]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/pl.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-12-05)
[rails.git] / config / potlatch / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: BdgwksxD
5 # Author: Sp5uhe
6 # Author: Yarl
7 pl: 
8   a_poi: $1 punkt POI
9   a_way: $1 drogę
10   action_addpoint: dodanie punktu na końcu drogi
11   action_cancelchanges: anulowanie zmian do
12   action_changeway: zmiany drogi
13   action_createparallel: tworzenie równoległej drogi
14   action_createpoi: utworzenie POI
15   action_deletepoint: usunięcie punktu
16   action_insertnode: dodanie punktu na drodze
17   action_mergeways: łączenie dwóch dróg
18   action_movepoi: przesunięcie POI
19   action_movepoint: przesunięcie punktu
20   action_moveway: przesunięcie drogi
21   action_pointtags: ustawienie znacznika dla punktu
22   action_poitags: ustawianie tagów na punkcie POI
23   action_reverseway: Cofanie drogi
24   action_revertway: przywrócenie drogi
25   action_splitway: dzielenie drogi
26   action_waytags: ustawienie znacznika dla drogi
27   advanced: Zaawansowane
28   advanced_close: Zamknij zestaw zmian
29   advanced_history: Historia drogi
30   advanced_inspector: Inspektor
31   advanced_maximise: Maksymalizuj okno
32   advanced_minimise: Minimalizuj okno
33   advanced_parallel: Równoległa droga
34   advanced_tooltip: Działania zaawansowanej edycji
35   advanced_undelete: Odtwórz
36   advice_bendy: Zbyt pochylone, aby wyprostować (SHIFT, aby zmusić)
37   advice_deletingpoi: Punkt POI usunięty (Z, aby cofnąć)
38   advice_deletingway: Droga usunięta (Z, aby cofnąć)
39   advice_microblogged: Aktualizuj twój status na $1
40   advice_nocommonpoint: Drogi nie mają podzielonego wspólnego punktu
41   advice_revertingpoi: Przywrócono do ostatnio zapisanego punktu POI (Z, aby cofnąć)
42   advice_revertingway: Przywrócono do ostatnio zapisanej drogi (Z, aby cofnąć)
43   advice_tagconflict: Znaczniki nie pasują do siebie - proszę sprawdzić (Z, aby cofnąć)
44   advice_toolong: Zbyt długa droga, aby odblokować - rozdziel do krótszych dróg
45   advice_uploadempty: Brak danych do przesłania
46   advice_uploadfail: Przesyłanie zatrzymane
47   advice_uploadsuccess: Dane zostały przesłane
48   advice_waydragged: Droga przesunięta (Z, aby cofnąć)
49   cancel: Anuluj
50   closechangeset: Zamykanie zestawu zmian
51   conflict_download: Pobierz swoją wersję
52   conflict_overwrite: Zastąp tą wersję
53   conflict_poichanged: Od rozpoczęcia edycji, ktoś zmienił punkt $1$2
54   conflict_relchanged: Od rozpoczęcia edycji, ktoś zmienił relację $1$2.
55   conflict_visitpoi: Kliknij 'OK', aby pokazać punkt.
56   conflict_visitway: Kliknij 'OK' aby pokazać drogę.
57   conflict_waychanged: Po rozpoczęciu edytowania, ktoś zmienił drogę $1$2.
58   createrelation: Utwórz nową relację
59   custom: "Własne:"
60   delete: Usuń
61   deleting: usuwanie
62   drag_pois: Przeciągnij i upuść punkty użyteczności publicznej
63   editinglive: Edycja na żywo
64   editingoffline: Edycja offline
65   emailauthor: \n\nProsimy o e-mail richard\@systemeD.net z raportem o błędach, mówiących co teraz robisz.
66   error_anonymous: Nie możesz się skontaktować z anonimowym maperem.
67   error_connectionfailed: Przepraszamy - połączenie z serwerem OpenStreetMap zostało przerwane. Niezapisane zmiany zostały utracone. \n\nCzy chcesz spróbować ponownie?
68   error_microblog_long: "Wysyłanie do $1 niedostępne:\nKod HTTP: $2\nWiadomość o błędach: $3\nBłąd $1: $4"
69   error_nopoi: Nie można znaleźć punktu POI (może jest za daleko?) więc nie można cofnąć.
70   error_nosharedpoint: Drogi $1 i $2 nie mają więcej wspólnych punktów,  więc nie mogę cofnąć podzielonego.
71   error_noway: Nie można znaleźć drogi $1 (może jest za daleko?), więc nie mogę cofnąć.
72   error_readfailed: Przepraszamy - serwer OpenStreetMap nie odpowiedział na pytanie o dane. \n\nCzy chcesz spróbować ponownie?
73   existingrelation: Dodaj do istniejącej relacji
74   findrelation: Znajdź relację zawierającą
75   gpxpleasewait: Poczekaj chwilę, gdy ślad GPX jest przetwarzany.
76   heading_drawing: Rysowanie
77   heading_introduction: Wstęp
78   heading_pois: Pierwsze kroki
79   heading_quickref: Szybkie odniesienie
80   heading_surveying: Badanie
81   heading_tagging: Tagowanie
82   heading_troubleshooting: Rozwiązywanie problemów
83   help: Pomoc
84   hint_drawmode: kliknij, aby dodać punkt\n, kliknij dwa razy/Return\n, aby zakończyć rysowanie linii
85   hint_latlon: "Szer. $1\nDł. $2"
86   hint_loading: wczytywanie danych
87   hint_overendpoint: nad punktem końcowym ($1)\nkliknij, aby dołączyć\nkliknij shift, aby włączyć
88   hint_overpoint: powyżej punktu ($1) kliknij aby dołączyć
89   hint_pointselected: punkt zaznaczony\n(kliknij Shift, aby\nzacząć rysowanie nowej linii)
90   hint_saving: zapisywanie danych
91   hint_saving_loading: wczytywanie/zapisywanie danych
92   inspector: Inspektor
93   inspector_in_ways: W drogach
94   inspector_latlon: "Szer. $1\nDł. $2"
95   inspector_locked: Zablokowane
96   inspector_node_count: ($1 razy)
97   inspector_not_in_any_ways: Nic w każdych drogach (POI)
98   inspector_unsaved: Niezapisane
99   inspector_uploading: (przesyłanie)
100   inspector_way_connects_to: Łączenia do $1 dróg
101   inspector_way_connects_to_principal: "Połączenia: $1 $2 oraz $3 innych $4"
102   inspector_way_nodes: $1 węzłów
103   inspector_way_nodes_closed: $1 węzłów (zamknięte)
104   login_pwd: Hasło
105   login_retry: Twoja strona logowania nie została uznana. Spróbuj ponownie.
106   login_title: Błąd logowania
107   login_uid: Nazwa użytkownika
108   mail: Wiadomość
109   more: Więcej
110   newchangeset: "Spróbuj ponownie: Potlatch uruchomi nowy zestaw zmian."
111   "no": Nie
112   nobackground: Bez tła
113   norelations: Brak relacji na obecnym obszarze
114   offset_broadcanal: Szeroka, kanałowa ścieżka holownicza
115   offset_choose: Wybierz tło (m)
116   offset_dual: Droga dwupasmowa (D2)
117   offset_motorway: Autostrada (D3)
118   offset_narrowcanal: Wąskie, kanałowe ścieżki holownicze
119   ok: OK
120   openchangeset: Otwieranie zestawu zmian
121   option_custompointers: Pióro i rączka jako wskaźniki
122   option_external: "Rozpoczęcie zewnętrzne:"
123   option_fadebackground: Przyciemnione tło
124   option_layer_cycle_map: OSM – mapa rowerowa
125   option_layer_maplint: OSM - Maplint (błędy)
126   option_layer_nearmap: "Australia: NearMap"
127   option_layer_ooc_25k: "Mapa historyczna Wielkiej Brytanii: 1:25k"
128   option_layer_ooc_7th: "Mapa historyczna Wielkiej Brytanii: 7th"
129   option_layer_ooc_npe: "Mapa historyczna Wielkiej Brytanii: NPE"
130   option_layer_tip: Wybierz tło
131   option_limitways: Ostrzegaj, gdy wczytuje się dużo danych
132   option_microblog_id: "Nazwa Microbloga:"
133   option_microblog_pwd: "Hasło do Microbloga:"
134   option_noname: Wyróżnij nienazwane drogi
135   option_photo: Obraz KML
136   option_thinareas: Użyj cieńszych linii dla większych obszarów
137   option_thinlines: Używaj cieńszych linii na wszystkich skalach
138   option_tiger: Wyróżnij zmiany TIGER
139   option_warnings: Pokazuj pływające uwagi
140   point: Punkt
141   preset_icon_airport: Lotnisko
142   preset_icon_bar: Bar
143   preset_icon_bus_stop: Przystanek
144   preset_icon_cafe: Kawiarnia
145   preset_icon_cinema: Kino
146   preset_icon_convenience: Sklepik spożywczo‐przemysłowy
147   preset_icon_fast_food: Fast food
148   preset_icon_ferry_terminal: Prom
149   preset_icon_fire_station: Remiza strażacka
150   preset_icon_hospital: Szpital
151   preset_icon_hotel: Hotel
152   preset_icon_museum: Muzeum
153   preset_icon_parking: Parking
154   preset_icon_pharmacy: Apteka
155   preset_icon_place_of_worship: Miejsce kultu
156   preset_icon_police: Posterunek policji
157   preset_icon_post_box: Skrzynka
158   preset_icon_pub: Pub
159   preset_icon_recycling: Recykling
160   preset_icon_restaurant: Restauracja
161   preset_icon_school: Szkoła
162   preset_icon_station: Stacja kolejowa
163   preset_icon_supermarket: Supermarket
164   preset_icon_taxi: Postój taksówek
165   preset_icon_telephone: Telefon
166   preset_icon_theatre: Teatr
167   preset_tip: Wybierz z menu gotowych tagów opisujących $1
168   prompt_addtorelation: Dodaj $1 do relacji
169   prompt_changesetcomment: Opisz wykonane zmiany
170   prompt_closechangeset: Zamknij edycję $1
171   prompt_createparallel: Tworzenie równoległej drogi
172   prompt_editlive: Edytuj na żywo
173   prompt_editsave: Edytuj offline
174   prompt_helpavailable: Jesteś nowym użytkownikiem? Pomoc odnajdziesz w lewym dolnym rogu.
175   prompt_launch: Uruchom zewnętrzne URL
176   prompt_live: W edycji na żywo, każdy element, który zmienisz zostanie natychmiast zapisany w bazie danych OpenStreetMap - to nie jest zalecane dla początkujących. Czy na pewno?
177   prompt_manyways: Ten obszar jest bardzo szczegółowy i będzie długi czas ładowania. Czy chcesz zbliżyć mapę?
178   prompt_microblog: Wiadomość do $1 (pozostało $2)
179   prompt_revertversion: "Cofnij do wcześniej zapisanej wersji:"
180   prompt_savechanges: Zapisz zmiany
181   prompt_taggedpoints: Niektóre z punktów na tej drodze są opisane. Czy na pewno chcesz usunąć?
182   prompt_track: Konwersja śladów GPS na drogi
183   prompt_unlock: Kliknij, aby otworzyć
184   prompt_welcome: Witaj w OpenStreetMap!
185   retry: Spróbuj ponownie
186   revert: Cofnij
187   save: Zapisz
188   tip_addrelation: Dodaj do relacji
189   tip_addtag: Dodaj nowy znacznik
190   tip_alert: Wystąpił błąd – kliknij, aby dowiedzieć się więcej
191   tip_anticlockwise: Okrężna droga przeciwna do wskazówek zegara - kliknij, aby cofnąć
192   tip_clockwise: Okrężna droga zgodna z wskazówkami zegara - kliknij, aby cofnąć
193   tip_direction: Kierunek drogi – kliknij aby odwrócić
194   tip_gps: Pokaż ścieżki GPS (G)
195   tip_noundo: Nie ma niczego do wycofania
196   tip_options: Ustaw opcje (wybierz mapę tła)
197   tip_photo: Ładuj zdjęcia
198   tip_presettype: Wybierz jaki gotowy typ ma być wyświetlany w menu.
199   tip_repeattag: Powtórz tagi z wcześniejszej zaznaczonej drogi (R)
200   tip_revertversion: Wybierz datę do powrotu do
201   tip_selectrelation: Dodaj do wybranej drogi
202   tip_splitway: Podziel drogę w zaznaczonym punkcie (X)
203   tip_tidy: Uporządkuj punkty na trasie (T)
204   tip_undo: Cofnij $1 (Z)
205   uploading: Przesyłanie...
206   uploading_deleting_pois: Usuwanie punktów POI
207   uploading_deleting_ways: Usuwanie dróg
208   uploading_poi: Przesyłanie POI $1
209   uploading_poi_name: Przesyłanie punktów POI $1, $2
210   uploading_relation: Przesyłanie relacji $1
211   uploading_relation_name: Przesyłanie relacji $1, $2
212   uploading_way: Przesyłanie drogi $1
213   uploading_way_name: Przesyłanie drogi $1, $2
214   warning: Uwaga!
215   way: Droga
216   "yes": Tak