Merge branch 'master' into notes
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nemo bis
10 # Author: Nghtwlkr
11 # Author: Njardarlogar
12 # Author: Pladask
13 nn: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Brødtekst
18       diary_entry: 
19         language: Språk
20         latitude: Breiddegrad
21         longitude: Lengdegrad
22         title: Tittel
23         user: Brukar
24       friend: 
25         friend: Ven
26         user: Brukar
27       message: 
28         body: Brødtekst
29         recipient: Mottakar
30         sender: Sendar
31         title: Tittel
32       trace: 
33         description: Skildring
34         latitude: Breiddegrad
35         longitude: Lengdegrad
36         name: Namn
37         public: Offentleg
38         size: Storleik
39         user: Brukar
40         visible: Synleg
41       user: 
42         active: Aktive
43         description: Skildring
44         display_name: Visningsnamn
45         email: E-post
46         languages: Språk
47         pass_crypt: Passord
48     models: 
49       acl: Tilgangskontrolliste
50       changeset: Endringssett
51       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
52       country: Land
53       diary_comment: Dagbokkommentar
54       diary_entry: Dagbokoppføring
55       friend: Ven
56       language: Språk
57       message: Melding
58       node: Node
59       node_tag: Nodemerkelapp
60       notifier: Varsling
61       old_node: Gammal node
62       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
63       old_relation: Gammal relasjon
64       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
65       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
66       old_way: Gammal veg
67       old_way_node: Gammal vegnode
68       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
69       relation: Relasjon
70       relation_member: Relasjonsmedlem
71       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
72       session: Økt
73       trace: Spor
74       tracepoint: Punkt i spor
75       tracetag: Spormerkelapp
76       user: Brukar
77       user_preference: Brukarinnstillingar
78       user_token: Brukarnøkkel
79       way: Veg
80       way_node: Vegnode
81       way_tag: Vegmerkelapp
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
85     require_moderator: 
86       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
89       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: "Endringssett: %{id}"
93       changesetxml: XML for endringssett
94       feed: 
95         title: Endringssett %{id}
96         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Endringssett
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Tilhøyrer:"
101       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
102       box: boks
103       closed_at: "Lukka:"
104       created_at: "Oppretta:"
105       has_nodes: 
106         one: "Har følgjande %{count} node:"
107         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
108       has_relations: 
109         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
110         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
111       has_ways: 
112         one: "Har følgjande %{count} veg:"
113         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
114       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
115       show_area_box: Vis boks for område
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Kommentar:"
118       deleted_at: "Sletta:"
119       deleted_by: "Sletta av:"
120       edited_at: "Redigert:"
121       edited_by: "Redigert av:"
122       in_changeset: "I endringssett:"
123       version: "Versjon:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relasjon %{relation_name}
126       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Sletta
129       edit: 
130         area: Rediger område
131         node: Rediger node
132         relation: Rediger relasjon
133         way: Rediger rute
134       larger: 
135         area: Vis område på større kart
136         node: Vis node på større kart
137         relation: Vis relasjon på større kart
138         way: Vis veg på større kart
139       loading: Lastar...
140     navigation: 
141       all: 
142         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
143         next_node_tooltip: Neste node
144         next_relation_tooltip: Neste relasjon
145         next_way_tooltip: Neste veg
146         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
147         prev_node_tooltip: Forrige node
148         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
149         prev_way_tooltip: Forrige veg
150       paging: 
151         all: 
152           next: "%{id} »"
153           prev: « %{id}
154         user: 
155           next: "%{id} »"
156           prev: « %{id}
157       user: 
158         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
159         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
160         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
161     node: 
162       download_xml: Last ned XML
163       edit: Rediger node
164       node: Node
165       node_title: "Node: %{node_name}"
166       view_history: Sjå historikken
167     node_details: 
168       coordinates: "Koordinatar:"
169       part_of: "Del av:"
170     node_history: 
171       download_xml: Last ned XML
172       node_history: Nodehistorik
173       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
174       view_details: Vis detaljar
175     not_found: 
176       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
177       type: 
178         changeset: endringssett
179         node: node
180         relation: relasjon
181         way: veg
182     paging_nav: 
183       of: av
184       showing_page: side
185     redacted: 
186       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
187       redaction: Maskering %{id}
188       type: 
189         node: noden
190         relation: relasjonen
191         way: vegen
192     relation: 
193       download_xml: Last ned XML
194       relation: Relasjon
195       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
196       view_history: Sjå historikken
197     relation_details: 
198       members: "Medlemmar:"
199       part_of: "Del av:"
200     relation_history: 
201       download_xml: Last ned XML
202       relation_history: Relasjonshistorikk
203       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
204       view_details: Vis detaljar
205     relation_member: 
206       entry: "%{type} %{name}"
207       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
208       type: 
209         node: Node
210         relation: Relasjon
211         way: Veg
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Data
214       data_layer_name: Kartdata
215       details: Detaljar
216       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av %{user},  %{timestamp}
217       hide_areas: Skjul områder
218       history_for_feature: Historikk for %{feature}
219       load_data: Last inn data
220       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld %{num_features} objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under %{max_features} objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
221       loading: Lastar...
222       manually_select: Vel eit anna område manuelt
223       object_list: 
224         api: Hent dette området frå API-et
225         back: Tilbake til objektlista
226         details: Detaljar
227         heading: Objektliste
228         history: 
229           type: 
230             node: Node %{id}
231             way: Veg %{id}
232         selected: 
233           type: 
234             node: Node %{id}
235             way: Veg %{id}
236         type: 
237           node: Node
238           way: Veg
239       private_user: privat brukar
240       show_areas: Vis områder
241       show_history: Vis historikk
242       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik %{bbox_size} er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
243       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
244       wait: Vent ...
245       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
246     tag_details: 
247       tags: "Merkelapper:"
248       wiki_link: 
249         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
250         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
251       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
252     timeout: 
253       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
254       type: 
255         changeset: endringssett
256         node: node
257         relation: relasjon
258         way: veg
259     way: 
260       download_xml: Last ned XML
261       edit: Rediger veg
262       view_history: Sjå historikken
263       way: Veg
264       way_title: "Veg: %{way_name}"
265     way_details: 
266       also_part_of: 
267         one: del av vegen %{related_ways}
268         other: del av vegane %{related_ways}
269       nodes: "Nodar:"
270       part_of: "Del av:"
271     way_history: 
272       download_xml: Last ned XML
273       view_details: Vis detaljar
274       way_history: Veghistorikk
275       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
276   changeset: 
277     changeset: 
278       anonymous: Anonym
279       big_area: (stor)
280       no_comment: (ingen)
281       no_edits: (ingen redigeringar)
282       show_area_box: vis boks for område
283       still_editing: (redigerer forsatt)
284       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
285     changeset_paging_nav: 
286       next: Neste »
287       previous: « Forrige
288       showing_page: Side %{page}
289     changesets: 
290       area: Område
291       comment: Kommentar
292       id: ID
293       saved_at: Lagra
294       user: Brukar
295     list: 
296       description: Vis siste bidrag til kartet
297       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
298       description_friend: Endringssett av venene dine
299       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
300       description_user: Endringssett av %{user}
301       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
302       empty_anon_html: Ingen endringar endå.
303       empty_user_html: Du har ikkje gjort nokre endringar endå. For å starte, sjå på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Startveiledninga</a>.
304       heading: Endringssett
305       heading_bbox: Endringssett
306       heading_friend: Endringssett
307       heading_nearby: Endringssett
308       heading_user: Endringssett
309       heading_user_bbox: Endringssett
310       title: Endringssett
311       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
312       title_friend: Endringssett av venene dine
313       title_nearby: Endringssett av naboar
314       title_user: Endringssett av %{user}
315       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
316     timeout: 
317       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
318   diary_entry: 
319     comments: 
320       ago: "%{ago} sidan"
321       comment: Kommentar
322       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
323       newer_comments: Nyare kommentarar
324       older_comments: Eldre kommentarar
325       post: Post
326       when: Når
327     diary_comment: 
328       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
329       confirm: Stadfest
330       hide_link: Skjul denne kommentaren
331     diary_entry: 
332       comment_count: 
333         one: "%{count} kommentar"
334         other: "%{count} kommentarar"
335         zero: Ingen kommentarar
336       comment_link: Kommenter denne oppføringa
337       confirm: Stadfest
338       edit_link: Rediger denne oppføringa
339       hide_link: Skjul denne oppføringa
340       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
341       reply_link: Svar på denne oppføringa
342     edit: 
343       body: "Brødtekst:"
344       language: "Språk:"
345       latitude: "Breiddegrad:"
346       location: "Posisjon:"
347       longitude: "Lengdegrad:"
348       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
349       save_button: Lagre
350       subject: "Emne:"
351       title: Rediger oppføring i dagboka
352       use_map_link: bruk kart
353     feed: 
354       all: 
355         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
356         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
357       language: 
358         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
359         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
360       user: 
361         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
362         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
363     list: 
364       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
365       new: Ny dagbokoppføring
366       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
367       newer_entries: Nyare oppføringar
368       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
369       older_entries: Eldre oppføringar
370       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
371       title: Brukarane sine dagbøker
372       title_friends: Dagbøkene til venene dine
373       title_nearby: Dagbøkene til naboar
374       user_title: "%{user} si dagbok"
375     location: 
376       edit: Rediger
377       location: "Posisjon:"
378       view: Vis
379     new: 
380       title: Ny dagbokoppføring
381     no_such_entry: 
382       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
383       heading: Inga oppføring med %{id}
384       title: Inga slik dagbokoppføring
385     view: 
386       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
387       login: Logg inn
388       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
389       save_button: Lagre
390       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
391       user_title: "%{user} si dagbok"
392   editor: 
393     default: Standard (noverande %{name})
394     potlatch: 
395       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
396       name: Potlatch 1
397     potlatch2: 
398       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
399       name: Potlatch 2
400     remote: 
401       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
402       name: Lokalt installert program
403   export: 
404     start: 
405       add_marker: Legg til ein markør på kartet
406       area_to_export: Område som skal eksporterast
407       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
408       export_button: Eksporter
409       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
410       format: Format
411       format_to_export: Format for eksport
412       image_size: Bildestørrelse
413       latitude: "Brei:"
414       licence: Lisens
415       longitude: "Len:"
416       manually_select: Vel eit anna område manuelt
417       map_image: Kartblad (viser standard laget)
418       max: maks
419       options: Val
420       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
421       output: Utdata
422       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
423       scale: Skala
424       too_large: 
425         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
426         heading: For stort område
427       zoom: Zoom
428     start_rjs: 
429       add_marker: Legg til ein markør på kartet
430       change_marker: Endre markørposisjon
431       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
432       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
433       export: Eksporter
434       manually_select: Vel eit anna område manuelt
435       view_larger_map: Vis større kart
436   geocoder: 
437     description: 
438       title: 
439         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
440         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
441       types: 
442         cities: Byar
443         places: Stader
444         towns: Småbyar
445     direction: 
446       east: aust
447       north: nord
448       north_east: nordaust
449       north_west: nordvest
450       south: sør
451       south_east: søraust
452       south_west: sørvest
453       west: vest
454     distance: 
455       one: omtrent 1 km
456       other: omtrent %{count} km
457       zero: mindre enn 1 km
458     results: 
459       more_results: Fleire resultat
460       no_results: Ingen resultat funne
461     search: 
462       title: 
463         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
464         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
465         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
466         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
467         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
468         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
469     search_osm_nominatim: 
470       prefix: 
471         aeroway: 
472           aerodrome: Flyplass
473           apron: Flyrampe
474           gate: Gate
475           helipad: Helikopterplass
476           runway: Rullebane
477           taxiway: Taksebane
478           terminal: Terminal
479         amenity: 
480           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
481           airport: Flyplass
482           arts_centre: Kunstsenter
483           artwork: Kunstverk
484           atm: Minibank
485           auditorium: Auditorium
486           bank: Bank
487           bar: Bar
488           bbq: Grill
489           bench: Benk
490           bicycle_parking: Sykkelparkering
491           bicycle_rental: Sykkelutleige
492           biergarten: Ølhage
493           brothel: Bordell
494           bureau_de_change: Vekslingskontor
495           bus_station: Busstasjon
496           cafe: Kafé
497           car_rental: Bilutleige
498           car_sharing: Bildeling
499           car_wash: Bilvask
500           casino: Kasino
501           charging_station: Ladestation
502           cinema: Kino
503           clinic: Klinikk
504           club: Klubb
505           college: Høgskule
506           community_centre: Samfunnshus
507           courthouse: Rettsbygning
508           crematorium: Krematorium
509           dentist: Tannlege
510           doctors: Legar
511           dormitory: Sovesal
512           drinking_water: Drikkevatn
513           driving_school: Køyreskule
514           embassy: Ambassade
515           emergency_phone: Nødtelefon
516           fast_food: Hurtigmat
517           ferry_terminal: Ferjeterminal
518           fire_hydrant: Brannhydrant
519           fire_station: Brannstasjon
520           food_court: Serveringsstadar
521           fountain: Fontene
522           fuel: Drivstoff
523           grave_yard: Gravlund
524           gym: Treningssenter
525           hall: Spisesal
526           health_centre: Helsesenter
527           hospital: Sjukehus
528           hotel: Hotell
529           hunting_stand: Jaktbod
530           ice_cream: Iskrem
531           kindergarten: Barnehage
532           library: Bibliotek
533           market: Marknad
534           marketplace: Marknadsplass
535           mountain_rescue: Fjellredning
536           nightclub: Nattklubb
537           nursery: Førskule
538           nursing_home: Pleieheim
539           office: Kontor
540           park: Park
541           parking: Parkeringsplass
542           pharmacy: Apotek
543           place_of_worship: Religiøst hus
544           police: Politi
545           post_box: Postboks
546           post_office: Postkontor
547           preschool: Førskule
548           prison: Fengsel
549           pub: Pub
550           public_building: Offentleg bygning
551           public_market: Offentleg marknad
552           reception_area: Oppsamlingsområde
553           recycling: Resirkuleringspunkt
554           restaurant: Restaurant
555           retirement_home: Gamleheim
556           sauna: Sauna
557           school: Skule
558           shelter: Tilfluktsrom
559           shop: Butikk
560           shopping: Handel
561           shower: Dusj
562           social_centre: Samfunnshus
563           social_club: Sosial klubb
564           studio: Studio
565           supermarket: Supermarknad
566           swimming_pool: Symjebaseng
567           taxi: Drosje
568           telephone: Offentleg telefon
569           theatre: Teater
570           toilets: Toalett
571           townhall: Rådhus
572           university: Universitet
573           vending_machine: Vareautomat
574           veterinary: Veterinærklinikk
575           village_hall: Forsamlingshus
576           waste_basket: Søppelkasse
577           wifi: WiFi-tilgangspunkt
578           youth_centre: Ungdomssenter
579         boundary: 
580           administrative: Administrativ grense
581           census: Folketeljingsgrense
582           national_park: Nationalpark
583           protected_area: Verna område
584         bridge: 
585           aqueduct: Akvadukt
586           suspension: Hengebru
587           swing: Svingbru
588           viaduct: Viadukt
589           "yes": Bru
590         building: 
591           "yes": Bygning
592         highway: 
593           bridleway: Rideveg
594           bus_guideway: Leidde bussfelt
595           bus_stop: Busstopp
596           byway: Stikkveg
597           construction: Motorveg under konstruksjon
598           cycleway: Sykkelsti
599           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
600           footway: Gangsti
601           ford: Vadestad
602           living_street: Gatetun
603           milestone: Milestolpe
604           minor: Mindre veg
605           motorway: Motorveg
606           motorway_junction: Motorvegkryss
607           motorway_link: Veg til motorveg
608           path: Sti
609           pedestrian: Gangveg
610           platform: Perrong
611           primary: Primær veg
612           primary_link: Primær veg
613           raceway: Racerbane
614           residential: Bustadveg
615           rest_area: Rasteplass
616           road: Veg
617           secondary: Sekundær veg
618           secondary_link: Sekundær veg
619           service: Tjenesteveg
620           services: Motorveitjenester
621           speed_camera: Fotoboks
622           steps: Trapper
623           stile: Stige
624           tertiary: Tertiær veg
625           tertiary_link: Kommunal veg
626           track: Sti
627           trail: Sti
628           trunk: Hovedveg
629           trunk_link: Hovedveg
630           unclassified: Uklassifisert veg
631           unsurfaced: Veg utan dekke
632         historic: 
633           archaeological_site: Arkeologisk plass
634           battlefield: Slagmark
635           boundary_stone: Grensestein
636           building: Bygning
637           castle: Slott
638           church: Kyrkje
639           fort: Fort
640           house: Hus
641           icon: Ikon
642           manor: Herregard
643           memorial: Minne
644           mine: Gruve
645           monument: Monument
646           museum: Museum
647           ruins: Ruinar
648           tower: Tårn
649           wayside_cross: Vegkant kross
650           wayside_shrine: Vegkant alter
651           wreck: Vrak
652         landuse: 
653           allotments: Kolonihagar
654           basin: Elveområde
655           brownfield: Tidlegare industriområde
656           cemetery: Gravplass
657           commercial: Kommersielt område
658           conservation: Freda
659           construction: Kontruksjon
660           farm: Gard
661           farmland: Jordbruksland
662           farmyard: Gardstun
663           forest: Skog
664           garages: Garasjar
665           grass: Gras
666           greenfield: Ikkje-utvikla område
667           industrial: Industriområde
668           landfill: Landfylling
669           meadow: Eng
670           military: Militært område
671           mine: Gruve
672           nature_reserve: Naturreservat
673           orchard: Frukthage
674           park: Park
675           piste: Løype
676           quarry: Steinbrot
677           railway: Jernbane
678           recreation_ground: Idrettsplass
679           reservoir: Reservoar
680           reservoir_watershed: Nedbørfelt
681           residential: Boligområde
682           retail: Detaljsalg
683           road: Vegområde
684           village_green: landsbypark
685           vineyard: Vingård
686           wetland: Våtmark
687           wood: Skog
688         leisure: 
689           beach_resort: Strandsted
690           bird_hide: Fugletårn
691           common: Allmenning
692           fishing: Fiskeområde
693           fitness_station: Trenings studio
694           garden: Hage
695           golf_course: Golfbane
696           ice_rink: Skøytebane
697           marina: Båthavn
698           miniature_golf: Minigolf
699           nature_reserve: Naturreservat
700           park: Park
701           pitch: Sportsarena
702           playground: Leikeplass
703           recreation_ground: Idrettsplass
704           sauna: Badstu
705           slipway: Slipp
706           sports_centre: Sportssenter
707           stadium: Stadion
708           swimming_pool: Symjebaseng
709           track: Laupebane
710           water_park: Vannpark
711         military: 
712           airfield: Militær flyplass
713           barracks: Kaserner
714           bunker: Bunker
715         mountain_pass: 
716           "yes": Fjellovergang
717         natural: 
718           bay: Bukt
719           beach: Strand
720           cape: Nes
721           cave_entrance: Holeinngang
722           channel: Kanal
723           cliff: Klippe
724           crater: Krater
725           dune: Sanddyne
726           feature: Eigenskap
727           fell: Fjellskrent
728           fjord: Fjord
729           forest: Skog
730           geyser: Geysir
731           glacier: Isbre
732           heath: Vidde
733           hill: Ås
734           island: Øy
735           land: Land
736           marsh: Sump
737           moor: Myr
738           mud: Gjørme
739           peak: Topp
740           point: Punkt
741           reef: Rev
742           ridge: Rygg
743           river: Elv
744           rock: Stein
745           scree: Ur
746           scrub: Kratt
747           shoal: Grunning
748           spring: Kjelde
749           stone: Stein
750           strait: Stred
751           tree: Tre
752           valley: Dal
753           volcano: Vulkan
754           water: Vatn
755           wetland: Våtmark
756           wetlands: Våtland
757           wood: Skog
758         office: 
759           accountant: Revisor
760           architect: Arkitekt
761           company: Bedrift
762           employment_agency: Bemanningsbedrift
763           estate_agent: Eiendomsmeglar
764           government: Statlig kontor
765           insurance: Forsikringskontor
766           lawyer: Advokat
767           ngo: Ikkje-statlig kontor
768           telecommunication: Telefonkontor
769           travel_agent: Reisebyrå
770           "yes": Kontor
771         place: 
772           airport: Flyplass
773           city: By
774           country: Land
775           county: Fylke
776           farm: Gard
777           hamlet: Grend
778           house: Hus
779           houses: Hus
780           island: Øy
781           islet: Holme
782           isolated_dwelling: Ensleg bostad
783           locality: Plass
784           moor: Myr
785           municipality: Kommune
786           postcode: Postnummer
787           region: Område
788           sea: Hav
789           state: Delstat
790           subdivision: Underavdeling
791           suburb: Forstad
792           town: Tettstad
793           unincorporated_area: Kommunefritt område
794           village: Landsby
795         railway: 
796           abandoned: Forlatt jernbane
797           construction: Jernbane under konstruksjon
798           disused: Nedlagt jernbane
799           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
800           funicular: Kabelbane
801           halt: Togstopp
802           historic_station: Historisk jernbanestasjon
803           junction: Jernbanekryss
804           level_crossing: Planovergang
805           light_rail: Bybane
806           miniature: Miniatyrjernbane
807           monorail: Enskinnebane
808           narrow_gauge: Smalsporjernbane
809           platform: Jernbaneperrong
810           preserved: Verna jernbane
811           spur: Jernbaneforgrening
812           station: Jernbanestasjon
813           subway: T-banestasjon
814           subway_entrance: T-baneinngang
815           switch: Sporveksel
816           tram: Sporveg
817           tram_stop: Trikkestopp
818           yard: Skiftetomt
819         shop: 
820           alcohol: Utanfor lisens
821           antiques: Antikviteter
822           art: Kunstbutikk
823           bakery: Bakeri
824           beauty: Skjønnheitssalong
825           beverages: Drikkevarebutikk
826           bicycle: Sykkelbutikk
827           books: Bokhandel
828           butcher: Slaktar
829           car: Bilbutikk
830           car_parts: Bildeler
831           car_repair: Bilverkstad
832           carpet: Teppebutikk
833           charity: Veldedighetsbutikk
834           chemist: Kjemiker
835           clothes: Klesbutikk
836           computer: Databutikk
837           confectionery: Konditori
838           convenience: Nærbutikk
839           copyshop: Kopieringsbutikk
840           cosmetics: Kosmetikkforretning
841           department_store: Varehus
842           discount: Tilbudsbutikk
843           doityourself: Gjer-det-sjølv
844           dry_cleaning: Renseri
845           electronics: Elektronikkforretning
846           estate_agent: Eiendomsmegler
847           farm: Gardsbutikk
848           fashion: Motebutikk
849           fish: Fiskebutikk
850           florist: Blomsterbutikk
851           food: Matbutikk
852           funeral_directors: Begravelsesforretning
853           furniture: Møbler
854           gallery: Galleri
855           garden_centre: Hagesenter
856           general: Landhandel
857           gift: Gavebutikk
858           greengrocer: Grønnsakshandel
859           grocery: Dagligvarebutikk
860           hairdresser: Frisør
861           hardware: Jernvarehandel
862           hifi: Hi-fi
863           insurance: Forsikring
864           jewelry: Gullsmed
865           kiosk: Kiosk
866           laundry: Vaskeri
867           mall: Kjøpesenter
868           market: Marknad
869           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
870           motorcycle: Motorsykkelbutikk
871           music: Musikkbutikk
872           newsagent: Nyhetsbyrå
873           optician: Optiker
874           organic: Organisk matbutikk
875           outdoor: Utandørs butikk
876           pet: Dyrebutikk
877           photo: Fotobutikk
878           salon: Salong
879           shoes: Skobutikk
880           shopping_centre: Kjøpesenter
881           sports: Sportsbutikk
882           stationery: Papirbutikk
883           supermarket: Supermarked
884           toys: Lekebutikk
885           travel_agency: Reisebyrå
886           video: Videobutikk
887           wine: Utanfor lisens
888         tourism: 
889           alpine_hut: Fjellhytte
890           artwork: Kunstverk
891           attraction: Attraksjon
892           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
893           cabin: Hytte
894           camp_site: Teltplass
895           caravan_site: Campingplass
896           chalet: Fjellhytte
897           guest_house: Gjestehus
898           hostel: Vandrerhjem
899           hotel: Hotell
900           information: Informasjon
901           lean_to: Gapehuk
902           motel: Motell
903           museum: Museum
904           picnic_site: Piknikplass
905           theme_park: Fornøyelsespark
906           valley: Dal
907           viewpoint: Utsiktspunkt
908           zoo: Dyrepark
909         tunnel: 
910           "yes": Tunnel
911         waterway: 
912           artificial: Kunstig vassdrag
913           boatyard: Båtverft
914           canal: Kanal
915           connector: Vannvegforbindelse
916           dam: Demning
917           derelict_canal: Nedlagt kanal
918           ditch: Grøft
919           dock: Dokk
920           drain: Avløp
921           lock: Sluse
922           lock_gate: Sluseport
923           mineral_spring: Mineralkilde
924           mooring: Fortøyning
925           rapids: Bank
926           river: Elv
927           riverbank: Elvebredd
928           stream: Straum
929           wadi: Elveleie
930           water_point: Vannpunkt
931           waterfall: Foss
932           weir: Overløpskant
933       prefix_format: "%{name}"
934   html: 
935     dir: ltr
936   javascripts: 
937     map: 
938       base: 
939         cycle_map: Sykkelkart
940         mapquest: MapQuest Open
941         standard: Standard
942         transport_map: Transport-kart
943       overlays: 
944         maplint: Maplint
945     site: 
946       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
947       edit_tooltip: Rediger kartet
948       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
949       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
950       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
951       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
952   layouts: 
953     community: Samfunnet
954     community_blogs: Bloggar
955     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
956     copyright: Opphavsrett & lisens
957     documentation: Dokumentasjon
958     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
959     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
960     donate_link_text: donering
961     edit: Rediger
962     edit_with: Rediger med %{editor}
963     export: Eksporter
964     export_tooltip: Eksporter kartdata
965     foundation: Stifting
966     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
967     gps_traces: GPS-spor
968     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
969     help: Hjelp
970     help_centre: Brukarstøtte
971     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
972     help_url: http://help.openstreetmap.org/
973     history: Historikk
974     home: heim
975     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
976     inbox_html: innboks %{count}
977     inbox_tooltip: 
978       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
979       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
980       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
981     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
982     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
983     intro_2_download: last ned
984     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
985     intro_2_license: åpen lisens
986     intro_2_use: bruke
987     log_in: logg inn
988     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
989     logo: 
990       alt_text: OpenStreetMap-logo
991     logout: logg ut
992     logout_tooltip: Logg ut
993     make_a_donation: 
994       text: Gje pengegåve
995       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
996     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
997     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
998     partners_bytemark: Bytemark Hosting
999     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} og andre %{partners}.
1000     partners_ic: Imperial College London
1001     partners_partners: partnarar
1002     partners_ucl: UCL VR-senteret
1003     project_name: 
1004       h1: OpenStreetMap
1005       title: OpenStreetMap
1006     sign_up: registrer
1007     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1008     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1009     user_diaries: Brukardagbok
1010     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1011     view: Vis
1012     view_tooltip: Vis kartet
1013     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
1014     wiki: Wiki
1015     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1016     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1017   license_page: 
1018     foreign: 
1019       english_link: den engelske originalen
1020       text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske versjonen presedens
1021       title: Om denne omsetjinga
1022     legal_babble: 
1023       attribution_example: 
1024         alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1025         title: Døme på kjeldehenvising
1026       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
1027       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1028       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
1029       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
1030       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
1031       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010-12."
1032       contributors_intro_html: "Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder, bland anna frå:"
1033       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1034       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1035       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1036       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1037       credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
1038       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjenglig under Open Database Licesese, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenke til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distrubuerer OSM i dataform, kan du nevne og linke til lisensen eller lisensane. I former der linkar er umoglige (t.d. trykte verk), foreslår me at du henviser lesarane dine til openstreetmap.org (kanskje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fulle adressa), til opendatacommons.org, og dersom relevant, til creativecommons.org.
1039       credit_3_html: "For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.\nTil dømes:"
1040       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1041       infringement_1_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
1042       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online skjema</a>."
1043       infringement_title_html: Illegal kopiering
1044       intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1045       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1046       intro_3_html: "Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1047       more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
1048       more_2_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
1049       more_title_html: Finn ut meir
1050       title_html: Opphavsrett og lisensar
1051     native: 
1052       mapping_link: start kartlegging
1053       native_link: Nynorsk versjon
1054       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1055       title: Om denne sida
1056   message: 
1057     delete: 
1058       deleted: Melding sletta
1059     inbox: 
1060       date: Dato
1061       from: Frå
1062       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1063       my_inbox: Min innboks
1064       new_messages: 
1065         one: "%{count} ny melding"
1066         other: "%{count} nye meldingar"
1067       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1068       old_messages: 
1069         one: "%{count} gamal melding"
1070         other: "%{count} gamle meldingar"
1071       outbox: utboks
1072       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1073       subject: Emne
1074       title: Innboks
1075     mark: 
1076       as_read: Melding markert som lese
1077       as_unread: Melding markert som ulese
1078     message_summary: 
1079       delete_button: Slett
1080       read_button: Marker som lese
1081       reply_button: Svar
1082       unread_button: Marker som ulese
1083     new: 
1084       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1085       body: Kropp
1086       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1087       message_sent: Melding sendt
1088       send_button: Send
1089       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1090       subject: Emne
1091       title: Send melding
1092     no_such_message: 
1093       body: Det er inga melding med den ID-en.
1094       heading: Inga melding funne
1095       title: Inga melding funne
1096     outbox: 
1097       date: Dato
1098       inbox: innboks
1099       messages: 
1100         one: Du har %{count} sendt melding
1101         other: Du har %{count} sendte meldingar
1102       my_inbox: Min %{inbox_link}
1103       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1104       outbox: utboks
1105       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1106       subject: Emne
1107       title: Utboks
1108       to: Til
1109     read: 
1110       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1111       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1112       date: Dato
1113       from: Frå
1114       reply_button: Svar
1115       subject: Emne
1116       title: Les melding
1117       to: Til
1118       unread_button: Marker som ulese
1119       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1120     reply: 
1121       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1122     sent_message_summary: 
1123       delete_button: Slett
1124   notifier: 
1125     diary_comment_notification: 
1126       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1127       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1128       hi: Hei %{to_user},
1129       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1130     email_confirm: 
1131       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1132     email_confirm_html: 
1133       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1134       greeting: Hei,
1135       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1136     email_confirm_plain: 
1137       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1138       greeting: Hei,
1139       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1140       hopefully_you_2: "%{server_url} til %{new_address}."
1141     friend_notification: 
1142       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1143       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1144       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1145       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1146     gpx_notification: 
1147       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1148       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1149       failure: 
1150         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1151         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1152         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1153         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1154         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1155       greeting: Hei,
1156       success: 
1157         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1158         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1159       with_description: med skildring
1160       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1161     lost_password: 
1162       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1163     lost_password_html: 
1164       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1165       greeting: Hei,
1166       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1167     lost_password_plain: 
1168       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1169       greeting: Hei,
1170       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1171       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1172     message_notification: 
1173       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1174       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1175       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1176       hi: Hei %{to_user},
1177       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1178     signup_confirm: 
1179       confirm: "Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen din:"
1180       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
1181       greeting: Hei der!
1182       subject: "[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap"
1183       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg igang.
1184     signup_confirm_html: 
1185       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1186       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1187       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1188       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1189       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1190       more_videos_here: fleire videoar her
1191       user_wiki_page: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld kategorimerker som viser kor du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1192       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1193       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1194     signup_confirm_plain: 
1195       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1196       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1197       current_user: "Ei liste over brukarar i kategoriar basert på kvar i verda dei er er tilgjenglig på:"
1198       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1199       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1200       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1201       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1202       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1203       user_wiki_page: Det er ambefalt at du òg lagar ei wiki brukar side som inneheld kategori for kvar du er, til dømes [[Category:Users_in_Norway]].
1204       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1205       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1206   oauth: 
1207     oauthorize: 
1208       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1209       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1210       allow_to: "Gje programmet lov til å:"
1211       allow_write_api: endre kartet.
1212       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1213       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1214       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1215       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
1216     revoke: 
1217       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1218   oauth_clients: 
1219     create: 
1220       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1221     destroy: 
1222       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1223     edit: 
1224       submit: Rediger
1225       title: Rediger programvara di
1226     form: 
1227       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1228       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1229       allow_write_api: endre kartet.
1230       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1231       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1232       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1233       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1234       name: Namn
1235       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1236       required: Påkrevd
1237       support_url: Støytte-URL
1238       url: URL til hovedapplikasjonen
1239     index: 
1240       application: Programnamn
1241       issued_at: Utskrive
1242       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1243       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1244       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1245       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1246       register_new: Registrer applikasjonen din
1247       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1248       revoke: Tilbakekall!
1249       title: Mine OAuth-detaljar
1250     new: 
1251       submit: Registrer
1252       title: Registrer ein ny applikasjon
1253     not_found: 
1254       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1255     show: 
1256       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1257       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1258       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1259       allow_write_api: endre kartet.
1260       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1261       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1262       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1263       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1264       confirm: Er du sikker?
1265       delete: Ta bort klient
1266       edit: Rediger detaljar
1267       key: "Forbrukarnøkkel:"
1268       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1269       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1270       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1271       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1272       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1273     update: 
1274       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1275   printable_name: 
1276     with_version: "%{id}, v%{version}"
1277   redaction: 
1278     create: 
1279       flash: Maskering oppretta.
1280     destroy: 
1281       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1282       flash: Maskering ødelagd.
1283       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1284     edit: 
1285       description: Skildring
1286       heading: Rediger maskering
1287       submit: Lagre markering
1288       title: Rediger relasjon
1289     index: 
1290       empty: Ingen maskeringar å vise.
1291       heading: Liste over maskeringar
1292       title: Liste over maskeringar
1293     new: 
1294       description: Skildring
1295       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1296       submit: Lag maskering
1297       title: Lagar ein ny maskering
1298     show: 
1299       confirm: Er du sikker?
1300       description: "Skildring:"
1301       destroy: Fjern denne maskeringa
1302       edit: Endre denne maskeringa
1303       heading: Visar maskering "%{title}"
1304       title: Visar maskering
1305       user: "Oppretta av:"
1306     update: 
1307       flash: Endringar lagra.
1308   site: 
1309     edit: 
1310       anon_edits: (%{link})
1311       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1312       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1313       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1314       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1315       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1316       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1317       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1318       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1319       user_page_link: brukarside
1320     index: 
1321       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1322       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1323       license: 
1324         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein åpen lisens
1325       permalink: Permanent lenkje
1326       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1327       shortlink: Kort lenkje
1328     key: 
1329       map_key: Kartforklaring
1330       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1331       table: 
1332         entry: 
1333           admin: Administrativ grense
1334           allotments: Kolonihagar
1335           apron: 
1336             - terminal
1337             - terminal
1338           bridge: Sort kant = bru
1339           bridleway: Rideveg
1340           brownfield: Tidlegare industriområde
1341           building: Viktig bygning
1342           byway: Stikkveg
1343           cable: 
1344             - Kabelvogn
1345             - stolheis
1346           cemetery: Gravplass
1347           centre: Sportssenter
1348           commercial: Kommersielt område
1349           common: 
1350             - Vanleg
1351             - snever
1352           construction: Vegar under konstruksjon
1353           cycleway: Sykkelveg
1354           destination: Destinasjonstilgang
1355           farm: Gard
1356           footway: Gangveg
1357           forest: Skog
1358           golf: Golfbane
1359           heathland: Heilandskap
1360           industrial: Industriområde
1361           lake: 
1362             - Innsjø
1363             - reservoar
1364           military: Militært område
1365           motorway: Motorveg
1366           park: Park
1367           permissive: Betinget tilgjenge
1368           pitch: Sportsarena
1369           primary: Primærveg
1370           private: Privat tilgjenge
1371           rail: Jernbane
1372           reserve: Naturreservat
1373           resident: Boligområde
1374           retail: Detaljsalgområde
1375           runway: 
1376             - Flystripe
1377             - taksebane
1378           school: 
1379             - Skule
1380             - universitet
1381           secondary: Sekundærveg
1382           station: Jernbanestasjon
1383           subway: Undergrunnsbane
1384           summit: 
1385             - Topp
1386             - fjelltopp
1387           tourist: Turistattraksjon
1388           track: Spor
1389           tram: 
1390             - Bybane
1391             - trikk
1392           trunk: Hovedveg
1393           tunnel: Streka kant = tunnel
1394           unclassified: Uklassifisert veg
1395           unsurfaced: Veg utan dekke
1396           wood: Ved
1397     markdown_help: 
1398       alt: Alternativ tekst
1399       first: Første punkt
1400       heading: Overskrifter
1401       headings: Overskrifter
1402       image: Bilete
1403       link: Lekje
1404       ordered: Sortert liste
1405       second: Andre punkt
1406       subheading: Underoverskrifter
1407       text: Tekst
1408       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1409       unordered: Usortert liste
1410       url: URL
1411     richtext_area: 
1412       edit: Endre
1413       preview: Førehandsvising
1414     search: 
1415       search: Søk
1416       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1417       submit_text: Gå
1418       where_am_i: Kor er eg?
1419       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1420     sidebar: 
1421       close: Lukk
1422       search_results: Søkjeresultat
1423   time: 
1424     formats: 
1425       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1426   trace: 
1427     create: 
1428       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg når det er gjort.
1429       upload_trace: Last opp GPS-spor
1430     delete: 
1431       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1432     edit: 
1433       description: "Skildring:"
1434       download: last ned
1435       edit: rediger
1436       filename: "Filnamn:"
1437       heading: Redigerer spor %{name}
1438       map: kart
1439       owner: "Eigar:"
1440       points: "Punkter:"
1441       save_button: Lagre endringar
1442       start_coord: "Startkoordinat:"
1443       tags: "Markelapper:"
1444       tags_help: kommaseparert
1445       title: Redigerer spor %{name}
1446       uploaded_at: "Last opp:"
1447       visibility: "Synlegheit:"
1448       visibility_help: kva tyder dette?
1449       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1450     list: 
1451       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1452       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
1453       public_traces: Offentleg GPS-spor
1454       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1455       tagged_with: merkte med %{tags}
1456       your_traces: Dine GPS-spor
1457     make_public: 
1458       made_public: Spor gjort offentleg
1459     offline: 
1460       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1461       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1462     offline_warning: 
1463       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1464     trace: 
1465       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1466       by: av
1467       count_points: "%{count} punkt"
1468       edit: rediger
1469       edit_map: Rediger kart
1470       identifiable: IDENTIFISERBAR
1471       in: i
1472       map: kart
1473       more: meir
1474       pending: VENTAR
1475       private: PRIVAT
1476       public: OFFENTLEG
1477       trace_details: Vis detaljar for spor
1478       trackable: SPORBAR
1479       view_map: Vis kart
1480     trace_form: 
1481       description: "Skildring:"
1482       help: Hjelp
1483       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1484       tags: "Merkelappar:"
1485       tags_help: kommaseparert
1486       upload_button: Last opp
1487       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1488       visibility: "Synligheit:"
1489       visibility_help: kva tyder dette?
1490       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1491     trace_header: 
1492       see_all_traces: Sjå alle spor
1493       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1494       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1495       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1496     trace_optionals: 
1497       tags: Merkelappar
1498     trace_paging_nav: 
1499       newer: Nyare spor
1500       older: Eldre spor
1501       showing_page: Side %{page}
1502     view: 
1503       delete_track: Slett dette sporet
1504       description: "Skildring:"
1505       download: last ned
1506       edit: rediger
1507       edit_track: Rediger dette sporet
1508       filename: "Filnamn:"
1509       heading: Viser spor %{name}
1510       map: kart
1511       none: Ingen
1512       owner: "Eigar:"
1513       pending: VENTAR
1514       points: "Punkter:"
1515       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1516       tags: "Markelappar:"
1517       title: Viser spor %{name}
1518       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1519       uploaded: "Lasta opp:"
1520       visibility: "Synligheit:"
1521     visibility: 
1522       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1523       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1524       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1525       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1526   user: 
1527     account: 
1528       contributor terms: 
1529         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1530         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1531         heading: "Bidragsytervilkår:"
1532         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1533         link text: kva er dette?
1534         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1535         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1536       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1537       delete image: Fjern gjeldande bilete
1538       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1539       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1540       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1541       gravatar: 
1542         gravatar: Bruk Gravatar
1543         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1544         link text: kva er dette?
1545       home location: "Heimeposisjon:"
1546       image: "Bilete:"
1547       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1548       keep image: Hald på gjeldande bilete
1549       latitude: "Breiddegrad:"
1550       longitude: "Lengdegrad:"
1551       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1552       my settings: Innstellingane mine
1553       new email address: "Ny e-postadresse:"
1554       new image: Legg til eit bilete
1555       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1556       openid: 
1557         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1558         link text: kva er dette?
1559         openid: "OpenID:"
1560       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1561       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1562       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1563       public editing: 
1564         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1565         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1566         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1567         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1568         enabled link text: kva er dette?
1569         heading: "Offentleg redigering:"
1570       public editing note: 
1571         heading: Offentleg redigering
1572         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1573       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1574       return to profile: Returner til profil
1575       save changes button: Lagre endringar
1576       title: Rediger konto
1577       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1578     confirm: 
1579       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1580       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1581       button: Stadfest
1582       heading: Stadfest ein brukerkonto
1583       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1584       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1585       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1586       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1587     confirm_email: 
1588       button: Stadfest
1589       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1590       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1591       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1592       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1593     confirm_resend: 
1594       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1595       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1596     filter: 
1597       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1598     go_public: 
1599       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1600     list: 
1601       confirm: Stadfest valde brukarar
1602       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1603       heading: Brukarar
1604       hide: Skjul valde brukarar
1605       showing: 
1606         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1607         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1608       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1609       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1610       title: Brukarar
1611     login: 
1612       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1613       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1614       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1615       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1616       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1617       heading: Logg inn
1618       login_button: Logg inn
1619       lost password link: Mista passordet ditt?
1620       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1621       no account: Har du ingen brukarkonto?
1622       openid: "%{logo} OpenID:"
1623       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1624       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1625       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1626       openid_providers: 
1627         aol: 
1628           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1629           title: Logg inn med AOL
1630         google: 
1631           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1632           title: Logg inn med Google
1633         myopenid: 
1634           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1635           title: Logg inn med myOpenID
1636         openid: 
1637           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1638           title: Logg inn med OpenID
1639         wordpress: 
1640           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1641           title: Logg inn med Wordpress
1642         yahoo: 
1643           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1644           title: Logg inn med Yahoo
1645       password: "Passord:"
1646       register now: Registrer deg no
1647       remember: "Hugs meg:"
1648       title: Logg inn
1649       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1650       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1651       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1652     logout: 
1653       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1654       logout_button: Logg ut
1655       title: Logg ut
1656     lost_password: 
1657       email address: "E-postadresse:"
1658       heading: Gløymt passord?
1659       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1660       new password button: Nullstill passord
1661       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1662       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1663       title: Gløymt passord
1664     make_friend: 
1665       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1666       button: Legg til som ven
1667       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1668       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1669       success: "%{name} er no venen din!"
1670     new: 
1671       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1672       confirm password: "Stadfest passord:"
1673       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1674       continue: Hald fram
1675       display name: "Visningsnavn:"
1676       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1677       email address: "E-postadresse:"
1678       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1679       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1680       flash welcome: Takk for at du blei medlem. Me har sendt deg ei velkomstmelding til %{email} med nokre hint om korleis du kjem igang.
1681       heading: Opprett ein brukerkonto
1682       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1683       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1684       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1685       openid: "%{logo} OpenID:"
1686       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1687       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1688       password: "Passord:"
1689       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1690       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1691       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1692       title: Opprett konto
1693       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1694     no_such_user: 
1695       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1696       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1697       title: Ingen brukar funnet
1698     popup: 
1699       friend: Ven
1700       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1701       your location: Posisjonen din
1702     remove_friend: 
1703       button: Fjern som ein ven
1704       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1705       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1706       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1707     reset_password: 
1708       confirm password: "Stadfest passord:"
1709       flash changed: Passordet ditt er endra.
1710       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1711       heading: Nullstill passord for %{user}
1712       password: "Passord:"
1713       reset: Nullstill passord
1714       title: Nullstill passord
1715     set_home: 
1716       flash success: Heimelokasjon lagra
1717     suspended: 
1718       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1719       heading: Konto stengt
1720       title: Konto stengt
1721       webmaster: webmaster
1722     terms: 
1723       agree: Eg godkjenner
1724       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1725       consider_pd_why: kva er dette?
1726       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1727       decline: Avslå
1728       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1729       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1730       heading: Bidragsytervilkåra
1731       legale_names: 
1732         france: Frankrike
1733         italy: Italia
1734         rest_of_world: Resten av verda
1735       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1736       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1737       title: Bidragsytervilkår
1738       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1739     view: 
1740       activate_user: aktiver denne brukaren
1741       add as friend: legg til ven
1742       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1743       block_history: mottekne blokkeringar
1744       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1745       blocks on me: blokkeringane mine
1746       comments: kommentarar
1747       confirm: Stadfest
1748       confirm_user: stadfest denne brukaren
1749       create_block: blokkar denne brukaren
1750       created from: "Oppretta frå:"
1751       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1752       ct declined: Avslått
1753       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1754       ct undecided: Usikker
1755       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1756       delete_user: slett denne brukaren
1757       description: Skildring
1758       diary: dagbok
1759       edits: redigeringar
1760       email address: "E-postadresse:"
1761       friends_changesets: endringssett av vener
1762       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1763       hide_user: skjul denne brukaren
1764       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1765       km away: "%{count}km unna"
1766       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1767       m away: "%{count}m unna"
1768       mapper since: "Brukar sidan:"
1769       moderator_history: tildelte blokkeringar
1770       my comments: mine kommentarar
1771       my diary: mi dagbok
1772       my edits: redigeringane mine
1773       my settings: innstellingane mine
1774       my traces: spora mine
1775       nearby users: Andre næliggande brukarar
1776       nearby_changesets: endringssett av naboar
1777       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1778       new diary entry: ny dagbokoppføring
1779       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1780       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1781       oauth settings: oauth-innstellingar
1782       remove as friend: fjern ven
1783       role: 
1784         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1785         grant: 
1786           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1787           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1788         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1789         revoke: 
1790           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1791           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1792       send message: send melding
1793       settings_link_text: innstellingar
1794       spam score: "Spamresultat:"
1795       status: "Status:"
1796       traces: spor
1797       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1798       user location: Posisjonen til brukaren
1799       your friends: Venene dine
1800   user_block: 
1801     blocks_by: 
1802       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1803       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1804       title: Blokkeringar av %{name}
1805     blocks_on: 
1806       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1807       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1808       title: Blokkeringar av %{name}
1809     create: 
1810       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1811       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1812       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1813     edit: 
1814       back: Vis alle blokkeringar
1815       heading: Endrar blokkering av %{name}
1816       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1817       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1818       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1819       show: Vis denne blokkeringa
1820       submit: Oppdater blokkering
1821       title: Endrar blokkering av %{name}
1822     filter: 
1823       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1824       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1825     helper: 
1826       time_future: Sluttar om %{time}.
1827       time_past: Slutta %{time} sidan.
1828       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1829     index: 
1830       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1831       heading: Liste over brukerblokkeringer
1832       title: Brukerblokkeringer
1833     model: 
1834       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1835       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1836     new: 
1837       back: Vis alle blokkeringar
1838       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1839       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1840       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1841       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1842       submit: Opprett blokkering
1843       title: Opprettar blokkering av %{name}
1844       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1845       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1846     not_found: 
1847       back: Tilbake til indeksen
1848       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1849     partial: 
1850       confirm: Er du sikker?
1851       creator_name: Oppretta av
1852       display_name: Blokkert brukar
1853       edit: Rediger
1854       next: Neste »
1855       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1856       previous: « Forrige
1857       reason: Årsak for blokkering
1858       revoke: Tilbakekall!
1859       revoker_name: Tilbakekalt av
1860       show: Vis
1861       showing_page: Side %{page}
1862       status: Status
1863     period: 
1864       one: 1 time
1865       other: "%{count} timar"
1866     revoke: 
1867       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1868       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1869       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1870       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1871       revoke: Tilbakekall!
1872       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1873       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1874     show: 
1875       back: Vis alle blokkeringar
1876       confirm: Er du sikker?
1877       edit: Rediger
1878       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1879       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1880       reason: "Årsak for blokkering:"
1881       revoke: Tilbakekall!
1882       revoker: "Tilbakekaller:"
1883       show: Vis
1884       status: Status
1885       time_future: Sluttar om %{time}
1886       time_past: Slutta %{time} sidan
1887       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1888     update: 
1889       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre henne.
1890       success: Blokkering oppdatert.
1891   user_role: 
1892     filter: 
1893       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1894       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1895       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1896       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1897     grant: 
1898       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1899       confirm: Stadfest
1900       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1901       heading: Stadfest rolletildeling
1902       title: Stadfest rolletildeling
1903     revoke: 
1904       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1905       confirm: Stadfest
1906       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1907       heading: Stadfest fjerning av rolle
1908       title: Stadfest fjerning av rolle