]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Update translations to match r16356.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 pl:
2   activerecord:
3     # Translates all the model names which are used in error handling on the web site
4     models:
5       acl: "Lista ACL"
6       changeset: "Changeset"
7       changeset_tag: "Tag changesetu"
8       country: "Państwo"
9       diary_comment: "Komentarz dziennika"
10       diary_entry: "Wpis w dzienniku"
11       friend: "Znajomy"
12       language: "Język"
13       message: "Wiadomość"
14       node: "Węzeł"
15       node_tag: "Tag węzła"
16       notifier: "Notifier"
17       old_node: "Wcześniejszy węzeł"
18       old_node_tag: "Tag wcześniejszego węzła"
19       old_relation: "Stara relacja"
20       old_relation_member: "Członek wcześniejszej relacji"
21       old_relation_tag: "Tag wcześniejszej relacji"
22       old_way: "Wcześniejsza droga"
23       old_way_node: "Węzeł wcześniejszej drogi"
24       old_way_tag: "Tag wcześniejszej drogi"
25       relation: "Relacja"
26       relation_member: "Członek relacji"
27       relation_tag: "Tag relacji"
28       session: "Sesja"
29       trace: "Ślad"
30       tracepoint: "Punkt śladu"
31       tracetag: "Tag Śladu"
32       user: "Użytkownik"
33       user_preference: "Preferencje użytkownika"
34       user_token: "Token użytkownika"
35       way: "Droga"
36       way_node: "Węzeł drogi"
37       way_tag: "Tag drogi"
38     # Translates all the model attributes which are used in error handling on the web site
39     # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
40     attributes:
41       diary_comment:
42         body: "Treść"
43       diary_entry:
44         user: "Użytkownik"
45         title: "Tytuł"
46         latitude: "Szerokość geograficzna"
47         longitude: "Długość geograficzna"
48         language: "Język"
49       friend:
50         user: "Użytkownik"
51         friend: "Znajomy"
52       trace:
53         user: "Użytkownik"
54         visible: "Widoczny"
55         name: "Nazwa"
56         size: "Rozmiar"
57         latitude: "Szerokość geograficzna"
58         longitude: "Długość geograficzna"
59         public: "Publiczny"
60         description: "Opis"
61       message:
62         sender: "Nadawca"
63         title: "Tytuł"
64         body: "Treść"
65         recipient: "Odbiorca"
66       user:
67         email: "Email"
68         active: "Aktywny"
69         display_name: "Przyjazna nazwa"
70         description: "Opis"
71         languages: "Języki"
72         pass_crypt: "Hasło"
73   map:
74     view: Mapa
75     edit: Edycja
76     coordinates: "Współrzędne:"
77   browse:
78     changeset:
79       title: "Changeset"
80       changeset: "Changeset: {{id}}"
81       download: "Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}"
82       changesetxml: "XML w formacie Changesetu"
83       osmchangexml: "XML w formacie osmChange"
84     changeset_details:
85       created_at: "Utworzono:"
86       closed_at: "Zamknięto:"
87       belongs_to: "Należy do:"
88       bounding_box: "Prostokąt min/max:"
89       no_bounding_box: "Ten changeset został zapisany bez prostokątu ograniczającego."
90       show_area_box: "Pokaż obszar prostokątu"
91       box: "prostokąt"
92       has_nodes: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
93       has_ways: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
94       has_relations: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
95     common_details: 
96       edited_at: "Edytowano:"
97       edited_by: "Edytował(a):"
98       version: "Wersja:"
99       in_changeset: "W changesecie:"
100     containing_relation:
101       entry: "Relacja {{relation_name}}"
102       entry_role: "Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})"
103     map:
104       loading: "Wczytywanie..."
105       deleted: "Skasowano"
106     node_details:
107       coordinates: "Współrzędne: "
108       part_of: "Jest częścią:"
109     node_history:
110       node_history: "Historia zmian węzła"
111       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
112       download_xml: "Ściągnij XML"
113       view_details: "zobacz szczegóły"
114     node:
115       node: "Węzeł"
116       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
117       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
118       download_xml: "Ściągnij XML"
119       view_history: "zobacz historię zmian"
120     not_found:
121       sorry: "Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony."
122     paging_nav:
123       showing_page: "Widoczna jest strona"
124       of: "z"
125     relation_details:
126       members: "Zawiera:"
127       part_of: "Jest częścią:"
128     relation_history:
129       relation_history: "Historia zmian relacji"
130       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
131     relation:
132       relation: "Relacja"
133       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
134       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
135       download_xml: "Ściągnij XML"
136       view_history: "zobacz historię zmian"
137     start:
138       view_data: "Zobacz dane w aktualnym widoku mapy"
139       manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
140     start_rjs:
141       data_frame_title: "Dane"
142       zoom_or_select: "Przybliż albo wybierz inny obszar mapy"
143       drag_a_box: "Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar"
144       manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
145       loaded_an_area_with_num_features: "Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej."
146       load_data: "Załaduj dane"
147       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
148       loading: "Wczytywanie..."
149       show_history: "Pokaż zmiany"
150       wait: "Moment..."
151       history_for_feature: "Historia zmian dla [[feature]]"
152       details: "Szczegóły"
153       private_user: "prywatny użytkownika"
154       edited_by_user_at_timestamp: "Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]"
155     tag_details:
156       tags: "Tagi:"
157     way_details:
158       nodes: "Węzły:"
159       part_of: "Jest częścią:"
160       also_part_of:
161         one: "należy również do drogi {{related_ways}}"
162         other: "należy również do dróg {{related_ways}}"
163     way_history:
164       way_history: "Historia zmian drogi"
165       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
166       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
167       download_xml: "Ściągnij XML"
168       view_details: "zobacz szczegóły"
169     way:
170       way: "Droga"
171       way_title: "Droga: {{way_name}}"
172       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
173       download_xml: "Ściągnij XML"
174       view_details: "zobacz szczegóły"
175   changeset:
176     changeset_paging_nav:
177       showing_page: "Widoczna jest strona"
178       of: "z"
179     changeset:
180       still_editing: "(nadal edytowany)"
181       anonymous: "Anonim"
182       no_comment: "(brak)"
183       no_edits: "(brak edycji)"
184       show_area_box: "pokaż prostokąt zawierający"
185       big_area: "(pełny)"
186       view_changeset_details: "Zobacz szczegóły changesetu"
187       more: "więcej"
188     changesets:
189       id: "ID"
190       saved_at: "Zapisano"
191       user: "Użytkownik"
192       comment: "Komentarz"
193       area: "Obszar"
194     list_bbox:
195       history: "Historia"
196       changesets_within_the_area: "Changesety w tym obszarze:"
197       show_area_box: "pokaż prostokąt"
198       no_changesets: "Brak changesetów"
199       all_changes_everywhere: "Zobacz też globalną {{recent_changes_link}}."
200       recent_changes: "listę ostatnich zmian"
201       no_area_specified: "Nie podano obszaru"
202       first_use_view: "Użyj najpierw {{view_tab_link}} aby wyświetlić interesujący Cię obszar, następnie przejdź do zakładki Zmiany."
203       view_the_map: "zobacz mapę"
204       view_tab: "zakładki Mapa"
205       alternatively_view: "Możesz też objerzeć globalną {{recent_changes_link}}"
206     list:
207       recent_changes: "Najświeższe zmiany"
208       recently_edited_changesets: "Ostatnio edytowane changesety:"
209       for_more_changesets: "Pełne listy zmian dostępne są po wybraniu użytkownika i kliknięciu na historię jego edycji, a także według obszarów w zakładce Zmiany."
210     list_user:
211       edits_by_username: "Edycje dokonane przez {{username_link}}"
212       no_visible_edits_by: "Brak edycji autora {{name}} do wyświetlenia."
213       for_all_changes: "Żeby obejrzeć zmiany wszystkich autorów przejdź do globalnej {{recent_changes_link}}"
214       recent_changes: "listy ostatnich zmian"
215   diary_entry:
216     new:
217       title: Nowy wpis do dziennika
218     list:
219       title: "Dzienniki użytkowników"
220       user_title: "Dziennik dla {{user}}"
221       new: Nowy wpis do dziennika
222       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
223       no_entries: Brak wpisów dziennika
224       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika: "
225       older_entries: Starsze wpisy
226       newer_entries: Nowsze wpisy
227     edit:
228       title: "Edycja wpisu dziennika"
229       subject: "Temat: "
230       body: "Treść: "
231       language: "Język: "
232       location: "Położenie: "
233       latitude: "Szerokość geograficzna: "
234       longitude: "Długość geograficzna: "
235       use_map_link: "na mapie"
236       save_button: "Zapisz"
237       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
238     view:
239       title: "Wpisy użytkowników | {{user}}"
240       user_title: "Dziennik dla {{user}}"
241       leave_a_comment: "Zostaw komentarz"
242       save_button: "Zapisz"
243     no_such_entry:
244       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
245       body: "Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
246     no_such_user:
247       title: "Nie znaleziono użytkownika"
248       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
249     diary_entry:
250       posted_by: "Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}"
251       comment_link: Skomentuj ten wpis
252       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
253       comment_count:
254         one: 1 komentarz
255         two: 2 komentarze
256         three: 3 komentarze
257         four: 4 komentarze
258         other: "{{count}} komentarzy"
259       edit_link: Edytuj ten wpis
260     diary_comment:
261       comment_from: "Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}"
262   export:
263     start:
264       area_to_export: "Obszar do eksportu"
265       manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
266       format_to_export: "Format eksportu"
267       osm_xml_data: "Dane XML OpenStreetMap"
268       mapnik_image: "Obrazek z Mapnika"
269       osmarender_image: "Obrazek z Osmarender"
270       embeddable_html: "HTML do wklejenia"
271       licence: "Licencja"
272       export_details: 'Dane OpenStreetMap są na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.'
273       options: "Opcje"
274       format: "Format"
275       scale: "Skala"
276       max: "max"
277       image_size: "Rozmiar obrazka:"
278       zoom: "Zoom"
279       add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
280       latitude: "Szer:"
281       longitude: "Dł:"
282       output: "Wynik"
283       paste_html: "Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie"
284       export_button: "Eksportuj"
285     start_rjs:
286       export: "Eksport"
287       drag_a_box: "Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie"
288       manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
289       click_add_marker: "Kliknij na mapie aby dodać pinezkę"
290       change_marker: "Zmień pozycję pinezki"
291       add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
292       view_larger_map: "Większy widok mapy"
293   geocoder:
294     search:
295       title:
296         latlon: 'Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>'
297         us_postcode: 'Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>'
298         uk_postcode: 'Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>'
299         ca_postcode: 'Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>'
300         osm_namefinder: 'Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
301         geonames: 'Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
302     results:
303       no_results: "Nie znaleziono"
304   layouts:
305     welcome_user: "Witaj, {{user_link}}"
306     welcome_user_link_tooltip: "Strona użytkownika"
307     home: "główna"
308     home_tooltip: "Przejdź do strony głównej"
309     inbox: "skrzynka ({{count}})"
310     inbox_tooltip:
311       zero: "Brak nowych wiadomości"
312       one: "Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość"
313       other: "Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości"
314     logout: wyloguj
315     logout_tooltip: "Wyloguj"
316     log_in: zaloguj się
317     log_in_tooltip: "Zaloguj się"
318     sign_up: zarejestruj
319     view: Mapa
320     edit: Edycja
321     history: Zmiany
322     export: Eksport
323     gps_traces: Ślady GPS
324     gps_traces_tooltip: "Zarządzaj śladami"
325     user_diaries: Dzienniczki
326     user_diaries_tooltip: "Przeglądaj dzienniczki użytkownika"
327     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
328     intro_1: "OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty."
329     intro_2: "OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi."
330     intro_3: "Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}."
331     osm_offline: "Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
332     osm_read_only: "Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
333     donate: "Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu."
334     donate_link_text: dokonując darowizny
335     help_wiki: "Pomoc &amp; Wiki"
336     news_blog: "Blog wiadomości"
337     shop: Zakupy
338     sotm: 'Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!'
339     alt_donation: Zrób Donację
340   notifier:
341     diary_comment_notification:
342       banner1: "*                     Nie odpowiadaj na tego maila.                       *"
343       banner2: "*                 Użyj strony OpenStreetMap w tym celu.                   *"
344       hi: "Witaj {{to_user}},"
345       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
346       footer: "Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}"
347     friend_notification:
348       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
349       see_their_profile: "Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz."
350     signup_confirm_plain:
351       greeting: "Cześć!"
352       hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
353       # next two translations run-on : please word wrap appropriately
354       click_the_link_1: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić"
355       click_the_link_2: "Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
356       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
357       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
358       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
359       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog OpenStreetMap, ma nawet podcasty:"
360       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
361       # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
362       user_wiki_1: "Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie"
363       user_wiki_2: "kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]]."
364       current_user_1: "Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz"
365       current_user_2: "tu:"
366     signup_confirm_html:
367       greeting: "Cześć!"
368       hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
369       click_the_link: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
370       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}."
371       video_to_openstreetmap: "wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap"
372       more_videos: "Mamy  {{more_videos_link}}."
373       more_videos_here: "więcej materiału wideo tutuaj"
374       get_reading: 'Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</p> i <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!'
375       wiki_signup: 'Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.'
376       user_wiki_page: 'Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.'
377       current_user: 'Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
378   message:
379     inbox:
380       title: "Wiadomości odebrane"
381       my_inbox: "Moja skrzynka odbiorcza"
382       outbox: "nadawcza"
383       you_have: "Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości."
384       from: "Od"
385       subject: "Temat"
386       date: "Nadano"
387       no_messages_yet: "Nie masz jeszcze wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
388       people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
389     message_summary:
390       unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
391       read_button: "Oznacz jako przeczytaną"
392       reply_button: "Odpowiedz"
393     new:
394       title: "Wysyłanie wiadomości"
395       send_message_to: "Wyślij nową wiadomość do {{name}}"
396       subject: "Temat"
397       body: "Treść"
398       send_button: "Wyślij"
399       back_to_inbox: "Powrót do skrzynki"
400       message_sent: "Wiadomość wysłana"
401     no_such_user:
402       heading: "Nie ma takiego użytkownika / wiadomości"
403       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id"
404     outbox:
405       title: "Wiadomości wysłane"
406       my_inbox: "Moja skrzynka {{inbox_link}}"
407       inbox: "odbiorcza"
408       outbox: "nadawcza"
409       you_have_sent_messages: "Wysłaleś/aś {{sent_count}} wiadomości"
410       to: "Do"
411       subject: "Temat"
412       date: "Nadano"
413       no_messages_yet: "Jeszcze nie masz wysłanych wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
414       people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
415     read:
416       title: "Czytanie wiadomości"
417       reading_your_messages: "Czytanie odebranej wiadomości"
418       from: "Od"
419       subject: "Temat"
420       date: "Nadano"
421       reply_button: "Odpowiedz"
422       unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
423       back_to_inbox: "Powrót do odebranych"
424       reading_your_sent_messages: "Czytanie wysłanej wiadomości"
425       to: "Do"
426       back_to_inbox: "Powrót do wysłanych"
427     mark:
428       as_read: "Wiadomość została oznaczona jako przeczytana"
429       as_unread: "Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana"
430   site:
431     index:
432       js_1: "Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje."
433       js_2: "OpenStreetMap używa javaskryptów do wyświetlania mapki slippy map."
434       js_3: 'Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.'
435       permalink: Permalink
436       license:
437         notice: "Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników."
438         license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
439         project_name: "projektu OpenStreetMap"
440     edit:
441       not_public: "Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne."
442       not_public_description: "W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}."
443       user_page_link: stronie użytkownika
444       anon_edits: "({{link}})"
445       anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
446       anon_edits_link_text: "Tu dowiesz się dlaczego."
447       flash_player_required: 'Będziesz potrzebował wtyczki Flash żeby korzystać z Potlatcha, edytora OpenStreetMap we Flashu.  Ściągnij <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odtwarzacz Flasha z Adobe.com</a>.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">paru innych dostępnych edytorów</a> żeby kontrybuować w OpenStreetMap.'
448       potlatch_unsaved_changes: 'Masz niezapisane zmiany. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie \"na żywo\" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)'
449     sidebar:
450       search_results: Wyniki Wyszukiwania
451       close: Zamknij
452     search:
453       search: Wyszukiwanie
454       where_am_i: "Gdzie jestem?"
455       submit_text: "Szukaj"
456       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
457     key:
458       map_key: "Legenda"
459   trace:
460     create:
461       upload_trace: "Wgraj ślad GPS"
462       trace_uploaded: "Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym."
463     edit:
464       filename: "Nazwa pliku:"
465       uploaded_at: "Załadowano:"
466       points: "Punkty:"
467       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
468       edit: "edytuj"
469       owner: "Autor:"
470       description: "Opis:"
471       tags: "Tagi:"
472       save_button: "Zapisz zmiany"
473     no_such_user:
474       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
475     trace_form:
476       upload_gpx: "Wgraj plik GPX"
477       description: "Opis"
478       tags: "Tagi"
479       public: "Publiczny?"
480       upload_button: "Wgrywaj"
481       help: "Pomoc"
482     trace_header:
483       see_just_your_traces: "Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad"
484       see_all_traces: "Zobacz wszystkie ślady"
485       see_your_traces: "Zobacz wszystkie Twoje ślady"
486       traces_waiting: "Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom."
487     trace_optionals:
488       tags: "Tagi"
489     view:
490       pending: "OCZEKUJE"
491       filename: "Plik:"
492       download: "pobierz"
493       uploaded: "Dodano:"
494       points: "Punktów:"
495       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
496       map: "mapa"
497       edit: "edycja"
498       owner: "Autor:"
499       description: "Opis:"
500       tags: "Tagi"
501       none: "Brak"
502       make_public: "Na stałe oznacz ten ślad jako publiczny"
503       edit_track: "Edytuj ten ślad"
504       delete_track: "Wykasuj ten ślad"
505       heading: "Przeglądanie śladu {{name}}"
506       trace_not_found: "Ślad nie znaleziony!"
507     trace_paging_nav:
508       showing: "Widoczna jest strona"
509       of: "z"
510     trace:
511       pending: "OCZEKUJE"
512       count_points: "{{count}} punktów"
513       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
514       more: "więcej"
515       trace_details: "Pokaż szczegóły śladu"
516       view_map: "Pokaż mapę"
517       edit: "edycja"
518       edit_map: "Edytuj Mapę"
519       public: "PUBLICZNY"
520       private: "PRYWATNY"
521       by: "utworzony przez użytkownika"
522       in: "w"
523       map: "mapa"
524     list:
525       public_traces: "Publiczne ślady GPS"
526       your_traces: "Twoje ślady GPS"
527       public_traces_from: "Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}"
528       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
529     delete:
530       scheduled_for_deletion: "Ślad oczekuje na skasowanie"
531     make_public:
532       made_public: "Ślad stał się publicznie dostępny"
533   user:
534     login:
535       title: "Logowanie"
536       heading: "Login"
537       please login: "Zaloguj się lub {{create_user_link}}."
538       create_account: "dodaj konto"
539       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika: "
540       password: "Hasło: "
541       lost password link: "Zapomniane hasło?"
542       login_button: "Zaloguj mnie"
543       account not active: "Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br>Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować."
544       auth failure: "Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię."
545     lost_password:
546       title: "zgubione hasło"
547       heading: "Zapomniane Hasło?"
548       email address: "Adres E-mail:"
549       new password button: "Wyślij mi nowe hasło"
550       notice email on way: "Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło."
551       notice email cannot find: "Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail."
552     reset_password:
553       title: "zresetuj hasło"
554       flash changed check mail: "Twoje hasło zostało zmienione i jest już w drodze do Twojej skrzynki mailowej :-)"
555       flash token bad: "Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL"
556     new:
557       title: "Nowe konto"
558       heading: "Zakładanie Konta Użytkownika"
559       no_auto_account_create: "Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie."
560       contact_webmaster: 'Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe. '
561       fill_form: "Wypełnij formularz a my zaraz wyślemy Ci e-mail z instrukcjami aktywacji Twojego konta."
562       license_agreement: 'Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.'
563       email address: "Adres E-mail: "
564       confirm email address: "Potwierdź Adres E-mail: "
565       not displayed publicly: 'Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">privacy policy - zasady prywatności</a>)'
566       display name: "Przyjazna nazwa: "
567       password: "Hasło: "
568       confirm password: "Potwierdzenie hasła: "
569       signup: Gotowe
570       flash create success message: "Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów."
571     no_such_user:
572       title: "Nie znaleziono użytkownika"
573       heading: "Użytkownik{{user}} nie istnieje"
574       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
575     view:
576       my diary: mój dziennik
577       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
578       my edits: moje zmiany
579       my traces: moje ślady
580       my settings: moje ustawienia
581       send message: wyślij wiadomość
582       diary: dziennik
583       edits: edycje
584       traces: ślady
585       remove as friend: usuń ze znajomych
586       add as friend: dodaj do znajomych
587       mapper since: "Mapuje od: "
588       ago: "({{time_in_words_ago}} temu)"
589       user image heading: Zdjęcie użytkownika
590       delete image: Usuń zdjęcie
591       upload an image: Wgraj zdjęcie
592       add image: Dodaj Zdjęcie
593       description: Opis
594       user location: Lokalizacja użytkownika
595       no home location: "Lokalizacja domowa nie została podana."
596       if set location: "Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}."
597       settings_link_text: stronie ustawień
598       your friends: Twoi znajomi
599       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
600       km away: "{{count}}km stąd"
601       nearby users: "Najbliżsi użytkownicy: "
602       no nearby users: "Nikt nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy."
603       change your settings: zmień swoje ustawienia
604     friend_map:
605       your location: Twoje położenie
606       nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: "
607     account:
608       title: "Zmiana ustawień konta"
609       my settings: Moje ustawienia
610       email never displayed publicly: "(nie jest wyświetlany publicznie)"
611       public editing:
612         heading: "Edycje publiczne: "
613         enabled: "Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych."
614         enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
615         enabled link text: "co to jest?"
616         disabled: "Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe."
617         disabled link text: "dlaczego nie mogę mapować?"
618       profile description: "Opis profilu: "
619       preferred languages: "Preferowane Języki: "
620       home location: "Lokalizacja domowa: "
621       no home location: "Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej."
622       latitude: "Szerokość: "
623       longitude: "Długość geograficzna: "
624       update home location on click: "Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?"
625       save changes button: Zapisz zmiany
626       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
627       return to profile: Powrót do profilu.
628       flash update success confirm needed: "Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy."
629       flash update success: "Zaktualizowano profil użytkownika."
630     confirm:
631       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
632       press confirm button: "Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto."
633       button: Potwierdzam
634       success: "Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!"
635       failure: "Konto o tym kodzie było już potwierdzone."
636     confirm_email:
637       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
638       press confirm button: "Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail."
639       button: Potwierdzam
640       success: "Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!"
641       failure: "Adres email o tym kodzie był już potwierdzony."
642     set_home:
643       flash success: "Nowa lokalizacja domowa zapisana"
644     go_public:
645       flash success: "Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji."
646     make_friend:
647       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
648       failed: "Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się."
649       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
650     remove_friend:
651       success: "{{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
652       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."