Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjorni
5 # Author: Dittaeva
6 # Author: Eirik
7 # Author: Gnonthgol
8 # Author: Gunnernett
9 # Author: Harald Khan
10 # Author: Macofe
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Nghtwlkr
13 # Author: Njardarlogar
14 # Author: Pladask
15 # Author: Ruila
16 # Author: 6400
17 ---
18 nn:
19   html:
20     dir: ltr
21   time:
22     formats:
23       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
24   activerecord:
25     models:
26       acl: Tilgangskontrolliste
27       changeset: Endringssett
28       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
29       country: Land
30       diary_comment: Dagbokkommentar
31       diary_entry: Dagbokoppføring
32       friend: Ven
33       language: Språk
34       message: Melding
35       node: Node
36       node_tag: Nodemerkelapp
37       notifier: Varsling
38       old_node: Gammal node
39       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
40       old_relation: Gammal relasjon
41       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
42       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
43       old_way: Gammal veg
44       old_way_node: Gammal vegnode
45       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
46       relation: Relasjon
47       relation_member: Relasjonsmedlem
48       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
49       session: Økt
50       trace: Spor
51       tracepoint: Punkt i spor
52       tracetag: Spormerkelapp
53       user: Brukar
54       user_preference: Brukarinnstillingar
55       user_token: Brukarnøkkel
56       way: Veg
57       way_node: Vegnode
58       way_tag: Vegmerkelapp
59     attributes:
60       diary_comment:
61         body: Brødtekst
62       diary_entry:
63         user: Brukar
64         title: 'Emne:'
65         latitude: Breiddegrad
66         longitude: Lengdegrad
67         language: Språk
68       friend:
69         user: Brukar
70         friend: Ven
71       trace:
72         user: Brukar
73         visible: Synleg
74         name: Namn
75         size: Storleik
76         latitude: Breiddegrad
77         longitude: Lengdegrad
78         public: Offentleg
79         description: Skildring
80       message:
81         sender: Sendar
82         title: Emne
83         body: Brødtekst
84         recipient: Mottakar
85       user:
86         email: E-post
87         active: Aktive
88         display_name: Visningsnamn
89         description: Skildring
90         languages: Språk
91         pass_crypt: Passord
92   printable_name:
93     with_version: '%{id}, v%{version}'
94   editor:
95     default: Standard (noverande %{name})
96     potlatch:
97       name: Potlatch 1
98       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
99     id:
100       name: ID
101       description: iD (redigering i nettlesaren)
102     potlatch2:
103       name: Potlatch 2
104       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
105     remote:
106       name: Lokalt installert program
107       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
108   browse:
109     created: Oppretta
110     closed: Attlaten
111     created_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
112     closed_html: Stengt <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
113     created_by_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
114     deleted_by_html: Sletta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
115     edited_by_html: Redigert for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
116     closed_by_html: Stengt for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> by %{user}
117     version: 'Versjon:'
118     anonymous: anonym
119     no_comment: (ingen kommentar)
120     part_of: Del av
121     download_xml: Last ned XML
122     view_history: Vis historikk
123     view_details: Vis detaljar
124     location: 'Plassering:'
125     changeset:
126       title: Endringssett %{id}
127       belongs_to: Skapar
128       node: Punkt (%{count})
129       node_paginated: Punkt (%{x}-%{y} av %{count})
130       way: Strekningar (%{count})
131       way_paginated: Strekningar (%{x}-%{y} av %{count})
132       comment: Kommentarar (%{count})
133       changesetxml: XML for endringssett
134       osmchangexml: osmChange XML
135       feed:
136         title: Endringssett %{id}
137         title_comment: 'Endringssett: %{id} - %{comment}'
138       join_discussion: Logg inn for å vere med i diskusjonen
139       discussion: Ordskifte
140     node:
141       title: 'Punkt: %{name}'
142       history_title: 'Punkthistorikk: %{name}'
143     way:
144       title: 'Strekning: %{name}'
145       history_title: 'Strekningshistorikk: %{name}'
146       nodes: Punkt
147       also_part_of:
148         one: delstrekning %{related_ways}
149         other: delstrekningar %{related_ways}
150     relation:
151       members: Medlemmar
152     relation_member:
153       entry: '%{type} %{name}'
154       entry_role: '%{type} %{name} som %{role}'
155       type:
156         node: Punkt
157         way: Veg
158         relation: Relasjon
159     containing_relation:
160       entry: Relasjon %{relation_name}
161       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
162     not_found:
163       sorry: Beklagar, klarte ikkje å finne %{type}-en med ID %{id}.
164       type:
165         node: node
166         way: veg
167         relation: relasjon
168         changeset: endringssett
169         note: merknad
170     timeout:
171       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
172       type:
173         node: punkt
174         way: veg
175         relation: relasjon
176         changeset: endringssett
177         note: merknad
178     redacted:
179       redaction: Maskering %{id}
180       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den
181         er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
182       type:
183         node: punkt
184         way: vegen
185         relation: relasjonen
186     start_rjs:
187       load_data: Last inn data
188       loading: Lastar...
189     tag_details:
190       tags: Merkelappar
191       wiki_link:
192         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
193         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
194       wikidata_link: Elementet %{page} på Wikidata
195       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
196       telephone_link: Ring %{phone_number}
197     note:
198       title: 'Merknad: %{id}'
199       new_note: Ny merknad
200       description: Skildring
201       open_title: 'Uavklart merknad #%{note_name}'
202       closed_title: 'Avklart merknad: #%{note_name}'
203       hidden_title: 'Gøymd merknad #%{note_name}'
204       open_by: Oppretta av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
205       open_by_anonymous: Oppretta av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
206       commented_by: Kommentar frå %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
207       commented_by_anonymous: Kommentar frå anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
208         sidan</abbr>
209       closed_by: Løyst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
210       closed_by_anonymous: Løyst av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
211       reopened_by: Reaktivert av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
212       reopened_by_anonymous: Reaktivert av anonym for <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
213         sidan</abbr>
214     query:
215       title: Førespurnadsfunksjonar
216       nearby: Nærliggjande funksjonar
217   changeset:
218     changeset_paging_nav:
219       showing_page: Side %{page}
220       next: Neste »
221       previous: « Forrige
222     changeset:
223       anonymous: Anonym
224       no_edits: (ingen redigeringar)
225       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
226     changesets:
227       id: ID
228       saved_at: Lagra
229       user: Brukar
230       comment: Kommentar
231       area: Område
232     list:
233       title: Endringssett
234       title_user: Endringssett av %{user}
235       title_friend: Endringssett av venene dine
236       title_nearby: Endringssett av naboar
237       empty: Fann ingen endringssett.
238       empty_area: Ingen endringssett i dette området.
239       empty_user: Ingen endringssett av denne brukaren.
240       no_more: Fann ingen fleire endringssett.
241       no_more_area: Ingen fleire endringssett i dette området.
242       no_more_user: Ingen fleire endringssett av denne brukaren.
243       load_more: Last inn meir
244     timeout:
245       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
246     rss:
247       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
248       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
249       full: Fullstendig ordskifte
250   diary_entry:
251     new:
252       title: Ny dagbokoppføring
253       publish_button: Publiser
254     list:
255       title: Brukarane sine dagbøker
256       title_friends: Dagbøkene til venene dine
257       title_nearby: Dagbøkene til naboar
258       user_title: '%{user} si dagbok'
259       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
260       new: Ny dagbokoppføring
261       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
262       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
263       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
264       older_entries: Eldre oppføringar
265       newer_entries: Nyare oppføringar
266     edit:
267       title: Rediger oppføring i dagboka
268       subject: 'Emne:'
269       body: 'Brødtekst:'
270       language: 'Språk:'
271       location: 'Posisjon:'
272       latitude: 'Breiddegrad:'
273       longitude: 'Lengdegrad:'
274       use_map_link: bruk kart
275       save_button: Lagre
276       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
277     view:
278       title: '%{user} sin dagbok | %{title}'
279       user_title: '%{user} si dagbok'
280       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
281       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} for å legge igjen ein kommentar'
282       login: Logg inn
283       save_button: Lagre
284     no_such_entry:
285       title: Inga slik dagbokoppføring
286       heading: Inga oppføring med %{id}
287       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har
288         skrive feil eller om lenkja er riktig.
289     diary_entry:
290       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
291       comment_link: Kommenter denne oppføringa
292       reply_link: Svar på denne oppføringa
293       comment_count:
294         one: '%{count} kommentar'
295         zero: Ingen kommentarar
296         other: '%{count} kommentarar'
297       edit_link: Rediger denne oppføringa
298       hide_link: Skjul denne oppføringa
299       confirm: Stadfest
300     diary_comment:
301       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
302       hide_link: Skjul denne kommentaren
303       confirm: Stadfest
304     location:
305       location: 'Posisjon:'
306       view: Vis
307       edit: Rediger
308     feed:
309       user:
310         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
311         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
312       language:
313         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
314         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
315       all:
316         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
317         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
318     comments:
319       has_commented_on: '%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring'
320       post: Post
321       when: Når
322       comment: Kommentar
323       ago: '%{ago} sidan'
324       newer_comments: Nyare kommentarar
325       older_comments: Eldre kommentarar
326   export:
327     title: Eksporter
328     start:
329       area_to_export: Område som skal eksporterast
330       manually_select: Vel eit anna område manuelt
331       format_to_export: Format for eksport
332       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
333       map_image: Kartblad (viser standard laget)
334       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
335       licence: Lisens
336       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
337         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
338       too_large:
339         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data.
340           Zoom inn eller vel eit mindre område.
341         planet:
342           title: Planet OSM
343         other:
344           title: Andre kjelder
345       options: Val
346       format: Format
347       scale: Skala
348       max: maks
349       image_size: Bildestørrelse
350       zoom: Zoom
351       add_marker: Legg til ein markør på kartet
352       latitude: 'Brei:'
353       longitude: 'Len:'
354       output: Utdata
355       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
356       export_button: Eksporter
357   geocoder:
358     search:
359       title:
360         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
361         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
362           Postcode</a>
363         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
364         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
365           Nominatim</a>
366         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
367         osm_nominatim_reverse: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
368           Nominatim</a>
369         geonames_reverse: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
370     search_osm_nominatim:
371       prefix_format: '%{name}'
372       prefix:
373         aerialway:
374           cable_car: Kabelbane
375           chair_lift: Stolheis
376           drag_lift: Skitrekk
377           gondola: Gondolheis
378           station: Fjellheisstasjon
379         aeroway:
380           aerodrome: Flyplass
381           apron: Flyrampe
382           gate: Gate
383           helipad: Helikopterplass
384           runway: Rullebane
385           taxiway: Taksebane
386           terminal: Terminal
387         amenity:
388           animal_shelter: Dyrehospits
389           arts_centre: Kunstsenter
390           atm: Minibank
391           bank: Bank
392           bar: Bar
393           bbq: Grill
394           bench: Benk
395           bicycle_parking: Sykkelparkering
396           bicycle_rental: Sykkelutleige
397           biergarten: Uteservering
398           boat_rental: Båtutleige
399           brothel: Bordell
400           bureau_de_change: Vekslingskontor
401           bus_station: Busstasjon
402           cafe: Kafé
403           car_rental: Bilutleige
404           car_sharing: Bildeling
405           car_wash: Bilvask
406           casino: Kasino
407           charging_station: Ladestation
408           childcare: Barnepass
409           cinema: Kino
410           clinic: Klinikk
411           clock: Klokke
412           college: Høgskule
413           community_centre: Samfunnshus
414           courthouse: Rettsbygning
415           crematorium: Krematorium
416           dentist: Tannlege
417           doctors: Legar
418           dormitory: Sovesal
419           drinking_water: Drikkevatn
420           driving_school: Køyreskule
421           embassy: Ambassade
422           emergency_phone: Nødtelefon
423           fast_food: Hurtigmat
424           ferry_terminal: Ferjeterminal
425           fire_hydrant: Brannhydrant
426           fire_station: Brannstasjon
427           food_court: Serveringsstadar
428           fountain: Fontene
429           fuel: Drivstoff
430           gambling: Gambling
431           grave_yard: Gravlund
432           gym: Treningssenter
433           health_centre: Helsesenter
434           hospital: Sjukehus
435           hunting_stand: Jaktbod
436           ice_cream: Iskrem
437           kindergarten: Barnehage
438           library: Bibliotek
439           market: Marknad
440           marketplace: Marknadsplass
441           monastery: Kloster
442           motorcycle_parking: Motorsykkelparkering
443           nightclub: Nattklubb
444           nursery: Førskule
445           nursing_home: Pleieheim
446           office: Kontor
447           parking: Parkeringsplass
448           parking_entrance: Innkøyring til parkeringsgarasje
449           pharmacy: Apotek
450           place_of_worship: Religiøst hus
451           police: Politi
452           post_box: Postboks
453           post_office: Postkontor
454           preschool: Førskule
455           prison: Fengsel
456           pub: Pub
457           public_building: Offentleg bygning
458           reception_area: Oppsamlingsområde
459           recycling: Resirkuleringspunkt
460           restaurant: Restaurant
461           retirement_home: Gamleheim
462           sauna: Sauna
463           school: Skule
464           shelter: Tilfluktsrom
465           shop: Butikk
466           shower: Dusj
467           social_centre: Samfunnshus
468           social_club: Sosial klubb
469           social_facility: Sosialteneste
470           studio: Studio
471           swimming_pool: Symjebaseng
472           taxi: Drosje
473           telephone: Offentleg telefon
474           theatre: Teater
475           toilets: Toalett
476           townhall: Rådhus
477           university: Universitet
478           vending_machine: Vareautomat
479           veterinary: Veterinærklinikk
480           village_hall: Forsamlingshus
481           waste_basket: Søppelkasse
482           waste_disposal: Avfallshandtering
483           youth_centre: Ungdomssenter
484         boundary:
485           administrative: Administrativ grense
486           census: Folketeljingsgrense
487           national_park: Nationalpark
488           protected_area: Verna område
489         bridge:
490           aqueduct: Akvadukt
491           suspension: Hengebru
492           swing: Svingbru
493           viaduct: Viadukt
494           "yes": Bru
495         building:
496           "yes": Bygning
497         craft:
498           brewery: Bryggeri
499           carpenter: Tømrar
500           electrician: Elektrikar
501           gardener: Gartnar
502           painter: Målar
503           photographer: Fotograf
504           plumber: Røyrleggjar
505           shoemaker: Skomakar
506           tailor: Skreddar
507           "yes": Handverkbutikk
508         emergency:
509           ambulance_station: Ambulansestasjon
510           defibrillator: Hjartestartar
511           landing_site: Nødlandingsplass
512           phone: Nødtelefon
513         highway:
514           abandoned: Forlaten motorveg
515           bridleway: Rideveg
516           bus_guideway: Leidde bussfelt
517           bus_stop: Busstopp
518           construction: Motorveg under konstruksjon
519           cycleway: Sykkelsti
520           elevator: Heis
521           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
522           footway: Gangsti
523           ford: Vadestad
524           living_street: Gatetun
525           milestone: Milestolpe
526           motorway: Motorveg
527           motorway_junction: Motorvegkryss
528           motorway_link: Veg til motorveg
529           path: Sti
530           pedestrian: Gangveg
531           platform: Perrong
532           primary: Primær veg
533           primary_link: Primær veg
534           proposed: Føreslått veg
535           raceway: Racerbane
536           residential: Bustadveg
537           rest_area: Rasteplass
538           road: Veg
539           secondary: Sekundær veg
540           secondary_link: Sekundær veg
541           service: Tjenesteveg
542           services: Motorveitjenester
543           speed_camera: Fotoboks
544           steps: Trapper
545           street_lamp: Gatelykt
546           tertiary: Tertiær veg
547           tertiary_link: Kommunal veg
548           track: Sti
549           traffic_signals: Trafikklys
550           trail: Sti
551           trunk: Hovedveg
552           trunk_link: Hovedveg
553           unclassified: Uklassifisert veg
554           unsurfaced: Veg utan dekke
555           "yes": Veg
556         historic:
557           archaeological_site: Arkeologisk plass
558           battlefield: Slagmark
559           boundary_stone: Grensestein
560           building: Historisk bygning
561           bunker: Bunker
562           castle: Slott
563           church: Kyrkje
564           city_gate: Byport
565           citywalls: Bymurar
566           fort: Fort
567           heritage: Verdsarvsstad
568           house: Hus
569           icon: Ikon
570           manor: Herregard
571           memorial: Minne
572           mine: Gruve
573           monument: Monument
574           roman_road: Romersk veg
575           ruins: Ruinar
576           stone: Stein
577           tomb: Grav
578           tower: Tårn
579           wayside_cross: Vegkant kross
580           wayside_shrine: Vegkant alter
581           wreck: Vrak
582         junction:
583           "yes": Kryss
584         landuse:
585           allotments: Kolonihagar
586           basin: Elveområde
587           brownfield: Tidlegare industriområde
588           cemetery: Gravplass
589           commercial: Kommersielt område
590           conservation: Freda
591           construction: Kontruksjon
592           farm: Gard
593           farmland: Jordbruksland
594           farmyard: Gardstun
595           forest: Skog
596           garages: Garasjar
597           grass: Gras
598           greenfield: Ikkje-utvikla område
599           industrial: Industriområde
600           landfill: Landfylling
601           meadow: Eng
602           military: Militært område
603           mine: Gruve
604           orchard: Frukthage
605           quarry: Steinbrot
606           railway: Jernbane
607           recreation_ground: Idrettsplass
608           reservoir: Reservoar
609           reservoir_watershed: Nedbørfelt
610           residential: Boligområde
611           retail: Detaljsalg
612           road: Vegområde
613           village_green: landsbypark
614           vineyard: Vingård
615           "yes": Arealbruk
616         leisure:
617           beach_resort: Badestrand
618           bird_hide: Fugletårn
619           club: Klubb
620           common: Allmenning
621           dog_park: Hundepark
622           fishing: Fiskeområde
623           fitness_centre: Treningssenter
624           fitness_station: Trenings studio
625           garden: Hage
626           golf_course: Golfbane
627           horse_riding: Riding
628           ice_rink: Skøytebane
629           marina: Båthavn
630           miniature_golf: Minigolf
631           nature_reserve: Naturreservat
632           park: Park
633           pitch: Sportsarena
634           playground: Leikeplass
635           recreation_ground: Idrettsplass
636           resort: Feriestad
637           sauna: Badstu
638           slipway: Slipp
639           sports_centre: Sportssenter
640           stadium: Stadion
641           swimming_pool: Symjebaseng
642           track: Laupebane
643           water_park: Vannpark
644           "yes": Fritid
645         man_made:
646           lighthouse: Fyr
647           pipeline: Røyrleidning
648           tower: Tårn
649           works: Fabrikk
650           "yes": Menneskeskapt
651         military:
652           airfield: Militær flyplass
653           barracks: Kaserner
654           bunker: Bunker
655         mountain_pass:
656           "yes": Fjellovergang
657         natural:
658           bay: Bukt
659           beach: Strand
660           cape: Nes
661           cave_entrance: Holeinngang
662           cliff: Klippe
663           crater: Krater
664           dune: Sanddyne
665           fell: Fjellskrent
666           fjord: Fjord
667           forest: Skog
668           geyser: Geysir
669           glacier: Isbre
670           grassland: Grasslette
671           heath: Vidde
672           hill: Ås
673           island: Øy
674           land: Land
675           marsh: Sump
676           moor: Myr
677           mud: Gjørme
678           peak: Topp
679           point: Punkt
680           reef: Rev
681           ridge: Rygg
682           rock: Stein
683           saddle: Sal
684           sand: Sand
685           scree: Ur
686           scrub: Kratt
687           spring: Kjelde
688           stone: Stein
689           strait: Stred
690           tree: Tre
691           valley: Dal
692           volcano: Vulkan
693           water: Vatn
694           wetland: Våtmark
695           wood: Skog
696         office:
697           accountant: Revisor
698           administrative: Administrasjon
699           architect: Arkitekt
700           company: Bedrift
701           employment_agency: Bemanningsbedrift
702           estate_agent: Eiendomsmeglar
703           government: Statlig kontor
704           insurance: Forsikringskontor
705           lawyer: Advokat
706           ngo: Ikkje-statlig kontor
707           telecommunication: Telefonkontor
708           travel_agent: Reisebyrå
709           "yes": Kontor
710         place:
711           allotments: Kolonihagar
712           block: Blokk
713           airport: Flyplass
714           city: By
715           country: Land
716           county: Fylke
717           farm: Gard
718           hamlet: Grend
719           house: Hus
720           houses: Hus
721           island: Øy
722           islet: Holme
723           isolated_dwelling: Ensleg bostad
724           locality: Plass
725           moor: Myr
726           municipality: Kommune
727           neighbourhood: Nabolag
728           postcode: Postnummer
729           region: Område
730           sea: Hav
731           state: Delstat
732           subdivision: Underavdeling
733           suburb: Forstad
734           town: Tettstad
735           unincorporated_area: Kommunefritt område
736           village: Landsby
737           "yes": Stad
738         railway:
739           abandoned: Forlatt jernbane
740           construction: Jernbane under konstruksjon
741           disused: Nedlagt jernbane
742           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
743           funicular: Kabelbane
744           halt: Togstopp
745           historic_station: Historisk jernbanestasjon
746           junction: Jernbanekryss
747           level_crossing: Planovergang
748           light_rail: Bybane
749           miniature: Miniatyrjernbane
750           monorail: Enskinnebane
751           narrow_gauge: Smalsporjernbane
752           platform: Jernbaneperrong
753           preserved: Verna jernbane
754           proposed: Føreslått jernbane
755           spur: Jernbaneforgrening
756           station: Jernbanestasjon
757           stop: Jernbanestopp
758           subway: T-bane
759           subway_entrance: T-baneinngang
760           switch: Sporveksel
761           tram: Sporveg
762           tram_stop: Trikkestopp
763         shop:
764           alcohol: Utanfor lisens
765           antiques: Antikviteter
766           art: Kunstbutikk
767           bakery: Bakeri
768           beauty: Skjønnheitssalong
769           beverages: Drikkevarebutikk
770           bicycle: Sykkelbutikk
771           books: Bokhandel
772           boutique: Luksusforretning
773           butcher: Slaktar
774           car: Bilbutikk
775           car_parts: Bildeler
776           car_repair: Bilverkstad
777           carpet: Teppebutikk
778           charity: Veldedighetsbutikk
779           chemist: Kjemiker
780           clothes: Klesbutikk
781           computer: Databutikk
782           confectionery: Konditori
783           convenience: Nærbutikk
784           copyshop: Kopieringsbutikk
785           cosmetics: Kosmetikkforretning
786           deli: Delikatessebutikk
787           department_store: Varehus
788           discount: Tilbudsbutikk
789           doityourself: Gjer-det-sjølv
790           dry_cleaning: Renseri
791           electronics: Elektronikkforretning
792           estate_agent: Eiendomsmegler
793           farm: Gardsbutikk
794           fashion: Motebutikk
795           fish: Fiskebutikk
796           florist: Blomsterbutikk
797           food: Matbutikk
798           funeral_directors: Begravelsesforretning
799           furniture: Møbler
800           gallery: Galleri
801           garden_centre: Hagesenter
802           general: Landhandel
803           gift: Gåvebutikk
804           greengrocer: Grønsakshandel
805           grocery: Daglegvarebutikk
806           hairdresser: Frisør
807           hardware: Jernvarehandel
808           hifi: Hi-fi
809           insurance: Forsikring
810           jewelry: Gullsmed
811           kiosk: Kiosk
812           laundry: Vaskeri
813           mall: Kjøpesenter
814           market: Marknad
815           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
816           motorcycle: Motorsykkelbutikk
817           music: Musikkbutikk
818           newsagent: Nyhetsbyrå
819           optician: Optikar
820           organic: Organisk matbutikk
821           outdoor: Utandørs butikk
822           pet: Dyrebutikk
823           pharmacy: Apotek
824           photo: Fotobutikk
825           salon: Salong
826           second_hand: Bruktbutikk
827           shoes: Skobutikk
828           shopping_centre: Kjøpesenter
829           sports: Sportsbutikk
830           stationery: Papirbutikk
831           supermarket: Supermarked
832           tailor: Skreddar
833           toys: Leikebutikk
834           travel_agency: Reisebyrå
835           video: Videobutikk
836           wine: Utanfor lisens
837           "yes": Butikk
838         tourism:
839           alpine_hut: Fjellhytte
840           apartment: Leilegheit
841           artwork: Kunstverk
842           attraction: Attraksjon
843           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
844           cabin: Hytte
845           camp_site: Teltplass
846           caravan_site: Campingplass
847           chalet: Fjellhytte
848           gallery: Galleri
849           guest_house: Gjestehus
850           hostel: Vandrerhjem
851           hotel: Hotell
852           information: Informasjon
853           motel: Motell
854           museum: Museum
855           picnic_site: Piknikplass
856           theme_park: Fornøyelsespark
857           viewpoint: Utsiktspunkt
858           zoo: Dyrepark
859         tunnel:
860           culvert: Stikkrenne
861           "yes": Tunnel
862         waterway:
863           artificial: Kunstig vassdrag
864           boatyard: Båtverft
865           canal: Kanal
866           dam: Demning
867           derelict_canal: Nedlagt kanal
868           ditch: Grøft
869           dock: Dokk
870           drain: Avløp
871           lock: Sluse
872           lock_gate: Sluseport
873           mooring: Fortøyning
874           rapids: Bank
875           river: Elv
876           stream: Straum
877           wadi: Elveleie
878           waterfall: Foss
879           weir: Overløpskant
880           "yes": Vassveg
881       admin_levels:
882         level2: Riksgrense
883         level4: Statsgrense
884         level5: Regiongrense
885         level8: Bygrense
886         level9: Landsbygrense
887         level10: Forstadsgrense
888     description:
889       title:
890         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
891           Nominatim</a>
892         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
893       types:
894         cities: Byar
895         towns: Småbyar
896         places: Stader
897     results:
898       no_results: Ingen resultat funne
899       more_results: Fleire resultat
900   layouts:
901     project_name:
902       title: OpenStreetMap
903       h1: OpenStreetMap
904     logo:
905       alt_text: OpenStreetMap-logo
906     home: heim
907     logout: Logg ut
908     log_in: Logg inn
909     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
910     sign_up: Registrer deg
911     start_mapping: Start kartlegging
912     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
913     edit: Rediger
914     history: Historikk
915     export: Eksporter
916     data: Data
917     export_data: Eksportar data
918     gps_traces: GPS-spor
919     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
920     user_diaries: Brukardagbok
921     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
922     edit_with: Rediger med %{editor}
923     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
924     intro_header: Velkomen til OpenStreetMap!
925     intro_text: OpenStreetMap er eit verdskart, laga av folks som deg, det er ope
926       og gratis å bruke, med ein open lisens.
927     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
928     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} og andre %{partners}.
929     partners_ucl: UCL VR-senteret
930     partners_ic: Imperial College London
931     partners_bytemark: Bytemark Hosting
932     partners_partners: partnarar
933     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt
934       vedlikeholdsarbeid vert utført.
935     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig
936       vedlikehaldsarbeid.
937     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for
938       maskinvareoppgraderinger).
939     help: Hjelp
940     about: Om
941     copyright: Opphavsrett
942     community: Samfunnet
943     community_blogs: Bloggar
944     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
945     foundation: Stifting
946     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
947     make_a_donation:
948       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
949       text: Gje pengegåve
950     learn_more: Les meir
951     more: Meir
952   license_page:
953     foreign:
954       title: Om denne omsetjinga
955       text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link}
956         har den engelske versjonen presedens
957       english_link: den engelske originalen
958     native:
959       title: Om denne sida
960       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til
961         den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett
962         og %{mapping_link}.
963       native_link: Nynorsk versjon
964       mapping_link: start kartlegging
965     legal_babble:
966       title_html: Opphavsrett og lisensar
967       intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under <a
968         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database
969         License</a> (ODbL).
970       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa
971         våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom
972         du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet
973         under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n
974         \ teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
975       intro_3_html: |-
976         Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
977            Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).
978       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
979       credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
980       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open
981         Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert
982         under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne
983         sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan
984         du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er umogleg
985         (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org
986         (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org,
987         og dersom relevant, til creativecommons.org.
988       credit_3_html: |-
989         For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.
990         Til dømes:
991       attribution_example:
992         alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
993         title: Døme på kjeldehenvising
994       more_title_html: Finn ut meir
995       more_1_html: |-
996         Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">juridiske
997           FAQ-en</a>.
998       more_2_html: |-
999         Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit
1000           gratis kart-API til tredjepartsutviklere.
1001
1002           Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">API-et</a>,
1003           <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">kartbilder</a>
1004           og <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy">Nominatim</a>.
1005       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1006       contributors_intro_html: 'Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me
1007         inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder,
1008         bland anna frå:'
1009       contributors_at_html: |-
1010         <strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå
1011            <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> under
1012            <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei">CC BY</a>,
1013            <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> og
1014            Land Tirol (under <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT med tilleg</a>).
1015       contributors_ca_html: |-
1016         <strong>Canada</strong>: Inneheld data frå
1017            GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural
1018            Resources Canada), CanVec (© Department of Natural
1019            Resources Canada), og StatCan (Geography Division,
1020            Statistics Canada).
1021       contributors_fr_html: |-
1022         <strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå
1023            Direction Générale des Impôts.
1024       contributors_nl_html: |-
1025         <strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007
1026            (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)</li>
1027            <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1028            Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1029       contributors_nz_html: |-
1030         <strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1031            Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1032       contributors_za_html: '<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief
1033         Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.'
1034       contributors_gb_html: |-
1035         <strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance
1036            Survey data © Crown copyright og database-rettar
1037            2010-12.
1038       contributors_footer_1_html: |2-
1039           For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra
1040           OpenStreetMap, sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Bidragsytarar
1041           sida</a> på OpenStreetMap Wikien.
1042       contributors_footer_2_html: |2-
1043           Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege
1044           dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller
1045           godtek noko erstatningsansvar.
1046       infringement_title_html: Illegal kopiering
1047       infringement_1_html: |-
1048         OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan
1049           uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.
1050       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt
1051         inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår
1052         <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown
1053         \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online
1054         skjema</a>."
1055   welcome_page:
1056     title: Velkomen!
1057     whats_on_the_map:
1058       title: Kva som finst på kartet
1059     basic_terms:
1060       title: Grunnleggande termar
1061     rules:
1062       title: Reglar!
1063     questions:
1064       title: Spørsmål?
1065     start_mapping: Start kartlegging
1066     add_a_note:
1067       title: Ikkje tid til å kartleggje sjølv? Legg inn ein merknad.
1068   fixthemap:
1069     title: Rapporter eit problem/Korriger kartet
1070     how_to_help:
1071       title: Korleis hjelpe til
1072       join_the_community:
1073         title: Ver med i fellesskapen
1074     other_concerns:
1075       title: Andre problemstillingar
1076   help_page:
1077     title: Få hjelp
1078     welcome:
1079       url: /velkommen
1080       title: Velkomen til OSM
1081     beginners_guide:
1082       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nn:Beginners%27_guide
1083       title: Hjelp for nybegynnarar
1084       description: Dugnadsbasert guide for nybegynnarar.
1085     help:
1086       url: https://help.openstreetmap.org/
1087       title: help.openstreetmap.org
1088       description: Still spørsmål eller finn eit svar på spørsmål- og svar-sidene
1089         til OSM.
1090     mailing_lists:
1091       title: E-postlister
1092     forums:
1093       title: Forum
1094     irc:
1095       title: IRC
1096     switch2osm:
1097       title: switch2osm
1098     wiki:
1099       url: http://wiki.openstreetmap.org/
1100       title: wiki.openstreetmap.org
1101   about_page:
1102     next: Neste
1103     copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsytarar
1104     local_knowledge_title: Lokalkunnskap
1105     community_driven_title: Fellesskapsdrive
1106     open_data_title: Opne Data
1107     legal_title: Juridisk
1108     partners_title: Partnarar
1109   notifier:
1110     diary_comment_notification:
1111       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di'
1112       hi: Hei %{to_user},
1113       header: '%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg
1114         med emnet %{subject}:'
1115       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl}
1116         eller svare på %{replyurl}
1117     message_notification:
1118       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
1119       hi: Hei %{to_user},
1120       header: '%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet
1121         %{subject}:'
1122     friend_notification:
1123       hi: Hei %{to_user},
1124       subject: '[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven'
1125       had_added_you: '%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap.'
1126       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1127       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1128     gpx_notification:
1129       greeting: Hei,
1130       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1131       with_description: med skildring
1132       and_the_tags: 'og følgjande merkelappar:'
1133       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1134       failure:
1135         subject: '[OpenStreetMap] Feil under import av GPX'
1136         failed_to_import: 'klarte ikkje importere. Her er feilen:'
1137         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan
1138           unngå
1139         more_info_2: 'dei kan finnast hos:'
1140         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1141       success:
1142         subject: '[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX'
1143         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege
1144           punkt.
1145     signup_confirm:
1146       subject: '[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap'
1147       greeting: Hei der!
1148       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
1149       confirm: 'Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå
1150         deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen
1151         din:'
1152       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg
1153         igang.
1154     email_confirm:
1155       subject: '[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse'
1156     email_confirm_plain:
1157       greeting: Hei,
1158       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1159     email_confirm_html:
1160       greeting: Hei,
1161       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på
1162         %{server_url} til %{new_address}.
1163       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste
1164         endringa.
1165     lost_password:
1166       subject: '[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord'
1167     lost_password_plain:
1168       greeting: Hei,
1169       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille
1170         passordet.
1171     lost_password_html:
1172       greeting: Hei,
1173       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen
1174         knytt til denne e-postadressa.
1175       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet
1176         ditt.
1177     note_comment_notification:
1178       anonymous: Ein anonym brukar
1179       greeting: Hei,
1180       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
1181     changeset_comment_notification:
1182       hi: Hei %{to_user},
1183       greeting: Hei,
1184       commented:
1185         partial_changeset_with_comment: med kommentaren '%{changeset_comment}'
1186         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
1187   message:
1188     inbox:
1189       title: Innboks
1190       my_inbox: Min innboks
1191       outbox: utboks
1192       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1193       new_messages:
1194         one: '%{count} ny melding'
1195         other: '%{count} nye meldingar'
1196       old_messages:
1197         one: '%{count} gamal melding'
1198         other: '%{count} gamle meldingar'
1199       from: Frå
1200       subject: Emne
1201       date: Dato
1202       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i
1203         kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1204       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1205     message_summary:
1206       unread_button: Marker som ulese
1207       read_button: Marker som lese
1208       reply_button: Svar
1209       delete_button: Slett
1210     new:
1211       title: Send melding
1212       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1213       subject: Emne
1214       body: Kropp
1215       send_button: Send
1216       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1217       message_sent: Melding sendt
1218       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før
1219         du prøver å sende fleire.
1220     no_such_message:
1221       title: Inga melding funne
1222       heading: Inga melding funne
1223       body: Det er inga melding med den ID-en.
1224     outbox:
1225       title: Utboks
1226       my_inbox: Min %{inbox_link}
1227       inbox: innboks
1228       outbox: utboks
1229       messages:
1230         one: Du har %{count} sendt melding
1231         other: Du har %{count} sendte meldingar
1232       to: Til
1233       subject: Emne
1234       date: Dato
1235       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve
1236         å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1237       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1238     reply:
1239       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på
1240         vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1241     read:
1242       title: Les melding
1243       from: Frå
1244       subject: Emne
1245       date: Dato
1246       reply_button: Svar
1247       unread_button: Marker som ulese
1248       delete_button: Slett
1249       back: Tilbake
1250       to: Til
1251       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart
1252         ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1253     sent_message_summary:
1254       delete_button: Slett
1255     mark:
1256       as_read: Melding markert som lese
1257       as_unread: Melding markert som ulese
1258     delete:
1259       deleted: Melding sletta
1260   site:
1261     index:
1262       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått
1263         av JavaScript.
1264       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1265       permalink: Permanent lenkje
1266       shortlink: Kort lenkje
1267       createnote: Legg til ein notis
1268       license:
1269         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein open lisens
1270       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor
1271         er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1272     edit:
1273       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1274       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer
1275         det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1276       user_page_link: brukarside
1277       anon_edits: (%{link})
1278       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1279       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch,
1280         Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste
1281         ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire
1282         andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1283       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch,
1284         må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues
1285         eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1286       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port
1287       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre
1288         i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1289       id_not_configured: iD er ikkje konfigurert
1290       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt
1291         for denne eigenskapen.
1292     sidebar:
1293       search_results: Søkjeresultat
1294       close: Lukk
1295     search:
1296       search: Søk
1297       get_directions: Få køyrerettleiing
1298       get_directions_title: Finn vegen mellom to punkt
1299       from: Frå
1300       to: Til
1301       where_am_i: Kor er eg?
1302       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1303       submit_text: Gå
1304     key:
1305       table:
1306         entry:
1307           motorway: Motorveg
1308           main_road: Hovudveg
1309           trunk: Hovedveg
1310           primary: Primærveg
1311           secondary: Sekundærveg
1312           unclassified: Uklassifisert veg
1313           track: Spor
1314           bridleway: Rideveg
1315           cycleway: Sykkelveg
1316           cycleway_national: Nasjonal sykkelsti
1317           cycleway_regional: Regional sykkelsti
1318           cycleway_local: Lokal sykkelsti
1319           footway: Gangveg
1320           rail: Jernbane
1321           subway: Undergrunnsbane
1322           tram:
1323           - Bybane
1324           - trikk
1325           cable:
1326           - Kabelvogn
1327           - stolheis
1328           runway:
1329           - Flystripe
1330           - taksebane
1331           apron:
1332           - terminal
1333           - terminal
1334           admin: Administrativ grense
1335           forest: Skog
1336           wood: Ved
1337           golf: Golfbane
1338           park: Park
1339           resident: Boligområde
1340           common:
1341           - Vanleg
1342           - snever
1343           retail: Detaljsalgområde
1344           industrial: Industriområde
1345           commercial: Kommersielt område
1346           heathland: Heilandskap
1347           lake:
1348           - Innsjø
1349           - reservoar
1350           farm: Gard
1351           brownfield: Tidlegare industriområde
1352           cemetery: Gravplass
1353           allotments: Kolonihagar
1354           pitch: Sportsarena
1355           centre: Sportssenter
1356           reserve: Naturreservat
1357           military: Militært område
1358           school:
1359           - Skule
1360           - universitet
1361           building: Viktig bygning
1362           station: Jernbanestasjon
1363           summit:
1364           - Topp
1365           - fjelltopp
1366           tunnel: Streka kant = tunnel
1367           bridge: Sort kant = bru
1368           private: Privat tilgjenge
1369           destination: Destinasjonstilgang
1370           construction: Vegar under konstruksjon
1371           bicycle_shop: Sykkelbutikk
1372           bicycle_parking: Sykkelparkering
1373           toilets: Toalett
1374     richtext_area:
1375       edit: Endre
1376       preview: Førehandsvising
1377     markdown_help:
1378       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1379       headings: Overskrifter
1380       heading: Overskrifter
1381       subheading: Underoverskrifter
1382       unordered: Usortert liste
1383       ordered: Sortert liste
1384       first: Første punkt
1385       second: Andre punkt
1386       link: Lenkje
1387       text: Tekst
1388       image: Bilete
1389       alt: Alternativ tekst
1390       url: URL
1391   trace:
1392     visibility:
1393       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1394       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1395       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1396       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte
1397         punkt med tidsstempel)
1398     create:
1399       upload_trace: Last opp GPS-spor
1400       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen.
1401         Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg
1402         når det er gjort.
1403     edit:
1404       title: Redigerer spor %{name}
1405       heading: Redigerer spor %{name}
1406       filename: 'Filnamn:'
1407       download: last ned
1408       uploaded_at: 'Last opp:'
1409       points: 'Punkter:'
1410       start_coord: 'Startkoordinat:'
1411       map: kart
1412       edit: rediger
1413       owner: 'Eigar:'
1414       description: 'Skildring:'
1415       tags: 'Markelapper:'
1416       tags_help: kommaseparert
1417       save_button: Lagre endringar
1418       visibility: 'Synlegheit:'
1419       visibility_help: kva tyder dette?
1420       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1421     trace_form:
1422       upload_gpx: 'Last opp GPX-fil:'
1423       description: 'Skildring:'
1424       tags: 'Merkelappar:'
1425       tags_help: kommaseparert
1426       visibility: 'Synligheit:'
1427       visibility_help: kva tyder dette?
1428       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1429       upload_button: Last opp
1430       help: Hjelp
1431       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1432     trace_header:
1433       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1434       see_all_traces: Sjå alle spor
1435       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1436       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere
1437         å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer
1438         køen for andre brukarar.
1439     trace_optionals:
1440       tags: Merkelappar
1441     view:
1442       title: Viser spor %{name}
1443       heading: Viser spor %{name}
1444       pending: VENTAR
1445       filename: 'Filnamn:'
1446       download: last ned
1447       uploaded: 'Lasta opp:'
1448       points: 'Punkter:'
1449       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1450       map: kart
1451       edit: rediger
1452       owner: 'Eigar:'
1453       description: 'Skildring:'
1454       tags: 'Markelappar:'
1455       none: Ingen
1456       edit_track: Rediger dette sporet
1457       delete_track: Slett dette sporet
1458       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1459       visibility: 'Synligheit:'
1460     trace_paging_nav:
1461       showing_page: Side %{page}
1462       older: Eldre spor
1463       newer: Nyare spor
1464     trace:
1465       pending: VENTAR
1466       count_points: '%{count} punkt'
1467       ago: '%{time_in_words_ago} sidan'
1468       more: meir
1469       trace_details: Vis detaljar for spor
1470       view_map: Vis kart
1471       edit: rediger
1472       edit_map: Rediger kart
1473       public: OFFENTLEG
1474       identifiable: IDENTIFISERBAR
1475       private: PRIVAT
1476       trackable: SPORBAR
1477       by: av
1478       in: i
1479       map: kart
1480     list:
1481       public_traces: Offentlege GPS-spor
1482       your_traces: Dine GPS-spor
1483       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1484       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1485       tagged_with: merkte med %{tags}
1486       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a>
1487         eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki
1488         sida</a>.
1489     delete:
1490       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1491     make_public:
1492       made_public: Spor gjort offentleg
1493     offline_warning:
1494       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1495     offline:
1496       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1497       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg
1498         for augneblunken.
1499     georss:
1500       title: OpenStreetMap GPS-spor
1501     description:
1502       description_without_count: GPX-fil frå %{user}
1503   application:
1504     require_cookies:
1505       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler
1506         i nettleseren din før du held fram.
1507     require_moderator:
1508       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
1509     setup_user_auth:
1510       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for
1511         å finne ut meir.
1512       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn
1513         på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra,
1514         men du må lese dei.
1515   oauth:
1516     oauthorize:
1517       title: Autoriser tilgang til kontoen din
1518       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din,
1519         %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan
1520         velje så mange eller så få som du vil.
1521       allow_to: 'Gje programmet lov til å:'
1522       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1523       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1524       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1525       allow_write_api: endre kartet.
1526       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1527       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1528       allow_write_notes: endre notisar.
1529       grant_access: Gje tilgang
1530     oauthorize_success:
1531       title: Autorisasjonsførespurnad tillaten
1532       allowed: Du har gitt programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1533       verification: Stadfestingskoden er %{code}.
1534     oauthorize_failure:
1535       title: Mislykka førespurnad om autorisering
1536       denied: Du har nekta programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1537       invalid: Autoriseringsnykelen (token) er ikkje gyldig.
1538     revoke:
1539       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1540   oauth_clients:
1541     new:
1542       title: Registrer ein ny applikasjon
1543       submit: Registrer
1544     edit:
1545       title: Rediger programvara di
1546       submit: Rediger
1547     show:
1548       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1549       key: 'Forbrukarnøkkel:'
1550       secret: 'Forbrukarhemmelegheit:'
1551       url: 'URL for forespørelsnøkkel:'
1552       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1553       authorize_url: 'Godkjenn URL:'
1554       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1555       edit: Rediger detaljar
1556       delete: Ta bort klient
1557       confirm: Er du sikker?
1558       requests: 'Ber om følgjande løyve frå brukaren:'
1559       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1560       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1561       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1562       allow_write_api: endre kartet.
1563       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1564       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1565       allow_write_notes: endre notisar.
1566     index:
1567       title: Mine OAuth-detaljar
1568       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1569       list_tokens: 'Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:'
1570       application: Programnamn
1571       issued_at: Utskrive
1572       revoke: Tilbakekall!
1573       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1574       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden?
1575         Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader
1576         til denne tenesta.
1577       registered_apps: 'Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:'
1578       register_new: Registrer applikasjonen din
1579     form:
1580       name: Namn
1581       required: Påkrevd
1582       url: URL til hovedapplikasjonen
1583       callback_url: 'URL for tilbakekall:'
1584       support_url: Støytte-URL
1585       requests: 'Be om følgjande løyve frå brukaren:'
1586       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1587       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1588       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1589       allow_write_api: endre kartet.
1590       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1591       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1592       allow_write_notes: endre notisar.
1593     not_found:
1594       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1595     create:
1596       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1597     update:
1598       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1599     destroy:
1600       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1601   user:
1602     login:
1603       title: Logg inn
1604       heading: Logg inn
1605       email or username: 'E-postadresse eller brukarnamn:'
1606       password: 'Passord:'
1607       openid: '%{logo} OpenID:'
1608       remember: 'Hugs meg:'
1609       lost password link: Mista passordet ditt?
1610       login_button: Logg inn
1611       register now: Registrer deg no
1612       with username: 'Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet
1613         og passordet ditt:'
1614       with external: 'Alternativt kan du bruke ein tredjepart til å logge inn:'
1615       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1616       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1617       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1618       no account: Har du ingen brukarkonto?
1619       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk
1620         lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be
1621         om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1622       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg
1623         aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss
1624         du ynskjer å diskutere dette.
1625       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1626       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1627       auth_providers:
1628         openid:
1629           title: Logg inn med OpenID
1630           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1631         google:
1632           title: Logg inn med Google
1633           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1634         facebook:
1635           title: Logg inn med Facebook
1636           alt: Logg inn med ein Facebook-konto
1637         windowslive:
1638           title: Logg inn med Windows Live
1639           alt: Logg inn med ein Windows Live-konto
1640         github:
1641           title: Log inn med GitHub
1642           alt: Logg inn med ein GitHub-konto
1643         wikipedia:
1644           title: Logg inn med Wikipedia
1645           alt: Logg inn med ein Wikipedia-konto
1646         yahoo:
1647           title: Logg inn med Yahoo
1648           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1649         wordpress:
1650           title: Logg inn med Wordpress
1651           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1652         aol:
1653           title: Logg inn med AOL
1654           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1655     logout:
1656       title: Logg ut
1657       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1658       logout_button: Logg ut
1659     lost_password:
1660       title: Gløymt passord
1661       heading: Gløymt passord?
1662       email address: 'E-postadresse:'
1663       new password button: Nullstill passord
1664       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil
1665         sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1666       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at
1667         du kan tilbakestille det snart.
1668       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1669     reset_password:
1670       title: Nullstill passord
1671       heading: Nullstill passord for %{user}
1672       password: 'Passord:'
1673       confirm password: 'Stadfest passord:'
1674       reset: Nullstill passord
1675       flash changed: Passordet ditt er endra.
1676       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1677     new:
1678       title: Registrer deg
1679       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette
1680         ein konto for deg automatisk.
1681       contact_webmaster: Kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> for å opprette
1682         ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1683       about:
1684         header: Fri og redigerbar
1685       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1686       email address: 'E-postadresse:'
1687       confirm email address: 'Stadfest e-postadresse:'
1688       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy"
1689         title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår
1690         personvernpolitikk</a>)
1691       display name: 'Visningsnavn:'
1692       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre
1693         dette seinare i innstellingane.
1694       password: 'Passord:'
1695       confirm password: 'Stadfest passord:'
1696       continue: Registrer deg
1697       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1698       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene.
1699         For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1700       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1701     terms:
1702       title: Bidragsytervilkår
1703       heading: Bidragsytervilkåra
1704       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å
1705         stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande
1706         bidraga dine.
1707       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å
1708         vere i public domain
1709       consider_pd_why: kva er dette?
1710       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1711       guidance: 'Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href="%{summary}">menneskeleg
1712         lesbart sammendrag</a> og nokon <a href="%{translations}">uformelle omsetjingar</a>'
1713       agree: Eg godkjenner
1714       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1715       decline: Avslå
1716       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye
1717         bidragsytervilkåra for å halde fram.
1718       legale_select: 'Vel ditt bostedsland:'
1719       legale_names:
1720         france: Frankrike
1721         italy: Italia
1722         rest_of_world: Resten av verda
1723     no_such_user:
1724       title: Ingen brukar funnet
1725       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1726       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet
1727         feil eller om lenkja du klikket er feil.
1728       deleted: sletta
1729     view:
1730       my diary: Mi dagbok
1731       new diary entry: ny dagbokoppføring
1732       my edits: Mine endringar
1733       my traces: Mine spor
1734       my notes: Mine merknadar
1735       my messages: Mine meldingar
1736       my profile: Min profil
1737       my settings: Mine innstillingar
1738       my comments: Mine kommentarar
1739       oauth settings: oauth-innstillingar
1740       blocks on me: Mine blokeringar
1741       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1742       send message: Send melding
1743       diary: Dagbok
1744       edits: Endringar
1745       traces: Spor
1746       notes: Kartmerknadar
1747       remove as friend: Fjern ven
1748       add as friend: Legg til ven
1749       mapper since: 'Brukar sidan:'
1750       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1751       ct status: 'Bidragsytarvilkår:'
1752       ct undecided: Usikker
1753       ct declined: Avslått
1754       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1755       latest edit: 'Siste redigering %{ago}:'
1756       email address: 'E-postadresse:'
1757       created from: 'Oppretta frå:'
1758       status: 'Status:'
1759       spam score: 'Spamresultat:'
1760       description: Skildring
1761       user location: Posisjonen til brukaren
1762       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1763       settings_link_text: innstillingar
1764       your friends: Venene dine
1765       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1766       km away: '%{count}km unna'
1767       m away: '%{count}m unna'
1768       nearby users: Andre næliggande brukarar
1769       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området
1770         ditt enno.
1771       role:
1772         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1773         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1774         grant:
1775           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1776           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1777         revoke:
1778           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1779           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1780       block_history: Aktive blokeringar
1781       moderator_history: Tildelte blokkeringar
1782       comments: Kommentarar
1783       create_block: Blokér denne brukaren
1784       activate_user: Aktivér denne brukaren
1785       deactivate_user: Deaktivér denne brukaren
1786       confirm_user: Stadfest denne brukaren
1787       hide_user: Gøym denne brukaren
1788       unhide_user: Gøym ikkje lenger denne brukaren
1789       delete_user: Slett denne brukaren
1790       confirm: Stadfest
1791       friends_changesets: endringssett av vener
1792       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1793       nearby_changesets: endringssett av naboar
1794       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1795     popup:
1796       your location: Posisjonen din
1797       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1798       friend: Ven
1799     account:
1800       title: Rediger konto
1801       my settings: Innstellingane mine
1802       current email address: 'Noverande e-postadresse:'
1803       new email address: 'Ny e-postadresse:'
1804       email never displayed publicly: ' (vis aldri offentleg)'
1805       openid:
1806         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1807         link text: kva er dette?
1808       public editing:
1809         heading: 'Offentleg redigering:'
1810         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1811         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1812         enabled link text: kva er dette?
1813         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar
1814           er anonyme.
1815         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1816       public editing note:
1817         heading: Offentleg redigering
1818         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende
1819           deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate
1820           folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan
1821           overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b>
1822           ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a>
1823           ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg.
1824           </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no
1825           offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1826       contributor terms:
1827         heading: 'Bidragsytervilkår:'
1828         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1829         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1830         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå
1831           igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1832         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere
1833           offentleg eigedom (Public Domain).
1834         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1835         link text: kva er dette?
1836       profile description: 'Profilskildring:'
1837       preferred languages: 'Føretrekte språk:'
1838       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1839       image: 'Bilete:'
1840       gravatar:
1841         gravatar: Bruk Gravatar
1842         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1843         link text: kva er dette?
1844       new image: Legg til eit bilete
1845       keep image: Hald på gjeldande bilete
1846       delete image: Fjern gjeldande bilete
1847       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1848       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1849       home location: 'Heimeposisjon:'
1850       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1851       latitude: 'Breiddegrad:'
1852       longitude: 'Lengdegrad:'
1853       update home location on click: Oppdatere heimeplassering når eg klikkar på kartet?
1854       save changes button: Lagre endringar
1855       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1856       return to profile: Returner til profil
1857       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten
1858         din for å stadfeste din epostadresse.
1859       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1860     confirm:
1861       heading: Sjekk e-posten din!
1862       introduction_1: Vi har sendt deg ei e-poststadfesting.
1863       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1864       button: Stadfest
1865       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1866       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1867       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1868     confirm_resend:
1869       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du
1870         stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit
1871         antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista
1872         %{sender} sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1873       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1874     confirm_email:
1875       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1876       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye
1877         e-postadressa.
1878       button: Stadfest
1879       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1880       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1881     set_home:
1882       flash success: Heimelokasjon lagra
1883     go_public:
1884       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å
1885         redigere.
1886     make_friend:
1887       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1888       button: Legg til som ven
1889       success: '%{name} er no venen din!'
1890       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1891       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1892     remove_friend:
1893       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1894       button: Fjern som ein ven
1895       success: '%{name} vart fjerna frå venene dine'
1896       not_a_friend: '%{name} er ikkje ein av venene dine.'
1897     filter:
1898       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1899     list:
1900       title: Brukarar
1901       heading: Brukarar
1902       showing:
1903         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1904         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1905       summary: '%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}'
1906       summary_no_ip: '%{name} oppretta %{date}'
1907       confirm: Stadfest valde brukarar
1908       hide: Skjul valde brukarar
1909       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1910     suspended:
1911       title: Konto stengt
1912       heading: Konto stengt
1913       webmaster: webmaster
1914       body: |-
1915         <p>
1916         Beklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.
1917         </p>
1918         <p>
1919         Denne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette.
1920     auth_failure:
1921       invalid_scope: Ugyldig avgrensning
1922   user_role:
1923     filter:
1924       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje
1925         administrator.
1926       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1927       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1928       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1929     grant:
1930       title: Stadfest rolletildeling
1931       heading: Stadfest rolletildeling
1932       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1933       confirm: Stadfest
1934       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren
1935         og rollen er gyldig.
1936     revoke:
1937       title: Stadfest fjerning av rolle
1938       heading: Stadfest fjerning av rolle
1939       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren
1940         "%{name}"?
1941       confirm: Stadfest
1942       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter
1943         og rolle er gyldig.
1944   user_block:
1945     model:
1946       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei
1947         blokkering.
1948       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1949     not_found:
1950       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1951       back: Tilbake til indeksen
1952     new:
1953       title: Opprettar blokkering av %{name}
1954       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1955       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1956         som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga
1957         vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen
1958         så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1959       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1960       submit: Opprett blokkering
1961       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1962       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1963       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1964       back: Vis alle blokkeringar
1965     edit:
1966       title: Endrar blokkering av %{name}
1967       heading: Endrar blokkering av %{name}
1968       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1969         som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje
1970         alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1971       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1972       submit: Oppdater blokkering
1973       show: Vis denne blokkeringa
1974       back: Vis alle blokkeringar
1975       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1976     filter:
1977       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1978       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde
1979         rullegardinen.
1980     create:
1981       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje
1982         dei rimeleg med tid til å svare.
1983       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du
1984         blokkerer dei.
1985       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1986     update:
1987       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre
1988         henne.
1989       success: Blokkering oppdatert.
1990     index:
1991       title: Brukerblokkeringer
1992       heading: Liste over brukarblokkeringar
1993       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1994     revoke:
1995       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1996       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1997       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1998       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1999       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
2000       revoke: Tilbakekall!
2001       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
2002     period:
2003       one: 1 time
2004       other: '%{count} timar'
2005     partial:
2006       show: Vis
2007       edit: Rediger
2008       revoke: Tilbakekall!
2009       confirm: Er du sikker?
2010       display_name: Blokkert brukar
2011       creator_name: Oppretta av
2012       reason: Årsak for blokkering
2013       status: Status
2014       revoker_name: Tilbakekalt av
2015       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
2016       showing_page: Side %{page}
2017       next: Neste »
2018       previous: « Forrige
2019     helper:
2020       time_future: Sluttar om %{time}.
2021       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
2022       time_future_and_until_login: Sluttar om %{time} og etter at brukaren har logga
2023         inn.
2024       time_past: Slutta %{time} sidan.
2025     blocks_on:
2026       title: Blokkeringar av %{name}
2027       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
2028       empty: '%{name} har ikkje vorte blokkert enno.'
2029     blocks_by:
2030       title: Blokkeringar av %{name}
2031       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
2032       empty: '%{name} har ikkje blokkert nokon enno.'
2033     show:
2034       title: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
2035       heading: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
2036       time_future: Sluttar om %{time}
2037       time_past: Slutta %{time} sidan
2038       created: Oppretta
2039       ago: '%{time} sidan'
2040       status: Status
2041       show: Vis
2042       edit: Rediger
2043       revoke: Tilbakekall!
2044       confirm: Er du sikker?
2045       reason: 'Årsak for blokkering:'
2046       back: Vis alle blokkeringar
2047       revoker: 'Tilbakekaller:'
2048       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
2049   note:
2050     description:
2051       opened_at_html: Oppretta for %{when} sidan
2052       opened_at_by_html: Oppretta for %{when} sidan av %{user}
2053       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
2054       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
2055       closed_at_html: Løyst for %{when} sidan
2056       closed_at_by_html: Løyst for %{when} sidan av %{user}
2057       reopened_at_html: Reaktivert for %{when} sidan
2058       reopened_at_by_html: Reaktivert %{when} sidan av %{user}
2059     rss:
2060       title: OpenStreetMap-merknadar
2061     entry:
2062       comment: Kommentar
2063       full: Fullstendig merknad
2064     mine:
2065       heading: '%{user} sine merknadar'
2066       subheading: Merknadar sendt inn eller kommentert av %{user}
2067       id: ID
2068       creator: Skapar
2069       description: Skildring
2070       created_at: Oppretta den
2071       last_changed: Sist endra
2072       ago_html: '%{when} sidan'
2073   javascripts:
2074     close: Lat att
2075     share:
2076       title: Del
2077       cancel: Avbryt
2078       image: Bilde
2079       link: Lenkje eller HTML
2080       long_link: Lenkje
2081       short_link: Kortlenkje
2082       geo_uri: Geo-URI
2083       embed: HTML
2084       custom_dimensions: Still inn eigendefinerte dimensjonar
2085       format: 'Format:'
2086       scale: 'Skala:'
2087       image_size: Bildet vil vise standard lag ved
2088       download: Last ned
2089       short_url: Kort-URL
2090       include_marker: Inkluder markør
2091       center_marker: Sentrer kartet på markøren
2092       paste_html: Lim inn HTML for å publisere på ei nettside
2093       view_larger_map: Vis større kart
2094       only_standard_layer: Berre standardlaget kan eksporterast som bilde
2095     embed:
2096       report_problem: Rapporter eit problem
2097     key:
2098       title: Kartsymbol
2099       tooltip: Kartsymbol
2100       tooltip_disabled: Kartnøkkel ikkje tilgjengeleg for dette laget
2101     map:
2102       zoom:
2103         in: Vis større
2104         out: Vis mindre
2105       locate:
2106         title: Vis plassering
2107         popup: Du er innanfor {distance} {unit} frå dette punktet
2108       base:
2109         standard: Standard
2110         cycle_map: Sykkelkart
2111         transport_map: Transport-kart
2112         hot: Humanitært
2113       layers:
2114         header: Kartlag
2115         notes: Kartmerknadar
2116         data: Kartdata
2117         gps: Offentlege GPS-sporingar
2118         overlays: Aktiver lag for å feilsøke i kartet
2119         title: Lag
2120       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMap bidragsytarar</a>
2121       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Doner</a>
2122     site:
2123       edit_tooltip: Rediger kartet
2124       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
2125       createnote_tooltip: Legg til ein merknad på kartet
2126       createnote_disabled_tooltip: Zoom inn for å leggje til ein merknad på kartet
2127       map_notes_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartmerknadar
2128       map_data_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartdata
2129       queryfeature_tooltip: Førespurnadsfunksjonar
2130     changesets:
2131       show:
2132         comment: Kommentar
2133         subscribe: Abonnér
2134         unsubscribe: Avslutt abonnement
2135         hide_comment: gøym
2136         unhide_comment: vis
2137     notes:
2138       new:
2139         add: Legg til merknad
2140       show:
2141         hide: Gøym
2142         resolve: Løys
2143         reactivate: Reaktiver
2144         comment_and_resolve: Kommenter og løys
2145         comment: Kommenter
2146     directions:
2147       ascend: Stigande
2148       engines:
2149         graphhopper_bicycle: Sykkel (GraphHopper)
2150         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2151         graphhopper_foot: Til fots (GraphHopper)
2152         mapquest_bicycle: Sykkel (MapQuest)
2153         mapquest_car: Bil (MapQuest)
2154         mapquest_foot: Til fots (MapQuest)
2155         osrm_car: Bil (OSRM)
2156         mapzen_bicycle: Sykkel (Mapzen)
2157         mapzen_car: Bil (Mapzen)
2158         mapzen_foot: Til fots (Mapzen)
2159       descend: Fallande
2160       directions: Vegskildringar
2161       distance: Avstand
2162       errors:
2163         no_route: Klarte ikkje å finne vegen mellom desse to plassane.
2164         no_place: Beklagar - klarte ikkje å finne den plassen.
2165       instructions:
2166         continue_without_exit: Fortset på %{name}
2167         slight_right_without_exit: Svak høgresving inn på %{name}
2168         offramp_right_without_exit: Ta avkøyrselen til høgre ut på %{name}
2169         onramp_right_without_exit: Ta til høgre ut på %{name}
2170         endofroad_right_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til høgre inn på
2171           %{name}
2172         merge_right_without_exit: Sving rett inn på %{name}
2173         fork_right_without_exit: Ved vegskiljet, ta til høgre inn på %{name}
2174         turn_right_without_exit: Ta til høgre inn på %{name}
2175         sharp_right_without_exit: Skarp høgresving inn på %{name}
2176         uturn_without_exit: U-sving langs %{name}
2177         sharp_left_without_exit: Skarp venstresving inn på %{name}
2178         turn_left_without_exit: Ta til venstre inn på %{name}
2179         offramp_left_without_exit: Ta rampen til venstre til %{name}
2180         onramp_left_without_exit: Sving til venstre på rampen inn til %{name}
2181         endofroad_left_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til venstre inn på
2182           %{name}
2183         merge_left_without_exit: Flett til venstre inn på %{name}
2184         fork_left_without_exit: Ved vegskiljet, ta til venstre inn på %{name}
2185         slight_left_without_exit: Svak venstersving inn på %{name}
2186         via_point_without_exit: (via punkt)
2187         follow_without_exit: Følg %{name}
2188         roundabout_without_exit: Ved rundkøyringa, ta til %{name}
2189         leave_roundabout_without_exit: Forlat rundkøyringa - %{name}
2190         stay_roundabout_without_exit: Ver i rundkøyringa - %{name}
2191         start_without_exit: Begynn ved slutten av %{name}
2192         destination_without_exit: Nå målet
2193         against_oneway_without_exit: Køyr mot einvegskøyring på %{name}
2194         end_oneway_without_exit: Slutt på einvegskøyring på %{name}
2195         roundabout_with_exit: Ved rundkøyringa, ta avkøyrselen %{exit} mot %{name}
2196         turn_left_with_exit: Ved rundkøyringa, ta til venstre inn på %{name}
2197         slight_left_with_exit: Ved rundkøyringa, ta til venstre inn på %{name}
2198         turn_right_with_exit: Ved rundkøyringa, ta til høgre inn på %{name}
2199         slight_right_with_exit: Ved rundkøyringa, ta til høgre inn på %{name}
2200         continue_with_exit: Ved rundkøyringa, fortset rett fram på %{name}
2201         unnamed: namnlaus veg
2202         courtesy: Vegskildringar med velvillig løyve frå %{link}
2203       time: Tid
2204     query:
2205       node: Node
2206       way: Veg
2207       relation: Relasjon
2208       nothing_found: Ingen treff
2209       error: 'Problem med å kontakte %{server}: %{error}'
2210       timeout: Tidsavbrot ved kontakt med %{server}
2211     context:
2212       directions_from: Vegskildring herifrå
2213       directions_to: Vegskildring hit
2214       add_note: Legg til ein merknad her
2215       show_address: Vis adresse
2216       query_features: Søkjefunksjonar
2217       centre_map: Sentrer kartet her
2218   redaction:
2219     edit:
2220       description: Skildring
2221       heading: Rediger maskering
2222       submit: Lagre markering
2223       title: Rediger relasjon
2224     index:
2225       empty: Ingen maskeringar å vise.
2226       heading: Liste over maskeringar
2227       title: Liste over maskeringar
2228     new:
2229       description: Skildring
2230       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
2231       submit: Lag maskering
2232       title: Lagar ein ny maskering
2233     show:
2234       description: 'Skildring:'
2235       heading: Visar maskering "%{title}"
2236       title: Visar maskering
2237       user: 'Oppretta av:'
2238       edit: Endre denne maskeringa
2239       destroy: Fjern denne maskeringa
2240       confirm: Er du sikker?
2241     create:
2242       flash: Maskering oppretta.
2243     update:
2244       flash: Endringar lagra.
2245     destroy:
2246       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne
2247         maskeringa før du ødeleger den.
2248       flash: Maskering ødelagd.
2249       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
2250 ...