Merge branch 'master' into openstreetbugs
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: Deejay1
7 # Author: RafalR
8 # Author: Soeb
9 # Author: Sp5uhe
10 # Author: Woytecr
11 # Author: Wpedzich
12 # Author: Yarl
13 pl: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Treść
18       diary_entry: 
19         language: Język
20         latitude: Szerokość geograficzna
21         longitude: Długość geograficzna
22         title: Tytuł
23         user: Użytkownik
24       friend: 
25         friend: Znajomy
26         user: Użytkownik
27       message: 
28         body: Treść
29         recipient: Odbiorca
30         sender: Nadawca
31         title: Tytuł
32       trace: 
33         description: Opis
34         latitude: Szerokość geograficzna
35         longitude: Długość geograficzna
36         name: Nazwa
37         public: Publiczny
38         size: Rozmiar
39         user: Użytkownik
40         visible: Widoczny
41       user: 
42         active: Aktywny
43         description: Opis
44         display_name: Publiczna nazwa
45         email: E-mail
46         languages: Języki
47         pass_crypt: Hasło
48     models: 
49       acl: Lista ACL
50       changeset: Zestaw zmian
51       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
52       country: Państwo
53       diary_comment: Komentarz dziennika
54       diary_entry: Wpis w dzienniku
55       friend: Znajomy
56       language: Język
57       message: Wiadomość
58       node: Węzeł
59       node_tag: Znacznik węzła
60       notifier: Notifier
61       old_node: Wcześniejszy węzeł
62       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
63       old_relation: Stara relacja
64       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
65       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
66       old_way: Wcześniejsza droga
67       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
68       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
69       relation: Relacja
70       relation_member: Członek relacji
71       relation_tag: Znacznik relacji
72       session: Sesja
73       trace: Ślad
74       tracepoint: Punkt śladu
75       tracetag: Znacznik śladu
76       user: Użytkownik
77       user_preference: Preferencje użytkownika
78       user_token: Token użytkownika
79       way: Droga
80       way_node: Węzeł drogi
81       way_tag: Tag drogi
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
85     setup_user_auth: 
86       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
87       need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
88   browse: 
89     changeset: 
90       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
91       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
92       download: Ściągnij %{changeset_xml_link} lub %{osmchange_xml_link}
93       feed: 
94         title: Zestaw zmian %{id}
95         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
96       osmchangexml: XML w formacie osmChange
97       title: Zestaw zmian
98     changeset_details: 
99       belongs_to: "Należy do:"
100       bounding_box: "Obszar edycji:"
101       box: prostokąt
102       closed_at: "Zamknięto:"
103       created_at: "Utworzono:"
104       has_nodes: 
105         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
106         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
107         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
108       has_relations: 
109         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
110         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
111         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
112       has_ways: 
113         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
114         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
115         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
116       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
117       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
118     common_details: 
119       changeset_comment: "Komentarz:"
120       deleted_at: "Usunięte dnia:"
121       deleted_by: "Usunięte przez:"
122       edited_at: "Edytowano:"
123       edited_by: "Edytował(a):"
124       in_changeset: "W zestawie zmian:"
125       version: "Wersja:"
126     containing_relation: 
127       entry: Relacja %{relation_name}
128       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
129     map: 
130       deleted: Skasowano
131       edit: 
132         area: Edytuj obszar
133         node: Edytuj węzeł
134         relation: Edytuj relację
135         way: Edytuj drogę
136       larger: 
137         area: Zobacz obszar na większej mapie
138         node: Zobacz punkt na większej mapie
139         relation: Zobacz relację na większej mapie
140         way: Pokaż drogę na większej mapie
141       loading: Wczytywanie…
142     navigation: 
143       all: 
144         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
145         next_node_tooltip: Następny węzeł
146         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
147         next_way_tooltip: Następna droga
148         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
149         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
150         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
151         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
152       user: 
153         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika %{user}
154         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika %{user}
155         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika %{user}
156     node: 
157       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
158       download_xml: Ściągnij XML
159       edit: edytuj
160       node: Węzeł
161       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
162       view_history: zobacz historię zmian
163     node_details: 
164       coordinates: "Współrzędne:"
165       part_of: "Jest częścią:"
166     node_history: 
167       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
168       download_xml: Ściągnij XML
169       node_history: Historia zmian węzła
170       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
171       view_details: zobacz szczegóły
172     not_found: 
173       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
174       type: 
175         changeset: zestaw zmian
176         node: węzeł
177         relation: relacja
178         way: droga
179     paging_nav: 
180       of: z
181       showing_page: Widoczna jest strona
182     relation: 
183       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
184       download_xml: Ściągnij XML
185       relation: Relacja
186       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
187       view_history: zobacz historię zmian
188     relation_details: 
189       members: "Zawiera:"
190       part_of: "Jest częścią:"
191     relation_history: 
192       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
193       download_xml: Ściągnij XML
194       relation_history: Historia zmian relacji
195       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
196       view_details: zobacz szczegóły
197     relation_member: 
198       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
199       type: 
200         node: Węzeł
201         relation: Relacja
202         way: Droga
203     start: 
204       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
205       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
206     start_rjs: 
207       data_frame_title: Dane
208       data_layer_name: Dane
209       details: Szczegóły
210       drag_a_box: Zaznacz myszą prostokąt na mapie, aby wybrać obszar
211       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
212       hide_areas: Ukryj obszary
213       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
214       load_data: Załaduj dane
215       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
216       loading: Wczytywanie
217       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
218       object_list: 
219         api: Pobierz ten obszar z API
220         back: Wyświetlanie listy obiektów
221         details: Szczegóły
222         heading: Lista obiektów
223         history: 
224           type: 
225             node: Węzeł [[id]]
226             way: Droga [[id]]
227         selected: 
228           type: 
229             node: Węzeł [[id]]
230             way: Droga [[id]]
231         type: 
232           node: Węzeł
233           way: Droga
234       private_user: prywatny użytkownika
235       show_areas: Pokaż obszary
236       show_history: Pokaż zmiany
237       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
238       wait: Moment…
239       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
240     tag_details: 
241       tags: "Znaczniki:"
242       wiki_link: 
243         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
244         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
245       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
246     timeout: 
247       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
248       type: 
249         changeset: Zestaw zmian
250         node: węzeł
251         relation: relacja
252         way: droga
253     way: 
254       download: "%{download_xml_link} lub %{view_history_link}"
255       download_xml: Ściągnij XML
256       edit: edytuj
257       view_history: pokaż historię
258       way: Droga
259       way_title: "Droga: %{way_name}"
260     way_details: 
261       also_part_of: 
262         one: należy również do drogi %{related_ways}
263         other: należy również do dróg %{related_ways}
264       nodes: "Węzły:"
265       part_of: "Jest częścią:"
266     way_history: 
267       download: "%{download_xml_link} lub %{view_details_link}"
268       download_xml: Ściągnij XML
269       view_details: zobacz szczegóły
270       way_history: Historia zmian drogi
271       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
272   changeset: 
273     changeset: 
274       anonymous: Anonim
275       big_area: (duży)
276       no_comment: (brak)
277       no_edits: (brak edycji)
278       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
279       still_editing: (nadal edytowany)
280       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
281     changeset_paging_nav: 
282       next: Następna »
283       previous: « Poprzednia
284       showing_page: Strona %{page}
285     changesets: 
286       area: Obszar
287       comment: Komentarz
288       id: ID
289       saved_at: Zapisano
290       user: Użytkownik
291     list: 
292       description: Ostatnie zmiany
293       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
294       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
295       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
296       heading: Zestawy zmian
297       heading_bbox: Zestawy zmian
298       heading_user: Zestawy zmian
299       heading_user_bbox: Zestawy zmian
300       title: Zestawy zmian
301       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
302       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
303       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
304     timeout: 
305       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
306   diary_entry: 
307     diary_comment: 
308       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
309       confirm: Potwierdź
310       hide_link: Ukryj ten komentarz
311     diary_entry: 
312       comment_count: 
313         one: 1 komentarz
314         other: "%{count} komentarzy"
315       comment_link: Skomentuj ten wpis
316       confirm: Potwierdź
317       edit_link: Edytuj ten wpis
318       hide_link: Ukryj ten wpis
319       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
320       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
321     edit: 
322       body: "Treść:"
323       language: "Język:"
324       latitude: "Szerokość geograficzna:"
325       location: "Położenie:"
326       longitude: "Długość geograficzna:"
327       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
328       save_button: Zapisz
329       subject: "Temat:"
330       title: Edycja wpisu dziennika
331       use_map_link: na mapie
332     feed: 
333       all: 
334         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
335         title: Wpisy OpenStreetMap
336       language: 
337         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
338         title: Wpisy w języku %{language_name}
339       user: 
340         description: Ostatnie wpisy od %{user}
341         title: Wpisy dla %{user}
342     list: 
343       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
344       new: Nowy wpis do dziennika
345       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
346       newer_entries: Nowsze wpisy
347       no_entries: Brak wpisów dziennika
348       older_entries: Starsze wpisy
349       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
350       title: Dzienniki użytkowników
351       user_title: Dziennik dla %{user}
352     location: 
353       edit: Edytuj
354       location: "Położenie:"
355       view: Podgląd
356     new: 
357       title: Nowy wpis do dziennika
358     no_such_entry: 
359       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
360       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
361       title: Nie ma takiego wpisu
362     no_such_user: 
363       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
364       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
365       title: Nie znaleziono użytkownika
366     view: 
367       leave_a_comment: Zostaw komentarz
368       login: Zaloguj się
369       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
370       save_button: Zapisz
371       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
372       user_title: Dziennik dla %{user}
373   editor: 
374     default: Domyślnie (obecnie %{name})
375     potlatch: 
376       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
377       name: Potlatch 1
378     potlatch2: 
379       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
380       name: Potlatch 2
381     remote: 
382       description: JOSM albo Merkaartor
383       name: Remote Control
384   export: 
385     start: 
386       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
387       area_to_export: Obszar do eksportu
388       embeddable_html: HTML do wklejenia
389       export_button: Eksportuj
390       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
391       format: Format
392       format_to_export: Format eksportu
393       image_size: Rozmiar obrazka
394       latitude: "Szer:"
395       licence: Licencja
396       longitude: "Dł:"
397       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
398       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
399       max: max
400       options: Opcje
401       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
402       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
403       output: Wynik
404       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
405       scale: Skala
406       too_large: 
407         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
408         heading: Obszar zbyt duży
409       zoom: Zoom
410     start_rjs: 
411       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
412       change_marker: Zmień pozycję pinezki
413       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
414       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
415       export: Eksport
416       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
417       view_larger_map: Większy widok mapy
418   geocoder: 
419     description: 
420       title: 
421         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
422         osm_namefinder: "%{types} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
423         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
424       types: 
425         cities: Miasta
426         places: Miejsca
427         towns: Miasta
428     description_osm_namefinder: 
429       prefix: "%{distance} %{direction} względem obiektu %{type}"
430     direction: 
431       east: na wschód
432       north: na północ
433       north_east: na północny wschód
434       north_west: na północny zachód
435       south: na południe
436       south_east: na południowy wschód
437       south_west: na południowy zachód
438       west: na zachód
439     distance: 
440       one: ok. 1km
441       other: około %{count}km
442       zero: mniej niż 1km
443     results: 
444       more_results: Więcej wyników
445       no_results: Nie znaleziono
446     search: 
447       title: 
448         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
449         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
450         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
451         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
452         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
453         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
454         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
455     search_osm_namefinder: 
456       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} względem %{parentname})"
457       suffix_place: ", %{distance} %{direction} względem %{placename}"
458     search_osm_nominatim: 
459       prefix: 
460         amenity: 
461           airport: Lonisko
462           arts_centre: Centrum sztuki
463           atm: Bankomat
464           auditorium: Audytorium
465           bank: Bank
466           bar: Bar
467           bench: Ławka
468           bicycle_parking: Parking rowerowy
469           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
470           brothel: Dom publiczny
471           bureau_de_change: Kantor
472           bus_station: Stacja autobusowa
473           cafe: Kawiarnia
474           car_rental: Wynajem samochodów
475           car_sharing: Dzielenie się samochodami
476           car_wash: Myjnia samochodowa
477           casino: Kasyno
478           cinema: Kino
479           clinic: Przychodnia
480           club: Klub
481           college: Uczelnia
482           community_centre: Centrum społeczności
483           courthouse: Sąd
484           crematorium: Krematorium
485           dentist: Gabinet dentystyczny
486           doctors: Lekarze
487           dormitory: Bursa
488           drinking_water: Źródło wody pitnej
489           driving_school: Nauka jazdy
490           embassy: Ambasada
491           emergency_phone: Telefon alarmowy
492           fast_food: Fast Food
493           ferry_terminal: Terminal promowy
494           fire_hydrant: Hydrant
495           fire_station: Remiza strażacka
496           fountain: Fontanna
497           fuel: Stacja benzynowa
498           grave_yard: Mniejszy cmentarz
499           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
500           hall: Hala
501           health_centre: Ośrodek zdrowia
502           hospital: Szpital
503           hotel: Hotel
504           hunting_stand: Ambona myśliwska
505           ice_cream: Lodziarnia
506           kindergarten: Przedszkole
507           library: Biblioteka
508           market: Targowisko
509           marketplace: Plac targowy
510           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
511           nightclub: Klub nocny
512           nursery: Żłobek
513           nursing_home: Dom opieki
514           office: Biuro
515           park: Park
516           parking: Parking
517           pharmacy: Apteka
518           place_of_worship: Miejsce kultu
519           police: Posterunek policji
520           post_box: Skrzynka pocztowa
521           post_office: Poczta
522           preschool: Przedszkole
523           prison: Więzienie
524           pub: Pub
525           public_building: Budynek publiczny
526           public_market: Rynek publiczny
527           reception_area: Recepcja
528           recycling: Miejsce recyklingu
529           restaurant: Restauracja
530           retirement_home: Dom starców
531           sauna: Sauna
532           school: Szkoła
533           shelter: Schron
534           shop: Sklep
535           shopping: Zakupy
536           social_club: Klub towarzyski
537           studio: Studio
538           supermarket: Supermarket
539           taxi: Postój taksówek
540           telephone: Budka telefoniczna
541           theatre: Teatr
542           toilets: Toaleta publiczna
543           townhall: Urząd miejski
544           university: Uniwersytet
545           vending_machine: Automat do sprzedaży
546           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
547           village_hall: Urząd gminy
548           waste_basket: Kosz na śmieci
549           wifi: Dostęp do WiFi
550           youth_centre: Centrum młodzieżowe
551         boundary: 
552           administrative: Granica administracyjna
553         building: 
554           apartments: Blok mieszkalny
555           block: Budynek bloku
556           bunker: Bunkier
557           chapel: Kaplica
558           church: Kościół
559           city_hall: Ratusz
560           commercial: Budynek handlowy
561           dormitory: Bursa
562           entrance: Wejście do budynku
563           faculty: Budynek prawny
564           farm: Budynek gospodarczy
565           flats: Mieszkania
566           garage: Garaż
567           hall: Hala
568           hospital: Budynek szpitala
569           hotel: Hotel
570           house: Dom
571           industrial: Budynek przemysłowy
572           office: Budynek biurowy
573           public: Budynek publiczny
574           residential: Budynek mieszkalny
575           retail: Budynek detaliczny
576           school: Budynek szkoły
577           shop: Sklep
578           stadium: Stadion
579           store: Składnica
580           terrace: Taras
581           tower: Wieża
582           train_station: Stacja kolejowa
583           university: Budynek uniwersytetu
584         highway: 
585           bridleway: Droga dla koni
586           bus_guideway: Droga dla autobusów
587           bus_stop: Przystanek autobusowy
588           byway: Boczna droga
589           construction: Droga budowana
590           cycleway: Ścieżka rowerowa
591           distance_marker: Znak odległości
592           emergency_access_point: Punkt awaryjny
593           footway: Chodnik
594           ford: Bród
595           gate: Bramka
596           living_street: Strefa zamieszkania
597           minor: Drobna droga
598           motorway: Autostrada
599           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
600           motorway_link: Autostrada – dojazd
601           path: Ścieżka
602           pedestrian: Droga dla pieszych
603           platform: Podwyższenie
604           primary: Droga krajowa
605           primary_link: Droga krajowa – dojazd
606           raceway: Tor wyścigowy
607           residential: Droga osiedlowa
608           road: Droga
609           secondary: Droga wojewódzka
610           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
611           service: Droga serwisowa
612           services: Usługi autostrady
613           steps: Schody
614           stile: Przełaz
615           tertiary: Droga powiatowa
616           track: Droga gruntowa
617           trail: Szlak
618           trunk: Droga ekspresowa
619           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
620           unclassified: Droga gminna
621           unsurfaced: Nierówna droga
622         historic: 
623           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
624           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
625           boundary_stone: Graniczny głaz
626           building: Budynek
627           castle: Zamek
628           church: Kościół
629           house: Dom
630           icon: Ikona
631           manor: Dwór
632           memorial: Mniejszy pomnik
633           mine: Kopalnia
634           monument: Pomnik
635           museum: Muzeum
636           ruins: Ruiny
637           tower: Wieża
638           wayside_cross: Przydrożny krzyż
639           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
640           wreck: Wrak
641         landuse: 
642           allotments: Ogródki działkowe
643           basin: Dorzecze
644           brownfield: Grunty poprzemysłowe
645           cemetery: Cmentarz
646           commercial: Obszar handlowo-usługowy
647           conservation: Konserwacja
648           construction: Teren budowy
649           farm: Farma
650           farmland: Grunty rolne
651           farmyard: Podwórze gospodarskie
652           forest: Las
653           grass: Trawa
654           greenfield: Tereny niezagospodarowane
655           industrial: Teren przemysłowy
656           landfill: Wysypisko śmieci
657           meadow: Łąka
658           military: Teren wojskowy
659           mine: Kopalnia
660           mountain: Góra
661           nature_reserve: Rezerwat przyrody
662           park: Park
663           piste: Trasa
664           plaza: Plac
665           quarry: Kamieniołom
666           railway: Teren kolejowy
667           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
668           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
669           residential: Zabudowa mieszkaniowa
670           retail: Handel detaliczny
671           village_green: Park miejski
672           vineyard: Winnica
673           wetland: Tereny podmokłe
674           wood: Puszcza
675         leisure: 
676           beach_resort: Strzeżona plaża
677           common: Błonie
678           fishing: Łowisko
679           garden: Ogród
680           golf_course: Pole golfowe
681           ice_rink: Lodowisko
682           marina: Marina
683           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
684           nature_reserve: Rezerwat naturalny
685           park: Park
686           pitch: Boisko sportowe
687           playground: Plac zabaw
688           recreation_ground: Pole rekreacyjne
689           slipway: Pochylnia
690           sports_centre: Centrum sportowe
691           stadium: Stadion
692           swimming_pool: Basen
693           track: Bieżnia
694           water_park: Park wodny
695         natural: 
696           bay: Zatoka
697           beach: Plaża
698           cape: Przylądek
699           cave_entrance: Wejście do jaskini
700           channel: Kanał
701           cliff: Urwisko
702           coastline: Linia brzegowa
703           crater: Krater
704           feature: Obiekt
705           fell: Hale górskie
706           fjord: Fiord
707           geyser: Gejzer
708           glacier: Lodowiec
709           heath: Wrzosowisko
710           hill: Wzgórze
711           island: Wyspa
712           land: Ląd
713           marsh: Bagno
714           moor: Torfowisko
715           mud: Muł
716           peak: Szczyt
717           point: Punkt
718           reef: Rafa
719           ridge: Grzbiet
720           river: Rzeka
721           rock: Skała
722           scree: Zsypisko
723           scrub: Zagajnik
724           shoal: Mielizna
725           spring: Źródło
726           strait: Cieśnina
727           tree: Drzewo
728           valley: Dolina
729           volcano: Wulkan
730           water: Woda
731           wetland: Obszar podmokły
732           wetlands: Obszary podmokłe
733           wood: Puszcza
734         place: 
735           airport: Lotnisko
736           city: Miasto
737           country: Kraj
738           county: Powiat
739           farm: Farma
740           hamlet: Osada
741           house: Dom
742           houses: Zabudowanie
743           island: Wyspa
744           islet: Wysepka
745           locality: Rejon
746           moor: Torfowisko
747           municipality: Gmina
748           postcode: Kod pocztowy
749           region: Rejon
750           sea: Morze
751           state: Stan
752           subdivision: Dzielnica
753           suburb: Osiedle
754           town: Miasteczko
755           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
756           village: Wieś
757         railway: 
758           abandoned: Dawna linia kolejowa
759           construction: Budowana linia kolejowa
760           disused: Nieczynna trasa kolejowa
761           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
762           funicular: Kolejka linowa
763           halt: Przystanek kolejowy
764           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
765           junction: Węzeł kolejowy
766           level_crossing: Przejazd kolejowy
767           light_rail: Lekka kolej
768           monorail: Kolej jednoszynowa
769           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
770           platform: Peron
771           preserved: Kolej zabytkowa
772           spur: Bocznica kolejowa
773           station: Stacja kolejowa
774           subway: Stacja metra
775           subway_entrance: Wejście na stację metra
776           switch: Zwrotnica
777           tram: Linia tramwajowa
778           tram_stop: Przystanek tramwajowy
779           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
780         shop: 
781           alcohol: Sklep monopolowy
782           apparel: Sklep odzieżowy
783           art: Sklep z dziełami sztuki
784           bakery: Piekarnia
785           beauty: Salon kosmetyczny
786           beverages: Sklep z napojami
787           bicycle: Sklep rowerowy
788           books: Księgarnia
789           butcher: Rzeźnik
790           car: Sklep samochodowy
791           car_dealer: Salon samochodowy
792           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
793           car_repair: Naprawa samochodów
794           carpet: Sklep z dywanami
795           charity: Sklep charytatywny
796           chemist: Drogeria
797           clothes: Sklep odzieżowy
798           computer: Sklep komputerowy
799           confectionery: Cukiernia
800           convenience: Mały sklep wielobranżowy
801           copyshop: Ksero
802           cosmetics: Sklep kosmetyczny
803           department_store: Dom towarowy
804           discount: Sklep z produktami po obniżce
805           doityourself: Sklep budowlany
806           drugstore: Drogeria
807           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
808           electronics: Sklep elektroniczny
809           estate_agent: Biuro nieruchomości
810           farm: Sklep gospodarski
811           fashion: Sklep modelarski
812           fish: Sklep rybny
813           florist: Kwiaciarnia
814           food: Sklep spożywczy
815           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
816           furniture: Sklep meblowy
817           gallery: Galeria
818           garden_centre: Centrum ogrodnicze
819           general: Sklep ogólny
820           gift: Sklep z pamiątkami
821           greengrocer: Warzywniak
822           grocery: Sklep spożywczy
823           hairdresser: Fryzjernia
824           hardware: Sklep ze sprzętem
825           hifi: Hi-Fi
826           insurance: Agent ubezpieczeniowy
827           jewelry: Sklep z biżuterią
828           kiosk: Kiosk
829           laundry: Pralnia
830           mall: Centrum handlowe
831           market: Targowisko
832           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
833           motorcycle: Sklep z motocyklami
834           music: Sklep muzyczny
835           newsagent: Kiosk
836           optician: Optyk
837           organic: Sklep z produktami organicznymi
838           outdoor: Sklep turystyczny
839           pet: Sklep ze zwierzętami
840           photo: Sklep fotograficzny
841           salon: Salon
842           shoes: Sklep obuwniczy
843           shopping_centre: Centrum handlowe
844           sports: Sklep sportowy
845           stationery: Sklep papierniczy
846           supermarket: Supermarket
847           toys: Sklep z zabawkami
848           travel_agency: Biuro podróży
849           video: Sklep filmowy
850           wine: Winiarnia
851         tourism: 
852           alpine_hut: Chata alpejska
853           artwork: Sztuka
854           attraction: Atrakcja turystyczna
855           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
856           cabin: Kabina
857           camp_site: Kemping
858           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
859           chalet: Schronisko
860           guest_house: Pensjonat
861           hostel: Hostel
862           hotel: Hotel
863           information: Informacja turystyczna
864           lean_to: Nachylenie
865           motel: Motel
866           museum: Muzeum
867           picnic_site: Miejsce na piknik
868           theme_park: Park tematyczny
869           valley: Dolina
870           viewpoint: Punkt widokowy
871           zoo: Zoo
872         waterway: 
873           boatyard: Stocznia
874           canal: Kanał
875           connector: Złącze dróg wodnych
876           dam: Tama
877           derelict_canal: Opuszczony kanał
878           ditch: Rów
879           dock: Basen portowy
880           drain: Rów odpływowy
881           lock: Zastawka
882           lock_gate: Śluza
883           mineral_spring: Źródło mineralne
884           mooring: Kotwicowisko
885           rapids: Katarakty
886           river: Rzeka
887           riverbank: Brzeg rzeki
888           stream: Strumień
889           wadi: Starorzecze
890           water_point: Punkt wodny
891           waterfall: Wodospad
892           weir: Jaz
893   javascripts: 
894     map: 
895       base: 
896         cycle_map: Mapa Rowerowa
897     site: 
898       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
899       edit_tooltip: Edytuje mapę
900       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
901       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
902       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
903       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
904   layouts: 
905     community_blogs: Blogi wspólnoty
906     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
907     copyright: Prawa autorskie i licencja
908     documentation: Dokumentacja
909     documentation_title: Dokumentacja projektu
910     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
911     donate_link_text: dokonując darowizny
912     edit: Edycja
913     edit_with: Edytuj w %{editor}
914     export: Eksport
915     export_tooltip: Eksport danych mapy
916     foundation: Fundacja
917     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
918     gps_traces: Ślady GPS
919     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
920     help: Pomoc
921     help_centre: Centrum pomocy
922     help_title: Witryna pomocy dla projektu
923     history: Zmiany
924     home: główna
925     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
926     inbox: poczta (%{count})
927     inbox_tooltip: 
928       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
929       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
930       zero: Brak nowych wiadomości
931     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
932     intro_2: OpenStreetMap pozwala Ci oglądać, wykorzystywać oraz wspólnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
933     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest świadczony przez %{ucl}, %{ic} oraz %{bytemark}. Inni wspomagający projekt wymienieni są na stronie %{partners}.
934     intro_3_ic: Imperial College w Londynie
935     intro_3_partners: wiki
936     license: 
937       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
938     log_in: zaloguj się
939     log_in_tooltip: Zaloguj się
940     logo: 
941       alt_text: Logo OpenStreetMap
942     logout: wyloguj
943     logout_tooltip: Wyloguj
944     make_a_donation: 
945       text: Przekaż darowiznę
946       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
947     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
948     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
949     sign_up: zarejestruj
950     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
951     sotm2011: Przybądź na konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 9-11 września w Denver!
952     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
953     user_diaries: Dzienniczki
954     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
955     view: Mapa
956     view_tooltip: Zobacz mapę
957     welcome_user: Witaj, %{user_link}
958     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
959     wiki: Wiki
960     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
961   license_page: 
962     foreign: 
963       english_link: oryginalna angielska wersja
964       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
965       title: Informacje o tłumaczeniu
966     legal_babble: "<h2>Prawa autorskie i&nbsp;licencja</h2>\n<p>\nOpenStreetMap stanowi zbiór <i>wolnych danych</i>, udostępnianych na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\nMożesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze mapy i dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze mapy lub dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.\n</p>\n\n<h3>Jak podać źródło</h3>\n<p>\nJeśli korzystasz z gotowej mapy OpenStreetMap, wymagane jest podanie źródła co najmniej w postaci &bdquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Jeśli korzystasz tylko z danych geograficznych, wymagane jest podanie źródła w postaci &bdquo;Dane mapy &copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nO ile jest to możliwe, nazwa OpenStreetMap powinna być hiperłączem do <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>, zaś CC-BY-SA do <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Jeśli korzystasz z nośnika, który uniemożliwia tworzenie hiperłącz (np. druk na papierze), polecane jest odwołanie do stron internetowych www.openstreetmap.org (np. przez rozwinięcie nazwy OpenStreetMap do pełnego adresu internetowego) oraz www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Dowiedz się więcej</h3>\n<p>\nWięcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal FAQ</a>.\n</p>\n<p>\nUżytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.\n</p>\n<p>\nPomimo tego, że OpenStreetMap stanowi zbiór wolnych danych, nie jesteśmy w stanie udostępnić bezpłatnego interfejsu programistycznego (API) dla stron trzecich.\n\nZapoznaj się z naszymi <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Zasadami korzystania z API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Zasadami korzystania z kafelków mapy</a> oraz <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Zasadami korzystania z Nominatima</a>.\n</p>\n\n<h3>Dane włączone do OpenStreetMap</h3>\n<p>\nWykorzystywana przez nas licencja CC-BY-SA wymaga, aby &bdquo;oznaczyć twórcę w sposób właściwy dla wykorzystywanego nośnika lub środka przekazu&rdquo;. Indywidualni użytkownicy OpenStreetMap nie wymagają oznaczenia w sposób bardziej szczegółowy niż &bdquo;użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;. Jednak gdy do OpenStreetMap włączane są dane z narodowych instytucji kartograficznych lub z innych znaczących źródeł, może być właściwe, by oznaczyć twórcę bezpośrednio we włączanych danych bądź też na tej stronie.\n</p>\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australia</strong>: Zawiera dane o miejscowościach oparte na danych ''Australian Bureau of Statistics''.</li>\n<li><strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n<li><strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>\n<li><strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'').</li>\n<li><strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved.</li>\n<li><strong>Polska</strong>: Zawiera dane z <a href=\"http://www.ump.waw.pl/\">mapy UMP-pcPL</a>. Copyright użytkownicy UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\nWłączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.\n</p>"
967     native: 
968       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
969       native_link: wersji po polsku
970       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
971       title: O stronie
972   message: 
973     delete: 
974       deleted: Wiadomość usunięta
975     inbox: 
976       date: Nadano
977       from: Od
978       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
979       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
980       outbox: nadawcza
981       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
982       subject: Temat
983       title: Wiadomości odebrane
984       you_have: Masz %{new_count} nowych i %{old_count} przeczytanych wiadomości.
985     mark: 
986       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
987       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
988     message_summary: 
989       delete_button: Usuń
990       read_button: Oznacz jako przeczytaną
991       reply_button: Odpowiedz
992       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
993     new: 
994       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
995       body: Treść
996       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
997       message_sent: Wiadomość wysłana
998       send_button: Wyślij
999       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1000       subject: Temat
1001       title: Wysyłanie wiadomości
1002     no_such_message: 
1003       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1004       heading: Nie ma takiej wiadomości
1005       title: Nie ma takiej wiadomości
1006     no_such_user: 
1007       body: Niestety nie ma użytkownika o takiej nazwie.
1008       heading: Nie ma takiego użytkownika
1009       title: Nie ma takiego użytkownika
1010     outbox: 
1011       date: Nadano
1012       inbox: odbiorcza
1013       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1014       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1015       outbox: nadawcza
1016       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1017       subject: Temat
1018       title: Wiadomości wysłane
1019       to: Do
1020       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś %{count} wiadomości
1021     read: 
1022       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1023       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1024       date: Nadano
1025       from: Od
1026       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1027       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1028       reply_button: Odpowiedz
1029       subject: Temat
1030       title: Czytanie wiadomości
1031       to: Do
1032       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1033       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1034     reply: 
1035       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1036     sent_message_summary: 
1037       delete_button: Usuń
1038   notifier: 
1039     diary_comment_notification: 
1040       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1041       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1042       hi: Witaj %{to_user},
1043       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1044     email_confirm: 
1045       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1046     email_confirm_html: 
1047       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1048       greeting: Cześć,
1049       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1050     email_confirm_plain: 
1051       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1052       greeting: Cześć,
1053       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1054       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1055     friend_notification: 
1056       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1057       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1058       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1059       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1060     gpx_notification: 
1061       and_no_tags: i brak znaczników
1062       and_the_tags: i następujące znaczniki
1063       failure: 
1064         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1065         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1066         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1067         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1068       greeting: Witaj,
1069       success: 
1070         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1071         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1072       with_description: z opisem
1073       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1074     lost_password: 
1075       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1076     lost_password_html: 
1077       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1078       greeting: Witaj,
1079       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1080     lost_password_plain: 
1081       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1082       greeting: Cześć,
1083       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1084       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1085     message_notification: 
1086       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1087       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1088       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1089       hi: Witaj %{to_user},
1090     signup_confirm: 
1091       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1092     signup_confirm_html: 
1093       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1094       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1095       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1096       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1097       greeting: Cześć!
1098       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1099       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1100       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1101       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1102       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1103       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1104       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1105     signup_confirm_plain: 
1106       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1107       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1108       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1109       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1110       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1111       current_user_2: "tu:"
1112       greeting: Cześć!
1113       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1114       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1115       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1116       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1117       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1118       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1119       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1120       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1121   oauth: 
1122     oauthorize: 
1123       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1124       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1125       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1126       allow_write_api: modyfikuj mapę
1127       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1128       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1129       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1130       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1131     revoke: 
1132       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1133   oauth_clients: 
1134     edit: 
1135       submit: Edytuj
1136       title: Edycja aplikacji
1137     form: 
1138       name: Nazwa
1139       required: Wymagane
1140     index: 
1141       application: Nazwa aplikacji
1142       my_apps: Programy klienckie
1143       my_tokens: Zarejestrowane programy
1144       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1145       revoke: Odwołaj!
1146       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1147     new: 
1148       submit: Zarejestruj
1149       title: Rejestracja nowej aplikacji
1150     show: 
1151       edit: Edytuj szczegóły
1152       key: "Klucz odbiorcy:"
1153       secret: "Sekret odbiorcy:"
1154       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1155   site: 
1156     edit: 
1157       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1158       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1159       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1160       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1161       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1162       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1163       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1164       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1165       user_page_link: stronie użytkownika
1166     index: 
1167       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1168       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1169       js_3: Możesz użyć <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej mapy Tiles@Home</a>, jeśli nie możesz włączyć obsługi JavaScriptu.
1170       license: 
1171         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1172         notice: Dostęp na zasadach licencji %{license_name}, prawa autorskie %{project_name} i jego uczestników.
1173         project_name: projektu OpenStreetMap
1174       permalink: Permalink
1175       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1176       shortlink: Shortlink
1177     key: 
1178       map_key: Legenda
1179       map_key_tooltip: Legenda mapy
1180       table: 
1181         entry: 
1182           admin: Granica administracyjna
1183           allotments: Ogródki działkowe
1184           apron: 
1185             - Płyta lotniska
1186             - terminal
1187           bridge: Czarny obrys – most
1188           bridleway: Ścieżka dla koni
1189           brownfield: Teren powyburzeniowy
1190           building: Ważny budynek
1191           byway: Droga boczna
1192           cable: 
1193             - Kolej linowa
1194             - wyciąg krzesełkowy
1195           cemetery: Cmentarz
1196           centre: Centrum sportowe
1197           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1198           common: 
1199             - Pole
1200             - łąka
1201           construction: Drogi w budowie
1202           cycleway: Ścieżka rowerowa
1203           destination: Dostęp do punktu docelowego
1204           farm: Gospodarstwo rolne
1205           footway: Chodnik
1206           forest: Las
1207           golf: Pole golfowe
1208           heathland: Wrzosowisko
1209           industrial: Teren przemysłowy
1210           lake: 
1211             - Jezioro
1212             - rezerwuar
1213           military: Teren wojskowy
1214           motorway: Autostrada
1215           park: Park
1216           permissive: Możliwy wstęp
1217           pitch: Boisko sportowe
1218           primary: Droga pierwszorzędna
1219           private: Wstęp prywatny
1220           rail: Tory kolejowe
1221           reserve: Rezerwat przyrody
1222           resident: Teren mieszkalny
1223           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1224           runway: 
1225             - Pas startowy
1226             - kołowania
1227           school: 
1228             - Szkoła
1229             - uniwersytet
1230           secondary: Droga drugorzędna
1231           station: Dworzec kolejowy
1232           subway: Metro
1233           summit: 
1234             - Góra
1235             - szczyt
1236           tourist: Atrakcja turystyczna
1237           track: Ścieżka
1238           tram: 
1239             - Lekka kolej
1240             - tramwaj
1241           trunk: Droga główna
1242           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1243           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1244           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1245           wood: Puszcza
1246     search: 
1247       search: Szukaj
1248       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1249       submit_text: →
1250       where_am_i: Gdzie jestem?
1251       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1252     sidebar: 
1253       close: Zamknij
1254       search_results: Wyniki wyszukiwania
1255   time: 
1256     formats: 
1257       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1258   trace: 
1259     create: 
1260       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1261       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1262     delete: 
1263       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1264     edit: 
1265       description: "Opis:"
1266       download: pobierz
1267       edit: edytuj
1268       filename: "Nazwa pliku:"
1269       heading: Edycja śladu %{name}
1270       map: mapa
1271       owner: "Autor:"
1272       points: "Punkty:"
1273       save_button: Zapisz zmiany
1274       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1275       tags: "Znaczniki:"
1276       tags_help: rozdzielone przecinkami
1277       title: Edycja śladu %{name}
1278       uploaded_at: "Załadowano:"
1279       visibility: "Widoczność:"
1280       visibility_help: co to znaczy?
1281     list: 
1282       public_traces: Publiczne ślady GPS
1283       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1284       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1285       your_traces: Twoje ślady GPS
1286     make_public: 
1287       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1288     no_such_user: 
1289       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1290       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1291       title: Nie ma takiego użytkownika
1292     offline: 
1293       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1294       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1295     offline_warning: 
1296       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1297     trace: 
1298       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1299       by: utworzony przez użytkownika
1300       count_points: "%{count} punktów"
1301       edit: edycja
1302       edit_map: Edytuj Mapę
1303       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1304       in: w
1305       map: mapa
1306       more: więcej
1307       pending: OCZEKUJE
1308       private: PRYWATNY
1309       public: PUBLICZNY
1310       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1311       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1312       view_map: Pokaż mapę
1313     trace_form: 
1314       description: Opis
1315       help: Pomoc
1316       tags: Znaczniki
1317       tags_help: rozdzielone przecinkami
1318       upload_button: Wgrywaj
1319       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1320       visibility: Widoczność
1321       visibility_help: co to znaczy?
1322     trace_header: 
1323       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1324       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1325       traces_waiting: Masz w tym momencie %{count} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1326       upload_trace: Wyślij ślad
1327     trace_optionals: 
1328       tags: Znaczniki
1329     trace_paging_nav: 
1330       next: Następny »
1331       previous: « Poprzedni
1332       showing_page: Wyświetlanie strony %{page}
1333     view: 
1334       delete_track: Wykasuj ten ślad
1335       description: "Opis:"
1336       download: pobierz
1337       edit: edycja
1338       edit_track: Edytuj ten ślad
1339       filename: "Plik:"
1340       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1341       map: mapa
1342       none: Brak
1343       owner: "Autor:"
1344       pending: OCZEKUJE
1345       points: "Punktów:"
1346       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1347       tags: "Znaczniki:"
1348       title: Przeglądanie śladu %{name}
1349       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1350       uploaded: "Dodano:"
1351       visibility: "Widoczność:"
1352     visibility: 
1353       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1354       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1355       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1356       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1357   user: 
1358     account: 
1359       contributor terms: 
1360         link text: co to jest?
1361       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1362       delete image: Usuń obecną grafikę
1363       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1364       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1365       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1366       home location: "Lokalizacja domowa:"
1367       image: "Grafika:"
1368       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1369       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1370       latitude: "Szerokość:"
1371       longitude: "Długość geograficzna:"
1372       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1373       my settings: Moje ustawienia
1374       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1375       new image: Dodaj grafikę
1376       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1377       openid: 
1378         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1379         link text: co to jest?
1380         openid: "OpenID:"
1381       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1382       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1383       profile description: "Opis profilu:"
1384       public editing: 
1385         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1386         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1387         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1388         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1389         enabled link text: co to jest?
1390         heading: "Edycje publiczne:"
1391       public editing note: 
1392         heading: Publiczna edycja
1393         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1394       replace image: Zmień obecną grafikę
1395       return to profile: Powrót do profilu.
1396       save changes button: Zapisz zmiany
1397       title: Zmiana ustawień konta
1398       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1399     confirm: 
1400       already active: To konto zostało potwierdzone.
1401       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1402       button: Potwierdzam
1403       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1404       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1405       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1406       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1407     confirm_email: 
1408       button: Potwierdzam
1409       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1410       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1411       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1412       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1413     confirm_resend: 
1414       failure: Brak użytkownika %{name}.
1415     filter: 
1416       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1417     go_public: 
1418       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1419     list: 
1420       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1421       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1422       heading: Użytkownicy
1423       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1424       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1425       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1426       title: Użytkownicy
1427     login: 
1428       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1429       account suspended: Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.<br />Skontaktuj się proszę z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.
1430       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1431       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1432       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1433       heading: Logowanie
1434       login_button: Zaloguj się
1435       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1436       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1437       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Dowiedz się więcej o nadchodzącej zmianie licencji OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">tłumaczenia</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">dyskusja</a>)
1438       openid: "%{logo} OpenID:"
1439       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1440       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1441       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1442       openid_providers: 
1443         aol: 
1444           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1445           title: Zaloguj używając AOL
1446         google: 
1447           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1448           title: Zaloguj używając Google
1449         myopenid: 
1450           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1451           title: Zaloguj używając myOpenID
1452         openid: 
1453           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1454           title: Zaloguj używając OpenID
1455         wordpress: 
1456           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1457           title: Zaloguj używając Wordpress
1458         yahoo: 
1459           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1460           title: Zaloguj używając Yahoo
1461       password: Hasło
1462       register now: Zarejestruj się
1463       remember: "Pamiętaj mnie:"
1464       title: Logowanie
1465       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1466       webmaster: webmaster
1467       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1468       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1469     logout: 
1470       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1471       logout_button: Wyloguj
1472       title: Wyloguj
1473     lost_password: 
1474       email address: "Adres e-mail:"
1475       heading: Zapomniałeś hasła?
1476       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1477       new password button: Wyczyść hasło
1478       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1479       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1480       title: zgubione hasło
1481     make_friend: 
1482       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1483       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1484       success: "%{name} jest teraz Twoim znajomym."
1485     new: 
1486       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1487       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1488       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1489       continue: Kontynuuj
1490       display name: "Przyjazna nazwa:"
1491       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1492       email address: "Adres e-mail:"
1493       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1494       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1495       heading: Zakładanie konta
1496       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki użytkowania dla edytujących</a>.
1497       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1498       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1499       openid: "%{logo} OpenID:"
1500       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1501       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1502       password: Hasło
1503       title: Nowe konto
1504       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1505     no_such_user: 
1506       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1507       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1508       title: Nie znaleziono użytkownika
1509     popup: 
1510       friend: Znajomy
1511       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1512       your location: Twoje położenie
1513     remove_friend: 
1514       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1515       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1516     reset_password: 
1517       confirm password: Potwierdź hasło
1518       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1519       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1520       heading: Resetowanie hasła %{user}
1521       password: Hasło
1522       reset: Resetuj hasło
1523       title: zresetuj hasło
1524     set_home: 
1525       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1526     suspended: 
1527       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1528       heading: Konto zawieszone
1529       title: Konto zawieszone
1530       webmaster: webmaster
1531     terms: 
1532       agree: Akceptuję
1533       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1534       consider_pd_why: co to oznacza?
1535       decline: Nie akceptuję
1536       heading: Warunki współtworzenia
1537       legale_names: 
1538         france: Francja
1539         italy: Włochy
1540         rest_of_world: Reszta świata
1541       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1542       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1543       title: Warunki współtworzenia
1544     view: 
1545       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1546       add as friend: dodaj do znajomych
1547       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1548       block_history: otrzymane blokady
1549       blocks by me: nałożone blokady
1550       blocks on me: otrzymane blokady
1551       confirm: Potwierdź
1552       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1553       create_block: zablokuj tego użytkownika
1554       created from: "Stworzony z:"
1555       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1556       delete_user: usuń to konto
1557       description: Opis
1558       diary: dziennik
1559       edits: edycje
1560       email address: Adres e‐mail
1561       hide_user: ukryj tego użytkownika
1562       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizację, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle. Lokalizację możesz podać na Twojej %{settings_link}.
1563       km away: "%{count}km stąd"
1564       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1565       m away: "%{count}m stąd"
1566       mapper since: "Mapuje od:"
1567       moderator_history: nałożone blokady
1568       my diary: mój dziennik
1569       my edits: moje zmiany
1570       my settings: moje ustawienia
1571       my traces: moje ślady
1572       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1573       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1574       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1575       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1576       oauth settings: ustawienia oauth
1577       remove as friend: usuń ze znajomych
1578       role: 
1579         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1580         grant: 
1581           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1582           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1583         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1584         revoke: 
1585           administrator: Cofnij dostęp administratora
1586           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1587       send message: wyślij wiadomość
1588       settings_link_text: stronie ustawień
1589       spam score: "Punktacja spamu:"
1590       status: "Stan:"
1591       traces: ślady
1592       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1593       user location: Lokalizacja użytkownika
1594       your friends: Twoi znajomi
1595   user_block: 
1596     blocks_by: 
1597       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1598       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1599       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1600     blocks_on: 
1601       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1602     create: 
1603       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1604       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1605       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1606     edit: 
1607       back: Zobacz wszystkie blokady
1608       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1609       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1610       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1611       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1612       show: Zobacz tę blokadę
1613       submit: Uaktualnij blokadę
1614       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1615     filter: 
1616       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1617       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1618       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1619     helper: 
1620       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1621       time_past: Zakończono %{time} temu.
1622       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1623     index: 
1624       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1625       heading: Lista blokad użytkowników
1626       title: Blokady użytkownika
1627     model: 
1628       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1629       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1630     new: 
1631       back: Zobacz wszystkie blokady
1632       submit: Utwórz blokadę
1633     not_found: 
1634       back: Powrót do spisu
1635       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1636     partial: 
1637       confirm: Na pewno?
1638       creator_name: Twórca
1639       display_name: Zablokowany użytkownik
1640       edit: Edytuj
1641       not_revoked: (nie odwołana)
1642       reason: Powód blokady
1643       revoke: Odwołaj
1644       revoker_name: Odwołana przez
1645       show: Pokaż
1646       status: Status
1647     period: 
1648       one: 1 godzina
1649       other: "%{count} godzin"
1650     revoke: 
1651       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1652       flash: Blokada została odwołana.
1653       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1654       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1655       revoke: Odwołaj
1656       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1657       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1658     show: 
1659       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1660       confirm: Na pewno?
1661       edit: Edytuj
1662       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1663       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1664       reason: Przyczyna blokady
1665       revoke: Odwołaj
1666       revoker: Cofający uprawnienia
1667       show: Pokaż
1668       status: Status
1669       time_future: Blokada wygasa %{time}
1670       time_past: Zakończona %{time} temu
1671       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1672     update: 
1673       success: Blokada zaktualizowana.
1674   user_role: 
1675     filter: 
1676       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1677       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1678       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1679       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1680     grant: 
1681       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1682       confirm: Potwierdź
1683       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1684       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1685       title: Potwierdź przyznawanie roli
1686     revoke: 
1687       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1688       confirm: Potwierdź
1689       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1690       heading: Potwierdź cofanie roli
1691       title: Potwierdź cofanie roli