Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   about_page: 
8     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
9     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
10     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
11     lede_text: "OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците\nза патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот."
12     local_knowledge_html: "OpenStreetMap полага особена важност на локални сознија. Учесниците користат\nвоздушни снимки, GPS-уреди и пообични теренски карти\nсо цел да се провери исправноста\nи актуелноста на OSM."
13     local_knowledge_title: Локални сознанија
14     next: Следно
15     open_data_html: "OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел\nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво\nпод истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>."
16     open_data_title: Отворени податоци
17     partners_title: Партнери
18     used_by: "%{name} обезбедува картографски податоци на стотици мрежни места, мобилни прилози и сметачки уреди"
19   activerecord: 
20     attributes: 
21       diary_comment: 
22         body: Содржина
23       diary_entry: 
24         language: Јазик
25         latitude: Геог. ширина
26         longitude: Геог. должина
27         title: Наслов
28         user: Корисник
29       friend: 
30         friend: Пријател
31         user: Корисник
32       message: 
33         body: Содржина
34         recipient: Примател
35         sender: Испраќач
36         title: Наслов
37       trace: 
38         description: Опис
39         latitude: Геог. ширина
40         longitude: Геог. должина
41         name: Име
42         public: Јавно
43         size: Големина
44         user: Корисник
45         visible: Видливо
46       user: 
47         active: Активно
48         description: Опис
49         display_name: Име за приказ
50         email: Е-пошта
51         languages: Јазици
52         pass_crypt: Лозинка
53     models: 
54       acl: Список за контрола на пристап
55       changeset: Измени
56       changeset_tag: Ознака во измените
57       country: Земја
58       diary_comment: Коментар од дневникот
59       diary_entry: Ставка во дневник
60       friend: Пријател
61       language: Јазик
62       message: Порака
63       node: Јазол
64       node_tag: Ознака на јазол
65       notifier: Известувач
66       old_node: Стар јазол
67       old_node_tag: Стара ознака за јазол
68       old_relation: Стар однос
69       old_relation_member: Стар член на однос
70       old_relation_tag: Стара ознака на однос
71       old_way: Стар пат
72       old_way_node: Стар јазол на пат
73       old_way_tag: Стара ознака за пат
74       relation: Однос
75       relation_member: Член на однос
76       relation_tag: Ознака за однос
77       session: Сесија
78       trace: Трага
79       tracepoint: Точка на трага
80       tracetag: Ознака за трага
81       user: Корисник
82       user_preference: Кориснички прилагодувања
83       user_token: Корисничка шифра
84       way: Пат
85       way_node: Јазол на пат
86       way_tag: Ознака на пат
87   application: 
88     require_cookies: 
89       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
90     require_moderator: 
91       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
92     setup_user_auth: 
93       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
94       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
95   browse: 
96     anonymous: анонимен
97     changeset: 
98       belongs_to: Автор
99       changesetxml: XML за измените
100       feed: 
101         title: Измени %{id}
102         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
103       node: Јазли (%{count})
104       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
105       osmchangexml: osmChange XML
106       relation: Односи (%{count})
107       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
108       title: "Измени: %{id}"
109       way: Патишта (%{count})
110       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
111     closed: Затворено
112     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
113     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
114     containing_relation: 
115       entry: Однос %{relation_name}
116       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
117     created: Создадено
118     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
119     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
120     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
121     download_xml: Преземи XML
122     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
123     in_changeset: Измени
124     location: "Местоположба:"
125     no_comment: (нема коментари)
126     node: 
127       history_title: "Историја на јазолот: %{name}"
128       title: "Јазол: %{name}"
129     not_found: 
130       sorry: Нажалост, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
131       type: 
132         changeset: измени
133         node: јазол
134         relation: однос
135         way: пат
136     note: 
137       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
138       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
139       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
140       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
141       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
142       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
143       hidden_title: "Скриена белешка бр. #%{note_name}"
144       new_note: Нова белешка
145       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
146       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
147       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
148       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
149       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
150       title: "Белешка: %{id}"
151     part_of: Дел од
152     redacted: 
153       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
154       redaction: Редакција %{id}
155       type: 
156         node: јазол
157         relation: однос
158         way: пат
159     relation: 
160       history_title: "Историја на односот: %{name}"
161       members: Членови
162       title: "Однос: %{name}"
163     relation_member: 
164       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
165       type: 
166         node: Јазол
167         relation: Однос
168         way: Пат
169     start_rjs: 
170       feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
171       load_data: Вчитај ги податоците
172       loading: Вчитувам...
173     tag_details: 
174       tags: Ознакиж
175       wiki_link: 
176         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
177         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
178       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
179     timeout: 
180       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
181       type: 
182         changeset: менувач
183         node: јазол
184         relation: однос
185         way: пат
186     version: Верзија
187     view_details: Погл. подробности
188     view_history: Погл. историја
189     way: 
190       also_part_of: 
191         one: дел од патот %{related_ways}
192         other: дел од патиштата %{related_ways}
193       history_title: "Историја на патот: %{name}"
194       nodes: Јазли
195       title: "Пат: %{name}"
196   changeset: 
197     changeset: 
198       anonymous: Анонимен
199       no_edits: (нема уредувања)
200       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
201     changeset_paging_nav: 
202       next: Следно »
203       previous: « Претходно
204       showing_page: Страница %{page}
205     changesets: 
206       area: Површина
207       comment: Коментар
208       id: Назнака
209       saved_at: Зачувано во
210       user: Корисник
211     list: 
212       empty: Не пронајдов збирови од промени.
213       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
214       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
215       load_more: Вчитај уште
216       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
217       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
218       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
219       title: Измени
220       title_friend: Измени на ваши пријатели
221       title_nearby: Измени од соседни корисници
222       title_user: Измени на %{user}
223     timeout: 
224       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
225   diary_entry: 
226     comments: 
227       ago: пред %{ago}
228       comment: Коментар
229       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
230       newer_comments: Понови коментари
231       older_comments: Постари коментари
232       post: Објава
233       when: Кога
234     diary_comment: 
235       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
236       confirm: Потврди
237       hide_link: Скриј го коментаров
238     diary_entry: 
239       comment_count: 
240         one: "%{count} коментар"
241         other: "%{count} коментари"
242         zero: Нема коментари
243       comment_link: Коментирај на оваа ставка
244       confirm: Потврди
245       edit_link: Уреди ја оваа ставка
246       hide_link: Скриј ја ставкава
247       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
248       reply_link: Одговори на оваа ставка
249     edit: 
250       body: "Содржина:"
251       language: "Јазик:"
252       latitude: Геог. ширина
253       location: "Местоположба:"
254       longitude: Геог. должина
255       marker_text: Место на дневничкиот запис
256       save_button: Зачувај
257       subject: "Наслов:"
258       title: Уреди дневничка ставка
259       use_map_link: покажи на карта
260     feed: 
261       all: 
262         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
263         title: Дневнички ставки
264       language: 
265         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
266         title: Дневнички ставки на %{language_name}
267       user: 
268         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
269         title: Дневнички ставки на %{user}
270     list: 
271       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
272       new: "Нов дневнички запис:"
273       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
274       newer_entries: Понови ставки
275       no_entries: Нема дневнички ставки
276       older_entries: Постари ставки
277       recent_entries: Скорешни дневнички записи
278       title: Дневници на корисници
279       title_friends: Дневници на пријателите
280       title_nearby: Дневници на соседните корисници
281       user_title: Дневник на %{user}
282     location: 
283       edit: Уреди
284       location: "Местоположба:"
285       view: Преглед
286     new: 
287       title: Нова дневничка ставка
288     no_such_entry: 
289       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
290       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
291       title: Нема таква дневничка ставка
292     view: 
293       leave_a_comment: Пиши коментар
294       login: Најава
295       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
296       save_button: Зачувај
297       title: Дневникот на %{user} | %{title}
298       user_title: дневник на %{user}
299   editor: 
300     default: По основно (моментално %{name})
301     id: 
302       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
303       name: iD
304     potlatch: 
305       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
306       name: Potlatch 1
307     potlatch2: 
308       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
309       name: Potlatch 2
310     remote: 
311       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
312       name: Далечинско управување
313   export: 
314     start: 
315       add_marker: Додај бележник на картата
316       area_to_export: Простор за извоз
317       embeddable_html: Вметнат HTML код
318       export_button: Извези
319       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
320       format: Формат
321       format_to_export: Формат за извоз
322       image_size: Големина на сликата
323       latitude: Г.Ш.
324       licence: Лиценца
325       longitude: Г.Д.
326       manually_select: Рачно изберете друга површина
327       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
328       max: макс.
329       options: Нагодувања
330       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
331       output: Излезни податоци
332       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
333       scale: Размер
334       too_large: 
335         advice: "Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените извори:"
336         body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
337         geofabrik: 
338           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
339           title: Geofabrik
340         metro: 
341           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
342           title: Метроизвадоци
343         other: 
344           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
345           title: Други извори
346         overpass: 
347           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
348           title: Прилог „Надвозник“
349         planet: 
350           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
351           title: Планетата на OSM
352       zoom: Приближи
353     title: Извези
354   geocoder: 
355     description: 
356       title: 
357         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
358         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
359       types: 
360         cities: Градови
361         places: Места
362         towns: Гратчиња
363     direction: 
364       east: источно
365       north: северно
366       north_east: североисточно
367       north_west: северозападно
368       south: јужно
369       south_east: југоисточно
370       south_west: југозападно
371       west: западно
372     distance: 
373       one: околу 1 км
374       other: околу %{count} км
375       zero: помалку од 1 км
376     results: 
377       more_results: Повеќе резултати
378       no_results: Не пронајдов ништо
379     search: 
380       title: 
381         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
382         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
383         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
384         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
385         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
386         osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
387         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
388         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
389     search_osm_nominatim: 
390       admin_levels: 
391         level10: Населбена граница
392         level2: Државна граница
393         level4: Покраинска граница
394         level5: Регионална граница
395         level6: Окружна граница
396         level8: Градска граница
397         level9: Селска граница
398       prefix: 
399         aerialway: 
400           chair_lift: Клупна жичарница
401           drag_lift: Влечна жичарница
402           station: Гондолска станица
403         aeroway: 
404           aerodrome: Аеродром
405           apron: Рампа
406           gate: Порта
407           helipad: Хелиодром
408           runway: Писта
409           taxiway: Рулажна патека
410           terminal: Терминал
411         amenity: 
412           WLAN: Безжичен интернет
413           airport: Аеродром
414           arts_centre: Дом на уметности
415           artwork: Уметничко дело
416           atm: Банкомат
417           auditorium: Аудиториум
418           bank: Банка
419           bar: Бар
420           bbq: Скара
421           bench: Клупа
422           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
423           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
424           biergarten: Пивска градина
425           brothel: Бордел
426           bureau_de_change: Менувачница
427           bus_station: Автобуска станица
428           cafe: Кафуле
429           car_rental: Рент-а-кар
430           car_sharing: Изнајмување автомобил
431           car_wash: Автоперална
432           casino: Казино
433           charging_station: Напојна станица
434           cinema: Кино
435           clinic: Клиника
436           club: Клуб
437           college: Колеџ
438           community_centre: Центар на заедница
439           courthouse: Суд
440           crematorium: Крематориум
441           dentist: Забар
442           doctors: Доктори
443           dormitory: Студентски дом
444           drinking_water: Питка вода
445           driving_school: Автошкола
446           embassy: Амбасада
447           emergency_phone: Итен телефон
448           fast_food: Брза храна
449           ferry_terminal: Ферибот-терминал
450           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
451           fire_station: Пожарна
452           food_court: Штандови за брза храна
453           fountain: Фонтана
454           fuel: Гориво
455           grave_yard: Гробишта
456           gym: Теретана / фитнес
457           hall: Соборна сала
458           health_centre: Здравствен центар
459           hospital: Болница
460           hotel: Хотел
461           hunting_stand: Ловечка кула
462           ice_cream: Сладолед
463           kindergarten: Градинка
464           library: Библиотека
465           market: Пазар
466           marketplace: Пазар
467           mountain_rescue: Планинарско спасување
468           nightclub: Ноќен клуб
469           nursery: Јасли
470           nursing_home: Старечки дом
471           office: Канцеларија
472           park: Парк
473           parking: Паркинг
474           pharmacy: Аптека
475           place_of_worship: Верски објект
476           police: Полиција
477           post_box: Поштенско сандаче
478           post_office: Пошта
479           preschool: Претшколска установа
480           prison: Затвор
481           pub: Пивница
482           public_building: Јавен објект
483           public_market: Градски пазар
484           reception_area: Рецепција
485           recycling: Рециклирање
486           restaurant: Ресторан
487           retirement_home: Старечки дом
488           sauna: Сауна
489           school: Училиште
490           shelter: Засолниште
491           shop: Дуќан
492           shopping: Дуќани
493           shower: Туш
494           social_centre: Социјален центар
495           social_club: Друштвен клуб
496           social_facility: Општествена постројка
497           studio: Студио
498           supermarket: Супермаркет
499           swimming_pool: Базен
500           taxi: Такси
501           telephone: Телефонска говорница
502           theatre: Театар
503           toilets: Тоалет
504           townhall: Градски дом
505           university: Универзитет
506           vending_machine: Вендинг-машина
507           veterinary: Ветеринарна клиника
508           village_hall: Месна заедница
509           waste_basket: Корпа за отпадоци
510           wifi: Безжичен интернет
511           youth_centre: Младински центар
512         boundary: 
513           administrative: Административна граница
514           census: Пописна граница
515           national_park: Национален парк
516           protected_area: Заштитено подрачје
517         bridge: 
518           aqueduct: Аквадукт
519           suspension: Висечки мост
520           swing: Вртечки мост
521           viaduct: Вијадукт
522           "yes": Мост
523         building: 
524           "yes": Градба
525         emergency: 
526           fire_hydrant: Хидрант
527           phone: Итен телефон
528         highway: 
529           bridleway: Коњски пат
530           bus_guideway: Автобуски шини
531           bus_stop: Автобуска постојка
532           byway: Спореден пат
533           construction: Автопат во изградба
534           cycleway: Велосипедска патека
535           emergency_access_point: Прва помош
536           footway: Тротоар
537           ford: Брод
538           living_street: Маалска улица
539           milestone: Милјоказ
540           minor: Помал спореден пат
541           motorway: Автопат
542           motorway_junction: Клучка
543           motorway_link: Приклучен пат
544           path: Патека
545           pedestrian: Пешачка патека
546           platform: Платформа
547           primary: Главен пат
548           primary_link: Главен пат
549           proposed: Предложен пат
550           raceway: Тркачка патека
551           residential: Станбен
552           rest_area: Одмориште
553           road: Пат
554           secondary: Спореден пат
555           secondary_link: Спореден пат
556           service: Помошен пат
557           services: Крајпатен сервис
558           speed_camera: Брзиноловец
559           steps: Скалила
560           stile: Тарабен премин
561           street_lamp: Улична светилка
562           tertiary: Третостепен пат
563           tertiary_link: Третостепен пат
564           track: Полски пат
565           trail: Патека
566           trunk: Магистрала
567           trunk_link: Магистрала
568           unclassified: Некласификуван пат
569           unsurfaced: Неасфалтиран пат
570         historic: 
571           archaeological_site: Археолошки локалитет
572           battlefield: Бојно поле
573           boundary_stone: Граничен камен
574           building: Градба
575           castle: Замок
576           church: Црква
577           citywalls: Градски ѕидини
578           fort: Утврдување
579           house: Куќа
580           icon: Икона
581           manor: Велепоседнички дом
582           memorial: Споменик
583           mine: Рудник
584           monument: Споменик
585           museum: Музеј
586           ruins: Рушевини
587           tomb: Гроб
588           tower: Кула
589           wayside_cross: Крајпатен крст
590           wayside_shrine: Параклис
591           wreck: Бродолом
592         landuse: 
593           allotments: Парцели
594           basin: Котлина
595           brownfield: Угар
596           cemetery: Гробишта
597           commercial: Комерцијално подрачје
598           conservation: Заштитено земјиште
599           construction: Градилиште
600           farm: Фарма
601           farmland: Обработливо земјиште
602           farmyard: Земјоделски двор
603           forest: Шума
604           garages: Гаража
605           grass: Трева
606           greenfield: Неискористено земјиште
607           industrial: Индустриско подрачје
608           landfill: Депонија
609           meadow: Ливада
610           military: Воено подрачје
611           mine: Рудник
612           nature_reserve: Природен резерват
613           orchard: Овоштарник
614           park: Парк
615           piste: Писта
616           quarry: Каменолом
617           railway: Железница
618           recreation_ground: Рекреативен терен
619           reservoir: Резервоар
620           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
621           residential: Станбено подрачје
622           retail: Дуќани
623           road: Патно подрачје
624           village_green: Селско зеленило
625           vineyard: Лозници
626           wetland: Мочуриште
627           wood: Шума
628         leisure: 
629           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
630           bird_hide: Набљудувалиште за птици
631           common: Општествена земја
632           fishing: Рибарење
633           fitness_station: Технички преглед
634           garden: Градина
635           golf_course: Голф-терен
636           ice_rink: Лизгалиште
637           marina: Марина
638           miniature_golf: Миниголф
639           nature_reserve: Природен резерват
640           park: Парк
641           pitch: Спортски терен
642           playground: Детско игралиште
643           recreation_ground: Разонодно место
644           sauna: Сауна
645           slipway: Испуст
646           sports_centre: Спортски центар
647           stadium: Стадион
648           swimming_pool: Базен
649           track: Спортска патека
650           water_park: Аквапарк
651         military: 
652           airfield: Воено слетувалиште
653           barracks: Касарна
654           bunker: Бункер
655         mountain_pass: 
656           "yes": Планински превој
657         natural: 
658           bay: Залив
659           beach: Плажа
660           cape: ‘Рт
661           cave_entrance: Влез во пештера
662           channel: Канал
663           cliff: Гребен
664           crater: Кратер
665           dune: Дина
666           feature: Елемент
667           fell: Фел
668           fjord: Фјорд
669           forest: Шума
670           geyser: Гејзер
671           glacier: Глечер
672           heath: Голет
673           hill: Рид
674           island: Остров
675           land: Земја
676           marsh: Бара
677           moor: Пустара
678           mud: Кал
679           peak: Врв
680           point: Точка
681           reef: Гребен
682           ridge: Срт
683           river: Река
684           rock: Карпа
685           scree: Сип
686           scrub: Честак
687           shoal: Плитко место
688           spring: Извор
689           stone: Камен
690           strait: Проток
691           tree: Дрво
692           valley: Долина
693           volcano: Вулкан
694           water: Вода
695           wetland: Мочуриште
696           wetlands: Мочуриште
697           wood: Шума
698         office: 
699           accountant: Сметководител
700           architect: Архитект
701           company: Фирма
702           employment_agency: Агенција за вработување
703           estate_agent: Агенција за недвижности
704           government: Владина служба
705           insurance: Служба за осигурување
706           lawyer: Адвокат
707           ngo: НВО-канцеларија
708           telecommunication: Телекомуникациска служба
709           travel_agent: Туристичка агенција
710           "yes": Канцеларија
711         place: 
712           airport: Аеродром
713           city: Град
714           country: Земја
715           county: Округ
716           farm: Фарма
717           hamlet: Селце
718           house: Куќа
719           houses: Куќи
720           island: Остров
721           islet: Островче
722           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
723           locality: Месност
724           moor: Пустара
725           municipality: Општина
726           neighbourhood: Соседство
727           postcode: Поштенски број
728           region: Регион
729           sea: Море
730           state: Покраина
731           subdivision: Админ. подрачје
732           suburb: Населба
733           town: Град
734           unincorporated_area: Нездружено подрачје
735           village: Село
736         railway: 
737           abandoned: Напуштена железничка линија
738           construction: Железничка линија во изградба
739           disused: Напуштена железничка линија
740           disused_station: Напуштена железничка станица
741           funicular: Жичена железница
742           halt: Железничка постојка
743           historic_station: Историска железничка станица
744           junction: Железнички јазол
745           level_crossing: Надвозник
746           light_rail: Лека железница
747           miniature: Минијатурна железница
748           monorail: Едношинска линија
749           narrow_gauge: Теснолинејка
750           platform: Железнички перон
751           preserved: Зачувана железничка линија
752           proposed: Предложена железница
753           spur: Железнички огранок
754           station: Железничка станица
755           stop: Железничка постојка
756           subway: Метро станица
757           subway_entrance: Влез во метро
758           switch: Железнички пунктови
759           tram: Трамвајска линија
760           tram_stop: Трамвајска постојка
761           yard: Железничко депо
762         shop: 
763           alcohol: Алкохол на црно
764           antiques: Старинарница
765           art: Уметнички дуќан
766           bakery: Пекара
767           beauty: Козметика
768           beverages: Пијалоци
769           bicycle: Продавница за велосипеди
770           books: Книжарница
771           boutique: Бутик
772           butcher: Месарница
773           car: Автосалон
774           car_parts: Автоделови
775           car_repair: Автосервис
776           carpet: Дуќан за теписи
777           charity: Добротворна продавница
778           chemist: Аптека
779           clothes: Дуќан за облека
780           computer: Продавница за сметачи
781           confectionery: Слаткарница
782           convenience: Бакалница
783           copyshop: Фотокопир
784           cosmetics: Козметика
785           deli: Гастрономски дуќан
786           department_store: Стоковна куќа
787           discount: Распродажен дуќан
788           doityourself: Направи-сам
789           dry_cleaning: Хемиско чистење
790           electronics: Електронска опрема
791           estate_agent: Недвижности
792           farm: Земјоделски дуќан
793           fashion: Бутик
794           fish: Рибарница
795           florist: Цвеќара
796           food: Продавница за храна
797           funeral_directors: Погребална служба
798           furniture: Мебел
799           gallery: Галерија
800           garden_centre: Градинарски центар
801           general: Колонијал
802           gift: Дуќан за подароци
803           greengrocer: Пиљара
804           grocery: Бакалница
805           hairdresser: Фризер
806           hardware: Алат и опрема
807           hifi: Аудиосистеми
808           insurance: Осигурително
809           jewelry: Јувелир
810           kiosk: Трафика
811           laundry: Пералница
812           mall: Трговски центар
813           market: Пазар
814           mobile_phone: Мобилни телефони
815           motorcycle: Моторцикли
816           music: Музички дуќан
817           newsagent: Весникара
818           optician: Оптичар
819           organic: Здрава храна
820           outdoor: Дуќан на отворено
821           pet: Домашни миленици
822           pharmacy: Аптека
823           photo: Фотографски дуќан
824           salon: Салон
825           second_hand: Половна роба
826           shoes: Обувки
827           shopping_centre: Трговски центар
828           sports: Спортски дуќан
829           stationery: Прибор и репроматеријали
830           supermarket: Супермаркет
831           tailor: Кројач
832           toys: Продавница за играчки
833           travel_agency: Туристичка агенција
834           video: Видеотека
835           wine: Алкохолни пијалоци
836           "yes": Дуќан
837         tourism: 
838           alpine_hut: Планинска куќарка
839           artwork: Уметничко дело
840           attraction: Атракција
841           bed_and_breakfast: Полупансион
842           cabin: Колиба
843           camp_site: Камп
844           caravan_site: Автокамп
845           chalet: Брвнара
846           guest_house: Пансион
847           hostel: Хостел
848           hotel: Хотел
849           information: Информации
850           lean_to: Прилепена стреа
851           motel: Мотел
852           museum: Музеј
853           picnic_site: Излетничко место
854           theme_park: Забавен парк
855           valley: Долина
856           viewpoint: Видиковец
857           zoo: Зоолошка
858         tunnel: 
859           culvert: Пропусен канал
860           "yes": Тунел
861         waterway: 
862           artificial: Вештачки воден пат
863           boatyard: Чамцоградилиште
864           canal: Канал
865           connector: Слив
866           dam: Брана
867           derelict_canal: Запуштен канал
868           ditch: Канач
869           dock: Док
870           drain: Одвод
871           lock: Превојница
872           lock_gate: Превојничка капија
873           mineral_spring: Минерален извор
874           mooring: Сидриште
875           rapids: Брзак
876           river: Река
877           riverbank: Кеј
878           stream: Поток
879           wadi: Вади
880           water_point: Пристап до вода
881           waterfall: Водопад
882           weir: Јаз
883   help_page: 
884     help: 
885       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања и одговори на OSM.
886       title: help.openstreetmap.org
887       url: https://help.openstreetmap.org/
888     introduction: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми."
889     title: Помош
890     welcome: 
891       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
892       title: Добре дојдовте на OSM
893       url: /welcome
894     wiki: 
895       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
896       title: wiki.openstreetmap.org
897       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
898   html: 
899     dir: ltr
900   javascripts: 
901     close: Затвори
902     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
903     key: 
904       title: Легенда
905       tooltip: Легенда
906       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
907     map: 
908       base: 
909         cycle_map: Велосипедска карта
910         hot: Хуманитарна
911         mapquest: MapQuest Open
912         standard: Стандардна
913         transport_map: Сообраќајна карта
914       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
915       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
916       layers: 
917         data: Податоци за картата
918         header: Слоеви на картата
919         notes: Белешки на картата
920         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
921         title: Слоеви
922       locate: 
923         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
924         title: Прик. моја местоположба
925       zoom: 
926         in: Приближи
927         out: Оддалечи
928     notes: 
929       new: 
930         add: Додај белешка
931         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
932       show: 
933         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
934         comment: Коментирај
935         comment_and_resolve: Коментирај и реши
936         hide: Скриј
937         reactivate: Реактивирај
938         resolve: Решена
939     share: 
940       cancel: Откажи
941       center_marker: Сосред. картата на бележникот
942       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
943       download: Преземи
944       embed: HTML
945       format: "Формат:"
946       image: Слика
947       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
948       include_marker: Вклучи го бележникот
949       link: Врска или HTML
950       long_link: Врска
951       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
952       scale: "Размер:"
953       short_link: Кратка врска
954       short_url: Кратка URL
955       title: Сподели
956       view_larger_map: Преглед на поголема карта
957     site: 
958       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
959       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
960       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
961       edit_tooltip: Уредување на картата
962       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
963       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
964   layouts: 
965     about: За нас
966     community: Заедница
967     community_blogs: Блогови на заедницата
968     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
969     copyright: Авторски права
970     data: Податоци
971     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
972     edit: Уреди
973     edit_with: Уреди со %{editor}
974     export: Извези
975     export_data: Извези податоци
976     foundation: Фондација
977     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
978     gps_traces: GPS-траги
979     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
980     help: Помош
981     history: Историја
982     home: Оди на матичната местоположба
983     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
984     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
985     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди за слободна употреба под отворена лиценца.
986     learn_more: Дознајте повеќе
987     log_in: најави ме
988     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
989     logo: 
990       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
991     logout: Одјава
992     make_a_donation: 
993       text: Дарувајте
994       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
995     more: Повеќе
996     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
997     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
998     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
999     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1000     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1001     partners_partners: партнери
1002     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1003     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1004     sign_up: Регистрација
1005     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1006     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1007     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1008     user_diaries: Кориснички дневници
1009     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1010   license_page: 
1011     foreign: 
1012       english_link: англискиот оригинал
1013       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1014       title: За овој превод
1015     legal_babble: 
1016       attribution_example: 
1017         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1018         title: Пример за наведување
1019       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1020       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1021       contributors_fi_html: "<strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата\n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI</a>."
1022       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1023       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1024       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1025       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1026       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1027       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1028       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1029       contributors_title_html: Нашите учесници
1030       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1031       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1032       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1033       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1034       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1035       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1036       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1037       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1038       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1039       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1040       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1041       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1042       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1043       more_title_html: Повеќе информации
1044       title_html: Авторски права и лиценца
1045     native: 
1046       mapping_link: почнете да ги работите картите
1047       native_link: македонската верзија
1048       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1049       title: За страницава
1050   message: 
1051     delete: 
1052       deleted: Пораката е избришана
1053     inbox: 
1054       date: Датум
1055       from: Од
1056       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1057       my_inbox: Моето сандаче
1058       new_messages: 
1059         one: "%{count} нова порака"
1060         other: "%{count} нови пораки"
1061       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1062       old_messages: 
1063         one: "%{count} стара порака"
1064         other: "%{count} стари пораки"
1065       outbox: за праќање
1066       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1067       subject: Наслов
1068       title: Примени
1069     mark: 
1070       as_read: Пораката е означена како прочитана
1071       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1072     message_summary: 
1073       delete_button: Избриши
1074       read_button: Означи како прочитано
1075       reply_button: Одговори
1076       unread_button: Означи како непрочитано
1077     new: 
1078       back_to_inbox: Назад во примени
1079       body: Содржина
1080       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1081       message_sent: Пораката е испратена
1082       send_button: Испрати
1083       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1084       subject: Наслов
1085       title: Испрати ја пораката
1086     no_such_message: 
1087       body: Нажалост нема порака со тој id.
1088       heading: Нема таква порака
1089       title: Нема таква порака
1090     outbox: 
1091       date: Датум
1092       inbox: примени пораки
1093       messages: 
1094         one: Имате %{count} испратена порака
1095         other: Имате %{count} испратени пораки
1096       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1097       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1098       outbox: за праќање
1099       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1100       subject: Наслов
1101       title: За праќање
1102       to: До
1103     read: 
1104       back: Назад
1105       date: Датум
1106       from: Од
1107       reply_button: Одговори
1108       subject: Наслов
1109       title: Прочитај ја пораката
1110       to: За
1111       unread_button: Означи како непрочитано
1112       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1113     reply: 
1114       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1115     sent_message_summary: 
1116       delete_button: Избриши
1117   note: 
1118     description: 
1119       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1120       closed_at_html: Решена пред %{when}
1121       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1122       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1123       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1124       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1125       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1126       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1127     entry: 
1128       comment: Коментар
1129       full: Целата белешка
1130     mine: 
1131       ago_html: пред %{when}
1132       created_at: Создадена
1133       creator: Создавач
1134       description: Опис
1135       heading: Белешки на %{user}
1136       id: Назнака
1137       last_changed: Изменета
1138       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1139       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1140     rss: 
1141       closed: затворена белешка (кај %{place})
1142       commented: нова коментар (кај %{place})
1143       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1144       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1145       opened: нова белешка (кај %{place})
1146       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
1147       title: Белешки на OpenStreetMap
1148   notifier: 
1149     diary_comment_notification: 
1150       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1151       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1152       hi: Здраво %{to_user},
1153       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1154     email_confirm: 
1155       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1156     email_confirm_html: 
1157       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1158       greeting: Здраво,
1159       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1160     email_confirm_plain: 
1161       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1162       greeting: Здраво,
1163       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1164     friend_notification: 
1165       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1166       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1167       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1168       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1169     gpx_notification: 
1170       and_no_tags: и без ознаки.
1171       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1172       failure: 
1173         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1174         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1175         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1176         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1177         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1178       greeting: Здраво,
1179       success: 
1180         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1181         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1182       with_description: со описот
1183       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1184     lost_password: 
1185       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1186     lost_password_html: 
1187       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1188       greeting: Здраво,
1189       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1190     lost_password_plain: 
1191       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1192       greeting: Здраво,
1193       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1194     message_notification: 
1195       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
1196       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1197       hi: Здраво %{to_user},
1198       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1199     note_comment_notification: 
1200       anonymous: Анонимен корисник
1201       closed: 
1202         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1203         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1204         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1205         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1206       commented: 
1207         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1208         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1209         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1210         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1211       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1212       greeting: Здраво,
1213       reopened: 
1214         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
1215         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
1216         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
1217         your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
1218     signup_confirm: 
1219       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1220       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1221       greeting: Здраво!
1222       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1223       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
1224   oauth: 
1225     oauthorize: 
1226       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1227       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1228       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1229       allow_write_api: ја менува картата.
1230       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1231       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1232       allow_write_notes: измена на белешки.
1233       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1234       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1235       title: Овластете пристап до вашата сметка
1236     oauthorize_failure: 
1237       denied: На прилогот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1238       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1239       title: Барањето за овластување не успеа
1240     oauthorize_success: 
1241       allowed: На прилогот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1242       title: Барањето за овластување е дозволено
1243       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1244     revoke: 
1245       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1246   oauth_clients: 
1247     create: 
1248       flash: Информациите се успешно регистрирани
1249     destroy: 
1250       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1251     edit: 
1252       submit: Уреди
1253       title: Уредете ја апликацијата
1254     form: 
1255       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1256       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1257       allow_write_api: ја менува картата.
1258       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1259       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1260       allow_write_notes: измена на белешки.
1261       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1262       callback_url: URL-адреса за одѕив
1263       name: Име
1264       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1265       required: Се бара
1266       support_url: URL поддршка
1267       url: URL адреса на главната апликација
1268     index: 
1269       application: Назив на прил. програм
1270       issued_at: Издадено
1271       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1272       my_apps: Мои клиентни апликации
1273       my_tokens: Мои овластени апликации
1274       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1275       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1276       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1277       revoke: Поништи!
1278       title: Мои OAuth податоци
1279     new: 
1280       submit: Регистрирање
1281       title: Регистрирајте нова апликација
1282     not_found: 
1283       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1284     show: 
1285       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
1286       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1287       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1288       allow_write_api: ја менува картата.
1289       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1290       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1291       allow_write_notes: измена на белешки.
1292       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1293       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1294       confirm: Дали сте сигурни?
1295       delete: Избриши клиент
1296       edit: Измени подробности
1297       key: "Потрошувачки клуч:"
1298       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1299       secret: "Потрошувачка тајна:"
1300       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1301       title: OAuth податоци за %{app_name}
1302       url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
1303     update: 
1304       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1305   printable_name: 
1306     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1307   redaction: 
1308     create: 
1309       flash: Редакцијата е создадена.
1310     destroy: 
1311       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
1312       flash: Редакцијата е поништена.
1313       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1314     edit: 
1315       description: Опис
1316       heading: Уреди редакција
1317       submit: Зачувај редакција
1318       title: Уреди редакција
1319     index: 
1320       empty: Нема редакции.
1321       heading: Список на редакции
1322       title: Список на редакции
1323     new: 
1324       description: Опис
1325       heading: Внесете информации за новата редакција
1326       submit: Создај редакција
1327       title: Создавање на нова редакција
1328     show: 
1329       confirm: Дали сте сигурни?
1330       description: "Опис:"
1331       destroy: Отстрани ја редакцијава
1332       edit: Уреди ја редакцијава
1333       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1334       title: Приказ на редакција
1335       user: "Создавач:"
1336     update: 
1337       flash: Промените се зачувани.
1338   site: 
1339     edit: 
1340       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1341       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1342       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1343       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1344       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1345       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1346       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1347       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1348       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1349       user_page_link: корисничка страница
1350     index: 
1351       createnote: Додај белешка
1352       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1353       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1354       license: 
1355         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1356       permalink: Постојана врска
1357       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1358       shortlink: Кратка врска
1359     key: 
1360       table: 
1361         entry: 
1362           admin: Административна граница
1363           allotments: Парцели
1364           apron: 
1365             - Аеродромска платформа
1366             - терминал
1367           bridge: Црна линија = мост
1368           bridleway: Пешачко-влечен пат
1369           brownfield: Запуштено подрачје
1370           building: Значајно здание
1371           byway: Спореден пат
1372           cable: 
1373             - клупна жичарница
1374             - клупна жичарница
1375           cemetery: Гробишта
1376           centre: Спортски центар
1377           commercial: Комерцијално подрачје
1378           common: 
1379             - Општествена земја
1380             - ливада
1381           construction: Патишта во изградба
1382           cycleway: Велосипедска патека
1383           destination: Пристап до одредницата
1384           farm: Фарма
1385           footway: Пешачка патека
1386           forest: Шума
1387           golf: Голф-терен
1388           heathland: Голиште
1389           industrial: Индустриско подрачје
1390           lake: 
1391             - Езеро
1392             - резервоар
1393           military: Воено подрачје
1394           motorway: Автопат
1395           park: Парк
1396           permissive: Дозволив пристап
1397           pitch: Спортски терен
1398           primary: Главен пат
1399           private: Приватен пристап
1400           rail: Железница
1401           reserve: Природен резерват
1402           resident: Станбено подрачје
1403           retail: Трговско подрачје
1404           runway: 
1405             - Аеродромска писта
1406             - рулажна патека
1407           school: 
1408             - Училиште
1409             - универзитет
1410           secondary: Спореден пат
1411           station: Железничка станица
1412           subway: Метро
1413           summit: 
1414             - Врв
1415             - врв
1416           tourist: Туристичка атракција
1417           track: Патека
1418           tram: 
1419             - Лека железница
1420             - трамвај
1421           trunk: Главна сообраќајна артерија
1422           tunnel: Испрекината линија = тунел
1423           unclassified: Некласификуван пат
1424           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1425           wood: Шумичка
1426     markdown_help: 
1427       alt: Алтернативен текст
1428       first: Прва ставка
1429       heading: Наслов
1430       headings: Наслови
1431       image: Слика
1432       link: Врска
1433       ordered: Подреден список
1434       second: Втора ставка
1435       subheading: Поднаслов
1436       text: Текст
1437       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1438       unordered: Неподреден список
1439       url: URL
1440     richtext_area: 
1441       edit: Уреди
1442       preview: Преглед
1443     search: 
1444       search: Пребарај
1445       submit_text: ->
1446       where_am_i: Каде сум?
1447       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1448     sidebar: 
1449       close: Затвори
1450       search_results: Резултати од пребарувањето
1451   time: 
1452     formats: 
1453       blog: "%e %B %Y г."
1454       friendly: "%e %B %Y г. во %H:%M ч."
1455   trace: 
1456     create: 
1457       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1458       upload_trace: Подигни GPS-трага
1459     delete: 
1460       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1461     description: 
1462       description_with_count: 
1463         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1464         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1465       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1466     edit: 
1467       description: "Опис:"
1468       download: преземи
1469       edit: уреди
1470       filename: "Податотека:"
1471       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1472       map: карта
1473       owner: "Сопственик:"
1474       points: "Точки:"
1475       save_button: Сочувај промени
1476       start_coord: "Почетна координата:"
1477       tags: "Ознаки:"
1478       tags_help: одделено со запирка
1479       title: Ја уредувате трагата %{name}
1480       uploaded_at: "Подигнато во:"
1481       visibility: "Видливост:"
1482       visibility_help: што значи ова?
1483       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1484     georss: 
1485       title: GPS-траги од OpenStreetMap
1486     list: 
1487       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1488       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1489       public_traces: Јавни GPS-траги
1490       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1491       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1492       your_traces: Ваши GPS-траги
1493     make_public: 
1494       made_public: Трагата е објавена
1495     offline: 
1496       heading: GPX-складиште вон интернет
1497       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1498     offline_warning: 
1499       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1500     trace: 
1501       ago: пред %{time_in_words_ago}
1502       by: од
1503       count_points: "%{count} точки"
1504       edit: уреди
1505       edit_map: Уредување
1506       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1507       in: во
1508       map: карта
1509       more: повеќе
1510       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1511       private: ПРИВАТНО
1512       public: ЈАВНО
1513       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1514       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1515       view_map: Погледај ја картата
1516     trace_form: 
1517       description: "Опис:"
1518       help: Помош
1519       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1520       tags: "Ознаки:"
1521       tags_help: одделено со запирка
1522       upload_button: Подигни
1523       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1524       visibility: "Видливост:"
1525       visibility_help: што значи ова?
1526       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1527     trace_header: 
1528       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1529       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1530       traces_waiting: 
1531         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1532         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1533       upload_trace: Подигни трага
1534     trace_optionals: 
1535       tags: Ознаки
1536     trace_paging_nav: 
1537       newer: Понови траги
1538       older: Постари траги
1539       showing_page: Страница %{page}
1540     view: 
1541       delete_track: Избриши ја трагава
1542       description: "Опис:"
1543       download: преземи
1544       edit: уреди
1545       edit_track: Уреди ја трагава
1546       filename: "Податотека:"
1547       heading: Ја гледате трагата %{name}
1548       map: карта
1549       none: Ништо
1550       owner: "Сопственик:"
1551       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1552       points: "Точки:"
1553       start_coordinates: "Почетна координата:"
1554       tags: "Ознаки:"
1555       title: Ја гледате трагата  %{name}
1556       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1557       uploaded: "Подигнато во:"
1558       visibility: "Видливост:"
1559     visibility: 
1560       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1561       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1562       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1563       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1564   user: 
1565     account: 
1566       contributor terms: 
1567         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1568         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1569         heading: "Услови за учество:"
1570         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1571         link text: што е ова?
1572         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1573         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1574       current email address: "Тековна е-пошта:"
1575       delete image: Отстрани тековна слика
1576       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1577       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1578       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1579       gravatar: 
1580         gravatar: Користи Gravatar
1581         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1582         link text: што е ова?
1583       home location: "Матична местоположба:"
1584       image: "Слика:"
1585       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1586       keep image: Задржи ја тековната слика
1587       latitude: Геог. ширина
1588       longitude: Геог. должина
1589       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1590       my settings: Мои прилагодувања
1591       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1592       new image: Додај слика
1593       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1594       openid: 
1595         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1596         link text: што е ова?
1597         openid: OpenID
1598       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1599       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1600       profile description: "Опис за профилот:"
1601       public editing: 
1602         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1603         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1604         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1605         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1606         enabled link text: што е ова?
1607         heading: "Јавно уредување:"
1608       public editing note: 
1609         heading: Јавно уредување
1610         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1611       replace image: Замени тековна слика
1612       return to profile: Назад кон профилот
1613       save changes button: Зачувај ги промените
1614       title: Уреди сметка
1615       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1616     confirm: 
1617       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1618       button: Потврди
1619       heading: Проверете си ја е-поштата
1620       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
1621       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
1622       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1623       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
1624       unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
1625     confirm_email: 
1626       button: Потврди
1627       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1628       heading: Потврди промена на е-пошта
1629       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1630       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1631     confirm_resend: 
1632       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1633       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1634     filter: 
1635       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1636     go_public: 
1637       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1638     list: 
1639       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1640       empty: Нема најдено такви корисници
1641       heading: Корисници
1642       hide: Скриј одбрани корисници
1643       showing: 
1644         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1645         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1646       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1647       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1648       title: Корисници
1649     login: 
1650       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1651       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1652       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1653       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1654       email or username: Е-пошта или корисничко име
1655       heading: Најава
1656       login_button: Најава
1657       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1658       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1659       no account: Немате сметка?
1660       openid: "%{logo} OpenID:"
1661       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1662       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1663       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1664       openid_providers: 
1665         aol: 
1666           alt: Најава со OpenID од AOL
1667           title: Најава со AOL
1668         google: 
1669           alt: Најава со OpenID од Google
1670           title: Најава со Google
1671         myopenid: 
1672           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1673           title: Најава со myOpenID
1674         openid: 
1675           alt: Најава со URL за OpenID
1676           title: Најава со OpenID
1677         wordpress: 
1678           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1679           title: Најава со Wordpress
1680         yahoo: 
1681           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1682           title: Најава со Yahoo
1683       password: "Лозинка:"
1684       register now: Регистрација
1685       remember: "Запомни ме:"
1686       title: Најава
1687       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1688       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1689       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1690     logout: 
1691       heading: Одјава од OpenStreetMap
1692       logout_button: Одјава
1693       title: Одјава
1694     lost_password: 
1695       email address: "Е-пошта:"
1696       heading: Ја заборавивте лозинката?
1697       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1698       new password button: Смени лозинка
1699       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1700       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1701       title: Загубена лозинка
1702     make_friend: 
1703       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1704       button: Додај како пријател
1705       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1706       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1707       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1708     new: 
1709       about: 
1710         header: Слободна и уредлива
1711         html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
1712       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1713       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1714       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1715       continue: Регистрација
1716       display name: "Име за приказ:"
1717       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1718       email address: "Е-пошта:"
1719       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1720       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1721       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1722       openid: "%{logo} OpenID:"
1723       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1724       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1725       password: "Лозинка:"
1726       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1727       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1728       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1729       title: Регистрација
1730       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1731     no_such_user: 
1732       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1733       heading: Корисникот %{user} не постои.
1734       title: Нема таков корисник
1735     popup: 
1736       friend: Пријател
1737       nearby mapper: Соседен картограф
1738       your location: Ваша местоположба
1739     remove_friend: 
1740       button: Отстрани од пријатели
1741       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1742       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1743       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1744     reset_password: 
1745       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1746       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1747       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1748       heading: Смени лозинка за %{user}
1749       password: "Лозинка:"
1750       reset: Смени лозинка
1751       title: Смени лозинка
1752     set_home: 
1753       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1754     suspended: 
1755       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1756       heading: Сметката е закочена
1757       title: Сметката е закочена
1758       webmaster: мреж. управник
1759     terms: 
1760       agree: Се согласувам
1761       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1762       consider_pd_why: Што е ова?
1763       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1764       decline: Одбиј
1765       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1766       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1767       heading: Услови на учество
1768       legale_names: 
1769         france: Франција
1770         italy: Италија
1771         rest_of_world: Остатокот од светот
1772       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1773       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1774       title: Услови на учество
1775       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1776     view: 
1777       activate_user: активирај го корисников
1778       add as friend: Додај во пријатели
1779       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1780       block_history: примени блокови
1781       blocks by me: Извршени болокови
1782       blocks on me: Добиени блокови
1783       comments: Коментари
1784       confirm: Потврди
1785       confirm_user: потврди го корисников
1786       create_block: блокирај го корисников
1787       created from: "Создадено од:"
1788       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1789       ct declined: Одбиен
1790       ct status: "Услови за учество:"
1791       ct undecided: Неодлучено
1792       deactivate_user: деактивирај го корисников
1793       delete_user: избриши го корисников
1794       description: Опис
1795       diary: Дневник
1796       edits: Уредувања
1797       email address: Е-пошта
1798       friends_changesets: измени на пријателите
1799       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1800       hide_user: скриј го корисников
1801       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1802       km away: "%{count} км од вас"
1803       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1804       m away: "%{count} м од вас"
1805       mapper since: "Картограф од:"
1806       moderator_history: дадени блокови
1807       my comments: Мои коментари
1808       my diary: Мојот дневник
1809       my edits: Мои уредувања
1810       my messages: Мои пораки
1811       my notes: Мои белешки
1812       my profile: Мојот профил
1813       my settings: Мои нагодувања
1814       my traces: Мои траги
1815       nearby users: Други соседни корисници
1816       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1817       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1818       new diary entry: нова ставка во дневникот
1819       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1820       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1821       notes: Белешки на картата
1822       oauth settings: oauth поставки
1823       remove as friend: Отстрани од пријатели
1824       role: 
1825         administrator: Овој корисник е администратор
1826         grant: 
1827           administrator: Додели администраторски пристап
1828           moderator: Додели модераторски пристап
1829         moderator: Овој корисник е модератор
1830         revoke: 
1831           administrator: Лиши од администраторски пристап
1832           moderator: Лиши од модераторски пристап
1833       send message: Испрати порака
1834       settings_link_text: прилагодувања
1835       spam score: "Оцена за спам:"
1836       status: "Статус:"
1837       traces: Траги
1838       unhide_user: покажи го корисникот
1839       user location: Местоположба на корисникот
1840       your friends: Ваши пријатели
1841   user_block: 
1842     blocks_by: 
1843       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1844       heading: Список на блокови од %{name}
1845       title: Блокови од %{name}
1846     blocks_on: 
1847       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1848       heading: Список на блокови за %{name}
1849       title: Блокови за %{name}
1850     create: 
1851       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1852       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1853       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1854     edit: 
1855       back: Преглед на сите блокови
1856       heading: Уредување на блок за %{name}
1857       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1858       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1859       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1860       show: Преглед на овој блок
1861       submit: Поднови го блокот
1862       title: Уредување на блок за %{name}
1863     filter: 
1864       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1865       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1866     helper: 
1867       time_future: Истекува за %{time}.
1868       time_past: Истечено пред %{time}.
1869       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1870     index: 
1871       empty: Досега сè уште нема блокови.
1872       heading: Список на кориснички блокови
1873       title: Кориснички блокови
1874     model: 
1875       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1876       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1877     new: 
1878       back: Преглед на сите блокови
1879       heading: Правење на блок за %{name}
1880       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1881       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1882       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1883       submit: Направи блок
1884       title: Правење на блок за %{name}
1885       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1886       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1887     not_found: 
1888       back: Назад кон индексот
1889       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1890     partial: 
1891       confirm: Дали сте сигурни?
1892       creator_name: Создавач
1893       display_name: Блокиран корисник
1894       edit: Уреди
1895       next: Следна »
1896       not_revoked: (не се поништува)
1897       previous: « Претходна
1898       reason: Причина за блокирање
1899       revoke: Поништи!
1900       revoker_name: "Поништил:"
1901       show: Прикажи
1902       showing_page: Страница %{page}
1903       status: Статус
1904     period: 
1905       one: 1 час
1906       other: "%{count} час"
1907     revoke: 
1908       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1909       flash: Овој блок е поништен.
1910       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1911       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1912       revoke: Поништи!
1913       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1914       title: Поништување на блок за %{block_on}
1915     show: 
1916       back: Преглед на сите блокови
1917       confirm: Дали сте сигурни?
1918       edit: Уреди
1919       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1920       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1921       reason: "Причина за блокирање:"
1922       revoke: Поништи!
1923       revoker: "Поништувач:"
1924       show: Прикажи
1925       status: Статус
1926       time_future: Уредувања во %{time}
1927       time_past: Истечено пред %{time}
1928       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1929     update: 
1930       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1931       success: Блокот е изменет.
1932   user_role: 
1933     filter: 
1934       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1935       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1936       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1937       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1938     grant: 
1939       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1940       confirm: Потврди
1941       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1942       heading: Потврди доделување на улога
1943       title: Потврди доделување на улога
1944     revoke: 
1945       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1946       confirm: Потврди
1947       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1948       heading: Потврди лишување од улога
1949       title: Потврди лишување од улога
1950   welcome_page: 
1951     add_a_note: 
1952       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1953       paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
1954       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1955     basic_terms: 
1956       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
1957       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
1958       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1959       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
1960       title: Основни картографски поими
1961       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
1962     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1963     questions: 
1964       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.\n<a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>."
1965       title: Имате прашања?
1966     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1967     title: Добре дојдовте!
1968     whats_on_the_map: 
1969       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (поеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од интернет или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
1970       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
1971       title: Што има на картата