]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/mk.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за приказ
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Список за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стара релација
56       old_relation_member: Стар член во релација
57       old_relation_tag: Стара ознака на релација
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Релација
62       relation_member: Член на релација
63       relation_tag: Ознака за релација
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
79       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Измени: %{id}"
83       changesetxml: XML за измените
84       download: Преземи %{changeset_xml_link} или %{osmchange_xml_link}
85       feed: 
86         title: Измени %{id}
87         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Измени
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Припаѓа на:"
92       bounding_box: "Рамка:"
93       box: кутија
94       closed_at: "Затворено во:"
95       created_at: Создадено во
96       has_nodes: 
97         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
98         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
99       has_relations: 
100         one: "Ја има следнава %{count} релација:"
101         other: "Ги има следниве %{count} релации:"
102       has_ways: 
103         one: "Го има следниов %{count} пат:"
104         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
105       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
106       show_area_box: Прикажи рамка
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Коментар:"
109       deleted_at: "Избришано во:"
110       deleted_by: "Избришал:"
111       edited_at: "Уредено во:"
112       edited_by: "Уредил:"
113       in_changeset: "Во измените:"
114       version: "Верзија:"
115     containing_relation: 
116       entry: Релација %{relation_name}
117       entry_role: Релација %{relation_name} (како %{relation_role})
118     map: 
119       deleted: Избришано
120       edit: 
121         area: Уреди подрачје
122         node: Уреди јазол
123         relation: Уреди релација
124         way: Уреди пат
125       larger: 
126         area: Погледај го просторот на поголема карта
127         node: Погледај го јазолот на поголема карта
128         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
129         way: Погледај го патот на поголема карта
130       loading: Вчитувам...
131     navigation: 
132       all: 
133         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
134         next_node_tooltip: Следен јазол
135         next_relation_tooltip: Следна релација
136         next_way_tooltip: Следен пат
137         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
138         prev_node_tooltip: Претходен јазол
139         prev_relation_tooltip: Претходна релација
140         prev_way_tooltip: Претходен пат
141       user: 
142         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
143         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
144         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
145     node: 
146       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} или %{edit_link}"
147       download_xml: Преземи XML
148       edit: уреди
149       node: Јазол
150       node_title: "Јазол: %{node_name}"
151       view_history: погледај ја историјата
152     node_details: 
153       coordinates: "Координати:"
154       part_of: "Дел од:"
155     node_history: 
156       download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
157       download_xml: Преземи XML
158       node_history: Историја на јазолот
159       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
160       view_details: погледај подробности
161     not_found: 
162       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
163       type: 
164         changeset: измени
165         node: јазол
166         relation: релација
167         way: пат
168     paging_nav: 
169       of: од
170       showing_page: Приказ на страница
171     relation: 
172       download: "%{download_xml_link} или %{view_history_link}"
173       download_xml: Преземи XML
174       relation: Релација
175       relation_title: "Релација: %{relation_name}"
176       view_history: погледај ја историјата
177     relation_details: 
178       members: "Членови:"
179       part_of: "Дел од:"
180     relation_history: 
181       download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
182       download_xml: Преземи XML
183       relation_history: Историја на релацијата
184       relation_history_title: "Историја на релацијата: %{relation_name}"
185       view_details: погледај подробности
186     relation_member: 
187       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
188       type: 
189         node: Јазол
190         relation: Релација
191         way: Пат
192     start: 
193       manually_select: Рачно избери друга површина
194       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
195     start_rjs: 
196       data_frame_title: Податоци
197       data_layer_name: Податоци
198       details: Подробно
199       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
200       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
201       hide_areas: Скриј подрачја
202       history_for_feature: Историја за [[feature]]
203       load_data: Вчитај ги податоците
204       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
205       loading: Вчитувам...
206       manually_select: Рачно изберете друга површина
207       object_list: 
208         api: Retrieve this area from the API
209         back: Прикажи список на предмети
210         details: Подробно
211         heading: Список на предмети
212         history: 
213           type: 
214             node: Јазол [[id]]
215             way: Пат [[id]]
216         selected: 
217           type: 
218             node: Јазол [[id]]
219             way: Пат [[id]]
220         type: 
221           node: Јазол
222           way: Пат
223       private_user: приватен корисник
224       show_areas: Прикажи подрачја
225       show_history: Прикажи историја
226       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
227       wait: Почекајте...
228       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
229     tag_details: 
230       tags: "Ознаки:"
231       wiki_link: 
232         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
233         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
234       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
235     timeout: 
236       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
237       type: 
238         changeset: менувач
239         node: јазол
240         relation: релација
241         way: пат
242     way: 
243       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} или %{edit_link}"
244       download_xml: Преземи XML
245       edit: уреди
246       view_history: погледај историја
247       way: Пат
248       way_title: "Пат: %{way_name}"
249     way_details: 
250       also_part_of: 
251         one: исто така дел и од патот %{related_ways}
252         other: исто така дел и од патиштата %{related_ways}
253       nodes: Јазли
254       part_of: "Дел од:"
255     way_history: 
256       download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
257       download_xml: Преземи XML
258       view_details: погледај подробности
259       way_history: Историја на патот
260       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
261   changeset: 
262     changeset: 
263       anonymous: Анонимен
264       big_area: (голема)
265       id: бр. %{id}
266       no_comment: (нема)
267       no_edits: (нема уредувања)
268       show_area_box: прикажи рамка на површина
269       still_editing: (сè уште уредува)
270       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
271     changeset_paging_nav: 
272       next: Следно »
273       previous: « Претходно
274       showing_page: Прикажана е страница %{page}
275     changesets: 
276       area: Површина
277       comment: Коментар
278       id: Назнака
279       saved_at: Зачувано во
280       user: Корисник
281     list: 
282       description: Скорешни промени
283       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
284       description_friend: Измени на ваши пријатели
285       description_nearby: Измени од соседни корисници
286       description_user: Измени на %{user}
287       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
288       heading: Измени
289       heading_bbox: Измени
290       heading_friend: Измени
291       heading_nearby: Измени
292       heading_user: Измени
293       heading_user_bbox: Измени
294       title: Измени
295       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
296       title_friend: Измени на ваши пријатели
297       title_nearby: Измени од соседни корисници
298       title_user: Измени на %{user}
299       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
300     timeout: 
301       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
302   diary_entry: 
303     comments: 
304       ago: пред %{ago}
305       comment: Коментар
306       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
307       newer_comments: Понови коментари
308       older_comments: Постари коментари
309       post: Објава
310       when: Кога
311     diary_comment: 
312       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
313       confirm: Потврди
314       hide_link: Скриј го коментаров
315     diary_entry: 
316       comment_count: 
317         one: 1 коментар
318         other: "%{count} коментари"
319       comment_link: Коментирај на оваа ставка
320       confirm: Потврди
321       edit_link: Уреди ја оваа ставка
322       hide_link: Скриј ја ставкава
323       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
324       reply_link: Одговори на оваа ставка
325     edit: 
326       body: "Содржина:"
327       language: "Јазик:"
328       latitude: Геог. ширина
329       location: "Местоположба:"
330       longitude: Геог. должина
331       marker_text: Место на дневничкиот запис
332       save_button: Зачувај
333       subject: "Наслов:"
334       title: Уреди дневничка ставка
335       use_map_link: покажи на карта
336     feed: 
337       all: 
338         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
339         title: Дневнички ставки
340       language: 
341         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
342         title: Дневнички ставки на %{language_name}
343       user: 
344         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
345         title: Дневнички ставки на %{user}
346     list: 
347       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
348       new: "Нов дневнички запис:"
349       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
350       newer_entries: Понови ставки
351       no_entries: Нема дневнички ставки
352       older_entries: Постари ставки
353       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
354       title: Дневници на корисници
355       title_friends: Дневници на пријателите
356       title_nearby: Дневници на соседните корисници
357       user_title: Дневник на %{user}
358     location: 
359       edit: Уреди
360       location: "Местоположба:"
361       view: Преглед
362     new: 
363       title: Нова дневничка ставка
364     no_such_entry: 
365       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
366       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
367       title: Нема таква дневничка ставка
368     no_such_user: 
369       body: Жалиме, но нема корисник по име %{user}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
370       heading: Корисникот %{user} не постои
371       title: Нема таков корисник
372     view: 
373       leave_a_comment: Пиши коментар
374       login: Најава
375       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
376       save_button: Зачувај
377       title: Дневникот на %{user} | %{title}
378       user_title: дневник на %{user}
379   editor: 
380     default: По основно (моментално %{name})
381     potlatch: 
382       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
383       name: Potlatch 1
384     potlatch2: 
385       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
386       name: Potlatch 2
387     remote: 
388       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
389       name: Далечинско управување
390   export: 
391     start: 
392       add_marker: Додај бележник на картата
393       area_to_export: Простор за извоз
394       embeddable_html: Вметнат HTML код
395       export_button: Извези
396       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a>.
397       format: Формат
398       format_to_export: Формат за извоз
399       image_size: Големина на сликата
400       latitude: Г.Ш.
401       licence: Лиценца
402       longitude: Г.Д.
403       manually_select: Рачно изберете друга површина
404       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
405       max: макс.
406       options: Нагодувања
407       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
408       output: Излезни податоци
409       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
410       scale: Размер
411       too_large: 
412         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
413         heading: Подрачјето е преголемо
414       zoom: Приближи
415     start_rjs: 
416       add_marker: Стави бележник на картата
417       change_marker: Смени позиција на бележникот
418       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
419       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
420       export: Извоз
421       manually_select: Рачно изберете друг простор
422       view_larger_map: Преглед на поголема карта
423   geocoder: 
424     description: 
425       title: 
426         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
427         osm_namefinder: "%{types} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Именикот на OpenStreetMap</a>"
428         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
429       types: 
430         cities: Градови
431         places: Места
432         towns: Гратчиња
433     description_osm_namefinder: 
434       prefix: "%{distance} %{direction} од %{type}"
435     direction: 
436       east: источно
437       north: северно
438       north_east: североисточно
439       north_west: северозападно
440       south: јужно
441       south_east: југоисточно
442       south_west: југозападно
443       west: западно
444     distance: 
445       one: околу 1 км
446       other: околу %{count} км
447       zero: помалку од 1 км
448     results: 
449       more_results: Повеќе резултати
450       no_results: Нема пронајдено резултати
451     search: 
452       title: 
453         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
454         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
455         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
456         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
457         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
458         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
459         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
460     search_osm_namefinder: 
461       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} од %{parentname})"
462       suffix_place: ", %{distance} %{direction} од %{placename}"
463     search_osm_nominatim: 
464       prefix: 
465         amenity: 
466           airport: Аеродром
467           arts_centre: Дом на уметности
468           atm: Банкомат
469           auditorium: Аудиториум
470           bank: Банка
471           bar: Бар
472           bench: Клупа
473           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
474           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
475           brothel: Бордел
476           bureau_de_change: Менувачница
477           bus_station: Автобуска станица
478           cafe: Кафуле
479           car_rental: Рент-а-кар
480           car_sharing: Изнајмување автомобил
481           car_wash: Автоперална
482           casino: Казино
483           cinema: Кино
484           clinic: Клиника
485           club: Клуб
486           college: Колеџ
487           community_centre: Центар на заедница
488           courthouse: Суд
489           crematorium: Крематориум
490           dentist: Забар
491           doctors: Доктори
492           dormitory: Студентски дом
493           drinking_water: Питка вода
494           driving_school: Автошкола
495           embassy: Амбасада
496           emergency_phone: Итен телефон
497           fast_food: Брза храна
498           ferry_terminal: Ферибот-терминал
499           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
500           fire_station: Пожарна
501           fountain: Фонтана
502           fuel: Гориво
503           grave_yard: Гробишта
504           gym: Теретана / фитнес
505           hall: Соборна сала
506           health_centre: Здравствен центар
507           hospital: Болница
508           hotel: Хотел
509           hunting_stand: Ловечка кула
510           ice_cream: Сладолед
511           kindergarten: Градинка
512           library: Библиотека
513           market: Пазар
514           marketplace: Пазар
515           mountain_rescue: Планинарско спасување
516           nightclub: Ноќен клуб
517           nursery: Јасли
518           nursing_home: Старечки дом
519           office: Канцеларија
520           park: Парк
521           parking: Паркинг
522           pharmacy: Аптека
523           place_of_worship: Верски објект
524           police: Полиција
525           post_box: Поштенско сандаче
526           post_office: Пошта
527           preschool: Претшколска установа
528           prison: Затвор
529           pub: Пивница
530           public_building: Јавен објект
531           public_market: Градски пазар
532           reception_area: Рецепција
533           recycling: Рециклирање
534           restaurant: Ресторан
535           retirement_home: Старечки дом
536           sauna: Сауна
537           school: Училиште
538           shelter: Засолниште
539           shop: Дуќан
540           shopping: Дуќани
541           social_club: Друштвен клуб
542           studio: Студио
543           supermarket: Супермаркет
544           taxi: Такси
545           telephone: Телефонска говорница
546           theatre: Театар
547           toilets: Тоалет
548           townhall: Градски дом
549           university: Универзитет
550           vending_machine: Вендинг-машина
551           veterinary: Ветеринарна клиника
552           village_hall: Месна заедница
553           waste_basket: Корпа за отпадоци
554           wifi: Безжичен интернет
555           youth_centre: Младински центар
556         boundary: 
557           administrative: Административна граница
558         building: 
559           apartments: Станбен блок
560           block: Блок згради
561           bunker: Бункер
562           chapel: Капела
563           church: Црква
564           city_hall: Градски дом
565           commercial: Комерцијална зграда
566           dormitory: Студентски дом
567           entrance: Влез во зграда
568           faculty: Факултетски објект
569           farm: Земјоделски објект
570           flats: Станови
571           garage: Гаража
572           hall: Сала
573           hospital: Болничка зграда
574           hotel: Хотел
575           house: Куќа
576           industrial: Индустриски објект
577           office: Деловна зграда
578           public: Јавен објект
579           residential: Станбена зграда
580           retail: Продажен објект
581           school: Школско здание
582           shop: Дуќан
583           stadium: Стадион
584           store: Продавница
585           terrace: Тераса
586           tower: Кула
587           train_station: Железничка станица
588           university: Универзитетска зграда
589         highway: 
590           bridleway: Коњски пат
591           bus_guideway: Автобуски шини
592           bus_stop: Автобуска постојка
593           byway: Спореден пат
594           construction: Автопат во изградба
595           cycleway: Велосипедска патека
596           distance_marker: Бележник на растојание
597           emergency_access_point: Прва помош
598           footway: Тротоар
599           ford: Брод
600           gate: Порта
601           living_street: Маалска улица
602           minor: Помал спореден пат
603           motorway: Автопат
604           motorway_junction: Клучка
605           motorway_link: Приклучен пат
606           path: Патека
607           pedestrian: Пешачка патека
608           platform: Платформа
609           primary: Главен пат
610           primary_link: Главен пат
611           raceway: Тркачка патека
612           residential: Станбен
613           road: Пат
614           secondary: Спореден пат
615           secondary_link: Спореден пат
616           service: Помошен пат
617           services: Крајпатен сервис
618           steps: Скалила
619           stile: Тарабен премин
620           tertiary: Третостепен пат
621           track: Полски пат
622           trail: Патека
623           trunk: Магистрала
624           trunk_link: Магистрала
625           unclassified: Некласификуван пат
626           unsurfaced: Неасфалтиран пат
627         historic: 
628           archaeological_site: Археолошки локалитет
629           battlefield: Бојно поле
630           boundary_stone: Граничен камен
631           building: Градба
632           castle: Замок
633           church: Црква
634           house: Куќа
635           icon: Икона
636           manor: Велепоседнички дом
637           memorial: Споменик
638           mine: Рудник
639           monument: Споменик
640           museum: Музеј
641           ruins: Рушевини
642           tower: Кула
643           wayside_cross: Крајпатен крст
644           wayside_shrine: Параклис
645           wreck: Бродолом
646         landuse: 
647           allotments: Парцели
648           basin: Басен
649           brownfield: Угар
650           cemetery: Гробишта
651           commercial: Комерцијално подрачје
652           conservation: Заштитено земјиште
653           construction: Градилиште
654           farm: Фарма
655           farmland: Обработливо земјиште
656           farmyard: Земјоделски двор
657           forest: Шума
658           grass: Трева
659           greenfield: Неискористено земјиште
660           industrial: Индустриско подрачје
661           landfill: Депонија
662           meadow: Ливада
663           military: Воено подрачје
664           mine: Рудник
665           mountain: Планина
666           nature_reserve: Природен резерват
667           park: Парк
668           piste: Писта
669           plaza: Плоштадче
670           quarry: Каменолом
671           railway: Железница
672           recreation_ground: Рекреативен терен
673           reservoir: Резервоар
674           residential: Станбено подрачје
675           retail: Дуќани
676           village_green: Селско зеленило
677           vineyard: Лозници
678           wetland: Мочуриште
679           wood: Шума
680         leisure: 
681           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
682           common: Општествена земја
683           fishing: Рибарење
684           garden: Градина
685           golf_course: Голф-терен
686           ice_rink: Лизгалиште
687           marina: Марина
688           miniature_golf: Миниголф
689           nature_reserve: Природен резерват
690           park: Парк
691           pitch: Спортски терен
692           playground: Детско игралиште
693           recreation_ground: Разонодно место
694           slipway: Испуст
695           sports_centre: Спортски центар
696           stadium: Стадион
697           swimming_pool: Базен
698           track: Спортска патека
699           water_park: Аквапарк
700         natural: 
701           bay: Залив
702           beach: Плажа
703           cape: ‘Рт
704           cave_entrance: Влез во пештера
705           channel: Канал
706           cliff: Гребен
707           coastline: Крајбрежје
708           crater: Кратер
709           feature: Елемент
710           fell: Фел
711           fjord: Фјорд
712           geyser: Гејзер
713           glacier: Глечер
714           heath: Голет
715           hill: Рид
716           island: Остров
717           land: Земја
718           marsh: Бара
719           moor: Пустара
720           mud: Кал
721           peak: Врв
722           point: Точка
723           reef: Гребен
724           ridge: Срт
725           river: Река
726           rock: Карпа
727           scree: Сип
728           scrub: Честак
729           shoal: Плитко место
730           spring: Извор
731           strait: Проток
732           tree: Дрво
733           valley: Долина
734           volcano: Вулкан
735           water: Вода
736           wetland: Мочуриште
737           wetlands: Мочуриште
738           wood: Шума
739         place: 
740           airport: Аеродром
741           city: Град
742           country: Земја
743           county: Округ
744           farm: Фарма
745           hamlet: Селце
746           house: Куќа
747           houses: Куќи
748           island: Остров
749           islet: Островче
750           locality: Месност
751           moor: Пустара
752           municipality: Општина
753           postcode: Поштенски број
754           region: Регион
755           sea: Море
756           state: Покраина
757           subdivision: Админ. подрачје
758           suburb: Населба
759           town: Град
760           unincorporated_area: Нездружено подрачје
761           village: Село
762         railway: 
763           abandoned: Напуштена железничка линија
764           construction: Железничка линија во изградба
765           disused: Напуштена железничка линија
766           disused_station: Напуштена железничка станица
767           funicular: Жичена железница
768           halt: Железничка постојка
769           historic_station: Историска железничка станица
770           junction: Железнички јазол
771           level_crossing: Надвозник
772           light_rail: Лека железница
773           monorail: Едношинска линија
774           narrow_gauge: Теснолинејка
775           platform: Железнички перон
776           preserved: Зачувана железничка линија
777           spur: Железнички огранок
778           station: Железничка станица
779           subway: Метро станица
780           subway_entrance: Влез во метро
781           switch: Железнички пунктови
782           tram: Трамвајска линија
783           tram_stop: Трамвајска постојка
784           yard: Железничко депо
785         shop: 
786           alcohol: Алкохол на црно
787           apparel: Облека
788           art: Уметнички дуќан
789           bakery: Пекара
790           beauty: Козметика
791           beverages: Пијалоци
792           bicycle: Продавница за велосипеди
793           books: Книжарница
794           butcher: Месарница
795           car: Автосалон
796           car_dealer: Автосалон
797           car_parts: Автоделови
798           car_repair: Автосервис
799           carpet: Дуќан за теписи
800           charity: Добротворна продавница
801           chemist: Аптека
802           clothes: Дуќан за облека
803           computer: Продавница за сметачи
804           confectionery: Слаткарница
805           convenience: Бакалница
806           copyshop: Фотокопир
807           cosmetics: Козметика
808           department_store: Стоковна куќа
809           discount: Распродажен дуќан
810           doityourself: Направи-сам
811           drugstore: Аптека
812           dry_cleaning: Хемиско чистење
813           electronics: Електронска опрема
814           estate_agent: Недвижности
815           farm: Земјоделски дуќан
816           fashion: Бутик
817           fish: Рибарница
818           florist: Цвеќара
819           food: Продавница за храна
820           funeral_directors: Погребална служба
821           furniture: Мебел
822           gallery: Галерија
823           garden_centre: Градинарски центар
824           general: Колонијал
825           gift: Дуќан за подароци
826           greengrocer: Пиљара
827           grocery: Бакалница
828           hairdresser: Фризер
829           hardware: Алат и опрема
830           hifi: Аудиосистеми
831           insurance: Осигурително
832           jewelry: Јувелир
833           kiosk: Трафика
834           laundry: Пералница
835           mall: Трговски центар
836           market: Пазар
837           mobile_phone: Мобилни телефони
838           motorcycle: Моторцикли
839           music: Музички дуќан
840           newsagent: Весникара
841           optician: Оптичар
842           organic: Здрава храна
843           outdoor: Дуќан на отворено
844           pet: Домашни миленици
845           photo: Фотографски дуќан
846           salon: Салон
847           shoes: Обувки
848           shopping_centre: Трговски центар
849           sports: Спортски дуќан
850           stationery: Прибор и репроматеријали
851           supermarket: Супермаркет
852           toys: Продавница за играчки
853           travel_agency: Туристичка агенција
854           video: Видеотека
855           wine: Алкохолни пијалоци
856         tourism: 
857           alpine_hut: Планинска куќарка
858           artwork: Уметничко дело
859           attraction: Атракција
860           bed_and_breakfast: Полупансион
861           cabin: Колиба
862           camp_site: Камп
863           caravan_site: Автокамп
864           chalet: Брвнара
865           guest_house: Пансион
866           hostel: Хостел
867           hotel: Хотел
868           information: Информации
869           lean_to: Прилепена стреа
870           motel: Мотел
871           museum: Музеј
872           picnic_site: Излетничко место
873           theme_park: Забавен парк
874           valley: Долина
875           viewpoint: Видиковец
876           zoo: Зоолошка
877         waterway: 
878           boatyard: Чамцоградилиште
879           canal: Канал
880           connector: Слив
881           dam: Брана
882           derelict_canal: Запуштен канал
883           ditch: Канач
884           dock: Док
885           drain: Одвод
886           lock: Каналска брана
887           lock_gate: Каналска капија
888           mineral_spring: Минерален извор
889           mooring: Сидриште
890           rapids: Брзак
891           river: Река
892           riverbank: Кеј
893           stream: Поток
894           wadi: Вади
895           water_point: Пристап до вода
896           waterfall: Водопад
897           weir: Јаз
898   html: 
899     dir: ltr
900   javascripts: 
901     map: 
902       base: 
903         cycle_map: Велосипедска карта
904         mapquest: MapQuest Open
905         standard: Стандардна
906         transport_map: Сообраќајна карта
907     site: 
908       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
909       edit_tooltip: Уредување на картата
910       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
911       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
912       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
913       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
914   layouts: 
915     community_blogs: Блогови на заедницата
916     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
917     copyright: Авторски права и лиценца
918     documentation: Документација
919     documentation_title: Документација за проектот
920     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
921     donate_link_text: доброволен прилог
922     edit: Уреди
923     edit_with: Уреди со %{editor}
924     export: Извези
925     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
926     foundation: Фондација
927     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
928     gps_traces: GPS-траги
929     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
930     help: Помош
931     help_centre: Центар за помош
932     help_title: Помошна страница за проектот
933     history: Историја
934     home: дома
935     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
936     inbox: пораки (%{count})
937     inbox_tooltip: 
938       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
939       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
940       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
941     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
942     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
943     intro_3: Вдомувањето на OpenStreetMap го овозможија %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}. Другите поддржувачи на проектот се наведени на %{partners}.
944     intro_3_bytemark: Вдомување Bytemark
945     intro_3_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
946     intro_3_partners: викито
947     intro_3_partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
948     intro_3_ucl: UCL VR Centre
949     license: 
950       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
951     log_in: најави ме
952     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
953     logo: 
954       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
955     logout: одјава
956     logout_tooltip: Одјава
957     make_a_donation: 
958       text: Дарувајте
959       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
960     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
961     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
962     sign_up: регистрација
963     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
964     sotm2011: Дојдете на Конференцијата на OpenStreetMap 2011 што се одржува од 9 до 11 септември во Денвер!
965     tag_line: Слободна вики-карта на светот
966     user_diaries: Кориснички дневници
967     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
968     view: Карта
969     view_tooltip: Види карта
970     welcome_user: Добредојде, %{user_link}
971     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
972     wiki: Вики
973     wiki_title: Помошна страница за проектот
974     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
975   license_page: 
976     foreign: 
977       english_link: англискиот оригинал
978       text: Во случај на конфликт помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
979       title: За овој превод
980     legal_babble: "<h2>Авторски права и лиценца</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i>, и е лиценциран со <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив\n   комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Слободно можете да ги копирате, распространувате, јавно прикажувате и адаптирате нашите карти\n  и податоци, под услов да го наведете OpenStreetMap и неговите\n  учесници. Ако ги менувате или темелите дела врз нашите карти и податоци\n  резултатите можете да ги распространувате само под истата лиценца.\n  Во полниот <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">законски\n  правилник</a> се објаснети вашите права и должности.\n</p>\n\n<h3>Како да го наведувате OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Доколку користите слики од карти на OpenStreetMap, бараме\n  наводот да содржи барем &ldquo;&copy; Учесници на\n  OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Ако користите само податоци од картите,\n  бараме наводот да гласи &ldquo;Картографски податоци &copy; Учесници на OpenStreetMap,\n  CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Кадешто е можно, OpenStreetMap треба да има хиперврска <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  и CC BY-SA до <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk</a>. Доколку\n  користите медиум кадешто не може да се ставаат врски (како на пр.\n  печатено издание), ви препорачуваме да ги наведете корисниците на\n  www.openstreetmap.org (на пр. со проширување на\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; со полнава адреса) и до\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Како да дознаете повеќе</h3>\n<p>\n  Прочитајте повеќе за користењето на нашите податоци на <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правните\n  ЧПП</a>.\n</p>\n<p>\n  Учесниците во OSM се потсетуваат никогаш да не ставаат податоци од\n  извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\n  јасна дозвола од имателите на авторските права.\n</p>\n<p>\n  Иако OpenStreetMap има отворени податоци, ние сепак не можеме бесплатно да \n  го нудиме картографскиот програм на развивачи кои се трети лица.\n\n  Погледајте ги нашите <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Правила на користење на програмот</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Правила на користење на полињата</a>\n  и <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Правила на користење на Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Нашите учесници</h3>\n<p>\n  Нашата лиценца CC BY-SA бара да &ldquo;го наведете изворниот\n  автор разумно за медиумот или средството што го\n  користите&rdquo;. Поединечните картографи на OSM не бараат да\n  бидат наведувани посебно, туку само како &ldquo;Учесници на\n  OpenStreetMap&rdquo;, но онаму кадешто OpenStreetMap содржи податоци\n  од некоја државна картографска установа или друг важен извор,\n  веројатно би било разумно да ги наведете нив директно,\n  наведувајќи ги како што тие обично се наведуваат, или ставајќи врска до нивната страница.\n</p>\n\n<!--\nИнформации за уредниците на страници\n\nТука се наведени само оние организации кои бараат да бидат наведени\nкако предуслов за користење на нивните податоци на OpenStreetMap. Ова не е\nопшт каталог на увезени податоци, и не смее да се користи, освен кога\nсе бара навод за да се задоволат условите на лиценцата на увезените\nподатоци.\n\nСите дополнувања мора најпрвин да се продискутираат со систем-администраторите на OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Австралија</strong>: Содржи податоци за населби засновани на\n   податоци на Австралиската служба за статистика.</li>\n<li><strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> под лиценцата\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>.</li>\n   <li><strong>Канада</strong>: Содржи податоци од\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада) и StatCan (Географско одделение,\n   Статистика Канада).</li>\n   <li><strong>Франција</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Главната даночна управа.</li>\n   <li><strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Land Information New Zealand. Крунски авторски права задржани.</li>\n   <li><strong>Полска</strong>: Содржи податоци од <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL карти</a>. Авторски права на\n   учесниците на UMP-pcPL.\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">\n   Повеќе за употребата на податоци од UMP во OSM</a></li>\n   <li><strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци преземени од\n   <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главниот директорат:\n   Национални геопросторни информации</a>, Државни права задржани.</li>\n   <li><strong>Обединето Кралство</strong>: Податоци од Ordnance Survey \n   &copy; Крунски авторски права и права врз базата на податоци\n   2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Поставањето на податоци во OpenStreetMap не подразбира дека изворниот \n  добавувач на податоци го поддржува и застапува OpenStreetMap, дека дава било каква гаранција, или пак\n  дека прифаќа било каква одговорност.\n</p>"
981     native: 
982       mapping_link: почнете со изработка на карти
983       native_link: македонската верзија
984       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
985       title: За страницава
986   message: 
987     delete: 
988       deleted: Пораката е избришана
989     inbox: 
990       date: Датум
991       from: Од
992       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
993       my_inbox: Моето сандаче
994       new_messages: 
995         one: "%{count} нова порака"
996         other: "%{count} нови пораки"
997       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
998       old_messages: 
999         one: "%{count} стара порака"
1000         other: "%{count} стари пораки"
1001       outbox: за праќање
1002       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1003       subject: Наслов
1004       title: Примени
1005     mark: 
1006       as_read: Пораката е означена како прочитана
1007       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1008     message_summary: 
1009       delete_button: Избриши
1010       read_button: Означи како прочитано
1011       reply_button: Одговори
1012       unread_button: Означи како непрочитано
1013     new: 
1014       back_to_inbox: Назад во примени
1015       body: Содржина
1016       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1017       message_sent: Пораката е испратена
1018       send_button: Испрати
1019       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1020       subject: Наслов
1021       title: Испрати ја пораката
1022     no_such_message: 
1023       body: Нажалост нема порака со тој id.
1024       heading: Нема таква порака
1025       title: Нема таква порака
1026     no_such_user: 
1027       body: Нажалост нема корисник со тоа име.
1028       heading: Нема таков корисник
1029       title: Нема таков корисник
1030     outbox: 
1031       date: Датум
1032       inbox: примени пораки
1033       messages: 
1034         one: Имате %{count} испратена порака
1035         other: Имате %{count} испратени пораки
1036       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1037       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1038       outbox: за праќање
1039       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1040       subject: Наслов
1041       title: За праќање
1042       to: До
1043     read: 
1044       back_to_inbox: Назад во добиени
1045       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1046       date: Датум
1047       from: Од
1048       reading_your_messages: Читање на пораките
1049       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
1050       reply_button: Одговори
1051       subject: Наслов
1052       title: Прочитај ја пораката
1053       to: За
1054       unread_button: Означи како непрочитано
1055       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1056     reply: 
1057       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1058     sent_message_summary: 
1059       delete_button: Избриши
1060   notifier: 
1061     diary_comment_notification: 
1062       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1063       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1064       hi: Здраво %{to_user},
1065       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1066     email_confirm: 
1067       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1068     email_confirm_html: 
1069       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1070       greeting: Здраво,
1071       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1072     email_confirm_plain: 
1073       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1074       greeting: Здраво,
1075       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1076       hopefully_you_2: "%{server_url} со новата адреса %{new_address}."
1077     friend_notification: 
1078       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1079       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1080       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1081       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1082     gpx_notification: 
1083       and_no_tags: и без ознаки.
1084       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1085       failure: 
1086         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1087         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1088         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1089         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1090         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1091       greeting: Здраво,
1092       success: 
1093         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1094         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1095       with_description: со описот
1096       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1097     lost_password: 
1098       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1099     lost_password_html: 
1100       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1101       greeting: Здраво,
1102       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1103     lost_password_plain: 
1104       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1105       greeting: Здраво,
1106       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1107       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1108     message_notification: 
1109       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1110       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1111       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1112       hi: Здраво %{to_user},
1113       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1114     signup_confirm: 
1115       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1116     signup_confirm_html: 
1117       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1118       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1119       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1120       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1121       greeting: Здраво!
1122       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1123       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1124       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1125       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1126       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1127       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1128       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1129     signup_confirm_plain: 
1130       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1131       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1132       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1133       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1134       current_user_1: Список на тековни корисници во категории, врз основа на нивната местоположба во светот
1135       current_user_2: "местоположба во светот ќе најдете на:"
1136       greeting: Здраво!
1137       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1138       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1139       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1140       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1141       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1142       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1143       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1144       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1145       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1146       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1147   oauth: 
1148     oauthorize: 
1149       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1150       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1151       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1152       allow_write_api: ја менува картата.
1153       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1154       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1155       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1156       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1157     revoke: 
1158       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1159   oauth_clients: 
1160     create: 
1161       flash: Информациите се успешно регистрирани
1162     destroy: 
1163       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1164     edit: 
1165       submit: Уреди
1166       title: Уредете ја апликацијата
1167     form: 
1168       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1169       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1170       allow_write_api: ја менува картата.
1171       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1172       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1173       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1174       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1175       name: Име
1176       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1177       required: Се бара
1178       support_url: URL поддршка
1179       url: URL адреса на главната апликација
1180     index: 
1181       application: Назив на прил. програм
1182       issued_at: Издадено
1183       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1184       my_apps: Мои клиентни апликации
1185       my_tokens: Мои овластени апликации
1186       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1187       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1188       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1189       revoke: Поништи!
1190       title: Мои OAuth податоци
1191     new: 
1192       submit: Регистрирање
1193       title: Регистрирајте нова апликација
1194     not_found: 
1195       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1196     show: 
1197       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1198       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1199       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1200       allow_write_api: ја менува картата.
1201       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1202       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1203       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1204       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1205       edit: Измени подробности
1206       key: "Потрошувачки клуч:"
1207       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1208       secret: "Потрошувачка тајна:"
1209       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1210       title: OAuth податоци за %{app_name}
1211       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1212     update: 
1213       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1214   printable_name: 
1215     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1216   site: 
1217     edit: 
1218       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1219       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1220       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1221       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1222       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1223       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1224       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1225       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1226       user_page_link: корисничка страница
1227     index: 
1228       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1229       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1230       js_3: Препорачуваме да ја пробате <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home статичната карта</a> ако не можете да овозможите JavaScript.
1231       license: 
1232         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1233         notice: Под лиценцата %{license_name} од %{project_name} и неговите учесници.
1234         project_name: проектот OpenStreetMap
1235       permalink: Постојана врска
1236       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1237       shortlink: Кратка врска
1238     key: 
1239       map_key: Легенда
1240       map_key_tooltip: Легенда на картата
1241       table: 
1242         entry: 
1243           admin: Административна граница
1244           allotments: Парцели
1245           apron: 
1246             - Аеродромска платформа
1247             - терминал
1248           bridge: Црна линија = мост
1249           bridleway: Пешачко-влечен пат
1250           brownfield: Запуштено подрачје
1251           building: Значајно здание
1252           byway: Спореден пат
1253           cable: 
1254             - клупна жичарница
1255             - клупна жичарница
1256           cemetery: Гробишта
1257           centre: Спортски центар
1258           commercial: Комерцијално подрачје
1259           common: 
1260             - Општествена земја
1261             - ливада
1262           construction: Патишта во изградба
1263           cycleway: Велосипедска патека
1264           destination: Пристап до одредницата
1265           farm: Фарма
1266           footway: Пешачка патека
1267           forest: Шума
1268           golf: Голф-терен
1269           heathland: Голиште
1270           industrial: Индустриско подрачје
1271           lake: 
1272             - Езеро
1273             - резервоар
1274           military: Воено подрачје
1275           motorway: Автопат
1276           park: Парк
1277           permissive: Дозволив пристап
1278           pitch: Спортски терен
1279           primary: Главен пат
1280           private: Приватен пристап
1281           rail: Железница
1282           reserve: Природен резерват
1283           resident: Станбено подрачје
1284           retail: Трговско подрачје
1285           runway: 
1286             - Аеродромска писта
1287             - рулажна патека
1288           school: 
1289             - Училиште
1290             - универзитет
1291           secondary: Спореден пат
1292           station: Железничка станица
1293           subway: Метро
1294           summit: 
1295             - Врв
1296             - врв
1297           tourist: Туристичка атракција
1298           track: Патека
1299           tram: 
1300             - Лека железница
1301             - трамвај
1302           trunk: Главна сообраќајна артерија
1303           tunnel: Испрекината линија = тунел
1304           unclassified: Некласификуван пат
1305           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1306           wood: Шумичка
1307     search: 
1308       search: Пребарај
1309       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1310       submit_text: ->
1311       where_am_i: Каде сум?
1312       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1313     sidebar: 
1314       close: Затвори
1315       search_results: Резултати од пребарувањето
1316   time: 
1317     formats: 
1318       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1319   trace: 
1320     create: 
1321       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1322       upload_trace: Подигни GPS-трага
1323     delete: 
1324       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1325     edit: 
1326       description: "Опис:"
1327       download: преземи
1328       edit: уреди
1329       filename: "Податотека:"
1330       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1331       map: карта
1332       owner: "Сопственик:"
1333       points: "Точки:"
1334       save_button: Сочувај промени
1335       start_coord: "Почетна координата:"
1336       tags: "Ознаки:"
1337       tags_help: одделено со запирка
1338       title: Ја уредувате трагата %{name}
1339       uploaded_at: "Подигнато во:"
1340       visibility: "Видливост:"
1341       visibility_help: што значи ова?
1342       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1343     list: 
1344       public_traces: Јавни GPS-траги
1345       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1346       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1347       your_traces: Ваши GPS-траги
1348     make_public: 
1349       made_public: Трагата е објавена
1350     no_such_user: 
1351       body: Жалиме, но нема корисник по име %{user}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
1352       heading: Корисникот %{user} не постои.
1353       title: Нема таков корисник
1354     offline: 
1355       heading: GPX-складиште вон интернет
1356       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1357     offline_warning: 
1358       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1359     trace: 
1360       ago: пред %{time_in_words_ago}
1361       by: од
1362       count_points: "%{count} точки"
1363       edit: уреди
1364       edit_map: Уредување
1365       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1366       in: во
1367       map: карта
1368       more: повеќе
1369       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1370       private: ПРИВАТНО
1371       public: ЈАВНО
1372       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1373       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1374       view_map: Погледај ја картата
1375     trace_form: 
1376       description: "Опис:"
1377       help: Помош
1378       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1379       tags: "Ознаки:"
1380       tags_help: одделено со запирка
1381       upload_button: Подигни
1382       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1383       visibility: "Видливост:"
1384       visibility_help: што значи ова?
1385       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1386     trace_header: 
1387       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1388       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1389       traces_waiting: Имате %{count} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1390       upload_trace: Подигни трага
1391     trace_optionals: 
1392       tags: Ознаки
1393     trace_paging_nav: 
1394       next: Следна »
1395       previous: « Претходна
1396       showing_page: Прикажувам страница %{page}
1397     view: 
1398       delete_track: Избриши ја трагава
1399       description: "Опис:"
1400       download: преземи
1401       edit: уреди
1402       edit_track: Уреди ја трагава
1403       filename: "Податотека:"
1404       heading: Ја гледате трагата %{name}
1405       map: карта
1406       none: Ништо
1407       owner: "Сопственик:"
1408       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1409       points: "Точки:"
1410       start_coordinates: "Почетна координата:"
1411       tags: "Ознаки:"
1412       title: Ја гледате трагата  %{name}
1413       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1414       uploaded: "Подигнато во:"
1415       visibility: "Видливост:"
1416     visibility: 
1417       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1418       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1419       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1420       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1421   user: 
1422     account: 
1423       contributor terms: 
1424         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1425         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавнодоменски.
1426         heading: "Услови за учество:"
1427         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1428         link text: што е ова?
1429         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1430         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1431       current email address: "Тековна е-пошта:"
1432       delete image: Отстрани тековна слика
1433       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1434       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1435       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1436       home location: "Матична местоположба:"
1437       image: "Слика:"
1438       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1439       keep image: Задржи ја тековната слика
1440       latitude: Геог. ширина
1441       longitude: Геог. должина
1442       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1443       my settings: Мои прилагодувања
1444       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1445       new image: Додај слика
1446       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1447       openid: 
1448         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1449         link text: што е ова?
1450         openid: OpenID
1451       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1452       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1453       profile description: "Опис за профилот:"
1454       public editing: 
1455         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1456         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1457         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1458         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1459         enabled link text: што е ова?
1460         heading: "Јавно уредување:"
1461       public editing note: 
1462         heading: Јавно уредување
1463         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1464       replace image: Замени тековна слика
1465       return to profile: Назад кон профилот
1466       save changes button: Зачувај ги промените
1467       title: Уреди сметка
1468       update home location on click: Подновувај го матичната местоположба кога ќе кликнам на картата
1469     confirm: 
1470       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1471       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1472       button: Потврди
1473       heading: Потврди корисничка сметка
1474       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1475       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1476       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1477       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1478     confirm_email: 
1479       button: Потврди
1480       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1481       heading: Потврди промена на е-пошта
1482       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1483       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1484     confirm_resend: 
1485       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1486       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1487     filter: 
1488       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
1489     go_public: 
1490       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1491     list: 
1492       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1493       empty: Нема најдено такви корисници
1494       heading: Корисници
1495       hide: Скриј одбрани корисници
1496       showing: 
1497         one: Прикажана е страницата %{page} (%{first_item} од %{items})
1498         other: Прикажани се страниците %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1499       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1500       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1501       title: Корисници
1502     login: 
1503       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1504       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1505       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1506       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1507       email or username: Е-пошта или корисничко име
1508       heading: Најава
1509       login_button: Најава
1510       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1511       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1512       no account: Немате сметка?
1513       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Дознајте повеќе за престојната промена на лиценцата на OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">преводи</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">разговор</a>)
1514       notice_terms: OpenStreetMap добива нова лиценца на 1 април 2012. Оваа лиценца е отворена исто како сегашната, но правните подробности се многу посоодветни на нашата картографска база на податоци. Со задоволство би ги задржале сите ваши придонеси на OpenStreetMap, но ова е можно само доколку согласувате да бидат објавени под условите на новата лиценца. Во спротивно ќе мораме да ги отстраниме од базата.<br /><br />Најавете се, прочитајте ги новите услови и видете дали се согласувате со нив. Ви благодариме!
1515       openid: "%{logo} OpenID:"
1516       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1517       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1518       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1519       openid_providers: 
1520         aol: 
1521           alt: Најава со OpenID од AOL
1522           title: Најава со AOL
1523         google: 
1524           alt: Најава со OpenID од Google
1525           title: Најава со Google
1526         myopenid: 
1527           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1528           title: Најава со myOpenID
1529         openid: 
1530           alt: Најава со URL за OpenID
1531           title: Најава со OpenID
1532         wordpress: 
1533           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1534           title: Најава со Wordpress
1535         yahoo: 
1536           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1537           title: Најава со Yahoo
1538       password: "Лозинка:"
1539       register now: Регистрација
1540       remember: "Запомни ме:"
1541       title: Најава
1542       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1543       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1544       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1545     logout: 
1546       heading: Одјава од OpenStreetMap
1547       logout_button: Одјава
1548       title: Одјава
1549     lost_password: 
1550       email address: "Е-пошта:"
1551       heading: Ја заборавивте лозинката?
1552       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1553       new password button: Смени лозинка
1554       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1555       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1556       title: Загубена лозинка
1557     make_friend: 
1558       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1559       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1560       success: Сега сте пријатели со %{name}.
1561     new: 
1562       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1563       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1564       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1565       continue: Продолжи
1566       display name: "Име за приказ:"
1567       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1568       email address: "Е-пошта:"
1569       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1570       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1571       heading: Создајте корисничка сметка
1572       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1573       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1574       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1575       openid: "%{logo} OpenID:"
1576       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1577       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1578       password: "Лозинка:"
1579       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1580       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1581       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1582       title: Направи сметка
1583       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1584     no_such_user: 
1585       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1586       heading: Корисникот %{user} не постои.
1587       title: Нема таков корисник
1588     popup: 
1589       friend: Пријател
1590       nearby mapper: Соседен картограф
1591       your location: Ваша местоположба
1592     remove_friend: 
1593       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1594       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1595     reset_password: 
1596       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1597       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1598       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1599       heading: Смени лозинка за %{user}
1600       password: "Лозинка:"
1601       reset: Смени лозинка
1602       title: Смени лозинка
1603     set_home: 
1604       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1605     suspended: 
1606       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1607       heading: Сметката е закочена
1608       title: Сметката е закочена
1609       webmaster: мреж. управник
1610     terms: 
1611       agree: Се согласувам
1612       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е јавнодоменски
1613       consider_pd_why: Што е ова?
1614       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1615       decline: Одбиј
1616       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1617       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1618       heading: Услови на учество
1619       legale_names: 
1620         france: Франција
1621         italy: Италија
1622         rest_of_world: Остатокот од светот
1623       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1624       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1625       title: Услови на учество
1626       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1627     view: 
1628       activate_user: активирај го корисников
1629       add as friend: додај како пријател
1630       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1631       block_history: погледај добиени блокови
1632       blocks by me: извршени болокови
1633       blocks on me: добиени блокови
1634       comments: коментари
1635       confirm: Потврди
1636       confirm_user: потврди го корисников
1637       create_block: блокирај го корисников
1638       created from: "Создадено од:"
1639       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1640       ct declined: Одбиен
1641       ct status: "Услови за учество:"
1642       ct undecided: Неодлучено
1643       deactivate_user: деактивирај го корисников
1644       delete_user: избриши го корисников
1645       description: Опис
1646       diary: дневник
1647       edits: уредувања
1648       email address: Е-пошта
1649       friends_changesets: Сите измени на пријателите
1650       friends_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на пријателите
1651       hide_user: скриј го корисников
1652       if set location: Ако ја наместите вашата местоположба, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Матичната местоположба можете да си ја наместите на страницата %{settings_link}.
1653       km away: "%{count} км од вас"
1654       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1655       m away: "%{count} м од вас"
1656       mapper since: "Картограф од:"
1657       moderator_history: погледај добиени блокови
1658       my comments: мои коментари
1659       my diary: мојот дневник
1660       my edits: мои уредувања
1661       my settings: мои прилагодувања
1662       my traces: мои траги
1663       nearby users: Други соседни корисници
1664       nearby_changesets: Прелистување на сите измени на соседните корисници
1665       nearby_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на соседните корисници
1666       new diary entry: нова ставка во дневникот
1667       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1668       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1669       oauth settings: oauth поставки
1670       remove as friend: отстрани од пријатели
1671       role: 
1672         administrator: Овој корисник е администратор
1673         grant: 
1674           administrator: Додели администраторски пристап
1675           moderator: Додели модераторски пристап
1676         moderator: Овој корисник е модератор
1677         revoke: 
1678           administrator: Лиши од администраторски пристап
1679           moderator: Лиши од модераторски пристап
1680       send message: испрати порака
1681       settings_link_text: прилагодувања
1682       spam score: "Оцена за спам:"
1683       status: "Статус:"
1684       traces: траги
1685       unhide_user: покажи го корисникот
1686       user location: Местоположба на корисникот
1687       your friends: Ваши пријатели
1688   user_block: 
1689     blocks_by: 
1690       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1691       heading: Список на блокови од %{name}
1692       title: Блокови од %{name}
1693     blocks_on: 
1694       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1695       heading: Список на блокови за %{name}
1696       title: Блокови за %{name}
1697     create: 
1698       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1699       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1700       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1701     edit: 
1702       back: Преглед на сите блокови
1703       heading: Уредување на блок за %{name}
1704       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1705       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1706       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1707       show: Преглед на овој блок
1708       submit: Поднови го блокот
1709       title: Уредување на блок за %{name}
1710     filter: 
1711       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1712       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1713       not_a_moderator: Треба да бидете модератор за да го направите тоа.
1714     helper: 
1715       time_future: Истекува за %{time}.
1716       time_past: Истечено пред %{time}.
1717       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1718     index: 
1719       empty: Досега сè уште нема блокови.
1720       heading: Список на кориснички блокови
1721       title: Кориснички блокови
1722     model: 
1723       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1724       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1725     new: 
1726       back: Преглед на сите блокови
1727       heading: Правење на блок за %{name}
1728       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1729       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1730       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1731       submit: Направи блок
1732       title: Правење на блок за %{name}
1733       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1734       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1735     not_found: 
1736       back: Назад кон индексот
1737       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1738     partial: 
1739       confirm: Дали сте сигурни?
1740       creator_name: Создавач
1741       display_name: Блокиран корисник
1742       edit: Уреди
1743       not_revoked: (не се поништува)
1744       reason: Причина за блокирање
1745       revoke: Поништи!
1746       revoker_name: "Поништил:"
1747       show: Прикажи
1748       status: Статус
1749     period: 
1750       one: 1 час
1751       other: "%{count} час"
1752     revoke: 
1753       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1754       flash: Овој блок е поништен.
1755       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1756       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1757       revoke: Поништи!
1758       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1759       title: Поништување на блок за %{block_on}
1760     show: 
1761       back: Преглед на сите блокови
1762       confirm: Дали сте сигурни?
1763       edit: Уреди
1764       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1765       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1766       reason: "Причина за блокирање:"
1767       revoke: Поништи!
1768       revoker: "Поништувач:"
1769       show: Прикажи
1770       status: Статус
1771       time_future: Уредувања во %{time}
1772       time_past: Истечено пред %{time}
1773       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1774     update: 
1775       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1776       success: Блокот е ажуриран.
1777   user_role: 
1778     filter: 
1779       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1780       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1781       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1782       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1783     grant: 
1784       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1785       confirm: Потврди
1786       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1787       heading: Потврди доделување на улога
1788       title: Потврди доделување на улога
1789     revoke: 
1790       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1791       confirm: Потврди
1792       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1793       heading: Потврди лишување од улога
1794       title: Потврди лишување од улога