]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Merge branch 'master' into terms
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: BdgwksxD
5 # Author: Soeb
6 # Author: Sp5uhe
7 # Author: Wpedzich
8 # Author: Yarl
9 pl: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_comment: 
13         body: Treść
14       diary_entry: 
15         language: Język
16         latitude: Szerokość geograficzna
17         longitude: Długość geograficzna
18         title: Tytuł
19         user: Użytkownik
20       friend: 
21         friend: Znajomy
22         user: Użytkownik
23       message: 
24         body: Treść
25         recipient: Odbiorca
26         sender: Nadawca
27         title: Tytuł
28       trace: 
29         description: Opis
30         latitude: Szerokość geograficzna
31         longitude: Długość geograficzna
32         name: Nazwa
33         public: Publiczny
34         size: Rozmiar
35         user: Użytkownik
36         visible: Widoczny
37       user: 
38         active: Aktywny
39         description: Opis
40         display_name: Publiczna nazwa
41         email: E-mail
42         languages: Języki
43         pass_crypt: Hasło
44     models: 
45       acl: Lista ACL
46       changeset: Zestaw zmian
47       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
48       country: Państwo
49       diary_comment: Komentarz dziennika
50       diary_entry: Wpis w dzienniku
51       friend: Znajomy
52       language: Język
53       message: Wiadomość
54       node: Węzeł
55       node_tag: Znacznik węzła
56       notifier: Notifier
57       old_node: Wcześniejszy węzeł
58       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
59       old_relation: Stara relacja
60       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
61       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
62       old_way: Wcześniejsza droga
63       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
64       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
65       relation: Relacja
66       relation_member: Członek relacji
67       relation_tag: Znacznik relacji
68       session: Sesja
69       trace: Ślad
70       tracepoint: Punkt śladu
71       tracetag: Znacznik śladu
72       user: Użytkownik
73       user_preference: Preferencje użytkownika
74       user_token: Token użytkownika
75       way: Droga
76       way_node: Węzeł drogi
77       way_tag: Tag drogi
78   application: 
79     require_cookies: 
80       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączone Cookies - włącz obsługę cookies w twojej przeglądarce przed kontynuacją.
81     setup_user_auth: 
82       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Zestaw zmian: {{id}}"
86       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
87       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
88       feed: 
89         title: Zestaw zmian {{id}}
90         title_comment: Zestaw zmian {{id}} - {{comment}}
91       osmchangexml: XML w formacie osmChange
92       title: Zestaw zmian
93     changeset_details: 
94       belongs_to: "Należy do:"
95       bounding_box: "Obszar edycji:"
96       box: prostokąt
97       closed_at: "Zamknięto:"
98       created_at: "Utworzono:"
99       has_nodes: 
100         few: "Zawiera następujące {{count}} węzły:"
101         one: "Zawiera następujący {{count}} węzeł:"
102         other: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
103       has_relations: 
104         few: "Zawiera następujące {{count}} relacje:"
105         one: "Zawiera następującą {{count}} relację:"
106         other: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
107       has_ways: 
108         few: "Zawiera następujące {{count}} drogi:"
109         one: "Zawiera następującą {{count}} drogę:"
110         other: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
111       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
112       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
113     changeset_navigation: 
114       all: 
115         next_tooltip: Następny zestaw zmian
116         prev_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
117       user: 
118         name_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
119         next_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
120         prev_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
121     common_details: 
122       changeset_comment: "Komentarz:"
123       edited_at: "Edytowano:"
124       edited_by: "Edytował(a):"
125       in_changeset: "W zestawie zmian:"
126       version: "Wersja:"
127     containing_relation: 
128       entry: Relacja {{relation_name}}
129       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
130     map: 
131       deleted: Skasowano
132       larger: 
133         area: Zobacz obszar na większej mapie
134         node: Zobacz punkt na większej mapie
135         relation: Zobacz relację na większej mapie
136         way: Pokaż drogę na większej mapie
137       loading: Wczytywanie...
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
140       download_xml: Ściągnij XML
141       edit: edytuj
142       node: Węzeł
143       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
144       view_history: zobacz historię zmian
145     node_details: 
146       coordinates: "Współrzędne:"
147       part_of: "Jest częścią:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
150       download_xml: Ściągnij XML
151       node_history: Historia zmian węzła
152       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
153       view_details: zobacz szczegóły
154     not_found: 
155       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
156       type: 
157         changeset: zestaw zmian
158         node: węzeł
159         relation: relacja
160         way: droga
161     paging_nav: 
162       of: z
163       showing_page: Widoczna jest strona
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
166       download_xml: Ściągnij XML
167       relation: Relacja
168       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
169       view_history: zobacz historię zmian
170     relation_details: 
171       members: "Zawiera:"
172       part_of: "Jest częścią:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
175       download_xml: Ściągnij XML
176       relation_history: Historia zmian relacji
177       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
178       view_details: zobacz szczegóły
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
181       type: 
182         node: Węzeł
183         relation: Relacja
184         way: Droga
185     start: 
186       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
187       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Dane
190       data_layer_name: Dane
191       details: Szczegóły
192       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
193       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
194       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
195       load_data: Załaduj dane
196       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
197       loading: Wczytywanie...
198       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
199       object_list: 
200         api: Pobierz ten obszar z API
201         back: Wyświetlanie listy obiektów
202         details: Szczegóły
203         heading: Lista obiektów
204         history: 
205           type: 
206             node: Węzeł [[id]]
207             way: Droga [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Węzeł [[id]]
211             way: Droga [[id]]
212         type: 
213           node: Węzeł
214           way: Droga
215       private_user: prywatny użytkownika
216       show_history: Pokaż zmiany
217       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
218       wait: Moment...
219       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
220     tag_details: 
221       tags: "Znaczniki:"
222     timeout: 
223       sorry: Niestety, pobranie danych dla {{type}} o identyfikatorze {{id}} trwało zbyt długo.
224       type: 
225         changeset: Zestaw zmian
226         node: węzeł
227         relation: relacja
228         way: droga
229     way: 
230       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
231       download_xml: Ściągnij XML
232       edit: edytuj
233       view_history: pokaż historię
234       way: Droga
235       way_title: "Droga: {{way_name}}"
236     way_details: 
237       also_part_of: 
238         one: należy również do drogi {{related_ways}}
239         other: należy również do dróg {{related_ways}}
240       nodes: "Węzły:"
241       part_of: "Jest częścią:"
242     way_history: 
243       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
244       download_xml: Ściągnij XML
245       view_details: zobacz szczegóły
246       way_history: Historia zmian drogi
247       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
248   changeset: 
249     changeset: 
250       anonymous: Anonim
251       big_area: (pełny)
252       no_comment: (brak)
253       no_edits: (brak edycji)
254       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
255       still_editing: (nadal edytowany)
256       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
257     changeset_paging_nav: 
258       next: Następna »
259       previous: "« Poprzednia"
260       showing_page: Strona {{page}}
261     changesets: 
262       area: Obszar
263       comment: Komentarz
264       id: ID
265       saved_at: Zapisano
266       user: Użytkownik
267     list: 
268       description: Ostatnie zmiany
269       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze {{bbox}}
270       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
271       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
272       heading: Zestawy zmian
273       heading_bbox: Zestawy zmian
274       heading_user: Zestawy zmian
275       heading_user_bbox: Zestawy zmian
276       title: Zestawy zmian
277       title_bbox: Zestawy zmian w {{bbox}}
278       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
279       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
280   diary_entry: 
281     diary_comment: 
282       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
283       confirm: Potwierdź
284       hide_link: Ukryj ten komentarz
285     diary_entry: 
286       comment_count: 
287         one: 1 komentarz
288         other: "{{count}} komentarzy"
289       comment_link: Skomentuj ten wpis
290       confirm: Potwierdź
291       edit_link: Edytuj ten wpis
292       hide_link: Ukryj ten wpis
293       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
294       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
295     edit: 
296       body: "Treść:"
297       language: "Język:"
298       latitude: "Szerokość geograficzna:"
299       location: "Położenie:"
300       longitude: "Długość geograficzna:"
301       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
302       save_button: Zapisz
303       subject: "Temat:"
304       title: Edycja wpisu dziennika
305       use_map_link: na mapie
306     feed: 
307       all: 
308         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
309         title: Wpisy OpenStreetMap
310       language: 
311         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku {{language_name}}
312         title: Wpisy w języku {{language_name}}
313       user: 
314         description: Ostatnie wpisy od {{user}}
315         title: Wpisy dla {{user}}
316     list: 
317       in_language_title: Wpisy w języku {{language}}
318       new: Nowy wpis do dziennika
319       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
320       newer_entries: Nowsze wpisy
321       no_entries: Brak wpisów dziennika
322       older_entries: Starsze wpisy
323       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
324       title: Dzienniki użytkowników
325       user_title: Dziennik dla {{user}}
326     location: 
327       edit: Edytuj
328       location: "Położenie:"
329       view: Podgląd
330     new: 
331       title: Nowy wpis do dziennika
332     no_such_entry: 
333       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
334       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
335       title: Nie ma takiego wpisu
336     no_such_user: 
337       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
338       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
339       title: Nie znaleziono użytkownika
340     view: 
341       leave_a_comment: Zostaw komentarz
342       login: Zaloguj się
343       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby dodać komentarz"
344       save_button: Zapisz
345       title: Dziennik użytkownika {{user}} | {{title}}
346       user_title: Dziennik dla {{user}}
347   export: 
348     start: 
349       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
350       area_to_export: Obszar do eksportu
351       embeddable_html: HTML do wklejenia
352       export_button: Eksportuj
353       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
354       format: Format
355       format_to_export: Format eksportu
356       image_size: Rozmiar obrazka
357       latitude: "Szer:"
358       licence: Licencja
359       longitude: "Dł:"
360       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
361       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
362       max: max
363       options: Opcje
364       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
365       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
366       output: Wynik
367       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
368       scale: Skala
369       zoom: Zoom
370     start_rjs: 
371       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
372       change_marker: Zmień pozycję pinezki
373       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
374       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
375       export: Eksport
376       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
377       view_larger_map: Większy widok mapy
378   geocoder: 
379     description: 
380       title: 
381         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
382         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
383         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
384       types: 
385         cities: Miasta
386         places: Miejsca
387         towns: Miasta
388     description_osm_namefinder: 
389       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
390     direction: 
391       east: na wschód
392       north: na północ
393       north_east: na północny wschód
394       north_west: na północny zachód
395       south: na południe
396       south_east: na południowy wschód
397       south_west: na południowy zachód
398       west: na zachód
399     distance: 
400       one: ok. 1km
401       other: około {{count}}km
402       zero: mniej niż 1km
403     results: 
404       more_results: Więcej wyników
405       no_results: Nie znaleziono
406     search: 
407       title: 
408         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
409         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
410         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
411         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
412         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
413         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
414         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
415     search_osm_namefinder: 
416       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
417       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
418     search_osm_nominatim: 
419       prefix: 
420         amenity: 
421           airport: Lonisko
422           arts_centre: Centrum sztuki
423           atm: Bankomat
424           auditorium: Audytorium
425           bank: Bank
426           bar: Bar
427           bench: Ławka
428           bicycle_parking: Parking rowerowy
429           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
430           brothel: Burdel
431           bureau_de_change: Kantor
432           bus_station: Stacja autobusowa
433           cafe: Kawiarnia
434           car_rental: Wynajem samochodów
435           car_sharing: Dzielenie się samochodami
436           car_wash: Myjnia samochodowa
437           casino: Kasyno
438           cinema: Kino
439           clinic: Przychodnia
440           club: Klub
441           college: Uczelnia
442           community_centre: Centrum społeczności
443           courthouse: Sąd
444           crematorium: Krematorium
445           dentist: Gabinet dentystyczny
446           doctors: Doktorzy
447           dormitory: Bursa
448           drinking_water: Źródło wody pitnej
449           driving_school: Nauka jazdy
450           embassy: Ambasada
451           emergency_phone: Telefon alarmowy
452           fast_food: Fast Food
453           ferry_terminal: Terminal promowy
454           fire_hydrant: Hydrant
455           fire_station: Remiza strażacka
456           fountain: Fontanna
457           fuel: Stacja benzynowa
458           grave_yard: Mniejszy cmentarz
459           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
460           hall: Hala
461           health_centre: Ośrodek zdrowia
462           hospital: Szpital
463           hotel: Hotel
464           hunting_stand: Stanowisko strzeleckie
465           ice_cream: Lodziarnia
466           kindergarten: Przedszkole
467           library: Biblioteka
468           market: Targowisko
469           marketplace: Plac targowy
470           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
471           nightclub: Klub nocny
472           nursery: Żłobek
473           nursing_home: Dom opieki
474           office: Biuro
475           park: Park
476           parking: Parking
477           pharmacy: Apteka
478           place_of_worship: Miejsce kultu
479           police: Posterunek policji
480           post_box: Skrzynka pocztowa
481           post_office: Poczta
482           preschool: Przedszkole
483           prison: Więzienie
484           pub: Pub
485           public_building: Budynek publiczny
486           public_market: Rynek publiczny
487           reception_area: Recepcja
488           recycling: Miejsce recyklingu
489           restaurant: Restauracja
490           retirement_home: Dom starców
491           sauna: Sauna
492           school: Szkoła
493           shelter: Schron
494           shop: Sklep
495           shopping: Zakupy
496           social_club: Klub towarzyski
497           studio: Studio
498           supermarket: Supermarket
499           taxi: Postój taksówek
500           telephone: Budka telefoniczna
501           theatre: Teatr
502           toilets: Toaleta publiczna
503           townhall: Urząd miejski
504           university: Uniwersytet
505           vending_machine: Automat do sprzedaży
506           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
507           village_hall: Urząd gminy
508           waste_basket: Marnowanie koszyka
509           wifi: Dostęp do WiFi
510           youth_centre: Centrum młodzieżowe
511         boundary: 
512           administrative: Granica administracyjna
513         building: 
514           apartments: Blok mieszkalny
515           block: Budynek bloku
516           bunker: Bunkier
517           chapel: Kaplica
518           church: Kościół
519           city_hall: Ratusz
520           commercial: Budynek handlowy
521           dormitory: Bursa
522           entrance: Wejście do budynku
523           faculty: Budynek prawny
524           farm: Budynek gospodarczy
525           flats: Mieszkania
526           garage: Garaż
527           hall: Hala
528           hospital: Budynek szpitala
529           hotel: Hotel
530           house: Dom
531           industrial: Budynek przemysłowy
532           office: Budynek biurowy
533           public: Budynek publiczny
534           residential: Budynek mieszkalny
535           retail: Budynek detaliczny
536           school: Budynek szkoły
537           shop: Sklep
538           stadium: Stadion
539           store: Składnica
540           terrace: Taras
541           tower: Wieża
542           train_station: Stacja kolejowa
543           university: Budynek uniwersytetu
544           "yes": Budynek
545         highway: 
546           bridleway: Droga dla koni
547           bus_guideway: Droga dla autobusów
548           bus_stop: Przystanek autobusowy
549           byway: Boczna droga
550           construction: Droga budowana
551           cycleway: Ścieżka rowerowa
552           distance_marker: Znak odległości
553           emergency_access_point: Punkt awaryjny
554           footway: Chodnik
555           ford: Bród
556           gate: Bramka
557           living_street: Strefa zamieszkania
558           minor: Drobna droga
559           motorway: Autostrada
560           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
561           motorway_link: Autostrada - dojazd
562           path: Ścieżka
563           pedestrian: Droga dla pieszych
564           platform: Podwyższenie
565           primary: Droga krajowa
566           primary_link: Droga krajowa - dojazd
567           raceway: Tor wyścigowy
568           residential: Droga osiedlowa
569           road: Droga
570           secondary: Droga wojewódzka
571           secondary_link: Droga wojewódzka - dojazd
572           service: Droga serwisowa
573           services: Usługi autostrady
574           steps: Schody
575           stile: Przełaz
576           tertiary: Droga powiatowa
577           track: Droga gruntowa
578           trail: Szlak
579           trunk: Droga ekspresowa
580           trunk_link: Droga ekspresowa - dojazd
581           unclassified: Droga gminna
582           unsurfaced: Nierówna droga
583         historic: 
584           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
585           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
586           boundary_stone: Graniczny głaz
587           building: Budynek
588           castle: Zamek
589           church: Kościół
590           house: Dom
591           icon: Ikona
592           manor: Dwór
593           memorial: Mniejszy pomnik
594           mine: Kopalnia
595           monument: Pomnik
596           museum: Muzeum
597           ruins: Ruiny
598           tower: Wieża
599           wayside_cross: Przydrożny krzyż
600           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
601           wreck: Wrak
602         landuse: 
603           allotments: Ogródki działkowe
604           basin: Dorzecze
605           brownfield: Grunty poprzemysłowe
606           cemetery: Cmentarz
607           commercial: Obszar handlowo-usługowy
608           conservation: Konserwacja
609           construction: Teren budowy
610           farm: Farma
611           farmland: Grunty rolne
612           farmyard: Podwórze gospodarskie
613           forest: Las
614           grass: Trawa
615           greenfield: Tereny niezagospodarowane
616           industrial: Teren przemysłowy
617           landfill: Wysypisko śmieci
618           meadow: Łąka
619           military: Teren wojskowy
620           mine: Kopalnia
621           mountain: Góra
622           nature_reserve: Rezerwat przyrody
623           park: Park
624           piste: Trasa
625           plaza: Plac
626           quarry: Kamieniołom
627           railway: Teren kolejowy
628           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
629           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
630           residential: Zabudowa mieszkaniowa
631           retail: Handel detaliczny
632           village_green: Park miejski
633           vineyard: Winnica
634           wetland: Tereny podmokłe
635           wood: Puszcza
636         leisure: 
637           beach_resort: Strzeżona plaża
638           common: Błonie
639           fishing: Łowisko
640           garden: Ogród
641           golf_course: Pole golfowe
642           ice_rink: Lodowisko
643           marina: Marina
644           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
645           nature_reserve: Rezerwat naturalny
646           park: Park
647           pitch: Boisko sportowe
648           playground: Plac zabaw
649           recreation_ground: Pole rekreacyjne
650           slipway: Pochylnia
651           sports_centre: Centrum sportu
652           stadium: Stadion
653           swimming_pool: Basen
654           track: Bieżnia
655           water_park: Park wodny
656         natural: 
657           bay: Zatoka
658           beach: Plaża
659           cape: Przylądek
660           cave_entrance: Wejście do jaskini
661           channel: Kanał
662           cliff: Urwisko
663           coastline: Linia brzegowa
664           crater: Krater
665           feature: Obiekt
666           fell: Hale górskie
667           fjord: Fiord
668           geyser: Gejzer
669           glacier: Lodowiec
670           heath: Wrzosowisko
671           hill: Wzgórze
672           island: Wyspa
673           land: Ląd
674           marsh: Bagno
675           moor: Torfowisko
676           mud: Muł
677           peak: Szczyt
678           point: Punkt
679           reef: Rafa
680           ridge: Grzbiet
681           river: Rzeka
682           rock: Skała
683           scree: Zsypisko
684           scrub: Zagajnik
685           shoal: Mielizna
686           spring: Źródło
687           strait: Cieśnina
688           tree: Drzewo
689           valley: Dolina
690           volcano: Wulkan
691           water: Woda
692           wetland: Obszar podmokły
693           wetlands: Obszary podmokłe
694           wood: Puszcza
695         place: 
696           airport: Lotnisko
697           city: Miasto
698           country: Kraj
699           county: Powiat
700           farm: Farma
701           hamlet: Osada
702           house: Dom
703           houses: Zabudowanie
704           island: Wyspa
705           islet: Wysepka
706           locality: Rejon
707           moor: Torfowisko
708           municipality: Gmina
709           postcode: Kod pocztowy
710           region: Rejon
711           sea: Morze
712           state: Stan
713           subdivision: Dzielnica
714           suburb: Osiedle
715           town: Miasteczko
716           unincorporated_area: Obszar bez osobowości prawnej
717           village: Wieś
718         railway: 
719           abandoned: Dawna linia kolejowa
720           construction: Budowana linia kolejowa
721           disused: Nieczynna trasa kolejowa
722           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
723           funicular: Kolejka linowa
724           halt: Przystanek kolejowy
725           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
726           junction: Węzeł Kolejowy
727           level_crossing: Przejazd kolejowy
728           light_rail: Lekka kolej
729           monorail: Kolej jednoszynowa
730           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
731           platform: Peron
732           preserved: Kolej zabytkowa
733           spur: Bocznica kolejowa
734           station: Stacja kolejowa
735           subway: Stacja metra
736           subway_entrance: Wejście na stację metra
737           switch: Zwrotnica
738           tram: Linia tramwajowa
739           tram_stop: Przystanek tramwajowy
740           yard: Jard kolejowy
741         shop: 
742           alcohol: Sklep monopolowy
743           apparel: Sklep odzieżowy
744           art: Sklep z dziełami sztuki
745           bakery: Piekarnia
746           beauty: Salon kosmetyczny
747           beverages: Sklep z napojami
748           bicycle: Sklep rowerowy
749           books: Księgarnia
750           butcher: Rzeźnik
751           car: Sklep samochodowy
752           car_dealer: Salon samochodowy
753           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
754           car_repair: Naprawa samochodów
755           carpet: Sklep z dywanami
756           charity: Sklep miłosny
757           chemist: Drogeria
758           clothes: Sklep odzieżowy
759           computer: Sklep komputerowy
760           confectionery: Cukiernia
761           convenience: Sklep z rzeczami wygodnymi
762           copyshop: Ksero
763           cosmetics: Sklep kosmetyczny
764           department_store: Dom towarowy
765           discount: Sklep z produktami po obniżce
766           doityourself: Sklep budowlany
767           drugstore: Drogeria
768           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
769           electronics: Sklep elektroniczny
770           estate_agent: Biuro nieruchomości
771           farm: Sklep gospodarski
772           fashion: Sklep modelarski
773           fish: Sklep rybny
774           florist: Kwiaciarnia
775           food: Sklep spożywczy
776           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
777           furniture: Sklep meblowy
778           gallery: Galeria
779           garden_centre: Centrum ogrodnicze
780           general: Sklep ogólny
781           gift: Sklep z pamiątkami
782           greengrocer: Warzywniak
783           grocery: Sklep spożywczy
784           hairdresser: Fryzjernia
785           hardware: Sklep ze sprzętem
786           hifi: Hi-Fi
787           insurance: Ubezpieczenie
788           jewelry: Sklep z biżuterią
789           kiosk: Kiosk
790           laundry: Pralnia
791           mall: Centrum handlowe
792           market: Targowisko
793           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
794           motorcycle: Sklep z motocyklami
795           music: Sklep muzyczny
796           newsagent: Kiosk
797           optician: Optyk
798           organic: Sklep z produktami organicznymi
799           outdoor: Sklep na wolnym powietrzu
800           pet: Sklep ze zwierzątkami
801           photo: Sklep fotograficzny
802           salon: Salon
803           shoes: Sklep obuwniczy
804           shopping_centre: Centrum handlowe
805           sports: Sklep sportowy
806           stationery: Sklep papierniczy
807           supermarket: Supermarket
808           toys: Sklep zabawkowy
809           travel_agency: Biuro podróży
810           video: Sklep filmowy
811           wine: Winiarnia
812         tourism: 
813           alpine_hut: Chata Alpejska
814           artwork: Sztuka
815           attraction: Atrakcja turystyczna
816           bed_and_breakfast: Łóżko i Śniadanie
817           cabin: Kabina
818           camp_site: Miejsce na kamping
819           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
820           chalet: Schronisko
821           guest_house: Pensjonat
822           hostel: Hostel
823           hotel: Hotel
824           information: Informacja turystyczna
825           lean_to: Nachylenie
826           motel: Motel
827           museum: Muzeum
828           picnic_site: Miejsce na piknik
829           theme_park: Park tematyczny
830           valley: Dolina
831           viewpoint: Punkt widokowy
832           zoo: Zoo
833         waterway: 
834           boatyard: Stocznia
835           canal: Kanał
836           connector: Złącze dróg wodnych
837           dam: Tama
838           derelict_canal: Opuszczony kanał
839           ditch: Rów
840           dock: Basen portowy
841           drain: Rów odpływowy
842           lock: Zastawka
843           lock_gate: Śluza
844           mineral_spring: Źródło mineralne
845           mooring: Kotwicowisko
846           rapids: Katarakty
847           river: Rzeka
848           riverbank: Brzeg rzeki
849           stream: Strumień
850           wadi: Starorzecze
851           water_point: Punkt wodny
852           waterfall: Wodospad
853           weir: Jaz
854   javascripts: 
855     map: 
856       base: 
857         cycle_map: Mapa Rowerowa
858         noname: BrakNazwy
859     site: 
860       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mape
861       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
862   layouts: 
863     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
864     donate_link_text: dokonując darowizny
865     edit: Edycja
866     export: Eksport
867     export_tooltip: Eksport danych mapy
868     gps_traces: Ślady GPS
869     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
870     help_wiki: Pomoc &amp; Wiki
871     help_wiki_tooltip: Pomoc i strony Wiki projektu
872     history: Zmiany
873     home: główna
874     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
875     inbox: poczta ({{count}})
876     inbox_tooltip: 
877       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
878       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
879       zero: Brak nowych wiadomości
880     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
881     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
882     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}.
883     license: 
884       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
885     log_in: zaloguj się
886     log_in_tooltip: Zaloguj się
887     logo: 
888       alt_text: Logo OpenStreetMap
889     logout: wyloguj
890     logout_tooltip: Wyloguj
891     make_a_donation: 
892       text: Przekaż darowiznę
893       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
894     news_blog: Blog informacyjny
895     news_blog_tooltip: Blog z wiadomościami o OpenStreetMap, wolnych danych geograficznych, itp.
896     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
897     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
898     shop: Zakupy
899     shop_tooltip: Sklep z markowymi towarami OpenStreetMap
900     sign_up: zarejestruj
901     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
902     sotm: Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!
903     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
904     user_diaries: Dzienniczki
905     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
906     view: Mapa
907     view_tooltip: Zobacz mapę
908     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
909     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
910   message: 
911     delete: 
912       deleted: Wiadomość usunięta
913     inbox: 
914       date: Nadano
915       from: Od
916       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
917       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
918       outbox: nadawcza
919       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
920       subject: Temat
921       title: Wiadomości odebrane
922       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
923     mark: 
924       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
925       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
926     message_summary: 
927       delete_button: Usuń
928       read_button: Oznacz jako przeczytaną
929       reply_button: Odpowiedz
930       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
931     new: 
932       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
933       body: Treść
934       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
935       message_sent: Wiadomość wysłana
936       send_button: Wyślij
937       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
938       subject: Temat
939       title: Wysyłanie wiadomości
940     no_such_user: 
941       body: Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id
942       heading: Nie ma takiego użytkownika / wiadomości
943       title: Nie ma takiego użytkownika lub wiadomości
944     outbox: 
945       date: Nadano
946       inbox: odbiorcza
947       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
948       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
949       outbox: nadawcza
950       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
951       subject: Temat
952       title: Wiadomości wysłane
953       to: Do
954       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
955     read: 
956       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
957       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
958       date: Nadano
959       from: Od
960       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
961       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
962       reply_button: Odpowiedz
963       subject: Temat
964       title: Czytanie wiadomości
965       to: Do
966       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
967     sent_message_summary: 
968       delete_button: Usuń
969   notifier: 
970     diary_comment_notification: 
971       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
972       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
973       hi: Witaj {{to_user}},
974       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
975     email_confirm: 
976       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
977     email_confirm_html: 
978       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
979       greeting: Cześć,
980       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w {{server_url}} na {{new_address}}.
981     email_confirm_plain: 
982       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
983       hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
984     friend_notification: 
985       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
986       see_their_profile: Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz.
987       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} dodał Cię jako przyjaciela"
988     gpx_notification: 
989       and_no_tags: i brak znaczników
990       and_the_tags: i następujące znaczniki
991       failure: 
992         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
993         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
994         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
995         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
996       greeting: Witaj,
997       success: 
998         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z {{trace_points}} z {{possible_points}} punktów łącznie.
999         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1000       with_description: z opisem
1001       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1002     lost_password: 
1003       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1004     lost_password_html: 
1005       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1006       greeting: Witaj,
1007       hopefully_you: Ktoś - prawdopodobnie Ty - poprosił w serwisie openstreetmap.org o zresetowanie hasła do konta należącego do tego adresu e-mail.
1008     lost_password_plain: 
1009       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1010       greeting: Cześć,
1011       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1012       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1013     message_notification: 
1014       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem {{readurl}}
1015       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem {{replyurl}}
1016       header: "{{from_user}} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1017       hi: Witaj {{to_user}},
1018       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} przysłał nową wiadomość"
1019     signup_confirm: 
1020       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1021     signup_confirm_html: 
1022       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1023       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1024       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1025       greeting: Cześć!
1026       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1027       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
1028       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
1029       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1030       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1031       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1032       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1033     signup_confirm_plain: 
1034       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1035       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1036       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1037       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1038       current_user_2: "tu:"
1039       greeting: Cześć!
1040       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1041       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1042       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1043       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1044       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1045       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1046       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1047       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1048   oauth: 
1049     oauthorize: 
1050       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1051       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1052       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1053       allow_write_api: modyfikuj mapę
1054       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1055       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1056       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1057       request_access: Aplikacja {{app_name}} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1058     revoke: 
1059       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji {{application}}
1060   oauth_clients: 
1061     edit: 
1062       submit: Edytuj
1063     form: 
1064       required: Wymagane
1065     index: 
1066       application: Nazwa aplikacji
1067       revoke: Odwołaj!
1068     show: 
1069       edit: Edytuj szczegóły
1070   site: 
1071     edit: 
1072       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1073       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1074       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1075       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
1076       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
1077       user_page_link: stronie użytkownika
1078     index: 
1079       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
1080       js_2: OpenStreetMap używa JavaScript do wyświetlania mapki slippy map.
1081       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
1082       license: 
1083         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1084         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
1085         project_name: projektu OpenStreetMap
1086       permalink: Permalink
1087       shortlink: Shortlink
1088     key: 
1089       map_key: Legenda
1090       map_key_tooltip: Klucz mapy dla mapnika renderuje na tym poziomie powiększenia
1091       table: 
1092         entry: 
1093           admin: Granica administracyjna
1094           allotments: Ogródki działkowe
1095           apron: 
1096             - Płyta lotniska
1097             - terminal
1098           bridge: Czarny obrys – most
1099           bridleway: Ścieżka dla koni
1100           brownfield: Teren powyburzeniowy
1101           building: Ważny budynek
1102           byway: Droga boczna
1103           cable: 
1104             - Kolej linowa
1105             - wyciąg krzesełkowy
1106           cemetery: Cmentarz
1107           centre: Centrum sportowe
1108           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1109           common: 
1110             - Pole
1111             - łąka
1112           construction: Drogi w budowie
1113           cycleway: Ścieżka rowerowa
1114           destination: Dostęp do punktu docelowego
1115           farm: Gospodarstwo rolne
1116           footway: Chodnik
1117           forest: Las
1118           golf: Pole golfowe
1119           heathland: Wrzosowisko
1120           industrial: Teren przemysłowy
1121           lake: 
1122             - Jezioro
1123             - rezerwuar
1124           military: Teren wojskowy
1125           motorway: Autostrada
1126           park: Park
1127           permissive: Możliwy wstęp
1128           pitch: Boisko sportowe
1129           primary: Droga pierwszorzędna
1130           private: Wstęp prywatny
1131           rail: Tory kolejowe
1132           reserve: Rezerwat przyrody
1133           resident: Teren mieszkalny
1134           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1135           runway: 
1136             - Pas startowy
1137             - kołowania
1138           school: 
1139             - Szkoła
1140             - uniwersytet
1141           secondary: Droga drugorzędna
1142           station: Dworzec kolejowy
1143           subway: Metro
1144           summit: 
1145             - Góra
1146             - szczyt
1147           tourist: Atrakcja turystyczna
1148           track: Ścieżka
1149           tram: 
1150             - Lekka kolej
1151             - tramwaj
1152           trunk: Droga główna
1153           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1154           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1155           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1156           wood: Puszcza
1157         heading: Legenda dla przybliżenia {{zoom_level}}
1158     search: 
1159       search: Szukaj
1160       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1161       submit_text: →
1162       where_am_i: Gdzie jestem?
1163       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1164     sidebar: 
1165       close: Zamknij
1166       search_results: Wyniki wyszukiwania
1167   trace: 
1168     create: 
1169       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1170       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1171     delete: 
1172       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1173     edit: 
1174       description: "Opis:"
1175       download: pobierz
1176       edit: edytuj
1177       filename: "Nazwa pliku:"
1178       heading: Edycja śladu {{name}}
1179       map: mapa
1180       owner: "Autor:"
1181       points: "Punkty:"
1182       save_button: Zapisz zmiany
1183       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1184       tags: "Znaczniki:"
1185       tags_help: rozdzielone przecinkami
1186       title: Edycja śladu {{name}}
1187       uploaded_at: "Załadowano:"
1188       visibility: "Widoczność:"
1189       visibility_help: co to znaczy?
1190     list: 
1191       public_traces: Publiczne ślady GPS
1192       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
1193       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
1194       your_traces: Twoje ślady GPS
1195     make_public: 
1196       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1197     no_such_user: 
1198       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1199       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
1200       title: Nie ma takiego użytkownika
1201     offline: 
1202       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1203       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1204     offline_warning: 
1205       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1206     trace: 
1207       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
1208       by: utworzony przez użytkownika
1209       count_points: "{{count}} punktów"
1210       edit: edycja
1211       edit_map: Edytuj Mapę
1212       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1213       in: w
1214       map: mapa
1215       more: więcej
1216       pending: OCZEKUJE
1217       private: PRYWATNY
1218       public: PUBLICZNY
1219       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1220       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1221       view_map: Pokaż mapę
1222     trace_form: 
1223       description: Opis
1224       help: Pomoc
1225       tags: Znaczniki
1226       tags_help: rozdzielone przecinkami
1227       upload_button: Wgrywaj
1228       upload_gpx: Plik GPX
1229       visibility: Widoczność
1230       visibility_help: co to znaczy?
1231     trace_header: 
1232       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1233       see_just_your_traces: Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad
1234       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1235       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1236     trace_optionals: 
1237       tags: Znaczniki
1238     trace_paging_nav: 
1239       next: Następny &raquo;
1240       previous: "&laquo; Poprzedni"
1241       showing_page: Wyświetlanie strony {{page}}
1242     view: 
1243       delete_track: Wykasuj ten ślad
1244       description: "Opis:"
1245       download: pobierz
1246       edit: edycja
1247       edit_track: Edytuj ten ślad
1248       filename: "Plik:"
1249       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
1250       map: mapa
1251       none: Brak
1252       owner: "Autor:"
1253       pending: OCZEKUJE
1254       points: "Punktów:"
1255       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1256       tags: Tagi
1257       title: Przeglądanie śladu {{name}}
1258       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1259       uploaded: "Dodano:"
1260       visibility: "Widoczność:"
1261     visibility: 
1262       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1263       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1264       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1265       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1266   user: 
1267     account: 
1268       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1269       delete image: Usuń obecną grafikę
1270       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1271       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1272       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1273       home location: "Lokalizacja domowa:"
1274       image: "Grafika:"
1275       latitude: "Szerokość:"
1276       longitude: "Długość geograficzna:"
1277       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1278       my settings: Moje ustawienia
1279       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1280       new image: Dodaj grafikę
1281       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1282       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1283       profile description: "Opis profilu:"
1284       public editing: 
1285         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1286         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1287         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1288         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1289         enabled link text: co to jest?
1290         heading: "Edycje publiczne:"
1291       public editing note: 
1292         heading: Publiczna edycja
1293         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1294       replace image: Zmień obecną grafikę
1295       return to profile: Powrót do profilu.
1296       save changes button: Zapisz zmiany
1297       title: Zmiana ustawień konta
1298       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
1299     confirm: 
1300       button: Potwierdzam
1301       failure: Konto o tym kodzie było już potwierdzone.
1302       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1303       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1304       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1305     confirm_email: 
1306       button: Potwierdzam
1307       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1308       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1309       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1310       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1311     filter: 
1312       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1313     go_public: 
1314       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1315     login: 
1316       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować.
1317       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1318       create_account: załóż konto
1319       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1320       heading: Logowanie
1321       login_button: Zaloguj się
1322       lost password link: Zapomniane hasło?
1323       password: "Hasło:"
1324       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
1325       title: Logowanie
1326     lost_password: 
1327       email address: "Adres e-mail:"
1328       heading: Zapomniałeś hasła?
1329       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1330       new password button: Wyczyść hasło
1331       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1332       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1333       title: zgubione hasło
1334     make_friend: 
1335       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
1336       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
1337       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
1338     new: 
1339       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1340       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1341       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
1342       display name: "Przyjazna nazwa:"
1343       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1344       email address: "Adres e-mail:"
1345       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1346       flash create success message: Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1347       heading: Zakładanie konta
1348       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.
1349       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1350       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1351       password: "Hasło:"
1352       signup: Gotowe
1353       title: Nowe konto
1354     no_such_user: 
1355       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1356       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
1357       title: Nie znaleziono użytkownika
1358     popup: 
1359       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1360       your location: Twoje położenie
1361     remove_friend: 
1362       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
1363       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1364     reset_password: 
1365       confirm password: Potwierdź hasło
1366       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1367       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1368       heading: Resetowanie hasła {{user}}
1369       password: Hasło
1370       reset: Resetuj hasło
1371       title: zresetuj hasło
1372     set_home: 
1373       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1374     view: 
1375       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1376       add as friend: dodaj do znajomych
1377       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
1378       block_history: otrzymane blokady
1379       blocks by me: nałożone blokady
1380       blocks on me: otrzymane blokady
1381       confirm: Potwierdź
1382       create_block: zablokuj tego użytkownika
1383       created from: "Stworzony z:"
1384       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1385       delete_user: usuń to konto
1386       description: Opis
1387       diary: dziennik
1388       edits: edycje
1389       email address: Adres e‐mail
1390       hide_user: ukryj tego użytkownika
1391       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
1392       km away: "{{count}}km stąd"
1393       m away: "{{count}}m stąd"
1394       mapper since: "Mapuje od:"
1395       moderator_history: nałożone blokady
1396       my diary: mój dziennik
1397       my edits: moje zmiany
1398       my settings: moje ustawienia
1399       my traces: moje ślady
1400       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1401       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1402       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1403       no nearby users: Nikt nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy.
1404       oauth settings: ustawienia oauth
1405       remove as friend: usuń ze znajomych
1406       role: 
1407         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1408         grant: 
1409           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1410           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1411         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1412         revoke: 
1413           administrator: Cofnij dostęp administratora
1414           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1415       send message: wyślij wiadomość
1416       settings_link_text: stronie ustawień
1417       traces: ślady
1418       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1419       user location: Lokalizacja użytkownika
1420       your friends: Twoi znajomi
1421   user_block: 
1422     blocks_by: 
1423       empty: Użytkownik {{name}} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1424       heading: Lista blokad dla użytkownika {{name}}
1425       title: Blokady nałożone przez użytkownika {{name}}
1426     create: 
1427       flash: Nalożono blokadę na użytkownika {{name}}.
1428       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1429       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1430     edit: 
1431       back: Zobacz wszystkie blokady
1432       heading: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1433       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1434       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1435       reason: Przyczyna blokady użytkownika {{name}}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1436       show: Zobacz tę blokadę
1437       submit: Uaktualnij blokadę
1438       title: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1439     filter: 
1440       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1441       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1442       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1443     helper: 
1444       time_future: Blokada wygasa {{time}}.
1445       time_past: Zakończono {{time}} temu.
1446       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1447     index: 
1448       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1449       heading: Lista blokad użytkowników
1450       title: Blokady użytkownika
1451     model: 
1452       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1453       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1454     new: 
1455       back: Zobacz wszystkie blokady
1456       submit: Utwórz blokadę
1457     not_found: 
1458       back: Powrót do spisu
1459       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze {{id}}.
1460     partial: 
1461       confirm: Na pewno?
1462       creator_name: Twórca
1463       display_name: Zablokowany użytkownik
1464       edit: Edytuj
1465       not_revoked: (nie odwołana)
1466       reason: Powód blokady
1467       revoke: Odwołaj
1468       revoker_name: Odwołana przez
1469       show: Pokaż
1470       status: Status
1471     period: 
1472       one: 1 godzina
1473       other: "{{count}} godzin"
1474     revoke: 
1475       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1476       flash: Blokada została odwołana.
1477       heading: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}} nałożonej przez użytkownika {{block_by}}
1478       past: Blokada zakończyła się {{time}} temu i nie można jej odwołać.
1479       revoke: Odwołaj
1480       time_future: Blokada zakończy się za {{time}}.
1481       title: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}}
1482     show: 
1483       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1484       confirm: Na pewno?
1485       edit: Edytuj
1486       heading: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1487       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1488       reason: Przyczyna blokady
1489       revoke: Odwołaj
1490       revoker: Cofający uprawnienia
1491       show: Pokaż
1492       status: Status
1493       time_future: Blokada wygasa {{time}}
1494       time_past: Zakończona {{time}} temu
1495       title: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1496     update: 
1497       success: Blokada zaktualizowana.
1498   user_role: 
1499     filter: 
1500       already_has_role: Użytkownik ma już rolę {{role}}.
1501       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli {{role}}.
1502       not_a_role: Napis `{{role}}' nie jest ważną rolą.
1503       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1504     grant: 
1505       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1506       confirm: Potwierdź
1507       fail: Nie można przyznać roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1508       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1509       title: Potwierdź przyznawanie roli
1510     revoke: 
1511       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1512       confirm: Potwierdź
1513       fail: Nie można cofnąć roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1514       heading: Potwierdź cofanie roli
1515       title: Potwierdź cofanie roli