Fix text direction for Japanese
[rails.git] / config / locales / cy.yml
1 # Messages for Welsh (Cymraeg)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Cymrodor
6 # Author: Robin Owain
7 ---
8 cy:
9   time:
10     formats:
11       friendly: '%e %B %Y at %H:%M'
12   helpers:
13     submit:
14       diary_comment:
15         create: Cadw
16       diary_entry:
17         create: Cyhoeddi
18       message:
19         create: Anfon
20       client_application:
21         create: Cofrestru
22         update: Golygu
23       trace:
24         create: Uwchlwytho
25         update: Cadw Newidiadau
26   activerecord:
27     models:
28       acl: Rhestr Rheoli Mynediad
29       changeset: Changeset
30       changeset_tag: Tag Changeset
31       country: Gwlad
32       diary_comment: Nodyn Dyddiadur
33       diary_entry: Cofnod Dyddiadur
34       friend: Ffrind
35       language: Iaith
36       message: Neges
37       node: Nod
38       node_tag: Tag Nod
39       notifier: Hysbysydd
40       old_node: Hen Nod
41       old_node_tag: Tag Hen Nod
42       old_relation: Hen Berthynas
43       old_relation_member: Aelod o Hen Berthynas
44       old_relation_tag: Tag Hen Berthynas
45       old_way: Hen Lwybr
46       old_way_node: Nod Hen Ffordd
47       old_way_tag: Tag Hen Ffordd
48       relation: Perthynas
49       relation_member: Aelod Perthynol
50       relation_tag: Tag Perthynas
51       session: Sesiwn
52       trace: Dargopïo
53       tracepoint: Pwynt Dargopïo
54       tracetag: Tag Dargopïo
55       user: Defnyddiwr
56       user_preference: Dewis Defnyddiwr
57       user_token: Tocyn Defnyddiwr
58       way: Llwybr
59       way_node: Cwgn Llwybr
60       way_tag: Tag Llwybr
61     attributes:
62       diary_comment:
63         body: Corff
64       diary_entry:
65         user: Defnyddiwr
66         title: Pwnc
67         latitude: Lledred
68         longitude: Hydred
69         language: Iaith
70       friend:
71         user: Defnyddiwr
72         friend: Ffrind
73       trace:
74         user: Defnyddiwr
75         visible: Gweladwy
76         name: Enw
77         size: Maint
78         latitude: Lledred
79         longitude: Hydred
80         public: Cyhoeddus
81         description: Disgrifiad
82       message:
83         sender: Danfonwr
84         title: Pwnc
85         body: Corff
86         recipient: Derbyniwr
87       user:
88         email: Ebost
89         active: Gweithredol
90         display_name: Dangos Enw
91         description: Disgrifiad
92         languages: Ieithoedd
93         pass_crypt: Cyfrinair
94   editor:
95     default: (currently %{name}) diofyn
96     potlatch:
97       name: Potlatch 1
98       description: Potlatch 1 (golygygu gyda'r porwr)
99     id:
100       name: iD
101       description: iD (golygydd y porwr)
102     potlatch2:
103       name: Potlatch 2
104       description: Potlatch 2 (golygu gyda'r porwr)
105     remote:
106       name: Rheolaeth o bell
107       description: Pellreolwr (JOSM neu Merkaartor)
108   api:
109     notes:
110       comment:
111         commented_at_html: Diweddarwyd %{when}
112         commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when}gan %{user}
113       rss:
114         title: Nodiadau OpenStreetMap
115       entry:
116         comment: Sylw
117         full: Nodyn llawn
118   browse:
119     created: Crewyd
120     closed: Wedi cau
121     created_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
122     closed_html: Caewyd <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
123     created_by_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> gan %{user}
124     deleted_by_html: Dilewyd <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> gan %{user}
125     edited_by_html: Golygwyd <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> gan %{user}
126     closed_by_html: Caewyd <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> gan %{user}
127     version: Fersiwn
128     in_changeset: Set-newid
129     anonymous: dienw
130     no_comment: (dim sylw)
131     part_of: Rhan o
132     download_xml: Lawrlwytho XML
133     view_history: Gweld yr Hanes
134     view_details: Gweld Manylion
135     location: Lleoliadː
136     changeset:
137       title: '%{id}'
138       belongs_to: Awdur
139       node: Cygnau (%{count})
140       node_paginated: Cygnau (%{x}-%{y} o %{count})
141       way: Llwybrau %{count}
142       way_paginated: Llwybrau (%{x}-%{y} o %{count})
143       relation: Perthynas %{count}
144       relation_paginated: Perthynas (%{x}-%{y} o %{count})
145       comment: Sylwadau (%{count})
146       hidden_commented_by: Sylw cudd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
147       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
148       changesetxml: Set-newid XML
149       osmchangexml: osmChange XML
150       feed:
151         title: Set-newid %{id}
152         title_comment: Set-newid %{id} - %{comment}
153       join_discussion: Mewngofnodwch i ymuno yn y sgwrs
154       discussion: Sgwrs
155     node:
156       title: 'Nod: %{name}'
157       history_title: 'Hanes y Nod: %{name}'
158     way:
159       title: 'Llwybr: %{name}'
160       history_title: 'Hanes Llwybr: %{name}'
161       nodes: Nodau
162       also_part_of:
163         one: rhan o'r ffordd %{related_ways}
164         other: rhan o'r ffyrdd %{related_ways}
165     relation:
166       title: 'Perthynas: %{name}'
167       history_title: 'Hanes y Perthynas: %{name}'
168       members: Aelodau
169     relation_member:
170       entry_role: '%{type} %{name} fel %{role}'
171       type:
172         node: Nod
173         way: Llwybr
174         relation: Perthynas
175     containing_relation:
176       entry: Perthynas %{relation_name}
177       entry_role: Perthynas %{relation_name} (fel %{relation_role})
178     not_found:
179       sorry: 'Ymddiheurwn, ni ellir canfod %{type} #%{id}.'
180       type:
181         node: nod
182         way: llwybr
183         relation: perthynas
184         changeset: set-newid
185         note: nod
186     timeout:
187       sorry: Cymerodd yn rhy hir i adalw data math %{type} (gydag ID %{id})!
188       type:
189         node: nod
190         way: llwybr
191         relation: perthynas
192         changeset: set-newid
193         note: nodyn
194     redacted:
195       redaction: Golygiad %{id}
196       message_html: Ni ellir dangos %{version} o math %{type} gan iddo gael ei olygu.
197         Gweler %{redaction_link} am y manylion.
198       type:
199         node: nod
200         way: llwybr
201         relation: perthynas
202     start_rjs:
203       feature_warning: Wrthi'n llwytho nodweddio %{num_features}, a all arafu eich
204         porwr. Wyt ti'n sicr dy fod am weld y data?
205       load_data: Llwytho Data
206       loading: Yn llwytho...
207     tag_details:
208       tags: Tagiau
209       wiki_link:
210         key: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}
211         tag: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}=%{value}
212       wikidata_link: Eitem %{page} ar Wikidata
213       wikipedia_link: Erthygl %{page} ar Wicipedia
214       telephone_link: Galw %{phone_number}
215     note:
216       title: 'Nodyn: %{id}'
217       new_note: Nodyn Newydd
218       description: Disgrifiad
219       open_title: '#%{note_name} heb ei ddatrus'
220       closed_title: '#%{note_name} wedi''i ddatrus'
221       hidden_title: Nodyn cudd %{note_name}
222       open_by: Crëwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
223       open_by_anonymous: Crëwyd yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
224       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
225       commented_by_anonymous: Sylw yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn
226         ôl</abbr>
227       closed_by: Wedi'i ddatrus gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn
228         ôl</abbr>
229       closed_by_anonymous: Wedi ei ddatrus gan olygydd heb fewngofnodi <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
230         ago</abbr>
231       reopened_by: Gwnaed yn weithredol gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
232         yn ôl</abbr>
233       reopened_by_anonymous: Gwnaed yn weithredol gan olygydd heb fewngofnodi <abbr
234         title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
235       hidden_by: Cuddwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
236     query:
237       title: Nodweddion Ymholiad
238       introduction: Cliciwch ar y map i ddarganfod nodweddion gerllaw.
239       nearby: Nodweddion gerllaw
240       enclosing: Nodweddion amgáu
241   changesets:
242     changeset_paging_nav:
243       showing_page: Tudalen %{page}
244       next: Nesaf »
245       previous: « Blaenorol
246     changeset:
247       anonymous: Dienw
248       no_edits: (dim newid)
249       view_changeset_details: Dangos y newidiadau
250     changesets:
251       id: ID
252       saved_at: Cadwyd
253       user: Defnyddiwr
254       comment: Sylw
255       area: Maes
256     index:
257       title: Setiau-newid
258       title_user: Set-newid gan %{user}
259       title_friend: Setiau-newid eich cyfeillion
260       title_nearby: Setiau-newid defnyddwyr cyfagos
261       empty: Ni chanfuwyd setiau-newid.
262       empty_area: Dim setiau-newid yn yr ardal yma.
263       empty_user: Dim setiau-newid gan y defnyddiwr hwn.
264       no_more: Dim rhagor o setiau-newid.
265       no_more_area: Dim rhagor o setiau-newid yn yr ardal yma.
266       no_more_user: Dim newidiadau gan y Defnyddiwr hwn.
267       load_more: Llwytho mwy
268     timeout:
269       sorry: Ymddiheurwn, cymerodd y newidiadau a wnaethoch gais i'w gweld ry hir
270         i'w cyrchu.
271   changeset_comments:
272     comment:
273       comment: Sylw newydd ar set-newid %{changeset_id} gan awdur %{author}
274       commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
275     index:
276       title_all: Trafodaeth OpenStreetMa o'r setiau-newid
277       title_particular: 'Trafodaeth OpenStreetMap set-newid #%{changeset_id}'
278   diary_entries:
279     new:
280       title: Cofnod Dyddiadur Newydd
281     form:
282       subject: 'Pwnc:'
283       body: 'Corff:'
284       language: 'Iaith:'
285       location: 'Lleoliad:'
286       latitude: Hydred
287       longitude: Lledred
288       use_map_link: defnyddiwch y map
289     index:
290       title: Dyddiaduron defnyddwyr
291       title_friends: Dyddiaduron ffrindiau
292       title_nearby: Dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
293       user_title: Dyddiadur %{user}
294       in_language_title: Cofnodion Dyddiadur yn %{language}
295       new: Cofnod Dyddiadur Newydd
296       new_title: Ysgrifennu cofnod newydd yn eich dyddiadur defnyddiwr
297       no_entries: Dim cofnodion dyddiadur
298       recent_entries: Cofnodion dyddiadur diweddar
299       older_entries: Cofnodion Hŷn
300       newer_entries: Confodion Mwy Diweddar
301     edit:
302       title: Golygu cofnod dyddiadur
303       marker_text: Lleoliad cofnod y dyddiadur
304     show:
305       title: yddiadur %{user} | %{title}
306       user_title: dyddiadur %{user}
307       leave_a_comment: Gadael sylw
308       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} i adael sylw'
309       login: Mewngofnodi
310     no_such_entry:
311       title: Dim cofnod o'r fath yn y dyddiadur
312       heading: 'Dim cofnod efo''r id: %{id}'
313       body: Ymddiheurwn, ond nid oes cofnod o sylw gyda'r id %{id}. Gwirwch eich sillafu,
314         neu a ydych wedi clicio dolen anghywir?
315     diary_entry:
316       posted_by: Postiwyd gan %{link_user} ar %{created} mewn %{language_link}
317       comment_link: Sylw ar y cofnod hwn
318       reply_link: Ymateb i'r cofnod hwn
319       comment_count:
320         zero: Dim sylwadau
321         one: '%{count} sylw'
322         other: '%{count} sylw'
323       edit_link: Golygu'r cofnod hwn
324       hide_link: Cuddio'r cofnod hwn
325       confirm: Cadarnhau
326     diary_comment:
327       comment_from: Sylwadau gan %{link_user} ar %{comment_created_at}
328       hide_link: Cuddio'r sylw hwn
329       confirm: Cadarnhau
330     location:
331       location: 'Lleoliad:'
332       view: Dangos
333       edit: Golygu
334     feed:
335       user:
336         title: Cofnodion OpenStreetMap ar gyfer %{user}
337         description: Cofnodion dyddiadur diweddar OpenStreetMap gan %{user}
338       language:
339         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap mewn %{language_name}
340         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap in
341           %{language_name} mewn %{language_name}
342       all:
343         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap
344         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap
345     comments:
346       has_commented_on: Mae %{display_name} wedi rhoi sylw ar y cofnodion dyddiadurol
347         canlynol
348       post: Post
349       when: Pa bryd
350       comment: Sylw
351       newer_comments: Sylwadau mwy diweddar
352       older_comments: Hen Sylwadau
353   geocoder:
354     search:
355       title:
356         latlon: Canlyniadau o <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
357         ca_postcode: Canlyniadau o <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
358         osm_nominatim: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
359           Nominatim</a>
360         geonames: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
361         osm_nominatim_reverse: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
362           Nominatim</a>
363         geonames_reverse: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
364     search_osm_nominatim:
365       prefix:
366         aerialway:
367           cable_car: Car Cebl
368           chair_lift: Cadair godi
369           drag_lift: Cadair lusg
370           gondola: Lifft Gondola
371           pylon: Peilon
372           station: Gorsaf Awyr
373           t-bar: Lifft T-Bar
374         aeroway:
375           aerodrome: Maesawyr
376           airstrip: Llain Codi
377           apron: Ffedog
378           gate: Giat
379           hangar: Hangar
380           helipad: Pad Hofrennydd
381           holding_position: Man aros
382           parking_position: Lle Parcio
383           runway: Rhedfa Awyr
384           taxiway: Safle tacsi
385           terminal: Terfynell
386         amenity:
387           animal_shelter: Cysgod Anifeiliaid
388           arts_centre: Canolfan Grefftau
389           atm: Peiriant Codi Arian
390           bank: Banc
391           bar: Bar
392           bbq: Barbeciw
393           bench: Mainc
394           bicycle_parking: Man Cadw Beic
395           bicycle_rental: Man Llogi Beic
396           biergarten: Gardd Gwrw
397           boat_rental: Llogi Cychod
398           brothel: Puteindy
399           bureau_de_change: Bureau de Change
400           bus_station: Gorsaf Fysiau
401           cafe: Caffi
402           car_rental: Man Llogi Cerbyd
403           car_sharing: Man Rhannu Cerbyd
404           car_wash: Golchwr Cerbyd
405           casino: Casino
406           charging_station: Gorsaf Gwefru
407           childcare: Man Gwarchod Plant
408           cinema: Sinema
409           clinic: Clinic
410           clock: Cloc
411           college: Coleg
412           community_centre: Canolfan Cymunedol
413           courthouse: Llys
414           crematorium: Amlosgfa
415           dentist: Deintydd
416           doctors: Meddygfa
417           drinking_water: Dŵr Yfed
418           driving_school: Ysgol Yrru
419           embassy: Llysgenhadaeth
420           fast_food: Bwyd Parod
421           ferry_terminal: Terfynell Fferi
422           fire_station: Gorsaf Dân
423           food_court: Cwrt Fwydydd
424           fountain: Ffynnon
425           fuel: Tanwydd
426           gambling: Gamblo
427           grave_yard: Mynwent
428           grit_bin: Bin Gro Mân
429           hospital: Ysbyty
430           hunting_stand: Llwyfan Hela
431           ice_cream: Hufen Iâ
432           kindergarten: Meithrinfa
433           library: Llyfrgell
434           marketplace: Marchnad
435           monastery: Mynachdy
436           motorcycle_parking: Man Parcio Beiciau Modur
437           nightclub: Clwb Nôs
438           nursing_home: Cartref Nyrsio
439           office: Swyddfa
440           parking: Parcio
441           parking_entrance: Mynedfa Man Parcio
442           parking_space: Man Parcio
443           pharmacy: Fferyllfa
444           place_of_worship: Man addoli
445           police: Heddlu
446           post_box: Blwch Llythyrau
447           post_office: Swyddfa Bost
448           preschool: Meithrinfa
449           prison: Carchar
450           pub: Tafarn
451           public_building: Adeilad Cyhoeddus
452           recycling: Pwynt Ailgylchu
453           restaurant: Bwyty
454           retirement_home: Cartref Ymddeol
455           sauna: Sawna
456           school: Ysgol
457           shelter: Cysgod
458           shop: Siop
459           shower: Cawod
460           social_centre: Canolfan Cymdeithasol
461           social_club: Clwb Cymdeithasol
462           social_facility: Cyfleuster cymedithasol
463           studio: Stiwdio
464           swimming_pool: Pwll Nofio
465           taxi: Tacsi
466           telephone: Ffôn Cyhoeddus
467           theatre: Theatr
468           toilets: Tai bach
469           townhall: Neuadd Dref
470           university: Prifysgol
471           vending_machine: Peiriant Gwerthu
472           veterinary: Milfeddygfa
473           village_hall: Neuadd Bentref
474           waste_basket: Bin sbwriel
475           waste_disposal: Gwaredu Sbwriel
476           water_point: Cyflenwad Dŵr
477           youth_centre: Canolfan Ieuenctid
478         boundary:
479           administrative: Ffin Gweinyddol
480           census: Ffin Cyfrifiad
481           national_park: Parc Cenedlaethol
482           protected_area: Ardal Warchodol
483         bridge:
484           aqueduct: Dyfrbont
485           suspension: Pont Grog
486           swing: Pont Droelli
487           viaduct: Pont Trenau
488           "yes": Pont
489         building:
490           "yes": Adeilad
491         craft:
492           brewery: Bragdy
493           carpenter: Saer
494           electrician: Trydanydd
495           gardener: Garddwr
496           painter: Peintiwr
497           photographer: Ffotograffydd
498           plumber: Plymar
499           shoemaker: Crudd
500           tailor: Teiliwr
501           "yes": Siop Grefftau
502         emergency:
503           ambulance_station: Gorsaf Ambiwlans
504           assembly_point: Man Ymgynull
505           defibrillator: Diffibriliwr
506           landing_site: Man Glanio Mewn Argyfwng
507           phone: Ffôn Argyfwng
508           water_tank: Tanc Dŵr Argyfwng
509           "yes": Argyfwng
510         highway:
511           abandoned: Hen Briffordd
512           bridleway: Llwybr Ceffyl
513           bus_guideway: Lon Bysiau
514           bus_stop: Stop Bysiau
515           construction: Priffordd yn cael ei Adeiladu
516           corridor: Coridor
517           cycleway: Llwybr Beicio
518           elevator: Codwr
519           emergency_access_point: Pwynt Mynediad Argyfwng
520           footway: Llwybr Cerdded
521           ford: Rhyd
522           give_way: Arwydd "Ildiwch!"
523           living_street: Stryd Byw
524           milestone: Carreg Filltir
525           motorway: Traffordd
526           motorway_junction: Cyffordd Traffordd
527           motorway_link: Ffordd Traffordd
528           passing_place: Lle Pasio
529           path: Llwybr
530           pedestrian: Llwybr Cerddwyr
531           platform: Platfform
532           primary: Priffordd
533           primary_link: Priffordd
534           proposed: Ffordd Arfaethedig
535           raceway: Trac Rasio
536           residential: Ffordd
537           rest_area: Man Gorffwys
538           road: Ffordd
539           secondary: Ffordd Eilaidd
540           secondary_link: Ffordd Eilaidd
541           service: Ffordd Waith
542           services: Gwasanaethau Traffordd
543           speed_camera: Camera Cyflymder
544           steps: Grisiau
545           stop: Arwydd Stop
546           street_lamp: Golau Stryd
547           tertiary: Ffordd Trydyddol
548           tertiary_link: Ffordd Trydyddol
549           track: Trac
550           traffic_signals: Goleuadau Traffig
551           trail: Llwybr
552           trunk: Cefnffordd
553           trunk_link: Cefnffordd
554           turning_loop: Lle Troi
555           unclassified: Ffordd Diddosbarth
556           "yes": Ffordd
557         historic:
558           archaeological_site: Safle Archaeolegol
559           battlefield: Maes Brwydr
560           boundary_stone: Maen Terfyn
561           building: Adeilad Hanesyddol
562           bunker: Byncar
563           castle: Castell
564           church: Eglwys
565           city_gate: Gat y Ddinas
566           citywalls: Waliau Ddinas
567           fort: Caer
568           heritage: Safle Dreftadaeth
569           house: Tŷ
570           icon: Eicon
571           manor: Maenor
572           memorial: Cofeb
573           mine: Mwynfa
574           mine_shaft: Siafft y Mwynglawdd
575           monument: Cofadail
576           roman_road: Ffordd Rufeinig
577           ruins: Adfeilion
578           stone: Carreg
579           tomb: Beddrod
580           tower: Tŵr
581           wayside_cross: Croes Min Ffordd
582           wayside_shrine: Cysegrfa Min Ffordd
583           wreck: Llongddrylliad
584           "yes": Safle Hanesyddol
585         junction:
586           "yes": Cyffordd
587         landuse:
588           allotments: Rhandiroedd
589           basin: Basn
590           brownfield: Browndir
591           cemetery: Mynwent
592           commercial: Ardal Fasnachol
593           conservation: Cadwraeth
594           construction: Adeiladwaith
595           farm: Fferm
596           farmland: Tir Ffermio
597           farmyard: Buarth Fferm
598           forest: Coedwig
599           garages: Garejis
600           grass: Glaswellt
601           greenfield: Glastir
602           industrial: Ardal Ddiwydiannol
603           landfill: Safle Tirlenwi
604           meadow: Dôl
605           military: Ardal Milwrol
606           mine: Mwynglawdd
607           orchard: Berllan
608           quarry: Chwarel
609           railway: Rheilffordd
610           recreation_ground: Maes Chwarae
611           reservoir: Cronfa Ddŵr
612           reservoir_watershed: Gwahanfa Ddŵr
613           residential: Ardal Breswyl
614           retail: Adwerthu
615           road: Ardal Ffordd
616           village_green: Llain Pentref
617           vineyard: Gwinllan
618           "yes": Defnydd Tir
619         leisure:
620           beach_resort: Ardal Wyliau
621           bird_hide: Cuddle Adar
622           common: Tir Comin
623           dog_park: Parc Cwn
624           firepit: Ardal Dân
625           fishing: Man Pysgota
626           fitness_centre: Canolfan Gadw'n Heini
627           fitness_station: Lle Cadw'n Heini
628           garden: Gardd
629           golf_course: Cwrs Golff
630           horse_riding: Llain Marchogaeth
631           ice_rink: Llawr Sglefrio
632           marina: Marina
633           miniature_golf: Golff Pitw
634           nature_reserve: Gwarchodfa Natur
635           park: Parc
636           pitch: Maes Chwarae
637           playground: Lle Chwarae
638           recreation_ground: Maes Hamdden
639           resort: Cyrchfan Gwyliau
640           sauna: Sawna
641           slipway: Llithrffordd
642           sports_centre: Canolfan Chwaraeon
643           stadium: Stadiwm
644           swimming_pool: Pwll Nofio
645           track: Trac Rhedeg
646           water_park: Parc Dŵr
647           "yes": Hamdden
648         man_made:
649           beacon: Goleufa
650           beehive: Cwch Gwenyn
651           breakwater: Morglawdd
652           bridge: Pont
653           bunker_silo: Byncar
654           chimney: Simne
655           crane: Craen
656           dolphin: Man Angori
657           dyke: Morglawdd
658           embankment: Arglawdd
659           flagpole: Polyn Baner
660           gasometer: Tanc Nwy
661           groyne: Argor
662           kiln: Odyn
663           lighthouse: Goleudy
664           mast: Mast
665           mine: Mwynglawdd
666           mineshaft: Siafft Mwynglawdd
667           monitoring_station: Gorsaf Arsylwi
668           petroleum_well: Ffynnon Betroliwm
669           pier: Piyr
670           pipeline: Pibell
671           silo: Seilo
672           storage_tank: Tanc Storio
673           surveillance: Gwyliadwraeth
674           tower: Tŵr
675           wastewater_plant: Gwaith Dŵr Budr
676           watermill: Melin Ddŵr
677           water_tower: Tŵr Dŵr
678           water_well: Ffynnon
679           water_works: Gwaith Dŵr
680           windmill: Melin Wynt
681           works: Ffatri
682           "yes": Wnaed gan Ddyn
683         military:
684           airfield: Maes Awyr Milwrol
685           barracks: Barics
686           bunker: Byncer
687           "yes": Safle Filwrol
688         mountain_pass:
689           "yes": Bwlch Mynydd
690         natural:
691           bay: Bae
692           beach: Traeth
693           cape: Penrhyn
694           cave_entrance: Mynediad Ogof
695           cliff: Clogwyn
696           crater: Crater
697           dune: Twyn
698           fell: Rhostir
699           fjord: Ffiord
700           forest: Coedwig
701           geyser: Geiser
702           glacier: Rhewlif
703           grassland: Caeau
704           heath: Rhos
705           hill: Bryn
706           island: Ynys
707           land: Tir
708           marsh: Cors
709           moor: Gwaun
710           mud: Mwd
711           peak: Copa
712           point: Pwynt
713           reef: Riff
714           ridge: Cefn
715           rock: Craig
716           saddle: Cyfrwy
717           sand: Tywod
718           scree: Sgri
719           scrub: Llwyni
720           spring: Ffynnon
721           stone: Carreg
722           strait: Culfor
723           tree: Coeden
724           valley: Dyffryn
725           volcano: Llosgfynydd
726           water: Dŵr
727           wetland: Gwlypdir
728           wood: Coed
729         office:
730           accountant: Cyfrifydd
731           administrative: Gweinyddu
732           architect: Pensaer
733           association: Cymdeithas
734           company: Cwmni
735           educational_institution: Sefydliad Addysgol
736           employment_agency: Asiantaeth Cyflogi
737           estate_agent: Gwerthwr Tai
738           government: Swyddfa Llywodraeth
739           insurance: Swyddfa Yswiriant
740           it: Swyddfa TG
741           lawyer: Cyfreithiwr
742           ngo: Swyddfa'r NGO
743           telecommunication: Swyddfa Telegyfathrebu
744           travel_agent: Asiantaeth Deithio
745           "yes": Swyddfa
746         place:
747           allotments: Rhandiroedd
748           city: Dinas
749           city_block: Bloc Dinesig
750           country: Gwlad
751           county: Sir
752           farm: Fferm
753           hamlet: Pentrefan
754           house: Tŷ
755           houses: Tai
756           island: Ynys
757           islet: Ynysig
758           isolated_dwelling: Annedd Unig
759           locality: Ardal
760           municipality: Bwrdeistref
761           neighbourhood: Cymdogaeth
762           postcode: Cod Post
763           quarter: Maestref
764           region: Rhanbarth
765           sea: Môr
766           square: Sgwâr
767           state: Talaith
768           subdivision: Is-adran
769           suburb: Maestref
770           town: Tref
771           unincorporated_area: Ardal Anghorfforedig
772           village: Pentref
773           "yes": Lle
774         railway:
775           abandoned: Hen Reilffordd
776           construction: Rheilffordd yn cael ei Osod
777           disused: Rheilffordd Segur
778           funicular: Rheilffordd fynydd
779           halt: Stop Trenau
780           junction: Cyffordd Rheilffyrdd
781           level_crossing: Croesfan Wastad
782           light_rail: Rheilffordd Ysgafn
783           miniature: Lein Fach
784           monorail: Trên Un Gledren
785           narrow_gauge: Lein Fach Gul
786           platform: Platfform Drenau
787           preserved: Rheilffordd ar Gadw
788           proposed: Rheilfford Arfaethedig
789           spur: Cainc Rheilffordd
790           station: Gorsaf Drenau
791           stop: Siop Reilffordd
792           subway: Gorsaf Tanddaearol
793           subway_entrance: Mynedfa at Drenau Tanddaearol
794           switch: Pwyntiau Atal (Rheilffyrdd)
795           tram: Tramffordd
796           tram_stop: Stop Tramiau
797         shop:
798           alcohol: Siop Drwyddedig
799           antiques: Hynafolion
800           art: Siop Gelf
801           bakery: Becws
802           beauty: Siop Harddwch
803           beverages: Siop Ddiodau
804           bicycle: Siop Feiciau
805           bookmaker: Llyfrwerthwr
806           books: Siop Lyfrau
807           boutique: Boutique
808           butcher: Cigydd
809           car: Siop Geir
810           car_parts: Rhannau Ceir
811           car_repair: Trwsio Ceir
812           carpet: Siop Garpedi
813           charity: Siop Elusen
814           chemist: Fferyllfa
815           clothes: Siop Ddillad
816           computer: Siop Gyfrifiaduron
817           confectionery: Siop Felysion
818           convenience: Siop Bob-peth
819           copyshop: Siop Argraffu
820           cosmetics: Siop Golur
821           deli: Deli
822           department_store: Siop Adrannol
823           discount: Siop Ddisgownt
824           doityourself: DIY
825           dry_cleaning: Sychlanhau
826           electronics: Siop Electroneg
827           estate_agent: Gwerthwr Tai
828           farm: Siop Fferm
829           fashion: Siop Ffasiwn
830           fish: Siop Bysgod
831           florist: Siop Flodau
832           food: Siop Fwyd
833           funeral_directors: Trefnwyr Angladdau
834           furniture: Dodrefn
835           gallery: Galeri
836           garden_centre: Canolfan Gardd
837           general: Siop Gyffredinol
838           gift: Siop Anrhegion
839           greengrocer: Siop Lysiau
840           grocery: Siop y Groser
841           hairdresser: Siop Drin Gwallt
842           hardware: Siop Nwyddau Metel
843           hifi: Sain
844           houseware: Siop Offer Tŷ
845           interior_decoration: Addurniadau'r Cartref
846           jewelry: Siop Gemwaith
847           kiosk: Siop Fechan
848           kitchen: Siop Offer Cegin
849           laundry: Golchdy
850           lottery: Loteri
851           mall: Canolfan Siopa
852           market: Marchnad
853           massage: Neges
854           mobile_phone: Siop Ffonau Symudol
855           motorcycle: Siop Beiciau Modur
856           music: Siop Gerddoriaeth
857           newsagent: Siop Bapurau
858           optician: Optegydd
859           organic: Siop Fwyd Organig
860           outdoor: Siop Awyr Agored
861           paint: Siop Baent
862           pet: Siop Anifeiliaid Anwes
863           pharmacy: Fferyllfa
864           photo: Siop Luniau
865           second_hand: Siol Ail-law
866           shoes: Siop Esgidiau
867           sports: Siop Chwaraeon
868           stationery: Siop Offer Swyddfa
869           supermarket: Archfarchnad
870           tailor: Teiliwr
871           toys: Siop Degannau
872           travel_agency: Asiantaeth Deithio
873           video: Siop Fideos
874           wine: Siop Drwyddedig
875           "yes": Siop
876         tourism:
877           alpine_hut: Cwt Mynydd
878           apartment: Rhandai neu fflatiau
879           artwork: Gwaith Celf
880           attraction: Atyniad
881           bed_and_breakfast: Gweldy a Brecwast
882           cabin: Caban
883           camp_site: Man Gwersylla
884           caravan_site: Parc Carafanau
885           chalet: Chalet
886           gallery: Galeri
887           guest_house: Llety
888           hostel: Hostel
889           hotel: Gwesty
890           information: Gwybodaeth
891           motel: Motél
892           museum: Amgueddfa
893           picnic_site: Safle Picnic
894           theme_park: Parc Thema
895           viewpoint: Gwylfa
896           zoo: Sw
897         tunnel:
898           culvert: Twnel Ddŵr
899           "yes": Twnel
900         waterway:
901           artificial: Dyfrffyrdd Artiffisial
902           boatyard: Iard Gychod
903           canal: Camlas
904           dam: Argae
905           derelict_canal: Camlas Diffaith
906           ditch: Ffos
907           dock: Porthladd
908           drain: Draen
909           lock: Loc
910           lock_gate: Llifddor
911           mooring: Angori
912           rapids: Dŵr Tyrfol
913           river: Afon
914           stream: Nant
915           wadi: Sychnant
916           waterfall: Rheadr
917           weir: Cored
918           "yes": Dyfrffyrdd
919       admin_levels:
920         level2: Ffin Gwledydd
921         level4: Ffin Taleithiau
922         level5: Ffin Rhanbarth
923         level6: Ffin Sir
924         level8: Ffin Dinas
925         level9: Ffin Pentref
926         level10: Ffin Maesdref
927     description:
928       title:
929         osm_nominatim: Lleoliad o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
930           Nominatim</a>
931         geonames: Lleoliad o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
932       types:
933         cities: Dinasoedd
934         towns: Trefi
935         places: Lleoedd
936     results:
937       no_results: Dim canlyniadau
938       more_results: Mwy o ganlyniadau
939   layouts:
940     logo:
941       alt_text: Logo OpenStreetMap
942     home: Ewch Adref
943     logout: Allgofnodi
944     log_in: Mewngofnodi
945     log_in_tooltip: Mewngofnodi gyda chyfrif sy'n bodoli
946     sign_up: Cofrestru
947     start_mapping: Dechrau Mapio
948     sign_up_tooltip: Creu cyfrif er mwyn golygu
949     edit: Golygu
950     history: Hanes
951     export: Allforio
952     data: Data
953     export_data: Allforio Data
954     gps_traces: Dargopiadau GPS
955     gps_traces_tooltip: Rheoli Amlinellau GPS
956     user_diaries: Dyddiaduron Defnyddwyr
957     user_diaries_tooltip: Gweld dyddiaduron defnyddwyr
958     edit_with: Golygu gyda %{editor}
959     tag_line: Y Map Wici Rhydd o'r Byd
960     intro_header: Croeso i OpenStreetMap!
961     intro_text: Mae OpenStreetMap yn fap o'r byd, wedi'i greu gan bobl fel chi ac
962       sydd ar gael i'w ddefnyddio am ddim a dan drwydded rydd.
963     intro_2_create_account: Creu cyfrif defnyddiwr
964     partners_bytemark: Bytemark Hosting
965     partners_partners: Partneriaid
966     osm_offline: Mae cronfa ddata OpenStreetMap all-lein ar hyn o bryd er mwyn gwaith
967       cynnal a chadw hanfodol.
968     osm_read_only: Nid yw'n bosib golygu cronfa ddata OpenStreetMap ar hyn o bryd
969       tra bod gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd.
970     donate: Cefnogwch OpenStreetMap gan %{link} i'r Gronfa Uwchraddio Caledwedd.
971     help: Cymorth
972     about: Ynghylch
973     copyright: Hawlfraint
974     community: Cymuned
975     community_blogs: Blogiau'r Gymuned
976     community_blogs_title: Blogiau gan aelodau cymuned OpenStreetMap
977     foundation: Sefydliad
978     foundation_title: Yr OpenStreetMap Foundation
979     make_a_donation:
980       title: Cefnogwch OpenStreetMap gyda rhodd ariannol
981       text: Gwneud Cyfraniad
982     learn_more: Dysgu Mwy
983     more: Mwy
984   notifier:
985     message_notification:
986       hi: Pa hwyl %{to_user}?
987     friend_notification:
988       hi: Henffych %{to_user}!
989     gpx_notification:
990       greeting: Pa hwyl?
991       with_description: gyda'r disgrifiad
992       and_the_tags: 'a''r tagiau canlynol:'
993       and_no_tags: a dim tagiau.
994       failure:
995         subject: Methwyd mewnforio GPX [OpenStreetMap]
996         failed_to_import: 'methwyd a mewnforio. Dyma''r gwall:'
997     signup_confirm:
998       greeting: Pa hwyl!
999       created: Mae rhywun (chi gobeithio!) newydd greu cyfrif yn %{site_url}.
1000     email_confirm_plain:
1001       greeting: Pa hwyl,
1002     note_comment_notification:
1003       anonymous: Defnyddiwr anhysbys
1004       greeting: Pa hwyl?
1005   messages:
1006     inbox:
1007       title: Mewnflwch
1008       my_inbox: Fy Mewnflwch
1009       outbox: allflwch
1010       messages: Mae gennych %{new_messages} a %{old_messages}
1011       from: Gan
1012       subject: Pwnc
1013       date: Dyddiad
1014       people_mapping_nearby: person yn mapio gerllaw
1015     message_summary:
1016       unread_button: Nodi fel heb ei ddarllen
1017       read_button: Nodi fel wedi'i ddarllen
1018       reply_button: Ateb
1019       destroy_button: Dileu
1020     new:
1021       title: Anfon neges
1022       send_message_to: Anfon negese newydd at %{name}
1023       subject: Pwnc
1024       body: Corff
1025       back_to_inbox: Nôl i'r mewnflwch
1026     create:
1027       message_sent: Anfonwyd y neges
1028       limit_exceeded: Rydych wedi anfon nifer o negeseuon yn ddiweddar. Arhoswch ychydig
1029         cyn ceisio anfon mwy.
1030     no_such_message:
1031       title: Dim neges o'r fath
1032       heading: Dim neges o'r fath
1033       body: Ymddiheuriad, nid oes neges gyda'r id yno.
1034     outbox:
1035       title: Allanflwch
1036       my_inbox: Fy %{inbox_link}
1037       inbox: mewnflwch
1038       outbox: allanflwch
1039       messages:
1040         one: Mae gennych %{count} neges wedi ei anfon
1041         other: Mae gennych %{count} neges wedi eu hanfon
1042       to: I
1043       subject: Pwnc
1044       date: Dyddiad
1045     show:
1046       title: Darllen neges
1047       from: Gan
1048       subject: Pwnc
1049       date: Dyddiad
1050       reply_button: Ateb
1051       unread_button: Nodi nad yw wedi ei ddarllen
1052       destroy_button: Dileu
1053       back: Yn ôl
1054       to: At
1055     sent_message_summary:
1056       destroy_button: Dileu
1057     mark:
1058       as_read: Nodwyd fod y neges wedi ei ddarllen
1059       as_unread: Nodwyd nad yw'r neges wedi ei ddarllen
1060     destroy:
1061       destroyed: Dileuwyd y neges
1062   site:
1063     about:
1064       next: Nesaf
1065       copyright_html: <span>&copy;</span>cyfrannwyr<br>OpenStreetMap
1066       local_knowledge_title: Gwybodaeth Leol
1067       open_data_title: Data Agored
1068       partners_title: Partneriaid
1069     copyright:
1070       foreign:
1071         title: Ynghylch y cyfieithiad hwn
1072         text: Os oes gwrthgyferbyniad rhwng y cyfieithiad hwn a %{english_original_link},
1073           bydd y dudalen Saesneg yn cael blaenoriaeth.
1074         english_link: y Saesneg gwreiddiol
1075       native:
1076         title: Ynghylch y dudalen hon
1077         native_link: Cymraeg
1078         mapping_link: dechrau mapio
1079       legal_babble:
1080         title_html: Hawlfraint a Thrwydded
1081         intro_1_html: |-
1082           Mae OpenStreetMap yn <i>data agored</i>, dan drwydded <a
1083           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1084           Commons Open Database License</a> (ODbL).
1085         credit_title_html: Sut i gydnabod OpenStreetMap
1086         attribution_example:
1087           title: Enghraifft o gydnabyddiaeth
1088         more_title_html: Darganfod rhagor
1089         contributors_title_html: Ein cyfrannwyr
1090         contributors_gb_html: "<strong>Y Deyrnas Gyfunol</strong>: Cynhwysir data
1091           a thestun gan yr Arolwg Ordnans; hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata
1092           \n2010-12."
1093         infringement_title_html: Torrwyd yr hawlfraint
1094     index:
1095       shortlink: Dolen Fyr
1096       createnote: Ychwanegu nodyn
1097       license:
1098         copyright: Hawlfraint OpenStreetMap a chyfranwyr, dan drwydded agored
1099     edit:
1100       not_public: Nid ydych wedi gosod eich golygiadau i fod yn gyhoeddus.
1101       user_page_link: tudalen defnyddiwr
1102       anon_edits_link_text: Darganfyddwch achos hyn.
1103     export:
1104       title: Allforio
1105       area_to_export: Ardal i'w Hallforio
1106       manually_select: Dewisiwch ardal wahanol
1107       format_to_export: Fformatiwch i'w Hallforio
1108       osm_xml_data: Data XML OpenStreetMap
1109       map_image: Delwedd y Map (dangoser yr haen safonol)
1110       embeddable_html: Mewnosod HTML
1111       licence: Trwydded
1112       export_details: Trwyddedir OpenStreetMap ar drwydded <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Comin
1113         Data Agored (Open Data Commons Open Database License)</a> (ODbL).
1114       too_large:
1115         advice: 'Os yw''r allforio''n methu, ystyriwch un o''r canlynol:'
1116         other:
1117           title: Ffynonellau eraill
1118           description: Ffynonellau ychwanegol a nodir ar wici OpenStreetMap
1119       options: Dewisiadau
1120       format: Fformat
1121       scale: Graddfa
1122       max: uchafswm
1123       image_size: Maint y ddelwedd
1124       zoom: Chwyddo
1125       add_marker: Ychwanegwch bin ar y map
1126       latitude: 'Lledred:'
1127       longitude: 'Hydred:'
1128       output: Allbwn
1129       export_button: Allforio
1130     fixthemap:
1131       title: Adrodd am broblem / Cywiro map
1132       how_to_help:
1133         title: Sut i Helpu
1134         join_the_community:
1135           title: Ymunwch â'r gymuned
1136       other_concerns:
1137         title: Gofidion eraill
1138     help:
1139       title: Cael Cymorth
1140       welcome:
1141         url: /croeso
1142         title: Croeso i OSM
1143       beginners_guide:
1144         title: Llawlyfr Dechreuwyr
1145     sidebar:
1146       search_results: Canlyniadau Chwilio
1147       close: Cau
1148     search:
1149       search: Chwilio
1150       where_am_i: Ble mae hwn?
1151       where_am_i_title: Disgrifiwch eich lleoliad presennol gan ddefnyddio peiriant
1152         chwilio.
1153       submit_text: Mynd
1154     key:
1155       table:
1156         entry:
1157           motorway: Traffordd
1158           main_road: Prif ffordd
1159           trunk: Cefnffordd
1160           primary: Priffordd
1161           secondary: Ffordd eilaidd
1162           unclassified: Ffordd annosbarthedig
1163           track: Trac
1164           bridleway: Llwybr ceffyl
1165           cycleway: Llwybr beicio
1166           cycleway_national: Llwybr beicio cenedlaethol
1167           cycleway_regional: Llwybr beicio rhanbarthol
1168           cycleway_local: Llwybr beicio lleol
1169           footway: Ffordd droed
1170           rail: Rheilffordd
1171           subway: Trenau Tanddaearyddol
1172           tram:
1173           - Rheilffordd ysgafn
1174           - tram
1175           cable:
1176           - Car codi
1177           - Lifft cadair
1178           runway:
1179           - Llwybr glanio'r maes awyr
1180           - atredfa
1181           apron:
1182           - Ffedog (y maes awyr)
1183           - terminws
1184           admin: Ffin gweinyddol
1185           forest: Coedwig
1186           wood: Coed
1187           golf: Cwrs golff
1188           park: Parc
1189           resident: Ardal breswyl
1190           common:
1191           - Comin
1192           - dôl
1193           retail: Ardal adwerthu
1194           industrial: Ardal diwydiannol
1195           commercial: Ardal masnachol
1196           heathland: Rhostir
1197           lake:
1198           - Llyn
1199           - cronfa ddŵr
1200           farm: Fferm
1201           cemetery: Mynwent
1202           allotments: Rhandiroedd
1203           pitch: Maes chwarae
1204           centre: Canolfan chwaraeon
1205           reserve: Gwarchodfa natur
1206           military: Ardal milwrol
1207           school:
1208           - Ysgol
1209           - prifysgol
1210           building: Adeilad sylweddol
1211           station: Gorsaf drenau
1212           summit:
1213           - Copa
1214           - Crib
1215           private: Mynediad preifat
1216           destination: Mynediad cyrchfan
1217           construction: Ffyrdd wrthi'n cael eu hadeiladu
1218           bicycle_shop: Siop feics
1219           bicycle_parking: Man parcio beics
1220           toilets: Lle chwech
1221     richtext_area:
1222       edit: Golygu
1223       preview: Rhagolwg
1224     markdown_help:
1225       headings: Penawdau
1226       heading: Pennawd
1227       subheading: Is-bennawd
1228       unordered: Rhestr heb drefn
1229       ordered: Rhestr mewn trefn
1230       first: Eitem gyntaf
1231       second: Ail eitem
1232       link: Dolen
1233       text: Testun
1234       image: Delwedd
1235       alt: Testun Amgen
1236       url: URL
1237     welcome:
1238       title: Croeso!
1239       whats_on_the_map:
1240         title: Beth sydd ar y Map
1241       basic_terms:
1242         title: Termau syml mapio
1243       questions:
1244         title: Unrhyw gwestiwn?
1245       start_mapping: Dechrau Mapio
1246       add_a_note:
1247         title: Dim amser i olygu? Ychwanegwch nodyn!
1248   traces:
1249     new:
1250       upload_gpx: 'Uwchlwytho Ffeil GPX:'
1251       description: 'Disgrifiad:'
1252       tags: 'Tagiau:'
1253       visibility: 'Gwelededd:'
1254       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1255       help: Cymorth
1256     edit:
1257       filename: 'Enw ffeil:'
1258       download: lawrlwytho
1259       uploaded_at: 'Uwchlwythwyd:'
1260       points: 'Pwyntiau:'
1261       start_coord: 'Cyfesuryn dechrau:'
1262       map: map
1263       edit: golygu
1264       owner: 'Perchennog:'
1265       description: 'Disgrifiad:'
1266       tags: 'Tagiau:'
1267       visibility: 'Gwelededd:'
1268       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1269     trace_optionals:
1270       tags: Tagiau
1271     show:
1272       filename: 'Enw ffeil:'
1273       download: lawrlwytho
1274       uploaded: 'Uwchlwythwyd:'
1275       points: 'Pwyntiau:'
1276       start_coordinates: 'Cyfesuryn dechrau:'
1277       map: map
1278       edit: golygu
1279       owner: 'Perchennog:'
1280       description: 'Disgrifiad:'
1281       tags: 'Tagiau:'
1282       none: Dim
1283       visibility: 'Gwelededd:'
1284     trace_paging_nav:
1285       showing_page: Tudalen %{page}
1286     trace:
1287       count_points: '%{count} pwynt'
1288       more: mwy
1289       view_map: Gweld Map
1290       edit: golygu
1291       edit_map: Golygu'r Map
1292       public: CYHOEDDUS
1293       identifiable: CANFYDDADWY
1294       private: PREIFAT
1295       trackable: OLRHAINADWY
1296       by: gan
1297       in: mewn
1298       map: map
1299     index:
1300       tagged_with: tagiwyd gyda %{tags}
1301   oauth:
1302     authorize:
1303       allow_to: 'Caniatáu''r rhaglen cleient i:'
1304       allow_read_prefs: ddarllen eich gosodiadau defnyddiwr.
1305       allow_write_prefs: addasu eich gosodiadau defnyddiwr.
1306       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1307       allow_write_api: addasu'r map.
1308       allow_read_gpx: ddarllen eich dargopiadau GPS.
1309       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1310       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1311     authorize_success:
1312       title: Caniatawyd y cais awdurdodiad.
1313       allowed: Rydych wedi caniatáu mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1314       verification: Y cod dilysiad yw %{code}
1315     authorize_failure:
1316       title: Methwyd y cais awdurdodiad.
1317       denied: Rydych wedi gwrthod mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1318       invalid: Nid yw'r tocyn awdurdodiad yn ddilys.
1319     revoke:
1320       flash: Rydych wedi diddymu'r tocyn ar gyfer %{application}.
1321   oauth_clients:
1322     new:
1323       title: Cofrestru rhaglen newydd
1324     edit:
1325       title: Golygu'ch rhaglen
1326     show:
1327       url: 'URL Cais Tocyn:'
1328       access_url: URL Tocyn Mynediad
1329       authorize_url: 'URL Awdurdodi:'
1330       edit: Golygu Manylion
1331       delete: Dileu Cleient
1332       confirm: Ydych yn siŵr?
1333       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1334       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1335       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1336       allow_write_api: addasu'r map.
1337       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1338       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1339       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1340     form:
1341       name: Enw
1342       required: Angenrheidiol
1343       url: Prif URL y Rhaglen
1344       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1345       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1346       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1347       allow_write_api: addasu'r map.
1348       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1349       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1350       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1351   users:
1352     login:
1353       title: Mewngofnodi
1354       heading: Mewngofnodi
1355       email or username: 'Cyfeiriad Ebost neu Enw Defnyddiwr:'
1356       password: 'Cyfrinair:'
1357       openid: '%{logo} OpenID:'
1358       remember: Fy nghofio i
1359       lost password link: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1360       login_button: Mewngofnodi
1361       register now: Cofrestru nawr
1362       with username: Eisoes gyda chyfrif OpenStreetMap? Mewngofnodwch gyda'ch enw
1363         defnyddiwr a'ch cyfrinair.
1364       new to osm: Yn newydd i OpenStreetMap?
1365       to make changes: I wneud newidiadau i ddata OpenStreetMap, mae'n rhaid cael
1366         cyfrif.
1367       create account minute: Crewch cyfrif. Dim ond munud mae'n cymryd.
1368       no account: Dim cyfrif gennych?
1369       openid_logo_alt: Mewngofnodi gydag OpenID
1370     logout:
1371       title: Allgofnodi
1372       heading: Allgofnodi o OpenStreetMap
1373       logout_button: Allgofnodi
1374     lost_password:
1375       title: Ailosod cyfrinair
1376       heading: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1377       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1378       new password button: Ailosod cyfrinair
1379       notice email cannot find: Methwyd dod o hyd i'r cyfeiriad ebost yno.
1380     reset_password:
1381       title: Ailosod cyfrinair
1382       heading: Ailosod Cyfinair ar gyfer %{user}
1383       password: 'Cyfrinair:'
1384       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1385       reset: Ailosod Cyfrinair
1386       flash changed: Mae'ch cyfrinair wedi'i newid.
1387     new:
1388       title: Cofrestru
1389       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1390       confirm email address: 'Cadarnhau''r Cyfeiriad Ebost:'
1391       password: 'Cyfrinair:'
1392       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1393       continue: Cofrestru
1394       terms accepted: Diolch am dderbyn telerau newydd cyfranwyr!
1395     terms:
1396       title: Telerau cyfranwyr
1397       heading: Telerau cyfranwyr
1398       consider_pd_why: beth yw hwn?
1399       decline: Gwrthod
1400       legale_names:
1401         france: Ffrainc
1402         italy: Yr Eidal
1403         rest_of_world: Gweddill y byd
1404     no_such_user:
1405       title: Dim defnyddiwr o'r fath
1406       heading: Nid yw'r defnyddiwr %{user} yn bodoli.
1407     show:
1408       my diary: Fy Nyddiadur
1409       new diary entry: cofnod dyddiadur newydd
1410       my edits: Fy Ngolygiadau
1411       my traces: Fy Nargopiadau
1412       my notes: Fy Nodiadau
1413       my messages: Fy Negeseuon
1414       my profile: Fy Mhroffil
1415       my settings: Fy Ngosodiadau
1416       my comments: Fy Sylwadau
1417       oauth settings: gosodiadau oauth
1418       blocks on me: Rhwystrau arnaf i
1419       blocks by me: Rhwystrau gennyf i
1420       send message: Anfon Neges
1421       diary: Dyddiadur
1422       edits: Golygiadau
1423       traces: Dargopiadau
1424       notes: Nodiadau Map
1425       remove as friend: Peidio bod yn ffrind
1426       add as friend: Ychwanegu Cyfaill
1427       mapper since: 'Yn fapiwr ers:'
1428       ct status: 'Telerau cyfrannwr:'
1429       ct undecided: Heb Benderfynu
1430       ct declined: Wedi Gwrthod
1431       email address: 'Cyfeiriad ebost:'
1432       created from: 'Creuwyd o:'
1433       status: 'Statws:'
1434       description: Disgrifiad
1435       user location: Lleoliad defnyddiwr
1436       settings_link_text: gosodiadau
1437       no friends: Nid ydych wedi ychwanegu cyfaill eto.
1438       km away: '%{count}km i ffwrdd'
1439       m away: '%{count}m i ffwrdd'
1440       nearby users: Defnyddwyr eraill gerllaw
1441       no nearby users: Nid oes defnyddwyr gerllaw sy'n datgelu eu bod yn mapio eto.
1442       role:
1443         administrator: Mae'r defnyddiwr hwn yn weinyddwr.
1444         moderator: Mae'r defnyddiwr hwn yn gymedrolwr.
1445       comments: Sylwadau
1446       create_block: Rhwystro'r Defnyddiwr hwn
1447       activate_user: Gwneud y cyfri'n fyw
1448       deactivate_user: Atal y cyfri
1449       confirm_user: Cadarnhau'r Defnyddiwr
1450       hide_user: Cuddio'r Defnyddiwr
1451       unhide_user: Datguddio'r Defnyddiwr
1452       delete_user: Dileu'r Defnyddiwr
1453       confirm: Cadarnhau
1454       friends_changesets: setiau-newid eich cyfeillion
1455       friends_diaries: cofnodion dyddiaduron cyfeillion
1456       nearby_changesets: setiau-newid gerllaw
1457       nearby_diaries: cofnodion dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
1458     popup:
1459       your location: Eich lleoliad
1460       nearby mapper: Mapiwr gerllaw
1461       friend: Cyfaill
1462     account:
1463       title: Golygu'r cyfrif
1464       my settings: Fy ngosodiadau
1465       current email address: 'Cyfeiriad Ebost Presenol:'
1466       new email address: 'Cyfeiriad Ebost Newydd:'
1467       email never displayed publicly: (byth ei ddangos yn gyhoeddus)
1468       openid:
1469         link text: beth yw hwn?
1470       public editing:
1471         heading: 'Golygu cyhoeddus:'
1472         enabled: Galluogwyd. Ddim yn anhysbys ac yn gallu golygu data.
1473         enabled link text: beth yw hwn?
1474         disabled link text: pam na allaf olygu?
1475       public editing note:
1476         heading: Golygu cyhoeddus
1477       contributor terms:
1478         heading: 'Telerau Cyfranwyr:'
1479         agreed: Rydych wedi derbyn y telerau cyfranwyr newydd.
1480         not yet agreed: Nid ydych eto wedi cytuno i'r telerau cyfranwyr newydd.
1481         review link text: Dilynwch y ddolen hon i adolygu a derbyn y telerau cyfranwyr
1482           newydd.
1483         link text: beth yw hwn?
1484       profile description: 'Disgrifad Proffil:'
1485       preferred languages: 'Ieithoedd Dewisedig:'
1486       preferred editor: 'Golygydd Dewisedig:'
1487       image: 'Delwedd:'
1488       gravatar:
1489         link text: beth yw hwn?
1490       new image: Ychwanegu delwedd
1491       keep image: Cadw'r ddelwedd bresennol
1492       delete image: Tynnu'r ddelwedd bresennol
1493       replace image: Newid y ddelwedd bresennol
1494       image size hint: (delweddau sgwâr o leiaf 100x100 yw'r gorau)
1495       home location: 'Lleoliad Cartref:'
1496       no home location: Nid ydych wedi gosod eich lleoliad cartref.
1497       latitude: 'Lledred:'
1498       longitude: 'Hydred:'
1499       save changes button: Cadw'r Newidiadau
1500       make edits public button: Gwneud fy holl olygiadau yn gyhoeddus
1501       return to profile: Dychwelyd i'r proffil
1502     confirm:
1503       button: Cadarnhau
1504     confirm_email:
1505       button: Cadarnhau
1506       success: Cadarnhewch eich cyfeiriad ebost newydd!
1507       failure: Mae cyfeiriad ebost eisoes wedi ei gadarnhau gyda'r tocyn hwn.
1508     set_home:
1509       flash success: Wedi cadw'r lleoliad cartref
1510     go_public:
1511       flash success: Mae eich holl olygiadau nawr yn gyhoeddus a gallech nawr parhau
1512         i olygu.
1513     make_friend:
1514       heading: Ychwanegu %{user} fel cyfaill?
1515       button: Ychwanegu fel cyfaill
1516       success: Mae %{name} nawr yn gyfaill i chi!
1517       failed: Ymddiheuriadau, methwyd ychwanegu %{name} fel cyfaill.
1518       already_a_friend: Rydych eisoes yn gyfaill i %{name}
1519     remove_friend:
1520       heading: Peidio bod yn gyfaill i %{user}?
1521       button: Peidio bod yn gyfaill
1522       success: Tynnwyd %{name} o'ch cyfeillion.
1523       not_a_friend: Nid yw %{name} yn un o'ch cyfeillion.
1524     index:
1525       title: Defnyddwyr
1526       heading: Defnyddwyr
1527   user_role:
1528     grant:
1529       confirm: Cadarnhau
1530     revoke:
1531       confirm: Cadarnhau
1532   user_blocks:
1533     helper:
1534       time_future: Yn dod i ben mewn %{time}.
1535       time_past: Wedi dod i ben %{time} yn ôl.
1536     show:
1537       status: Statws
1538       show: Dangos
1539       edit: Golygu
1540       confirm: Ydych yn sicr?
1541     block:
1542       show: Dangos
1543       edit: Golygu
1544     blocks:
1545       status: Statws
1546       showing_page: Tudalen %{page}
1547       next: Nesaf »
1548       previous: « Blaenorol
1549   notes:
1550     mine:
1551       id: Id
1552   javascripts:
1553     close: Cau
1554     share:
1555       title: Rhannu
1556       cancel: Diddymu
1557       image: Delwedd
1558       link: Dolen neu HTML
1559       long_link: Dolen
1560       short_link: Dolen Fer
1561       embed: HTML
1562       format: 'Fformat:'
1563       scale: 'Graddfa:'
1564       download: Lawrlwytho
1565       short_url: URL Byr
1566     key:
1567       title: Allwedd Map
1568       tooltip: Allwedd Map
1569     map:
1570       zoom:
1571         in: Chwyddo Mewn
1572         out: Chwyddo Allan
1573       locate:
1574         title: Dangos Fy Lleoliad
1575         popup: Rydych o fewn {distance} {unit} o'r pwynt hwn.
1576       base:
1577         standard: Safonol
1578         cycle_map: Map Beicio
1579         transport_map: Map Trafnidiaeth
1580         hot: Dyngarol
1581       layers:
1582         header: Haenau Mapiau
1583         notes: Nodiadau Map
1584         data: Data Map
1585         title: Haenau
1586       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>cyfranwyr OpenStreetMap</a>
1587       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Rhoi Cyfraniad</a>
1588     site:
1589       edit_tooltip: Golygu'r map
1590       edit_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i olygu'r map
1591       createnote_tooltip: Ychwanegu nodyn i'r map
1592       createnote_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i ychwanegu nodyn i'r map
1593       map_notes_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld nodiadau'r map
1594       map_data_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld data'r map
1595     changesets:
1596       show:
1597         comment: Sylw
1598         subscribe: Tanysgrifio
1599         unsubscribe: Dad-danysgrifio
1600         hide_comment: cuddio
1601         unhide_comment: datguddio
1602     notes:
1603       new:
1604         add: Ychwanegu Nodyn
1605       show:
1606         hide: Cuddio
1607         resolve: Datrys
1608         reactivate: Ail roi ar waith
1609         comment_and_resolve: Sylw a Datrys
1610         comment: Sylw
1611     query:
1612       way: Llwybr
1613       nothing_found: Ni ddarganfuwyd nodweddion
1614       error: 'Gwall cysyltlu gyda %{server}: %{error}'
1615   redactions:
1616     edit:
1617       description: Disgrifiad
1618     new:
1619       description: Disgrifiad
1620     show:
1621       description: 'Disgrifiad:'
1622       confirm: Ydych yn sicr?
1623 ...