Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: El libre
6 # Author: Gemmaa
7 # Author: Grondin
8 # Author: Jconstanti
9 # Author: Jmontane
10 # Author: Martorell
11 # Author: McDutchie
12 # Author: Micru
13 # Author: Nemo bis
14 # Author: PerroVerd
15 # Author: Pitort
16 # Author: SMP
17 # Author: Sim6
18 # Author: Solde
19 # Author: Ssola
20 # Author: Toniher
21 # Author: XVEC
22 ca: 
23   activerecord: 
24     attributes: 
25       diary_comment: 
26         body: Cos
27       diary_entry: 
28         language: Idioma
29         latitude: Latitud
30         longitude: Longitud
31         title: Títol
32         user: Usuari
33       friend: 
34         friend: Amic
35         user: Usuari
36       message: 
37         body: Cos
38         recipient: Destinatari
39         sender: Remitent
40         title: Títol
41       trace: 
42         description: Descripció
43         latitude: Latitud
44         longitude: Longitud
45         name: Nom
46         public: Públic
47         size: Mida
48         user: Usuari
49         visible: Visible
50       user: 
51         active: Actiu
52         description: Descripció
53         display_name: Nom en pantalla
54         email: Adreça electrònica
55         languages: Idiomes
56         pass_crypt: Contrasenya
57     models: 
58       acl: Llista de control d'accés
59       changeset: Conjunt de canvis
60       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
61       country: País
62       diary_comment: Comentari del diari
63       diary_entry: Entrada al diari
64       friend: Amic
65       language: Llengua
66       message: Missatge
67       node: Node
68       node_tag: Etiqueta del node
69       notifier: Notificador
70       old_node: Node antic
71       old_node_tag: Etiqueta del node antic
72       old_relation: Relació antiga
73       old_relation_member: Membre de la relació antiga
74       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
75       old_way: Via antiga
76       old_way_node: Node de la via antiga
77       old_way_tag: Etiqueta de la via antiga
78       relation: Relació
79       relation_member: Membre de la relació
80       relation_tag: Etiqueta de la relació
81       session: Sessió
82       trace: Traça
83       tracepoint: Punt de la traça
84       tracetag: Etiqueta de la traça
85       user: Usuari
86       user_preference: Preferència d'usuari
87       user_token: Testimoni d'usuari
88       way: Via
89       way_node: Node de la via
90       way_tag: Etiqueta de la via
91   application: 
92     require_cookies: 
93       cookies_needed: Sembla que teniu les galetes inhabilitades - habiliteu les galetes al navegador abans de continuar.
94     require_moderator: 
95       not_a_moderator: Heu de ser un moderador per dur a terme aquesta acció
96     setup_user_auth: 
97       blocked: El vostre accés a l'API ha estat blocat. Si us plau, connecteu-vos a la interfície web per obtenir més informació.
98       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
99   browse: 
100     changeset: 
101       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
102       changesetxml: XML del conjunt de canvis
103       feed: 
104         title: Conjunt de canvis %{id}
105         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
106       osmchangexml: XML en format osmChange
107       title: Conjunt de canvis
108     changeset_details: 
109       belongs_to: "Pertany a:"
110       bounding_box: "Caixa contenidora:"
111       box: caixa
112       closed_at: "Tancat el:"
113       created_at: "Creat el:"
114       has_nodes: 
115         one: "Té el següent %{count} node:"
116         other: "Té els següents %{count} nodes:"
117       has_relations: 
118         one: "Té la següent %{count} relació:"
119         other: "Té les següents %{count} relacions:"
120       has_ways: 
121         one: "Té la següent via:"
122         other: "Té les següents %{count} vies:"
123       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
124       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
125     common_details: 
126       changeset_comment: "Comentari:"
127       deleted_at: "Suprimit el:"
128       deleted_by: "Eliminat per:"
129       edited_at: "Editat:"
130       edited_by: "Editat per:"
131       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
132       version: Versió
133     containing_relation: 
134       entry: Relació %{relation_name}
135       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
136     map: 
137       deleted: Suprimit
138       edit: 
139         area: Modifica l'àrea
140         node: Modifica el node
141         note: Edita la nota
142         relation: Modifica la relació
143         way: Modifica la via
144       larger: 
145         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
146         node: Visualitza el node en un mapa més gran
147         note: Mostra la nota en un mapa més gran
148         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
149         way: Visualitza la via en un mapa més gran
150       loading: S'està carregant...
151     navigation: 
152       all: 
153         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
154         next_node_tooltip: Node següent
155         next_note_tooltip: Nota següent
156         next_relation_tooltip: Relació següent
157         next_way_tooltip: Via següent
158         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
159         prev_node_tooltip: Node anterior
160         prev_note_tooltip: Nota anterior
161         prev_relation_tooltip: Relació anterior
162         prev_way_tooltip: Via anterior
163       user: 
164         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
165         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
166         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
167     node: 
168       download_xml: Baixa l'XML
169       edit: Modifica el node
170       node: Node
171       node_title: "Node: %{node_name}"
172       view_history: Mostra l'historial
173     node_details: 
174       coordinates: "Coordenades:"
175       part_of: "Part de:"
176     node_history: 
177       download_xml: Baixa l'XML
178       node_history: Historial del node
179       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
180       view_details: Mostra els detalls
181     not_found: 
182       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
183       type: 
184         changeset: conjunt de canvis
185         node: node
186         relation: relació
187         way: via
188     note: 
189       at_by_html: Fa %{when} per %{user}
190       at_html: Fa %{when}
191       closed: "Tancat:"
192       closed_title: Nota resolta
193       comments: "Comentaris:"
194       description: "Descripció:"
195       last_modified: "Última modificació:"
196       open_title: "nota no resolta: %{note_name}"
197       opened: "Obert:"
198       title: Nota
199     paging_nav: 
200       of: de
201       showing_page: pàgina
202     redacted: 
203       message_html: La versió %{version} d'aquest %{type} no pot ser mostrada com ha estat redactada. Si us plau, vegeu  %{redaction_link} per més detalls.
204       redaction: Redacció %{id}
205       type: 
206         node: node
207         relation: relació
208         way: via
209     relation: 
210       download_xml: Baixa l'XML
211       relation: Relació
212       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
213       view_history: Mostra l'historial
214     relation_details: 
215       members: "Membres:"
216       part_of: "Part de:"
217     relation_history: 
218       download_xml: Baixa l'XML
219       relation_history: Historial de la relació
220       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
221       view_details: Mostra els detalls
222     relation_member: 
223       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
224       type: 
225         node: Node
226         relation: Relació
227         way: Via
228     start_rjs: 
229       data_frame_title: Informació
230       data_layer_name: Explora les dades del mapa
231       details: Detalls
232       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  %{user} el %{timestamp}
233       hide_areas: Oculta les zones
234       history_for_feature: Historial per a %{feature}
235       load_data: Carrega dades
236       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté %{num_features} elements. En general, els navegadors no poden mostrar una quantitat tant gran de dades, funcionen millor mostrant menys de 100 elements a la vegada: el fet de voler que es mostri una quantitat més gran pot fer que el vostre navegador esdevingui lent o que deixi de respondre. Si esteu segur que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho fent clic sobre el botó de sota."
237       loading: S'està carregant...
238       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
239       notes_layer_name: Navega per les notes
240       object_list: 
241         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
242         back: Torna a la llista d'objectes
243         details: Detalls
244         heading: Llista d'objectes
245         history: 
246           type: 
247             node: Node %{id}
248             way: Via %{id}
249         selected: 
250           type: 
251             node: Node %{id}
252             way: Via %{id}
253         type: 
254           node: Node
255           way: Via
256       private_user: usuari privat
257       show_areas: Mostra les zones
258       show_history: Mostra l'historial
259       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de %{bbox_size} és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
260       view_data: Mostra les dades per la vista actual del mapa
261       wait: Espereu...
262       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
263     tag_details: 
264       tags: "Etiquetes:"
265       wiki_link: 
266         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
267         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
268       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
269     timeout: 
270       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
271       type: 
272         changeset: conjunt de canvis
273         node: node
274         relation: relació
275         way: via
276     way: 
277       download_xml: Baixa l'XML
278       edit: Modifica la via
279       view_history: Mostra l'historial
280       way: Via
281       way_title: "Via: %{way_name}"
282     way_details: 
283       also_part_of: 
284         one: part de la via %{related_ways}
285         other: part de les vies %{related_ways}
286       nodes: "Nodes:"
287       part_of: "Part de:"
288     way_history: 
289       download_xml: Descarrega XML
290       view_details: Mostra els detalls
291       way_history: Historial de la via
292       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
293   changeset: 
294     changeset: 
295       anonymous: Anònim
296       big_area: (gran)
297       no_comment: (cap)
298       no_edits: (sense edicions)
299       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
300       still_editing: (encara en edició)
301       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
302     changeset_paging_nav: 
303       next: Endavant »
304       previous: « Enrere
305       showing_page: Pàgina %{page}
306     changesets: 
307       area: Àrea
308       comment: Comentari
309       id: ID
310       saved_at: Desat a
311       user: Usuari
312     list: 
313       description: Navega pels canvis recents al mapa
314       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
315       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
316       description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
317       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
318       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
319       empty_anon_html: Encara no ha estat feta cap modificació.
320       empty_user_html: Sembla que encara no heu fet cap modificació. Per començar feu un cop d'ull a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Guia d'iniciació </a>.
321       heading: Conjunt de canvis
322       heading_bbox: Conjunt de canvis
323       heading_friend: Conjunts de canvis
324       heading_nearby: Conjunts de canvis
325       heading_user: Conjunt de canvis
326       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
327       title: Conjunt de canvis
328       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
329       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
330       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
331       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
332       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
333     timeout: 
334       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
335   diary_entry: 
336     comments: 
337       ago: fa %{ago}
338       comment: Comentari
339       has_commented_on: "%{display_name} ha comentat les següents entrades del diari"
340       newer_comments: Comentaris recents
341       older_comments: Comentaris antics
342       post: Publica
343       when: Quan
344     diary_comment: 
345       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
346       confirm: Confirma
347       hide_link: Amaga aquest comentari
348     diary_entry: 
349       comment_count: 
350         one: "%{count} comentari"
351         other: "%{count} comentaris"
352         zero: Sense comentaris
353       comment_link: Comenta aquesta entrada
354       confirm: Confirma
355       edit_link: Edita aquesta entrada
356       hide_link: Amaga aquesta entrada
357       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
358       reply_link: Respon a aquesta entrada
359     edit: 
360       body: "Cos del missatge:"
361       language: "Llengua:"
362       latitude: "Latitud:"
363       location: "Ubicació:"
364       longitude: "Longitud:"
365       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
366       save_button: Desa
367       subject: "Assumpte:"
368       title: Edita entrada del diari
369       use_map_link: usa el mapa
370     feed: 
371       all: 
372         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
373         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
374       language: 
375         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
376         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
377       user: 
378         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
379         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
380     list: 
381       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
382       new: Nova Entrada de Diari
383       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
384       newer_entries: Entrades més recents
385       no_entries: No hi ha entrades al diari
386       older_entries: Entrades més antigues
387       recent_entries: "Entrades recents al diari:"
388       title: Diaris d'usuari/a
389       title_friends: Diaris dels amics
390       title_nearby: Diaris d'amics propers
391       user_title: Diari de %{user}
392     location: 
393       edit: Modifica
394       location: "Ubicació:"
395       view: Mostra
396     new: 
397       title: Nova Entrada de Diari
398     no_such_entry: 
399       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
400       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
401       title: No hi ha entrada al diari com
402     view: 
403       leave_a_comment: Deixa un comentari
404       login: Accés
405       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
406       save_button: Desa
407       title: Diari de %{user} | %{title}
408       user_title: Diari de %{user}
409   editor: 
410     default: Predeterminat (actualment %{name})
411     id: 
412       description: iD (editor en el navegador)
413       name: iD
414     potlatch: 
415       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
416       name: Potlatch 1
417     potlatch2: 
418       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
419       name: Potlatch 2
420     remote: 
421       description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
422       name: Control Remot
423   export: 
424     start: 
425       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
426       area_to_export: Àrea a exportar
427       embeddable_html: HTML que es pot incloure
428       export_button: Exporta
429       export_details: Les dades d'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
430       format: Format
431       format_to_export: Format d'exportació
432       image_size: Mida de la imatge
433       latitude: "Lat:"
434       licence: Llicència
435       longitude: "Lon:"
436       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
437       map_image: Imatge de mapa (mostra una capa estàndard)
438       max: màx
439       options: Opcions
440       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
441       output: Sortida
442       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
443       scale: Escala
444       too_large: 
445         body: Aquesta zona és massa gran per exportar com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau seleccioneu una àrea més petita.
446         heading: L'àrea és massa gran
447       zoom: Zoom
448     start_rjs: 
449       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
450       change_marker: Canvia la posició del marcador
451       click_add_marker: Feu clic al mapa per afegir un marcador
452       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
453       export: Exporta
454       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
455       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
456   geocoder: 
457     description: 
458       title: 
459         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
460         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
461       types: 
462         cities: Ciutats
463         places: Llocs
464         towns: Municipis
465     direction: 
466       east: est
467       north: nord
468       north_east: nord-est
469       north_west: nord-oest
470       south: sud
471       south_east: sud-est
472       south_west: sud-oest
473       west: oest
474     distance: 
475       one: vora 1km
476       other: vora %{count}km
477       zero: menys d'1km
478     results: 
479       more_results: Més resultats
480       no_results: No hi ha resultats
481     search: 
482       title: 
483         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
484         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
485         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
486         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
487         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
488         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
489     search_osm_nominatim: 
490       admin_levels: 
491         level10: Límit de suburbi
492         level2: Frontera
493         level4: Límit d'estat
494         level5: Límit de regió
495         level6: Frontera
496         level8: Límit de ciutat
497         level9: Límit de poble
498       prefix: 
499         aeroway: 
500           aerodrome: Aeròdrom
501           apron: Autobús de pista
502           gate: Porta
503           helipad: Helisuperfície
504           runway: Pista d'aterratge
505           taxiway: Carrer de rodada
506           terminal: Terminal
507         amenity: 
508           WLAN: Punt d'accés WiFi
509           airport: Aeroport
510           arts_centre: Centre d'Art
511           artwork: Obra d'art
512           atm: Caixer automàtic
513           auditorium: Auditori
514           bank: Banc
515           bar: Bar
516           bbq: barbacoa
517           bench: Banc
518           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
519           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
520           biergarten: Cervesseria a l'aire lliure
521           brothel: Prostíbul
522           bureau_de_change: Oficina de canvi
523           bus_station: Estació d'autobusos
524           cafe: Cafè
525           car_rental: Lloguer de cotxes
526           car_sharing: Compartició de cotxes
527           car_wash: Rentat de cotxes
528           casino: Casino
529           charging_station: Estació de recàrrega
530           cinema: Cinema
531           clinic: Clínica
532           club: Club
533           college: Institut
534           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
535           courthouse: Jutjat
536           crematorium: Crematori
537           dentist: Dentista
538           doctors: Metges
539           dormitory: Residència Universitària
540           drinking_water: Aigua potable
541           driving_school: Autoescola
542           embassy: Ambaixada
543           emergency_phone: Telèfon d'emergència
544           fast_food: Menjar ràpid
545           ferry_terminal: Terminal de Ferry
546           fire_hydrant: Boca d'incendi
547           fire_station: Parc de bombers
548           food_court: Àrea de restauració
549           fountain: Font
550           fuel: Benzinera
551           grave_yard: Cementiri
552           gym: Gimnàs
553           hall: Ajuntament
554           health_centre: Centre de Salut
555           hospital: Hospital
556           hotel: Hotel
557           hunting_stand: Club de caça
558           ice_cream: Gelat
559           kindergarten: Jardí d'infància
560           library: Biblioteca
561           market: Mercat
562           marketplace: Mercat
563           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
564           nightclub: Club nocturn
565           nursery: Infantil
566           nursing_home: Llar d'Avis
567           office: Oficina
568           park: Parc
569           parking: Pàrquing
570           pharmacy: Farmàcia
571           place_of_worship: Lloc de culte
572           police: Policia
573           post_box: Bustia
574           post_office: Oficina de correus
575           preschool: Pre-Escola
576           prison: Presó
577           pub: Pub
578           public_building: Edifici públic
579           public_market: Mercat Públic
580           reception_area: Àrea de recepció
581           recycling: Punt de reciclatge
582           restaurant: Restaurant
583           retirement_home: Casa de Retirament
584           sauna: Sauna
585           school: Escola
586           shelter: Refugi
587           shop: Botiga
588           shopping: Botigues
589           shower: Dutxa
590           social_centre: Centre social
591           social_club: Club social
592           studio: Estudi
593           supermarket: Supermercat
594           swimming_pool: Piscina
595           taxi: Taxi
596           telephone: Telèfon públic
597           theatre: Teatre
598           toilets: Banys
599           townhall: Ajuntament
600           university: Universitat
601           vending_machine: Màquina expenedora
602           veterinary: Veterinari
603           village_hall: Casa de la Vila
604           waste_basket: Cistella de Residus
605           wifi: Punt d'accés WiFi
606           youth_centre: Centre juvenil
607         boundary: 
608           administrative: Límit administratiu
609           census: Límit censal
610           national_park: Parc Nacional
611           protected_area: Zona protegida
612         bridge: 
613           aqueduct: Aqüeducte
614           suspension: Pont suspès
615           swing: Pont giratori
616           viaduct: Viaducte
617           "yes": Pont
618         building: 
619           "yes": Edifici
620         highway: 
621           bridleway: Ferradura
622           bus_guideway: Carril Bus
623           bus_stop: Parada d'autobús
624           byway: Ruta segregada
625           construction: Autopista en construcció
626           cycleway: Ruta per a bicicletes
627           emergency_access_point: Accés d'emergència
628           footway: Sendera
629           ford: Fiord
630           living_street: Carrer habitat
631           milestone: Fita
632           minor: Via secundària
633           motorway: Autopista
634           motorway_junction: Unió d'autopista
635           motorway_link: Carretera d'autopista
636           path: Camí
637           pedestrian: Via Peatonal
638           platform: Perron
639           primary: Carretera Principal
640           primary_link: Carretera principal
641           raceway: Vial Ràpid
642           residential: Residencial
643           rest_area: Àrea de descans
644           road: Carretera
645           secondary: Carretera secundària
646           secondary_link: Carretera secundària
647           service: Carretera de Servei
648           services: Serveis en ruta
649           speed_camera: Radar
650           steps: Graons
651           stile: Escala per a travessar reixats
652           tertiary: Carretera terciària
653           tertiary_link: Carretera terciària
654           track: Pista
655           trail: Sendera o corriol
656           trunk: Autovia de
657           trunk_link: Autovia de
658           unclassified: Sense classificar Road
659           unsurfaced: Pista sense asfaltar
660         historic: 
661           archaeological_site: Lloc arqueològic
662           battlefield: Camp de batalla
663           boundary_stone: Pedra de la frontera
664           building: Edifici
665           castle: Castell
666           church: Església
667           fort: Fortí
668           house: Casa
669           icon: Icona
670           manor: Manor
671           memorial: Memorial
672           mine: Mina
673           monument: Monument
674           museum: Museu
675           ruins: Ruïnes
676           tower: Torre
677           wayside_cross: Camí de la creu
678           wayside_shrine: Santuari de carreteres
679           wreck: Wreck
680         landuse: 
681           allotments: Horts
682           basin: Conca
683           brownfield: Brownfield terra
684           cemetery: Cementiri
685           commercial: Zona comercial
686           conservation: Conservació
687           construction: Construcció
688           farm: Granja
689           farmland: Terres de conreu
690           farmyard: Corral
691           forest: Bosc
692           garages: Garatges
693           grass: Herba
694           greenfield: Greenfield terra
695           industrial: Zona industrial
696           landfill: Abocador
697           meadow: Prat
698           military: Zona Militar
699           mine: Mina
700           nature_reserve: Reserva Natural
701           orchard: Verger
702           park: Parc
703           piste: Pista d'aterratge
704           quarry: Pedrera
705           railway: Ferrocarril
706           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
707           reservoir: Embassament
708           reservoir_watershed: Embassament de conca
709           residential: Àrea residencial
710           retail: Al detall
711           road: Zona de carretera
712           village_green: Zona verda
713           vineyard: Vinya
714           wetland: Aiguamoll
715           wood: Fusta
716         leisure: 
717           beach_resort: Beach Resort
718           bird_hide: Aguait
719           common: Terra comú
720           fishing: Àrea de pesca
721           fitness_station: Centre de fitness
722           garden: Jardí
723           golf_course: Camp de golf
724           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
725           marina: Port esportiu
726           miniature_golf: Minigolf
727           nature_reserve: Reserva natural
728           park: Parc
729           pitch: Camp d'esports
730           playground: Parc infantil
731           recreation_ground: Terra de recreació
732           sauna: Sauna
733           slipway: Slipway
734           sports_centre: Centre esportiu
735           stadium: Estadi
736           swimming_pool: Piscina
737           track: Pista
738           water_park: Parc aquàtic
739         military: 
740           airfield: Aeroport militar
741           barracks: Caserna
742           bunker: Búnquer
743         mountain_pass: 
744           "yes": Coll
745         natural: 
746           bay: Badia
747           beach: Platja
748           cape: Cap
749           cave_entrance: Entrada a cova
750           channel: Canal
751           cliff: Cingle
752           crater: Cràter
753           dune: Duna
754           feature: Característica
755           fell: Forest
756           fjord: Fiord
757           forest: Bosc
758           geyser: Guèiser
759           glacier: Glacera
760           heath: Bruguerar
761           hill: Pujol
762           island: Illa
763           land: Terra
764           marsh: Marsh
765           moor: Amarratge
766           mud: Llot
767           peak: Pic
768           point: Punt
769           reef: Escull
770           ridge: Cresta
771           river: Riu
772           rock: Roca
773           scree: Pedregar
774           scrub: Scrub
775           shoal: Banc
776           spring: Deu
777           stone: Pedra
778           strait: Estret
779           tree: Arbre
780           valley: Vall
781           volcano: Volcà
782           water: Aigua
783           wetland: Aiguamoll
784           wetlands: Aiguamolls
785           wood: Bosc
786         office: 
787           accountant: Comptable
788           architect: Arquitecte
789           company: Empresa
790           employment_agency: Agència d'ocupació
791           estate_agent: Immobiliària
792           government: Oficina governamental
793           insurance: Oficina d'assegurances
794           lawyer: Advocat
795           ngo: Oficina d'una ONG
796           telecommunication: Oficina de telecomunicacions
797           travel_agent: Agència de viatges
798           "yes": Oficina
799         place: 
800           airport: Aeroport
801           city: Ciutat
802           country: País
803           county: Comtat
804           farm: Granja
805           hamlet: Aldea
806           house: Casa
807           houses: Cases
808           island: Illa
809           islet: Illot
810           isolated_dwelling: Habitatge aïllat
811           locality: Localitat
812           moor: Amarrador
813           municipality: Municipi
814           postcode: Codi postal
815           region: Regió
816           sea: Mar
817           state: Estat o província
818           subdivision: Subdivisió
819           suburb: Suburbi
820           town: Poble
821           unincorporated_area: Àrea no incorporada
822           village: Aldea
823         railway: 
824           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
825           construction: Ferrocarril en Construcció
826           disused: Ferrocarril en desús
827           disused_station: Estació de tren tancada
828           funicular: Funicular Railway
829           halt: Parada de tren
830           historic_station: Estació de tren antiga
831           junction: Cruïlla de tren
832           level_crossing: Pas a nivell
833           light_rail: Tren lleuger
834           miniature: Ferrocarril en miniatura
835           monorail: Monorail
836           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
837           platform: Andana
838           preserved: Conservat ferrocarril
839           spur: Esperó de ferrocarril
840           station: Estació de tren
841           subway: Estació de metro
842           subway_entrance: Accés al Metro
843           switch: Punts de ferrocarril
844           tram: Tramvia
845           tram_stop: Parada de tramvia
846           yard: Pati de ferrocarril
847         shop: 
848           alcohol: De llicència
849           antiques: Antiquari
850           art: Galeria d'Art
851           bakery: Fleca
852           beauty: Saló de bellesa
853           beverages: Botiga de begudes
854           bicycle: Tenda de bicicletes
855           books: Llibreria
856           butcher: Carnisseria
857           car: Venda de Cotxes
858           car_parts: Peces de cotxes
859           car_repair: Reparació d'automòbils
860           carpet: Botiga de catifes
861           charity: Botiga de caritat
862           chemist: Farmàcia
863           clothes: Botiga de roba
864           computer: Botiga d'informàtica
865           confectionery: Confiteria botiga
866           convenience: Botiga de conveniència
867           copyshop: Copisteria
868           cosmetics: Botiga Cosmètica
869           department_store: Department Store
870           discount: Botiga d'articles de descompte
871           doityourself: Bricolatge
872           dry_cleaning: Tintoreria
873           electronics: Botiga d'electrònica
874           estate_agent: Immobiliària
875           farm: Agrobotiga
876           fashion: Botiga de moda
877           fish: Peixateria
878           florist: Floristeria
879           food: Botiga de menjar
880           funeral_directors: Funeral d'administració
881           furniture: Mobles
882           gallery: Galeria de fotos
883           garden_centre: Centre de jardí
884           general: Magatzem General
885           gift: Botiga de regals
886           greengrocer: Greengrocer
887           grocery: Botiga de queviures
888           hairdresser: Perruqueria o barberia
889           hardware: Botiga de maquinari
890           hifi: Hi-Fi
891           insurance: Homes For Sale
892           jewelry: Joieria
893           kiosk: Quiosc botiga
894           laundry: Bugaderia
895           mall: Centre comercial
896           market: Mercat
897           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
898           motorcycle: Botiga de motocicletes
899           music: Botiga de música
900           newsagent: Quiosc
901           optician: Òptica
902           organic: Botiga d'aliments orgànics
903           outdoor: Botiga exterior
904           pet: Botiga d'animals
905           photo: Botiga de foto
906           salon: Sala d'estar
907           shoes: Sabateria
908           shopping_centre: Centre comercial
909           sports: Botiga d'esports
910           stationery: Botiga de papereria
911           supermarket: Supermercat
912           toys: Botiga de joguines
913           travel_agency: Agència de viatges
914           video: Video de la botiga
915           wine: De llicència
916         tourism: 
917           alpine_hut: Cabanya alpina
918           artwork: Il·lustració
919           attraction: Atracció
920           bed_and_breakfast: Llit i esmorzar (B&B)
921           cabin: Cabanya
922           camp_site: Campament
923           caravan_site: Càmping per a caravanes
924           chalet: Xalet
925           guest_house: Alberg
926           hostel: Hostal
927           hotel: Hotel
928           information: Informació
929           lean_to: Nau
930           motel: Motel
931           museum: Museu
932           picnic_site: Àrea de pícnic
933           theme_park: Parc temàtic
934           valley: Vall
935           viewpoint: Mirador
936           zoo: Zoològic
937         tunnel: 
938           "yes": Túnel
939         waterway: 
940           artificial: Curs d'aigua artificial
941           boatyard: Drassana
942           canal: Canal
943           connector: Connector de Waterway
944           dam: Dam
945           derelict_canal: Hi Canal
946           ditch: Séquia
947           dock: No obstant això,
948           drain: De drenatge
949           lock: Pany
950           lock_gate: Porta de panys
951           mineral_spring: Mineral primavera
952           mooring: Amarradors
953           rapids: Ràpids
954           river: Riu
955           riverbank: Riverbank
956           stream: Stream
957           wadi: Torrent
958           water_point: Punt d'aigua
959           waterfall: Cascada
960           weir: Weir
961   javascripts: 
962     map: 
963       base: 
964         cycle_map: Cycle Map
965         mapquest: MapQuest Open
966         standard: Estàndard
967         transport_map: Mapa de transports
968     notes: 
969       new: 
970         add: Afegeix una nota
971         intro: Per tal de millorar el mapa, la informació que envieu és mostrada a altres «mapadors», per tant, sigueu tan  descriptius i precisos com pugueu en moure el marcador a la posició correcta i en escriure la nota a continuació.
972       show: 
973         anonymous_warning: Aquesta nota inclou comentaris d'usuaris anònims que haurien de ser verificats independentment.
974         closed_by: Resolt per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
975         closed_by_anonymous: Resolt per un anònim a %{time}
976         comment: Comenta
977         comment_and_resolve: Comenta i resol
978         commented_by: Comentari de <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
979         commented_by_anonymous: Comentari d'un anònim a %{time}
980         hide: Amaga
981         opened_by: Creat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
982         opened_by_anonymous: Creat per un anònim a %{time}
983         permalink: Enllaç permanent
984         reactivate: Reactivar
985         reopened_by: Reactivat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
986         reopened_by_anonymous: Reactivat per un anònim a %{time}
987         resolve: Resol
988     site: 
989       createnote_disabled_tooltip: Fes zoom per afegir una nota al mapa
990       createnote_tooltip: Afegiu una nota al mapa
991       createnote_zoom_alert: Heu de fer zoom per afegir una nota al mapa
992       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
993       edit_tooltip: Modifica el mapa
994       edit_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per editar el mapa
995       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
996       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
997       history_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per veure les modificacions de l'àrea
998   layouts: 
999     community: Comunitat
1000     community_blogs: Blocs de comunitat
1001     community_blogs_title: Blocs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
1002     copyright: Drets d'autor i llicència
1003     documentation: Documentació
1004     documentation_title: Documentació del projecte
1005     donate: Suport OpenStreetMap %{link} el fons de rampa de maquinari.
1006     donate_link_text: donatius
1007     edit: Modificació
1008     edit_with: Modifica amb %{editor}
1009     export: Exporta
1010     export_tooltip: Exporta les dades del mapa
1011     foundation: Fundació
1012     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
1013     gps_traces: Traces de GPS
1014     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
1015     help: Ajuda
1016     help_centre: Centre d'ajuda
1017     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
1018     history: Historial
1019     home: Inici
1020     home_tooltip: Vés a la posició inicial
1021     inbox_html: rebut %{count}
1022     inbox_tooltip: 
1023       one: Teniu 1 missatge sense llegir
1024       other: Teniu %{count} missatges sense llegir
1025       zero: No teniu cap missatge sense llegir
1026     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
1027     intro_2_create_account: Crea un compte d'usuari
1028     intro_2_download: baixades
1029     intro_2_html: Les dades poden ser %{download} i %{use} lliurement sota la seva %{license}. %{create_account} per millorar el mapa.
1030     intro_2_license: llicència oberta
1031     intro_2_use: utilitzades
1032     log_in: inicia una sessió
1033     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
1034     logo: 
1035       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
1036     logout: surt
1037     logout_tooltip: Tanca la sessió
1038     make_a_donation: 
1039       text: Feu una donació
1040       title: Ajudeu l'OpenStreetMap amb una donació econòmica
1041     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap és fora de línia, mentre es fan actuacions de manteniment necessàries.
1042     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
1043     partners_bytemark: Allotjament Bytemark
1044     partners_html: L'allotjament és a càrrec de %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} i d'altres %{partners}.
1045     partners_ic: Imperial College Londres
1046     partners_partners: socis
1047     partners_ucl: el Centre UCL VR
1048     project_name: 
1049       h1: OpenStreetMap
1050       title: OpenStreetMap
1051     sign_up: registre
1052     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
1053     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
1054     user_diaries: DIaris de usuari
1055     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
1056     view: Mostra
1057     view_tooltip: Mostra el mapa
1058     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
1059     wiki: Wiki
1060     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
1061   license_page: 
1062     foreign: 
1063       english_link: l'original en anglès
1064       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès té prioritat
1065       title: Quant a la traducció
1066     legal_babble: 
1067       attribution_example: 
1068         alt: Exemple de com atribuir OpenStreetMap a una pàgina web
1069         title: Exemple d'atribució
1070       contributors_at_html: "<strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>."
1071       contributors_ca_html: "<strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques)."
1072       contributors_footer_1_html: "Per a més detalls sobre aquesta i d'altres fonts que han estat utilitzades per millorar els mapes d'OpenStreetMap, si us plau, vegeu al wiki d'OSM la pàgina dedicada als <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Col·laboradors</a>"
1073       contributors_footer_2_html: "Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat."
1074       contributors_fr_html: "<strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts."
1075       contributors_gb_html: "<strong>Regne Unit</strong>: conté dades del\nOrdnance Survey &copy; Drets d'autor de la Corona i de la base de dades\n2010-12."
1076       contributors_intro_html: "Els nostres col·laboradors són milers de persones. També incloem dades amb llicència oberta de les agències públiques de cartografia i d'altres fonts, entre elles:"
1077       contributors_nl_html: "<strong>Països Baixos</strong>: Conté &copy; dades d'Automotive Navigation Data (AND), 2007 (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1078       contributors_nz_html: "<strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat."
1079       contributors_title_html: Nostres col. laboradors
1080       contributors_za_html: "<strong>Sud-àfrica</strong>: conté dades del\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, drets d'autor reservat per l'estat."
1081       credit_1_html: "Exigim que l'atribució de drets d'autor sigui &ldquo;&copy; Col·laboradors d'OpenStreetMap\n&rdquo;."
1082       credit_2_html: També heu de deixar clar que les dades són disponibles sota llicència obereta, i si s'utilitzen les nostres tessel·les de mapes, que la cartografia és llicenciada com CC-BY-SA. Podeu fer això enllaçant a <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">aquest pàgina de copyright</a>. D'altra banda, i com a requisit obligatori si voleu distribuir OSM en forma de dades en brut, podeu citar i enllaçar directament a la llicència. En el cas d'utilitzar suports on els enllaços d'hipertext no són possibles (per exemple, obres impreses), us suggerim d'adreçar els lectors a openstreetmap.org (potser indicant l'adreça completa d'OpenStreetMap), a opendatacommons.org i si s'escau, a creativecommons.org.
1083       credit_3_html: "En el cas d'un mapa electrònic navegable, els crèdits han d'aparèixer a la cantonada del mapa.\nPer exemple:"
1084       credit_title_html: Com a crèdit OpenStreetMap
1085       infringement_1_html: Recordem als col·laboradors d'OSM que mai s'han d'afegir dades de qualsevol font amb drets d'autor registrats (com Google Maps o mapes impresos per exemple) sense tenir una autorització explícita dels titulars dels drets d'autor.
1086       infringement_2_html: Si penseu que hi ha material protegit per drets d'autor que ha estat afegit a la base de dades d'OpenStreetMap o a aquest web, si us plau aneu a la pàgina web dedicada al <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">Procediment per eliminar dades protegides pels drets d'autor</a> o empleneu aquest <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formulari en línia.</a>.
1087       infringement_title_html: Violació dels drets d'autor
1088       intro_1_html: "Les dades d'OpenStreetMap són un conjunt de <i>dades obertes</i> publicades sota una <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">llicència de base de dades oberta</a> (ODbL)."
1089       intro_2_html: "Sou lliure de copiar, distribuir, comunicar públicament i fer-ne obres \nderivades de les nostres dades, sempre que atribuïu els crèdits a \nOpenStreetMap i els seus col·laboradors. Si modifiqueu o utilitzeu les\nnostres dades fer fer obres derivades, només podreu distribuir l'obra \nresultant amb la mateixa llicència. Aquest \n<a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">text legal\ncode</a> sencer que explica detalladament els vostres drets i responsabbilitats."
1090       intro_3_html: "La cartografia de les nostres tessel·les i la nostra documentació són ofertes\nsota llicència <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>(CC-BY-SA)."
1091       more_1_html: "Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Preguntes\nFreqüents sobre legalitat</a>."
1092       more_2_html: Encara que les dades d'OpenStreetMap són dades obertes, no podem oferir una API gratuïta per als desenvolupadors de terceres parts. Vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Política d'ús de l'API</a>, la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Política d'ús de les tessel·les</a> i la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Política d'ús de Nominatim</a>.
1093       more_title_html: Saber-ne més
1094       title_html: Drets d'autor i llicència
1095     native: 
1096       mapping_link: Inicia el mapatge
1097       native_link: versió THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
1098       text: Esteu veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Podeu tornar a la %{native_link} d'aquesta pàgina o podeu deixar de llegir sobre el copyright i anar a %{mapping_link}.
1099       title: Sobre aquesta pàgina
1100   message: 
1101     delete: 
1102       deleted: Missatge suprimit
1103     inbox: 
1104       date: Data
1105       from: De
1106       messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
1107       my_inbox: La meva safata d'entrada
1108       new_messages: 
1109         one: "%{count} missatge nou"
1110         other: "%{count} missatges nous"
1111       no_messages_yet: No teniu cap missatge. Per què no entreu en contacte amb %{people_mapping_nearby_link}?
1112       old_messages: 
1113         one: "%{count} missatge antic"
1114         other: "%{count} missatges antics"
1115       outbox: Safata de sortida
1116       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1117       subject: Assumpte
1118       title: Safata d'entrada
1119     mark: 
1120       as_read: Missatge marcat com a llegit
1121       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
1122     message_summary: 
1123       delete_button: Suprimeix
1124       read_button: Marca com a llegit
1125       reply_button: Respon
1126       unread_button: Marca com a no llegit
1127     new: 
1128       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1129       body: Cos
1130       limit_exceeded: Heu enviat un munt de missatges recentment. Espereu una estona abans d'intentar d'enviar més missatges.
1131       message_sent: S'ha enviat el missatge
1132       send_button: Envia
1133       send_message_to: Envia un missatge nou per a %{name}
1134       subject: Assumpte
1135       title: Envia el missatge
1136     no_such_message: 
1137       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1138       heading: No existeix aquest missatge
1139       title: No existeix aquest missatge
1140     outbox: 
1141       date: Data
1142       inbox: Entrada
1143       messages: 
1144         one: Teniu %{count} missatge enviat
1145         other: Teniu %{count} missatges enviats
1146       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1147       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
1148       outbox: sortida
1149       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1150       subject: Assumpte
1151       title: Sortida
1152       to: A
1153     read: 
1154       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1155       back_to_outbox: Torna a la safata de sortida
1156       date: Data
1157       from: De
1158       reply_button: Respon
1159       subject: Assumpte
1160       title: Llegeix el missatge
1161       to: Per a
1162       unread_button: Marca com a no llegit
1163       wrong_user: Heu iniciat la sessió com a "%{user}", però el missatge que proveu de llegir a no va ser enviat o adreçat a aquest usuari. Si us plau connecteu-vos com l'usuari correcte per poder llegir-ho.
1164     reply: 
1165       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1166     sent_message_summary: 
1167       delete_button: Suprimeix
1168   note: 
1169     description: 
1170       closed_at_by_html: Resolt fa %{when} per %{user}
1171       closed_at_html: Resolt fa %{when}
1172       commented_at_by_html: Actualitzat fa %{when} per %{user}
1173       commented_at_html: Actualitzat fa %{when}
1174       opened_at_by_html: Creat fa %{when} per %{user}
1175       opened_at_html: Creat fa %{when}
1176       reopened_at_by_html: Reactivat fa %{when} per %{user}
1177       reopened_at_html: Reactivat fa %{when}
1178     entry: 
1179       comment: Comentari
1180       full: Nota sencera
1181     mine: 
1182       ago_html: fa %{when}
1183       created_at: Creat a
1184       creator: Creador
1185       description: Descripció
1186       heading: notes de %{user}
1187       id: Id
1188       last_changed: Últim canvi
1189       subheading: Notes enviades o comentades per %{user}
1190       title: Notes enviades o comentades per %{user}
1191     rss: 
1192       closed: nota tancada (aprop de %{place})
1193       description_area: Una llista de notes, reportades, comentades o bé tancades a la vostra àrea [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1194       description_item: Un canal rss per la nota %{id}
1195       title: Notes de OpenStreetMap
1196   notifier: 
1197     diary_comment_notification: 
1198       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1199       header: "%{from_user} ha comentat en la vostra recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1200       hi: Hola %{to_user},
1201       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la vostra entrada del diari"
1202     email_confirm: 
1203       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1204     email_confirm_html: 
1205       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1206       greeting: Hola,
1207       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1208     email_confirm_plain: 
1209       click_the_link: Si sou vós mateix, feu clic a l'enllaç inferior per confirmar el canvi.
1210       greeting: Hola,
1211       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1212     friend_notification: 
1213       befriend_them: També el podeu afegir com a amic a %{befriendurl}.
1214       had_added_you: "%{user} us ha afegit com a amic a l'OpenStreetMap."
1215       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1216       subject: "[OpenStreetMap] %{user} us ha afegit a la llista d'amics"
1217     gpx_notification: 
1218       and_no_tags: i cap etiqueta.
1219       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1220       failure: 
1221         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1222         more_info_1: Més informació en relació a errades d'importació GPX i com evitar-les
1223         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1224         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1225       greeting: Hola,
1226       success: 
1227         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1228         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1229       with_description: amb la descripció
1230       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1231     lost_password: 
1232       subject: "[OpenStreetMap] Sol·licitud de reinicialització de contrasenya"
1233     lost_password_html: 
1234       click_the_link: Si sou vós, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la vostra contrasenya.
1235       greeting: Hola,
1236       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1237     lost_password_plain: 
1238       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1239       greeting: Hola,
1240       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat que la contrasenya d'aquest compte d'openstreetmap.org li siga reiniciada a la vostra adreça de correu electrònic.
1241     message_notification: 
1242       footer1: També podeu llegir el missatge a %{readurl}
1243       footer2: i el podeu contestar a %{replyurl}
1244       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1245       hi: Hola %{to_user},
1246     note_comment_notification: 
1247       anonymous: Un usuari anònim
1248       closed: 
1249         commented_note: "%{commenter} ha resolt una nota de mapa en la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1250         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una nota que t'interessa"
1251         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una de les teves notes"
1252         your_note: "%{commenter} ha resolt una de les notes de mapa a prop %{place}."
1253       commented: 
1254         commented_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una nota de mapa a la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1255         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una nota la qual teniu interès"
1256         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una de les teves notes"
1257         your_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una de les teves notes del mapa aprop de %{place}."
1258       details: Podeu trobar més detalls de la nota a %{url}.
1259       greeting: Hola,
1260     signup_confirm: 
1261       confirm: "Primer de tot hem de confirmar que aquesta petició ha estat feta per vostè, si ha estat així, si us plau, premeu sobre el següent enllaç per tal confirmar la vostra petició de creació del compte d'usuari:"
1262       created: Algú (suposem que vós mateix) acaba de crear un compte a %{site_url}.
1263       greeting: Hola!
1264       subject: "[OpenStreetMap] Benvinguts a OpenStreetMap"
1265       welcome: Volem donar-vos la benvinguda i oferir-vos informació addicional que us ajudarà a començar.
1266     signup_confirm_html: 
1267       ask_questions: Podeu fer qualsevol pregunta que tingueu sobre l'OpenStreetMap al nostre <a href="http://help.openstreetmap.org/">lloc de preguntes i respostes</a>.
1268       current_user: "Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món que són, està disponible des de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region\">Categoria: Users_by_geographical_region</a>."
1269       get_reading: Obtenir de lectura sobre OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">al wiki</a>, posarà al dia amb les últimes notícies via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap bloc</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>o navegar a través de OpenStreetMap fundador Steve Costa <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> per a la breu història del projecte, que disposa de <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts d'escoltar</a> !
1270       introductory_video: Podeu veure un %{introductory_video_link}.
1271       more_videos: Hi ha %{more_videos_link}.
1272       more_videos_here: més de vídeos aquí
1273       user_wiki_page: "És recomenable que creeu una pàgina d'usuari al wiki, que inclogui etiquetes de categoria assenyalant on sou, per exemple <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Categoria: Users_in_London]]</a>."
1274       video_to_openstreetmap: vídeo d'introducció a l'OpenStreetMap
1275       wiki_signup: Vostè també pot <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">inscriure s a la wiki OpenStreetMap</a>.
1276     signup_confirm_plain: 
1277       ask_questions: "Podeu fer qualsevol pregunta que tingueu sobre l'OpenStreetMap al nostre lloc de preguntes i respostes:"
1278       blog_and_twitter: "Posarà al dia amb les últimes notícies via el blog de OpenStreetMap o Twitter:"
1279       current_user: "Una llista dels usuaris classificats en base al lloc on són està disponible a:"
1280       introductory_video: "Podeu veure un vídeo d'introducció a OpenStreetMap aquí:"
1281       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
1282       opengeodata: "OpenGeoData.org és el blog d'Steve Costa, fundador de l'OpenStreetMap, i també té podcasts:"
1283       the_wiki: "Llegiu sobre l'OpenStreetMap al wiki:"
1284       user_wiki_page: Us recomanem de crear una pàgina wiki d'usuari, amb etiquetes de categoria que indiquin on sou, com per exemple [[Category:Users_in_Barcelona].
1285       wiki_signup: "També us podeu inscriuire a la wiki de l'OpenStreetMap a:"
1286   oauth: 
1287     oauthorize: 
1288       allow_read_gpx: llegir les vostres traces GPS privades.
1289       allow_read_prefs: llegiu les vostres preferències d'usuari.
1290       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1291       allow_write_api: modificar el mapa.
1292       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1293       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1294       allow_write_notes: modificar les notes.
1295       allow_write_prefs: modificar les preferències d'usuari.
1296       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al vostre compte, %{user}. Marqueu si voleu autoritzar l'aplicació amb les següents funcions. Podeu triar les que vulgueu.
1297     revoke: 
1298       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1299   oauth_clients: 
1300     create: 
1301       flash: Registrar la informació amb èxit
1302     destroy: 
1303       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1304     edit: 
1305       submit: Modificació
1306       title: Editar la vostra aplicació
1307     form: 
1308       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1309       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1310       allow_write_api: modificar el mapa.
1311       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1312       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1313       allow_write_notes: modifcar les notes.
1314       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1315       callback_url: Resposta d'URL
1316       name: Nom
1317       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1318       required: Requerit
1319       support_url: URL de suport
1320       url: Principal aplicació URL
1321     index: 
1322       application: Nom d'aplicació
1323       issued_at: Emès A
1324       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el vostre nom:"
1325       my_apps: Meves aplicacions de Client
1326       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1327       no_apps: ¿Teniu cap aplicació que voldríeu inscriure per usar amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la vostra aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1328       register_new: Registrar-se l'aplicació
1329       registered_apps: "Teniu les següents aplicacions client registrades:"
1330       revoke: Revoca!
1331       title: Les meves dades OAuth
1332     new: 
1333       submit: Registrar-se
1334       title: Registrar-se una nova aplicació
1335     not_found: 
1336       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1337     show: 
1338       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1339       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1340       allow_read_prefs: llegir les vostres preferències d'usuari.
1341       allow_write_api: modificar el mapa.
1342       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1343       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1344       allow_write_notes: modificar les notes
1345       allow_write_prefs: modificar les vostres preferències d'usuari.
1346       authorize_url: "Autoritza URL:"
1347       confirm: N'esteu segur?
1348       delete: Suprimeix el client
1349       edit: Edita els detalls
1350       key: "Clau de consum:"
1351       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1352       secret: "Secret de consum:"
1353       support_notice: Suportem les signatures de tipus HMAC-SHA1 (recomanat) i RSA-SHA1.
1354       title: OAuth detalls per %{app_name}
1355       url: "Sol·licitud Token URL:"
1356     update: 
1357       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1358   printable_name: 
1359     with_version: "% {id}, v % {versió}"
1360   redaction: 
1361     create: 
1362       flash: Redacció creada
1363     destroy: 
1364       error: Ha hagut un error en suprimir aquesta redacció.
1365       flash: Redacció suprimida
1366       not_empty: La redacció no és buida. Si us plau, desfeu totes les versions que pertanyen a aquesta redacció abans de destruir-la.
1367     edit: 
1368       description: Descripció
1369       heading: Modifica la redacció
1370       submit: Desa la redacció
1371       title: Modifica la redacció
1372     index: 
1373       empty: No hi ha redaccions a mostrar.
1374       heading: Llista de redaccions
1375       title: Llista de redaccions
1376     new: 
1377       description: Descripció
1378       heading: Introduïu informació per una nova redacció
1379       submit: Crea una redacció
1380       title: Creant una nova redacció
1381     show: 
1382       confirm: N'esteu segur?
1383       description: "Descripció:"
1384       destroy: Suprimeix aquesta redacció
1385       edit: Modifica aquesta redacció
1386       heading: Mostrant la redacció "%{title}"
1387       title: Mostrant la redacció
1388       user: "Autor:"
1389     update: 
1390       flash: Modificacions desades
1391   site: 
1392     edit: 
1393       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1394       flash_player_required: Necessiteu intèrpret de Flash per utilitzar el Potlatch, l'editor de l'OpenStreetMap. Podeu <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">baixar el pluguin de Flash des del web Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">altres opcions</a> per editar l'OpenStreetMap.
1395       id_not_configured: iD no s'ha configurat
1396       no_iframe_support: El navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquesta funcionalitat.
1397       not_public: No heu fet les configuracions necessàries per tal que les vostres modificacions siguin públiques.
1398       not_public_description: Ja no podeu modificar el mapa a menys que feu públics els vostres canvis. Podeu configurar les modificacions com a públiques a la vostra %{user_page}.
1399       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat el Potlatch 2 - vegeu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1400       potlatch2_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch 2, heu de fer clic a "desa".)
1401       potlatch_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch, heu de desseleccionar la via o el punt actual, si esteu en l'edicó en viu, o fer clic a "desa", si teniu un botó "desa".)
1402       user_page_link: pàgina d'usuari
1403     index: 
1404       createnote: Afegiu una nota
1405       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1406       js_2: L'OpenStreetMap utilitza JavaScript per al mapa lliscant.
1407       license: 
1408         copyright: Copyright d'OpenStreetMap i els seus col·laboradors sota llicència oberta
1409       permalink: Enllaç permanent
1410       remote_failed: L'edició ha fallat - assegureu-vos que el JOSM, o el Merkaartor, esta executant-se i que l'opció de comandament a distància està habilitatada
1411       shortlink: Enllaç curt
1412     key: 
1413       map_key: Llegenda
1414       map_key_tooltip: Llegenda del mapa
1415       table: 
1416         entry: 
1417           admin: Límits administratius
1418           allotments: Horts
1419           apron: 
1420             - Davantal de l'Aeroport
1421             - terminal
1422           bridge: Embolcall negre = bridge
1423           bridleway: Camí de ferradura
1424           brownfield: Lloc Brownfield
1425           building: Edifici significatiu
1426           byway: Byway
1427           cable: 
1428             - Cable car
1429             - telecadira
1430           cemetery: Cementiri
1431           centre: Centre esportiu
1432           commercial: Zona comercial
1433           common: 
1434             - Comú
1435             - Prat
1436           construction: Carreteres en construcció
1437           cycleway: Carril bici
1438           destination: Accés de destinació
1439           farm: Granja
1440           footway: Footway
1441           forest: Bosc
1442           golf: Camp de golf
1443           heathland: Bruguerar
1444           industrial: Zona industrial
1445           lake: 
1446             - Llac
1447             - Embassament
1448           military: Àrea militar
1449           motorway: Autopista
1450           park: Parc
1451           permissive: Permissiva accés
1452           pitch: Camp d'esports
1453           primary: Carretera principal
1454           private: Accés privat
1455           rail: Ferrocarril
1456           reserve: Reserva natural
1457           resident: Zona residencial
1458           retail: Zona de venda al detall
1459           runway: 
1460             - Pista d'aeroport
1461             - carril de taxi
1462           school: 
1463             - Escola
1464             - Universitat
1465           secondary: Carretera secundària
1466           station: Estació de tren
1467           subway: Metro
1468           summit: 
1469             - Cim
1470             - pic
1471           tourist: Atracció turística
1472           track: Pista
1473           tram: 
1474             - Tren lleuger
1475             - tramvia
1476           trunk: Autovia de
1477           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1478           unclassified: Carretera sense classificar
1479           unsurfaced: Unsurfaced road
1480           wood: Fusta
1481     markdown_help: 
1482       alt: Text alternatiu
1483       first: Primer element
1484       heading: Encapçalament
1485       headings: Encapçalaments
1486       image: Imatge
1487       link: Enllaç
1488       ordered: Llista ordenada
1489       second: Segon element
1490       subheading: Subencapçalament
1491       text: Text
1492       title_html: Analitzat amb <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1493       unordered: Llista sense ordenar
1494       url: URL
1495     richtext_area: 
1496       edit: Modifica
1497       preview: Previsualització
1498     search: 
1499       search: Cerca
1500       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de correus a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1501       submit_text: Vés-hi
1502       where_am_i: On sóc?
1503       where_am_i_title: Descriu la localització actual fent servir el motor de cerca
1504     sidebar: 
1505       close: Tanca
1506       search_results: Resultats de la cerca
1507   time: 
1508     formats: 
1509       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1510   trace: 
1511     create: 
1512       trace_uploaded: El fitxer GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i se us enviarà un correu electrònic en finalitzar.
1513       upload_trace: Pujar traça de GPS
1514     delete: 
1515       scheduled_for_deletion: Track programat per a ser suprimit
1516     edit: 
1517       description: "Descripció:"
1518       download: descàrrega
1519       edit: modificació
1520       filename: "Nom del fitxer:"
1521       heading: Editant traça %{name}
1522       map: mapa
1523       owner: "Propietari:"
1524       points: "Punts:"
1525       save_button: Desa els canvis
1526       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1527       tags: "Etiquetes:"
1528       tags_help: separat per comes
1529       title: Editant traça %{name}
1530       uploaded_at: "Pujat a:"
1531       visibility: "Visibilitat:"
1532       visibility_help: Què vol dir això?
1533     list: 
1534       description: Navega pels tracks pujats recentment
1535       empty_html: Aquí encara no hi ha res. <a href='%{upload_link}'>Pujeu un nou track</a> o apreneu més sobre els tracks GPS a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pàgina wiki</a>.
1536       public_traces: Traces GPS públiques
1537       public_traces_from: Tracks GPS públics de %{user}
1538       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1539       your_traces: Les vostres traces GPS
1540     make_public: 
1541       made_public: Traça feta pública
1542     offline: 
1543       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1544       message: L'emmagatzematge i el sistema de pujada de fitxers GPX no són operatius actualment.
1545     offline_warning: 
1546       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1547     trace: 
1548       ago: fa %{time_in_words_ago}
1549       by: en
1550       count_points: "%{count} punts"
1551       edit: modificació
1552       edit_map: Edita el mapa
1553       identifiable: IDENTIFICABLE
1554       in: a
1555       map: mapa
1556       more: més
1557       pending: PENDENT
1558       private: PRIVAT
1559       public: PÚBLIC
1560       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1561       trackable: RASTREJABLE
1562       view_map: Visualitza el mapa
1563     trace_form: 
1564       description: "Descripció:"
1565       help: Ajuda
1566       tags: "Etiquetes:"
1567       tags_help: separat per comes
1568       upload_button: Puja
1569       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1570       visibility: "Visibilitat:"
1571       visibility_help: què significa això?
1572     trace_header: 
1573       see_all_traces: Mostra totes les traces
1574       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1575       traces_waiting: 
1576         one: Teniu %{count} traça esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquesta traça acabi abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1577         other: Teniu %{count} traces esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquestes traces acabin abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1578       upload_trace: Puja una traça
1579     trace_optionals: 
1580       tags: Etiquetes
1581     trace_paging_nav: 
1582       newer: Tracks més recents
1583       older: Traces més antigues
1584       showing_page: Pàgina %{page}
1585     view: 
1586       delete_track: Suprimeix aquesta traça
1587       description: "Descripció:"
1588       download: baixada
1589       edit: modificació
1590       edit_track: Edita aquesta traça
1591       filename: "Nom del fitxer:"
1592       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1593       map: mapa
1594       none: Ningú
1595       owner: "Propietari:"
1596       pending: PENDENT
1597       points: "Punts:"
1598       start_coordinates: "coordenada d'inici:"
1599       tags: "Etiquetes:"
1600       title: S'està mostrant la traça %{name}
1601       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1602       uploaded: "Pujat el:"
1603       visibility: "Visibilitat:"
1604     visibility: 
1605       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1606       private: Privat (només compartit com anònim, el punts són desordenats)
1607       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1608       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1609   user: 
1610     account: 
1611       contributor terms: 
1612         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1613         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1614         heading: "Termes de col·laboració:"
1615         link text: què és això?
1616         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1617         review link text: Seguiu aquest enllaç pel vostre interès per revisar i acceptar els termes de col·laborador nou.
1618       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1619       delete image: Suprimeix la imatge actual
1620       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1621       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1622       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comproveu el vostre correu per confirmar la vostra adreça de correu electrònic nova.
1623       gravatar: 
1624         gravatar: Usa Gravatar
1625         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1626         link text: què és això?
1627       home location: "Ubicació inicial:"
1628       image: "Imatge:"
1629       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1630       keep image: Conserva la imatge actual
1631       latitude: "Latitud:"
1632       longitude: "Longitud:"
1633       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1634       my settings: Preferències
1635       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1636       new image: Afegeix una imatge
1637       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1638       openid: 
1639         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1640         link text: què és això?
1641         openid: "OpenID:"
1642       preferred editor: "Editor preferit:"
1643       preferred languages: "Llengües preferents:"
1644       profile description: "Descripció del perfil:"
1645       public editing: 
1646         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1647         disabled link text: per què no es pot editar?
1648         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1649         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1650         enabled link text: què és això?
1651         heading: "Edició pública:"
1652       public editing note: 
1653         heading: Modificació pública
1654         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1655       replace image: Reemplaça la imatge actual
1656       return to profile: Torna al perfil
1657       save changes button: Desa els canvis
1658       title: Edita el compte
1659       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1660     confirm: 
1661       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1662       before you start: Sabem que teniu pressa per començar a cartografiar, però abans de fer-ho potser us agradaria omplir una mica més informació sobre vós mateix en el formulari següent.
1663       button: Confirma
1664       heading: Confirma un compte d'usuari
1665       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el compte.
1666       reconfirm: Si ha estat una estona ja que s'inscrivia podria necessitar <a href="%{reconfirm}">enviar-se un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1667       success: Heu confirmat el vostre compte, gràcies per registrar-vos!
1668       unknown token: Aquesta mostra no sembla que hi ha.
1669     confirm_email: 
1670       button: Confirma
1671       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1672       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1673       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1674       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1675     confirm_resend: 
1676       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1677       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com confirmeu el vostre compte podreu cartografiar.<br><br>Si utilitzeu un sistema contra el correu brossa que envia les sol·licituds de confirmació, llavors autoritzeu webmaster@openstreetmap.org ja que no som capaços de respondre les sol·licituds de confirmació.
1678     filter: 
1679       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1680     go_public: 
1681       flash success: Ara totes les vostres edicions són públiques i ja teniu autorització per editar
1682     list: 
1683       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1684       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1685       heading: Usuaris
1686       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1687       showing: 
1688         one: Pàgina %{page} (%{first_item} de %{items})
1689         other: Pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{items})
1690       summary: "%{name} creat a partir de %{ip_address} el %{date}"
1691       summary_no_ip: "%{name} creat el %{date}"
1692       title: Usuaris
1693     login: 
1694       account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
1695       account not active: Ho sentim, el vostre compte encara no és actiu.<br>Utilitzeu l'enllaç al correu de confirmació per activar el vostre compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1696       auth failure: Ho sentim, no podeu registrar-vos amb aquesta informació.
1697       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1698       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1699       heading: Accés
1700       login_button: Accés
1701       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1702       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1703       no account: No teniu cap compte?
1704       openid: "%{logo} OpenID:"
1705       openid invalid: Ho sentim, la vostra OpenID sembla ser no vàlida
1706       openid missing provider: Ho sento, no podem contactar amb el vostre proveïdor d'OpenID
1707       openid_logo_alt: Inicia sessió amb un compte OpenID
1708       openid_providers: 
1709         aol: 
1710           alt: Inicia sessió amb un AOL OpenID
1711           title: Inicia sessió amb AOL
1712         google: 
1713           alt: Inicia sessió amb un OpenID de Google
1714           title: Inicia sessió amb Google
1715         myopenid: 
1716           alt: Inicia sessió amb un myOpenID OpenID
1717           title: Inicia sessió amb myOpenID
1718         openid: 
1719           alt: Inicia sessió amb un URL d'OpenID
1720           title: Inicia sessió amb OpenID
1721         wordpress: 
1722           alt: Inicia sessió amb un Wordpress OpenID
1723           title: Inicia sessió amb Wordpress
1724         yahoo: 
1725           alt: Inicia sessió amb un OpenID Yahoo
1726           title: Inicia sessió amb Yahoo
1727       password: "Contrasenya:"
1728       register now: Registreu-vos-hi ara
1729       remember: "Recorda'm:"
1730       title: Accés
1731       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1732       with openid: "Alternativament, utilitzeu el vostre OpenID per iniciar sessió:"
1733       with username: "Ja teniu un compte de l'OpenStreetMap? Incieu sessió amb el nom d'usuari i contrasenya:"
1734     logout: 
1735       heading: Tanca la sessió d'OpenStreetMap
1736       logout_button: Tanca la sessió
1737       title: Tanca la sessió
1738     lost_password: 
1739       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1740       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1741       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1742       new password button: Restableix la contrasenya
1743       notice email cannot find: Podria no trobar aquesta adreça de correu.
1744       notice email on way: Lamentem que l'hàgiu perdut :-( però us hem enviat un correu, així podreu restaurar-la ràpidament.
1745       title: contrasenya perduda
1746     make_friend: 
1747       already_a_friend: Que ja sou amics amb %{name}.
1748       button: Afegeix als amics
1749       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1750       heading: Voleu afegir % {user} com un amic?
1751       success: "%{name} és ara el vostre amic!"
1752     new: 
1753       confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu electrònic:"
1754       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1755       contact_webmaster: Contacteu amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmestre</a> per gestionar la creació d'un compte - intentarem tractar la sol·licitud tan aviat com sigui possible.
1756       continue: Continua
1757       display name: "Nom visible:"
1758       display name description: El nom d'usuari que es motrarà públicament. El podeu canviar més endavant a les preferències.
1759       email address: "Adreça de correu:"
1760       fill_form: Ompliu el formulari i us enviarem un correu electrònic per activar el vostre compte.
1761       flash create success message: Gràcies per registrar-vos. Hem enviat un bitllet de confirmació a %{email} i tan aviat com confirmeu el vostre compte podreu cartografiar.<br><br>Si utilitzeu un sistema contra el correu brossa que envia sol·licituds de confirmació, assegureu-vos d'autoritzar l'adreça webmaster@openstreetmap.org, ja que no som capaços de respondre qualsevol sol·licitud de confirmació.
1762       flash welcome: Gràcies per enregistar-vos. Us hem enviat un missatge de benvinguda a %{email} amb alguns consells sobre com començar.
1763       heading: Crea un compte d'usuari
1764       license_agreement: Quan confirmeu el compte, heu d'acceptar els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col·laboracio</a>.
1765       no_auto_account_create: No us podem crear automàticament un compte.
1766       not displayed publicly: No es mostrarà públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1767       openid: "%{logo} OpenID:"
1768       openid association: "<p>El vostre OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nou a l'OpenStreetMap, creeu un compte utilitzant el formulari següent.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, podeu iniciar sessió amb el vostre compte\n    utilitzant el nom d'usuari i contrasenya i aleshores associeu el compte\n    amb el vostre compte OpenID a les preferències d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1769       openid no password: Amb l'OpenID no es requereix contrasenya, però algunes eines extres o el servidor encara poden necessitar-la.
1770       password: "Contrasenya:"
1771       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1772       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1773       title: Crea un compte
1774       use openid: Alternativament, utilitzeu %{logo} OpenID per iniciar sessió
1775     no_such_user: 
1776       body: No hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç on heu fet clic és incorrecte.
1777       heading: L'usuari %{user} no existeix
1778       title: Aquest usuari no existeix
1779     popup: 
1780       friend: Amic
1781       nearby mapper: «Mapador» proper
1782       your location: La vostra ubicació
1783     remove_friend: 
1784       button: Suprimeix dels amics
1785       heading: Voleu suprimir %{user} dels amics?
1786       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1787       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1788     reset_password: 
1789       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1790       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1791       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1792       heading: Restableix la contrasenya per %{user}
1793       password: "Contrasenya:"
1794       reset: Restableix la contrasenya
1795       title: Restableix la contrasenya
1796     set_home: 
1797       flash success: Localització de casa desat correctament
1798     suspended: 
1799       body: "<p>\n  El vostre compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si desitgeu discutir això.\n</p>"
1800       heading: Compte suspès
1801       title: Compte suspès
1802       webmaster: per a administradors web
1803     terms: 
1804       agree: D'acord
1805       consider_pd: A més de l'acord de dalt, considero que les meves contribucions han d'estar en el domini públic
1806       consider_pd_why: què és això?
1807       decline: Ho rebutjo
1808       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1809       heading: "Termes de col·laboració:"
1810       legale_names: 
1811         france: França
1812         italy: Itàlia
1813         rest_of_world: Resta del món
1814       legale_select: "Seleccioneu el vostre estat de residència:"
1815       read and accept: Llegeiu l'acord de sota i premeu el botó D'acord per confirmar que accepteu els termes d'aquest acord per a les vostres contribucions existents i futures.
1816       title: "Termes de col·laboració:"
1817       you need to accept or decline: Llegiu i després accepteu o rebutgeu els termes per a nous col·laboradors per continuar.
1818     view: 
1819       activate_user: activa aquest usuari
1820       add as friend: afegeix com a amic
1821       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1822       block_history: blocs rebuts
1823       blocks by me: blocs per mi
1824       blocks on me: blocs en mi
1825       comments: comentaris
1826       confirm: Confirma
1827       confirm_user: confirma aquest usuari
1828       create_block: bloca aquest usuari
1829       created from: "Creat a partir de:"
1830       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1831       ct declined: Declinats
1832       ct status: "Termes del col·laborador:"
1833       ct undecided: No decidit
1834       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1835       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1836       description: Descripció
1837       diary: diari
1838       edits: modificacions
1839       email address: "Adreça de correu:"
1840       friends_changesets: conjunts de canvis dels vostres amics
1841       friends_diaries: entrades de diari dels amics
1842       hide_user: amagar aquest usuari
1843       if set location: Podeu configurar la vostra ubicació a la pàgina %{settings_link} per veure els usuaris propers a vostè.
1844       km away: "%{count}km de distància"
1845       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1846       m away: "%{count}m de distància"
1847       mapper since: "Cartografiant des de:"
1848       moderator_history: blocs donats
1849       my comments: els meus comentaris
1850       my diary: el meu diari
1851       my edits: les meves edicions
1852       my notes: les meves notes de mapa
1853       my settings: les meves preferències
1854       my traces: les meves traces
1855       nearby users: Altres usuaris propers
1856       nearby_changesets: conjunts de canvis dels usuaris propers
1857       nearby_diaries: entrades de diari dels usuaris propers
1858       new diary entry: Nova entrada del diari
1859       no friends: No has afegit cap amics encara.
1860       no nearby users: Encra no hi ha cap altre usuari reconegui cartografiar prop.
1861       notes: notes de mapa
1862       oauth settings: configuració OAuth
1863       remove as friend: elimina com a amic
1864       role: 
1865         administrator: Aquest usuari és administrador
1866         grant: 
1867           administrator: Concedir accés d'administrador
1868           moderator: Concedir accés de moderador
1869         moderator: Aquest usuari és moderador
1870         revoke: 
1871           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1872           moderator: Revocar l'accés de moderador
1873       send message: envia el missatge
1874       settings_link_text: preferències
1875       spam score: "Spam Puntuació:"
1876       status: "Estat:"
1877       traces: traces
1878       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1879       user location: Ubicació de l'usuari
1880       your friends: Els vostres amics
1881   user_block: 
1882     blocks_by: 
1883       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1884       heading: Llista de blocs %{name}
1885       title: Blocs %{name}
1886     blocks_on: 
1887       empty: "%{name} no ha estat blocat encara."
1888       heading: Llista de quadres a %{name}
1889       title: Blocs en %{name}
1890     create: 
1891       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1892       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1893       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1894     edit: 
1895       back: Mostra tots els blocs
1896       heading: Bloc d'edició en %{name}
1897       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1898       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1899       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1900       show: Mostra el bloc
1901       submit: Bloc d'Actualització
1902       title: Bloc d'edició en %{name}
1903     filter: 
1904       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1905       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1906     helper: 
1907       time_future: Finalitza en %{time}.
1908       time_past: Va acabar fa %{time}.
1909       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1910     index: 
1911       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1912       heading: Llista de quadres de l'usuari
1913       title: Blocs de l'usuari
1914     model: 
1915       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1916       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1917     new: 
1918       back: Mostra tots els blocs
1919       heading: Creació de bloc %{name}
1920       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1921       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloca des de l'API.
1922       reason: La raó per què està sent blocat %{name}. Manteniu la tranquil·litat i sigueu raonable com sigui possible, donant tants detalls com sigui possible sobre la situació, recordeu que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que intenteu utilitzar termes de comuns.
1923       submit: Crear bloc
1924       title: Creació de bloc %{name}
1925       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'aturés.
1926       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1927     not_found: 
1928       back: Torna a l'índex
1929       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1930     partial: 
1931       confirm: N'esteu segur?
1932       creator_name: Creador
1933       display_name: S'ha blocat l'usuari
1934       edit: Modifica
1935       next: Endavant »
1936       not_revoked: (no revocat)
1937       previous: « Enrere
1938       reason: Motiu del blocatge
1939       revoke: Revoca!
1940       revoker_name: Revocat per
1941       show: Mostra
1942       showing_page: Pàgina %{page}
1943       status: Estat
1944     period: 
1945       one: 1 hora
1946       other: "%{count} hores"
1947     revoke: 
1948       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1949       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
1950       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
1951       past: Aquest blocatge va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
1952       revoke: Revoca!
1953       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
1954       title: Revocació de bloc en %{block_on}
1955     show: 
1956       back: Mostra tots els blocs
1957       confirm: N'esteu segur?
1958       edit: Edició
1959       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1960       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
1961       reason: "Motiu del blocatge:"
1962       revoke: Revoca-ho!
1963       revoker: "Revoker:"
1964       show: Mostra
1965       status: Estat
1966       time_future: Finalitza en %{time}
1967       time_past: Va acabar fa %{time}
1968       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1969     update: 
1970       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
1971       success: Bloc d'actualització.
1972   user_role: 
1973     filter: 
1974       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
1975       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
1976       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
1977       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
1978     grant: 
1979       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{role}" a l'usuari "%{name}"?
1980       confirm: Confirma
1981       fail: Podria concedeix paper "%{role}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1982       heading: Confirmi la concessió de rol
1983       title: Confirmi la concessió de rol
1984     revoke: 
1985       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
1986       confirm: Confirma
1987       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{role}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1988       heading: Confirmar revocació de rol
1989       title: Confirmar revocació de rol