_aisle": {
954                 "name": "Uliczka parkingowa"
955             },
956             "highway/steps": {
957                 "name": "Schody",
958                 "terms": "Schody, klatka schodowa"
959             },
960             "highway/tertiary": {
961                 "name": "Droga powiatowa"
962             },
963             "highway/tertiary_link": {
964                 "name": "Droga powiatowa - wjazd/zjazd",
965                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
966             },
967             "highway/track": {
968                 "name": "Droga gruntowa"
969             },
970             "highway/traffic_signals": {
971                 "name": "Sygnalizacja świetlna",
972                 "terms": "światła,sygnalizacja świetlna,sygnalizator"
973             },
974             "highway/trunk": {
975                 "name": "Droga ekspresowa"
976             },
977             "highway/trunk_link": {
978                 "name": "Droga ekspresowa - zjazd/wjazd",
979                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
980             },
981             "highway/turning_circle": {
982                 "name": "Miejsce do zawracania"
983             },
984             "highway/unclassified": {
985                 "name": "Droga niesklasyfikowana"
986             },
987             "historic": {
988                 "name": "Miejsce historyczne"
989             },
990             "historic/archaeological_site": {
991                 "name": "Wykopalisko archeologiczne"
992             },
993             "historic/boundary_stone": {
994                 "name": "Kamień graniczny"
995             },
996             "historic/castle": {
997                 "name": "Zamek"
998             },
999             "historic/memorial": {
1000                 "name": "Miejsce pamięci"
1001             },
1002             "historic/monument": {
1003                 "name": "Pomnik"
1004             },
1005             "historic/ruins": {
1006                 "name": "Ruiny"
1007             },
1008             "historic/wayside_cross": {
1009                 "name": "Przydrożny krzyż"
1010             },
1011             "historic/wayside_shrine": {
1012                 "name": "Przydrożna kapliczka"
1013             },
1014             "landuse": {
1015                 "name": "Użytkowanie gruntów"
1016             },
1017             "landuse/allotments": {
1018                 "name": "Działki"
1019             },
1020             "landuse/basin": {
1021                 "name": "Zbiornik wodny"
1022             },
1023             "landuse/cemetery": {
1024                 "name": "Cmentarz"
1025             },
1026             "landuse/commercial": {
1027                 "name": "Biura i usługi"
1028             },
1029             "landuse/construction": {
1030                 "name": "Budowa"
1031             },
1032             "landuse/farm": {
1033                 "name": "Teren rolny"
1034             },
1035             "landuse/farmyard": {
1036                 "name": "Podwórze gospodarskie"
1037             },
1038             "landuse/forest": {
1039                 "name": "Las"
1040             },
1041             "landuse/grass": {
1042                 "name": "Trawa"
1043             },
1044             "landuse/industrial": {
1045                 "name": "Obszar przemysłowy"
1046             },
1047             "landuse/meadow": {
1048                 "name": "Łąka"
1049             },
1050             "landuse/orchard": {
1051                 "name": "Sad"
1052             },
1053             "landuse/quarry": {
1054                 "name": "Kamieniołom"
1055             },
1056             "landuse/residential": {
1057                 "name": "Zabudowa mieszkaniowa"
1058             },
1059             "landuse/retail": {
1060                 "name": "Obszar handlowy"
1061             },
1062             "landuse/vineyard": {
1063                 "name": "Winnica"
1064             },
1065             "leisure": {
1066                 "name": "Rozrywka i wypoczynek"
1067             },
1068             "leisure/garden": {
1069                 "name": "Ogród"
1070             },
1071             "leisure/golf_course": {
1072                 "name": "Pole golfowe"
1073             },
1074             "leisure/marina": {
1075                 "name": "Przystań"
1076             },
1077             "leisure/park": {
1078                 "name": "Park",
1079                 "terms": "las,ogród,trawa,zieleń,trawnik,łąka,miejsce,plac,teren rekreacyjny"
1080             },
1081             "leisure/pitch": {
1082                 "name": "Boisko"
1083             },
1084             "leisure/pitch/american_football": {
1085                 "name": "Boisko do futbolu amerykańskiego"
1086             },
1087             "leisure/pitch/baseball": {
1088                 "name": "Boisko do baseballu"
1089             },
1090             "leisure/pitch/basketball": {
1091                 "name": "Boisko do koszykówki"
1092             },
1093             "leisure/pitch/soccer": {
1094                 "name": "Boisko do piłki nożnej"
1095             },
1096             "leisure/pitch/tennis": {
1097                 "name": "Kort tenisowy"
1098             },
1099             "leisure/pitch/volleyball": {
1100                 "name": "Boisko do gry w siatkówkę"
1101             },
1102             "leisure/playground": {
1103                 "name": "Plac zabaw"
1104             },
1105             "leisure/slipway": {
1106                 "name": "Pochylnia okrętowa"
1107             },
1108             "leisure/stadium": {
1109                 "name": "Stadion"
1110             },
1111             "leisure/swimming_pool": {
1112                 "name": "Basen"
1113             },
1114             "man_made": {
1115                 "name": "Obiekty sztuczne"
1116             },
1117             "man_made/breakwater": {
1118                 "name": "Falochron"
1119             },
1120             "man_made/cutline": {
1121                 "name": "Wycinka"
1122             },
1123             "man_made/lighthouse": {
1124                 "name": "Latarnia morska"
1125             },
1126             "man_made/pier": {
1127                 "name": "Molo"
1128             },
1129             "man_made/pipeline": {
1130                 "name": "Rurociąg"
1131             },
1132             "man_made/survey_point": {
1133                 "name": "Punkt geodezyjny"
1134             },
1135             "man_made/tower": {
1136                 "name": "Wieża"
1137             },
1138             "man_made/wastewater_plant": {
1139                 "name": "Oczyszczalnia ścieków",
1140                 "terms": "oczyszczalnia ścieków,stacja uzdatniania wody,rekultywacja gleb"
1141             },
1142             "man_made/water_tower": {
1143                 "name": "Wieża ciśnień"
1144             },
1145             "man_made/water_well": {
1146                 "name": "Studnia"
1147             },
1148             "man_made/water_works": {
1149                 "name": "Filtracja wody"
1150             },
1151             "natural": {
1152                 "name": "Natura"
1153             },
1154             "natural/bay": {
1155                 "name": "Zatoka"
1156             },
1157             "natural/beach": {
1158                 "name": "Plaża"
1159             },
1160             "natural/cliff": {
1161                 "name": "Klif"
1162             },
1163             "natural/coastline": {
1164                 "name": "Wybrzeże",
1165                 "terms": "Brzeg"
1166             },
1167             "natural/glacier": {
1168                 "name": "Lodowiec"
1169             },
1170             "natural/grassland": {
1171                 "name": "Łąka"
1172             },
1173             "natural/heath": {
1174                 "name": "Wrzosowisko"
1175             },
1176             "natural/peak": {
1177                 "name": "Szczyt",
1178                 "terms": "iglica,alpy,herb,korona,wzgórze,góry,szczyt,wierzchołek"
1179             },
1180             "natural/scrub": {
1181                 "name": "Zarośla"
1182             },
1183             "natural/spring": {
1184                 "name": "Strumień"
1185             },
1186             "natural/tree": {
1187                 "name": "Drzewo"
1188             },
1189             "natural/water": {
1190                 "name": "Woda"
1191             },
1192             "natural/water/lake": {
1193                 "name": "Jezioro",
1194                 "terms": "jeziorko,zatoka,staw"
1195             },
1196             "natural/water/pond": {
1197                 "name": "Staw",
1198                 "terms": "jeziorko,staw,sadzawka"
1199             },
1200             "natural/water/reservoir": {
1201                 "name": "Rezerwuar"
1202             },
1203             "natural/wetland": {
1204                 "name": "Bagno"
1205             },
1206             "natural/wood": {
1207                 "name": "Drewno"
1208             },
1209             "office": {
1210                 "name": "Biuro"
1211             },
1212             "other": {
1213                 "name": "Inne"
1214             },
1215             "other_area": {
1216                 "name": "Inne"
1217             },
1218             "place": {
1219                 "name": "Miejsce"
1220             },
1221             "place/city": {
1222                 "name": "Miasto"
1223             },
1224             "place/hamlet": {
1225                 "name": "Wioska"
1226             },
1227             "place/island": {
1228                 "name": "Wyspa",
1229                 "terms": "archipelag,atol,wyspa,wysepka,rafa"
1230             },
1231             "place/isolated_dwelling": {
1232                 "name": "Pojedyncze zabudowania"
1233             },
1234             "place/locality": {
1235                 "name": "Miejsce"
1236             },
1237             "place/town": {
1238                 "name": "Miasto"
1239             },
1240             "place/village": {
1241                 "name": "Wioska"
1242             },
1243             "power": {
1244                 "name": "Energetyka"
1245             },
1246             "power/generator": {
1247                 "name": "Elektrownia"
1248             },
1249             "power/line": {
1250                 "name": "Linia elektryczna"
1251             },
1252             "power/pole": {
1253                 "name": "Słup elektryczny"
1254             },
1255             "power/sub_station": {
1256                 "name": "Podstacja"
1257             },
1258             "power/tower": {
1259                 "name": "Wieża wysokiego napięcia"
1260             },
1261             "power/transformer": {
1262                 "name": "Transformator"
1263             },
1264             "railway": {
1265                 "name": "Koej"
1266             },
1267             "railway/abandoned": {
1268                 "name": "Nieużywany tor"
1269             },
1270             "railway/disused": {
1271                 "name": "Nieużywany tor"
1272             },
1273             "railway/level_crossing": {
1274                 "name": "Rogatka",
1275                 "terms": "przejście,przejście kolejowe,przejazd kolejowy,droga przez tory,rozjazd"
1276             },
1277             "railway/monorail": {
1278                 "name": "Kolej jednoszynowa"
1279             },
1280             "railway/platform": {
1281                 "name": "Peron kolejowy"
1282             },
1283             "railway/rail": {
1284                 "name": "Tor"
1285             },
1286             "railway/station": {
1287                 "name": "Dworzec kolejowy"
1288             },
1289             "railway/subway": {
1290                 "name": "Metro"
1291             },
1292             "railway/subway_entrance": {
1293                 "name": "Wejście do metra"
1294             },
1295             "railway/tram": {
1296                 "name": "Tramwaj",
1297                 "terms": "tramwaj"
1298             },
1299             "shop": {
1300                 "name": "Sklep"
1301             },
1302             "shop/alcohol": {
1303                 "name": "Sklep monopolowy",
1304                 "terms": "alkohol"
1305             },
1306             "shop/bakery": {
1307                 "name": "Piekarnia"
1308             },
1309             "shop/beauty": {
1310                 "name": "Salon piękności"
1311             },
1312             "shop/beverages": {
1313                 "name": "Sklep z napojami"
1314             },
1315             "shop/bicycle": {
1316                 "name": "Sklep rowerowy"
1317             },
1318             "shop/books": {
1319                 "name": "Księgarnia"
1320             },
1321             "shop/boutique": {
1322                 "name": "Butik"
1323             },
1324             "shop/butcher": {
1325                 "name": "Rzeźnik"
1326             },
1327             "shop/car": {
1328                 "name": "Dealer samochodowy"
1329             },
1330             "shop/car_parts": {
1331                 "name": "Sklep z częściami do samochodów"
1332             },
1333             "shop/car_repair": {
1334                 "name": "Warsztat samochodowy"
1335             },
1336             "shop/chemist": {
1337                 "name": "Drogeria"
1338             },
1339             "shop/clothes": {
1340                 "name": "Sklep odzieżowy"
1341             },
1342             "shop/computer": {
1343                 "name": "Sklep komputerowy"
1344             },
1345             "shop/confectionery": {
1346                 "name": "Konfekcja"
1347             },
1348             "shop/convenience": {
1349                 "name": "Sklep ogólnospożywczy"
1350             },
1351             "shop/deli": {
1352                 "name": "Delikatesy"
1353             },
1354             "shop/department_store": {
1355                 "name": "Dom towarowy"
1356             },
1357             "shop/doityourself": {
1358                 "name": "Sklep dla majsterkowiczów"
1359             },
1360             "shop/dry_cleaning": {
1361                 "name": "Pralnia chemiczna"
1362             },
1363             "shop/electronics": {
1364                 "name": "Sklep elektroniczny"
1365             },
1366             "shop/fishmonger": {
1367                 "name": "Sklep rybny"
1368             },
1369             "shop/florist": {
1370                 "name": "Kwiaciarnia"
1371             },
1372             "shop/furniture": {
1373                 "name": "Sklep meblowy"
1374             },
1375             "shop/garden_centre": {
1376                 "name": "Centrum ogrodnicze"
1377             },
1378             "shop/gift": {
1379                 "name": "Sklep z pamiątkami"
1380             },
1381             "shop/greengrocer": {
1382                 "name": "Warzywniak"
1383             },
1384             "shop/hairdresser": {
1385                 "name": "Fryzjer"
1386             },
1387             "shop/hardware": {
1388                 "name": "Sklep z narzędziami"
1389             },
1390             "shop/hifi": {
1391                 "name": "Sklep ze sprzętem Hi-fi"
1392             },
1393             "shop/jewelry": {
1394                 "name": "Jubiler"
1395             },
1396             "shop/kiosk": {
1397                 "name": "Kiosk"
1398             },
1399             "shop/laundry": {
1400                 "name": "Pralnia"
1401             },
1402             "shop/mall": {
1403                 "name": "Centrum handlowe"
1404             },
1405             "shop/mobile_phone": {
1406                 "name": "Sklep z telefonami komórkowymi"
1407             },
1408             "shop/motorcycle": {
1409                 "name": "Dealer motocykli"
1410             },
1411             "shop/music": {
1412                 "name": "Sklep muzyczny"
1413             },
1414             "shop/newsagent": {
1415                 "name": "Kiosk"
1416             },
1417             "shop/optician": {
1418                 "name": "Optyk"
1419             },
1420             "shop/outdoor": {
1421                 "name": "Sklep turystyczny"
1422             },
1423             "shop/pet": {
1424                 "name": "Sklep zoologiczny"
1425             },
1426             "shop/shoes": {
1427                 "name": "Sklep obuwniczy"
1428             },
1429             "shop/sports": {
1430                 "name": "Sklep sportowy"
1431             },
1432             "shop/stationery": {
1433                 "name": "Sklep papierniczy"
1434             },
1435             "shop/supermarket": {
1436                 "name": "Supermarket",
1437                 "terms": "bazar,butik,dyskont,hipermarket,galeria handlowa,pchli targ,centrum handlowe,targowisko,outlet,sklep,stoisko,biedronka"
1438             },
1439             "shop/toys": {
1440                 "name": "Sklep z zabawkami"
1441             },
1442             "shop/travel_agency": {
1443                 "name": "Biuro podróży"
1444             },
1445             "shop/tyres": {
1446                 "name": "Sklep z oponami"
1447             },
1448             "shop/vacant": {
1449                 "name": "Zamknięty sklep"
1450             },
1451             "shop/variety_store": {
1452                 "name": "Dyskont"
1453             },
1454             "shop/video": {
1455                 "name": "Sklep wideo"
1456             },
1457             "tourism": {
1458                 "name": "Turystyka"
1459             },
1460             "tourism/alpine_hut": {
1461                 "name": "Chata górska"
1462             },
1463             "tourism/artwork": {
1464                 "name": "Sztuka"
1465             },
1466             "tourism/attraction": {
1467                 "name": "Atrakcja turystyczna"
1468             },
1469             "tourism/camp_site": {
1470                 "name": "Kamping"
1471             },
1472             "tourism/caravan_site": {
1473                 "name": "Parka karawaningowy"
1474             },
1475             "tourism/chalet": {
1476                 "name": "Drewniana chata"
1477             },
1478             "tourism/guest_house": {
1479                 "name": "Domek gościnny",
1480                 "terms": "gospoda,zajazd,hotel"
1481             },
1482             "tourism/hostel": {
1483                 "name": "Schronisko"
1484             },
1485             "tourism/hotel": {
1486                 "name": "Hotel"
1487             },
1488             "tourism/information": {
1489                 "name": "Informacja"
1490             },
1491             "tourism/motel": {
1492                 "name": "Motel"
1493             },
1494             "tourism/museum": {
1495                 "name": "Muzeum",
1496                 "terms": "wystawa,galeria,hall,instytucja,biblioteka,menażeria"
1497             },
1498             "tourism/picnic_site": {
1499                 "name": "Miejsce na piknik"
1500             },
1501             "tourism/theme_park": {
1502                 "name": "Wesołe miasteczko"
1503             },
1504             "tourism/viewpoint": {
1505                 "name": "Punkt widokowy"
1506             },
1507             "tourism/zoo": {
1508                 "name": "Zoo"
1509             },
1510             "waterway": {
1511                 "name": "Szlak wodny"
1512             },
1513             "waterway/canal": {
1514                 "name": "Kanał"
1515             },
1516             "waterway/dam": {
1517                 "name": "Tama"
1518             },
1519             "waterway/ditch": {
1520                 "name": "Rów"
1521             },
1522             "waterway/drain": {
1523                 "name": "Odpływ"
1524             },
1525             "waterway/river": {
1526                 "name": "Rzeka",
1527                 "terms": "odpływ,potok,ujście,strumyk,dopływ,ciek wodny"
1528             },
1529             "waterway/riverbank": {
1530                 "name": "Brzeg rzeki"
1531             },
1532             "waterway/stream": {
1533                 "name": "Strumień",
1534                 "terms": "potok,odpływ,strumień,prąd,dryf,zalew,wezbranie,strumyk,fala,ciek wodny"
1535             },
1536             "waterway/weir": {
1537                 "name": "Jaz"
1538             }
1539         }
1540     }
1541 }