Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   about_page: 
10     community_driven_html: "Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.\nCộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.\nĐể tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>."
11     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
12     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
13     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp thế giới.
14     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
15     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
16     next: Tiếp
17     open_data_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href='%{copyright_path}'>trang Bản quyền và Giấy phép</a>."
18     open_data_title: Dữ liệu Mở
19     partners_title: Nhà bảo trợ
20     used_by: "%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng trăm trang Web, ứng dụng di động, và thiết bị phần cứng"
21   activerecord: 
22     attributes: 
23       diary_comment: 
24         body: Nội dung
25       diary_entry: 
26         language: Ngôn ngữ
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         title: Tiêu đề
30         user: Người dùng
31       friend: 
32         friend: Người bạn
33         user: Người dùng
34       message: 
35         body: Nội dung
36         recipient: Người nhận
37         sender: Người gửi
38         title: Tiêu đề
39       trace: 
40         description: Miêu tả
41         latitude: Vĩ độ
42         longitude: Kinh độ
43         name: Tên
44         public: Công khai
45         size: Kích cỡ
46         user: Người dùng
47         visible: Thấy được
48       user: 
49         active: Tích cực
50         description: Miêu tả
51         display_name: Tên Hiển thị
52         email: Thư điện tử
53         languages: Ngôn ngữ
54         pass_crypt: Mật khẩu
55     models: 
56       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
57       changeset: Bộ thay đổi
58       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
59       country: Quốc gia
60       diary_comment: Bình luận Nhật ký
61       diary_entry: Mục Nhật ký
62       friend: Người bạn
63       language: Ngôn ngữ
64       message: Thư
65       node: Nốt
66       node_tag: Thẻ Nốt
67       notifier: Trình báo
68       old_node: Nốt Cũ
69       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
70       old_relation: Quan hệ Cũ
71       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
72       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
73       old_way: Lối Cũ
74       old_way_node: Nốt Lối Cũ
75       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
76       relation: Quan hệ
77       relation_member: Thành viên Quan hệ
78       relation_tag: Thẻ Quan hệ
79       session: Phiên
80       trace: Tuyến đường
81       tracepoint: Điểm Tuyến đường
82       tracetag: Thẻ Tuyến đường
83       user: Người dùng
84       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
85       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
86       way: Lối
87       way_node: Nốt Lối
88       way_tag: Thẻ Lối
89   application: 
90     require_cookies: 
91       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
92     require_moderator: 
93       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
94     setup_user_auth: 
95       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
96       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
97   browse: 
98     anonymous: vô danh
99     changeset: 
100       belongs_to: Tác giả
101       changesetxml: Bộ thay đổi XML
102       feed: 
103         title: Bộ thay đổi %{id}
104         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
105       node: Các nốt (%{count})
106       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
107       osmchangexml: osmChange XML
108       relation: Các quan hệ (%{count})
109       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
110       title: "Bộ thay đổi: %{id}"
111       way: Các lối (%{count})
112       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
113     closed: Đóng
114     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
115     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
116     containing_relation: 
117       entry: Quan hệ %{relation_name}
118       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
119     created: Tạo
120     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
121     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
122     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
123     download_xml: Tải về XML
124     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
125     in_changeset: Bộ thay đổi
126     location: "Vị trí:"
127     no_comment: (không miêu tả)
128     node: 
129       history_title: "Lịch sử Nốt: %{name}"
130       title: "Nốt: %{name}"
131     not_found: 
132       sorry: "Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}."
133       type: 
134         changeset: bộ thay đổi
135         node: nốt
136         relation: quan hệ
137         way: lối
138     note: 
139       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
140       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
141       closed_title: "Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}"
142       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
143       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
144       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
145       hidden_title: "Ghi chú ẩn #%{note_name}"
146       new_note: Ghi chú Mới
147       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
148       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
149       open_title: "Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}"
150       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
151       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
152       title: "Ghi chú: %{id}"
153     part_of: Trực thuộc
154     redacted: 
155       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
156       redaction: Dãy ẩn %{id}
157       type: 
158         node: nốt
159         relation: quan hệ
160         way: lối
161     relation: 
162       history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{name}"
163       members: Các thành viên
164       title: "Quan hệ: %{name}"
165     relation_member: 
166       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
167       type: 
168         node: Nốt
169         relation: Quan hệ
170         way: Lối
171     start_rjs: 
172       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn bộ dữ liệu này?
173       load_data: Tải Dữ liệu
174       loading: Đang tải…
175     tag_details: 
176       tags: Thẻ
177       wiki_link: 
178         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
179         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
180       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
181     timeout: 
182       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
183       type: 
184         changeset: bộ thay đổi
185         node: nốt
186         relation: quan hệ
187         way: lối
188     version: Phiên bản
189     view_details: Xem Chi tiết
190     view_history: Xem Lịch sử
191     way: 
192       also_part_of: 
193         one: trực thuộc lối %{related_ways}
194         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
195       history_title: "Lịch sử Lối: %{name}"
196       nodes: Các nốt
197       title: "Lối: %{name}"
198   changeset: 
199     changeset: 
200       anonymous: Vô danh
201       no_edits: (không có thay đổi)
202       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
203     changeset_paging_nav: 
204       next: Sau »
205       previous: « Trước
206       showing_page: Trang %{page}
207     changesets: 
208       area: Vùng
209       comment: Miêu tả
210       id: ID
211       saved_at: Lúc Lưu
212       user: Người dùng
213     list: 
214       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
215       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
216       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
217       load_more: Tải tiếp
218       no_more: Hết bộ thay đổi.
219       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
220       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
221       title: Các bộ thay đổi
222       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
223       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
224       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
225     timeout: 
226       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
227   diary_entry: 
228     comments: 
229       ago: cách đây %{ago}
230       comment: Bình luận
231       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
232       newer_comments: Các Bình luận Sau
233       older_comments: Các Bình luận Trước
234       post: Mục nhật ký
235       when: Lúc đăng
236     diary_comment: 
237       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
238       confirm: Xác nhận
239       hide_link: Ẩn bình luận này
240     diary_entry: 
241       comment_count: 
242         other: "%{count} bình luận"
243         zero: Chưa có bình luận
244       comment_link: Bình luận về mục này
245       confirm: Xác nhận
246       edit_link: Sửa đổi mục này
247       hide_link: Ẩn mục này
248       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
249       reply_link: Trả lời mục này
250     edit: 
251       body: "Nội dung:"
252       language: "Ngôn ngữ:"
253       latitude: "Vĩ độ:"
254       location: "Vị trí:"
255       longitude: "Kinh độ:"
256       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
257       save_button: Lưu
258       subject: "Tiêu đề:"
259       title: Sửa đổi mục nhật ký
260       use_map_link: sử dụng bản đồ
261     feed: 
262       all: 
263         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
264         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
265       language: 
266         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
267         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
268       user: 
269         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
270         title: Các mục nhật ký của %{user}
271     list: 
272       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
273       new: Mục Nhật ký Mới
274       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
275       newer_entries: Mục Sau
276       no_entries: Chưa có mục nhật ký
277       older_entries: Mục Trước
278       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
279       title: Các Nhật ký Cá nhân
280       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
281       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
282       user_title: Nhật ký của %{user}
283     location: 
284       edit: Sửa
285       location: "Vị trí:"
286       view: Xem
287     new: 
288       title: Mục Nhật ký Mới
289     no_such_entry: 
290       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
291       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
292       title: Mục nhật ký không tồn tại
293     view: 
294       leave_a_comment: Bình luận
295       login: Đăng nhập
296       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
297       save_button: Lưu
298       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
299       user_title: Nhật ký của %{user}
300   editor: 
301     default: Mặc định (hiện là %{name})
302     id: 
303       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
304       name: iD
305     potlatch: 
306       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
307       name: Potlatch 1
308     potlatch2: 
309       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
310       name: Potlatch 2
311     remote: 
312       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
313       name: phần điều khiển từ xa
314   export: 
315     start: 
316       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
317       area_to_export: Vùng để Xuất
318       embeddable_html: HTML để Nhúng
319       export_button: Xuất
320       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
321       format: "Định dạng:"
322       format_to_export: Định dạng Xuất
323       image_size: Hình có Kích cỡ
324       latitude: "Vĩ độ:"
325       licence: Giấy phép
326       longitude: "Kinh độ:"
327       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
328       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
329       max: tối đa
330       options: Tùy chọn
331       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
332       output: Đầu ra
333       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
334       scale: Tỷ lệ
335       too_large: 
336         advice: "Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng một trong những nguồn bên dưới:"
337         body: "Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn từ một dịch vụ sau:"
338         geofabrik: 
339           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật thường xuyên
340           title: Tải về Geofabrik
341         metro: 
342           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
343           title: Bản trích Metro
344         other: 
345           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
346           title: Nguồn Khác
347         overpass: 
348           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
349           title: Overpass API
350         planet: 
351           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật thường xuyên
352           title: Quả đất OSM
353       zoom: Thu phóng
354     title: Xuất
355   geocoder: 
356     description: 
357       title: 
358         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
359         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
360       types: 
361         cities: Thành phố
362         places: Địa điểm
363         towns: Thị xã
364     direction: 
365       east: đông
366       north: bắc
367       north_east: đông bắc
368       north_west: tây bắc
369       south: nam
370       south_east: đông nam
371       south_west: tây nam
372       west: tây
373     distance: 
374       one: khoảng 1 km
375       other: khoảng %{count} km
376       zero: không tới 1 km
377     results: 
378       more_results: Thêm kết quả
379       no_results: Không tìm thấy kết quả
380     search: 
381       title: 
382         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
383         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
384         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
385         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
386         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
387         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
388         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
389         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
390     search_osm_nominatim: 
391       admin_levels: 
392         level10: Biên giới Khu phố
393         level2: Biên giới Quốc gia
394         level4: Biên giới Tỉnh bang
395         level5: Biên giới Miền
396         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
397         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
398         level9: Biên giới Làng
399       prefix: 
400         aerialway: 
401           chair_lift: Ghế Cáp treo
402           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
403           station: Trạm Cáp treo
404         aeroway: 
405           aerodrome: Sân bay
406           apron: Sân Đậu Máy bay
407           gate: Cổng
408           helipad: Sân bay Trực thăng
409           runway: Đường băng
410           taxiway: Đường lăn
411           terminal: Nhà ga Sân bay
412         amenity: 
413           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
414           airport: Sân bay
415           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
416           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
417           atm: Máy Rút tiền Tự động
418           auditorium: Phòng hội họp
419           bank: Ngân hàng
420           bar: Quán rượu
421           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
422           bench: Ghế
423           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
424           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
425           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
426           brothel: Nhà chứa
427           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
428           bus_station: Bến Xe buýt
429           cafe: Quán Cà phê
430           car_rental: Chỗ Mướn Xe
431           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
432           car_wash: Tiệm Rửa Xe
433           casino: Sòng bạc
434           charging_station: Trạm Sạc Pin
435           cinema: Rạp phim
436           clinic: Phòng khám
437           club: Câu lạc bộ
438           college: Trường Cao đẳng
439           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
440           courthouse: Tòa
441           crematorium: Lò Hỏa táng
442           dentist: Nha sĩ
443           doctors: Bác sĩ
444           dormitory: Ký túc xá
445           drinking_water: Vòi Nước uống
446           driving_school: Trường Lái xe
447           embassy: Tòa Đại sứ
448           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
449           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
450           ferry_terminal: Trạm Phà
451           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
452           fire_station: Trạm Cứu hỏa
453           food_court: Khu Ẩm thực
454           fountain: Vòi nước
455           fuel: Cây xăng
456           grave_yard: Nghĩa địa
457           gym: Nhà Thể dục
458           hall: Hội trường
459           health_centre: Trung tâm Y tế
460           hospital: Bệnh viện
461           hotel: Khách sạn
462           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
463           ice_cream: Tiệm Kem
464           kindergarten: Tiểu học
465           library: Thư viện
466           market: Chợ
467           marketplace: Chợ phiên
468           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
469           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
470           nursery: Nhà trẻ
471           nursing_home: Viện Dưỡng lão
472           office: Văn phòng
473           park: Công viên
474           parking: Chỗ Đậu xe
475           pharmacy: Nhà thuốc
476           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
477           police: Cảnh sát
478           post_box: Hòm thư
479           post_office: Bưu điện
480           preschool: Trường Mầm non
481           prison: Nhà tù
482           pub: Quán rượu
483           public_building: Tòa nhà Công cộng
484           public_market: Chợ phiên
485           reception_area: Phòng Tiếp khách
486           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
487           restaurant: Nhà hàng
488           retirement_home: Nhà về hưu
489           sauna: Nhà Tắm hơi
490           school: Trường học
491           shelter: Nơi Trú ẩn
492           shop: Tiệm
493           shopping: Tiệm
494           shower: Vòi tắm
495           social_centre: Hội trường
496           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
497           social_facility: Cơ quan Xã hội
498           studio: Studio
499           supermarket: Siêu thị
500           swimming_pool: Hồ tắm
501           taxi: Taxi
502           telephone: Điện thoại Công cộng
503           theatre: Nhà hát
504           toilets: Vệ sinh
505           townhall: Thị sảnh
506           university: Trường Đại học
507           vending_machine: Máy Bán hàng
508           veterinary: Phẫu thuật Thú y
509           village_hall: Trụ sở Làng
510           waste_basket: Thùng rác
511           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
512           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
513         boundary: 
514           administrative: Biên giới Hành chính
515           census: Biên giới Điều tra Dân số
516           national_park: Vườn quốc gia
517           protected_area: Khu bảo tồn
518         bridge: 
519           aqueduct: Cống nước
520           suspension: Cầu Treo
521           swing: Cầu Quay
522           viaduct: Cầu Cạn
523           "yes": Cầu
524         building: 
525           "yes": Tòa nhà
526         emergency: 
527           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
528           phone: Điện thoại Khẩn cấp
529         highway: 
530           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
531           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
532           bus_stop: Trạm Xe buýt
533           byway: Đường mòn Đa mốt
534           construction: Đường Đang Xây
535           cycleway: Đường Xe đạp
536           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
537           footway: Đường Đi bộ
538           ford: Khúc Sông Cạn
539           living_street: Đường Hàng xóm
540           milestone: Mốc
541           minor: Đường Nhỏ
542           motorway: Đường Cao tốc
543           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
544           motorway_link: Đường Cao tốc
545           path: Lối
546           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
547           platform: Sân ga
548           primary: Đường Chính
549           primary_link: Đường Chính
550           proposed: Đường được Đề nghị
551           raceway: Đường đua
552           residential: Ngõ Dân cư
553           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
554           road: Đường
555           secondary: Đường Lớn
556           secondary_link: Đường Lớn
557           service: Ngách
558           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
559           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
560           steps: Cầu thang
561           stile: Cửa xoay
562           street_lamp: Đèn Đường phố
563           tertiary: Phố
564           tertiary_link: Phố
565           track: Đường mòn
566           trail: Đường mòn
567           trunk: Xa lộ
568           trunk_link: Xa lộ
569           unclassified: Ngõ
570           unsurfaced: Đường Không Lát
571         historic: 
572           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
573           battlefield: Chiến trường
574           boundary_stone: Mốc Biên giới
575           building: Tòa nhà
576           castle: Lâu đài
577           church: Nhà thờ
578           citywalls: Tường Thành phố
579           fort: Pháo đài
580           house: Nhà ở
581           icon: Thánh tượng
582           manor: Trang viên
583           memorial: Vật Tưởng niệm
584           mine: Mỏ
585           monument: Công trình Tưởng niệm
586           museum: Bảo tàng
587           ruins: Tàn tích
588           tomb: Mộ
589           tower: Tháp
590           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
591           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
592           wreck: Xác Tàu Đắm
593         landuse: 
594           allotments: Khu Vườn Gia đình
595           basin: Lưu vực
596           brownfield: Cánh đồng Nâu
597           cemetery: Nghĩa địa
598           commercial: Khu vực Thương mại
599           conservation: Bảo tồn
600           construction: Công trường Xây dựng
601           farm: Trại
602           farmland: Trại
603           farmyard: Sân Trại
604           forest: Rừng Trồng Cây
605           garages: Ga ra
606           grass: Cỏ
607           greenfield: Cánh đồng Xanh
608           industrial: Khu vực Công nghiệp
609           landfill: Nơi Đổ Rác
610           meadow: Đồng cỏ
611           military: Khu vực Quân sự
612           mine: Mỏ
613           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
614           orchard: Vườn Cây
615           park: Công viên
616           piste: Đường Trượt tuyết
617           quarry: Mỏ Đá
618           railway: Đường sắt
619           recreation_ground: Sân chơi
620           reservoir: Bể nước
621           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
622           residential: Khu vực Nhà ở
623           retail: Khu vực Buôn bán
624           road: Đất của con Đường
625           village_green: Sân Làng
626           vineyard: Vườn Nho
627           wetland: Đầm lầy
628           wood: Rừng
629         leisure: 
630           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
631           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
632           common: Đất Công
633           fishing: Hồ Đánh cá
634           fitness_station: Trạm Thể dục
635           garden: Vườn
636           golf_course: Sân Golf
637           ice_rink: Sân băng
638           marina: Bến tàu
639           miniature_golf: Golf Nhỏ
640           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
641           park: Công viên
642           pitch: Sân cỏ
643           playground: Sân chơi
644           recreation_ground: Sân Giải trí
645           sauna: Nhà Tắm hơi
646           slipway: Bến tàu
647           sports_centre: Trung tâm Thể thao
648           stadium: Sân vận động
649           swimming_pool: Hồ Bơi
650           track: Đường Chạy
651           water_park: Công viên Nước
652         military: 
653           airfield: Sân bay Không quân
654           barracks: Trại Lính
655           bunker: Boong ke
656         mountain_pass: 
657           "yes": Đèo
658         natural: 
659           bay: Vịnh
660           beach: Bãi biển
661           cape: Mũi đất
662           cave_entrance: Cửa vào Hang
663           channel: Eo biển
664           cliff: Vách đá
665           crater: Miệng Núi
666           dune: Cồn cát
667           feature: Đối tượng Thiên nhiên
668           fell: Đồi Cằn cỗi
669           fjord: Vịnh hẹp
670           forest: Rừng
671           geyser: Mạch nước Phun
672           glacier: Sông băng
673           heath: Bãi Hoang
674           hill: Đồi
675           island: Đảo
676           land: Đất
677           marsh: Đầm lầy
678           moor: Truông
679           mud: Bùn
680           peak: Đỉnh
681           point: Mũi đất
682           reef: Rạn san hô
683           ridge: Luống đất
684           river: Sông
685           rock: Đá
686           scree: Sườn Núi Đá
687           scrub: Đất Bụi rậm
688           shoal: Bãi cạn
689           spring: Suối
690           stone: Đá
691           strait: Eo biển
692           tree: Cây
693           valley: Thung lũng
694           volcano: Núi lửa
695           water: Nước
696           wetland: Đầm lầy
697           wetlands: Đầm lầy
698           wood: Rừng
699         office: 
700           accountant: Kế toán viên
701           architect: Kiến trúc sư
702           company: Công ty
703           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
704           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
705           government: Văn phòng Chính phủ
706           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
707           lawyer: Luật sư
708           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
709           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
710           travel_agent: Văn phòng Du lịch
711           "yes": Văn phòng
712         place: 
713           airport: Sân bay
714           city: Thành phố
715           country: Quốc gia
716           county: Quận hạt
717           farm: Trại
718           hamlet: Xóm
719           house: Nhà ở
720           houses: Dãy Nhà
721           island: Đảo
722           islet: Đảo Nhỏ
723           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
724           locality: Địa phương
725           moor: Truông
726           municipality: Đô thị
727           neighbourhood: Hàng xóm
728           postcode: Mã Bưu chính
729           region: Miền
730           sea: Biển
731           state: Tỉnh bang
732           subdivision: Hàng xóm
733           suburb: Ngoại ô
734           town: Thị xã/trấn
735           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
736           village: Làng
737         railway: 
738           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
739           construction: Đường sắt Đang Xây
740           disused: Đường sắt Không hoạt động
741           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
742           funicular: Đường sắt Leo núi
743           halt: Ga Xép
744           historic_station: Nhà ga Lịch sử
745           junction: Ga Đầu mối
746           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
747           light_rail: Đường sắt Nhẹ
748           miniature: Đường sắt Nhỏ
749           monorail: Đường sắt Một ray
750           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
751           platform: Ke ga
752           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
753           proposed: Đường sắt được Đề nghị
754           spur: Đường sắt Phụ
755           station: Nhà ga
756           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
757           subway: Trạm Xe điện Ngầm
758           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
759           switch: Ghi Đường sắt
760           tram: Đường Xe điện
761           tram_stop: Ga Xép Điện
762           yard: Sân ga
763         shop: 
764           alcohol: Tiệm Rượu
765           antiques: Tiệm Đồ cổ
766           art: Tiệm Nghệ phẩm
767           bakery: Tiệm Bánh
768           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
769           beverages: Tiệm Đồ uống
770           bicycle: Tiệm Xe đạp
771           books: Tiệm Sách
772           boutique: Tiệm Thời trang
773           butcher: Hàng Thịt
774           car: Tiệm Xe hơi
775           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
776           car_repair: Tiệm Sửa Xe
777           carpet: Tiệm Thảm
778           charity: Cửa hàng Từ thiện
779           chemist: Tiệm Dược phẩm
780           clothes: Tiệm Quần áo
781           computer: Tiệm Máy tính
782           confectionery: Tiệm Kẹo
783           convenience: Tiệm Tiện lợi
784           copyshop: Tiệm In ấn
785           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
786           deli: Deli
787           department_store: Cửa hàng Bách hóa
788           discount: Cửa hàng Giảm giá
789           doityourself: Tiệm Ngũ kim
790           dry_cleaning: Hấp tẩy
791           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
792           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
793           farm: Tiệm Nông cụ
794           fashion: Tiệm Thời trang
795           fish: Tiệm Cá
796           florist: Tiệm Hoa
797           food: Tiệm Thực phẩm
798           funeral_directors: Nhà tang lễ
799           furniture: Tiệm Đồ đạc
800           gallery: Thư viện Ảnh
801           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
802           general: Tiệm Đồ
803           gift: Tiệm Quà tặng
804           greengrocer: Tiệm Rau quả
805           grocery: Tiệm Tạp phẩm
806           hairdresser: Tiệm Làm tóc
807           hardware: Tiệm Ngũ kim
808           hifi: Cửa hàng Hi-fi
809           insurance: Bảo hiểm
810           jewelry: Tiệm Kim hoàn
811           kiosk: Quán
812           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
813           mall: Trung tâm Mua sắm
814           market: Chợ
815           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
816           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
817           music: Tiệm Nhạc
818           newsagent: Tiệm Báo
819           optician: Tiệm Kính mắt
820           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
821           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
822           pet: Tiệm Vật nuôi
823           pharmacy: Nhà thuốc
824           photo: Tiệm Rửa Hình
825           salon: Tiệm Làm tóc
826           second_hand: Tiệm Mua lại
827           shoes: Tiệm Giày
828           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
829           sports: Tiệm Thể thao
830           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
831           supermarket: Siêu thị
832           tailor: Tiệm May
833           toys: Tiệm Đồ chơi
834           travel_agency: Văn phòng Du lịch
835           video: Tiệm Phim
836           wine: Tiệm Rượu
837           "yes": Tiệm
838         tourism: 
839           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
840           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
841           attraction: Nơi Du lịch
842           bed_and_breakfast: Nhà trọ
843           cabin: Túp lều
844           camp_site: Nơi Cắm trại
845           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
846           chalet: Nhà ván
847           guest_house: Nhà khách
848           hostel: Nhà trọ
849           hotel: Khách sạn
850           information: Thông tin
851           lean_to: Nhà chái
852           motel: Khách sạn Dọc đường
853           museum: Bảo tàng
854           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
855           theme_park: Công viên Giải trí
856           valley: Thung lũng
857           viewpoint: Thắng cảnh
858           zoo: Vườn thú
859         tunnel: 
860           culvert: Cống
861           "yes": Đường hầm
862         waterway: 
863           artificial: Dòng nước Nhân tạo
864           boatyard: Bãi Thuyền
865           canal: Kênh
866           connector: Đường thủy Nối
867           dam: Đập
868           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
869           ditch: Mương
870           dock: Vũng tàu
871           drain: Cống
872           lock: Âu tàu
873           lock_gate: Âu tàu
874           mineral_spring: Suối Nước khoáng
875           mooring: Cột neo tàu
876           rapids: Thác ghềnh
877           river: Sông
878           riverbank: Bờ sông
879           stream: Dòng suối
880           wadi: Dòng sông Vào mùa
881           water_point: Máy bơm nước
882           waterfall: Thác
883           weir: Đập Tràn
884   help_page: 
885     help: 
886       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của OSM.
887       title: help.openstreetmap.org
888       url: https://help.openstreetmap.org/
889     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
890     title: Trợ giúp
891     welcome: 
892       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
893       title: Chào mừng đến với OSM
894       url: /welcome
895     wiki: 
896       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
897       title: wiki.openstreetmap.org
898       url: http://wiki.openstreetmap.org/?setlang=vi
899   javascripts: 
900     close: Đóng
901     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn chuột vào đây.
902     key: 
903       title: Chú giải Bản đồ
904       tooltip: Chú giải Bản đồ
905       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
906     map: 
907       base: 
908         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
909         hot: Nhân đạo
910         mapquest: MapQuest Mở
911         standard: Chuẩn
912         transport_map: Bản đồ Giao thông
913       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
914       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
915       layers: 
916         data: Dữ liệu Bản đồ
917         header: Lớp Bản đồ
918         notes: Ghi chú Bản đồ
919         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
920         title: Lớp
921       locate: 
922         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
923         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
924       zoom: 
925         in: Phóng to
926         out: Thu nhỏ
927     notes: 
928       new: 
929         add: Thêm Ghi chú
930         intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
931       show: 
932         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
933         comment: Bình luận
934         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
935         hide: Ẩn
936         reactivate: Mở lại
937         resolve: Giải quyết
938     share: 
939       cancel: Hủy bỏ
940       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
941       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
942       download: Tải về
943       embed: HTML
944       format: "Định dạng:"
945       image: Hình ảnh
946       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
947       include_marker: Ghim trên bản đồ
948       link: Liên kết hoặc HTML
949       long_link: Liên kết
950       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
951       scale: "Tỷ lệ:"
952       short_link: Liên kết Ngắn gọn
953       short_url: URL Ngắn gọn
954       title: Chia sẻ
955       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
956     site: 
957       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
958       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
959       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
960       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
961       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
962       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
963   layouts: 
964     about: Giới thiệu
965     community: Cộng đồng
966     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
967     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
968     copyright: Bản quyền
969     data: Dữ liệu
970     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
971     edit: Sửa đổi
972     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
973     export: Xuất
974     export_data: Xuất Dữ liệu
975     foundation: Quỹ OpenStreetMap
976     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
977     gps_traces: Tuyến đường GPS
978     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
979     help: Trợ giúp
980     history: Lịch sử
981     home: Về Vị trí Nhà ở
982     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
983     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
984     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
985     learn_more: Tìm hiểu Thêm
986     log_in: Đăng nhập
987     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
988     logo: 
989       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
990     logout: Đăng xuất
991     make_a_donation: 
992       text: Quyên góp
993       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
994     more: Thêm
995     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
996     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
997     partners_bytemark: Bytemark Hosting
998     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
999     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
1000     partners_partners: các công ty bảo trợ
1001     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
1002     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
1003     sign_up: Mở Tài khoản
1004     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1005     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1006     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1007     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1008     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1009   license_page: 
1010     foreign: 
1011       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1012       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1013       title: Thông tin về bản dịch này
1014     legal_babble: 
1015       attribution_example: 
1016         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1017         title: Ví dụ ghi công
1018       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1019       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1020       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy phép dữ liệu mở NLS</a>."
1021       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1022       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1023       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1024       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1025       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1026       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1027       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1028       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1029       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1030       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1031       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1032       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1033       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1034       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1035       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1036       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1037       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1038       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1039       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1040       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1041       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1042       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1043       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1044     native: 
1045       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1046       native_link: bản dịch tiếng Việt
1047       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1048       title: Giới thiệu về trang này
1049   message: 
1050     delete: 
1051       deleted: Đã xóa thư
1052     inbox: 
1053       date: Ngày
1054       from: Từ
1055       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1056       my_inbox: Hộp thư đến
1057       new_messages: "%{count} thư mới"
1058       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1059       old_messages: "%{count} thư cũ"
1060       outbox: đã gửi
1061       people_mapping_nearby: những người ở gần
1062       subject: Tiêu đề
1063       title: Hộp thư
1064     mark: 
1065       as_read: Thư đã đọc
1066       as_unread: Thư chưa đọc
1067     message_summary: 
1068       delete_button: Xóa
1069       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1070       reply_button: Trả lời
1071       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1072     new: 
1073       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1074       body: Nội dung
1075       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1076       message_sent: Thư đã gửi
1077       send_button: Gửi
1078       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1079       subject: Tiêu đề
1080       title: Gửi thư
1081     no_such_message: 
1082       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1083       heading: Thư không tồn tại
1084       title: Thư không tồn tại
1085     outbox: 
1086       date: Ngày
1087       inbox: thư đến
1088       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1089       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1090       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1091       outbox: thư đã gửi
1092       people_mapping_nearby: những người ở gần
1093       subject: Tiêu đề
1094       title: Hộp thư đã gửi
1095       to: Tới
1096     read: 
1097       back: Quay lại
1098       date: Ngày
1099       from: Từ
1100       reply_button: Trả lời
1101       subject: Tiêu đề
1102       title: Đọc thư
1103       to: Tới
1104       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1105       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1106     reply: 
1107       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1108     sent_message_summary: 
1109       delete_button: Xóa
1110   note: 
1111     description: 
1112       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
1113       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
1114       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
1115       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
1116       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
1117       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
1118       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
1119       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
1120     entry: 
1121       comment: Bình luận
1122       full: Ghi chú đầy đủ
1123     mine: 
1124       ago_html: cách đây %{when}
1125       created_at: Lúc tạo
1126       creator: Người tạo
1127       description: Miêu tả
1128       heading: Ghi chú của %{user}
1129       id: Mã số
1130       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
1131       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1132       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1133     rss: 
1134       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
1135       commented: bình luận mới (gần %{place})
1136       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
1137       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
1138       opened: mở ghi chú (gần %{place})
1139       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
1140       title: Ghi chú OpenStreetMap
1141   notifier: 
1142     diary_comment_notification: 
1143       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1144       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1145       hi: Chào %{to_user},
1146       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1147     email_confirm: 
1148       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1149     email_confirm_html: 
1150       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1151       greeting: Chào bạn,
1152       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1153     email_confirm_plain: 
1154       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1155       greeting: Chào bạn,
1156       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1157     friend_notification: 
1158       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1159       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1160       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1161       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn"
1162     gpx_notification: 
1163       and_no_tags: và không có thẻ
1164       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1165       failure: 
1166         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1167         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1168         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1169         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1170         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1171       greeting: Chào bạn,
1172       success: 
1173         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1174         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1175       with_description: với miêu tả
1176       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1177     lost_password: 
1178       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1179     lost_password_html: 
1180       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1181       greeting: Chào bạn,
1182       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1183     lost_password_plain: 
1184       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1185       greeting: Chào bạn,
1186       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1187     message_notification: 
1188       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời tại %{replyurl}
1189       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1190       hi: Chào %{to_user},
1191     note_comment_notification: 
1192       anonymous: Người dùng vô danh
1193       closed: 
1194         commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1195         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1196         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
1197         your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1198       commented: 
1199         commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
1200         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1201         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
1202         your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1203       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1204       greeting: Chào bạn,
1205       reopened: 
1206         commented_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1207         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1208         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn"
1209         your_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1210     signup_confirm: 
1211       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1212       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1213       greeting: Chào bạn!
1214       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1215       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về cách bắt đầu.
1216   oauth: 
1217     oauthorize: 
1218       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1219       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1220       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1221       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1222       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1223       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1224       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1225       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1226       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1227       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1228     oauthorize_failure: 
1229       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản của bạn.
1230       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1231       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1232     oauthorize_success: 
1233       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1234       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1235       verification: Mã xác minh là %{code}.
1236     revoke: 
1237       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1238   oauth_clients: 
1239     create: 
1240       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1241     destroy: 
1242       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1243     edit: 
1244       submit: Sửa đổi
1245       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1246     form: 
1247       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1248       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1249       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1250       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1251       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1252       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1253       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1254       callback_url: URL Gọi lại
1255       name: Tên
1256       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1257       required: Bắt buộc
1258       support_url: URL Trợ giúp
1259       url: URL Trang chủ Chương trình
1260     index: 
1261       application: Tên Chương trình
1262       issued_at: Lúc Cho phép
1263       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1264       my_apps: Trình khách của Tôi
1265       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1266       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1267       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1268       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1269       revoke: Thu hồi!
1270       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1271     new: 
1272       submit: Đăng ký
1273       title: Đăng ký chương trình mới
1274     not_found: 
1275       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1276     show: 
1277       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1278       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1279       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1280       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1281       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1282       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1283       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1284       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1285       authorize_url: "Cho phép URL:"
1286       confirm: Bạn có chắc không?
1287       delete: Xóa Trình khách
1288       edit: Sửa đổi Chi tiết
1289       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1290       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1291       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1292       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1293       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1294       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1295     update: 
1296       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1297   redaction: 
1298     create: 
1299       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1300     destroy: 
1301       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1302       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1303       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1304     edit: 
1305       description: Miêu tả
1306       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1307       submit: Lưu dãy ẩn
1308       title: Sửa đổi dãy ẩn
1309     index: 
1310       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1311       heading: Danh sách dãy ẩn
1312       title: Danh sách dãy ẩn
1313     new: 
1314       description: Miêu tả
1315       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1316       submit: Ẩn dãy phiên bản
1317       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1318     show: 
1319       confirm: Bạn có chắc không?
1320       description: "Miêu tả:"
1321       destroy: Xóa dãy ẩn này
1322       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1323       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1324       title: Đang xem dãy ẩn
1325       user: "Người ẩn:"
1326     update: 
1327       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1328   site: 
1329     edit: 
1330       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1331       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1332       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1333       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1334       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1335       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1336       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1337       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1338       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1339       user_page_link: trang cá nhân
1340     index: 
1341       createnote: Thêm ghi chú
1342       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1343       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1344       license: 
1345         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1346       permalink: Liên kết Thường trực
1347       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1348       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1349     key: 
1350       table: 
1351         entry: 
1352           admin: Biên giới hành chính
1353           allotments: Khu vườn gia đình
1354           apron: 
1355             - Sân đậu máy bay
1356             - nhà ga hành khách
1357           bridge: Đường rắn = cầu
1358           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1359           brownfield: Cánh đồng nâu
1360           building: Kiến trúc quan trọng
1361           byway: Đường mòn đa mốt
1362           cable: 
1363             - Đường xe cáp
1364             - ghế cáp treo
1365           cemetery: Nghĩa địa
1366           centre: Trung tâm thể thao
1367           commercial: Khu vực thương mại
1368           common: 
1369             - Đất công
1370             - bãi cỏ
1371           construction: Đường đang xây
1372           cycleway: Đường xe đạp
1373           destination: Chỉ giao thông địa phương
1374           farm: Ruộng
1375           footway: Đường đi bộ
1376           forest: Rừng trồng cây
1377           golf: Sân golf
1378           heathland: Vùng cây bụi
1379           industrial: Khu vực công nghiệp
1380           lake: 
1381             - Hồ
1382             - bể nước
1383           military: Khu vực quân sự
1384           motorway: Đường cao tốc
1385           park: Công viên
1386           permissive: Đường cho phép
1387           pitch: Sân cỏ
1388           primary: Đường chính
1389           private: Đường riêng
1390           rail: Đường sắt
1391           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1392           resident: Khu vực nhà ở
1393           retail: Khu vực buôn bán
1394           runway: 
1395             - Đường băng
1396             - đường băng
1397           school: 
1398             - Trường học
1399             - đại học
1400           secondary: Đường lớn
1401           station: Nhà ga
1402           subway: Đường ngầm
1403           summit: 
1404             - Đỉnh núi
1405             - đồi
1406           tourist: Nơi du lịch
1407           track: Đường mòn
1408           tram: 
1409             - Đường sắt nhẹ
1410             - xe điện
1411           trunk: Xa lộ
1412           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1413           unclassified: Đường không phân loại
1414           unsurfaced: Đường không lát
1415           wood: Rừng
1416     markdown_help: 
1417       alt: Văn bản thay thế
1418       first: Khoản mục đầu tiên
1419       heading: Đề mục
1420       headings: Đề mục
1421       image: Hình ảnh
1422       link: Liên kết
1423       ordered: Danh sách đánh số
1424       second: Khoản mục sau
1425       subheading: Đề mục con
1426       text: Văn bản
1427       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1428       unordered: Danh sách không đánh số
1429       url: URL
1430     richtext_area: 
1431       edit: Sửa đổi
1432       preview: Xem trước
1433     search: 
1434       search: Tìm kiếm
1435       submit_text: Đi
1436       where_am_i: Tôi ở đâu?
1437       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1438     sidebar: 
1439       close: Đóng
1440       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1441   time: 
1442     formats: 
1443       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1444   trace: 
1445     create: 
1446       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1447       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1448     delete: 
1449       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1450     description: 
1451       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1452       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1453     edit: 
1454       description: "Miêu tả:"
1455       download: tải về
1456       edit: sửa đổi
1457       filename: "Tên tập tin:"
1458       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1459       map: bản đồ
1460       owner: "Tác giả:"
1461       points: "Số nốt:"
1462       save_button: Lưu các Thay đổi
1463       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1464       tags: "Thẻ:"
1465       tags_help: dấu phẩy phân cách
1466       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1467       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1468       visibility: "Mức độ truy cập:"
1469       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1470       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1471     georss: 
1472       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1473     list: 
1474       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1475       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1476       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1477       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1478       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1479       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1480     make_public: 
1481       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1482     offline: 
1483       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1484       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1485     offline_warning: 
1486       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1487     trace: 
1488       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1489       by: bởi
1490       count_points: "%{count} nốt"
1491       edit: sửa đổi
1492       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1493       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1494       in: trong
1495       map: bản đồ
1496       more: thêm
1497       pending: CHƯA XỬ
1498       private: RIÊNG
1499       public: CÔNG KHAI
1500       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1501       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1502       view_map: Xem Bản đồ
1503     trace_form: 
1504       description: "Miêu tả:"
1505       help: Trợ giúp
1506       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1507       tags: "Thẻ:"
1508       tags_help: dấu phẩy phân cách
1509       upload_button: Tải lên
1510       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1511       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1512       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1513       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1514     trace_header: 
1515       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1516       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1517       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1518       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1519     trace_optionals: 
1520       tags: Thẻ
1521     trace_paging_nav: 
1522       newer: Tuyến đường Mới hơn
1523       older: Tuyến đường Cũ hơn
1524       showing_page: Trang %{page}
1525     view: 
1526       delete_track: Xóa tuyến đường này
1527       description: "Miêu tả:"
1528       download: tải về
1529       edit: sửa đổi
1530       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1531       filename: "Tên tập tin:"
1532       heading: Xem tuyến đường %{name}
1533       map: bản đồ
1534       none: Không có
1535       owner: "Tác giả:"
1536       pending: CHƯA XỬ
1537       points: "Số nốt:"
1538       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1539       tags: "Thẻ:"
1540       title: Xem tuyến đường %{name}
1541       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1542       uploaded: "Lúc tải lên:"
1543       visibility: "Mức độ truy cập:"
1544     visibility: 
1545       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1546       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1547       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1548       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1549   user: 
1550     account: 
1551       contributor terms: 
1552         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1553         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1554         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1555         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1556         link text: đây là gì?
1557         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1558         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1559       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1560       delete image: Xóa hình hiện dùng
1561       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1562       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1563       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1564       gravatar: 
1565         gravatar: Sử dụng Gravatar
1566         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1567         link text: đây là gì?
1568       home location: "Vị trí Nhà:"
1569       image: "Hình:"
1570       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1571       keep image: Giữ hình hiện dùng
1572       latitude: "Vĩ độ:"
1573       longitude: "Kinh độ:"
1574       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1575       my settings: Tùy chọn
1576       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1577       new image: Thêm hình
1578       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1579       openid: 
1580         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1581         link text: đây là gì?
1582         openid: "OpenID:"
1583       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1584       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1585       profile description: "Tự giới thiệu:"
1586       public editing: 
1587         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1588         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1589         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1590         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1591         enabled link text: đây là gì?
1592         heading: "Sửa đổi công khai:"
1593       public editing note: 
1594         heading: Sửa đổi công khai
1595         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1596       replace image: Thay hình hiện dùng
1597       return to profile: Trở về trang cá nhân
1598       save changes button: Lưu các Thay đổi
1599       title: Chỉnh sửa tài khoản
1600       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1601     confirm: 
1602       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1603       button: Xác nhận
1604       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1605       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1606       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1607       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1608       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác nhận lần nữa.
1609       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1610     confirm_email: 
1611       button: Xác nhận
1612       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1613       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1614       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1615       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1616     confirm_resend: 
1617       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1618       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1619     filter: 
1620       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1621     go_public: 
1622       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1623     list: 
1624       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1625       empty: Không tìm thấy người dùng.
1626       heading: Người dùng
1627       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1628       showing: 
1629         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1630         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1631       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1632       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1633       title: Người dùng
1634     login: 
1635       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1636       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1637       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1638       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1639       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1640       heading: Đăng nhập
1641       login_button: Đăng nhập
1642       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1643       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1644       no account: Chưa có tài khoản?
1645       openid: "%{logo} OpenID:"
1646       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1647       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1648       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1649       openid_providers: 
1650         aol: 
1651           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1652           title: Đăng nhập với AOL
1653         google: 
1654           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1655           title: Đăng nhập với Google
1656         myopenid: 
1657           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1658           title: Đăng nhập với myOpenID
1659         openid: 
1660           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1661           title: Đăng nhập dùng OpenID
1662         wordpress: 
1663           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1664           title: Đăng nhập với WordPress
1665         yahoo: 
1666           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1667           title: Đăng nhập với Yahoo!
1668       password: "Mật khẩu:"
1669       register now: Mở tài khoản ngay
1670       remember: Nhớ tôi
1671       title: Đăng nhập
1672       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1673       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1674       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1675     logout: 
1676       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1677       logout_button: Đăng xuất
1678       title: Đăng xuất
1679     lost_password: 
1680       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1681       heading: Quên mất Mật khẩu?
1682       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1683       new password button: Đặt lại mật khẩu
1684       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1685       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1686       title: Quên mất mật khẩu
1687     make_friend: 
1688       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1689       button: Thêm là người bạn
1690       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1691       heading: Kết bạn với %{user}?
1692       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1693     new: 
1694       about: 
1695         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1696         html: "<p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>\n<p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>"
1697       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1698       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1699       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1700       continue: Mở tài khoản
1701       display name: "Tên hiển thị:"
1702       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1703       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1704       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1705       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1706       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1707       openid: "%{logo} OpenID:"
1708       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1709       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1710       password: "Mật khẩu:"
1711       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1712       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1713       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1714       title: Mở tài khoản
1715       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1716     no_such_user: 
1717       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1718       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1719       title: Người dùng không tồn tại
1720     popup: 
1721       friend: Người bạn
1722       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1723       your location: Vị trí của bạn
1724     remove_friend: 
1725       button: Hủy kết nối bạn
1726       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1727       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1728       success: "%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn."
1729     reset_password: 
1730       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1731       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1732       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1733       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1734       password: "Mật khẩu:"
1735       reset: Đặt lại Mật khẩu
1736       title: Đặt lại mật khẩu
1737     set_home: 
1738       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1739     suspended: 
1740       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1741       heading: Tài khoản bị Cấm
1742       title: Tài khoản bị Cấm
1743       webmaster: chủ trang
1744     terms: 
1745       agree: Chấp nhận
1746       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1747       consider_pd_why: đây là gì?
1748       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1749       decline: Từ chối
1750       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1751       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1752       heading: Điều kiện đóng góp
1753       legale_names: 
1754         france: Pháp
1755         italy: Ý
1756         rest_of_world: Các nước khác
1757       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1758       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1759       title: Điều kiện đóng góp
1760       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1761     view: 
1762       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1763       add as friend: Kết Bạn
1764       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1765       block_history: tác vụ cấm người này
1766       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1767       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1768       comments: Bình luận
1769       confirm: Xác nhận
1770       confirm_user: xác nhận người dùng này
1771       create_block: cấm người dùng này
1772       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1773       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1774       ct declined: Từ chối
1775       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1776       ct undecided: Chưa quyết định
1777       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1778       delete_user: xóa tài khoản này
1779       description: Miêu tả
1780       diary: Nhật ký
1781       edits: Đóng góp
1782       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1783       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1784       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1785       hide_user: ẩn tài khoản này
1786       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1787       km away: cách %{count} km
1788       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1789       m away: cách %{count} m
1790       mapper since: "Tham gia:"
1791       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1792       my comments: Bình luận của Tôi
1793       my diary: Nhật ký của Tôi
1794       my edits: Đóng góp của Tôi
1795       my messages: Hộp Tin nhắn
1796       my notes: Ghi chú của Tôi
1797       my profile: Trang của Tôi
1798       my settings: Tùy chọn
1799       my traces: Tuyến đường của Tôi
1800       nearby users: Người dùng khác ở gần
1801       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1802       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1803       new diary entry: mục nhật ký mới
1804       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1805       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1806       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1807       oauth settings: thiết lập OAuth
1808       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1809       role: 
1810         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1811         grant: 
1812           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1813           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1814         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1815         revoke: 
1816           administrator: Rút quyền quản lý viên
1817           moderator: Rút quyền điều hành viên
1818       send message: Gửi Thư
1819       settings_link_text: tùy chọn
1820       spam score: "Điểm số Spam:"
1821       status: "Trạng thái:"
1822       traces: Tuyến đường
1823       unhide_user: hiện tài khoản này
1824       user location: Vị trí của người dùng
1825       your friends: Bạn bè của bạn
1826   user_block: 
1827     blocks_by: 
1828       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1829       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1830       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1831     blocks_on: 
1832       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1833       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1834       title: Các tác vụ cấm %{name}
1835     create: 
1836       flash: Cấm người dùng %{name}.
1837       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1838       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1839     edit: 
1840       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1841       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1842       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1843       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1844       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1845       show: Xem tác vụ cấm này
1846       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1847       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1848     filter: 
1849       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1850       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1851     helper: 
1852       time_future: Hết hạn %{time}.
1853       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1854       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1855     index: 
1856       empty: Chưa ai bị cấm.
1857       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1858       title: Người dùng bị cấm
1859     model: 
1860       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1861       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1862     new: 
1863       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1864       heading: Cấm %{name}
1865       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1866       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1867       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1868       submit: Cấm người dùng
1869       title: Cấm %{name}
1870       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1871       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1872     not_found: 
1873       back: Trở về trang đầu
1874       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1875     partial: 
1876       confirm: Bạn có chắc không?
1877       creator_name: Người cấm
1878       display_name: Người bị cấm
1879       edit: Sửa đổi
1880       next: Sau »
1881       not_revoked: (không bị hủy)
1882       previous: « Trước
1883       reason: Lý do cấm
1884       revoke: Bỏ cấm!
1885       revoker_name: Người bỏ cấm
1886       show: Hiện
1887       showing_page: Trang %{page}
1888       status: Trạng thái
1889     period: "%{count} giờ"
1890     revoke: 
1891       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1892       flash: Đã bỏ cấm.
1893       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1894       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1895       revoke: Bỏ cấm!
1896       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1897       title: Bỏ cấm %{block_on}
1898     show: 
1899       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1900       confirm: Bạn có chắc không?
1901       edit: Sửa đổi
1902       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1903       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1904       reason: "Lý do cấm:"
1905       revoke: Bỏ cấm!
1906       revoker: "Người bỏ cấm:"
1907       show: Hiện
1908       status: Trạng thái
1909       time_future: Hết hạn %{time}
1910       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1911       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1912     update: 
1913       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1914       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1915   user_role: 
1916     filter: 
1917       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1918       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1919       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1920       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1921     grant: 
1922       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1923       confirm: Xác nhận
1924       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1925       heading: Xác nhận cấp vai trò
1926       title: Xác nhận cấp vai trò
1927     revoke: 
1928       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1929       confirm: Xác nhận
1930       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1931       heading: Xác nhận rút vai trò
1932       title: Xác nhận rút vai trò
1933   welcome_page: 
1934     add_a_note: 
1935       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1936       paragraph_2_html: "Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú\n<span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn."
1937       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1938     basic_terms: 
1939       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép sửa đổi bản đồ.
1940       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà hàng hoặc một cái cây.
1941       paragraph_1_html: "Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp vào OpenStreetMap:"
1942       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1943       title: Thuật ngữ Cơ bản
1944       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường, dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1945     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1946     questions: 
1947       paragraph_1_html: "OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.\n<a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>."
1948       title: Có thắc mắc?
1949     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1950     title: Hoan nghênh!
1951     whats_on_the_map: 
1952       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ trực tuyến khác.
1953       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em> – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1954       title: Mục đích của Bản đồ