]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/mk.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за прикажување
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Список за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стара релација
56       old_relation_member: Стар член во релација
57       old_relation_tag: Стара ознака на релација
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Релација
62       relation_member: Член на релација
63       relation_tag: Ознака за релација
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
79       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Измени: %{id}"
83       changesetxml: XML за измените
84       download: Преземи %{changeset_xml_link} или %{osmchange_xml_link}
85       feed: 
86         title: Измени %{id}
87         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Измени
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Припаѓа на:"
92       bounding_box: "Рамка:"
93       box: кутија
94       closed_at: "Затворено во:"
95       created_at: Создадено во
96       has_nodes: 
97         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
98         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
99       has_relations: 
100         one: "Ја има следнава %{count} релација:"
101         other: "Ги има следниве %{count} релации:"
102       has_ways: 
103         one: "Го има следниов %{count} пат:"
104         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
105       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
106       show_area_box: Прикажи рамка
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Коментар:"
109       deleted_at: "Избришано во:"
110       deleted_by: "Избришал:"
111       edited_at: "Уредено во:"
112       edited_by: "Уредил:"
113       in_changeset: "Во измените:"
114       version: "Верзија:"
115     containing_relation: 
116       entry: Релација %{relation_name}
117       entry_role: Релација %{relation_name} (како %{relation_role})
118     map: 
119       deleted: Избришано
120       edit: 
121         area: Уреди подрачје
122         node: Уреди јазол
123         relation: Уреди релација
124         way: Уреди пат
125       larger: 
126         area: Погледај го просторот на поголема карта
127         node: Погледај го јазолот на поголема карта
128         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
129         way: Погледај го патот на поголема карта
130       loading: Вчитувам...
131     navigation: 
132       all: 
133         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
134         next_node_tooltip: Следен јазол
135         next_relation_tooltip: Следна релација
136         next_way_tooltip: Следен пат
137         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
138         prev_node_tooltip: Претходен јазол
139         prev_relation_tooltip: Претходна релација
140         prev_way_tooltip: Претходен пат
141       user: 
142         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
143         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
144         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
145     node: 
146       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} или %{edit_link}"
147       download_xml: Преземи XML
148       edit: уреди
149       node: Јазол
150       node_title: "Јазол: %{node_name}"
151       view_history: погледај ја историјата
152     node_details: 
153       coordinates: "Координати:"
154       part_of: "Дел од:"
155     node_history: 
156       download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
157       download_xml: Преземи XML
158       node_history: Историја на јазолот
159       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
160       view_details: погледај детали
161     not_found: 
162       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
163       type: 
164         changeset: измени
165         node: јазол
166         relation: релација
167         way: пат
168     paging_nav: 
169       of: од
170       showing_page: Приказ на страница
171     relation: 
172       download: "%{download_xml_link} или %{view_history_link}"
173       download_xml: Преземи XML
174       relation: Релација
175       relation_title: "Релација: %{relation_name}"
176       view_history: погледај ја историјата
177     relation_details: 
178       members: "Членови:"
179       part_of: "Дел од:"
180     relation_history: 
181       download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
182       download_xml: Преземи XML
183       relation_history: Историја на релацијата
184       relation_history_title: "Историја на релацијата: %{relation_name}"
185       view_details: погледај детали
186     relation_member: 
187       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
188       type: 
189         node: Јазол
190         relation: Релација
191         way: Пат
192     start: 
193       manually_select: Рачно избери друга површина
194       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
195     start_rjs: 
196       data_frame_title: Податоци
197       data_layer_name: Податоци
198       details: Подробно
199       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
200       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
201       hide_areas: Скриј подрачја
202       history_for_feature: Историја за [[feature]]
203       load_data: Вчитај ги податоците
204       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
205       loading: Вчитувам...
206       manually_select: Рачно изберете друга површина
207       object_list: 
208         api: Retrieve this area from the API
209         back: Прикажи список на предмети
210         details: Подробно
211         heading: Список на предмети
212         history: 
213           type: 
214             node: Јазол [[id]]
215             way: Пат [[id]]
216         selected: 
217           type: 
218             node: Јазол [[id]]
219             way: Пат [[id]]
220         type: 
221           node: Јазол
222           way: Пат
223       private_user: приватен корисник
224       show_areas: Прикажи подрачја
225       show_history: Прикажи историја
226       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
227       wait: Почекајте...
228       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
229     tag_details: 
230       tags: "Ознаки:"
231       wiki_link: 
232         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
233         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
234       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
235     timeout: 
236       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
237       type: 
238         changeset: менувач
239         node: јазол
240         relation: релација
241         way: пат
242     way: 
243       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} или %{edit_link}"
244       download_xml: Преземи XML
245       edit: уреди
246       view_history: погледај историја
247       way: Пат
248       way_title: "Пат: %{way_name}"
249     way_details: 
250       also_part_of: 
251         one: исто така дел и од патот %{related_ways}
252         other: исто така дел и од патиштата %{related_ways}
253       nodes: Јазли
254       part_of: "Дел од:"
255     way_history: 
256       download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
257       download_xml: Преземи XML
258       view_details: погледај детали
259       way_history: Историја на патот
260       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
261   changeset: 
262     changeset: 
263       anonymous: Анонимен
264       big_area: (голема)
265       id: бр. %{id}
266       no_comment: (нема)
267       no_edits: (нема уредувања)
268       show_area_box: прикажи рамка на површина
269       still_editing: (сè уште уредува)
270       view_changeset_details: Преглед на детали од измените
271     changeset_paging_nav: 
272       next: Следно »
273       previous: "« Претходно"
274       showing_page: Прикажана е страница %{page}
275     changesets: 
276       area: Површина
277       comment: Коментар
278       id: Назнака
279       saved_at: Зачувано во
280       user: Корисник
281     list: 
282       description: Скорешни промени
283       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
284       description_user: Измени на %{user}
285       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
286       heading: Измени
287       heading_bbox: Измени
288       heading_user: Измени
289       heading_user_bbox: Измени
290       title: Измени
291       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
292       title_user: Измени на %{user}
293       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
294     timeout: 
295       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
296   diary_entry: 
297     diary_comment: 
298       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
299       confirm: Потврди
300       hide_link: Скриј го коментаров
301     diary_entry: 
302       comment_count: 
303         one: 1 коментар
304         other: "%{count} коментари"
305       comment_link: Коментирај на оваа ставка
306       confirm: Потврди
307       edit_link: Уреди ја оваа ставка
308       hide_link: Скриј ја ставкава
309       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
310       reply_link: Одговори на оваа ставка
311     edit: 
312       body: "Содржина:"
313       language: "Јазик:"
314       latitude: Геог. ширина
315       location: "Местоположба:"
316       longitude: Геог. должина
317       marker_text: Место на дневничкиот запис
318       save_button: Зачувај
319       subject: "Наслов:"
320       title: Уреди дневничка ставка
321       use_map_link: покажи на карта
322     feed: 
323       all: 
324         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
325         title: Дневнички ставки
326       language: 
327         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
328         title: Дневнички ставки на %{language_name}
329       user: 
330         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
331         title: Дневнички ставки на %{user}
332     list: 
333       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
334       new: "Нов дневнички запис:"
335       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
336       newer_entries: Понови ставки
337       no_entries: Нема дневнички ставки
338       older_entries: Постари ставки
339       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
340       title: Дневници на корисници
341       user_title: Дневник на %{user}
342     location: 
343       edit: Уреди
344       location: "Местоположба:"
345       view: Преглед
346     new: 
347       title: Нова дневничка ставка
348     no_such_entry: 
349       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
350       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
351       title: Нема таква дневничка ставка
352     no_such_user: 
353       body: Жалиме, но нема корисник по име %{user}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
354       heading: Корисникот %{user} не постои
355       title: Нема таков корисник
356     view: 
357       leave_a_comment: Пиши коментар
358       login: Најава
359       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
360       save_button: Зачувај
361       title: Дневникот на %{user} | %{title}
362       user_title: дневник на %{user}
363   editor: 
364     default: По основно (моментално %{name})
365     potlatch: 
366       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
367       name: Potlatch 1
368     potlatch2: 
369       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
370       name: Potlatch 2
371     remote: 
372       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
373       name: Далечинско управување
374   export: 
375     start: 
376       add_marker: Додај бележник на картата
377       area_to_export: Простор за извоз
378       embeddable_html: Вметнат HTML код
379       export_button: Извези
380       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a>.
381       format: Формат
382       format_to_export: Формат за извоз
383       image_size: Големина на сликата
384       latitude: Г.Ш.
385       licence: Лиценца
386       longitude: Г.Д.
387       manually_select: Рачно изберете друга површина
388       mapnik_image: Mapnik-слика
389       max: макс.
390       options: Нагодувања
391       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
392       osmarender_image: Osmarender-слика
393       output: Излезни податоци
394       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
395       scale: Размер
396       too_large: 
397         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
398         heading: Подрачјето е преголемо
399       zoom: Приближи
400     start_rjs: 
401       add_marker: Стави бележник на картата
402       change_marker: Смени позиција на бележникот
403       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
404       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
405       export: Извоз
406       manually_select: Рачно изберете друг простор
407       view_larger_map: Преглед на поголема карта
408   geocoder: 
409     description: 
410       title: 
411         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
412         osm_namefinder: "%{types} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Именикот</a>"
413         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
414       types: 
415         cities: Градови
416         places: Места
417         towns: Гратчиња
418     description_osm_namefinder: 
419       prefix: "%{distance} %{direction} од %{type}"
420     direction: 
421       east: источно
422       north: северно
423       north_east: североисточно
424       north_west: северозападно
425       south: јужно
426       south_east: југоисточно
427       south_west: југозападно
428       west: западно
429     distance: 
430       one: околу 1km
431       other: околу %{count}km
432       zero: помалку од 1km
433     results: 
434       more_results: Повеќе резултати
435       no_results: Нема пронајдено резултати
436     search: 
437       title: 
438         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
439         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
440         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
441         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
442         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
443         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
444         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
445     search_osm_namefinder: 
446       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} од %{parentname})"
447       suffix_place: ", %{distance} %{direction} од %{placename}"
448     search_osm_nominatim: 
449       prefix: 
450         amenity: 
451           airport: Аеродром
452           arts_centre: Дом на уметности
453           atm: Банкомат
454           auditorium: Аудиториум
455           bank: Банка
456           bar: Бар
457           bench: Клупа
458           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
459           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
460           brothel: Бордел
461           bureau_de_change: Менувачница
462           bus_station: Автобуска станица
463           cafe: Кафуле
464           car_rental: Рент-а-кар
465           car_sharing: Изнајмување автомобил
466           car_wash: Автоперална
467           casino: Казино
468           cinema: Кино
469           clinic: Клиника
470           club: Клуб
471           college: Колеџ
472           community_centre: Центар на заедница
473           courthouse: Суд
474           crematorium: Крематориум
475           dentist: Забар
476           doctors: Доктори
477           dormitory: Студентски дом
478           drinking_water: Питка вода
479           driving_school: Автошкола
480           embassy: Амбасада
481           emergency_phone: Итен телефон
482           fast_food: Брза храна
483           ferry_terminal: Ферибот-терминал
484           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
485           fire_station: Пожарна
486           fountain: Фонтана
487           fuel: Гориво
488           grave_yard: Гробишта
489           gym: Теретана / фитнес
490           hall: Соборна сала
491           health_centre: Здравствен центар
492           hospital: Болница
493           hotel: Хотел
494           hunting_stand: Ловечка кула
495           ice_cream: Сладолед
496           kindergarten: Градинка
497           library: Библиотека
498           market: Пазар
499           marketplace: Пазар
500           mountain_rescue: Планинарско спасување
501           nightclub: Ноќен клуб
502           nursery: Јасли
503           nursing_home: Старечки дом
504           office: Канцеларија
505           park: Парк
506           parking: Паркинг
507           pharmacy: Аптека
508           place_of_worship: Верски објект
509           police: Полиција
510           post_box: Поштенско сандаче
511           post_office: Пошта
512           preschool: Претшколска установа
513           prison: Затвор
514           pub: Пивница
515           public_building: Јавен објект
516           public_market: Градски пазар
517           reception_area: Рецепција
518           recycling: Рециклирање
519           restaurant: Ресторан
520           retirement_home: Старечки дом
521           sauna: Сауна
522           school: Училиште
523           shelter: Засолниште
524           shop: Дуќан
525           shopping: Дуќани
526           social_club: Друштвен клуб
527           studio: Студио
528           supermarket: Супермаркет
529           taxi: Такси
530           telephone: Телефонска говорница
531           theatre: Театар
532           toilets: Тоалет
533           townhall: Градски дом
534           university: Универзитет
535           vending_machine: Вендинг-машина
536           veterinary: Ветеринарна клиника
537           village_hall: Месна заедница
538           waste_basket: Корпа за отпадоци
539           wifi: Безжичен интернет
540           youth_centre: Младински центар
541         boundary: 
542           administrative: Административна граница
543         building: 
544           apartments: Станбен блок
545           block: Блок згради
546           bunker: Бункер
547           chapel: Капела
548           church: Црква
549           city_hall: Градски дом
550           commercial: Комерцијална зграда
551           dormitory: Студентски дом
552           entrance: Влез во зграда
553           faculty: Факултетски објект
554           farm: Земјоделски објект
555           flats: Станови
556           garage: Гаража
557           hall: Сала
558           hospital: Болничка зграда
559           hotel: Хотел
560           house: Куќа
561           industrial: Индустриски објект
562           office: Деловна зграда
563           public: Јавен објект
564           residential: Станбена зграда
565           retail: Продажен објект
566           school: Школско здание
567           shop: Дуќан
568           stadium: Стадион
569           store: Продавница
570           terrace: Тераса
571           tower: Кула
572           train_station: Железничка станица
573           university: Универзитетска зграда
574         highway: 
575           bridleway: Коњски пат
576           bus_guideway: Автобуски шини
577           bus_stop: Автобуска постојка
578           byway: Спореден пат
579           construction: Автопат во изградба
580           cycleway: Велосипедска патека
581           distance_marker: Бележник на растојание
582           emergency_access_point: Прва помош
583           footway: Тротоар
584           ford: Брод
585           gate: Порта
586           living_street: Маалска улица
587           minor: Помал спореден пат
588           motorway: Автопат
589           motorway_junction: Клучка
590           motorway_link: Приклучен пат
591           path: Патека
592           pedestrian: Пешачка патека
593           platform: Платформа
594           primary: Главен пат
595           primary_link: Главен пат
596           raceway: Тркачка патека
597           residential: Станбен
598           road: Пат
599           secondary: Спореден пат
600           secondary_link: Спореден пат
601           service: Помошен пат
602           services: Крајпатен сервис
603           steps: Скалила
604           stile: Тарабен премин
605           tertiary: Третостепен пат
606           track: Полски пат
607           trail: Патека
608           trunk: Магистрала
609           trunk_link: Магистрала
610           unclassified: Некласификуван пат
611           unsurfaced: Неасфалтиран пат
612         historic: 
613           archaeological_site: Археолошки локалитет
614           battlefield: Бојно поле
615           boundary_stone: Граничен камен
616           building: Градба
617           castle: Замок
618           church: Црква
619           house: Куќа
620           icon: Икона
621           manor: Велепоседнички дом
622           memorial: Споменик
623           mine: Рудник
624           monument: Споменик
625           museum: Музеј
626           ruins: Рушевини
627           tower: Кула
628           wayside_cross: Крајпатен крст
629           wayside_shrine: Параклис
630           wreck: Бродолом
631         landuse: 
632           allotments: Парцели
633           basin: Басен
634           brownfield: Угар
635           cemetery: Гробишта
636           commercial: Комерцијално подрачје
637           conservation: Заштитено земјиште
638           construction: Градилиште
639           farm: Фарма
640           farmland: Обработливо земјиште
641           farmyard: Земјоделски двор
642           forest: Шума
643           grass: Трева
644           greenfield: Неискористено земјиште
645           industrial: Индустриско подрачје
646           landfill: Депонија
647           meadow: Ливада
648           military: Воено подрачје
649           mine: Рудник
650           mountain: Планина
651           nature_reserve: Природен резерват
652           park: Парк
653           piste: Писта
654           plaza: Плоштадче
655           quarry: Каменолом
656           railway: Железница
657           recreation_ground: Рекреативен терен
658           reservoir: Резервоар
659           residential: Станбено подрачје
660           retail: Дуќани
661           village_green: Селско зеленило
662           vineyard: Лозници
663           wetland: Мочуриште
664           wood: Шума
665         leisure: 
666           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
667           common: Општествена земја
668           fishing: Рибарење
669           garden: Градина
670           golf_course: Голф-терен
671           ice_rink: Лизгалиште
672           marina: Марина
673           miniature_golf: Миниголф
674           nature_reserve: Природен резерват
675           park: Парк
676           pitch: Спортски терен
677           playground: Детско игралиште
678           recreation_ground: Разонодно место
679           slipway: Испуст
680           sports_centre: Спортски центар
681           stadium: Стадион
682           swimming_pool: Базен
683           track: Спортска патека
684           water_park: Аквапарк
685         natural: 
686           bay: Залив
687           beach: Плажа
688           cape: ‘Рт
689           cave_entrance: Влез во пештера
690           channel: Канал
691           cliff: Гребен
692           coastline: Крајбрежје
693           crater: Кратер
694           feature: Елемент
695           fell: Фел
696           fjord: Фјорд
697           geyser: Гејзер
698           glacier: Глечер
699           heath: Голет
700           hill: Рид
701           island: Остров
702           land: Земја
703           marsh: Бара
704           moor: Пустара
705           mud: Кал
706           peak: Врв
707           point: Точка
708           reef: Гребен
709           ridge: Срт
710           river: Река
711           rock: Карпа
712           scree: Сип
713           scrub: Честак
714           shoal: Плитко место
715           spring: Извор
716           strait: Проток
717           tree: Дрво
718           valley: Долина
719           volcano: Вулкан
720           water: Вода
721           wetland: Мочуриште
722           wetlands: Мочуриште
723           wood: Шума
724         place: 
725           airport: Аеродром
726           city: Град
727           country: Земја
728           county: Грофовија
729           farm: Фарма
730           hamlet: Селце
731           house: Куќа
732           houses: Куќи
733           island: Остров
734           islet: Островче
735           locality: Месност
736           moor: Пустара
737           municipality: Општина
738           postcode: Поштенски број
739           region: Регион
740           sea: Море
741           state: Покраина
742           subdivision: Админ. подрачје
743           suburb: Населба
744           town: Град
745           unincorporated_area: Нездружено подрачје
746           village: Село
747         railway: 
748           abandoned: Напуштена железничка линија
749           construction: Железничка линија во изградба
750           disused: Напуштена железничка линија
751           disused_station: Напуштена железничка станица
752           funicular: Жичена железница
753           halt: Железничка постојка
754           historic_station: Историска железничка станица
755           junction: Железнички јазол
756           level_crossing: Надвозник
757           light_rail: Лека железница
758           monorail: Едношинска линија
759           narrow_gauge: Теснолинејка
760           platform: Железнички перон
761           preserved: Зачувана железничка линија
762           spur: Железнички огранок
763           station: Железничка станица
764           subway: Метро станица
765           subway_entrance: Влез во метро
766           switch: Железнички пунктови
767           tram: Трамвајска линија
768           tram_stop: Трамвајска постојка
769           yard: Железничко депо
770         shop: 
771           alcohol: Алкохол на црно
772           apparel: Облека
773           art: Уметнички дуќан
774           bakery: Пекара
775           beauty: Козметика
776           beverages: Пијалоци
777           bicycle: Продавница за велосипеди
778           books: Книжарница
779           butcher: Месарница
780           car: Автосалон
781           car_dealer: Автосалон
782           car_parts: Автоделови
783           car_repair: Автосервис
784           carpet: Дуќан за теписи
785           charity: Добротворна продавница
786           chemist: Аптека
787           clothes: Дуќан за облека
788           computer: Продавница за сметачи
789           confectionery: Слаткарница
790           convenience: Бакалница
791           copyshop: Фотокопир
792           cosmetics: Козметика
793           department_store: Стоковна куќа
794           discount: Распродажен дуќан
795           doityourself: Направи-сам
796           drugstore: Аптека
797           dry_cleaning: Хемиско чистење
798           electronics: Електронска опрема
799           estate_agent: Недвижности
800           farm: Земјоделски дуќан
801           fashion: Бутик
802           fish: Рибарница
803           florist: Цвеќара
804           food: Продавница за храна
805           funeral_directors: Погребална служба
806           furniture: Мебел
807           gallery: Галерија
808           garden_centre: Градинарски центар
809           general: Колонијал
810           gift: Дуќан за подароци
811           greengrocer: Пиљара
812           grocery: Бакалница
813           hairdresser: Фризер
814           hardware: Алат и опрема
815           hifi: Аудиосистеми
816           insurance: Осигурително
817           jewelry: Јувелир
818           kiosk: Трафика
819           laundry: Пералница
820           mall: Трговски центар
821           market: Пазар
822           mobile_phone: Мобилни телефони
823           motorcycle: Моторцикли
824           music: Музички дуќан
825           newsagent: Весникара
826           optician: Оптичар
827           organic: Здрава храна
828           outdoor: Дуќан на отворено
829           pet: Домашни миленици
830           photo: Фотографски дуќан
831           salon: Салон
832           shoes: Обувки
833           shopping_centre: Трговски центар
834           sports: Спортски дуќан
835           stationery: Прибор и репроматеријали
836           supermarket: Супермаркет
837           toys: Продавница за играчки
838           travel_agency: Туристичка агенција
839           video: Видеотека
840           wine: Алкохолни пијалоци
841         tourism: 
842           alpine_hut: Планинска куќарка
843           artwork: Уметничко дело
844           attraction: Атракција
845           bed_and_breakfast: Полупансион
846           cabin: Колиба
847           camp_site: Камп
848           caravan_site: Автокамп
849           chalet: Брвнара
850           guest_house: Пансион
851           hostel: Хостел
852           hotel: Хотел
853           information: Информации
854           lean_to: Прилепена стреа
855           motel: Мотел
856           museum: Музеј
857           picnic_site: Излетничко место
858           theme_park: Забавен парк
859           valley: Долина
860           viewpoint: Видиковец
861           zoo: Зоолошка
862         waterway: 
863           boatyard: Чамцоградилиште
864           canal: Канал
865           connector: Слив
866           dam: Брана
867           derelict_canal: Запуштен канал
868           ditch: Канач
869           dock: Док
870           drain: Одвод
871           lock: Каналска брана
872           lock_gate: Каналска капија
873           mineral_spring: Минерален извор
874           mooring: Сидриште
875           rapids: Брзак
876           river: Река
877           riverbank: Кеј
878           stream: Поток
879           wadi: Вади
880           water_point: Пристап до вода
881           waterfall: Водопад
882           weir: Јаз
883   html: 
884     dir: ltr
885   javascripts: 
886     map: 
887       base: 
888         cycle_map: Велосипедска карта
889         noname: БезИме
890     site: 
891       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
892       edit_tooltip: Уредување на картата
893       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
894       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
895       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
896       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
897   layouts: 
898     community_blogs: Блогови на заедницата
899     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
900     copyright: Авторски права и лиценца
901     documentation: Документација
902     documentation_title: Документација за проектот
903     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
904     donate_link_text: донирање
905     edit: Уреди
906     edit_with: Уреди со %{editor}
907     export: Извези
908     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
909     foundation: Фондација
910     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
911     gps_traces: GPS-траги
912     gps_traces_tooltip: Работа со GPS траги
913     help: Помош
914     help_centre: Центар за помош
915     help_title: Помошна страница за проектот
916     history: Историја
917     home: дома
918     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
919     inbox: пораки (%{count})
920     inbox_tooltip: 
921       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
922       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
923       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
924     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
925     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
926     intro_3: Вдомувањето на OpenStreetMap е овозможено од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}. Другите поддржувачи на проектот се наведени на %{partners}.
927     intro_3_bytemark: bytemark
928     intro_3_ic: Империјален колеџ Лондон
929     intro_3_partners: вики
930     intro_3_partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
931     intro_3_ucl: UCL VR Centre
932     license: 
933       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
934     log_in: најави ме
935     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
936     logo: 
937       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
938     logout: одјава
939     logout_tooltip: Одјава
940     make_a_donation: 
941       text: Донирајте
942       title: Поддржете ја OpenStreetMap со парична донација
943     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
944     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
945     sign_up: регистрација
946     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
947     sotm2011: Дојдете на Конференцијата на OpenStreetMap 2011 што се одржува од 9 до 11 септември во Денвер!
948     tag_line: Слободна вики-карта на светот
949     user_diaries: Кориснички дневници
950     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
951     view: Карта
952     view_tooltip: Види карта
953     welcome_user: Добредојде, %{user_link}
954     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
955     wiki: Вики
956     wiki_title: Помошна страница за проектот
957     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
958   license_page: 
959     foreign: 
960       english_link: англискиот оригинал
961       text: Во случај на конфликт помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
962       title: За овој превод
963     legal_babble: "<h2>Авторски права и лиценца</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i>, и е лиценциран со <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив\n   комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Слободно можете да ги копирате, дистрибуирате, јавно прикажувате и адаптирате нашите карти\n  и податоци, под услов да го наведете OpenStreetMap и неговите\n  учесници. Ако ги менувате или темелите дела врз нашите карти и податоци\n  резултатите можете да ги дистрибуирате само под истата лиценца.\n  Во полниот <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">законски\n  правилник</a> се објаснети вашите права и должности.\n</p>\n\n<h3>Како да го наведувате OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Доколку користите слики од карти на OpenStreetMap, бараме\n  наводот да содржи барем &ldquo;&copy; Учесници на\n  OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Ако користите само податоци од картите,\n  бараме наводот да гласи &ldquo;Картографски податоци &copy; Учесници на OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Кадешто е можно, OpenStreetMap треба да има хиперврска <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  и CC-BY-SA до <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk</a>. Доколку\n  користите медиум кадешто не може да се ставаат врски (како на пр.\n  печатено издание), ви препорачуваме да ги наведете корисниците на\n  www.openstreetmap.org (на пр. со проширување на\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; со полнава адреса) и до\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Како да дознаете повеќе</h3>\n<p>\n  Прочитајте повеќе за користењето на нашите податоци на <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правните\n  ЧПП</a>.\n</p>\n<p>\n  Учесниците во OSM се потсетуваат никогаш да не ставаат податоци од\n  извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\n  јасна дозвола од имателите на авторските права.\n</p>\n<p>\n  Иако OpenStreetMap има отворени податоци, ние сепак не можеме бесплатно да \n  го нудиме картографскиот програм на развивачи кои се трети лица.\n\n  Погледајте ги нашите <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Правила на користење на програмот</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Правила на користење на полињата</a>\n  и <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Правила на користење на Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Нашите учесници</h3>\n<p>\n  Нашата лиценца CC-BY-SA бара да &ldquo;го наведете изворниот\n  автор разумно за медиумот или средството што го\n  користите&rdquo;. Поединечните картографи на OSM не бараат да\n  бидат наведувани посебно, туку само како &ldquo;Учесници на\n  OpenStreetMap&rdquo;, но онаму кадешто OpenStreetMap содржи податоци\n  од некоја државна картографска установа или друг важен извор,\n  веројатно би било разумно да ги наведете нив директно,\n  наведувајќи ги како што тие обично се наведуваат, или ставајќи врска до нивната страница.\n</p>\n\n<!--\nИнформации за уредниците на страници\n\nТука се наведени само оние организации кои бараат да бидат наведени\nкако предуслов за користење на нивните податоци на OpenStreetMap. Ова не е\nопшт каталог на увезени податоци, и не смее да се користи, освен кога\nсе бара навод за да се задоволат условите на лиценцата на увезените\nподатоци.\n\nСите дополнувања мора најпрвин да се продискутираат со систем-администраторите на OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Австралија</strong>: Содржи податоци за населби засновани на\n   податоци на Австралиската служба за статистика.</li>\n<li><strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> под лиценцата\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC-BY</a>.</li>\n   <li><strong>Канада</strong>: Содржи податоци од\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада) и StatCan (Географско одделение,\n   Статистика Канада).</li>\n   <li><strong>Франција</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Главната даночна управа.</li>\n   <li><strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Land Information New Zealand. Крунски авторски права задржани.</li>\n   <li><strong>Полска</strong>: Содржи податоци од <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL карти</a>. Авторски права на\n   учесниците на UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Обединето Кралство</strong>: Содржи геодетски податоци\n   &copy; Крунски авторски права и права врз базата на податоци\n   2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Поставањето на податоци во OpenStreetMap не подразбира дека изворниот \n  добавувач на податоци го поддржува и застапува OpenStreetMap, дека дава било каква гаранција, или пак\n  дека прифаќа било каква одговорност.\n</p>"
964     native: 
965       mapping_link: почнете со изработка на карти
966       native_link: македонската верзија
967       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
968       title: За страницава
969   message: 
970     delete: 
971       deleted: Пораката е избришана
972     inbox: 
973       date: Датум
974       from: Од
975       my_inbox: Моето сандаче
976       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
977       outbox: за праќање
978       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
979       subject: Наслов
980       title: Примени
981       you_have: Имате %{new_count} нови пораки и %{old_count} стари пораки
982     mark: 
983       as_read: Пораката е означена како прочитана
984       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
985     message_summary: 
986       delete_button: Избриши
987       read_button: Означи како прочитано
988       reply_button: Одговори
989       unread_button: Означи како непрочитано
990     new: 
991       back_to_inbox: Назад во примени
992       body: Содржина
993       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
994       message_sent: Пораката е испратена
995       send_button: Испрати
996       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
997       subject: Наслов
998       title: Испрати ја пораката
999     no_such_message: 
1000       body: Нажалост нема порака со тој id.
1001       heading: Нема таква порака
1002       title: Нема таква порака
1003     no_such_user: 
1004       body: Нажалост нема корисник со тоа име.
1005       heading: Нема таков корисник
1006       title: Нема таков корисник
1007     outbox: 
1008       date: Датум
1009       inbox: примени пораки
1010       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1011       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1012       outbox: за праќање
1013       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1014       subject: Наслов
1015       title: За праќање
1016       to: До
1017       you_have_sent_messages: Имате %{count} испратени пораки
1018     read: 
1019       back_to_inbox: Назад во добиени
1020       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1021       date: Датум
1022       from: Од
1023       reading_your_messages: Читање на пораките
1024       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
1025       reply_button: Одговори
1026       subject: Наслов
1027       title: Прочитај ја пораката
1028       to: За
1029       unread_button: Означи како непрочитано
1030       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1031     reply: 
1032       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1033     sent_message_summary: 
1034       delete_button: Избриши
1035   notifier: 
1036     diary_comment_notification: 
1037       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1038       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1039       hi: Здраво %{to_user},
1040       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1041     email_confirm: 
1042       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1043     email_confirm_html: 
1044       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1045       greeting: Здраво,
1046       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1047     email_confirm_plain: 
1048       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1049       greeting: Здраво,
1050       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1051       hopefully_you_2: "%{server_url} со новата адреса %{new_address}."
1052     friend_notification: 
1053       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1054       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1055       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1056       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1057     gpx_notification: 
1058       and_no_tags: и без ознаки.
1059       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1060       failure: 
1061         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1062         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1063         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1064         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1065         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1066       greeting: Здраво,
1067       success: 
1068         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1069         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1070       with_description: со описот
1071       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1072     lost_password: 
1073       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1074     lost_password_html: 
1075       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1076       greeting: Здраво,
1077       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1078     lost_password_plain: 
1079       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1080       greeting: Здраво,
1081       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1082       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1083     message_notification: 
1084       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1085       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1086       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1087       hi: Здраво %{to_user},
1088       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1089     signup_confirm: 
1090       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1091     signup_confirm_html: 
1092       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1093       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1094       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1095       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1096       greeting: Здраво!
1097       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1098       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1099       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1100       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1101       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1102       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1103       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1104     signup_confirm_plain: 
1105       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1106       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1107       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1108       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1109       current_user_1: Список на тековни корисници во категории, врз основа на нивната местоположба во светот
1110       current_user_2: "местоположба во светот ќе најдете на:"
1111       greeting: Здраво!
1112       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1113       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1114       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1115       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1116       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1117       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1118       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1119       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1120       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1121       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1122   oauth: 
1123     oauthorize: 
1124       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS траги.
1125       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1126       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1127       allow_write_api: ја менува картата.
1128       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1129       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1130       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1131       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1132     revoke: 
1133       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1134   oauth_clients: 
1135     create: 
1136       flash: Информациите се успешно регистрирани
1137     destroy: 
1138       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1139     edit: 
1140       submit: Уреди
1141       title: Уредете ја апликацијата
1142     form: 
1143       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги
1144       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1145       allow_write_api: ја менува картата.
1146       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1147       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1148       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1149       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1150       name: Име
1151       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1152       required: Се бара
1153       support_url: URL поддршка
1154       url: URL адреса на главната апликација
1155     index: 
1156       application: Назив на прил. програм
1157       issued_at: Издадено
1158       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1159       my_apps: Мои клиентни апликации
1160       my_tokens: Мои овластени апликации
1161       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1162       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1163       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1164       revoke: Поништи!
1165       title: Мои OAuth податоци
1166     new: 
1167       submit: Регистрирање
1168       title: Регистрирајте нова апликација
1169     not_found: 
1170       sorry: Жалиме, но тој %{type} не е пронајден.
1171     show: 
1172       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1173       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги.
1174       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1175       allow_write_api: ја менува картата.
1176       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1177       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1178       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1179       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1180       edit: Детали од уредувањето
1181       key: "Потрошувачки клуч:"
1182       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1183       secret: "Потрошувачка тајна:"
1184       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1185       title: OAuth детали за %{app_name}
1186       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1187     update: 
1188       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1189   printable_name: 
1190     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1191   site: 
1192     edit: 
1193       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1194       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1195       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1196       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1197       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1198       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1199       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1200       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1201       user_page_link: корисничка страница
1202     index: 
1203       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1204       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1205       js_3: Препорачуваме да ја пробате <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home статичната карта</a> ако не можете да овозможите JavaScript.
1206       license: 
1207         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1208         notice: Под лиценцата %{license_name} од %{project_name} и неговите учесници.
1209         project_name: проектот OpenStreetMap
1210       permalink: Постојана врска
1211       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1212       shortlink: Кратка врска
1213     key: 
1214       map_key: Легенда
1215       map_key_tooltip: Легенда на картата
1216       table: 
1217         entry: 
1218           admin: Административна граница
1219           allotments: Парцели
1220           apron: 
1221             - Аеродромска платформа
1222             - терминал
1223           bridge: Црна линија = мост
1224           bridleway: Пешачко-влечен пат
1225           brownfield: Запуштено подрачје
1226           building: Значајно здание
1227           byway: Спореден пат
1228           cable: 
1229             - клупна жичарница
1230             - клупна жичарница
1231           cemetery: Гробишта
1232           centre: Спортски центар
1233           commercial: Комерцијално подрачје
1234           common: 
1235             - Општествена земја
1236             - ливада
1237           construction: Патишта во изградба
1238           cycleway: Велосипедска патека
1239           destination: Пристап до одредницата
1240           farm: Фарма
1241           footway: Пешачка патека
1242           forest: Шума
1243           golf: Голф-терен
1244           heathland: Голиште
1245           industrial: Индустриско подрачје
1246           lake: 
1247             - Езеро
1248             - резервоар
1249           military: Воено подрачје
1250           motorway: Автопат
1251           park: Парк
1252           permissive: Дозволив пристап
1253           pitch: Спортски терен
1254           primary: Главен пат
1255           private: Приватен пристап
1256           rail: Железница
1257           reserve: Природен резерват
1258           resident: Станбено подрачје
1259           retail: Трговско подрачје
1260           runway: 
1261             - Аеродромска писта
1262             - рулажна патека
1263           school: 
1264             - Училиште
1265             - универзитет
1266           secondary: Спореден пат
1267           station: Железничка станица
1268           subway: Метро
1269           summit: 
1270             - Врв
1271             - врв
1272           tourist: Туристичка атракција
1273           track: Патека
1274           tram: 
1275             - Лека железница
1276             - трамвај
1277           trunk: Главна сообраќајна артерија
1278           tunnel: Испрекината линија = тунел
1279           unclassified: Некласификуван пат
1280           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1281           wood: Шумичка
1282     search: 
1283       search: Пребарај
1284       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1285       submit_text: ->
1286       where_am_i: Каде сум?
1287       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1288     sidebar: 
1289       close: Затвори
1290       search_results: Резултати од пребарувањето
1291   time: 
1292     formats: 
1293       friendly: "%e %B %Y во %H:%M"
1294   trace: 
1295     create: 
1296       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1297       upload_trace: Подигни GPS трага
1298     delete: 
1299       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1300     edit: 
1301       description: "Опис:"
1302       download: преземи
1303       edit: уреди
1304       filename: "Податотека:"
1305       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1306       map: карта
1307       owner: "Сопственик:"
1308       points: "Точки:"
1309       save_button: Сочувај промени
1310       start_coord: "Почетна координата:"
1311       tags: "Ознаки:"
1312       tags_help: одделено со запирка
1313       title: Ја уредувате трагата %{name}
1314       uploaded_at: "Подигнато во:"
1315       visibility: "Видливост:"
1316       visibility_help: што значи ова?
1317       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1318     list: 
1319       public_traces: Јавни GPS траги
1320       public_traces_from: Јавни GPS  траги од %{user}
1321       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1322       your_traces: Ваши GPS траги
1323     make_public: 
1324       made_public: Трагата е објавена
1325     no_such_user: 
1326       body: Жалиме, но нема корисник по име %{user}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
1327       heading: Корисникот %{user} не постои.
1328       title: Нема таков корисник
1329     offline: 
1330       heading: GPX-складиште вон интернет
1331       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1332     offline_warning: 
1333       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1334     trace: 
1335       ago: пред %{time_in_words_ago}
1336       by: од
1337       count_points: "%{count} точки"
1338       edit: уреди
1339       edit_map: Уредување
1340       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1341       in: во
1342       map: карта
1343       more: повеќе
1344       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1345       private: ПРИВАТНО
1346       public: ЈАВНО
1347       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1348       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1349       view_map: Погледај ја картата
1350     trace_form: 
1351       description: "Опис:"
1352       help: Помош
1353       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1354       tags: "Ознаки:"
1355       tags_help: одделено со запирка
1356       upload_button: Подигни
1357       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1358       visibility: "Видливост:"
1359       visibility_help: што значи ова?
1360       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1361     trace_header: 
1362       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1363       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1364       traces_waiting: Имате %{count} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1365       upload_trace: Подигни трага
1366     trace_optionals: 
1367       tags: Ознаки
1368     trace_paging_nav: 
1369       next: Следна &raquo;
1370       previous: "&laquo; Претходна"
1371       showing_page: Прикажувам страница %{page}
1372     view: 
1373       delete_track: Избриши ја трагава
1374       description: "Опис:"
1375       download: преземи
1376       edit: уреди
1377       edit_track: Уреди ја трагава
1378       filename: "Податотека:"
1379       heading: Ја гледате трагата %{name}
1380       map: карта
1381       none: Ништо
1382       owner: "Сопственик:"
1383       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1384       points: "Точки:"
1385       start_coordinates: "Почетна координата:"
1386       tags: "Ознаки:"
1387       title: Ја гледате трагата  %{name}
1388       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1389       uploaded: "Подигнато во:"
1390       visibility: "Видливост:"
1391     visibility: 
1392       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1393       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1394       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1395       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1396   user: 
1397     account: 
1398       contributor terms: 
1399         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1400         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавнодоменски.
1401         heading: "Услови за учество:"
1402         link text: што е ова?
1403         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1404         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1405       current email address: "Тековна е-пошта:"
1406       delete image: Отстрани тековна слика
1407       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1408       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1409       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1410       home location: "Матична местоположба:"
1411       image: "Слика:"
1412       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1413       keep image: Задржи ја тековната слика
1414       latitude: Геог. ширина
1415       longitude: Геог. должина
1416       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1417       my settings: Мои прилагодувања
1418       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1419       new image: Додај слика
1420       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1421       openid: 
1422         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1423         link text: што е ова?
1424         openid: OpenID
1425       preferred editor: "Претпочитан урендик:"
1426       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1427       profile description: "Опис за профилот:"
1428       public editing: 
1429         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1430         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1431         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1432         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1433         enabled link text: што е ова?
1434         heading: "Јавно уредување:"
1435       public editing note: 
1436         heading: Јавно уредување
1437         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1438       replace image: Замени тековна слика
1439       return to profile: Назад кон профилот
1440       save changes button: Зачувај ги промените
1441       title: Уреди сметка
1442       update home location on click: Подновувај го матичната местоположба кога ќе кликнам на картата
1443     confirm: 
1444       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1445       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1446       button: Потврди
1447       heading: Потврди корисничка сметка
1448       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1449       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1450       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1451       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1452     confirm_email: 
1453       button: Потврди
1454       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1455       heading: Потврди промена на е-пошта
1456       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1457       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1458     confirm_resend: 
1459       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1460       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1461     filter: 
1462       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
1463     go_public: 
1464       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1465     list: 
1466       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1467       empty: Нема најдено такви корисници
1468       heading: Корисници
1469       hide: Скриј одбрани корисници
1470       showing: 
1471         one: Прикажана е страницата %{page} (%{first_item} од %{items})
1472         other: Прикажани се страниците %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1473       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1474       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1475       title: Корисници
1476     login: 
1477       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1478       account suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за проблемот.
1479       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1480       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1481       email or username: Е-пошта или корисничко име
1482       heading: Најава
1483       login_button: Најава
1484       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1485       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1486       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Дознајте повеќе за престојната промена на лиценцата на OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">преводи</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">разговор</a>)
1487       openid: "%{logo} OpenID:"
1488       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1489       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1490       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1491       openid_providers: 
1492         aol: 
1493           alt: Најава со OpenID од AOL
1494           title: Најава со AOL
1495         google: 
1496           alt: Најава со OpenID од Google
1497           title: Најава со Google
1498         myopenid: 
1499           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1500           title: Најава со myOpenID
1501         openid: 
1502           alt: Најава со URL за OpenID
1503           title: Најава со OpenID
1504         wordpress: 
1505           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1506           title: Најава со Wordpress
1507         yahoo: 
1508           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1509           title: Најава со Yahoo
1510       password: "Лозинка:"
1511       register now: Регистрација
1512       remember: "Запомни ме:"
1513       title: Најава
1514       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1515       webmaster: мреж. управник
1516       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1517       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1518     logout: 
1519       heading: Одјава од OpenStreetMap
1520       logout_button: Одјава
1521       title: Одјава
1522     lost_password: 
1523       email address: "Е-пошта:"
1524       heading: Ја заборавивте лозинката?
1525       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1526       new password button: Смени лозинка
1527       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1528       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1529       title: Загубена лозинка
1530     make_friend: 
1531       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1532       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1533       success: Сега сте пријатели со %{name}.
1534     new: 
1535       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1536       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1537       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1538       continue: Продолжи
1539       display name: "Име за прикажување:"
1540       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1541       email address: "Е-пошта:"
1542       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1543       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1544       heading: Создајте корисничка сметка
1545       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1546       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1547       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1548       openid: "%{logo} OpenID:"
1549       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1550       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1551       password: "Лозинка:"
1552       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1553       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1554       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1555       title: Направи сметка
1556       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1557     no_such_user: 
1558       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1559       heading: Корисникот %{user} не постои.
1560       title: Нема таков корисник
1561     popup: 
1562       friend: Пријател
1563       nearby mapper: Соседен картограф
1564       your location: Ваша местоположба
1565     remove_friend: 
1566       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1567       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1568     reset_password: 
1569       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1570       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1571       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1572       heading: Смени лозинка за %{user}
1573       password: "Лозинка:"
1574       reset: Смени лозинка
1575       title: Смени лозинка
1576     set_home: 
1577       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1578     suspended: 
1579       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1580       heading: Сметката е закочена
1581       title: Сметката е закочена
1582       webmaster: мреж. управник
1583     terms: 
1584       agree: Се согласувам
1585       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е јавнодоменски
1586       consider_pd_why: Што е ова?
1587       decline: Одбиј
1588       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1589       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1590       heading: Услови на учество
1591       legale_names: 
1592         france: Франција
1593         italy: Италија
1594         rest_of_world: Остатокот од светот
1595       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1596       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1597       title: Услови на учество
1598       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1599     view: 
1600       activate_user: активирај го корисников
1601       add as friend: додај како пријател
1602       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1603       block_history: погледај добиени блокови
1604       blocks by me: извршени болокови
1605       blocks on me: добиени блокови
1606       confirm: Потврди
1607       confirm_user: потврди го корисников
1608       create_block: блокирај го корисников
1609       created from: "Создадено од:"
1610       deactivate_user: деактивирај го корисников
1611       delete_user: избриши го корисников
1612       description: Опис
1613       diary: дневник
1614       edits: уредувања
1615       email address: Е-пошта
1616       hide_user: скриј го корисников
1617       if set location: Ако ја наместите вашата местоположба, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Матичната местоположба можете да си ја наместите на страницата %{settings_link}.
1618       km away: "%{count}km од вас"
1619       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1620       m away: "%{count}m од вас"
1621       mapper since: "Картограф од:"
1622       moderator_history: погледај добиени блокови
1623       my diary: мојот дневник
1624       my edits: мои уредувања
1625       my settings: мои прилагодувања
1626       my traces: мои траги
1627       nearby users: Други соседни корисници
1628       new diary entry: нова ставка во дневникот
1629       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1630       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1631       oauth settings: oauth поставки
1632       remove as friend: отстрани од пријатели
1633       role: 
1634         administrator: Овој корисник е администратор
1635         grant: 
1636           administrator: Додели администраторски пристап
1637           moderator: Додели модераторски пристап
1638         moderator: Овој корисник е модератор
1639         revoke: 
1640           administrator: Лиши од администраторски пристап
1641           moderator: Лиши од модераторски пристап
1642       send message: испрати порака
1643       settings_link_text: прилагодувања
1644       spam score: "Оцена за спам:"
1645       status: "Статус:"
1646       traces: траги
1647       unhide_user: покажи го корисникот
1648       user location: Местоположба на корисникот
1649       your friends: Ваши пријатели
1650   user_block: 
1651     blocks_by: 
1652       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1653       heading: Список на блокови од %{name}
1654       title: Блокови од %{name}
1655     blocks_on: 
1656       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1657       heading: Список на блокови за %{name}
1658       title: Блокови за %{name}
1659     create: 
1660       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1661       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1662       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1663     edit: 
1664       back: Преглед на сите блокови
1665       heading: Уредување на блок за %{name}
1666       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1667       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1668       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1669       show: Преглед на овој блок
1670       submit: Поднови го блокот
1671       title: Уредување на блок за %{name}
1672     filter: 
1673       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1674       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1675       not_a_moderator: Треба да бидете модератор за да го направите тоа.
1676     helper: 
1677       time_future: Истекува за %{time}.
1678       time_past: Истечено пред %{time}.
1679       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1680     index: 
1681       empty: Досега сè уште нема блокови.
1682       heading: Список на кориснички блокови
1683       title: Кориснички блокови
1684     model: 
1685       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1686       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1687     new: 
1688       back: Преглед на сите блокови
1689       heading: Правење на блок за %{name}
1690       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1691       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1692       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1693       submit: Направи блок
1694       title: Правење на блок за %{name}
1695       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1696       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1697     not_found: 
1698       back: Назад кон индексот
1699       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1700     partial: 
1701       confirm: Дали сте сигурни?
1702       creator_name: Создавач
1703       display_name: Блокиран корисник
1704       edit: Уреди
1705       not_revoked: (не се поништува)
1706       reason: Причина за блокирање
1707       revoke: Поништи!
1708       revoker_name: "Поништил:"
1709       show: Прикажи
1710       status: Статус
1711     period: 
1712       one: 1 час
1713       other: "%{count} час"
1714     revoke: 
1715       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1716       flash: Овој блок е поништен.
1717       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1718       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1719       revoke: Поништи!
1720       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1721       title: Поништување на блок за %{block_on}
1722     show: 
1723       back: Преглед на сите блокови
1724       confirm: Дали сте сигурни?
1725       edit: Уреди
1726       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1727       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1728       reason: "Причина за блокирање:"
1729       revoke: Поништи!
1730       revoker: "Поништувач:"
1731       show: Прикажи
1732       status: Статус
1733       time_future: Уредувања во %{time}
1734       time_past: Истечено пред %{time}
1735       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1736     update: 
1737       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1738       success: Блокот е ажуриран.
1739   user_role: 
1740     filter: 
1741       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1742       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1743       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1744       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1745     grant: 
1746       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1747       confirm: Потврди
1748       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1749       heading: Потврди доделување на улога
1750       title: Потврди доделување на улога
1751     revoke: 
1752       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1753       confirm: Потврди
1754       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1755       heading: Потврди лишување од улога
1756       title: Потврди лишување од улога