Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за приказ
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Список за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стара релација
56       old_relation_member: Стар член во релација
57       old_relation_tag: Стара ознака на релација
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Релација
62       relation_member: Член на релација
63       relation_tag: Ознака за релација
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
79       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Измени: %{id}"
83       changesetxml: XML за измените
84       download: Преземи %{changeset_xml_link} или %{osmchange_xml_link}
85       feed: 
86         title: Измени %{id}
87         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Измени
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Припаѓа на:"
92       bounding_box: "Рамка:"
93       box: кутија
94       closed_at: "Затворено во:"
95       created_at: Создадено во
96       has_nodes: 
97         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
98         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
99       has_relations: 
100         one: "Ја има следнава %{count} релација:"
101         other: "Ги има следниве %{count} релации:"
102       has_ways: 
103         one: "Го има следниов %{count} пат:"
104         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
105       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
106       show_area_box: Прикажи рамка
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Коментар:"
109       deleted_at: "Избришано во:"
110       deleted_by: "Избришал:"
111       edited_at: "Уредено во:"
112       edited_by: "Уредил:"
113       in_changeset: "Во измените:"
114       version: "Верзија:"
115     containing_relation: 
116       entry: Релација %{relation_name}
117       entry_role: Релација %{relation_name} (како %{relation_role})
118     map: 
119       deleted: Избришано
120       edit: 
121         area: Уреди подрачје
122         node: Уреди јазол
123         relation: Уреди релација
124         way: Уреди пат
125       larger: 
126         area: Погледај го просторот на поголема карта
127         node: Погледај го јазолот на поголема карта
128         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
129         way: Погледај го патот на поголема карта
130       loading: Вчитувам...
131     navigation: 
132       all: 
133         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
134         next_node_tooltip: Следен јазол
135         next_relation_tooltip: Следна релација
136         next_way_tooltip: Следен пат
137         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
138         prev_node_tooltip: Претходен јазол
139         prev_relation_tooltip: Претходна релација
140         prev_way_tooltip: Претходен пат
141       user: 
142         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
143         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
144         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
145     node: 
146       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} или %{edit_link}"
147       download_xml: Преземи XML
148       edit: уреди
149       node: Јазол
150       node_title: "Јазол: %{node_name}"
151       view_history: погледај ја историјата
152     node_details: 
153       coordinates: "Координати:"
154       part_of: "Дел од:"
155     node_history: 
156       download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
157       download_xml: Преземи XML
158       node_history: Историја на јазолот
159       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
160       view_details: погледај детали
161     not_found: 
162       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
163       type: 
164         changeset: измени
165         node: јазол
166         relation: релација
167         way: пат
168     paging_nav: 
169       of: од
170       showing_page: Приказ на страница
171     relation: 
172       download: "%{download_xml_link} или %{view_history_link}"
173       download_xml: Преземи XML
174       relation: Релација
175       relation_title: "Релација: %{relation_name}"
176       view_history: погледај ја историјата
177     relation_details: 
178       members: "Членови:"
179       part_of: "Дел од:"
180     relation_history: 
181       download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
182       download_xml: Преземи XML
183       relation_history: Историја на релацијата
184       relation_history_title: "Историја на релацијата: %{relation_name}"
185       view_details: погледај детали
186     relation_member: 
187       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
188       type: 
189         node: Јазол
190         relation: Релација
191         way: Пат
192     start: 
193       manually_select: Рачно избери друга површина
194       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
195     start_rjs: 
196       data_frame_title: Податоци
197       data_layer_name: Податоци
198       details: Подробно
199       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
200       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
201       hide_areas: Скриј подрачја
202       history_for_feature: Историја за [[feature]]
203       load_data: Вчитај ги податоците
204       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
205       loading: Вчитувам...
206       manually_select: Рачно изберете друга површина
207       object_list: 
208         api: Retrieve this area from the API
209         back: Прикажи список на предмети
210         details: Подробно
211         heading: Список на предмети
212         history: 
213           type: 
214             node: Јазол [[id]]
215             way: Пат [[id]]
216         selected: 
217           type: 
218             node: Јазол [[id]]
219             way: Пат [[id]]
220         type: 
221           node: Јазол
222           way: Пат
223       private_user: приватен корисник
224       show_areas: Прикажи подрачја
225       show_history: Прикажи историја
226       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
227       wait: Почекајте...
228       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
229     tag_details: 
230       tags: "Ознаки:"
231       wiki_link: 
232         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
233         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
234       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
235     timeout: 
236       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
237       type: 
238         changeset: менувач
239         node: јазол
240         relation: релација
241         way: пат
242     way: 
243       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} или %{edit_link}"
244       download_xml: Преземи XML
245       edit: уреди
246       view_history: погледај историја
247       way: Пат
248       way_title: "Пат: %{way_name}"
249     way_details: 
250       also_part_of: 
251         one: исто така дел и од патот %{related_ways}
252         other: исто така дел и од патиштата %{related_ways}
253       nodes: Јазли
254       part_of: "Дел од:"
255     way_history: 
256       download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
257       download_xml: Преземи XML
258       view_details: погледај детали
259       way_history: Историја на патот
260       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
261   changeset: 
262     changeset: 
263       anonymous: Анонимен
264       big_area: (голема)
265       id: бр. %{id}
266       no_comment: (нема)
267       no_edits: (нема уредувања)
268       show_area_box: прикажи рамка на површина
269       still_editing: (сè уште уредува)
270       view_changeset_details: Преглед на детали од измените
271     changeset_paging_nav: 
272       next: Следно »
273       previous: « Претходно
274       showing_page: Прикажана е страница %{page}
275     changesets: 
276       area: Површина
277       comment: Коментар
278       id: Назнака
279       saved_at: Зачувано во
280       user: Корисник
281     list: 
282       description: Скорешни промени
283       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
284       description_friend: Измени на ваши пријатели
285       description_user: Измени на %{user}
286       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
287       heading: Измени
288       heading_bbox: Измени
289       heading_friend: Измени
290       heading_user: Измени
291       heading_user_bbox: Измени
292       title: Измени
293       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
294       title_friend: Измени на ваши пријатели
295       title_user: Измени на %{user}
296       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
297     timeout: 
298       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
299   diary_entry: 
300     diary_comment: 
301       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
302       confirm: Потврди
303       hide_link: Скриј го коментаров
304     diary_entry: 
305       comment_count: 
306         one: 1 коментар
307         other: "%{count} коментари"
308       comment_link: Коментирај на оваа ставка
309       confirm: Потврди
310       edit_link: Уреди ја оваа ставка
311       hide_link: Скриј ја ставкава
312       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
313       reply_link: Одговори на оваа ставка
314     edit: 
315       body: "Содржина:"
316       language: "Јазик:"
317       latitude: Геог. ширина
318       location: "Местоположба:"
319       longitude: Геог. должина
320       marker_text: Место на дневничкиот запис
321       save_button: Зачувај
322       subject: "Наслов:"
323       title: Уреди дневничка ставка
324       use_map_link: покажи на карта
325     feed: 
326       all: 
327         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
328         title: Дневнички ставки
329       language: 
330         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
331         title: Дневнички ставки на %{language_name}
332       user: 
333         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
334         title: Дневнички ставки на %{user}
335     list: 
336       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
337       new: "Нов дневнички запис:"
338       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
339       newer_entries: Понови ставки
340       no_entries: Нема дневнички ставки
341       older_entries: Постари ставки
342       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
343       title: Дневници на корисници
344       user_title: Дневник на %{user}
345     location: 
346       edit: Уреди
347       location: "Местоположба:"
348       view: Преглед
349     new: 
350       title: Нова дневничка ставка
351     no_such_entry: 
352       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
353       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
354       title: Нема таква дневничка ставка
355     no_such_user: 
356       body: Жалиме, но нема корисник по име %{user}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
357       heading: Корисникот %{user} не постои
358       title: Нема таков корисник
359     view: 
360       leave_a_comment: Пиши коментар
361       login: Најава
362       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
363       save_button: Зачувај
364       title: Дневникот на %{user} | %{title}
365       user_title: дневник на %{user}
366   editor: 
367     default: По основно (моментално %{name})
368     potlatch: 
369       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
370       name: Potlatch 1
371     potlatch2: 
372       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
373       name: Potlatch 2
374     remote: 
375       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
376       name: Далечинско управување
377   export: 
378     start: 
379       add_marker: Додај бележник на картата
380       area_to_export: Простор за извоз
381       embeddable_html: Вметнат HTML код
382       export_button: Извези
383       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a>.
384       format: Формат
385       format_to_export: Формат за извоз
386       image_size: Големина на сликата
387       latitude: Г.Ш.
388       licence: Лиценца
389       longitude: Г.Д.
390       manually_select: Рачно изберете друга површина
391       mapnik_image: Mapnik-слика
392       max: макс.
393       options: Нагодувања
394       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
395       osmarender_image: Osmarender-слика
396       output: Излезни податоци
397       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
398       scale: Размер
399       too_large: 
400         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
401         heading: Подрачјето е преголемо
402       zoom: Приближи
403     start_rjs: 
404       add_marker: Стави бележник на картата
405       change_marker: Смени позиција на бележникот
406       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
407       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
408       export: Извоз
409       manually_select: Рачно изберете друг простор
410       view_larger_map: Преглед на поголема карта
411   geocoder: 
412     description: 
413       title: 
414         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
415         osm_namefinder: "%{types} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Именикот на OpenStreetMap</a>"
416         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
417       types: 
418         cities: Градови
419         places: Места
420         towns: Гратчиња
421     description_osm_namefinder: 
422       prefix: "%{distance} %{direction} од %{type}"
423     direction: 
424       east: источно
425       north: северно
426       north_east: североисточно
427       north_west: северозападно
428       south: јужно
429       south_east: југоисточно
430       south_west: југозападно
431       west: западно
432     distance: 
433       one: околу 1 км
434       other: околу %{count} км
435       zero: помалку од 1 км
436     results: 
437       more_results: Повеќе резултати
438       no_results: Нема пронајдено резултати
439     search: 
440       title: 
441         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
442         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
443         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
444         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
445         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
446         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
447         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
448     search_osm_namefinder: 
449       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} од %{parentname})"
450       suffix_place: ", %{distance} %{direction} од %{placename}"
451     search_osm_nominatim: 
452       prefix: 
453         amenity: 
454           airport: Аеродром
455           arts_centre: Дом на уметности
456           atm: Банкомат
457           auditorium: Аудиториум
458           bank: Банка
459           bar: Бар
460           bench: Клупа
461           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
462           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
463           brothel: Бордел
464           bureau_de_change: Менувачница
465           bus_station: Автобуска станица
466           cafe: Кафуле
467           car_rental: Рент-а-кар
468           car_sharing: Изнајмување автомобил
469           car_wash: Автоперална
470           casino: Казино
471           cinema: Кино
472           clinic: Клиника
473           club: Клуб
474           college: Колеџ
475           community_centre: Центар на заедница
476           courthouse: Суд
477           crematorium: Крематориум
478           dentist: Забар
479           doctors: Доктори
480           dormitory: Студентски дом
481           drinking_water: Питка вода
482           driving_school: Автошкола
483           embassy: Амбасада
484           emergency_phone: Итен телефон
485           fast_food: Брза храна
486           ferry_terminal: Ферибот-терминал
487           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
488           fire_station: Пожарна
489           fountain: Фонтана
490           fuel: Гориво
491           grave_yard: Гробишта
492           gym: Теретана / фитнес
493           hall: Соборна сала
494           health_centre: Здравствен центар
495           hospital: Болница
496           hotel: Хотел
497           hunting_stand: Ловечка кула
498           ice_cream: Сладолед
499           kindergarten: Градинка
500           library: Библиотека
501           market: Пазар
502           marketplace: Пазар
503           mountain_rescue: Планинарско спасување
504           nightclub: Ноќен клуб
505           nursery: Јасли
506           nursing_home: Старечки дом
507           office: Канцеларија
508           park: Парк
509           parking: Паркинг
510           pharmacy: Аптека
511           place_of_worship: Верски објект
512           police: Полиција
513           post_box: Поштенско сандаче
514           post_office: Пошта
515           preschool: Претшколска установа
516           prison: Затвор
517           pub: Пивница
518           public_building: Јавен објект
519           public_market: Градски пазар
520           reception_area: Рецепција
521           recycling: Рециклирање
522           restaurant: Ресторан
523           retirement_home: Старечки дом
524           sauna: Сауна
525           school: Училиште
526           shelter: Засолниште
527           shop: Дуќан
528           shopping: Дуќани
529           social_club: Друштвен клуб
530           studio: Студио
531           supermarket: Супермаркет
532           taxi: Такси
533           telephone: Телефонска говорница
534           theatre: Театар
535           toilets: Тоалет
536           townhall: Градски дом
537           university: Универзитет
538           vending_machine: Вендинг-машина
539           veterinary: Ветеринарна клиника
540           village_hall: Месна заедница
541           waste_basket: Корпа за отпадоци
542           wifi: Безжичен интернет
543           youth_centre: Младински центар
544         boundary: 
545           administrative: Административна граница
546         building: 
547           apartments: Станбен блок
548           block: Блок згради
549           bunker: Бункер
550           chapel: Капела
551           church: Црква
552           city_hall: Градски дом
553           commercial: Комерцијална зграда
554           dormitory: Студентски дом
555           entrance: Влез во зграда
556           faculty: Факултетски објект
557           farm: Земјоделски објект
558           flats: Станови
559           garage: Гаража
560           hall: Сала
561           hospital: Болничка зграда
562           hotel: Хотел
563           house: Куќа
564           industrial: Индустриски објект
565           office: Деловна зграда
566           public: Јавен објект
567           residential: Станбена зграда
568           retail: Продажен објект
569           school: Школско здание
570           shop: Дуќан
571           stadium: Стадион
572           store: Продавница
573           terrace: Тераса
574           tower: Кула
575           train_station: Железничка станица
576           university: Универзитетска зграда
577         highway: 
578           bridleway: Коњски пат
579           bus_guideway: Автобуски шини
580           bus_stop: Автобуска постојка
581           byway: Спореден пат
582           construction: Автопат во изградба
583           cycleway: Велосипедска патека
584           distance_marker: Бележник на растојание
585           emergency_access_point: Прва помош
586           footway: Тротоар
587           ford: Брод
588           gate: Порта
589           living_street: Маалска улица
590           minor: Помал спореден пат
591           motorway: Автопат
592           motorway_junction: Клучка
593           motorway_link: Приклучен пат
594           path: Патека
595           pedestrian: Пешачка патека
596           platform: Платформа
597           primary: Главен пат
598           primary_link: Главен пат
599           raceway: Тркачка патека
600           residential: Станбен
601           road: Пат
602           secondary: Спореден пат
603           secondary_link: Спореден пат
604           service: Помошен пат
605           services: Крајпатен сервис
606           steps: Скалила
607           stile: Тарабен премин
608           tertiary: Третостепен пат
609           track: Полски пат
610           trail: Патека
611           trunk: Магистрала
612           trunk_link: Магистрала
613           unclassified: Некласификуван пат
614           unsurfaced: Неасфалтиран пат
615         historic: 
616           archaeological_site: Археолошки локалитет
617           battlefield: Бојно поле
618           boundary_stone: Граничен камен
619           building: Градба
620           castle: Замок
621           church: Црква
622           house: Куќа
623           icon: Икона
624           manor: Велепоседнички дом
625           memorial: Споменик
626           mine: Рудник
627           monument: Споменик
628           museum: Музеј
629           ruins: Рушевини
630           tower: Кула
631           wayside_cross: Крајпатен крст
632           wayside_shrine: Параклис
633           wreck: Бродолом
634         landuse: 
635           allotments: Парцели
636           basin: Басен
637           brownfield: Угар
638           cemetery: Гробишта
639           commercial: Комерцијално подрачје
640           conservation: Заштитено земјиште
641           construction: Градилиште
642           farm: Фарма
643           farmland: Обработливо земјиште
644           farmyard: Земјоделски двор
645           forest: Шума
646           grass: Трева
647           greenfield: Неискористено земјиште
648           industrial: Индустриско подрачје
649           landfill: Депонија
650           meadow: Ливада
651           military: Воено подрачје
652           mine: Рудник
653           mountain: Планина
654           nature_reserve: Природен резерват
655           park: Парк
656           piste: Писта
657           plaza: Плоштадче
658           quarry: Каменолом
659           railway: Железница
660           recreation_ground: Рекреативен терен
661           reservoir: Резервоар
662           residential: Станбено подрачје
663           retail: Дуќани
664           village_green: Селско зеленило
665           vineyard: Лозници
666           wetland: Мочуриште
667           wood: Шума
668         leisure: 
669           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
670           common: Општествена земја
671           fishing: Рибарење
672           garden: Градина
673           golf_course: Голф-терен
674           ice_rink: Лизгалиште
675           marina: Марина
676           miniature_golf: Миниголф
677           nature_reserve: Природен резерват
678           park: Парк
679           pitch: Спортски терен
680           playground: Детско игралиште
681           recreation_ground: Разонодно место
682           slipway: Испуст
683           sports_centre: Спортски центар
684           stadium: Стадион
685           swimming_pool: Базен
686           track: Спортска патека
687           water_park: Аквапарк
688         natural: 
689           bay: Залив
690           beach: Плажа
691           cape: ‘Рт
692           cave_entrance: Влез во пештера
693           channel: Канал
694           cliff: Гребен
695           coastline: Крајбрежје
696           crater: Кратер
697           feature: Елемент
698           fell: Фел
699           fjord: Фјорд
700           geyser: Гејзер
701           glacier: Глечер
702           heath: Голет
703           hill: Рид
704           island: Остров
705           land: Земја
706           marsh: Бара
707           moor: Пустара
708           mud: Кал
709           peak: Врв
710           point: Точка
711           reef: Гребен
712           ridge: Срт
713           river: Река
714           rock: Карпа
715           scree: Сип
716           scrub: Честак
717           shoal: Плитко место
718           spring: Извор
719           strait: Проток
720           tree: Дрво
721           valley: Долина
722           volcano: Вулкан
723           water: Вода
724           wetland: Мочуриште
725           wetlands: Мочуриште
726           wood: Шума
727         place: 
728           airport: Аеродром
729           city: Град
730           country: Земја
731           county: Грофовија
732           farm: Фарма
733           hamlet: Селце
734           house: Куќа
735           houses: Куќи
736           island: Остров
737           islet: Островче
738           locality: Месност
739           moor: Пустара
740           municipality: Општина
741           postcode: Поштенски број
742           region: Регион
743           sea: Море
744           state: Покраина
745           subdivision: Админ. подрачје
746           suburb: Населба
747           town: Град
748           unincorporated_area: Нездружено подрачје
749           village: Село
750         railway: 
751           abandoned: Напуштена железничка линија
752           construction: Железничка линија во изградба
753           disused: Напуштена железничка линија
754           disused_station: Напуштена железничка станица
755           funicular: Жичена железница
756           halt: Железничка постојка
757           historic_station: Историска железничка станица
758           junction: Железнички јазол
759           level_crossing: Надвозник
760           light_rail: Лека железница
761           monorail: Едношинска линија
762           narrow_gauge: Теснолинејка
763           platform: Железнички перон
764           preserved: Зачувана железничка линија
765           spur: Железнички огранок
766           station: Железничка станица
767           subway: Метро станица
768           subway_entrance: Влез во метро
769           switch: Железнички пунктови
770           tram: Трамвајска линија
771           tram_stop: Трамвајска постојка
772           yard: Железничко депо
773         shop: 
774           alcohol: Алкохол на црно
775           apparel: Облека
776           art: Уметнички дуќан
777           bakery: Пекара
778           beauty: Козметика
779           beverages: Пијалоци
780           bicycle: Продавница за велосипеди
781           books: Книжарница
782           butcher: Месарница
783           car: Автосалон
784           car_dealer: Автосалон
785           car_parts: Автоделови
786           car_repair: Автосервис
787           carpet: Дуќан за теписи
788           charity: Добротворна продавница
789           chemist: Аптека
790           clothes: Дуќан за облека
791           computer: Продавница за сметачи
792           confectionery: Слаткарница
793           convenience: Бакалница
794           copyshop: Фотокопир
795           cosmetics: Козметика
796           department_store: Стоковна куќа
797           discount: Распродажен дуќан
798           doityourself: Направи-сам
799           drugstore: Аптека
800           dry_cleaning: Хемиско чистење
801           electronics: Електронска опрема
802           estate_agent: Недвижности
803           farm: Земјоделски дуќан
804           fashion: Бутик
805           fish: Рибарница
806           florist: Цвеќара
807           food: Продавница за храна
808           funeral_directors: Погребална служба
809           furniture: Мебел
810           gallery: Галерија
811           garden_centre: Градинарски центар
812           general: Колонијал
813           gift: Дуќан за подароци
814           greengrocer: Пиљара
815           grocery: Бакалница
816           hairdresser: Фризер
817           hardware: Алат и опрема
818           hifi: Аудиосистеми
819           insurance: Осигурително
820           jewelry: Јувелир
821           kiosk: Трафика
822           laundry: Пералница
823           mall: Трговски центар
824           market: Пазар
825           mobile_phone: Мобилни телефони
826           motorcycle: Моторцикли
827           music: Музички дуќан
828           newsagent: Весникара
829           optician: Оптичар
830           organic: Здрава храна
831           outdoor: Дуќан на отворено
832           pet: Домашни миленици
833           photo: Фотографски дуќан
834           salon: Салон
835           shoes: Обувки
836           shopping_centre: Трговски центар
837           sports: Спортски дуќан
838           stationery: Прибор и репроматеријали
839           supermarket: Супермаркет
840           toys: Продавница за играчки
841           travel_agency: Туристичка агенција
842           video: Видеотека
843           wine: Алкохолни пијалоци
844         tourism: 
845           alpine_hut: Планинска куќарка
846           artwork: Уметничко дело
847           attraction: Атракција
848           bed_and_breakfast: Полупансион
849           cabin: Колиба
850           camp_site: Камп
851           caravan_site: Автокамп
852           chalet: Брвнара
853           guest_house: Пансион
854           hostel: Хостел
855           hotel: Хотел
856           information: Информации
857           lean_to: Прилепена стреа
858           motel: Мотел
859           museum: Музеј
860           picnic_site: Излетничко место
861           theme_park: Забавен парк
862           valley: Долина
863           viewpoint: Видиковец
864           zoo: Зоолошка
865         waterway: 
866           boatyard: Чамцоградилиште
867           canal: Канал
868           connector: Слив
869           dam: Брана
870           derelict_canal: Запуштен канал
871           ditch: Канач
872           dock: Док
873           drain: Одвод
874           lock: Каналска брана
875           lock_gate: Каналска капија
876           mineral_spring: Минерален извор
877           mooring: Сидриште
878           rapids: Брзак
879           river: Река
880           riverbank: Кеј
881           stream: Поток
882           wadi: Вади
883           water_point: Пристап до вода
884           waterfall: Водопад
885           weir: Јаз
886   html: 
887     dir: ltr
888   javascripts: 
889     map: 
890       base: 
891         cycle_map: Велосипедска карта
892         mapquest: MapQuest Open
893         transport_map: Сообраќајна карта
894     site: 
895       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
896       edit_tooltip: Уредување на картата
897       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
898       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
899       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
900       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
901   layouts: 
902     community_blogs: Блогови на заедницата
903     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
904     copyright: Авторски права и лиценца
905     documentation: Документација
906     documentation_title: Документација за проектот
907     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
908     donate_link_text: доброволен прилог
909     edit: Уреди
910     edit_with: Уреди со %{editor}
911     export: Извези
912     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
913     foundation: Фондација
914     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
915     gps_traces: GPS-траги
916     gps_traces_tooltip: Работа со GPS траги
917     help: Помош
918     help_centre: Центар за помош
919     help_title: Помошна страница за проектот
920     history: Историја
921     home: дома
922     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
923     inbox: пораки (%{count})
924     inbox_tooltip: 
925       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
926       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
927       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
928     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
929     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
930     intro_3: Вдомувањето на OpenStreetMap го овозможија %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}. Другите поддржувачи на проектот се наведени на %{partners}.
931     intro_3_bytemark: bytemark
932     intro_3_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
933     intro_3_partners: викито
934     intro_3_partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
935     intro_3_ucl: UCL VR Centre
936     license: 
937       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
938     log_in: најави ме
939     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
940     logo: 
941       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
942     logout: одјава
943     logout_tooltip: Одјава
944     make_a_donation: 
945       text: Дарувајте
946       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
947     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
948     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
949     sign_up: регистрација
950     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
951     sotm2011: Дојдете на Конференцијата на OpenStreetMap 2011 што се одржува од 9 до 11 септември во Денвер!
952     tag_line: Слободна вики-карта на светот
953     user_diaries: Кориснички дневници
954     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
955     view: Карта
956     view_tooltip: Види карта
957     welcome_user: Добредојде, %{user_link}
958     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
959     wiki: Вики
960     wiki_title: Помошна страница за проектот
961     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
962   license_page: 
963     foreign: 
964       english_link: англискиот оригинал
965       text: Во случај на конфликт помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
966       title: За овој превод
967     legal_babble: "<h2>Авторски права и лиценца</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i>, и е лиценциран со <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив\n   комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Слободно можете да ги копирате, распространувате, јавно прикажувате и адаптирате нашите карти\n  и податоци, под услов да го наведете OpenStreetMap и неговите\n  учесници. Ако ги менувате или темелите дела врз нашите карти и податоци\n  резултатите можете да ги распространувате само под истата лиценца.\n  Во полниот <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">законски\n  правилник</a> се објаснети вашите права и должности.\n</p>\n\n<h3>Како да го наведувате OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Доколку користите слики од карти на OpenStreetMap, бараме\n  наводот да содржи барем &ldquo;&copy; Учесници на\n  OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Ако користите само податоци од картите,\n  бараме наводот да гласи &ldquo;Картографски податоци &copy; Учесници на OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Кадешто е можно, OpenStreetMap треба да има хиперврска <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  и CC-BY-SA до <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk</a>. Доколку\n  користите медиум кадешто не може да се ставаат врски (како на пр.\n  печатено издание), ви препорачуваме да ги наведете корисниците на\n  www.openstreetmap.org (на пр. со проширување на\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; со полнава адреса) и до\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Како да дознаете повеќе</h3>\n<p>\n  Прочитајте повеќе за користењето на нашите податоци на <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правните\n  ЧПП</a>.\n</p>\n<p>\n  Учесниците во OSM се потсетуваат никогаш да не ставаат податоци од\n  извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\n  јасна дозвола од имателите на авторските права.\n</p>\n<p>\n  Иако OpenStreetMap има отворени податоци, ние сепак не можеме бесплатно да \n  го нудиме картографскиот програм на развивачи кои се трети лица.\n\n  Погледајте ги нашите <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Правила на користење на програмот</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Правила на користење на полињата</a>\n  и <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Правила на користење на Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Нашите учесници</h3>\n<p>\n  Нашата лиценца CC-BY-SA бара да &ldquo;го наведете изворниот\n  автор разумно за медиумот или средството што го\n  користите&rdquo;. Поединечните картографи на OSM не бараат да\n  бидат наведувани посебно, туку само како &ldquo;Учесници на\n  OpenStreetMap&rdquo;, но онаму кадешто OpenStreetMap содржи податоци\n  од некоја државна картографска установа или друг важен извор,\n  веројатно би било разумно да ги наведете нив директно,\n  наведувајќи ги како што тие обично се наведуваат, или ставајќи врска до нивната страница.\n</p>\n\n<!--\nИнформации за уредниците на страници\n\nТука се наведени само оние организации кои бараат да бидат наведени\nкако предуслов за користење на нивните податоци на OpenStreetMap. Ова не е\nопшт каталог на увезени податоци, и не смее да се користи, освен кога\nсе бара навод за да се задоволат условите на лиценцата на увезените\nподатоци.\n\nСите дополнувања мора најпрвин да се продискутираат со систем-администраторите на OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Австралија</strong>: Содржи податоци за населби засновани на\n   податоци на Австралиската служба за статистика.</li>\n<li><strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> под лиценцата\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC-BY</a>.</li>\n   <li><strong>Канада</strong>: Содржи податоци од\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада) и StatCan (Географско одделение,\n   Статистика Канада).</li>\n   <li><strong>Франција</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Главната даночна управа.</li>\n   <li><strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Land Information New Zealand. Крунски авторски права задржани.</li>\n   <li><strong>Полска</strong>: Содржи податоци од <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL карти</a>. Авторски права на\n   учесниците на UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Обединето Кралство</strong>: Содржи геодетски податоци\n   &copy; Крунски авторски права и права врз базата на податоци\n   2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Поставањето на податоци во OpenStreetMap не подразбира дека изворниот \n  добавувач на податоци го поддржува и застапува OpenStreetMap, дека дава било каква гаранција, или пак\n  дека прифаќа било каква одговорност.\n</p>"
968     native: 
969       mapping_link: почнете со изработка на карти
970       native_link: македонската верзија
971       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
972       title: За страницава
973   message: 
974     delete: 
975       deleted: Пораката е избришана
976     inbox: 
977       date: Датум
978       from: Од
979       my_inbox: Моето сандаче
980       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
981       outbox: за праќање
982       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
983       subject: Наслов
984       title: Примени
985     mark: 
986       as_read: Пораката е означена како прочитана
987       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
988     message_summary: 
989       delete_button: Избриши
990       read_button: Означи како прочитано
991       reply_button: Одговори
992       unread_button: Означи како непрочитано
993     new: 
994       back_to_inbox: Назад во примени
995       body: Содржина
996       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
997       message_sent: Пораката е испратена
998       send_button: Испрати
999       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1000       subject: Наслов
1001       title: Испрати ја пораката
1002     no_such_message: 
1003       body: Нажалост нема порака со тој id.
1004       heading: Нема таква порака
1005       title: Нема таква порака
1006     no_such_user: 
1007       body: Нажалост нема корисник со тоа име.
1008       heading: Нема таков корисник
1009       title: Нема таков корисник
1010     outbox: 
1011       date: Датум
1012       inbox: примени пораки
1013       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1014       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1015       outbox: за праќање
1016       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1017       subject: Наслов
1018       title: За праќање
1019       to: До
1020     read: 
1021       back_to_inbox: Назад во добиени
1022       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1023       date: Датум
1024       from: Од
1025       reading_your_messages: Читање на пораките
1026       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
1027       reply_button: Одговори
1028       subject: Наслов
1029       title: Прочитај ја пораката
1030       to: За
1031       unread_button: Означи како непрочитано
1032       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1033     reply: 
1034       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1035     sent_message_summary: 
1036       delete_button: Избриши
1037   notifier: 
1038     diary_comment_notification: 
1039       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1040       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1041       hi: Здраво %{to_user},
1042       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1043     email_confirm: 
1044       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1045     email_confirm_html: 
1046       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1047       greeting: Здраво,
1048       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1049     email_confirm_plain: 
1050       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1051       greeting: Здраво,
1052       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1053       hopefully_you_2: "%{server_url} со новата адреса %{new_address}."
1054     friend_notification: 
1055       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1056       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1057       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1058       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1059     gpx_notification: 
1060       and_no_tags: и без ознаки.
1061       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1062       failure: 
1063         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1064         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1065         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1066         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1067         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1068       greeting: Здраво,
1069       success: 
1070         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1071         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1072       with_description: со описот
1073       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1074     lost_password: 
1075       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1076     lost_password_html: 
1077       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1078       greeting: Здраво,
1079       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1080     lost_password_plain: 
1081       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1082       greeting: Здраво,
1083       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1084       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1085     message_notification: 
1086       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1087       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1088       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1089       hi: Здраво %{to_user},
1090       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1091     signup_confirm: 
1092       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1093     signup_confirm_html: 
1094       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1095       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1096       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1097       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1098       greeting: Здраво!
1099       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1100       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1101       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1102       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1103       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1104       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1105       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1106     signup_confirm_plain: 
1107       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1108       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1109       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1110       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1111       current_user_1: Список на тековни корисници во категории, врз основа на нивната местоположба во светот
1112       current_user_2: "местоположба во светот ќе најдете на:"
1113       greeting: Здраво!
1114       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1115       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1116       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1117       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1118       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1119       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1120       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1121       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1122       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1123       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1124   oauth: 
1125     oauthorize: 
1126       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS траги.
1127       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1128       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1129       allow_write_api: ја менува картата.
1130       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1131       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1132       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1133       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1134     revoke: 
1135       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1136   oauth_clients: 
1137     create: 
1138       flash: Информациите се успешно регистрирани
1139     destroy: 
1140       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1141     edit: 
1142       submit: Уреди
1143       title: Уредете ја апликацијата
1144     form: 
1145       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги
1146       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1147       allow_write_api: ја менува картата.
1148       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1149       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1150       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1151       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1152       name: Име
1153       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1154       required: Се бара
1155       support_url: URL поддршка
1156       url: URL адреса на главната апликација
1157     index: 
1158       application: Назив на прил. програм
1159       issued_at: Издадено
1160       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1161       my_apps: Мои клиентни апликации
1162       my_tokens: Мои овластени апликации
1163       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1164       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1165       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1166       revoke: Поништи!
1167       title: Мои OAuth податоци
1168     new: 
1169       submit: Регистрирање
1170       title: Регистрирајте нова апликација
1171     not_found: 
1172       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1173     show: 
1174       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1175       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги.
1176       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1177       allow_write_api: ја менува картата.
1178       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1179       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1180       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1181       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1182       edit: Детали од уредувањето
1183       key: "Потрошувачки клуч:"
1184       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1185       secret: "Потрошувачка тајна:"
1186       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1187       title: OAuth детали за %{app_name}
1188       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1189     update: 
1190       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1191   printable_name: 
1192     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1193   site: 
1194     edit: 
1195       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1196       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1197       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1198       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1199       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1200       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1201       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1202       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1203       user_page_link: корисничка страница
1204     index: 
1205       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1206       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1207       js_3: Препорачуваме да ја пробате <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home статичната карта</a> ако не можете да овозможите JavaScript.
1208       license: 
1209         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1210         notice: Под лиценцата %{license_name} од %{project_name} и неговите учесници.
1211         project_name: проектот OpenStreetMap
1212       permalink: Постојана врска
1213       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1214       shortlink: Кратка врска
1215     key: 
1216       map_key: Легенда
1217       map_key_tooltip: Легенда на картата
1218       table: 
1219         entry: 
1220           admin: Административна граница
1221           allotments: Парцели
1222           apron: 
1223             - Аеродромска платформа
1224             - терминал
1225           bridge: Црна линија = мост
1226           bridleway: Пешачко-влечен пат
1227           brownfield: Запуштено подрачје
1228           building: Значајно здание
1229           byway: Спореден пат
1230           cable: 
1231             - клупна жичарница
1232             - клупна жичарница
1233           cemetery: Гробишта
1234           centre: Спортски центар
1235           commercial: Комерцијално подрачје
1236           common: 
1237             - Општествена земја
1238             - ливада
1239           construction: Патишта во изградба
1240           cycleway: Велосипедска патека
1241           destination: Пристап до одредницата
1242           farm: Фарма
1243           footway: Пешачка патека
1244           forest: Шума
1245           golf: Голф-терен
1246           heathland: Голиште
1247           industrial: Индустриско подрачје
1248           lake: 
1249             - Езеро
1250             - резервоар
1251           military: Воено подрачје
1252           motorway: Автопат
1253           park: Парк
1254           permissive: Дозволив пристап
1255           pitch: Спортски терен
1256           primary: Главен пат
1257           private: Приватен пристап
1258           rail: Железница
1259           reserve: Природен резерват
1260           resident: Станбено подрачје
1261           retail: Трговско подрачје
1262           runway: 
1263             - Аеродромска писта
1264             - рулажна патека
1265           school: 
1266             - Училиште
1267             - универзитет
1268           secondary: Спореден пат
1269           station: Железничка станица
1270           subway: Метро
1271           summit: 
1272             - Врв
1273             - врв
1274           tourist: Туристичка атракција
1275           track: Патека
1276           tram: 
1277             - Лека железница
1278             - трамвај
1279           trunk: Главна сообраќајна артерија
1280           tunnel: Испрекината линија = тунел
1281           unclassified: Некласификуван пат
1282           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1283           wood: Шумичка
1284     search: 
1285       search: Пребарај
1286       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1287       submit_text: ->
1288       where_am_i: Каде сум?
1289       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1290     sidebar: 
1291       close: Затвори
1292       search_results: Резултати од пребарувањето
1293   time: 
1294     formats: 
1295       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1296   trace: 
1297     create: 
1298       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1299       upload_trace: Подигни GPS трага
1300     delete: 
1301       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1302     edit: 
1303       description: "Опис:"
1304       download: преземи
1305       edit: уреди
1306       filename: "Податотека:"
1307       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1308       map: карта
1309       owner: "Сопственик:"
1310       points: "Точки:"
1311       save_button: Сочувај промени
1312       start_coord: "Почетна координата:"
1313       tags: "Ознаки:"
1314       tags_help: одделено со запирка
1315       title: Ја уредувате трагата %{name}
1316       uploaded_at: "Подигнато во:"
1317       visibility: "Видливост:"
1318       visibility_help: што значи ова?
1319       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1320     list: 
1321       public_traces: Јавни GPS траги
1322       public_traces_from: Јавни GPS  траги од %{user}
1323       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1324       your_traces: Ваши GPS траги
1325     make_public: 
1326       made_public: Трагата е објавена
1327     no_such_user: 
1328       body: Жалиме, но нема корисник по име %{user}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
1329       heading: Корисникот %{user} не постои.
1330       title: Нема таков корисник
1331     offline: 
1332       heading: GPX-складиште вон интернет
1333       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1334     offline_warning: 
1335       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1336     trace: 
1337       ago: пред %{time_in_words_ago}
1338       by: од
1339       count_points: "%{count} точки"
1340       edit: уреди
1341       edit_map: Уредување
1342       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1343       in: во
1344       map: карта
1345       more: повеќе
1346       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1347       private: ПРИВАТНО
1348       public: ЈАВНО
1349       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1350       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1351       view_map: Погледај ја картата
1352     trace_form: 
1353       description: "Опис:"
1354       help: Помош
1355       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1356       tags: "Ознаки:"
1357       tags_help: одделено со запирка
1358       upload_button: Подигни
1359       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1360       visibility: "Видливост:"
1361       visibility_help: што значи ова?
1362       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1363     trace_header: 
1364       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1365       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1366       traces_waiting: Имате %{count} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1367       upload_trace: Подигни трага
1368     trace_optionals: 
1369       tags: Ознаки
1370     trace_paging_nav: 
1371       next: Следна »
1372       previous: « Претходна
1373       showing_page: Прикажувам страница %{page}
1374     view: 
1375       delete_track: Избриши ја трагава
1376       description: "Опис:"
1377       download: преземи
1378       edit: уреди
1379       edit_track: Уреди ја трагава
1380       filename: "Податотека:"
1381       heading: Ја гледате трагата %{name}
1382       map: карта
1383       none: Ништо
1384       owner: "Сопственик:"
1385       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1386       points: "Точки:"
1387       start_coordinates: "Почетна координата:"
1388       tags: "Ознаки:"
1389       title: Ја гледате трагата  %{name}
1390       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1391       uploaded: "Подигнато во:"
1392       visibility: "Видливост:"
1393     visibility: 
1394       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1395       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1396       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1397       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1398   user: 
1399     account: 
1400       contributor terms: 
1401         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1402         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавнодоменски.
1403         heading: "Услови за учество:"
1404         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1405         link text: што е ова?
1406         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1407         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1408       current email address: "Тековна е-пошта:"
1409       delete image: Отстрани тековна слика
1410       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1411       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1412       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1413       home location: "Матична местоположба:"
1414       image: "Слика:"
1415       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1416       keep image: Задржи ја тековната слика
1417       latitude: Геог. ширина
1418       longitude: Геог. должина
1419       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1420       my settings: Мои прилагодувања
1421       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1422       new image: Додај слика
1423       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1424       openid: 
1425         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1426         link text: што е ова?
1427         openid: OpenID
1428       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1429       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1430       profile description: "Опис за профилот:"
1431       public editing: 
1432         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1433         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1434         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1435         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1436         enabled link text: што е ова?
1437         heading: "Јавно уредување:"
1438       public editing note: 
1439         heading: Јавно уредување
1440         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1441       replace image: Замени тековна слика
1442       return to profile: Назад кон профилот
1443       save changes button: Зачувај ги промените
1444       title: Уреди сметка
1445       update home location on click: Подновувај го матичната местоположба кога ќе кликнам на картата
1446     confirm: 
1447       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1448       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1449       button: Потврди
1450       heading: Потврди корисничка сметка
1451       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1452       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1453       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1454       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1455     confirm_email: 
1456       button: Потврди
1457       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1458       heading: Потврди промена на е-пошта
1459       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1460       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1461     confirm_resend: 
1462       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1463       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1464     filter: 
1465       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
1466     go_public: 
1467       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1468     list: 
1469       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1470       empty: Нема најдено такви корисници
1471       heading: Корисници
1472       hide: Скриј одбрани корисници
1473       showing: 
1474         one: Прикажана е страницата %{page} (%{first_item} од %{items})
1475         other: Прикажани се страниците %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1476       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1477       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1478       title: Корисници
1479     login: 
1480       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1481       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1482       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1483       email or username: Е-пошта или корисничко име
1484       heading: Најава
1485       login_button: Најава
1486       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1487       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1488       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Дознајте повеќе за престојната промена на лиценцата на OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">преводи</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">разговор</a>)
1489       notice_terms: OpenStreetMap добива нова лиценца на 1 април 2012. Оваа лиценца е отворена исто како сегашната, но правните подробности се многу посоодветни на нашата картографска база на податоци. Со задоволство би ги задржале сите ваши придонеси на OpenStreetMap, но ова е можно само доколку согласувате да бидат објавени под условите на новата лиценца. Во спротивно ќе мораме да ги отстраниме од базата.<br /><br />Најавете се, прочитајте ги новите услови и видете дали се согласувате со нив. Ви благодариме!
1490       openid: "%{logo} OpenID:"
1491       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1492       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1493       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1494       openid_providers: 
1495         aol: 
1496           alt: Најава со OpenID од AOL
1497           title: Најава со AOL
1498         google: 
1499           alt: Најава со OpenID од Google
1500           title: Најава со Google
1501         myopenid: 
1502           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1503           title: Најава со myOpenID
1504         openid: 
1505           alt: Најава со URL за OpenID
1506           title: Најава со OpenID
1507         wordpress: 
1508           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1509           title: Најава со Wordpress
1510         yahoo: 
1511           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1512           title: Најава со Yahoo
1513       password: "Лозинка:"
1514       register now: Регистрација
1515       remember: "Запомни ме:"
1516       title: Најава
1517       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1518       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1519       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1520     logout: 
1521       heading: Одјава од OpenStreetMap
1522       logout_button: Одјава
1523       title: Одјава
1524     lost_password: 
1525       email address: "Е-пошта:"
1526       heading: Ја заборавивте лозинката?
1527       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1528       new password button: Смени лозинка
1529       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1530       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1531       title: Загубена лозинка
1532     make_friend: 
1533       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1534       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1535       success: Сега сте пријатели со %{name}.
1536     new: 
1537       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1538       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1539       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1540       continue: Продолжи
1541       display name: "Име за приказ:"
1542       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1543       email address: "Е-пошта:"
1544       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1545       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1546       heading: Создајте корисничка сметка
1547       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1548       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1549       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1550       openid: "%{logo} OpenID:"
1551       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1552       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1553       password: "Лозинка:"
1554       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1555       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1556       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1557       title: Направи сметка
1558       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1559     no_such_user: 
1560       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1561       heading: Корисникот %{user} не постои.
1562       title: Нема таков корисник
1563     popup: 
1564       friend: Пријател
1565       nearby mapper: Соседен картограф
1566       your location: Ваша местоположба
1567     remove_friend: 
1568       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1569       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1570     reset_password: 
1571       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1572       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1573       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1574       heading: Смени лозинка за %{user}
1575       password: "Лозинка:"
1576       reset: Смени лозинка
1577       title: Смени лозинка
1578     set_home: 
1579       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1580     suspended: 
1581       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1582       heading: Сметката е закочена
1583       title: Сметката е закочена
1584       webmaster: мреж. управник
1585     terms: 
1586       agree: Се согласувам
1587       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е јавнодоменски
1588       consider_pd_why: Што е ова?
1589       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1590       decline: Одбиј
1591       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1592       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1593       heading: Услови на учество
1594       legale_names: 
1595         france: Франција
1596         italy: Италија
1597         rest_of_world: Остатокот од светот
1598       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1599       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1600       title: Услови на учество
1601       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1602     view: 
1603       activate_user: активирај го корисников
1604       add as friend: додај како пријател
1605       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1606       block_history: погледај добиени блокови
1607       blocks by me: извршени болокови
1608       blocks on me: добиени блокови
1609       confirm: Потврди
1610       confirm_user: потврди го корисников
1611       create_block: блокирај го корисников
1612       created from: "Создадено од:"
1613       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1614       ct declined: Одбиен
1615       ct status: "Услови за учество:"
1616       ct undecided: Неодлучено
1617       deactivate_user: деактивирај го корисников
1618       delete_user: избриши го корисников
1619       description: Опис
1620       diary: дневник
1621       edits: уредувања
1622       email address: Е-пошта
1623       friends_changesets: Сите измени на пријателите
1624       hide_user: скриј го корисников
1625       if set location: Ако ја наместите вашата местоположба, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Матичната местоположба можете да си ја наместите на страницата %{settings_link}.
1626       km away: "%{count} км од вас"
1627       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1628       m away: "%{count} м од вас"
1629       mapper since: "Картограф од:"
1630       moderator_history: погледај добиени блокови
1631       my diary: мојот дневник
1632       my edits: мои уредувања
1633       my settings: мои прилагодувања
1634       my traces: мои траги
1635       nearby users: Други соседни корисници
1636       new diary entry: нова ставка во дневникот
1637       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1638       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1639       oauth settings: oauth поставки
1640       remove as friend: отстрани од пријатели
1641       role: 
1642         administrator: Овој корисник е администратор
1643         grant: 
1644           administrator: Додели администраторски пристап
1645           moderator: Додели модераторски пристап
1646         moderator: Овој корисник е модератор
1647         revoke: 
1648           administrator: Лиши од администраторски пристап
1649           moderator: Лиши од модераторски пристап
1650       send message: испрати порака
1651       settings_link_text: прилагодувања
1652       spam score: "Оцена за спам:"
1653       status: "Статус:"
1654       traces: траги
1655       unhide_user: покажи го корисникот
1656       user location: Местоположба на корисникот
1657       your friends: Ваши пријатели
1658   user_block: 
1659     blocks_by: 
1660       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1661       heading: Список на блокови од %{name}
1662       title: Блокови од %{name}
1663     blocks_on: 
1664       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1665       heading: Список на блокови за %{name}
1666       title: Блокови за %{name}
1667     create: 
1668       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1669       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1670       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1671     edit: 
1672       back: Преглед на сите блокови
1673       heading: Уредување на блок за %{name}
1674       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1675       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1676       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1677       show: Преглед на овој блок
1678       submit: Поднови го блокот
1679       title: Уредување на блок за %{name}
1680     filter: 
1681       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1682       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1683       not_a_moderator: Треба да бидете модератор за да го направите тоа.
1684     helper: 
1685       time_future: Истекува за %{time}.
1686       time_past: Истечено пред %{time}.
1687       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1688     index: 
1689       empty: Досега сè уште нема блокови.
1690       heading: Список на кориснички блокови
1691       title: Кориснички блокови
1692     model: 
1693       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1694       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1695     new: 
1696       back: Преглед на сите блокови
1697       heading: Правење на блок за %{name}
1698       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1699       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1700       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1701       submit: Направи блок
1702       title: Правење на блок за %{name}
1703       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1704       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1705     not_found: 
1706       back: Назад кон индексот
1707       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1708     partial: 
1709       confirm: Дали сте сигурни?
1710       creator_name: Создавач
1711       display_name: Блокиран корисник
1712       edit: Уреди
1713       not_revoked: (не се поништува)
1714       reason: Причина за блокирање
1715       revoke: Поништи!
1716       revoker_name: "Поништил:"
1717       show: Прикажи
1718       status: Статус
1719     period: 
1720       one: 1 час
1721       other: "%{count} час"
1722     revoke: 
1723       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1724       flash: Овој блок е поништен.
1725       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1726       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1727       revoke: Поништи!
1728       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1729       title: Поништување на блок за %{block_on}
1730     show: 
1731       back: Преглед на сите блокови
1732       confirm: Дали сте сигурни?
1733       edit: Уреди
1734       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1735       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1736       reason: "Причина за блокирање:"
1737       revoke: Поништи!
1738       revoker: "Поништувач:"
1739       show: Прикажи
1740       status: Статус
1741       time_future: Уредувања во %{time}
1742       time_past: Истечено пред %{time}
1743       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1744     update: 
1745       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1746       success: Блокот е ажуриран.
1747   user_role: 
1748     filter: 
1749       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1750       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1751       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1752       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1753     grant: 
1754       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1755       confirm: Потврди
1756       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1757       heading: Потврди доделување на улога
1758       title: Потврди доделување на улога
1759     revoke: 
1760       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1761       confirm: Потврди
1762       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1763       heading: Потврди лишување од улога
1764       title: Потврди лишување од улога