Improve the unsaved edits warning for Potlatch 2
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Ainali
5 # Author: Balp
6 # Author: Cohan
7 # Author: Grillo
8 # Author: Jas
9 # Author: Jopparn
10 # Author: Liftarn
11 # Author: Luen
12 # Author: Magol
13 # Author: Per
14 # Author: Poxnar
15 # Author: Sannab
16 # Author: Sertion
17 # Author: The real emj
18 sv: 
19   activerecord: 
20     attributes: 
21       diary_comment: 
22         body: Brödtext
23       diary_entry: 
24         language: Språk
25         latitude: Latitud
26         longitude: Longitud
27         title: Rubrik
28         user: Användare
29       friend: 
30         friend: Vän
31         user: Användare
32       message: 
33         body: Brödtext
34         recipient: Mottagare
35         sender: Avsändare
36         title: Rubrik
37       trace: 
38         description: Beskrivning
39         latitude: Latitud
40         longitude: Longitud
41         name: Namn
42         public: Offentlig
43         size: Storlek
44         user: Användare
45         visible: Synlig
46       user: 
47         active: Aktiv
48         description: Beskrivning
49         display_name: Visningsnamn
50         email: E-post
51         languages: Språk
52         pass_crypt: Lösenord
53     models: 
54       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
55       country: Land
56       diary_comment: Dagbokskommentar
57       diary_entry: Dagbokspost
58       friend: Vän
59       language: Språk
60       message: Meddelande
61       node: Nod
62       old_node: Gammal nod
63       old_relation: Gammal relation
64       old_way: Gammal sträcka
65       old_way_node: Gammal sträcknod
66       relation: Relation
67       relation_member: Medlem i relation
68       session: Session
69       trace: Spår
70       tracepoint: Spårpunkt
71       user: Användare
72       user_preference: Användarinställningar
73       way: Sträcka
74       way_node: Sträcknod
75   application: 
76     setup_user_auth: 
77       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
78   browse: 
79     changeset: 
80       changeset: "Ändringsset: {{id}}"
81       changesetxml: XML för ändringsset
82       download: Ladda ner {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
83       feed: 
84         title: Ändringsset {{id}}
85         title_comment: Ändringsset {{id}} - {{comment}}
86       osmchangexml: osmChange XML
87       title: Ändringsset
88     changeset_details: 
89       belongs_to: "Tillhör:"
90       bounding_box: "Omslutande område:"
91       box: box
92       closed_at: "Avslutad:"
93       created_at: "Skapad:"
94       has_nodes: 
95         one: "Innehåller följande nod:"
96         other: "Innehåller följande {{count}} noder:"
97       has_relations: 
98         one: "Har följande {{count}} relationer:"
99         other: "Innehåller följande {{count}} relationer:"
100       has_ways: 
101         one: "Har följande {{count}} sträcka:"
102         other: "Innehåller följande {{count}} sträckor:"
103       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
104       show_area_box: Visa boxarea
105     common_details: 
106       changeset_comment: "Kommentar:"
107       edited_at: "Redigerad:"
108       edited_by: "Redigerad av:"
109       in_changeset: "I ändringsset:"
110       version: "Version:"
111     containing_relation: 
112       entry: Relation {{relation_name}}
113       entry_role: Relation {{relation_name}} (som {{relation_role}})
114     map: 
115       deleted: Borttaget
116       larger: 
117         area: Se området på en större karta
118         node: Se noden på en större karta
119         relation: Se relationen på en större karta
120         way: Se sträckan på en större karta
121       loading: Läser in...
122     navigation: 
123       all: 
124         next_changeset_tooltip: Nästa ändringsset
125         next_node_tooltip: Nästa nod
126         next_relation_tooltip: Nästa relation
127         next_way_tooltip: Nästa väg
128         prev_changeset_tooltip: Föregående ändringsset
129         prev_node_tooltip: Föregående nod
130         prev_relation_tooltip: Föregående relation
131         prev_way_tooltip: Föregående väg
132       user: 
133         name_changeset_tooltip: Se redigeringar av {{user}}
134         next_changeset_tooltip: Nästa redigering av {{user}}
135         prev_changeset_tooltip: Föregående redigering av {{user}}
136     node: 
137       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
138       download_xml: Laddda hem XML
139       edit: redigera
140       node: Nod
141       node_title: "Nod: {{node_name}}"
142       view_history: se historik
143     node_details: 
144       coordinates: "Koordinater:"
145       part_of: "Del av:"
146     node_history: 
147       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
148       download_xml: Ladda ner XML
149       node_history: Nodhistorik
150       node_history_title: "Nodhistorik: {{node_name}}"
151       view_details: visa detaljer
152     not_found: 
153       sorry: "{{type}}en med id {{id}} kunde inte hittas"
154       type: 
155         changeset: ändringsset
156         node: nod
157         relation: relation
158         way: väg
159     paging_nav: 
160       of: av
161       showing_page: Visar sida
162     relation: 
163       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
164       download_xml: Ladda ner XML
165       relation: Relation
166       relation_title: "Relation: {{relation_name}}"
167       view_history: Visa historik
168     relation_details: 
169       members: "Medlemmar:"
170       part_of: "Del av:"
171     relation_history: 
172       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
173       download_xml: Ladda hem XML
174       relation_history: Relationhistorik
175       relation_history_title: "Relationshistorik: {{relation_name}}"
176       view_details: visa detaljer
177     relation_member: 
178       entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
179       type: 
180         node: Nod
181         relation: Relation
182         way: Väg
183     start: 
184       manually_select: Välj ett område manuellt
185       view_data: Visa data för denna karta
186     start_rjs: 
187       data_frame_title: Data
188       data_layer_name: Data
189       details: Detaljer
190       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
191       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
192       history_for_feature: Historik för [[feature]]
193       load_data: Ladda data
194       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
195       loading: Laddar...
196       manually_select: Välj en annan area manuellt
197       object_list: 
198         api: Hämta detta område från API:t
199         back: Visa objektlista
200         details: Detaljer
201         heading: Objektlista
202         history: 
203           type: 
204             node: Nod [[id]]
205             way: Väg [[id]]
206         selected: 
207           type: 
208             node: Nod [[id]]
209             way: Väg [[id]]
210         type: 
211           node: Nod
212           way: Väg
213       private_user: privat användare
214       show_history: Visa historik
215       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än {{max_bbox_size}})"
216       wait: Vänta...
217       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
218     tag_details: 
219       tags: "Taggar:"
220       wikipedia_link: Artikeln om {{page}} på Wikipedia
221     timeout: 
222       type: 
223         node: nod
224         relation: relation
225         way: väg
226     way: 
227       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
228       download_xml: Ladda hem XML
229       edit: redigera
230       view_history: se historik
231       way: Väg
232       way_title: "Väg: {{way_name}}"
233     way_details: 
234       also_part_of: 
235         one: också del av väg {{related_ways}}
236         other: också del av vägarna {{related_ways}}
237       nodes: "Noder:"
238       part_of: "Del av:"
239     way_history: 
240       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
241       download_xml: Ladda hem XML
242       view_details: visa detaljer
243       way_history: Väghistorik
244       way_history_title: "Väghistorik: {{way_name}}"
245   changeset: 
246     changeset: 
247       anonymous: Anonym
248       big_area: (stor)
249       no_comment: (ingen)
250       no_edits: (inga ändringar)
251       still_editing: (redigerar fortfarande)
252     changeset_paging_nav: 
253       next: Nästa »
254       previous: "« Föregående"
255       showing_page: Visar sida {{page}}
256     changesets: 
257       area: Area
258       comment: Kommentar
259       id: ID
260       saved_at: Sparad
261       user: Användare
262     list: 
263       description: Senaste ändringar
264       description_bbox: Changesets inom {{bbox}}
265       title_bbox: Changesets inom {{bbox}}
266       title_user: Changesets av {{user}}
267       title_user_bbox: Changesets av {{user}} inom {{bbox}}
268   diary_entry: 
269     diary_comment: 
270       confirm: Bekräfta
271       hide_link: Dölj denna kommentar
272     diary_entry: 
273       comment_count: 
274         one: 1 kommentar
275         other: "{{count}} kommentarer"
276       comment_link: Kommentera denna anteckning
277       confirm: Bekräfta
278       edit_link: Redigera denna anteckning
279       posted_by: Skrivet av {{link_user}} den {{created}} på {{language_link}}
280       reply_link: Svara på denna anteckning
281     edit: 
282       language: "Språk:"
283       latitude: "Latitud:"
284       location: "Plats:"
285       longitude: "Longitud:"
286       save_button: Spara
287       subject: "Ärende:"
288       title: Redigera dagboksanteckning
289       use_map_link: använd karta
290     feed: 
291       language: 
292         title: Openstreetmap dagboksinlägg på {{language_name}}
293     list: 
294       in_language_title: Dagböcker på {{language}}
295       new: Ny dagboksanteckning
296       new_title: Skapa inlägg i din användardagbok
297       newer_entries: Nyare anteckningar
298       no_entries: Inga dagboksanteckningar
299       older_entries: Äldre anteckningar
300       title: Användardagböcker
301       user_title: "{{user}}s dagbok"
302     new: 
303       title: Ny dagboksanteckning
304     no_such_entry: 
305       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: {{id}}"
306       title: Ingen sådan dagboksanteckning
307     no_such_user: 
308       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera din stavning, eller kanske det är länken du klickade på som är fel.
309       heading: Användaren {{user}} finns inte
310       title: Ingen sådan användare
311     view: 
312       leave_a_comment: Lämna en kommentar
313       login: Inloggning
314       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} för att lämna en kommentar"
315       save_button: Spara
316       user_title: Dagbok för {{user}}
317   export: 
318     start: 
319       add_marker: Lägg till markör på kartan
320       area_to_export: Yta som ska exporteras
321       export_button: Exportera
322       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
323       format: "Format:"
324       format_to_export: Format för export
325       image_size: "Bildstorlek:"
326       latitude: "Lat:"
327       licence: Licens
328       longitude: "Lon:"
329       manually_select: Välj ett annat område manuellt
330       mapnik_image: Mapnik-bild
331       max: max
332       options: Alternativ
333       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
334       osmarender_image: Osmarender-bild
335       output: Utdata
336       scale: Skala
337       too_large: 
338         body: Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data. Vänligen zooma in eller välja ett mindre område.
339         heading: For stort område
340       zoom: Zooma
341     start_rjs: 
342       add_marker: Lägg till markör på kartan
343       change_marker: Ändra markörposition
344       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
345       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
346       export: Export
347       manually_select: Välj ett annat område manuellt
348       view_larger_map: Visa större karta
349   geocoder: 
350     description: 
351       title: 
352         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
353         osm_namefinder: "{{types}} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
354         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
355       types: 
356         cities: Städer
357         places: Platser
358         towns: Samhällen
359     description_osm_namefinder: 
360       prefix: "{{distance}} {{direction}} om {{type}}"
361     direction: 
362       east: öst
363       north: norr
364       north_east: nordöst
365       north_west: nordväst
366       south: syd
367       south_east: sydöst
368       south_west: sydväst
369       west: väst
370     distance: 
371       one: ungefär 1 km
372       other: ungefär {{count}} km
373       zero: mindre än 1 km
374     results: 
375       no_results: Hittade inget.
376     search: 
377       title: 
378         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
379         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
380         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
381         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
382         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
383         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
384         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
385     search_osm_namefinder: 
386       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} om {{parentname}})"
387       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} om {{placename}}"
388     search_osm_nominatim: 
389       prefix: 
390         amenity: 
391           airport: Flygplats
392           arts_centre: Konstcenter
393           atm: Bankomat
394           bank: Bank
395           bar: Bar
396           bench: Bänk
397           bicycle_parking: Cykelparkering
398           bicycle_rental: Cykeluthyrning
399           brothel: Bordell
400           bureau_de_change: Växlingskontor
401           bus_station: Busstation
402           cafe: Kafé
403           car_rental: Biluthyrning
404           car_sharing: Bilpool
405           car_wash: Biltvätt
406           casino: Kasino
407           cinema: Biograf
408           club: Klubb
409           college: Gymnasium
410           crematorium: Krematorium
411           dentist: Tandläkare
412           doctors: Läkare
413           drinking_water: Dricksvatten
414           driving_school: Körskola
415           embassy: Ambassad
416           emergency_phone: Nödtelefon
417           fast_food: Snabbmat
418           ferry_terminal: Färjeterminal
419           fire_hydrant: Brandpost
420           fire_station: Brandstation
421           fountain: Fontän
422           fuel: Bränsle
423           grave_yard: Begravningsplats
424           gym: Fitnesscenter / Gym
425           health_centre: Vårdcentral
426           hospital: Sjukhus
427           hotel: Hotell
428           hunting_stand: Jakttorn
429           ice_cream: Glass
430           kindergarten: Dagis
431           library: Bibliotek
432           market: Torghandel
433           marketplace: "\nMarknad"
434           nightclub: Nattklubb
435           office: Kontor
436           park: Park
437           parking: Parkeringsplats
438           pharmacy: Apotek
439           place_of_worship: Plats för tillbedjan
440           police: Polis
441           post_box: Brevlåda
442           post_office: Postkontor
443           preschool: Förskola
444           prison: Fängelse
445           pub: Pub
446           public_building: Offentlig byggnad
447           recycling: Återvinningsstation
448           restaurant: Restaurang
449           retirement_home: Äldreboende
450           sauna: Bastu
451           school: Skola
452           shelter: Hydda
453           shop: Affär
454           shopping: Handel
455           taxi: Taxi
456           theatre: Teater
457           toilets: Toaletter
458           university: Universitet
459           vending_machine: Varumaskin
460           veterinary: Veterinär
461           waste_basket: Papperskorg
462           youth_centre: Ungdomscenter
463         building: 
464           chapel: Kapell
465           church: Kyrka
466           garage: Garage
467           hospital: Sjukhusbyggnad
468           hotel: Hotell
469           house: Hus
470           office: Kontorsbyggnad
471           school: Skolbyggnad
472           shop: Affär
473           terrace: Terass
474           train_station: Järnvägsstation
475         highway: 
476           bridleway: Ridstig
477           bus_stop: Busshållplats
478           byway: Omfartsväg
479           construction: Väg under konstruktion
480           cycleway: Cykelspår
481           footway: Gångväg
482           ford: Vadställe
483           gate: Grind
484           motorway: Motorväg
485           pedestrian: Gångväg
486           platform: Perrong
487           raceway: Tävlingsbana
488           residential: Bostäder
489           road: Väg
490           service: Serviceväg
491           steps: Trappa
492           trail: Vandringsled
493           unsurfaced: Oasfalterad väg
494         historic: 
495           archaeological_site: Arkeologisk plats
496           battlefield: Slagfält
497           boundary_stone: Gränssten
498           building: Byggnad
499           castle: Slott
500           church: Kyrka
501           house: Hus
502           icon: Ikon
503           mine: Gruva
504           monument: Monument
505           museum: Museum
506           ruins: Ruin
507           tower: Torn
508           wreck: Vrak
509         landuse: 
510           allotments: Kolonilotter
511           cemetery: Begravningsplats
512           farm: Bondgård
513           forest: Skog
514           industrial: Industriområde
515           military: Militärområde
516           mine: Gruva
517           park: Park
518           residential: Bostadsområde
519           vineyard: Vingård
520         leisure: 
521           beach_resort: Badort
522           common: Allmänning
523           fishing: Fiskevatten
524           garden: Trädgård
525           golf_course: Golfbana
526           ice_rink: Isrink
527           marina: Marina
528           miniature_golf: Minigolf
529           nature_reserve: Naturreservat
530           park: Park
531           pitch: Idrottsplan
532           playground: Lekplats
533           recreation_ground: Rekreationsområde
534           slipway: Stapelbädd
535           sports_centre: Sporthall
536           stadium: Stadium
537           swimming_pool: Simbassäng
538           track: Löparbana
539           water_park: Vattenpark
540         natural: 
541           bay: Bukt
542           beach: Strand
543           cape: Udde
544           cave_entrance: Grottmynning
545           channel: Kanal
546           cliff: Klippa
547           coastline: Kustlinje
548           crater: Krater
549           feature: Funktioner
550           fell: Fjäll
551           fjord: Fjord
552           geyser: Gejser
553           glacier: Glaciär
554           heath: Ljunghed
555           hill: Kulle
556           island: Ö
557           marsh: Träsk
558           moor: Hed
559           mud: Lera
560           peak: Topp
561           reef: Rev
562           ridge: Bergskam
563           river: Flod
564           rock: Klippa
565           scree: Taluskon
566           scrub: Buskskog
567           shoal: Sandbank
568           spring: Källa
569           strait: Sund
570           tree: Träd
571           valley: Dal
572           volcano: Vulkan
573           water: Vatten
574           wetland: Våtmark
575           wetlands: Våtmark
576           wood: Skog
577         place: 
578           airport: Flygplats
579           city: Stad
580           country: Land
581           county: Län
582           farm: Bondgård
583           hamlet: By
584           house: Hus
585           houses: Hus
586           island: Ö
587           islet: Holme
588           locality: Läge
589           moor: Hed
590           municipality: Kommun
591           postcode: Postnummer
592           region: Region
593           sea: Hav
594           subdivision: Underavdelning
595           suburb: Förort
596           town: Ort
597           unincorporated_area: Kommunfritt område
598           village: Mindre ort
599         railway: 
600           abandoned: Övergiven järnväg
601           construction: Järnväg under anläggande
602           disused: Nedlagd järnväg
603           disused_station: Nedlagd järnvägsstation
604           funicular: Bergbana
605           historic_station: Historisk Järnvägsstation
606           junction: Järnvägsknutpunkt
607           light_rail: Spårvagn
608           monorail: Enspårsbana
609           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
610           platform: Tågperrong
611           preserved: Bevarad järnväg
612           spur: Sidospår
613           station: Tågstation
614           subway: Tunnelbanestation
615           subway_entrance: Tunnelbaneingång
616           switch: Järnvägsväxel
617           tram: Spårväg
618           tram_stop: Spårvagnshållplats
619           yard: Bangård
620         shop: 
621           bakery: Bageri
622           bicycle: Cykelaffär
623           books: Bokhandel
624           butcher: Slaktare
625           car_dealer: Bilförsäljare
626           car_parts: Bildelar
627           car_repair: Bilverkstad
628           computer: Datorbutik
629           convenience: Närköp
630           dry_cleaning: Kemtvätt
631           florist: Blommor
632           food: Mataffär
633           funeral_directors: Begravningsbyrå
634           furniture: Möbler
635           gallery: Galleri
636           gift: Presentaffär
637           hairdresser: Frisör
638           insurance: Försäkring
639           jewelry: Guldsmed
640           kiosk: Kiosk
641           mall: Köpcentrum
642           optician: Optiker
643           pet: Djuraffär
644           photo: Fotoaffär
645           salon: Salong
646           shoes: Skoaffär
647           supermarket: Snabbköp
648           toys: Leksaksaffär
649           travel_agency: Resebyrå
650         tourism: 
651           alpine_hut: Fjällbod
652           artwork: Konstverk
653           attraction: Attraktion
654           bed_and_breakfast: Bad and breakfast
655           cabin: Stuga
656           camp_site: Campingplats
657           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
658           chalet: Stuga
659           guest_house: Gäststuga
660           hostel: Vandrarhem
661           hotel: Hotell
662           information: Turistinformation
663           lean_to: Skjul
664           motel: Motell
665           museum: Museum
666           picnic_site: Picknickplats
667           theme_park: Nöjespark
668           valley: Dal
669           viewpoint: Utsiktspunkt
670           zoo: Djurpark
671         waterway: 
672           boatyard: Båtvarv
673           canal: Kanal
674           dam: Damm
675           lock: Sluss
676           lock_gate: Slussport
677           mineral_spring: Mineralvattenskälla
678           waterfall: Vattenfall
679           weir: Överfallsvärn
680   javascripts: 
681     map: 
682       base: 
683         cycle_map: Cykelkarta
684         noname: NoName
685     site: 
686       edit_disabled_tooltip: Zooma in för att redigera kartan
687       edit_tooltip: Redigera kartan
688       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
689       history_disabled_tooltip: Zooma in för att kunna se karteringshistorik för detta område
690       history_tooltip: Visa ändringar för detta område
691       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karteringshistorik.
692   layouts: 
693     donate: Donera till OpenStreetMap via {{link}} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
694     donate_link_text: donera
695     edit: Redigera
696     export: Exportera
697     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
698     gps_traces: GPS-spår
699     gps_traces_tooltip: Visa, ladda upp och ändra GPS-spår.
700     history: Historik
701     home: hem
702     home_tooltip: Gå till hempositionen
703     inbox: inkorg ({{count}})
704     inbox_tooltip: 
705       one: Du har ett oläst meddelande
706       other: Du har {{count}} olästa meddelanden
707       zero: Du har inga olästa meddelanden.
708     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
709     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
710     intro_3: OpenStreetMap får serverplats av {{ucl}} och {{bytemark}}.
711     license: 
712       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
713     log_in: logga in
714     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
715     logo: 
716       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
717     logout: logga ut
718     logout_tooltip: Logga ut
719     make_a_donation: 
720       text: Donera
721       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
722     news_blog: Nyhetsblogg
723     news_blog_tooltip: Blogg om OpenStreetMap, fri geografiska data osv.
724     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
725     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
726     shop: Butik
727     shop_tooltip: Affär med Openstreetmap loggan på alla grejer
728     sign_up: registrera
729     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
730     tag_line: Den fria wiki-världskartan
731     user_diaries: Användardagböcker
732     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
733     view: Visa
734     view_tooltip: Visa kartorna
735     welcome_user: Välkommen {{user_link}}
736     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
737   license_page: 
738     foreign: 
739       english_link: det engelska originalet
740     native: 
741       title: Om denna sida
742   message: 
743     delete: 
744       deleted: Meddelande raderat
745     inbox: 
746       date: Datum
747       from: Från
748       my_inbox: Min inbox
749       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon {{people_mapping_nearby_link}}?
750       outbox: utbox
751       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
752       subject: Ärende
753       title: Inbox
754       you_have: Du har {{new_count}} nya meddelanden och {{old_count}} gamla meddelanden
755     mark: 
756       as_read: Meddelandet markerat som läst
757       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
758     message_summary: 
759       delete_button: Radera
760       read_button: Markera som läst
761       reply_button: Svar
762       unread_button: Markera som oläst
763     new: 
764       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
765       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta en stund innan du försöker igen.
766       message_sent: Meddelande skickat
767       send_button: Skicka
768       send_message_to: Skicka nytt meddelande till {{name}}
769       subject: Ärende
770       title: Skicka meddelande
771     no_such_user: 
772       body: Det finns ingen användare eller meddelande med that namnet eller id't
773       heading: Ingen sådan användare eller meddelande
774       title: Ingen sådan användare eller meddelande
775     outbox: 
776       date: Datum
777       inbox: inbox
778       my_inbox: Min {{inbox_link}}
779       outbox: utbox
780       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
781       subject: Ärende
782       title: Utbox
783       to: Till
784       you_have_sent_messages: Du har {{count}} skickade meddelanden
785     read: 
786       back_to_inbox: Åter till inbox
787       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
788       date: Datum
789       from: Från
790       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
791       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
792       reply_button: Svara
793       subject: Ärende
794       title: Läs meddelande
795       to: Till
796       unread_button: Markera som oläst
797     sent_message_summary: 
798       delete_button: Radera
799   notifier: 
800     diary_comment_notification: 
801       hi: Hej {{to_user}},
802       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} kommenterade din dagboksanteckning"
803     email_confirm: 
804       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
805     email_confirm_html: 
806       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
807       greeting: Hej,
808       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för {{server_url}} till {{new_address}}.
809     email_confirm_plain: 
810       greeting: Hej,
811     friend_notification: 
812       had_added_you: "{{user}} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
813     gpx_notification: 
814       and_no_tags: och inga taggar.
815       failure: 
816         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
817       greeting: Hej,
818       success: 
819         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
820       with_description: med beskrivningen
821       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
822     lost_password_html: 
823       greeting: Hej,
824     lost_password_plain: 
825       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
826       greeting: Hej,
827       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
828       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
829     message_notification: 
830       footer1: Du kan också läsa meddelandet på {{readurl}}
831       footer2: och du kan svara på {{replyurl}}
832       hi: Hej {{to_user}},
833     signup_confirm_html: 
834       get_reading: Kom igång och läs lite om Openstreetmap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a> eller <a href="http://www.opengeodata.org/">opengeodata blogen</a> som också har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelska podcasts</a>!
835       greeting: Hej där!
836       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
837     signup_confirm_plain: 
838       greeting: Hej där!
839       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
840       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
841       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
842   oauth: 
843     oauthorize: 
844       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
845       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
846       allow_to: "Tillåt applikation att:"
847       allow_write_api: ändra på kartan.
848       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
849       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
850       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
851   oauth_clients: 
852     edit: 
853       submit: Redigera
854     form: 
855       allow_write_api: ändra kartan.
856       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
857       name: Namn
858     index: 
859       issued_at: Utfärdad
860       revoke: Återkalla!
861     new: 
862       submit: Registrera
863     show: 
864       allow_write_api: ändra kartan.
865       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
866   site: 
867     edit: 
868       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
869       user_page_link: användarsida
870     index: 
871       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
872       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
873       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
874       license: 
875         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
876         project_name: OpenStreetMap-projektet
877       permalink: Permanent länk
878       shortlink: Kortlänk
879     key: 
880       map_key: Kartnyckel
881       table: 
882         entry: 
883           admin: Administrativ gräns
884           allotments: Koloniträdgårdar
885           apron: 
886             - Flygplatsterminal
887             - terminal
888           bridge: Svarta kantar = bro
889           cable: 
890             - stollift
891             - stollift
892           cemetery: Begravningsplats
893           common: 
894             - Allmänning
895             - äng
896           construction: Vägar som byggs
897           cycleway: Cykelväg
898           farm: Bondgård
899           footway: Gångväg
900           forest: skog
901           golf: Golfbana
902           heathland: Hed
903           industrial: Industriellt område
904           lake: 
905             - Sjö
906             - vattenmagasin
907           military: Militärområde
908           motorway: Motorväg
909           park: Park
910           primary: Riksväg
911           rail: Järnväg
912           reserve: Naturreservat
913           resident: Bostadsområde
914           runway: 
915             - Landningsbana
916             - taxibana
917           school: 
918             - Skola
919             - universitet
920           secondary: Länsväg
921           station: Järnvägsstation
922           subway: T-bana
923           summit: 
924             - Topp
925             - topp
926           tourist: Turistattraktion
927           tram: 
928             - spårvagn
929             - spårvagn
930           trunk: Motortrafikled
931           tunnel: Streckade kanter = tunnel
932           unsurfaced: Oasfalterad väg
933           wood: Vårdad skog
934     search: 
935       search: Sök
936       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
937       submit_text: Gå
938       where_am_i: Var är jag
939     sidebar: 
940       close: Stäng
941       search_results: Sökresultat
942   trace: 
943     create: 
944       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
945       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
946     delete: 
947       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
948     edit: 
949       description: "Beskrivning:"
950       download: ladda ner
951       edit: redigera
952       filename: "Filnamn:"
953       heading: Redigerar spår {{name}}
954       map: karta
955       owner: "Ägare:"
956       points: "Punkter:"
957       save_button: Spara ändringar
958       start_coord: "Startkoordinat:"
959       tags: "Taggar:"
960       tags_help: kommaseparerad
961       title: Redigerar spår {{name}}
962       uploaded_at: "Uppladdad:"
963       visibility: "Synlighet:"
964       visibility_help: vad betyder detta?
965     list: 
966       public_traces: Publika GPS-spår
967       public_traces_from: Publika GPS-spår från {{user}}
968       tagged_with: " taggad med {{tags}}"
969       your_traces: Dina GPS-spår
970     make_public: 
971       made_public: Spår offentliggjort
972     no_such_user: 
973       body: Det fanns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
974       heading: Användaren {{user}} finns inte
975       title: Ingen sådan användare
976     offline: 
977       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
978     offline_warning: 
979       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
980     trace: 
981       ago: "{{time_in_words_ago}} sedan"
982       by: av
983       count_points: "{{count}} punkter"
984       edit: Redigera
985       edit_map: Redigera karta
986       identifiable: IDENTIFIERBAR
987       in: i
988       map: karta
989       more: mer
990       pending: BEHANDLAS
991       private: PRIVAT
992       public: PUBLIK
993       trace_details: Visa spårdetaljer
994       trackable: SPÅRBAR
995       view_map: Visa karta
996     trace_form: 
997       description: Beskrivning
998       help: Hjälp
999       tags: Taggar
1000       tags_help: kommaseparerad
1001       upload_button: Uppladdning
1002       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
1003       visibility: Synlighet
1004       visibility_help: vad betyder detta?
1005     trace_header: 
1006       see_all_traces: Se alla GPS-spår
1007       see_your_traces: Visa alla dina spår
1008       traces_waiting: Du har {{count}} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
1009       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1010       your_traces: Se bara dina spår
1011     trace_optionals: 
1012       tags: Taggar
1013     trace_paging_nav: 
1014       next: Nästa &raquo;
1015       previous: "&laquo; Föregående"
1016       showing_page: Visar sida {{page}}
1017     view: 
1018       delete_track: Radera detta spår
1019       description: "Beskrivning:"
1020       download: ladda ner
1021       edit: redigera
1022       edit_track: Redigera detta spår
1023       filename: "Filnamn:"
1024       heading: Visar spår {{name}}
1025       map: karta
1026       none: Ingen
1027       owner: "Ägare:"
1028       pending: VÄNTANDE
1029       points: "Punkter:"
1030       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1031       tags: "Taggar:"
1032       title: Visar spår {{name}}
1033       trace_not_found: Spår hittades inte!
1034       uploaded: "Uppladdad den:"
1035       visibility: "Synlighet:"
1036     visibility: 
1037       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
1038       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1039       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1040       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1041   user: 
1042     account: 
1043       current email address: "Nuvarande E-postadress:"
1044       delete image: Ta bort nuvarande bild
1045       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
1046       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
1047       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
1048       home location: "Hemposition:"
1049       image: "Bild:"
1050       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
1051       keep image: Behåll nuvarande bild
1052       latitude: "Breddgrad (latitud):"
1053       longitude: "Längdgrad (longitud):"
1054       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
1055       my settings: Mina inställningar
1056       new email address: "Ny e-postadress:"
1057       new image: Lägg till en bild
1058       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
1059       preferred languages: "Föredraget språk:"
1060       profile description: "Profilbeskrivning:"
1061       public editing: 
1062         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
1063         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
1064         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
1065         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1066         enabled link text: vad är detta?
1067         heading: "Publik redigering:"
1068       public editing note: 
1069         heading: Offentlig redigering
1070         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
1071       replace image: Ersätt nuvarande bild
1072       return to profile: Återvänd till profil
1073       save changes button: Spara ändringar
1074       title: Redigera konto
1075       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
1076     confirm: 
1077       button: Bekräfta
1078       heading: Bekräfta ett användarkonto.
1079       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
1080       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
1081     confirm_email: 
1082       button: Bekräfta
1083       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
1084       heading: Bekräfta byte av e-postadress
1085       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
1086       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
1087     filter: 
1088       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
1089     go_public: 
1090       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
1091     list: 
1092       summary_no_ip: "{{name}} skapad {{date}}"
1093     login: 
1094       account not active: Ditt konto är inte aktivterat.<br />Vänligen klicka på länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto, eller <a href="{{reconfirm}}">begär ett nytt bekräftelsebrev</a>.
1095       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
1096       create_account: skapa ett konto
1097       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
1098       heading: Inloggning
1099       login_button: Logga in
1100       lost password link: Glömt ditt lösenord?
1101       password: "Lösenord:"
1102       please login: Logga in eller {{create_user_link}}
1103       remember: "Kom ihåg mig:"
1104       title: Logga in
1105     logout: 
1106       heading: Logga ut från OpenStreetMap
1107       logout_button: Logga ut
1108       title: Logga ut
1109     lost_password: 
1110       email address: "E-postadress:"
1111       heading: Glömt lösenord?
1112       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
1113       new password button: Återställ lösenord
1114       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
1115       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
1116       title: Förlorat lösenord
1117     make_friend: 
1118       already_a_friend: Du är redan vän med {{name}}.
1119       failed: Misslyckades med att lägga till {{name}} som vän.
1120       success: "{{name}} är nu din vän."
1121     new: 
1122       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
1123       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1124       contact_webmaster: Kontakta <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastern</a> för att få ett konto skapat - vi kommer att behandla ansökan så snabbt som möjligt.
1125       continue: Fortsätt
1126       display name: "Namn som visas:"
1127       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra detta senare i inställningarna.
1128       email address: "E-postadress:"
1129       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
1130       flash create success message: Användaren skapades framgångsrikt. Kontrollera din e-post för en bekräftelse, och du kommer att kunna börja kartlägga på nolltid :-) <br /><br /> Om du använder ett antispam-system som skickar iväg bekräftelsen, var då vänlig och vitlista webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några bekräftelseförfrågningar.
1131       heading: Skapa ett användarkonto
1132       license_agreement: När du bekräftar ditt konto måste du samtycka till <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">bidragsgivarvillkoren</a> .
1133       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto åt dig automatiskt.
1134       not displayed publicly: Visas inte offentligt (se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikins sekretesspolicy inklusive avsnittet om e-postadresser">sekretesspolicyn</a>)
1135       password: "Lösenord:"
1136       title: Skapa konto
1137     no_such_user: 
1138       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
1139       heading: Användaren {{user}} finns inte
1140       title: Ingen sådan användare
1141     popup: 
1142       friend: Vän
1143       nearby mapper: Användare i närheten
1144       your location: Din position
1145     remove_friend: 
1146       not_a_friend: "{{name}} är inte en av dina vänner."
1147       success: "{{name}} togs bort från dina vänner."
1148     reset_password: 
1149       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1150       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
1151       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
1152       heading: Återställ lösenord för {{user}}
1153       password: "Lösenord:"
1154       reset: Återställ lösenord
1155       title: Återställ lösenord
1156     set_home: 
1157       flash success: Hemposition sparad
1158     suspended: 
1159       heading: Kontot avstängt
1160       title: Kontot avstängt
1161       webmaster: Webbmaster
1162     terms: 
1163       agree: Jag godkänner
1164       legale_names: 
1165         france: Frankrike
1166         italy: Italien
1167         rest_of_world: Resten av världen
1168     view: 
1169       activate_user: aktivera denna användare
1170       add as friend: lägg till som vän
1171       ago: ({{time_in_words_ago}} sedan)
1172       block_history: visa tilldelade blockeringar
1173       blocks by me: blockeringar av mig
1174       blocks on me: mina blockeringar
1175       confirm: Bekräfta
1176       confirm_user: bekräfta denna användare
1177       create_block: blockera denna användare
1178       created from: "Skapad från:"
1179       deactivate_user: deaktivera denna användare
1180       delete_user: radera denna användare
1181       description: Beskrivning
1182       diary: dagbok
1183       edits: redigeringar
1184       email address: "E-post:"
1185       hide_user: dölj denna användare
1186       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din {{settings_link}}-sida.
1187       km away: "{{count}}km bort"
1188       m away: "{{count}}m bort"
1189       mapper since: "Karterar sedan:"
1190       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
1191       my diary: min dagbok
1192       my edits: mina redigeringar
1193       my settings: Mina inställningar
1194       my traces: mina GPS-spår
1195       nearby users: Andra användare nära dig
1196       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1197       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1198       no nearby users: Det är inga andra användare som uppgett att de mappar i ditt område ännu.
1199       oauth settings: oauth inställningar
1200       remove as friend: ta bort vän
1201       role: 
1202         administrator: Den här användaren är en administratör
1203         grant: 
1204           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1205           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1206         moderator: Den här användaren är en moderator
1207         revoke: 
1208           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1209           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1210       send message: Skicka meddelande
1211       settings_link_text: inställningar
1212       status: "Status:"
1213       traces: spår
1214       unhide_user: sluta dölja användaren
1215       user location: Användarposition
1216       your friends: Dina vänner
1217   user_block: 
1218     create: 
1219       flash: Skapat en blockering av användare {{name}}.
1220       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1221     partial: 
1222       confirm: Är du säker?
1223       creator_name: Skapare
1224       display_name: Blockerad användare
1225       edit: Ändra
1226       reason: Orsak till blockering
1227       revoke: Återkalla!
1228       revoker_name: Återkallad av
1229       show: Visa
1230       status: Status
1231     period: 
1232       one: 1 timma
1233       other: "{{count}} timmar"
1234     revoke: 
1235       revoke: Återkalla!
1236     show: 
1237       back: Se alla blockeringar
1238       confirm: Är du säker?
1239       edit: Ändra
1240       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1241       reason: "Anledning för blockering:"
1242       revoke: Återkalla!
1243       show: Visa
1244       status: Status
1245       time_future: Upphör om {{time}}
1246   user_role: 
1247     filter: 
1248       already_has_role: Användaren har rollen {{role}}.
1249       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen {{role}}.
1250       not_a_role: Strängen `{{role}}' är inte en korrekt roll.
1251       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1252     grant: 
1253       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `{{role}}' till användaren `{{name}}'?
1254       confirm: Bekräfta
1255       fail: Kunde inte ge rollen "{{role}}" till användare "{{name}}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1256       heading: Bekräfta rolltilldelning
1257       title: Bekräfta rolltilldelning
1258     revoke: 
1259       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}"?
1260       confirm: Bekräfta
1261       fail: Kunde inte avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1262       heading: Bekräfta återkallning av roll
1263       title: Bekräfta återkallning av roll