]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/mk.yml
Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 ---
7 mk:
8   html:
9     dir: ltr
10   time:
11     formats:
12       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
13       blog: '%e %B %Y г.'
14   activerecord:
15     models:
16       acl: Список за контрола на пристап
17       changeset: Измени
18       changeset_tag: Ознака во измените
19       country: Земја
20       diary_comment: Коментар од дневникот
21       diary_entry: Ставка во дневник
22       friend: Пријател
23       language: Јазик
24       message: Порака
25       node: Јазол
26       node_tag: Ознака на јазол
27       notifier: Известувач
28       old_node: Стар јазол
29       old_node_tag: Стара ознака за јазол
30       old_relation: Стар однос
31       old_relation_member: Стар член на однос
32       old_relation_tag: Стара ознака на однос
33       old_way: Стар пат
34       old_way_node: Стар јазол на пат
35       old_way_tag: Стара ознака за пат
36       relation: Однос
37       relation_member: Член на однос
38       relation_tag: Ознака за однос
39       session: Седница
40       trace: Трага
41       tracepoint: Точка на трага
42       tracetag: Ознака за трага
43       user: Корисник
44       user_preference: Кориснички прилагодувања
45       user_token: Корисничка шифра
46       way: Пат
47       way_node: Јазол на пат
48       way_tag: Ознака на пат
49     attributes:
50       diary_comment:
51         body: Содржина
52       diary_entry:
53         user: Корисник
54         title: Тема
55         latitude: Геог. ширина
56         longitude: Геог. должина
57         language: Јазик
58       friend:
59         user: Корисник
60         friend: Пријател
61       trace:
62         user: Корисник
63         visible: Видливо
64         name: Име
65         size: Големина
66         latitude: Геог. ширина
67         longitude: Геог. должина
68         public: Јавно
69         description: Опис
70       message:
71         sender: Испраќач
72         title: Тема
73         body: Содржина
74         recipient: Примател
75       user:
76         email: Е-пошта
77         active: Активно
78         display_name: Име за приказ
79         description: Опис
80         languages: Јазици
81         pass_crypt: Лозинка
82   printable_name:
83     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
84     with_name_html: '%{name} (%{id})'
85   editor:
86     default: По основно (моментално %{name})
87     potlatch:
88       name: Potlatch 1
89       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
90     id:
91       name: iD
92       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
93     potlatch2:
94       name: Potlatch 2
95       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
96     remote:
97       name: Далечинско управување
98       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
99   browse:
100     created: Создадено
101     closed: Затворено
102     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
103     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
105     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     version: Верзија
109     in_changeset: Измени
110     anonymous: анонимен
111     no_comment: (нема коментари)
112     part_of: Дел од
113     download_xml: Преземи XML
114     view_history: Погл. историја
115     view_details: Погл. подробности
116     location: 'Местоположба:'
117     changeset:
118       title: 'Измени: %{id}'
119       belongs_to: Автор
120       node: Јазли (%{count})
121       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
122       way: Патишта (%{count})
123       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
124       relation: Односи (%{count})
125       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
126       comment: Коментари (%{count})
127       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
128         %{when}</abbr>
129       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
130       changesetxml: XML за измените
131       osmchangexml: osmChange XML
132       feed:
133         title: Измени %{id}
134         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
135       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
136       discussion: Разговор
137     node:
138       title: 'Јазол: %{name}'
139       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
140     way:
141       title: 'Пат: %{name}'
142       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
143       nodes: Јазли
144       also_part_of:
145         one: дел од патот %{related_ways}
146         other: дел од патиштата %{related_ways}
147     relation:
148       title: 'Однос: %{name}'
149       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
150       members: Членови
151     relation_member:
152       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
153       type:
154         node: Јазол
155         way: Пат
156         relation: Однос
157     containing_relation:
158       entry: Однос %{relation_name}
159       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
160     not_found:
161       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
162       type:
163         node: јазол
164         way: пат
165         relation: однос
166         changeset: измени
167     timeout:
168       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
169       type:
170         node: јазол
171         way: пат
172         relation: однос
173         changeset: менувач
174     redacted:
175       redaction: Редакција %{id}
176       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
177         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
178       type:
179         node: јазол
180         way: пат
181         relation: однос
182     start_rjs:
183       feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави
184         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
185       load_data: Вчитај ги податоците
186       loading: Вчитувам...
187     tag_details:
188       tags: Ознакиж
189       wiki_link:
190         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
191         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
192       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
193       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
194       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
195     note:
196       title: 'Белешка: %{id}'
197       new_note: Нова белешка
198       description: Опис
199       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
200       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
201       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
202       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
203       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
204       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
205       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
206         %{when}</abbr>
207       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
209       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
210       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
211         %{when}</abbr>
212       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213     query:
214       title: Пребарување на особености
215       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете особеностите во близина.
216       nearby: Особености во близина
217       enclosing: Обиколни особености
218   changeset:
219     changeset_paging_nav:
220       showing_page: Страница %{page}
221       next: Следно »
222       previous: « Претходно
223     changeset:
224       anonymous: Анонимен
225       no_edits: (нема уредувања)
226       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
227     changesets:
228       id: Назнака
229       saved_at: Зачувано во
230       user: Корисник
231       comment: Коментар
232       area: Површина
233     list:
234       title: Измени
235       title_user: Измени на %{user}
236       title_friend: Измени на ваши пријатели
237       title_nearby: Измени од соседни корисници
238       empty: Не пронајдов збирови од промени.
239       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
240       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
241       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
242       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
243       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
244       load_more: Вчитај уште
245     timeout:
246       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
247         да се преземе.
248     rss:
249       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
250       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
251       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
252       commented_at_html: Подновено пред %{when}
253       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
254       full: Целосен разговор
255   diary_entry:
256     new:
257       title: Нова дневничка ставка
258     list:
259       title: Дневници на корисници
260       title_friends: Дневници на пријателите
261       title_nearby: Дневници на соседните корисници
262       user_title: Дневник на %{user}
263       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
264       new: 'Нов дневнички запис:'
265       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
266       no_entries: Нема дневнички ставки
267       recent_entries: Скорешни дневнички записи
268       older_entries: Постари ставки
269       newer_entries: Понови ставки
270     edit:
271       title: Уреди дневничка ставка
272       subject: 'Наслов:'
273       body: 'Содржина:'
274       language: 'Јазик:'
275       location: 'Местоположба:'
276       latitude: Геог. ширина
277       longitude: Геог. должина
278       use_map_link: покажи на карта
279       save_button: Зачувај
280       marker_text: Место на дневничкиот запис
281     view:
282       title: Дневникот на %{user} | %{title}
283       user_title: дневник на %{user}
284       leave_a_comment: Пиши коментар
285       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
286       login: Најава
287       save_button: Зачувај
288     no_such_entry:
289       title: Нема таква дневничка ставка
290       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
291       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
292         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
293     diary_entry:
294       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
295       comment_link: Коментирај на оваа ставка
296       reply_link: Одговори на оваа ставка
297       comment_count:
298         one: '%{count} коментар'
299         zero: Нема коментари
300         other: '%{count} коментари'
301       edit_link: Уреди ја оваа ставка
302       hide_link: Скриј ја ставкава
303       confirm: Потврди
304     diary_comment:
305       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
306       hide_link: Скриј го коментаров
307       confirm: Потврди
308     location:
309       location: 'Местоположба:'
310       view: Преглед
311       edit: Уреди
312     feed:
313       user:
314         title: Дневнички ставки на %{user}
315         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
316       language:
317         title: Дневнички ставки на %{language_name}
318         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
319           %{language_name}
320       all:
321         title: Дневнички ставки
322         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
323     comments:
324       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
325       post: Објава
326       when: Кога
327       comment: Коментар
328       ago: пред %{ago}
329       newer_comments: Понови коментари
330       older_comments: Постари коментари
331   export:
332     title: Извези
333     start:
334       area_to_export: Простор за извоз
335       manually_select: Рачно изберете друга површина
336       format_to_export: Формат за извоз
337       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
338       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
339       embeddable_html: Вметнат HTML код
340       licence: Лиценца
341       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
342         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
343         Commons Open Database License).
344       too_large:
345         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
346           извори:'
347         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
348           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
349           извори за крупно преземање:'
350         planet:
351           title: Планетата на OSM
352           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
353         overpass:
354           title: Извршник „Надвозник“
355           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
356         geofabrik:
357           title: Geofabrik
358           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
359             градови
360         metro:
361           title: Метроизвадоци
362           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
363         other:
364           title: Други извори
365           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
366       options: Нагодувања
367       format: Формат
368       scale: Размер
369       max: макс.
370       image_size: Големина на сликата
371       zoom: Приближи
372       add_marker: Додај бележник на картата
373       latitude: Г.Ш.
374       longitude: Г.Д.
375       output: Излезни податоци
376       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
377       export_button: Извези
378   geocoder:
379     search:
380       title:
381         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
382         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
383         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
384           Postcode</a>
385         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
386         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
387           Nominatim</a>
388         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
389         osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
390           Nominatim</a>
391         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
392     search_osm_nominatim:
393       prefix:
394         aerialway:
395           cable_car: Кабелски трамвај
396           chair_lift: Клупна жичница
397           drag_lift: Влечна жичница
398           gondola: Кабинска жичница
399           station: Гондолска станица
400         aeroway:
401           aerodrome: Аеродром
402           apron: Рампа
403           gate: Порта
404           helipad: Хелиодром
405           runway: Писта
406           taxiway: Рулажна патека
407           terminal: Терминал
408         amenity:
409           animal_shelter: Засолниште за животни
410           arts_centre: Дом на уметности
411           atm: Банкомат
412           bank: Банка
413           bar: Бар
414           bbq: Скара
415           bench: Клупа
416           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
417           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
418           biergarten: Пивска градина
419           boat_rental: Изнајмување пловила
420           brothel: Бордел
421           bureau_de_change: Менувачница
422           bus_station: Автобуска станица
423           cafe: Кафуле
424           car_rental: Рент-а-кар
425           car_sharing: Изнајмување автомобил
426           car_wash: Автоперална
427           casino: Казино
428           charging_station: Напојна станица
429           childcare: Претшколска установа
430           cinema: Кино
431           clinic: Клиника
432           clock: Часовник
433           college: Колеџ
434           community_centre: Центар на заедница
435           courthouse: Суд
436           crematorium: Крематориум
437           dentist: Забар
438           doctors: Доктори
439           dormitory: Студентски дом
440           drinking_water: Питка вода
441           driving_school: Автошкола
442           embassy: Амбасада
443           emergency_phone: Итен телефон
444           fast_food: Брза храна
445           ferry_terminal: Ферибот-терминал
446           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
447           fire_station: Пожарна
448           food_court: Штандови за брза храна
449           fountain: Фонтана
450           fuel: Гориво
451           gambling: Коцкање
452           grave_yard: Гробишта
453           gym: Теретана / фитнес
454           health_centre: Здравствен центар
455           hospital: Болница
456           hunting_stand: Ловечка кула
457           ice_cream: Сладолед
458           kindergarten: Градинка
459           library: Библиотека
460           market: Пазар
461           marketplace: Пазар
462           monastery: Манастир
463           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
464           nightclub: Ноќен клуб
465           nursery: Јасли
466           nursing_home: Старечки дом
467           office: Канцеларија
468           parking: Паркинг
469           parking_entrance: Влез на паркиралиште
470           pharmacy: Аптека
471           place_of_worship: Верски објект
472           police: Полиција
473           post_box: Поштенско сандаче
474           post_office: Пошта
475           preschool: Претшколска установа
476           prison: Затвор
477           pub: Пивница
478           public_building: Јавен објект
479           reception_area: Рецепција
480           recycling: Рециклирање
481           restaurant: Ресторан
482           retirement_home: Старечки дом
483           sauna: Сауна
484           school: Училиште
485           shelter: Засолниште
486           shop: Дуќан
487           shower: Туш
488           social_centre: Социјален центар
489           social_club: Друштвен клуб
490           social_facility: Општествена постројка
491           studio: Студио
492           swimming_pool: Базен
493           taxi: Такси
494           telephone: Телефонска говорница
495           theatre: Театар
496           toilets: Тоалет
497           townhall: Градски дом
498           university: Универзитет
499           vending_machine: Вендинг-машина
500           veterinary: Ветеринарна клиника
501           village_hall: Месна заедница
502           waste_basket: Корпа за отпадоци
503           waste_disposal: Депонија
504           youth_centre: Младински центар
505         boundary:
506           administrative: Административна граница
507           census: Пописна граница
508           national_park: Национален парк
509           protected_area: Заштитено подрачје
510         bridge:
511           aqueduct: Аквадукт
512           suspension: Висечки мост
513           swing: Вртечки мост
514           viaduct: Вијадукт
515           "yes": Мост
516         building:
517           "yes": Градба
518         craft:
519           brewery: Пиварница
520           carpenter: Столар
521           electrician: Електричар
522           gardener: Градинар
523           painter: Сликар
524           photographer: Фотограф
525           plumber: Водоводџија
526           shoemaker: Чевлар
527           tailor: Кројач
528           "yes": Занаетчиски дуќан
529         emergency:
530           ambulance_station: Итна помош
531           defibrillator: Дефибрилатор
532           landing_site: Место за итно слетување
533           phone: Итен телефон
534         highway:
535           abandoned: Напуштен автопат
536           bridleway: Коњски пат
537           bus_guideway: Автобуски шини
538           bus_stop: Автобуска постојка
539           construction: Автопат во изградба
540           cycleway: Велосипедска патека
541           elevator: Лифт
542           emergency_access_point: Прва помош
543           footway: Тротоар
544           ford: Брод
545           living_street: Маалска улица
546           milestone: Милјоказ
547           motorway: Автопат
548           motorway_junction: Клучка
549           motorway_link: Приклучен пат
550           path: Патека
551           pedestrian: Пешачка патека
552           platform: Платформа
553           primary: Главен пат
554           primary_link: Главен пат
555           proposed: Предложен пат
556           raceway: Тркачка патека
557           residential: Станбена улица
558           rest_area: Одмориште
559           road: Пат
560           secondary: Спореден пат
561           secondary_link: Спореден пат
562           service: Помошен пат
563           services: Крајпатен сервис
564           speed_camera: Брзиноловец
565           steps: Скалила
566           street_lamp: Улична светилка
567           tertiary: Третостепен пат
568           tertiary_link: Третостепен пат
569           track: Полски пат
570           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
571           trail: Патека
572           trunk: Магистрала
573           trunk_link: Магистрала
574           unclassified: Некласификуван пат
575           unsurfaced: Неасфалтиран пат
576           "yes": Пат
577         historic:
578           archaeological_site: Археолошки локалитет
579           battlefield: Бојно поле
580           boundary_stone: Граничен камен
581           building: Историска градба
582           bunker: Бункер
583           castle: Замок
584           church: Црква
585           city_gate: Градска порта
586           citywalls: Градски ѕидини
587           fort: Утврдување
588           heritage: Културно наследство
589           house: Куќа
590           icon: Икона
591           manor: Велепоседнички дом
592           memorial: Споменик
593           mine: Рудник
594           monument: Споменик
595           roman_road: Римски пат
596           ruins: Рушевини
597           stone: Камен
598           tomb: Гроб
599           tower: Кула
600           wayside_cross: Крајпатен крст
601           wayside_shrine: Параклис
602           wreck: Бродолом
603         junction:
604           "yes": Раскрсница
605         landuse:
606           allotments: Парцели
607           basin: Котлина
608           brownfield: Угар
609           cemetery: Гробишта
610           commercial: Комерцијално подрачје
611           conservation: Заштитено земјиште
612           construction: Градилиште
613           farm: Фарма
614           farmland: Обработливо земјиште
615           farmyard: Земјоделски двор
616           forest: Шума
617           garages: Гаража
618           grass: Трева
619           greenfield: Неискористено земјиште
620           industrial: Индустриско подрачје
621           landfill: Депонија
622           meadow: Ливада
623           military: Воено подрачје
624           mine: Рудник
625           orchard: Овоштарник
626           quarry: Каменолом
627           railway: Железница
628           recreation_ground: Рекреативен терен
629           reservoir: Резервоар
630           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
631           residential: Станбено подрачје
632           retail: Дуќани
633           road: Патно подрачје
634           village_green: Селско зеленило
635           vineyard: Лозници
636           "yes": Употреба на земјиште
637         leisure:
638           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
639           bird_hide: Набљудувалиште за птици
640           club: Клуб
641           common: Општествена земја
642           dog_park: Парк за кучиња
643           fishing: Рибарење
644           fitness_centre: Центар за фитнес
645           fitness_station: Технички преглед
646           garden: Градина
647           golf_course: Голф-терен
648           horse_riding: Јавање
649           ice_rink: Лизгалиште
650           marina: Марина
651           miniature_golf: Миниголф
652           nature_reserve: Природен резерват
653           park: Парк
654           pitch: Спортски терен
655           playground: Детско игралиште
656           recreation_ground: Разонодно место
657           resort: Одморалиште
658           sauna: Сауна
659           slipway: Испуст
660           sports_centre: Спортски центар
661           stadium: Стадион
662           swimming_pool: Базен
663           track: Спортска патека
664           water_park: Аквапарк
665           "yes": Разонода
666         man_made:
667           lighthouse: Светилник
668           pipeline: Цевковод
669           tower: Кула
670           works: Фабрика
671           "yes": Вештачки
672         military:
673           airfield: Воено слетувалиште
674           barracks: Касарна
675           bunker: Бункер
676         mountain_pass:
677           "yes": Планински превој
678         natural:
679           bay: Залив
680           beach: Плажа
681           cape: ‘Рт
682           cave_entrance: Влез во пештера
683           cliff: Гребен
684           crater: Кратер
685           dune: Дина
686           fell: Фел
687           fjord: Фјорд
688           forest: Шума
689           geyser: Гејзер
690           glacier: Глечер
691           grassland: Полјана
692           heath: Голет
693           hill: Рид
694           island: Остров
695           land: Земја
696           marsh: Бара
697           moor: Пустара
698           mud: Кал
699           peak: Врв
700           point: Точка
701           reef: Гребен
702           ridge: Срт
703           rock: Карпа
704           saddle: Седло
705           sand: Песок
706           scree: Сип
707           scrub: Честак
708           spring: Извор
709           stone: Камен
710           strait: Проток
711           tree: Дрво
712           valley: Долина
713           volcano: Вулкан
714           water: Вода
715           wetland: Мочуриште
716           wood: Шума
717         office:
718           accountant: Сметководител
719           administrative: Администрација
720           architect: Архитект
721           company: Фирма
722           employment_agency: Агенција за вработување
723           estate_agent: Агенција за недвижности
724           government: Владина служба
725           insurance: Служба за осигурување
726           lawyer: Адвокат
727           ngo: НВО-канцеларија
728           telecommunication: Телекомуникациска служба
729           travel_agent: Туристичка агенција
730           "yes": Канцеларија
731         place:
732           allotments: Парцели
733           block: Блок
734           airport: Аеродром
735           city: Град
736           country: Земја
737           county: Округ
738           farm: Фарма
739           hamlet: Селце
740           house: Куќа
741           houses: Куќи
742           island: Остров
743           islet: Островче
744           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
745           locality: Месност
746           moor: Пустара
747           municipality: Општина
748           neighbourhood: Соседство
749           postcode: Поштенски број
750           region: Регион
751           sea: Море
752           state: Покраина
753           subdivision: Админ. подрачје
754           suburb: Населба
755           town: Град
756           unincorporated_area: Нездружено подрачје
757           village: Село
758           "yes": Место
759         railway:
760           abandoned: Напуштена железничка линија
761           construction: Железничка линија во изградба
762           disused: Напуштена железничка линија
763           disused_station: Напуштена железничка станица
764           funicular: Жичена железница
765           halt: Железничка постојка
766           historic_station: Историска железничка станица
767           junction: Железнички јазол
768           level_crossing: Надвозник
769           light_rail: Лека железница
770           miniature: Минијатурна железница
771           monorail: Едношинска линија
772           narrow_gauge: Теснолинејка
773           platform: Железнички перон
774           preserved: Зачувана железничка линија
775           proposed: Предложена железница
776           spur: Железнички огранок
777           station: Железничка станица
778           stop: Железничка постојка
779           subway: Метро
780           subway_entrance: Влез во метро
781           switch: Железнички пунктови
782           tram: Трамвајска линија
783           tram_stop: Трамвајска постојка
784         shop:
785           alcohol: Алкохол на црно
786           antiques: Старинарница
787           art: Уметнички дуќан
788           bakery: Пекара
789           beauty: Козметика
790           beverages: Пијалоци
791           bicycle: Продавница за велосипеди
792           books: Книжарница
793           boutique: Бутик
794           butcher: Месарница
795           car: Автосалон
796           car_parts: Автоделови
797           car_repair: Автосервис
798           carpet: Дуќан за теписи
799           charity: Добротворна продавница
800           chemist: Аптека
801           clothes: Дуќан за облека
802           computer: Продавница за сметачи
803           confectionery: Слаткарница
804           convenience: Бакалница
805           copyshop: Фотокопир
806           cosmetics: Козметика
807           deli: Гастрономски дуќан
808           department_store: Стоковна куќа
809           discount: Распродажен дуќан
810           doityourself: Направи-сам
811           dry_cleaning: Хемиско чистење
812           electronics: Електронска опрема
813           estate_agent: Недвижности
814           farm: Земјоделски дуќан
815           fashion: Бутик
816           fish: Рибарница
817           florist: Цвеќара
818           food: Продавница за храна
819           funeral_directors: Погребална служба
820           furniture: Мебел
821           gallery: Галерија
822           garden_centre: Градинарски центар
823           general: Колонијал
824           gift: Дуќан за подароци
825           greengrocer: Пиљара
826           grocery: Бакалница
827           hairdresser: Фризер
828           hardware: Алат и опрема
829           hifi: Аудиосистеми
830           insurance: Осигурително
831           jewelry: Јувелир
832           kiosk: Трафика
833           laundry: Пералница
834           mall: Трговски центар
835           market: Пазар
836           mobile_phone: Мобилни телефони
837           motorcycle: Моторцикли
838           music: Музички дуќан
839           newsagent: Весникара
840           optician: Оптичар
841           organic: Здрава храна
842           outdoor: Дуќан на отворено
843           pet: Домашни миленици
844           pharmacy: Аптека
845           photo: Фотографски дуќан
846           salon: Салон
847           second_hand: Половна роба
848           shoes: Обувки
849           shopping_centre: Трговски центар
850           sports: Спортски дуќан
851           stationery: Прибор и репроматеријали
852           supermarket: Супермаркет
853           tailor: Кројач
854           toys: Продавница за играчки
855           travel_agency: Туристичка агенција
856           video: Видеотека
857           wine: Алкохолни пијалоци
858           "yes": Дуќан
859         tourism:
860           alpine_hut: Планинска куќарка
861           apartment: Стан
862           artwork: Уметничко дело
863           attraction: Атракција
864           bed_and_breakfast: Полупансион
865           cabin: Колиба
866           camp_site: Камп
867           caravan_site: Автокамп
868           chalet: Брвнара
869           gallery: Галерија
870           guest_house: Пансион
871           hostel: Хостел
872           hotel: Хотел
873           information: Информации
874           motel: Мотел
875           museum: Музеј
876           picnic_site: Излетничко место
877           theme_park: Забавен парк
878           viewpoint: Видиковец
879           zoo: Зоолошка
880         tunnel:
881           culvert: Пропусен канал
882           "yes": Тунел
883         waterway:
884           artificial: Вештачки воден пат
885           boatyard: Чамцоградилиште
886           canal: Канал
887           dam: Брана
888           derelict_canal: Запуштен канал
889           ditch: Канач
890           dock: Док
891           drain: Одвод
892           lock: Превојница
893           lock_gate: Превојничка капија
894           mooring: Сидриште
895           rapids: Брзак
896           river: Река
897           stream: Поток
898           wadi: Вади
899           waterfall: Водопад
900           weir: Јаз
901           "yes": Воден пат
902       admin_levels:
903         level2: Државна граница
904         level4: Покраинска граница
905         level5: Регионална граница
906         level6: Окружна граница
907         level8: Градска граница
908         level9: Селска граница
909         level10: Населбена граница
910     description:
911       title:
912         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
913           Nominatim</a>
914         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
915       types:
916         cities: Градови
917         towns: Гратчиња
918         places: Места
919     results:
920       no_results: Не пронајдов ништо
921       more_results: Повеќе резултати
922   layouts:
923     logo:
924       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
925     home: Оди на матичната местоположба
926     logout: Одјава
927     log_in: најави ме
928     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
929     sign_up: Регистрација
930     start_mapping: Почнете да ги работите картите
931     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
932     edit: Уреди
933     history: Историја
934     export: Извези
935     data: Податоци
936     export_data: Извези податоци
937     gps_traces: GPS-траги
938     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
939     user_diaries: Кориснички дневници
940     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
941     edit_with: Уреди со %{editor}
942     tag_line: Слободна вики-карта на светот
943     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
944     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
945       за слободна употреба под отворена лиценца.
946     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
947     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и
948       други %{partners}.
949     partners_ucl: VR-центарот на UCL
950     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
951     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
952     partners_partners: партнери
953     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
954     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
955       работиме на неопходни одржувања.
956     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
957       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
958     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
959       опрема.
960     help: Помош
961     about: За нас
962     copyright: Авторски права
963     community: Заедница
964     community_blogs: Блогови на заедницата
965     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
966     foundation: Фондација
967     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
968     make_a_donation:
969       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
970       text: Дарувајте
971     learn_more: Дознајте повеќе
972     more: Повеќе
973   license_page:
974     foreign:
975       title: За овој превод
976       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
977         предност има англиската страница
978       english_link: англискиот оригинал
979     native:
980       title: За страницава
981       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
982         да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
983         со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
984       native_link: македонската верзија
985       mapping_link: почнете да ги работите картите
986     legal_babble:
987       title_html: Авторски права и лиценца
988       intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
989         <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
990         Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"http://osmfoundation.org/\">фондацијата
991         OpenStreetMap</a> (OSMF)."
992       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
993         предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
994         Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
995         само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
996         <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
997       intro_3_html: |-
998         Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
999         се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1000       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1001       credit_1_html: |-
1002         Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1003         OpenStreetMap &rdquo;.
1004       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под
1005         \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите,
1006         дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање
1007         на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница
1008         за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM
1009         во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да
1010         ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на
1011         пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1012         (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1013         и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1014       credit_3_html: |-
1015         Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1016         На пример:
1017       attribution_example:
1018         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1019         title: Пример за наведување
1020       more_title_html: Повеќе информации
1021       more_1_html: |-
1022         Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a
1023         href="http://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница на OSMF</a> и <a
1024         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Правните ЧПП</a> на заедницата.
1025       more_2_html: |-
1026         Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1027         бесплатни извршници (API) за карти на трети програмери.
1028         Погледајте ги <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">правилата за употреба на извршникот</a>,
1029         <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">правилата за употреба на полињата</a>
1030         и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Nominatim</a>.
1031       contributors_title_html: Нашите учесници
1032       contributors_intro_html: |-
1033         Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1034         податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1035         и други извори, меѓу кои се:
1036       contributors_at_html: |-
1037         <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1038         <a href="http://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1039         <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1040         <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1041         Покраина Тирол (под <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1042       contributors_ca_html: |-
1043         <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1044         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1045         Статистичка служба на Канада).
1046       contributors_fi_html: |-
1047         <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1048         <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI</a>.
1049       contributors_fr_html: |-
1050         <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1051         Генералната даночна управа.
1052       contributors_nl_html: |-
1053         <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1054         (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
1055       contributors_nz_html: |-
1056         <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1057         Катастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права.
1058       contributors_si_html: |-
1059         <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1060         <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1061         <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1062         (јавни информации од Словенија).
1063       contributors_za_html: |-
1064         <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1065         <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1066         Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1067       contributors_gb_html: |-
1068         <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1069         од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1070         права на базата 2010-12.
1071       contributors_footer_1_html: |-
1072         Повеќе информации за овие и други извори искористени
1073         за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1074         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1075       contributors_footer_2_html: |-
1076         Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1077         на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1078         дека прифаќа било каква одговорност.
1079       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1080       infringement_1_html: |-
1081         Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1082         податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1083         изрична дозвола од имателите на тие права.
1084       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно
1085         место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a
1086         href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1087         \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1088         наменска страница</a>."
1089       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1090       trademarks_1_html: OpenStreetMap и логото со лупа се заштитни знаци на фондацијата
1091         OpenStreetMap. Ако имате прашања во врска со употребата на знаците, пишете
1092         ѝ на <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group">Работната
1093         група за лиценци</a>.
1094   welcome_page:
1095     title: Добре дојдовте!
1096     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1097       на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа.
1098       Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1099     whats_on_the_map:
1100       title: Што има на картата
1101       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1102         нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете
1103         да ставате сè што постои и што ве интересира.
1104       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски
1105         (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски
1106         права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи,
1107         освен ако немате посебна дозвола.
1108     basic_terms:
1109       title: Основни картографски поими
1110       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1111       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1112         за уредување на карти.
1113       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан
1114         или дрво.
1115       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1116         или објект (здание).
1117       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име
1118         на ресторан или дозволената брзина на улица.
1119     rules:
1120       title: Правила!
1121       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1122         сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1123         други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1124         \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1125         и \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1126         уредувања</a>."
1127     questions:
1128       title: Имате прашања?
1129       paragraph_1_html: |-
1130         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1131         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1132         <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1133     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1134     add_a_note:
1135       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1136       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1137         да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1138       paragraph_2_html: |-
1139         Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1140         <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1141   fixthemap:
1142     title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1143     how_to_help:
1144       title: Како да помогнете
1145       join_the_community:
1146         title: Приклучете се во заедницата
1147         explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1148           (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1149           на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1150       add_a_note:
1151         instructions_html: |-
1152           Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1153           Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1154     other_concerns:
1155       title: Други проблеми
1156       explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1157         или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1158         за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1159         група на OSMF</a>."
1160   help_page:
1161     title: Помош
1162     introduction: |-
1163       OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1164       да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1165     welcome:
1166       url: /welcome
1167       title: Добре дојдовте на OSM
1168       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1169     beginners_guide:
1170       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1171       title: Почетен курс
1172       description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1173     help:
1174       url: https://help.openstreetmap.org/
1175       title: help.openstreetmap.org
1176       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања
1177         и одговори на OSM.
1178     mailing_lists:
1179       title: Поштенски списоци
1180       description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1181         опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1182     forums:
1183       title: Форуми
1184       description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1185     irc:
1186       title: IRC
1187       description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1188     switch2osm:
1189       title: Преод на OSM
1190       description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1191         OpenStreetMap и други услуги.
1192     wiki:
1193       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1194       title: wiki.openstreetmap.org
1195       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1196   about_page:
1197     next: Следно
1198     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1199     used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на стотици мрежни места, мобилни
1200       извршници и сметачки уреди'
1201     lede_text: |-
1202       OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1203       за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1204     local_knowledge_title: Месни сознанија
1205     local_knowledge_html: |-
1206       OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1207       воздушни снимки, GPS-уреди и пообични теренски карти
1208       со цел да се провери исправноста
1209       и актуелноста на OSM.
1210     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1211     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1212       и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1213       во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1214       што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата
1215       ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите
1216       на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата
1217       OSM</a> website."
1218     open_data_title: Отворени податоци
1219     open_data_html: |-
1220       OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1221       доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1222       под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1223     legal_title: Правни работи
1224     legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи  \n<a
1225       href='http://osmfoundation.org/'>Фондацијата OpenStreetMap</a> (OSMF) \nво име
1226       на заедницата.\n<br> \nВе молиме <a href='http://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1227       ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права и
1228       други правни прашања и проблеми."
1229     partners_title: Партнери
1230   notifier:
1231     diary_comment_notification:
1232       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка'
1233       hi: Здраво %{to_user},
1234       header: '%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap
1235         со насловот %{subject}:'
1236       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1237         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1238     message_notification:
1239       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1240       hi: Здраво %{to_user},
1241       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1242       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1243         на %{replyurl}
1244     friend_notification:
1245       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1246       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1247       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1248       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1249     gpx_notification:
1250       greeting: Здраво,
1251       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1252       with_description: со описот
1253       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1254       and_no_tags: и без ознаки.
1255       failure:
1256         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1257         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1258         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1259           како да
1260         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1261         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1262       success:
1263         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1264         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1265           точки.
1266     signup_confirm:
1267       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1268       greeting: Здраво!
1269       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1270       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1271         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1272       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1273         да почнете со уредување.
1274     email_confirm:
1275       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1276     email_confirm_plain:
1277       greeting: Здраво,
1278       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1279         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1280       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1281         измената.
1282     email_confirm_html:
1283       greeting: Здраво,
1284       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1285         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1286       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1287     lost_password:
1288       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1289     lost_password_plain:
1290       greeting: Здраво,
1291       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1292         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1293       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1294         лозинката.
1295     lost_password_html:
1296       greeting: Здраво,
1297       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1298         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1299       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1300         промените лозинката.
1301     note_comment_notification:
1302       anonymous: Анонимен корисник
1303       greeting: Здраво,
1304       commented:
1305         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1306         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1307           интересира'
1308         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1309           близу %{place}.'
1310         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1311           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1312       closed:
1313         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1314         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1315         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1316         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1317           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1318       reopened:
1319         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1320         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1321         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1322           на каритте близу %{place}.'
1323         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1324           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1325       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1326     changeset_comment_notification:
1327       greeting: Здраво,
1328       commented:
1329         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1330         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1331           интересира'
1332         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1333           во %{time}'
1334         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1335           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1336         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1337         partial_changeset_without_comment: без коментар
1338       details: Поподробно за промената на %{url}.
1339   message:
1340     inbox:
1341       title: Примени
1342       my_inbox: Моето сандаче
1343       outbox: за праќање
1344       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1345       new_messages:
1346         one: '%{count} нова порака'
1347         other: '%{count} нови пораки'
1348       old_messages:
1349         one: '%{count} стара порака'
1350         other: '%{count} стари пораки'
1351       from: Од
1352       subject: Наслов
1353       date: Датум
1354       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1355       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1356     message_summary:
1357       unread_button: Означи како непрочитано
1358       read_button: Означи како прочитано
1359       reply_button: Одговори
1360       delete_button: Избриши
1361     new:
1362       title: Испрати ја пораката
1363       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1364       subject: Наслов
1365       body: Содржина
1366       send_button: Испрати
1367       back_to_inbox: Назад во примени
1368       message_sent: Пораката е испратена
1369       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1370         за да можете да праќате други.
1371     no_such_message:
1372       title: Нема таква порака
1373       heading: Нема таква порака
1374       body: За жал, нема порака со тој id.
1375     outbox:
1376       title: За праќање
1377       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1378       inbox: примени пораки
1379       outbox: за праќање
1380       messages:
1381         one: Имате %{count} испратена порака
1382         other: Имате %{count} испратени пораки
1383       to: До
1384       subject: Наслов
1385       date: Датум
1386       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1387         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1388       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1389     reply:
1390       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1391         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1392         име за да одговорите.
1393     read:
1394       title: Прочитај ја пораката
1395       from: Од
1396       subject: Наслов
1397       date: Датум
1398       reply_button: Одговори
1399       unread_button: Означи како непрочитано
1400       back: Назад
1401       to: За
1402       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1403         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1404         име за да ја прочитате.
1405     sent_message_summary:
1406       delete_button: Избриши
1407     mark:
1408       as_read: Пораката е означена како прочитана
1409       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1410     delete:
1411       deleted: Пораката е избришана
1412   site:
1413     index:
1414       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1415         оневозможиле тој програм.
1416       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1417       permalink: Постојана врска
1418       shortlink: Кратка врска
1419       createnote: Додај белешка
1420       license:
1421         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1422       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1423         и дали е овозможено далечинското управување
1424     edit:
1425       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1426       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1427         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1428         %{user_page}.
1429       user_page_link: корисничка страница
1430       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1431       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1432         - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го
1433         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1434         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1435       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1436         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1437         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1438       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата
1439         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1440       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1441         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1442       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1443       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1444         без кои оваа можност не може да работи.
1445     sidebar:
1446       search_results: Резултати од пребарувањето
1447       close: Затвори
1448     search:
1449       search: Пребарај
1450       get_directions: Дај насоки
1451       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1452       from: Од
1453       to: До
1454       where_am_i: Каде сум?
1455       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1456     key:
1457       table:
1458         entry:
1459           motorway: Автопат
1460           trunk: Главна сообраќајна артерија
1461           primary: Главен пат
1462           secondary: Спореден пат
1463           unclassified: Некласификуван пат
1464           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1465           track: Патека
1466           byway: Спореден пат
1467           bridleway: Пешачко-влечен пат
1468           cycleway: Велосипедска патека
1469           footway: Пешачка патека
1470           rail: Железница
1471           subway: Метро
1472           tram:
1473           - Лека железница
1474           - трамвај
1475           cable:
1476           - Клупна жичница
1477           - клупна жичница
1478           runway:
1479           - Аеродромска писта
1480           - рулажна патека
1481           apron:
1482           - Аеродромска платформа
1483           - терминал
1484           admin: Административна граница
1485           forest: Шума
1486           wood: Шумичка
1487           golf: Голф-терен
1488           park: Парк
1489           resident: Станбено подрачје
1490           tourist: Туристичка атракција
1491           common:
1492           - Општествена земја
1493           - ливада
1494           retail: Трговско подрачје
1495           industrial: Индустриско подрачје
1496           commercial: Комерцијално подрачје
1497           heathland: Голиште
1498           lake:
1499           - Езеро
1500           - резервоар
1501           farm: Фарма
1502           brownfield: Запуштено подрачје
1503           cemetery: Гробишта
1504           allotments: Парцели
1505           pitch: Спортски терен
1506           centre: Спортски центар
1507           reserve: Природен резерват
1508           military: Воено подрачје
1509           school:
1510           - Училиште
1511           - универзитет
1512           building: Значајно здание
1513           station: Железничка станица
1514           summit:
1515           - Врв
1516           - врв
1517           tunnel: Испрекината линија = тунел
1518           bridge: Црна линија = мост
1519           private: Доверлив пристап
1520           permissive: Дозволив пристап
1521           destination: Пристап до одредницата
1522           construction: Патишта во изградба
1523     richtext_area:
1524       edit: Уреди
1525       preview: Преглед
1526     markdown_help:
1527       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1528       headings: Наслови
1529       heading: Наслов
1530       subheading: Поднаслов
1531       unordered: Неподреден список
1532       ordered: Подреден список
1533       first: Прва ставка
1534       second: Втора ставка
1535       link: Врска
1536       text: Текст
1537       image: Слика
1538       alt: Алтернативен текст
1539       url: URL
1540   trace:
1541     visibility:
1542       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1543       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1544         точки)
1545       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1546       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1547         подредени точки со време)
1548     create:
1549       upload_trace: Подигни GPS-трага
1550       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1551         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1552         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1553     edit:
1554       title: Ја уредувате трагата %{name}
1555       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1556       filename: 'Податотека:'
1557       download: преземи
1558       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1559       points: 'Точки:'
1560       start_coord: 'Почетна координата:'
1561       map: карта
1562       edit: уреди
1563       owner: 'Сопственик:'
1564       description: 'Опис:'
1565       tags: 'Ознаки:'
1566       tags_help: одделено со запирка
1567       save_button: Зачувај промени
1568       visibility: 'Видливост:'
1569       visibility_help: што значи ова?
1570       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1571     trace_form:
1572       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1573       description: 'Опис:'
1574       tags: 'Ознаки:'
1575       tags_help: одделено со запирка
1576       visibility: 'Видливост:'
1577       visibility_help: што значи ова?
1578       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1579       upload_button: Подигни
1580       help: Помош
1581       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1582     trace_header:
1583       upload_trace: Подигни трага
1584       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1585       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1586       traces_waiting:
1587         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1588           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1589           други корисници.
1590         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1591           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1592           во која чекаат други корисници.
1593     trace_optionals:
1594       tags: Ознаки
1595     view:
1596       title: Ја гледате трагата  %{name}
1597       heading: Ја гледате трагата %{name}
1598       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1599       filename: 'Податотека:'
1600       download: преземи
1601       uploaded: 'Подигнато во:'
1602       points: 'Точки:'
1603       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1604       map: карта
1605       edit: уреди
1606       owner: 'Сопственик:'
1607       description: 'Опис:'
1608       tags: 'Ознаки:'
1609       none: Ништо
1610       edit_track: Уреди ја трагава
1611       delete_track: Избриши ја трагава
1612       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1613       visibility: 'Видливост:'
1614     trace_paging_nav:
1615       showing_page: Страница %{page}
1616       older: Постари траги
1617       newer: Понови траги
1618     trace:
1619       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1620       count_points: '%{count} точки'
1621       ago: пред %{time_in_words_ago}
1622       more: повеќе
1623       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1624       view_map: Погледај ја картата
1625       edit: уреди
1626       edit_map: Уредување
1627       public: ЈАВНО
1628       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1629       private: ЛИЧНО
1630       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1631       by: од
1632       in: во
1633       map: карта
1634     list:
1635       public_traces: Јавни GPS-траги
1636       your_traces: Ваши GPS-траги
1637       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1638       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1639       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1640       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1641         трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1642         викстраница</a>.
1643     delete:
1644       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1645     make_public:
1646       made_public: Трагата е објавена
1647     offline_warning:
1648       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1649     offline:
1650       heading: GPX-складиштето е исклучено
1651       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1652     georss:
1653       title: GPS-траги од OpenStreetMap
1654     description:
1655       description_with_count:
1656         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1657         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1658       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1659   application:
1660     require_cookies:
1661       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1662         за да можете да продолжите,
1663     require_moderator:
1664       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1665     setup_user_auth:
1666       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1667         повеќе.
1668       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1669         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1670         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1671   oauth:
1672     oauthorize:
1673       title: Овластете пристап до вашата сметка
1674       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1675         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1676         колку што сакате.
1677       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1678       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1679       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1680       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1681       allow_write_api: ја менува картата.
1682       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични GPS-траги.
1683       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1684       allow_write_notes: измена на белешки.
1685     oauthorize_success:
1686       title: Барањето за овластување е дозволено
1687       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1688       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1689     oauthorize_failure:
1690       title: Барањето за овластување не успеа
1691       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1692       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1693     revoke:
1694       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1695   oauth_clients:
1696     new:
1697       title: Регистрирајте нова апликација
1698       submit: Регистрирање
1699     edit:
1700       title: Уредете ја апликацијата
1701       submit: Уреди
1702     show:
1703       title: OAuth податоци за %{app_name}
1704       key: 'Потрошувачки клуч:'
1705       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1706       url: 'Побарај URL-адреса на шифрата:'
1707       access_url: 'URL-адреса на пристапата шифра:'
1708       authorize_url: 'Дозволи URL адреса:'
1709       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1710       edit: Измени подробности
1711       delete: Избриши клиент
1712       confirm: Дали сте сигурни?
1713       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1714       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1715       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1716       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1717       allow_write_api: ја менува картата.
1718       allow_read_gpx: им ги чита личните GPS-траги.
1719       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1720       allow_write_notes: измена на белешки.
1721     index:
1722       title: Мои OAuth податоци
1723       my_tokens: Мои овластени апликации
1724       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1725       application: Назив на прил. програм
1726       issued_at: Издадено
1727       revoke: Поништи!
1728       my_apps: Мои клиентни апликации
1729       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1730         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1731         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1732       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1733       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1734     form:
1735       name: Име
1736       required: Се бара
1737       url: URL адреса на главната апликација
1738       callback_url: URL-адреса за одѕив
1739       support_url: URL поддршка
1740       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1741       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1742       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1743       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1744       allow_write_api: ја менува картата.
1745       allow_read_gpx: им ги чита личните GPS-траги.
1746       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1747       allow_write_notes: измена на белешки.
1748     not_found:
1749       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1750     create:
1751       flash: Информациите се успешно регистрирани
1752     update:
1753       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1754     destroy:
1755       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1756   user:
1757     login:
1758       title: Најава
1759       heading: Најава
1760       email or username: Е-пошта или корисничко име
1761       password: 'Лозинка:'
1762       openid: '%{logo} OpenID:'
1763       remember: 'Запомни ме:'
1764       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1765       login_button: Најава
1766       register now: Регистрација
1767       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1768         име и лозинката:'
1769       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1770       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1771       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1772         на OpenStreetMap.
1773       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1774       no account: Немате сметка?
1775       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1776         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1777         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1778       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1779         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1780         за проблемот.
1781       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1782       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1783       auth_providers:
1784         openid:
1785           title: Најава со OpenID
1786           alt: Најава со URL за OpenID
1787         google:
1788           title: Најава со Google
1789           alt: Најава со OpenID од Google
1790         facebook:
1791           title: Најава со Facebook
1792           alt: Најава со профил на Facebook
1793         windowslive:
1794           title: Најава со Windows Live
1795           alt: Најава со сметка на Windows Live
1796         yahoo:
1797           title: Најава со Yahoo
1798           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1799         wordpress:
1800           title: Најава со Wordpress
1801           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1802         aol:
1803           title: Најава со AOL
1804           alt: Најава со OpenID од AOL
1805     logout:
1806       title: Одјава
1807       heading: Одјава од OpenStreetMap
1808       logout_button: Одјава
1809     lost_password:
1810       title: Загубена лозинка
1811       heading: Ја заборавивте лозинката?
1812       email address: 'Е-пошта:'
1813       new password button: Смени лозинка
1814       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
1815         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1816       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
1817         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1818       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1819     reset_password:
1820       title: Смени лозинка
1821       heading: Смени лозинка за %{user}
1822       password: 'Лозинка:'
1823       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1824       reset: Смени лозинка
1825       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1826       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1827     new:
1828       title: Регистрација
1829       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
1830         сметка.
1831       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a>
1832         за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
1833         можен рок.
1834       about:
1835         header: Слободна и уредлива
1836         html: |-
1837           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
1838           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
1839       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
1840         со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
1841         за учесници</a>.
1842       email address: 'Е-пошта:'
1843       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
1844       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1845         title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот
1846         за приватност</a>)
1847       display name: 'Име за приказ:'
1848       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
1849         во прилагодувањата.
1850       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
1851       password: 'Лозинка:'
1852       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1853       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
1854       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
1855         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1856       auth association: |-
1857         <p>Вашата назнака сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>
1858         <ul>
1859           <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>
1860           <li>
1861             Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со
1862             корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките
1863             нагдувања да ја здружите со вашата назнака.
1864           </li>
1865         </ul>
1866       continue: Регистрација
1867       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1868       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
1869         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1870       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1871     terms:
1872       title: Услови на учество
1873       heading: Услови на учество
1874       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
1875         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
1876         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1877       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
1878         во јавна сопственост
1879       consider_pd_why: Што е ова?
1880       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1881       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
1882         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
1883       agree: Се согласувам
1884       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1885       decline: Одбиј
1886       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
1887         согласете се или одбијте ги.
1888       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
1889       legale_names:
1890         france: Франција
1891         italy: Италија
1892         rest_of_world: Остатокот од светот
1893     no_such_user:
1894       title: Нема таков корисник
1895       heading: Корисникот %{user} не постои.
1896       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
1897         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1898     view:
1899       my diary: Мојот дневник
1900       new diary entry: нова ставка во дневникот
1901       my edits: Мои уредувања
1902       my traces: Мои траги
1903       my notes: Мои белешки
1904       my messages: Мои пораки
1905       my profile: Мојот профил
1906       my settings: Мои нагодувања
1907       my comments: Мои коментари
1908       oauth settings: oauth поставки
1909       blocks on me: Добиени блокови
1910       blocks by me: Извршени болокови
1911       send message: Испрати порака
1912       diary: Дневник
1913       edits: Уредувања
1914       traces: Траги
1915       notes: Белешки на картата
1916       remove as friend: Отстрани од пријатели
1917       add as friend: Додај во пријатели
1918       mapper since: 'Картограф од:'
1919       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1920       ct status: 'Услови за учество:'
1921       ct undecided: Неодлучено
1922       ct declined: Одбиен
1923       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1924       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
1925       email address: Е-пошта
1926       created from: 'Создадено од:'
1927       status: 'Статус:'
1928       spam score: 'Оцена за спам:'
1929       description: Опис
1930       user location: Местоположба на корисникот
1931       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
1932         за да ги видите соседните корисници околу вас.
1933       settings_link_text: прилагодувања
1934       your friends: Ваши пријатели
1935       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1936       km away: '%{count} км од вас'
1937       m away: '%{count} м од вас'
1938       nearby users: Други соседни корисници
1939       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
1940         дека работат на карти.
1941       role:
1942         administrator: Овој корисник е администратор
1943         moderator: Овој корисник е модератор
1944         grant:
1945           administrator: Додели администраторски пристап
1946           moderator: Додели модераторски пристап
1947         revoke:
1948           administrator: Лиши од администраторски пристап
1949           moderator: Лиши од модераторски пристап
1950       block_history: примени блокови
1951       moderator_history: дадени блокови
1952       comments: Коментари
1953       create_block: блокирај го корисников
1954       activate_user: активирај го корисников
1955       deactivate_user: деактивирај го корисников
1956       confirm_user: потврди го корисников
1957       hide_user: скриј го корисников
1958       unhide_user: покажи го корисникот
1959       delete_user: избриши го корисников
1960       confirm: Потврди
1961       friends_changesets: измени на пријателите
1962       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1963       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1964       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1965     popup:
1966       your location: Ваша местоположба
1967       nearby mapper: Соседен картограф
1968       friend: Пријател
1969     account:
1970       title: Уреди сметка
1971       my settings: Мои прилагодувања
1972       current email address: 'Тековна е-пошта:'
1973       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
1974       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1975       external auth: 'Надворешна заверка:'
1976       openid:
1977         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1978         link text: што е ова?
1979       public editing:
1980         heading: 'Јавно уредување:'
1981         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1982         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1983         enabled link text: што е ова?
1984         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
1985           уредувања се анонимни.
1986         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1987       public editing note:
1988         heading: Јавно уредување
1989         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
1990           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
1991           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
1992           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
1993           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
1994           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
1995           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
1996           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1997       contributor terms:
1998         heading: 'Услови за учество:'
1999         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2000         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2001         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2002           и прифатите новите Услови за учество
2003         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2004           сопственост.
2005         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2006         link text: што е ова?
2007       profile description: 'Опис за профилот:'
2008       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2009       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2010       image: 'Слика:'
2011       gravatar:
2012         gravatar: Користи Gravatar
2013         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2014         link text: што е ова?
2015       new image: Додај слика
2016       keep image: Задржи ја тековната слика
2017       delete image: Отстрани тековна слика
2018       replace image: Замени тековна слика
2019       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2020       home location: 'Матична местоположба:'
2021       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2022       latitude: Геог. ширина
2023       longitude: Геог. должина
2024       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2025         стиснам на картата
2026       save changes button: Зачувај ги промените
2027       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2028       return to profile: Назад кон профилот
2029       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2030         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2031       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2032     confirm:
2033       heading: Проверете си ја е-поштата
2034       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2035       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2036         да почнете со работа на картите.
2037       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2038         сметката.
2039       button: Потврди
2040       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2041       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2042       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2043       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2044         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2045     confirm_resend:
2046       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2047         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2048         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2049         адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме
2050         на такви потврди.
2051       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2052     confirm_email:
2053       heading: Потврди промена на е-пошта
2054       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2055         новата е-поштенска адреса.
2056       button: Потврди
2057       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2058       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2059       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2060     set_home:
2061       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2062     go_public:
2063       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2064     make_friend:
2065       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2066       button: Додај како пријател
2067       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2068       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2069       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2070     remove_friend:
2071       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2072       button: Отстрани од пријатели
2073       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2074       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2075     filter:
2076       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2077     list:
2078       title: Корисници
2079       heading: Корисници
2080       showing:
2081         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2082         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2083       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2084       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2085       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2086       hide: Скриј одбрани корисници
2087       empty: Нема најдено такви корисници
2088     suspended:
2089       title: Сметката е закочена
2090       heading: Сметката е закочена
2091       webmaster: мреж. управник
2092       body: |-
2093         <p>
2094           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2095           сомнителни активности.
2096         </p>
2097         <p>
2098           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2099           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2100         </p>
2101     auth_failure:
2102       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2103       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2104       no_authorization_code: Нема код за овластување
2105       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2106       invalid_scope: Неважечки делокруг
2107   user_role:
2108     filter:
2109       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2110         не сте администратор.
2111       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2112       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2113       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2114     grant:
2115       title: Потврди доделување на улога
2116       heading: Потврди доделување на улога
2117       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2118         `%{name}'?
2119       confirm: Потврди
2120       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2121         дали корисникот и улогата се важечки.
2122     revoke:
2123       title: Потврди лишување од улога
2124       heading: Потврди лишување од улога
2125       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2126         `%{role}' ?
2127       confirm: Потврди
2128       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2129         дали корисникот и улогата се важечки.
2130   user_block:
2131     model:
2132       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2133         блокови.
2134       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2135     not_found:
2136       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2137       back: Назад кон индексот
2138     new:
2139       title: Правење на блок за %{name}
2140       heading: Правење на блок за %{name}
2141       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2142         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2143         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2144         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2145         поими.
2146       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2147       submit: Направи блок
2148       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2149       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2150       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2151       back: Преглед на сите блокови
2152     edit:
2153       title: Уредување на блок за %{name}
2154       heading: Уредување на блок за %{name}
2155       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2156         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2157         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2158         лаички поими.
2159       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2160       submit: Поднови го блокот
2161       show: Преглед на овој блок
2162       back: Преглед на сите блокови
2163       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2164     filter:
2165       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2166       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2167     create:
2168       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2169         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2170       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2171         пред да го блокирате.
2172       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2173     update:
2174       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2175       success: Блокот е изменет.
2176     index:
2177       title: Кориснички блокови
2178       heading: Список на кориснички блокови
2179       empty: Досега сè уште нема блокови.
2180     revoke:
2181       title: Поништување на блок за %{block_on}
2182       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2183       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2184       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2185       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2186       revoke: Поништи!
2187       flash: Овој блок е поништен.
2188     period:
2189       one: еден час
2190       other: '%{count} часа'
2191     partial:
2192       show: Прикажи
2193       edit: Уреди
2194       revoke: Поништи!
2195       confirm: Дали сте сигурни?
2196       display_name: Блокиран корисник
2197       creator_name: Создавач
2198       reason: Причина за блокирање
2199       status: Статус
2200       revoker_name: 'Поништил:'
2201       not_revoked: (не се поништува)
2202       showing_page: Страница %{page}
2203       next: Следна »
2204       previous: « Претходна
2205     helper:
2206       time_future: Истекува за %{time}.
2207       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2208       time_past: Истечено пред %{time}.
2209     blocks_on:
2210       title: Блокови за %{name}
2211       heading: Список на блокови за %{name}
2212       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2213     blocks_by:
2214       title: Блокови од %{name}
2215       heading: Список на блокови од %{name}
2216       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2217     show:
2218       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2219       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2220       time_future: Уредувања во %{time}
2221       time_past: Истечено пред %{time}
2222       created: Создадено
2223       ago: пред %{time}
2224       status: Статус
2225       show: Прикажи
2226       edit: Уреди
2227       revoke: Поништи!
2228       confirm: Дали сте сигурни?
2229       reason: 'Причина за блокирање:'
2230       back: Преглед на сите блокови
2231       revoker: 'Поништувач:'
2232       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2233   note:
2234     description:
2235       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2236       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2237       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2238       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2239       closed_at_html: Решена пред %{when}
2240       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2241       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2242       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2243     rss:
2244       title: Белешки на OpenStreetMap
2245       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2246         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2247       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
2248       opened: нова белешка (кај %{place})
2249       commented: нова коментар (кај %{place})
2250       closed: затворена белешка (кај %{place})
2251       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2252     entry:
2253       comment: Коментар
2254       full: Целата белешка
2255     mine:
2256       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2257       heading: Белешки на %{user}
2258       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2259       id: Назнака
2260       creator: Создавач
2261       description: Опис
2262       created_at: Создадена
2263       last_changed: Изменета
2264       ago_html: пред %{when}
2265   javascripts:
2266     close: Затвори
2267     share:
2268       title: Сподели
2269       cancel: Откажи
2270       image: Слика
2271       link: Врска или HTML
2272       long_link: Врска
2273       short_link: Кратка врска
2274       geo_uri: ГЕО-URI
2275       embed: HTML
2276       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2277       format: 'Формат:'
2278       scale: 'Размер:'
2279       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2280       download: Преземи
2281       short_url: Кратка URL
2282       include_marker: Вклучи го бележникот
2283       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2284       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2285       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2286     key:
2287       title: Легенда
2288       tooltip: Легенда
2289       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
2290     map:
2291       zoom:
2292         in: Приближи
2293         out: Оддалечи
2294       locate:
2295         title: Прик. моја местоположба
2296         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2297       base:
2298         standard: Стандардна
2299         cycle_map: Велосипедска карта
2300         transport_map: Сообраќајна карта
2301         mapquest: MapQuest Open
2302         hot: Хуманитарна
2303       layers:
2304         header: Слоеви на картата
2305         notes: Белешки на картата
2306         data: Податоци за картата
2307         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2308         title: Слоеви
2309       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2310       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2311     site:
2312       edit_tooltip: Уредување на картата
2313       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2314       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2315       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2316       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2317       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2318       queryfeature_tooltip: Пребарување на особености
2319       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на особеностите
2320     changesets:
2321       show:
2322         comment: Коментар
2323         subscribe: Претплати се
2324         unsubscribe: Откажи претплата
2325         hide_comment: скриј
2326         unhide_comment: откриј
2327     notes:
2328       new:
2329         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2330           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2331           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот. (Тука не
2332           внесувајте лични информации или информации од авторски-заштитени карти и
2333           именици.)
2334         add: Додај белешка
2335       show:
2336         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2337           независно да се проверат.
2338         hide: Скриј
2339         resolve: Решена
2340         reactivate: Реактивирај
2341         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2342         comment: Коментирај
2343     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2344       па стиснете тука.
2345     directions:
2346       engines:
2347         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2348         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2349         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2350         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2351         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2352         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2353       directions: Насоки
2354       distance: Растојание
2355       errors:
2356         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2357         no_place: За жал, не можев да го најдам тоа место.
2358       instructions:
2359         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2360         unnamed: неименувано
2361         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2362       time: Време
2363     query:
2364       node: Јазол
2365       way: Пат
2366       relation: Однос
2367       nothing_found: Не пронајдов ниедна особеност
2368       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2369       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2370   redaction:
2371     edit:
2372       description: Опис
2373       heading: Уреди редакција
2374       submit: Зачувај редакција
2375       title: Уреди редакција
2376     index:
2377       empty: Нема редакции.
2378       heading: Список на редакции
2379       title: Список на редакции
2380     new:
2381       description: Опис
2382       heading: Внесете информации за новата редакција
2383       submit: Создај редакција
2384       title: Создавање на нова редакција
2385     show:
2386       description: 'Опис:'
2387       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2388       title: Приказ на редакција
2389       user: 'Создавач:'
2390       edit: Уреди ја редакцијава
2391       destroy: Отстрани ја редакцијава
2392       confirm: Дали сте сигурни?
2393     create:
2394       flash: Редакцијата е создадена.
2395     update:
2396       flash: Промените се зачувани.
2397     destroy:
2398       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2399         на оваа редакција пред да ја поништите.
2400       flash: Редакцијата е поништена.
2401       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2402 ...