Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Кориснички жетон
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         note: Уреди белешка
126         relation: Уреди однос
127         way: Уреди пат
128       larger: 
129         area: Погледај го просторот на поголема карта
130         node: Погледај го јазолот на поголема карта
131         note: Погледај ја белешката на поголема карта
132         relation: Вид. односот на поголема карта
133         way: Погледај го патот на поголема карта
134       loading: Вчитувам...
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
138         next_node_tooltip: Следен јазол
139         next_note_tooltip: Следна белешка
140         next_relation_tooltip: Следен однос
141         next_way_tooltip: Следен пат
142         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
143         prev_node_tooltip: Претходен јазол
144         prev_note_tooltip: Претходна белешка
145         prev_relation_tooltip: Претходен однос
146         prev_way_tooltip: Претходен пат
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
149         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
151     node: 
152       download_xml: Преземи XML
153       edit: Уреди јазол
154       node: Јазол
155       node_title: "Јазол: %{node_name}"
156       view_history: Погл. историја
157     node_details: 
158       coordinates: "Координати:"
159       part_of: "Дел од:"
160     node_history: 
161       download_xml: Преземи XML
162       node_history: Историја на јазолот
163       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
164       view_details: Погл. подробности
165     not_found: 
166       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
167       type: 
168         changeset: измени
169         node: јазол
170         relation: однос
171         way: пат
172     note: 
173       at_by_html: пред %{when} од %{user}
174       at_html: пред %{when}
175       closed: "Затворена:"
176       closed_title: "Решена белешка: %{note_name}"
177       comments: "Коментари:"
178       description: "Опис:"
179       last_modified: "Последна промена:"
180       open_title: "Нерешена белешка: %{note_name}"
181       opened: "Отворена:"
182       title: Белешка
183     paging_nav: 
184       of: од
185       showing_page: страница
186     redacted: 
187       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
188       redaction: Редакција %{id}
189       type: 
190         node: јазол
191         relation: однос
192         way: пат
193     relation: 
194       download_xml: Преземи XML
195       relation: Однос
196       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
197       view_history: Погл. историја
198     relation_details: 
199       members: "Членови:"
200       part_of: "Дел од:"
201     relation_history: 
202       download_xml: Преземи XML
203       relation_history: Историја на односот
204       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
205       view_details: Погл. подробности
206     relation_member: 
207       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
208       type: 
209         node: Јазол
210         relation: Однос
211         way: Пат
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Податоци
214       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
215       details: Подробно
216       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
217       hide_areas: Скриј подрачја
218       history_for_feature: Историја за %{feature}
219       load_data: Вчитај ги податоците
220       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
221       loading: Вчитувам...
222       manually_select: Рачно изберете друга површина
223       notes_layer_name: Прелистај белешки
224       object_list: 
225         api: Retrieve this area from the API
226         back: Назад на списокот на предмети
227         details: Подробно
228         heading: Список на предмети
229         history: 
230           type: 
231             node: Јазол %{id}
232             way: Пат %{id}
233         selected: 
234           type: 
235             node: Јазол %{id}
236             way: Пат %{id}
237         type: 
238           node: Јазол
239           way: Пат
240       private_user: приватен корисник
241       show_areas: Прикажи подрачја
242       show_history: Прикажи историја
243       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
244       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
245       wait: Почекајте...
246       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
247     tag_details: 
248       tags: "Ознаки:"
249       wiki_link: 
250         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
251         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
252       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
253     timeout: 
254       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
255       type: 
256         changeset: менувач
257         node: јазол
258         relation: однос
259         way: пат
260     way: 
261       download_xml: Преземи XML
262       edit: Уреди пат
263       view_history: Погл. историја
264       way: Пат
265       way_title: "Пат: %{way_name}"
266     way_details: 
267       also_part_of: 
268         one: дел од патот %{related_ways}
269         other: дел од патиштата %{related_ways}
270       nodes: Јазли
271       part_of: "Дел од:"
272     way_history: 
273       download_xml: Преземи XML
274       view_details: Погл. подробности
275       way_history: Историја на патот
276       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
277   changeset: 
278     changeset: 
279       anonymous: Анонимен
280       big_area: (голема)
281       no_comment: (нема)
282       no_edits: (нема уредувања)
283       show_area_box: прикажи рамка на површина
284       still_editing: (сè уште уредува)
285       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
286     changeset_paging_nav: 
287       next: Следно »
288       previous: « Претходно
289       showing_page: Страница %{page}
290     changesets: 
291       area: Површина
292       comment: Коментар
293       id: Назнака
294       saved_at: Зачувано во
295       user: Корисник
296     list: 
297       description: Прелистување на скорешните промени на картата
298       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
299       description_friend: Измени на ваши пријатели
300       description_nearby: Измени од соседни корисници
301       description_user: Измени на %{user}
302       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
303       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
304       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
305       heading: Измени
306       heading_bbox: Измени
307       heading_friend: Измени
308       heading_nearby: Измени
309       heading_user: Измени
310       heading_user_bbox: Измени
311       title: Измени
312       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
313       title_friend: Измени на ваши пријатели
314       title_nearby: Измени од соседни корисници
315       title_user: Измени на %{user}
316       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
317     timeout: 
318       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
319   diary_entry: 
320     comments: 
321       ago: пред %{ago}
322       comment: Коментар
323       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
324       newer_comments: Понови коментари
325       older_comments: Постари коментари
326       post: Објава
327       when: Кога
328     diary_comment: 
329       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
330       confirm: Потврди
331       hide_link: Скриј го коментаров
332     diary_entry: 
333       comment_count: 
334         one: "%{count} коментар"
335         other: "%{count} коментари"
336         zero: Нема коментари
337       comment_link: Коментирај на оваа ставка
338       confirm: Потврди
339       edit_link: Уреди ја оваа ставка
340       hide_link: Скриј ја ставкава
341       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
342       reply_link: Одговори на оваа ставка
343     edit: 
344       body: "Содржина:"
345       language: "Јазик:"
346       latitude: Геог. ширина
347       location: "Местоположба:"
348       longitude: Геог. должина
349       marker_text: Место на дневничкиот запис
350       save_button: Зачувај
351       subject: "Наслов:"
352       title: Уреди дневничка ставка
353       use_map_link: покажи на карта
354     feed: 
355       all: 
356         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
357         title: Дневнички ставки
358       language: 
359         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
360         title: Дневнички ставки на %{language_name}
361       user: 
362         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
363         title: Дневнички ставки на %{user}
364     list: 
365       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
366       new: "Нов дневнички запис:"
367       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
368       newer_entries: Понови ставки
369       no_entries: Нема дневнички ставки
370       older_entries: Постари ставки
371       recent_entries: Скорешни дневнички записи
372       title: Дневници на корисници
373       title_friends: Дневници на пријателите
374       title_nearby: Дневници на соседните корисници
375       user_title: Дневник на %{user}
376     location: 
377       edit: Уреди
378       location: "Местоположба:"
379       view: Преглед
380     new: 
381       title: Нова дневничка ставка
382     no_such_entry: 
383       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
384       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
385       title: Нема таква дневничка ставка
386     view: 
387       leave_a_comment: Пиши коментар
388       login: Најава
389       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
390       save_button: Зачувај
391       title: Дневникот на %{user} | %{title}
392       user_title: дневник на %{user}
393   editor: 
394     default: По основно (моментално %{name})
395     id: 
396       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
397       name: iD
398     potlatch: 
399       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
400       name: Potlatch 1
401     potlatch2: 
402       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
403       name: Potlatch 2
404     remote: 
405       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
406       name: Далечинско управување
407   export: 
408     start: 
409       add_marker: Додај бележник на картата
410       area_to_export: Простор за извоз
411       embeddable_html: Вметнат HTML код
412       export_button: Извези
413       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
414       format: Формат
415       format_to_export: Формат за извоз
416       image_size: Големина на сликата
417       latitude: Г.Ш.
418       licence: Лиценца
419       longitude: Г.Д.
420       manually_select: Рачно изберете друга површина
421       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
422       max: макс.
423       options: Нагодувања
424       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
425       output: Излезни податоци
426       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
427       scale: Размер
428       too_large: 
429         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
430         heading: Подрачјето е преголемо
431       zoom: Приближи
432     start_rjs: 
433       add_marker: Стави бележник на картата
434       change_marker: Смени позиција на бележникот
435       click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
436       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
437       export: Извоз
438       manually_select: Рачно изберете друг простор
439       view_larger_map: Преглед на поголема карта
440   geocoder: 
441     description: 
442       title: 
443         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
444         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
445       types: 
446         cities: Градови
447         places: Места
448         towns: Гратчиња
449     direction: 
450       east: источно
451       north: северно
452       north_east: североисточно
453       north_west: северозападно
454       south: јужно
455       south_east: југоисточно
456       south_west: југозападно
457       west: западно
458     distance: 
459       one: околу 1 км
460       other: околу %{count} км
461       zero: помалку од 1 км
462     results: 
463       more_results: Повеќе резултати
464       no_results: Не пронајдов ништо
465     search: 
466       title: 
467         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
468         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
469         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
470         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
471         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
472         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
473     search_osm_nominatim: 
474       admin_levels: 
475         level10: Населбена граница
476         level2: Државна граница
477         level4: Покраинска граница
478         level5: Регионална граница
479         level6: Окружна граница
480         level8: Градска граница
481         level9: Селска граница
482       prefix: 
483         aeroway: 
484           aerodrome: Аеродром
485           apron: Рампа
486           gate: Порта
487           helipad: Хелиодром
488           runway: Писта
489           taxiway: Рулажна патека
490           terminal: Терминал
491         amenity: 
492           WLAN: Безжичен интернет
493           airport: Аеродром
494           arts_centre: Дом на уметности
495           artwork: Уметничко дело
496           atm: Банкомат
497           auditorium: Аудиториум
498           bank: Банка
499           bar: Бар
500           bbq: Скара
501           bench: Клупа
502           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
503           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
504           biergarten: Пивска градина
505           brothel: Бордел
506           bureau_de_change: Менувачница
507           bus_station: Автобуска станица
508           cafe: Кафуле
509           car_rental: Рент-а-кар
510           car_sharing: Изнајмување автомобил
511           car_wash: Автоперална
512           casino: Казино
513           charging_station: Напојна станица
514           cinema: Кино
515           clinic: Клиника
516           club: Клуб
517           college: Колеџ
518           community_centre: Центар на заедница
519           courthouse: Суд
520           crematorium: Крематориум
521           dentist: Забар
522           doctors: Доктори
523           dormitory: Студентски дом
524           drinking_water: Питка вода
525           driving_school: Автошкола
526           embassy: Амбасада
527           emergency_phone: Итен телефон
528           fast_food: Брза храна
529           ferry_terminal: Ферибот-терминал
530           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
531           fire_station: Пожарна
532           food_court: Штандови за брза храна
533           fountain: Фонтана
534           fuel: Гориво
535           grave_yard: Гробишта
536           gym: Теретана / фитнес
537           hall: Соборна сала
538           health_centre: Здравствен центар
539           hospital: Болница
540           hotel: Хотел
541           hunting_stand: Ловечка кула
542           ice_cream: Сладолед
543           kindergarten: Градинка
544           library: Библиотека
545           market: Пазар
546           marketplace: Пазар
547           mountain_rescue: Планинарско спасување
548           nightclub: Ноќен клуб
549           nursery: Јасли
550           nursing_home: Старечки дом
551           office: Канцеларија
552           park: Парк
553           parking: Паркинг
554           pharmacy: Аптека
555           place_of_worship: Верски објект
556           police: Полиција
557           post_box: Поштенско сандаче
558           post_office: Пошта
559           preschool: Претшколска установа
560           prison: Затвор
561           pub: Пивница
562           public_building: Јавен објект
563           public_market: Градски пазар
564           reception_area: Рецепција
565           recycling: Рециклирање
566           restaurant: Ресторан
567           retirement_home: Старечки дом
568           sauna: Сауна
569           school: Училиште
570           shelter: Засолниште
571           shop: Дуќан
572           shopping: Дуќани
573           shower: Туш
574           social_centre: Социјален центар
575           social_club: Друштвен клуб
576           studio: Студио
577           supermarket: Супермаркет
578           swimming_pool: Базен
579           taxi: Такси
580           telephone: Телефонска говорница
581           theatre: Театар
582           toilets: Тоалет
583           townhall: Градски дом
584           university: Универзитет
585           vending_machine: Вендинг-машина
586           veterinary: Ветеринарна клиника
587           village_hall: Месна заедница
588           waste_basket: Корпа за отпадоци
589           wifi: Безжичен интернет
590           youth_centre: Младински центар
591         boundary: 
592           administrative: Административна граница
593           census: Пописна граница
594           national_park: Национален парк
595           protected_area: Заштитено подрачје
596         bridge: 
597           aqueduct: Аквадукт
598           suspension: Висечки мост
599           swing: Вртечки мост
600           viaduct: Вијадукт
601           "yes": Мост
602         building: 
603           "yes": Градба
604         highway: 
605           bridleway: Коњски пат
606           bus_guideway: Автобуски шини
607           bus_stop: Автобуска постојка
608           byway: Спореден пат
609           construction: Автопат во изградба
610           cycleway: Велосипедска патека
611           emergency_access_point: Прва помош
612           footway: Тротоар
613           ford: Брод
614           living_street: Маалска улица
615           milestone: Милјоказ
616           minor: Помал спореден пат
617           motorway: Автопат
618           motorway_junction: Клучка
619           motorway_link: Приклучен пат
620           path: Патека
621           pedestrian: Пешачка патека
622           platform: Платформа
623           primary: Главен пат
624           primary_link: Главен пат
625           raceway: Тркачка патека
626           residential: Станбен
627           rest_area: Одмориште
628           road: Пат
629           secondary: Спореден пат
630           secondary_link: Спореден пат
631           service: Помошен пат
632           services: Крајпатен сервис
633           speed_camera: Брзиноловец
634           steps: Скалила
635           stile: Тарабен премин
636           tertiary: Третостепен пат
637           tertiary_link: Третостепен пат
638           track: Полски пат
639           trail: Патека
640           trunk: Магистрала
641           trunk_link: Магистрала
642           unclassified: Некласификуван пат
643           unsurfaced: Неасфалтиран пат
644         historic: 
645           archaeological_site: Археолошки локалитет
646           battlefield: Бојно поле
647           boundary_stone: Граничен камен
648           building: Градба
649           castle: Замок
650           church: Црква
651           fort: Утврдување
652           house: Куќа
653           icon: Икона
654           manor: Велепоседнички дом
655           memorial: Споменик
656           mine: Рудник
657           monument: Споменик
658           museum: Музеј
659           ruins: Рушевини
660           tower: Кула
661           wayside_cross: Крајпатен крст
662           wayside_shrine: Параклис
663           wreck: Бродолом
664         landuse: 
665           allotments: Парцели
666           basin: Котлина
667           brownfield: Угар
668           cemetery: Гробишта
669           commercial: Комерцијално подрачје
670           conservation: Заштитено земјиште
671           construction: Градилиште
672           farm: Фарма
673           farmland: Обработливо земјиште
674           farmyard: Земјоделски двор
675           forest: Шума
676           garages: Гаража
677           grass: Трева
678           greenfield: Неискористено земјиште
679           industrial: Индустриско подрачје
680           landfill: Депонија
681           meadow: Ливада
682           military: Воено подрачје
683           mine: Рудник
684           nature_reserve: Природен резерват
685           orchard: Овоштарник
686           park: Парк
687           piste: Писта
688           quarry: Каменолом
689           railway: Железница
690           recreation_ground: Рекреативен терен
691           reservoir: Резервоар
692           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
693           residential: Станбено подрачје
694           retail: Дуќани
695           road: Патно подрачје
696           village_green: Селско зеленило
697           vineyard: Лозници
698           wetland: Мочуриште
699           wood: Шума
700         leisure: 
701           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
702           bird_hide: Набљудувалиште за птици
703           common: Општествена земја
704           fishing: Рибарење
705           fitness_station: Технички преглед
706           garden: Градина
707           golf_course: Голф-терен
708           ice_rink: Лизгалиште
709           marina: Марина
710           miniature_golf: Миниголф
711           nature_reserve: Природен резерват
712           park: Парк
713           pitch: Спортски терен
714           playground: Детско игралиште
715           recreation_ground: Разонодно место
716           sauna: Сауна
717           slipway: Испуст
718           sports_centre: Спортски центар
719           stadium: Стадион
720           swimming_pool: Базен
721           track: Спортска патека
722           water_park: Аквапарк
723         military: 
724           airfield: Воено слетувалиште
725           barracks: Касарна
726           bunker: Бункер
727         mountain_pass: 
728           "yes": Планински превој
729         natural: 
730           bay: Залив
731           beach: Плажа
732           cape: ‘Рт
733           cave_entrance: Влез во пештера
734           channel: Канал
735           cliff: Гребен
736           crater: Кратер
737           dune: Дина
738           feature: Елемент
739           fell: Фел
740           fjord: Фјорд
741           forest: Шума
742           geyser: Гејзер
743           glacier: Глечер
744           heath: Голет
745           hill: Рид
746           island: Остров
747           land: Земја
748           marsh: Бара
749           moor: Пустара
750           mud: Кал
751           peak: Врв
752           point: Точка
753           reef: Гребен
754           ridge: Срт
755           river: Река
756           rock: Карпа
757           scree: Сип
758           scrub: Честак
759           shoal: Плитко место
760           spring: Извор
761           stone: Камен
762           strait: Проток
763           tree: Дрво
764           valley: Долина
765           volcano: Вулкан
766           water: Вода
767           wetland: Мочуриште
768           wetlands: Мочуриште
769           wood: Шума
770         office: 
771           accountant: Сметководител
772           architect: Архитект
773           company: Фирма
774           employment_agency: Агенција за вработување
775           estate_agent: Агенција за недвижности
776           government: Владина служба
777           insurance: Служба за осигурување
778           lawyer: Адвокат
779           ngo: НВО-канцеларија
780           telecommunication: Телекомуникациска служба
781           travel_agent: Туристичка агенција
782           "yes": Канцеларија
783         place: 
784           airport: Аеродром
785           city: Град
786           country: Земја
787           county: Округ
788           farm: Фарма
789           hamlet: Селце
790           house: Куќа
791           houses: Куќи
792           island: Остров
793           islet: Островче
794           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
795           locality: Месност
796           moor: Пустара
797           municipality: Општина
798           postcode: Поштенски број
799           region: Регион
800           sea: Море
801           state: Покраина
802           subdivision: Админ. подрачје
803           suburb: Населба
804           town: Град
805           unincorporated_area: Нездружено подрачје
806           village: Село
807         railway: 
808           abandoned: Напуштена железничка линија
809           construction: Железничка линија во изградба
810           disused: Напуштена железничка линија
811           disused_station: Напуштена железничка станица
812           funicular: Жичена железница
813           halt: Железничка постојка
814           historic_station: Историска железничка станица
815           junction: Железнички јазол
816           level_crossing: Надвозник
817           light_rail: Лека железница
818           miniature: Минијатурна железница
819           monorail: Едношинска линија
820           narrow_gauge: Теснолинејка
821           platform: Железнички перон
822           preserved: Зачувана железничка линија
823           spur: Железнички огранок
824           station: Железничка станица
825           subway: Метро станица
826           subway_entrance: Влез во метро
827           switch: Железнички пунктови
828           tram: Трамвајска линија
829           tram_stop: Трамвајска постојка
830           yard: Железничко депо
831         shop: 
832           alcohol: Алкохол на црно
833           antiques: Старинарница
834           art: Уметнички дуќан
835           bakery: Пекара
836           beauty: Козметика
837           beverages: Пијалоци
838           bicycle: Продавница за велосипеди
839           books: Книжарница
840           butcher: Месарница
841           car: Автосалон
842           car_parts: Автоделови
843           car_repair: Автосервис
844           carpet: Дуќан за теписи
845           charity: Добротворна продавница
846           chemist: Аптека
847           clothes: Дуќан за облека
848           computer: Продавница за сметачи
849           confectionery: Слаткарница
850           convenience: Бакалница
851           copyshop: Фотокопир
852           cosmetics: Козметика
853           department_store: Стоковна куќа
854           discount: Распродажен дуќан
855           doityourself: Направи-сам
856           dry_cleaning: Хемиско чистење
857           electronics: Електронска опрема
858           estate_agent: Недвижности
859           farm: Земјоделски дуќан
860           fashion: Бутик
861           fish: Рибарница
862           florist: Цвеќара
863           food: Продавница за храна
864           funeral_directors: Погребална служба
865           furniture: Мебел
866           gallery: Галерија
867           garden_centre: Градинарски центар
868           general: Колонијал
869           gift: Дуќан за подароци
870           greengrocer: Пиљара
871           grocery: Бакалница
872           hairdresser: Фризер
873           hardware: Алат и опрема
874           hifi: Аудиосистеми
875           insurance: Осигурително
876           jewelry: Јувелир
877           kiosk: Трафика
878           laundry: Пералница
879           mall: Трговски центар
880           market: Пазар
881           mobile_phone: Мобилни телефони
882           motorcycle: Моторцикли
883           music: Музички дуќан
884           newsagent: Весникара
885           optician: Оптичар
886           organic: Здрава храна
887           outdoor: Дуќан на отворено
888           pet: Домашни миленици
889           photo: Фотографски дуќан
890           salon: Салон
891           shoes: Обувки
892           shopping_centre: Трговски центар
893           sports: Спортски дуќан
894           stationery: Прибор и репроматеријали
895           supermarket: Супермаркет
896           toys: Продавница за играчки
897           travel_agency: Туристичка агенција
898           video: Видеотека
899           wine: Алкохолни пијалоци
900         tourism: 
901           alpine_hut: Планинска куќарка
902           artwork: Уметничко дело
903           attraction: Атракција
904           bed_and_breakfast: Полупансион
905           cabin: Колиба
906           camp_site: Камп
907           caravan_site: Автокамп
908           chalet: Брвнара
909           guest_house: Пансион
910           hostel: Хостел
911           hotel: Хотел
912           information: Информации
913           lean_to: Прилепена стреа
914           motel: Мотел
915           museum: Музеј
916           picnic_site: Излетничко место
917           theme_park: Забавен парк
918           valley: Долина
919           viewpoint: Видиковец
920           zoo: Зоолошка
921         tunnel: 
922           "yes": Тунел
923         waterway: 
924           artificial: Вештачки воден пат
925           boatyard: Чамцоградилиште
926           canal: Канал
927           connector: Слив
928           dam: Брана
929           derelict_canal: Запуштен канал
930           ditch: Канач
931           dock: Док
932           drain: Одвод
933           lock: Каналска брана
934           lock_gate: Каналска капија
935           mineral_spring: Минерален извор
936           mooring: Сидриште
937           rapids: Брзак
938           river: Река
939           riverbank: Кеј
940           stream: Поток
941           wadi: Вади
942           water_point: Пристап до вода
943           waterfall: Водопад
944           weir: Јаз
945   html: 
946     dir: ltr
947   javascripts: 
948     map: 
949       base: 
950         cycle_map: Велосипедска карта
951         mapquest: MapQuest Open
952         standard: Стандардна
953         transport_map: Сообраќајна карта
954     notes: 
955       new: 
956         add: Додај белешка
957         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
958       show: 
959         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
960         closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
961         closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
962         comment: Коментирај
963         comment_and_resolve: Коментирај и реши
964         commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
965         commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
966         hide: Скриј
967         opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
968         opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
969         permalink: Постојана врска
970         reactivate: Реактивирај
971         reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
972         reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
973         resolve: Решена
974     site: 
975       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
976       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
977       createnote_zoom_alert: Ќе мора да ја приближите картата за да можете да додадете белешка
978       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
979       edit_tooltip: Уредување на картата
980       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
981       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
982       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
983       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
984   layouts: 
985     community: Заедница
986     community_blogs: Блогови на заедницата
987     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
988     copyright: Авторски права и лиценца
989     documentation: Документација
990     documentation_title: Документација за проектот
991     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
992     donate_link_text: доброволен прилог
993     edit: Уреди
994     edit_with: Уреди со %{editor}
995     export: Извези
996     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
997     foundation: Фондација
998     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
999     gps_traces: GPS-траги
1000     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
1001     help: Помош
1002     help_centre: Центар за помош
1003     help_title: Помошна страница за проектот
1004     history: Историја
1005     home: дома
1006     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
1007     inbox_html: пораки (%{count})
1008     inbox_tooltip: 
1009       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
1010       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
1011       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
1012     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
1013     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1014     intro_2_download: преземање
1015     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
1016     intro_2_license: отворена лиценца
1017     intro_2_use: употреба
1018     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
1019     log_in: најави ме
1020     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1021     logo: 
1022       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1023     logout: одјава
1024     logout_tooltip: Одјава
1025     make_a_donation: 
1026       text: Дарувајте
1027       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1028     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1029     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1030     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1031     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1032     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1033     partners_partners: партнери
1034     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1035     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1036     sign_up: регистрација
1037     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1038     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1039     user_diaries: Кориснички дневници
1040     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1041     view: Карта
1042     view_tooltip: Види карта
1043     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
1044     wiki: Вики
1045     wiki_title: Помошна страница за проектот
1046     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1047   license_page: 
1048     foreign: 
1049       english_link: англискиот оригинал
1050       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1051       title: За овој превод
1052     legal_babble: 
1053       attribution_example: 
1054         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1055         title: Пример за наведување
1056       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1057       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1058       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1059       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1060       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1061       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1062       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1063       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1064       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1065       contributors_title_html: Нашите учесници
1066       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1067       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1068       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1069       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1070       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1071       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1072       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1073       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1074       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1075       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1076       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1077       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1078       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1079       more_title_html: Повеќе информации
1080       title_html: Авторски права и лиценца
1081     native: 
1082       mapping_link: почнете со изработка на карти
1083       native_link: македонската верзија
1084       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1085       title: За страницава
1086   message: 
1087     delete: 
1088       deleted: Пораката е избришана
1089     inbox: 
1090       date: Датум
1091       from: Од
1092       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1093       my_inbox: Моето сандаче
1094       new_messages: 
1095         one: "%{count} нова порака"
1096         other: "%{count} нови пораки"
1097       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1098       old_messages: 
1099         one: "%{count} стара порака"
1100         other: "%{count} стари пораки"
1101       outbox: за праќање
1102       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1103       subject: Наслов
1104       title: Примени
1105     mark: 
1106       as_read: Пораката е означена како прочитана
1107       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1108     message_summary: 
1109       delete_button: Избриши
1110       read_button: Означи како прочитано
1111       reply_button: Одговори
1112       unread_button: Означи како непрочитано
1113     new: 
1114       back_to_inbox: Назад во примени
1115       body: Содржина
1116       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1117       message_sent: Пораката е испратена
1118       send_button: Испрати
1119       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1120       subject: Наслов
1121       title: Испрати ја пораката
1122     no_such_message: 
1123       body: Нажалост нема порака со тој id.
1124       heading: Нема таква порака
1125       title: Нема таква порака
1126     outbox: 
1127       date: Датум
1128       inbox: примени пораки
1129       messages: 
1130         one: Имате %{count} испратена порака
1131         other: Имате %{count} испратени пораки
1132       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1133       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1134       outbox: за праќање
1135       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1136       subject: Наслов
1137       title: За праќање
1138       to: До
1139     read: 
1140       back_to_inbox: Назад во добиени
1141       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1142       date: Датум
1143       from: Од
1144       reply_button: Одговори
1145       subject: Наслов
1146       title: Прочитај ја пораката
1147       to: За
1148       unread_button: Означи како непрочитано
1149       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1150     reply: 
1151       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1152     sent_message_summary: 
1153       delete_button: Избриши
1154   note: 
1155     description: 
1156       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1157       closed_at_html: Решена пред %{when}
1158       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1159       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1160       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1161       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1162       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1163       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1164     entry: 
1165       comment: Коментар
1166       full: Целата белешка
1167     mine: 
1168       ago_html: пред %{when}
1169       created_at: Создадена
1170       creator: Создавач
1171       description: Опис
1172       heading: Белешки на %{user}
1173       id: Назнака
1174       last_changed: Изменета
1175       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1176       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1177     rss: 
1178       closed: затворена белешка (кај %{place})
1179       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1180       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1181       title: Белешки на OpenStreetMap
1182   notifier: 
1183     diary_comment_notification: 
1184       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1185       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1186       hi: Здраво %{to_user},
1187       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1188     email_confirm: 
1189       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1190     email_confirm_html: 
1191       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1192       greeting: Здраво,
1193       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1194     email_confirm_plain: 
1195       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1196       greeting: Здраво,
1197       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1198     friend_notification: 
1199       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1200       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1201       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1202       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1203     gpx_notification: 
1204       and_no_tags: и без ознаки.
1205       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1206       failure: 
1207         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1208         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1209         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1210         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1211         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1212       greeting: Здраво,
1213       success: 
1214         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1215         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1216       with_description: со описот
1217       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1218     lost_password: 
1219       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1220     lost_password_html: 
1221       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1222       greeting: Здраво,
1223       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1224     lost_password_plain: 
1225       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1226       greeting: Здраво,
1227       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1228     message_notification: 
1229       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1230       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1231       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1232       hi: Здраво %{to_user},
1233       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1234     note_comment_notification: 
1235       anonymous: Анонимен корисник
1236       closed: 
1237         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1238         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1239         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1240         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1241       commented: 
1242         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1243         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1244         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1245         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1246       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1247       greeting: Здраво,
1248     signup_confirm: 
1249       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1250       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1251       greeting: Здраво!
1252       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1253       welcome: Би сакале да ви пожелиме добредојде и да ви понудиме уште некои информации за да можете да почнете.
1254     signup_confirm_html: 
1255       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1256       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1257       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1258       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1259       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1260       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1261       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1262       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1263       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1264     signup_confirm_plain: 
1265       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1266       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1267       current_user: "Тука ќе најдете категориски список на корисници подредени според место:"
1268       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1269       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1270       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1271       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1272       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1273       user_wiki_page: Се препорачува да создадете корисничка страница и да ставите категорија за местото во кое се наоѓате, како на пр. [[Категорија:Корисници од Прилеп]].
1274       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1275       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1276   oauth: 
1277     oauthorize: 
1278       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1279       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1280       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1281       allow_write_api: ја менува картата.
1282       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1283       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1284       allow_write_notes: измена на белешки.
1285       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1286       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1287     revoke: 
1288       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1289   oauth_clients: 
1290     create: 
1291       flash: Информациите се успешно регистрирани
1292     destroy: 
1293       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1294     edit: 
1295       submit: Уреди
1296       title: Уредете ја апликацијата
1297     form: 
1298       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1299       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1300       allow_write_api: ја менува картата.
1301       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1302       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1303       allow_write_notes: измена на белешки.
1304       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1305       callback_url: URL-адреса за одѕив
1306       name: Име
1307       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1308       required: Се бара
1309       support_url: URL поддршка
1310       url: URL адреса на главната апликација
1311     index: 
1312       application: Назив на прил. програм
1313       issued_at: Издадено
1314       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1315       my_apps: Мои клиентни апликации
1316       my_tokens: Мои овластени апликации
1317       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1318       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1319       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1320       revoke: Поништи!
1321       title: Мои OAuth податоци
1322     new: 
1323       submit: Регистрирање
1324       title: Регистрирајте нова апликација
1325     not_found: 
1326       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1327     show: 
1328       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1329       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1330       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1331       allow_write_api: ја менува картата.
1332       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1333       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1334       allow_write_notes: измена на белешки.
1335       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1336       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1337       confirm: Дали сте сигурни?
1338       delete: Избриши клиент
1339       edit: Измени подробности
1340       key: "Потрошувачки клуч:"
1341       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1342       secret: "Потрошувачка тајна:"
1343       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1344       title: OAuth податоци за %{app_name}
1345       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1346     update: 
1347       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1348   printable_name: 
1349     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1350   redaction: 
1351     create: 
1352       flash: Редакцијата е создадена.
1353     destroy: 
1354       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1355       flash: Редакцијата е поништена.
1356       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1357     edit: 
1358       description: Опис
1359       heading: Уреди редакција
1360       submit: Зачувај редакција
1361       title: Уреди редакција
1362     index: 
1363       empty: Нема редакции.
1364       heading: Список на редакции
1365       title: Список на редакции
1366     new: 
1367       description: Опис
1368       heading: Внесете информации за новата редакција
1369       submit: Создај редакција
1370       title: Создавање на нова редакција
1371     show: 
1372       confirm: Дали сте сигурни?
1373       description: "Опис:"
1374       destroy: Отстрани ја редакцијава
1375       edit: Уреди ја редакцијава
1376       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1377       title: Приказ на редакција
1378       user: "Создавач:"
1379     update: 
1380       flash: Промените се зачувани.
1381   site: 
1382     edit: 
1383       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1384       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1385       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1386       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1387       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1388       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1389       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1390       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1391       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1392       user_page_link: корисничка страница
1393     index: 
1394       createnote: Додај белешка
1395       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1396       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1397       license: 
1398         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1399       permalink: Постојана врска
1400       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1401       shortlink: Кратка врска
1402     key: 
1403       map_key: Легенда
1404       map_key_tooltip: Легенда на картата
1405       table: 
1406         entry: 
1407           admin: Административна граница
1408           allotments: Парцели
1409           apron: 
1410             - Аеродромска платформа
1411             - терминал
1412           bridge: Црна линија = мост
1413           bridleway: Пешачко-влечен пат
1414           brownfield: Запуштено подрачје
1415           building: Значајно здание
1416           byway: Спореден пат
1417           cable: 
1418             - клупна жичарница
1419             - клупна жичарница
1420           cemetery: Гробишта
1421           centre: Спортски центар
1422           commercial: Комерцијално подрачје
1423           common: 
1424             - Општествена земја
1425             - ливада
1426           construction: Патишта во изградба
1427           cycleway: Велосипедска патека
1428           destination: Пристап до одредницата
1429           farm: Фарма
1430           footway: Пешачка патека
1431           forest: Шума
1432           golf: Голф-терен
1433           heathland: Голиште
1434           industrial: Индустриско подрачје
1435           lake: 
1436             - Езеро
1437             - резервоар
1438           military: Воено подрачје
1439           motorway: Автопат
1440           park: Парк
1441           permissive: Дозволив пристап
1442           pitch: Спортски терен
1443           primary: Главен пат
1444           private: Приватен пристап
1445           rail: Железница
1446           reserve: Природен резерват
1447           resident: Станбено подрачје
1448           retail: Трговско подрачје
1449           runway: 
1450             - Аеродромска писта
1451             - рулажна патека
1452           school: 
1453             - Училиште
1454             - универзитет
1455           secondary: Спореден пат
1456           station: Железничка станица
1457           subway: Метро
1458           summit: 
1459             - Врв
1460             - врв
1461           tourist: Туристичка атракција
1462           track: Патека
1463           tram: 
1464             - Лека железница
1465             - трамвај
1466           trunk: Главна сообраќајна артерија
1467           tunnel: Испрекината линија = тунел
1468           unclassified: Некласификуван пат
1469           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1470           wood: Шумичка
1471     markdown_help: 
1472       alt: Алтернативен текст
1473       first: Прва ставка
1474       heading: Наслов
1475       headings: Наслови
1476       image: Слика
1477       link: Врска
1478       ordered: Подреден список
1479       second: Втора ставка
1480       subheading: Поднаслов
1481       text: Текст
1482       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1483       unordered: Неподреден список
1484       url: URL
1485     richtext_area: 
1486       edit: Уреди
1487       preview: Преглед
1488     search: 
1489       search: Пребарај
1490       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1491       submit_text: ->
1492       where_am_i: Каде сум?
1493       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1494     sidebar: 
1495       close: Затвори
1496       search_results: Резултати од пребарувањето
1497   time: 
1498     formats: 
1499       blog: "%d %B %Y"
1500       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1501   trace: 
1502     create: 
1503       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1504       upload_trace: Подигни GPS-трага
1505     delete: 
1506       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1507     edit: 
1508       description: "Опис:"
1509       download: преземи
1510       edit: уреди
1511       filename: "Податотека:"
1512       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1513       map: карта
1514       owner: "Сопственик:"
1515       points: "Точки:"
1516       save_button: Сочувај промени
1517       start_coord: "Почетна координата:"
1518       tags: "Ознаки:"
1519       tags_help: одделено со запирка
1520       title: Ја уредувате трагата %{name}
1521       uploaded_at: "Подигнато во:"
1522       visibility: "Видливост:"
1523       visibility_help: што значи ова?
1524       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1525     list: 
1526       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1527       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1528       public_traces: Јавни GPS-траги
1529       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1530       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1531       your_traces: Ваши GPS-траги
1532     make_public: 
1533       made_public: Трагата е објавена
1534     offline: 
1535       heading: GPX-складиште вон интернет
1536       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1537     offline_warning: 
1538       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1539     trace: 
1540       ago: пред %{time_in_words_ago}
1541       by: од
1542       count_points: "%{count} точки"
1543       edit: уреди
1544       edit_map: Уредување
1545       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1546       in: во
1547       map: карта
1548       more: повеќе
1549       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1550       private: ПРИВАТНО
1551       public: ЈАВНО
1552       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1553       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1554       view_map: Погледај ја картата
1555     trace_form: 
1556       description: "Опис:"
1557       help: Помош
1558       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1559       tags: "Ознаки:"
1560       tags_help: одделено со запирка
1561       upload_button: Подигни
1562       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1563       visibility: "Видливост:"
1564       visibility_help: што значи ова?
1565       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1566     trace_header: 
1567       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1568       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1569       traces_waiting: 
1570         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1571         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1572       upload_trace: Подигни трага
1573     trace_optionals: 
1574       tags: Ознаки
1575     trace_paging_nav: 
1576       newer: Понови траги
1577       older: Постари траги
1578       showing_page: Страница %{page}
1579     view: 
1580       delete_track: Избриши ја трагава
1581       description: "Опис:"
1582       download: преземи
1583       edit: уреди
1584       edit_track: Уреди ја трагава
1585       filename: "Податотека:"
1586       heading: Ја гледате трагата %{name}
1587       map: карта
1588       none: Ништо
1589       owner: "Сопственик:"
1590       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1591       points: "Точки:"
1592       start_coordinates: "Почетна координата:"
1593       tags: "Ознаки:"
1594       title: Ја гледате трагата  %{name}
1595       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1596       uploaded: "Подигнато во:"
1597       visibility: "Видливост:"
1598     visibility: 
1599       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1600       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1601       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1602       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1603   user: 
1604     account: 
1605       contributor terms: 
1606         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1607         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1608         heading: "Услови за учество:"
1609         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1610         link text: што е ова?
1611         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1612         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1613       current email address: "Тековна е-пошта:"
1614       delete image: Отстрани тековна слика
1615       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1616       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1617       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1618       gravatar: 
1619         gravatar: Користи Gravatar
1620         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1621         link text: што е ова?
1622       home location: "Матична местоположба:"
1623       image: "Слика:"
1624       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1625       keep image: Задржи ја тековната слика
1626       latitude: Геог. ширина
1627       longitude: Геог. должина
1628       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1629       my settings: Мои прилагодувања
1630       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1631       new image: Додај слика
1632       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1633       openid: 
1634         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1635         link text: што е ова?
1636         openid: OpenID
1637       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1638       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1639       profile description: "Опис за профилот:"
1640       public editing: 
1641         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1642         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1643         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1644         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1645         enabled link text: што е ова?
1646         heading: "Јавно уредување:"
1647       public editing note: 
1648         heading: Јавно уредување
1649         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1650       replace image: Замени тековна слика
1651       return to profile: Назад кон профилот
1652       save changes button: Зачувај ги промените
1653       title: Уреди сметка
1654       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1655     confirm: 
1656       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1657       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1658       button: Потврди
1659       heading: Потврди корисничка сметка
1660       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1661       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1662       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1663       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1664     confirm_email: 
1665       button: Потврди
1666       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1667       heading: Потврди промена на е-пошта
1668       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1669       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1670     confirm_resend: 
1671       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1672       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1673     filter: 
1674       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1675     go_public: 
1676       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1677     list: 
1678       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1679       empty: Нема најдено такви корисници
1680       heading: Корисници
1681       hide: Скриј одбрани корисници
1682       showing: 
1683         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1684         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1685       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1686       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1687       title: Корисници
1688     login: 
1689       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1690       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1691       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1692       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1693       email or username: Е-пошта или корисничко име
1694       heading: Најава
1695       login_button: Најава
1696       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1697       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1698       no account: Немате сметка?
1699       openid: "%{logo} OpenID:"
1700       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1701       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1702       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1703       openid_providers: 
1704         aol: 
1705           alt: Најава со OpenID од AOL
1706           title: Најава со AOL
1707         google: 
1708           alt: Најава со OpenID од Google
1709           title: Најава со Google
1710         myopenid: 
1711           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1712           title: Најава со myOpenID
1713         openid: 
1714           alt: Најава со URL за OpenID
1715           title: Најава со OpenID
1716         wordpress: 
1717           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1718           title: Најава со Wordpress
1719         yahoo: 
1720           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1721           title: Најава со Yahoo
1722       password: "Лозинка:"
1723       register now: Регистрација
1724       remember: "Запомни ме:"
1725       title: Најава
1726       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1727       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1728       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1729     logout: 
1730       heading: Одјава од OpenStreetMap
1731       logout_button: Одјава
1732       title: Одјава
1733     lost_password: 
1734       email address: "Е-пошта:"
1735       heading: Ја заборавивте лозинката?
1736       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1737       new password button: Смени лозинка
1738       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1739       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1740       title: Загубена лозинка
1741     make_friend: 
1742       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1743       button: Додај како пријател
1744       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1745       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1746       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1747     new: 
1748       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1749       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1750       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1751       continue: Продолжи
1752       display name: "Име за приказ:"
1753       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1754       email address: "Е-пошта:"
1755       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1756       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1757       flash welcome: Ви благодариме што се регистриравте. Ви испративме порака на %{email} со некои совети за тоа како да почнете.
1758       heading: Создајте корисничка сметка
1759       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1760       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1761       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1762       openid: "%{logo} OpenID:"
1763       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1764       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1765       password: "Лозинка:"
1766       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1767       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1768       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1769       title: Направи сметка
1770       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1771     no_such_user: 
1772       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1773       heading: Корисникот %{user} не постои.
1774       title: Нема таков корисник
1775     popup: 
1776       friend: Пријател
1777       nearby mapper: Соседен картограф
1778       your location: Ваша местоположба
1779     remove_friend: 
1780       button: Отстрани од пријатели
1781       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1782       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1783       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1784     reset_password: 
1785       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1786       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1787       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1788       heading: Смени лозинка за %{user}
1789       password: "Лозинка:"
1790       reset: Смени лозинка
1791       title: Смени лозинка
1792     set_home: 
1793       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1794     suspended: 
1795       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1796       heading: Сметката е закочена
1797       title: Сметката е закочена
1798       webmaster: мреж. управник
1799     terms: 
1800       agree: Се согласувам
1801       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1802       consider_pd_why: Што е ова?
1803       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1804       decline: Одбиј
1805       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1806       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1807       heading: Услови на учество
1808       legale_names: 
1809         france: Франција
1810         italy: Италија
1811         rest_of_world: Остатокот од светот
1812       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1813       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1814       title: Услови на учество
1815       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1816     view: 
1817       activate_user: активирај го корисников
1818       add as friend: додај во пријатели
1819       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1820       block_history: примени блокови
1821       blocks by me: извршени болокови
1822       blocks on me: добиени блокови
1823       comments: коментари
1824       confirm: Потврди
1825       confirm_user: потврди го корисников
1826       create_block: блокирај го корисников
1827       created from: "Создадено од:"
1828       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1829       ct declined: Одбиен
1830       ct status: "Услови за учество:"
1831       ct undecided: Неодлучено
1832       deactivate_user: деактивирај го корисников
1833       delete_user: избриши го корисников
1834       description: Опис
1835       diary: дневник
1836       edits: уредувања
1837       email address: Е-пошта
1838       friends_changesets: измени на пријателите
1839       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1840       hide_user: скриј го корисников
1841       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1842       km away: "%{count} км од вас"
1843       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1844       m away: "%{count} м од вас"
1845       mapper since: "Картограф од:"
1846       moderator_history: дадени блокови
1847       my comments: мои коментари
1848       my diary: мојот дневник
1849       my edits: мои уредувања
1850       my notes: мои белешки
1851       my settings: мои прилагодувања
1852       my traces: мои траги
1853       nearby users: Други соседни корисници
1854       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1855       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1856       new diary entry: нова ставка во дневникот
1857       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1858       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1859       notes: белешки
1860       oauth settings: oauth поставки
1861       remove as friend: отстрани од пријатели
1862       role: 
1863         administrator: Овој корисник е администратор
1864         grant: 
1865           administrator: Додели администраторски пристап
1866           moderator: Додели модераторски пристап
1867         moderator: Овој корисник е модератор
1868         revoke: 
1869           administrator: Лиши од администраторски пристап
1870           moderator: Лиши од модераторски пристап
1871       send message: испрати порака
1872       settings_link_text: прилагодувања
1873       spam score: "Оцена за спам:"
1874       status: "Статус:"
1875       traces: траги
1876       unhide_user: покажи го корисникот
1877       user location: Местоположба на корисникот
1878       your friends: Ваши пријатели
1879   user_block: 
1880     blocks_by: 
1881       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1882       heading: Список на блокови од %{name}
1883       title: Блокови од %{name}
1884     blocks_on: 
1885       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1886       heading: Список на блокови за %{name}
1887       title: Блокови за %{name}
1888     create: 
1889       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1890       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1891       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1892     edit: 
1893       back: Преглед на сите блокови
1894       heading: Уредување на блок за %{name}
1895       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1896       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1897       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1898       show: Преглед на овој блок
1899       submit: Поднови го блокот
1900       title: Уредување на блок за %{name}
1901     filter: 
1902       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1903       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1904     helper: 
1905       time_future: Истекува за %{time}.
1906       time_past: Истечено пред %{time}.
1907       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1908     index: 
1909       empty: Досега сè уште нема блокови.
1910       heading: Список на кориснички блокови
1911       title: Кориснички блокови
1912     model: 
1913       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1914       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1915     new: 
1916       back: Преглед на сите блокови
1917       heading: Правење на блок за %{name}
1918       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1919       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1920       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1921       submit: Направи блок
1922       title: Правење на блок за %{name}
1923       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1924       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1925     not_found: 
1926       back: Назад кон индексот
1927       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1928     partial: 
1929       confirm: Дали сте сигурни?
1930       creator_name: Создавач
1931       display_name: Блокиран корисник
1932       edit: Уреди
1933       next: Следна »
1934       not_revoked: (не се поништува)
1935       previous: « Претходна
1936       reason: Причина за блокирање
1937       revoke: Поништи!
1938       revoker_name: "Поништил:"
1939       show: Прикажи
1940       showing_page: Страница %{page}
1941       status: Статус
1942     period: 
1943       one: 1 час
1944       other: "%{count} час"
1945     revoke: 
1946       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1947       flash: Овој блок е поништен.
1948       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1949       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1950       revoke: Поништи!
1951       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1952       title: Поништување на блок за %{block_on}
1953     show: 
1954       back: Преглед на сите блокови
1955       confirm: Дали сте сигурни?
1956       edit: Уреди
1957       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1958       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1959       reason: "Причина за блокирање:"
1960       revoke: Поништи!
1961       revoker: "Поништувач:"
1962       show: Прикажи
1963       status: Статус
1964       time_future: Уредувања во %{time}
1965       time_past: Истечено пред %{time}
1966       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1967     update: 
1968       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1969       success: Блокот е изменет.
1970   user_role: 
1971     filter: 
1972       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1973       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1974       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1975       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1976     grant: 
1977       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1978       confirm: Потврди
1979       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1980       heading: Потврди доделување на улога
1981       title: Потврди доделување на улога
1982     revoke: 
1983       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1984       confirm: Потврди
1985       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1986       heading: Потврди лишување од улога
1987       title: Потврди лишување од улога