CT Intro text amend.
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Lesny skriatok
5 # Author: Rudko
6 # Author: Vladolc
7 sk: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Telo
12       diary_entry: 
13         language: Jazyk
14         latitude: Zem. šírka
15         longitude: Zem. dĺžka
16         title: Nadpis
17         user: Užívateľ
18       friend: 
19         friend: Priateľ
20         user: Užívateľ
21       message: 
22         body: Telo
23         recipient: Príjemca
24         sender: Odosielateľ
25       trace: 
26         description: Popis
27         latitude: Zem. šírka
28         longitude: Zem. dĺžka
29         name: Meno
30         public: Verejné
31         size: Veľkosť
32         user: Užívateľ
33         visible: Viditeľný
34       user: 
35         active: Aktívny
36         description: Popis
37         display_name: Zobrazované meno
38         email: E-mail
39         languages: Jazyky
40         pass_crypt: Heslo
41     models: 
42       changeset: Súbor zmien
43       country: Krajina
44       diary_comment: Poznámka v denníku
45       diary_entry: Položka denníka
46       friend: Priateľ
47       language: Jazyk
48       message: Správa
49       node: Bod
50       node_tag: Tag bodu
51       old_node: Starý bod
52       old_node_tag: Stará značka bodu
53       old_relation: Stará relácia
54       old_relation_member: Starý člen relácie
55       old_relation_tag: Stará značka relácie
56       old_way: Stará cesta
57       old_way_node: Starý bod cesty
58       old_way_tag: Stará značka cesty
59       relation: Relácia
60       relation_member: Člen relácie
61       relation_tag: Značka relácie
62       session: Relácia
63       trace: Stopa
64       tracepoint: Bod stopy
65       tracetag: Značka stopy
66       user: Užívateľ
67       user_preference: Osobné nastavenia
68       way: Cesta
69       way_node: Bod cesty
70   application: 
71     require_cookies: 
72       cookies_needed: Vyzerá to tak, že máte zakázané cookies – prosím povoľte cookies vo vašom prehliadači a až potom pokračujte.
73     setup_user_auth: 
74       blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie pre zistenie viac informácií.
75   browse: 
76     changeset: 
77       changeset: "Súbor zmien:  {{id}}"
78       changesetxml: Súbor zmien XML
79       download: Stiahnuť {{changeset_xml_link}} alebo {{osmchange_xml_link}}
80       feed: 
81         title: Súbor zmien {{id}}
82         title_comment: Súbor zmien {{id}} - {{comment}}
83       osmchangexml: osmZmena XML
84       title: Súbor zmien
85     changeset_details: 
86       belongs_to: "Patrí k:"
87       bounding_box: "Rozsah:"
88       box: rám
89       closed_at: "Zatvorené o:"
90       created_at: "Vytvorené o:"
91       has_nodes: 
92         one: "Obsahuje nasledujúci {{count}} body:"
93         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} body:"
94       has_relations: 
95         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} reláciu:"
96         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} relácie:"
97       has_ways: 
98         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} cestu:"
99         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} cesty:"
100       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
101       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
102     common_details: 
103       changeset_comment: "Komentár:"
104       edited_at: "Upravené o:"
105       edited_by: "Upravené od:"
106       in_changeset: "V súbore zmien:"
107       version: "Verzia:"
108     containing_relation: 
109       entry: Relácia {{relation_name}}
110       entry_role: Relácia {{relation_name}} (ako {{relation_role}})
111     map: 
112       deleted: Zmazané
113       larger: 
114         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
115         node: Zobraziť uzol na väčšej mape
116         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
117         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
118       loading: Nahrávanie...
119     navigation: 
120       all: 
121         next_changeset_tooltip: Nasledujúci súbor zmien
122         prev_changeset_tooltip: Predchádzajúci súbor zmien
123       user: 
124         name_changeset_tooltip: Zobraziť úpravy od {{user}}
125         next_changeset_tooltip: Ďalšia úprava od {{user}}
126         prev_changeset_tooltip: Predošlá úprava od {{user}}
127     node: 
128       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
129       download_xml: Stiahnuť XML
130       edit: upraviť
131       node: Bod
132       node_title: "Bod: {{node_name}}"
133       view_history: zobraziť históriu
134     node_details: 
135       coordinates: "Súradnice:"
136       part_of: "Časť z:"
137     node_history: 
138       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
139       download_xml: Stiahnuť XML
140       node_history: História bodu
141       node_history_title: "História bodu: {{node_name}}"
142       view_details: zobraziť detaily
143     not_found: 
144       sorry: Prepáčte, {{type}} s id {{id}} nebolo možné nájsť.
145       type: 
146         changeset: počet zmien
147         node: bod
148         relation: relácia
149         way: cesta
150     paging_nav: 
151       of: z
152       showing_page: Strana
153     relation: 
154       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_history_link}}"
155       download_xml: Stiahnuť XML
156       relation: Relácia
157       relation_title: "Relácia: {{relation_name}}"
158       view_history: zobraziť históriu
159     relation_details: 
160       members: "Členovia:"
161       part_of: "Časť z:"
162     relation_history: 
163       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
164       download_xml: Stiahnuť XML
165       relation_history: História Relácie
166       relation_history_title: "História Relácií: {{relation_name}}"
167       view_details: zobraziť detaily
168     relation_member: 
169       entry_role: "{{type}} {{name}} ako {{role}}"
170       type: 
171         node: Bod
172         relation: Relácia
173         way: Cesta
174     start: 
175       manually_select: Ručne vybrať rôznu oblasť
176       view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
177     start_rjs: 
178       data_frame_title: Dáta
179       data_layer_name: Dáta
180       details: Detaily
181       drag_a_box: Natiahnuť na mape rám pre výber oblasti
182       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o  [[timestamp]]
183       history_for_feature: História pre [[feature]]
184       load_data: Nahrať Dáta
185       loaded_an_area_with_num_features: "Nahrali ste oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Vo všeobecnosti majú niektoré prehliadače problém so zobrazením takéhoto množstva dát. Prehliadače spravidla najlepšie zobrazujú menej než 100 zložiek naraz: každý iný postup spomaluje/blokuje Váš prehliadač. Pokiaľ ste si istý, že chcete zobraziť nasledujúce dáta, môžte tak urobiť tým, že kliknete na tlačidlo poniže."
186       loading: Nahrávanie...
187       manually_select: Zvoliť odlišnú oblasť manuálne
188       object_list: 
189         api: Priniesť túto oblasť z API
190         back: Zobraziť zoznam objektov
191         details: Detaily
192         heading: Zoznam objektov
193         history: 
194           type: 
195             node: Bod [[id]]
196             way: Cesta [[id]]
197         selected: 
198           type: 
199             node: Bod [[id]]
200             way: Cesta [[id]]
201         type: 
202           node: Bod
203           way: Cesta
204       private_user: anonymný používateľ
205       show_history: Zobraziť Históriu
206       unable_to_load_size: "Nebolo možné nahrať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (musí byť menšia ako {{max_bbox_size}})"
207       wait: Čakajte...
208       zoom_or_select: Priblížiť alebo zvoliť oblasť na mape na zobrazenie
209     tag_details: 
210       tags: "Tagy:"
211     timeout: 
212       sorry: Prepáčte, ale načítanie dát {{type}} číslo {{id}} trvalo príliš dlho
213       type: 
214         changeset: zmenový súbor
215         node: bod
216         relation: relácia
217         way: cesta
218     way: 
219       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
220       download_xml: Stiahnuť XML
221       edit: upraviť
222       view_history: zobraziť históriu
223       way: Cesta
224       way_title: "Cesta: {{way_name}}"
225     way_details: 
226       also_part_of: 
227         one: tiež časťou cesty {{related_ways}}
228         other: tiež časťou ciest {{related_ways}}
229       nodes: "Body:"
230       part_of: "Časť z:"
231     way_history: 
232       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
233       download_xml: Stiahnuť XML
234       view_details: zobraziť detaily
235       way_history: História Cesty
236       way_history_title: "História Cesty: {{way_name}}"
237   changeset: 
238     changeset: 
239       anonymous: Anonym
240       big_area: (veľký)
241       no_comment: (žiadny)
242       no_edits: (bez úprav)
243       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
244       still_editing: (stále sa upravuje)
245       view_changeset_details: Zobraziť detaily zmenového súboru
246     changeset_paging_nav: 
247       next: Ďalšia »
248       previous: "« Predošlá"
249       showing_page: Zobrazená stránka {{page}}
250     changesets: 
251       area: Oblasť
252       comment: Komentár
253       id: ID
254       saved_at: Uložené
255       user: Užívateľ
256     list: 
257       description: Posledné zmeny
258       description_bbox: Zmenové súbory vo vnútri {{bbox}}
259       description_user: Zmenové súbory užívateľa {{user}}
260       description_user_bbox: Zmenové súbory užívateľa {{user}} v {{bbox}}
261       heading: Zmenové súbory
262       heading_bbox: Zmenové súbory
263       heading_user: Zmenové súbory
264       heading_user_bbox: Zmenové súbory
265       title: Zmenové súbory
266       title_bbox: Zmenové súbory vo vnútri {{bbox}}
267       title_user: Zmenové súbory užívateľa {{user}}
268       title_user_bbox: Zmenové súbory užívateľa {{user}} v {{bbox}}
269   diary_entry: 
270     diary_comment: 
271       comment_from: Poznámka od {{link_user}} na {{comment_created_at}}
272       confirm: Potvrdiť
273       hide_link: Skryť túto poznámku
274     diary_entry: 
275       comment_count: 
276         few: "{{count}} komentáre"
277         one: 1 komentár
278         other: "{{count}} komentárov"
279       comment_link: Komentár k záznamu
280       confirm: Potvrdiť
281       edit_link: Upraviť tento záznam
282       hide_link: Skryť tento záznam
283       posted_by: Odoslané od {{link_user}} pre {{created}} v {{language_link}}
284       reply_link: Odpovedať na tento záznam
285     edit: 
286       body: "Telo:"
287       language: "Jazyk:"
288       latitude: "Zemepisná šírka:"
289       location: "Poloha:"
290       longitude: "Zemepisná dĺžka:"
291       marker_text: Umiestnenie položky zápisníka
292       save_button: Uložiť
293       subject: "Predmet:"
294       title: Upraviť záznam denníka
295       use_map_link: použiť mapu
296     feed: 
297       all: 
298         description: Nedávna položka zápisníka od užívateľov OpenStreetMap
299         title: OpenStreetMap položka zápisníka
300       language: 
301         description: Nedávna položka zápisníka od užívateľov OpenStreetMap v {{language_name}}
302         title: OpenStreetMap položka zápisníka v {{language_name}}
303       user: 
304         description: Nedávna OpenStreetMap položka zápisníka od {{user}}
305         title: OpenStreetMap položka zápisníka pre {{user}}
306     list: 
307       in_language_title: Záznamy denníka v {{language}}
308       new: Nový záznam denníka
309       new_title: Napísať nový záznam do svojho užívateľského denníka
310       newer_entries: Novšie Príspevky
311       no_entries: Žiadny záznam denníka
312       older_entries: Staršie záznamy
313       recent_entries: "Nedávne záznamy denníka:"
314       title: Užívateľské denníky
315       user_title: "{{user}}-ov denník"
316     location: 
317       edit: Editovať
318       location: "Poloha:"
319       view: Pohľad
320     new: 
321       title: Nový záznam denníka
322     no_such_entry: 
323       body: Prepáčte, nie je tam žiadna položka denníka, alebo poznámka s id {{id}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno že odkaz na ktorý ste klikli je zlý.
324       heading: "Žiadny záznam s id: {{id}}"
325       title: Nieto takýto záznam denníka
326     no_such_user: 
327       body: Prepáčte, neexistuje užívateľ s menom {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno že odkaz na ktorý ste klikli je zlý.
328       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
329       title: Užívateľ neexistuje
330     view: 
331       leave_a_comment: Zanechať komentár
332       login: Prihlásiť sa
333       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} pre odchádzajúcu poznámku"
334       save_button: Uložiť
335       title: "{{user}}-ov denník | {{title}}"
336       user_title: "{{user}} -ov denník"
337   export: 
338     start: 
339       add_marker: Pridať marker na mapu
340       area_to_export: Oblasť pre export
341       export_button: Export
342       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
343       format: Formát
344       format_to_export: Formát pre export
345       image_size: Veľkosť Obrazu
346       latitude: "Zem.šírka:"
347       licence: Licencia
348       longitude: "Dĺžka:"
349       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
350       mapnik_image: Zobrazenie Mapnik
351       max: max
352       options: Možnosti
353       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Dáta
354       osmarender_image: Zobrazenie Osmarender
355       output: Výstup
356       scale: Mierka
357       too_large: 
358         body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap dát. Prosím priblížte, alebo vyberte menšiu oblasť.
359         heading: Príliš veľká oblasť
360       zoom: Zväčšenie
361     start_rjs: 
362       add_marker: Pridať marker na mapu
363       change_marker: Zmena polohy markera
364       click_add_marker: Kliknite na mapu, pre pridanie markera
365       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
366       export: Export
367       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
368       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
369   geocoder: 
370     description: 
371       title: 
372         geonames: Umiestnenie na <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
373         osm_namefinder: "{{types}} z <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
374         osm_nominatim: Umiestnenie z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
375       types: 
376         cities: Veľkomestá
377         places: Miesta
378         towns: Mestá
379     description_osm_namefinder: 
380       prefix: "{{distance}} na {{direction}} od {{type}}"
381     direction: 
382       east: východ
383       north: sever
384       north_east: severovýchod
385       north_west: severozápad
386       south: juh
387       south_east: juhovýchod
388       south_west: juhozápad
389       west: západ
390     distance: 
391       one: asi 1 km
392       other: asi {{count}} km
393       zero: menej ako 1 km
394     results: 
395       more_results: Viac výsledkov
396       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
397     search: 
398       title: 
399         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
400         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
401         latlon: Výsledok z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
402         osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
403         osm_nominatim: Výsledok z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
404         uk_postcode: Výsledok z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
405         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
406     search_osm_namefinder: 
407       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} of {{parentname}})"
408       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} of {{placename}}"
409     search_osm_nominatim: 
410       prefix: 
411         amenity: 
412           airport: Letisko
413           arts_centre: Kultúrne stredisko
414           atm: Bankomat
415           bank: Banka
416           bar: Bar
417           bench: Lavička
418           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
419           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
420           brothel: Nevestinec
421           bureau_de_change: Zmenáreň
422           bus_station: Autobusová stanica
423           cafe: Kaviareň
424           car_rental: Požičovňa áut
425           car_sharing: Autopožičovňa
426           car_wash: Autoumývareň
427           casino: Kasíno
428           cinema: Kino
429           clinic: Poliklinika
430           club: Klub
431           college: Vysoká škola
432           community_centre: Kultúrne stredisko
433           courthouse: Súd
434           crematorium: Krematórium
435           dentist: Zubár
436           dormitory: Študentský domov
437           drinking_water: Pitná voda
438           driving_school: Autoškola
439           embassy: Veľvyslanectvo
440           emergency_phone: Núdzový telefón
441           fast_food: Rýchle občerstvenie
442           ferry_terminal: Terminál trajektu
443           fire_hydrant: Požiarny hydrant
444           fire_station: Požiarna stanica
445           fountain: Fontána
446           fuel: Benzínová pumpa
447           grave_yard: Cintorín
448           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
449           health_centre: Zdravotné stredisko
450           hospital: Nemocnica
451           hotel: Hotel
452           hunting_stand: Poľovnícky posed
453           ice_cream: Zmrzlina
454           kindergarten: Materská škola
455           library: Knižnica
456           market: Obchod
457           marketplace: Tržnica
458           mountain_rescue: Horská služba
459           nightclub: 'Nočný klub'
460           nursery: Jasle
461           nursing_home: Sanatórium
462           office: Úrad
463           park: Park
464           parking: Parkovisko
465           pharmacy: lekáreň
466           place_of_worship: Kostol
467           police: Polícia
468           post_box: Poštová schránka
469           post_office: Pošta
470           preschool: Škôlka
471           prison: Väzenie
472           pub: Krčma
473           public_building: Verejná budova
474           recycling: Recyklačké miesto
475           restaurant: Reštaurácia
476           retirement_home: Domov dôchodcov
477           sauna: Sauna
478           school: Škola
479           shelter: Altánok
480           shop: Obchod
481           social_club: Spoločenský klub
482           studio: Ateliér
483           supermarket: Supermarket
484           taxi: Taxi
485           telephone: Verejný telefón
486           theatre: Divadlo
487           toilets: WC
488           townhall: Radnica
489           university: Univerzita
490           vending_machine: Predajný automat
491           veterinary: Veterinárna ordinácia
492           waste_basket: Odpadkový kôš
493           wifi: Prístup Wi-Fi
494           youth_centre: Mládežnícke centrum
495         boundary: 
496           administrative: Administratívne hranice
497         building: 
498           apartments: Bytový dom
499           bunker: Bunker
500           chapel: Kaplnka
501           church: Kostol,cirkev
502           city_hall: Radnica,magistrát
503           commercial: Komerčné budovy
504           dormitory: Študentský domov
505           faculty: Budovy fakulty
506           farm: Hospodárska budova
507           flats: Byty
508           garage: Garáž
509           hall: Sála
510           hospital: Nemocničné budovy
511           hotel: Hotel
512           house: Dom
513           industrial: Priemyselné budovy
514           office: Administratívna budova
515           public: Verejná budova
516           residential: Obytné budovy
517           retail: Maloobchodné budovy
518           school: Škola
519           shop: Obchod
520           stadium: Štadión
521           store: Obchod
522           terrace: Radová zástavba
523           tower: Veža
524           train_station: Železničná stanica
525           university: Univerzitné budovy
526           "yes": Budova
527         highway: 
528           bridleway: Cesta pre kone
529           bus_guideway: Bus so sprievodcom
530           bus_stop: Zastávka autobusu
531           byway: Byway (súkromná cesta)
532           construction: Cesta vo výstavbe
533           cycleway: Cyklistický chodník
534           distance_marker: Distance Marker (kilometrovník)
535           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
536           footway: Chodník
537           ford: Brod
538           gate: Brána
539           living_street: Obytná zóna
540           minor: Vedľajšia cesta
541           motorway: Diaľnica
542           motorway_junction: Motorway Junction (Diaľničná križovatka)
543           motorway_link: Diaľnica
544           path: Cesta
545           pedestrian: Chodník pre chodcov
546           platform: Nástupište
547           primary: Cesta I. triedy
548           primary_link: Cesta I. triedy
549           residential: Residential(Obytný)
550           road: Cesta
551           secondary: Cesta II. triedy
552           secondary_link: Cesta II. triedy
553           service: Service Road (prístupová komunikácia)
554           steps: Schody
555           stile: Schodíky cez ohradu
556           tertiary: Cesta III. triedy
557           track: Nespevnené cesty
558           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
559           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
560           unclassified: Neklasifikovaná cesta
561           unsurfaced: Nespevnená cesta
562         historic: 
563           archaeological_site: Archeologické nálezisko
564           battlefield: Bojisko
565           boundary_stone: Hraničný kameň
566           building: Budova
567           castle: Hrad
568           church: Kostol
569           house: Dom
570           manor: Šľachtické sídlo
571           memorial: Pomník
572           mine: Baňa
573           monument: Pamätník
574           museum: Múzeum
575           ruins: Ruina
576           tower: Veža
577           wayside_cross: Božie muky
578           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
579           wreck: Zrúcanina
580         landuse: 
581           allotments: Záhradkárske osady
582           basin: Basin (Vodná nádrž)
583           cemetery: Cintorín
584           commercial: Obchodná štvrť
585           construction: Stavba
586           farm: Farma
587           farmyard: Dvor
588           forest: Les
589           grass: Tráva
590           industrial: Priemyslová oblasť
591           landfill: Skládka odpadu
592           meadow: Lúka
593           military: Vojenský priestor
594           mine: Baňa
595           mountain: Hora
596           nature_reserve: Prírodná rezervácia
597           park: Park
598           piste: Zjazdovka
599           plaza: Námestie
600           quarry: Lom
601           railway: Železnica
602           residential: Residential Area (Obytná oblasť)
603           retail: Retail (Obchodná zóna)
604           village_green: Verejná zeleň
605           vineyard: Vinica
606           wetland: Mokrina
607           wood: Drevo
608         leisure: 
609           common: Verejné priestranstvo
610           fishing: Rybolov (športový)
611           garden: Záhrada
612           golf_course: Golfové ihrisko
613           ice_rink: Umelé klzisko
614           marina: Prístav pre jachty
615           miniature_golf: Mini golf
616           nature_reserve: Prírodná rezervácia
617           park: Park
618           pitch: Športové ihrisko
619           playground: Detské ihrisko
620           recreation_ground: Rekreačná oblasť
621           slipway: Lodný sklz
622           sports_centre: Športové stredisko
623           stadium: Štadión
624           swimming_pool: Plaváreň
625           track: Bežecká dráha
626           water_park: Aquapark
627         natural: 
628           bay: Zátoka, záliv
629           beach: Pláž
630           cape: Mys
631           cave_entrance: Vstup do jaskyne
632           channel: Kanál
633           cliff: Útes, kamenná stena
634           coastline: Pobrežie
635           crater: Kráter
636           feature: Vlastnosť
637           fell: Horská pastvina
638           fjord: Fjord
639           geyser: Gejzír
640           glacier: Ľadovec
641           heath: Vresovisko
642           hill: Kopec
643           island: Ostrov
644           marsh: Bažina
645           moor: Močiar
646           mud: Bahno
647           peak: Vrchol
648           point: Bod
649           reef: Bradlo, Skalisko
650           ridge: Hrebeň
651           river: Rieka
652           rock: Skala
653           scree: Sutina
654           scrub: Rúbanisko
655           shoal: Plytčina
656           spring: Prameň
657           strait: Úžina
658           tree: Strom
659           valley: Dolina
660           volcano: Sopka
661           water: Voda
662           wetland: Mokrina
663           wetlands: Mokrina
664           wood: Les
665         place: 
666           airport: Letisko
667           city: Mesto nad 100 tis.
668           country: Štát
669           county: Okres
670           farm: Farma
671           hamlet: Osada do 200
672           house: Budova
673           houses: Budovy
674           island: Ostrov
675           islet: Ostrovček
676           locality: Oblasť
677           moor: Močiar
678           municipality: Obecný úrad
679           postcode: PSČ
680           region: Región
681           sea: More
682           state: Štát
683           subdivision: Pododdelenie
684           suburb: Mestský obvod
685           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
686           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
687           village: Obec 200-10 tis.
688         railway: 
689           abandoned: Opustená železnica
690           construction: Železnica vo výstavbe
691           disused: Nepoužívaná železnica
692           disused_station: Nepoužívaná železničná stanica
693           funicular: Lanová dráha
694           halt: Zastávka vlaku
695           historic_station: Zastávka historickej železnice
696           junction: Železničný uzol
697           level_crossing: Železničný prejazd
698           light_rail: Ľahká železnica
699           monorail: Jednokoľajka
700           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
701           platform: Železničné nástupište
702           preserved: Historická železnica
703           spur: Železničná vlečka
704           station: Železničná stanica
705           subway: Stanica metra
706           subway_entrance: Vchod do metra
707           switch: Železničná výhybka
708           tram: Električka
709           tram_stop: Zastávka električky
710           yard: Železničné depo
711         shop: 
712           alcohol: Mimo povolenia
713           apparel: Odevy
714           art: Obchod s umením
715           bakery: Pekáreň
716           beauty: Salón krásy
717           beverages: Občerstvenie
718           bicycle: Obchod s bicylkami
719           books: Kníhkupectvo
720           butcher: Mäsiarstvo
721           car_dealer: Obchod s autami
722           car_parts: Mototechna
723           car_repair: Autoservis
724           carpet: Obchod s kobercami
725           charity: Charitatívny obchod
726           chemist: Lekáreň
727           clothes: Obchod s konfekciou
728           computer: Obchod s počítačmi
729           confectionery: Cukráreň
730           department_store: Obchodný dom
731           doityourself: Urob si sám
732           drugstore: Lekáreň
733           dry_cleaning: Chemická čistiareň
734           electronics: Elektro
735           estate_agent: Realitná kancelária
736           farm: Poľnonákup
737           fish: Obchod s rybami
738           florist: Kvetinárstvo
739           food: Obchod s potravinami
740           funeral_directors: Pohrebníctvo
741           furniture: Nábytok
742           gallery: Galéria
743           garden_centre: Záhradnícke centrum
744           general: Zmiešaný tovar
745           gift: Suveníry
746           greengrocer: Obchod so zeleninou
747           grocery: Potraviny
748           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
749           hardware: Železiarstvo
750           hifi: Hi-Fi
751           insurance: Poisťovňa
752           jewelry: Zlatníctvo
753           kiosk: Novinový stánok
754           laundry: Práčovňa
755           mall: Pešia zóna
756           mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
757           motorcycle: Motocyklový obchod
758           music: Hudobniny
759           optician: Očná optika
760           organic: Obchod so zdravou výživou
761           outdoor: Turistický obchod
762           pet: Chovprodukt
763           photo: Fotokino
764           salon: Salón
765           shoes: Obuva
766           shopping_centre: Nákupné stredisko
767           sports: Športový obchod
768           stationery: Papierníctvo
769           supermarket: Supermarket
770           toys: Hračkárstvo
771           travel_agency: Cestovná kancelária
772           wine: Mimo povolenia
773         tourism: 
774           alpine_hut: Vysokohorská chata
775           artwork: Umelecké dielo
776           attraction: Atrakcia
777           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
778           cabin: Malá chata
779           camp_site: Kemping
780           caravan_site: Autokemping
781           chalet: Veľká chata
782           guest_house: Penzión
783           hostel: Ubytovňa, internát
784           hotel: Hotel
785           information: Informácie
786           lean_to: Prístrešok
787           motel: Motel
788           museum: Múzeum
789           picnic_site: Výletné miesto
790           theme_park: Zábavný park
791           valley: Údolie
792           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
793           zoo: Zoo
794         waterway: 
795           boatyard: Lodenica
796           canal: Kanál
797           dam: Priehrada,hrádza
798           derelict_canal: Opustený kanál
799           ditch: Priekopa
800           dock: Dok
801           drain: Odvodňovací kanál
802           lock: Plavebná komora
803           lock_gate: Brána plavebnej komory
804           mineral_spring: Minerálny prameň
805           mooring: Kotvisko
806           river: Rieka
807           riverbank: Breh rieky
808           stream: Potok
809           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
810           water_point: Vodný bod
811           waterfall: Vodopád
812           weir: Splav
813   javascripts: 
814     map: 
815       base: 
816         cycle_map: Cyklomapa
817         noname: Bez mena
818     site: 
819       edit_disabled_tooltip: Priblížiť na editovateľnú mapu
820       edit_tooltip: Upraviť mapu
821       edit_zoom_alert: Musíte sa priblížiť na úpravu mapy
822       history_disabled_tooltip: Priblížiť na zobrazenie úprav pre túto oblasť
823       history_tooltip: Zobraziť úpravy pre túto oblasť
824       history_zoom_alert: Musíte priblížiť na zobrazenie úprav pre túto oblasť
825   layouts: 
826     donate_link_text: darovanie
827     edit: Upraviť
828     export: Export
829     export_tooltip: Export mapových dát
830     gps_traces: GPS Stopy
831     gps_traces_tooltip: Správa GPS stopy
832     help_wiki: Pomocník &amp; Wiki
833     help_wiki_tooltip: Help &amp; Wiki stránka projektu
834     history: História
835     home: domov
836     home_tooltip: Choďte na domácu polohu
837     inbox: správy ({{count}})
838     inbox_tooltip: 
839       few: V schránke máte {{count}} neprečítané správy
840       one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
841       other: V schránke máte {{count}} neprečítaných správ
842       zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
843     intro_1: OpenStreetMap je volne editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
844     intro_2: OpenStreetMap vám dovolí prezerať, upravovať a používať zemepisné dáta vďaka spolupráci kdekoľvek na Zemi.
845     intro_3_partners: wiki
846     license: 
847       title: OpenStreetMap dáta sú licencované pod the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
848     log_in: prihlásiť sa
849     log_in_tooltip: Prihlásenie s existujúcim účtom
850     logo: 
851       alt_text: Logo OpenStreetMap
852     logout: odhlásiť
853     logout_tooltip: Odhlásiť
854     make_a_donation: 
855       text: Darovanie
856       title: Podpora OpenStreetMap s finančnou podporou
857     news_blog: Novinky blog
858     news_blog_tooltip: Spravodajský blog o OpenStreetMap, voľné zemepisné dáta, etc.
859     osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
860     osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
861     shop: Obchod
862     shop_tooltip: Obchod so značkovým OpenStreetMap tovarom
863     sign_up: zaregistrovať sa
864     sign_up_tooltip: Vytvorte si účet pre úpravy
865     tag_line: Voľná Wiki Mapa sveta
866     user_diaries: Denník užívateľa
867     user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky užívateľa
868     view: Zobraziť
869     view_tooltip: Zobraziť mapu
870     welcome_user: Vitajte, {{user_link}}
871     welcome_user_link_tooltip: Vaša užívateľská stránka
872   message: 
873     delete: 
874       deleted: Správa vymazaná
875     inbox: 
876       date: Dátum
877       from: Od
878       my_inbox: Moja schránka došlej pošty
879       no_messages_yet: Nemáte žiadne správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z {{people_mapping_nearby_link}}?
880       outbox: odoslaná pošta
881       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
882       subject: Predmet
883       title: Prichádzajúca pošta
884       you_have: Máte {{new_count}} nových a {{old_count}} starých správ
885     mark: 
886       as_read: Správa označená ako prečítaná
887       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
888     message_summary: 
889       delete_button: Zmazať
890       read_button: Označiť ako prečítané
891       reply_button: Odpovedať
892       unread_button: Označiť ako neprečítané
893     new: 
894       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
895       body: Telo
896       message_sent: Správa odoslaná
897       send_button: Odoslať
898       send_message_to: Poslať novú správu užívateľovi {{name}}
899       subject: Predmet
900       title: Odoslať správu
901     no_such_message: 
902       body: Prepáčte, neexistuje správa s takým id.
903       heading: Zadaná správa neexistuje
904       title: Zadaná správa neexistuje
905     no_such_user: 
906       body: Prepáčte, neexistuje žiaden užívateľ s týmto menom.
907       heading: Taký užívateľ nie je
908       title: Taký užívateľ nie je
909     outbox: 
910       date: Dátum
911       inbox: prichádzajúca pošta
912       my_inbox: Moja {{inbox_link}}
913       no_sent_messages: Nemáte odoslané správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z {{people_mapping_nearby_link}}?
914       outbox: odoslaná pošta
915       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
916       subject: Predmet
917       title: Odoslaná pošta
918       to: Komu
919       you_have_sent_messages: Máte {{count}} odoslaných správ
920     read: 
921       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
922       back_to_outbox: Späť do schránky odoslanej pošty
923       date: Dátum
924       from: Od
925       reading_your_messages: Načítavam vaše správy
926       reading_your_sent_messages: Čítanie vašich odoslaných správ
927       reply_button: Odpovedať
928       subject: Predmet
929       title: Čítať správu
930       to: Komu
931       unread_button: Označiť ako neprečítané
932     sent_message_summary: 
933       delete_button: Zmazať
934   notifier: 
935     diary_comment_notification: 
936       footer: Môžete si tiež prečítať komentár na {{readurl}} a môžete komentovať na {{commenturl}}, alebo odpoveď na {{replyurl}}
937       header: "{{from_user}} má poznámku na váš nedávny OpenStreetMap záznam v denníku s predmetom {{subject}}:"
938       hi: Ahoj {{to_user}},
939       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} komentovaj vo vašej položke denníka"
940     email_confirm: 
941       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
942     email_confirm_html: 
943       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
944       greeting: Ahoj,
945       hopefully_you: Niekto (dúfajme, že vy) chcel zmeniť e-mailovú adresu  na {{server_url}} do {{new_address}}.
946     email_confirm_plain: 
947       click_the_link: Ak je toto vaše, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
948       greeting: Ahoj,
949       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme, že vy) chce zmeniť svoju e-mailovú adresu, na viac ako
950       hopefully_you_2: "{{server_url}} do {{new_address}}."
951     friend_notification: 
952       befriend_them: Môžete ich tiež pridať ako priateľov na {{befriendurl}}.
953       had_added_you: "{{user}} vás pridal ako priateľa na OpenStreetMap."
954       see_their_profile: Môžete vidieť svoj profil na {{userurl}}.
955       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} vás pridal ako priateľa"
956     gpx_notification: 
957       and_no_tags: a žiadne značky.
958       and_the_tags: "a nasledujúce značky:"
959       failure: 
960         failed_to_import: "neúspešný import. Tu je chyba:"
961         more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX  a ako sa im vyhnúť
962         more_info_2: "nemožno nájsť na adrese:"
963         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import neúspešný"
964       greeting: Ahoj,
965       success: 
966         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import uspešný"
967       with_description: s popisom
968       your_gpx_file: Vyzerá to ako váš GPX súbor
969     lost_password: 
970       subject: "[OpenStreetMap] Žiadosť o reset hesla"
971     lost_password_html: 
972       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre obnovenie vášho hesla.
973       greeting: Ahoj,
974       hopefully_you: Niekto (možno vy) požiadal, o reset hesla na tejto emailovej adrese openstreetmap.org účtu.
975     lost_password_plain: 
976       click_the_link: Ak ste to vy, prosím kliknite na odkaz nižšie pre obnovenie svojho hesla.
977       greeting: Ahoj,
978       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme že vy) požiadal o obnovu hesla
979       hopefully_you_2: e-mailové adresy openstreetmap.org účtu.
980     message_notification: 
981       footer1: Môžete si tiež prečítať správy na {{readurl}}
982       footer2: a môžete odpovedať na {{replyurl}}
983       header: "{{from_user}} vám zaslal správu cez OpenStreetMap s predmetom {{subject}}:"
984       hi: Ahoj {{to_user}},
985     signup_confirm: 
986       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
987     signup_confirm_html: 
988       click_the_link: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho účtu a prečítajte si viac informácií o  OpenStreetMap
989       current_user: Zoznam aktuálnych užívateľov v kategóriách, založený na tom, kde sa nachádzate, je dostupný na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
990       get_reading: Poďte čítať o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wiki</a>, dostanete posledné správy cez <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap blog</a> alebo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, alebo prehliadať cez OpenStreetMap zakladateľa Steve Coast's <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> pre stručnú históriu projektu, ktorý má <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts na počúvanie</a> tiež!
991       greeting: Ahoj tam!
992       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chcel vytvoriť účet po dobu
993       introductory_video: Môžete sledovať {{introductory_video_link}}.
994       more_videos: Je tam {{more_videos_link}}.
995       more_videos_here: viac videí tu
996       user_wiki_page: Toto je doporučenie ak vytvárate užívateľskú stránku na wiki, ktorá obsahuje kategórie podľa toho kde sa nachádzate, také ako <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
997       video_to_openstreetmap: úvodné video do OpenStreetMap
998       wiki_signup: Môžete tiež potrebovať <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">prihlásiť sa do OpenStreetMap wiki</a>.
999     signup_confirm_plain: 
1000       blog_and_twitter: "Dosiahnite na posledné novinky cez OpenStreetMap blog alebo Twitter:"
1001       click_the_link_1: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho
1002       current_user_1: Zoznam aktuálnych užívateľov v kategóriách, založené na tom, kde sa vo svete nachádzajú
1003       current_user_2: "sú k dispozícii na:"
1004       greeting: Ahoj!
1005       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chce vytvoriť účet po dobu
1006       introductory_video: "Môžete sledovať úvodné video k OpenStreetMap tu:"
1007       more_videos: "Existujú ďalšie videá tu:"
1008       the_wiki: "Poďte čítať o OpenStreetMap na wiki:"
1009       user_wiki_1: Odporúča sa, aby ste vytvorili užívateľskú wiki stránku, ktorá obsahuje
1010       user_wiki_2: obsahuje kategórie podľa toho kde sa nachádzate, také ako [[Category:Users_in_London]].
1011       wiki_signup: "Môžete tiež prihlásiť do wiki OpenStreetMap na adrese:"
1012   oauth: 
1013     oauthorize: 
1014       allow_read_gpx: čítať vaše súkromné GPS stopy.
1015       allow_read_prefs: čítať vaše osobné nastavenia.
1016       allow_to: "Klientskej aplikácie umožnia, aby:"
1017       allow_write_api: upravovať mapu.
1018       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámok a priateľov.
1019       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1020       allow_write_prefs: upraviť vaše osobné nastavenia.
1021       request_access: Aplikácia {{app_name}} požaduje prístup na váš účet. Prosím skontrolujte či aplikácia má nasledujúcu schopnosť. Môžete si vybrať veľa alebo málo, ako sa vám páči.
1022   oauth_clients: 
1023     create: 
1024       flash: Uspešne registrované informácie
1025     edit: 
1026       submit: Upraviť
1027       title: Upravte vašu žiadosť
1028     form: 
1029       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1030       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1031       allow_write_api: zmeniť mapu.
1032       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1033       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1034       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1035       callback_url: Spätná URL
1036       name: Meno
1037       requests: "Žiadosť o nasledujúce povolenia od užívateľa:"
1038       required: Požadované
1039       support_url: Podpora URL
1040       url: URL Hlavnej aplikácie
1041     index: 
1042       application: Meno žiadosti
1043       issued_at: Vydané v
1044       my_tokens: Moje povolené požiadavky
1045       register_new: Zaregistrujte svoju požiadavku
1046       revoke: Zrušiť!
1047     new: 
1048       submit: Registrovať
1049       title: Zaregistrovať novú žiadosť
1050     not_found: 
1051       sorry: Je nám ľúto, že {{type}} nemožno nájsť.
1052     show: 
1053       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1054       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1055       allow_write_api: zmeniť mapu.
1056       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1057       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1058       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1059       edit: Upraviť detaily
1060       requests: "Žiadam nasledujúce povolenia od užívateľa:"
1061       support_notice: Podporujeme HMAC-SHA1 (odporúča sa) rovnako ako obyčajný text v ssl móde.
1062     update: 
1063       flash: Úspešne aktualizované informácie o klientovi
1064   site: 
1065     edit: 
1066       anon_edits_link_text: Zistite, prečo tomu tak je.
1067       flash_player_required: Potrebujete Flash player pre Potlatch, the OpenStreetMap Flash editor. Môžete <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť Flash Player z Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Niekoľko iných možností</a> sú tiež dostupné pre úpravu OpenStreetMap.
1068       not_public: Nemáte nastavené úpravy na verejné.
1069       not_public_description: Nemôžete naďalej upravovať mapy, iba ak urobíte takto.  Môžete si nastaviť vaše úpravy, ako verejné z vašej {{user_page}}.
1070       potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (Pre uloženie v Potlatchu, mali by ste odznačiť aktuálnu cestu, alebo bod, ak upravujete v režime naživo, alebo kliknite uložiť ak máte tlačidlo uložiť.)
1071       user_page_link: stránka užívateľa
1072     index: 
1073       js_1: Používate prehliadač, ktorý  nepodporuje JavaScript, alebo máte vypnutý JavaScript.
1074       js_2: OpenStreetMap využíva JavaScript pre slippy map.
1075       js_3: Môžete skúsiť <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home static tile browser</a> ak sa vám nedarí povoliť JavaScript.
1076       license: 
1077         license_name: Creative Commons Attribution Share-Alike 2,0
1078         notice: Licencovaný pod {{license_name}} s {{project_name}} a jej prispievatelia.
1079         project_name: OpenStreetMap projekt
1080       permalink: Trvalý odkaz
1081       shortlink: Krátky odkaz
1082     key: 
1083       map_key: Legenda
1084       table: 
1085         entry: 
1086           admin: Administratívne hranice
1087           apron: 
1088             1: terminál
1089           bridleway: Chodník pre kone
1090           building: Významná budova
1091           byway: Súkromná cesta
1092           cable: 
1093             - Lanovka
1094             - sedačková lanovka
1095           cemetery: Cintorín
1096           centre: Športové centrum
1097           commercial: Komerčná oblasť
1098           common: 
1099             - Obecný
1100             - lúka
1101           construction: Cesta vo výstavbe
1102           cycleway: Cyklotrasa
1103           farm: Farma
1104           footway: Chodník pre peších
1105           forest: Les
1106           golf: Golfové ihrisko
1107           heathland: Vresovisko
1108           industrial: Priemyselná oblasť
1109           lake: 
1110             - Jazero
1111             - nádrž
1112           military: Vojenský priestor
1113           motorway: Diaľnica
1114           park: Park
1115           permissive: Voľný prístup
1116           pitch: Športové ihrisko
1117           primary: Cesta prvej triedy
1118           private: Súkromný prístup
1119           rail: Železnica
1120           reserve: Prírodná rezervácia
1121           resident: Obytná oblasť
1122           retail: Nákupná oblasť
1123           runway: 
1124             1: pojazdové dráhy
1125           school: 
1126             - Škola
1127             - univerzita
1128           secondary: Cesta druhej triedy
1129           station: Železničná stanica
1130           subway: Metro
1131           summit: 
1132             - Vrchol
1133             - vrchol
1134           tourist: Turistická atrakcia
1135           track: Lesná, poľná cesta
1136           tram: 
1137             - Rýchloelektrička
1138             - električka
1139           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
1140           tunnel: Únikový kryt = tunel
1141           unclassified: Neklasifikovaná cesta
1142           unsurfaced: Nespevnená cesta
1143         heading: Legenda pre z{{zoom_level}}
1144     search: 
1145       search: Vyhľadať
1146       search_help: "príklady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', alebo 'pošta blízko Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>more príklady...</a>"
1147       submit_text: Vykonať
1148       where_am_i: Kde som?
1149       where_am_i_title: Opis aktuálnej polohy pomocou vyhľadávača
1150     sidebar: 
1151       close: Zavrieť
1152       search_results: Výsledky vyhľadávania
1153   time: 
1154     formats: 
1155       friendly: "%e %B %Y at %H:%M"
1156   trace: 
1157     create: 
1158       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol nahratý a je očakávané vloženie do databázy. To bude spravidla trvať polhodinu až hodinu, a budete vyrozumený mailom po uskutočnení.
1159       upload_trace: Nahrať GPS stopu
1160     delete: 
1161       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
1162     edit: 
1163       description: "Popis:"
1164       download: stiahnuť
1165       edit: upraviť
1166       filename: "Názov súboru:"
1167       heading: Úprava stopy {{name}}
1168       map: mapa
1169       owner: "Vlastník:"
1170       points: "Body:"
1171       save_button: Uložiť zmeny
1172       start_coord: "Začiatočná súradnica:"
1173       tags: "Tagy:"
1174       tags_help: oddelené čiarkou
1175       title: Úprava stopy {{name}}
1176       uploaded_at: "Nahrať na:"
1177       visibility: "Vidieľnosť:"
1178       visibility_help: čo má toto znamenať?
1179     list: 
1180       public_traces: Verejné GPS stopy
1181       public_traces_from: Verejné GPS stopy od {{user}}
1182       tagged_with: označený s {{tags}}
1183       your_traces: Vaše GPS stopy
1184     make_public: 
1185       made_public: Zverejnená stopa
1186     no_such_user: 
1187       body: Prepáčte, nie je tu užívateľ s menom {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno odkaz na ktorý ste klikli je chybný.
1188       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
1189       title: Nie je taký užívateľ
1190     offline: 
1191       heading: GPX úschovňa je Offline
1192       message: Ukladací priestor GPX súborov a nahrávací systém je teraz neprístupný.
1193     offline_warning: 
1194       message: Systém nahrávania GPX súborov je teraz neprístupný
1195     trace: 
1196       ago: pred {{time_in_words_ago}}
1197       by: od
1198       count_points: "{{count}} body"
1199       edit: upraviť
1200       edit_map: Upraviť Mapu
1201       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÝ
1202       in: v
1203       map: mapa
1204       more: viac
1205       pending: NEVYRIEŠENÉ
1206       private: SÚKROMNÉ
1207       public: VEREJNÝ
1208       trace_details: Zobraziť Detaily Stopy
1209       view_map: Zobraziť Mapu
1210     trace_form: 
1211       description: Popis
1212       help: Pomoc
1213       tags: Tagy
1214       tags_help: oddelené čiarkou
1215       upload_button: Nahrať
1216       upload_gpx: Nahrať GPX Súbor
1217       visibility: Viditeľnosť
1218       visibility_help: čo toto znamená?
1219     trace_header: 
1220       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
1221       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
1222       traces_waiting: Máte {{count}} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
1223     trace_optionals: 
1224       tags: Tagy
1225     trace_paging_nav: 
1226       next: Dopredu &raquo;
1227       previous: "&laquo; Naspäť"
1228       showing_page: Strana {{page}}
1229     view: 
1230       delete_track: Vymazať túto stopu
1231       description: "Popis:"
1232       download: stiahnuť
1233       edit: upraviť
1234       edit_track: Upraviť túto stopu
1235       filename: "Názov súboru:"
1236       heading: Sledovanie stopy {{name}}
1237       map: mapa
1238       none: Žiadne
1239       owner: "Vlastník:"
1240       pending: NEVYRIEŠENÉ
1241       points: "Body:"
1242       start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
1243       tags: "Tagy:"
1244       title: Sledovanie stopy {{name}}
1245       trace_not_found: Stopa nenájdená!
1246       uploaded: "Nahraté na:"
1247       visibility: "Viditeľnosť:"
1248     visibility: 
1249       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v obsahu stôp a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1250       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
1251       public: Verejné (zobraziť v prehľade stopy a ako anonymné, neusporiadané body)
1252       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
1253   user: 
1254     account: 
1255       current email address: "Aktuálna E-mailová Adresa:"
1256       delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
1257       email never displayed publicly: (nezobrazovaný verejne)
1258       flash update success: Informácie používateľa boli obnovené.
1259       flash update success confirm needed: Užívateľské informácie boli úspešne aktualizované. Skontrolujte vašu emailovú adresu pre správu na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
1260       home location: "Domovské miesto:"
1261       image: "Obrázok:"
1262       image size hint: (veľkosť obrázkov aspoň 100x100 je najlepšia)
1263       keep image: Ponechať aktuálny obrázok
1264       latitude: "Zem. šírka:"
1265       longitude: "Zem. dĺžka:"
1266       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
1267       my settings: Moje nastavenia
1268       new email address: "Nová E-mailová Adresa:"
1269       new image: "Pridať obrázok:"
1270       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
1271       preferred languages: "Uprednostňované jazyky:"
1272       profile description: "Popis profilu:"
1273       public editing: 
1274         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
1275         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
1276         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
1277         enabled link text: čo je toto?
1278         heading: "Verejná úprava:"
1279       public editing note: 
1280         heading: Úprava pre verejnosť
1281         text: Teraz upravujete ako anonymný a iný vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte iným kontaktovať vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od zmeny verzie 0.6 API, iba užívateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre patričnú verejnosť.</li><li>Tento dej sa nedá vrátiť späť a všetci nový užívatelia sú nastavený štandardne ako verejný.</li></ul>
1282       replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
1283       return to profile: Návrat do profilu
1284       save changes button: Uložiť Zmeny
1285       title: Upraviť účet
1286       update home location on click: Upraviť polohu domova, kliknutím na mapu?
1287     confirm: 
1288       button: Potvrdiť
1289       failure: Užívateľský účet s týmito údajmi už bol založený.
1290       heading: Potvrdiť užívateľský účet
1291       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
1292       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
1293     confirm_email: 
1294       button: Potvrdiť
1295       failure: E-mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
1296       heading: Potvrdiť zmenu e-mailovej adresy
1297       press confirm button: Stlačte potvrdzovacie tlačidlo nižšie a potvrďte svoju novú e-mailovú adresu.
1298       success: Potvrdená vaša e-mailová adresa, ďakujeme za registráciu!
1299     filter: 
1300       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1301     go_public: 
1302       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
1303     login: 
1304       account not active: Prepáčte, vaš účet nie je ešte aktívne.<br /> Prosím kliknite na odkaz v maile potvrdzujúcom účet na aktivovanie vášho účtu.
1305       auth failure: Prepáčte, nemohol som vás prihlásiť s týmito údajmi.
1306       create_account: vytvoriť účet
1307       email or username: "E-mailová adresa alebo Meno užívateľa:"
1308       heading: Prihlásenie
1309       login_button: Prihlásiť
1310       lost password link: Stratili ste heslo?
1311       password: "Heslo:"
1312       please login: Prosím prihláste sa, alebo {{create_user_link}}.
1313       remember: "Zapamätať:"
1314       title: Prihlásiť sa
1315     logout: 
1316       heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
1317       logout_button: Odhlásenie
1318       title: Odhlásenie
1319     lost_password: 
1320       email address: "E-mailová Adresa:"
1321       heading: Zabudli Ste Heslo?
1322       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste použili pri prihlásení, pošleme vám odkaz na to aby ste mohli resetovať vaše heslo.
1323       new password button: Resetovať heslo
1324       notice email cannot find: Nemôžem nájsť emailovú adresu, prepáčte.
1325       notice email on way: Prepáčte stratili ste to :-( ale na ceste je mail, tak to čoskoro budete môcť resetovať.
1326       title: Stratené heslo
1327     make_friend: 
1328       already_a_friend: Ste už priatelia s {{name}}.
1329       failed: Prepáčte, neúspešné pridanie {{name}} ako priateľa.
1330       success: "{{name}} je teraz váš priateľ."
1331     new: 
1332       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
1333       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1334       contact_webmaster: Prosím kontaktovať <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> kvôli žiadosti pre vytvorenie účtu – budeme sa snažiť  vašu požiadavku vybaviť tak rýchlo, ako je len možné.
1335       display name: "Zobrazované meno:"
1336       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
1337       email address: "Emailová adresa:"
1338       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
1339       flash create success message: Užívateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Prosím všimnite si, že nie ste schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite prosím či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
1340       heading: Vytvoriť užívateľský účet
1341       license_agreement: Vytvorením účtu súhlasíte, že všetky údaje vami doplnené do Openstreetmap projektu budú (bez výhrady) licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">touto Creative Commons license (by-sa)</a>.
1342       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
1343       not displayed publicly: Nezobrazovať verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)k
1344       password: "Heslo:"
1345       title: Vytvoriť účet
1346     no_such_user: 
1347       body: Prepáčte, užívateľ s týmto menom sa tu nenachádza {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno ste klikli na nesprávny odkaz.
1348       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
1349       title: Taký užívateľ nie je
1350     popup: 
1351       friend: Priateľ
1352       nearby mapper: Blízky mapovač
1353       your location: Vaša poloha
1354     remove_friend: 
1355       not_a_friend: "{{name}} nie je nikto z vašich priateľov."
1356       success: "{{name}} bol z vašich priateľov vymazaný."
1357     reset_password: 
1358       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1359       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
1360       flash token bad: Nemôžem nájsť také symboly, možno skontrolujte URL?
1361       heading: Resetnúť heslo pre {{user}}
1362       password: "Heslo:"
1363       reset: Zmazať Heslo
1364       title: Resetnúť heslo
1365     set_home: 
1366       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
1367     view: 
1368       activate_user: aktivovať tohto užívateľa
1369       add as friend: pridať ako priateľa
1370       ago: (pred {{time_in_words_ago}})
1371       block_history: zobraziť prijaté položky
1372       blocks by me: blokovať pre mňa
1373       blocks on me: v mojom bloku
1374       confirm: Potvrdiť
1375       create_block: blokovať tohto užívateľa
1376       created from: "Vytvorené od:"
1377       deactivate_user: deaktivovať tohto užívateľa
1378       delete_user: vymazať tohto užívateľa
1379       description: Popis
1380       diary: denník
1381       edits: úpravy
1382       email address: "Emailová adresa:"
1383       hide_user: skryť tohto užívateľa
1384       if set location: Ak nastavíte vašu polohu, a pretty map and stuff sa objavý dole. Môžete nastaviť vašu domovskú polohu na vašej {{settings_link}} stránke.
1385       km away: "{{count}}km vzdialený"
1386       m away: "{{count}}m vzdialený"
1387       mapper since: "Mapovač od:"
1388       moderator_history: zobraziť zadaný blok
1389       my diary: môj diár
1390       my edits: moje úpravy
1391       my settings: moje nastavenia
1392       my traces: moje stopy
1393       nearby users: Iný blízky užívatelia
1394       new diary entry: nový údaj denníka
1395       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1396       no nearby users: Nie je tu iný užívateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
1397       oauth settings: Oauth nastavenia
1398       remove as friend: odstrániť ako priateľa
1399       role: 
1400         administrator: Tento užívateľ je administrátor
1401         grant: 
1402           administrator: Povoliť prístup administrátora
1403           moderator: Povoliť prístup moderátora
1404         moderator: Tento užívateľ je moderátor
1405         revoke: 
1406           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1407           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1408       send message: poslať správu
1409       settings_link_text: nastavenia
1410       traces: stopy
1411       unhide_user: odkryť tohto užívateľa
1412       user location: Poloha užívateľa
1413       your friends: Vaši priatelia
1414   user_block: 
1415     blocks_by: 
1416       empty: "{{name}} nemá ešte žiadne bloky"
1417       heading: Zoznam blokov pre {{name}}
1418       title: Bloky {{name}}
1419     blocks_on: 
1420       empty: "{{name}} doteraz ešte nebol blokovaný."
1421       heading: Zoznam blokov na {{name}}
1422       title: Bloky na {{name}}
1423     create: 
1424       flash: Zablokovať užívateľa {{name}}.
1425       try_contacting: Prosím skúste sa spojiť s užívateľom, pred jeho zablokovaním a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
1426       try_waiting: Prosím skúste dávať užívateľovi primeraný čas na odpoveď, kým ho zablokujete.
1427     edit: 
1428       back: Zobraziť všetky bloky
1429       heading: Editácia bloku na {{name}}
1430       needs_view: Užívateľ sa potrebuje prihlásiť pred tým, než blok bude vymazaný?
1431       period: Ako dlho, teraz začínajúc, bude užívateľ zablokovaný pre API.
1432       reason: Dôvod prečo {{name}} je blokovaný. Prosím buďte kľudný a rozumný ako je možné, poskytujte mnoho detailov, koľko len môžete o situácii. Majte na pamäti, že nie všetci užívatelia rozumejú jazyku komunity, tak prosím skúste použiť pojmy pre laikov.
1433       show: Zobraziť tento blok
1434       submit: Aktualizácia bloku
1435       title: Editácia bloku na {{name}}
1436     filter: 
1437       block_expired: Blok už vypršal a nemôže byť upravený.
1438       block_period: Blokovacia doba musí byť jedna z hodnôt voliteľná v roletovom menu.
1439       not_a_moderator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1440     helper: 
1441       time_future: Ukončené v {{time}}.
1442       time_past: Ukončené pred {{time}}.
1443       until_login: Aktívny až do prihlásenia užívateľa.
1444     index: 
1445       empty: Žiaden blok ešte nebol vytvorený.
1446       heading: Zoznam užívateľských blokov
1447       title: Užívateľské bloky
1448     model: 
1449       non_moderator_revoke: Musíte byť moderátorom na zrušenie bloku.
1450       non_moderator_update: Musí byť moderátorom na vytvorenie alebo aktualizáciu bloku.
1451     new: 
1452       back: Zobraziť všetky bloky
1453       heading: Vytvorenie bloku na {{name}}
1454       needs_view: Užívateľ musí byť prihlásený, aby mohol vymazať tento blok
1455       period: Ako dlho, teraz začínajúc, bude užívateľ blokovaný pre API.
1456       reason: Dôvod prečo {{name}} je blokovaný. Prosím buďte kľudný a rozumný ako je možné, poskytujte mnoho detailov, koľko len môžete o situácii. Majte na pamäti, že nie všetci užívatelia rozumejú jazyku komunity, tak prosím skúste použiť pojmy pre laikov.
1457       submit: Vytvoriť blok
1458       title: Vytváram blok na {{name}}
1459       tried_contacting: Kontaktoval som užívateľa a požiadal ho, aby prestal.
1460       tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď užívateľa na túto komunikáciu.
1461     not_found: 
1462       back: Naspäť na zoznam
1463       sorry: Prepáčte, blok užívateľa s ID {{id}} nemohol byť nájdený.
1464     partial: 
1465       confirm: Ste si istí?
1466       creator_name: Tvorca
1467       display_name: Blokovaný užívateľ
1468       edit: Upraviť
1469       not_revoked: (nezrušený)
1470       reason: Dôvod pre blokovanie
1471       revoke: Zrušiť!
1472       revoker_name: Zrušil
1473       show: Zobraziť
1474       status: Stav
1475     revoke: 
1476       confirm: Ste si istí, že chcete zrušiť tento blok?
1477       flash: Tento blok bol zrušený.
1478       heading: Zrušujem blok pre {{block_on}} podľa {{block_by}}
1479       past: Tento blok skončil pred {{time}}a teraz nemože byť zrušený.
1480       revoke: Zrušiť!
1481       time_future: Tento blok bol ukončený v {{time}}.
1482       title: Zrušujem blok pre {{block_on}}
1483     show: 
1484       back: Zobraziť všetky blokovania
1485       confirm: Ste si istý?
1486       edit: Upraviť
1487       heading: "{{block_on}} blokovaný {{block_by}}"
1488       needs_view: Užívateľ sa potrebuje prihlásiť predtým, ako bude toto blokovanie odstránené.
1489       reason: "Dôvod blokovania:"
1490       revoke: Odvolať!
1491       revoker: "Odvolaním:"
1492       show: Zobraziť
1493       status: Postavenie
1494       time_future: Skončené {{time}}
1495       time_past: Ukončené pred {{time}}
1496       title: "{{block_on}} blokovaný {{block_by}}"
1497     update: 
1498       only_creator_can_edit: Iba moderátor, ktorý vytvoril tento blok, ho môže editovať.
1499       success: Blok je aktualizovaný.
1500   user_role: 
1501     filter: 
1502       already_has_role: Užívateľ už má úlohu {{role}}.
1503       doesnt_have_role: Užívateľ nemá úlohu {{role}}.
1504       not_a_role: Reťazec `{{role}}' nemá platnú úlohu.
1505       not_an_administrator: Iba administrátor môže pracovať so správou užívateľských funkcií, a vy nieste administrátor.
1506     grant: 
1507       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'?
1508       confirm: Potvrdiť
1509       fail: Nemôžem prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'. Prosím vybrať aby užívateľ a úloha boli obe oprávnené.
1510       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1511       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1512     revoke: 
1513       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'?
1514       confirm: Potvrdiť
1515       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'. Prosím skontrolujte aby užívateľ a úloha boli oprávnené.
1516       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1517       title: Potvrdiť zrušenie funkcie