Preserve in progress note comments when the map is moved
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
1 # Messages for Upper Sorbian (hornjoserbsce)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Michawiki
5 hsb: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Tekst
10       diary_entry: 
11         language: Rěč
12         latitude: Šěrokostnik
13         longitude: Dołhostnik
14         title: Titul
15         user: Wužiwar
16       friend: 
17         friend: Přećel
18         user: Wužiwar
19       message: 
20         body: Tekst
21         recipient: Přijimowar
22         sender: Wotpósłar
23         title: Titul
24       trace: 
25         description: Wopisanje
26         latitude: Šěrokostnik
27         longitude: Dołhostnik
28         name: Mjeno
29         public: Zjawny
30         size: Wulkosć
31         user: Wužiwar
32         visible: Widźomny
33       user: 
34         active: Aktiwny
35         description: Wopisanje
36         display_name: Wužiwarske mjeno
37         email: E-mejl
38         languages: Rěče
39         pass_crypt: Hesło
40     models: 
41       acl: Lisćina za přistupnu kontrolu
42       changeset: Sadźba změnow
43       changeset_tag: Atribut sadźby změnow
44       country: Kraj
45       diary_comment: Dźenikowy komentar
46       diary_entry: Dźenikowy zapisk
47       friend: Přećel
48       language: Rěč
49       message: Powěsć
50       node: Suk
51       node_tag: Sukowy atribut
52       notifier: Zdźělenje
53       old_node: Stary suk
54       old_node_tag: Atribut stareho suka
55       old_relation: Stara relacija
56       old_relation_member: Čłon stareje relacije
57       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
58       old_way: Stary puć
59       old_way_node: Suk stareho puća
60       old_way_tag: Atribut stareho puća
61       relation: Relacija
62       relation_member: Relaciski čłon
63       relation_tag: Relaciski atribut
64       session: Posedźenje
65       trace: Ćěr
66       tracepoint: Ćěrjowy dypk
67       tracetag: Ćěrjowy atribut
68       user: Wužiwar
69       user_preference: Wužiwarske nastajenje
70       user_token: Wužiwarska marka
71       way: Puć
72       way_node: Pućny suk
73       way_tag: Pućny atribut
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Zda so, zo maš placki znjemóžnjene - prošu zmóžń placki w swojim wobhladowaku, prjedy hač pokročuješ.
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: Dyrbiš moderator być, zo by móhł tutu akciju wuwjesć.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Twój přistup k API je so blokował. Prošu přizjew so do webpowjercha, zo by wjace zhonił.
81       need_to_see_terms: Twój přistup na API je nachwilu wusadźeny. Prošu přizjew so k webpowjerchej, zo by sej wuměnjenja za sobuskutkowacych wobhladał. Njetrjebaš přezjedny być, dyrbiš sej je jenož wobhladać.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Sadźba změnow: %{id}"
85       changesetxml: Sadźba změnow XML
86       feed: 
87         title: Sadźba změnow %{id}
88         title_comment: Sadźba změnow %{id} - %{comment}
89       osmchangexml: osmChange XML
90       title: Sadźba změnow
91     changeset_details: 
92       belongs_to: "Słuša k:"
93       bounding_box: "Wuběranski wobłuk:"
94       box: kašćik
95       closed_at: "Začinjeny:"
96       created_at: "Wutworjeny:"
97       has_nodes: 
98         few: "Ma slědowace %{count} suki:"
99         one: "Ma slědowacy %{count} suk:"
100         other: "Ma slědowacych %{count} sukow:"
101         two: "Ma slědowacej %{count} sukaj:"
102       has_relations: 
103         few: "Ma slědowace %{count} relacije:"
104         one: "Ma slědowacu %{count} relaciju:"
105         other: "Ma slědowacych %{count} relacijow:"
106         two: "Ma slědowacej %{count} relaciji:"
107       has_ways: 
108         few: "Ma slědowace %{count} puće:"
109         one: "Ma slědowacy %{count} puć:"
110         other: "Ma slědowacych %{count} pućow:"
111         two: "Ma slědowacej %{count} pućej:"
112       no_bounding_box: Za tutu sadźbu změnow njeje so wuběranski wobłuk składował.
113       show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazać
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentar:"
116       deleted_at: "Zhašany:"
117       deleted_by: "Zhašany wot:"
118       edited_at: "Wobdźěłany:"
119       edited_by: "Wobdźěłany wot:"
120       in_changeset: "W sadźbje změnow:"
121       version: "Wersija:"
122     containing_relation: 
123       entry: Relacija %{relation_name}
124       entry_role: Relacija %{relation_name} (jako %{relation_role})
125     map: 
126       deleted: Zničeny
127       edit: 
128         area: Wobłuk wobdźěłać
129         node: Suk wobdźěłać
130         relation: Relaciju wobdźěłać
131         way: Puć wobdźěłać
132       larger: 
133         area: Wobłuk na wjetšej karće pokazać
134         node: Suk na wjetšej karće pokazać
135         relation: Relaciju na wjetšej karće pokazać
136         way: Puć na wjetšej karće pokazać
137       loading: Začituje so...
138     navigation: 
139       all: 
140         next_changeset_tooltip: Přichodna sadźba změnow
141         next_node_tooltip: Přichodny suk
142         next_relation_tooltip: Přichodna relacija
143         next_way_tooltip: Přichodny puć
144         prev_changeset_tooltip: Předchadna sadźba změnow
145         prev_node_tooltip: Předchadny suk
146         prev_relation_tooltip: Předchadna relacija
147         prev_way_tooltip: Předchadny puć
148       user: 
149         name_changeset_tooltip: Změny wot wužiwarja %{user} pokazać
150         next_changeset_tooltip: Přichodna změna wot wužiwarja %{user}
151         prev_changeset_tooltip: Předchadna změna wot wužiwarja %{user}
152     node: 
153       download_xml: XML sćahnyć
154       edit: Suk wobdźěłać
155       node: Suk
156       node_title: "Suk: %{node_name}"
157       view_history: Stawizny pokazać
158     node_details: 
159       coordinates: "Koordinaty:"
160       part_of: "Dźěl wot:"
161     node_history: 
162       download_xml: XML sćahnyć
163       node_history: Sukata historija
164       node_history_title: "Sukata historija: %{node_name}"
165       view_details: Podrobnosće pokazać
166     not_found: 
167       sorry: Wodaj, %{type} z id %{id} njebu namakany.
168       type: 
169         changeset: sadźba změnow
170         node: suk
171         relation: relacija
172         way: puć
173     paging_nav: 
174       of: wot
175       showing_page: strona
176     redacted: 
177       message_html: Wersija %{version} tutoho %{type}a njeda so pokazać, dokelž je so hižo redigowała. Prošu, hlej %{redaction_link} za podronosće.
178       redaction: Redakcija %{id}
179       type: 
180         node: suk
181         relation: relacija
182         way: puć
183     relation: 
184       download_xml: XML sćahnyć
185       relation: Relacija
186       relation_title: "Relacija: %{relation_name}"
187       view_history: Stawizny pokazać
188     relation_details: 
189       members: "Čłonojo:"
190       part_of: "Dźěl wot:"
191     relation_history: 
192       download_xml: XML sćahnyć
193       relation_history: Relaciska historija
194       relation_history_title: "Relaciska historija: %{relation_name}"
195       view_details: Podrobnosće pokazać
196     relation_member: 
197       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
198       type: 
199         node: Suk
200         relation: Relacija
201         way: Puć
202     start_rjs: 
203       data_frame_title: Daty
204       data_layer_name: Kartowe daty přepytać
205       details: Podrobnosće
206       edited_by_user_at_timestamp: Wobdźěłany wot wužiwarja %{user} dnja %{timestamp}
207       hide_areas: Kónčiny schować
208       history_for_feature: Historija za %{feature}
209       load_data: Daty začitać
210       loaded_an_area_with_num_features: Sy wobłuk začitał, kotryž %{num_features} elementow wobsahuje. Powšitkownje někotre wobhladowaki maja problemy ze zwobraznjenju tajkeho mnóstwa datow. Powšitkownje wobhladowaki najlěpje funguja, hdyž mjenje hač %{num_features} elementow naraz zwobraznjeja; hewak so wobhladowak spomali abo samo hižo njereaguje.  Jeli chceš tute daty woprawdźe zwobraznić, klikń deleka na tłóčatko.
211       loading: Začituje so...
212       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
213       object_list: 
214         api: Tutón wobłuk wot API wotwołać
215         back: Wróćo k lisćinje objektow
216         details: Podrobnosće
217         heading: Objektowa lisćina
218         history: 
219           type: 
220             node: Suk %{id}
221             way: Puć %{id}
222         selected: 
223           type: 
224             node: Suk %{id}
225             way: Puć %{id}
226         type: 
227           node: Suk
228           way: Puć
229       private_user: priwatny wužiwar
230       show_areas: Kónčiny pokazać
231       show_history: Historiju pokazać
232       unable_to_load_size: "Njeje móžno začitać: Wulkosć %{bbox_size} wobłuka je přewulka ((dyrbi mjenje hač %{max_bbox_size} być)"
233       view_data: Daty za aktualny kartowy napohlad pokazać
234       wait: Čakać...
235       zoom_or_select: Wobłuk karty powjetšić abo wubrać
236     tag_details: 
237       tags: "Atributy:"
238       wiki_link: 
239         key: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}
240         tag: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}=%{value}
241       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
242     timeout: 
243       sorry: Wodaj, traje předołho, daty za %{type} z ID %{id} wotwołać.
244       type: 
245         changeset: sadźba změnow
246         node: suk
247         relation: relacija
248         way: puć
249     way: 
250       download_xml: XML sćahnyć
251       edit: Puć wobdźěłać
252       view_history: Stawizny pokazać
253       way: Puć
254       way_title: "Puć: %{way_name}"
255     way_details: 
256       also_part_of: 
257         few: tež dźěl pućow %{related_ways}
258         one: tež dźěl puća %{related_ways}
259         other: tež dźěl pućow %{related_ways}
260         two: tež dźěl pućow %{related_ways}
261       nodes: "Suki:"
262       part_of: "Dźěl wot:"
263     way_history: 
264       download_xml: XML sćahnyć
265       view_details: Podrobnosće pokazać
266       way_history: Pućna historija
267       way_history_title: "Pućna historija: %{way_name}"
268   changeset: 
269     changeset: 
270       anonymous: Anonymny
271       big_area: (wulki)
272       no_comment: (žadyn)
273       no_edits: (žane změny)
274       show_area_box: wobłuk pokazać
275       still_editing: (wobdźěłuje so hišće)
276       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
277     changeset_paging_nav: 
278       next: Přichodna »
279       previous: « Předchadna
280       showing_page: Strona %{page}
281     changesets: 
282       area: Wobłuk
283       comment: Komentar
284       id: ID
285       saved_at: Datum składowanja
286       user: Wužiwar
287     list: 
288       description: Najnowše přinoški za kartu přehladać
289       description_bbox: Sadźby změnow znutřka %{bbox}
290       description_friend: Změny twojich přećelow
291       description_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
292       description_user: Sadźby změnow wot %{user}
293       description_user_bbox: Sadźby změnow wot %{user} znutřka %{bbox}
294       empty_anon_html: Dotal žane změny nječinjene.
295       empty_user_html: Zda so, zo hišće njejsy žane změny přewjedł. Zo by započał, přečitaj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Beginners Guide (přewodnik za započatkarjow)</a>.
296       heading: Sadźby změnow
297       heading_bbox: Sadźby změnow
298       heading_friend: Sadźby změnow
299       heading_nearby: Sadźby změnow
300       heading_user: Sadźby změnow
301       heading_user_bbox: Sadźby změnow
302       title: Sadźby změnow
303       title_bbox: Sadźby změnow znutřka %{bbox}
304       title_friend: Změny twojich přećelow
305       title_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
306       title_user: Sadźby změnow wot %{user}
307       title_user_bbox: Sadźby změnow wot %{user} znutřka %{bbox}
308     timeout: 
309       sorry: Bohužel je předołho trało, skupiny změny, kotrež sy požadał, wotwołać.
310   diary_entry: 
311     comments: 
312       ago: před %{ago}
313       comment: Komentar
314       has_commented_on: "%{display_name} je slědowace dźenikowe zapiski komentował"
315       newer_comments: Nowše komentary
316       older_comments: Starše komentary
317       post: Powěsć
318       when: Časowy dypk
319     diary_comment: 
320       comment_from: Komentar wot %{link_user} spisany dnja %{comment_created_at}
321       confirm: Wobkrućić
322       hide_link: Tutón komentar schować
323     diary_entry: 
324       comment_count: 
325         few: "%{count} komentary"
326         one: Jedyn komentar
327         other: "%{count} komentarow"
328         two: "%{count} komentaraj"
329         zero: Žane komentary
330       comment_link: Komentar k tutomu zapiskej
331       confirm: Wobkrućić
332       edit_link: Tutón zapisk wobdźěłać
333       hide_link: Tutón zapisk schować
334       posted_by: Pósłany wot %{link_user} dnja %{created} %{language_link}
335       reply_link: Na tutón zapisk wotmołwić
336     edit: 
337       body: "Tekst:"
338       language: "Rěč:"
339       latitude: "Šěrokostnik:"
340       location: "Městno:"
341       longitude: "Dołhostnik:"
342       marker_text: Městno dźenikoweho zapiska
343       save_button: Składować
344       subject: "Nastupa:"
345       title: Dźenikowy zapisk wobdźěłać
346       use_map_link: kartu wužiwać
347     feed: 
348       all: 
349         description: Najnowše dźenikowe zapiski wužiwarjow OpenStreetMap
350         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski
351       language: 
352         description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap %{language_name}
353         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski %{language_name}
354       user: 
355         description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja %{user}
356         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja %{user}
357     list: 
358       in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči %{language}
359       new: Nowy dźenikowy zapisk
360       new_title: Nowy zapisk w twojim wužiwarskim dźeniku spisać
361       newer_entries: Nowše zapiski
362       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
363       older_entries: Starše zapiski
364       recent_entries: Najnowše dźenikowe zapiski
365       title: Dźeniki wužiwarjow
366       title_friends: Dźeniki přećelow
367       title_nearby: Dźeniki wužiwarjow w bliskosći
368       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
369     location: 
370       edit: Wobdźěłać
371       location: "Městno:"
372       view: Pokazać
373     new: 
374       title: Nowy dźenikowy zapisk
375     no_such_entry: 
376       body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id %{id} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
377       heading: Žadyn zapisk z id %{id}
378       title: Dźenikowy zapisk njeeksistuje
379     view: 
380       leave_a_comment: Spisaj komentar
381       login: Přizjew so
382       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, zo by komentar spisał"
383       save_button: Składować
384       title: Dźenik %{user} | %{title}
385       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
386   editor: 
387     default: Standard (tuchwilu %{name}
388     potlatch: 
389       description: Potlatch 1 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
390       name: Potlatch 1
391     potlatch2: 
392       description: Potlatch 2 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
393       name: Potlatch 2
394     remote: 
395       description: Dalokowodźenje (JOSM abo Merkaartor)
396       name: Dalokowodźenje
397   export: 
398     start: 
399       add_marker: Marku karće přidać
400       area_to_export: Wobłuk za eksport
401       embeddable_html: Zasadźujomny HTML
402       export_button: Eksport
403       export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database</a> (ODbL).
404       format: "Format:"
405       format_to_export: Format za eksport
406       image_size: "Wobrazowa wulkosć:"
407       latitude: "Šěrokostnik:"
408       licence: Licenca
409       longitude: "Dołhostnik:"
410       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
411       map_image: Kartowy wobraz (pokazuje standardnu runinu)
412       max: maks.
413       options: Opcije
414       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-daty
415       output: Wudaće
416       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
417       scale: Měritko
418       too_large: 
419         body: Tutón wobłuk je přewulki za eksportowanje jako XML-daty OpenStreetMap. Prošu powjetš abo wubjer mjeńši wobłuk.
420         heading: Wobłuk přewulki
421       zoom: Skalowanje
422     start_rjs: 
423       add_marker: Karće marku přidać
424       change_marker: Poziciju marki změnić
425       click_add_marker: Na kartu klikný, zo by so marka přidała
426       drag_a_box: Ramik na karće rozćahać, zo by so wobłuk wubrał
427       export: Eksport
428       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
429       view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
430   geocoder: 
431     description: 
432       title: 
433         geonames: Městno wot from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
434         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
435       types: 
436         cities: Wulkoměsta
437         places: Městna
438         towns: Města
439     direction: 
440       east: wuchod
441       north: sewjer
442       north_east: sewjerowuchod
443       north_west: sewjerozapad
444       south: juh
445       south_east: juhowuchod
446       south_west: juhozapad
447       west: zapad
448     distance: 
449       one: něhdźe 1 km
450       other: něhdźe %{count} km
451       zero: mjenje hač 1 km
452     results: 
453       more_results: Dalše wuslědki
454       no_results: Žane wuslědki namakane
455     search: 
456       title: 
457         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
458         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
459         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
460         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
461         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
462         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
463     search_osm_nominatim: 
464       prefix: 
465         aeroway: 
466           aerodrome: Lětanišćo
467           apron: Lětanske předpolo
468           gate: Wrota
469           helipad: Helikoptrowe přizemišćo
470           runway: Startowa a přizemjenska čara
471           taxiway: Lětadłowa jězdnja
472           terminal: Terminal
473         amenity: 
474           WLAN: WLAN-přistup
475           airport: Lětanišćo
476           arts_centre: Kulturny centrum
477           artwork: Wuměłska twórba
478           atm: Bankomat
479           auditorium: Awditorij
480           bank: Banka
481           bar: Bara
482           bbq: Grilowanišćo
483           bench: Ławka
484           bicycle_parking: Wotstajenišćo za kolesa
485           bicycle_rental: Wupožcowarnja za kolesa
486           biergarten: Piwowa zahroda
487           brothel: Bordel
488           bureau_de_change: Měnjernja
489           bus_station: Busowe dwórnišćo
490           cafe: Kofejownja
491           car_rental: Awtowa přenajimarnja
492           car_sharing: Centrala za sobujěducych
493           car_wash: Awtomyjernja
494           casino: Kazino
495           charging_station: Napjelnjenska stacija
496           cinema: Kino
497           clinic: Klinika
498           club: Klub
499           college: Wysoka šula
500           community_centre: Zhromadny centrum
501           courthouse: Sudnistwo
502           crematorium: Krematorij
503           dentist: Zubny lěkar
504           doctors: Lěkarjo
505           dormitory: Internat
506           drinking_water: Pitna woda
507           driving_school: Jězbna šula
508           embassy: Wulkopósłanstwo
509           emergency_phone: Nuzowy telefon
510           fast_food: Přikuski
511           ferry_terminal: Přewozny přistaw
512           fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
513           fire_station: Wohnjostraža
514           food_court: Food Court
515           fountain: Studnja
516           fuel: Tankownja
517           grave_yard: Kěrchow
518           gym: Fitnesowy center/Fitnesowe studijo
519           hall: Schadźowarnja
520           health_centre: Strowotny centrum
521           hospital: Chorownja
522           hotel: Hotel
523           hunting_stand: Łakańca
524           ice_cream: Jědźny lód
525           kindergarten: Pěstowarnja
526           library: Knihownja
527           market: Wiki
528           marketplace: Torhošćo
529           mountain_rescue: Hórska wuchowanska słužba
530           nightclub: Nócny klub
531           nursery: Pěstowarnja
532           nursing_home: Hladarnja
533           office: Běrow
534           park: Park
535           parking: Parkowanišćo
536           pharmacy: Lěkarnja
537           place_of_worship: Boži dom
538           police: Policija
539           post_box: Listowy kašćik
540           post_office: Póstowy zarjad
541           preschool: Předšula
542           prison: Jastwo
543           pub: Korčma
544           public_building: Zjawne twarjenje
545           public_market: Zjawne wiki
546           reception_area: Přijimanski wobłuk
547           recycling: Přijimarnja starowiznow
548           restaurant: Hosćenc
549           retirement_home: Starownja
550           sauna: Sawna
551           school: Šula
552           shelter: Podstup
553           shop: Wobchod
554           shopping: Nakup
555           shower: Duša
556           social_centre: Socialne srjedźišćo
557           social_club: Towarstwo
558           studio: Studijo
559           supermarket: Superwiki
560           swimming_pool: Płuwanišćo
561           taxi: Taksijowe zastanišćo
562           telephone: Zjawny telefon
563           theatre: Dźiwadło
564           toilets: Nuzniki
565           townhall: Radnica
566           university: Uniwersita
567           vending_machine: Awtomat
568           veterinary: Zwěrjacy lěkar
569           village_hall: Gmejnski centrum
570           waste_basket: Wotpadkowe sudobjo
571           wifi: WiFi-přistup
572           youth_centre: Centrum za młodostnych
573         boundary: 
574           administrative: Zarjadniska hranica
575           census: Mjeza ludličenskeho wobwoda
576           national_park: Narodny park
577           protected_area: Škitane pasmo
578         bridge: 
579           aqueduct: Akwedukt
580           suspension: Wisaty móst
581           swing: Wobwjertny móst
582           viaduct: Wiadukt
583           "yes": Móst
584         building: 
585           "yes": Twarjenje
586         highway: 
587           bridleway: Jěchanski puć
588           bus_guideway: Trolejbusowy milinowód
589           bus_stop: Busowe zastanišćo
590           byway: Pódlanski puć
591           construction: Dróha so twari
592           cycleway: Kolesowarska šćežka
593           emergency_access_point: Přijimarnja njezbožow
594           footway: Pućik
595           ford: Bród
596           living_street: Hasa z pomjeńšenym wobchadom
597           milestone: Kilometrowy kamjeń
598           minor: Pódlanska hasa
599           motorway: Awtodróha
600           motorway_junction: Awtodróhowe křižnišćo
601           motorway_link: Přijězd na awtodróhu
602           path: Šćežka
603           pedestrian: Chódnik
604           platform: Platforma
605           primary: Dróha prěnjeho rjada
606           primary_link: Dróha prěnjeho rjada
607           raceway: Pista
608           residential: Bydlenska hasa
609           rest_area: Wotpočnišćo
610           road: Dróha
611           secondary: Dróha druheho rjada
612           secondary_link: Dróha druheho rjada
613           service: Dróha za přidróžnych
614           services: Awtodróhowy wotpočny hosćenc
615           speed_camera: Błyskadło
616           steps: Schodźenki
617           stile: Płótne stupadło
618           tertiary: Dróha třećeho rjada
619           tertiary_link: Dróha třećeho rjada
620           track: Pólny puć
621           trail: Šćežka
622           trunk: Dalokodróha
623           trunk_link: Dalokodróha
624           unclassified: Njezarjadowana dróha
625           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
626         historic: 
627           archaeological_site: Archeologiske wurywanišćo
628           battlefield: Bitwišćo
629           boundary_stone: Měznik
630           building: Twarjenje
631           castle: Hród
632           church: Cyrkej
633           fort: Fort
634           house: Dom
635           icon: Ikona
636           manor: Knježi dwór
637           memorial: Wopomnišćo
638           mine: Podkopki
639           monument: Pomnik
640           museum: Muzej
641           ruins: Rozpadanki
642           tower: Wěža
643           wayside_cross: Pućny křiž
644           wayside_shrine: Stołp
645           wreck: Wrak
646         landuse: 
647           allotments: Małozahrodki
648           basin: Basenk
649           brownfield: Industrijowe lado
650           cemetery: Kěrchow
651           commercial: Přemysłowa kónčina
652           conservation: Přirodoškit
653           construction: Twar
654           farm: Farma
655           farmland: Pola
656           farmyard: Statok
657           forest: Wužitny lěs
658           garages: Awtowa porjedźernja
659           grass: Trawa
660           greenfield: Njewobtwarjena zemja
661           industrial: Industrijowa kónčina
662           landfill: Smjećišćo
663           meadow: Łuka
664           military: Wojerska kónčina
665           mine: Podkopki
666           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
667           orchard: Sadowa zahroda
668           park: Park
669           piste: Pista
670           quarry: Skała
671           railway: Železnica
672           recreation_ground: Wočerstwjenska krajina
673           reservoir: Zběranski basenk
674           reservoir_watershed: Wódny rozwod reservoira
675           residential: Bydlenski wobwod
676           retail: Wobchody
677           road: Dróhowe pasmo
678           village_green: Nawjes
679           vineyard: Winicy
680           wetland: Łučina
681           wood: Lěs
682         leisure: 
683           beach_resort: Mórske kupjele
684           bird_hide: Ptači schow
685           common: Gmejnski kraj
686           fishing: Rybnišćo
687           fitness_station: Fitnesowy center
688           garden: Zahroda
689           golf_course: Golfownišćo
690           ice_rink: Smykanišćo
691           marina: Jachtowy přistaw
692           miniature_golf: Minigolf
693           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
694           park: Park
695           pitch: Sportnišćo
696           playground: Hrajkanišćo
697           recreation_ground: Wočerstwjenišćo
698           sauna: Sawna
699           slipway: Helling
700           sports_centre: Sportowy centrum
701           stadium: Stadion
702           swimming_pool: Swimmingpool
703           track: Běhanišćo
704           water_park: Wodowy park
705         military: 
706           airfield: Wojerske lětanišćo
707           barracks: Kaserna
708           bunker: Bunker
709         mountain_pass: 
710           "yes": Hórski přesmyk
711         natural: 
712           bay: Zaliw
713           beach: Přibrjóh
714           cape: Kap
715           cave_entrance: Prózdnjeński zachod
716           channel: Kanal
717           cliff: Wuskała
718           crater: Krater
719           dune: Nawěw
720           feature: Funkcija
721           fell: Fjeld
722           fjord: Fjord
723           forest: Lěs
724           geyser: Geiser
725           glacier: Lodowc
726           heath: Hola
727           hill: Hórka
728           island: Kupa
729           land: Kraj
730           marsh: Marša
731           moor: Bahno
732           mud: Błóto
733           peak: Špica
734           point: Dypk
735           reef: Rif
736           ridge: Horinski hrjebjeń
737           river: Rěka
738           rock: Skała
739           scree: Walanki
740           scrub: Kerki
741           shoal: Niłčina, pěsčišćo
742           spring: Žórło
743           stone: Kamjeń
744           strait: Mórska wužina
745           tree: Štom
746           valley: Doł
747           volcano: Wulkan
748           water: Wodźizny
749           wetland: Łučina
750           wetlands: Łučiny
751           wood: Lěs
752         office: 
753           accountant: Knihiwjedniski běrow
754           architect: Architektny běrow
755           company: Zawod
756           employment_agency: Dźěłowy zarjad
757           estate_agent: Makler ležownosćow
758           government: Zarjad
759           insurance: Zawěsćenski běrow
760           lawyer: Běrow prawiznika
761           ngo: Běrow njeknježerstwoweje organizacije
762           telecommunication: Dalokopowěsćowy zarjad
763           travel_agent: Pućowanski běrow
764           "yes": Běrow
765         place: 
766           airport: Lětanišćo
767           city: Wulkoměsto
768           country: Kraj
769           county: Wokrjes
770           farm: Farma
771           hamlet: Wjeska
772           house: Dom
773           houses: Domy
774           island: Kupa
775           islet: Kupka
776           isolated_dwelling: Jednotliwe bydło
777           locality: Sydlišćo
778           moor: Bahno
779           municipality: Gmejna
780           postcode: Postowe wodźenske čisło
781           region: Region
782           sea: Morjo
783           state: Zwjazkowy kraj
784           subdivision: Trabantowe město
785           suburb: Předměsto
786           town: Město
787           unincorporated_area: Bjezgmejnska kónčina
788           village: Wjes
789         railway: 
790           abandoned: Rozpušćena železnica
791           construction: Železnica so twari
792           disused: Zastajena železnica
793           disused_station: Zawrjene dwórnišćo
794           funicular: Powjaznica
795           halt: Železniske zastanišćo
796           historic_station: Historiske dwórnišćo
797           junction: Železniske křižnišćo
798           level_crossing: Železniski přechod
799           light_rail: Měšćanska železnica
800           miniature: Miniaturna železnica
801           monorail: Jednokolijowa železnica
802           narrow_gauge: Wuskokolijata železnica
803           platform: Železniske nastupišćo
804           preserved: Muzejowa železnica
805           spur: Přizamkowe kolije
806           station: Dwórnišćo
807           subway: Metrowa stacija
808           subway_entrance: Zachod do podzemskeje železnicy
809           switch: Wuhibka
810           tram: Tramwajka
811           tram_stop: Tramwajkowe zastanišćo
812           yard: Ranžěrowanske dwórnišćo
813         shop: 
814           alcohol: Wobchod za spirituozy
815           antiques: Wobchod starožitnosćow
816           art: Wuměłski wobchod
817           bakery: Pjekarnja
818           beauty: Kosmetikowy salon
819           beverages: Napojowe wiki
820           bicycle: Wobchod za kolesa
821           books: Kniharnja
822           butcher: Rěznik
823           car: Awtosalon
824           car_parts: Awtowe narunanki
825           car_repair: Awtowa porjedźernja
826           carpet: Přestrjencowy wobchod
827           charity: Dobroćelski wobchod
828           chemist: Lěkarnja
829           clothes: Drastowy wobchod
830           computer: Kompjuterowy wobchod
831           confectionery: Konditarnja
832           convenience: Miniwiki
833           copyshop: Kopěrowanski wobchod
834           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
835           department_store: Kupnica
836           discount: Wobchod za tunje artikle
837           doityourself: Paslerska potrjeba
838           dry_cleaning: Čisćernja
839           electronics: Wobchod za elektroniku
840           estate_agent: Makler z imobilijemi
841           farm: Wobchod na statoku
842           fashion: Modowy wobchod
843           fish: Rybowy wobchod
844           florist: Kwětkarnja
845           food: Wobchod za žiwidła
846           funeral_directors: Pochowanski wustaw
847           furniture: Meble
848           gallery: Galerija
849           garden_centre: Zahrodny centrum
850           general: Wobchod za měšane twory
851           gift: Wobchod za dary
852           greengrocer: Wobchod za zeleniny
853           grocery: Žiwidłowy wobchod
854           hairdresser: Frizerski salon
855           hardware: Twarske wiki
856           hifi: Hi-fi
857           insurance: Zawěsćernja
858           jewelry: Debjenkowy wobchod
859           kiosk: Kiosk
860           laundry: Myjernja
861           mall: Promenada
862           market: Wiki
863           mobile_phone: Telekomunikaciski wobchod
864           motorcycle: Wobchod za motorske
865           music: Wobchod za hudźbniny
866           newsagent: Kiosk nowin
867           optician: Optikar
868           organic: Biowobchod
869           outdoor: Wobchod pod hołym njebjom
870           pet: Coowobchod
871           photo: Fotograf
872           salon: Salon
873           shoes: Wobchod črijow
874           shopping_centre: Nakupowanišćo
875           sports: Sportowy wobchod
876           stationery: Papjernistwo
877           supermarket: Superwiki
878           toys: Wobchod za hrajki
879           travel_agency: Pućowanski běrow
880           video: Widejowobchod
881           wine: Wobchod za spirituozy
882         tourism: 
883           alpine_hut: Hórska bawda
884           artwork: Wuměłska twórba
885           attraction: Atrakcija
886           bed_and_breakfast: Přenocowanje ze snědanju
887           cabin: Chěžka
888           camp_site: Stanowanišćo
889           caravan_site: Campingowanišćo za caravany
890           chalet: Chata
891           guest_house: Hóstny dom
892           hostel: Hospoda
893           hotel: Hotel
894           information: Informacija
895           lean_to: Kólnja
896           motel: Motel
897           museum: Muzej
898           picnic_site: Piknikowanišćo
899           theme_park: Park zabawy
900           valley: Doł
901           viewpoint: Wuhladnišćo
902           zoo: Coo
903         tunnel: 
904           "yes": Tunl
905         waterway: 
906           artificial: Kumštna wodowa dróha
907           boatyard: Łódźnica
908           canal: Kanal
909           connector: Zwisk mjez wódnymi pućemi
910           dam: Nasyp
911           derelict_canal: Zanjerodźeny kanal
912           ditch: Hrjebja
913           dock: Dok
914           drain: Wentok
915           lock: Přepław
916           lock_gate: Wrota přeplawnje
917           mineral_spring: Mineralne žórło
918           mooring: Přistawnišćo
919           rapids: Rěčne prohi
920           river: Rěka
921           riverbank: Rěčny brjóh
922           stream: Wulkorěka
923           wadi: Wadi
924           water_point: Wódne městno
925           waterfall: Wodopad
926           weir: Spušćadło
927   javascripts: 
928     map: 
929       base: 
930         cycle_map: Kolesowa karta
931         mapquest: MapQuest Open
932         standard: Standard
933         transport_map: Wobchadna karta
934     site: 
935       edit_disabled_tooltip: Za wobdźěłowanje karty powjetšić
936       edit_tooltip: Kartu wobdźěłać
937       edit_zoom_alert: Dyrbiš powjetšić, zo by kartu wobdźěłał
938       history_disabled_tooltip: Za zwobraznjenje změnow za tutón wobłuk powjetšić
939       history_tooltip: Změny za tutón wobłuk pokazać
940       history_zoom_alert: Dyrbiš powjetšić, zo by wobdźěłowansku historiju widźał
941   layouts: 
942     community: Zhromadźenstwo
943     community_blogs: Blogi zhromadźenstwa
944     community_blogs_title: Blogi čłonow zhromadźenstwa OpenStreetMap
945     copyright: Awtorske prawo a licenca
946     documentation: Dokumentacija
947     documentation_title: Dokumentacija za projekt
948     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez %{link} k fondsej aktualizacije hardwary.
949     donate_link_text: Darjenje
950     edit: Wobdźěłać
951     edit_with: Z %{editor} wobdźěłać
952     export: Eksport
953     export_tooltip: Kartowe daty eksportować
954     foundation: Załožba
955     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
956     gps_traces: GPS-ćěrje
957     gps_traces_tooltip: GPS-ćěrje zrjadować
958     help: Pomoc
959     help_centre: Srjedźišćo pomocy
960     help_title: Sydło pomocy za projekt
961     history: Historija
962     home: domoj
963     home_tooltip: Domoj hić
964     inbox_html: póstowy dochad (%{count})
965     inbox_tooltip: 
966       few: Twój póstowy kašćik wobsahuje %{count} njepřečitane powěsće
967       one: Twój póstowy kašćik 1 njepřečitanu powěsć wobsahuje
968       other: Twój póstowy kašćik wobsahuje %{count} njepřečitanych powěsćow
969       two: Twój póstowy kašćik wobsahuje %{count} njepřečitanej powěsći
970       zero: Twój póstowy kašćik žane njepřečitane powěsće njewobsahuje.
971     intro_1: OpenStreetMap je swobodna wobdźěłujomna karta cyłeho swěta. Bu za ludźi kaž wy wutworjena.
972     intro_2_create_account: Załož wužiwarske konto
973     intro_2_download: sćahnyć
974     intro_2_html: Móžeš daty darmo %{download} a pod %{license} %{use}.  %{create_account}, zo by kartu polěpšił.
975     intro_2_license: zjawnej licencu
976     intro_2_use: wužiwać
977     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
978     log_in: přizjewić
979     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
980     logo: 
981       alt_text: OpenStreetMap logo
982     logout: wotzjewić
983     logout_tooltip: Wotzjewić
984     make_a_donation: 
985       text: Darić
986       title: OpenStreetMap z pjenježnym darom podpěrać
987     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
988     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
989     partners_bytemark: Bytemark Hosting
990     partners_html: Hostowanje so wot %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a druhich %{partners} podpěruje.
991     partners_ic: Imperial College London
992     partners_partners: partnerow
993     partners_ucl: z UCL VR Centre
994     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
995     sign_up: registrować
996     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
997     tag_line: Swobodna swětowa karta
998     user_diaries: Dźeniki
999     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
1000     view: Karta
1001     view_tooltip: Kartu pokazać
1002     welcome_user_link_tooltip: Twoja wužiwarska strona
1003     wiki: Wiki
1004     wiki_title: Wikisydło za projekt
1005   license_page: 
1006     foreign: 
1007       english_link: jendźelskim originalom
1008       text: W padźe konflikta mjez přełoženej stronje a %{english_original_link}, jendźelska strona dyrbi prioritatu měć
1009       title: Wo tutym přełožku
1010     legal_babble: 
1011       attribution_example: 
1012         alt: Přikład, kak so na webstronje na OpenStreetMap pokazuje
1013         title: Připokazanski přikład
1014       contributors_at_html: "<strong>Awstriska</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> a Land Tirol (pod <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT ze změnami</a>)."
1015       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Wobsahuje daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
1016       contributors_footer_1_html: Za dalše podrobnosće za to a druhe žórła, kotrež su so wužili, zo bychu OpenStreetMap polěpšili, hlej prošu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">stronu sobuskutkowarjow</a> na wikiju OpenStreetMap.
1017       contributors_footer_2_html: Zapřijimanje datow do OpenStreetMap njerěka, zo poskićowar originalnych datow OpenStreetMap připóznawa, někajku garantiju dodawa abo rukowanje přewozmje.
1018       contributors_fr_html: "<strong>Francoska</strong>: Wobsahuje daty z Direction Générale des Impôts."
1019       contributors_gb_html: "<strong>Zjednoćene kralestwo</strong>: Wobsahuje daty z Ordnance Survey (Zarjadniske krajměrjenstwo) &copy; Awtorske prawo a prawo za datowe banki 2010-2012."
1020       contributors_intro_html: "Naši sobuskutkowacy su tysacy wosobow. Zapřijimamy tež daty wotewrjeneje licency z narodnych kartowanskich předewzaćow a druhich žórłow, mjez nimi:"
1021       contributors_nl_html: "<strong>Nižozemska</strong>: Wobsahuje daty &copy; AND data, 2007   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1022       contributors_nz_html: "<strong>Nowoseelandska</strong>: Wobsahuje daty ze žórłow wot Land Information New Zealand. Awtorske prawo wuměnjene."
1023       contributors_title_html: Naši sobuskutkowacy
1024       contributors_za_html: "<strong>Južna Afrika</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:   National Geo-Spatial Information</a>, Statne awtorske prawo wuměnjene."
1025       credit_1_html: Žadamy sej, zo  podawaš sobuskutkowarjow &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
1026       credit_2_html: Dyrbiš tež wujasnić, zo daty steja pod licencu Open Database, a, jeli so naše kartowe kachlicy wužiwaja, zo kartografija so pod CC-BY-SA licencuje. Móžeš to činić, wotkazujo do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tuteje strony awtorskeho prawa</a>. Alternatiwnje, a jako žadanje, jeli rozdźěluješ OSM w datowym formje, móžeš direktnje k licencam mjenować a wotkazać. W medijach, hdźež wotkazy móžno njejsu (na př. wućišćane dźěła), namjetujemy ći, twojich čitarjow na openstreetmap.org (snadź rozšěrjejo 'OpenStreetMap' k tutej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jeli to je relewantne, na creativecommons.org skedźbnić.
1027       credit_3_html: "Za přepytujomnu elektronisku kartu měło so dźakprajenje w róžku karty jewić. Na přikład:"
1028       credit_title_html: Kak awtorstwo OpenStreetMap naspomnić
1029       infringement_1_html: Sobuskutkowacych OSM namołwjamy, zo ženje daty ze žórłow, kotrež su přez awtorske prawo škitane (na př. z Google Maps abo z wućišćanych kartow) bjez wurazneje dowolnosće awtorow  njepřidawaja.
1030       infringement_2_html: Jeli měniš, zo awtorskoprawnisce škitany material je so datowej bance OpenStreetMap abo tutomu sydłu bjez dowolnosće přidał, poćahuj so prošu na naše <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postupowanje za wotstronjenje wobsaha</a>abo zdźěl to direktnje na našej <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnej stronje</a>.
1031       infringement_title_html: Přeńdźenje awtorskeho prawa
1032       intro_1_html: "OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencowane pod licencu <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database</a> (ODbL)."
1033       intro_2_html: Móžeš naše daty kopěrować, rozdźělić, přenjesć a přiměrić, tak dołho kaž OpenStreetMap a jich sobuskutkowacych naspominaš. Jeli změniš naše daty abo zepěraš so na nje, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić. Dospołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">prawniski kod</a> wujasnja twoje prawa a zamołwitosće.
1034       intro_3_html: Kartografija w našich kartowych kachličkach a naša dokumentacija stej pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencowanej.
1035       more_1_html: Čitaj wjace wo wužiwanju našich datow a kak hodźi so nas připóznać, pod <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Huste prawniske prašenja</a>.
1036       more_2_html: "Hačrunjež OpenStreetMap wobsteji ze zjawnych datow, njemóžemy darmotny kartowy API za wuwiwarjow třećich poskićić. \nHlej naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">prawidła za wužiwanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Prawidła za wužiwanje polow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Prawidła za wužiwanje Nominatim</a>."
1037       more_title_html: Dalše informacije
1038       title_html: Awtorske prawo a licenca
1039     native: 
1040       mapping_link: kartěrowanje započeć
1041       native_link: hornjoserbskej wersiji
1042       text: Wobhladuješ sej jendźelsku wersiju strony awtorskeho prawa. Móžeš so k %{native_link} tuteje strony wróćić abo wo awtorskim prawje čitać a %{mapping_link}.
1043       title: Wo tutej stronje
1044   message: 
1045     delete: 
1046       deleted: Powěsć zničena
1047     inbox: 
1048       date: Datum
1049       from: Wot
1050       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1051       my_inbox: Mój póst
1052       new_messages: 
1053         few: "%{count} nowe powěsće"
1054         one: "%{count} nowa powěsć"
1055         other: "%{count} nowych powěsćow"
1056         two: "%{count} nowej powěsći"
1057       no_messages_yet: Hišće nimaš powěsće. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1058       old_messages: 
1059         few: "%{count} stare powěsće"
1060         one: "%{count} stara powěsć"
1061         other: "%{count} starych powěsćow"
1062         two: "%{count} starej powěsći"
1063       outbox: pósłany
1064       people_mapping_nearby: ludźi, kotřiž w bliskosći kartěruja
1065       subject: Temowe nadpismo
1066       title: Póstowy kašćik
1067     mark: 
1068       as_read: Powěsć jako přečitany markěrowana
1069       as_unread: Powěsć jako njepřečitany markěrowana
1070     message_summary: 
1071       delete_button: Zničić
1072       read_button: Jako přečitany markěrować
1073       reply_button: Wotmołwić
1074       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1075     new: 
1076       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
1077       body: Tekst
1078       limit_exceeded: Sy njedawno wjele powěsćow pósłał, prošu čakaj chwilku, prjedy hač spytaš dalše pósłać.
1079       message_sent: Powěsć wotpósłana
1080       send_button: Pósłać
1081       send_message_to: Wužiwarjej %{name} nowu powěsć pósłać
1082       subject: Temowe nadpismo
1083       title: Powěsć pósłać
1084     no_such_message: 
1085       body: Bohužel powěsć z tutym ID njeje.
1086       heading: Powěsć njeeksistuje
1087       title: Powěsć njeeksistuje
1088     outbox: 
1089       date: Datum
1090       inbox: póstowy kašćik
1091       messages: 
1092         few: Sy %{count} powěsće pósłał
1093         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1094         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1095         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1096       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1097       no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1098       outbox: pósłany
1099       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
1100       subject: Temowe nadpismo
1101       title: Pósłany
1102       to: Komu
1103     read: 
1104       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
1105       back_to_outbox: Wróćo k pósłanym powěsćam
1106       date: Datum
1107       from: Wot
1108       reply_button: Wotmołwić
1109       subject: Temowe nadpismo
1110       title: Powěsć čitać
1111       to: Komu
1112       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1113       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, kotruž chcyše čitać, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by čitał.
1114     reply: 
1115       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, na kotruž chcyše wotmołwić, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by wotmołwił.
1116     sent_message_summary: 
1117       delete_button: Zničić
1118   notifier: 
1119     diary_comment_notification: 
1120       footer: Móžeš tež komentar na %{readurl} čitać a na %{commenturl} komentować abo na %{replyurl} wotmołwić
1121       header: "%{from_user} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom %{subject} skomentował:"
1122       hi: Witaj %{to_user},
1123       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je twój dźenikowy zapisk komentował"
1124     email_confirm: 
1125       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
1126     email_confirm_html: 
1127       click_the_link: Jeli sy to ty, klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1128       greeting: Witaj,
1129       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić.
1130     email_confirm_plain: 
1131       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1132       greeting: Witaj,
1133     friend_notification: 
1134       befriend_them: Móžeš jich na %{befriendurl} jako přećelow přidać.
1135       had_added_you: "%{user} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
1136       see_their_profile: Móžeš jeho abo jeje profil na %{userurl} widźeć.
1137       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je će jako přećela přidał"
1138     gpx_notification: 
1139       and_no_tags: a žane atributy.
1140       and_the_tags: "a slědowace atributy:"
1141       failure: 
1142         failed_to_import: "Importowanje je so njeporadźiło. Zmylk:"
1143         more_info_1: Dalše informacije wo zmylkach GPX-importowanja a kak móžeš je
1144         more_info_2: "wobeńć, su tu:"
1145         subject: "[OpenStreetMap] Zmylk při GPX-importowanju"
1146       greeting: Witaj,
1147       success: 
1148         loaded_successfully: "%{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow bu začitane."
1149         subject: "[OpenStreetMap] GPX-importowanje wuspěšne"
1150       with_description: z wopisanjom
1151       your_gpx_file: Wupada kaž twoja GPX-dataja
1152     lost_password: 
1153       subject: "[OpenStreetMap] Požadanje za wróćostajenje hesła"
1154     lost_password_html: 
1155       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1156       greeting: Witaj,
1157       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
1158     lost_password_plain: 
1159       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1160       greeting: Witaj,
1161     message_notification: 
1162       footer1: Móžeš tež powěsć na %{readurl} čitać
1163       footer2: a móžeš na %{replyurl} wotmołwić
1164       header: "%{from_user} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom %{subject} pósłał:"
1165       hi: Witaj %{to_user},
1166     signup_confirm: 
1167       confirm: "Prjedy hač něšto činimy, dyrbimy wobkrućić, zo tute naprašowanje wote tebje přińdźe, jeli tomu tak je, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje konto wobkrućił:"
1168       created: Něchtó (nadźijamy so ty) je runje konto na %{site_url} załožił.
1169       greeting: Witaj!
1170       subject: "[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap"
1171       welcome: Bychmy će rady powitali a ći přidatne informacije dali, zo by móhł započeć.
1172     signup_confirm_html: 
1173       ask_questions: Móžeš so za něčim wo OpenStreetMap  na našim sydle <a href="http://help.openstreetmap.org/">Prašenja a wotmołwy</a> prašeć.
1174       current_user: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow po jich stejnišću w swěće steji na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Lisćina wužiwarjow po geografiskim regionje</a> k dispoziciji.
1175       get_reading: Čitaj wo OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wikiju</a>, wobstaraj sej najnowše powěsće přez <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenStreetMap</a> abo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, abo přečitaj <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a> załožerja OpenStreetMap Steve Coast za historiju projekta, kotryž ma tež <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty</a>!
1176       introductory_video: Móžeš sej widejo %{introductory_video_link} wobhladać.
1177       more_videos: Je hišće wjace %{more_videos_link}.
1178       more_videos_here: dalše wideja tu
1179       user_wiki_page: Poruča so, zo załožuješ wužiwarsku wikistronu, kotraž kategorijowe atributy wobsahuje, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na přikład <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Budyšin">[[Category:Users_in_Budyšin]]</a>.
1180       video_to_openstreetmap: zawodne widejo wo OpenStreetMap
1181       wiki_signup: Móžeš so tež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">w  wikiju OpenStreetMap registrować</a>.
1182     signup_confirm_plain: 
1183       ask_questions: "Móžeš so za něčim wo OpenStreetMap  na našim sydle Prašenja a wotmołwy prašeć:"
1184       blog_and_twitter: "Wobstaraj sej najnowše powěsće přez blog OpenStreetMap abo Twitter:"
1185       current_user: "Lisćina aktualnych wužiwarjow w kategorijach na zakładźe toho, hdźež na swěće su, steji k dispoziciji na:"
1186       introductory_video: "Zawodny widejo wo OpenStreetMap móžeš sej tu wobhladać:"
1187       more_videos: "Tu su hišće dalše wideja:"
1188       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog załožerja OpenStreetMap Steve Coast a ma tež podkasty:"
1189       the_wiki: "Informacije wo OpenStreetMap namakaš na wiki:"
1190       user_wiki_page: Poruča so, zo wutworiš wužiwarsku wikistronu, kotraž kategorijowe marki wobsahuje, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, kaž na př. [[Kategorija:Wužiwarjo_z_Budyšina]].
1191       wiki_signup: "Móžeš so tež za wiki OpenStreetMap registrować:"
1192   oauth: 
1193     oauthorize: 
1194       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
1195       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
1196       allow_to: "Aplikaciji dowolić:"
1197       allow_write_api: kartu změnić.
1198       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1199       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1200       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
1201       request_access: Aplikacija %{app_name} prosy wo přistup na twoje konto, %{user}. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace prawa měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
1202     revoke: 
1203       flash: Sy token za %{application} anulował.
1204   oauth_clients: 
1205     create: 
1206       flash: Informacije wuspěšnje zregistrowane
1207     destroy: 
1208       flash: Registrowanje klientoweje aplikacije bu zničene
1209     edit: 
1210       submit: Wobdźěłać
1211       title: Twoju aplikaciju wobdźěłać
1212     form: 
1213       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1214       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1215       allow_write_api: kartu změnić.
1216       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1217       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1218       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1219       callback_url: URL wróćowołanja
1220       name: Mjeno
1221       requests: "Slědowace prawa wot wužiwarja požadać:"
1222       required: Trěbny
1223       support_url: URL podpěry
1224       url: URL hłowneje aplikacije
1225     index: 
1226       application: Mjeno aplikacije
1227       issued_at: Datum wudaća
1228       list_tokens: "Slědowace tokeny buchu w twojim mjenom za aplikacije wudate:"
1229       my_apps: Moje klientowe aplikacije
1230       my_tokens: Moje awtorizowane aplikacije
1231       no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom %{oauth} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
1232       register_new: Twoju aplikaciju registrować
1233       registered_apps: "Sy slědowace aplikacije zregistrował:"
1234       revoke: Anulować!
1235       title: Moje podrobnosće OAuth
1236     new: 
1237       submit: Registrować
1238       title: Nowu aplikaciju registrować
1239     not_found: 
1240       sorry: Tón typ %{type} njeda so namakać.
1241     show: 
1242       access_url: "URL za přistupny token:"
1243       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1244       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1245       allow_write_api: kartu změnić.
1246       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
1247       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1248       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1249       authorize_url: "URL awtorizować:"
1250       confirm: Sy sej wěsty?
1251       delete: Klient zhašeć
1252       edit: Podrobnosće wobdźěłać
1253       key: "Kluč přetrjebowarja:"
1254       requests: "Požadanje slědowacych prawow wot wužiwarja:"
1255       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
1256       support_notice: Podpěrujemy HMAC-SHA1 (poručeny) kaž tež signatury RSA_SH1.
1257       title: Podrobnosće OAuth za %{app_name}
1258       url: URL za naprašowanski token
1259     update: 
1260       flash: Klientowe informacije wuspěšnje zaktualizowane
1261   redaction: 
1262     create: 
1263       flash: Redakcija je so wutworiła.
1264     destroy: 
1265       error: Při hašenju tuteje redakcije je zmylk wustupił.
1266       flash: Redakcija je so zhašała.
1267       not_empty: Redakcija njeje prózdna. Prošu wotstroń wšě wersije tuteje redakcije, prjedy hač ju zhašeš.
1268     edit: 
1269       description: Wopisanje
1270       heading: Redakciju wobdźěłać
1271       submit: Redakciju składować
1272       title: Redakciju wobdźěłać
1273     index: 
1274       empty: Žane redakcije njejsu.
1275       heading: Lisćina redakcijow
1276       title: Lisćina redakcijow
1277     new: 
1278       description: Wopisanje
1279       heading: Informacije za nowu redakciju zapodać
1280       submit: Redakciju wutworić
1281       title: Nowa redakcija so wutworja
1282     show: 
1283       confirm: Sy sej wěsty?
1284       description: "Wopisanje:"
1285       destroy: Tutu redakciju wotstronić
1286       edit: Tutu redakciju wobdźěłać
1287       heading: Redakcija "%{title}" so pokazuje
1288       title: Redakcija so pokazuje
1289       user: "Tworićel:"
1290     update: 
1291       flash: Změny składowane.
1292   site: 
1293     edit: 
1294       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
1295       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
1296       no_iframe_support: Twó wobhladowak njepodpěruje iframe-elementy, kotrež su za tutu funkciju trěbne.
1297       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
1298       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej %{user_page} jako zjawne markěrować.
1299       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 hišće konfigurowany njeje - prošu hlej http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za dalše informacije
1300       potlatch2_unsaved_changes: Maš njeskładowane změny. (Zo by je w Potlatch 2 składował, dyrbiš na "składować" kliknyć.)
1301       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
1302       user_page_link: wužiwarskej stronje
1303     index: 
1304       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
1305       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
1306       license: 
1307         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobuskutkowarjo, pod wotewrjenej licencu
1308       permalink: Trajny wotkaz
1309       remote_failed: Wobdźěłowanje je so njeporadźiło - zawěsć, zo JOSM abo Merkaartor je začitany a dalokowodźenska opcija je zmóžnjena
1310       shortlink: Krótki wotkaz
1311     key: 
1312       map_key: Legenda
1313       map_key_tooltip: Legenda za kartu
1314       table: 
1315         entry: 
1316           admin: Zarjadniska hranica
1317           allotments: Małozahrodki
1318           apron: 
1319             - Lětanišćowe předpolo
1320             - terminal
1321           bridge: Čorna kroma = móst
1322           bridleway: Jěchanski puć
1323           brownfield: Industrijowe lado
1324           building: Wuznamne twarjenje
1325           byway: Pódlanski puć
1326           cable: 
1327             - Kablowa nadróžna
1328             - sydłowy lift
1329           cemetery: Kěrchow
1330           centre: Sportowy centrum
1331           commercial: Přemysłowa kónčina
1332           common: 
1333             - Powšitkowny
1334             - łuka
1335           construction: Dróhi w twarje
1336           cycleway: Kolesowarska šćežka
1337           destination: Jenož za přidróžnych
1338           farm: Farma
1339           footway: Chódnik
1340           forest: Hajina
1341           golf: Golfownišćo
1342           heathland: Hola
1343           industrial: Industrijowa kónčina
1344           lake: 
1345             - Jězor
1346             - spjaty jězor
1347           military: Wojerske pasmo
1348           motorway: Awtodróha
1349           park: Park
1350           permissive: Dowoleny přistup
1351           pitch: Sportnišćo
1352           primary: Zwjazkowa dróha
1353           private: Priwatny přistup
1354           rail: Železnica
1355           reserve: Přirodoškitne pasmo
1356           resident: Bydlenski wobwod
1357           retail: Nakupowanišćo
1358           runway: 
1359             - Přizemišćo
1360             - lětadłowa jězdnja
1361           school: 
1362             - Šula
1363             - uniwersita
1364           secondary: Krajna dróha, statna dróha
1365           station: Dwórnišćo
1366           subway: Podzemska železnica
1367           summit: 
1368             - Wjeršk
1369             - kónčk hory
1370           tourist: Turistiska atrakcija
1371           track: Čara
1372           tram: 
1373             - Měšćanska železnica
1374             - nadróžna
1375           trunk: Dalokodróha
1376           tunnel: Smužkowana kroma = tunl
1377           unclassified: Njeklasifikowana dróha
1378           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
1379           wood: Lěs
1380     markdown_help: 
1381       alt: Alternatiwny tekst
1382       first: Prěni element
1383       heading: Nadpis
1384       headings: Nadpisy
1385       image: Wobraz
1386       link: Wotkaz
1387       ordered: Čisłowana lisćina
1388       second: Druhi element
1389       subheading: Podnapis
1390       text: Tekst
1391       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> analyzowany
1392       unordered: Naličenje
1393       url: URL
1394     richtext_area: 
1395       edit: Wobdźěłać
1396       preview: Přehlad
1397     search: 
1398       search: Pytać
1399       search_help: "přikłady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', abo 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>dalše přikłady...</a>"
1400       submit_text: Dźi
1401       where_am_i: Hdźe sym?
1402       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisać
1403     sidebar: 
1404       close: Začinić
1405       search_results: Pytanske wuslědki
1406   time: 
1407     formats: 
1408       friendly: "%e. %B %Y %H:%M"
1409   trace: 
1410     create: 
1411       trace_uploaded: Twoja GPX-dataja je so nahrała a čaka na zasunjenje do datoweje banki. To so zwjetša za poł hodźiny stawa a po dokónčenju budźe so ći e-mejl słać.
1412       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
1413     delete: 
1414       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
1415     edit: 
1416       description: "Wopisanje:"
1417       download: sćahnyć
1418       edit: wobdźěłać
1419       filename: "Datajowe mjeno:"
1420       heading: Ćěr %{name} wobdźěłać
1421       map: karta
1422       owner: "Wobsedźer:"
1423       points: "Dypki:"
1424       save_button: Změny składować
1425       start_coord: "Startowa koordinata:"
1426       tags: "Atributy:"
1427       tags_help: přez komu dźěleny
1428       title: Ćěr %{name} wobdźěłać
1429       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
1430       visibility: "Widźomnosć:"
1431       visibility_help: što to woznamjenja?
1432     list: 
1433       description: Najnowše nahraća GPS-čarow přepytać
1434       empty_html: Ničo tu njeje. <a href='%{upload_link}'>Nahraj nowu ćěr</a> abo wukń wjace wo GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowej stronje</a>.
1435       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
1436       public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot %{user}
1437       tagged_with: Markěrowane přez %{tags}
1438       your_traces: Twoje GPS-ćěrje
1439     make_public: 
1440       made_public: Čara wozjewjena
1441     offline: 
1442       heading: Składowanje offline GPX
1443       message: Składowanje a nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji steji.
1444     offline_warning: 
1445       message: Nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji njesteji.
1446     trace: 
1447       ago: před %{time_in_words_ago}
1448       by: wot
1449       count_points: "%{count} dypkow"
1450       edit: wobdźěłać
1451       edit_map: Kartu wobdźěłać
1452       identifiable: IDENTIFIKUJOMNY
1453       in: w
1454       map: karta
1455       more: wjace
1456       pending: NJESČINJENY
1457       private: PRIWATNY
1458       public: ZJAWNY
1459       trace_details: Podrobnosće ćěrje pokazać
1460       trackable: SĆĚHUJOMNY
1461       view_map: Kartu pokazać
1462     trace_form: 
1463       description: "Wopisanje:"
1464       help: Pomoc
1465       tags: "Atributy:"
1466       tags_help: přez komu dźěleny
1467       upload_button: Nahrać
1468       upload_gpx: "GPX-dataju nahrać:"
1469       visibility: "Widźomnosć:"
1470       visibility_help: što to woznamjenja?
1471     trace_header: 
1472       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
1473       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
1474       traces_waiting: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
1475       upload_trace: Ćěr nahrać
1476     trace_optionals: 
1477       tags: Atributy
1478     trace_paging_nav: 
1479       newer: Nowše ćěrje
1480       older: Starše ćěrje
1481       showing_page: Strona %{page}
1482     view: 
1483       delete_track: Tutu čaru zničić
1484       description: "Wopisanje:"
1485       download: sćahnyć
1486       edit: wobdźěłać
1487       edit_track: Tutu čaru wobdźěłać
1488       filename: "Datajowe mjeno:"
1489       heading: Ćěr %{name} pokazać
1490       map: karta
1491       none: Žadyn
1492       owner: "Wobsedźer:"
1493       pending: NJESČINJENY
1494       points: "Dypki:"
1495       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
1496       tags: "Atributy:"
1497       title: Ćěr %{name} pokazać
1498       trace_not_found: Ćěr njenamakana!
1499       uploaded: "Nahraty dnja:"
1500       visibility: "Widźomnosć:"
1501     visibility: 
1502       identifiable: Identifikujomny (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako identifikujomny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1503       private: Priwatna (jenož jako anonymna, njezrjadowane dypki )
1504       public: Zjawna (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako anonymna, njezrjadowane dypki)
1505       trackable: Čarujomny (jenož jako anonymny dźěleny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1506   user: 
1507     account: 
1508       contributor terms: 
1509         agreed: Sy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1510         agreed_with_pd: Sy tež deklarował, zo twoje změny su zjawne.
1511         heading: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1512         link text: što to je?
1513         not yet agreed: Hišće njejsy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1514         review link text: Prošu slěduj někajkižkuli wotkaz, zo by nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow přehladał a akceptował.
1515       current email address: "Aktualna e-mejlowa adresa:"
1516       delete image: Aktualny wobraz wotstronić
1517       email never displayed publicly: (njeje ženje zjawnje widźomna)
1518       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
1519       flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu, swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
1520       gravatar: 
1521         gravatar: Gravatar wužiwać
1522         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1523         link text: Što to je?
1524       home location: "Domjace stejnišćo:"
1525       image: "Wobraz:"
1526       image size hint: (kwadratiske wobrazy z wulkosću wot znajmjeńša 100x100 najlěpje funguja)
1527       keep image: Aktualny wobraz wobchować
1528       latitude: "Šěrokostnik:"
1529       longitude: "Dołhostnik:"
1530       make edits public button: Wšě moje změny zjawne činić
1531       my settings: Moje nastajenja
1532       new email address: "Nowa e-mejlowa adresa:"
1533       new image: Wobraz přidać
1534       no home location: Njejsy swoje domjace stejnišćo zapodał.
1535       openid: 
1536         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1537         link text: Što to je?
1538         openid: "OpenID:"
1539       preferred editor: "Preferowany editor:"
1540       preferred languages: "Preferowane rěče:"
1541       profile description: "Profilowe wopisanje:"
1542       public editing: 
1543         disabled: Znjemóžnjeny a daty njehodźa so wobdźěłać, wšě prjedawše změny su anonymne.
1544         disabled link text: čehodla njemóžu wobdźěłać?
1545         enabled: Zmóžnjene. Nic anonymne a daty hodźa so wobdźěłać.
1546         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1547         enabled link text: Što to je?
1548         heading: "Zjawne wobdźěłowanje:"
1549       public editing note: 
1550         heading: Zjawne wobdźěłowanje
1551         text: Tuchwilu twoje změny su anonymne a ludźo njemóžeja ći powěsće pósłać abo twoje stejnišćo widźeć. Zo by pokazał, štož sy wobdźěłał a ludźom dowolił, so z tobu přez websydło do zwiska stajić, klikń deleka na tłóčatko. <b>Wot přeńdźenja do API 0.6, jenož zjawni wužiwarjo móžeja kartowe daty wobdźěłać</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">hlej přičiny</a>).<ul><li>Twoja e-mejlowa adresa njebudźe so zjawnej pokazać.</li><li>Tuta akcija njeda so wobroćić a wšitcy nowi wužiwarjo su nětko po standardźe zjawni.</li></ul>
1552       replace image: Aktualny wobraz narunać
1553       return to profile: Wróćo k profilej
1554       save changes button: Změny składować
1555       title: Konto wobdźěłać
1556       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
1557     confirm: 
1558       already active: Tute konto bu hižo wobkrućene.
1559       before you start: Wěmy, zo najskerje njemóžeš dočakać kartěrowanje započeć, ale ty měł najprjedy někotre informacije wo sebje w slědowacym formularje podać.
1560       button: Wobkrućić
1561       heading: Wužiwarske konto wobkrućić
1562       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
1563       reconfirm: Jeli je hižo něšto časa zašło, wot toho zo sy zregistrował, dyrbiš ewentuelnje sam <a href="%{reconfirm}">nowu wobkrućensku e-mejl pósłać</a>.
1564       success: Twoje konto bu wobkrućene, dźakujemy so za registrowanje!
1565       unknown token: Zda so, zo token njeeksistuje.
1566     confirm_email: 
1567       button: Wobkrućić
1568       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
1569       heading: Změnjenje e-mejloweje adresy wobkrućić
1570       press confirm button: Klikń deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućił.
1571       success: Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena, dźakujemy so za registrowanje!
1572     confirm_resend: 
1573       failure: Wužiwar %{name} njenamakany.
1574       success: Smy nowu wobkrućenski e-mejl na %{email} póslali a tak ruče hač swoje konto wobkrućiš, móžeš kartěrowanje započeć.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
1575     filter: 
1576       not_an_administrator: Dyrbiš administrator być, zo by tutu akciju wuwjedł.
1577     go_public: 
1578       flash success: Wšě twoje změny su nětko zjawne, a směš nětko wobdźěłać.
1579     list: 
1580       confirm: Wubranych wužiwarjow wobkrućic
1581       empty: Žani wotpowědowacy wužiwarjo namakani
1582       heading: Wužiwarjo
1583       hide: Wubranych wužiwarjow schować
1584       showing: 
1585         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1586         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1587       summary: "%{name} wot %{ip_address} dnja %{date} wutworjeny"
1588       summary_no_ip: "%{name} dnja %{date} wutworjeny"
1589       title: Wužiwarjo
1590     login: 
1591       account is suspended: Twoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.<br />Stajće so prošu z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do zwiska, jeli chceš wo tym diskutować.
1592       account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował, abo <a href="%{reconfirm}">proš wo nowu wobkrućensku e-mejl</a>.
1593       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
1594       create account minute: Załož konto. Traje jenož chwilku.
1595       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
1596       heading: Přizjewjenje
1597       login_button: Přizjewjenje
1598       lost password link: Swoje hesło zabył?
1599       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1600       no account: Nimaš žane konto?
1601       openid: "%{logo} OpenID:"
1602       openid invalid: Zda so, zo twój OpenID je njepłaćiwy
1603       openid missing provider: Bohužel njemóžachmy z twojim OpenID-poskićowarjom zwjazać.
1604       openid_logo_alt: Z OpenID přizjewić
1605       openid_providers: 
1606         aol: 
1607           alt: Z OpenID z AOL přizjewić
1608           title: Z AOL přizjewić
1609         google: 
1610           alt: Z OpenID z Google přizjewić
1611           title: Přizjewjenje z Google
1612         myopenid: 
1613           alt: Z OpenID z myOpenID přizjewić
1614           title: Z myOpenID přizjewić
1615         openid: 
1616           alt: Z OpenID-URL přizjewić
1617           title: Přizjewjenje z OpenID
1618         wordpress: 
1619           alt: Z OpenID z Wordpress přizjewić
1620           title: Z Wordpress přizjewić
1621         yahoo: 
1622           alt: Z OpenID z Yahoo přizjewić
1623           title: Z Yahoo přizjewić
1624       password: "Hesło:"
1625       register now: Nětko registrować
1626       remember: "Spomjatkować sej:"
1627       title: Přizjewjenje
1628       to make changes: Zo by daty OpenStreetMap změnił, dyrbiš konto měć.
1629       with openid: "Hewak wužij prošu swój OpenID, zo by so přizjewił:"
1630       with username: "Maš hižo konto pola OpenStreetMap? Prošu přizjew so z wužiwarskim mjenom a hesłom:"
1631     logout: 
1632       heading: Z OpenStreetMap wotzjewić
1633       logout_button: Wotzjewić
1634       title: Wotzjewić
1635     lost_password: 
1636       email address: "E-mejlowa adresa:"
1637       heading: Sy hesło zabył?
1638       help_text: Zapódaj e-mejlowu adresu, kotruž sy za registrowanje wužił, pósćelemy wotkaz na nju, kotryž móžeš wužiwać, zo by swoje hesło wroóćo stajił.
1639       new password button: Hesło wróćo stajić
1640       notice email cannot find: Wodaj, ale njemóžachmy tutu e-mejlowu adresu namakać.
1641       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
1642       title: Hesło zabyte
1643     make_friend: 
1644       already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja %{name}.
1645       button: Jako přećela přidać
1646       failed: Wodaj, %{name} njeda so jako přećel přidać.
1647       heading: "%{user} jako přećela přidać?"
1648       success: "%{name} je nětko twój přećel!"
1649     new: 
1650       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
1651       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1652       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
1653       continue: Dale
1654       display name: "Wužiwarske mjeno:"
1655       display name description: Sy wužiwarske mjeno zjawnje pokazał. Móžeš to pozdźišo w nastajenjach změnić.
1656       email address: "E-mejlowa adresa:"
1657       fill_form: Wupjelń formular a budźemy ći hnydom e-mejl słać, zo by swoje konto aktiwizował.
1658       flash create success message: Dźakujemy so za registrowanje. Smy wobkrućenski e-mejl na %{email} póslali a tak ruče hač swoje konto wobkrućiš, móžeš kartěrowanje započeć.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
1659       flash welcome: Wulki dźak za registrowanje. Smy witansku powěsć na %{email} pósłali, z někotrymi pokiwami wo tym, kak móžeš započeć.
1660       heading: Wužiwarske konto załožić
1661       license_agreement: Hdyž swoje konto wubkrućeš, dyrbiš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam za sobuskutkowarjow</a> přihłosować.
1662       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
1663       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
1664       openid: "%{logo} OpenID:"
1665       openid association: "<p>Twój OpenID hišće njeje zwjazany z kontom OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Jeli sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědowaceho formulara.</li>\n<li>\nJeli maš hižo konto, móžeš so z wužiwarskim mjenom a hesłom přizjewić a potom konto ze swojim OpenID w swojich wužiwarskich nastajenjach zwjazać.\n</li>\n</ul>"
1666       openid no password: Za OpenID hesko trěbne njeje, ale někotre přidatne nastroje móhli sej hesło wužadać.
1667       password: "Hesło:"
1668       terms accepted: Dźakujemy so, zo sy nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow akceptował!
1669       terms declined: Wobžarujemy, zo sy so rozsudźił, nowe wužiwarske wuměnjenja njeakceptować. Za dalše informacije hlej prošu <a href="%{url}">tutu wikistronu</a>.
1670       title: Konto załožić
1671       use openid: Alternatiwnje OpenID z %{logo} přizjewić
1672     no_such_user: 
1673       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom %{user} njeje. Prošu skontroluj prawopis, abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
1674       heading: Wužiwar %{user} njeeksistuje
1675       title: Wužiwar njeeksistuje
1676     popup: 
1677       friend: Přećel
1678       nearby mapper: Kartěrowar w bliskosći
1679       your location: Twoje městno
1680     remove_friend: 
1681       button: Přećela wotstronić
1682       heading: "%{user} jako přećela wotstronić?"
1683       not_a_friend: "%{name} twój přećel njeje."
1684       success: "%{name} je so jako přećel wotstronił."
1685     reset_password: 
1686       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1687       flash changed: Twoje hesło je so změniło.
1688       flash token bad: Njemóžachmy tutón kod namakać, prošu přepruwuj URL.
1689       heading: Hesło za wužiwarja %{user} wróćo stajić
1690       password: "Hesło:"
1691       reset: Hesło wróćo stajić
1692       title: Hesło wróćo stajić
1693     set_home: 
1694       flash success: Domjace stejnišćo bu wuspěšnje składowany
1695     suspended: 
1696       body: "<p>\nTwoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.\n</p>\n<p>\nTutón rozsud budźe so bórze wot administratora pruwować, abo móžeš so z %{webmaster} do zwiska stajić, jeli chceš wo tym diskutować.\n</p>"
1697       heading: Konto wupowědźene
1698       title: Konto wupowědźene
1699       webmaster: webmišter
1700     terms: 
1701       agree: Přihłosować
1702       consider_pd: Přidatnje k horjeka mjenowanemu dojednanju, mam swoje přinoški za zjawnosć přistupne.
1703       consider_pd_why: Što to je?
1704       decline: Wotpokazać
1705       guidance: "Informacije, kotrež pomhaja tute wuměnjenja rozumić: <a href=\"%{summary}\">zrozumliwe zjeće</a> a někotre <a href=\"%{translations}\">njeoficielne přełožki</a>"
1706       heading: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1707       legale_names: 
1708         france: Francoska
1709         italy: Italska
1710         rest_of_world: Zbytk swěta
1711       legale_select: "Prošu wubjer kraj swojeho bydlišća:"
1712       read and accept: Prošu přečitaj slědowace dojednanje a klikni na tłóčatko Přihłosować, zo by wobkrućił, zo akceptuješ wuměnjenja tutoho dojednanja za eksistowace a přichodne přinoški.
1713       title: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1714       you need to accept or decline: Prošu přečitaj nowe wužiwarske wuměnjenja a akceptuj abo wotpokazaj je, prjedy hač dale činiš.
1715     view: 
1716       activate_user: tutoho wužiwarja aktiwizować
1717       add as friend: přećela přidać
1718       ago: (před %{time_in_words_ago})
1719       block_history: Dóstane blokowanja
1720       blocks by me: blokowanja wote mnje
1721       blocks on me: blokowanja přećiwo mi
1722       comments: Komentary
1723       confirm: Wobkrućić
1724       confirm_user: tutoho wužiwarja wobkrućić
1725       create_block: tutoho wužiwarja blokować
1726       created from: "Wutworjeny z:"
1727       ct accepted: Před %{ago} akceptowany
1728       ct declined: Wotpokazany
1729       ct status: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1730       ct undecided: Njerozsudźeny
1731       deactivate_user: tutoho wužiwarja znjemóžnić
1732       delete_user: tutoho wužiwarja zničić
1733       description: Wopisanje
1734       diary: dźenik
1735       edits: změny
1736       email address: "E-mejlowa adresa:"
1737       friends_changesets: Sadźby změnow twojich přećelow
1738       friends_diaries: Dźenikowe zapiski přećelow
1739       hide_user: tutoho wužiwarja schować
1740       if set location: Podaj swoje stejnišćo na boku  %{settings_link}, zo by wužiwarjow w swojej bliskosći widźał.
1741       km away: "%{count} km zdaleny"
1742       latest edit: "Najnowša změna %{ago}:"
1743       m away: "%{count} m zdaleny"
1744       mapper since: "Kartěrowar wot:"
1745       moderator_history: Date blokowanja
1746       my comments: moje komentary
1747       my diary: mój dźenik
1748       my edits: moje změny
1749       my settings: moje nastajenja
1750       my traces: moje ćěrje
1751       nearby users: Druzy wužiwarjo w bliskosći
1752       nearby_changesets: sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
1753       nearby_diaries: dźenikowe zapiski wužiwarjow w bliskosći
1754       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
1755       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
1756       no nearby users: Njejsu druzy wužiwarjo, kotřiž w bliskosći kartěruja.
1757       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1758       remove as friend: přećela wotstronić
1759       role: 
1760         administrator: Tutón wužiwar je administrator
1761         grant: 
1762           administrator: Prawa administratora dać
1763           moderator: Prawa moderatora dać
1764         moderator: Tutón wužiwar je moderator.
1765         revoke: 
1766           administrator: Prawa administratora preč wzać
1767           moderator: Prawa moderatora preč wzać
1768       send message: powěsć pósłać
1769       settings_link_text: nastajenja
1770       spam score: "Spamowe hódnoćenje:"
1771       status: "Status:"
1772       traces: ćěrje
1773       unhide_user: tutoho wužiwarja pokazaś
1774       user location: Wužiwarske stejnišćo
1775       your friends: Twoji přećeljo
1776   user_block: 
1777     blocks_by: 
1778       empty: "%{name} hišće njeje žane blokowanja wudźělił."
1779       heading: Lisćina blokowanjow wudźelenych wot %{name}
1780       title: Blokowanja wudźělenych wot %{name}
1781     blocks_on: 
1782       empty: "%{name} hišće njeje so zablokował."
1783       heading: Lisćina blokowanjow přećiwo %{name}
1784       title: Blokowanja přećiwo %{name}
1785     create: 
1786       flash: Blokowanje přećiwo wužiwarjej %{name} je so wudźěliło.
1787       try_contacting: Prošu staj so z wužiwarjom do zwiska, prjedy hač jeho zablokuješ a daj jemu přiměrjeny čas wotmołwić.
1788       try_waiting: Prošu daj wužiwarjej přiměrjeny čas wotmołwić, prjedy hač jeho zablokuješ.
1789     edit: 
1790       back: Wšě blokowanja pokazać
1791       heading: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1792       needs_view: Dyrbi so wužiwar přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje?
1793       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1794       reason: Přičina, čehoždla %{name} so blokuje. Prošu budź tak měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1795       show: Tute blokowanje pokazać
1796       submit: Blokowanje aktualizować
1797       title: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1798     filter: 
1799       block_expired: Blokowanje je hižo spadnjene a njeda so wobdźěłać.
1800       block_period: Doba blokowanja dyrbi jedna z hódnotow być, kotrež hodźa so z padaceho menija wubrać.
1801     helper: 
1802       time_future: Kónči so %{time}.
1803       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1804       until_login: Aktiwne, doniž so wužiwar njepřizjewja.
1805     index: 
1806       empty: Hišće njejsu so žane blokowanja wudźělili.
1807       heading: Lisćina wužiwarskich blokowanjow
1808       title: Wužiwarske blokowanja
1809     model: 
1810       non_moderator_revoke: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje zběhnył.
1811       non_moderator_update: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje wudźělił abo aktualizował.
1812     new: 
1813       back: Wšě blokowanja pokazać
1814       heading: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1815       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje
1816       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1817       reason: Přičina, čehoždla  %{name} je so zablokował. Prošu budź měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Dźiwaj na to, zo powěsc budźe zjawnje widźomna. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1818       submit: Blokowanje wudźělić
1819       title: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1820       tried_contacting: Sym so z wužiwarjom do zwiska stajił a jeho prosył zastajić.
1821       tried_waiting: Sym wužiwarjej přiměrjeny čas dał na tute zdźělenki wotmołwić.
1822     not_found: 
1823       back: Wróćo k indeksej
1824       sorry: Bohužel njebě móžno wužiwarske blokowanje z ID %{id} namakać.
1825     partial: 
1826       confirm: Chceš woprawdźe?
1827       creator_name: Blokowar
1828       display_name: Zablokowany wužiwar
1829       edit: Wobdźěłać
1830       next: Přichodny »
1831       not_revoked: (njezběhnjeny)
1832       previous: « Předchadny
1833       reason: Přičina za blokowanje
1834       revoke: Zběhnyć!
1835       revoker_name: Zběhnjene wot
1836       show: Pokazać
1837       showing_page: Strona %{page}
1838       status: Status
1839     period: 
1840       few: "%{count} hodźiny"
1841       one: 1 hodźina
1842       other: "%{count} hodźin"
1843       two: "%{count} hodźinje"
1844     revoke: 
1845       confirm: Chceš woprawdźe tute blokowanje zběhnyć?
1846       flash: Tute blokowanje je so zběhnyło.
1847       heading: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on} wot %{block_by}
1848       past: Tute blokowanje je so před %{time} skónčiło a njeda so nětko zběhnyć.
1849       revoke: Zběhnyć!
1850       time_future: Tute blokowanje skónči so %{time}.
1851       title: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on}
1852     show: 
1853       back: Wšě blokowanja pokazać
1854       confirm: Chceš woprawdźe?
1855       edit: Wobdźěłać
1856       heading: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1857       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač tute blokowanje so zběhnje.
1858       reason: "Přičina za blokowanje:"
1859       revoke: Blokowanje zběhnyć!
1860       revoker: "Zeběracy wužiwar:"
1861       show: Pokazać
1862       status: Status
1863       time_future: Kónči so %{time}
1864       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1865       title: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1866     update: 
1867       only_creator_can_edit: Jenož moderator, kiž je tute blokowanje wudźělił, móže jo wobdźěłać.
1868       success: Blokowanje zaktualizowane.
1869   user_role: 
1870     filter: 
1871       already_has_role: Wužiwar hižo ma rólu %{role}.
1872       doesnt_have_role: Wužiwar nima rólu %{role}.
1873       not_a_role: Znamješkowy rjećazk "%{role}" płaćiwa róla njeje.
1874       not_an_administrator: Jenož administratorojo móžeja wužiwarske róle zrjadować, a ty njejsy administrator.
1875     grant: 
1876       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać?
1877       confirm: Wobkrućić
1878       fail: Njebě móžno wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać. Prošu skontroluj, hač wužiwar a róla staj płaćiwej.
1879       heading: Daće róle wobkrućić
1880       title: Daće róle wobkrućić
1881     revoke: 
1882       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" preč wzać?
1883       confirm: Wobkrućić
1884       fail: Njebě móžno rólu "%{role} wužiwarjej "%{name}" preč wzać. Prošu skontroluj, hačj wužiwar kaž tež róla stej płaćiwej.
1885       heading: Zebranje róle wobkrućić
1886       title: Zebranje róle wobkrućić