Fix interpolation errors
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Euriditi
5 # Author: GretaDoci
6 # Author: Kosovastar
7 # Author: Mdupont
8 # Author: MicroBoy
9 # Author: Mikullovci11
10 # Author: Nemo bis
11 # Author: Ruila
12 # Author: Techlik
13 # Author: Vinie007
14 # Author: 아라
15 ---
16 sq:
17   time:
18     formats:
19       friendly: '%e %B %Y te %H:%M'
20   activerecord:
21     models:
22       acl: Qasja në listën e kontrollit
23       changeset: Grupi i ndryshimeve
24       changeset_tag: Etiketa e grupit të ndryshimeve
25       country: Vendi
26       diary_comment: Koment ditari
27       diary_entry: Shënim në ditar
28       friend: Mik
29       language: Gjuha
30       message: Mesazh
31       node: Nyjë
32       node_tag: Etiketë nyje
33       notifier: Lajmëruesi
34       old_node: Nyjë e vjetër
35       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
36       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
37       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
38       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
39       old_way: Rrugë e vjetër
40       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
41       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
42       relation: Lidhje
43       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
44       relation_tag: Etiketë lidhjeje
45       session: Seancë
46       trace: Gjurmë
47       tracepoint: Pika e gjurmës
48       tracetag: Etiketa e gjurmës
49       user: Përdoruesi
50       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
51       user_token: Shenja e përdoruesit
52       way: Rruga
53       way_node: Nyja e rrugës
54       way_tag: Etiketa e rrugës
55     attributes:
56       diary_comment:
57         body: Trupi i mesazhit
58       diary_entry:
59         user: Përdoruesi
60         title: Titulli
61         latitude: Gjerësia gjeografike
62         longitude: Gjatësia gjeografike
63         language: Gjuha
64       friend:
65         user: Përdoruesi
66         friend: Mik
67       trace:
68         user: Përdoruesi
69         visible: I dukshëm
70         name: Emri
71         size: Madhësia
72         latitude: Gjerësia gjeografike
73         longitude: Gjatësia gjeografike
74         public: Publik
75         description: Përshkrimi
76       message:
77         sender: Dërguesi
78         title: Titulli
79         body: Trupi i mesazhit
80         recipient: Marrësi
81       user:
82         email: Emaili
83         active: Aktiv
84         display_name: Emër i dukshëm
85         description: Përshkrimi
86         languages: Gjuha
87         pass_crypt: Fjalëkalimi
88   printable_name:
89     with_version: '%{id}, v%{version}'
90   editor:
91     default: Default (momentalisht %{name})
92     potlatch:
93       name: Potlatch 1
94       description: Potlatch 1 (editor në shfletues)
95     id:
96       name: iD
97       description: iD (në redaktorin e shfletuesit)
98     potlatch2:
99       name: Potlatch 2
100       description: Potlatch 2 (në redaktorin e shfletuesit)
101     remote:
102       name: Kontrollë prej së largu
103       description: Kontrollë prej së largu (JOSM apo Merkaartor)
104   browse:
105     created: Krijuar
106     closed: Mbyllur
107     created_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
108     closed_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
109     created_by_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
110     deleted_by_html: Fshirë <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
111     edited_by_html: Redaktuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
112     closed_by_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
113     version: Versioni
114     in_changeset: Grupi i ndryshimeve
115     anonymous: Anonim
116     no_comment: pa koment
117     part_of: 'Pjesë e:'
118     download_xml: Shkarko në XML
119     view_history: Shiko historikun
120     view_details: Shiko detajet
121     location: Vendndodhja
122     changeset:
123       title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
124       belongs_to: Autori
125       node: Nyjet (%{count})
126       node_paginated: Nyjet (%{x}-%{y} nga %{count})
127       way: Mënyrat (%{count})
128       way_paginated: Mënyrat (%{x}-%{y} nga %{count})
129       relation: Marrëdhëniet (%{count})
130       relation_paginated: Marrëdhëniet (%{x}-%{y} nga %{count})
131       comment: Komentet (%{count})
132       hidden_commented_by: Koment i fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
133         më parë</abbr>
134       commented_by: Koment nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
135       changesetxml: Ndryshim en XML
136       osmchangexml: Ndrsyhim i OSM-s en XML
137       feed:
138         title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
139         title_comment: Grupi i ndryshimeve %{id} - %{comment}
140       join_discussion: Identifikohuni për t'iu bashkuar diskutimit
141       discussion: Diskutim
142     node:
143       title: 'Nyje: %{name}'
144       history_title: 'Historiati i nyjës: %{name}'
145     way:
146       title: 'Rruga: %{name}'
147       history_title: 'Historiati i rrugës: %{name}'
148       nodes: Nyjet
149       also_part_of:
150         other: një=pjesë e rrugës %{related_ways}
151     relation:
152       title: 'Lidhja: %{name}'
153       history_title: 'Historiati i lidhjes: %{name}'
154       members: Anëtarët
155     relation_member:
156       entry: '%{type} %{name}'
157       entry_role: '%{type} %{name} është si %{role}'
158       type:
159         node: Nyje
160         way: Rruga
161         relation: Lidhja
162     containing_relation:
163       entry: Lidhja %{relation_name}
164       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
165     not_found:
166       sorry: 'Na vjen keq, %{type} #%{id} nuk mund të gjendet.'
167       type:
168         node: nyjë
169         way: rrugë
170         relation: lidhje
171         changeset: grupi i ndryshimeve
172     timeout:
173       sorry: Na vjen keq, të dhënat për %{type} me id %{id}, morën shumë kohë për
174         tu tërhequr.
175       type:
176         node: nyjë
177         way: rrugë
178         relation: lidhje
179         changeset: grupi i ndryshimeve
180     redacted:
181       redaction: Redaktimi %{id}
182       message_html: Versioni %{version} i %{type} nuk mund të shfaqet pasiqë është
183         redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
184       type:
185         node: nyjë
186         way: rrugë
187         relation: lidhje
188     start_rjs:
189       feature_warning: Duke ngarkuar %{num_features} karakteristika, të cilat mund
190         ta bëjnë shfletuesin tuaj të ngadalshëm ose të pavëmendshëm. Jeni të sigurt
191         që dëshironi ti shfaqni këto të dhëna?
192       load_data: Ngarko të dhënat
193       loading: Duke ngarkuar...
194     tag_details:
195       tags: Etiketat
196       wiki_link:
197         key: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}
198         tag: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}=%{value}
199       wikidata_link: Artikulli %{page} në Wikidata
200       wikipedia_link: '%{page} artikulli nē Wikipedia'
201       telephone_link: Thirr %{phone_number}
202     note:
203       title: 'Shënim: %{id}'
204       new_note: Shënim i ri
205       description: Përshkrimi
206       open_title: 'Shënim i pazgjidhur #%{note_name}'
207       closed_title: 'Shënim i zgjidhur #%{note_name}'
208       hidden_title: 'Shënim i fshehur #%{note_name}'
209       open_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
210       open_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
211         më parë</abbr>
212       commented_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më
213         parë</abbr>
214       commented_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
215         më parë</abbr>
216       closed_by: Zgjidhur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
217       closed_by_anonymous: Zgjidhur nga person anonim <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
218         më parë</abbr>
219       reopened_by: Riaktivizuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
220         më parë</abbr>
221       reopened_by_anonymous: Riaktivizuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
222         më parë</abbr>
223       hidden_by: Fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
224     query:
225       title: Tiparet e pyetsorit
226       introduction: Kliko në hartë për të gjetur tipare në afërsi.
227       nearby: Tiparet në afërsi
228       enclosing: Tipare të bashkangjitura
229   changeset:
230     changeset_paging_nav:
231       showing_page: Faqe %{page}
232       next: Vazhdo »
233       previous: « Mëparshëm
234     changeset:
235       anonymous: Anonim
236       no_edits: (asnjë redaktim)
237       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
238     changesets:
239       id: ID
240       saved_at: Të ruajtura në
241       user: Përdoruesi
242       comment: Koment
243       area: Zona
244     list:
245       title: Grupi i ndryshimeve
246       title_user: Grupi i ndryshimeve të %{user}
247       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
248       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
249       empty: Nuk u gjet grupi i ndryshimeve.
250       empty_area: Nuk ka grupndryshime në këtë fushë.
251       empty_user: Nuk grupndryshime nga ky përdorues.
252       no_more: Nuk u gjetë më shum grupndryshime.
253       no_more_area: Nuk ka më grupndryshime në këtë fushë.
254       no_more_user: Nuk më grupndryshime nga ky përdorues.
255       load_more: Ngarko më shumë
256     timeout:
257       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua mori shumë kohë
258         për tu shkarkuar.
259   diary_entry:
260     new:
261       title: Shënim i ri në ditar
262     list:
263       title: Ditarët e përdoruesve
264       title_friends: Ditarët e miqve
265       title_nearby: Ditarët e përdoruesve këtu pranë
266       user_title: Ditari i %{user}
267       in_language_title: Shënimet në ditar në %{language}
268       new: Shë i ri në ditar
269       new_title: Shkruaj një shënim të ri në ditarin tënd
270       no_entries: Nuk ka shënime në ditar
271       recent_entries: 'Shënimet më të fundit në ditar:'
272       older_entries: Shënimet e vjetra
273       newer_entries: Shënimet e fundit
274     edit:
275       title: Redakto shënimin në ditar
276       subject: 'Titulli:'
277       body: 'Trupi i mesazhit:'
278       language: 'Gjuha:'
279       location: 'Lokacioni:'
280       latitude: 'Gjerësia gjeografike:'
281       longitude: 'Gjatësia gjeografike:'
282       use_map_link: përdor hartën
283       save_button: Ruaj
284       marker_text: Lokacioni i shënimit në ditar
285     view:
286       title: Ditari i %{user} | %{title}
287       user_title: Ditari i %{user}
288       leave_a_comment: Lëre ndonjë koment
289       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} për të lënë një koment'
290       login: Identifikohu
291       save_button: Ruaj
292     no_such_entry:
293       title: Nuk ka shënim të tillë në ditar
294       heading: 'Nuk ka shënim me id: %{id}'
295       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me këtë id %{id}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin
296         ose ndoshta linku ku ke klikuar është gabim.
297     diary_entry:
298       posted_by: Postuar nga %{link_user} më %{created} në %{language_link}
299       comment_link: Komento në këtë shënim
300       reply_link: Përgjigju në këtë shënim
301       comment_count:
302         zero: Nuk ka komente
303         other: një=%{count} koment
304       edit_link: Redakto këtë shënim
305       hide_link: Fshih këtë shënim
306       confirm: Konfirmo
307     diary_comment:
308       comment_from: Koment nga %{link_user} më %{comment_created_at}
309       hide_link: Fshih këtë koment
310       confirm: Konfirmo
311     location:
312       location: 'Lokacioni:'
313       view: Shfaq
314       edit: Redakto
315     feed:
316       user:
317         title: OpenStreetMap shënime ditari për %{user}
318         description: Shënimet e fundit në ditarin e OpenStreetMap nga %{user}
319       language:
320         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap në %{language_name}
321         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap në
322           %{language_name}
323       all:
324         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap
325         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap
326     comments:
327       has_commented_on: '%{display_name} ka komentuar në këto të shënime ditari'
328       post: Posto
329       when: Kur
330       comment: Komenti
331       ago: '%{ago} më parë'
332       newer_comments: Komentet më të fundit
333       older_comments: Komentet e vjetra
334   export:
335     title: Eksporto
336     start:
337       area_to_export: Zona për tu eksportuar
338       manually_select: Zgjidh me dorë një zonë tjetër
339       format_to_export: Formati per eksportim
340       osm_xml_data: Të dhëna XML të OpenStreetMap
341       map_image: Imzhi i hartës (shfaq shtresën e parazgjedhur)
342       licence: Licensa
343       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nën <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
344         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
345       too_large:
346         advice: 'Në qoftë se dështon eksporti i mësipërm, të lutem konsidero përdorimin
347           e një nga burimet e renditura më poshtë:'
348         body: Kjo zonë është shumë e madhe për të eksportuar të dhënat XML të OpenStreetMap.
349           Të lutem zmadho (zoom) ose zgjidh një zonë më të vogël, ose përdor një nga
350           burimet e listuara më poshtë për të shkarkuar pjesë të mëdha të të dhënave.
351         planet:
352           title: Planet OSM
353           description: Kopje të plota të përditësuara rregullisht të bazës së të dhënave
354             të OpenStreetMap
355         overpass:
356           title: API mbikalues
357       options: Opcionet
358       format: Formati
359       scale: Shkallë
360       max: maks
361       image_size: Madhësia e Imazhit
362       zoom: Zmadhim
363       add_marker: Shto shënjues në hartë
364       latitude: 'Lat:'
365       longitude: 'Lon:'
366       output: Outputi
367       paste_html: Fute HTML per me ngjit ne web sajt
368       export_button: Eksporto
369   geocoder:
370     search:
371       title:
372         us_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
373         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
374         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
375     search_osm_nominatim:
376       prefix_format: '%{name}'
377       prefix:
378         aeroway:
379           aerodrome: Aeroport
380           apron: Platformë
381           gate: Portë
382           helipad: Helipad
383           runway: Pistë
384           taxiway: Rrugë taksie
385           terminal: Terminal
386         amenity:
387           animal_shelter: Strehim i kafshëve
388           arts_centre: Qendër arti
389           atm: Bankomat
390           bank: Bankë
391           bar: Lokal
392           bbq: Zgarë
393           bench: Stol
394           bicycle_parking: Parkim biçikletash
395           bicycle_rental: Biçikleta me qera
396           biergarten: Birrari
397           boat_rental: Varka me qera
398           brothel: Shtëpi publike
399           bureau_de_change: Këmbim valute
400           bus_station: Stacion autobuzi
401           cafe: Kafe
402           car_rental: Makina me qera
403           car_sharing: Car Sharing
404           car_wash: Lavazh për makina
405           casino: Kazino
406           charging_station: Stacion mbushës
407           childcare: Kujdesi për fëmijët
408           cinema: Kinema
409           clinic: Klinikë
410           clock: Orë
411           college: Kolegj
412           community_centre: Qendër komunitare
413           courthouse: Gjykatë
414           crematorium: Krematorium
415           dentist: Dentist
416           doctors: Mjekët
417           dormitory: Konvikt
418           drinking_water: Ujë i pijshëm
419           driving_school: Autoshkollë
420           embassy: Ambasada
421           emergency_phone: Kabinë telefoni për emergjencë
422           fast_food: Ushqim i shpejtë
423           ferry_terminal: Terminal i trageteve
424           fire_hydrant: Pompë zjarrfikse
425           fire_station: Zjarrëfiksat
426           food_court: Kënd ushqimi
427           fountain: Shatërvan
428           fuel: Stacion karburanti
429           gambling: Kumar
430           grave_yard: Varrezë
431           gym: Qendër fitness / Palestër
432           health_centre: Qendër shëndetsore
433           hospital: Spital
434           hunting_stand: Vend gjuetie
435           ice_cream: Akullore
436           kindergarten: Kopësht për fëmijë
437           library: Biblioteka
438           market: Market
439           marketplace: Treg
440           monastery: Manastir
441           motorcycle_parking: Vendparkim motoçikletash
442           nightclub: Klub nate
443           nursery: Çerdhe
444           nursing_home: Çerdhe
445           office: Zyra
446           parking: Vend parkim
447           parking_entrance: Hyrje parkimi
448           pharmacy: Barnatore
449           place_of_worship: Vend kulti
450           police: Policia
451           post_box: Kutia postare
452           post_office: Kutia postare
453           preschool: Cikli para-shkollor
454           prison: Burg
455           pub: Pub
456           public_building: Ndërtesë publike
457           reception_area: Zona e pritjes
458           recycling: Pikë e riciklimit
459           restaurant: Restorant
460           sauna: Sauna
461           school: Shkollë
462           shelter: Strehë
463           shop: Dyqan
464           social_club: Klub shoqëror
465           studio: Studio
466           taxi: Taksi
467           telephone: Telefon publik
468           theatre: Teatër
469           toilets: Banjë publike
470           townhall: Bashkia
471           university: Universitet
472           vending_machine: Shitës automatik
473           veterinary: Veterinari
474           village_hall: Komuna
475           waste_basket: Kosh plehrash
476           youth_centre: Qendër Rinore
477         boundary:
478           administrative: Kufi administrativ
479         craft:
480           photographer: Fotograf
481           plumber: Hidraulik
482           shoemaker: Këpuctar
483           tailor: Rrobaqepës
484           "yes": Dyqan zeje
485         emergency:
486           ambulance_station: Stacion ambulance
487           defibrillator: Defibrilator
488         highway:
489           bridleway: Rrugë për kalërim
490           cycleway: Rrugë biçikletash
491           elevator: Ashensor
492           footway: Rrugë këmbësorësh
493           ford: Va
494           living_street: Rrugë për këmbësorë
495           milestone: Piketë
496           motorway: Autostradë
497           motorway_link: Autostradë
498           path: Shteg
499           pedestrian: Rrugë këmbësorësh
500           platform: Platformë
501           primary: Rrugë primare
502           primary_link: Rrugë primare
503           proposed: Rrugë e propozuar
504           residential: Rrugë banimi
505           rest_area: Zonë pushimi
506           road: Rrugë
507           secondary: Rrugë dytësore
508           secondary_link: Rrugë dytësore
509           service: Rrugë shërbimi
510           services: Shërbime autostrade
511           speed_camera: Kamerë shpejtësie (radar)
512           steps: Hapat
513           street_lamp: Llambë rruge
514           tertiary: Rrugë terciare
515           tertiary_link: Rrugë terciare
516           track: Gjurmë
517           traffic_signals: Shenja trafiku
518           trail: Shteg
519           trunk: Rrugë magjistrale
520           trunk_link: Rrugë magjistrale
521           unclassified: Rrugë e paklasifikuar
522           unsurfaced: Rrugë me kalldrëm
523           "yes": Rrugë
524         historic:
525           archaeological_site: Vend arkeologjik
526           battlefield: Fushëbetejë
527           boundary_stone: Gur kufiri
528           building: Ndërtesë historike
529           bunker: Bunker
530           castle: Kala
531           church: Kishë
532           city_gate: Portë qyteti
533           citywalls: Mure qyteti
534           fort: Fortesë
535           heritage: Vend trashigimie
536           house: Shtëpi
537           icon: Ikonë
538           manor: Pronë e madhe
539           memorial: Memorial
540           mine: Minierë
541           monument: Monument
542           roman_road: Rrugë romake
543           ruins: Rrënoja
544           stone: Gur
545           tomb: Varr
546           tower: Kullë
547           wayside_cross: Kryq përgjatë rrugës
548           wayside_shrine: Kuti reliktesh përgjatë rrugës
549           wreck: Anije e mbytur
550         junction:
551           "yes": Kryqëzim
552         landuse:
553           allotments: Kopsht i vogël
554           basin: Pellg
555           brownfield: Deponi industriale
556           cemetery: Varreza
557           commercial: Zonë tregtare
558           conservation: Mbrojtje natyre
559           construction: Ndërtimtari
560           farm: Fermë
561           farmland: Tokë bujqësore
562           farmyard: Oborr ferme
563           forest: Pyll
564           garages: Garazha
565           grass: Bar
566           greenfield: Fushë jeshile (kullosë)
567           industrial: Zonë industriale
568           landfill: Deponi
569           meadow: Luadh
570           military: Zonë ushtarake
571           mine: Minierë
572           orchard: Pemishte
573           quarry: Gurore
574           railway: Hekurudhë
575           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
576           reservoir: Rezervuar
577           reservoir_watershed: Rezervuar ujëmbledhës
578           residential: Zonë e banuar
579           retail: Me pakicë
580           road: Zonë rruge
581           village_green: Fshat me gjelbrim
582           vineyard: Vreshtë
583           "yes": Përdorim toke
584         leisure:
585           beach_resort: Plazh
586           bird_hide: Kamuflim zogjësh
587           club: Klub
588           common: Tokë e përbashkët
589           dog_park: Park qenësh
590           fishing: Zonë peshkimi
591           fitness_centre: Qendër fitnesi
592           fitness_station: Saticion palestre
593           garden: Kopsht
594         natural:
595           cave_entrance: Shpella Hyrja
596           island: Ishull
597           volcano: Vullkan
598           water: Ujë
599         place:
600           airport: Aeroport
601           city: Qyteti
602           country: Veni
603           farm: Ferma
604           house: Shtepi
605           houses: Shtepi
606           island: Ishull
607           municipality: Komuna
608           postcode: Post kodi
609           region: Regjioni
610           sea: Deti
611           state: Shteti
612           town: Veni
613           village: Fshati
614         shop:
615           bakery: Dyqan buke
616           computer: Dyqan kompjuterësh
617         tourism:
618           artwork: Puna artistike
619           bed_and_breakfast: Bujtin dhe Mengjes
620           cabin: Kabine
621           camp_site: Ven per kamping
622           hostel: Bujtine
623           hotel: Hotel
624           information: Informacione
625           motel: Motel
626           museum: Muze
627           picnic_site: Vend per Piknik
628           zoo: Kopsht zoologjik
629     description:
630       title:
631         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
632     results:
633       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
634       more_results: Më shumë rezultate
635   layouts:
636     project_name:
637       title: OpenStreetMap
638       h1: OpenStreetMap
639     logout: Çidentifikohu
640     log_in: Identifikohu
641     log_in_tooltip: Hyni ne me një llogari ekzistuese
642     edit: Redakto
643     make_a_donation:
644       text: Bëni një donacion
645   license_page:
646     foreign:
647       title: Rreth këtij përkthimi
648       text: Në ni ngjarje të ni konflitkti me faqe e përktyme dhe %{english_original_link},
649         Faqja anglisht ka perparsi
650       english_link: orgjianl anglisht
651     native:
652       title: Rreth ksaj faqeje
653       text: Ju po shikoni versionin në gjuhën angelze të faqes së të drejtave autoriale.
654         Ju mund të shkoni prapa tek %{native_link} të kësaj faqe apo mund të ndaleni
655         së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
656       native_link: shqip verzion
657       mapping_link: Fillo hatrografimin
658     legal_babble:
659       title_html: Të drejtat autoriale dhe licenca
660       intro_1_html: |-
661         OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a
662         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
663         Commons Open Database License</a> (ODbL).
664       intro_2_html: "  Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni
665         hartat\n  dhe të dhënat tona, duke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap
666         dhe \n  kontribuuesve të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të
667         dhënat tona, ju\n  mund të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca
668         e\n  e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n
669         \ code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
670       credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
671       credit_1_html: Ne kërkojmë që ju të përdorni kreditet e &ldquo;&copy; OpenStreetMap
672         contributors&rdquo;.
673       credit_2_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n
674         \ href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n
675         \ dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
676         Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër
677         e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org
678         (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë)
679         dhe tek \n  www.creativecommons.org."
680       more_title_html: Të kuptoni më shumë
681       more_1_html: |2-
682           Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a
683           href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal
684           FAQ</a>.
685       more_2_html: |2-
686           OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme
687           të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa
688           leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.
689       contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
690       contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të
691         vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke
692         i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim
693         mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur
694         përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor
695         tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke
696         paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
697       contributors_ca_html: |-
698         <strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga
699            GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale
700            në Kanada), CanVec (&copy; Departamenti i Resurseve Natyrale
701            në Kanada), and StatCan (Divizioni Gjeografik,
702            Statistik në Kanada  ).
703       contributors_nz_html: |-
704         <strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna nga burimet e Informatave të tokave
705            në Zelandë të re. Të drejtat e rezervuara i mbanë Crown.
706       contributors_gb_html: |-
707         <strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance
708            Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.
709       contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk
710         thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron
711         garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
712   help_page:
713     beginners_guide:
714       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sq:Beginners%27_guide
715   notifier:
716     message_notification:
717       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
718       hi: Tung %{to_user},
719     gpx_notification:
720       greeting: Tung,
721       failure:
722         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
723     email_confirm:
724       subject: '[OpenStreetMap] Konfirmo email adresën tënde'
725     email_confirm_plain:
726       greeting: Tung,
727     email_confirm_html:
728       greeting: Tung,
729       click_the_link: Nëse ky je ti, ju lutem trusni lidhjen e mëposhtme për me konfirmu
730         ndryshimin.
731   message:
732     inbox:
733       from: Prej
734       date: Data
735     new:
736       title: Qo mesazh
737       limit_exceeded: Ju keni dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Ju lutem prisni
738         një kohë para se të dërgoni ndonjë tjetër.
739     sent_message_summary:
740       delete_button: Fshij
741   site:
742     edit:
743       anon_edits: (%{link})
744       flash_player_required: Ju duhet të keni Flash player për ta përdorur Potlatch,
745         Flash editorin e OpenStreetMap. Ju mundeni <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ta
746         shkarkoni Flash Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa
747         mënyra të tjera</a> janë të mundshme për ta edituar OpenStreetMap.
748     sidebar:
749       search_results: Rezultatet e Kërkimit
750       close: Mbylle
751     search:
752       search: Kërko
753       where_am_i: Ku jam unë?
754     key:
755       table:
756         entry:
757           centre: Qendër Sportive
758   trace:
759     visibility:
760       private: Private (ndahen vetem si pika anonime të rendituna)
761       public: Publike (shfaqet ne listen e të dhanave si e padukshme, pikat e rendituna)
762       trackable: Mund të përcilelt (vetëm e shkëmbyer në formë anonime, duke porositur
763         pikë me vula kohore)
764       identifiable: E indentifikueshme (shfaqet ne listen e te dhanave, pikat i urdheron
765         me orë)
766     create:
767       upload_trace: Ngarkoj tdhanat e GPS-it
768       trace_uploaded: E dhana jote GPX asht ngarkue edhe osht ka pret futojen en databazë.
769         Kjo yakonisht ndodhë mrena gjysë ore, dhe ni imellë vjen te ti en fund të
770         përfundimit
771     edit:
772       title: Duke ndrzshue të dhanen %{name}
773       heading: Ndrysho të dhanen %{name}
774       filename: 'Emri fajllit:'
775       download: shkarko
776       uploaded_at: 'Te ngarkume:'
777       points: 'Piket:'
778       start_coord: 'Fillo kordinaten:'
779       map: harta
780       edit: ndryshoje
781       owner: 'Pronari:'
782       description: 'Pershkrimi:'
783       tags: 'Etiketa:'
784       tags_help: Presje e kufizume
785       save_button: Ruaj ndryshimet
786       visibility: Dukshmenia
787       visibility_help: Çka do me than kjo?
788       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
789     trace_form:
790       upload_gpx: 'Ngarko një skedar GPX:'
791       description: 'Përshkrimi:'
792       tags: 'Etiketat:'
793       tags_help: Presje e kufizume
794       visibility: 'Dukshmëria:'
795       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
796       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
797       upload_button: Ngarko
798       help: Ndihma
799       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
800     trace_header:
801       upload_trace: Ngarkoni një gjurmë
802       see_all_traces: Kshyre kejt të dhanat
803       see_your_traces: Shikoj kejt të dhanat tuja
804       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju
805         lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë,
806         pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
807     trace_optionals:
808       tags: Etiketa
809     view:
810       title: Duke par gjurmen %{name}
811       heading: Tuj i kqyr t'dhanat %{name}
812       pending: DUKE PRITUR
813       filename: 'Emri i fajllit:'
814       download: shkarko
815       uploaded: 'Ngarkuar:'
816       points: 'Piket:'
817       start_coordinates: 'Fillo kordinimin:'
818       map: harta
819       edit: ndrysho
820       owner: 'Pronari:'
821       description: 'Pershkrimi:'
822       tags: 'Etiketa:'
823       none: Asnjo
824       edit_track: Ndrysho ket gjurm
825       delete_track: Fshij ket gjurm
826       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
827       visibility: 'Pamshmeria:'
828     trace_paging_nav:
829       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
830     trace:
831       pending: NE PRITJE
832       count_points: '%{count} piket'
833       ago: '%{time_in_words_ago} përpara'
834       more: ma shume
835       trace_details: Kshryi detalet e të dhanave
836       view_map: Kshyre Harten
837       edit: ndrysho
838       edit_map: Ndryshoje Harten
839       public: PUBLIKE
840       identifiable: E identifikueshme
841       private: PRIVAT
842       trackable: E GJURMUESHME
843       by: nga
844       in: ne
845       map: harta
846     list:
847       public_traces: Të dhanat publike të GPS-IT
848       your_traces: Të dhanat e GPS-it
849       public_traces_from: Të dhana publike të GPS-it pej %{user}
850       tagged_with: e etikume me %{tags}
851     delete:
852       scheduled_for_deletion: Gjurma u parapa per fshirje
853     make_public:
854       made_public: Gjurma u ba publike
855     offline_warning:
856       message: Sistemi i ngarkimit GPX per momentin asht jasht perdonimit
857     offline:
858       heading: Mbledhsi i GPX asht jasht linje
859       message: Mbledshi i skedareve GPX dhe sistemi i ngarkimit per momentin jane
860         jasht funksionit.
861   oauth_clients:
862     new:
863       submit: Regjistrohu
864     form:
865       name: Emri
866   user:
867     login:
868       title: Kycu
869       heading: Kycu
870       email or username: 'Email Adresa ose Username:'
871       password: 'Fjalekalimi:'
872       remember: 'Kujtom mu:'
873       lost password link: Keni humbur fjalëkalimin?
874       login_button: Kycu
875       account not active: Na vjen keq, llogaria juaj nuk është aktive akoma. <br />
876         Ju lutem përdorni lidhjen në email konfirmimi llogari të aktivizoni llogarinë
877         tuaj, ose <a href="%{reconfirm}">të kërkojë një konfirmim email te ri</a>
878         .
879       auth failure: Na vjen keq, smunem me ju kyc me ato detaje.
880     logout:
881       title: Dil
882       heading: Dil nga OpenStreetMap
883       logout_button: Dil
884     lost_password:
885       title: T'ka hup fjalkalimi
886       heading: Keni harruar fjalëkalimin?
887       email address: 'Email Adresa:'
888       new password button: Ndrysho fjalkalimin
889       help_text: Shkrueje email adresen që je regjistrue me to, do t'ju deromi një
890         lidhe rreth ksaj ku ju muni me ndrru fjalkalimin
891       notice email on way: Na vjen keq qe e keni hup :-( po ni email ka me ju ardh
892         se shepjti edhe muni me ricaktu.
893       notice email cannot find: Smujtem me gjet qat email adres, na vjen keq.
894     reset_password:
895       title: Ricakto fjalekalimin
896       heading: Ricakto fjalekalimin per %{user}
897       password: 'Fjalekalimi:'
898       confirm password: 'Konfirmo Fjalekalimin:'
899       reset: Ricakto Fjalekalimin
900       flash changed: Fjalëkalimi juaj është ndryshuar.
901       flash token bad: Sun e gjetem qat oken, kshyre URL nashta ?
902     new:
903       title: Krijo llogari
904       no_auto_account_create: Per momentin spo mujm me ju kriju akount automatikisht.
905       contact_webmaster: Ju lutna kontaktoni <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterin</a>
906         per me caktu ni akount qe te ju krijohet - na do te merremi me kerkesat sa
907         ma shpejt qe tjet e mundshme.
908       license_agreement: Kur ju konfirmoni llogranië tuaj, ju duhet të pajtoheni me
909         <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet
910         e përdoruesit</a>.
911       email address: 'Email Adresa:'
912       confirm email address: 'Konfirmo Adresen e Emailit:'
913       not displayed publicly: Nuk u shfaq publikisht (see <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
914         title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)
915       display name: 'Emri i pamshem:'
916       display name description: Emni jot publik. Ju muni me ndrry ne preferencat ma
917         von.
918       password: 'Fjalëkalimi:'
919       confirm password: 'Konfirmo fjalekalimin:'
920       continue: Vazhdo
921       terms accepted: Faleminderit që keni pranuar kushtet e reja për kontribues!
922       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
923     terms:
924       title: Kushtet e Kontribimit
925       heading: Kushtet e Kontribimit
926       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin
927         e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje
928         për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
929       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet
930         e mia të jenë në Domenin Publik
931       consider_pd_why: çfarë është kjo?
932       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
933       agree: Pajtohem
934       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
935       decline: Nuk e pranoj
936       legale_select: 'Vendi i banimit:'
937       legale_names:
938         france: Francë
939         italy: Itali
940         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
941     no_such_user:
942       title: Nuk ka përdorues të tillë
943       heading: Anëtari %{user} nuk ekziston
944       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me këtë id %{user}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin
945         ose ndoshta linku ku ke klikuar është gabim.
946     view:
947       my diary: Ditari im
948       new diary entry: shënim i ri në ditar
949       my edits: Redaktimet e mia
950       my traces: Gjurmët e mia
951       my notes: Shënimet e mia
952       my messages: Mesazhet e mia
953       my profile: Profili im
954       my settings: Parametrat e mi
955       my comments: Komentet e mia
956       oauth settings: Konfigurimet oauth
957       blocks on me: Blloqet mbi mua
958       blocks by me: Bllokimet nga unë
959       send message: Dërgo mesazh
960       diary: Ditari
961       edits: Redaktimet
962       traces: Gjurmët
963       notes: Shënimet e hartës
964       remove as friend: Largo mikun
965       add as friend: Shto mikun
966       mapper since: 'Hartues që prej:'
967       ago: (para %{time_in_words_ago})
968       email address: 'Email adresa:'
969       created from: 'Krijuar nga:'
970       status: 'Statusi:'
971       spam score: 'Rezultati me Spam:'
972       description: Përshkrimi
973       user location: Vendi i përdoruesit
974       if set location: Vendosni vendndodhjen e shtëpisë suaj në faqen %{settings_link}
975         për të parë përdoruesit që ndodhen afër.
976       settings_link_text: ndryshimet
977       your friends: Miqtë e juaj
978       no friends: Akoma nuk ke shtuar ndonjë mik.
979       km away: '%{count}km larg'
980       m away: '%{count}m larg'
981       nearby users: Shfrytezuesit e tjer qe jan afer
982       no nearby users: Hala nuk ka shfrytezues qe pranon hartimin e aftert.
983       role:
984         administrator: Ky përdorues është një administrator
985         moderator: Ky përdorues është një moderator
986         grant:
987           administrator: Mundëso qasje administratorit
988           moderator: Mundeso qasje për moderatorin
989         revoke:
990           administrator: heq qasjen e administratorit
991           moderator: heq qasjen e moderatorit
992       block_history: bllokimet e pranuara
993       moderator_history: bllokimet e dhëna
994       create_block: blloko ket shfrytzues
995       activate_user: aktivizo ket shfrytezues
996       deactivate_user: c'aktivizoje ket shfrytezues
997       confirm_user: konfirmoje këtë përdorues
998       hide_user: mshife ket shfrytezues
999       unhide_user: shfaqe ket shfrytzues
1000       delete_user: fshije këtë përdoruesin
1001       confirm: Konfirmo
1002     popup:
1003       your location: Lokacioni juaj
1004       nearby mapper: Hartues i aftert
1005       friend: Shoq
1006     account:
1007       title: Ndrysho akountin
1008       my settings: Preferencat e mia
1009       current email address: 'Email adresa e tanishme:'
1010       new email address: 'Email adresa e re:'
1011       email never displayed publicly: (asnjëherë nuk është publikuar)
1012       public editing:
1013         heading: 'Ndryshime publike:'
1014         enabled: E pranishme. Jo anonime dhe muni me i ndryshue t'dhanat.
1015         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1016         enabled link text: çfarë është kjo?
1017         disabled: E ckyckur dhe smuni me i ndryshi te dhanat, te gjitha ndryshime
1018           e ma hershme jan anonime.
1019         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
1020       public editing note:
1021         heading: Duke ndryshue publikisht
1022       contributor terms:
1023         heading: 'Kushtet e Kontribimit:'
1024         agreed: Ju duhet të jeni pajtuar me Kushtet e reja të Kontribuesit.
1025         not yet agreed: Ju ende nuk jeni pajtuar me Kushtet e reja për Kontribues.
1026         review link text: Ju lutemi që të përcillni këtë link për të lehtësinë tuaj
1027           për të rishikuar dhe pranuar Kuhstet e Kontribuesit.
1028         agreed_with_pd: Ju gjithashtu keni deklaruar se ju konsideroni që editimet
1029           tuaja të jenë në Domenin Publik.
1030         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1031         link text: Çka është kjo?
1032       profile description: 'Pershkrimi i profilit:'
1033       preferred languages: 'Gjuhët e parapëlqyera:'
1034       preferred editor: 'Editor i parapëlqyer:'
1035       image: 'Imazhi:'
1036       new image: Shto një imazh
1037       keep image: Maje imazhin e tanishem
1038       delete image: Heke imazhin e tanishem
1039       replace image: Ndërroje fotografin e tanishme
1040       image size hint: (imazhet katrore s'paku me madhsi 100x100px doken ma mir)
1041       home location: 'Veni juej:'
1042       no home location: Ju se keni caktu venin e juj.
1043       latitude: 'Latituda:'
1044       longitude: 'Longituda:'
1045       update home location on click: Ndryshoma venin kur te klikoj ne hart?
1046       save changes button: Ruaj ndryshimet
1047       make edits public button: Të gjitha redaktimet e mia bëjë publike
1048       return to profile: Kthehu te profili
1049       flash update success confirm needed: Informatat e shfyrtezuesit u ndryshan me
1050         sukses. Shihni emailin per konfirmim.
1051       flash update success: Informatat e anëtarit janë ndryshuar me sukses.
1052     confirm:
1053       heading: Kontrollo emailin tënd!
1054       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë
1055         tuaj.
1056       button: Konfirmo
1057       success: Akounti juaj u konfirmua, ju falemnderit per regjistrim!
1058       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
1059       unknown token: Kodi i konfirmimit ka skaduar ose nuk ekziston.
1060     confirm_resend:
1061       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të
1062         konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br
1063         /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit
1064         atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë webmaster@openstreetmap.org
1065         pasi që ne nuk do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për
1066         konfirmim.
1067       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
1068     confirm_email:
1069       heading: Konfirmo ni ndryshim te email adreses
1070       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar e-mail adresën
1071         tuaj të re.
1072       button: Konfirmo
1073       success: Konfirmohet ndryshimi i adresës së emailit!
1074       failure: Ni email adres tashma osht konfirmue me ket token.
1075     set_home:
1076       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
1077     go_public:
1078       flash success: Gjitha ndryshimet tuja janë publike tash, edhe tash t'lejohet
1079         me ndryshue
1080     make_friend:
1081       success: '%{name} është tani mik i juaj.'
1082       failed: Na vjen keq, deshtuam ta shtojm %{name} si shok/qe.
1083       already_a_friend: Ju tashmë jeni shok me %{name}.
1084     remove_friend:
1085       success: '%{name} u hek pi shokve tu'
1086       not_a_friend: '%{name} nuk osht njoni pi shokve tu.'
1087     filter:
1088       not_an_administrator: Ju duhet te jeni administrator per me performu ket aksion.
1089     list:
1090       title: Përdoruesit
1091       heading: Përdorues
1092       showing:
1093         other: një=Faqe %{page} (%{first_item} nga %{items})
1094       summary: '%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}'
1095       summary_no_ip: '%{name} krijuar më %{date}'
1096       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
1097       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
1098       empty: Asnjë përdorues i përafërt nuk u gjet
1099   user_role:
1100     filter:
1101       not_an_administrator: Veç administratorat munen me pas rol te menaxhimit, dhe
1102         ju nuk jeni administrator.
1103       not_a_role: Ldihja `%{role}' nuk asht rol valid.
1104       already_has_role: Shfrytzuesi tashme ka ni rol %{role}.
1105       doesnt_have_role: Ky shfrytzeus nuk ka asni rrol %{role}
1106     grant:
1107       title: Konfirmo dhanjen e rolit
1108       heading: Konfirmo dhenjen e rolit
1109       are_you_sure: A jeni i sigurt qe po doni mja dhone rolin `%{role}' te perdoruesi
1110         `%{name}'?
1111       confirm: Konfirmo
1112       fail: Nuk i dha rol tmadh `%{role}' te perdoruesi `%{name}'. Ju lutna kontrollone
1113         perdoruesin dhe rolin qe a jane te dzte valid.
1114     revoke:
1115       title: Konfirmoje rolin duke e zgjuar
1116       heading: Konfirmoje folin duke e zgjuar
1117       are_you_sure: A jeni i sigurt qe ju doni me zgjue rolin `%{role}' prej perdoruesit
1118         `%{name}'?
1119       confirm: Konfirmo
1120       fail: Nuk munet me zgjue folin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Ju lutem
1121         kontrolloje perdoruesin edhe rolin a jane te dyte valid.
1122   user_block:
1123     new:
1124       reason: Arsyja pse %{name} osht blloku. Ju lutem bëhuni sa më i qet dhe arsyeshëm
1125         që osht e mundshme, tu dhon sa ma shumë detaje që muni rreth situatës, tu
1126         e mbajt në men që mesazhi munet me u pa prej publikut. Maje në men se jo krejt
1127         anëtarët e kuptojn gjuhën e komunitetit, pra ju lutem munoni me përdor terma
1128         të mirë.
1129     partial:
1130       confirm: A jeni i sigurt?
1131     show:
1132       confirm: A jeni i sigurt?
1133   javascripts:
1134     map:
1135       base:
1136         mapquest: MapQuest Open
1137     site:
1138       edit_tooltip: Edit Harta
1139 ...