Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/1704'
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Derbeth
5 # Author: Macofe
6 # Author: Michawiki
7 # Author: Shirayuki
8 ---
9 dsb:
10   time:
11     formats:
12       friendly: '%e. %B %Y  %H:%M'
13   activerecord:
14     models:
15       acl: Lisćina za pśistupnu kontrolu
16       changeset: Sajźba změnow
17       changeset_tag: Atribut sajźby změnow
18       country: Kraj
19       diary_comment: Komentar dnjownika
20       diary_entry: Zapisk dnjownika
21       friend: Pśijaśel
22       language: Rěc
23       message: Powěsć
24       node: Suk
25       node_tag: Atribut suka
26       notifier: Powěźeńka
27       old_node: Stary suk
28       old_node_tag: Atribut starego suka
29       old_relation: Stara relacija
30       old_relation_member: Cłonk stareje relacije
31       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
32       old_way: Stary puś
33       old_way_node: Suk starego puśa
34       old_way_tag: Atribut starego puśa
35       relation: Relacija
36       relation_member: Cłonk relacije
37       relation_tag: Atribut relacije
38       session: Pósejźenje
39       trace: Slěd
40       tracepoint: Slědowy dypk
41       tracetag: Atribut slěda
42       user: Wužywaŕ
43       user_preference: Wužywarske nastajenje
44       user_token: Wužywarske znamuško
45       way: Puś
46       way_node: Puśowy suk
47       way_tag: Puśowy atribut
48     attributes:
49       diary_comment:
50         body: Tekst
51       diary_entry:
52         user: Wužywaŕ
53         title: Tema
54         latitude: Šyrina
55         longitude: Dlinina
56         language: Rěc
57       friend:
58         user: Wužywaŕ
59         friend: Pśijaśel
60       trace:
61         user: Wužywaŕ
62         visible: Widobny
63         name: Mě
64         size: Wjelikosć
65         latitude: Šyrina
66         longitude: Dlinina
67         public: Zjawny
68         description: Wopisanje
69       message:
70         sender: Wótpósłaŕ
71         title: Tema
72         body: Tekst
73         recipient: Dostawaŕ
74       user:
75         email: E-mail
76         active: Aktiwny
77         display_name: Wužywarske mě
78         description: Wopisanje
79         languages: Rěcy
80         pass_crypt: Gronidło
81   editor:
82     default: Standard (tuchylu %{name})
83     potlatch:
84       name: Potlatch 1
85       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
86     id:
87       name: iD
88       description: iD (we wobglědowaku zasajźony editor)
89     potlatch2:
90       name: Potlatch 2
91       description: Potlatch 2 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
92     remote:
93       name: Zdalokawóźenje
94       description: Zdalokawóźenje (JOSM abo Merkaartor)
95   browse:
96     created: Napórany
97     closed: Zacynjony
98     created_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
99     closed_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
100     created_by_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
101     deleted_by_html: Wulašowany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
102     edited_by_html: Wobźěłany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
103     closed_by_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
104     version: Wersija
105     in_changeset: Sajźba změnow
106     anonymous: anonymny
107     no_comment: (žeden komentar)
108     part_of: Źěl wót
109     download_xml: XML ześěgnuś
110     view_history: Historiju pokazaś
111     view_details: Drobnostki pokazaś
112     location: 'Městno:'
113     changeset:
114       title: 'Sajźba změnow: %{id}'
115       belongs_to: Awtor
116       node: Suki (%{count})
117       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
118       way: Puśe (%{count})
119       way_paginated: Puśe (%{x}-%{y} z %{count})
120       relation: Relacije (%{count})
121       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
122       changesetxml: Sajźbu změnow XML
123       osmchangexml: osmChange XML
124       feed:
125         title: Sajźba změnow %{id}
126         title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
127     node:
128       title: 'Suk: %{name}'
129       history_title: 'Sukowa historija: %{name}'
130     way:
131       title: 'Puś: %{name}'
132       history_title: 'Historija puśa: %{name}'
133       nodes: Suki
134       also_part_of:
135         few: źěl puśow %{related_ways}
136         one: źěl puśa %{related_ways}
137         two: źěl puśowu %{related_ways}
138         other: źěl puśow %{related_ways}
139     relation:
140       title: 'Relacija: %{name}'
141       history_title: 'Historija relacije: %{name}'
142       members: Cłonki
143     relation_member:
144       entry_role: '%{type} %{name} ako %{role}'
145       type:
146         node: Suk
147         way: Puś
148         relation: Relacija
149     containing_relation:
150       entry: Relacija %{relation_name}
151       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
152     not_found:
153       sorry: 'Bóžko %{type} #%{id} njejo se dał namakaś.'
154       type:
155         node: suk
156         way: puś
157         relation: relacija
158         changeset: sajźba změnow
159     timeout:
160       sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
161       type:
162         node: suk
163         way: puś
164         relation: relacija
165         changeset: sajźba změnow
166     redacted:
167       redaction: Redakcija %{id}
168       message_html: Wersija %{version} toś togo %{type}a njedajo se pokazaś, dokulaž
169         jo se južo redigěrowała. Pšosym, glědaj %{redaction_link} za drobnostki.
170       type:
171         node: suk
172         way: puś
173         relation: relacija
174     start_rjs:
175       feature_warning: Zacytowanje funkcijow %{num_features}, což móžo twój wobglědowak
176         spomałšyś abo zawinowaś, až twój wobglědowak wěcej njereagěrujo. Coš toś te
177         daty napšawdu zwobrazniś?
178       load_data: Daty zacytaś
179       loading: Zacytujo se...
180     tag_details:
181       tags: Atributy
182       wiki_link:
183         key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
184         tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
185       wikidata_link: Zapisk %{page} na Wikidata
186       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
187       telephone_link: Na %{phone_number} zazwoniś
188     note:
189       title: 'Suk: %{id}'
190       new_note: Nowa notica
191       description: Wopisanje
192       open_title: 'Njedocynjona pokazka #%{note_name}'
193       closed_title: 'Docynjona pokazka #%{note_name}'
194       hidden_title: 'Schowana pokazka #%{note_name}'
195       open_by: Napórany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
196       open_by_anonymous: Napórany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
197         %{when}</abbr>
198       commented_by: Komentar wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
199       commented_by_anonymous: Komentar wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
200         %{when}</abbr>
201       closed_by: Docynjony wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
202       closed_by_anonymous: Docynjony wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
203         %{when}</abbr>
204       reopened_by: Reaktiwěrowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
205       reopened_by_anonymous: Reaktiwěrowany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
206         %{when}</abbr>
207       hidden_by: Schowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
208   changeset:
209     changeset_paging_nav:
210       showing_page: Bok %{page}
211       next: Pśiducy »
212       previous: « Pjerwjejšny
213     changeset:
214       anonymous: Anonymny
215       no_edits: (žedne změny)
216       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
217     changesets:
218       id: ID
219       saved_at: Datum składowanja
220       user: Wužywaŕ
221       comment: Komentar
222       area: Wurězk
223     list:
224       title: Sajźby změnow
225       title_user: Sajźby změnow wót %{user}
226       title_friend: Změny twójich pśijaśelow
227       title_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
228       empty: Žedne sajźby změnow namakane.
229       empty_area: Žedne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
230       empty_user: Žedne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
231       no_more: Žedne dalšne sajźby změnow namakane.
232       no_more_area: Žedne dalšne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
233       no_more_user: Žedne dalšne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
234       load_more: Wěcej zacytaś
235     timeout:
236       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
237   diary_entry:
238     new:
239       title: Nowy zapisk dnjownika
240     list:
241       title: Dnjowniki wužywarjow
242       title_friends: Dnjowniki pśijaśelow
243       title_nearby: Dnjowniki wužywarjow w bliskosći
244       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
245       in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
246       new: Nowy zapisk dnjownika
247       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
248       no_entries: Žedne zapiski dnjownika
249       recent_entries: Nejnowše zapiski dnjownika
250       older_entries: Starše zapiski
251       newer_entries: Nowše zapiski
252     edit:
253       title: Zapisk dnjownika wobźěłaś
254       subject: 'Temowe nadpismo:'
255       body: 'Tekst:'
256       language: 'Rěc:'
257       location: 'Městno:'
258       latitude: 'Šyrina:'
259       longitude: 'Dlinina:'
260       use_map_link: kórtu wužywaś
261       save_button: Składowaś
262       marker_text: Městno zapiska dnjownika
263     view:
264       title: Dnjownik %{user} | %{title}
265       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
266       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
267       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby zawóstajił komentar'
268       login: Pśizjawjenje
269       save_button: Składowaś
270     no_such_entry:
271       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
272       heading: Žeden zapisk z ID %{id}
273       body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj
274         pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
275     diary_entry:
276       posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
277       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
278       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
279       comment_count:
280         few: '%{count} komentary'
281         one: 1 komentar
282         two: '%{count} komentara'
283         zero: Žedne komentary%{count} komentarow
284         other: '%{count} komentary'
285       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
286       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
287       confirm: Wobkšuśiś
288     diary_comment:
289       comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
290       hide_link: Toś ten komentar schowaś
291       confirm: Wobkšuśiś
292     location:
293       location: 'Městno:'
294       view: Woglědaś se
295       edit: Wobźěłaś
296     feed:
297       user:
298         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
299         description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
300       language:
301         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
302         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
303       all:
304         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
305         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
306     comments:
307       has_commented_on: '%{display_name} jo slědujuce dnjownikowe zapiski komentěrował'
308       post: Powěsć
309       when: Cas
310       comment: Komentar
311       ago: pśed %{ago}
312       newer_comments: Nowše komentary
313       older_comments: Starše komentary
314   export:
315     title: Eksportěrowaś
316     start:
317       area_to_export: Wurězk za eksport
318       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
319       format_to_export: Format za eksport
320       osm_xml_data: XML-daty OpenStreetMap
321       map_image: Kórtowy wobraz (pokazujo standardnu rowninu)
322       embeddable_html: Zasajźujobny HTML
323       licence: Licenca
324       export_details: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Licenca
325         Data Commons Open Database</a> (ODbL).
326       too_large:
327         advice: 'Jolic górni eksport se njeraźi, pšosym rozwaž, lěc wužywaš jadnu
328           ze slědujucych lisćinow:'
329         body: 'Toś ten wobcerk jo pśewjeliki za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap.
330           Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk abo wužyj jadno ze slědujucych žrědłow
331           za ześěgnjenje wjelikich kopicow datow:'
332         planet:
333           title: Planet OSM
334           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane kopije dopołneje datoweje banki
335             OpenStreetMap
336         overpass:
337           title: Overpass API
338           description: Toś ten wobłuk z glědałkowego serwera datoweje banki OpenStreetMap
339             ześěgnuś
340         geofabrik:
341           title: Geofabrik Downloads
342           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane wuśěgi kontinentow, krajow a
343             wubranych městow
344         metro:
345           title: Metro Extracts
346           description: Wuśěgi za nejwětše swětowe města a jich wokolinu
347         other:
348           title: Druge žrědła
349           description: Pśidatne žrědła nalicone wikiju OpenStreetMap
350       options: Opcije
351       format: 'Format:'
352       scale: Měritko
353       max: maks.
354       image_size: 'Wobrazowa wjelikosć:'
355       zoom: Skalěrowanje
356       add_marker: Kórśe marku pśidaś
357       latitude: 'Šyrina:'
358       longitude: 'Dlinina:'
359       output: Wudaśe
360       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
361       export_button: Eksport
362   geocoder:
363     search:
364       title:
365         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
366         uk_postcode: Wuslědki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
367           Postcode</a>
368         ca_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
369         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
370           Nominatim</a>
371         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
372         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
373           Nominatim</a>
374         geonames_reverse: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
375     search_osm_nominatim:
376       prefix:
377         aerialway:
378           chair_lift: Sedłowy lift
379           drag_lift: Wlaceński lift
380           station: Gondlowa stacija
381         aeroway:
382           aerodrome: Lětanišćo
383           apron: Lětańske pśedpólo
384           gate: Wrota
385           helipad: Helikoptrowe pśizemišćo
386           runway: Startowa a pśizemjeńska pista
387           taxiway: Lětadłowa cera
388           terminal: Terminal
389         amenity:
390           arts_centre: Kulturny centrum
391           atm: Pjenjezny awtomat
392           bank: Banka
393           bar: Bara
394           bbq: Grilowanišćo
395           bench: Ławka
396           bicycle_parking: Zmakanišćo za kólasa
397           bicycle_rental: Pśepóžycarnja kólasow
398           biergarten: Piwowa zagroda
399           brothel: Bordel
400           bureau_de_change: Zaměnjarnja
401           bus_station: Busowe dwórnišćo
402           cafe: Kafejownja
403           car_rental: Pśenajmjeśe awtow
404           car_sharing: Centrala za sobujězdźenje
405           car_wash: Awtomyjarnja
406           casino: Kasino
407           charging_station: Napołnjowańska stacija
408           cinema: Kino
409           clinic: Klinika
410           college: Wusoka šula
411           community_centre: Komunikaciski centrum
412           courthouse: Sudnistwo
413           crematorium: Krematorium
414           dentist: Zubny gójc
415           doctors: Gójce
416           drinking_water: Pitna wóda
417           driving_school: Jězdna šula
418           embassy: Wjelikopósłaństwo
419           fast_food: Pójědankarnja
420           ferry_terminal: Pśewózny pśistaw
421           fire_station: Wognjarnja
422           food_court: Food Court
423           fountain: Studnja
424           fuel: Tankownja
425           grave_yard: Kjarchob
426           hospital: Chórownja
427           hunting_stand: Góntwarske sedło
428           ice_cream: Lod
429           kindergarten: Źiśownja
430           library: Knigłownja
431           marketplace: Wikowanišćo
432           nightclub: Nocny klub
433           nursing_home: Wótwardowarnja
434           office: Běrow
435           parking: Parkowanišćo
436           pharmacy: Aptejka
437           place_of_worship: Bóžy dom
438           police: Policija
439           post_box: Listowy kašćik
440           post_office: Post
441           preschool: Pśedšula
442           prison: Popajźeństwo
443           pub: Kjarcma
444           public_building: Zjawne twarjenje
445           recycling: Zběranišćo starowinow
446           restaurant: Gósćeńc
447           retirement_home: Starcownja
448           sauna: Sawna
449           school: Šula
450           shelter: Pódstup
451           shop: Pśekupnica
452           shower: Duša
453           social_centre: Socialny centrum
454           social_club: Towarišliwostny klub
455           social_facility: Socialna institucija
456           studio: Studijo
457           swimming_pool: Plěwarnja
458           taxi: Taksijowe městno
459           telephone: Zjawny telefon
460           theatre: Źiwadło
461           toilets: Toalety
462           townhall: Radnica
463           university: Uniwersita
464           vending_machine: Awtomat
465           veterinary: Skótny gójc
466           village_hall: Gmejnski centrum
467           waste_basket: Sudobje za wótpadanki
468           youth_centre: Młoźinski centrum
469         boundary:
470           administrative: Zastojnstwowa granica
471           census: Granica ludlićeńskego wobcerka
472           national_park: Narodny park
473           protected_area: Šćitane strony
474         bridge:
475           aqueduct: Akwedukt
476           suspension: Wisaty móst
477           swing: Zawjertny móst
478           viaduct: Wiadukt
479           "yes": Móst
480         building:
481           "yes": Twarjenje
482         emergency:
483           phone: Słup za nuzowe zawołanje
484         highway:
485           bridleway: Rejtarska drožka
486           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
487           bus_stop: Busowe zastanišćo
488           construction: Dalokowobchadowa droga se twari
489           cycleway: Sćažka za kólasowarjow
490           emergency_access_point: Nuzowa słužba
491           footway: Chódnik
492           ford: Brod
493           living_street: Droga z pómjeńšonym wobchadom
494           milestone: Kilometrownik
495           motorway: Awtodroga
496           motorway_junction: Kśica awtodrogi
497           motorway_link: Zajězd na awtodrogu
498           path: Sćažka
499           pedestrian: Drožka za pěskowarjow
500           platform: Platforma
501           primary: Droga prědnego rěda
502           primary_link: Droga prědnego rěda
503           proposed: Naraźona droga
504           raceway: Wuběgowanišćo
505           residential: Bydleńska droga
506           rest_area: Wótpócywanišćo
507           road: Droga
508           secondary: Droga drugego rěda
509           secondary_link: Droga drugego rěda
510           service: Paralelna droga
511           services: Gósćeńc pśi awtodroze
512           speed_camera: Błyskowak
513           steps: Stupy
514           street_lamp: Pśidrožna latarnja
515           tertiary: Droga tśeśego rěda
516           tertiary_link: Droga tśeśego rěda
517           track: Pólna drožka
518           trail: Sćažka
519           trunk: Dalokowobchadowa droga
520           trunk_link: Dalokowobchadowa droga
521           unclassified: Njezarědowana droga
522         historic:
523           archaeological_site: Archeologiske wukopowanišćo
524           battlefield: Bitwišćo
525           boundary_stone: Granicny kamjeń
526           building: Twarjenje
527           castle: Grod
528           church: Cerkwja
529           citywalls: Měsćańske murje
530           fort: Fort
531           house: Dom
532           icon: Ikona
533           manor: Kubło
534           memorial: Wopomnišćo
535           mine: Pódkopy
536           monument: Pomnik
537           ruins: Ruiny
538           tomb: Row
539           tower: Torm
540           wayside_cross: Kśica drogi
541           wayside_shrine: Lodka drogi
542           wreck: Wrak
543         landuse:
544           allotments: Gumnyška
545           basin: Basenk
546           brownfield: Industrijowe lědo
547           cemetery: Kjarchob
548           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
549           conservation: Pśirodošćit
550           construction: Twarnišćo
551           farm: Farma
552           farmland: Rola
553           farmyard: Žywnosć
554           forest: Góla
555           garages: Pórěźarnja awtow
556           grass: Błomje
557           greenfield: njewobtwarjona zemja
558           industrial: Industrijowy wobcerk
559           landfill: Wótchytanišćo
560           meadow: Łuka
561           military: Militarny wobcerk
562           mine: Pódkopy
563           orchard: Sadownja
564           quarry: Skała
565           railway: Zeleznica
566           recreation_ground: Wódychańske strony
567           reservoir: Gaśeński jazor
568           reservoir_watershed: Wódowe pśitocnišćo
569           residential: Bydleński wobcerk
570           retail: Drobne wikowanje
571           road: Drogowy wobcerk
572           village_green: Wejsny najs
573           vineyard: Winowe kubło
574         leisure:
575           beach_resort: Mórske kupjele
576           bird_hide: Schow za ptaški
577           common: Almenda
578           fishing: Wuźišćo
579           fitness_station: Fitnesstudio
580           garden: Zagroda
581           golf_course: Golfowišćo
582           ice_rink: Lodowa hala
583           marina: Jachtowy pśistaw
584           miniature_golf: Minigolf
585           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
586           park: Park
587           pitch: Sportnišćo
588           playground: Grajkanišćo
589           recreation_ground: Wódychańske strony
590           sauna: Sawna
591           slipway: Łoźowa suwanka
592           sports_centre: Sportowy centrum
593           stadium: Stadion
594           swimming_pool: Swimmingpool
595           track: Wuběgowánska cera
596           water_park: Wódowy park
597         military:
598           airfield: Wójarske lětanišćo
599           barracks: Kazerna
600           bunker: Bunker
601         mountain_pass:
602           "yes": Górski pas
603         natural:
604           bay: Zalew
605           beach: Pśibrjog
606           cape: Kap
607           cave_entrance: Jamowy zachod
608           cliff: Skalina
609           crater: Krater
610           dune: Změt pěska
611           fell: Fjel
612           fjord: Fjord
613           forest: Góla
614           geyser: Geysir
615           glacier: Lodojc
616           heath: Wrjosate strony
617           hill: Górka
618           island: Kupa
619           land: Zemja
620           marsh: Marša
621           moor: Bagno
622           mud: Błoto
623           peak: Špica
624           point: Městno
625           reef: Riff
626           ridge: Górski grjebjeń
627           rock: Skała
628           scree: Kamjenišćo
629           scrub: Krě
630           spring: Žrědło
631           stone: Kamjeń
632           strait: Mórska wuscyna
633           tree: Bom
634           valley: Doł
635           volcano: Wulkan
636           water: Wódy
637           wetland: Ługowe łuki
638           wood: Lěs
639         office:
640           accountant: Knigływjeźeński běrow
641           architect: Architektowy běrow
642           company: Zawod
643           employment_agency: Źěłowy amt
644           estate_agent: Maklaŕ gruntow
645           government: Amt
646           insurance: Zawěsćeński běrow
647           lawyer: Pšawizniski běrow
648           ngo: Běrow njekněžarstwoweje organizacije
649           telecommunication: Telekomunikaciski amt
650           travel_agent: Drogowański běrow
651           "yes": Běrow
652         place:
653           city: Wjelike město
654           country: Kraj
655           county: Wokrejs
656           farm: Žywnosć
657           hamlet: Wjaska
658           house: Dom
659           houses: Domy
660           island: Kupa
661           islet: Mała kupa
662           isolated_dwelling: Jadnotliwe bydło
663           locality: Sedlišćo
664           municipality: Gmejna
665           neighbourhood: Bydleński wobcerk
666           postcode: Postowa licba
667           region: Region
668           sea: Mórjo
669           state: Zwězkowy kraj
670           subdivision: Trabantowe město
671           suburb: Pśedměsto
672           town: Město
673           unincorporated_area: Bźezgmejnske strony
674           village: Wjas
675         railway:
676           abandoned: Spušćona zeleznicowa cera
677           construction: Zeleznicowa cera se twari
678           disused: Njewužywana zeleznicowa cera
679           funicular: Powrjozowa zeleznica
680           halt: Zeleznicowe zastanišćo
681           junction: Zeleznicowe kśicnišćo
682           level_crossing: Zeleznicowy pśechod
683           light_rail: Měsćańska zeleznica
684           miniature: Miniaturna zeleznica
685           monorail: Jadnokólejowa zeleznica
686           narrow_gauge: Wuskokólejata zeleznica
687           platform: Pśistupnišćo
688           preserved: Wuchowana zeleznica
689           proposed: Naraźona zeleznicowa cera
690           spur: Kólejowy wótstawk
691           station: Dwórnišćo
692           stop: Zeleznicowe zastanišćo
693           subway: Zastanišćo pódzemskeje
694           subway_entrance: Zachod k pódzemskej
695           switch: Pśestajadło
696           tram: Elektriska
697           tram_stop: Zastanišćo elektriskeje
698         shop:
699           alcohol: Wobchod za spirituoze
700           antiques: Wobchod za starobki
701           art: Wobchod wuměłskich twórbow
702           bakery: Pjakarnja
703           beauty: Parfimerija
704           beverages: Piśowy mark
705           bicycle: Wobchod za kólasa
706           books: Knigłarnja
707           boutique: Butika
708           butcher: Rěznik
709           car: Awtownja
710           car_parts: Awtowe narownanki
711           car_repair: Pórěźarnja awtow
712           carpet: Tepichowy wobchod
713           charity: Dobrotnostny wobchod
714           chemist: Aptejka
715           clothes: Woblekarnja
716           computer: Computerowy wobchod
717           confectionery: Konditarnja
718           convenience: Kšamarska loda
719           copyshop: Kopěrowański wobchod
720           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
721           deli: Wobchod za delikatese
722           department_store: Kupnica
723           discount: Discounter
724           doityourself: Wobchod za baslarsku pótrjebu
725           dry_cleaning: Cysćarnja
726           electronics: Elektronikowy wobchod
727           estate_agent: Maklaŕ gruntow
728           farm: Žywnosćowy wobchod
729           fashion: Modowy wobchod
730           fish: Wobchod za ryby
731           florist: Kwětkarnja
732           food: Wobchod za žywidła
733           funeral_directors: Zakopowański institut
734           furniture: Meblowy wobchod
735           gallery: Galerija
736           garden_centre: Zagrodowy center
737           general: Wobchod za měšane wóry
738           gift: Wobchod za dary
739           greengrocer: Zeleninarski wobchod
740           grocery: Wobchod za žywidła
741           hairdresser: Frizerski salon
742           hardware: Twarski mark
743           hifi: Technika hi-fi
744           jewelry: Pyšnotkowy wobchod
745           kiosk: Kiosk
746           laundry: Pałkarnja
747           mall: Nakupowanišćo
748           market: Wiki
749           mobile_phone: Wobchod za mobilne telefony
750           motorcycle: Wobchod za motorske
751           music: Wobchod za muzikalije
752           newsagent: Pśedawaŕ casnikow
753           optician: Optikaŕ
754           organic: Wobchod za biocarobu
755           outdoor: Pśekupnica pód gołym njebjom
756           pet: Coologiska pśedawarnja
757           pharmacy: Aptejka
758           photo: Fotograf
759           second_hand: Nakupowarnja
760           shoes: Wobchod za crjeje
761           sports: Sportowy wobchod
762           stationery: Pśedawarnja za pisańskich wórow
763           supermarket: Supermark
764           tailor: Šlodarnja
765           toys: Wobchod za grajki
766           travel_agency: Drogowański běrow
767           video: Wideowobchod
768           wine: Wobchod za spirituoze
769           "yes": Wobchod
770         tourism:
771           alpine_hut: Górski chromcyk
772           artwork: Wuměłska twórba
773           attraction: Atrakcija
774           bed_and_breakfast: Pśenocowanje ze snědanim
775           cabin: Chyža
776           camp_site: Campingowanišćo
777           caravan_site: Zmakanišćo za bydleńske wóze
778           chalet: Prozninski domcyk
779           guest_house: Góstny dom
780           hostel: Młodownja
781           hotel: Hotel
782           information: Informacije
783           motel: Motel
784           museum: Muzeum
785           picnic_site: Piknikowanišćo
786           theme_park: Rozwjaseleński park
787           viewpoint: Rozglědanišćo
788           zoo: Coo
789         tunnel:
790           culvert: Wótwódowy kanal
791           "yes": Tunel
792         waterway:
793           artificial: Kumštna wódna droga
794           boatyard: Ŀoźnica
795           canal: Kanal
796           dam: Zagaśica
797           derelict_canal: Zanjerózony kanal
798           ditch: Grobla
799           dock: Dok
800           drain: Wótwódowy kanal
801           lock: Pušćalnica
802           lock_gate: Pušćalnicowe wrota
803           mooring: Pśistajenje
804           rapids: Pśejmy rěki
805           river: Rěka
806           stream: Rěcka
807           wadi: Wadi
808           waterfall: Wódopad
809           weir: Gaśeńska murja
810       admin_levels:
811         level2: Statna granica
812         level4: Krajna granica
813         level5: Regionowa granica
814         level6: Wokrejsna granica
815         level8: Měsćańska granica
816         level9: Granica měsćańskego źěla
817         level10: Pśedměsćańska granica
818     description:
819       title:
820         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
821           Nominatim</a>
822         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
823       types:
824         cities: Wjelike města
825         towns: Města
826         places: Městna
827     results:
828       no_results: Žedne wuslědki namakane
829       more_results: Dalšne wuslědki
830   layouts:
831     logo:
832       alt_text: Logo OpenStreetMap
833     home: K domacnemu městnoju
834     logout: Wótzjawiś
835     log_in: Pśizjawiś
836     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
837     sign_up: Registrěrowaś
838     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
839     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
840     edit: Wobźěłaś
841     history: Historija
842     export: Eksport
843     data: Daty
844     export_data: Daty eksportěrowaś
845     gps_traces: GPS-slědy
846     gps_traces_tooltip: GPS-slědy zastojaś
847     user_diaries: Dnjowniki
848     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
849     edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
850     tag_line: Licha wikikórta swěta
851     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
852     intro_text: OpenStreetMap jó kórta swěta, napórana wót luźi ako ty a dajo se licho
853       pód wótwórjoneju licencu wužywaś.
854     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
855     partners_html: Hostowanje pódpěra se wót %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a drugich
856       %{partners}.
857     partners_ucl: z UCL VR Centre
858     partners_ic: Imperial College London
859     partners_bytemark: Bytemark Hosting
860     partners_partners: partnerow
861     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu offline, dokulaž se wažne źěło
862       za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
863     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž
864       se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
865     donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
866     help: Pomoc
867     about: Wó
868     copyright: Awtorske pšawo
869     community: Zgromaźeństwo
870     community_blogs: Blogi zgromaźeństwa
871     community_blogs_title: Blogi cłonkow zgromaźeństwa OpenStreetMap
872     foundation: Załožba
873     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
874     make_a_donation:
875       title: Pódprěj OpenStreetMap z pjenjezneju pósćiwanku
876       text: Pósćiś
877     learn_more: Dalšne informacije
878     more: Wěcej
879   license_page:
880     foreign:
881       title: Wó toś tom pśełožku
882       text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link}, engelski
883         bok ma prědnosć měś
884       english_link: engelskim originalom
885     native:
886       title: Wó toś tom boku
887       text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link}
888         toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
889       native_link: dolnoserbskej wersiji
890       mapping_link: kartěrowanje zachopiś
891     legal_babble:
892       title_html: Awtorske pšawo a licenca
893       intro_1_html: |-
894         OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a
895         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
896         Commons Open Database</a> (ODbL).
897       intro_2_html: Móžoš naše daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak
898         dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš
899         naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju
900         licencu rozdźěliś. Dopołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pšawniski
901         code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.
902       intro_3_html: Kartografija w našych kórtowych kachlach a naša dokumentacija
903         stej pód licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
904         Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencěrowanej.
905       credit_title_html: Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap
906       credit_1_html: Pominamy se, až  pódawaš sobustatkujucych &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
907       credit_2_html: Musyš teke wujasniś, až daty stoje pód licencu Open Database,
908         a, jolic naše kórtowe kachle se wužywaju, až kartografija licencěrujo se pód
909         CC-BY-SA. Móžoš to cyniś, z tym až wótkazujoš do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">toś
910         togo boka awtorskego pšawa</a>. Alternatiwnje, a ako pótrěbnosć, jolic rozdźělujoš
911         OSM w datowem formje, móžoš direktnje k licencam pomjenjowaś a wótkazaś. W
912         medijach, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěła), naraźujomy śi,
913         twójich cytarjow na openstreetmap.org (snaź z tym až rozšyrjujoš 'OpenStreetMap'
914         k toś tej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jolic to jo relewantne,
915         na creativecommons.org dopomnjeś.
916       credit_3_html: 'Za pśepytujobnu elektronisku kórtu by měło se źěkowanje w rožku
917         kórty pokazaś. Na pśikład:'
918       attribution_example:
919         alt: Pśikład, kak pokazujo se na webboku na OpenStreetMap
920         title: Pśipokazański pśikład
921       more_title_html: Dalšne informacije
922       more_1_html: Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow a kak dajo se nas pśipóznaś
923         pód <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Ceste pšawniske
924         pšašenja</a>.
925       more_2_html: "Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy dermotny
926         kórtowy API za wuwijarjow tśeśich póbitowaś. \nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła
927         za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła
928         za wužywanje kachlow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła
929         za wužywanje Nominatim</a>."
930       contributors_title_html: Naše sobustatkujuce
931       contributors_intro_html: 'Naše sobustatkujuce su towzynty wósobow. Zapśimujomy
932         teke daty wótwórjoneje licence z narodnych kartěrowańskich pśedewześow a drugich
933         žrědłow, mjaz nimi:'
934       contributors_at_html: '<strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt
935         Wien</a> (pód <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC
936         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land
937         Vorarlberg</a> a  Land Tirol (pod <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY
938         AT ze změnami</a>).'
939       contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;,
940         GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy;
941         Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics
942         Canada).'
943       contributors_fi_html: '<strong>Finska</strong>: Wopśimujo daty z topografiskeje
944         datoweje banki National Land Survey of Finland a drugich datowych sajźbow,
945         pód <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI-licencu</'
946       contributors_fr_html: '<strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction
947         Générale des Impôts.'
948       contributors_nl_html: '<strong>Nižozemska</strong>: Wopsimujo daty &copy; AND,
949         2007   (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
950       contributors_nz_html: '<strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow
951         wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.'
952       contributors_za_html: '<strong>Pódpołdnjowa Afrika</strong>: Wopśimujo daty
953         z  <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:  National Geo-Spatial
954         Information</a>, Statne awtorske pšawo wuměnjone.'
955       contributors_gb_html: '<strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty
956         z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo
957         za datowe banki 2010-2012.'
958       contributors_footer_1_html: Za dalšne drobnostki za to a druge žrědła, kótarež
959         su se wužyli, aby OpenStreetMap pólěpšyli, glědaj pšošym <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">bok
960         sobustatkujucych</a> na wikiju OpenStreetMap.
961       contributors_footer_2_html: Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni, až
962         póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju
963         abo pśewzejo rukowanje.
964       infringement_title_html: Pśejźenje stwóriśelskego pšawa
965       infringement_1_html: Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda daty
966         ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google Maps abo
967         z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow.
968       infringement_2_html: Joli měniš, aý awtorskopšawniski šćitany material jo se
969         datowej bance OpenStreetMap abo toś tomu sedłoju bźez dowólnosći pśidał, póśěguj
970         se pšosym na našo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">póstupowanje
971         za wótwónoźowanje wopśimjeśa</a>abo daj to direktnje na našom <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnem
972         boku</a> k wěsći.
973   welcome_page:
974     title: Witaj!
975     introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, lichej a wobźěłujobnej kórśe swěta.
976       Něnto, za tym až sy se zregistrěrował, móžoš se do kartěrowanja pušćiś. How
977       jo krotke zapokazanje z nejwažnjejšymi informacijami, kótarež musyš wěźeś.
978     whats_on_the_map:
979       title: Což na kórtu słuša
980       on_html: OpenStreetMap jo městno za kartěrowanje wěcow, kótarež su <em>realne
981         a aktualne</em> - wopśimujo miliony twarjenjow, puśow a druge drobnostki wó
982         městnach. Móžoš kartěrowaś, cožkuli zajmujo śi we napšawdnem swěśe.
983       off_html: Což <em>nja</em>ma wopśimjeś, su subjektiwne daty kaž pogódnośenja,
984         historiske abo hypotetiske funkcije a daty z pśez awtorske pšawo šćitanych
985         žrědłow. Njekopěruj z online- abo papjernych kórtow, snaźkuli maš wósebnu
986         dowólnosć.
987     basic_terms:
988       title: Zakładne zapśimjeśa za kartěrowanje
989       paragraph_1_html: OpenStreetMap wužywa někotare wósebne zapśimjeśa. How su někotare
990         z nich, kótarež by mógli śi wužytne byś.
991       editor_html: <strong>Editor</strong> jo program abo websedło, kótarež móžoš
992         wužywaś, aby kórtu wobźěłał.
993       node_html: <strong>Suk</strong> jo dypk na kórśe, na pś. gósćeńc abo bom.
994       way_html: <strong>Puś</strong> jo linija abo płonina, na pś. droga, rěka, jazor
995         abo twarjenje.
996       tag_html: <strong>Atribut</strong> jo datowa kakosć wó suku abo puśu, na pśikład
997         mě gósćeńca abo nejwuša spěšnosć na droze.
998     questions:
999       title: Maš hyšći pšašanja?
1000       paragraph_1_html: |-
1001         OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańske temy.
1002         <a href='%{help_url}'>Pomoc</a>.
1003     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
1004     add_a_note:
1005       title: Njamaš chyle za wobźěłowanje? Pśidaj pokazku!
1006       paragraph_1_html: Jolic coš jano drobnosć korigěrowaś a njamaš chyle, aby se
1007         zregistrěrował a wuknuł, kak se wobźěłujo, móžoš jadnorje pokazku pśidaś.
1008       paragraph_2_html: |-
1009         Źi jadnorje na <a href='%{map_url}'>kórtu</a> a klikni na symbol pokazki:
1010         <span class='icon note'></span>. Ten pśida kórśe marku, kótaruž móžoš pśesunuś. Pśidaj swóju powěźeńku, klikni pótom na Składowaś a druge kartěrowarje budu se wěcy wěnowaś.
1011   fixthemap:
1012     title: Problem k wěsći daś / Kórtu pópšawiś
1013     how_to_help:
1014       title: Kak móžoš pomagaś
1015       join_the_community:
1016         title: Zgromaźeństwu pśistupiś
1017         explanation_html: Jolic sy problem z našymi kórtowymi datami zawuputnuł, na
1018           pśikład droga abo twója adresa felujo, jo nejlěpša wašnja, z tym pókšacowaś,
1019           se zgromaźeństwoju OpenStreetMap pśizamknuś a sam daty pśidaś abo korigěrowaś.
1020       add_a_note:
1021         instructions_html: |-
1022           Klikni jadnorje na <a class='icon note'></a> abo na ten samski symbol w zwobraznjenju kórty.
1023           To pśidajo kórśe marku, kótaruž móžoš pśez śěgnjenje pśesunuś.
1024           Pśidaj swóju powěsć, klikni pon na Składowaś a druge kartěrowarje budu pó tom slěźiś.
1025     other_concerns:
1026       title: Druge nastupnosći
1027       explanation_html: Jolic maš wobmyslenja wó tom, kak naše daty se wužiwaju abo
1028         nastupajucy wopśimjeśe, woglědaj se k našomu <a href='/copyright'>bokoju awtorstwa</a>
1029         za dalšne kazniske informacije abo staj se z wótpowědneju <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>źěłoweju
1030         kupku</a> do zwiska.
1031   help_page:
1032     title: Pomoc
1033     introduction: OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona
1034       wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańskich temow.
1035     welcome:
1036       url: /welcome
1037       title: Witaj k OSM
1038       description: Zachop z toś tym spěšnym rozpokazanim, kótarež wopsímujo zakłady
1039         OpenStreetMap.
1040     help:
1041       url: https://help.openstreetmap.org/
1042       title: help.openstreetmap.org
1043       description: Pšašaj se něcogo abo pytaj za wótegronami na boku pšašanjow a wótegronow
1044         OpenStreetMap.
1045     wiki:
1046       url: http://wiki.openstreetmap.org/
1047       title: wiki.openstreetmap.org
1048       description: Pśepytaj wiki za nadrobneju OSM-dokumentaciju
1049   about_page:
1050     next: Pśiducy
1051     copyright_html: <span>&copy; </span>sobustatkujuce<br>OpenStreetMap
1052     used_by: '%{name} staja kórtowe daty za sta websedłow, mobilne nałoženja a rědy
1053       k dispoziciji'
1054     lede_text: OpenStreetMap twóri se wót zgromaźeństwa kartěrowarjow, kótarež pśinosuju
1055       a woplěwaju daty wó drogach, puśach, kafejownjach, dwórnišćach a wjele wěcej
1056       na cełem swěśe.
1057     local_knowledge_title: Lokalna wěda
1058     local_knowledge_html: Za OpenStreetMap jo wažna lokalna wěda. Sobustatkujuce wužywaju
1059       wobraze z powětša, GPS-graty a pólne kórty, aby pśeglědali, aby OSM dokładny
1060       a aktualny był.
1061     community_driven_title: Wót zgromaźeństwa spěchowany
1062     community_driven_html: |-
1063       Zgromaźeństwo OpenStreetMap jo wjelerake, zagórity a rosćo kuždy źeń.
1064       Naše sobustatkujuce su zagórite kartěrowarjo, GIS-profije, inženjery, kótarež gónje OSM-serwery, pomogarje, kótarež kartěruju strona katastrofo a wjele wěcej.
1065       Aby wěcej wó zgromaźeństwje zgónił, glej <a href='%{diary_path}'>wužywarske dnjowniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zgromaźeństwa</a> a websedło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>
1066     open_data_title: Zjawne daty
1067     open_data_html: 'OpenStreetMap wopśimujo <i>zjawne daty</i>: Móžoš je za kuždy
1068       zaměr wužywaś, joli až naspomnjejoš OpenStreetMap a jogo sobustatkujuce. Jolic
1069       změnijoš daty na wěsty nałog abo napórajoš, móžoš wuslědk jano pód teju samskeju
1070       licencu rozdźěliś. Glej <a href=''%{copyright_path}''>bok awtorskego pšawa a
1071       licence</a> za drobnosći.'
1072     partners_title: Partnarje
1073   notifier:
1074     diary_comment_notification:
1075       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował.'
1076       hi: Witaj %{to_user},
1077       header: '%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym
1078         nadpismom %{subject} komentěrował:'
1079       footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś
1080         abo na %{replyurl} wótegroniś
1081     message_notification:
1082       hi: Witaj %{to_user},
1083       header: '%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom
1084         %{subject}:'
1085       footer_html: Móžoš powěsć pód %{readurl} cytaś a móžoš pód %{replyurl} wótegroniś
1086     friend_notification:
1087       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał.'
1088       had_added_you: '%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał.'
1089       see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
1090       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
1091     gpx_notification:
1092       greeting: Witaj,
1093       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
1094       with_description: z wopisanim
1095       and_the_tags: 'a slědujuce atributy:'
1096       and_no_tags: a žedne atributy.
1097       failure:
1098         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił'
1099         failed_to_import: 'njejo se dał importěrowaś. How jo zmólka:'
1100         more_info_1: Dalšne informacije wó njeraźonych GPX-importach a kak daju se
1101           wobinuś
1102         more_info_2: 'móžoš namakaś na:'
1103       success:
1104         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny'
1105         loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow
1106           zacytało.
1107     signup_confirm:
1108       subject: '[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap'
1109       greeting: Witaj!
1110       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
1111       confirm: 'Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo
1112         wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo
1113         konto wobkšuśił:'
1114       welcome: Za tym až sy swójo konto wobkšuśił, buźomy tebi pśidatne informacije
1115         za prědne kšacei daś.
1116     email_confirm:
1117       subject: '[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś'
1118     email_confirm_plain:
1119       greeting: Witaj,
1120       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
1121         do %{new_address} změniś.
1122       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił
1123         změnu.
1124     email_confirm_html:
1125       greeting: Witaj,
1126       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
1127         do %{new_address} změniś.
1128       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
1129     lost_password:
1130       subject: '[OpenStreetMap] Napšašowanje wó slědkstajenju gronidła'
1131     lost_password_plain:
1132       greeting: Witaj,
1133       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
1134         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1135       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło
1136         slědk stajił.
1137     lost_password_html:
1138       greeting: Witaj,
1139       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
1140         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1141       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby gronidło
1142         slědk stajił.
1143     note_comment_notification:
1144       anonymous: Anonymny wužywaŕ
1145       greeting: Witaj,
1146       commented:
1147         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow komentěrował'
1148         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku komentěrował, za kótaruž
1149           se zajmujoš'
1150         your_note: '%{commenter} jo komentar wó jadnej z twojich pokazkow blisko %{place}
1151           zawóstajił.'
1152         commented_note: '%{commenter} jo komentar wó kórtowej pokazce zawóstajił,
1153           kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
1154       closed:
1155         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow docynił'
1156         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku docynił, za kótaruž
1157           se zajmujoš'
1158         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
1159           docynił.'
1160         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku docynił,  kótaruž sy komentěrował.
1161           Pokazka jo blisko %{place}.'
1162       reopened:
1163         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow reaktiwěrował'
1164         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku reaktiwěrował, za
1165           kótaruž se zajmujoš'
1166         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
1167           reaktiwěrował.'
1168         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku reaktiwěrował,  kótaruž sy
1169           komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
1170       details: Dalšne drobnosći wó pokazce móžoš pód %{url} namakaś.
1171   message:
1172     inbox:
1173       title: Post
1174       my_inbox: Mój post
1175       outbox: pósłany
1176       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1177       new_messages:
1178         few: '%{count} nowe powěsći'
1179         one: '%{count} nowa powěsć'
1180         two: '%{count} nowej powěsći'
1181         other: '%{count} nowych powěsćow'
1182       old_messages:
1183         few: '%{count} stare powěsći'
1184         one: '%{count} stara powěsć'
1185         two: '%{count} starej powěsći'
1186         other: '%{count} starych powěsćow'
1187       from: Wót
1188       subject: Temowe nadpismo
1189       date: Datum
1190       no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link}
1191         do zwiska?
1192       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1193     message_summary:
1194       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1195       read_button: Ako pśecytany markěrowaś
1196       reply_button: Wótegroniś
1197       delete_button: Lašowaś
1198     new:
1199       title: Powěsć pósłaś
1200       send_message_to: '%{name} nowu powěsć pósłaś'
1201       subject: Temowe nadpismo
1202       body: Tekst
1203       send_button: Pósłaś
1204       back_to_inbox: Slědk k postoju
1205       message_sent: Powěsć pósłana
1206       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až
1207         wopytujoš dalšne pósłaś.
1208     no_such_message:
1209       title: Powěsć njeeksistěrujo
1210       heading: Powěsć njeeksistěrujo
1211       body: Bóžko powěźeńka z tym ID njeeksistěrujo.
1212     outbox:
1213       title: Pósłany
1214       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1215       inbox: post
1216       outbox: pósłany
1217       messages:
1218         few: Sy %{count} powěsći pósłał
1219         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1220         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1221         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1222       to: Komu
1223       subject: Temowe nadpismo
1224       date: Datum
1225       no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym
1226         z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
1227       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1228     reply:
1229       wrong_user: |-
1230         Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.
1231         Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił.
1232     read:
1233       title: Powěsć cytaś
1234       from: Wót
1235       subject: Temowe nadpismo
1236       date: Datum
1237       reply_button: Wótegroniś
1238       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1239       back: Slědk
1240       to: Komu
1241       wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś,
1242         njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw
1243         se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
1244     sent_message_summary:
1245       delete_button: Lašowaś
1246     mark:
1247       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
1248       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
1249     delete:
1250       deleted: Powěsć wulašowana
1251   site:
1252     index:
1253       js_1: Pak wužywaš wobglědowak, kótaryž njepódpěra JavaScript, pak sy znjemóžnił
1254         JavaScript.
1255       js_2: OpenStreetMap wužywa JavaScript za suwatu kórtu.
1256       permalink: Trajny wótkaz
1257       shortlink: Krotki wótkaz
1258       createnote: Pokaz pśidaś
1259       license:
1260         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobustatkujuce, pód wótewrjoneju licencu
1261       remote_failed: Wobźěłowanje njejo se raźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany
1262         a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
1263     edit:
1264       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
1265       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno.
1266         Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
1267       user_page_link: wužywarskem boku
1268       anon_edits_link_text: Wuslěź, cogodla tomu tak jo.
1269       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor
1270         Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło
1271         Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare
1272         druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
1273       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch,
1274         ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu,
1275         abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
1276       potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj
1277         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1278       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował,
1279         klikni na "Składowaś".)
1280       id_not_configured: iD njejo se konfigurěrował
1281       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež
1282         su trěbne za toś tu funkciju.
1283     sidebar:
1284       search_results: Pytańske wuslědki
1285       close: Zacyniś
1286     search:
1287       search: Pytaś
1288       where_am_i: Źo som?
1289       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisaś
1290       submit_text: Źi
1291     key:
1292       table:
1293         entry:
1294           motorway: Awtodroga
1295           trunk: Malsna droga
1296           primary: Zwězkowa droga
1297           secondary: Nakrajna droga
1298           unclassified: Njeklasificěrowana droga
1299           track: Cera
1300           bridleway: Rejtarska drožka
1301           cycleway: Sćažka za kolesowarjow
1302           footway: Drožka
1303           rail: Zeleznica
1304           subway: Pódzemska
1305           tram:
1306           - Měsćańska zeleznica
1307           - elektriska
1308           cable:
1309           - Kablowa elektriska
1310           - sedłowy lift
1311           runway:
1312           - Pśizemjeńska cera
1313           - lětadłowa cera
1314           apron:
1315           - Pśedpólo lětanišća
1316           - terminal
1317           admin: Zastojnstwowa granica
1318           forest: Góla
1319           wood: Lěs
1320           golf: Golfowišćo
1321           park: Park
1322           resident: Bydleński wobcerk
1323           common:
1324           - Powšykny
1325           - łuka
1326           retail: Nakupowanišćo
1327           industrial: Industrijowy wobcerk
1328           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
1329           heathland: Wrjosate strony
1330           lake:
1331           - Jazor
1332           - gaśeński jazor
1333           farm: Farma
1334           brownfield: Industrijowe lědo
1335           cemetery: Kjarchob
1336           allotments: Gumnyškarnje
1337           pitch: Sportnišćo
1338           centre: Sportowy centrum
1339           reserve: Strony šćitaneje pśirody
1340           military: Militarny wobcerk
1341           school:
1342           - Šula
1343           - uniwersita
1344           building: Pśesegajuce twarjenje
1345           station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
1346           summit:
1347           - Wjerch
1348           - špica
1349           tunnel: Smužkowane wobcerjenje = tunel
1350           bridge: Carne wobcerjenje = móst
1351           private: Priwatny pśistup
1352           destination: Jano za pśigranicujucych
1353           construction: Drogi w twari
1354     richtext_area:
1355       edit: Wobźěłaś
1356       preview: Pśeglěd
1357     markdown_help:
1358       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1359         analyzěrowany
1360       headings: Nadpisma
1361       heading: Nadpismo
1362       subheading: Pódnapismo
1363       unordered: Nalicenje
1364       ordered: Numerěrowana lisćina
1365       first: Prědny element
1366       second: Drugi element
1367       link: Wótkaz
1368       text: Tekst
1369       image: Wobraz
1370       alt: Alternatiwny tekst
1371       url: URL
1372   trace:
1373     visibility:
1374       private: Priwatny (jano źělony ako anonymne, njezrědowane dypki)
1375       public: Zjawny (pokazujo se w lisćinje slědow ako anonymne, njezrědowane dypki)
1376       trackable: Cera (jano źělona ako anonymne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1377       identifiable: Identificěrujobny (pokazujo se w lisćinje slědow ako identificěrujobne,
1378         zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1379     create:
1380       upload_trace: GPS-slěd nagraś
1381       trace_uploaded: Twója GPX-dataja jo se nagrała a caka na zasajźenje do datoweje
1382         banki. To stawa se zwětšego za poł góźiny a dostanjoš e-mail za wobkšuśenje.
1383     edit:
1384       title: Wobźěłujo se slěd %{name}
1385       heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
1386       filename: 'Datajowe mě:'
1387       download: ześěgnuś
1388       uploaded_at: 'Nagraty:'
1389       points: 'Dypki:'
1390       start_coord: 'Startowa koordinata:'
1391       map: kórta
1392       edit: wobźěłaś
1393       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1394       description: 'Wopisanje:'
1395       tags: 'Atributy:'
1396       tags_help: pśez komu wótźělony
1397       save_button: Změny składowaś
1398       visibility: 'Widobnosć:'
1399       visibility_help: Co to groni?
1400     trace_form:
1401       upload_gpx: 'GPX-dataju nagraś:'
1402       description: 'Wopisanje:'
1403       tags: 'Atributy:'
1404       tags_help: pśez komu wótźělony
1405       visibility: 'Widobnosć:'
1406       visibility_help: Co to groni?
1407       upload_button: Nagraś
1408       help: Pomoc
1409     trace_header:
1410       upload_trace: Slěd nagraś
1411       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
1412       see_your_traces: Wšykne swójske slědy pokazaś
1413       traces_waiting:
1414         one: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1415           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1416           drugich wužywarjow.
1417         other: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1418           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1419           drugich wužywarjow.
1420     trace_optionals:
1421       tags: Atributy
1422     view:
1423       title: Pokazujo se slěd %{name}
1424       heading: Pokazujo se slěd %{name}
1425       pending: NJEDOCYNJONY
1426       filename: 'Datajowe mě:'
1427       download: ześěgnuś
1428       uploaded: 'Nagraty:'
1429       points: 'Dypki:'
1430       start_coordinates: 'Startowa koordinata:'
1431       map: kórta
1432       edit: wobźěłaś
1433       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1434       description: 'Wopisanje:'
1435       tags: 'Atributy:'
1436       none: Žeden
1437       edit_track: Toś tu ceru wobźěłaś
1438       delete_track: Toś tu ceru wulašowaś
1439       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
1440       visibility: 'Widobnosć:'
1441     trace_paging_nav:
1442       showing_page: Bok %{page}
1443       older: Starše slědy
1444       newer: Nowše slědy
1445     trace:
1446       pending: Njedocynjony
1447       count_points: '%{count} dypkow'
1448       ago: pśed %{time_in_words_ago}
1449       more: wěcej
1450       trace_details: Drobnostki slěda pokazaś
1451       view_map: Kórtu pokazaś
1452       edit: wobźěłaś
1453       edit_map: Kórtu wobźěłaś
1454       public: ZJAWNY
1455       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
1456       private: PRIWATNY
1457       trackable: SLĚDUJOBNY
1458       by: wót
1459       in: w
1460       map: kórta
1461     list:
1462       public_traces: Zjawne GPS-slědy
1463       your_traces: Twóje GPS-slědy
1464       public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
1465       description: Nejnowše nagraśa GPS-cerow pśepytaś
1466       tagged_with: '   wobznamjenjony pśez %{tags}'
1467       empty_html: How njejo nic. <a href='%{upload_link}'>Nagraj nowy slěd</a> abo
1468         wukni wěcej wó GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowem
1469         boku</a>.
1470     delete:
1471       scheduled_for_deletion: Za wulašowanje pśedwiźona cera
1472     make_public:
1473       made_public: Wózjawjona cera
1474     offline_warning:
1475       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
1476     offline:
1477       heading: Składowanje GPX offline
1478       message: Składowanje a nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji.
1479     georss:
1480       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1481     description:
1482       description_with_count:
1483         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1484         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wót %{user}
1485         two: GPX-dataja z %{count} dypkoma wót %{user}
1486         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1487       description_without_count: GPX-dataja wót %{user}
1488   application:
1489     require_cookies:
1490       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje
1491         w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
1492     require_moderator:
1493       not_a_moderator: Musyš moderator byś, aby wuwjadł tutu akciju.
1494     setup_user_auth:
1495       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha,
1496         aby wěcej zgónił.
1497       need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw
1498         se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś
1499         do nich, musyš se je jano woglědaś.
1500   oauth:
1501     oauthorize:
1502       title: Pśistup na twójo konto awtorizěrowaś
1503       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}.
1504         Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych
1505         pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
1506       allow_to: 'Dowól aplikaciji:'
1507       allow_read_prefs: twóje wužywarske nastajenja cytaś.
1508       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
1509       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
1510       allow_write_api: kórtu změniś.
1511       allow_read_gpx: twóje priwatne GPS-slědy cytaś.
1512       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1513       allow_write_notes: pokazki změniś.
1514     oauthorize_success:
1515       title: Awtorizěrowańske napšašowanje dowólone
1516       allowed: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto dowólił.
1517       verification: Pśeglědowański kode jo %{code}
1518     oauthorize_failure:
1519       title: Awtorizěrowańske napšašowanje njejo se raźiło
1520       denied: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto wótpokazał.
1521       invalid: Awtorizěrowański token njejo płaśiwy.
1522     revoke:
1523       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
1524   oauth_clients:
1525     new:
1526       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
1527       submit: Registrěrowaś
1528     edit:
1529       title: Twóju aplikaciju wobźěłaś
1530       submit: Wobźěłaś
1531     show:
1532       title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
1533       key: 'Kluc pśetrjebowarja:'
1534       secret: 'Pótajmnosć pśetrjebowarja:'
1535       url: 'URL za napšašowański token:'
1536       access_url: 'URL pśistupnego tokena:'
1537       authorize_url: 'URL awtorizěrowaś:'
1538       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a signatury RSA_SH1.
1539       edit: Drobnostki wobźěłaś
1540       delete: Klient wulašowaś
1541       confirm: Sy se wěsty?
1542       requests: 'Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1543       allow_read_prefs: jogo wužywarske nastajenja cytaś.
1544       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1545       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1546       allow_write_api: kórtu změniś.
1547       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
1548       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1549       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1550     index:
1551       title: Móje OAuth-drobnostiki
1552       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
1553       list_tokens: 'Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:'
1554       application: Mě aplikacije
1555       issued_at: Wustajony
1556       revoke: Wótpóraś!
1557       my_apps: Móje aplikacije
1558       no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth}
1559         wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej
1560         słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
1561       registered_apps: 'Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:'
1562       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
1563     form:
1564       name: Mě
1565       required: Trěbny
1566       url: URL głowneje aplikacije
1567       callback_url: URL slědkwołanja
1568       support_url: URL pódpěry
1569       requests: 'Pominaj slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1570       allow_read_prefs: wužywarske nastajenja cytaś.
1571       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1572       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1573       allow_write_api: kórtu změniś.
1574       allow_read_gpx: priwatne GPS-slědy cytaś.
1575       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1576       allow_write_notes: pokazki změniś.
1577     not_found:
1578       sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
1579     create:
1580       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
1581     update:
1582       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
1583     destroy:
1584       flash: Registrěrowanje aplikacije znicone
1585   user:
1586     login:
1587       title: Pśizjawjenje
1588       heading: Pśizjawjenje
1589       email or username: 'E-mailowa adresa abo wužywarske mě:'
1590       password: 'Gronidło:'
1591       openid: '%{logo} OpenID:'
1592       remember: 'Spomnjeś se:'
1593       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
1594       login_button: Pśizjawiś se
1595       register now: Něnto registrěrowaś
1596       with username: 'Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim
1597         wužywarskim mjenim a gronidłom:'
1598       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1599       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
1600       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
1601       no account: Njamaš wužywarske konto?
1602       account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni
1603         na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo
1604         <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
1605       account is suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br
1606         />Staj se z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a>, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1607       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
1608       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
1609     logout:
1610       title: Wótzjawiś se
1611       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
1612       logout_button: Wótzjawjenje
1613     lost_password:
1614       title: Zabyte gronidło
1615       heading: Sy gronidło zabył?
1616       email address: 'E-mailowa adresa:'
1617       new password button: Gronidło slědk stajiś
1618       help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy
1619         wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
1620       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak
1621         až móžoš jo skóro slědk stajiś.
1622       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
1623     reset_password:
1624       title: Gronidło slědk stajiś
1625       heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
1626       password: 'Gronidło:'
1627       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1628       reset: Gronidło slědk stajiś
1629       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
1630       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
1631     new:
1632       title: Registrěrowaś
1633       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
1634       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do
1635         zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako móžno
1636         wobźěłowaś.
1637       about:
1638         header: Lichy a wobźěłujobny
1639         html: |-
1640           <p>Na rozdźěl wót drugich kórtow, twóri se dopołnje  OpenStreetMap dospołnje wót luźi ako ty, a kuždy móžo ju korigěrowaś, aktualizěrowaś, ześěgnuś a wužywaś.</p>
1641           <p>Zregistrěruj se a cyń sobu. Buźomy śi e-mailku słaś, aby my twójo konto wobkšuśili.</p>
1642       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam
1643         pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
1644       email address: 'E-mailowa adresa:'
1645       confirm email address: 'E-mailowu adresu wobkšuśiś:'
1646       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1647         title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła
1648         priwatnosći</a>)
1649       display name: 'Wužywarske mě:'
1650       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej
1651         w nastajenjach změniś.
1652       password: 'Gronidło:'
1653       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1654       continue: Registrěrowaś
1655       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
1656       terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś.
1657         Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
1658     terms:
1659       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
1660       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
1661       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś,
1662         aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace
1663         a pśichodne pśinoski.
1664       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć
1665         pśistupne.
1666       consider_pd_why: Co to jo?
1667       guidance: 'Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href="%{summary}">zbadne
1668         zespominanje</a> a někotare <a href="%{translations}">njeoficielne pśełožki</a>'
1669       agree: Akceptěrowaś
1670       decline: Wótpokazaś
1671       you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a
1672         akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
1673       legale_select: 'Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:'
1674       legale_names:
1675         france: Francojska
1676         italy: Italska
1677         rest_of_world: Zbytk swěta
1678     no_such_user:
1679       title: Toś ten wužywaŕ njejo
1680       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
1681       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis,
1682         abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
1683     view:
1684       my diary: Mój dnjownik
1685       new diary entry: nowy dnjownikowy zapisk
1686       my edits: Móje změny
1687       my traces: Móje ceri
1688       my notes: Móje pokazki
1689       my messages: Móje powěsći
1690       my profile: Mój profil
1691       my settings: Móje nastajenja
1692       my comments: Móje komentary
1693       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1694       blocks on me: Dostane blokowanja
1695       blocks by me: Dane blokěrowanja
1696       send message: Powěsć pósłaś
1697       diary: Dnjownik
1698       edits: Změny
1699       traces: Slědy
1700       notes: Pokazki kórty
1701       remove as friend: Ako pśijaśela wótpóraś
1702       add as friend: Pśijaśela pśidaś
1703       mapper since: 'Kartěrowaŕ wót:'
1704       ago: (pśed %{time_in_words_ago})
1705       ct status: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1706       ct undecided: Njerozsuźony
1707       ct declined: Wótpokazany
1708       ct accepted: Pśed %{ago} akceptěrowany
1709       latest edit: 'Nejnowša změna %{ago}:'
1710       email address: 'E-mailowa adresa:'
1711       created from: 'Napórany z:'
1712       status: 'Status:'
1713       spam score: 'Spamowe gódnośenje:'
1714       description: Wopisanje
1715       user location: Wužywarske městno
1716       if set location: Pódaj swójo stojnišćo na boku  %{settings_link}, a by wiźeł
1717         wužywarjow w swójej bliskosći.
1718       settings_link_text: nastajenja
1719       your friends: Twóje pśijaśele
1720       no friends: Hyšći njejsy žednych pśijaśelow pśidał.
1721       km away: '%{count} km zdalony'
1722       m away: '%{count} m zdalony'
1723       nearby users: Druge wužywarje w bliskosći
1724       no nearby users: Hyšći njejsu žedne wužywarje, kótarež kartěruju w bliskosći.
1725       role:
1726         administrator: Toś ten wužywaŕ jo administrator
1727         moderator: Toś ten wužywaŕ jo moderator
1728         grant:
1729           administrator: Pšawo administratora rozdaś
1730           moderator: Pšawo moderatora rozdaś
1731         revoke:
1732           administrator: Pšawo administratora zajmjeś
1733           moderator: Pšawo moderatora zajmjeś
1734       block_history: dostane blokěrowanja
1735       moderator_history: Rozdane blokěrowanja
1736       comments: Komentary
1737       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
1738       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
1739       deactivate_user: toś togo wužywarja znjemóžniś
1740       confirm_user: toś togo wužywarja wobkšuśiś
1741       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
1742       unhide_user: toś togo wužiwarja pokazaś
1743       delete_user: toś togo wužywarja lašowaś
1744       confirm: Wobkšuśiś
1745       friends_changesets: Sajźby změnow twójich pśijaśelow
1746       friends_diaries: dnjownikowe zapiski pśijaśelow
1747       nearby_changesets: sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
1748       nearby_diaries: dnjownikowe zapiski wužywarjow w bliskosći
1749     popup:
1750       your location: Twójo městno
1751       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
1752       friend: Pśijaśel
1753     account:
1754       title: Konto wobźěłaś
1755       my settings: Móje nastajenja
1756       current email address: 'Aktualna e-mailowa adresa:'
1757       new email address: 'Nowa e-mailowa adresa:'
1758       email never displayed publicly: (njejo nigda widobna)
1759       openid:
1760         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1761         link text: Co to jo?
1762       public editing:
1763         heading: 'Zjawne wobźěłowanje:'
1764         enabled: Zmóžnjony. Nic anonymny, daty daju se wobźěłaś.
1765         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1766         enabled link text: Co to jo?
1767         disabled: Znjemóžnjony, daty njedaju se wobźěłas, wše pjerwjejšne změny su
1768           anonymne.
1769         disabled link text: Cogodla njamógu wobźěłas?
1770       public editing note:
1771         heading: Zjawne wobźěłowanje
1772         text: Tuchylu twóje změny su anonymne a luźe njamógu śi powěsći pósłaś abo
1773           twójo městno wiźeś. Aby pokazał, což sy wobźěłał a luźam dowólił, se z tobu
1774           pśez websedło do zwiska stajiś, klikni dołojnce na tłocašk. <b>Wót pśeźenja
1775           do API 0.6, jano zjawne wužywarje mógu kórtowe daty wobźěłaś.</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">glědaj
1776           pśicyny</a>).<ul><li>Twója e-mailowa adresa njebuźo zjawnje widobna.</li><li>Toś
1777           ta akcija njedajo se anulěrowaś a wše nowe wužywarje su něnto pó standarźe
1778           zjawne.</li></ul>
1779       contributor terms:
1780         heading: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1781         agreed: Sy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1782         not yet agreed: Hyšći njejsy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1783         review link text: Pšosym slěduj toś tomu wótkazoju, aby pśeglědał a akceptěrował
1784           nowe wuměnjenja za sobuskutkajucych.
1785         agreed_with_pd: Sy teke deklarěrował, až twóje změny su zjawne.
1786         link text: Co to jo?
1787       profile description: 'Profilowe wopisanje:'
1788       preferred languages: 'Preferěrowane rěcy:'
1789       preferred editor: 'Preferěrowany editor :'
1790       image: 'Wobraz:'
1791       gravatar:
1792         gravatar: Gravatar wužywaś
1793         link text: Co to jo?
1794       new image: Wobraz pśidaś
1795       keep image: Aktualny wobraz wobchowaś
1796       delete image: Aktualny wobraz wótpóraś
1797       replace image: Aktualny wobraz wuměniś
1798       image size hint: (kwadratiske wobraze z nanejmjenjej 100x100 funkcioněruju nejlěpjej)
1799       home location: 'Bydlišćo:'
1800       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
1801       latitude: 'Šyrina:'
1802       longitude: 'Dlinina:'
1803       update home location on click: Bydlišćo pśi kliknjenju na kórtu aktualizěrowaś?
1804       save changes button: Změny składowaś
1805       make edits public button: Wše móje změny wózjawiś
1806       return to profile: Slědk k profiloju
1807       flash update success confirm needed: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1808         Dostanjoš e-mail z napominanim, twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś.
1809       flash update success: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1810     confirm:
1811       heading: Pśeglědaj swóju e-mail!
1812       introduction_1: Smy śi wobkšuśeńsku e-mail pósłali.
1813       introduction_2: Wobkšuś swójo konto, z tym až kliknjoš na wótkaz w e-mailce
1814         a móžoš kartěrowanje zachopiś.
1815       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował
1816         swójo konto.
1817       button: Wobkšuśiś
1818       success: Twójo konto jo se wobkšuśiło, źěkujomy se za registrěrowanje!
1819       already active: Toś te konto jo se južo wobkšuśiło.
1820       unknown token: Wobkšuśeński kod jo pśepadnjony abo njeeksistěrujo.
1821       reconfirm_html: Jolic musyš nam wobkšuśeńsku e-mailku znowego pósłaś, <a href="%{reconfirm}">klikni
1822         how</a>.
1823     confirm_resend:
1824       success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš
1825         swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy
1826         system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu %{sender}
1827         do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja
1828         wótegroniś.
1829       failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
1830     confirm_email:
1831       heading: Změnjenje e-mailoweje adrese wobkšuśiś
1832       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu
1833         adresu wobkšuśił.
1834       button: Wobkšuśiś
1835       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
1836       failure: E-mailowa adresa jo se južo wobkšuśiła pśez toś ten wótkaz.
1837     set_home:
1838       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
1839     go_public:
1840       flash success: Wše twóje změny su něnto zjawne, a ty móžoš je něnto wobźěłaś.
1841     make_friend:
1842       heading: '%{user} ako pśijaśela pśidaś?'
1843       button: Ako pśijaśela pśidaś
1844       success: '%{name} jo něnto twój pśijaśel!'
1845       failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
1846       already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
1847     remove_friend:
1848       heading: '%{user} ako pśijaśela wótpóraś?'
1849       button: Pśijaśela wótpóraś
1850       success: '%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał.'
1851       not_a_friend: '%{name} njejo twój pśijaśel.'
1852     filter:
1853       not_an_administrator: Musyš administrator byś, aby wuwjadł toś tu akciju.
1854     list:
1855       title: Wužywarje
1856       heading: Wužywarje
1857       showing:
1858         one: Bok %{page} (%{first_item} z %{items})
1859         other: Bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1860       summary: '%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany'
1861       summary_no_ip: '%{name} dnja %{date} napórany'
1862       confirm: Wubranych wužywarjow wobkšuśiś
1863       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
1864       empty: Žedne wótpowědujuce wužywarje namakane
1865     suspended:
1866       title: Konto wupowěźone
1867       heading: Konto wupowěźone
1868       webmaster: webmejstaŕ
1869       body: |-
1870         <p>
1871         Twójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.
1872         </p>
1873         Toś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1874   user_role:
1875     filter:
1876       not_an_administrator: Jano administratory mógu zastojanje wužywarskich rolow
1877         wugbaś, ale ty njejsy administrator.
1878       not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
1879       already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
1880       doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
1881     grant:
1882       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
1883       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
1884       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
1885       confirm: Wobkšuśiś
1886       fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj,
1887         lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1888     revoke:
1889       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1890       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1891       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
1892       confirm: Wobkšuśiś
1893       fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym
1894         pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1895   user_block:
1896     model:
1897       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
1898       non_moderator_revoke: Musyš moderator byś, aby blokěrowanje wótpórał.
1899     not_found:
1900       sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
1901       back: Slědk k indeksoju
1902     new:
1903       title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1904       heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1905       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1906         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli
1907         na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon
1908         zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
1909       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1910       submit: Blokěrowanje wuźěliś
1911       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
1912       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki
1913         wótegroniś.
1914       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
1915       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1916     edit:
1917       title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1918       heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1919       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1920         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na
1921         to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem
1922         pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
1923       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1924       submit: Blokěrowanje aktualizěrowaś
1925       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
1926       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1927       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
1928     filter:
1929       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
1930       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z
1931         padajuceje lisćiny wubraś.
1932     create:
1933       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš
1934         a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
1935       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo
1936         zablokěrujoš.
1937       flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
1938     update:
1939       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił,
1940         móžo jo wobźěłaś.
1941       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
1942     index:
1943       title: Wužywarske blokěrowanja
1944       heading: Lisćina wužywarskich blokěrowanjow
1945       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
1946     revoke:
1947       title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
1948       heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
1949       time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
1950       past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
1951       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
1952       revoke: Wótpóraś!
1953       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
1954     period:
1955       few: '%{count} góźiny'
1956       one: 1 góźina
1957       two: '%{count} góźinje'
1958       other: '%{count} góźinow'
1959     partial:
1960       show: Pokazaś
1961       edit: Wobźěłaś
1962       revoke: Wótpóraś!
1963       confirm: Sy se wěsty?
1964       display_name: Zablokěrowany wužywaŕ
1965       creator_name: Blokěrowaŕ
1966       reason: Pśicyna za blokěrowanje
1967       status: Status
1968       revoker_name: Wótpórany wót
1969       not_revoked: (nic wótpórany)
1970       showing_page: Bok %{page}
1971       next: Pśiducy »
1972       previous: « Pjerwjejšny
1973     helper:
1974       time_future: Kóńcy se %{time}.
1975       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
1976       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
1977     blocks_on:
1978       title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
1979       heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
1980       empty: '%{name} hyšći njejo se zablokěrował.'
1981     blocks_by:
1982       title: Blokěrowanja wót %{name}
1983       heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
1984       empty: '%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił.'
1985     show:
1986       title: '%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}'
1987       heading: '%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}'
1988       time_future: Kóńcy se %{time}
1989       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło
1990       status: Status
1991       show: Pokazaś
1992       edit: Wobźěłaś
1993       revoke: Wótpóraś!
1994       confirm: Sy se wěsty?
1995       reason: 'Pśicyna za blokěrowanje:'
1996       back: Wše blokěrowanja pokazaś
1997       revoker: 'Anulěrowaŕ:'
1998       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
1999   note:
2000     description:
2001       opened_at_html: Pśed %{when} napórany
2002       opened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} napórany
2003       commented_at_html: Pśed %{when} zaktualizěrowany
2004       commented_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} zaktualizěrowany
2005       closed_at_html: Pśed %{when} rozwězany
2006       closed_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} rozwězany
2007       reopened_at_html: Pśed %{when} reaktiwěrowany
2008       reopened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} reaktiwěrowany
2009     rss:
2010       title: Pokazki OpenStreetMap
2011       description_area: Lisćina pokazkow, kótarež su se za twój wobcerk [(%{min_lat}|%{min_lon})
2012         -- (%{max_lat}|%{max_lon})] k wěsći dali, komentěrowali abo docynili
2013       description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
2014       opened: nowa pokazka (blisko %{place})
2015       commented: nowy komentar (blisko %{place})
2016       closed: zacynjona pokazka (blisko %{place})
2017       reopened: reaktiwěrowana pokazka (blisko %{place})
2018     entry:
2019       comment: Komentar
2020       full: Dopołna pokazka
2021     mine:
2022       title: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2023       heading: Pokazki wužywarja %{user}
2024       subheading: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2025       id: ID
2026       creator: Stwóriśel
2027       description: Wopis
2028       created_at: Napórany
2029       last_changed: Slědny raz změnjony
2030       ago_html: pśed %{when}
2031   javascripts:
2032     close: Zacyniś
2033     share:
2034       title: Źěliś
2035       cancel: Pśetergnuś
2036       image: Wobraz
2037       link: Wótkaz abo HTML
2038       long_link: Wótkaz
2039       short_link: Krotki wótkaz
2040       embed: HTML
2041       custom_dimensions: Swójske pśiměrjenja stajiś
2042       format: 'Format:'
2043       scale: 'Měritko:'
2044       image_size: Wobraz pokažo standardnu rowninu pla
2045       download: Ześěgnuś
2046       short_url: Krotki URL
2047       include_marker: Kórtowu marku stajiś
2048       center_marker: Kórtu pó marce centrěrowaś
2049       paste_html: HTML-kod kopěrowaś, aby se do websedła zasajźił
2050       view_larger_map: Wětšu kórtu pokazaś
2051     key:
2052       title: Legenda
2053       tooltip: Legenda
2054       tooltip_disabled: Legenda stoj jano za standardnu rowninu k dispoziciji
2055     map:
2056       zoom:
2057         in: Pówětšyś
2058         out: Pómjeńšyś
2059       locate:
2060         title: Aktualne městno pokazaś
2061         popup: Sy w {distance} {unit} wokoło toś togo dypka
2062       base:
2063         standard: Standard
2064         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
2065         transport_map: Wobchadowa kórta
2066         hot: Sobustatkowace humanitarneje pomocy
2067       layers:
2068         header: Kórtowe rowniny
2069         notes: Pokazki kórty
2070         data: Kórtowe daty
2071         overlays: Waršty za pytanje za zmólkami na kórśe zmóžniś
2072         title: Rowniny
2073       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobustatkujuce OpenStreetMap</a>
2074       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Pósćiś</a>
2075     site:
2076       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
2077       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
2078       createnote_tooltip: Kórśe pokazku pśidaś
2079       createnote_disabled_tooltip: Powětšyś, aby kórśe pokazku pśidało
2080       map_notes_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu,  aby pokazki wiźeł
2081       map_data_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu, aby daty wiźeł
2082     notes:
2083       new:
2084         intro: Sy zmólku wiźeł abo až něco felujo? Informěruj drugich kartěrowarjow,  aby
2085           mógli to korigěrowaś. Pśesuń marku ku korektnej poziciji a zapiš pokazku,
2086           aby problem rozkładł. (Pšosym njezapódaj wósobinske informacije abo informacije
2087           z kórtow šćitanych pśez awtorske pšawo abo lisćiny zarědnikow.)
2088         add: Pokazku pśidaś
2089       show:
2090         anonymous_warning: Toś ta pokazka wopśimujo komentary wót anonymnych wužywarjow,
2091           kótarež by měli se njewótwisnje pśeglědaś.
2092         hide: Schowaś
2093         resolve: Wótbyty
2094         reactivate: Znowego aktiwěrowaś
2095         comment_and_resolve: Komentěrowaś a cyniś
2096         comment: Komentar
2097     edit_help: Pśesuń kórtu do městna, kótarež coš wobźěłaś, powětš tam a klikni pótom
2098       how.
2099   redaction:
2100     edit:
2101       description: Wopisanje
2102       heading: Redakciju wobźěłaś
2103       submit: Redakciju składowaś
2104       title: Redakciju wobźěłaś
2105     index:
2106       empty: Žedne redakcije njejsu.
2107       heading: Lisćina redakcijow
2108       title: Lisćina redakcijow
2109     new:
2110       description: Wopisanje
2111       heading: Informacije za nowu redakciju zapódaś
2112       submit: Redakciju napóraś
2113       title: Nowa redakcija se napórajo
2114     show:
2115       description: 'Wopisanje:'
2116       heading: Redakcija "%{title}" se pokazujo
2117       title: Redakcija se pokazujo
2118       user: 'Stwóriśel:'
2119       edit: Toś tu redakciju wobźěłaś
2120       destroy: Toś tu redakciju wótpóraś
2121       confirm: Sy se wěsty?
2122     create:
2123       flash: Redakcija jo se napórała.
2124     update:
2125       flash: Změny skłaźone.
2126     destroy:
2127       not_empty: Redakcija njejo prozna. Pšosym wótpóraj wšykne wersije toś teje redakcije,
2128         nježli až ju wulašujoš.
2129       flash: Redakcija jo se wulašowała.
2130       error: Pśi lašowanju toś teje redakcije jo zmólka nastała.
2131 ...