Navigation changes to the GPX traces page
[rails.git] / config / locales / sr-Latn.yml
1 # Messages for Serbian (Latin script) (‪srpski (latinica)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Rancher
5 sr-Latn: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Tekst
10       diary_entry: 
11         language: Jezik
12         latitude: Geografska širina
13         longitude: Geografska dužina
14         title: Naslov
15         user: Korisnik
16       friend: 
17         friend: Prijatelj
18         user: Korisnik
19       message: 
20         body: Tekst
21         recipient: Primalac
22         sender: Pošiljalac
23         title: Naslov
24       trace: 
25         description: Opis
26         latitude: Geografska širina
27         longitude: Geografska dužina
28         name: Ime
29         public: Javno
30         size: Veličina
31         user: Korisnik
32         visible: Vidljivo
33       user: 
34         active: Aktivan
35         description: Opis
36         display_name: Ime prikaza
37         email: E-pošta
38         languages: Jezici
39         pass_crypt: Lozinka
40     models: 
41       acl: Upravljanje pristupom
42       changeset: Skup izmena
43       changeset_tag: Oznaka skupa izmena
44       country: Zemlja
45       diary_comment: Komentar na dnevnik
46       diary_entry: Unos u dnevniku
47       friend: Prijatelj
48       language: Jezik
49       message: Poruka
50       node: Čvor
51       node_tag: Oznaka čvora
52       notifier: Izvestilac
53       old_node: Stari čvor
54       old_node_tag: Oznaka starog čvora
55       old_relation: Stari odnos
56       old_relation_member: Član starog odnosa
57       old_relation_tag: Oznaka starog odnosa
58       old_way: Stara putanja
59       old_way_node: Čvor stare putanje
60       old_way_tag: Oznaka starog puta
61       relation: Odnos
62       relation_member: Član odnosa
63       relation_tag: Oznaka odnosa
64       session: Sesija
65       trace: Trag
66       tracepoint: Tačka traga
67       tracetag: Oznaka traga
68       user: Korisnik
69       user_preference: Korisničke postavke
70       user_token: Korisnički žeton
71       way: Putanja
72       way_node: Čvor putanje
73       way_tag: Oznaka puta
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Izgleda da ste onemogućili kolačiće. Omogućite ih pre nego što nastavite.
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: Da biste izveli ovu radnju, treba da budete moderator.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Vaš pristup API-ju je blokiran. Prijavite se da saznate više.
81       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno ukinut. Prijavite se da biste pogledali uslove uređivanja. Ne morate da ih prihvatite, već samo da ih vidite.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Skup izmena: %{id}"
85       changesetxml: XML skup izmena
86       download: Preuzmi %{changeset_xml_link} ili %{osmchange_xml_link}
87       feed: 
88         title: Skup izmena %{id}
89         title_comment: Skup izmena %{id} – %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Skup izmena
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Pripada:"
94       bounding_box: "Granični okvir:"
95       box: okvir
96       closed_at: "Zatvoreno:"
97       created_at: "Napravljeno:"
98       has_nodes: 
99         few: "Ima sledeća %{count} čvora:"
100         one: "Ima sledeći čvor:"
101         other: "Ima sledećih %{count} čvorova:"
102       has_relations: 
103         few: "Ima sledeća %{count} odnosa:"
104         one: "Ima sledeći odnos:"
105         other: "Ima sledećih %{count} odnosa:"
106       has_ways: 
107         few: "Ima sledeće %{count} putanje:"
108         one: "Ima sledeću putanju:"
109         other: "Ima sledećih %{count} putanja:"
110       no_bounding_box: Nijedan granični okvir nije sačuvan za ovaj skup izmena.
111       show_area_box: Prikaži okvir područja
112     common_details: 
113       changeset_comment: "Komentar:"
114       deleted_at: "Obrisano:"
115       deleted_by: "Obrisao:"
116       edited_at: "Izmenjeno:"
117       edited_by: "Izmenio:"
118       in_changeset: "U skupu izmena:"
119       version: "Verzija:"
120     containing_relation: 
121       entry: Odnos %{relation_name}
122       entry_role: Odnos %{relation_name} (kao %{relation_role})
123     map: 
124       deleted: Obrisano
125       edit: 
126         area: Uredi područje
127         node: Uredi čvor
128         relation: Uredi odnos
129         way: Uredi putanju
130       larger: 
131         area: Pogledaj područje na većoj mapi
132         node: Pogledaj čvor na većoj mapi
133         relation: Pogledaj odnos na većoj mapi
134         way: Pogledaj putanju na većoj mapi
135       loading: Učitavam…
136     navigation: 
137       all: 
138         next_changeset_tooltip: Sledeći skup izmena
139         next_node_tooltip: Sledeći čvor
140         next_relation_tooltip: Sledeći odnos
141         next_way_tooltip: Sledeća putanja
142         prev_changeset_tooltip: Prethodni skup izmena
143         prev_node_tooltip: Prethodni čvor
144         prev_relation_tooltip: Prethodni odnos
145         prev_way_tooltip: Prethodna putanja
146       paging: 
147         all: 
148           next: "%{id} »"
149           prev: « %{id}
150         user: 
151           next: "%{id} »"
152           prev: « %{id}
153       user: 
154         name_changeset_tooltip: Pogledaj izmene korisnika %{user}
155         next_changeset_tooltip: Sledeća izmena korisnika %{user}
156         prev_changeset_tooltip: Prethodna izmena korisnika %{user}
157     node: 
158       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} ili %{edit_link}"
159       download_xml: Preuzmi XML
160       edit: uredi
161       node: Čvor
162       node_title: "Čvor: %{node_name}"
163       view_history: prikaži istoriju
164     node_details: 
165       coordinates: "Koordinate:"
166       part_of: "Deo:"
167     node_history: 
168       download: "%{download_xml_link} ili %{view_details_link}"
169       download_xml: Preuzmi XML
170       node_history: Istorija čvora
171       node_history_title: "Istorija čvora: %{node_name}"
172       view_details: prikaži detalje
173     not_found: 
174       sorry: Žao nam je, ali %{type} s IB %{id} nije pronađen.
175       type: 
176         changeset: skup izmena
177         node: čvor
178         relation: odnos
179         way: putanja
180     paging_nav: 
181       of: od
182       showing_page: Prikaz stranice
183     redacted: 
184       message_html: Verzija %{version} ove %{type} ne može da se prikaže budući da je redigovana. Više na %{redaction_link}.
185       redaction: Redakcija %{id}
186       type: 
187         node: čvor
188         relation: odnos
189         way: putanja
190     relation: 
191       download: "%{download_xml_link} ili %{view_history_link}"
192       download_xml: Preuzmi XML
193       relation: Odnos
194       relation_title: "Odnos: %{relation_name}"
195       view_history: prikaži istoriju
196     relation_details: 
197       members: "Članovi:"
198       part_of: "Deo:"
199     relation_history: 
200       download: "%{download_xml_link} ili %{view_details_link}"
201       download_xml: Preuzmi XML
202       relation_history: Istorija odnosa
203       relation_history_title: "Istorija odnosa: %{relation_name}"
204       view_details: pogledaj detalje
205     relation_member: 
206       entry: "%{type} %{name}"
207       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
208       type: 
209         node: Čvor
210         relation: Odnos
211         way: Putanja
212     start: 
213       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
214       view_data: Pogledaj podatke trenutnog prikaza mape
215     start_rjs: 
216       data_frame_title: Podaci
217       data_layer_name: Pregledaj podatke sa mape
218       details: Detalji
219       drag_a_box: Prevucite okvir na mapi da biste izabrali područje
220       edited_by_user_at_timestamp: Izmenio [[user]] u [[timestamp]]
221       hide_areas: Sakrij područja
222       history_for_feature: Istorija za [[feature]]
223       load_data: Učitaj podatke
224       loaded_an_area_with_num_features: "Učitali ste područje koje sadrži [[num_features]] mogućnosti. Neki pregledači se ne mogu nositi s tolikom količinom podataka. Oni najbolje rade kada prikazuju manje od sto mogućnosti istovremeno: ako radite još nešto, to može usporiti pregledač ili ga zakočiti. Ako ste sigurni da želite da prikažete ove podatke, možete to uraditi klikom na dugme ispod."
225       loading: Učitavam…
226       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
227       object_list: 
228         api: Dobavi ovo područje pomoću API-ja
229         back: Prikaži spisak predmeta
230         details: Detalji
231         heading: Spisak predmeta
232         history: 
233           type: 
234             node: Čvor [[id]]
235             way: Putanja [[id]]
236         selected: 
237           type: 
238             node: Čvor [[id]]
239             way: Putanja [[id]]
240         type: 
241           node: Čvor
242           way: Putanja
243       private_user: privatni korisnik
244       show_areas: Prikaži područja
245       show_history: Prikaži istoriju
246       unable_to_load_size: "Ne mogu da učitam: granična veličina okvira [[bbox_size]] je prevelika (mora biti manja od %{max_bbox_size})"
247       wait: Pričekajte…
248       zoom_or_select: Uvećajte ili izaberite područje koje želite da pogledate
249     tag_details: 
250       tags: "Oznake:"
251       wiki_link: 
252         key: Stranica s opisom za oznaku %{key}
253         tag: Stranica s opisom za oznaku %{key}=%{value}
254       wikipedia_link: "%{page} članak na Vikipediji"
255     timeout: 
256       sorry: Žao nam je, ali dobavljanje podataka za %{type} s IB %{id} predugo traje.
257       type: 
258         changeset: skup izmena
259         node: tačka
260         relation: odnos
261         way: putanja
262     way: 
263       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} ili %{edit_link}"
264       download_xml: Preuzmi XML
265       edit: uredi
266       view_history: pogledaj istoriju
267       way: Putanja
268       way_title: "Putanja: %{way_name}"
269     way_details: 
270       also_part_of: 
271         one: takođe deo putanje %{related_ways}
272         other: takođe deo putanja %{related_ways}
273       nodes: "Čvorovi:"
274       part_of: "Deo:"
275     way_history: 
276       download: "%{download_xml_link} ili %{view_details_link}"
277       download_xml: Preuzmi XML
278       view_details: pogledaj detalje
279       way_history: Istorija putanje
280       way_history_title: "Istorija putanje: %{way_name}"
281   changeset: 
282     changeset: 
283       anonymous: Anonimno
284       big_area: (veliko)
285       id: br. %{id}
286       no_comment: (nema komentara)
287       no_edits: (nema izmena)
288       show_area_box: pogledaj okvir područja
289       still_editing: (još uvek uređuje)
290       view_changeset_details: Pogledaj detalje skupa izmena
291     changeset_paging_nav: 
292       next: Sledeća »
293       previous: « Prethodna
294       showing_page: Prikaz stranice %{page}
295     changesets: 
296       area: Područje
297       comment: Komentar
298       id: Naznaka
299       saved_at: Sačuvano u
300       user: Korisnik
301     list: 
302       description: Skorašnje izmene
303       description_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
304       description_friend: Izmene vaših prijatelja
305       description_nearby: Izmene od okolnih korisnika
306       description_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
307       description_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
308       heading: Skupovi izmena
309       heading_bbox: Skupovi izmena
310       heading_friend: Izmene
311       heading_nearby: Izmene
312       heading_user: Skupovi izmena
313       heading_user_bbox: Skupovi izmena
314       title: Skupovi izmena
315       title_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
316       title_friend: Izmene vaših prijatelja
317       title_nearby: Izmene od okolnih korisnika
318       title_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
319       title_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
320     timeout: 
321       sorry: Žao nam je, ali spisak izmena koji ste zahtevali je predugačak.
322   diary_entry: 
323     comments: 
324       ago: pre %{ago}
325       comment: Komentar
326       has_commented_on: "%{display_name} je prokomentarisao sledeće unose u dnevniku"
327       newer_comments: Noviji komentari
328       older_comments: Stariji komentari
329       post: Postavi
330       when: Kada
331     diary_comment: 
332       comment_from: Komentar korisnika %{link_user} u %{comment_created_at}
333       confirm: Potvrdi
334       hide_link: Sakrij ovaj komentar
335     diary_entry: 
336       comment_count: 
337         few: "%{count} komentara"
338         one: 1 komentar
339         other: "%{count} komentara"
340       comment_link: Prokomentariši ovaj unos
341       confirm: Potvrdi
342       edit_link: Uredi ovaj unos
343       hide_link: Sakrij ovaj unos
344       posted_by: Postavio korisnik %{link_user} u %{created} na %{language_link}
345       reply_link: Odgovori na ovaj unos
346     edit: 
347       body: "Tekst:"
348       language: "Jezik:"
349       latitude: "Geografska širina:"
350       location: "Lokacija:"
351       longitude: "Geografska dužina:"
352       marker_text: Lokacija unosa u dnevniku
353       save_button: Sačuvaj
354       subject: "Tema:"
355       title: Uredi unos u dnevniku
356       use_map_link: koristi mapu
357     feed: 
358       all: 
359         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika Openstritmapa
360         title: Unosi u dnevniku Openstritmapa
361       language: 
362         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika na %{language_name}
363         title: Unosi u dnevniku na %{language_name}
364       user: 
365         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika %{user}
366         title: Unosi u dnevniku za korisnika %{user}
367     list: 
368       in_language_title: Dnevnici na %{language}
369       new: Novi unos u dnevniku
370       new_title: Zapišite novi unos u korisnički dnevnik
371       newer_entries: Noviji unosi
372       no_entries: Nema unosa u dnevniku
373       older_entries: Stariji unosi
374       recent_entries: "Skorašnji unosi u dnevniku:"
375       title: Korisnički dnevnici
376       title_friends: Dnevnici prijatelja
377       title_nearby: Dnevnici okolnih korisnika
378       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
379     location: 
380       edit: Uredi
381       location: "Lokacija:"
382       view: Pogledaj
383     new: 
384       title: Novi unos u dnevniku
385     no_such_entry: 
386       body: Žao nam je, ali nema unosa u dnevniku ili komentar s IB %{id}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
387       heading: "Nema unosa s IB: %{id}"
388       title: Nema takvog unosa u dnevniku
389     view: 
390       leave_a_comment: Ostavite komentar
391       login: Prijavite se
392       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} da ostavite komentar"
393       save_button: Sačuvaj
394       title: Dnevnik korisnika %{user} | %{title}
395       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
396   editor: 
397     default: Podrazumevano (trenutno %{name})
398     potlatch: 
399       description: Potlač 1 (uređivač u pregledaču)
400       name: Potlač 1
401     potlatch2: 
402       description: Potlač 2 (uređivač u pregledaču)
403       name: Potlač 2
404     remote: 
405       description: Daljinsko upravljanje (JOSM ili Merkaartor)
406       name: Daljinsko upravljanje
407   export: 
408     start: 
409       add_marker: Dodaj marker na mapu
410       area_to_export: Područje za izvoz
411       embeddable_html: Ugradivi HTML kod
412       export_button: Izvezi
413       export_details: Podaci Openstritmapa su dostupni pod licencom <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sr">Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a>.
414       format: Format
415       format_to_export: Format za izvoz
416       image_size: Veličina slike
417       latitude: "GŠ:"
418       licence: Licenca
419       longitude: "GD:"
420       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
421       map_image: Slika mape (prikazuje standardni sloj)
422       max: najviše
423       options: Mogućnosti
424       osm_xml_data: Openstritmap XML podaci
425       output: Izlaz
426       paste_html: Ubacite HTML kod za ugrađivanje na stranice
427       scale: Razmera
428       too_large: 
429         body: Ovo područje je preveliko da bi bilo izvezeno u formatu XML. Uvećajte prikaz ili izaberite manju površinu.
430         heading: Područje je preveliko
431       zoom: Uvećanje
432     start_rjs: 
433       add_marker: Dodaj marker na mapu
434       change_marker: Promeni položaj markera
435       click_add_marker: Kliknite na mapu da biste dodali marker
436       drag_a_box: Prevucite okvir na mapi da biste izabrali područje
437       export: Izvezi
438       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
439       view_larger_map: Pogledaj veću mapu
440   geocoder: 
441     description: 
442       title: 
443         geonames: Lokacija iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
444         osm_namefinder: "%{types} iz <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tragača naziva</a>"
445         osm_nominatim: Lokacija iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
446       types: 
447         cities: Gradovi
448         places: Mesta
449         towns: Varošice
450     description_osm_namefinder: 
451       prefix: "%{distance} %{direction} od %{type}"
452     direction: 
453       east: istočno
454       north: severno
455       north_east: severoistočno
456       north_west: severozapadno
457       south: južno
458       south_east: jugoistočno
459       south_west: jugozapadno
460       west: zapadno
461     distance: 
462       one: oko jednog kilometra
463       other: oko %{count} kilometra
464       zero: manje od jednog kilometra
465     results: 
466       more_results: Više rezultata
467       no_results: Nema rezultata
468     search: 
469       title: 
470         ca_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.ca/">Geokodera</a>
471         geonames: Rezultati iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
472         latlon: Rezultati iz <a href="http://openstreetmap.org/">Internala</a>
473         osm_namefinder: Rezultati iz <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">Tragača naziva</a>
474         osm_nominatim: Rezultati iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
475         uk_postcode: Rezultati iz <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap-a</a>
476         us_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.us/">Geokodera</a>
477     search_osm_namefinder: 
478       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} od %{parentname})"
479       suffix_place: ", %{distance} %{direction} od %{placename}"
480       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
481     search_osm_nominatim: 
482       prefix: 
483         aeroway: 
484           aerodrome: Aerodrom
485           apron: Rampa
486           gate: Kapija
487           helipad: Heliodrom
488           runway: Pista
489           taxiway: Rulna staza
490           terminal: Terminal
491         amenity: 
492           WLAN: Bežični internet
493           airport: Aerodrom
494           arts_centre: Umetnički centar
495           artwork: Umetničko delo
496           atm: Bankomat
497           auditorium: Dvorana
498           bank: Banka
499           bar: Bar
500           bbq: Roštilj
501           bench: Klupa
502           bicycle_parking: Biciklistički parking
503           bicycle_rental: Iznajmljivanje bicikla
504           biergarten: Pivska bašta
505           brothel: Javna kuća
506           bureau_de_change: Menjačnica
507           bus_station: Autobuska stanica
508           cafe: Kafe
509           car_rental: Iznajmljivanje automobila
510           car_sharing: Zajedničko korišćenje automobila
511           car_wash: Auto-perionica
512           casino: Kazino
513           charging_station: Napojna stanica
514           cinema: Bioskop
515           clinic: Klinika
516           club: Klub
517           college: Fakultet
518           community_centre: Društveni centar
519           courthouse: Sud
520           crematorium: Krematorijum
521           dentist: Zubar
522           doctors: Doktor
523           dormitory: Studentski dom
524           drinking_water: Pijaća voda
525           driving_school: Auto-škola
526           embassy: Ambasada
527           emergency_phone: Telefon za hitne slučajeve
528           fast_food: Brza hrana
529           ferry_terminal: Skela
530           fire_hydrant: Hidrant
531           fire_station: Vatrogasna stanica
532           food_court: Štandovi za brzu hranu
533           fountain: Fontana
534           fuel: Benzinska pumpa
535           grave_yard: Groblje
536           gym: Fitnes centar
537           hall: Hala
538           health_centre: Dom zdravlja
539           hospital: Bolnica
540           hotel: Hotel
541           hunting_stand: Lovački dom
542           ice_cream: Prodavnica sladoleda
543           kindergarten: Obdanište
544           library: Biblioteka
545           market: Pijaca
546           marketplace: Pijaca
547           mountain_rescue: Gorska služba
548           nightclub: 'Noćni klub'
549           nursery: Jaslice
550           nursing_home: Starački dom
551           office: Poslovnica
552           park: Park
553           parking: Parking
554           pharmacy: Apoteka
555           place_of_worship: Mesto bogosluženja
556           police: Policija
557           post_box: Poštansko sanduče
558           post_office: Pošta
559           preschool: Predškolska ustanova
560           prison: Zatvor
561           pub: Pab
562           public_building: Ustanova
563           public_market: Pijaca
564           reception_area: Prijemno područje
565           recycling: Mesto za reciklažu
566           restaurant: Restoran
567           retirement_home: Starački dom
568           sauna: Sauna
569           school: Škola
570           shelter: Sklonište
571           shop: Prodavnica
572           shopping: Trgovački centar
573           shower: Tuš
574           social_centre: Socijalni centar
575           social_club: Društveni klub
576           studio: Studio
577           supermarket: Supermarket
578           swimming_pool: Bazen
579           taxi: Taksi
580           telephone: Telefonska govornica
581           theatre: Pozorište
582           toilets: Toaleti
583           townhall: Gradska skupština
584           university: Univerzitet
585           vending_machine: Automat
586           veterinary: Veterinarska hirurgija
587           village_hall: Seoski dom
588           waste_basket: Korpa za otpatke
589           wifi: Bežični internet
590           youth_centre: Dom omladine
591         boundary: 
592           administrative: Administrativna granica
593           census: Popisna granica
594           national_park: Nacionalni park
595           protected_area: Zaštićeno područje
596         bridge: 
597           aqueduct: Akvadukt
598           suspension: Viseći most
599           swing: Vrteški most
600           viaduct: Vijadukt
601           "yes": Most
602         building: 
603           "yes": Zgrada
604         highway: 
605           bridleway: Konjička staza
606           bus_guideway: Autobuska traka
607           bus_stop: Autobuska stanica
608           byway: Prečica
609           construction: Auto-put u izgradnji
610           cycleway: Biciklistička staza
611           emergency_access_point: Izlaz za slučaj opasnosti
612           footway: Pešačka staza
613           ford: Gaz
614           living_street: Ulica smirenog prometa
615           milestone: Miljokaz
616           minor: Drugorazredni put
617           motorway: Auto-put
618           motorway_junction: Petlja
619           motorway_link: Moto-put
620           path: Staza
621           pedestrian: Pešačka staza
622           platform: Platforma
623           primary: Glavni put
624           primary_link: Glavni put
625           raceway: Trkačka staza
626           residential: Ulica
627           rest_area: Odmaralište
628           road: Put
629           secondary: Sporedni put
630           secondary_link: Sporedni put
631           service: Servisni put
632           services: Usluge na auto-putu
633           speed_camera: Foto-radar
634           steps: Stepenice
635           stile: Prelaz preko ograde
636           tertiary: Lokalni put
637           tertiary_link: Lokalni put
638           track: Makadam
639           trail: Staza
640           trunk: Magistralni put
641           trunk_link: Magistralni put
642           unclassified: Nekategorisani put
643           unsurfaced: Neasfaltirani put
644         historic: 
645           archaeological_site: Arheološko nalazište
646           battlefield: Bojište
647           boundary_stone: Granični kamen
648           building: Zgrada
649           castle: Dvorac
650           church: Crkva
651           fort: Utvrđivanje
652           house: Kuća
653           icon: Ikona
654           manor: Plemićko imanje
655           memorial: Spomenik
656           mine: Rudnik
657           monument: Spomenik
658           museum: Muzej
659           ruins: Ruševine
660           tower: Toranj
661           wayside_cross: Krajputaš
662           wayside_shrine: Usputno svetište
663           wreck: Olupina
664         landuse: 
665           allotments: Bašte
666           basin: Basen
667           brownfield: Zemljište za prenamenu
668           cemetery: Groblje
669           commercial: Poslovno područje
670           conservation: Zaštićeno područje
671           construction: Gradilište
672           farm: Farma
673           farmland: Polje
674           farmyard: Farma
675           forest: Šuma
676           garages: Garaža
677           grass: Trava
678           greenfield: Zeleno polje
679           industrial: Industrijsko područje
680           landfill: Deponija
681           meadow: Livada
682           military: Vojno područje
683           mine: Rudnik
684           nature_reserve: Rezervat prirode
685           orchard: Voćnjak
686           park: Park
687           piste: Skijaška staza
688           quarry: Kamenolom
689           railway: Železnička pruga
690           recreation_ground: Rekreacijsko područje
691           reservoir: Rezervoar
692           reservoir_watershed: Akumulaciona vododelnica
693           residential: Stambeno područje
694           retail: Maloprodaja
695           road: Putno područje
696           village_green: Seosko polje
697           vineyard: Vinograd
698           wetland: Močvara
699           wood: Šuma
700         leisure: 
701           beach_resort: Morsko odmaralište
702           bird_hide: Sklonište za ptice
703           common: Opštinsko zemljište
704           fishing: Ribolovno područje
705           fitness_station: Tehnički pregled
706           garden: Bašta
707           golf_course: Golf teren
708           ice_rink: Klizalište
709           marina: Marina
710           miniature_golf: Mini golf
711           nature_reserve: Rezervat prirode
712           park: Park
713           pitch: Sportsko igralište
714           playground: Igralište
715           recreation_ground: Rekreacijsko područje
716           sauna: Sauna
717           slipway: Navoz
718           sports_centre: Sportski centar
719           stadium: Stadion
720           swimming_pool: Bazen
721           track: Staza za trčanje
722           water_park: Vodeni park
723         military: 
724           airfield: Vojni aerodrom
725           barracks: Kasarna
726           bunker: Bunker
727         natural: 
728           bay: Zaliv
729           beach: Plaža
730           cape: Rt
731           cave_entrance: Ulaz u pećinu
732           channel: Kanal
733           cliff: Litica
734           crater: Krater
735           dune: Dina
736           feature: Obeležje
737           fell: Brdo
738           fjord: Fjord
739           forest: Šuma
740           geyser: Gejzir
741           glacier: Glečer
742           heath: Ravnica
743           hill: Brdo
744           island: Ostrvo
745           land: Zemljište
746           marsh: Močvara
747           moor: Močvara
748           mud: Blato
749           peak: Vrh
750           point: Tačka
751           reef: Greben
752           ridge: Greben
753           river: Reka
754           rock: Stena
755           scree: Osulina
756           scrub: Guštara
757           shoal: Sprud
758           spring: Izvor
759           stone: Kamen
760           strait: Moreuz
761           tree: Drvo
762           valley: Dolina
763           volcano: Vulkan
764           water: Voda
765           wetland: Močvara
766           wetlands: Močvara
767           wood: Šuma
768         office: 
769           accountant: Računovođa
770           architect: Arhitekta
771           company: Firma
772           employment_agency: Agencija za zapošljavanje
773           estate_agent: Agencija za nekretnine
774           government: Vladina služba
775           insurance: Služba za osiguravanje
776           lawyer: Advokat
777           ngo: NVO kancelarija
778           telecommunication: Telekomunikaciona služba
779           travel_agent: Turistička agencija
780           "yes": Kancelarija
781         place: 
782           airport: Aerodrom
783           city: Grad
784           country: Zemlja
785           county: Okrug
786           farm: Farma
787           hamlet: Zaselak
788           house: Kuća
789           houses: Kuće
790           island: Ostrvo
791           islet: Hrid
792           isolated_dwelling: Udaljeno prebivalište
793           locality: Lokalitet
794           moor: Močvara
795           municipality: Opština
796           postcode: Poštanski broj
797           region: Područje
798           sea: More
799           state: Savezna država
800           subdivision: Podgrupa
801           suburb: Predgrađe
802           town: Varošica
803           unincorporated_area: Slobodna zemlja
804           village: Selo
805         railway: 
806           abandoned: Napuštena železnica
807           construction: Železnička pruga u izgradnji
808           disused: Napuštena železnica
809           disused_station: Napuštena železnička stanica
810           funicular: Žičana železnica
811           halt: Železničko stajalište
812           historic_station: Istorijska železnička stanica
813           junction: Železnički čvor
814           level_crossing: Pružni prelaz
815           light_rail: Laka železnica
816           miniature: Minijaturna železnica
817           monorail: Jednotračna pruga
818           narrow_gauge: Uskotračna pruga
819           platform: Železnička platforma
820           preserved: Očuvana železnica
821           spur: Pruga
822           station: Železnička stanica
823           subway: Metro stanica
824           subway_entrance: Ulaz u metro
825           switch: Skretnica
826           tram: Tramvaj
827           tram_stop: Tramvajsko stajalište
828           yard: Ranžirna stanica
829         shop: 
830           alcohol: Trgovina pićem
831           antiques: Antikvarnica
832           art: Atelje
833           bakery: Pekara
834           beauty: Parfimerija
835           beverages: Prodavnica pića
836           bicycle: Prodavnica bicikala
837           books: Knjižara
838           butcher: Mesara
839           car: Auto-kuća
840           car_parts: Auto-delovi
841           car_repair: Auto-servis
842           carpet: Prodavnica tepiha
843           charity: Dobrotvorna prodavnica
844           chemist: Apotekar
845           clothes: Butik
846           computer: Računarska oprema
847           confectionery: Poslastičarnica
848           convenience: Potrepštine
849           copyshop: Kopirnica
850           cosmetics: Kozmetičarska radnja
851           department_store: Robna kuća
852           discount: Diskont
853           doityourself: Uradi sam
854           dry_cleaning: Hemijsko čišćenje
855           electronics: Elektronska oprema
856           estate_agent: Agent za nekretnine
857           farm: Poljoprivredna apoteka
858           fashion: Modna prodavnica
859           fish: Ribarnica
860           florist: Cvećara
861           food: Bakalnica
862           funeral_directors: Pogrebno preduzeće
863           furniture: Nameštaj
864           gallery: Galerija
865           garden_centre: Vrtni centar
866           general: Prodavnica mešovite robe
867           gift: Suvenirnica
868           greengrocer: Piljarnica
869           grocery: Bakalnica
870           hairdresser: Frizerski salon
871           hardware: Gvožđara
872           hifi: Muzička oprema
873           insurance: Osiguranje
874           jewelry: Zlatara
875           kiosk: Kiosk
876           laundry: Perionica rublja
877           mall: Tržni centar
878           market: Market
879           mobile_phone: Prodavnica mobilnih telefona
880           motorcycle: Prodavnica motocikala
881           music: Muzička prodavnica
882           newsagent: Novinar
883           optician: Optičar
884           organic: Prodavnica zdrave hrane
885           outdoor: Štand
886           pet: Prodavnica kućnih ljubimaca
887           photo: Fotografska radnja
888           salon: Salon
889           shoes: Prodavnica obuće
890           shopping_centre: Tržni centar
891           sports: Sportska oprema
892           stationery: Papirnica
893           supermarket: Supermarket
894           toys: Prodavnica igračaka
895           travel_agency: Turistička agencija
896           video: Videoteka
897           wine: Trgovina pićem
898         tourism: 
899           alpine_hut: Planinarski dom
900           artwork: Galerija
901           attraction: Atrakcija
902           bed_and_breakfast: Polupansion
903           cabin: Koliba
904           camp_site: Kamp
905           caravan_site: Kamp-prikolice
906           chalet: Planinska koliba
907           guest_house: Gostinska kuća
908           hostel: Hostel
909           hotel: Hotel
910           information: Podaci
911           lean_to: Sklonište
912           motel: Motel
913           museum: Muzej
914           picnic_site: Mesto za piknik
915           theme_park: Tematski park
916           valley: Dolina
917           viewpoint: Vidikovac
918           zoo: Zoološki vrt
919         tunnel: 
920           "yes": Tunel
921         waterway: 
922           artificial: Veštački vodeni put
923           boatyard: Brodogradilište
924           canal: Kanal
925           connector: Spoj vodnih puteva
926           dam: Brana
927           derelict_canal: Odbačeni kanal
928           ditch: Jarak
929           dock: Dok
930           drain: Odvod
931           lock: Brana
932           lock_gate: Vrata brane
933           mineral_spring: Mineralni izvor
934           mooring: Sidrište
935           rapids: Brzaci
936           river: Reka
937           riverbank: Rečna obala
938           stream: Potok
939           wadi: Suvo korito reke
940           water_point: Tačka vodotoka
941           waterfall: Vodopad
942           weir: Brana
943       prefix_format: "%{name}"
944   html: 
945     dir: ltr
946   javascripts: 
947     map: 
948       base: 
949         cycle_map: Biciklistička mapa
950         mapquest: Mapkvest open
951         standard: Standardna
952         transport_map: Saobraćajna mapa
953       overlays: 
954         maplint: Maplint
955     site: 
956       edit_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste uredili mapu
957       edit_tooltip: Uredite mapu
958       edit_zoom_alert: Morate uvećati prikaz da biste uredili mapu
959       history_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste videli izmene za ovo područje
960       history_tooltip: Pogledajte izmene za ovo područje
961       history_zoom_alert: Morate uvećati prikaz da biste videli izmene za ovo područje
962   layouts: 
963     community: Zajednica
964     community_blogs: Blogovi zajednice
965     community_blogs_title: Blogovi članova zajednice
966     copyright: Autorska prava i licenca
967     documentation: Dokumentacija
968     documentation_title: Dokumentacija projekta
969     donate: Pomozite nam tako što ćete %{link} radi održavanja potrebnog hardvera.
970     donate_link_text: priložiti novac
971     edit: Uredi
972     edit_with: Uredi uređivačem %{editor}
973     export: Izvezi
974     export_tooltip: Izvezite podatke mape
975     foundation: Zadužbina
976     foundation_title: Zadužbina Openstritmap
977     gps_traces: GPS tragovi
978     gps_traces_tooltip: Upravljajte GPS tragovima
979     help: Pomoć
980     help_centre: Centar za pomoć
981     help_title: Stranica pomoći za projekat
982     help_url: http://help.openstreetmap.org/
983     history: Istorija
984     home: dom
985     home_tooltip: Idi na lokaciju doma
986     inbox: primljene (%{count})
987     inbox_tooltip: 
988       few: Vaše sanduče sadrži %{count} nepročitane poruke
989       one: Vaše sanduče sadrži jednu nepročitanu poruku
990       other: Vaše sanduče sadrži %{count} nepročitanih poruka
991       zero: Vaše sanduče ne sadrži nepročitane poruke
992     intro_1: Openstritmap je slobodna mapa celog sveta. Sačinjavaju je korisnici kao što ste vi.
993     intro_2_create_account: Otvorite nalog
994     intro_2_download: preuzimanje
995     intro_2_html: Podaci su slobodni za %{download} i %{use} pod uslovima licence %{license}. %{create_account} da poboljšate mapu.
996     intro_2_license: otvorena licenca
997     intro_2_use: upotreba
998     license: 
999       alt: CC BY-SA 2.0
1000       title: Podaci Openstritmapa su objavljeni pod licencom Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0
1001     log_in: prijavi me
1002     log_in_tooltip: Prijavite se s postojećim nalogom
1003     logo: 
1004       alt_text: Logotip Openstritmapa
1005     logout: odjavi me
1006     logout_tooltip: Odjavite se
1007     make_a_donation: 
1008       text: Priložite novac
1009       title: Podržite Openstritmap novčanim prilogom
1010     osm_offline: Baza podataka Openstritmapa je trenutno nedostupna dok se ne završe važni radovi na održavanju.
1011     osm_read_only: Zbog radova na održavanju baze podataka Openstritmapa, istu trenutno nije moguće menjati.
1012     partners_bytemark: Hosting „Bajtmark“
1013     partners_html: Hosting podržava %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}, kao i drugi %{partners}.
1014     partners_ic: Londonski kraljevski koledž
1015     partners_partners: partneri
1016     partners_ucl: VR centar UCL-a
1017     project_name: 
1018       h1: Openstritmap
1019       title: Openstritmap
1020     sign_up: otvori nalog
1021     sign_up_tooltip: Otvorite nalog da biste uređivali
1022     sotm2011: Dođite na Konferenciju Openstritmapa 2011, Stanje mape, od 9. do 11. septembra u Denveru!
1023     tag_line: Slobodna viki mapa sveta
1024     user_diaries: Dnevnici
1025     user_diaries_tooltip: Pogledajte korisničke dnevnike
1026     view: Pregled
1027     view_tooltip: Pogledajte mapu
1028     welcome_user: Dobro došli, %{user_link}
1029     welcome_user_link_tooltip: Vaša korisnička stranica
1030     wiki: viki
1031     wiki_title: Viki stranice projekta
1032     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sr:Main_Page?uselang=sr-ec
1033   license_page: 
1034     foreign: 
1035       english_link: engleskog originala
1036       text: U slučaju sukoba između prevedene stranice i %{english_original_link}, engleska stranica ima prednost
1037       title: O prevodu
1038     legal_babble: "<h2>Autorska prava i licenca</h2>\n<p>\n Openstritmap čine <i>slobodni podaci</i> koji su objavljeni pod\n licencom <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">\n Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n Možete da umnožavate, delite, prenosite i prilagođavate\n naše mape i podatke, sve dok imenujete Openstritmap i njene\n urednike. Ako želite da menjate i dograđujete naše podatke,\n možete ih deliti samo pod istom licencom.\n Ceo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">\n tekst ugovora</a> objašnjava vam vaša prava i odgovornosti.\n</p>\n\n<h3>Kako da imenujete Openstritmap</h3>\n<p>\n Ako koristite naše slike mapa, tražimo da zasluge sadrže\n bar &ldquo;&copy; Doprinosioci\n Openstritmapa, CC BY-SA&rdquo;. Ako koristite samo podatke mapa,\n navedite &ldquo;Kartografski podaci &copy; Doprinosioci Openstritmapa,\n CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n Gde je moguće, Openstritmap bi trebalo da vodi do adrese <a\n href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n i CC BY-SA do <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.\n Ako koristite medijum u kom se veze ne mogu postaviti\n (npr. štampani rad), predlažemo da usmerite vaše\n čitaoce na www.openstreetmap.org (po mogućstvu\n proširavanjem &lsquo;Openstritmapa&rsquo; na celu adresu)\n i na www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Saznajte više</h3>\n<p>\n Pročitajte više o korišćenju naših podataka na <a\n href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">ČPP</a>.\n</p>\n<p>\n Podsećamo urednike Openstritmapa da nikada ne dodaju podatke\n od bilo kog izvora zaštićenog autorskim pravima (npr.\n Gugl mape ili štampane mape) bez izričite dozvole\n nosioca autorskog prava.\n</p>\n<p>\n Iako Openstritmap čine slobodni podaci, ne možemo da\n obezbedimo besplatne API-je mapa drugim programerima.\n\n Pogledajte našu <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">politiku\n o korišćenju API-ja</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">politiku\n o prikazivanju mapa</a> i <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">politiku\n o korišćenju Nominatima</a>.\n\n<h3>Naši saradnici</h3>\n<p>\n Naša licenca CC BY-SA zahteva od vas da &ldquo;morate\n navesti ime izvornog autora ili davaoca licence&rdquo;.\n Pojedinačni kartografi ne zahtevaju isticanje zasluga osim\n &ldquo;Openstritmap doprinosioca&rdquo;, ali kada podaci\n pripadaju nacionalnoj geografskoj agenciji ili drugom\n većem izvoru koji je uključen u Openstritmap, razumno je\n navesti izvor ili ostaviti hipervezu do njega.\n</p>\n\n<!--\nPodaci za uređivače stranica\n\nSledeći spisak sadrži samo one organizacije koje zahtevaju pripisivanje\nkao uslov da se njihovi podaci koriste u Openstritmapu. Ovo nije celi\nkatalog „uvoza“ podataka i ne sme se koristiti osim kada se zahteva da\npripisivanje bude u skladu s licencom uvezenih podataka.\n\nDa biste bilo šta dodali ispod, prvo morate da se obratite administratorima.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n <li><strong>Australija</strong>: sadrži podatke o opštinama\n na osnovu podataka Australijskog biroa za statistiku.</li>\n<li><strong>Austrija</strong>: sadrži podatke iz\n <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Štata Viena</a> pod licencom\n <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Forarlberg</a> i\n + \nLand Tirol (pod licencom <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT sa izmenama i dopunama</a>).</li>\n <li><strong>Kanada</strong>: sadrži podatke iz\n Beobaze&reg;, Geogratisa (&copy; Odeljenje za prirodne\n resurse Kanade), Kanvek (&copy; Odeljenje za prirodne\n resurse Kanade) i Statkan (Geografski odsek,\n Zavod za statistiku Kanade).</li>\n <li><strong>Francuska</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n Generalne direkcije za oporezivanje.</li>\n <li><strong>Holandija</strong>: sadrži &copy; i podatke, 2007\n + \n (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n <li><strong>Novi Zeland</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n Land Information New Zealand. Krunska autorska prava zadržana.</li>\n <li><strong>Poljska</strong>: sadrži podatke iz <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL mapa</a>. Autorska prava\n UMP-pcPL doprinosioca.\n <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">\n Više o korišćenju Openstritmapovih UMP podataka</a></li>\n <li><strong>Južna Afrika</strong>: sadrži podatke koji potiču od \n <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Glavnog direktorata:\n Nacionalne geoprostorne informacije</a>, državna prava zadržana.</li>\n <li><strong>Ujedinjeno Kraljevstvo</strong>: sadrži Zvanične\n podatke geodetskog premeravanja &copy; Autorska prava 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n Uključivanje podataka u Openstritmap ne podrazumeva da izvorni\n vlasnik podataka prihvata Openstritmap, obezbeđuje bilo kakvu\n garanciju ili prihvata odgovornost.\n</p>"
1039     native: 
1040       mapping_link: počnite s mapiranjem
1041       native_link: srpsko izdanje
1042       text: Trenutno posmatrate englesko izdanje stranice o autorskim pravima. Možete se vratiti na %{native_link} ove stranice ili jednostavno zaboravite na autorska prava i %{mapping_link}.
1043       title: O stranici
1044   message: 
1045     delete: 
1046       deleted: Poruka je obrisana
1047     inbox: 
1048       date: Datum
1049       from: Od
1050       messages: Imate %{new_messages} i %{old_messages}
1051       my_inbox: Primljene
1052       new_messages: 
1053         one: "%{count} nova poruka"
1054         other: "%{count} nove poruke"
1055       no_messages_yet: Još uvek nemate poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1056       old_messages: 
1057         few: "%{count} stare poruke"
1058         one: "%{count} stara poruka"
1059         other: "%{count} starih poruka"
1060       outbox: poslate
1061       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1062       subject: Naslov
1063       title: Primljene
1064     mark: 
1065       as_read: Poruka je označena kao pročitana
1066       as_unread: Poruka je označena kao nepročitana
1067     message_summary: 
1068       delete_button: Obriši
1069       read_button: Označi kao pročitano
1070       reply_button: Odgovori
1071       unread_button: Označi kao nepročitano
1072     new: 
1073       back_to_inbox: Nazad na primljene
1074       body: Tekst
1075       limit_exceeded: Nedavno ste poslali mnogo poruka. Sačekajte neko vreme pre nego pokušavate da pošaljete još neku.
1076       message_sent: Poruka je poslata.
1077       send_button: Pošalji
1078       send_message_to: Pošalji novu poruku za %{name}
1079       subject: Naslov
1080       title: Pošalji poruku
1081     no_such_message: 
1082       body: Nažalost, nema poruke s tim IB.
1083       heading: Nema takve poruke
1084       title: Nema takve poruke
1085     outbox: 
1086       date: Datum
1087       inbox: primljene
1088       messages: 
1089         few: Imate %{count} poslate poruke
1090         one: Imate %{count} poslatu poruku
1091         other: Imate %{count} poslatih poruka
1092       my_inbox: "%{inbox_link}"
1093       no_sent_messages: Još uvek nemate poslatih poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1094       outbox: poslate
1095       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1096       subject: Naslov
1097       title: Poslate
1098       to: Za
1099     read: 
1100       back_to_inbox: Nazad na primljene
1101       back_to_outbox: Nazad na poslate
1102       date: Datum
1103       from: Od
1104       reading_your_messages: Vaše poruke
1105       reading_your_sent_messages: Vaše poslate poruke
1106       reply_button: Odgovori
1107       subject: Naslov
1108       title: Pročitaj poruku
1109       to: Za
1110       unread_button: Označi kao nepročitano
1111       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka koju ste želeli da pročitate nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste je pročitali.
1112     reply: 
1113       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka na koju ste želeli da odgovorite nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste odgovorili.
1114     sent_message_summary: 
1115       delete_button: Obriši
1116   notifier: 
1117     diary_comment_notification: 
1118       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl}, prokomentarisati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
1119       header: "%{from_user} prokomentarisa vaš skorašnji unos u dnevniku pod naslovom %{subject}:"
1120       hi: Pozdrav, %{to_user},
1121       subject: "[OpenStreetMap] %{user} prokomentarisa vaš unos u dnevniku"
1122     email_confirm: 
1123       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1124     email_confirm_html: 
1125       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1126       greeting: Pozdrav,
1127       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu sa %{server_url} na %{new_address}.
1128     email_confirm_plain: 
1129       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1130       greeting: Pozdrav,
1131       hopefully_you_1: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu na
1132       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1133     friend_notification: 
1134       befriend_them: Možete ga/je dodati i kao prijatelja na %{befriendurl}.
1135       had_added_you: "%{user} vas je dodao kao prijatelja na Openstritmapu."
1136       see_their_profile: Možete videti njegov/njen profil na %{userurl}.
1137       subject: "[Openstritmap] %{user} vas je dodao kao prijatelja"
1138     gpx_notification: 
1139       and_no_tags: i bez oznaka.
1140       and_the_tags: "i sa sledećim oznakama:"
1141       failure: 
1142         failed_to_import: "Uvoz nije uspeo. Greška:"
1143         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=sr-ec
1144         more_info_1: Više o neuspelom GPX uvozu i kako to izbeći
1145         more_info_2: "može se naći na:"
1146         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz nije uspeo"
1147       greeting: Pozdrav,
1148       success: 
1149         loaded_successfully: uspešno učitano sa %{trace_points} od mogućih %{possible_points} tačaka.
1150         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz je uspeo"
1151       with_description: s opisom
1152       your_gpx_file: Liči na vašu GPX datoteku
1153     lost_password: 
1154       subject: "[OpenStreetMap] Zahtev za poništavanje lozinke"
1155     lost_password_html: 
1156       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1157       greeting: Pozdrav,
1158       hopefully_you: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za ovaj nalog.
1159     lost_password_plain: 
1160       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1161       greeting: Pozdrav,
1162       hopefully_you_1: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za
1163       hopefully_you_2: nalog s ovom e-adresom.
1164     message_notification: 
1165       footer1: Možete pročitati poruku i na %{readurl}
1166       footer2: i možete odgovoriti na %{replyurl}
1167       header: "%{from_user} vam posla poruku preko Openstritmapa pod naslovom %{subject}:"
1168       hi: Pozdrav, %{to_user},
1169       subject_header: "[Openstritmap] – %{subject}"
1170     signup_confirm: 
1171       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1172     signup_confirm_html: 
1173       ask_questions: Možete postaviti bilo koje pitanje o Openstritmapu na našim <a href="http://help.openstreetmap.org/">stranicama za pitanja i odgovore</a>.
1174       click_the_link: Ako ste to vi, dobro došli! Kliknite na vezu ispod da biste potvrdili vaš nalog i pročitali više o Openstritmapu
1175       current_user: Spisak trenutnih korisnika u kategorijama, zasnovan na tome gde se oni nalaze, dostupan je na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1176       get_reading: Pročitajte više o Openstritmapu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na vikiju</a>, budite u toku s najnovijim vestima preko <a href="http://blog.openstreetmap.org/">bloga</a> ili <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Tvitera</a> ili pretražite <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData</a>, blog osnivača Openstritmapa za istoriju projekata. Možete da slušate i <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podemisije</a>!
1177       greeting: Pozdrav!
1178       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da otvori nalog na
1179       introductory_video: Možete pogledati %{introductory_video_link}.
1180       more_videos: Postoji %{more_videos_link}.
1181       more_videos_here: više video-snimaka ovde
1182       user_wiki_page: Preporučujemo vam da napravite korisničku stranicu na vikiju koja uključuje oznake kategorija koje označavaju gde se nalazite, kao na primer <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1183       video_to_openstreetmap: uvodni video-snimak za Openstritmap
1184       wiki_signup: Možete i da <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">otvorite nalog na vikiju</a>.
1185     signup_confirm_plain: 
1186       ask_questions: "Možete postaviti bilo koje pitanje o Openstritmapu na našim stranicama za pitanja i odgovore:"
1187       blog_and_twitter: "Budite u toku s najnovijim vestima preko bloga ili Tvitera:"
1188       click_the_link_1: Ako ste to vi, dobro došli! Kliknite na vezu ispod da biste potvrdili svoj
1189       click_the_link_2: korisnički nalog. Pročitajte više o Openstritmapu.
1190       current_user_1: Spisak trenutnih korisnika u kategorijama, na osnovu položaja u svetu
1191       current_user_2: "gde žive, dostupan je na:"
1192       greeting: Pozdrav!
1193       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da otvori nalog na
1194       introductory_video: "Pogledajte uvodni video-snimak za Openstritmap ovde:"
1195       more_videos: "Više video-snimaka možete naći ovde:"
1196       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog Stiva Kosta, osnivača Openstritmapa:"
1197       the_wiki: "Pročitajte više o Openstritmapu na vikiju:"
1198       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sr:Beginners'_guide?uselang=sr-ec
1199       user_wiki_1: Preporučujemo vam da napravite korisničku stranicu koja uključuje
1200       user_wiki_2: oznake kategorija koje označavaju odakle ste, kao na primer [[Category:Users_in_London]].
1201       wiki_signup: "Možete i otvoriti nalog na našem vikiju:"
1202       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=sr-ec
1203   oauth: 
1204     oauthorize: 
1205       allow_read_gpx: čita vaše privatne GPS tragove.
1206       allow_read_prefs: čita vaše korisničke postavke.
1207       allow_to: "Dozvoli programu da:"
1208       allow_write_api: menja mapu.
1209       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1210       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1211       allow_write_prefs: menja vaše korisničke postavke.
1212       request_access: Program %{app_name} zahteva pristup vašem nalogu, %{user}. Odlučite se da li želite da mu ga omogućite. Možete izabrati bilo koji program.
1213     revoke: 
1214       flash: Opozvali ste novčić za %{application}
1215   oauth_clients: 
1216     create: 
1217       flash: Podaci su uspešno upisani
1218     destroy: 
1219       flash: Upis programa je ukinut
1220     edit: 
1221       submit: Uredi
1222       title: Uredi program
1223     form: 
1224       allow_read_gpx: čitanje privatnih GPS tragova.
1225       allow_read_prefs: čitanje korisničkih postavki.
1226       allow_write_api: menjanje mape.
1227       allow_write_diary: pravljenje unosa u dnevniku, komentarisanje i dodavanje prijatelja.
1228       allow_write_gpx: otpremanje GPS tragova.
1229       allow_write_prefs: menjanje korisničkih postavki.
1230       callback_url: Povratna adresa
1231       name: Ime
1232       requests: "Zahtevaj sledeće dozvole od korisnika:"
1233       required: Neophodno
1234       support_url: Adresa podrške
1235       url: Adresa glavnog programa
1236     index: 
1237       application: Naziv programa
1238       issued_at: Izdano
1239       list_tokens: "Sledeći novčići su izdani programima na vaše ime:"
1240       my_apps: Programi
1241       my_tokens: Odobreni programi
1242       no_apps: Imate li program koji želite da koristite sa standardom %{oauth}? Morate upisati vaš program pre nego što on može da traži OAuth zahteve.
1243       register_new: Upiši program
1244       registered_apps: "Sledeći programi su upisani:"
1245       revoke: Opozovi
1246       title: OAuth detalji
1247     new: 
1248       submit: Otvori nalog
1249       title: Upiši novi program
1250     not_found: 
1251       sorry: Žao nam je, %{type} nije pronađen.
1252     show: 
1253       access_url: "Adresa pristupnog novčića:"
1254       allow_read_gpx: čita privatne GPS tragove.
1255       allow_read_prefs: čita korisničke postavke.
1256       allow_write_api: menja mapu.
1257       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1258       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1259       allow_write_prefs: menja korisničke postavke.
1260       authorize_url: "Adresa ovlašćenja:"
1261       confirm: Jeste li sigurni?
1262       delete: Obriši klijent
1263       edit: Detalji izmene
1264       key: "Ključ potrošača:"
1265       requests: "Zahtevanje sledećih dozvola od korisnika:"
1266       secret: "Tajna potrošača:"
1267       support_notice: Podržavamo HMAC-SHA1, kao i običan tekst u režimu SSL.
1268       title: OAuth detalji za %{app_name}
1269       url: "Adresa zahtevnog novčića:"
1270     update: 
1271       flash: Podaci o klijentu su uspešno ažurirani
1272   printable_name: 
1273     with_version: "%{id}, ver. %{version}"
1274   redaction: 
1275     create: 
1276       flash: Redakcija je napravljena.
1277     destroy: 
1278       error: Došlo je do greške pri uklanjanju redakcije.
1279       flash: Redakcija je uklonjena.
1280       not_empty: Redakcija nije prazna. Poništite redigovanje svih verzija koje pripadaju ovoj redakciji pre nego što je uklonite.
1281     edit: 
1282       description: Opis
1283       heading: Uredi redakciju
1284       submit: Sačuvaj redakciju
1285       title: Uređivanje redakcije
1286     index: 
1287       empty: Nema redakcija.
1288       heading: Spisak redakcija
1289       title: Spisak redakcija
1290     new: 
1291       description: Opis
1292       heading: Unesite podatke za novu redakciju
1293       submit: Napravi redakciju
1294       title: Pravljenje nove redakcije
1295     show: 
1296       confirm: Jeste li sigurni?
1297       description: "Opis:"
1298       destroy: Ukloni ovu redakciju
1299       edit: Uredi ovu redakciju
1300       heading: Prikaz redakcije „%{title}“
1301       title: Prikaz redakcije
1302       user: "Tvorac:"
1303     update: 
1304       flash: Izmene su sačuvane.
1305   site: 
1306     edit: 
1307       anon_edits: (%{link})
1308       anon_edits_link_text: Saznajte zašto je to slučaj.
1309       flash_player_required: Potreban vam je fleš plejer da biste koristili uređivač mapa. Preuzmite ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odavde</a>. Dostupne su i <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">neke druge mogućnosti</a> za uređivanje Openstritmapa.
1310       no_iframe_support: Vaš pregledač ne podržava HTML iframes, a oni su potrebni za ovu mogućnost.
1311       not_public: Niste podesili da vaše izmene budu javne.
1312       not_public_description: Ne možete uređivati mapu sve dok to ne uradite. Možete podesiti da vaše izmene budu javne s %{user_page}.
1313       potlatch2_not_configured: Potlač 2 nije podešen. Pogledajte http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za više informacija
1314       potlatch2_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, kliknite na dugme za čuvanje.
1315       potlatch_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, poništite tekuću putanju ili tačku, ako uređujete naživo, ili kliknite na dugme za čuvanje.
1316       user_page_link: korisničke stranice
1317     index: 
1318       js_1: Koristite pregledač koji ne podržava javaskript ili ste ga onemogućili.
1319       js_2: Openstritmap koristi javaskript za prikazivanje mapa.
1320       license: 
1321         license_name: Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0
1322         notice: Objavljeno pod licencom %{license_name} od %{project_name} i njenih saradnika.
1323         project_name: Openstritmapa
1324       permalink: Trajna veza
1325       remote_failed: Uređivanje nije uspelo. Proverite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je mogućnost daljinskog upravljanja omogućena
1326       shortlink: Kratka veza
1327     key: 
1328       map_key: Legenda
1329       map_key_tooltip: Legenda mape
1330       table: 
1331         entry: 
1332           admin: Administrativna granica
1333           allotments: Bašte
1334           apron: 
1335             - Aerodromski peron
1336             - terminal
1337           bridge: Crni okvir – most
1338           bridleway: Konjička staza
1339           brownfield: Građevinsko zemljište
1340           building: Značajna zgrada
1341           byway: Sporedni put
1342           cable: 
1343             - Žičara
1344             - sedišnica
1345           cemetery: Groblje
1346           centre: Sportski centar
1347           commercial: Poslovno područje
1348           common: 
1349             - Poljana
1350             - livada
1351           construction: Putevi u izgradnji
1352           cycleway: Biciklistička staza
1353           destination: Pristup odredištu
1354           farm: Farma
1355           footway: Pešačka staza
1356           forest: Šuma
1357           golf: Golf teren
1358           heathland: Pustoš
1359           industrial: Industrijsko područje
1360           lake: 
1361             - Jezero
1362             - rezervoar
1363           military: Vojno područje
1364           motorway: Auto-put
1365           park: Park
1366           permissive: Pristup uz dozvolu
1367           pitch: Sportsko igralište
1368           primary: Glavni put
1369           private: Privatni posed
1370           rail: Železnička pruga
1371           reserve: Rezervat prirode
1372           resident: Stambeno područje
1373           retail: Maloprodajno područje
1374           runway: 
1375             - Aerodromska pista
1376             - rulne staze
1377           school: 
1378             - Škola
1379             - univerzitet
1380           secondary: Sporedni put
1381           station: Železnička stanica
1382           subway: Podzemna železnica
1383           summit: 
1384             - Uzvišenje
1385             - vrh
1386           tourist: Turistička atrakcija
1387           track: Makadam
1388           tram: 
1389             - Laka železnica
1390             - tramvaj
1391           trunk: Magistralni put
1392           tunnel: Isprekidan okvir – tunel
1393           unclassified: Nekategorisani put
1394           unsurfaced: Neasfaltirani put
1395           wood: Šuma
1396     markdown_help: 
1397       alt: Rezervni tekst
1398       first: Prva stavka
1399       heading: Naslov
1400       headings: Naslovi
1401       image: Slika
1402       link: Veza
1403       ordered: Svrstan spisak
1404       second: Druga stavka
1405       subheading: Podnaslov
1406       text: Tekst
1407       title_html: Raščlanjeno sa <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">markdaunom</a>
1408       unordered: Nesvrstan spisak
1409       url: Adresa
1410     richtext_area: 
1411       edit: Uredi
1412       preview: Pregled
1413     search: 
1414       search: Pretraga
1415       search_help: "primeri: „Novi Sad“, „Vojvode Stepe, Beograd“ ili „železnička stanica, Niš“ <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>više primera…</a>"
1416       submit_text: Idi
1417       where_am_i: Gde sam?
1418       where_am_i_title: Ustanovite trenutnu lokaciju pomoću pretraživača
1419     sidebar: 
1420       close: Zatvori
1421       search_results: Rezultati pretrage
1422   time: 
1423     formats: 
1424       friendly: "%e %B %Y u %H:%M"
1425   trace: 
1426     create: 
1427       trace_uploaded: GPX datoteka je otpremljena i čeka ubacivanje u bazu. Ovo obično traje oko pola sata, nakon čega ćete dobiti obaveštenje o završetku.
1428       upload_trace: Otpremi GPS trag
1429     delete: 
1430       scheduled_for_deletion: Trag postavljen za brisanje
1431     edit: 
1432       description: "Opis:"
1433       download: preuzmi
1434       edit: uredi
1435       filename: "Naziv datoteke:"
1436       heading: Uređivanje traga %{name}
1437       map: mapa
1438       owner: "Vlasnik:"
1439       points: "Tačaka:"
1440       save_button: Sačuvaj izmene
1441       start_coord: "Početna koordinata:"
1442       tags: "Oznake:"
1443       tags_help: razdvojeno zapetama
1444       title: Uređivanje traga %{name}
1445       uploaded_at: "Otpremljeno:"
1446       visibility: "Vidljivost:"
1447       visibility_help: šta ovo znači?
1448       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1449     list: 
1450       public_traces: Javni GPS tragovi
1451       public_traces_from: Javni GPS tragovi korisnika %{user}
1452       tagged_with: " označeni sa %{tags}"
1453       your_traces: Vaši GPS tragovi
1454     make_public: 
1455       made_public: Javni trag
1456     offline: 
1457       heading: GPX ostava je van mreže
1458       message: GPX ostava i otpremanje trenutno nisu dostupni.
1459     offline_warning: 
1460       message: Sistem za otpremanje GPX datoteka trenutno nije dostupan
1461     trace: 
1462       ago: pre %{time_in_words_ago}
1463       by: od
1464       count_points: "%{count} tačaka"
1465       edit: uredi
1466       edit_map: Uredi mapu
1467       identifiable: MOŽE SE PREPOZNATI
1468       in: u
1469       map: mapa
1470       more: više
1471       pending: NA_ČEKANjU
1472       private: PRIVATNI
1473       public: JAVNI
1474       trace_details: Pogledajte detalje o tragu
1475       trackable: MOŽE SE PRATITI
1476       view_map: Pogledaj kartu
1477     trace_form: 
1478       description: "Opis:"
1479       help: Pomoć
1480       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=sr-ec
1481       tags: "Oznake:"
1482       tags_help: razdvojeno zapetama
1483       upload_button: Otpremi
1484       upload_gpx: "Otpremi GPX datoteku:"
1485       visibility: "Vidljivost:"
1486       visibility_help: šta ovo znači?
1487       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1488     trace_header: 
1489       see_all_traces: Pogledaj sve tragove
1490       see_your_traces: Pogledaj svoje tragove
1491       traces_waiting: Imate %{count} tragova na čekanju za slanje. Sačekajte da se prvo oni završe pre otpremanja novih tragova, da ne biste blokirali druge korisnike.
1492       upload_trace: Otpremi trag
1493     trace_optionals: 
1494       tags: Oznake
1495     trace_paging_nav: 
1496       next: Sledeći »
1497       previous: « Prethodni
1498       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1499     view: 
1500       delete_track: Obriši ovaj trag
1501       description: "Opis:"
1502       download: preuzmi
1503       edit: uredi
1504       edit_track: Uredi ovaj trag
1505       filename: "Naziv datoteke:"
1506       heading: Pregled traga %{name}
1507       map: mapa
1508       none: ništa
1509       owner: "Vlasnik:"
1510       pending: NA_ČEKANjU
1511       points: "Tačaka:"
1512       start_coordinates: "Početna koordinata:"
1513       tags: "Oznake:"
1514       title: Pregled traga %{name}
1515       trace_not_found: Trag nije pronađen.
1516       uploaded: "Otpremljeno:"
1517       visibility: "Vidljivost:"
1518     visibility: 
1519       identifiable: Može se prepoznati (prikazano u spisku tragova kao javne, poređane i datirane tačke)
1520       private: Privatni (prikazuje se kao anonimne, neraspoređene tačke)
1521       public: Javni (prikazane u spisku tragova kao anonimne, neraspoređene tačke)
1522       trackable: Može se pratiti (prikazuje se kao anonimne, poređane i datirane tačke)
1523   user: 
1524     account: 
1525       contributor terms: 
1526         agreed: Prihvatili ste nove uslove uređivanja.
1527         agreed_with_pd: Takođe se slažete da vaše izmene budu u javnom vlasništvu.
1528         heading: "Uslovi uređivanja:"
1529         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=sr-ec
1530         link text: šta je ovo?
1531         not yet agreed: Niste prihvatili nove uslove uređivanja.
1532         review link text: Pratite ovu vezu da biste pregledali i prihvatili nove uslove uređivanja.
1533       current email address: "Trenutna e-adresa:"
1534       delete image: Ukloni trenutnu sliku
1535       email never displayed publicly: (nikada se ne prikazuje javno)
1536       flash update success: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani.
1537       flash update success confirm needed: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani. Proverite e-poštu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1538       home location: "Mesto stanovanja:"
1539       image: "Slika:"
1540       image size hint: (kvadratne slike od barem 100×100 piksela rade najbolje)
1541       keep image: Zadrži trenutnu sliku
1542       latitude: "Geografska širina:"
1543       longitude: "Geografska dužina:"
1544       make edits public button: Neka sve moje izmene budu javne
1545       my settings: Postavke
1546       new email address: "Nova e-adresa:"
1547       new image: Dodaj sliku
1548       no home location: Niste uneli mesto stanovanja.
1549       openid: 
1550         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1551         link text: šta je ovo?
1552         openid: "OpenID:"
1553       preferred editor: "Željeni uređivač:"
1554       preferred languages: "Željeni jezici:"
1555       profile description: "Opis profila:"
1556       public editing: 
1557         disabled: Onemogućeno i ne mogu se uređivati podaci. Sve prethodne izmene su anonimne.
1558         disabled link text: zašto ne mogu da uređujem?
1559         enabled: Omogućeno. Nije anonimno i mogu se uređivati podaci.
1560         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1561         enabled link text: šta je ovo?
1562         heading: "Javno uređivanje:"
1563       public editing note: 
1564         heading: Javno uređivanje
1565         text: Trenutno su vaše izmene anonimne i ljudi vam ne mogu slati poruke ili videti vašu lokaciju. Da biste pokazali vaše izmene i dozvolili ljudima da vas kontaktiraju, kliknite na dugme ispod. <b>Od promena API-ja 0.6, samo javni korisnici mogu uređivati mape</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">saznajte zašto</a>).<ul><li>Vaša e-adresa neće biti otkrivena na ovaj način.</li><li>Ova radnja ne može biti opozvana i svi novi korisnici su od sada postavljeni kao javni.</li></ul>
1566       replace image: Zameni trenutnu sliku
1567       return to profile: Nazad na profil
1568       save changes button: Sačuvaj izmene
1569       title: Uredi nalog
1570       update home location on click: Ažurirati mesto stanovanja kada kliknem na mapu?
1571     confirm: 
1572       already active: Ovaj nalog je već potvrđen.
1573       before you start: Pre nego što počnete s mapiranjem, popunite neke podatke o sebi u obrascu koji se nalazi ispod.
1574       button: Potvrdi
1575       heading: Potvrda korisničkog naloga
1576       press confirm button: Pritisnite dugme za potvrdu da biste aktivirali nalog.
1577       reconfirm: Ako je prošlo neko vreme otkako ste otvorili nalog, možda ćete morati da <a href="%{reconfirm}">zatražite novu potvrdu e-poštom</a>.
1578       success: Vaš nalog je potvrđen. Hvala vam na upisu!
1579       unknown token: Izgleda da taj novčić ne postoji.
1580     confirm_email: 
1581       button: Potvrdi
1582       failure: E-adresa s ovim novčićem je već potvrđena.
1583       heading: Potvrda promene e-adrese
1584       press confirm button: Kliknite na dugme za potvrdu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1585       success: Vaša e-adresa je potvrđena. Hvala vam na upisu!
1586     confirm_resend: 
1587       failure: Korisnik %{name} nije pronađen.
1588       success: Poslali smo novu potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1589     filter: 
1590       not_an_administrator: Treba da budete administrator da biste izvršili ovu radnju.
1591     go_public: 
1592       flash success: Sve vaše izmene su sada javne. Dozvoljeno vam je uređivanje.
1593     list: 
1594       confirm: Potvrdi izabrane korisnike
1595       empty: Nije pronađen nijedan korisnik
1596       heading: Korisnici
1597       hide: Sakrij izabrane korisnike
1598       showing: 
1599         one: Prikaz stranice %{page} (%{first_item} od %{items})
1600         other: Prikaz stranica %{page} (%{first_item}-%{last_item} od %{items})
1601       summary: "%{name} napravljeno od %{ip_address} dana %{date}"
1602       summary_no_ip: "%{name} napravljeno %{date}"
1603       title: Korisnici
1604     login: 
1605       account is suspended: Nažalost, vaš nalog je ukinut zbog sumnjive aktivnosti.<br />Obratite se <a href="%{webmaster}">administratoru</a> ako želite da porazgovarate o problemu.
1606       account not active: Žao nam je, vaš nalog još uvek nije aktiviran. <br />Pratite vezu u poruci za potvrdu e-pošte da biste ga aktivirali ili <a href="%{reconfirm}">zatražite novu poruku</a>.
1607       auth failure: Ne mogu da vas prijavim s unetim podacima.
1608       create account minute: Otvorite nalog. Potrebno je samo nekoliko trenutaka.
1609       email or username: "E-adresa ili korisničko ime:"
1610       heading: Prijava
1611       login_button: Prijavi me
1612       lost password link: Zaboravili ste lozinku?
1613       new to osm: Novi ste na sajtu?
1614       no account: Nemate nalog?
1615       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Saznajte više o predstojećoj izmeni licence</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">prevodi</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">razgovor</a>)
1616       notice_terms: Openstritmap dobija novu licencu 1. aprila 2012. Ova licenca je otvorena isto kao i sadašnja, ali pravni detalji su mnogo pogodniji našoj kartografskoj bazi. Sa zadovoljstvom bi zadržali vaše doprinose na Openstritmapu, ali ovo je moguće samo ako prihvatite da oni budu objavljeni pod uslovima nove licence. U suprotnom, moraćemo da ih uklonimo iz baze.<br /><br />Prijavite se, pročitajte uslove i vidite da li se slažete s njima. Hvala!
1617       openid: "%{logo} OpenID:"
1618       openid invalid: Izgleda da OpenID nije ispravan
1619       openid missing provider: Ne mogu da se povežem s OpenID dobavljačem
1620       openid_logo_alt: Prijavite se s OpenID-jem
1621       openid_providers: 
1622         aol: 
1623           alt: Prijavite se preko AOL-a
1624           title: Prijava putem AOL-a
1625         google: 
1626           alt: Prijavite se preko Gugla
1627           title: Prijava putem Gugla
1628         myopenid: 
1629           alt: Prijavite se preko myOpenID-ja
1630           title: Prijava putem myOpenID-ja
1631         openid: 
1632           alt: Prijavite se s OpenID-jem
1633           title: Prijava putem OpenID-ja
1634         wordpress: 
1635           alt: Prijavite se preko Vordpresa
1636           title: Prijava putem Vordpresa
1637         yahoo: 
1638           alt: Prijavite se preko Jahua
1639           title: Prijava putem Jahua
1640       password: "Lozinka:"
1641       register now: Otvorite nalog
1642       remember: "Zapamti me:"
1643       title: Prijava
1644       to make changes: Da biste pravili izmene, morate imati nalog.
1645       with openid: "Rezervni način je da koristite OpenID:"
1646       with username: "Već imate nalog? Prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom:"
1647     logout: 
1648       heading: Odjava
1649       logout_button: Odjavi me
1650       title: Odjava
1651     lost_password: 
1652       email address: "E-adresa:"
1653       heading: Zaboravili ste lozinku?
1654       help_text: Unesite e-adresu koju ste uneli pri upisu, a mi ćemo vam poslati vezu pomoću koje možete da poništite lozinku.
1655       new password button: Poništi lozinku
1656       notice email cannot find: E-adresa nije pronađena.
1657       notice email on way: Poruka za poništavanje lozinke je poslata.
1658       title: Povratak lozinke
1659     make_friend: 
1660       already_a_friend: Već ste prijatelj sa %{name}.
1661       failed: Ne mogu da dodam %{name} kao prijatelja.
1662       success: "%{name} je sada vaš prijatelj."
1663     new: 
1664       confirm email address: "Potvrdite e-adresu:"
1665       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1666       contact_webmaster: Kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">administratora</a> za otvaranje novog naloga. Obradićemo zahtev što je pre moguće.
1667       continue: Nastavi
1668       display name: "Ime prikaza:"
1669       display name description: Javno prikazano korisničko ime. Kasnije ga možete promeniti u postavkama.
1670       email address: "E-adresa:"
1671       fill_form: Kada popunite obrazac, poslaćemo vam poruku za aktiviranje naloga.
1672       flash create success message: Hvala vam na otvaranju naloga. Poslali smo vam potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1673       heading: Otvaranje korisničkog naloga
1674       license_agreement: Nakon što potvrdite nalog, moraćete da prihvatite <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">uslove uređivanja</a>.
1675       no_auto_account_create: Nažalost, trenutno nismo u mogućnosti da otvorimo novi nalog.
1676       not displayed publicly: Ne prikazuje se javno (pogledajte <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
1677       openid: "%{logo} OpenID:"
1678       openid association: "<p>Vaš OpenID nije povezan s nalogom na Openstritmapu.</p>\n<ul>\n <li>Ako još uvek nemate nalog, otvorite ga koristeći obrazac ispod.</li>\n <li>\n Ako imate nalog, prijavite se sa svojim korisničkim imenom\n i lozinkom, pa ga onda povežite s OpenID-jem u postavkama.\n </li>\n</ul>"
1679       openid no password: S OpenID-jem, lozinka nije potrebna, ali neke dodatne alatke ipak zahtevaju lozinku.
1680       password: "Lozinka:"
1681       terms accepted: Hvala vam što prihvatate nove uslove uređivanja.
1682       terms declined: Žao nam je što ste odlučili da ne prihvatite nove uslove uređivanja. Pogledajte <a href="%{url}">ovu stranicu</a> za više informacija.
1683       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1684       title: Otvaranje naloga
1685       use openid: Rezervni način je da koristite %{logo} OpenID
1686     no_such_user: 
1687       body: Ne postoji korisnik s imenom %{user}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
1688       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1689       title: Nema takvog korisnika
1690     popup: 
1691       friend: Prijatelj
1692       nearby mapper: Obližnji kartograf
1693       your location: Vaša lokacija
1694     remove_friend: 
1695       not_a_friend: "%{name} nije vaš prijatelj."
1696       success: "%{name} je izbačen iz prijatelja."
1697     reset_password: 
1698       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1699       flash changed: Vaša lozinka je promenjena.
1700       flash token bad: Takav novčić nije pronađen. Proverite adresu.
1701       heading: Poništavanje lozinke za %{user}
1702       password: "Lozinka:"
1703       reset: Poništi lozinku
1704       title: Poništi lozinku
1705     set_home: 
1706       flash success: Mesto stanovanja je uspešno sačuvano
1707     suspended: 
1708       body: "<p>\n Žao nam je, vaš nalog je privremeno ukinut\n zbog sumnjive aktivnosti.\n</p>\n<p>\n Ovu odluku će ubrzo razmotriti administrator. Takođe,\n možete kontaktirati %{webmaster}a ako želite da se žalite.\n</p>"
1709       heading: Suspendovan nalog
1710       title: Suspendovan nalog
1711       webmaster: administrator
1712     terms: 
1713       agree: Prihvati
1714       consider_pd: Prema gorenavedenom ugovoru, smatram da moji doprinosi pripadaju javnom vlasništvu
1715       consider_pd_why: šta je ovo?
1716       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=sr-ec
1717       decline: Odbaci
1718       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1719       guidance: "Podaci koji će vam pomoći da razumete ove uslove: <a href=\"%{summary}\">kratak opis</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
1720       heading: Uslovi uređivanja
1721       legale_names: 
1722         france: Francuska
1723         italy: Italija
1724         rest_of_world: Ostatak sveta
1725       legale_select: "Izaberite zemlju prebivališta:"
1726       read and accept: Pročitajte ugovor ispod i pritisnite dugme za potvrdu da biste prihvatili uslove za postojeće i buduće doprinose.
1727       title: Uslovi uređivanja
1728       you need to accept or decline: Molimo vas da pročitate ugovor pre nego što ga prihvatite.
1729     view: 
1730       activate_user: aktiviraj ovog korisnika
1731       add as friend: dodaj kao prijatelja
1732       ago: (pre %{time_in_words_ago})
1733       block_history: pogledaj dobijene blokade
1734       blocks by me: moja blokiranja
1735       blocks on me: blokiranja na mene
1736       comments: komentari
1737       confirm: Potvrdi
1738       confirm_user: potvrdi ovog korisnika
1739       create_block: blokiraj ovog korisnika
1740       created from: "Napravljeno iz:"
1741       ct accepted: Prihvaćeno pre %{ago} dana
1742       ct declined: Odbijeno
1743       ct status: "Uslovi za učešće:"
1744       ct undecided: Neodlučeno
1745       deactivate_user: deaktiviraj ovog korisnika
1746       delete_user: obriši ovog korisnika
1747       description: Opis
1748       diary: dnevnik
1749       edits: izmene
1750       email address: "E-adresa:"
1751       friends_changesets: Sve izmene prijatelja
1752       friends_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku prijatelja
1753       hide_user: sakrij ovog korisnika
1754       if set location: Ako postavite svoju lokaciju, zgodna mapa će biti prikazana ispod. Možete je podesiti u %{settings_link}.
1755       km away: udaljeno %{count} km
1756       latest edit: "Poslednja izmena pre %{ago}:"
1757       m away: udaljeno %{count} m
1758       mapper since: "Kartograf od:"
1759       moderator_history: pogledaj date blokade
1760       my comments: moji komentari
1761       my diary: moj dnevnik
1762       my edits: moje izmene
1763       my settings: moje postavke
1764       my traces: moji tragovi
1765       nearby users: "Ostali obližnji korisnici:"
1766       nearby_changesets: Pregled svih izmena okolnih korisnika
1767       nearby_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku okolnih korisnika
1768       new diary entry: novi unos u dnevniku
1769       no friends: Niste dodali nijednog prijatelja.
1770       no nearby users: Još uvek nema obližnjih korisnika koji mapiraju.
1771       oauth settings: oAuth postavke
1772       remove as friend: ukloni kao prijatelja
1773       role: 
1774         administrator: Ovaj korisnik je administrator
1775         grant: 
1776           administrator: Dodeli ovlašćenja administratora
1777           moderator: Dodeli ovlašćenja urednika
1778         moderator: Ovaj korisnik je urednik
1779         revoke: 
1780           administrator: Opozovi ovlašćenja administratora
1781           moderator: Opozovi ovlašćenja urednika
1782       send message: pošalji poruku
1783       settings_link_text: postavkama
1784       spam score: "Ocena spama:"
1785       status: "Stanje:"
1786       traces: tragovi
1787       unhide_user: otkrij ovog korisnika
1788       user location: Boravište korisnika
1789       your friends: Vaši prijatelji
1790   user_block: 
1791     blocks_by: 
1792       empty: "%{name} još uvek nije blokirao nikoga."
1793       heading: Spisak blokada od %{name}
1794       title: Blokade od %{name}
1795     blocks_on: 
1796       empty: "%{name} još nije bio blokiran/a."
1797       heading: Spisak blokada za %{name}
1798       title: Blokade za %{name}
1799     create: 
1800       flash: Blokiraj korisnika %{name}.
1801       try_contacting: Kontaktirajte korisnika pre blokiranja da biste mu dali dovoljno vremena da odgovori.
1802       try_waiting: Dajte korisniku dovoljno vremena da odgovori pre nego što ga blokirate.
1803     edit: 
1804       back: Pogledaj sve blokade
1805       heading: Uređivanje blokade za %{name}
1806       needs_view: Da li korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena?
1807       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1808       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1809       show: Pogledaj ovu blokadu
1810       submit: Ažuriraj blokadu
1811       title: Uređivanje blokade za %{name}
1812     filter: 
1813       block_expired: Blokada je već istekla i ne može se uređivati.
1814       block_period: Period blokade mora biti jedna od vrednosti iz padajućeg spiska.
1815     helper: 
1816       time_future: Završava se u %{time}.
1817       time_past: Završeno pre %{time}.
1818       until_login: Aktivno sve dok se korisnik ne prijavi.
1819     index: 
1820       empty: Nije napravljena nijedna blokada.
1821       heading: Spisak korisničkih blokada
1822       title: Korisničke blokade
1823     model: 
1824       non_moderator_revoke: Morate biti urednik da biste ukinuli blokadu.
1825       non_moderator_update: Morate biti urednik da biste postavljali ili ažurirali blokadu.
1826     new: 
1827       back: Pogledaj sve blokade
1828       heading: Blokiranje %{name}
1829       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena
1830       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1831       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1832       submit: Napravi blokadu
1833       title: Blokiranje %{name}
1834       tried_contacting: Kontaktirao sam korisnika i pitao ga da prestane.
1835       tried_waiting: Dao sam dovoljno vremena korisniku da odgovori.
1836     not_found: 
1837       back: Nazad na indeks
1838       sorry: Korisnička blokada s IB %{id} nije pronađena.
1839     partial: 
1840       confirm: Jeste li sigurni?
1841       creator_name: Tvorac
1842       display_name: Blokirani korisnik
1843       edit: Uredi
1844       not_revoked: (nije opozvano)
1845       reason: Razlozi za blokiranje
1846       revoke: Opozovi
1847       revoker_name: Opozvao
1848       show: Prikaži
1849       status: Stanje
1850     period: 
1851       few: "%{count} sata"
1852       one: 1 sat
1853       other: "%{count} sati"
1854     revoke: 
1855       confirm: Želite li da opozovete ovu blokadu?
1856       flash: Ova blokada je opozvana.
1857       heading: Opozivanje blokade na %{block_on} od %{block_by}
1858       past: Ova blokada je završena pre %{time} i ne može se sada opozvati.
1859       revoke: Opozovi
1860       time_future: Ova blokada će se završiti za %{time}.
1861       title: Opozivanje blokade na %{block_on}
1862     show: 
1863       back: Pogledaj sve blokade
1864       confirm: Jeste li sigurni?
1865       edit: Uredi
1866       heading: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1867       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena.
1868       reason: "Razlog za blokiranje:"
1869       revoke: Opozovi
1870       revoker: "Opozivalac:"
1871       show: Prikaži
1872       status: Stanje
1873       time_future: Završava se u %{time}
1874       time_past: Završeno pre %{time}
1875       title: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1876     update: 
1877       only_creator_can_edit: Samo urednik koji je napravio ovu blokadu može da je uredi.
1878       success: Blokada je ažurirana.
1879   user_role: 
1880     filter: 
1881       already_has_role: Korisnik već ima ulogu %{role}.
1882       doesnt_have_role: Korisnik nema ulogu %{role}.
1883       not_a_role: „%{role}“ nije ispravna uloga.
1884       not_an_administrator: Samo administratori mogu da upravljaju ulogama korisnika, a vi to niste.
1885     grant: 
1886       are_you_sure: Želite li da dodelite ulogu „%{role}“ korisniku %{name}?
1887       confirm: Potvrdi
1888       fail: Ne mogu da dodelim ulogu „%{role}“ korisniku %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1889       heading: Potvrda dodele uloge
1890       title: Potvrda dodele uloge
1891     revoke: 
1892       are_you_sure: Želite li da oduzmete ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}?
1893       confirm: Potvrdi
1894       fail: Ne mogu da oduzmem ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1895       heading: Potvrda oduzimanja uloge
1896       title: Potvrda oduzimanja uloge