Rework the pagination of the trace list to avoid having to count
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Lesny skriatok
5 # Author: Rudko
6 # Author: Vladolc
7 sk: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_entry: 
11         language: Jazyk
12         latitude: Zem. šírka
13         longitude: Zem. dĺžka
14         user: Užívateľ
15       friend: 
16         friend: Priateľ
17         user: Užívateľ
18       message: 
19         sender: Odosielateľ
20       trace: 
21         description: Popis
22         latitude: Zem. šírka
23         longitude: Zem. dĺžka
24         name: Meno
25         public: Verejné
26         size: Veľkosť
27         user: Užívateľ
28         visible: Viditeľný
29       user: 
30         active: Aktívny
31         description: Popis
32         email: E-mail
33         languages: Jazyky
34         pass_crypt: Heslo
35     models: 
36       friend: Priateľ
37       language: Jazyk
38       message: Správa
39       node: Uzol
40       node_tag: Tag uzlu
41       old_node: Starý uzol
42       old_relation_member: Starý člen relácie
43       old_way_node: Starý uzol cesty
44       session: Relácia
45       user: Užívateľ
46       way: Cesta
47       way_node: Uzol cesty
48   browse: 
49     changeset: 
50       changeset: "Súbor zmien:  {{id}}"
51       changesetxml: Súbor zmien XML
52       download: Stiahnuť {{changeset_xml_link}} alebo {{osmchange_xml_link}}
53       feed: 
54         title: Súbor zmien {{id}}
55         title_comment: Súbor zmien {{id}} - {{comment}}
56       osmchangexml: osmZmena XML
57       title: Súbor zmien
58     changeset_details: 
59       belongs_to: "Patrí k:"
60       bounding_box: "Rozsah:"
61       box: rám
62       closed_at: "Zatvorené o:"
63       created_at: "Vytvorené o:"
64       has_nodes: 
65         one: "Obsahuje nasledujúci {{count}} uzol:"
66         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} uzly:"
67       has_relations: 
68         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} reláciu:"
69         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} relácie:"
70       has_ways: 
71         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} cestu:"
72         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} cesty:"
73       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
74       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
75     changeset_navigation: 
76       all: 
77         next_tooltip: Nasledujúci súbor zmien
78         prev_tooltip: Predchádzajúci súbor zmien
79       user: 
80         name_tooltip: Zobraziť úpravy od {{user}}
81         next_tooltip: Ďalšia úprava od {{user}}
82         prev_tooltip: Predošlá úprava od {{user}}
83     common_details: 
84       changeset_comment: "Komentár:"
85       edited_at: "Upravené o:"
86       edited_by: "Upravené od:"
87       in_changeset: "V súbore zmien:"
88       version: "Verzia:"
89     containing_relation: 
90       entry: Relácia {{relation_name}}
91       entry_role: Relácia {{relation_name}} (ako {{relation_role}})
92     map: 
93       deleted: Zmazané
94       larger: 
95         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
96         node: Zobraziť uzol na väčšej mape
97         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
98         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
99       loading: Nahrávanie...
100     node: 
101       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
102       download_xml: Stiahnuť XML
103       edit: upraviť
104       node: Uzol
105       node_title: "Uzol: {{node_name}}"
106       view_history: zobraziť históriu
107     node_details: 
108       coordinates: "Súradnice:"
109       part_of: "Časť z:"
110     node_history: 
111       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
112       download_xml: Stiahnuť XML
113       node_history: História Uzla
114       node_history_title: "História Uzla: {{node_name}}"
115       view_details: zobraziť detaily
116     not_found: 
117       sorry: Prepáčte, {{type}} s id {{id}} nebolo možné nájsť.
118       type: 
119         changeset: počet zmien
120         node: uzol
121         relation: relácia
122         way: cesta
123     paging_nav: 
124       of: z
125       showing_page: Zobrazovanie stránky
126     relation: 
127       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_history_link}}"
128       download_xml: Stiahnuť XML
129       relation: Relácia
130       relation_title: "Relácia: {{relation_name}}"
131       view_history: zobraziť históriu
132     relation_details: 
133       members: "Členovia:"
134       part_of: "Časť z:"
135     relation_history: 
136       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
137       download_xml: Stiahnuť XML
138       relation_history: História Relácie
139       relation_history_title: "História Relácií: {{relation_name}}"
140       view_details: zobraziť detaily
141     relation_member: 
142       entry_role: "{{type}} {{name}} ako {{role}}"
143       type: 
144         node: Uzol
145         relation: Relácia
146         way: Cesta
147     start: 
148       manually_select: Ručne vybrať rôznu oblasť
149       view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
150     start_rjs: 
151       data_frame_title: Dáta
152       data_layer_name: Dáta
153       details: Detaily
154       drag_a_box: Natiahnuť na mape rám pre výber oblasti
155       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o  [[timestamp]]
156       history_for_feature: História pre [[feature]]
157       load_data: Nahrať Dáta
158       loaded_an_area_with_num_features: "Nahrali ste oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Vo všeobecnosti majú niektoré prehliadače problém so zobrazením takéhoto množstva dát. Prehliadače spravidla najlepšie zobrazujú menej než 100 zložiek naraz: každý iný postup spomaluje/blokuje Váš prehliadač. Pokiaľ ste si istý, že chcete zobraziť nasledujúce dáta, môžte tak urobiť tým, že kliknete na tlačidlo poniže."
159       loading: Nahrávanie...
160       manually_select: Zvoliť odlišnú oblasť manuálne
161       object_list: 
162         api: Priniesť túto oblasť z API
163         back: Zobraziť zoznam objektov
164         details: Detaily
165         heading: Zoznam objektov
166         history: 
167           type: 
168             node: Uzol [[id]]
169             way: Cesta [[id]]
170         selected: 
171           type: 
172             node: Uzol [[id]]
173             way: Cesta [[id]]
174         type: 
175           node: Uzol
176           way: Cesta
177       private_user: anonymný používateľ
178       show_history: Zobraziť Históriu
179       unable_to_load_size: "Nebolo možné nahrať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (musí byť menšia ako {{max_bbox_size}})"
180       wait: Čakajte...
181       zoom_or_select: Priblížiť alebo zvoliť oblasť na mape na zobrazenie
182     tag_details: 
183       tags: "Tagy:"
184     timeout: 
185       type: 
186         node: uzol
187     way: 
188       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
189       download_xml: Stiahnuť XML
190       edit: upraviť
191       view_history: zobraziť históriu
192       way: Cesta
193       way_title: "Cesta: {{way_name}}"
194     way_details: 
195       also_part_of: 
196         one: tiež časťou cesty {{related_ways}}
197         other: tiež časťou ciest {{related_ways}}
198       nodes: "Uzly:"
199       part_of: "Časť z:"
200     way_history: 
201       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
202       download_xml: Stiahnuť XML
203       view_details: zobraziť detaily
204       way_history: História Cesty
205       way_history_title: "História Cesty: {{way_name}}"
206   changeset: 
207     changesets: 
208       area: Oblasť
209       comment: Komentár
210       id: ID
211       saved_at: Uložené
212       user: Používateľ
213   diary_entry: 
214     edit: 
215       language: "Jazyk:"
216       save_button: Uložiť
217       subject: "Predmet:"
218       use_map_link: použiť mapu
219     view: 
220       leave_a_comment: Zanechať komentár
221       save_button: Uložiť
222   export: 
223     start: 
224       add_marker: Pridať marker na mapu
225       area_to_export: Oblasť pre Export
226       export_button: Export
227       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
228       format: Format
229       format_to_export: Formát pre Export
230       image_size: Veľkosť Obrazu
231       latitude: "Zem.šírka:"
232       licence: Licencia
233       longitude: "Dĺžka:"
234       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
235       mapnik_image: Zobrazenie Mapnik
236       max: max
237       options: Možnosti
238       osmarender_image: Zobrazenie Osmarender
239       output: Výstup
240       scale: Mierka
241     start_rjs: 
242       add_marker: Pridať marker na mapu
243       change_marker: Zmena polohy markera
244       click_add_marker: Kliknite na mapu, pre pridanie markera
245       export: Export
246       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
247       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
248   geocoder: 
249     description: 
250       types: 
251         cities: Veľkomestá
252         places: Miesta
253         towns: Mestá
254     direction: 
255       east: východ
256       north: sever
257       north_east: severovýchod
258       north_west: severozápad
259       south: juh
260       south_east: juhovýchod
261       south_west: johozápad
262       west: západ
263     results: 
264       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
265     search_osm_nominatim: 
266       prefix: 
267         amenity: 
268           airport: Letisko
269           arts_centre: Kultúrne stredisko
270           atm: Bankomat
271           bank: Banka
272           bar: Bar
273           bench: Lavička
274           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
275           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
276           brothel: Nevestinec
277           bus_station: Autobusová stanica
278           cafe: Kaviareň
279           casino: Kasíno
280           cinema: Kino
281           clinic: Poliklinika
282           club: Klub
283           college: Vysoká škola
284           community_centre: Kultúrne stredisko
285           courthouse: Súd
286           crematorium: Krematórium
287           dentist: Zubár
288           dormitory: Študentský domov
289           drinking_water: Pitná voda
290           driving_school: Autoškola
291           embassy: Veľvyslanectvo
292           emergency_phone: Núdzový telefón
293           fast_food: Rýchle občerstvenie
294           ferry_terminal: Terminál trajektu
295           fire_station: Požiarna stanica
296           fountain: Fontána
297           fuel: Benzínová pumpa
298           grave_yard: Cintorín
299           hotel: Hotel
300           hunting_stand: Poľovnícky posed
301           ice_cream: Zmrzlina
302           kindergarten: Materská škola
303           library: Knižnica
304           marketplace: Tržnica
305           mountain_rescue: Horská služba
306           nightclub: 'Nočný klub'
307           nursery: Jasle
308           nursing_home: Sanatórium
309           park: Park
310           parking: Parkovisko
311           pharmacy: lekáreň
312           place_of_worship: Kostol
313           police: Polícia
314           post_box: Poštová schránka
315           post_office: Pošta
316           preschool: Škôlka
317           prison: Väzenie
318           pub: Krčma
319           public_building: Verejná budova
320           restaurant: Reštaurácia
321           retirement_home: Domov dôchodcov
322           sauna: Sauna
323           school: Škola
324           shelter: Altánok
325           shop: Obchod
326           social_club: Spoločenský klub
327           studio: Ateliér
328           supermarket: Supermarket
329           taxi: Taxi
330           telephone: Verejný telefón
331           theatre: Divadlo
332           toilets: WC
333           townhall: Radnica
334           vending_machine: Predajný automat
335           veterinary: Veterinárna ordinácia
336           youth_centre: Mládežnícke centrum
337         boundary: 
338           administrative: Administratívne hranice
339         building: 
340           apartments: Bytový dom
341           chapel: Kaplnka
342           church: Kostol,cirkev
343           city_hall: Radnica,magistrát
344           dormitory: Študentský domov
345           farm: Hospodárska budova
346           flats: Byty
347           garage: Garáž
348           hall: Sála
349           hotel: Hotel
350           house: Dom
351           office: Administratívna budova
352           public: Verejná budova
353           school: Škola
354           shop: Obchod
355           stadium: Štadión
356           store: Obchod
357           terrace: Radová zástavba
358           tower: Veža
359           train_station: Železničná stanica
360           "yes": Budova
361         highway: 
362           bridleway: Cesta pre kone
363           bus_guideway: Bus so sprievodcom
364           bus_stop: Zastávka autobusu
365           cycleway: Cyklistický chodník
366           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
367           footway: Chodník
368           ford: Brod
369           gate: Brána
370           minor: Vedľajšia cesta
371           motorway: Diaľnica
372           motorway_link: Diaľnica
373           pedestrian: Chodník pre chodcov
374           primary: Cesta I. triedy
375           primary_link: Cesta I. triedy
376           secondary: Cesta II. triedy
377           secondary_link: Cesta II. triedy
378           steps: Schody
379           tertiary: Cesta III. triedy
380           track: Nespevnené cesty
381           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
382           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
383           unclassified: Neklasifikovaná cesta
384         historic: 
385           archaeological_site: Archeologické nálezisko
386           battlefield: Bojisko
387           boundary_stone: Hraničný kameň
388           building: Budova
389           castle: Hrad
390           church: Kostol
391           house: Dom
392           manor: Šľachtické sídlo
393           memorial: Pomník
394           mine: Baňa
395           monument: Pamätník
396           museum: Múzeum
397           ruins: Ruina
398           tower: Veža
399           wayside_cross: Božie muky
400           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
401           wreck: Zrúcanina
402         landuse: 
403           cemetery: Cintorín
404           commercial: Obchodná štvrť
405           farm: Farma
406           forest: Les
407           grass: Tráva
408           industrial: Priemyslová oblasť
409           meadow: Lúka
410           military: Vojenský priestor
411           mine: Baňa
412           nature_reserve: Prírodná rezervácia
413           park: Park
414           piste: Zjazdovka
415           quarry: Lom
416           village_green: Verejná zeleň
417           vineyard: Vinica
418           wetland: Mokrina
419           wood: Drevo
420         leisure: 
421           common: Verejné priestranstvo
422           fishing: Rybolov(športový)
423           garden: Záhrada
424           golf_course: Golfové ihrisko
425           ice_rink: Umelé klzisko
426           marina: Prístav pre jachty
427           miniature_golf: Mini golf
428           nature_reserve: Prírodná Rezervácia
429           park: Park
430           pitch: Športové ihrisko
431           playground: Detské ihrisko
432           recreation_ground: Rekreačná oblasť
433           slipway: Lodný sklz
434           sports_centre: Športové stredisko
435           stadium: Štadión
436           swimming_pool: Plaváreň
437           track: Bežecká dráha
438           water_park: Vodný Park
439         natural: 
440           bay: Zátoka,Záliv
441           beach: Pláž
442           cape: Mys
443           cave_entrance: Vstup do jaskyne
444           channel: Kanál
445           cliff: Útes, kamenná stena
446           coastline: Pobrežie
447           crater: Kráter
448           fell: Horská pastvina
449           fjord: Fjord
450           geyser: Gejzír
451           glacier: Ľadovec
452           heath: Vresovisko
453           hill: Kopec
454           island: Ostrov
455           marsh: Bažina
456           moor: Močiar
457           mud: Bahno
458           peak: Vrchol
459           reef: Bradlo, Skalisko
460           ridge: Hrebeň
461           river: Rieka
462           rock: Skala
463           scree: Sutina
464           scrub: Rúbanisko
465           shoal: Plytčina
466           spring: Prameň
467           strait: Úžina
468           tree: Strom
469           valley: Dolina
470           volcano: Sopka
471           water: Voda
472           wetland: Mokrina
473           wetlands: Mokrina
474           wood: Les
475         place: 
476           airport: Letisko
477           city: Mesto nad 100 tis.
478           country: Štát
479           county: Okres
480           farm: Farma
481           hamlet: Osada do 200
482           house: Budova
483           houses: Budovy
484           island: Ostrov
485           islet: Ostrovček
486           locality: Oblasť
487           moor: Močiar
488           municipality: Obecný úrad
489           postcode: PSČ
490           region: Región
491           sea: More
492           state: Štát
493           suburb: Mestský obvod
494           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
495           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
496           village: Obec 200-10 tis.
497         railway: 
498           abandoned: Opustená železnica
499           disused: Nepoužívaná železnica
500           funicular: Lanová dráha
501           halt: Zastávka vlaku
502           historic_station: Zastávka historickej železnice
503           junction: Železničný uzol
504           level_crossing: Železničný prejazd
505           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
506           spur: Železničná vlečka
507           station: Železničná stanica
508           subway: Stanica metra
509           subway_entrance: Vchod do metra
510           tram: Električka
511           tram_stop: Zastávka električky
512           yard: Železničné depo
513         shop: 
514           apparel: Odevy
515           art: Obchod s umením
516           bakery: Pekáreň
517           beauty: Salón krásy
518           beverages: Občerstvenie
519           bicycle: Obchod s bicylkami
520           books: Kníhkupectvo
521           butcher: Mäsiarstvo
522           car_parts: Mototechna
523           car_repair: Autoservis
524           charity: Charitatívny obchod
525           clothes: Obchod s konfekciou
526           computer: Obchod s počítačmi
527           confectionery: Cukráreň
528           department_store: Obchodný dom
529           doityourself: Urob si sám
530           dry_cleaning: Chemická čistiareň
531           electronics: Elektro
532           estate_agent: Realitná kancelária
533           fish: Obchod s rybami
534           florist: Kvetinárstvo
535           furniture: Nábytok
536           gallery: Galéria
537           garden_centre: Záhradnícke centrum
538           general: Zmiešaný tovar
539           gift: Suveníry
540           greengrocer: Obchod so zeleninou
541           grocery: Potraviny
542           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
543           hardware: Železiarstvo
544           insurance: Poisťovňa
545           jewelry: Zlatníctvo
546           laundry: Práčovňa
547           mall: Pešia zóna
548           music: Hudobniny
549           organic: Obchod so zdravou výživou
550           pet: Chovprodukt
551           salon: Salón
552           shoes: Obuva
553           sports: Športový obchod
554           stationery: Papierníctvo
555           toys: Hračkárstvo
556           travel_agency: Cestovná kancelária
557         tourism: 
558           alpine_hut: Vysokohorská chata
559           artwork: Umelecké dielo
560           attraction: Atrakcia
561           bed_and_breakfast: Posteľ a Raňajky
562           cabin: Malá chata
563           camp_site: Kemping
564           caravan_site: Autokemping
565           chalet: Veľká chata
566           guest_house: Penzión
567           hostel: Ubytovňa,Internát
568           hotel: Hotel
569           information: Informácie
570           lean_to: Prístrešok
571           motel: Motel
572           museum: Múzeum
573           picnic_site: Výletné miesto
574           theme_park: Zábavný park
575           valley: Údolie
576           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
577           zoo: Zoo
578         waterway: 
579           boatyard: Lodenica
580           canal: Kanál
581           dam: Priehrada,hrádza
582           ditch: Priekopa
583           dock: Dok
584           drain: Odvodňovací kanál
585           mineral_spring: Minerálny prameň
586           mooring: Kotvisko
587           river: Rieka
588           stream: Potok
589           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
590           waterfall: Vodopád
591           weir: Splav
592   javascripts: 
593     map: 
594       base: 
595         cycle_map: Cyklomapa
596   layouts: 
597     edit: Upraviť
598     edit_tooltip: Upravovať mapy
599     export: Export
600     help_wiki: Pomocník &amp; Wiki
601     history: História
602     home: domov
603     inbox: správy ({{count}})
604     log_in: prihlásiť sa
605     logo: 
606       alt_text: Logo OpenStreetMap
607     logout: odhlásiť
608     logout_tooltip: Odhlásiť
609     shop: Obchod
610     sign_up: zaregistrovať sa
611     sign_up_tooltip: Vytvorte si účet pre úpravy
612     view: Zobraziť
613     view_tooltip: Zobraziť mapy
614     welcome_user: Vitajte, {{user_link}}
615     welcome_user_link_tooltip: Vaša užívateľská stránka
616   map: 
617     coordinates: "Koordináty:"
618     edit: Upraviť
619     view: Zobraziť
620   message: 
621     delete: 
622       deleted: Správa vymazaná
623     inbox: 
624       from: Od
625     message_summary: 
626       delete_button: Zmazať
627       read_button: Označiť ako prečítané
628       reply_button: Odpovedať
629       unread_button: Označiť ako neprečítané
630     new: 
631       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
632       message_sent: Správa odoslaná
633       send_button: Odoslať
634       send_message_to: Poslať novú správu užívateľovi {{name}}
635       subject: Predmet
636     outbox: 
637       date: Dátum
638       to: Komu
639     read: 
640       date: Dátum
641       from: Od
642       reply_button: Odpovedať
643       subject: Predmet
644       to: Komu
645     sent_message_summary: 
646       delete_button: Zmazať
647   notifier: 
648     diary_comment_notification: 
649       hi: Ahoj {{to_user}},
650     email_confirm: 
651       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
652     email_confirm_plain: 
653       greeting: Ahoj,
654     gpx_notification: 
655       greeting: Ahoj,
656     lost_password_html: 
657       greeting: Ahoj,
658     message_notification: 
659       hi: Ahoj {{to_user}},
660   oauth_clients: 
661     edit: 
662       submit: Upraviť
663     show: 
664       edit: Upraviť detaily
665   site: 
666     index: 
667       permalink: Trvalý odkaz
668       shortlink: Krátky odkaz
669     key: 
670       map_key: Legenda
671       table: 
672         entry: 
673           apron: 
674             - terminál
675           bridleway: Chodník pre kone
676           building: Významná budova
677           cable: 
678             - Lanovka
679             - sedačková lanovka
680           cemetery: Cintorín
681           centre: Športové centrum
682           commercial: Komerčná oblasť
683           common: 
684             - lúka
685           cycleway: Cyklotrasa
686           farm: Farma
687           footway: Chodník pre peších
688           forest: Les
689           heathland: Vresovisko
690           industrial: Priemyselná oblasť
691           lake: 
692             - Jazero
693             - nádrž
694           military: Vojenský priestor
695           motorway: Diaľnica
696           park: Park
697           pitch: Športové ihrisko
698           primary: Cesta prvej triedy
699           rail: Železnica
700           reserve: Prírodná rezervácia
701           resident: Obytná oblasť
702           retail: Nákupná oblasť
703           school: 
704             - Škola
705             - univerzita
706           secondary: Cesta druhej triedy
707           station: Železničná stanica
708           subway: Metro
709           summit: 
710             - Vrchol
711           tourist: Turistická atrakcia
712           track: Lesná, poľná cesta
713           tram: 
714             - električka
715         heading: Legenda pre z{{zoom_level}}
716     search: 
717       search: Vyhľadať
718       where_am_i: Kde som?
719     sidebar: 
720       close: Zavrieť
721   trace: 
722     create: 
723       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol nahratý a je očakávané vloženie do databázy. To bude spravidla trvať polhodinu až hodinu, a budete vyrozumený mailom po uskutočnení.
724       upload_trace: Nahrať GPS stopu
725     delete: 
726       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
727     edit: 
728       description: "Popis:"
729       download: stiahnuť
730       edit: upraviť
731       filename: "Názov súboru:"
732       heading: Úprava stopy {{name}}
733       map: mapa
734       owner: "Vlastník:"
735       points: "Body:"
736       save_button: Uložiť Zmeny
737       tags: "Tagy:"
738       title: Úprava stopy {{name}}
739       uploaded_at: "Nahrať na:"
740       visibility: "Vidieľnosť:"
741       visibility_help: čo má toto znamenať?
742     list: 
743       public_traces: Verejné GPS stopy
744       public_traces_from: Verejné GPS stopy od {{user}}
745       tagged_with: "  označený s {{tags}}"
746       your_traces: Vaše GPS stopy
747     make_public: 
748       made_public: Stopa urobená pre verejnosť
749     no_such_user: 
750       body: Prepáčte, nie je tu užívateľ s menom {{user}}. Prosím skontrolujte váš pravopis, alebo možno odkaz na ktorý ste klikli je chybný.
751       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
752     offline: 
753       message: Ukladací priestor GPX súborov a nahrávací systém je teraz neprístupný.
754     trace: 
755       ago: "{{time_in_words_ago}} pred"
756       by: od
757       count_points: "{{count}} body"
758       edit: upraviť
759       edit_map: Upraviť Mapu
760       in: v
761       map: mapa
762       more: viac
763       pending: NEVYRIEŠENÉ
764       private: SÚKROMNÉ
765       public: VEREJNÝ
766       trace_details: Zobraziť Detaily Stopy
767       view_map: Zobraziť Mapu
768     trace_form: 
769       description: Popis
770       help: Pomoc
771       tags: Tagy
772       upload_button: Nahrať
773       upload_gpx: Nahrať GPX Súbor
774       visibility: Viditeľnosť
775       visibility_help: čo toto znamená?
776     trace_header: 
777       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
778       see_just_your_traces: Zobraziť iba vaše stopy, alebo nahrať stopy
779       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
780       traces_waiting: Máte {{count}} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
781     trace_optionals: 
782       tags: Tagy
783     view: 
784       delete_track: Vymazať túto stopu
785       description: "Popis:"
786       download: stiahnuť
787       edit: upraviť
788       edit_track: Upraviť túto stopu
789       filename: "Názov súboru:"
790       heading: Sledovanie stopy {{name}}
791       map: mapa
792       none: Žiadne
793       owner: "Vlastník:"
794       pending: NEVYRIEŠENÉ
795       points: "Body:"
796       tags: "Tagy:"
797       title: Sledovanie stopy {{name}}
798       trace_not_found: Stopa nenajdené!
799       uploaded: "Nahraté na:"
800       visibility: "Viditeľnosť:"
801     visibility: 
802       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v obsahu stôp a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
803       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
804       public: Verejné (zobraziť v prehľade stopy a ako anonymné, neusporiadané body)
805       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
806   user: 
807     account: 
808       email never displayed publicly: (nezobrazovaný verejne)
809       flash update success: Informácie používateľa boli obnovené.
810       flash update success confirm needed: Užívateľské informácie boli úspešne aktualizované. Skontrolujte vašu emailovú adresu pre správu na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
811       home location: "Domáca poloha:"
812       latitude: "Zem. šírka:"
813       longitude: "Zem. dĺžka:"
814       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
815       my settings: Moje nastavenia
816       no home location: Nemáte zapísanú vašu domácu polohu.
817       preferred languages: "Prioritné jazyky:"
818       profile description: "Popis Profilu:"
819       public editing: 
820         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
821         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
822         enabled: Zapnutý. Neanonymný a môže upravovať dáta.
823         enabled link text: čo je toto?
824         heading: "Verejná úprava:"
825       public editing note: 
826         heading: Úprava pre verejnosť
827         text: Teraz upravujete ako anonymný a iný vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte iným kontaktovať vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od zmeny verzie 0.6 API, iba užívateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre patričnú verejnosť.</li><li>Tento dej sa nedá vrátiť späť a všetci nový užívatelia sú nastavený štandardne ako verejný.</li></ul>
828       return to profile: Návrat do profilu
829       save changes button: Uložiť Zmeny
830       title: Upraviť účet
831       update home location on click: Aktualizujem domácu polohu, keď kliknem na mapu?
832     confirm: 
833       button: Potvrdiť
834       failure: Užívateľský účet s týmito údajmi už bol založený.
835       heading: Potvrdiť používateľský účet
836       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
837       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
838     confirm_email: 
839       button: Potvrdiť
840       failure: Mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
841       heading: Potvrdiť zmenu emailovej adresy
842       press confirm button: Stlačte tlačítko potvrdiť dole na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
843       success: Potvrdením vašej emailovej adresy, ďakujeme za zapísanie sa!
844     filter: 
845       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
846     friend_map: 
847       nearby mapper: "Blízky mapovač: [[nearby_user]]"
848       your location: Vaša poloha
849     go_public: 
850       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
851     login: 
852       account not active: Prepáčte, vaš účet nie je ešte aktívne.<br /> Prosím kliknite na odkaz v maile potvrdzujúcom účet na aktivovanie vášho účtu.
853       auth failure: Prepáčte, nemohol som vás prihlásiť s týmito údajmi.
854       create_account: vytvoriť účet
855       email or username: "Emailová adresa alebo Meno používateľa:"
856       heading: Prihlásenie
857       login_button: Prihlásiť
858       lost password link: Stratili ste heslo?
859       password: "Heslo:"
860       please login: Prosím prihláste sa, alebo {{create_user_link}}.
861       title: Prihlásiť sa
862     lost_password: 
863       email address: "E-mailová Adresa:"
864       heading: Zabudli Ste Heslo?
865       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste použili pri prihlásení, pošleme vám odkaz na to aby ste mohli resetovať vaše heslo.
866       new password button: Resetnúť heslo
867       notice email cannot find: Nemôžem nájsť emailovú adresu, prepáčte.
868       notice email on way: Prepáčte stratili ste to :-( ale na ceste je mail, tak to čoskoro budete môcť resetovať.
869       title: Stratené heslo
870     make_friend: 
871       already_a_friend: Ste už priatelia s {{name}}.
872       failed: Prepáčte, neúspešné pridanie {{name}} ako priateľa.
873       success: "{{name}} je teraz váš priateľ."
874     new: 
875       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
876       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
877       display name: "Zobrazované meno:"
878       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
879       email address: "Emailová adresa:"
880       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
881       flash create success message: Užívateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Prosím všimnite si, že nie ste schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite prosím či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
882       heading: Vytvoriť užívateľský účet
883       license_agreement: Vytvorením účtu súhlasíte, že všetky údaje vami doplnené do Openstreetmap projektu budú (bez výhrady) licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">touto Creative Commons license (by-sa)</a>.
884       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
885       password: "Heslo:"
886       signup: Zaregistrovať sa
887       title: Vytvoriť účet
888     no_such_user: 
889       body: Prepáčte, užívateľ s týmto menom sa tu nenachádza {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno ste klikli na nesprávny odkaz.
890       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
891       title: Taký užívateľ nie je
892     remove_friend: 
893       not_a_friend: "{{name}} nie je nikto z vašich priateľov."
894       success: "{{name}} bol z vašich priateľov vymazaný."
895     reset_password: 
896       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
897       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
898       heading: Resetnúť heslo pre {{user}}
899       password: "Heslo:"
900       reset: Zmazať Heslo
901       title: Resetnúť heslo
902     set_home: 
903       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
904     view: 
905       activate_user: aktivovať tohto užívateľa
906       add as friend: pridať ako priateľa
907       add image: Pridať Obrázok
908       block_history: zobraziť prijaté položky
909       blocks on me: v mojom bloku
910       change your settings: zmeniť vaše nastavenia
911       confirm: Potvrdiť
912       create_block: blokovať tohto užívateľa
913       created from: "Vytvorené od:"
914       deactivate_user: deaktivovať tohto užívateľa
915       delete image: Zmazať obrázok
916       delete_user: vymazať tohto užívateľa
917       description: Popis
918       diary: denník
919       edits: úpravy
920       email address: "Emailová adresa:"
921       hide_user: skryť tohto užívateľa
922       if set location: Ak nastavíte vašu polohu, a pretty map and stuff sa objavý dole. Môžete nastaviť vašu domovskú polohu na vašej {{settings_link}} stránke.
923       km away: "{{count}}km vzdialený"
924       m away: "{{count}}m vzdialený"
925       mapper since: "Mapovač od:"
926       moderator_history: zobraziť zadaný blok
927       my diary: môj diár
928       my edits: moje úpravy
929       my settings: moje nastavenia
930       my traces: moje stopy
931       nearby users: "Blízky užívatelia:"
932       new diary entry: nový údaj denníka
933       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
934       no home location: Nebola nastavená domovská poloha.
935       remove as friend: odstrániť ako priateľa
936       role: 
937         administrator: Tento užívateľ je administrátor
938         grant: 
939           administrator: Povoliť prístup administrátora
940           moderator: Povoliť prístup moderátora
941         moderator: Tento užívateľ je moderátor
942         revoke: 
943           administrator: Zrušiť prístup administrátora
944           moderator: Zrušiť prístup moderátora
945       send message: poslať správu
946       settings_link_text: nastavenia
947       traces: stopy
948       unhide_user: odkryť tohto užívateľa
949       upload an image: Nahrať obrázok
950       user image heading: Obrázok používateľa
951       user location: Poloha užívateľa
952       your friends: Vaši priatelia
953   user_block: 
954     partial: 
955       edit: Upraviť
956       show: Zobraziť
957       status: Stav
958   user_role: 
959     filter: 
960       already_has_role: Užívateľ už má úlohu {{role}}.
961       doesnt_have_role: Užívateľ nemá úlohu {{role}}.
962       not_a_role: Reťazec `{{role}}' nemá platnú úlohu.
963       not_an_administrator: Iba administrátor môže pracovať so správou užívateľských funkcií, a vy nieste administrátor.
964     grant: 
965       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'?
966       confirm: Potvrdiť
967       fail: Nemôžem prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'. Prosím vybrať aby užívateľ a úloha boli obe oprávnené.
968       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
969       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
970     revoke: 
971       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'?
972       confirm: Potvrdiť
973       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'. Prosím skontrolujte aby užívateľ a úloha boli oprávnené.
974       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
975       title: Potvrdiť zrušenie funkcie