]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ca.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: El libre
6 # Author: Gemmaa
7 # Author: Jconstanti
8 # Author: Jmontane
9 # Author: Martorell
10 # Author: McDutchie
11 # Author: PerroVerd
12 # Author: SMP
13 # Author: Sim6
14 # Author: Solde
15 # Author: Ssola
16 # Author: Toniher
17 ca: 
18   activerecord: 
19     attributes: 
20       diary_comment: 
21         body: Cos
22       diary_entry: 
23         language: Llengua
24         latitude: Latitud
25         longitude: Longitud
26         title: Títol
27         user: Usuari
28       friend: 
29         friend: Amic
30         user: Usuari
31       message: 
32         body: Cos
33         recipient: Destinatari
34         sender: Remitent
35         title: Títol
36       trace: 
37         description: Descripció
38         latitude: Latitud
39         longitude: Longitud
40         name: Nom
41         public: Públic
42         size: Mida
43         user: Usuari
44         visible: Visible
45       user: 
46         active: Actiu
47         description: Descripció
48         display_name: Nom en pantalla
49         email: Adreça electrònica
50         languages: Idiomes
51         pass_crypt: Contrasenya
52     models: 
53       acl: Llista de control d'accés
54       changeset: Conjunt de canvis
55       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
56       country: País
57       diary_comment: Comentari del diari
58       diary_entry: Entrada al diari
59       friend: Amic
60       language: Llengua
61       message: Missatge
62       node: Node
63       node_tag: Etiqueta del node
64       notifier: Notificador
65       old_node: Node antic
66       old_node_tag: Etiqueta del node antic
67       old_relation: Relació antiga
68       old_relation_member: Membre de la relació antiga
69       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
70       old_way: Camí antic
71       old_way_node: Node del camí antic
72       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
73       relation: Relació
74       relation_member: Membre de la relació
75       relation_tag: Etiqueta de la relació
76       session: Sessió
77       trace: Traç
78       tracepoint: Punt de traç
79       tracetag: Etiqueta del traç
80       user: Usuari
81       user_preference: Preferències d'usuari
82       user_token: Testimoni d'usuari
83       way: Camí
84       way_node: Node del camí
85       way_tag: Etiqueta del camí
86   application: 
87     require_cookies: 
88       cookies_needed: Sembla tenir les galetes inhabilitats - heu d'habilitar les galetes al seu navegador abans de continuar.
89     setup_user_auth: 
90       blocked: S'ha blocat l'accés a l'API. Si us plau, log-in a la interfície de web per obtenir més informació.
91       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
92   browse: 
93     changeset: 
94       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
95       changesetxml: XML del conjunt de canvis
96       download: Baixa %{changeset_xml_link} o %{osmchange_xml_link}
97       feed: 
98         title: Conjunt de canvis %{id}
99         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
100       osmchangexml: XML en format osmChange
101       title: Conjunt de canvis
102     changeset_details: 
103       belongs_to: "Pertany a:"
104       bounding_box: "Caixa contenidora:"
105       box: caixa
106       closed_at: "Tancat el:"
107       created_at: "Creat el:"
108       has_nodes: 
109         one: "Té el següent %{count} node:"
110         other: "Té els següents %{count} nodes:"
111       has_relations: 
112         one: "Té la següent %{count} relació:"
113         other: "Té les següents %{count} relacions:"
114       has_ways: 
115         one: "Té la següent via:"
116         other: "Té les següents %{count} vies:"
117       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
118       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
119     common_details: 
120       changeset_comment: "Comentari:"
121       deleted_at: "Eliminat a:"
122       deleted_by: "Eliminat per:"
123       edited_at: "Editat:"
124       edited_by: "Editat per:"
125       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
126       version: Versió
127     containing_relation: 
128       entry: Relació %{relation_name}
129       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
130     map: 
131       deleted: Esborrat
132       edit: 
133         area: Modifica l'àrea
134         node: Modifica el node
135         relation: Modifica la relació
136         way: Modifica la via
137       larger: 
138         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
139         node: Visualitza el node en un mapa més gran
140         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
141         way: Visualitza la via en un mapa més gran
142       loading: S'està carregant...
143     navigation: 
144       all: 
145         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
146         next_node_tooltip: Node següent
147         next_relation_tooltip: Relació següent
148         next_way_tooltip: Via següent
149         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
150         prev_node_tooltip: Node anterior
151         prev_relation_tooltip: Relació anterior
152         prev_way_tooltip: Via anterior
153       user: 
154         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
155         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
156         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
157     node: 
158       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
159       download_xml: Baixa l'XML
160       edit: modificació
161       node: Node
162       node_title: "Node: %{node_name}"
163       view_history: visualitza l'historial
164     node_details: 
165       coordinates: "Coordenades:"
166       part_of: "Part de:"
167     node_history: 
168       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
169       download_xml: Baixa l'XML
170       node_history: Historial del node
171       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
172       view_details: visualitza els detalls
173     not_found: 
174       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
175       type: 
176         changeset: conjunt de canvis
177         node: node
178         relation: relació
179         way: via
180     paging_nav: 
181       of: de
182       showing_page: S'està mostrant pàgina
183     relation: 
184       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
185       download_xml: Baixa l'XML
186       relation: Relació
187       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
188       view_history: visualitza l'historial
189     relation_details: 
190       members: "Membres:"
191       part_of: "Part de:"
192     relation_history: 
193       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
194       download_xml: Baixa l'XML
195       relation_history: Historial de la relació
196       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
197       view_details: mostra els detalls
198     relation_member: 
199       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
200       type: 
201         node: Node
202         relation: Relació
203         way: Via
204     start: 
205       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
206       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
207     start_rjs: 
208       data_frame_title: Informació
209       data_layer_name: Informació
210       details: Detalls
211       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
212       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
213       hide_areas: Oculta les zones
214       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
215       load_data: Carrega dades
216       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté [[num_features]] característiques. En general, alguns navegadors no poden fer front a mostrar aquesta quantitat de dades. En general, els navegadors funcionen millor mostrant menys de 100 característiques a la vegada: fer una altre cosa pot fer que el seu navegador esdevingui lent o que no respongui. Si esteu segurs que voleu visualitzar aquestes dades, pot fer-ho fent clic al botó de sota."
217       loading: S'està carregant...
218       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
219       object_list: 
220         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
221         back: Mostra llista d'objectes
222         details: Detalls
223         heading: Llista d'objectes
224         history: 
225           type: 
226             node: Node [[id]]
227             way: Via [[id]]
228         selected: 
229           type: 
230             node: Node [[id]]
231             way: Via [[id]]
232         type: 
233           node: Node
234           way: Camí
235       private_user: usuari privat
236       show_areas: Mostra les zones
237       show_history: Mostra l'historial
238       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de [[bbox_size]] és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
239       wait: Espereu...
240       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
241     tag_details: 
242       tags: "Etiquetes:"
243       wiki_link: 
244         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
245         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
246       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
247     timeout: 
248       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
249       type: 
250         changeset: conjunt de canvis
251         node: node
252         relation: relació
253         way: via
254     way: 
255       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
256       download_xml: Descarrega XML
257       edit: modificació
258       view_history: visualitza l'històric
259       way: Via
260       way_title: "Via: %{way_name}"
261     way_details: 
262       also_part_of: 
263         one: també part de la via %{related_ways}
264         other: també part de les vies %{related_ways}
265       nodes: "Nodes:"
266       part_of: "Part de:"
267     way_history: 
268       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
269       download_xml: Descarrega XML
270       view_details: visualitza els detalls
271       way_history: Historial de la via
272       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
273   changeset: 
274     changeset: 
275       anonymous: Anònim
276       big_area: (gran)
277       no_comment: (cap)
278       no_edits: (Sense edicions)
279       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
280       still_editing: (Encara en edició)
281       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
282     changeset_paging_nav: 
283       next: Següent »
284       previous: « Anterior
285       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
286     changesets: 
287       area: Àrea
288       comment: Comentari
289       id: ID
290       saved_at: Desat a
291       user: Usuari
292     list: 
293       description: Canvis recents
294       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
295       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
296       description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
297       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
298       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
299       heading: Conjunt de canvis
300       heading_bbox: Conjunt de canvis
301       heading_friend: Conjunts de canvis
302       heading_nearby: Conjunts de canvis
303       heading_user: Conjunt de canvis
304       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
305       title: Conjunt de canvis
306       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
307       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
308       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
309       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
310       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
311     timeout: 
312       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
313   diary_entry: 
314     diary_comment: 
315       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
316       confirm: Confirma
317       hide_link: Amaga aquest comentari
318     diary_entry: 
319       comment_count: 
320         one: 1 comentari
321         other: "%{count} comentaris"
322       comment_link: Comenta aquesta entrada
323       confirm: Confirma
324       edit_link: Edita aquesta entrada
325       hide_link: Amaga aquesta entrada
326       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
327       reply_link: Respon a aquesta entrada
328     edit: 
329       body: "Cos del missatge:"
330       language: "Llengua:"
331       latitude: "Latitud:"
332       location: "Ubicació:"
333       longitude: "Longitud:"
334       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
335       save_button: Desa
336       subject: "Assumpte:"
337       title: Edita entrada del diari
338       use_map_link: usa el mapa
339     feed: 
340       all: 
341         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
342         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
343       language: 
344         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
345         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
346       user: 
347         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
348         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
349     list: 
350       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
351       new: Nova Entrada de Diari
352       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
353       newer_entries: Entrades més Recents
354       no_entries: No hi ha entrades al diari
355       older_entries: Entrades més Antigues
356       recent_entries: "Entrades Recents al diari:"
357       title: Diaris d'usuari/a
358       title_friends: Diaris dels amics
359       title_nearby: Diaris d'amics propers
360       user_title: Diari de %{user}
361     location: 
362       edit: Modifica
363       location: "Ubicació:"
364       view: Mostra
365     new: 
366       title: Nova Entrada de Diari
367     no_such_entry: 
368       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
369       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
370       title: No hi ha entrada al diari com
371     no_such_user: 
372       body: Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
373       heading: L'usuari/a %{user} no existeix
374       title: Aquest usuari/a no existeix
375     view: 
376       leave_a_comment: Deixa un comentari
377       login: Accés
378       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
379       save_button: Desa
380       title: Diari de %{user} | %{title}
381       user_title: Diari de %{user}
382   editor: 
383     default: Predeterminat (actualment %{name})
384     potlatch: 
385       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
386       name: Potlatch 1
387     potlatch2: 
388       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
389       name: Potlatch 2
390     remote: 
391       description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
392       name: Control Remot
393   export: 
394     start: 
395       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
396       area_to_export: Àrea a exportar
397       embeddable_html: HTML que es pot incloure
398       export_button: Exporta
399       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
400       format: Format
401       format_to_export: Format d'exportació
402       image_size: Mida de la imatge
403       latitude: "Lat:"
404       licence: Llicència
405       longitude: "Lon:"
406       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
407       max: màx
408       options: Opcions
409       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
410       output: Sortida
411       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
412       scale: Escala
413       too_large: 
414         body: Aquesta zona és massa gran per exportar com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau entrar ràpidament o seleccioneu una àrea més petita.
415         heading: L'àrea és massa gran
416       zoom: Zoom
417     start_rjs: 
418       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
419       change_marker: Canvia la posició del marcador
420       click_add_marker: Fes clic al mapa per afegir un marcador
421       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
422       export: Exporta
423       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
424       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
425   geocoder: 
426     description: 
427       title: 
428         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
429         osm_namefinder: "%{tipus} de <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
430         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
431       types: 
432         cities: Ciutats
433         places: Llocs
434         towns: Municipis
435     description_osm_namefinder: 
436       prefix: "%{distance} %{direction} de %{type}"
437     direction: 
438       east: est
439       north: nord
440       north_east: nord-est
441       north_west: nord-oest
442       south: sud
443       south_east: sud-est
444       south_west: sud-oest
445       west: oest
446     distance: 
447       one: vora 1km
448       other: vora %{count}km
449       zero: menys d'1km
450     results: 
451       more_results: Més resultats
452       no_results: No hi ha resultats
453     search: 
454       title: 
455         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
456         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
457         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
458         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
459         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
460         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
461         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
462     search_osm_namefinder: 
463       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} de %{parentname})"
464       suffix_place: ", %{distance} %{direction} de %{placename}"
465     search_osm_nominatim: 
466       prefix: 
467         amenity: 
468           airport: Aeroport
469           arts_centre: Centre d'Art
470           atm: Caixer automàtic
471           auditorium: Auditori
472           bank: Banc
473           bar: Bar
474           bench: Banc
475           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
476           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
477           brothel: Prostíbul
478           bureau_de_change: Oficina de canvi
479           bus_station: Estació d'autobusos
480           cafe: Cafè
481           car_rental: Lloguer de cotxes
482           car_sharing: Compartició de cotxes
483           car_wash: Rentat de cotxes
484           casino: Casino
485           cinema: Cinema
486           clinic: Clínica
487           club: Club
488           college: Institut
489           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
490           courthouse: Jutjat
491           crematorium: Crematori
492           dentist: Dentista
493           doctors: Metges
494           dormitory: Residència Universitària
495           drinking_water: Aigua potable
496           driving_school: Autoescola
497           embassy: Ambaixada
498           emergency_phone: Telèfon d'emergència
499           fast_food: Menjar ràpid
500           ferry_terminal: Terminal de Ferry
501           fire_hydrant: Boca d'incendi
502           fire_station: Parc de bombers
503           fountain: Font
504           fuel: Benzinera
505           grave_yard: Cementiri
506           gym: Gimnàs
507           hall: Ajuntament
508           health_centre: Centre de Salut
509           hospital: Hospital
510           hotel: Hotel
511           hunting_stand: Club de caça
512           ice_cream: Gelat
513           kindergarten: Jardí d'infància
514           library: Biblioteca
515           market: Mercat
516           marketplace: Mercat
517           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
518           nightclub: Club nocturn
519           nursery: Infantil
520           nursing_home: Llar d'Avis
521           office: Oficina
522           park: Parc
523           parking: Pàrquing
524           pharmacy: Farmàcia
525           place_of_worship: Lloc de culte
526           police: Policia
527           post_box: Bustia
528           post_office: Oficina de correus
529           preschool: Pre-Escola
530           prison: Presó
531           pub: Pub
532           public_building: Edifici públic
533           public_market: Mercat Públic
534           reception_area: Àrea de recepció
535           recycling: Punt de reciclatge
536           restaurant: Restaurant
537           retirement_home: Casa de Retirament
538           sauna: Sauna
539           school: Escola
540           shelter: Refugi
541           shop: Botiga
542           shopping: Botigues
543           social_club: Club social
544           studio: Estudi
545           supermarket: Supermercat
546           taxi: Taxi
547           telephone: Telèfon públic
548           theatre: Teatre
549           toilets: Banys
550           townhall: Ajuntament
551           university: Universitat
552           vending_machine: Màquina expenedora
553           veterinary: Veterinari
554           village_hall: Casa de la Vila
555           waste_basket: Cistella de Residus
556           wifi: Punt d'accés WiFi
557           youth_centre: Centre juvenil
558         boundary: 
559           administrative: Administració de Fronteres
560         building: 
561           apartments: Bloc d'apartaments
562           block: Edifici en construcció
563           bunker: Búnker
564           chapel: Capella
565           church: Església
566           city_hall: Ajuntament
567           commercial: Edifici comercial
568           dormitory: Residència Universitària
569           entrance: Entrada de l'Edifici
570           faculty: Edifici facultatiu
571           farm: Instal·lacions agrícoles
572           flats: Pisos
573           garage: Garatge
574           hall: Ajuntament
575           hospital: Edifici hospitalari
576           hotel: Hotel
577           house: Casa
578           industrial: Edifici industrial
579           office: Edifici d'oficines
580           public: Edifici públic
581           residential: Edifici residencial
582           retail: Edifici de Venda al detall
583           school: Edifici escolar
584           shop: Botiga
585           stadium: Estadi
586           store: Magatzem
587           terrace: Terrassa
588           tower: Torre
589           train_station: Estació de tren
590           university: Edifici universitari
591         highway: 
592           bridleway: Ferradura
593           bus_guideway: Carril Bus
594           bus_stop: Parada d'autobús
595           byway: Ruta segregada
596           construction: Autopista en construcció
597           cycleway: Ruta per a bicicletes
598           distance_marker: Marcador de Distància
599           emergency_access_point: Accés d'emergència
600           footway: Sendera
601           ford: Fiord
602           gate: Porta
603           living_street: Carrer habitat
604           minor: Camí secundari
605           motorway: L'autopista
606           motorway_junction: L'autopista
607           motorway_link: L'autopista Road
608           path: Camí
609           pedestrian: Via Peatonal
610           platform: Perron
611           primary: Carretera Principal
612           primary_link: Carretera principal
613           raceway: Vial Ràpid
614           residential: Residencial
615           road: Carretera
616           secondary: Carretera secundària
617           secondary_link: Carretera secundària
618           service: Carretera de Servei
619           services: Serveis en ruta
620           steps: Graons
621           stile: Escala per a travessar reixats
622           tertiary: Carretera terciària
623           track: Pista
624           trail: Sendera
625           trunk: Autovia de
626           trunk_link: Autovia de
627           unclassified: Sense classificar Road
628           unsurfaced: Pista sense asfaltar
629         historic: 
630           archaeological_site: Lloc arqueològic
631           battlefield: Camp de batalla
632           boundary_stone: Pedra de la frontera
633           building: Edifici
634           castle: Castell
635           church: Església
636           house: Casa
637           icon: Icona
638           manor: Manor
639           memorial: Memorial
640           mine: Mina
641           monument: Monument
642           museum: Museu
643           ruins: Ruïnes
644           tower: Torre
645           wayside_cross: Camí de la creu
646           wayside_shrine: Santuari de carreteres
647           wreck: Wreck
648         landuse: 
649           allotments: Horts
650           basin: Conca
651           brownfield: Brownfield terra
652           cemetery: Cementiri
653           commercial: Zona comercial
654           conservation: Conservació
655           construction: Construcció
656           farm: Granja
657           farmland: Terres de conreu
658           farmyard: Corral
659           forest: Bosc
660           grass: Herba
661           greenfield: Greenfield terra
662           industrial: Zona industrial
663           landfill: Abocador
664           meadow: Prat
665           military: Zona Militar
666           mine: Mina
667           mountain: Muntanya
668           nature_reserve: Reserva Natural
669           park: Parc
670           piste: Pista d'aterratge
671           plaza: Plaça
672           quarry: Pedrera
673           railway: Ferrocarril
674           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
675           reservoir: Embassament
676           residential: Àrea residencial
677           retail: Al detall
678           village_green: Village Green
679           vineyard: Vinya
680           wetland: Aiguamoll
681           wood: Fusta
682         leisure: 
683           beach_resort: Beach Resort
684           common: Terra comú
685           fishing: Àrea de pesca
686           garden: Jardí
687           golf_course: Camp de golf
688           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
689           marina: Port esportiu
690           miniature_golf: Minigolf
691           nature_reserve: Reserva natural
692           park: Parc
693           pitch: Camp d'esports
694           playground: Parc infantil
695           recreation_ground: Terra de recreació
696           slipway: Slipway
697           sports_centre: Centre esportiu
698           stadium: Estadi
699           swimming_pool: Piscina
700           track: Pista
701           water_park: Parc aquàtic
702         natural: 
703           bay: Badia
704           beach: Platja
705           cape: Cap
706           cave_entrance: Entrada a cova
707           channel: Canal
708           cliff: Cingle
709           coastline: Litoral
710           crater: Cràter
711           feature: Característica
712           fell: Forest
713           fjord: Fiord
714           geyser: Guèiser
715           glacier: Glacera
716           heath: Bruguerar
717           hill: Pujol
718           island: Illa
719           land: Terra
720           marsh: Marsh
721           moor: Amarratge
722           mud: Llot
723           peak: Pic
724           point: Punt
725           reef: Escull
726           ridge: Cresta
727           river: Riu
728           rock: Roca
729           scree: Pedregar
730           scrub: Scrub
731           shoal: Banc
732           spring: Deu
733           strait: Estret
734           tree: Arbre
735           valley: Vall
736           volcano: Volcà
737           water: Aigua
738           wetland: Aiguamoll
739           wetlands: Aiguamolls
740           wood: Bosc
741         place: 
742           airport: Aeroport
743           city: Ciutat
744           country: País
745           county: Comtat
746           farm: Granja
747           hamlet: Aldea
748           house: Casa
749           houses: Cases
750           island: Illa
751           islet: Illot
752           locality: Localitat
753           moor: Amarrador
754           municipality: Municipi
755           postcode: Codi postal
756           region: Regió
757           sea: Mar
758           state: Estat o província
759           subdivision: Subdivisió
760           suburb: Suburbi
761           town: Poble
762           unincorporated_area: Àrea no incorporada
763           village: Aldea
764         railway: 
765           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
766           construction: Ferrocarril en Construcció
767           disused: Ferrocarril en desús
768           disused_station: Estació de tren tancada
769           funicular: Funicular Railway
770           halt: Parada de tren
771           historic_station: Estació de tren antiga
772           junction: Cruïlla de tren
773           level_crossing: Pas a nivell
774           light_rail: Tren lleuger
775           monorail: Monorail
776           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
777           platform: Andana
778           preserved: Conservat ferrocarril
779           spur: Esperó de ferrocarril
780           station: Estació de tren
781           subway: Estació de metro
782           subway_entrance: Accés al Metro
783           switch: Punts de ferrocarril
784           tram: Tramvia
785           tram_stop: Parada de tramvia
786           yard: Pati de ferrocarril
787         shop: 
788           alcohol: De llicència
789           apparel: Roba de la botiga
790           art: Galeria d'Art
791           bakery: Fleca
792           beauty: Saló de bellesa
793           beverages: Botiga de begudes
794           bicycle: Tenda de bicicletes
795           books: Llibreria
796           butcher: Carnisseria
797           car: Venda de Cotxes
798           car_dealer: Compra-venda de cotxes
799           car_parts: Peces de cotxes
800           car_repair: Reparació d'automòbils
801           carpet: Botiga de catifes
802           charity: Botiga de caritat
803           chemist: Farmàcia
804           clothes: Botiga de roba
805           computer: Botiga d'informàtica
806           confectionery: Confiteria botiga
807           convenience: Botiga de conveniència
808           copyshop: Copisteria
809           cosmetics: Botiga Cosmètica
810           department_store: Department Store
811           discount: Botiga d'articles de descompte
812           doityourself: Bricolatge
813           drugstore: Farmàcia
814           dry_cleaning: Tintoreria
815           electronics: Botiga d'electrònica
816           estate_agent: Immobiliària
817           farm: Agrobotiga
818           fashion: Botiga de moda
819           fish: Peixateria
820           florist: Floristeria
821           food: Botiga de menjar
822           funeral_directors: Funeral d'administració
823           furniture: Mobles
824           gallery: Galeria de fotos
825           garden_centre: Centre de jardí
826           general: Magatzem General
827           gift: Botiga de regals
828           greengrocer: Greengrocer
829           grocery: Botiga de queviures
830           hairdresser: Perruqueria o barberia
831           hardware: Botiga de maquinari
832           hifi: Hi-Fi
833           insurance: Homes For Sale
834           jewelry: Joieria
835           kiosk: Quiosc botiga
836           laundry: Bugaderia
837           mall: Centre comercial
838           market: Mercat
839           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
840           motorcycle: Botiga de motocicletes
841           music: Botiga de música
842           newsagent: Quiosc
843           optician: Òptica
844           organic: Botiga d'aliments orgànics
845           outdoor: Botiga exterior
846           pet: Botiga d'animals
847           photo: Botiga de foto
848           salon: Sala d'estar
849           shoes: Sabateria
850           shopping_centre: Centre comercial
851           sports: Botiga d'esports
852           stationery: Botiga de papereria
853           supermarket: Supermercat
854           toys: Botiga de joguines
855           travel_agency: Agència de viatges
856           video: Video de la botiga
857           wine: De llicència
858         tourism: 
859           alpine_hut: Cabanya alpina
860           artwork: Il·lustració
861           attraction: Atracció
862           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
863           cabin: Cabanya
864           camp_site: Campament
865           caravan_site: Càmping per a caravanes
866           chalet: Xalet
867           guest_house: Alberg
868           hostel: Hostal
869           hotel: Hotel
870           information: Informació
871           lean_to: Nau
872           motel: Motel
873           museum: Museu
874           picnic_site: Àrea de pícnic
875           theme_park: Parc temàtic
876           valley: Vall
877           viewpoint: Mirador
878           zoo: Zoològic
879         waterway: 
880           boatyard: Drassana
881           canal: Canal
882           connector: Connector de Waterway
883           dam: Dam
884           derelict_canal: Hi Canal
885           ditch: Séquia
886           dock: No obstant això,
887           drain: De drenatge
888           lock: Pany
889           lock_gate: Porta de panys
890           mineral_spring: Mineral primavera
891           mooring: Amarradors
892           rapids: Ràpids
893           river: Riu
894           riverbank: Riverbank
895           stream: Stream
896           wadi: Torrent
897           water_point: Punt d'aigua
898           waterfall: Cascada
899           weir: Weir
900   javascripts: 
901     map: 
902       base: 
903         cycle_map: Cycle Map
904         mapquest: MapQuest Open
905         transport_map: Mapa de transports
906     site: 
907       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
908       edit_tooltip: Modifica el mapa
909       edit_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per editar el mapa
910       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
911       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
912       history_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per veure les modificacions de l'àrea
913   layouts: 
914     community_blogs: Blocs de comunitat
915     community_blogs_title: Blogs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
916     copyright: Drets d'autor i llicència
917     documentation: Documentació
918     documentation_title: Documentació del projecte
919     donate: Suport OpenStreetMap %{enllaç} el fons de rampa de maquinari.
920     donate_link_text: donatius
921     edit: Modificació
922     edit_with: Modifica amb %{editor}
923     export: Exporta
924     export_tooltip: Exporta les dades del mapa
925     foundation: Fundació
926     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
927     gps_traces: Traces de GPS
928     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
929     help: Ajuda
930     help_centre: Centre d'ajuda
931     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
932     history: Historial
933     home: Inici
934     home_tooltip: Vés a la posició inicial
935     inbox: safata d'entrada (%{count})
936     inbox_tooltip: 
937       other: one no llegits = el seu inbox conté 1 message
938       zero: el seu inbox conté cap messages
939     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
940     intro_2: OpenStreetMap us permet veure, editar i utilitzar informació geogràfica comunitària de qualsevol lloc del planeta
941     intro_3: OpenStreetMap hosting és amable amb el suport de %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}. Altres partidaris del projecte s'enumeren en el %{socis}.
942     intro_3_ic: Imperial College de Londres
943     intro_3_partners: wiki
944     license: 
945       title: OpenStreetMap dades es concedeix una llicència sota la llicència Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0 genèrica
946     log_in: inicia una sessió
947     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
948     logo: 
949       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
950     logout: sortir
951     logout_tooltip: Sortir
952     make_a_donation: 
953       text: Feu una donació
954       title: Ajuda OpenStreetMap amb una donació exonòmica
955     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap està fora de línia, mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
956     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
957     sign_up: registre
958     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
959     sotm2011: Vine a la conferència de OpenStreetMap de 2011, L'estat del mapa, 9-11 de setembre a Denver!
960     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
961     user_diaries: DIaris de usuari
962     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
963     view: Mostra
964     view_tooltip: Mostra el mapa
965     welcome_user: Benvingut/da, %{user_link}
966     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
967     wiki: Wikia
968     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
969   license_page: 
970     foreign: 
971       english_link: l'original en anglès
972       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès tindrà prioritat
973       title: Quant a la traducció
974     legal_babble: "<h2>Drets d'autor i llicència</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap és <i>obrir dades</i>, concedeix una llicència sota el <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Llicència Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC-BY-SA).\n<p>\n<p>\n  Vostè és lliure de copiar, distribuir, transmetre i adaptar-se a nostres mapes\n  i les dades, sempre que li doni crèdit OpenStreetMap i la seva\n  col. laboradors. Si alterar o construir sobre els nostres mapes o dades, vostè\n  distribuir el resultat només sota la mateixa llicència. La\n  Full <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n  codi explica els seus drets i responsabilitats.\n<p>\n\n<h3>Com a crèdit OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Si està utilitzant imatges de mapa de OpenStreetMap, us preguem que\n  el seu crèdit llegeix com a mínim \"© OpenStreetMap\n  col. laboradors, CC-BY-SA\". Si està utilitzant les dades de mapa només\n  demanem \"mapa dades © OpenStreetMap col·laboradors\n  CC-BY-SA\".\n</p>\n<p>\n  Sempre que sigui possible, OpenStreetMap ha de ser un hipervincle a <a\n href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/\n  i CC-BY-SA a <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/. Si\n  està utilitzant un mitjà on enllaços no són possibles (per exemple, un\n  treball impresa), us suggerim que directa als seus lectors a\n  www.OpenStreetMap.org (potser per l'ampliació\n  'OpenStreetMap' a aquesta adreça completa) i a\n  www.creativecommons.org.\n<p>\n\n<h3>Saber-ne més</h3>\n<p>\n  Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\n href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal\n  PREGUNTES MÉS FREQÜENTS.\n<p>\n<p>\n  Col. laboradors OSM se li va recordar mai per afegir les dades des de qualsevol\n  drets d'autor fonts (p. ex. Google Maps o mapes impreses) sense\n  permís explícit dels titulars del copyright.\n</p>\n<p>\n  Encara que OpenStreetMap és oberts les dades, no podem oferir un\n  mapa de Free-of-charge API per a desenvolupadors de tercera festa.\n\n  Consulti la nostra <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Política d'ús de l'API</a>\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Política d'ús de rajoles</a>\n  i <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">política d'ús de Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Nostres col. laboradors</h3>\n<p>\n  La nostra llicència CC-BY-SA requereix que \"doni l'Original\n  Autor de crèdit raonable per al suport i mitjà que ets\n  utilització\". No tornis a sol·licitar individuals dibuixants de mapes de OSM un\n  de crèdit més enllà de que a \"OpenStreetMap\n  col. laboradors\", però on les dades des d'un mapatge Nacional\n  Agència o l'altra font important ha estat inclòs en\n  OpenStreetMap, pot ser raonable per crèdit per directament\n  reproduir el seu crèdit o per vincular-hi d'aquesta pàgina.\n</p>\n\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Austràlia</strong>: conté dades suburbi basats\n    en les dades d'Austràlia Oficina d'estadístiques.</li>\n<li><strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n<li><strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques).</li>\n<li><strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts.</li>\n<li><strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat.</li>\n<li><strong>Polònia</strong>: conté dades de mapes de <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL. Drets d'autor\n    Col. laboradors de la UMP-pcPL.</a\n></li>\n<li><strong>Regne Unit</strong>: conté cartografia\n    Enquesta dades © Crown copyright i base de dades correcte\n    2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat.\n</p></a\n></a\n></a\n></a\n></a\n>"
975     native: 
976       mapping_link: Inici d'assignació
977       native_link: Versió THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
978       text: Estàs veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Es pot tornar posterior al %{native_link} d'aquesta pàgina o vostè pot deixar de llegir sobre el copyright i %{mapping_link}.
979       title: Sobre aquesta pàgina
980   message: 
981     delete: 
982       deleted: Missatge esborrat
983     inbox: 
984       date: Data
985       from: De
986       messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
987       my_inbox: La meva safata d'entrada
988       new_messages: 
989         one: "%{count} missatge nou"
990         other: "%{count} missatges nous"
991       no_messages_yet: No tens missatges encara. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
992       old_messages: 
993         one: "%{count} missatge antic"
994         other: "%{count} missatges antics"
995       outbox: sortida
996       people_mapping_nearby: Cartografia de prop la gent
997       subject: Assumpte
998       title: Safata d'entrada
999     mark: 
1000       as_read: Missatge marcat com a llegit
1001       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
1002     message_summary: 
1003       delete_button: Suprimeix
1004       read_button: Marca com a llegit
1005       reply_button: Respon
1006       unread_button: Marca com a no llegit
1007     new: 
1008       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1009       body: Cos
1010       limit_exceeded: He enviat un munt de missatges recentment. Si us plau, espereu una estona abans d'intentar d'enviar qualsevol més.
1011       message_sent: S'ha enviat el missatge
1012       send_button: Envia
1013       send_message_to: Enviar un missatge nou per a %{name}
1014       subject: Assumpte
1015       title: Envia el missatge
1016     no_such_message: 
1017       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1018       heading: No existeix aquest missatge
1019       title: No existeix aquest missatge
1020     no_such_user: 
1021       body: Trist que no hi ha cap usuari amb aquest nom.
1022       heading: Aquest usuari no
1023       title: Aquest usuari no
1024     outbox: 
1025       date: Data
1026       inbox: Entrada
1027       messages: 
1028         one: Teniu %{count} missatge enviat
1029         other: Teniu %{count} missatges enviats
1030       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1031       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
1032       outbox: sortida
1033       people_mapping_nearby: Cartografia de prop la gent
1034       subject: Assumpte
1035       title: Sortida
1036       to: A
1037     read: 
1038       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1039       back_to_outbox: Torna a la safata de sortida
1040       date: Data
1041       from: De
1042       reading_your_messages: Llegir els missatges
1043       reading_your_sent_messages: S'estan llegint els missatges enviats
1044       reply_button: Respon
1045       subject: Assumpte
1046       title: Llegir missatge
1047       to: Per a
1048       unread_button: Marca com a no llegit
1049       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat a llegir a no va ser enviat o dirigit a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a llegir-lo.
1050     reply: 
1051       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1052     sent_message_summary: 
1053       delete_button: Suprimeix
1054   notifier: 
1055     diary_comment_notification: 
1056       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1057       header: "%{from_user} ha comentat en el seu recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{tema}:"
1058       hi: Hola %{to_user},
1059       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la seva entrada del diari"
1060     email_confirm: 
1061       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1062     email_confirm_html: 
1063       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1064       greeting: Hola,
1065       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la seva adreça d'e-mail a %{server_url} per %{new_address}.
1066     email_confirm_plain: 
1067       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1068       greeting: Hola,
1069       hopefully_you_1: Algú (esperem que vostè) li agradaria canviar la seva adreça d'e-mail a
1070       hopefully_you_2: "%{server_url} a %{new_address}."
1071     friend_notification: 
1072       befriend_them: També el pots afegir com a amic a %{befriendurl}.
1073       had_added_you: "%{user} t'ha afegit com a amic a OpenStreetMap."
1074       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1075       subject: "[OpenStreetMap] %{user} t'ha afegit a la llista d'amics"
1076     gpx_notification: 
1077       and_no_tags: i cap etiqueta.
1078       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1079       failure: 
1080         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1081         more_info_1: Més informació en relació a GPX d'importació fracassos i com evitar
1082         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1083         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1084       greeting: Hola,
1085       success: 
1086         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1087         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1088       with_description: amb la descripció
1089       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1090     lost_password: 
1091       subject: "[OpenStreetMap] Sol. licitud de reinicialització de contrasenya"
1092     lost_password_html: 
1093       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1094       greeting: Hola,
1095       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1096     lost_password_plain: 
1097       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1098       greeting: Hola,
1099       hopefully_you_1: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar en això
1100       hopefully_you_2: adreces d'e-mail openstreetmap.org compte.
1101     message_notification: 
1102       footer1: També pots llegir el missatge a %{readurl}
1103       footer2: i el pots replicar a %{replyurl}
1104       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{tema}:"
1105       hi: Hola %{to_user},
1106     signup_confirm: 
1107       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu la vostra adreça electrònica"
1108     signup_confirm_html: 
1109       ask_questions: Pot fer qualsevol pregunta que tingui sobre OpenStreetMap a la nostra <a href="http://help.openstreetmap.org/">pregunta i resposta lloc</a>.
1110       click_the_link: Si això és vostè, Benvingut! Si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per confirmar que compte i seguiu llegint per obtenir més informació sobre OpenStreetMap
1111       current_user: "Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món que són, està disponible des de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region\">Categoria: Users_by_geographical_region</a>."
1112       get_reading: Obtenir de lectura sobre OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">al wiki</a>, posarà al dia amb les últimes notícies via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap bloc</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>o navegar a través de OpenStreetMap fundador Steve Costa <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> per a la breu història del projecte, que disposa de <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts d'escoltar</a> !
1113       greeting: Hola, què tal?
1114       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) would com crear un compte per a les
1115       introductory_video: Podeu veure un %{introductory_video_link}.
1116       more_videos: Hi ha %{more_videos_link}.
1117       more_videos_here: més de vídeos aquí
1118       user_wiki_page: "Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou Etiquetes de categoria assenyalant on estàs, com <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Categoria: Users_in_London]]</a>."
1119       video_to_openstreetmap: vídeo d'introducció a OpenStreetMap
1120       wiki_signup: Vostè també pot <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">inscriure s a la wiki OpenStreetMap</a>.
1121     signup_confirm_plain: 
1122       ask_questions: "Pot fer qualsevol pregunta que tingui sobre OpenStreetMap a les nostres preguntes i lloc de resposta:"
1123       blog_and_twitter: "Posarà al dia amb les últimes notícies via el blog de OpenStreetMap o Twitter:"
1124       click_the_link_1: Si això és vostè, Benvingut! Si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el seu
1125       click_the_link_2: compte i seguiu llegint per obtenir més informació sobre OpenStreetMap.
1126       current_user_1: Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món
1127       current_user_2: "ells són, està disponible des de:"
1128       greeting: Hola, què tal?
1129       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) would com crear un compte per a les
1130       introductory_video: "Podeu veure un vídeo d'introducció a OpenStreetMap aquí:"
1131       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
1132       opengeodata: "OpenGeoData.org és blog fundador OpenStreetMap Steve Costa, i té podcasts també:"
1133       the_wiki: "Obtenir llegint sobre OpenStreetMap al wiki:"
1134       user_wiki_1: Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou
1135       user_wiki_2: "Categoria Etiquetes assenyalant on es troba, com [[Categoria: Users_in_London]]."
1136       wiki_signup: "Vostè també pot inscriure s a la wiki OpenStreetMap a:"
1137   oauth: 
1138     oauthorize: 
1139       allow_read_gpx: llegir el seu privats traces GPS.
1140       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1141       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1142       allow_write_api: modificar el mapa.
1143       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1144       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1145       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1146       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al seu compte, %{user}. Si us plau marqui si vostè would com l'aplicació té les següents capacitats. Vostè pot triar tantes o tan poc com vulgui.
1147     revoke: 
1148       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1149   oauth_clients: 
1150     create: 
1151       flash: Registrar la informació amb èxit
1152     destroy: 
1153       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1154     edit: 
1155       submit: Modificació
1156       title: Editar la seva aplicació
1157     form: 
1158       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1159       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1160       allow_write_api: modificar el mapa.
1161       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1162       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1163       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1164       callback_url: Resposta d'URL
1165       name: Nom
1166       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1167       required: Requerit
1168       support_url: URL de suport
1169       url: Principal aplicació URL
1170     index: 
1171       application: Nom d'aplicació
1172       issued_at: Emès A
1173       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el seu nom:"
1174       my_apps: Meves aplicacions de Client
1175       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1176       no_apps: Té una aplicació que li agradaria inscriure's per al seu ús amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la seva aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1177       register_new: Registrar-se l'aplicació
1178       registered_apps: "Vostè té les següents aplicacions client registrats:"
1179       revoke: Revocar!
1180       title: Les meves dades OAuth
1181     new: 
1182       submit: Registrar-se
1183       title: Registrar-se una nova aplicació
1184     not_found: 
1185       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1186     show: 
1187       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1188       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1189       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1190       allow_write_api: modificar el mapa.
1191       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1192       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1193       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1194       authorize_url: "Autoritzar URL:"
1195       edit: Editar els detalls
1196       key: "Clau de consum:"
1197       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1198       secret: "Secret de consum:"
1199       support_notice: Donem suport a HMAC-SHA1 (recomanat), així com text sense format en el mode de ssl.
1200       title: OAuth detalls per %{app_name}
1201       url: "Sol. licitud Token URL:"
1202     update: 
1203       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1204   site: 
1205     edit: 
1206       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1207       flash_player_required: Vostè necessita un intèrpret de flaix per utilitzar Potlatch, l'editor de OpenStreetMap Flash. Vostè pot <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Descarregar Flash Player des de Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">diverses altres opcions</a> per editar-lo OpenStreetMap.
1208       no_iframe_support: El seu navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquest tret.
1209       not_public: No ha posat les modificacions per ser públic.
1210       not_public_description: Ja no es pot editar el mapa a menys que vostè fer-ho. Pot configurar les modificacions com a públic del seu %{user_page}.
1211       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat Potlatch 2 - si us plau, veure http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1212       potlatch2_unsaved_changes: Vostè té canvis no desats. (D'estalviar en Potlatch 2, hauria de fer clic Salvar.)
1213       potlatch_unsaved_changes: Vostè té canvis no desats. (Per salvar a Potlatch, vostè ha desseleccionar la manera actual o punt, si d'edició en mode en viu, o clic Salvar si vostè té un salvar botó.)
1214       user_page_link: pàgina d'usuari
1215     index: 
1216       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1217       js_2: OpenStreetMap utilitza JavaScript per a la seva mapa slippy.
1218       js_3: Pot voler provar el <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">navegador mosaic estàtica de Tiles@Home</a> si és incapaç d'activar JavaScript.
1219       license: 
1220         license_name: Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0
1221         notice: Llicenciat sota la llicència %{license_name} per %{project_name} i els seus contribuents.
1222         project_name: projecte OpenStreetMap
1223       permalink: Enllaç permanent
1224       remote_failed: Edició ha fallat - assegureu-vos que JOSM o Merkaartor es carrega i l'opció de comandament a distància és habilitat
1225       shortlink: Enllaç curt
1226     key: 
1227       map_key: Mapa clau
1228       map_key_tooltip: Clau per al mapa
1229       table: 
1230         entry: 
1231           admin: Límits administratius
1232           allotments: Horts
1233           apron: 
1234             - Davantal de l'Aeroport
1235             - terminal
1236           bridge: Embolcall negre = bridge
1237           bridleway: Bridleway
1238           brownfield: Lloc Brownfield
1239           building: Edifici significatiu
1240           byway: Byway
1241           cable: 
1242             - Cable car
1243             - telecadira
1244           cemetery: Cementiri
1245           centre: Centre esportiu
1246           commercial: Zona comercial
1247           common: 
1248             - Comú
1249             - Prat
1250           construction: Carreteres en construcció
1251           cycleway: Cycleway
1252           destination: Accés de destinació
1253           farm: Granja
1254           footway: Footway
1255           forest: Bosc
1256           golf: Camp de golf
1257           heathland: Bruguerar
1258           industrial: Zona industrial
1259           lake: 
1260             - Llac
1261             - Embassament
1262           military: Àrea militar
1263           motorway: L'autopista
1264           park: Parc
1265           permissive: Permissiva accés
1266           pitch: Camp d'esports
1267           primary: Carretera principal
1268           private: Accés privat
1269           rail: Ferrocarril
1270           reserve: Reserva natural
1271           resident: Zona residencial
1272           retail: Zona de venda al detall
1273           runway: 
1274             - Pista d'aeroport
1275             - carril de taxi
1276           school: 
1277             - Escola
1278             - Universitat
1279           secondary: Carretera secundària
1280           station: Estació de tren
1281           subway: Metro
1282           summit: 
1283             - Cimera
1284             - pic
1285           tourist: Atracció turística
1286           track: Pista
1287           tram: 
1288             - Tren lleuger
1289             - tramvia
1290           trunk: Autovia de
1291           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1292           unclassified: Sense classificar road
1293           unsurfaced: Unsurfaced road
1294           wood: Fusta
1295     search: 
1296       search: Cerca
1297       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de CORREOS a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1298       submit_text: Vés-hi
1299       where_am_i: On sóc?
1300       where_am_i_title: Descriure la localització actual que utilitzen el motor de cerca
1301     sidebar: 
1302       close: Tanca
1303       search_results: Resultats de la cerca
1304   time: 
1305     formats: 
1306       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1307   trace: 
1308     create: 
1309       trace_uploaded: El seu arxiu GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i s'enviarà un correu electrònic a vostè en finalitzar.
1310       upload_trace: Pujar traça de GPS
1311     delete: 
1312       scheduled_for_deletion: Water programat per a la supressió
1313     edit: 
1314       description: "Descripció:"
1315       download: descàrrega
1316       edit: modificació
1317       filename: "Nom del fitxer:"
1318       heading: Editant traça %{name}
1319       map: mapa
1320       owner: "Propietari:"
1321       points: "Punts:"
1322       save_button: Guardar canvis
1323       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1324       tags: "Etiquetes:"
1325       tags_help: separat per comas
1326       title: Editant traça %{name}
1327       uploaded_at: "Pujat a:"
1328       visibility: "Visibilitat:"
1329       visibility_help: Què vol dir això?
1330     list: 
1331       public_traces: Traces GPS públiques
1332       public_traces_from: Públics traces GPS de %{user}
1333       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1334       your_traces: Les teves traces GPS
1335     make_public: 
1336       made_public: Water fet públic
1337     no_such_user: 
1338       body: Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
1339       heading: No existeix l'usuari %{user}
1340       title: No existeix l`usuari
1341     offline: 
1342       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1343       message: Al GPX d'emmagatzematge i carregar sistema d'arxiu no està disponible actualment.
1344     offline_warning: 
1345       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1346     trace: 
1347       ago: fa %{time_in_words_ago}
1348       by: en
1349       count_points: "%{count} punts"
1350       edit: modificació
1351       edit_map: Edita el mapa
1352       identifiable: IDENTIFICABLE
1353       in: a
1354       map: mapa
1355       more: mes
1356       pending: PENDENT
1357       private: PRIVAT
1358       public: PUBLIC
1359       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1360       trackable: RASTREABLE
1361       view_map: Visualitza el mapa
1362     trace_form: 
1363       description: "Descripció:"
1364       help: Ajuda
1365       tags: "Etiquetes:"
1366       tags_help: separat per comas
1367       upload_button: Pujar
1368       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1369       visibility: "Visibilitat:"
1370       visibility_help: què significa això?
1371     trace_header: 
1372       see_all_traces: Mostra totes les traces
1373       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1374       traces_waiting: Vostè té %{count} traces d'espera per a carregar. Si us plau consideri espera per a aquests per acabar abans de pujar més, per tal de bloquejar la cua per a altres usuaris.
1375       upload_trace: Carregar una traça
1376     trace_optionals: 
1377       tags: Etiquetes
1378     trace_paging_nav: 
1379       next: Següent »
1380       previous: « Anterior
1381       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
1382     view: 
1383       delete_track: Elimina aquesta traça
1384       description: "Descripció:"
1385       download: baixada
1386       edit: modificació
1387       edit_track: Edita aquesta traça
1388       filename: "Nom del fitxer:"
1389       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1390       map: mapa
1391       none: Ningú
1392       owner: "Propietari:"
1393       pending: PENDENT
1394       points: "Punts:"
1395       start_coordinates: "coordenada de inici:"
1396       tags: "Etiquetes:"
1397       title: S'està mostrant la traça %{name}
1398       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1399       uploaded: "Pujat el:"
1400       visibility: "Visibilitat:"
1401     visibility: 
1402       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1403       private: Privat (només compartit com anònims, desordenada punts)
1404       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1405       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1406   user: 
1407     account: 
1408       contributor terms: 
1409         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1410         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1411         heading: "Termes de col·laboració:"
1412         link text: què és això?
1413         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1414         review link text: Si us plau, seguiu aquest enllaç a la seva conveniència de revisar i acceptar els termes de col. laborador nou.
1415       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1416       delete image: Suprimeix la imatge actual
1417       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1418       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1419       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comprovi el seu e-mail per a una nota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1420       home location: "Ubicació inicial:"
1421       image: "Imatge:"
1422       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1423       keep image: Conserva la imatge actual
1424       latitude: "Latitud:"
1425       longitude: "Longitud:"
1426       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1427       my settings: Preferències
1428       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1429       new image: Afegeix una imatge
1430       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1431       openid: 
1432         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1433         link text: què és això?
1434         openid: "OpenID:"
1435       preferred editor: "Editor preferit:"
1436       preferred languages: "Llengües preferents:"
1437       profile description: "Descripció del perfil:"
1438       public editing: 
1439         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1440         disabled link text: per què no es pot editar?
1441         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1442         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1443         enabled link text: què és això?
1444         heading: "Edició pública:"
1445       public editing note: 
1446         heading: Modificació pública
1447         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1448       replace image: Reemplaça la imatge actual
1449       return to profile: Torna al perfil
1450       save changes button: Desa els canvis
1451       title: Edita el compte
1452       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1453     confirm: 
1454       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1455       before you start: Sabem que vostè està probablement en una pressa per començar a mapatge, però abans de fer que t'agradaria omplir una mica més informació sobre si mateix en el formulari a continuació.
1456       button: Confirma
1457       heading: Confirmar un compte d'usuari
1458       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el seu compte.
1459       reconfirm: Si ha estat una estona ja que s'inscrivia podria necessitar <a href="%{reconfirm}">enviar-se un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1460       success: Confirmar el seu compte, gràcies per registrar-te!
1461       unknown token: Aquesta mostra no sembla que hi ha.
1462     confirm_email: 
1463       button: Confirma
1464       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1465       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1466       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1467       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1468     confirm_resend: 
1469       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1470       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com vostè confirmar el seu compte es podrà aconseguir d'assignació.<br><br>Si utilitzeu un sistema que envia les sol·licituds de confirmació llavors si us plau fer segur whitelist webmaster@openstreetmap.org com som capaços de respondre a qualsevol sol·licituds de confirmació.
1471     filter: 
1472       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1473     go_public: 
1474       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
1475     list: 
1476       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1477       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1478       heading: Usuaris
1479       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1480       showing: 
1481         one: "mostrant pàgina %{page} (%{first_item} de %{elements}) "
1482         other: Mostrant pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{elements})
1483       summary: "%{name} creat a partir de %{direcciónIP} el %{data}"
1484       summary_no_ip: "%{name} creat el %{data}"
1485       title: Usuaris
1486     login: 
1487       account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
1488       account not active: Ho sentim, el teu compte encara no està actiu.<br>Si us plau utilitzi l'enllaç a l'e-mail de confirmació de compte d'activar el seu compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1489       auth failure: Ho sentim, no pot registrar en amb els detalls.
1490       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1491       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1492       heading: Accés
1493       login_button: Accés
1494       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1495       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1496       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Esbrinar més sobre el canvi de llicència futura de OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">traduccions</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">discussió</a>)
1497       notice_terms: "L'OpenStreetMap farà servir una altra llicència a partir de l'1 d'abril de 2012. És tan oberta com l'actual, però els seus detalls legals s'adeqüen millor a la nostra base de dades de mapes.\nEns agradaria conservar les vostres contribucions a l'OpenStreetMap, però només podem fer-ho si esteu d'acord en distribuir-les sota la llicència nova. Sinó, no podem fer altra cosa que suprimir-les de la base de dades.<br /><br />Inicieu una sessió i dediqueu uns pocs segons a revisar-ho i acceptar els nous termes. Moltes gràcies!"
1498       openid: "%{logo} OpenID:"
1499       openid invalid: Ho sentim, el seu OpenID sembla ser no vàlida
1500       openid missing provider: Ho sento, podria no en contacte amb el seu proveïdor d'OpenID
1501       openid_logo_alt: Connecti's amb un OpenID
1502       openid_providers: 
1503         aol: 
1504           alt: Connecti's amb un AOL OpenID
1505           title: Connecti's amb AOL
1506         google: 
1507           alt: Connecti's amb un OpenID de Google
1508           title: Connecti's amb Google
1509         myopenid: 
1510           alt: Connecti's amb un myOpenID OpenID
1511           title: Connecti's amb myOpenID
1512         openid: 
1513           alt: Connecti's amb un URL d'OpenID
1514           title: Connecti's amb OpenID
1515         wordpress: 
1516           alt: Connecti's amb un Wordpress OpenID
1517           title: Connecti's amb Wordpress
1518         yahoo: 
1519           alt: Connecti's amb un OpenID Yahoo
1520           title: Connecti's amb Yahoo
1521       password: "Contrasenya:"
1522       register now: Registreu-vos-hi ara
1523       remember: "Recorda'm:"
1524       title: Accés
1525       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1526       with openid: "Alternativament, si us plau utilitzi el seu OpenID per connectar-se:"
1527       with username: "Ja teniu un compte de OpenStreetMap? Si us plau connecti's amb el seu nom d'usuari i contrasenya:"
1528     logout: 
1529       heading: Finalitza la sessió d'OpenStreetMap
1530       logout_button: Finalitza la sessió
1531       title: Finalitza la sessió
1532     lost_password: 
1533       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1534       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1535       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1536       new password button: Restableix la contrasenya
1537       notice email cannot find: Podria no trobar que l'e-mail adreçar, ho sento.
1538       notice email on way: Trist que perdia:-(però un correu electrònic està en camí així pot restaurar això aviat.
1539       title: contrasenya perduda
1540     make_friend: 
1541       already_a_friend: Que ja són amics amb %{name}.
1542       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1543       success: "%{name} ara és el vostre amic."
1544     new: 
1545       confirm email address: "Confirmar adreça de correu electrònic:"
1546       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1547       contact_webmaster: Si us plau, contactar amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> per organitzar un compte de ser creat - anem a provar i tractar amb la sol. licitud tan aviat com sigui possible.
1548       continue: Continua
1549       display name: "Nom en pantalla:"
1550       display name description: El vostre usuari mostrat públicament. Això pot canviar més tard en les preferències.
1551       email address: "Adreça de correu:"
1552       fill_form: Ompli el formulari i us enviarem un correu electrònic ràpid per activar el seu compte.
1553       flash create success message: Gràcies per registrar-se. Hem enviat un bitllet de confirmació a %{email} i tan aviat com vostè confirmar el seu compte es podrà aconseguir d'assignació.<br><br>Si utilitzeu un sistema que envia les sol·licituds de confirmació llavors si us plau fer segur whitelist webmaster@openstreetmap.org com som capaços de respondre a qualsevol sol·licituds de confirmació.
1554       heading: Crea un compte d'usuari
1555       license_agreement: Quan vostè confirmar el seu compte necessita estar d'acord amb els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col. laborador</a>.
1556       no_auto_account_create: Per desgràcia no som actualment capaços de crear un compte per a vostè automàticament.
1557       not displayed publicly: No mostraran públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1558       openid: "%{logo} OpenID:"
1559       openid association: "<p>El seu OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nous a OpenStreetMap, si us plau, crear un compte nou utilitzant el formulari a continuació.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, es pot connectar al seu compte\n    utilitzant el seu nom d'usuari i contrasenya i llavors associat el compte\n    amb el seu OpenID en les seves escenes d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1560       openid no password: Amb OpenID una contrasenya no és necessària, però algunes eines extres o servidor pot encara necessita un.
1561       password: "Contrasenya:"
1562       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1563       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1564       title: Crear compte
1565       use openid: Alternativament, utilitzi %{logo} OpenID per connectar-se
1566     no_such_user: 
1567       body: Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
1568       heading: No existeix l'usuari %{user}
1569       title: No existeix aquest usuari
1570     popup: 
1571       friend: Amic
1572       nearby mapper: L'Assignador proper
1573       your location: La vostra ubicació
1574     remove_friend: 
1575       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1576       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1577     reset_password: 
1578       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1579       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1580       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1581       heading: Restablir la contrasenya per %{user}
1582       password: "Contrasenya:"
1583       reset: Restableix la contrasenya
1584       title: Restablir la contrasenya
1585     set_home: 
1586       flash success: Localització de casa desat correctament
1587     suspended: 
1588       body: "<p>\n  Ho sentim, el seu compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si vostè desitja discutir això.\n</p>"
1589       heading: Compte suspès
1590       title: Compte suspès
1591       webmaster: per a administradors web
1592     terms: 
1593       agree: D'acord
1594       consider_pd: A més de l'acord de dalt, que considero el meu contribucions d'estar en el domini públic
1595       consider_pd_why: què és això?
1596       decline: Declinar
1597       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1598       heading: Termes de col. laborador
1599       legale_names: 
1600         france: França
1601         italy: Itàlia
1602         rest_of_world: Resta del món
1603       legale_select: "Si us plau seleccioni el seu país de residència:"
1604       read and accept: Si us plau llegeixi l'acord de sota i premeu el botó d'acord per confirmar que vostè accepta els termes d'aquest acord per les seves contribucions existents i futures.
1605       title: Termes de col. laborador
1606       you need to accept or decline: Si us plau, llegiu i llavors acceptar o disminució de les condicions de col. laborador nou per continuar.
1607     view: 
1608       activate_user: activa aquest usuari
1609       add as friend: afegeix com a amic
1610       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1611       block_history: mostra els blocs rebuts
1612       blocks by me: blocs per mi
1613       blocks on me: blocs en mi
1614       confirm: Confirma
1615       confirm_user: confirma aquest usuari
1616       create_block: bloca aquest usuari
1617       created from: "Creat a partir de:"
1618       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1619       ct declined: Declinats
1620       ct status: "Termes del col·laborador:"
1621       ct undecided: No decidit
1622       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1623       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1624       description: Descripció
1625       diary: diari
1626       edits: modificacions
1627       email address: "Adreça de correu:"
1628       friends_changesets: Navega per tots els conjunts de canvis dels vostres amics
1629       friends_diaries: Navega totes les entrades de diari dels amics
1630       hide_user: amagar aquest usuari
1631       if set location: Si establiu la vostra ubicació, un mapa força i matèria es mostrarà aquí. Podeu configurar la vostra ubicació de casa a la seva pàgina %{settings_link}.
1632       km away: "%{count}km de distància"
1633       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1634       m away: "%{count}m de distància"
1635       mapper since: "Mapejant des de:"
1636       moderator_history: mostra els blocs donats
1637       my diary: el meu diari
1638       my edits: les meves edicions
1639       my settings: les meves preferències
1640       my traces: les meves traces
1641       nearby users: Altres usuaris propers
1642       nearby_changesets: Navega tots els conjunts de canvis dels usuaris propers
1643       nearby_diaries: Navega totes les entrades de diari dels usuaris propers
1644       new diary entry: Nova entrada del diari
1645       no friends: No has afegit cap amics encara.
1646       no nearby users: Hi ha altres usuaris que admetre a Cartografia prop encara.
1647       oauth settings: configuració OAuth
1648       remove as friend: elimina com a amic
1649       role: 
1650         administrator: Aquest usuari és administrador
1651         grant: 
1652           administrator: Concedir accés d'administrador
1653           moderator: Concedir accés de moderador
1654         moderator: Aquest usuari és moderador
1655         revoke: 
1656           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1657           moderator: Revocar l'accés de moderador
1658       send message: envia el missatge
1659       settings_link_text: preferències
1660       spam score: "Spam Puntuació:"
1661       status: "Estat:"
1662       traces: traces
1663       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1664       user location: Ubicació de l'usuari
1665       your friends: Els vostres amics
1666   user_block: 
1667     blocks_by: 
1668       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1669       heading: Llista de blocs %{name}
1670       title: Blocs %{name}
1671     blocks_on: 
1672       empty: "%{name} no ha estat bloquejat encara."
1673       heading: Llista de quadres a %{name}
1674       title: Blocs en %{name}
1675     create: 
1676       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1677       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1678       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1679     edit: 
1680       back: Mostra tots els blocs
1681       heading: Bloc d'edició en %{name}
1682       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1683       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1684       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1685       show: Mostra el bloc
1686       submit: Bloc d'Actualització
1687       title: Bloc d'edició en %{name}
1688     filter: 
1689       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1690       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1691       not_a_moderator: Vostè necessita ser un moderador per dur a terme aquesta acció.
1692     helper: 
1693       time_future: Finalitza en %{time}.
1694       time_past: Va acabar fa %{time}.
1695       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1696     index: 
1697       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1698       heading: Llista de quadres de l'usuari
1699       title: Blocs de l'usuari
1700     model: 
1701       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1702       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1703     new: 
1704       back: Veure tots els blocs
1705       heading: Creació de bloc %{name}
1706       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1707       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API.
1708       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, estigui tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant tant detall com sigui possible sobre la situació, recordant que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de comuns.
1709       submit: Crear bloc
1710       title: Creació de bloc %{name}
1711       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'atures.
1712       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1713     not_found: 
1714       back: Torna a l'índex
1715       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1716     partial: 
1717       confirm: N'esteu segur?
1718       creator_name: Creador
1719       display_name: S'ha blocat l'usuari
1720       edit: Modifica
1721       not_revoked: (no revocat)
1722       reason: Motiu del blocatge
1723       revoke: Revoca!
1724       revoker_name: Revocat per
1725       show: Mostra
1726       status: Estat
1727     period: 
1728       one: 1 hora
1729       other: "%{count} hores"
1730     revoke: 
1731       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1732       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
1733       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
1734       past: Aquest bloc va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
1735       revoke: Revoca!
1736       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
1737       title: Revocació de bloc en %{block_on}
1738     show: 
1739       back: Mostra tots els blocs
1740       confirm: N'esteu segur?
1741       edit: Edició
1742       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1743       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
1744       reason: "Motiu del blocatge:"
1745       revoke: Revoca-ho!
1746       revoker: "Revoker:"
1747       show: Mostra
1748       status: Estat
1749       time_future: Finalitza en %{time}
1750       time_past: Va acabar %{time} fa
1751       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1752     update: 
1753       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
1754       success: Bloc d'actualització.
1755   user_role: 
1756     filter: 
1757       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
1758       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
1759       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
1760       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
1761     grant: 
1762       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{paper}" a l'usuari "%{name}"?
1763       confirm: Confirma
1764       fail: Podria concedeix paper "%{paper}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1765       heading: Confirmi la concessió de rol
1766       title: Confirmi la concessió de rol
1767     revoke: 
1768       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
1769       confirm: Confirma
1770       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{paper}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1771       heading: Confirmar revocació de rol
1772       title: Confirmar revocació de rol