Improve the unsaved edits warning for Potlatch 2
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Jmontane
5 # Author: Martorell
6 # Author: PerroVerd
7 # Author: SMP
8 # Author: Ssola
9 # Author: Toniher
10 ca: 
11   activerecord: 
12     attributes: 
13       diary_comment: 
14         body: Cos
15       diary_entry: 
16         language: Idioma
17         latitude: Latitud
18         longitude: Longitud
19         title: Títol
20         user: Usuari
21       friend: 
22         friend: Amic
23         user: Usuari
24       message: 
25         body: Cos
26         recipient: Destinatari
27         sender: Remitent
28         title: Títol
29       trace: 
30         description: Descripció
31         latitude: Latitud
32         longitude: Longitud
33         name: Nom
34         public: Públic
35         size: Mida
36         user: Usuari
37         visible: Visible
38       user: 
39         active: Actiu
40         description: Descripció
41         display_name: Nom en pantalla
42         email: E-mail
43         languages: Idiomes
44         pass_crypt: Contrasenya
45     models: 
46       acl: Llista de control d'accés
47       changeset: Conjunt de canvis
48       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
49       country: País
50       diary_comment: Commentari del diari
51       diary_entry: Entrada al diari
52       friend: Amic
53       language: Idioma
54       message: Missatge
55       node: Node
56       node_tag: Etiqueta del node
57       notifier: Notificador
58       old_node: Node antic
59       old_node_tag: Etiqueta del node antic
60       old_relation: Relació antiga
61       old_relation_member: Membre de la relació antiga
62       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
63       old_way: Camí antic
64       old_way_node: Node del camí antic
65       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
66       relation: Relació
67       relation_member: Membre de la relació
68       relation_tag: Etiqueta de la relació
69       session: Sessió
70       trace: Traç
71       tracepoint: Punt de traç
72       tracetag: Etiqueta del traç
73       user: Usuari
74       user_preference: Preferències d'usuari
75       way: Camí
76       way_node: Node del camí
77       way_tag: Etiqueta del camí
78   browse: 
79     changeset: 
80       changeset: Conjunt de canvis {{id}}
81       changesetxml: XML del conjunt de canvis
82       download: Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}
83       feed: 
84         title: Conjunt de canvis {{id}}
85         title_comment: Conjunt de canvis {{id}} - {{comment}}
86       osmchangexml: XML en format osmChange
87       title: Conjunt de canvis
88     changeset_details: 
89       belongs_to: "Pertany a:"
90       bounding_box: "Caixa contenidora:"
91       box: caixa
92       closed_at: "Tancat el:"
93       created_at: "Creat el:"
94       has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
95       has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
96       has_ways: 
97         one: "Té la següent via:"
98         other: "Té les següents {{count}} vies:"
99       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
100     common_details: 
101       changeset_comment: "Comentari:"
102       edited_at: "Editat:"
103       edited_by: "Editat per:"
104       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
105       version: Versió
106     containing_relation: 
107       entry: Relació {{relation_name}}
108       entry_role: Relació {{relation_name}} (com a  {{relation_role}})
109     map: 
110       deleted: Esborrat
111       larger: 
112         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
113         node: Visualitza el node en un mapa més gran
114         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
115         way: Visualitza la via en un mapa més gran
116       loading: S'està carregant...
117     navigation: 
118       all: 
119         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
120         next_node_tooltip: Node següent
121         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
122       user: 
123         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions feter per {{user}}
124         prev_changeset_tooltip: Edició anterior per l'usuari {{user}}
125     node: 
126       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
127       download_xml: Baixa l'XML
128       edit: modificació
129       node: Node
130       node_title: "Node: {{node_name}}"
131       view_history: visualitza l'historial
132     node_details: 
133       coordinates: "Coordenades:"
134       part_of: "Part de:"
135     node_history: 
136       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
137       download_xml: Baixa l'XML
138       node_history: Historial del node
139       node_history_title: "Historial del node: {{node_name}}"
140       view_details: visualitza els detalls
141     not_found: 
142       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}.
143       type: 
144         changeset: conjunt de canvis
145         node: node
146         relation: relació
147         way: via
148     paging_nav: 
149       of: de
150       showing_page: S'està mostrant pàgina
151     relation: 
152       download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
153       download_xml: Baixa l'XML
154       relation: Relació
155       relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
156       view_history: visualitza l'historial
157     relation_details: 
158       members: "Membres:"
159       part_of: "Part de:"
160     relation_history: 
161       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
162       download_xml: Descarrega XML
163       relation_history: Historial de la relació
164       relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
165       view_details: visualitza els detalls
166     relation_member: 
167       entry_role: "{{type}} {{name}} com {{role}}"
168       type: 
169         node: Node
170         relation: Relació
171         way: Via
172     start: 
173       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
174       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
175     start_rjs: 
176       data_frame_title: Informació
177       data_layer_name: Informació
178       details: Detalls
179       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
180       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
181       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
182       load_data: Carrega dades
183       loading: S'està carregant...
184       object_list: 
185         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
186         back: Mostra llista d'objectes
187         details: Detalls
188         heading: Llista d'objectes
189         history: 
190           type: 
191             node: Node [[id]]
192             way: Via [[id]]
193         selected: 
194           type: 
195             node: Node [[id]]
196             way: Via [[id]]
197         type: 
198           node: Node
199           way: Camí
200       private_user: usuari privat
201       show_history: Mostra l'historial
202       wait: Espereu...
203       zoom_or_select: Ampliar o seleccionar una àrea del mapa per veure
204     tag_details: 
205       tags: "Etiquetes:"
206     timeout: 
207       sorry: Hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus {{type}} amb identificador {{id}}.
208       type: 
209         changeset: conjunt de canvis
210         node: node
211         relation: relació
212         way: via
213     way: 
214       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
215       download_xml: Descarrega XML
216       edit: modificació
217       view_history: visualitza l'històric
218       way: Via
219       way_title: "Via: {{way_name}}"
220     way_details: 
221       also_part_of: 
222         one: també part de la via {{related_ways}}
223         other: també part de les vies {{related_ways}}
224       nodes: "Nodes:"
225       part_of: "Part de:"
226     way_history: 
227       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
228       download_xml: Descarrega XML
229       view_details: visualitza els detalls
230       way_history: Historial de la via
231       way_history_title: "Historial de la via: {{way_name}}"
232   changeset: 
233     changeset: 
234       anonymous: Anònim
235       big_area: (gran)
236       no_comment: (cap)
237     changesets: 
238       area: Àrea
239       comment: Comentari
240       id: ID
241       user: Usuari
242     list: 
243       description: Canvis recents
244       description_bbox: Conjunt de canvis dins de {{bbox}}
245       description_user_bbox: Conjunt de canvis de {{user}} dins de {{bbox}}
246       heading: Conjunt de canvis
247       heading_bbox: Conjunt de canvis
248       heading_user: Conjunt de canvis
249       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
250       title: Conjunt de canvis
251       title_bbox: Conjunt de canvis dins de {{bbox}}
252       title_user: Conjunt de canvis de {{user}}
253       title_user_bbox: Conjunt de canvis de {{user}} dins de {{bbox}}
254   diary_entry: 
255     diary_comment: 
256       confirm: Confirmar
257     diary_entry: 
258       confirm: Confirmar
259     edit: 
260       body: "Cos del missatge:"
261       language: Idioma
262       latitude: "Latitud:"
263       location: "Ubicació:"
264       longitude: "Longitud:"
265       save_button: Guardar
266       subject: "Assumpte:"
267     location: 
268       edit: Edita
269       location: "Ubicació:"
270       view: Veure
271     view: 
272       login: Accés
273       save_button: Desa
274   export: 
275     start: 
276       area_to_export: Àrea a exportar
277       export_button: Exporta
278       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
279       format: Format
280       format_to_export: Format d'exportació
281       image_size: Mida de la imatge
282       latitude: "Lat:"
283       licence: Llicència
284       longitude: "Lon:"
285       mapnik_image: Imatge de Mapnik
286       max: màx
287       options: Opcions
288       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
289       osmarender_image: Imatge de Osmarender
290       output: Sortida
291       scale: Escala
292       too_large: 
293         heading: L'àrea és massa gran
294       zoom: Zoom
295     start_rjs: 
296       export: Exporta
297   geocoder: 
298     description: 
299       title: 
300         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
301         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
302       types: 
303         cities: Ciutats
304         places: Llocs
305         towns: Municipis
306     description_osm_namefinder: 
307       prefix: "{{distance}} {{direction}} de {{type}}"
308     direction: 
309       east: est
310       north: nord
311       north_east: nord-est
312       north_west: nord-oest
313       south: sud
314       south_east: sud-est
315       south_west: sud-oest
316       west: oest
317     results: 
318       more_results: Més resultats
319       no_results: No hi ha resultats
320     search: 
321       title: 
322         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
323         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
324         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
325         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
326         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
327         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
328     search_osm_namefinder: 
329       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} de {{parentname}})"
330       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} de {{placename}}"
331     search_osm_nominatim: 
332       prefix: 
333         amenity: 
334           airport: Aeroport
335           atm: Caixer automàtic
336           auditorium: Auditori
337           bank: Banc
338           bar: Bar
339           bench: Banc
340           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
341           brothel: Prostíbul
342           bureau_de_change: Oficina de canvi
343           bus_station: Estació d'autobusos
344           cafe: Cafè
345           car_rental: Lloguer de cotxes
346           casino: Casino
347           cinema: Cinema
348           clinic: Clínica
349           club: Club
350           courthouse: Jutjat
351           crematorium: Crematori
352           dentist: Dentista
353           doctors: Metges
354           drinking_water: Aigua potable
355           driving_school: Autoescola
356           embassy: Ambaixada
357           emergency_phone: Telèfon d'emergència
358           fire_station: Parc de bombers
359           fountain: Font
360           fuel: Gasolinera
361           grave_yard: Cementiri
362           health_centre: Centre de Salut
363           hospital: Hospital
364           hotel: Hotel
365           ice_cream: Gelat
366           kindergarten: Jardí d'infància
367           library: Biblioteca
368           market: Mercat
369           nightclub: Club nocturn
370           park: Parc
371           parking: Pàrquing
372           pharmacy: Farmàcia
373           place_of_worship: Lloc de culte
374           police: Policia
375           post_box: Bustia
376           post_office: Oficina de correus
377           preschool: Pre-Escola
378           prison: Presó
379           pub: Pub
380           public_building: Edifici públic
381           recycling: Punt de reciclatge
382           restaurant: Restaurant
383           sauna: Sauna
384           school: Escola
385           shelter: Refugi
386           shop: Botiga
387           social_club: Club social
388           supermarket: Supermercat
389           taxi: Taxi
390           telephone: Telèfon públic
391           theatre: Teatre
392           toilets: Banys
393           townhall: Ajuntament
394           university: Universitat
395           wifi: Accés a internet WiFi
396           youth_centre: Centre juvenil
397         building: 
398           apartments: Bloc d'apartaments
399           chapel: Capella
400           church: Església
401           city_hall: Ajuntament
402           commercial: Edifici comercial
403           faculty: Edifici facultatiu
404           flats: Pisos
405           garage: Garatge
406           hospital: Edifici hospitalari
407           hotel: Hotel
408           house: Casa
409           industrial: Edifici industrial
410           public: Edifici públic
411           school: Edifici escolar
412           stadium: Estadi
413           store: Magatzem
414           tower: Torre
415           train_station: Estació de tren
416           university: Edifici universitari
417           "yes": Edifici
418         highway: 
419           bus_stop: Parada d'autobús
420           cycleway: Ruta per a bicicletes
421           emergency_access_point: Accés d'emergència
422           footway: Sendera
423           gate: Porta
424           path: Camí
425           primary_link: Carretera principal
426           residential: Residencial
427           road: Carretera
428           secondary: Carretera secundària
429           secondary_link: Carretera secundària
430           steps: Graons
431           stile: Escala per a travessar reixats
432           tertiary: Carretera terciària
433           trail: Sendera
434           unclassified: Carretera sense classificar
435         historic: 
436           archaeological_site: Lloc arqueològic
437           battlefield: Camp de batalla
438           building: Edifici
439           castle: Castell
440           church: Església
441           house: Casa
442           icon: Icona
443           memorial: Memorial
444           mine: Mina
445           monument: Monument
446           museum: Museu
447           ruins: Ruïnes
448           tower: Torre
449         landuse: 
450           cemetery: Cementiri
451           commercial: Zona comercial
452           construction: Construcció
453           farm: Granja
454           forest: Bosc
455           industrial: Zona industrial
456           mine: Mina
457           mountain: Muntanya
458           park: Parc
459           plaza: Plaça
460           quarry: Pedrera
461           residential: Àrea residencial
462           wetland: Aiguamoll
463           wood: Fusta
464         leisure: 
465           fishing: Àrea de pesca
466           garden: Jardí
467           golf_course: Camp de golf
468           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
469           marina: Port esportiu
470           miniature_golf: Minigolf
471           nature_reserve: Reserva natural
472           park: Parc
473           sports_centre: Centre esportiu
474           stadium: Estadi
475           swimming_pool: Piscina
476           water_park: Parc aquàtic
477         natural: 
478           bay: Badia
479           beach: Platja
480           cape: Cap
481           cave_entrance: Entrada a cova
482           channel: Canal
483           cliff: Cingle
484           coastline: Litoral
485           crater: Cràter
486           fell: Forest
487           fjord: Fiord
488           geyser: Guèiser
489           glacier: Glacera
490           heath: Bruguerar
491           hill: Pujol
492           island: Illa
493           moor: Amarratge
494           mud: Llot
495           peak: Pic
496           point: Punt
497           reef: Escull
498           ridge: Cresta
499           river: Riu
500           rock: Roca
501           scree: Pedregar
502           shoal: Banc
503           spring: Deu
504           strait: Estret
505           tree: Arbre
506           valley: Vall
507           volcano: Volcà
508           water: Aigua
509           wetland: Aiguamoll
510           wetlands: Aiguamolls
511           wood: Bosc
512         place: 
513           airport: Aeroport
514           city: Ciutat
515           country: País
516           county: Comtat
517           farm: Granja
518           hamlet: Aldea
519           house: Casa
520           houses: Cases
521           island: Illa
522           islet: Illot
523           locality: Localitat
524           moor: Amarrador
525           municipality: Municipi
526           postcode: Codi postal
527           region: Regió
528           sea: Mar
529           state: Estat o província
530           subdivision: Subdivisió
531           suburb: Suburbi
532           town: Poble
533           village: Aldea
534         railway: 
535           level_crossing: Pas a nivell
536           monorail: Monorail
537           subway: Estació de metro
538           tram: Tramvia
539           tram_stop: Parada de tramvia
540         shop: 
541           bakery: Fleca
542           bicycle: Tenda de bicicletes
543           books: Llibreria
544           butcher: Carnisseria
545           car_repair: Reparació d'automòbils
546           chemist: Farmàcia
547           fish: Peixateria
548           florist: Floristeria
549           hairdresser: Perruqueria o barberia
550           jewelry: Joieria
551           laundry: Bugaderia
552           mall: Centre comercial
553           market: Mercat
554           shoes: Sabateria
555           supermarket: Supermercat
556           travel_agency: Agència de viatges
557         tourism: 
558           alpine_hut: Cabanya alpina
559           artwork: Il·lustració
560           attraction: Atracció
561           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
562           cabin: Cabanya
563           camp_site: Campament
564           caravan_site: Càmping per a caravanes
565           chalet: Xalet
566           guest_house: Alberg
567           hostel: Hostal
568           hotel: Hotel
569           information: Informació
570           lean_to: Nau
571           motel: Motel
572           museum: Museu
573           picnic_site: Àrea de pícnic
574           theme_park: Parc temàtic
575           valley: Vall
576           viewpoint: Mirador
577           zoo: Zoològic
578         waterway: 
579           canal: Canal
580           ditch: Séquia
581           mooring: Amarradors
582           rapids: Ràpids
583           river: Riu
584           wadi: Torrent
585           water_point: Punt d'aigua
586           waterfall: Cascada
587   javascripts: 
588     map: 
589       base: 
590         cycle_map: Cycle Map
591         noname: NoName
592   layouts: 
593     edit: Modificació
594     export: Exporta
595     gps_traces: Traces de GPS
596     history: Historial
597     home: Inici
598     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
599     intro_3_partners: wiki
600     logo: 
601       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
602     logout: sortir
603     logout_tooltip: Sortir
604     make_a_donation: 
605       text: Fer una donació
606     shop: Botiga
607     user_diaries: DIaris de usuari
608     view: Veure
609     view_tooltip: Visualitza els mapes
610     welcome_user: Benvingut/da, {{user_link}}
611     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
612   license_page: 
613     foreign: 
614       english_link: l'original en anglès
615       title: Sobre aquesta traducció
616   message: 
617     delete: 
618       deleted: Missatge esborrat
619     inbox: 
620       date: Data
621       from: De
622       outbox: sortida
623       subject: Assumpte
624       title: Safata d'entrada
625     message_summary: 
626       delete_button: Suprimeix
627       read_button: Marca com a llegit
628       reply_button: Respon
629       unread_button: Marca com a no llegit
630     new: 
631       back_to_inbox: Tornar a la safata d'entrada
632       body: Cos
633       message_sent: S'ha enviat el missatge
634       send_button: Envia
635       subject: Assumpte
636       title: Enviar missatge
637     no_such_message: 
638       heading: No existeix aquest missatge
639       title: No existeix aquest missatge
640     outbox: 
641       date: Data
642       inbox: Entrada
643       my_inbox: El meu {{inbox_link}}
644       outbox: sortida
645       subject: Assumpte
646       title: Sortida
647       to: A
648     read: 
649       date: Data
650       from: De
651       reply_button: Respon
652       subject: Assumpte
653       title: Llegir missatge
654       to: Per a
655       unread_button: Marca com a no llegit
656     sent_message_summary: 
657       delete_button: Suprimeix
658   notifier: 
659     diary_comment_notification: 
660       hi: Hola {{to_user}},
661     email_confirm: 
662       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
663     email_confirm_html: 
664       greeting: Hola,
665     email_confirm_plain: 
666       greeting: Hola,
667     gpx_notification: 
668       greeting: Hola,
669     lost_password_html: 
670       greeting: Hola,
671     lost_password_plain: 
672       greeting: Hola,
673     message_notification: 
674       hi: Hola {{to_user}},
675     signup_confirm_plain: 
676       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
677   oauth_clients: 
678     edit: 
679       submit: Modificació
680     form: 
681       name: Nom
682       required: Requerit
683   site: 
684     edit: 
685       user_page_link: pàgina d'usuari
686     index: 
687       license: 
688         license_name: Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0
689         project_name: projecte OpenStreetMap
690       permalink: Enllaç permanent
691       shortlink: Enllaç curt
692     key: 
693       table: 
694         entry: 
695           apron: 
696             1: terminal
697           cemetery: Cementiri
698           centre: Centre esportiu
699           farm: Granja
700           forest: Bosc
701           golf: Camp de golf
702           industrial: Zona industrial
703           lake: 
704             - Llac
705           military: Àrea militar
706           private: Accés privat
707           rail: Ferrocarril
708           reserve: Reserva natural
709           resident: Zona residencial
710           school: 
711             - Escola
712             - Universitat
713           secondary: Carretera secundària
714           station: Estació de tren
715           subway: Metro
716           summit: 
717             1: pic
718           track: Pista
719           wood: Fusta
720     search: 
721       search: Cerca
722       submit_text: Vés-hi
723       where_am_i: On sóc?
724     sidebar: 
725       close: Tanca
726       search_results: Resultats de la cerca
727   trace: 
728     create: 
729       upload_trace: Pujar traça de GPS
730     edit: 
731       description: "Descripció:"
732       download: descàrrega
733       edit: modificació
734       filename: "Nom del fitxer:"
735       heading: Editant traça {{name}}
736       map: mapa
737       owner: "Propietari:"
738       points: "Punts:"
739       save_button: Guardar canvis
740       start_coord: "Coordenada d'inici:"
741       tags: "Etiquetes:"
742       tags_help: separat per comas
743       title: Editant traça {{name}}
744       uploaded_at: "Pujat a:"
745       visibility: "Visibilitat:"
746       visibility_help: Què vol dir això?
747     list: 
748       public_traces: Traces GPS públiques
749       tagged_with: " etiquetat amb {{tags}}"
750       your_traces: Les teves traces GPS
751     no_such_user: 
752       heading: No existeix l'usuari {{user}}
753       title: No existeix l`usuari
754     trace: 
755       ago: fa {{time_in_words_ago}}
756       by: en
757       count_points: "{{count}} punts"
758       edit: modificació
759       edit_map: Edita el mapa
760       identifiable: IDENTIFICABLE
761       in: a
762       map: mapa
763       more: mes
764       pending: PENDENT
765       private: PRIVAT
766       public: PUBLIC
767       trace_details: Veure detalls de la traça
768       trackable: RASTREABLE
769       view_map: Visualitza el mapa
770     trace_form: 
771       description: Descripció
772       help: Ajuda
773       tags: Etiquetes
774       tags_help: separat per comas
775       upload_button: Pujar
776       upload_gpx: Carregar arxiu GPX
777       visibility: Visibilitat
778       visibility_help: què significa això?
779     trace_header: 
780       see_all_traces: Veure totes les traces
781       see_your_traces: Veure totes les teves traces
782     trace_optionals: 
783       tags: Etiquetes
784     trace_paging_nav: 
785       next: Següent &raquo;
786       previous: "&laquo; Previ"
787       showing_page: Mostrant pàgina {{page}}
788     view: 
789       delete_track: Elimina aquesta traça
790       description: "Descripció:"
791       download: baixada
792       edit: modificació
793       edit_track: Edita aquesta traça
794       filename: "Nom del fitxer:"
795       heading: Veient traça {{name}}
796       map: mapa
797       none: Ningú
798       owner: "Propietari:"
799       pending: PENDENT
800       points: "Punts:"
801       start_coordinates: "coordenada de inici:"
802       tags: "Etiquetes:"
803       title: Veient traça {{name}}
804       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
805       uploaded: "Pujat el:"
806       visibility: "Visibilitat:"
807   user: 
808     account: 
809       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
810       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
811       image: "Imatge:"
812       latitude: "Latitud:"
813       longitude: "Longitud:"
814       my settings: Preferències
815       new image: Afegir una imatge
816       preferred languages: "Llengües preferents:"
817       profile description: "Descripció del perfil:"
818       public editing: 
819         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
820         enabled link text: què és això?
821         heading: "Edició pública:"
822       public editing note: 
823         heading: Edició pública
824       return to profile: Torna al perfil
825       save changes button: Desa els canvis
826       title: Edita el compte
827     confirm: 
828       button: Confirmar
829     confirm_email: 
830       button: Confirmar
831     go_public: 
832       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
833     list: 
834       heading: Usuaris
835       title: Usuaris
836     login: 
837       create_account: crea un compte
838       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
839       heading: Accés
840       login_button: Accés
841       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
842       password: "Contrasenya:"
843       please login: Si us plau, inicieu la sessió o {{create_user_link}}.
844       title: Accés
845       webmaster: webmestre
846     logout: 
847       heading: Sortir d'OpenStreetMap
848       logout_button: Sortir
849       title: Sortir
850     lost_password: 
851       email address: "Adreça de correu electrònic:"
852       heading: Heu oblidat la contrasenya?
853       new password button: Restablir contrasenya
854       title: contrasenya perduda
855     make_friend: 
856       success: "{{name}} ara és el vostre amic."
857     new: 
858       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
859       continue: Continua
860       display name: "Nom en pantalla:"
861       email address: "Adreça de correu:"
862       heading: Crea un compte d'usuari
863       password: "Contrasenya:"
864     no_such_user: 
865       title: No existeix aquest usuari
866     popup: 
867       friend: Amic
868       your location: La teva situació
869     reset_password: 
870       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
871       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
872       heading: Restablir la contrasenya per {{user}}
873       password: "Contrasenya:"
874       reset: Restablir contrasenya
875       title: Restablir la contrasenya
876     terms: 
877       decline: Declinar
878       legale_names: 
879         france: França
880         italy: Itàlia
881         rest_of_world: Resta del món
882     view: 
883       activate_user: activa aquest usuari
884       add as friend: afegir com a amic
885       ago: (fa {{time_in_words_ago}})
886       confirm: Confirmeu
887       create_block: boca aquest usuari
888       created from: "Creat a partir de:"
889       deactivate_user: desactiva aquest usuari
890       delete_user: Suprimeix aquest usuari
891       description: Descripció
892       diary: diari
893       edits: modificacions
894       email address: "Adreça de correu:"
895       hide_user: amagar aquest usuari
896       km away: "{{count}}km de distància"
897       m away: "{{count}}m de distància"
898       mapper since: "Mapejant des de:"
899       my diary: el meu diari
900       my edits: les meves edicions
901       my settings: les meves preferències
902       my traces: les meves traces
903       nearby users: Altres usuaris propers
904       oauth settings: configuració OAuth
905       role: 
906         administrator: Aquest usuari és administrador
907         moderator: Aquest usuari és moderador
908       send message: enviar missatge
909       settings_link_text: preferències
910       status: "Estat:"
911       traces: traces
912       user location: Ubicació de l'usuari
913       your friends: Els vostres amics
914   user_block: 
915     partial: 
916       confirm: N'esteu segur?
917       creator_name: Creador
918       edit: Edició
919       show: Mostra
920       status: Estatus
921     period: 
922       one: 1 hora
923       other: "{{count}} hores"
924     show: 
925       confirm: N'esteu segur?
926       edit: Edició
927       show: Mostra
928       status: Estat
929   user_role: 
930     filter: 
931       already_has_role: L'usuari ja té un rol {{role}}.
932       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol {{role}}.
933       not_a_role: La cadena `{{role}}' no és un rol vàlid.
934       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
935     grant: 
936       confirm: Confirmar
937       heading: Confirmi la concessió de rol
938       title: Confirmi la concessió de rol
939     revoke: 
940       confirm: Confirmar
941       heading: Confirmar revocació de rol
942       title: Confirmar revocació de rol