Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
1 # Messages for Upper Sorbian (hornjoserbsce)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: J budissin
5 # Author: Michawiki
6 hsb: 
7   about_page: 
8     community_driven_html: "Zhromadźenstwo OpenStreetMap je wšelakore, rozpalite a rosće kóždy dźeń.\nNaši sobuskutkowacy su zahorići kartěrowarjo, GIS-profijo, inženjerojo, kotřiž OSM-serwery ćěrja, pomocnicy, kotřiž kónčiny katastrofow kartěruja a wjele wjace.\nZo by wjace wo zhromadźenstwje zhonił, hlej <a href='%{diary_path}'>wužiwarske dźeniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zhromadźenstwa</a> a websydło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>"
9     community_driven_title: Wot zhromadźenstwa spěchowany
10     copyright_html: <span>&copy; </span>sobuskutkowacy<br>OpenStreetMap
11     lede_text: OpenStreetMap twori so wot zhromadźenstwa kartěrowarjow, kotřiž daty wo hasach, pućach, kofejownjach, dwórnišćach a wjele wjace na cyłym swěće přinošuja a hladaja.
12     local_knowledge_html: OpenStreetMap kładźe wažnosć na lokalnu wědu. Sobuskutkowacy wužiwaja powětrowe wobrazy, GPS-graty a pólne karty, zo bychu přepruwowali, zo by OSM je dokładny a aktualny.
13     local_knowledge_title: Lokalna wěda
14     next: Přichodna
15     open_data_html: "OpenStreetMap wobsahuje <i>zjawne daty</i>: Móžeš je za kóždy zaměr wužiwać, dołhož OpenStreetMap a jeho sobuskutkowacych naspomnješ. Jeli daty na wěste wašnje změniš abo wutworiš, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić.Hlej <a href='%{copyright_path}'>stronu awtorskeho prawa a licency</a> za podrobnosće."
16     open_data_title: Zjawne daty
17     partners_title: Partnerojo
18     used_by: "%{name} staja kartowe daty za sta websydłow, mobilne nałoženja a graty k dispoziciji"
19   activerecord: 
20     attributes: 
21       diary_comment: 
22         body: Tekst
23       diary_entry: 
24         language: Rěč
25         latitude: Šěrokostnik
26         longitude: Dołhostnik
27         title: Tema
28         user: Wužiwar
29       friend: 
30         friend: Přećel
31         user: Wužiwar
32       message: 
33         body: Tekst
34         recipient: Přijimowar
35         sender: Wotpósłar
36         title: Tema
37       trace: 
38         description: Wopisanje
39         latitude: Šěrokostnik
40         longitude: Dołhostnik
41         name: Mjeno
42         public: Zjawny
43         size: Wulkosć
44         user: Wužiwar
45         visible: Widźomny
46       user: 
47         active: Aktiwny
48         description: Wopisanje
49         display_name: Wužiwarske mjeno
50         email: E-mejl
51         languages: Rěče
52         pass_crypt: Hesło
53     models: 
54       acl: Lisćina za přistupnu kontrolu
55       changeset: Sadźba změnow
56       changeset_tag: Atribut sadźby změnow
57       country: Kraj
58       diary_comment: Dźenikowy komentar
59       diary_entry: Dźenikowy zapisk
60       friend: Přećel
61       language: Rěč
62       message: Powěsć
63       node: Suk
64       node_tag: Sukowy atribut
65       notifier: Zdźělenje
66       old_node: Stary suk
67       old_node_tag: Atribut stareho suka
68       old_relation: Stara relacija
69       old_relation_member: Čłon stareje relacije
70       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
71       old_way: Stary puć
72       old_way_node: Suk stareho puća
73       old_way_tag: Atribut stareho puća
74       relation: Relacija
75       relation_member: Relaciski čłon
76       relation_tag: Relaciski atribut
77       session: Posedźenje
78       trace: Ćěr
79       tracepoint: Ćěrjowy dypk
80       tracetag: Ćěrjowy atribut
81       user: Wužiwar
82       user_preference: Wužiwarske nastajenje
83       user_token: Wužiwarska marka
84       way: Puć
85       way_node: Pućny suk
86       way_tag: Pućny atribut
87   application: 
88     require_cookies: 
89       cookies_needed: Zda so, zo maš placki znjemóžnjene - prošu zmóžń placki w swojim wobhladowaku, prjedy hač pokročuješ.
90     require_moderator: 
91       not_a_moderator: Dyrbiš moderator być, zo by móhł tutu akciju wuwjesć.
92     setup_user_auth: 
93       blocked: Twój přistup k API je so blokował. Prošu přizjew so do webpowjercha, zo by wjace zhonił.
94       need_to_see_terms: Twój přistup na API je nachwilu wusadźeny. Prošu přizjew so k webpowjerchej, zo by sej wuměnjenja za sobuskutkowacych wobhladał. Njetrjebaš přezjedny być, dyrbiš sej je jenož wobhladać.
95   browse: 
96     anonymous: anonymny
97     changeset: 
98       belongs_to: Awtor
99       changesetxml: Sadźba změnow XML
100       feed: 
101         title: Sadźba změnow %{id}
102         title_comment: Sadźba změnow %{id} - %{comment}
103       node: Suki (%{count})
104       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
105       osmchangexml: osmChange XML
106       relation: Relacije (%{count})
107       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
108       title: "Sadźba změnow: %{id}"
109       way: Puće (%{count})
110       way_paginated: Puće (%{x}-%{y} z %{count})
111     closed: "Začinjeny:"
112     closed_by_html: Začinjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
113     closed_html: Začinjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr>
114     containing_relation: 
115       entry: Relacija %{relation_name}
116       entry_role: Relacija %{relation_name} (jako %{relation_role})
117     created: Wutworjeny
118     created_by_html: Wutworjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
119     created_html: Wutworjeny <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr>
120     deleted_by_html: Zhašany <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
121     download_xml: XML sćahnyć
122     edited_by_html: wobdźěłany <abbr title='%{title}'>před %{time}</abbr> wot %{user}
123     in_changeset: Sadźba změnow
124     location: "Městno:"
125     no_comment: (žadyn komentar)
126     node: 
127       history_title: "Sukata historija: %{name}"
128       title: "Suk: %{name}"
129     not_found: 
130       sorry: "Wodaj, %{type} #%{id} njebu namakany."
131       type: 
132         changeset: sadźba změnow
133         node: suk
134         relation: relacija
135         way: puć
136     note: 
137       closed_by: Sčinjeny wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
138       closed_by_anonymous: Sčinjeny wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
139       closed_title: "Sčinjena pokazka #%{note_name}"
140       commented_by: Komentar wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
141       commented_by_anonymous: Komentar wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
142       description: Wopisanje
143       hidden_by: Schowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
144       hidden_title: "Schowana pokazka #%{note_name}"
145       new_note: Nowa pokazka
146       open_by: Wutworjeny wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
147       open_by_anonymous: Wutworjeny wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
148       open_title: "Njesčinjena pokazka #%{note_name}"
149       reopened_by: Reaktiwizowany wot %{user} <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
150       reopened_by_anonymous: Reaktiwizowany wot anonymneho <abbr title='%{exact_time}'>před %{when}</abbr>
151       title: "Suk: %{id}"
152     part_of: "Dźěl wot:"
153     redacted: 
154       message_html: Wersija %{version} tutoho %{type}a njeda so pokazać, dokelž je so hižo redigowała. Prošu, hlej %{redaction_link} za podronosće.
155       redaction: Redakcija %{id}
156       type: 
157         node: suk
158         relation: relacija
159         way: puć
160     relation: 
161       history_title: "Historija relacije: %{name}"
162       members: Čłonojo
163       title: "Relacija: %{name}"
164     relation_member: 
165       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
166       type: 
167         node: Suk
168         relation: Relacija
169         way: Puć
170     start_rjs: 
171       feature_warning: "%{num_features} funkcijow so začituje, štož móže twój wobhladowak spomalić abo přećežić. Chceš tute daty zwobraznić?"
172       load_data: Daty začitać
173       loading: Začituje so...
174     tag_details: 
175       tags: "Atributy:"
176       wiki_link: 
177         key: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}
178         tag: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}=%{value}
179       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
180     timeout: 
181       sorry: Wodaj, traje předołho, daty za %{type} z ID %{id} wotwołać.
182       type: 
183         changeset: sadźba změnow
184         node: suk
185         relation: relacija
186         way: puć
187     version: Wersija
188     view_details: Podrobnosće pokazać
189     view_history: Historiju pokazać
190     way: 
191       also_part_of: 
192         few: dźěl pućow %{related_ways}
193         one: dźěl puća %{related_ways}
194         other: dźěl pućow %{related_ways}
195         two: dźěl pućow %{related_ways}
196       history_title: "Historija puća: %{name}"
197       nodes: Suki
198       title: "Puć: %{name}"
199   changeset: 
200     changeset: 
201       anonymous: Anonymny
202       no_edits: (žane změny)
203       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
204     changeset_paging_nav: 
205       next: Přichodna »
206       previous: « Předchadna
207       showing_page: Strona %{page}
208     changesets: 
209       area: Wobłuk
210       comment: Komentar
211       id: ID
212       saved_at: Datum składowanja
213       user: Wužiwar
214     list: 
215       empty: Žane sadźby změnow namakane.
216       empty_area: Žane sadźby změnow w tutym wobłuku.
217       empty_user: Žane sadźby změnow wot tutoho wužiwarja.
218       load_more: Wjace začitać
219       no_more: Žane dalše sadźby změnow namakane.
220       no_more_area: Žane dalše sadźby změnow w tutym wobłuku.
221       no_more_user: Žane dalše sadźby změnow wot tutoho wužiwarja.
222       title: Sadźby změnow
223       title_friend: Změny twojich přećelow
224       title_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
225       title_user: Sadźby změnow wot %{user}
226     timeout: 
227       sorry: Bohužel je předołho trało, skupiny změny, kotrež sy požadał, wotwołać.
228   diary_entry: 
229     comments: 
230       ago: před %{ago}
231       comment: Komentar
232       has_commented_on: "%{display_name} je slědowace dźenikowe zapiski komentował"
233       newer_comments: Nowše komentary
234       older_comments: Starše komentary
235       post: Powěsć
236       when: Časowy dypk
237     diary_comment: 
238       comment_from: Komentar wot %{link_user} spisany dnja %{comment_created_at}
239       confirm: Wobkrućić
240       hide_link: Tutón komentar schować
241     diary_entry: 
242       comment_count: 
243         few: "%{count} komentary"
244         one: Jedyn komentar
245         other: "%{count} komentarow"
246         two: "%{count} komentaraj"
247         zero: Žane komentary
248       comment_link: Komentar k tutomu zapiskej
249       confirm: Wobkrućić
250       edit_link: Tutón zapisk wobdźěłać
251       hide_link: Tutón zapisk schować
252       posted_by: Pósłany wot %{link_user} dnja %{created} %{language_link}
253       reply_link: Na tutón zapisk wotmołwić
254     edit: 
255       body: "Tekst:"
256       language: "Rěč:"
257       latitude: "Šěrokostnik:"
258       location: "Městno:"
259       longitude: "Dołhostnik:"
260       marker_text: Městno dźenikoweho zapiska
261       save_button: Składować
262       subject: "Nastupa:"
263       title: Dźenikowy zapisk wobdźěłać
264       use_map_link: kartu wužiwać
265     feed: 
266       all: 
267         description: Najnowše dźenikowe zapiski wužiwarjow OpenStreetMap
268         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski
269       language: 
270         description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap %{language_name}
271         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski %{language_name}
272       user: 
273         description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja %{user}
274         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja %{user}
275     list: 
276       in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči %{language}
277       new: Nowy dźenikowy zapisk
278       new_title: Nowy zapisk w twojim wužiwarskim dźeniku spisać
279       newer_entries: Nowše zapiski
280       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
281       older_entries: Starše zapiski
282       recent_entries: Najnowše dźenikowe zapiski
283       title: Dźeniki wužiwarjow
284       title_friends: Dźeniki přećelow
285       title_nearby: Dźeniki wužiwarjow w bliskosći
286       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
287     location: 
288       edit: Wobdźěłać
289       location: "Městno:"
290       view: Pokazać
291     new: 
292       title: Nowy dźenikowy zapisk
293     no_such_entry: 
294       body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id %{id} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
295       heading: Žadyn zapisk z id %{id}
296       title: Dźenikowy zapisk njeeksistuje
297     view: 
298       leave_a_comment: Spisaj komentar
299       login: Přizjew so
300       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, zo by komentar spisał"
301       save_button: Składować
302       title: Dźenik %{user} | %{title}
303       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
304   editor: 
305     default: Standard (tuchwilu %{name}
306     id: 
307       description: iD (we wobhladowaku zasadźeny editor)
308       name: iD
309     potlatch: 
310       description: Potlatch 1 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
311       name: Potlatch 1
312     potlatch2: 
313       description: Potlatch 2 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
314       name: Potlatch 2
315     remote: 
316       description: Dalokowodźenje (JOSM abo Merkaartor)
317       name: Dalokowodźenje
318   export: 
319     start: 
320       add_marker: Marku karće přidać
321       area_to_export: Wobłuk za eksport
322       embeddable_html: Zasadźujomny HTML
323       export_button: Eksport
324       export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database</a> (ODbL).
325       format: "Format:"
326       format_to_export: Format za eksport
327       image_size: "Wobrazowa wulkosć:"
328       latitude: "Šěrokostnik:"
329       licence: Licenca
330       longitude: "Dołhostnik:"
331       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
332       map_image: Kartowy wobraz (pokazuje standardnu runinu)
333       max: maks.
334       options: Opcije
335       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-daty
336       output: Wudaće
337       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
338       scale: Měritko
339       too_large: 
340         advice: "Jeli horni eksport so njeradźi, prošu wuwaž, hač wužiwaš jednu ze slědowacych lisćinow:"
341         body: "Tutón wobłuk je přewulki za eksportowanje jako XML-daty OpenStreetMap. Prošu powjetš abo wubjer mjeńši wobłuk abo wužij jedne ze slědowacych žórłow za sćehnjenje wulkich mnóstwow datow:"
342         geofabrik: 
343           description: Prawidłownje zaktualizowane wućahi kontinentow, krajow a wubranych městow
344           title: Geofabrik Downloads
345         metro: 
346           description: Wućahi za najwjetše swětowe města a jich wokoliny
347           title: Metro Extracts
348         other: 
349           description: Přidatne žórła nalistowane na wikiju OpenStreetMap
350           title: Druhe žórła
351         overpass: 
352           description: Tutón wobłuk ze špiheloweho serwera datoweje banki OpenStreetMap sćahnyć
353           title: Overpass API
354         planet: 
355           description: Prawidłownje zaktualizowane kopije dospołneje datoweje banki OpenStreetMap
356           title: Planet OSM
357       zoom: Skalowanje
358     title: Eksportować
359   fixthemap: 
360     how_to_help: 
361       add_a_note: 
362         instructions_html: "Klikń prosće na <a class='icon note'></a> abo na samsny symbol w zwobraznjenju karty.\nTo přida karće marku, kotruž móžeš přez ćehnjenje přesunyć.\nPřidaj swoju powěsć, klikń potom na Składować a druzy kartěrowarjo to přeslědźa."
363       join_the_community: 
364         explanation_html: Jeli sy problem z našimi kartowymi datami pytnył, na přikład dróha abo twoja adresa faluje, je najlěpše wašnje, z tym pokročować, so zhromadźenstwu OpenStreetMap přiidružić a sam daty přidać abo korigować.
365         title: Do zhromadźenstwa zastupić
366       title: Kak móžeš pomhać
367     other_concerns: 
368       title: Druhe naležnosće
369     title: Problem zdźělić / Kartu poprawić
370   geocoder: 
371     description: 
372       title: 
373         geonames: Městno wot from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
374         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
375       types: 
376         cities: Wulkoměsta
377         places: Městna
378         towns: Města
379     direction: 
380       east: wuchod
381       north: sewjer
382       north_east: sewjerowuchod
383       north_west: sewjerozapad
384       south: juh
385       south_east: juhowuchod
386       south_west: juhozapad
387       west: zapad
388     distance: 
389       one: něhdźe 1 km
390       other: něhdźe %{count} km
391       zero: mjenje hač 1 km
392     results: 
393       more_results: Dalše wuslědki
394       no_results: Žane wuslědki namakane
395     search: 
396       title: 
397         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
398         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
399         geonames_reverse: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
400         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
401         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
402         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
403         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
404         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
405     search_osm_nominatim: 
406       admin_levels: 
407         level10: Předměstowa hranica
408         level2: Statna hranica
409         level4: Krajna hranica
410         level5: Regionowa hranica
411         level6: Wokrjesowa hranica
412         level8: Měsćanska hranica
413         level9: Hranica měšćanskeho dźěla
414       prefix: 
415         aerialway: 
416           chair_lift: Sydłowy lift
417           drag_lift: Wlečny lift
418           station: Gondlowa stacija
419         aeroway: 
420           aerodrome: Lětanišćo
421           apron: Lětanske předpolo
422           gate: Wrota
423           helipad: Helikoptrowe přizemišćo
424           runway: Startowa a přizemjenska čara
425           taxiway: Lětadłowa jězdnja
426           terminal: Terminal
427         amenity: 
428           WLAN: WLAN-přistup
429           airport: Lětanišćo
430           arts_centre: Kulturny centrum
431           artwork: Wuměłska twórba
432           atm: Bankomat
433           auditorium: Awditorij
434           bank: Banka
435           bar: Bara
436           bbq: Grilowanišćo
437           bench: Ławka
438           bicycle_parking: Wotstajenišćo za kolesa
439           bicycle_rental: Wupožcowarnja za kolesa
440           biergarten: Piwowa zahroda
441           brothel: Bordel
442           bureau_de_change: Měnjernja
443           bus_station: Busowe dwórnišćo
444           cafe: Kofejownja
445           car_rental: Awtowa přenajimarnja
446           car_sharing: Centrala za sobujěducych
447           car_wash: Awtomyjernja
448           casino: Kazino
449           charging_station: Napjelnjenska stacija
450           cinema: Kino
451           clinic: Klinika
452           club: Klub
453           college: Wysoka šula
454           community_centre: Zhromadny centrum
455           courthouse: Sudnistwo
456           crematorium: Krematorij
457           dentist: Zubny lěkar
458           doctors: Lěkarjo
459           dormitory: Internat
460           drinking_water: Pitna woda
461           driving_school: Jězbna šula
462           embassy: Wulkopósłanstwo
463           emergency_phone: Nuzowy telefon
464           fast_food: Přikuski
465           ferry_terminal: Přewozny přistaw
466           fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
467           fire_station: Wohnjostraža
468           food_court: Food Court
469           fountain: Studnja
470           fuel: Tankownja
471           grave_yard: Kěrchow
472           gym: Fitnesowy center/Fitnesowe studijo
473           hall: Schadźowarnja
474           health_centre: Strowotny centrum
475           hospital: Chorownja
476           hotel: Hotel
477           hunting_stand: Łakańca
478           ice_cream: Jědźny lód
479           kindergarten: Pěstowarnja
480           library: Knihownja
481           market: Wiki
482           marketplace: Torhošćo
483           mountain_rescue: Hórska wuchowanska słužba
484           nightclub: Nócny klub
485           nursery: Pěstowarnja
486           nursing_home: Hladarnja
487           office: Běrow
488           park: Park
489           parking: Parkowanišćo
490           pharmacy: Lěkarnja
491           place_of_worship: Boži dom
492           police: Policija
493           post_box: Listowy kašćik
494           post_office: Póstowy zarjad
495           preschool: Předšula
496           prison: Jastwo
497           pub: Korčma
498           public_building: Zjawne twarjenje
499           public_market: Zjawne wiki
500           reception_area: Přijimanski wobłuk
501           recycling: Přijimarnja starowiznow
502           restaurant: Hosćenc
503           retirement_home: Starownja
504           sauna: Sawna
505           school: Šula
506           shelter: Podstup
507           shop: Wobchod
508           shopping: Nakup
509           shower: Duša
510           social_centre: Socialne srjedźišćo
511           social_club: Towarstwo
512           social_facility: Socialne zarjadnišćo
513           studio: Studijo
514           supermarket: Superwiki
515           swimming_pool: Płuwanišćo
516           taxi: Taksijowe zastanišćo
517           telephone: Zjawny telefon
518           theatre: Dźiwadło
519           toilets: Nuzniki
520           townhall: Radnica
521           university: Uniwersita
522           vending_machine: Awtomat
523           veterinary: Zwěrjacy lěkar
524           village_hall: Gmejnski centrum
525           waste_basket: Wotpadkowe sudobjo
526           wifi: WiFi-přistup
527           youth_centre: Centrum za młodostnych
528         boundary: 
529           administrative: Zarjadniska hranica
530           census: Mjeza ludličenskeho wobwoda
531           national_park: Narodny park
532           protected_area: Škitane pasmo
533         bridge: 
534           aqueduct: Akwedukt
535           suspension: Wisaty móst
536           swing: Wobwjertny móst
537           viaduct: Wiadukt
538           "yes": Móst
539         building: 
540           "yes": Twarjenje
541         emergency: 
542           fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
543           phone: Nuzowy telefon
544         highway: 
545           bridleway: Jěchanski puć
546           bus_guideway: Trolejbusowy milinowód
547           bus_stop: Busowe zastanišćo
548           byway: Pódlanski puć
549           construction: Dróha so twari
550           cycleway: Kolesowarska šćežka
551           emergency_access_point: Přijimarnja njezbožow
552           footway: Pućik
553           ford: Bród
554           living_street: Hasa z pomjeńšenym wobchadom
555           milestone: Kilometrowy kamjeń
556           minor: Pódlanska hasa
557           motorway: Awtodróha
558           motorway_junction: Awtodróhowe křižnišćo
559           motorway_link: Přijězd na awtodróhu
560           path: Šćežka
561           pedestrian: Chódnik
562           platform: Platforma
563           primary: Dróha prěnjeho rjada
564           primary_link: Dróha prěnjeho rjada
565           proposed: Planowana dróha
566           raceway: Pista
567           residential: Bydlenska hasa
568           rest_area: Wotpočnišćo
569           road: Dróha
570           secondary: Dróha druheho rjada
571           secondary_link: Dróha druheho rjada
572           service: Dróha za přidróžnych
573           services: Awtodróhowy wotpočny hosćenc
574           speed_camera: Błyskadło
575           steps: Schodźenki
576           stile: Płótne stupadło
577           street_lamp: Nadróžna latarnja
578           tertiary: Dróha třećeho rjada
579           tertiary_link: Dróha třećeho rjada
580           track: Pólny puć
581           trail: Šćežka
582           trunk: Dalokodróha
583           trunk_link: Dalokodróha
584           unclassified: Njezarjadowana dróha
585           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
586         historic: 
587           archaeological_site: Archeologiske wurywanišćo
588           battlefield: Bitwišćo
589           boundary_stone: Měznik
590           building: Twarjenje
591           castle: Hród
592           church: Cyrkej
593           citywalls: Měšćanske murje
594           fort: Fort
595           house: Dom
596           icon: Ikona
597           manor: Knježi dwór
598           memorial: Wopomnišćo
599           mine: Podkopki
600           monument: Pomnik
601           museum: Muzej
602           ruins: Rozpadanki
603           tomb: Row
604           tower: Wěža
605           wayside_cross: Pućny křiž
606           wayside_shrine: Stołp
607           wreck: Wrak
608         landuse: 
609           allotments: Małozahrodki
610           basin: Basenk
611           brownfield: Industrijowe lado
612           cemetery: Kěrchow
613           commercial: Přemysłowa kónčina
614           conservation: Přirodoškit
615           construction: Twar
616           farm: Farma
617           farmland: Pola
618           farmyard: Statok
619           forest: Wužitny lěs
620           garages: Awtowa porjedźernja
621           grass: Trawa
622           greenfield: Njewobtwarjena zemja
623           industrial: Industrijowa kónčina
624           landfill: Smjećišćo
625           meadow: Łuka
626           military: Wojerska kónčina
627           mine: Podkopki
628           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
629           orchard: Sadowa zahroda
630           park: Park
631           piste: Pista
632           quarry: Skała
633           railway: Železnica
634           recreation_ground: Wočerstwjenska krajina
635           reservoir: Zběranski basenk
636           reservoir_watershed: Wódny rozwod reservoira
637           residential: Bydlenski wobwod
638           retail: Wobchody
639           road: Dróhowe pasmo
640           village_green: Nawjes
641           vineyard: Winicy
642           wetland: Łučina
643           wood: Lěs
644         leisure: 
645           beach_resort: Mórske kupjele
646           bird_hide: Ptači schow
647           common: Gmejnski kraj
648           fishing: Rybnišćo
649           fitness_station: Fitnesowy center
650           garden: Zahroda
651           golf_course: Golfownišćo
652           ice_rink: Smykanišćo
653           marina: Jachtowy přistaw
654           miniature_golf: Minigolf
655           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
656           park: Park
657           pitch: Sportnišćo
658           playground: Hrajkanišćo
659           recreation_ground: Wočerstwjenišćo
660           sauna: Sawna
661           slipway: Helling
662           sports_centre: Sportowy centrum
663           stadium: Stadion
664           swimming_pool: Swimmingpool
665           track: Běhanišćo
666           water_park: Wodowy park
667         military: 
668           airfield: Wojerske lětanišćo
669           barracks: Kaserna
670           bunker: Bunker
671         mountain_pass: 
672           "yes": Hórski přesmyk
673         natural: 
674           bay: Zaliw
675           beach: Přibrjóh
676           cape: Kap
677           cave_entrance: Prózdnjeński zachod
678           channel: Kanal
679           cliff: Wuskała
680           crater: Krater
681           dune: Nawěw
682           feature: Funkcija
683           fell: Fjeld
684           fjord: Fjord
685           forest: Lěs
686           geyser: Geiser
687           glacier: Lodowc
688           heath: Hola
689           hill: Hórka
690           island: Kupa
691           land: Kraj
692           marsh: Marša
693           moor: Bahno
694           mud: Błóto
695           peak: Špica
696           point: Dypk
697           reef: Rif
698           ridge: Horinski hrjebjeń
699           river: Rěka
700           rock: Skała
701           scree: Walanki
702           scrub: Kerki
703           shoal: Niłčina, pěsčišćo
704           spring: Žórło
705           stone: Kamjeń
706           strait: Mórska wužina
707           tree: Štom
708           valley: Doł
709           volcano: Wulkan
710           water: wodźizna
711           wetland: Łučina
712           wetlands: Łučiny
713           wood: Lěs
714         office: 
715           accountant: Knihiwjedniski běrow
716           architect: Architektny běrow
717           company: Zawod
718           employment_agency: Dźěłowy zarjad
719           estate_agent: Makler ležownosćow
720           government: Zarjad
721           insurance: Zawěsćenski běrow
722           lawyer: Běrow prawiznika
723           ngo: Běrow njeknježerstwoweje organizacije
724           telecommunication: Dalokopowěsćowy zarjad
725           travel_agent: Pućowanski běrow
726           "yes": Běrow
727         place: 
728           airport: Lětanišćo
729           city: Wulkoměsto
730           country: Kraj
731           county: Wokrjes
732           farm: Farma
733           hamlet: Wjeska
734           house: Dom
735           houses: Domy
736           island: Kupa
737           islet: Kupka
738           isolated_dwelling: Jednotliwe bydło
739           locality: Sydlišćo
740           moor: Bahno
741           municipality: Gmejna
742           neighbourhood: Bydlenski wobwod
743           postcode: Postowe wodźenske čisło
744           region: Region
745           sea: Morjo
746           state: Zwjazkowy kraj
747           subdivision: Trabantowe město
748           suburb: Předměsto
749           town: Město
750           unincorporated_area: Bjezgmejnska kónčina
751           village: Wjes
752         railway: 
753           abandoned: Rozpušćena železnica
754           construction: Železnica so twari
755           disused: Zastajena železnica
756           disused_station: Zawrjene dwórnišćo
757           funicular: Powjaznica
758           halt: Železniske zastanišćo
759           historic_station: Historiske dwórnišćo
760           junction: Železniske křižnišćo
761           level_crossing: Železniski přechod
762           light_rail: Měšćanska železnica
763           miniature: Miniaturna železnica
764           monorail: Jednokolijowa železnica
765           narrow_gauge: Wuskokolijata železnica
766           platform: Železniske nastupišćo
767           preserved: Muzejowa železnica
768           proposed: Planowana železniska čara
769           spur: Přizamkowe kolije
770           station: Dwórnišćo
771           stop: Železniske zastanišćo
772           subway: Metrowa stacija
773           subway_entrance: Zachod do podzemskeje železnicy
774           switch: Wuhibka
775           tram: Tramwajka
776           tram_stop: Tramwajkowe zastanišćo
777           yard: Ranžěrowanske dwórnišćo
778         shop: 
779           alcohol: Wobchod za spirituozy
780           antiques: Wobchod starožitnosćow
781           art: Wuměłski wobchod
782           bakery: Pjekarnja
783           beauty: Kosmetikowy salon
784           beverages: Napojowe wiki
785           bicycle: Wobchod za kolesa
786           books: Kniharnja
787           boutique: Butika
788           butcher: Rěznik
789           car: Awtosalon
790           car_parts: Awtowe narunanki
791           car_repair: Awtowa porjedźernja
792           carpet: Přestrjencowy wobchod
793           charity: Dobroćelski wobchod
794           chemist: Lěkarnja
795           clothes: Drastowy wobchod
796           computer: Kompjuterowy wobchod
797           confectionery: Konditarnja
798           convenience: Miniwiki
799           copyshop: Kopěrowanski wobchod
800           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
801           deli: Delikatesowy wobchod
802           department_store: Kupnica
803           discount: Wobchod za tunje artikle
804           doityourself: Paslerska potrjeba
805           dry_cleaning: Čisćernja
806           electronics: Wobchod za elektroniku
807           estate_agent: Makler z imobilijemi
808           farm: Wobchod na statoku
809           fashion: Modowy wobchod
810           fish: Rybowy wobchod
811           florist: Kwětkarnja
812           food: Wobchod za žiwidła
813           funeral_directors: Pochowanski wustaw
814           furniture: Meble
815           gallery: Galerija
816           garden_centre: Zahrodny centrum
817           general: Wobchod za měšane twory
818           gift: Wobchod za dary
819           greengrocer: Wobchod za zeleniny
820           grocery: Žiwidłowy wobchod
821           hairdresser: Frizerski salon
822           hardware: Twarske wiki
823           hifi: Hi-fi
824           insurance: Zawěsćernja
825           jewelry: Debjenkowy wobchod
826           kiosk: Kiosk
827           laundry: Myjernja
828           mall: Promenada
829           market: Wiki
830           mobile_phone: Telekomunikaciski wobchod
831           motorcycle: Wobchod za motorske
832           music: Wobchod za hudźbniny
833           newsagent: Kiosk nowin
834           optician: Optikar
835           organic: Biowobchod
836           outdoor: Wobchod pod hołym njebjom
837           pet: Coowobchod
838           pharmacy: Lěkarnja
839           photo: Fotograf
840           salon: Salon
841           second_hand: Nakupowanišćo
842           shoes: Wobchod črijow
843           shopping_centre: Nakupowanišćo
844           sports: Sportowy wobchod
845           stationery: Papjernistwo
846           supermarket: Superwiki
847           tailor: Krawcownja
848           toys: Wobchod za hrajki
849           travel_agency: Pućowanski běrow
850           video: Widejowobchod
851           wine: Wobchod za spirituozy
852           "yes": Wobchod
853         tourism: 
854           alpine_hut: Hórska bawda
855           artwork: Wuměłska twórba
856           attraction: Atrakcija
857           bed_and_breakfast: Přenocowanje ze snědanju
858           cabin: Chěžka
859           camp_site: Stanowanišćo
860           caravan_site: Campingowanišćo za caravany
861           chalet: Chata
862           guest_house: Hóstny dom
863           hostel: Hospoda
864           hotel: Hotel
865           information: Informacija
866           lean_to: Kólnja
867           motel: Motel
868           museum: Muzej
869           picnic_site: Piknikowanišćo
870           theme_park: Park zabawy
871           valley: Doł
872           viewpoint: Wuhladnišćo
873           zoo: Coo
874         tunnel: 
875           culvert: Wotwódny kanal
876           "yes": Tunl
877         waterway: 
878           artificial: Kumštna wodowa dróha
879           boatyard: Łódźnica
880           canal: Kanal
881           connector: Zwisk mjez wódnymi pućemi
882           dam: Nasyp
883           derelict_canal: Zanjerodźeny kanal
884           ditch: Hrjebja
885           dock: Dok
886           drain: Wentok
887           lock: Přepław
888           lock_gate: Wrota přeplawnje
889           mineral_spring: Mineralne žórło
890           mooring: Přistawnišćo
891           rapids: Rěčne prohi
892           river: Rěka
893           riverbank: Rěčny brjóh
894           stream: rěčka
895           wadi: Wadi
896           water_point: Wódne městno
897           waterfall: Wodopad
898           weir: Spušćadło
899   help_page: 
900     help: 
901       description: Prašej so něčeho abo pytaj za wotmołwami na stronje prašenjow a wotmołwow OpenStreetMap.
902       title: help.openstreetmap.org
903       url: https://help.openstreetmap.org/
904     introduction: OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanskich temow.
905     title: Wo pomoc prosyć
906     welcome: 
907       description: Započ z tutym spěšnym nawodom, kotryž zakłady OpenStreetMap wobsahuje.
908       title: Witaj k OSM
909       url: /welcome
910     wiki: 
911       description: Přepytaj wiki za nadrobnej OSM-dokumentaciju
912       title: wiki.openstreetmap.org
913       url: http://wiki.openstreetmap.org/
914   javascripts: 
915     close: Začinić
916     edit_help: Přesuń kartu do městna, kotrež chceš wobdźěłać, powjetš tam a klikń potom tu.
917     key: 
918       title: Legenda
919       tooltip: Legenda
920       tooltip_disabled: Legenda jenož za standardnu runinu k dispoziciji steji
921     map: 
922       base: 
923         cycle_map: Kolesowa karta
924         hot: Sobuskutkowacy humanitarneje pomocy
925         mapquest: MapQuest Open
926         standard: Standard
927         transport_map: Wobchadna karta
928       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobuskutkowarjo OpenStreetMap</a>
929       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Darić</a>
930       layers: 
931         data: Kartowe daty
932         header: Kartowe runiny
933         notes: Pokazki
934         overlays: Woršty za pytanje za zmylkami na karće zmóžnić
935         title: Runiny
936       locate: 
937         popup: Sy znutřka {distance} {unit} wokoło tutoho dypka
938         title: Aktualne městno pokazać
939       zoom: 
940         in: Powjetšić
941         out: Pomjeńšić
942     notes: 
943       new: 
944         add: Pokazku přidać
945         intro: Sy zmylk widźał abo zo něšto faluje? Informuj druhich kartografow, zo móhli to porjedźić. Přesuń marku ke korektnej poziciji a zapisaj pokazku, zo by problem wujasnił. (Prošu njezapodaj wosobinske informacije.)
946       show: 
947         anonymous_warning: Tuta pokazka wobsahuje komentary wot anonymnych wužiwarjow, kotrež měli so njewotwisnje přepruwować.
948         comment: Komentar
949         comment_and_resolve: Komentować a sčinić
950         hide: Schować
951         reactivate: Znowa aktiwizować
952         resolve: Sčinjeny
953     share: 
954       cancel: Přetorhnyć
955       center_marker: Kartu na marce centrować
956       custom_dimensions: Swójske wotměry nastajić
957       download: Sćahnyć
958       embed: HTML
959       format: "Format:"
960       image: Wobraz
961       image_size: Wobraz pokaza standardnu runinu pola
962       include_marker: Kartowu marku stajić
963       link: Wotkaz abo HTML
964       long_link: Wotkaz
965       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasadźił
966       scale: "Měritko:"
967       short_link: Krótki wotkaz
968       short_url: Krótki URL
969       title: Dźělić
970       view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
971     site: 
972       createnote_disabled_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazku přidał
973       createnote_tooltip: Karće pokazku přidać
974       edit_disabled_tooltip: Za wobdźěłowanje karty powjetšić
975       edit_tooltip: Kartu wobdźěłać
976       map_data_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by daty widźał
977       map_notes_zoom_in_tooltip: Powjetš kartu, zo by pokazki widźał
978   layouts: 
979     about: Wo
980     community: Zhromadźenstwo
981     community_blogs: Blogi zhromadźenstwa
982     community_blogs_title: Blogi čłonow zhromadźenstwa OpenStreetMap
983     copyright: Awtorske prawo
984     data: Daty
985     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez %{link} k fondsej aktualizacije hardwary.
986     edit: Wobdźěłać
987     edit_with: Z %{editor} wobdźěłać
988     export: Eksport
989     export_data: Daty eksportować
990     foundation: Załožba
991     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
992     gps_traces: GPS-ćěrje
993     gps_traces_tooltip: GPS-ćěrje zrjadować
994     help: Pomoc
995     history: Historija
996     home: K domjacemu stejnišću
997     intro_2_create_account: Załož wužiwarske konto
998     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
999     intro_text: OpenStreetMap je karta swěta, wutworjena wot ludźi kaž ty a hodźi so swobodnje pod wotewrjenej licencu wužiwać.
1000     learn_more: Dalše informacije
1001     log_in: Přizjewić
1002     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
1003     logo: 
1004       alt_text: OpenStreetMap logo
1005     logout: Wotzjewić
1006     make_a_donation: 
1007       text: Darić
1008       title: OpenStreetMap z pjenježnym darom podpěrać
1009     more: Wjace
1010     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
1011     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
1012     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1013     partners_html: Hostowanje so wot %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a druhich %{partners} podpěruje.
1014     partners_ic: Imperial College London
1015     partners_partners: partnerow
1016     partners_ucl: z UCL VR Centre
1017     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
1018     sign_up: Registrować
1019     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
1020     start_mapping: Kartěrowanje započeć
1021     tag_line: Swobodna swětowa karta
1022     user_diaries: Dźeniki
1023     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
1024   license_page: 
1025     foreign: 
1026       english_link: jendźelskim originalom
1027       text: W padźe konflikta mjez přełoženej stronje a %{english_original_link}, jendźelska strona dyrbi prioritatu měć
1028       title: Wo tutym přełožku
1029     legal_babble: 
1030       attribution_example: 
1031         alt: Přikład, kak so na webstronje na OpenStreetMap pokazuje
1032         title: Připokazanski přikład
1033       contributors_at_html: "<strong>Awstriska</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> a Land Tirol (pod <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT ze změnami</a>)."
1034       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Wobsahuje daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
1035       contributors_fi_html: "<strong>Finska</strong>: Wobsahuje daty z topografiskeje datoweje banki National Land Survey of Finland a druhich datowych sadźbow, pod <a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI-licencu</"
1036       contributors_footer_1_html: Za dalše podrobnosće za to a druhe žórła, kotrež su so wužili, zo bychu OpenStreetMap polěpšili, hlej prošu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">stronu sobuskutkowarjow</a> na wikiju OpenStreetMap.
1037       contributors_footer_2_html: Zapřijimanje datow do OpenStreetMap njerěka, zo poskićowar originalnych datow OpenStreetMap připóznawa, někajku garantiju dodawa abo rukowanje přewozmje.
1038       contributors_fr_html: "<strong>Francoska</strong>: Wobsahuje daty z Direction Générale des Impôts."
1039       contributors_gb_html: "<strong>Zjednoćene kralestwo</strong>: Wobsahuje daty z Ordnance Survey (Zarjadniske krajměrjenstwo) &copy; Awtorske prawo a prawo za datowe banki 2010-2012."
1040       contributors_intro_html: "Naši sobuskutkowacy su tysacy wosobow. Zapřijimamy tež daty wotewrjeneje licency z narodnych kartowanskich předewzaćow a druhich žórłow, mjez nimi:"
1041       contributors_nl_html: "<strong>Nižozemska</strong>: Wobsahuje daty &copy; AND data, 2007   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1042       contributors_nz_html: "<strong>Nowoseelandska</strong>: Wobsahuje daty ze žórłow wot Land Information New Zealand. Awtorske prawo wuměnjene."
1043       contributors_title_html: Naši sobuskutkowacy
1044       contributors_za_html: "<strong>Južna Afrika</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:   National Geo-Spatial Information</a>, Statne awtorske prawo wuměnjene."
1045       credit_1_html: Žadamy sej, zo  podawaš sobuskutkowarjow &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
1046       credit_2_html: Dyrbiš tež wujasnić, zo daty steja pod licencu Open Database, a, jeli so naše kartowe kachlicy wužiwaja, zo kartografija so pod CC-BY-SA licencuje. Móžeš to činić, wotkazujo do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tuteje strony awtorskeho prawa</a>. Alternatiwnje, a jako žadanje, jeli rozdźěluješ OSM w datowym formje, móžeš direktnje k licencam mjenować a wotkazać. W medijach, hdźež wotkazy móžno njejsu (na př. wućišćane dźěła), namjetujemy ći, twojich čitarjow na openstreetmap.org (snadź rozšěrjejo 'OpenStreetMap' k tutej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jeli to je relewantne, na creativecommons.org skedźbnić.
1047       credit_3_html: "Za přepytujomnu elektronisku kartu měło so dźakprajenje w róžku karty jewić. Na přikład:"
1048       credit_title_html: Kak awtorstwo OpenStreetMap naspomnić
1049       infringement_1_html: Sobuskutkowacych OSM namołwjamy, zo ženje daty ze žórłow, kotrež su přez awtorske prawo škitane (na př. z Google Maps abo z wućišćanych kartow) bjez wurazneje dowolnosće awtorow  njepřidawaja.
1050       infringement_2_html: Jeli měniš, zo awtorskoprawnisce škitany material je so datowej bance OpenStreetMap abo tutomu sydłu bjez dowolnosće přidał, poćahuj so prošu na naše <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postupowanje za wotstronjenje wobsaha</a>abo zdźěl to direktnje na našej <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnej stronje</a>.
1051       infringement_title_html: Přeńdźenje awtorskeho prawa
1052       intro_1_html: "OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencowane pod licencu <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database</a> (ODbL)."
1053       intro_2_html: Móžeš naše daty kopěrować, rozdźělić, přenjesć a přiměrić, tak dołho kaž OpenStreetMap a jich sobuskutkowacych naspominaš. Jeli změniš naše daty abo zepěraš so na nje, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić. Dospołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">prawniski kod</a> wujasnja twoje prawa a zamołwitosće.
1054       intro_3_html: Kartografija w našich kartowych kachličkach a naša dokumentacija stej pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencowanej.
1055       more_1_html: Čitaj wjace wo wužiwanju našich datow a kak hodźi so nas připóznać, pod <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Huste prawniske prašenja</a>.
1056       more_2_html: "Hačrunjež OpenStreetMap wobsteji ze zjawnych datow, njemóžemy darmotny kartowy API za wuwiwarjow třećich poskićić. \nHlej naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">prawidła za wužiwanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Prawidła za wužiwanje polow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Prawidła za wužiwanje Nominatim</a>."
1057       more_title_html: Dalše informacije
1058       title_html: Awtorske prawo a licenca
1059     native: 
1060       mapping_link: kartěrowanje započeć
1061       native_link: hornjoserbskej wersiji
1062       text: Wobhladuješ sej jendźelsku wersiju strony awtorskeho prawa. Móžeš so k %{native_link} tuteje strony wróćić abo wo awtorskim prawje čitać a %{mapping_link}.
1063       title: Wo tutej stronje
1064   message: 
1065     delete: 
1066       deleted: Powěsć zničena
1067     inbox: 
1068       date: Datum
1069       from: Wot
1070       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1071       my_inbox: Mój póst
1072       new_messages: 
1073         few: "%{count} nowe powěsće"
1074         one: "%{count} nowa powěsć"
1075         other: "%{count} nowych powěsćow"
1076         two: "%{count} nowej powěsći"
1077       no_messages_yet: Hišće nimaš powěsće. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1078       old_messages: 
1079         few: "%{count} stare powěsće"
1080         one: "%{count} stara powěsć"
1081         other: "%{count} starych powěsćow"
1082         two: "%{count} starej powěsći"
1083       outbox: pósłany
1084       people_mapping_nearby: ludźi, kotřiž w bliskosći kartěruja
1085       subject: Temowe nadpismo
1086       title: Póstowy kašćik
1087     mark: 
1088       as_read: Powěsć jako přečitany markěrowana
1089       as_unread: Powěsć jako njepřečitany markěrowana
1090     message_summary: 
1091       delete_button: Zničić
1092       read_button: Jako přečitany markěrować
1093       reply_button: Wotmołwić
1094       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1095     new: 
1096       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
1097       body: Tekst
1098       limit_exceeded: Sy njedawno wjele powěsćow pósłał, prošu čakaj chwilku, prjedy hač spytaš dalše pósłać.
1099       message_sent: Powěsć wotpósłana
1100       send_button: Pósłać
1101       send_message_to: Wužiwarjej %{name} nowu powěsć pósłać
1102       subject: Temowe nadpismo
1103       title: Powěsć pósłać
1104     no_such_message: 
1105       body: Bohužel powěsć z tutym ID njeje.
1106       heading: Powěsć njeeksistuje
1107       title: Powěsć njeeksistuje
1108     outbox: 
1109       date: Datum
1110       inbox: póstowy kašćik
1111       messages: 
1112         few: Sy %{count} powěsće pósłał
1113         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1114         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1115         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1116       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1117       no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1118       outbox: pósłany
1119       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
1120       subject: Temowe nadpismo
1121       title: Pósłany
1122       to: Komu
1123     read: 
1124       back: Wróćo
1125       date: Datum
1126       from: Wot
1127       reply_button: Wotmołwić
1128       subject: Temowe nadpismo
1129       title: Powěsć čitać
1130       to: Komu
1131       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1132       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, kotruž chcyše čitać, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by čitał.
1133     reply: 
1134       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, na kotruž chcyše wotmołwić, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by wotmołwił.
1135     sent_message_summary: 
1136       delete_button: Zničić
1137   note: 
1138     description: 
1139       closed_at_by_html: Před %{when} wot %{user} rozrisany
1140       closed_at_html: Před %{when} rozrisany
1141       commented_at_by_html: Před %{when} wot %{user} zaktualizowany
1142       commented_at_html: Před %{when} zaktualizowany
1143       opened_at_by_html: Před %{when} wot %{user} wutworjeny
1144       opened_at_html: Před %{when} wutworjeny
1145       reopened_at_by_html: Před %{when} wot %{user} znowa aktiwizowany
1146       reopened_at_html: Před %{when} znowa aktiwizowany
1147     entry: 
1148       comment: Komentar
1149       full: Dospołna pokazka
1150     mine: 
1151       ago_html: před %{when}
1152       created_at: "Wutworjeny:"
1153       creator: Tworićel
1154       description: Wopisanje
1155       heading: Pokazki wužiwarja %{user}
1156       id: ID
1157       last_changed: Posledni raz změnjeny
1158       subheading: Pokazki, kotrež su so wot %{user} dali abo komentowali
1159       title: Pokazki, kotrež su so wot %{user} dali abo komentowali
1160     rss: 
1161       closed: začinjena pokazka (blisko %{place})
1162       commented: nowy komentar (blisko %{place})
1163       description_area: Lisćina pokazkow, kotrež su so za twój wobwod [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})] zdźělili, komentowali abo sčinili
1164       description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
1165       opened: nowa pokazka (blisko %{place})
1166       reopened: reaktiwizowana pokazka (blisko %{place})
1167       title: Pokazki OpenStreetMap
1168   notifier: 
1169     diary_comment_notification: 
1170       footer: Móžeš tež komentar na %{readurl} čitać a na %{commenturl} komentować abo na %{replyurl} wotmołwić
1171       header: "%{from_user} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom %{subject} skomentował:"
1172       hi: Witaj %{to_user},
1173       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je twój dźenikowy zapisk komentował"
1174     email_confirm: 
1175       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
1176     email_confirm_html: 
1177       click_the_link: Jeli sy to ty, klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1178       greeting: Witaj,
1179       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić.
1180     email_confirm_plain: 
1181       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1182       greeting: Witaj,
1183       hopefully_you: Něchtó (nadźijomnje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić
1184     friend_notification: 
1185       befriend_them: Móžeš jich na %{befriendurl} jako přećelow přidać.
1186       had_added_you: "%{user} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
1187       see_their_profile: Móžeš jeho abo jeje profil na %{userurl} widźeć.
1188       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je će jako přećela přidał"
1189     gpx_notification: 
1190       and_no_tags: a žane atributy.
1191       and_the_tags: "a slědowace atributy:"
1192       failure: 
1193         failed_to_import: "Importowanje je so njeporadźiło. Zmylk:"
1194         more_info_1: Dalše informacije wo zmylkach GPX-importowanja a kak móžeš je
1195         more_info_2: "wobeńć, su tu:"
1196         subject: "[OpenStreetMap] Zmylk při GPX-importowanju"
1197       greeting: Witaj,
1198       success: 
1199         loaded_successfully: "%{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow bu začitane."
1200         subject: "[OpenStreetMap] GPX-importowanje wuspěšne"
1201       with_description: z wopisanjom
1202       your_gpx_file: Wupada kaž twoja GPX-dataja
1203     lost_password: 
1204       subject: "[OpenStreetMap] Požadanje za wróćostajenje hesła"
1205     lost_password_html: 
1206       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1207       greeting: Witaj,
1208       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
1209     lost_password_plain: 
1210       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1211       greeting: Witaj,
1212       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
1213     message_notification: 
1214       footer_html: Móžeš powěsć pod %{readurl} čitać a móžeš pod %{replyurl} wotmołwić
1215       header: "%{from_user} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom %{subject} pósłał:"
1216       hi: Witaj %{to_user},
1217     note_comment_notification: 
1218       anonymous: Anonymny wužiwar
1219       closed: 
1220         commented_note: "%{commenter} je kartowu pokazku wobkedźował,  kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
1221         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku wobkedźbował, za kotruž so zajimuješ"
1222         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow rozrisał"
1223         your_note: "%{commenter} je jednu z twojich kartowych pokazkow blisko %{place} wobkedźbował."
1224       commented: 
1225         commented_note: "%{commenter} je komentar wo kartowej pokazce zawostajił, kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
1226         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku komentował, za kotruž so zajimuješ"
1227         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow komentował"
1228         your_note: "%{commenter} je komentar wo jednej z twojich pokazkow blisko %{place} zawostajił."
1229       details: Dalše podrobnosće wo pokazce móžeš pod %{url} namakać.
1230       greeting: Witaj,
1231       reopened: 
1232         commented_note: "%{commenter} je kartowu pokazku reaktiwizował,  kotruž sy komentował. Pokazka je blisko %{place}."
1233         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} je pokazku reaktiwizował, za kotruž so zajimuješ"
1234         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} je jednu z twojich pokazkow reaktiwizował"
1235         your_note: "%{commenter} je jednu z twojich kartowych pokazkow blisko %{place} reaktiwizował."
1236     signup_confirm: 
1237       confirm: "Prjedy hač něšto činimy, dyrbimy wobkrućić, zo tute naprašowanje wote tebje přińdźe, jeli tomu tak je, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje konto wobkrućił:"
1238       created: Něchtó (nadźijamy so ty) je runje konto na %{site_url} załožił.
1239       greeting: Witaj!
1240       subject: "[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap"
1241       welcome: Po tym zo by swoje konto wobkrućił, budźemy tebi přidatne informacije za prěnje kroki dać.
1242   oauth: 
1243     oauthorize: 
1244       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
1245       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
1246       allow_to: "Dowól nałoženju:"
1247       allow_write_api: kartu změnić.
1248       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1249       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1250       allow_write_notes: pokazki změnić.
1251       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
1252       request_access: Aplikacija %{app_name} prosy wo přistup na twoje konto, %{user}. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace prawa měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
1253       title: Přistup na twoje konto awtorizować
1254     oauthorize_failure: 
1255       denied: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto wotpokazał.
1256       invalid: Awtorizaciski token płaćiwy njeje.
1257       title: Awtorizowanske napřašowanje je so njeporadźiło
1258     oauthorize_success: 
1259       allowed: Sy přistup nałoženja %{app_name} na twoje konto dowolił.
1260       title: Awtorizowanske naprašowanje dowolene
1261       verification: Přepruwowanski kod je %{code}.
1262     revoke: 
1263       flash: Sy token za %{application} anulował.
1264   oauth_clients: 
1265     create: 
1266       flash: Informacije wuspěšnje zregistrowane
1267     destroy: 
1268       flash: Registrowanje klientoweje aplikacije bu zničene
1269     edit: 
1270       submit: Wobdźěłać
1271       title: Twoju aplikaciju wobdźěłać
1272     form: 
1273       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1274       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1275       allow_write_api: kartu změnić.
1276       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1277       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1278       allow_write_notes: pokazki změnić.
1279       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1280       callback_url: URL wróćowołanja
1281       name: Mjeno
1282       requests: "Slědowace prawa wot wužiwarja požadać:"
1283       required: Trěbny
1284       support_url: URL podpěry
1285       url: URL hłowneje aplikacije
1286     index: 
1287       application: Mjeno aplikacije
1288       issued_at: Datum wudaća
1289       list_tokens: "Slědowace tokeny buchu w twojim mjenom za aplikacije wudate:"
1290       my_apps: Moje klientowe aplikacije
1291       my_tokens: Moje awtorizowane aplikacije
1292       no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom %{oauth} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
1293       register_new: Twoju aplikaciju registrować
1294       registered_apps: "Sy slědowace aplikacije zregistrował:"
1295       revoke: Anulować!
1296       title: Moje podrobnosće OAuth
1297     new: 
1298       submit: Registrować
1299       title: Nowu aplikaciju registrować
1300     not_found: 
1301       sorry: Tón typ %{type} njeda so namakać.
1302     show: 
1303       access_url: "URL za přistupny token:"
1304       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1305       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1306       allow_write_api: kartu změnić.
1307       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
1308       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1309       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1310       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1311       authorize_url: "URL awtorizować:"
1312       confirm: Sy sej wěsty?
1313       delete: Klient zhašeć
1314       edit: Podrobnosće wobdźěłać
1315       key: "Kluč přetrjebowarja:"
1316       requests: "Požadanje lědowacych prawow wot wužiwarja:"
1317       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
1318       support_notice: Podpěrujemy HMAC-SHA1 (poručeny) kaž tež signatury RSA_SH1.
1319       title: Podrobnosće OAuth za %{app_name}
1320       url: URL za naprašowanski token
1321     update: 
1322       flash: Klientowe informacije wuspěšnje zaktualizowane
1323   redaction: 
1324     create: 
1325       flash: Redakcija je so wutworiła.
1326     destroy: 
1327       error: Při hašenju tuteje redakcije je zmylk wustupił.
1328       flash: Redakcija je so zhašała.
1329       not_empty: Redakcija njeje prózdna. Prošu wotstroń wšě wersije tuteje redakcije, prjedy hač ju zhašeš.
1330     edit: 
1331       description: Wopisanje
1332       heading: Redakciju wobdźěłać
1333       submit: Redakciju składować
1334       title: Redakciju wobdźěłać
1335     index: 
1336       empty: Žane redakcije njejsu.
1337       heading: Lisćina redakcijow
1338       title: Lisćina redakcijow
1339     new: 
1340       description: Wopisanje
1341       heading: Informacije za nowu redakciju zapodać
1342       submit: Redakciju wutworić
1343       title: Nowa redakcija so wutworja
1344     show: 
1345       confirm: Sy sej wěsty?
1346       description: "Wopisanje:"
1347       destroy: Tutu redakciju wotstronić
1348       edit: Tutu redakciju wobdźěłać
1349       heading: Redakcija "%{title}" so pokazuje
1350       title: Redakcija so pokazuje
1351       user: "Tworićel:"
1352     update: 
1353       flash: Změny składowane.
1354   site: 
1355     edit: 
1356       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
1357       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
1358       id_not_configured: iD njeje so konfigurował
1359       no_iframe_support: Twó wobhladowak njepodpěruje iframe-elementy, kotrež su za tutu funkciju trěbne.
1360       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
1361       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej %{user_page} jako zjawne markěrować.
1362       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 hišće konfigurowany njeje - prošu hlej http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za dalše informacije
1363       potlatch2_unsaved_changes: Maš njeskładowane změny. (Zo by je w Potlatch 2 składował, dyrbiš na "składować" kliknyć.)
1364       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
1365       user_page_link: wužiwarskej stronje
1366     index: 
1367       createnote: Pokazku přidać
1368       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
1369       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
1370       license: 
1371         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobuskutkowarjo, pod wotewrjenej licencu
1372       permalink: Trajny wotkaz
1373       remote_failed: Wobdźěłowanje je so njeporadźiło - zawěsć, zo JOSM abo Merkaartor je začitany a dalokowodźenska opcija je zmóžnjena
1374       shortlink: Krótki wotkaz
1375     key: 
1376       table: 
1377         entry: 
1378           admin: Zarjadniska hranica
1379           allotments: Małozahrodki
1380           apron: 
1381             - Lětanišćowe předpolo
1382             - terminal
1383           bridge: Čorna kroma = móst
1384           bridleway: Jěchanski puć
1385           brownfield: Industrijowe lado
1386           building: Wuznamne twarjenje
1387           byway: Pódlanski puć
1388           cable: 
1389             - Kablowa nadróžna
1390             - sydłowy lift
1391           cemetery: Kěrchow
1392           centre: Sportowy centrum
1393           commercial: Přemysłowa kónčina
1394           common: 
1395             - Powšitkowny
1396             - łuka
1397           construction: Dróhi w twarje
1398           cycleway: Kolesowarska šćežka
1399           destination: Jenož za přidróžnych
1400           farm: Farma
1401           footway: Chódnik
1402           forest: Hajina
1403           golf: Golfownišćo
1404           heathland: Hola
1405           industrial: Industrijowa kónčina
1406           lake: 
1407             - Jězor
1408             - spjaty jězor
1409           military: Wojerske pasmo
1410           motorway: Awtodróha
1411           park: Park
1412           permissive: Dowoleny přistup
1413           pitch: Sportnišćo
1414           primary: Zwjazkowa dróha
1415           private: Priwatny přistup
1416           rail: Železnica
1417           reserve: Přirodoškitne pasmo
1418           resident: Bydlenski wobwod
1419           retail: Nakupowanišćo
1420           runway: 
1421             - Přizemišćo
1422             - lětadłowa jězdnja
1423           school: 
1424             - Šula
1425             - uniwersita
1426           secondary: Krajna dróha, statna dróha
1427           station: Dwórnišćo
1428           subway: Podzemska železnica
1429           summit: 
1430             - Wjeršk
1431             - kónčk hory
1432           tourist: Turistiska atrakcija
1433           track: Čara
1434           tram: 
1435             - Měšćanska železnica
1436             - nadróžna
1437           trunk: Dalokodróha
1438           tunnel: Smužkowana kroma = tunl
1439           unclassified: Njeklasifikowana dróha
1440           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
1441           wood: Lěs
1442     markdown_help: 
1443       alt: Alternatiwny tekst
1444       first: Prěni element
1445       heading: Nadpis
1446       headings: Nadpisy
1447       image: Wobraz
1448       link: Wotkaz
1449       ordered: Čisłowana lisćina
1450       second: Druhi element
1451       subheading: Podnapis
1452       text: Tekst
1453       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> analyzowany
1454       unordered: Naličenje
1455       url: URL
1456     richtext_area: 
1457       edit: Wobdźěłać
1458       preview: Přehlad
1459     search: 
1460       search: Pytać
1461       submit_text: Dźi
1462       where_am_i: Hdźe sym?
1463       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisać
1464     sidebar: 
1465       close: Začinić
1466       search_results: Pytanske wuslědki
1467   time: 
1468     formats: 
1469       friendly: "%e. %B %Y %H:%M"
1470   trace: 
1471     create: 
1472       trace_uploaded: Twoja GPX-dataja je so nahrała a čaka na zasunjenje do datoweje banki. To so zwjetša za poł hodźiny stawa a po dokónčenju budźe so ći e-mejl słać.
1473       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
1474     delete: 
1475       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
1476     description: 
1477       description_with_count: 
1478         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wot %{user}
1479         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wot %{user}
1480         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wot %{user}
1481         two: GPX-dataja z %{count} dypkomaj wot %{user}
1482       description_without_count: GPX-dataja wot %{user}
1483     edit: 
1484       description: "Wopisanje:"
1485       download: sćahnyć
1486       edit: wobdźěłać
1487       filename: "Datajowe mjeno:"
1488       heading: Ćěr %{name} wobdźěłać
1489       map: karta
1490       owner: "Wobsedźer:"
1491       points: "Dypki:"
1492       save_button: Změny składować
1493       start_coord: "Startowa koordinata:"
1494       tags: "Atributy:"
1495       tags_help: přez komu dźěleny
1496       title: Ćěr %{name} wobdźěłać
1497       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
1498       visibility: "Widźomnosć:"
1499       visibility_help: što to woznamjenja?
1500     georss: 
1501       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1502     list: 
1503       description: Najnowše nahraća GPS-čarow přepytać
1504       empty_html: Ničo tu njeje. <a href='%{upload_link}'>Nahraj nowu ćěr</a> abo wukń wjace wo GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowej stronje</a>.
1505       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
1506       public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot %{user}
1507       tagged_with: Markěrowane přez %{tags}
1508       your_traces: Twoje GPS-ćěrje
1509     make_public: 
1510       made_public: Čara wozjewjena
1511     offline: 
1512       heading: Składowanje offline GPX
1513       message: Składowanje a nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji steji.
1514     offline_warning: 
1515       message: Nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji njesteji.
1516     trace: 
1517       ago: před %{time_in_words_ago}
1518       by: wot
1519       count_points: "%{count} dypkow"
1520       edit: wobdźěłać
1521       edit_map: Kartu wobdźěłać
1522       identifiable: IDENTIFIKUJOMNY
1523       in: w
1524       map: karta
1525       more: wjace
1526       pending: NJESČINJENY
1527       private: PRIWATNY
1528       public: ZJAWNY
1529       trace_details: Podrobnosće ćěrje pokazać
1530       trackable: SĆĚHUJOMNY
1531       view_map: Kartu pokazać
1532     trace_form: 
1533       description: "Wopisanje:"
1534       help: Pomoc
1535       tags: "Atributy:"
1536       tags_help: přez komu dźěleny
1537       upload_button: Nahrać
1538       upload_gpx: "GPX-dataju nahrać:"
1539       visibility: "Widźomnosć:"
1540       visibility_help: što to woznamjenja?
1541     trace_header: 
1542       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
1543       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
1544       traces_waiting: 
1545         one: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
1546         other: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
1547       upload_trace: Ćěr nahrać
1548     trace_optionals: 
1549       tags: Atributy
1550     trace_paging_nav: 
1551       newer: Nowše ćěrje
1552       older: Starše ćěrje
1553       showing_page: Strona %{page}
1554     view: 
1555       delete_track: Tutu čaru zničić
1556       description: "Wopisanje:"
1557       download: sćahnyć
1558       edit: wobdźěłać
1559       edit_track: Tutu čaru wobdźěłać
1560       filename: "Datajowe mjeno:"
1561       heading: Ćěr %{name} pokazać
1562       map: karta
1563       none: Žadyn
1564       owner: "Wobsedźer:"
1565       pending: NJESČINJENY
1566       points: "Dypki:"
1567       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
1568       tags: "Atributy:"
1569       title: Ćěr %{name} pokazać
1570       trace_not_found: Ćěr njenamakana!
1571       uploaded: "Nahraty dnja:"
1572       visibility: "Widźomnosć:"
1573     visibility: 
1574       identifiable: Identifikujomny (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako identifikujomny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1575       private: Priwatna (jenož jako anonymna, njezrjadowane dypki )
1576       public: Zjawna (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako anonymna, njezrjadowane dypki)
1577       trackable: Čarujomny (jenož jako anonymny dźěleny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1578   user: 
1579     account: 
1580       contributor terms: 
1581         agreed: Sy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1582         agreed_with_pd: Sy tež deklarował, zo twoje změny su zjawne.
1583         heading: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1584         link text: što to je?
1585         not yet agreed: Hišće njejsy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1586         review link text: Prošu slěduj někajkižkuli wotkaz, zo by nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow přehladał a akceptował.
1587       current email address: "Aktualna e-mejlowa adresa:"
1588       delete image: Aktualny wobraz wotstronić
1589       email never displayed publicly: (njeje ženje zjawnje widźomna)
1590       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
1591       flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu, swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
1592       gravatar: 
1593         gravatar: Gravatar wužiwać
1594         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1595         link text: Što to je?
1596       home location: "Domjace stejnišćo:"
1597       image: "Wobraz:"
1598       image size hint: (kwadratiske wobrazy z wulkosću wot znajmjeńša 100x100 najlěpje funguja)
1599       keep image: Aktualny wobraz wobchować
1600       latitude: "Šěrokostnik:"
1601       longitude: "Dołhostnik:"
1602       make edits public button: Wšě moje změny zjawne činić
1603       my settings: Moje nastajenja
1604       new email address: "Nowa e-mejlowa adresa:"
1605       new image: Wobraz přidać
1606       no home location: Njejsy swoje domjace stejnišćo zapodał.
1607       openid: 
1608         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1609         link text: Što to je?
1610         openid: "OpenID:"
1611       preferred editor: "Preferowany editor:"
1612       preferred languages: "Preferowane rěče:"
1613       profile description: "Profilowe wopisanje:"
1614       public editing: 
1615         disabled: Znjemóžnjeny a daty njehodźa so wobdźěłać, wšě prjedawše změny su anonymne.
1616         disabled link text: čehodla njemóžu wobdźěłać?
1617         enabled: Zmóžnjene. Nic anonymne a daty hodźa so wobdźěłać.
1618         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1619         enabled link text: Što to je?
1620         heading: "Zjawne wobdźěłowanje:"
1621       public editing note: 
1622         heading: Zjawne wobdźěłowanje
1623         text: Tuchwilu twoje změny su anonymne a ludźo njemóžeja ći powěsće pósłać abo twoje stejnišćo widźeć. Zo by pokazał, štož sy wobdźěłał a ludźom dowolił, so z tobu přez websydło do zwiska stajić, klikń deleka na tłóčatko. <b>Wot přeńdźenja do API 0.6, jenož zjawni wužiwarjo móžeja kartowe daty wobdźěłać</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">hlej přičiny</a>).<ul><li>Twoja e-mejlowa adresa njebudźe so zjawnej pokazać.</li><li>Tuta akcija njeda so wobroćić a wšitcy nowi wužiwarjo su nětko po standardźe zjawni.</li></ul>
1624       replace image: Aktualny wobraz narunać
1625       return to profile: Wróćo k profilej
1626       save changes button: Změny składować
1627       title: Konto wobdźěłać
1628       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
1629     confirm: 
1630       already active: Tute konto bu hižo wobkrućene.
1631       button: Wobkrućić
1632       heading: Přepruwuj swoju e-mejl!
1633       introduction_1: Smy ći wobkrućensku e-mejlku pósłali.
1634       introduction_2: Wobkruć swoje konto kliknjo na wotkaz w e-mejlce a móžeš kartěrowanje započeć.
1635       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
1636       reconfirm_html: Jeli dyrbiš nam wobkrućensku e-mejlku znowa pósłać, <a href="%{reconfirm}">klikń tu</a>.
1637       unknown token: Wobkrućenski kod je spadnjeny abo njeeksistuje.
1638     confirm_email: 
1639       button: Wobkrućić
1640       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
1641       heading: Změnjenje e-mejloweje adresy wobkrućić
1642       press confirm button: Klikń deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućił.
1643       success: Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena, dźakujemy so za registrowanje!
1644     confirm_resend: 
1645       failure: Wužiwar %{name} njenamakany.
1646       success: Smy nowu wobkrućenski e-mejl na %{email} póslali a tak ruče hač swoje konto wobkrućiš, móžeš kartěrowanje započeć.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
1647     filter: 
1648       not_an_administrator: Dyrbiš administrator być, zo by tutu akciju wuwjedł.
1649     go_public: 
1650       flash success: Wšě twoje změny su nětko zjawne, a směš nětko wobdźěłać.
1651     list: 
1652       confirm: Wubranych wužiwarjow wobkrućic
1653       empty: Žani wotpowědowacy wužiwarjo namakani
1654       heading: Wužiwarjo
1655       hide: Wubranych wužiwarjow schować
1656       showing: 
1657         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1658         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1659       summary: "%{name} wot %{ip_address} dnja %{date} wutworjeny"
1660       summary_no_ip: "%{name} dnja %{date} wutworjeny"
1661       title: Wužiwarjo
1662     login: 
1663       account is suspended: Twoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.<br />Stajće so prošu z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do zwiska, jeli chceš wo tym diskutować.
1664       account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował, abo <a href="%{reconfirm}">proš wo nowu wobkrućensku e-mejl</a>.
1665       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
1666       create account minute: Załož konto. Traje jenož chwilku.
1667       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
1668       heading: Přizjewjenje
1669       login_button: Přizjewjenje
1670       lost password link: Swoje hesło zabył?
1671       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1672       no account: Nimaš žane konto?
1673       openid: "%{logo} OpenID:"
1674       openid invalid: Zda so, zo twój OpenID je njepłaćiwy
1675       openid missing provider: Bohužel njemóžachmy z twojim OpenID-poskićowarjom zwjazać.
1676       openid_logo_alt: Z OpenID přizjewić
1677       openid_providers: 
1678         aol: 
1679           alt: Z OpenID z AOL přizjewić
1680           title: Z AOL přizjewić
1681         google: 
1682           alt: Z OpenID z Google přizjewić
1683           title: Přizjewjenje z Google
1684         myopenid: 
1685           alt: Z OpenID z myOpenID přizjewić
1686           title: Z myOpenID přizjewić
1687         openid: 
1688           alt: Z OpenID-URL přizjewić
1689           title: Přizjewjenje z OpenID
1690         wordpress: 
1691           alt: Z OpenID z Wordpress přizjewić
1692           title: Z Wordpress přizjewić
1693         yahoo: 
1694           alt: Z OpenID z Yahoo přizjewić
1695           title: Z Yahoo přizjewić
1696       password: "Hesło:"
1697       register now: Nětko registrować
1698       remember: "Spomjatkować sej:"
1699       title: Přizjewjenje
1700       to make changes: Zo by daty OpenStreetMap změnił, dyrbiš konto měć.
1701       with openid: "Hewak wužij prošu swój OpenID, zo by so přizjewił:"
1702       with username: "Maš hižo konto pola OpenStreetMap? Prošu přizjew so z wužiwarskim mjenom a hesłom:"
1703     logout: 
1704       heading: Z OpenStreetMap wotzjewić
1705       logout_button: Wotzjewić
1706       title: Wotzjewić
1707     lost_password: 
1708       email address: "E-mejlowa adresa:"
1709       heading: Sy hesło zabył?
1710       help_text: Zapódaj e-mejlowu adresu, kotruž sy za registrowanje wužił, pósćelemy wotkaz na nju, kotryž móžeš wužiwać, zo by swoje hesło wroóćo stajił.
1711       new password button: Hesło wróćo stajić
1712       notice email cannot find: Wodaj, ale njemóžachmy tutu e-mejlowu adresu namakać.
1713       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
1714       title: Hesło zabyte
1715     make_friend: 
1716       already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja %{name}.
1717       button: Jako přećela přidać
1718       failed: Wodaj, %{name} njeda so jako přećel přidać.
1719       heading: "%{user} jako přećela přidać?"
1720       success: "%{name} je nětko twój přećel!"
1721     new: 
1722       about: 
1723         header: Swobodny a wobdźěłujomny
1724         html: "<p>Na rozdźěl wot druhich kartow, so OpenStreetMap dospołnje wot ludźi kaž ty twori, a kóždy móže ju korigować, aktualizować, sćahnyć a wužiwać.</p>\n<p>Zregistruj so a skutkuj sobu. Budźemy ći e-mejlku słać, zo bychmy twoje konto wobkrućili."
1725       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
1726       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1727       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
1728       continue: Registrować
1729       display name: "Wužiwarske mjeno:"
1730       display name description: Sy wužiwarske mjeno zjawnje pokazał. Móžeš to pozdźišo w nastajenjach změnić.
1731       email address: "E-mejlowa adresa:"
1732       license_agreement: Hdyž swoje konto wubkrućeš, dyrbiš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam za sobuskutkowarjow</a> přihłosować.
1733       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
1734       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
1735       openid: "%{logo} OpenID:"
1736       openid association: "<p>Twój OpenID hišće njeje zwjazany z kontom OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Jeli sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědowaceho formulara.</li>\n<li>\nJeli maš hižo konto, móžeš so z wužiwarskim mjenom a hesłom přizjewić a potom konto ze swojim OpenID w swojich wužiwarskich nastajenjach zwjazać.\n</li>\n</ul>"
1737       openid no password: Za OpenID hesko trěbne njeje, ale někotre přidatne nastroje móhli sej hesło wužadać.
1738       password: "Hesło:"
1739       terms accepted: Dźakujemy so, zo sy nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow akceptował!
1740       terms declined: Wobžarujemy, zo sy so rozsudźił, nowe wužiwarske wuměnjenja njeakceptować. Za dalše informacije hlej prošu <a href="%{url}">tutu wikistronu</a>.
1741       title: Registrować
1742       use openid: Alternatiwnje OpenID z %{logo} přizjewić
1743     no_such_user: 
1744       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom %{user} njeje. Prošu skontroluj prawopis, abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
1745       heading: Wužiwar %{user} njeeksistuje
1746       title: Wužiwar njeeksistuje
1747     popup: 
1748       friend: Přećel
1749       nearby mapper: Kartěrowar w bliskosći
1750       your location: Twoje městno
1751     remove_friend: 
1752       button: Přećela wotstronić
1753       heading: "%{user} jako přećela wotstronić?"
1754       not_a_friend: "%{name} twój přećel njeje."
1755       success: "%{name} je so jako přećel wotstronił."
1756     reset_password: 
1757       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1758       flash changed: Twoje hesło je so změniło.
1759       flash token bad: Njemóžachmy tutón kod namakać, prošu přepruwuj URL.
1760       heading: Hesło za wužiwarja %{user} wróćo stajić
1761       password: "Hesło:"
1762       reset: Hesło wróćo stajić
1763       title: Hesło wróćo stajić
1764     set_home: 
1765       flash success: Domjace stejnišćo bu wuspěšnje składowany
1766     suspended: 
1767       body: "<p>\nTwoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.\n</p>\n<p>\nTutón rozsud budźe so bórze wot administratora pruwować, abo móžeš so z %{webmaster} do zwiska stajić, jeli chceš wo tym diskutować.\n</p>"
1768       heading: Konto wupowědźene
1769       title: Konto wupowědźene
1770       webmaster: webmišter
1771     terms: 
1772       agree: Přihłosować
1773       consider_pd: Přidatnje k horjeka mjenowanemu dojednanju, mam swoje přinoški za zjawnosć přistupne.
1774       consider_pd_why: Što to je?
1775       decline: Wotpokazać
1776       guidance: "Informacije, kotrež pomhaja tute wuměnjenja rozumić: <a href=\"%{summary}\">zrozumliwe zjeće</a> a někotre <a href=\"%{translations}\">njeoficielne přełožki</a>"
1777       heading: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1778       legale_names: 
1779         france: Francoska
1780         italy: Italska
1781         rest_of_world: Zbytk swěta
1782       legale_select: "Prošu wubjer kraj swojeho bydlišća:"
1783       read and accept: Prošu přečitaj slědowace dojednanje a klikni na tłóčatko Přihłosować, zo by wobkrućił, zo akceptuješ wuměnjenja tutoho dojednanja za eksistowace a přichodne přinoški.
1784       title: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1785       you need to accept or decline: Prošu přečitaj nowe wužiwarske wuměnjenja a akceptuj abo wotpokazaj je, prjedy hač dale činiš.
1786     view: 
1787       activate_user: tutoho wužiwarja aktiwizować
1788       add as friend: Přećela přidać
1789       ago: (před %{time_in_words_ago})
1790       block_history: Dóstane blokowanja
1791       blocks by me: Date blokowanja
1792       blocks on me: Dostane blokowanja
1793       comments: Komentary
1794       confirm: Wobkrućić
1795       confirm_user: tutoho wužiwarja wobkrućić
1796       create_block: tutoho wužiwarja blokować
1797       created from: "Wutworjeny z:"
1798       ct accepted: Před %{ago} akceptowany
1799       ct declined: Wotpokazany
1800       ct status: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1801       ct undecided: Njerozsudźeny
1802       deactivate_user: tutoho wužiwarja znjemóžnić
1803       delete_user: tutoho wužiwarja zničić
1804       description: Wopisanje
1805       diary: Dźenik
1806       edits: Změny
1807       email address: "E-mejlowa adresa:"
1808       friends_changesets: Sadźby změnow twojich přećelow
1809       friends_diaries: Dźenikowe zapiski přećelow
1810       hide_user: tutoho wužiwarja schować
1811       if set location: Podaj swoje stejnišćo na boku  %{settings_link}, zo by wužiwarjow w swojej bliskosći widźał.
1812       km away: "%{count} km zdaleny"
1813       latest edit: "Najnowša změna %{ago}:"
1814       m away: "%{count} m zdaleny"
1815       mapper since: "Kartěrowar wot:"
1816       moderator_history: Date blokowanja
1817       my comments: Moje komentary
1818       my diary: Mój dźenik
1819       my edits: Moje změny
1820       my messages: Moje powěsće
1821       my notes: Moje pokazki
1822       my profile: Mój profil
1823       my settings: Moje nastajenja
1824       my traces: Moje ćěrje
1825       nearby users: Druzy wužiwarjo w bliskosći
1826       nearby_changesets: sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
1827       nearby_diaries: dźenikowe zapiski wužiwarjow w bliskosći
1828       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
1829       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
1830       no nearby users: Njejsu druzy wužiwarjo, kotřiž w bliskosći kartěruja.
1831       notes: Pokazki
1832       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1833       remove as friend: Přećela wotstronić
1834       role: 
1835         administrator: Tutón wužiwar je administrator
1836         grant: 
1837           administrator: Prawa administratora dać
1838           moderator: Prawa moderatora dać
1839         moderator: Tutón wužiwar je moderator.
1840         revoke: 
1841           administrator: Prawa administratora preč wzać
1842           moderator: Prawa moderatora preč wzać
1843       send message: Powěsć pósłać
1844       settings_link_text: nastajenja
1845       spam score: "Spamowe hódnoćenje:"
1846       status: "Status:"
1847       traces: Ćěrje
1848       unhide_user: tutoho wužiwarja pokazaś
1849       user location: Wužiwarske stejnišćo
1850       your friends: Twoji přećeljo
1851   user_block: 
1852     blocks_by: 
1853       empty: "%{name} hišće njeje žane blokowanja wudźělił."
1854       heading: Lisćina blokowanjow wudźelenych wot %{name}
1855       title: Blokowanja wudźělenych wot %{name}
1856     blocks_on: 
1857       empty: "%{name} hišće njeje so zablokował."
1858       heading: Lisćina blokowanjow přećiwo %{name}
1859       title: Blokowanja přećiwo %{name}
1860     create: 
1861       flash: Blokowanje přećiwo wužiwarjej %{name} je so wudźěliło.
1862       try_contacting: Prošu staj so z wužiwarjom do zwiska, prjedy hač jeho zablokuješ a daj jemu přiměrjeny čas wotmołwić.
1863       try_waiting: Prošu daj wužiwarjej přiměrjeny čas wotmołwić, prjedy hač jeho zablokuješ.
1864     edit: 
1865       back: Wšě blokowanja pokazać
1866       heading: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1867       needs_view: Dyrbi so wužiwar přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje?
1868       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1869       reason: Přičina, čehoždla %{name} so blokuje. Prošu budź tak měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1870       show: Tute blokowanje pokazać
1871       submit: Blokowanje aktualizować
1872       title: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1873     filter: 
1874       block_expired: Blokowanje je hižo spadnjene a njeda so wobdźěłać.
1875       block_period: Doba blokowanja dyrbi jedna z hódnotow być, kotrež hodźa so z padaceho menija wubrać.
1876     helper: 
1877       time_future: Kónči so %{time}.
1878       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1879       until_login: Aktiwne, doniž so wužiwar njepřizjewja.
1880     index: 
1881       empty: Hišće njejsu so žane blokowanja wudźělili.
1882       heading: Lisćina wužiwarskich blokowanjow
1883       title: Wužiwarske blokowanja
1884     model: 
1885       non_moderator_revoke: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje zběhnył.
1886       non_moderator_update: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje wudźělił abo aktualizował.
1887     new: 
1888       back: Wšě blokowanja pokazać
1889       heading: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1890       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje
1891       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1892       reason: Přičina, čehoždla  %{name} je so zablokował. Prošu budź měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Dźiwaj na to, zo powěsc budźe zjawnje widźomna. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1893       submit: Blokowanje wudźělić
1894       title: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1895       tried_contacting: Sym so z wužiwarjom do zwiska stajił a jeho prosył zastajić.
1896       tried_waiting: Sym wužiwarjej přiměrjeny čas dał na tute zdźělenki wotmołwić.
1897     not_found: 
1898       back: Wróćo k indeksej
1899       sorry: Bohužel njebě móžno wužiwarske blokowanje z ID %{id} namakać.
1900     partial: 
1901       confirm: Chceš woprawdźe?
1902       creator_name: Blokowar
1903       display_name: Zablokowany wužiwar
1904       edit: Wobdźěłać
1905       next: Přichodny »
1906       not_revoked: (njezběhnjeny)
1907       previous: « Předchadny
1908       reason: Přičina za blokowanje
1909       revoke: Zběhnyć!
1910       revoker_name: Zběhnjene wot
1911       show: Pokazać
1912       showing_page: Strona %{page}
1913       status: Status
1914     period: 
1915       few: "%{count} hodźiny"
1916       one: 1 hodźina
1917       other: "%{count} hodźin"
1918       two: "%{count} hodźinje"
1919     revoke: 
1920       confirm: Chceš woprawdźe tute blokowanje zběhnyć?
1921       flash: Tute blokowanje je so zběhnyło.
1922       heading: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on} wot %{block_by}
1923       past: Tute blokowanje je so před %{time} skónčiło a njeda so nětko zběhnyć.
1924       revoke: Zběhnyć!
1925       time_future: Tute blokowanje skónči so %{time}.
1926       title: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on}
1927     show: 
1928       back: Wšě blokowanja pokazać
1929       confirm: Chceš woprawdźe?
1930       edit: Wobdźěłać
1931       heading: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1932       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač tute blokowanje so zběhnje.
1933       reason: "Přičina za blokowanje:"
1934       revoke: Blokowanje zběhnyć!
1935       revoker: "Zeběracy wužiwar:"
1936       show: Pokazać
1937       status: Status
1938       time_future: Kónči so %{time}
1939       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1940       title: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1941     update: 
1942       only_creator_can_edit: Jenož moderator, kiž je tute blokowanje wudźělił, móže jo wobdźěłać.
1943       success: Blokowanje zaktualizowane.
1944   user_role: 
1945     filter: 
1946       already_has_role: Wužiwar hižo ma rólu %{role}.
1947       doesnt_have_role: Wužiwar nima rólu %{role}.
1948       not_a_role: Znamješkowy rjećazk "%{role}" płaćiwa róla njeje.
1949       not_an_administrator: Jenož administratorojo móžeja wužiwarske róle zrjadować, a ty njejsy administrator.
1950     grant: 
1951       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać?
1952       confirm: Wobkrućić
1953       fail: Njebě móžno wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać. Prošu skontroluj, hač wužiwar a róla staj płaćiwej.
1954       heading: Daće róle wobkrućić
1955       title: Daće róle wobkrućić
1956     revoke: 
1957       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" preč wzać?
1958       confirm: Wobkrućić
1959       fail: Njebě móžno rólu "%{role} wužiwarjej "%{name}" preč wzać. Prošu skontroluj, hačj wužiwar kaž tež róla stej płaćiwej.
1960       heading: Zebranje róle wobkrućić
1961       title: Zebranje róle wobkrućić
1962   welcome_page: 
1963     add_a_note: 
1964       paragraph_1_html: Jeli chceš jenož drobnosć korigować a nimaš chwile, zo by so zregistrował a wuknył, kak so wobdźěłuje, móžeš prosće pokazku přidać.
1965       paragraph_2_html: "Dźi prosće na <a href='%{map_url}'>kartu</a> a klikń na symbol pokazki:\n<span class='icon note'></span>. Tón přida karće marku, kotruž móžeš přesunyć. Přidaj swoju zdźělenku, klikń potom na Składować a druzy kartěrowarjo budu so wěcy wěnować."
1966       title: Nimaš chwile za wobdźěłowanje? Přidaj pokazku!
1967     basic_terms: 
1968       editor_html: <strong>Editor</strong> je program abo websydło, kotrež móžeš wužiwać, zo by kartu wobdźěłał.
1969       node_html: <strong>Suk</strong> je dypk na karće, na př. hosćenc abo štom.
1970       paragraph_1_html: OpenStreetMap někotre wosebite zapřijeća wužiwa. Tu su někotre z nich, kotrež móhli ći wužitne być.
1971       tag_html: <strong>Atribut</strong> je datowa kajkosć wo suku abo puću, na přikład mjeno hosćenca abo najwyša spěšnosć na hasy.
1972       title: Zakładne zapřijeća za kartěrowanje
1973       way_html: <strong>Puć</strong> je linija abo płonina, na př. dróha, rěka, jězor abo twarjenje.
1974     introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, swobodnej a wobdźěłujomnej karće swěta. Nětko, po tym zo sy so zregistrował, móžeš so do kartěrowanja dać. Tu je krótki nawod z najwažnišimi informacijemi, kotrež dyrbiš wědźeć.
1975     questions: 
1976       paragraph_1_html: "OpenStreetMap ma wšelake resursy za zeznaće projekta, prašenja a wotmołwy wo něčim a zhromadnu diskusiju a dokumentowanje kartěrowanske temy.\n<a href='%{help_url}'>Pomoc</a>."
1977       title: Maš hišće prašenja?
1978     start_mapping: Kartěrowanje započeć
1979     title: Witaj!
1980     whats_on_the_map: 
1981       off_html: Štož <em>nje</em>ma wobsahować, su subjektiwne daty kaž pohódnoćenja, historiske abo hypotetiske funkcije a daty z přez awtorske prawo škitanych žórłow. Njekopěruju z online- abo papjernych kartow, chibazo maš wosebitu dowolnosć.
1982       on_html: OpenStreetMap je městno za kartěrowanje wěcow, kotrež su <em>realne a aktualne</em> - wobsahuje miliony twarjenjow, pućow a druhe podrobnosće wo městnach. Móžeš kartěrować, štožkuli će we woprawdźitym swěće zajimuje.
1983       title: Štož na kartu słuša