Merge r17285 from the oauth branch - allow flash access to set headers, even when...
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
1 hsb: 
2   activerecord: 
3     attributes: 
4       diary_comment: 
5         body: Tekst
6       diary_entry: 
7         language: Rěč
8         latitude: Šěrokostnik
9         longitude: Dołhostnik
10         title: Titul
11         user: Wužiwar
12       friend: 
13         friend: Přećel
14         user: Wužiwar
15       message: 
16         body: Tekst
17         recipient: Přijimowar
18         sender: Wotpósłar
19         title: Titul
20       trace: 
21         description: Wopisanje
22         latitude: Šěrokostnik
23         longitude: Dołhostnik
24         name: Mjeno
25         public: Zjawny
26         size: Wulkosć
27         user: Wužiwar
28         visible: Widźomny
29       user: 
30         active: Aktiwny
31         description: Wopisanje
32         display_name: Pokazowanske mjeno
33         email: E-mejl
34         languages: Rěče
35         pass_crypt: Hesło
36     models: 
37       acl: Lisćina za přistupnu kontrolu
38       changeset: Sadźba změnow
39       changeset_tag: Atribut sadźby změnow
40       country: Kraj
41       diary_comment: Dźenikowy komentar
42       diary_entry: Dźenikowy zapisk
43       friend: Přećel
44       language: Rěč
45       message: Powěsć
46       node: Suk
47       node_tag: Sukowy atribut
48       notifier: Zdźělenje
49       old_node: Stary suk
50       old_node_tag: Atribut stareho suka
51       old_relation: Stara relacija
52       old_relation_member: Čłon stareje relacije
53       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
54       old_way: Stary puć
55       old_way_node: Suk stareho puća
56       old_way_tag: Atribut stareho puća
57       relation: Relacija
58       relation_member: Relaciski čłon
59       relation_tag: Relaciski atribut
60       session: Posedźenje
61       trace: Ćěr
62       tracepoint: Ćěrjowy dypk
63       tracetag: Ćěrjowy atribut
64       user: Wužiwar
65       user_preference: Wužiwarske nastajenje
66       user_token: Wužiwarska marka
67       way: Puć
68       way_node: Pućny suk
69       way_tag: Pućny atribut
70   browse: 
71     changeset: 
72       changeset: "Sadźba změnow: {{id}}"
73       changesetxml: Sadźba změnow XML
74       download: "{{changeset_xml_link}} abo {{osmchange_xml_link}} sćahnyć"
75       feed: 
76         title: Sadźba změnow {{id}}
77         title_comment: Sadźba změnow {{id}} - {{comment}}
78       osmchangexml: osmChange XML
79       title: Sadźba změnow
80     changeset_details: 
81       belongs_to: "Słuša k:"
82       bounding_box: "Wuběranski wobłuk:"
83       box: kašćik
84       closed_at: "Začinjeny:"
85       created_at: "Wutworjeny:"
86       has_nodes: 
87         one: "Ma slědowacy {{count}} suk:"
88         other: "Ma slědowace {{count}} suki:"
89       has_relations: 
90         one: "Ma slědowacu {{count}} relaciju:"
91         other: "Ma slědowace {{count}} relacije:"
92       has_ways: 
93         one: "Ma slědowacy {{count}} puć:"
94         other: "Ma slědowace {{count}} puće:"
95       no_bounding_box: Za tutu sadźbu změnow njeje so wuběranski wobłuk składował.
96       show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazać
97     changeset_navigation: 
98       all: 
99         next_tooltip: Přichodna sadźba změnow
100         prev_tooltip: Předchadna sadźba změnow
101       user: 
102         name_tooltip: Změny wot wužiwarja {{user}} sej wobhladać
103         next_tooltip: Přichodna změna wot wužiwarja {{user}}
104         prev_tooltip: Předchadna změna wot wužiwarja {{user}}
105     common_details: 
106       changeset_comment: "Komentar:"
107       edited_at: "Wobdźěłany:"
108       edited_by: "Wobdźěłany wot:"
109       in_changeset: "W sadźbje změnow:"
110       version: "Wersija:"
111     containing_relation: 
112       entry: Relacija {{relation_name}}
113       entry_role: Relacija {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
114     map: 
115       deleted: Zničeny
116       larger: 
117         area: Wobłuk na wjetšej karće pokazać
118         node: Suk na wjetšej karće pokazać
119         relation: Relaciju na wjetšej karće pokazać
120         way: Puć na wjetšej karće pokazać
121       loading: Začituje so...
122     node: 
123       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} abo {{edit_link}}"
124       download_xml: XML sćahnyć
125       edit: wobdźěłać
126       node: Suk
127       node_title: "Suk: {{node_name}}"
128       view_history: historiju sej wobhladać
129     node_details: 
130       coordinates: "Koordinaty:"
131       part_of: "Dźěl wot:"
132     node_history: 
133       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
134       download_xml: XML sćahnyć
135       node_history: Sukata historija
136       node_history_title: "Sukata historija: {{node_name}}"
137       view_details: podrobnosće sej wobhladać
138     not_found: 
139       sorry: Wodaj, {{type}} z id {{id}} njebu namakany.
140       type: 
141         changeset: sadźba změnow
142         node: suk
143         relation: relacija
144         way: puć
145     paging_nav: 
146       of: wot
147       showing_page: Stronu pokazać
148     relation: 
149       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_history_link}}"
150       download_xml: XML sćahnyć
151       relation: Relacija
152       relation_title: "Relacija: {{relation_name}}"
153       view_history: historiju sej wobhladać
154     relation_details: 
155       members: "Čłonojo:"
156       part_of: "Dźěl wot:"
157     relation_history: 
158       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
159       download_xml: XML sćahnyć
160       relation_history: Relaciska historija
161       relation_history_title: "Relaciska historija: {{relation_name}}"
162       view_details: podrobnosće pokazać
163     relation_member: 
164       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
165       type: 
166         node: Suk
167         relation: Relacija
168         way: Puć
169     start: 
170       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
171       view_data: Daty za aktualny kartowy napohlad pokazać
172     start_rjs: 
173       data_frame_title: Daty
174       data_layer_name: Daty
175       details: Podrobnosće
176       drag_a_box: Ramik na kartu ćahnyć, zo by so wobłuk wubrał
177       edited_by_user_at_timestamp: Wobdźěłany wot wužiwarja [[user]] dnja [[timestamp]]
178       history_for_feature: Historija za [[funkciju]]
179       load_data: Daty začitać
180       loaded_an_area_with_num_features: Sy wobłuk začitał, kotryž [[num_features]] přiznamjenjow wobsahuje. Powšitkownje někotre wobhladowaki maja problemy ze zwobraznjenju tajkeho mnóstwa datow. Powšitkownje wobhladowaki najlěpje funguja, hdyž mjenje hač 100 přiznamjenjow naraz zwobraznjeja; hewak so wobhladowak spomali abo samo hižo njereaguje.  Jeli chceš tute daty woprawdźe zwobraznić, klikń deleka na tłóčatko.
181       loading: Začituje so...
182       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
183       object_list: 
184         api: Tutón wobłuk wot API wotwołać
185         back: Objektowu lisćinu zwobraznić
186         details: Podrobnosće
187         heading: Objektowa lisćina
188         history: 
189           type: 
190             node: Suk [[id]
191             way: Puć [[id]]
192         selected: 
193           type: 
194             node: Suk [[id]]
195             way: Puć [[id]]
196         type: 
197           node: Suk
198           way: Puć
199       private_user: priwatny wužiwar
200       show_history: Historiju pokazać
201       unable_to_load_size: "Njeje móžno začitać: Wulkosć [[bbox_size]] wobłuka je přewulka ((dyrbi mjenje hač {{max_bbox_size}} być)"
202       wait: Čakać...
203       zoom_or_select: Wobłuk karty powjetšić abo wubrać
204     tag_details: 
205       tags: "Atributy:"
206     way: 
207       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} abo {{edit_link}}"
208       download_xml: XML sćahnyć
209       edit: wobdźěłać
210       view_history: historiju pokazać
211       way: Puć
212       way_title: "Puć: {{way_name}}"
213     way_details: 
214       also_part_of: 
215         one: tež dźěl puća {{related_ways}}
216         other: tež dźěl pućow {{related_ways}}
217       nodes: "Suki:"
218       part_of: "Dźěl wot:"
219     way_history: 
220       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
221       download_xml: XML sćahnyć
222       view_details: podrobnosće pokazać
223       way_history: Pućna historija
224       way_history_title: "Pućna historija: {{way_name}}"
225   changeset: 
226     changeset: 
227       anonymous: Anonymny
228       big_area: (wulki)
229       no_comment: (žadyn)
230       no_edits: (žane změny)
231       show_area_box: wobłuk pokazać
232       still_editing: (wobdźěłuje so hišće)
233       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
234     changeset_paging_nav: 
235       of: wot
236       showing_page: Strona so pokazuje
237     changesets: 
238       area: Wobłuk
239       comment: Komentar
240       id: ID
241       saved_at: Składowany dnja
242       user: Wužiwar
243     list: 
244       description: Aktualne změny
245       description_bbox: Sadźby změnow znutřka {{bbox}}
246       description_user: Sadźby změnow wot {{user}}
247       description_user_bbox: Sadźby změnow wot {{user}} znutřka {{bbox}}
248       heading: Sadźby změnow
249       heading_bbox: Sadźby změnow
250       heading_user: Sadźby změnow
251       heading_user_bbox: Sadźby změnow
252       title: Sadźby změnow
253       title_bbox: Sadźby změnow znutřka {{bbox}}
254       title_user: Sadźby změnow wot {{user}}
255       title_user_bbox: Sadźby změnow wot {{user}} znutřka {{bbox}}
256   diary_entry: 
257     diary_comment: 
258       comment_from: Komentar wo {{link_user}} spisany dnja {{comment_created_at}}
259     diary_entry: 
260       comment_count: 
261         one: 1 komentar
262         other: "{{count}} komentarow"
263       comment_link: Komentar k tutomu zapiskej
264       edit_link: Tutón zapisk wobdźěłać
265       posted_by: Pósłany wot {{link_user}} dnja {{created}} {{language_link}}
266       reply_link: Na tutón zapisk wotmołwić
267     edit: 
268       body: "Tekst:"
269       language: "Rěč:"
270       latitude: "Šěrokostnik:"
271       location: "Městno:"
272       longitude: "Dołhostnik:"
273       marker_text: Městno dźenikoweho zapiska
274       save_button: Składować
275       subject: "Nastupa:"
276       title: Dźenikowy zapisk wobdźěłać
277       use_map_link: kartu wužiwać
278     feed: 
279       all: 
280         description: Najnowše dźenikowe zapiski wužiwarjow OpenStreetMap
281         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski
282       language: 
283         description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap {{language_name}}
284         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski {{language_name}}
285       user: 
286         description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja {{user}}
287         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja {{user}}
288     list: 
289       in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči {{language}}
290       new: Nowy dźenikowy zapisk
291       new_title: Nowy zapisk w twojim wužiwarskim dźeniku spisać
292       newer_entries: Nowše zapiski
293       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
294       older_entries: Starše zapiski
295       recent_entries: "Najnowše dźenikowe zapiski:"
296       title: Dźeniki wužiwarja
297       user_title: dźenik wužiwarja {{user}}
298     new: 
299       title: Nowy dźenikowy zapisk
300     no_such_entry: 
301       body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id {{id}} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
302       heading: Žadyn zapisk z id {{id}}
303       title: Dźenikowy zapisk njeeksistuje
304     no_such_user: 
305       body: Wodaj, wužiwar z mjenom {{user}} njeje. Prošu skontroluj prawopis abo snano wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
306       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
307       title: Wužiwar njeeksistuje
308     view: 
309       leave_a_comment: Spisaj komentar
310       login: Přizjew so
311       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, zo by komentar spisał"
312       save_button: Składować
313       title: Dźeniki wužiwarja | {{user}}
314       user_title: dźenik wužiwarja {{user}}
315   export: 
316     start: 
317       add_marker: Marku karće přidać
318       area_to_export: Wobłuk za eksport
319       embeddable_html: Zasadźujomny HTML
320       export_button: Eksport
321       export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> licencowane.
322       format: Format
323       format_to_export: Format za eksport
324       image_size: Wobrazowa wulkosć
325       latitude: "Šěrokostnik:"
326       licence: Licenca
327       longitude: "Dołhostnik:"
328       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
329       mapnik_image: Wobraz Mapnik
330       max: maks.
331       options: Opcije
332       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-daty
333       osmarender_image: Wobraz Osmarender
334       output: Wudaće
335       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
336       scale: Měritko
337       zoom: Skalowanje
338     start_rjs: 
339       add_marker: Karće marku přidać
340       change_marker: Poziciju marki změnić
341       click_add_marker: Na kartu klikný, zo by so marka přidała
342       drag_a_box: Ramik na karće rozćahać, zo by so wobłuk wubrał
343       export: Eksport
344       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
345       view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
346   geocoder: 
347     description: 
348       title: 
349         geonames: Městno wot from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
350         osm_namefinder: "{{types}} wot <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
351       types: 
352         cities: Wulkoměsta
353         places: Městna
354         towns: Města
355     description_osm_namefinder: 
356       prefix: "{{distance}} {{direction}} wot {{type}}"
357     direction: 
358       east: wuchod
359       north: sewjer
360       north_east: sewjerowuchod
361       north_west: sewjerozapad
362       south: juh
363       south_east: juhowuchod
364       south_west: juhozapad
365       west: zapad
366     distance: 
367       one: něhdźe 1 km
368       other: něhdźe {{count}} km
369       zero: mjenje hač 1 km
370     results: 
371       no_results: Žane wuslědki namakane
372     search: 
373       title: 
374         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
375         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
376         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
377         osm_namefinder: Wuslědki wot <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
378         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
379         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
380     search_osm_namefinder: 
381       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} wot {{parentname}})"
382       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} z {{placename}}"
383   layouts: 
384     alt_donation: Darić
385     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez {{link}} k fondsej aktualizacije hardwary.
386     donate_link_text: Darjenje
387     edit: Wobdźěłać
388     edit_tooltip: Karty wobdźěłać
389     export: Eksportować
390     export_tooltip: Kartowe daty eksportować
391     gps_traces: GPS-ćěrje
392     gps_traces_tooltip: Ćěrje zrjadować
393     help_wiki: Pomoc &amp; wiki
394     help_wiki_tooltip: Sydło Pomoc & wiki za projekt
395     history: Historija
396     history_tooltip: Historija sadźbow změnow
397     home: domoj
398     home_tooltip: Domoj hić
399     inbox: póstowy kašćik ({{count}})
400     inbox_tooltip: 
401       one: Twój póstowy kašćik 1 njepřečitanu powěsć wobsahuje
402       other: Twój póstowy kašćik wobsahuje {{count}} njepřečitanych powěsćow
403       zero: Twój póstowy kašćik žane njepřečitane powěsće njewobsahuje.
404     intro_1: OpenStreetMap je swobodna wobdźěłujomna karta cyłeho swěta. Bu za ludźi kaž wy wutworjena.
405     intro_2: OpenStreetMap ći dowola geografiske daty na zhromadne wašnje wot něhdźe na zemi sej wobhladać, wobdźěłać a wužiwać.
406     intro_3: Hospodowanje OpenStreetMap so přećelnje wot {{ucl}} a {{bytemark}} podpěruje.
407     log_in: přizjewić
408     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
409     logo: 
410       alt_text: OpenStreetMap logo
411     logout: wotzjewić
412     logout_tooltip: Wotzjewić
413     news_blog: Blog nowinkow
414     news_blog_tooltip: Blog nowinkow wo OpenStreetMap, swobodnych geografiskich datach atd.
415     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
416     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
417     shop: Předawarnja
418     shop_tooltip: Předawarnja za markowe artikle OpenStreetMap
419     sign_up: registrować
420     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
421     sotm: Wopytaj konferencu OpenStreetMap, The State of the Map, 10.-12. julija 2009 w Amsterdamje!
422     tag_line: Swobodna swětowa karta wikija
423     user_diaries: Wužiwarske dźeniki
424     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
425     view: Sej wobhladać
426     view_tooltip: Karty sej wobhladać
427     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
428     welcome_user_link_tooltip: Twoja wužiwarska strona
429   map: 
430     coordinates: "Koordinaty:"
431     edit: Wobdźěłać
432     view: Sej wobhladać
433   message: 
434     delete: 
435       deleted: Powěsć zničena
436     inbox: 
437       date: Datum
438       from: Wot
439       my_inbox: Mój póstowy dochad
440       no_messages_yet: HIšće nimaš powěsće. Staj da so z někim wot {{people_mapping_nearby_link}} do zwiska.
441       outbox: pósłany
442       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
443       subject: Temowe nadpismo
444       title: Póstowy kašćik
445       you_have: Maš {{new_count}} nowych powěsćow a {{old_count}} starych powěsćow
446     mark: 
447       as_read: Powěsć jako přečitany markěrowana
448       as_unread: Powěsć jako njepřečitany markěrowana
449     message_summary: 
450       delete_button: Zničić
451       read_button: Jako přečitany markěrować
452       reply_button: Wotmołwić
453       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
454     new: 
455       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
456       body: Tekst
457       message_sent: Powěsć pósłana
458       send_button: Pósłać
459       send_message_to: Wužiwarjej {{name}} nowu powěsć pósłać
460       subject: Temowe nadpismo
461       title: Powěsć pósłać
462     no_such_user: 
463       body: Bohužel wužiwar abo powěsć z tym mjenom resp. id njeje
464       heading: Wužiwar abo powěsć njeeksistuje
465       title: Wužiwar abo powěsć njeeksistuje
466     outbox: 
467       date: Datum
468       inbox: póstowy kašćik
469       my_inbox: Mój {{inbox_link}}
470       no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z někim wot {{people_mapping_nearby_link}} do zwiska.
471       outbox: pósłany
472       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
473       subject: Temowe nadpismo
474       title: Pósłany
475       to: Komu
476       you_have_sent_messages: Sy {{sent_count}} pósłanych powěsćow
477     read: 
478       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
479       back_to_outbox: Wróćo k pósłanym powěsćam
480       date: Datum
481       from: Wot
482       reading_your_messages: Twoje powěsće čitać
483       reading_your_sent_messages: Twoje pósłane powěsće čitać
484       reply_button: Wotmołwić
485       subject: Temowe nadpismo
486       title: Powěsć čitać
487       to: Komu
488       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
489     sent_message_summary: 
490       delete_button: Zničić
491   notifier: 
492     diary_comment_notification: 
493       banner1: "*                   Prošu njewotmołw na tutu e-mejl."
494       banner2: "*                 Wužij websydło OpenStreetMap za wotmołwu."
495       footer: Móžeš tež komentar na {{readurl}} čitać a na {{commenturl}} komentować abo na {{replyurl}} wotmołwić
496       header: "{{from_user}} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom {{subject}} skomentował:"
497       hi: Witaj {{to_user}},
498       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je twój dźenikowy zapisk komentował"
499     email_confirm: 
500       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
501     email_confirm_html: 
502       click_the_link: Jeli sy to ty, klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
503       greeting: Witaj,
504       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na {{server_url}} do {{new_address}} změnić.
505     email_confirm_plain: 
506       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
507       greeting: Witaj,
508       hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu
509       hopefully_you_2: na {{server_url}} do {{new_address}} změnić.
510     friend_notification: 
511       had_added_you: "{{user}} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
512       see_their_profile: Móžeš sej jich profil na {{userurl}} wobhladać a přidaj jich jako přećelow, jeli to chceš.
513       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je će jako přećela přidał"
514     gpx_notification: 
515       and_no_tags: a žane atributy.
516       and_the_tags: "a slědowace atributy:"
517       failure: 
518         failed_to_import: "Importowanje je so njeporadźiło. Zmylk:"
519         more_info_1: Dalše informacije wo zmylkach GPX-importowanja a kak móžeš je
520         more_info_2: "wobeńć, su tu:"
521         subject: "[OpenStreetMap] Zmylk při GPX-importowanju"
522       greeting: Witaj,
523       success: 
524         loaded_successfully: "{{trace_points}} z {{possible_points}} móžnych dypkow bu začitane."
525         subject: "[OpenStreetMap] GPX-importowanje wuspěšne"
526       with_description: z wopisanjom
527       your_gpx_file: Wupada kaž twoja GPX-dataja
528     lost_password: 
529       subject: "[OpenStreetMap] Požadanje za wróćostajenje hesła"
530     lost_password_html: 
531       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
532       greeting: Witaj,
533       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
534     lost_password_plain: 
535       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
536       greeting: Witaj,
537       hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto
538       hopefully_you_2: openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
539     message_notification: 
540       banner1: "*                   Prošu njewotmołw na tutu e-mejl."
541       banner2: "*                 Wužij websydło OpenStreetMap za wotmołwu."
542       footer1: Móžeš tež powěsć na {{readurl}} čitać
543       footer2: a móžeš na {{replyurl}} wotmołwić
544       header: "{{from_user}} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom {{subject}} pósłał:"
545       hi: Witaj {{user}},
546       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je ći nowu powěsć pósłał"
547     signup_confirm: 
548       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
549     signup_confirm_html: 
550       click_the_link: Jeli ty to sy, witaj! Klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by konto wobkrućił a čitaj potom dalše informacije wo OpenStreetMap
551       current_user: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow po jich stejnišću w swěće steji na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Lisćina wužiwarjow po geografiskim regionje</a> k dispoziciji.
552       get_reading: Čitaj wo OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wikiju</a> abo <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu OpenGeoData</a>, kotryž ma tež <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty</a>!
553       greeting: Witaj!
554       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce konto załožić za
555       introductory_video: Móžeš sej widejo {{introductory_video_link}} wobhladać.
556       more_videos: Je hišće wjace {{more_videos_link}}.
557       more_videos_here: dalše wideja tu
558       user_wiki_page: Poruča so, zo załožuješ wužiwarsku wikistronu, kotraž kategorijowe atributy wobsahuje, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na přikład <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Budyšin">[[Category:Users_in_Budyšin]]</a>.
559       video_to_openstreetmap: Zawodne widejo wo OpenStreetMap
560       wiki_signup: Móžeš so tež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">w  wikiju OpenStreetMap registrować</a>.
561     signup_confirm_plain: 
562       click_the_link_1: Jeli sy to ty, witaj! Prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by swoje
563       click_the_link_2: konto wobkrućił a čitaj potom dalše informacije wo OpenStreetMap.
564       current_user_1: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow w kategorijach po jich stejnišću w swěće
565       current_user_2: "tu k dispoziciji steji:"
566       greeting: Witaj!
567       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce konto załožić na
568       introductory_video: "Zawodny widejo wo OpenStreetMap móžeš sej tu wobhladać:"
569       more_videos: "Tu su hišće dalše wideja:"
570       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog OpenStreetMap a ma tež podkasty:"
571       the_wiki: "Informacije wo OpenStreetMap namakaš na wiki:"
572       user_wiki_1: Poruča so, zo wutworješ wužiwarsku wikistronu, kotraž wobsahuje
573       user_wiki_2: kategorijowe atributy, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na př. [[Category:Users_in_London]].
574       wiki_signup: "Móžeš so tež za wiki OpenStreetMap registrować:"
575   oauth: 
576     oauthorize: 
577       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
578       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
579       allow_to: "Aplikaciji dowolić:"
580       allow_write_api: kartu změnić.
581       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
582       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
583       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
584       request_access: Aplikacija {{app_name}} prosy wo přistup na twoje konto. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace kmanosće měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
585     revoke: 
586       flash: Sy token za {{application}} anulował.
587   oauth_clients: 
588     create: 
589       flash: Informacije wuspěšnje zregistrowane
590     destroy: 
591       flash: Registrowanje klientoweje aplikacije bu zničene
592     edit: 
593       submit: Wobdźěłać
594       title: Twoju aplikaciju wobdźěłać
595     form: 
596       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
597       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
598       allow_write_api: kartu změnić.
599       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
600       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
601       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
602       callback_url: URL wróćowołanja
603       name: Mjeno
604       requests: "Slědowace prawa wot wužiwarja požadać:"
605       required: Trěbny
606       support_url: URL podpěry
607       url: URL hłowneje aplikacije
608     index: 
609       application: Mjeno aplikacije
610       issued_at: Datum wudaća
611       list_tokens: "Slědowace tokeny buchu w twojim mjenom za aplikacije wudate:"
612       my_apps: Moje klientowe aplikacije
613       my_tokens: Moje awtorizowane aplikacije
614       no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom {{oauth}} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
615       register_new: Twoju aplikaciju registrować
616       registered_apps: "Sy slědowace aplikacije zregistrował:"
617       revoke: Anulować!
618       title: Moje podrobnosće OAuth
619     new: 
620       submit: Registrować
621       title: Nowu aplikaciju registrować
622     not_found: 
623       sorry: Tón typ {{type}} njeda so namakać.
624     show: 
625       access_url: "URL za přistupny token:"
626       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
627       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
628       allow_write_api: kartu změnić.
629       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
630       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
631       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
632       authorize_url: "URL awtorizować:"
633       edit: Podrobnosće wobdźěłać
634       key: "Kluč přetrjebowarja:"
635       requests: "Požadanje slědowacych prawow wot wužiwarja:"
636       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
637       support_notice: Podpěrujemy hmac-sha1 (poručeny) kaž tež luty tekst w modusu ssl.
638       title: Podrobnosće OAuth za {{app_name}}
639       url: URL za naprašowanski token
640     update: 
641       flash: Klientowe informacije wuspěšnje zaktualizowane
642   site: 
643     edit: 
644       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
645       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
646       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
647       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej wužiwarskej stronje {{user_page}} jako zjawne markěrować.
648       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
649       user_page_link: wužiwarska strona
650     index: 
651       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
652       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
653       js_3: Móžeš <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">wobhladowak Tiles@Home</a> wužiwać, jeli njemóžeš JavaScript znóžnić.
654       license: 
655         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
656         notice: Licencowany pod licencu {{license_name}} přez {{project_name}} a jeho sobuskutkowacych.
657         project_name: Projekt OpenStreetMap
658       permalink: Trajny wotkaz
659       shortlink: Krótki wotkaz
660     key: 
661       map_key: Legenda
662       map_key_tooltip: Legenda za kartu Mapnik na tutym skalowanskim schodźenku
663       table: 
664         entry: 
665           admin: Zarjadniska hranica
666           allotments: Małozahrodki
667           apron: 
668             - Lětanišćowe předpolo
669             - Terminal
670           bridge: Čorna kroma = móst
671           bridleway: Jěchanski puć
672           brownfield: Industrijowe lado
673           building: Wuznamne twarjenje
674           byway: Pódlanski puć
675           cable: 
676             - Kablowa nadróžna
677             - sydłowy lift
678           cemetery: Kěrchow
679           centre: Sportowy centrum
680           commercial: Přemysłowa kónčina
681           common: 
682             - Powšitkowny
683             - Łuka
684           construction: Dróhi w twarje
685           cycleway: Kolesowarska šćežka
686           destination: Cilowy přistup
687           farm: Farma
688           footway: Chódnik
689           forest: Hajina
690           golf: Golfownišćo
691           heathland: Hola
692           industrial: Industrijowa kónčina
693           lake: 
694             - Jězor
695             - Spjaty jězor
696           military: Wojerske pasmo
697           motorway: Awtodróha
698           park: Park
699           permissive: Dowoleny přistup
700           pitch: Sportnišćo
701           primary: Zwjazkowa dróha
702           private: Priwatny přistup
703           rail: Železnica
704           reserve: Přirodoškitne pasmo
705           resident: Bydlenski wobwod
706           retail: Nakupowanišćo
707           runway: 
708             - Přizemišćo
709             - Lětadłowa jězdnja
710           school: 
711             - Šula
712             - uniwersita
713           secondary: Krajna dróha, statna dróha
714           station: Dwórnišćo
715           subway: Podzemska železnica
716           summit: 
717             - Wjeršk
718             - kónčk hory
719           tourist: Turistiska atrakcija
720           track: Čara
721           tram: 
722             - Měšćanska železnica
723             - nadróžna
724           trunk: Dalokodróha
725           tunnel: Smužkowana kroma = tunl
726           unclassified: Njeklasifikowana dróha
727           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
728           wood: Lěs
729         heading: Legenda za z{{zoom_level}}
730     search: 
731       search: Pytać
732       search_help: "přikłady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', abo 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>dalše přikłady...</a>"
733       submit_text: Pytać
734       where_am_i: Hdźe sym?
735     sidebar: 
736       close: Začinić
737       search_results: Pytanske wuslědki
738   trace: 
739     create: 
740       trace_uploaded: Twoja GPX-dataja je so nahrała a čaka na zasunjenje do datoweje banki. To so zwjetša za poł hodźiny stawa a po dokónčenju budźe so ći e-mejl słać.
741       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
742     delete: 
743       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
744     edit: 
745       description: "Wopisanje:"
746       download: sćahnyć
747       edit: wobdźěłać
748       filename: "Datajowe mjeno:"
749       heading: Ćěr {{name}} wobdźěłać
750       map: karta
751       owner: "Wobsedźer:"
752       points: "Dypki:"
753       save_button: Změny składować
754       start_coord: "Startowa koordinata:"
755       tags: "Atributy:"
756       tags_help: přez komu dźěleny
757       title: Ćěr {{name}} wobdźěłać
758       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
759       visibility: "Widźomnosć:"
760       visibility_help: što to woznamjenja?
761     list: 
762       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
763       public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot {{user}}
764       tagged_with: Markěrowane přez {{tags}}
765       your_traces: Twoje GPS-ćěrje
766     make_public: 
767       made_public: Čara wozjewjena
768     no_such_user: 
769       body: Wodaj, wužiwar z mjneom {{user}} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
770       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
771       title: Wužiwar njeeksistuje
772     trace: 
773       ago: před {{time_in_words_ago}}
774       by: wot
775       count_points: "{{count}} dypkow"
776       edit: wobdźěłać
777       edit_map: Kartu wobdźěłać
778       in: w
779       map: karta
780       more: wjace
781       pending: NJESČINJENY
782       private: PRIWATNY
783       public: ZJAWNY
784       trace_details: Podrobnosće ćěrje sej wobhladać
785       view_map: Kartu sej wobhladać
786     trace_form: 
787       description: Wopisanje
788       help: Pomoc
789       tags: Atributy
790       tags_help: přez komu dźěleny
791       upload_button: Nahrać
792       upload_gpx: GPX-dataju nahrać
793       visibility: Widźomnosć
794       visibility_help: što to woznamjenja?
795     trace_header: 
796       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
797       see_just_your_traces: Jenož twoje ćěrje pokazać abo ćěr nahrać
798       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
799       traces_waiting: Maš {{count}} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
800     trace_optionals: 
801       tags: Atributy
802     trace_paging_nav: 
803       of: wot
804       showing: Stronu pokazać
805     view: 
806       delete_track: Tutu čaru zničić
807       description: "Wopisanje:"
808       download: sćahnyć
809       edit: wobdźěłać
810       edit_track: Tutu čaru wobdźěłać
811       filename: "Datajowe mjeno:"
812       heading: Ćěr {{name}} sej wobhladać
813       map: karta
814       none: Žadyn
815       owner: "Wobsedźer:"
816       pending: NJESČINJENY
817       points: "Dypki:"
818       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
819       tags: "Atributy:"
820       title: Ćěr {{name}} sej wobhladać
821       trace_not_found: Ćěr njenamakana!
822       uploaded: "Nahraty dnja:"
823       visibility: "Widźomnosć:"
824     visibility: 
825       identifiable: Identifikujomny (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako identifikujomny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
826       private: Priwatna (jenož jako anonymna, njezrjadowane dypki )
827       public: Zjawna (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako anonymna, njezrjadowane dypki)
828       trackable: Čarujomny (jenož jako anonymny dźěleny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
829   user: 
830     account: 
831       email never displayed publicly: (ženje zjawnje pokazany)
832       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
833       flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
834       home location: "Domjace stejnišćo:"
835       latitude: "Šěrokostnik:"
836       longitude: "Dołhostnik:"
837       make edits public button: Wšě moje změny zjawne činić
838       my settings: Moje nastajenja
839       no home location: Njejsy swoje domjace stejnišćo zapodał.
840       preferred languages: "Preferowane rěče:"
841       profile description: "Profilowe wopisanje:"
842       public editing: 
843         disabled: Znjemóžnjeny a daty njehodźa so wobdźěłać, wšě prjedawše změny su anonymne.
844         disabled link text: čehodla njemóžu wobdźěłać?
845         enabled: Zmóžnjeny. Nic anonymny a daty hodźa so wobdźěłać.
846         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
847         enabled link text: što to je?
848         heading: "Zjawne wobdźěłowanje:"
849       return to profile: Wróćo k profilej
850       save changes button: Změny składować
851       title: Konto wobdźěłać
852       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
853     confirm: 
854       button: Wobkrućić
855       failure: Wužiwarske konto z tutym kodom bu hižo wobkrućene.
856       heading: Wužiwarske konto wobkrućić
857       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
858       success: Twoje konto bu wobkrućene, dźakujemy so za registrowanje!
859     confirm_email: 
860       button: Wobkrućić
861       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
862       heading: Změnjenje e-mejloweje adresy wobkrućić
863       press confirm button: Klikń deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućił.
864       success: Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena, dźakujemy so za registrowanje!
865     friend_map: 
866       nearby mapper: "Kartěrowar w bliskosći: [[nearby_user]]"
867       your location: Twoje městno
868     go_public: 
869       flash success: Wšě twoje změny su nětko zjawne, a směš nětko wobdźěłać.
870     login: 
871       account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował.
872       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
873       create_account: konto załožić
874       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
875       heading: Přizjewjenje
876       login_button: Přizjewjenje
877       lost password link: Swoje hesło zabył?
878       password: "Hesło:"
879       please login: Prošu přizjew so abo {{create_user_link}}.
880       title: Přizjewjenje
881     lost_password: 
882       email address: "E-mejlowa adresa:"
883       heading: Hesło zabył?
884       new password button: Hesło wróćo stajić
885       notice email cannot find: Wodaj, ale njemóžachmy tutu e-mejlowu adresu namakać.
886       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
887       title: Hesło zabyte
888     make_friend: 
889       already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja {{name}}.
890       failed: Wodaj, {{name}} njeda so jako přećel přidać.
891       success: "{{name}} je nětko twój přećel."
892     new: 
893       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
894       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
895       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
896       display name: "Pokazowanske mjeno:"
897       email address: "E-mejlowa adresa:"
898       fill_form: Wupjelń formular a budźemy ći hnydom e-mejl, zo by swoje konto aktiwizował.
899       flash create success message: Wužiwarske konto bu wuspěšnje załožene. W e-mejlu, kotruž dóstanješ, namakaš wobkrućenski wotkaz, a móžeš so hnydom do kartěrowanja dać :-)<br /><br />Prošu dźiwaj na to, zo njemóžeš so přizjewić, doniž njejsy swoju e-mejlowu addresu wobkrućił.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, da přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
900       heading: Wužiwarske konto załožić
901       license_agreement: Přez załoženje konta zwoliš do toho, zo wšě daty, kotrež do projekta Openstreetmap pósćeleš, so (nic ekskluziwnje) pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tutej licencu Creative Commons (by-sa)</a> licencuja.
902       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
903       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
904       password: "Hesło:"
905       signup: Registrowanje
906       title: Konto załožić
907     no_such_user: 
908       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom {{user}} njeje. Prošu skontroluj prawopis abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
909       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
910       title: Wužiwar njeeksistuje
911     remove_friend: 
912       not_a_friend: "{{name}} twój přećel njeje."
913       success: "{{name}} je so jako přećel wotstronił."
914     reset_password: 
915       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
916       flash changed: Twoje hesło je so změniło.
917       flash token bad: Njemóžachmy tutón kod namakać, prošu přepruwuj URL.
918       heading: Hesło za wužiwarja {{user}} wróćo stajić
919       password: "Hesło:"
920       reset: Hesło wróćo stajić
921       title: Hesło wróćo stajić
922     set_home: 
923       flash success: Domjace stejnišćo bu wuspěšnje składowany
924     view: 
925       add as friend: jako přećela přidać
926       add image: Wobraz přidać
927       ago: (před {{time_in_words_ago}})
928       change your settings: twoje nastajenja změnić
929       delete image: Wobraz zničić
930       description: Wopisanje
931       diary: dźenik
932       edits: změny
933       if set location: Jeli sy swoje stejnišćo podał, budźetej so deleka rjana karta a druhe material jewić. Móžeš swoje domjace stejnišćo na swojej stronje {{settings_link}} nastajić.
934       km away: "{{count}} km zdaleny"
935       m away: "{{count}} m zdaleny"
936       mapper since: "Kartěrowar wot:"
937       my diary: mój dźenik
938       my edits: moje změny
939       my settings: moje nastajenja
940       my traces: moje ćěrje
941       my_oauth_details: Moje podrobnosće OAuth sej wobhladać
942       nearby users: "Wužiwarjo w bliskosći:"
943       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
944       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
945       no home location: Žane domjace stejnišćo podate.
946       no nearby users: Hišće wužiwarjo njejsu, kotřiž w bliskosći kartěruja.
947       remove as friend: jako přećela wotstronić
948       send message: powěsć pósłać
949       settings_link_text: nastajenja
950       traces: ćěrje
951       upload an image: Wobraz nahrać
952       user image heading: Wužiwarski wobraz
953       user location: Wužiwarske stejnišćo
954       your friends: Twoji přećeljo