Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 tl: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Katawan
10       diary_entry: 
11         language: Wika
12         latitude: Latitud
13         longitude: Longhitud
14         title: Pamagat
15         user: Tagagamit
16       friend: 
17         friend: Kaibigan
18         user: Tagagamit
19       message: 
20         body: Katawan
21         recipient: Tumatanggap
22         sender: Nagpadala
23         title: Pamagat
24       trace: 
25         description: Paglalarawan
26         latitude: Latitud
27         longitude: Longhitud
28         name: Pangalan
29         public: Pangmadla
30         size: Sukat
31         user: Tagagamit
32         visible: Nakikita
33       user: 
34         active: Masigla
35         description: Paglalarawan
36         display_name: Ipakita ang Pangalan
37         email: E-liham
38         languages: Mga wika
39         pass_crypt: Hudyat
40     models: 
41       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
42       changeset: Pangkat ng pagbabago
43       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
44       country: Bansa
45       diary_comment: Puna sa Talaarawan
46       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
47       friend: Kaibigan
48       language: Wika
49       message: Mensahe
50       node: Buko
51       node_tag: Tatak ng Buko
52       notifier: Tagapagpabatid
53       old_node: Lumang Buko
54       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
55       old_relation: Lumang Kaugnayan
56       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
57       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
58       old_way: Lumang Daan
59       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
60       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
61       relation: Kaugnayan
62       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
63       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
64       session: Laang Panahon
65       trace: Bakas
66       tracepoint: Tuldok ng Bakas
67       tracetag: Tatak ng Bakas
68       user: Tagagamit
69       user_preference: Nais ng Tagagamit
70       user_token: Kahalip ng Tagagamit
71       way: Daan
72       way_node: Buko ng Daan
73       way_tag: Tatak ng Daan
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
81       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
85       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
86       feed: 
87         title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
88         title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
89       osmchangexml: XML ng osmChange
90       title: Pangkat ng pagbabago
91     changeset_details: 
92       belongs_to: "Pag-aari ni:"
93       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
94       box: kahon
95       closed_at: "Isinara sa:"
96       created_at: "Nilikha sa:"
97       has_nodes: 
98         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} buko:"
99         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} mga buko:"
100       has_relations: 
101         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
102         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng mga kaugnayan:"
103       has_ways: 
104         one: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng daan:"
105         other: "Mayroon ng sumusunod na %{count} ng mga daan:"
106       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
107       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
108     common_details: 
109       changeset_comment: "Puna:"
110       deleted_at: "Binura doon sa:"
111       deleted_by: "Binura ni:"
112       edited_at: "Binago sa:"
113       edited_by: "Binago ni:"
114       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
115       version: "Bersyon:"
116     containing_relation: 
117       entry: Kaugnayan %{relation_name}
118       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
119     map: 
120       deleted: Binura
121       edit: 
122         area: Baguhin ang pook
123         node: Baguhin ang buko
124         relation: Baguhin ang kaugnayan
125         way: Baguhin ang daan
126       larger: 
127         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
128         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
129         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
130         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
131       loading: Ikinakarga...
132     navigation: 
133       all: 
134         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
135         next_node_tooltip: Susunod na buko
136         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
137         next_way_tooltip: Susunod na daan
138         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
139         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
140         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
141         prev_way_tooltip: Dating daan
142       paging: 
143         all: 
144           next: "%{id} »"
145           prev: « %{id}
146         user: 
147           next: "%{id} »"
148           prev: « %{id}
149       user: 
150         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
151         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
152         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
153     node: 
154       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
155       edit: Baguhin ang buko
156       node: Buko
157       node_title: "Buko : %{node_name}"
158       view_history: Tingnan ang kasaysayan
159     node_details: 
160       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
161       part_of: "Bahagi ng:"
162     node_history: 
163       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
164       node_history: Kasaysayan ng Buko
165       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
166       view_details: Tingnan ang mga detalye
167     not_found: 
168       sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
169       type: 
170         changeset: palitan ang pagtatakda
171         node: buko
172         relation: kaugnayan
173         way: daan
174     paging_nav: 
175       of: ang
176       showing_page: Ipinapakita ang pahina
177     redacted: 
178       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa mga detalye.
179       redaction: Redaksiyon %{id}
180       type: 
181         node: buko
182         relation: kaugnayan
183         way: daan
184     relation: 
185       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
186       relation: Kaugnayan
187       relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
188       view_history: Tingnan ang kasaysayan
189     relation_details: 
190       members: "Mga kasapi:"
191       part_of: "Bahagi ng:"
192     relation_history: 
193       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
194       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
195       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
196       view_details: Tingnan ang mga detalye
197     relation_member: 
198       entry: "%{type} %{name}"
199       entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
200       type: 
201         node: Buko
202         relation: Kaugnayan
203         way: Daan
204     start: 
205       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
206       view_data: Tingnan ang dato para sa pangkasalukuyang tanawin ng mapa
207     start_rjs: 
208       data_frame_title: Dato
209       data_layer_name: Tumingin-tingin sa Dato ng Mapa
210       details: Mga detalye
211       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
212       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni %{user} sa ganap na %{timestamp}
213       hide_areas: Itago ang mga lugar
214       history_for_feature: Kasaysayan para sa %{feature}
215       load_data: Ikarga ang Dato
216       loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng  %{num_features} na mga tampok. Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa %{max_features} na mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
217       loading: Ikinakarga...
218       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
219       object_list: 
220         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
221         back: Ipakita ang tala ng bagay
222         details: Mga detalye
223         heading: Tala ng bagay
224         history: 
225           type: 
226             node: Buko %{id}
227             way: Daan %{id}
228         selected: 
229           type: 
230             node: Buko %{id}
231             way: Daan %{id}
232         type: 
233           node: Buko
234           way: Daan
235       private_user: pribadong tagagamit
236       show_areas: Ipakita ang mga lugar
237       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
238       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na %{bbox_size} (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
239       wait: Hintay...
240       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
241     tag_details: 
242       tags: "Mga tatak:"
243       wiki_link: 
244         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
245         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
246       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
247     timeout: 
248       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
249       type: 
250         changeset: palitan ang pagtatakda
251         node: buko
252         relation: kaugnayan
253         way: daan
254     way: 
255       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
256       edit: Baguhin ang daan
257       view_history: Tingnan ang kasaysayan
258       way: Daan
259       way_title: "Daan: %{way_name}"
260     way_details: 
261       also_part_of: 
262         one: bahagi rin ng daan na %{related_ways}
263         other: bahagi rin ng mga daan na %{related_ways}
264       nodes: "Mga buko:"
265       part_of: "Bahagi ng:"
266     way_history: 
267       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
268       view_details: Tingnan ang mga detalye
269       way_history: Kasaysayan ng Daan
270       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
271   changeset: 
272     changeset: 
273       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
274       big_area: (malaki)
275       id: "#%{id}"
276       no_comment: (wala)
277       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
278       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
279       still_editing: (namamatnugot pa rin)
280       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
281     changeset_paging_nav: 
282       next: Kasunod »
283       previous: « Nakaraan
284       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
285     changesets: 
286       area: Pook
287       comment: Puna/Kumento
288       id: ID
289       saved_at: Sinagip sa
290       user: Tagagamit
291     list: 
292       description: Kamakailang pagbabago
293       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
294       description_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
295       description_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
296       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
297       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
298       empty_anon_html: Wala pang ginawang mga pamamatnugot
299       empty_user_html: Mukhang hindi ka pa gumagawa ng anumang mga pamamatnugot. Upang makapagsimula, siyasatin ang <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Patnubay ng mga Baguhan</a>.
300       heading: Mga pangkat ng pagbabago
301       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
302       heading_friend: Mga pangkat ng pagbabago
303       heading_nearby: Mga pangkat ng pagbabago
304       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
305       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
306       title: Mga pangkat ng pagbabago
307       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
308       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
309       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
310       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
311       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
312     timeout: 
313       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
314   diary_entry: 
315     comments: 
316       ago: "%{ago} na ang nakalilipas"
317       comment: Puna
318       has_commented_on: Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan
319       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
320       older_comments: Mas Lumang mga Puna
321       post: Ipaskil
322       when: Kailan
323     diary_comment: 
324       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
325       confirm: Tiyakin
326       hide_link: Itago ang punang ito
327     diary_entry: 
328       comment_count: 
329         one: 1 puna
330         other: "%{count} mga puna"
331       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
332       confirm: Tiyakin
333       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
334       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
335       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
336       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
337     edit: 
338       body: "Katawan:"
339       language: "Wika:"
340       latitude: "Latitud:"
341       location: "Pook (lokasyon):"
342       longitude: "Longhitud:"
343       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
344       save_button: Sagipin
345       subject: "Paksa:"
346       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
347       use_map_link: gamitin ang mapa
348     feed: 
349       all: 
350         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
351         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
352       language: 
353         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
354         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
355       user: 
356         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
357         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
358     list: 
359       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
360       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
361       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
362       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
363       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
364       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
365       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
366       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
367       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
368       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
369       user_title: Talaarawan ni %{user}
370     location: 
371       edit: Baguhin
372       location: "Pook (lokasyon):"
373       view: Tingnan
374     new: 
375       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
376     no_such_entry: 
377       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
378       heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
379       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
380     view: 
381       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
382       login: Lumagda
383       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
384       save_button: Sagipin
385       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
386       user_title: Talaarawan ni %{user}
387   editor: 
388     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
389     potlatch: 
390       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
391       name: Pagbibigay-daan 1
392     potlatch2: 
393       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
394       name: Pagbibigay-daan 2
395     remote: 
396       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
397       name: Pangmalayong Pantaban
398   export: 
399     start: 
400       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
401       area_to_export: Pook na Iluluwas
402       embeddable_html: Maibabaong HTML
403       export_button: Iluwas
404       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
405       format: Anyo
406       format_to_export: Anyong Iluluwas
407       image_size: Sukat ng Larawan
408       latitude: "Latitud:"
409       licence: Lisensiya
410       longitude: "Longhitud:"
411       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
412       map_image: Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong na saligan)
413       max: pinakamataas
414       options: Mga mapagpipilian
415       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
416       output: Kinalabasan
417       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
418       scale: Sukat
419       too_large: 
420         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
421         heading: Napakalaki ng Lugar
422       zoom: Lapitan
423     start_rjs: 
424       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
425       change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
426       click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
427       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
428       export: Iluwas
429       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
430       view_larger_map: Tingnan ang Mas Malaking Mapa
431   geocoder: 
432     description: 
433       title: 
434         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
435         osm_namefinder: "%{types} mula sa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tagapaghanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>"
436         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
437       types: 
438         cities: Mga lungsod
439         places: Mga lugar
440         towns: Mga bayan
441     description_osm_namefinder: 
442       prefix: "%{distance} %{direction} ng %{type}"
443     direction: 
444       east: silangan
445       north: hilaga
446       north_east: hilaga-silangan
447       north_west: hilaga-kanluran
448       south: timog
449       south_east: timog-silangan
450       south_west: timog-kanluran
451       west: kanluran
452     distance: 
453       one: humigit-kumulang sa 1km
454       other: humigit-kumulang sa %{count}km
455       zero: mas mababa kaysa 1km
456     results: 
457       more_results: Marami pang mga kinalabasan
458       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
459     search: 
460       title: 
461         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
462         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
463         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
464         osm_namefinder: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">Tagahanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>
465         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
466         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
467         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
468     search_osm_namefinder: 
469       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} ng %{parentname})"
470       suffix_place: ", %{distance} %{direction} ng %{placename}"
471       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
472     search_osm_nominatim: 
473       prefix: 
474         aeroway: 
475           aerodrome: Himpilan ng eroplano
476           apron: Tapis pangkusina
477           gate: Tarangkahan
478           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
479           runway: Patakbuhan at Daanan
480           taxiway: Daanan ng Taksi
481           terminal: Terminal
482         amenity: 
483           WLAN: Pagpunta sa WiFi
484           airport: Paliparan
485           arts_centre: Lunduyan ng Sining
486           artwork: Likhang Sining
487           atm: ATM
488           auditorium: Awditoryum
489           bank: Bangko
490           bar: Tindahang Inuman ng Alak
491           bbq: Barbikyuhan
492           bench: Bangko
493           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
494           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
495           biergarten: Inuman ng Serbesa
496           brothel: Bahay-aliwan
497           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
498           bus_station: Himpilan ng Bus
499           cafe: Kapihan
500           car_rental: Arkilahan ng Kotse
501           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
502           car_wash: Paliguan ng Kotse
503           casino: Bahay-pasugalan
504           charging_station: Himpilang Kargahan
505           cinema: Sinehan
506           clinic: Klinika
507           club: Kapisanan
508           college: Dalubhasaan
509           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
510           courthouse: Gusali ng Hukuman
511           crematorium: Krematoryum
512           dentist: Dentista
513           doctors: Mga manggagamot
514           dormitory: Dormitoryo
515           drinking_water: Naiinom na Tubig
516           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
517           embassy: Embahada
518           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
519           fast_food: Kainang Pangmabilisan
520           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
521           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
522           fire_station: Himpilan ng Bumbero
523           food_court: Korte ng Pagkain
524           fountain: Bukal
525           fuel: Panggatong
526           grave_yard: Sementeryo
527           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
528           hall: Bulwagan
529           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
530           hospital: Ospital
531           hotel: Otel
532           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
533           ice_cream: Sorbetes
534           kindergarten: Kindergarten
535           library: Aklatan
536           market: Pamilihan
537           marketplace: Palengke
538           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
539           nightclub: Alibangbang
540           nursery: Alagaan ng mga Bata
541           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
542           office: Tanggapan
543           park: Liwasan
544           parking: Paradahan
545           pharmacy: Botika
546           place_of_worship: Sambahan
547           police: Pulis
548           post_box: Kahon ng Liham
549           post_office: Tanggapan ng Sulat
550           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
551           prison: Bilangguan
552           pub: Pangmadlang Bahay
553           public_building: Pangmadlang Gusali
554           public_market: Pangmadlang Pamilihan
555           reception_area: Tanggapang Pook
556           recycling: Pook ng Muling Paggamit
557           restaurant: Kainan
558           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
559           sauna: Silid-suuban
560           school: Paaralan
561           shelter: Kanlungan
562           shop: Tindahan
563           shopping: Pamimili
564           shower: Dutsahan
565           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
566           social_club: Kapisanang Panglipunan
567           studio: Istudyo
568           supermarket: Malaking Pamilihan
569           swimming_pool: Palanguyan
570           taxi: Taksi
571           telephone: Teleponong Pangmadla
572           theatre: Tanghalan
573           toilets: Mga banyo
574           townhall: Bulwagan ng Bayan
575           university: Pamantasan
576           vending_machine: Makinang Nagbebenta
577           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
578           village_hall: Bulwagan ng Nayon
579           waste_basket: Basurahan
580           wifi: Pagpunta sa WiFi
581           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
582         boundary: 
583           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
584           census: Hangganan ng Sensus
585           national_park: Liwasang Pambansa
586           protected_area: Napuprutektahang Pook
587         bridge: 
588           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
589           suspension: Tulay na Nakabitin
590           swing: Tulay na Naikakambiyo
591           viaduct: Tulay na Tubo
592           "yes": Tulay
593         building: 
594           "yes": Gusali
595         highway: 
596           bridleway: Daanan ng Kabayo
597           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
598           bus_stop: Hintuan ng Bus
599           byway: Landas na Hindi Madaanan
600           construction: Ginagawang Punong Lansangan
601           cycleway: Daanan ng Bisikleta
602           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
603           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
604           ford: Bagtasan ng Tao
605           living_street: Buhay na Lansangan
606           milestone: Poste ng Milya
607           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
608           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
609           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
610           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
611           path: Landas
612           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
613           platform: Palapag
614           primary: Pangunahing Kalsada
615           primary_link: Pangunahing Kalsada
616           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
617           residential: Pamahayan
618           rest_area: Pook Pahingahan
619           road: Lansangan
620           secondary: Pampangalawang Lansangan
621           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
622           service: Kalyeng Pampalingkuran
623           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
624           speed_camera: Kamera ng Tulin
625           steps: Mga hakbang
626           stile: Hagdanan ng Bakod
627           tertiary: Pampangatlong Kalsada
628           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
629           track: Pinak
630           trail: Bulaos
631           trunk: Pangunahing Ruta
632           trunk_link: Pangunahing Ruta
633           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
634           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
635         historic: 
636           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
637           battlefield: Pook ng Labanan
638           boundary_stone: Bato ng Hangganan
639           building: Gusali
640           castle: Kastilyo
641           church: Simbahan
642           fort: Kuta
643           house: Bahay
644           icon: Kinatawang Larawan
645           manor: Manor
646           memorial: Muog na Pang-alaala
647           mine: Minahan
648           monument: Bantayog
649           museum: Museo
650           ruins: Mga Guho
651           tower: Tore
652           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
653           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
654           wreck: Wasak na Sasakyan
655         landuse: 
656           allotments: Mga Laang Bahagi
657           basin: Lunas ng Ilog
658           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
659           cemetery: Libingan
660           commercial: Pook na Pangkalakalan
661           conservation: Lupaing Iniligtas
662           construction: Konstruksyon
663           farm: Bukid
664           farmland: Lupaing Sakahan
665           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
666           forest: Gubat
667           garages: Mga garahe
668           grass: Damo
669           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
670           industrial: Pook na Pang-industriya
671           landfill: Tabon na Lupain
672           meadow: Kaparangan
673           military: Pook ng Militar
674           mine: Minahan
675           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
676           orchard: Halamanan ng Bunga
677           park: Liwasan
678           piste: Piste ng Iski
679           quarry: Hukay na Tibagan
680           railway: Daambakal
681           recreation_ground: Lupaing Libangan
682           reservoir: Tinggalan ng Tubig
683           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
684           residential: Pook na Panirahan
685           retail: Tingi
686           road: Pook na Daanan
687           village_green: Nayong Lunti
688           vineyard: Ubasan
689           wetland: Babad na Lupain
690           wood: Kahoy
691         leisure: 
692           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
693           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
694           common: Karaniwang Lupain
695           fishing: Pook na Palaisdaan
696           fitness_station: Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan ng Katawan
697           garden: Halamanan
698           golf_course: Kurso ng Golp
699           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
700           marina: Marina
701           miniature_golf: Munting Golp
702           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
703           park: Liwasan
704           pitch: Hagisang Pampalakasan
705           playground: Palaruan
706           recreation_ground: Lupaing Libangan
707           sauna: Silid-suuban
708           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
709           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
710           stadium: Istadyum
711           swimming_pool: Palanguyan
712           track: Landas na Takbuhan
713           water_park: Liwasang Tubigan
714         military: 
715           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
716           barracks: Kuwartel
717           bunker: Hukay na Pangsundalo
718         natural: 
719           bay: Look
720           beach: Dalampasigan
721           cape: Tangway
722           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
723           channel: Bambang
724           cliff: Bangin
725           crater: Uka
726           dune: Burol ng Buhangin
727           feature: Tampok
728           fell: Pulak
729           fjord: Tubigang Mabangin
730           forest: Gubat
731           geyser: Geyser
732           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
733           heath: Lupain ng Halamang Erika
734           hill: Burol
735           island: Pulo
736           land: Lupain
737           marsh: Latian
738           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
739           mud: Putik
740           peak: Tugatog
741           point: Tuldok
742           reef: Bahura
743           ridge: Tagaytay
744           river: Ilog
745           rock: Bato
746           scree: Batuhang Buhaghag
747           scrub: Palumpong
748           shoal: Banlik
749           spring: Bukal
750           stone: Bato
751           strait: Kipot
752           tree: Puno
753           valley: Lambak
754           volcano: Bulkan
755           water: Tubig
756           wetland: Babad na Lupain
757           wetlands: Mga Babad na Lupain
758           wood: Kahoy
759         office: 
760           accountant: Tagatuos
761           architect: Arkitekto
762           company: Kumpanya
763           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
764           estate_agent: Ahente ng Lupain
765           government: Tanggapang Pampamahalaan
766           insurance: Tanggapan ng Seguro
767           lawyer: Manananggol
768           ngo: Tanggapan ng NGO
769           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
770           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
771           "yes": Tanggapan
772         place: 
773           airport: Paliparan
774           city: Lungsod
775           country: Bansa
776           county: Kondehan
777           farm: Bukid
778           hamlet: Maliit na Nayon
779           house: Bahay
780           houses: Mga Bahay
781           island: Pulo
782           islet: Munting Pulo
783           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
784           locality: Lokalidad
785           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
786           municipality: Munisipalidad
787           postcode: Kodigo ng Koreo
788           region: Rehiyon
789           sea: Dagat
790           state: Estado
791           subdivision: Kabahaging kahatian
792           suburb: Kanugnog ng lungsod
793           town: Bayan
794           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
795           village: Nayon
796         railway: 
797           abandoned: Pinabayaang daambakal
798           construction: Kinukumpuning Daambakal
799           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
800           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
801           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
802           halt: Hintuan ng Tren
803           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
804           junction: Panulukan ng Daambakal
805           level_crossing: Patag na Tawiran
806           light_rail: Banayad na Riles
807           miniature: Munting Riles
808           monorail: Isahang Riles
809           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
810           platform: Plataporma ng Daambakal
811           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
812           spur: Tahid ng Daambakal
813           station: Himpilan ng Daambakal
814           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
815           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
816           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
817           tram: Riles ng Trambya
818           tram_stop: Hintuan ng Trambya
819           yard: Bakuran ng Daambakal
820         shop: 
821           alcohol: Wala sa Lisensiya
822           antiques: Mga Antigo
823           art: Tindahan ng Sining
824           bakery: Panaderya
825           beauty: Tindahan ng Pampaganda
826           beverages: Tindahan ng mga Inumin
827           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
828           books: Tindahan ng Aklat
829           butcher: Mangangatay
830           car: Tindahan ng Kotse
831           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
832           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
833           carpet: Tindahan ng Karpet
834           charity: Tindahang Pangkawanggawa
835           chemist: Kimiko
836           clothes: Tindahan ng mga Damit
837           computer: Tindahan ng Kompyuter
838           confectionery: Tindahan ng Kendi
839           convenience: Tindahang Maginhawa
840           copyshop: Tindahang Kopyahan
841           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
842           department_store: Tindahang Kagawaran
843           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
844           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
845           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
846           electronics: Tindahan ng Elektroniks
847           estate_agent: Ahente ng Lupain
848           farm: Tindahang Pambukid
849           fashion: Tindahan ng Moda
850           fish: Tindahan ng Isda
851           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
852           food: Tindahan ng Pagkain
853           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
854           furniture: Muwebles
855           gallery: Galeriya
856           garden_centre: Lunduyang Halamanan
857           general: Tindahang Panglahat
858           gift: Tindahan ng Regalo
859           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
860           grocery: Tindahan ng Groserya
861           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
862           hardware: Tindahan ng Hardwer
863           hifi: Hi-Fi
864           insurance: Seguro
865           jewelry: Tindahan ng Alahas
866           kiosk: Tindahan ng Kubol
867           laundry: Labahan
868           mall: Pasyalang Pangmadla
869           market: Pamilihan
870           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
871           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
872           music: Tindahan ng Tugtugin
873           newsagent: Ahente ng Balita
874           optician: Optiko
875           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
876           outdoor: Tindahang Panlabas
877           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
878           photo: Tindahan ng Litrato
879           salon: Salon
880           shoes: Tindahan ng Sapatos
881           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
882           sports: Tindahang Pampalakasan
883           stationery: Tindahan ng Papel
884           supermarket: Malaking Pamilihan
885           toys: Tindahan ng Laruan
886           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
887           video: Tindahan ng Bidyo
888           wine: Wala sa Lisensiya
889         tourism: 
890           alpine_hut: Kubong Pambundok
891           artwork: Likhang Sining
892           attraction: Pang-akit
893           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
894           cabin: Dampa
895           camp_site: Pook ng Kampo
896           caravan_site: Lugar ng Karabana
897           chalet: Kubo ng Pastol
898           guest_house: Bahay na Pampanauhin
899           hostel: Hostel
900           hotel: Otel
901           information: Kabatiran
902           lean_to: Sibi
903           motel: Motel
904           museum: Museo
905           picnic_site: Pook na Pampiknik
906           theme_park: Liwasang may Tema
907           valley: Lambak
908           viewpoint: Tuldok ng pananaw
909           zoo: Hayupan
910         tunnel: 
911           "yes": Lagusan
912         waterway: 
913           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
914           boatyard: Bakuran ng bangka
915           canal: Paralanan
916           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
917           dam: Saplad
918           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
919           ditch: Bambang
920           dock: Pantalan
921           drain: Limasan
922           lock: Kandado
923           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
924           mineral_spring: Balong na Mineral
925           mooring: Pugalan
926           rapids: Mga lagaslasan
927           river: Ilog
928           riverbank: Pampang ng Ilog
929           stream: Batis
930           wadi: Tuyot na Ilog
931           water_point: Tuldok ng Tubigan
932           waterfall: Talon
933           weir: Pilapil
934       prefix_format: "%{name}"
935   html: 
936     dir: mula kaliwa pakanan
937   javascripts: 
938     map: 
939       base: 
940         cycle_map: Mapa ng Ikot
941         mapquest: Bukas ang MapQuest
942         standard: Pamantayan
943         transport_map: Mapa ng Biyahe
944       overlays: 
945         maplint: Maplint
946     site: 
947       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
948       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
949       edit_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang baguhin ang mapa
950       history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
951       history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
952       history_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
953   layouts: 
954     community: Pamayanan
955     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
956     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
957     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
958     documentation: Dokumentasyon
959     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
960     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
961     donate_link_text: nag-aabuloy
962     edit: Baguhin
963     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
964     export: Iluwas
965     export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
966     foundation: Pundasyon
967     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
968     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
969     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
970     help: Tulong
971     help_centre: Lunduyan ng Tulong
972     help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
973     help_url: http://help.openstreetmap.org/
974     history: Kasaysayan
975     home: tahanan
976     home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
977     inbox_html: kahong-tanggapan %{count}
978     inbox_tooltip: 
979       one: Ang kahong-tanggapan mo ay naglalaman ng 1 mensaheng hindi pa nababasa
980       other: Ang iyong kahong-tanggapan ay naglalaman ng %{count} mga mensaheng hindi pa nababasa
981       zero: Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
982     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
983     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
984     intro_2_download: ikargang paibaba
985     intro_2_html: Malayang %{download} at %{use} ang dato sa ilalim ng %{license}. %{create_account} upang mapainam ang mapa.
986     intro_2_license: lisensiyang bukas
987     intro_2_use: gamitin
988     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
989     license: 
990       alt: CC BY-SA 2.0
991       title: Nilisensiyahan ang dato ng OpenStreetMap  sa ilalim ng Pangkalahatang Lisensiya ng Malikhaing mga Pangkaraniwan ng Pagbanggit at Pagbabahaging Magkatulad 2.0
992     log_in: lumagda
993     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
994     logo: 
995       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
996     logout: umalis mula sa pagkakalagda
997     logout_tooltip: Umalis sa pagkakalagda
998     make_a_donation: 
999       text: Magkaloob ng isang Abuloy
1000       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
1001     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
1002     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
1003     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
1004     partners_html: Ang pagpapasinaya ay sinusuportahan ng %{ucl}, %{ic} at %{bytemark}, at iba pang %{partners}.
1005     partners_ic: Dalubhasaang Pang-imperyo Londres
1006     partners_partners: mga kawaksi
1007     partners_ucl: Ang Sentro ng UCL VR
1008     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
1009     project_name: 
1010       h1: OpenStreetMap
1011       title: OpenStreetMap
1012     sign_up: magpatala
1013     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
1014     sotm2012: Pumunta sa Pulong ng OpenStreetMap ng 2012, Ang Katayuan ng Mapa, ika-6 hanggang ika-8 ng Setyembre sa Tokyo!
1015     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
1016     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
1017     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
1018     view: Tingnan
1019     view_tooltip: Tingnan ang mapa
1020     welcome_user: Maligayang pagdating, %{user_link}
1021     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
1022     wiki: Wiki
1023     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
1024     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1025   license_page: 
1026     foreign: 
1027       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
1028       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
1029       title: Tungkol sa salinwikang ito
1030     legal_babble: 
1031       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato magmula sa \n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (na nasa ilalim ng \n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> at ng\nLand Tirol (na nasa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT na mayroong mga susog</a>)."
1032       contributors_au_html: "<strong>Australiya</strong>: Naglalaman ng datong sub-urbano na nakabatay\nsa dato ng Tanggapan ng Estadistika ng Australiya."
1033       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng \nCanada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan \n(Dibisyon ng Heograpiya, Estadistika ng Canada)."
1034       contributors_footer_1_html: "Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at iba pang pinanggalingan na ginamit \nupang mapainam ang OpenStreetMap, paki tingnan ang <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Pahina ng \ntagapag-ambag</a> na nasa ibabaw ng Wiki ng OpenStreetMap."
1035       contributors_footer_2_html: "Ang pagsasama ng dato sa loob ng OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal \nna tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o \ntumatanggap ng anumang pananagutan."
1036       contributors_fr_html: "<strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa \nDirection Générale des Impôts."
1037       contributors_gb_html: "<strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman ng Ordinansiya \nsa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010."
1038       contributors_intro_html: "Nangangailangan ang aming lisensiyang CC BY-SA na ikaw ay &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal\nna May-akda na makatwiran sa midyum o kaparaanan na ginagamit Mo&rdquo;. Ang indibidwal na mga \ntagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;mga \ntagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato magmula sa isang pambansang\nahensiya ng pagmamapa o ibang pangunahing pinagmulan ay naisama sa loob ng OpenStreetMap,\nmaaaring maging makatwiran na banggitin sila sa pamamagitan ng tuwirang paglikha muli ng kanilang\npagkakabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing dito sa ibabaw ng pahinang ito."
1039       contributors_nl_html: "<strong>Nederlandiya</strong>: Naglalaman ng &copy; dato ng AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1040       contributors_nz_html: "<strong>Bagong Selanda</strong>: naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa\nKabatirang Panlupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatan sa Paglalatahala\nna Pangkorona."
1041       contributors_pl_html: "<strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato magmula sa <a\nhref=\"http://ump.waw.pl/\">mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatan sa paglalathala ng \nmga tagapag-ambag ng UMP-pcPL.\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">\nMas marami pang patungkol sa paggamit ng OSM sa dato ng UMP</a>"
1042       contributors_title_html: Mga tagapag-ambag namin
1043       contributors_za_html: "<strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng datong nanggaling magmula sa \n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan: \nPambansang Kabatiran na Pangheograpiya at Pangkalawakan</a>, nakareserba ang \nkarapatan ng paglalathala ng Estado."
1044       credit_1_html: "Kapag gumagamit ka ng mga imahe ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling namin na\nsa pagbanggit mo ay mababasa ang kahit na &ldquo;&copy; mga tagapag-ambag ng \nOpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Kapag ang ginagamit mo ay ang dato ng mapa lamang,\nhinihiling namin ang &ldquo;Dato ng mapa &copy; mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap,\nCC BY-SA&rdquo;."
1045       credit_2_html: "Kung saan maaari, dapat na ikawing nang labis (lagyan ng hyperlink) ang OpenStreetMap\nna papunta sa <a\nhref=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung\ngumagamit ka ng isang midyum o kasangkapan kung saan hindi maaari ang mga kawing (iyong isang\nakdang nakalimbag), iminumungkahi namin na ituro ang mga mambabasa mo sa \nwww.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawak ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo;\nupang maging tumuturo sa buong tirahan na ito) at sa www.creativecommons.org."
1046       credit_title_html: Paano babanggitin ang OpenStreetMap
1047       intro_1_html: "Ang OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, na nilisensiyahan sa ilalim ng <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA)."
1048       intro_2_html: "Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipahahatid at mahahalaw ang aming mga mapa\nat dato, basta't babanggitin mo ang OpenStreetMap at ang mga tagapag-ambag\nnito. Kapag binago mo o nagbuo sa pamamagitan ng aming mga mapa o dato, maaari\nmong ipamahagi ang resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya. Ipinapaliwanag \nng buong <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong pambatas</a> \nang mga karapatan at mga pananagutan mo."
1049       more_1_html: "Magbasa ng mas marami pa hinggil sa paggamit ng dato namin doon sa <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga Palaging Itinatanong \nna Makabatas</a>."
1050       more_2_html: "Ipinapaalala sa mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap (OSM) na huwag kailanman magdaragdag ng dato magmula sa anumang\nmga pinagmulan na mayroong karapatan sa paglalathala (halimbawa na ang Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na wala\nang malinaw na kapahintulutan magmula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa paglalathala."
1051       more_3_html: "Bagaman isang bukas na dato ang OpenStreetMap, hindi kami makapagbibigay ng isang\nwalang bayad na Application Programming Interface (API, Ugnayang Mukha na Pampagpoprograma ng Aplikasyon) ng mapa \npara sa mga tagapagpaunlad na pang-ikatlong partido.  Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran \nsa Paggamit ng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a>\nat <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>."
1052       more_title_html: Ang pagtuklas ng mas marami pang iba
1053       title_html: Karapatan sa Paglalathala at Lisensiya
1054     native: 
1055       mapping_link: simulan ang pagmamapa
1056       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
1057       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
1058       title: Tungkol sa pahinang ito
1059   message: 
1060     delete: 
1061       deleted: Binura ang mensahe
1062     inbox: 
1063       date: Petsa
1064       from: Mula sa
1065       messages: Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}
1066       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
1067       new_messages: 
1068         one: "%{count} bagong mensahe"
1069         other: "%{count} bagong mga mensahe"
1070       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1071       old_messages: 
1072         one: "%{count} lumang mensahe"
1073         other: "%{count} lumang mga mensahe"
1074       outbox: kahong-labasan
1075       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1076       subject: Paksa
1077       title: Kahon ng pumapasok
1078     mark: 
1079       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1080       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
1081     message_summary: 
1082       delete_button: Burahin
1083       read_button: Tatakan bilang nabasa na
1084       reply_button: Tumugon
1085       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1086     new: 
1087       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1088       body: Katawan
1089       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
1090       message_sent: Naipadala na ang mensahe
1091       send_button: Ipadala
1092       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
1093       subject: Paksa
1094       title: Magpadala ng mensahe
1095     no_such_message: 
1096       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
1097       heading: Walang ganyang mensahe
1098       title: Walang ganyang mensahe
1099     outbox: 
1100       date: Petsa
1101       inbox: kahon ng pumapasok
1102       messages: 
1103         one: Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe
1104         other: Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe
1105       my_inbox: "%{inbox_link} ko"
1106       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1107       outbox: kahong-labasan
1108       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1109       subject: Paksa
1110       title: Kahong-labasan
1111       to: Para kay
1112     read: 
1113       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1114       back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
1115       date: Petsa
1116       from: Mula sa
1117       reading_your_messages: Binabasa ang mga mensahe mo
1118       reading_your_sent_messages: Binabasa ang ipinadala mong mga mensahe
1119       reply_button: Tumugon
1120       subject: Paksa
1121       title: Basahin ang mensahe
1122       to: Para kay
1123       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1124       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1125     reply: 
1126       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
1127     sent_message_summary: 
1128       delete_button: Burahin
1129   notifier: 
1130     diary_comment_notification: 
1131       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
1132       header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1133       hi: Kumusta %{to_user},
1134       subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
1135     email_confirm: 
1136       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1137     email_confirm_html: 
1138       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1139       greeting: Kumusta,
1140       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
1141     email_confirm_plain: 
1142       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1143       greeting: Kumusta,
1144       hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
1145       hopefully_you_2: "%{server_url} papunta sa %{new_address}."
1146     friend_notification: 
1147       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
1148       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
1149       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
1150       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
1151     gpx_notification: 
1152       and_no_tags: at walang mga tatak.
1153       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
1154       failure: 
1155         failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
1156         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1157         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
1158         more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
1159         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1160       greeting: Kumusta,
1161       success: 
1162         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
1163         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1164       with_description: na may paglalarawan
1165       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
1166     lost_password: 
1167       subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
1168     lost_password_html: 
1169       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1170       greeting: Kumusta,
1171       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
1172     lost_password_plain: 
1173       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1174       greeting: Kumusta,
1175       hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
1176       hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
1177     message_notification: 
1178       footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa %{readurl}
1179       footer2: at maaari kang tumugon doon sa %{replyurl}
1180       header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1181       hi: Kumusta %{to_user},
1182       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1183     signup_confirm: 
1184       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1185     signup_confirm_html: 
1186       ask_questions: Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming <a href="http://help.openstreetmap.org/">pook ng katanungan at kasagutan</a>.
1187       click_the_link: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang akawnt na iyan at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran hinggil sa OpenStreetMap
1188       current_user: Isang talaan ng pangkasalukuyang mga tagagamit sa loob ng mga kategorya, na nakabatay kung saan sa mundo sila naroroon, ang makukuha mula sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorya:Mga_tagagamit_ayon_sa_rehiyong_pangheograpiya</a>.
1189       get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
1190       greeting: Kumusta ka diyan!
1191       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1192       introductory_video: Maaari kang manood ng isang %{introductory_video_link}.
1193       more_videos: Mayroong mga %{more_videos_link}.
1194       more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
1195       user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
1196       video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
1197       wiki_signup: Maaari mo ring naisin na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">magpatala sa wiki ng OpenStreetMap</a>.
1198     signup_confirm_plain: 
1199       ask_questions: "Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming lugar ng katanungan at kasagutan:"
1200       blog_and_twitter: "Humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng blog ng OpenStreetMap o Twitter:"
1201       click_the_link_1: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang iyong
1202       click_the_link_2: akawnt at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran tungkol sa OpenStreetMap.
1203       current_user_1: Isang talaan ng  pangkasalukuyang mga tagagamit na nasa mga kategorya, na nakabatay sa kung saan sa mundo
1204       current_user_2: "sila naroroon, ay makukuha magmula sa:"
1205       greeting: Kumusta ka diyan!
1206       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1207       introductory_video: "Maaari kang makapanood ng isang bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap dito:"
1208       more_videos: "May marami pang mga bidyo rito:"
1209       opengeodata: "Ang OpenGeoData.org ay ang blog ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast, at mayroon din itong mga podkast:"
1210       the_wiki: "Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap doon sa wiki:"
1211       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide
1212       user_wiki_1: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na may kasamang
1213       user_wiki_2: mga tatak ng kategorya na nagtatala kung nasaan ka, katulad ng [[Kategorya:Mga tagagamit_sa_Londres]].
1214       wiki_signup: "Marahil ay nais mo ring magpatala sa wiki ng OpenStreetMap doon sa:"
1215       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page
1216   oauth: 
1217     oauthorize: 
1218       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1219       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1220       allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
1221       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1222       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1223       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1224       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1225       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan ang akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa nais mo.
1226     revoke: 
1227       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1228   oauth_clients: 
1229     create: 
1230       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1231     destroy: 
1232       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1233     edit: 
1234       submit: Baguhin
1235       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1236     form: 
1237       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1238       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1239       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1240       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1241       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1242       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1243       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1244       name: Pangalan
1245       requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1246       required: Kinakailangan
1247       support_url: URL ng Pagtangkilik
1248       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1249     index: 
1250       application: Pangalan ng Aplikasyon
1251       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1252       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
1253       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1254       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1255       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
1256       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1257       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
1258       revoke: Bawiin!
1259       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1260     new: 
1261       submit: Magpatala
1262       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1263     not_found: 
1264       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1265     show: 
1266       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
1267       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1268       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1269       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1270       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1271       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1272       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1273       authorize_url: "Payagan ang URL:"
1274       confirm: Natitiyak mo ba?
1275       delete: Burahin ang Kliyente
1276       edit: Baguhin ang mga Detalye
1277       key: "Susi ng Tagaubos:"
1278       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1279       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
1280       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
1281       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1282       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
1283     update: 
1284       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1285   printable_name: 
1286     with_version: "%{id}, v%{version}"
1287   redaction: 
1288     create: 
1289       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
1290     destroy: 
1291       error: Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng redaksiyong ito.
1292       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
1293       not_empty: Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing hindi redaktado ang lahat ng mga bersiyong nasa redaksiyong ito bago lansagin ito.
1294     edit: 
1295       description: Paglalarawan
1296       heading: Baguhin ang redaksiyon
1297       submit: Sagipin ang redaksiyon
1298       title: Baguhin ang redaksiyon
1299     index: 
1300       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
1301       heading: Listahan ng mga redaksiyon
1302       title: Listahan ng mga redaksiyon
1303     new: 
1304       description: Paglalarawan
1305       heading: Ipasok ang kabatiran para sa bagong paghahanda ng isinulat upang mailathala
1306       submit: Lumikha ng redaksiyon
1307       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
1308     show: 
1309       confirm: Natitiyak mo ba?
1310       description: "Paglalarawan:"
1311       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
1312       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
1313       heading: Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"
1314       title: Ipinapakita ang redaksiyon
1315       user: "Tagapaglikha:"
1316     update: 
1317       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
1318   site: 
1319     edit: 
1320       anon_edits: (%{link})
1321       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1322       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1323       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1324       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1325       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
1326       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
1327       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1328       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1329       user_page_link: pahina ng tagagamit
1330     index: 
1331       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1332       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1333       license: 
1334         license_name: Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Pamamahaging Magkatulad 2.0
1335         notice: Nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang %{license_name} ng %{project_name} at ng mga tagapag-ambag nito.
1336         project_name: Proyekto ng OpenStreetMap
1337       permalink: Permalink
1338       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1339       shortlink: Maikling kawing
1340     key: 
1341       map_key: Susi ng Mapa
1342       map_key_tooltip: Susi para sa mapa
1343       table: 
1344         entry: 
1345           admin: Hangganang pampangangasiwa
1346           allotments: Mga Laang Bahagi
1347           apron: 
1348             - Tapis ng paliparan
1349             - terminal
1350           bridge: Itim na pambalot = tulay
1351           bridleway: Daanan ng Kabayo
1352           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1353           building: Makabuluhang gusali
1354           byway: Landas na hindi madaanan
1355           cable: 
1356             - Kotse ng kable
1357             - upuang inaangat
1358           cemetery: Libingan
1359           centre: Lunduyang pampalakasan
1360           commercial: Pook na pangkalakalan
1361           common: 
1362             - Karaniwan
1363             - kaparangan
1364           construction: Mga kalsadang ginagawa
1365           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1366           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1367           farm: Bukid
1368           footway: Lakaran ng tao
1369           forest: Gubat
1370           golf: Kurso ng golp
1371           heathland: Lupain ng halamang erika
1372           industrial: Pook na pang-industriya
1373           lake: 
1374             - Lawa
1375             - tinggalan ng tubig
1376           military: Pook ng militar
1377           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1378           park: Liwasan
1379           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1380           pitch: Hagisang pampalakasan
1381           primary: Pangunahing kalsada
1382           private: Pribadong pagpunta
1383           rail: Daambakal
1384           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1385           resident: Pook na panuluyan
1386           retail: Lugar na tingian
1387           runway: 
1388             - Rampa ng Paliparan
1389             - daanan ng taksi
1390           school: 
1391             - Paaralan
1392             - pamantasan
1393           secondary: Pampangalawang kalsada
1394           station: Himpilan ng daambakal
1395           subway: Daanang pang-ilalim
1396           summit: 
1397             - Taluktok
1398             - tugatog
1399           tourist: Pang-akit ng turista
1400           track: Bakas
1401           tram: 
1402             - Banayad na riles
1403             - trambya
1404           trunk: Punong Kalsada
1405           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1406           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1407           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1408           wood: Kahoy
1409     markdown_help: 
1410       alt: Kahaliling teksto
1411       first: Unang bagay
1412       heading: Pamulaan
1413       headings: Mga pamulaan
1414       image: Larawan
1415       link: Kawing
1416       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1417       second: Ikalawang bagay
1418       subheading: Kabahaging Pamulaan
1419       text: Teksto
1420       title_html: Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>
1421       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1422       url: URL
1423     richtext_area: 
1424       edit: Baguhin
1425       preview: Paunang tanaw
1426     search: 
1427       search: Maghanap
1428       search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
1429       submit_text: Gawin
1430       where_am_i: Nasaan ba ako?
1431       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
1432     sidebar: 
1433       close: Isara
1434       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1435   time: 
1436     formats: 
1437       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
1438   trace: 
1439     create: 
1440       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1441       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1442     delete: 
1443       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1444     edit: 
1445       description: "Paglalarawan:"
1446       download: ikargang paibaba
1447       edit: baguhin
1448       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1449       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1450       map: mapa
1451       owner: "May-ari:"
1452       points: "Mga tuldok:"
1453       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1454       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
1455       tags: "Mga tatak:"
1456       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1457       title: Binabago ang bakas na %{name}
1458       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
1459       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1460       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1461       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1462     list: 
1463       empty_html: Wala pang narito. <a href='%{upload_link}'>Magkarang paitaas ng isang bagong bakas</a> o umalam ng mas marami pa hinggil sa pagbabakas ng GPS doon sa <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pahina ng wiki</a>.
1464       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1465       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1466       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1467       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1468     make_public: 
1469       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1470     offline: 
1471       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
1472       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
1473     offline_warning: 
1474       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1475     trace: 
1476       ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
1477       by: sa pamamagitan ng
1478       count_points: "%{count} mga puntos"
1479       edit: baguhin
1480       edit_map: Baguhin ang Mapa
1481       identifiable: MAKIKILALA
1482       in: sa
1483       map: mapa
1484       more: marami pa
1485       pending: NAGHIHINTAY
1486       private: PRIBADO
1487       public: PANGMADLA
1488       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1489       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1490       view_map: Tingnan ang Mapa
1491     trace_form: 
1492       description: "Paglalarawan:"
1493       help: Saklolo
1494       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1495       tags: "Mga tatak:"
1496       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1497       upload_button: Ikargang paitaas
1498       upload_gpx: "Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:"
1499       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1500       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1501       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1502     trace_header: 
1503       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1504       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1505       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
1506       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1507     trace_optionals: 
1508       tags: Mga tatak
1509     trace_paging_nav: 
1510       newer: Mas Bagong mga Bakas
1511       older: Mas Lumang mga Bakas
1512       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1513     view: 
1514       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1515       description: "Paglalarawan:"
1516       download: ikargang paibaba
1517       edit: baguhin
1518       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1519       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1520       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1521       map: mapa
1522       none: Wala
1523       owner: "May-ari:"
1524       pending: NAGHIHINTAY
1525       points: "Mga tuldok:"
1526       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
1527       tags: "Mga tatak:"
1528       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1529       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1530       uploaded: "Naikarga na:"
1531       visibility: "Pagkanakikita:"
1532     visibility: 
1533       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1534       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1535       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1536       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1537   user: 
1538     account: 
1539       contributor terms: 
1540         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1541         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1542         heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
1543         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1544         link text: ano ba ito?
1545         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1546         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1547       current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
1548       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1549       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1550       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1551       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
1552       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
1553       image: "Larawan:"
1554       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
1555       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1556       latitude: "Latitud:"
1557       longitude: "Longhitud:"
1558       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1559       my settings: Mga pagtatakda ko
1560       new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
1561       new image: Magdagdag ng isang larawan
1562       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1563       openid: 
1564         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1565         link text: ano ba ito?
1566         openid: "OpenID:"
1567       preferred editor: "Nais na Patnugot:"
1568       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
1569       profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
1570       public editing: 
1571         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1572         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1573         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1574         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1575         enabled link text: ano ba ito?
1576         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
1577       public editing note: 
1578         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1579         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
1580       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1581       return to profile: Bumalik sa balangkas
1582       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1583       title: Baguhin ang akawnt
1584       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1585     confirm: 
1586       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1587       before you start: Alam namin na nagmamadali ka na marahil upang makapagsimula sa pagmamapa, subalit bago mo gawin iyan maaaring naisin mo munang magpuno ng ilan pang karagdagang kabatiran hinggil sa iyong sarili sa loob ng pormularyong nasa ibaba.
1588       button: Tiyakin
1589       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
1590       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1591       reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="%{reconfirm}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1592       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1593       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
1594     confirm_email: 
1595       button: Tiyakin
1596       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1597       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1598       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1599       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
1600     confirm_resend: 
1601       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1602       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1603     filter: 
1604       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
1605     go_public: 
1606       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
1607     list: 
1608       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1609       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1610       heading: Mga tagagamit
1611       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1612       showing: 
1613         one: Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  %{items})
1614         other: Ipinapakita ang pahinang %{page}  (%{first_item}-%{last_item} ng  mga %{items})
1615       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1616       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1617       title: Mga tagagamit
1618     login: 
1619       account is suspended: Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a> kung nais mong talakayin ito.
1620       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1621       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1622       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1623       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
1624       heading: Lumagda
1625       login_button: Lumagda
1626       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1627       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1628       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1629       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Umalam ng marami pa tungkol sa parating na pagbabago sa lisensiya ng OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">mga salinwika</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">talakayan</a>)
1630       notice_terms: Ang OpenStreetMap ay lilipat sa isang bagong lisensiya pagsapit ng ika-1 ng Abril, 2012. Kasimbukas din ito ng pangkasalukuyan, ngunit ang mga pirasong pambatas ay mas naaakma sa aming kalipunan ng dato ng mapa. Nais naming panatilihin ang mga ambag mo sa OpenStreetMap, subalit magagawa lang namin iyan kapag sasang-ayon ka na ipamahagi namin ang mga ito sa ilalim ng bagong lisensiya. Kung hindi naman, kakailanganin naming tanggalin ang mga ito mula sa kalipunan ng dato.<br /><br />Mangyaring lumagdang papasok, pagkaraan ay gumamit ng ilang mga segundo upang suriin at tanggapin ang bagong mga kasunduan. Salamat sa iyo!
1631       openid: "%{logo} OpenID:"
1632       openid invalid: Paumanhin, tila may pinsala ang OpenID mo
1633       openid missing provider: Paumahin, hindi nagawang makipag-ugnayan sa tagapagbigay mo ng OpenID
1634       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1635       openid_providers: 
1636         aol: 
1637           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID ng AOL
1638           title: Lumagda sa pamamagitan ng AOL
1639         google: 
1640           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Google
1641           title: Lumagda sa pamamagitan ng Google
1642         myopenid: 
1643           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng myOpenID
1644           title: Lumagda sa pamamagitan ng myOpenID
1645         openid: 
1646           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang URL ng OpenID
1647           title: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID
1648         wordpress: 
1649           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Wordpress
1650           title: Lumagda sa pamamagitan ng Wordpress
1651         yahoo: 
1652           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Yahoo
1653           title: Lumagda sa pamamagitan ng Yahoo
1654       password: "Hudyat:"
1655       register now: Magpatala na ngayon
1656       remember: "Tandaan ako:"
1657       title: Lumagda
1658       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
1659       with openid: "O kaya ay gamitin ang OpenID mo upang lumagda:"
1660       with username: "Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:"
1661     logout: 
1662       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1663       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1664       title: Umalis sa pagkakalagda
1665     lost_password: 
1666       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1667       heading: Nakalimutang Hudyat?
1668       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
1669       new password button: Itakda uli ang hudyat
1670       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1671       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1672       title: Naiwalang hudyat
1673     make_friend: 
1674       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1675       button: idagdag bilang kaibigan
1676       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1677       heading: Idagdag si %{user} bilang isang kaibigan?
1678       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
1679     new: 
1680       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
1681       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1682       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1683       continue: Magpatuloy
1684       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
1685       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1686       email address: "Tirahan ng E-liham:"
1687       fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
1688       flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1689       heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
1690       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1691       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1692       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
1693       openid: "%{logo} OpenID:"
1694       openid association: "<p>Ang OpenID mo ay hindi pa nakaugnay sa isang akawnt ng OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Kung bago ka pa lang sa OpenStreetMap, mangyaring lumikha ng isang bagong akawnt sa pamamagitan ng pormularyong nasa ibaba.</li>\n  <li>\n    Kung mayroon ka nang akawnt, makakalagda ka na sa akawnt mo\n    sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat at pagkaraan ay iugnay ang akawnt \n    sa OpenID mo doon sa loob ng mga katakdaan mo na pangtagagamit.\n  </li>\n</ul>"
1695       openid no password: Hindi kailangan ang hudyat sa OpenID, subalit ang ilan sa dagdag na mga kagamitan o tagapaghain ay maaaring mangailangan ng isa.
1696       password: "Hudyat:"
1697       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1698       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1699       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1700       title: Likhain ang akawnt
1701       use openid: Bilang kahalili, gamitin ang %{logo} OpenID upang lumagda
1702     no_such_user: 
1703       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1704       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1705       title: Walang ganyang tagagamit
1706     popup: 
1707       friend: Kaibigan
1708       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1709       your location: Kinalalagyan mo
1710     remove_friend: 
1711       button: Tanggalin bilang kaibigan
1712       heading: Tanggalin si %{user} bilang isang kaibigan?
1713       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1714       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1715     reset_password: 
1716       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1717       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1718       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1719       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1720       password: "Hudyat:"
1721       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1722       title: Muling itakda ang hudyat
1723     set_home: 
1724       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1725     suspended: 
1726       body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
1727       heading: Inantala ang Akawnt
1728       title: Naantalang Akawnt
1729       webmaster: panginoon ng sapot
1730     terms: 
1731       agree: Sumang-ayon
1732       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1733       consider_pd_why: ano ba ito?
1734       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1735       decline: Tanggihan
1736       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1737       guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
1738       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1739       legale_names: 
1740         france: Pransiya
1741         italy: Italya
1742         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1743       legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
1744       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
1745       title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
1746       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1747     view: 
1748       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1749       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1750       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1751       block_history: natanggap na mga paghadlang
1752       blocks by me: mga paghahadlang ko
1753       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1754       comments: mga puna
1755       confirm: Tiyakin
1756       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1757       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1758       created from: "Nilikha magmula sa:"
1759       ct accepted: Tinanggap noong %{ago} na ang nakalilipas
1760       ct declined: Tumanggi
1761       ct status: "Mga tuntunin sa taga-ambag:"
1762       ct undecided: Walang kapasyahan
1763       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1764       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1765       description: Paglalarawan
1766       diary: talaarawan
1767       edits: mga pagbabago
1768       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1769       friends_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng pagtatakda ng mga pagbabago ng mga kaibigan
1770       friends_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga lahok ng mga kaibigan
1771       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1772       if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
1773       km away: "%{count}km ang layo"
1774       latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
1775       m away: "%{count}m ang layo"
1776       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
1777       moderator_history: ibinigay na mga paghadlang
1778       my comments: mga puna ko
1779       my diary: talaarawan ko
1780       my edits: mga pamamatnugot ko
1781       my settings: mga pagtatakda ko
1782       my traces: mga pagbabakas ko
1783       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1784       nearby_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng mga pagtatakda ng pagbabago ng kanugnog na mga tagagamit
1785       nearby_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga inilahok sa talaarawan ng kanugnog na mga tagagamit
1786       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1787       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1788       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1789       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1790       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1791       role: 
1792         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1793         grant: 
1794           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1795           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1796         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1797         revoke: 
1798           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1799           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1800       send message: ipadala ang mensahe
1801       settings_link_text: mga pagtatakda
1802       spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
1803       status: "Katayuan:"
1804       traces: mga bakas
1805       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1806       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1807       your friends: Mga kaibigan mo
1808   user_block: 
1809     blocks_by: 
1810       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1811       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1812       title: Mga paghadlang ni %{name}
1813     blocks_on: 
1814       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1815       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1816       title: Mga paghadlang sa %{name}
1817     create: 
1818       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1819       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1820       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1821     edit: 
1822       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1823       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1824       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
1825       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1826       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1827       show: Tingnan ang hadlang na ito
1828       submit: Isapanahon ang paghadlang
1829       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1830     filter: 
1831       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1832       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1833     helper: 
1834       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1835       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1836       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1837     index: 
1838       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1839       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1840       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1841     model: 
1842       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
1843       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
1844     new: 
1845       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1846       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1847       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
1848       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1849       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1850       submit: Likhain ang hadlang
1851       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1852       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
1853       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1854     not_found: 
1855       back: Bumalik sa talatuntunan
1856       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1857     partial: 
1858       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1859       creator_name: Tagapaglikha
1860       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1861       edit: Baguhin
1862       next: Susunod »
1863       not_revoked: (hindi binawi)
1864       previous: « Nakaraan
1865       reason: Dahilan ng pagharang
1866       revoke: Bawiin!
1867       revoker_name: Binawi ni
1868       show: Ipakita
1869       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1870       status: Kalagayan
1871     period: 
1872       one: 1 oras
1873       other: "%{count} mga oras"
1874     revoke: 
1875       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1876       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1877       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1878       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
1879       revoke: Bawiin!
1880       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1881       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1882     show: 
1883       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1884       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1885       edit: Baguhin
1886       heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1887       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
1888       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
1889       revoke: Bawiin!
1890       revoker: "Tagapagbawi:"
1891       show: Ipakita
1892       status: Kalagayan
1893       time_future: Magwawakas sa %{time}
1894       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1895       title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1896     update: 
1897       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
1898       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1899   user_role: 
1900     filter: 
1901       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1902       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1903       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1904       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
1905     grant: 
1906       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
1907       confirm: Pagtibayin
1908       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1909       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1910       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1911     revoke: 
1912       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
1913       confirm: Tiyakin
1914       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1915       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1916       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin