Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/2238'
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjakupi
5 # Author: Euriditi
6 # Author: Fanjiayi
7 # Author: GretaDoci
8 # Author: Kosovastar
9 # Author: Liridon
10 # Author: Macofe
11 # Author: Mdupont
12 # Author: MicroBoy
13 # Author: Mikullovci11
14 # Author: Nemo bis
15 # Author: Ruila
16 # Author: Sidorela.uku
17 # Author: Techlik
18 # Author: Vinie007
19 # Author: 아라
20 ---
21 sq:
22   time:
23     formats:
24       friendly: '%e %B %Y te %H:%M'
25   activerecord:
26     models:
27       acl: Qasja në listën e kontrollit
28       changeset: Vargu i ndryshimeve
29       changeset_tag: Etiketa e vargut të ndryshimeve
30       country: Vendi
31       diary_comment: Koment ditari
32       diary_entry: Shënim ditari
33       friend: Mik
34       language: Gjuha
35       message: Mesazh
36       node: Nyjë
37       node_tag: Etiketë nyje
38       notifier: Lajmëruesi
39       old_node: Nyjë e vjetër
40       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
41       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
42       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
43       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
44       old_way: Rrugë e vjetër
45       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
46       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
47       relation: Lidhje
48       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
49       relation_tag: Etiketë lidhjeje
50       session: Seancë
51       trace: Gjurmë
52       tracepoint: Pika e gjurmës
53       tracetag: Etiketa e gjurmës
54       user: Përdoruesi
55       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
56       user_token: Shenja e përdoruesit
57       way: Rruga
58       way_node: Nyjë rruge
59       way_tag: Etiketë rruge
60     attributes:
61       diary_comment:
62         body: Trupi i mesazhit
63       diary_entry:
64         user: Përdoruesi
65         title: Titulli
66         latitude: Gjerësia gjeografike
67         longitude: Gjatësia gjeografike
68         language: Gjuha
69       friend:
70         user: Përdoruesi
71         friend: Mik
72       trace:
73         user: Përdoruesi
74         visible: I dukshëm
75         name: Emri
76         size: Madhësia
77         latitude: Gjerësia gjeografike
78         longitude: Gjatësia gjeografike
79         public: Publik
80         description: Përshkrimi
81       message:
82         sender: Dërguesi
83         title: Titulli
84         body: Trupi i mesazhit
85         recipient: Marrësi
86       user:
87         email: Emaili
88         active: Aktiv
89         display_name: Emër i dukshëm
90         description: Përshkrimi
91         languages: Gjuhët
92         pass_crypt: Fjalëkalimi
93   printable_name:
94     with_version: '%{id}, v%{version}'
95   editor:
96     default: E parazgjedhur (aktualisht %{name})
97     potlatch:
98       name: Potlatch 1
99       description: Potlatch 1 (redaktorin e shfletuesit)
100     id:
101       name: iD
102       description: iD (në redaktorin e shfletuesit)
103     potlatch2:
104       name: Potlatch 2
105       description: Potlatch 2 (në redaktorin e shfletuesit)
106     remote:
107       name: Kontrollë nga larg
108       description: Kontrollë nga larg (JOSM apo Merkaartor)
109   browse:
110     created: Krijuar
111     closed: Mbyllur
112     created_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
113     closed_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
114     created_by_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
115     deleted_by_html: Fshirë <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
116     edited_by_html: Redaktuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
117     closed_by_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
118     version: Versioni
119     in_changeset: Grupi i ndryshimeve
120     anonymous: Anonim
121     no_comment: (nuk ka koment)
122     part_of: Pjesë e
123     download_xml: Shkarko në XML
124     view_history: Shiko historikun
125     view_details: Shiko detajet
126     location: Vendndodhja
127     changeset:
128       title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
129       belongs_to: Autor
130       node: Nyjet (%{count})
131       node_paginated: Nyjet (%{x}-%{y} nga %{count})
132       way: Mënyrat (%{count})
133       way_paginated: Mënyrat (%{x}-%{y} nga %{count})
134       relation: Marrëdhëniet (%{count})
135       relation_paginated: Marrëdhëniet (%{x}-%{y} nga %{count})
136       comment: Komentet (%{count})
137       hidden_commented_by: Koment i fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
138         më parë</abbr>
139       commented_by: Koment nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
140       changesetxml: Grupi i ndryshimeve në XML
141       osmchangexml: osmNdrsyhimi XML
142       feed:
143         title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
144         title_comment: Grupi i ndryshimeve %{id} - %{comment}
145       join_discussion: Identifikohuni për t'iu bashkuar diskutimit
146       discussion: Diskutim
147     node:
148       title: 'Nyja: %{name}'
149       history_title: 'Historiati i nyjës: %{name}'
150     way:
151       title: 'Drejtimi: %{name}'
152       history_title: 'Historiati i rrugës: %{name}'
153       nodes: Nyjet
154       also_part_of:
155         one: pjesë e rrugës %{related_ways}
156         other: pjesë e rrugëve %{related_ways}
157     relation:
158       title: 'Lidhja: %{name}'
159       history_title: 'Historiati i lidhjes: %{name}'
160       members: Anëtarët
161     relation_member:
162       entry: '%{type} %{name}'
163       entry_role: '%{type} %{name} është si %{role}'
164       type:
165         node: Nyje
166         way: Rruga
167         relation: Lidhja
168     containing_relation:
169       entry: Lidhja %{relation_name}
170       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
171     not_found:
172       sorry: 'Na vjen keq, %{type} #%{id} nuk mund të gjendet.'
173       type:
174         node: nyjë
175         way: rrugë
176         relation: lidhje
177         changeset: grupi i ndryshimeve
178         note: shënim
179     timeout:
180       sorry: Na vjen keq, të dhënat për %{type} me id %{id}, morën shumë kohë për
181         tu tërhequr.
182       type:
183         node: nyjë
184         way: rrugë
185         relation: lidhje
186         changeset: grupi i ndryshimeve
187         note: shënim
188     redacted:
189       redaction: Redaktimi %{id}
190       message_html: Versioni %{version} i %{type} nuk mund të shfaqet pasiqë është
191         redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
192       type:
193         node: nyjë
194         way: rrugë
195         relation: lidhje
196     start_rjs:
197       feature_warning: Duke ngarkuar %{num_features} karakteristika, të cilat mund
198         ta bëjnë shfletuesin tuaj të ngadalshëm ose të pavëmendshëm. Jeni të sigurt
199         që dëshironi ti shfaqni këto të dhëna?
200       load_data: Ngarko të dhënat
201       loading: Duke ngarkuar...
202     tag_details:
203       tags: Etiketat
204       wiki_link:
205         key: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}
206         tag: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}=%{value}
207       wikidata_link: Artikulli %{page} në Wikidata
208       wikipedia_link: Artikulli %{page} nē Wikipedia
209       telephone_link: Thirr %{phone_number}
210     note:
211       title: 'Shënim: %{id}'
212       new_note: Shënim i ri
213       description: Përshkrimi
214       open_title: 'Shënim i pazgjidhur #%{note_name}'
215       closed_title: 'Shënim i zgjidhur #%{note_name}'
216       hidden_title: 'Shënim i fshehur #%{note_name}'
217       open_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
218       open_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
219         më parë</abbr>
220       commented_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më
221         parë</abbr>
222       commented_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
223         më parë</abbr>
224       closed_by: Zgjidhur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
225       closed_by_anonymous: Zgjidhur nga person anonim <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
226         më parë</abbr>
227       reopened_by: Riaktivizuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
228         më parë</abbr>
229       reopened_by_anonymous: Riaktivizuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
230         më parë</abbr>
231       hidden_by: Fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
232     query:
233       title: Tiparet e pyetsorit
234       introduction: Kliko në hartë për të gjetur tipare në afërsi.
235       nearby: Tiparet në afërsi
236       enclosing: Tipare të bashkangjitura
237   changesets:
238     changeset_paging_nav:
239       showing_page: Faqe %{page}
240       next: Vazhdo »
241       previous: « Mëparshëm
242     changeset:
243       anonymous: Anonim
244       no_edits: (nuk ka redaktime)
245       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
246     changesets:
247       id: ID
248       saved_at: Të ruajtura në
249       user: Përdoruesi
250       comment: Koment
251       area: Zona
252     index:
253       title: Grupi i ndryshimeve
254       title_user: Ndryshime fjalish nga %{user}
255       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
256       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
257       empty: Nuk u gjet grupi i ndryshimeve.
258       empty_area: Nuk ka grupndryshime në këtë fushë.
259       empty_user: Nuk grupndryshime nga ky përdorues.
260       no_more: Nuk u gjetë më shum grupndryshime.
261       no_more_area: Nuk ka më grupndryshime në këtë fushë.
262       no_more_user: Nuk më grupndryshime nga ky përdorues.
263       load_more: Ngarko më shumë
264     timeout:
265       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua mori shumë kohë
266         për tu shkarkuar.
267   changeset_comments:
268     comment:
269       comment: 'Koment në grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} nga %{author}'
270       commented_at_by_html: Përditësuar %{when} më parë nga %{user}
271     index:
272       title_all: Diskutim mbi vargun e ndryshimit në OpenStreetMap
273       title_particular: 'Diskutimi mbi grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} të OpenStreetMap'
274   diary_entries:
275     new:
276       title: Shënim i ri në ditar
277       publish_button: Publiko
278     index:
279       title: Ditarët e përdoruesve
280       title_friends: Ditarë të miqve
281       title_nearby: Ditarët e përdoruesve këtu pranë
282       user_title: Ditari i %{user}
283       in_language_title: Shënimet në ditar në %{language}
284       new: Shënim i ri në ditar
285       new_title: Shkruani një shënim të ri në ditarin tuaj
286       no_entries: Nuk ka shënime në ditar
287       recent_entries: 'Shënimet më të fundit në ditar:'
288       older_entries: Shënimet e vjetra
289       newer_entries: Shënimet e fundit
290     edit:
291       title: Redakto shënimin në ditar
292       subject: 'Titulli:'
293       body: 'Trupi i mesazhit:'
294       language: 'Gjuha:'
295       location: 'Lokacioni:'
296       latitude: 'Gjerësia gjeografike:'
297       longitude: 'Gjatësia gjeografike:'
298       use_map_link: përdor hartën
299       save_button: Ruaj
300       marker_text: Lokacioni i shënimit në ditar
301     show:
302       title: Ditari i %{user} | %{title}
303       user_title: Ditari i %{user}
304       leave_a_comment: Lëre ndonjë koment
305       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} për të lënë një koment'
306       login: Identifikohu
307       save_button: Ruaj
308     no_such_entry:
309       title: Nuk ka shënim të tillë në ditar
310       heading: 'Nuk ka shënim me id: %{id}'
311       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me këtë id %{id}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin
312         ose ndoshta linku ku ke klikuar është gabim.
313     diary_entry:
314       posted_by: Postuar nga %{link_user} më %{created} në %{language_link}
315       comment_link: Komento në këtë shënim
316       reply_link: Përgjigju në këtë shënim
317       comment_count:
318         zero: Nuk ka komente
319         one: '%{count} koment'
320         other: '%{count} komente'
321       edit_link: Redakto këtë shënim
322       hide_link: Fshih këtë shënim
323       confirm: Konfirmo
324     diary_comment:
325       comment_from: Koment nga %{link_user} më %{comment_created_at}
326       hide_link: Fshih këtë koment
327       confirm: Konfirmo
328     location:
329       location: 'Lokacioni:'
330       view: Shfaq
331       edit: Redakto
332     feed:
333       user:
334         title: OpenStreetMap shënime ditari për %{user}
335         description: Shënimet e fundit në ditarin e OpenStreetMap nga %{user}
336       language:
337         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap në %{language_name}
338         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap në
339           %{language_name}
340       all:
341         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap
342         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap
343     comments:
344       has_commented_on: '%{display_name} ka komentuar në këto të shënime ditari'
345       post: Posto
346       when: Kur
347       comment: Komenti
348       ago: '%{ago} më parë'
349       newer_comments: Komentet më të fundit
350       older_comments: Komentet e vjetra
351   geocoder:
352     search:
353       title:
354         latlon: Rezultatet e brendshme nga <a href="https://openstreetmap.org/"></a>
355         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.ca</a>
356         osm_nominatim: Rezultatet nga <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
357           Nominatim</a>
358         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
359         osm_nominatim_reverse: Rezultatet nga <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
360           Nominatim</a>
361         geonames_reverse: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
362     search_osm_nominatim:
363       prefix_format: '%{name}'
364       prefix:
365         aerialway:
366           cable_car: Teleferiku
367           chair_lift: Teleferik
368           drag_lift: Teleferik
369           gondola: Teleferik gondolë
370           station: Stacion teleferiku
371         aeroway:
372           aerodrome: Aeroport
373           apron: Platformë
374           gate: Portë
375           helipad: Helipad
376           runway: Pistë
377           taxiway: Rrugë taksie
378           terminal: Terminal
379         amenity:
380           animal_shelter: Strehim i kafshëve
381           arts_centre: Qendër arti
382           atm: Bankomat
383           bank: Bankë
384           bar: Bar
385           bbq: Zgarë
386           bench: Stol
387           bicycle_parking: Parkim biçikletash
388           bicycle_rental: Biçikleta me qera
389           biergarten: Birrari
390           boat_rental: Varka me qera
391           brothel: Shtëpi publike
392           bureau_de_change: Këmbim valute
393           bus_station: Stacion autobusi
394           cafe: Kafe
395           car_rental: Makina me qera
396           car_sharing: Përdorim i përbashkët i makinës
397           car_wash: Autolarje
398           casino: Kazino
399           charging_station: Stacion mbushës
400           childcare: Kujdesi për fëmijët
401           cinema: Kinema
402           clinic: Klinikë
403           clock: Orë
404           college: Kolegj
405           community_centre: Qendër komunitare
406           courthouse: Gjykatë
407           crematorium: Krematorium
408           dentist: Dentist
409           doctors: Mjekët
410           drinking_water: Ujë i pijshëm
411           driving_school: Autoshkollë
412           embassy: Ambasadë
413           fast_food: Ushqim i shpejtë
414           ferry_terminal: Terminal i trageteve
415           fire_station: Zjarrëfiksat
416           food_court: Kënd ushqimi
417           fountain: Shatërvan
418           fuel: Stacion karburanti
419           gambling: Kumar
420           grave_yard: Varrezë
421           hospital: Spital
422           hunting_stand: Vend gjuetie
423           ice_cream: Akullore
424           kindergarten: Kopësht fëmijësh
425           library: Bibliotekë
426           marketplace: Treg
427           monastery: Manastir
428           motorcycle_parking: Vendparkim motoçikletash
429           nightclub: Klub nate
430           nursing_home: Çerdhe
431           office: Zyrë
432           parking: Vendparkim
433           parking_entrance: Hyrje parkimi
434           pharmacy: Barnatore
435           place_of_worship: Vend kulti
436           police: Policia
437           post_box: Kuti postare
438           post_office: Zyrë postare
439           preschool: Cikël para-shkollor
440           prison: Burg
441           pub: Pub
442           public_building: Ndërtesë publike
443           recycling: Pikë riciklimi
444           restaurant: Restorant
445           retirement_home: Shtëpi pleqësh
446           sauna: Saunë
447           school: Shkollë
448           shelter: Strehë
449           shop: Dyqan
450           shower: Dush
451           social_centre: Qendrën sociale
452           social_club: Klub shoqëror
453           social_facility: Institucion social
454           studio: Studio
455           swimming_pool: Pishinë
456           taxi: Taksi
457           telephone: Telefon publik
458           theatre: Teatër
459           toilets: Banjë publike
460           townhall: Bashki
461           university: Universitet
462           vending_machine: Automat me monedha
463           veterinary: Kirurgji veterinare
464           village_hall: Bashkësi lokale
465           waste_basket: Kosh plehrash
466           waste_disposal: Deponi mbeturinash
467           youth_centre: Qendër rinore
468         boundary:
469           administrative: Kufi administrativ
470           census: Regjistrim kufitar
471           national_park: Park kombëtar
472           protected_area: Zonë e mbrojtur
473         bridge:
474           aqueduct: Ujësjellës
475           suspension: Urë lëvizëse
476           swing: Urë rrotulluese
477           viaduct: Viadukt
478           "yes": Urë
479         building:
480           "yes": Ndërtesë
481         craft:
482           brewery: Birrari
483           carpenter: Marangoz
484           electrician: Elektricist
485           gardener: Kopshtar
486           painter: Piktor
487           photographer: Fotograf
488           plumber: Hidraulik
489           shoemaker: Këpuctar
490           tailor: Rrobaqepës
491           "yes": Dyqan zeje
492         emergency:
493           ambulance_station: Stacion ambulance
494           defibrillator: Defibrilator
495           landing_site: Vend për ulje emergjente
496           phone: Kabinë telefoni për emergjencë
497         highway:
498           abandoned: Autostradë e braktisur
499           bridleway: Rrugë për kalërim
500           bus_guideway: Shirit i rezervuar për autobusë
501           bus_stop: Stacion autobusi
502           construction: Autostradë në ndërtim
503           cycleway: Rrugë biçikletash
504           elevator: Ashensor
505           emergency_access_point: Pikë qasjeje emeregjente
506           footway: Rrugë këmbësorësh
507           ford: Va
508           living_street: Rrugë për këmbësorë
509           milestone: Piketë
510           motorway: Autostradë
511           motorway_junction: Kryqëzim autostrade
512           motorway_link: Autostradë
513           path: Shteg
514           pedestrian: Rrugë këmbësorësh
515           platform: Platformë
516           primary: Rrugë primare
517           primary_link: Rrugë primare
518           proposed: Rrugë e propozuar
519           raceway: Pistë garash me veturë
520           residential: Rrugë banimi
521           rest_area: Zonë pushimi
522           road: Rrugë
523           secondary: Rrugë dytësore
524           secondary_link: Rrugë dytësore
525           service: Rrugë shërbimi
526           services: Shërbime autostrade
527           speed_camera: Kamerë shpejtësie (radar)
528           steps: Hapat
529           street_lamp: Llambë rruge
530           tertiary: Rrugë terciare
531           tertiary_link: Rrugë terciare
532           track: Gjurmë
533           traffic_signals: Shenja trafiku
534           trail: Shteg
535           trunk: Rrugë magjistrale
536           trunk_link: Rrugë magjistrale
537           unclassified: Rrugë e paklasifikuar
538           "yes": Rrugë
539         historic:
540           archaeological_site: Vend arkeologjik
541           battlefield: Fushëbetejë
542           boundary_stone: Gur kufiri
543           building: Ndërtesë historike
544           bunker: Bunker
545           castle: Kala
546           church: Kishë
547           city_gate: Portë qyteti
548           citywalls: Mure qyteti
549           fort: Fortesë
550           heritage: Vend trashigimie
551           house: Shtëpi
552           icon: Ikonë
553           manor: Pronë e madhe
554           memorial: Memorial
555           mine: Minierë
556           monument: Monument
557           roman_road: Rrugë romake
558           ruins: Rrënoja
559           stone: Gur
560           tomb: Varr
561           tower: Kullë
562           wayside_cross: Kryq përgjatë rrugës
563           wayside_shrine: Kuti reliktesh përgjatë rrugës
564           wreck: Anije e mbytur
565         junction:
566           "yes": Kryqëzim
567         landuse:
568           allotments: Kopsht i vogël
569           basin: Pellg
570           brownfield: Deponi industriale
571           cemetery: Varreza
572           commercial: Zonë tregtare
573           conservation: Mbrojtje natyre
574           construction: Ndërtimtari
575           farm: Fermë
576           farmland: Tokë bujqësore
577           farmyard: Oborr ferme
578           forest: Pyll
579           garages: Garazha
580           grass: Bar
581           greenfield: Fushë jeshile (kullosë)
582           industrial: Zonë industriale
583           landfill: Deponi
584           meadow: Luadh
585           military: Zonë ushtarake
586           mine: Minierë
587           orchard: Pemishte
588           quarry: Gurore
589           railway: Hekurudhë
590           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
591           reservoir: Rezervuar
592           reservoir_watershed: Rezervuar ujëmbledhës
593           residential: Zonë e banuar
594           retail: Me pakicë
595           road: Zonë rruge
596           village_green: Fshat me gjelbrim
597           vineyard: Vreshtë
598           "yes": Përdorim toke
599         leisure:
600           beach_resort: Plazh
601           bird_hide: Kamuflim zogjësh
602           common: Tokë e përbashkët
603           dog_park: Park qenësh
604           fishing: Zonë peshkimi
605           fitness_centre: Qendër fitnesi
606           fitness_station: Saticion palestre
607           garden: Kopsht
608           golf_course: Fushë golfi
609           horse_riding: Kalërim
610           ice_rink: Vend patinazhi
611           marina: Sport porti (limani)
612           miniature_golf: Minigolf
613           nature_reserve: Rezervat natyror
614           park: Park
615           pitch: Terren sportiv
616           playground: Kënd lojërash
617           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
618           resort: Resort
619           sauna: Saunë
620           slipway: Rrëshqitëse
621           sports_centre: Qendër sportive
622           stadium: Stadium
623           swimming_pool: Pishinë
624           track: Pistë vrapimi
625           water_park: Park ujor
626           "yes": Kohë e lirë
627         man_made:
628           bunker_silo: Bunker
629           lighthouse: Fanar
630           pipeline: Tubacion
631           tower: Kullë
632           works: Fabrikë
633           "yes": I/e bërë nga njeriu
634         military:
635           airfield: Aeroport ushtarak
636           barracks: Kazerma
637           bunker: Bunker
638         mountain_pass:
639           "yes": Kalim malor
640         natural:
641           bay: Gji
642           beach: Plazh
643           cape: Kep
644           cave_entrance: Hyrje shpelle
645           cliff: Shkëmb
646           crater: Krater
647           dune: Dunë
648           fell: Kodrinë
649           fjord: Fjord (gji deti)
650           forest: Pyll
651           geyser: Gejzer
652           glacier: Akullnajë
653           grassland: Barishte
654           heath: Rrafshinë
655           hill: Kodër
656           island: Ishull
657           land: Vend
658           marsh: Kënetë
659           moor: Moçal
660           mud: Baltë
661           peak: Majë
662           point: Pikë
663           reef: Gumë
664           ridge: Vargmal
665           rock: Gur
666           saddle: Shalë
667           sand: Rërë
668           scree: Rrëpirë me gurë (të rrëzuar)
669           scrub: Zonë me shkurre
670           spring: Pranverë
671           stone: Gur
672           strait: Rrugicë (ngushticë)
673           tree: Pemë
674           valley: Luginë
675           volcano: Vullkan
676           water: Ujë
677           wetland: Ligatinë
678           wood: Mal
679         office:
680           accountant: Kontabilist
681           administrative: Administratë
682           architect: Arkitekt
683           company: Kompani
684           employment_agency: Agjensi punësimi
685           estate_agent: Agjent i patundshmërive
686           government: Ent qeveritar
687           insurance: Zyrë sigurimi
688           lawyer: Avokat
689           ngo: Zyra e OJQ
690           telecommunication: Zyrë telekomunikacioni
691           travel_agent: Agjensi udhëtimesh
692           "yes": Zyrë
693         place:
694           allotments: Kopsht i vogël
695           city: Qytet
696           country: Vend
697           county: Vend
698           farm: Fermë
699           hamlet: Fshat i vogël
700           house: Shtëpi
701           houses: Shtëpi
702           island: Ishull
703           islet: Ishull
704           isolated_dwelling: Vendbanim i izoluar
705           locality: Lokalitet
706           municipality: Komunë
707           neighbourhood: Lagje
708           postcode: Kodi postar
709           region: Regjion
710           sea: Det
711           state: Shtet
712           subdivision: Nënndarje
713           suburb: Periferi
714           town: Qytezë
715           unincorporated_area: Zone e lirë
716           village: Fshat
717           "yes": Vend
718         railway:
719           abandoned: Hekurudhë e braktisur
720           construction: Hekurudhë në ndërtim e sipër
721           disused: Hekurudhë e braktisur
722           funicular: Linjë teleferiku
723           halt: Stacion hekerudhor
724           junction: Nyje hekurudhore
725           level_crossing: Kryqzim hekurudhor
726           light_rail: Hekurudhë e lehtë
727           miniature: Hekurudhë në miniaturë
728           monorail: Hekurudhë me një shinë
729           narrow_gauge: Ngushticë hekurudhe
730           platform: Platformë hekurudhore
731           preserved: Hekurudhë muze
732           proposed: Hekurudhë e planifikuar
733           spur: Hekurudhë
734           station: Stacion hekurudhor
735           stop: Stacion hekurudhor
736           subway: Metro
737           subway_entrance: Hyrje metroje
738           switch: Pika hekurudhore
739         shop:
740           antiques: Antike
741           bakery: Furrë buke
742           beauty: Sallon bukurie
743           beverages: Dyqan pijesh
744           butcher: Mishtore
745           car: Sallon automobilash
746           car_parts: Autopjesë
747           car_repair: Autoservis
748           carpet: Dyqan qilimash
749           chemist: Drogeri
750           clothes: Dyqani rrobash
751           computer: Dyqan kompjuterësh
752           cosmetics: Dyqan kozmetike
753           department_store: Shtëpi mallrash
754           discount: Dyqan artikujsh me zbritje
755           doityourself: Dyqan 'bëje vet'
756           dry_cleaning: Pastrim kimik
757           electronics: Dyqan elektronike
758           estate_agent: Agjent i patundshmërive
759           fashion: Dyqan i veshjeve të modës
760           fish: Dyqan peshku
761           florist: Luleshitës
762           food: Ushqimore
763           funeral_directors: Ndërmarrje varrimi
764           furniture: Mobilieri
765           gallery: Galeri
766           garden_centre: Qendër kopshti
767           general: Dyqab me fushëveprim të përgjithshëm
768           gift: Dyqan dhuratash
769           greengrocer: Shitës frutash
770           grocery: Dyqan ushqimor
771           hairdresser: Floktar
772           hardware: Hekrari
773           hifi: Hi-Fi
774           jewelry: Dyqan bizhuterie
775           kiosk: Kiosk
776           laundry: Lavanderi
777           mall: Qendër tregtare
778           market: Treg
779           mobile_phone: Dyqan telefonash celular
780           motorcycle: Dyqan motoçikletash
781           music: Dyqan i veglave muzikore
782           optician: Optikë
783           pharmacy: Barnatore
784           photo: Fotograf
785           supermarket: Supermarket
786           tailor: Rrobaqepës
787           toys: Dyqan lodrash
788           "yes": Dyqan
789         tourism:
790           apartment: Apartament
791           artwork: Vepër artistike
792           bed_and_breakfast: Bujtinë me mëngjes
793           cabin: Kabinë
794           camp_site: Vend për kampim
795           gallery: Galeri
796           hostel: Bujtinë
797           hotel: Hotel
798           information: Informacion
799           motel: Motel
800           museum: Muze
801           picnic_site: Vend për piknik
802           zoo: Kopsht zoologjik
803         tunnel:
804           "yes": Tunel
805         waterway:
806           canal: Kanal
807           dam: Digë
808           derelict_canal: Kanal i braktisur
809           ditch: Hendek i thellë
810           drain: Drenazhim
811           mooring: Ankorim
812           river: Lum
813           stream: Rrjedhë
814           wadi: Përrua
815           waterfall: Ujëvarë
816           weir: Pendë
817           "yes": Ujore (rrugë)
818       admin_levels:
819         level2: Kufi vendi
820         level4: Kufi i njësisë federale
821         level5: Kufi regjional
822     description:
823       title:
824         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
825       types:
826         cities: Qytetet
827         towns: Qyteza
828         places: Vende
829     results:
830       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
831       more_results: Më shumë rezultate
832   issues:
833     index:
834       select_status: Përzgjidh statsin
835       select_type: Selekto llojin
836       select_last_updated_by: Përzgjidh at te rinuar të fundit
837       not_updated: Nuk është ri- freskuar
838       search: Kërko
839       search_guidance: Probleme të kërkimit
840       user_not_found: Përdoruesi nuk ekziston
841       status: Statusi
842       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time} dikur</abbr> nga
843         %{user}
844       link_to_reports: Shiko raportimet
845       reports_count: '{{SHUMËSI|një =1 Raport|%{count} raportet}}'
846       states:
847         ignored: Injoruar
848         open: E hapur
849     update:
850       new_report: Raporti juaj është regjistruar me sukses
851       successful_update: Raporti juaj është ri- freskuar me sukses
852     show:
853       report_created_at: E raportuar së pari tek %{datetime}
854       last_updated_at: Herën e fundit i ri- freskuar%{datetime}nga%{displayname}
855       resolve: Zgjidh
856       ignore: injoro
857       reports_of_this_issue: Raportimet e këtij problemi
858       no_other_issues: Nuk ka qështje tjera kundër këtij përdoruesi
859     resolve:
860       resolved: Qështja e statusit është vendosur tek " E zgjedhur"
861     ignore:
862       ignored: Statusi i lëshimit është vendosur në 'Injoruar'
863     reopen:
864       reopened: Statusi i lëshimit është vendosur në 'të hapur'
865     comments:
866       created_at: Në %{datetime}
867       reassign_param: Problemi i ri-caktimit
868   reports:
869     new:
870       select: Përzgjedh një arsye për raportimin tuaj
871       disclaimer:
872         not_just_mistake: Ju jeni të sigurt që problemi nuk është vetëm një gabim
873       categories:
874         diary_entry:
875           threat_label: Kjo hyrje e ditarit përmban një kërcënim
876         diary_comment:
877           offensive_label: Ky koment i ditarit është i turpshëm / ofendues
878           threat_label: Ky koment i ditarit përmban një kërcënim
879         user:
880           spam_label: Ky profil është/ përmban mashtrim
881           vandal_label: Ky përdorues është vandal
882           other_label: Të tjera
883         note:
884           spam_label: Ky shënim është mashtrim
885           personal_label: Ky shënim përmban të dhëna personale
886           abusive_label: Ky shkrim është abuzues
887     create:
888       provide_details: Ju lutemi paraqitni detajet e kërkuara
889   layouts:
890     project_name:
891       title: OpenStreetMap
892       h1: OpenStreetMap
893     logo:
894       alt_text: Logoja e OpenStreetMap
895     logout: Çidentifikohu
896     log_in: Identifikohu
897     log_in_tooltip: Identifikohu me një llogari ekzistuese
898     sign_up: Krijo llogari
899     start_mapping: Fillo hartografimin
900     sign_up_tooltip: Krijo një llogari për redaktim
901     edit: Redakto
902     history: Historia
903     export: Eksporti
904     data: Të dhënat
905     export_data: Eksporto të dhënat
906     user_diaries: Ditarët e përdoruesit
907     user_diaries_tooltip: Shfaq ditarët e përdoruesit
908     edit_with: Redakto me %{editor}
909     tag_line: Harta e lirë e botës Wiki
910     intro_header: Mirësevjen në OpenStreetMap!
911     intro_text: OpenStreetMap është hartë e botës, e krijuar nga njerëz si ti dhe
912       për përdorim të lirshëm në kuadrin e një licence të hapur.
913     intro_2_create_account: Krijo një llogari përdoruesi
914     partners_partners: partnerët
915     help: Ndihmë
916     about: Rreth
917     copyright: Të drejtat e autorit
918     community: Komuniteti
919     community_blogs: Blogjet e komunitetit
920     foundation: Fondacioni
921     foundation_title: Fondacioni i OpenStreetMap
922     make_a_donation:
923       text: Dhuro
924     learn_more: Mëso më shumë
925     more: Më shumë
926   notifier:
927     diary_comment_notification:
928       hi: Përshëndetje %{to_user},
929     message_notification:
930       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
931       hi: Përshëndetje %{to_user},
932     gpx_notification:
933       greeting: Përshëndetje,
934       failure:
935         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
936     signup_confirm:
937       subject: '[OpenStreetMap] Mirësevjen në OpenStreetMap'
938       greeting: Tungjatjeta!
939     email_confirm:
940       subject: '[OpenStreetMap] Konfirmo adresën e emailit tënd'
941     email_confirm_plain:
942       greeting: Përshëndetje,
943     email_confirm_html:
944       greeting: Përshëndetje,
945       click_the_link: Nëse ky je ti, të lutem kliko në lidhjen e mëposhtme për të
946         konfirmuar ndryshimin.
947     lost_password_plain:
948       greeting: Përshëndetje,
949     lost_password_html:
950       greeting: Përshëndetje,
951     note_comment_notification:
952       greeting: Përshëndetje,
953     changeset_comment_notification:
954       greeting: Përshëndetje,
955       commented:
956         partial_changeset_without_comment: pa koment
957   messages:
958     inbox:
959       title: Kutia mbërritëse
960       my_inbox: Kutia ime mbërritëse
961       messages: Ti ke %{new_messages} dhe %{old_messages}
962       from: Prej
963       subject: Titulli
964       date: Data
965       no_messages_yet: Ti nuk ke mesazhe ende. Pse nuk kontakton ndonjërin nga %{people_mapping_nearby_link}?
966       people_mapping_nearby: hartografët aty pranë
967     message_summary:
968       unread_button: Shëno si të palexuar
969       read_button: Shëno si të lexuar
970       reply_button: Përgjigje
971       destroy_button: Fshi
972     new:
973       title: Dërgo mesazh
974       send_message_to: Dërgo një mesazh të ri për %{name}
975       subject: Titulli
976       body: Trupi i mesazhit
977       send_button: Dërgo
978       back_to_inbox: Mbrapa te kutia mbërritëse
979     create:
980       message_sent: Mesazhi u dërgua
981       limit_exceeded: Ke dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Të lutem prit pakëz
982         para se të dërgosh ndonjë tjetër.
983     no_such_message:
984       title: Nu ka mesazh të tillë
985       heading: Nuk ka mesazh të tillë
986       body: Na vjen keq, nuk ka mesazh me këtë id.
987     outbox:
988       title: Dalje
989       my_inbox: '%{inbox_link}'
990       inbox: kuti mbërritëse
991       outbox: dalje
992       to: Për
993       subject: Titulli
994       date: Data
995     show:
996       from: Prej
997       subject: Titulli
998       date: Data
999       reply_button: Përgjigje
1000       unread_button: Shëno si të palexuar
1001       back: Prapa
1002       to: Për
1003       wrong_user: 'TI je identifikuar si: "%{user}'', por mesazhi që ke kërkuar për
1004         të lexuar nuk ishte dërguar nga ose për atë përdorues. Të lutem identifikohu
1005         si përdorues i saktë për të lexuar atë.'
1006     sent_message_summary:
1007       destroy_button: Fshi
1008     mark:
1009       as_read: Mesazhi është shënuar si të lexuar
1010       as_unread: Mesazhi është shënuar si i palexuar
1011   site:
1012     about:
1013       next: Tjetra
1014       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>kontribuesit
1015     copyright:
1016       foreign:
1017         title: Rreth këtij përkthimi
1018         text: Në rast të një konflikti ndërmjet kësaj faqeje të përkthyer dhe %{english_original_link},
1019           faqja në anglisht do të ketë përparësi
1020         english_link: origjinalit në anglisht
1021       native:
1022         title: Rreth kësaj faqeje
1023         text: Je duke parë versionin në anglisht të faqes së të drejtave autoriale.
1024           Mund të shkosh mbrapa tek %{native_link} i kësaj faqeje ose mund të ndalesh
1025           së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
1026         native_link: Versioni në THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
1027         mapping_link: fillo hatrografimin
1028       legal_babble:
1029         title_html: Të drejtat autoriale dhe licensa
1030         intro_1_html: |-
1031           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> përmban <i>të dhëna të hapura</i>, të licencuara nën <a
1032           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1033           Commons Open Database License</a> (ODbL) by the  <a
1034           href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1035         intro_2_html: "Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni
1036           dhe të dhënat tona, \nduke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe kontribuuesve
1037           të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\nmund
1038           të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n
1039           \ code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
1040         intro_3_html: |-
1041           Hartografimi i pjesëve tona, dhe dokumantacioni ynë, janë të licencuara nën licensë të <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1042           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>(CC BY-SA).
1043         credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
1044         credit_1_html: Ne kërkojmë që ju të përdorni kreditet e &ldquo;&copy; OpenStreetMap
1045           contributors&rdquo;.
1046         credit_2_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to
1047           <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n
1048           \ dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
1049           Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n
1050           \ letër e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org
1051           (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë)
1052           dhe tek \n  www.creativecommons.org."
1053         more_title_html: Zbulo më shumë
1054         more_1_html: |2-
1055             Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a
1056             href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal
1057             FAQ</a>.
1058         more_2_html: |2-
1059             OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme
1060             të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa
1061             leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.
1062         contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
1063         contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të
1064           vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke
1065           i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n
1066           \ citim mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;,
1067           por kur përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n
1068           \ apo faktor tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti
1069           \n   duke paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
1070         contributors_au_html: '<strong>Australia</strong>: Përmban të dhëna periferike
1071           të bazuara në të dhënat e Zyrës Australiane të Statistikave.'
1072         contributors_ca_html: |-
1073           <strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga
1074           GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
1075           Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
1076           Resources Canada), and StatCan (Geography Division,
1077           Statistics Canada).
1078         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna të sigururar
1079           nga Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.'
1080         contributors_gb_html: |-
1081           <strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance
1082              Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.
1083         contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk
1084           thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron
1085           garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
1086     edit:
1087       user_page_link: '{{GENDER:{{ROOTPAGENAME}}|faqja e përdoruesit|faqja e përdorueses}}'
1088       anon_edits: (%{link})
1089       flash_player_required: Ti duhet të kesh 'Flash Player' për ta përdorur 'Potlatch',
1090         redaktorin e 'OpenStreetMap Flash'. Ti mund ta shkarkosh <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Flash
1091         Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa
1092         mënyra të tjera</a>të për ta redaktuar OpenStreetMap, gjithashtu janë të mundshme.
1093     export:
1094       title: Eksporto
1095       area_to_export: Zona për tu eksportuar
1096       manually_select: Zgjidh me dorë një zonë tjetër
1097       format_to_export: Formati per eksportim
1098       osm_xml_data: Të dhëna XML të OpenStreetMap
1099       map_image: Imzhi i hartës (shfaq shtresën e parazgjedhur)
1100       embeddable_html: HTML i inkorporueshëm
1101       licence: Licensa
1102       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nën <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1103         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1104       too_large:
1105         advice: 'Në qoftë se dështon eksporti i mësipërm, të lutem konsidero përdorimin
1106           e një nga burimet e renditura më poshtë:'
1107         body: Kjo zonë është shumë e madhe për të eksportuar të dhënat XML të OpenStreetMap.
1108           Të lutem zmadho (zoom) ose zgjidh një zonë më të vogël, ose përdor një nga
1109           burimet e listuara më poshtë për të shkarkuar pjesë të mëdha të të dhënave.
1110         planet:
1111           title: Planet OSM
1112           description: Kopje të plota të përditësuara rregullisht të bazës së të dhënave
1113             të OpenStreetMap
1114         overpass:
1115           title: API mbikalues
1116           description: Shkarkoni këtë kuti kufizimi nga një pasqyrim i të dhënave
1117             të OpenStreetMap
1118         geofabrik:
1119           title: Shkarkimet nga Geofabrik
1120           description: Përditësime rregullisht të ekstrakteve të kontinenteve, vendeve,
1121             dhe qyteteve të përzgjedhura
1122         metro:
1123           title: Metro Ekstrakte
1124           description: Ekstrakte të qyteteve më të mëdha botërore dhe zonave përreth
1125             tyre
1126         other:
1127           title: Burime të tjera
1128           description: Burime shtesë të listuara në faqen e OpenStreetMap wiki
1129       options: Opsionet
1130       format: Formati
1131       scale: Shkallë
1132       max: max
1133       image_size: Madhësia e imazhit
1134       zoom: Zmadho
1135       add_marker: Shto një shënues në hartë
1136       latitude: 'Lat:'
1137       longitude: 'Lon:'
1138       output: Dalja
1139       paste_html: Ngjite HTML për ta inkorporuar në uebfaqe
1140       export_button: Eksporto
1141     fixthemap:
1142       how_to_help:
1143         title: Si të ndihmosh
1144         join_the_community:
1145           title: Bashkohu me komunitetin
1146           explanation_html: Nëse keni vënë re një problem me të dhënat e hartës, për
1147             shembull një rrugë mungon apo adresa juaj, mënyra më e mirë për të procesuar
1148             është t'i bashkohesh komunitetit OpeenStreetMap dhe të shtosh apo të riparosh
1149             të dhënat vetë.
1150         add_a_note:
1151           instructions_html: Klikoni <a class='icon note'></a> ose të njëjtën ikonë
1152             në ekranin e hartës. Kjo do të shtojë një shënues në hartë, të cilën ju
1153             mund ta lëvizni duke e tërhequr. Shtoni mesazhin tuaj, pastaj klikoni
1154             save dhe editues të tjerë do ta kontrollojnë.
1155       other_concerns:
1156         title: Shqetësime të tjera
1157     help:
1158       title: Merr ndihmë
1159       introduction: OpenStreetMap ka disa burime për të mësuar në lidhje me projektin,
1160         duke bërë pyetje dhe duke ju përgjigjur dhe duke diskutuar bashkërisht dhe
1161         duke dokumentuar temat e hartës.
1162       welcome:
1163         url: /mirësevjen
1164         title: Mirësevjen në OSM
1165         description: Filloni me këtë udhëzues të thjeshtë që mbulon bazat e OpenStreetMap.
1166       beginners_guide:
1167         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sq:Beginners%27_guide
1168         title: Udhëzues për fillestarë.
1169         description: Një udhëzues për fillestarë që mirëmbahet nga komuniteti.
1170       help:
1171         url: https://help.openstreetmap.org/
1172         title: help.openstreetmap.org
1173         description: Bëni një pyetje ose shikoni përgjigjet në faqen pyetje dhe përgjigje
1174           të OSM-së.
1175       mailing_lists:
1176         title: Listat E Postimeve
1177         description: Bëni një pyetje ose diskutoni çështje interesante në një gamë
1178           të gjerë të listës së postimeve të ditës apo rajonale.
1179       forums:
1180         title: Forumet
1181     sidebar:
1182       search_results: Rezultatet e kërkimit
1183       close: Mbyll
1184     search:
1185       search: Kërko
1186       from: Prej
1187       to: Për
1188       where_am_i: Ku jam unë?
1189     key:
1190       table:
1191         entry:
1192           centre: Qendër sportive
1193           military: Zonë ushtarake
1194           school:
1195           - Shkollë
1196           - Universitet
1197           building: Ndërtesë
1198           station: Stacioni hekurudhor
1199           summit:
1200           - Samit
1201           - majë
1202     richtext_area:
1203       edit: Redakto
1204       preview: Parapamje
1205     welcome:
1206       title: Mirësevjen
1207       whats_on_the_map:
1208         title: Çfarë ka në hartë?
1209       basic_terms:
1210         title: Termat bazë për hartografim
1211         paragraph_1_html: OpenStreetMap ka disa shprehje në zhargonin e vet. Këtu
1212           janë disa fjalë kyçe mund të jenë të dobishme.
1213         editor_html: Një <strong>redaktor</strong> është një program apo faqe të cilën
1214           mund ta përdorni për ta redaktuar hartën.
1215         node_html: Një <strong>nyje</strong> është një pikë në hartë, si një restorant
1216           i vetëm ose një pemë.
1217         way_html: Një <strong>rrugë</strong> është një linjë apo fushë, si një rrugë,
1218           lumë, liqen apo ndërtesë.
1219       rules:
1220         title: Rregullat!
1221       start_mapping: Fillo hartografimin
1222       add_a_note:
1223         title: Nuk ke kohë për të redaktuar? Shto një shënim!
1224   traces:
1225     visibility:
1226       private: Privat (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1227       public: Publik (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1228       trackable: E gjurmueshme (vetëm e bashkëndarë si anonime, të pikave të rendituea
1229         me vula kohore)
1230       identifiable: Të identifikueshme (të treguara në listën e gjurmëve të identifikueshme,
1231         të pikave të renditura me vulë kohore)
1232     new:
1233       upload_trace: Ngarko GPS Percjellesin
1234       upload_gpx: 'Ngarko një skedar GPX:'
1235       description: 'Përshkrimi:'
1236       tags: 'Etiketat:'
1237       tags_help: ndarë me presje
1238       visibility: 'Dukshmëria:'
1239       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1240       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1241       upload_button: Ngarko
1242       help: Ndihmë
1243       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1244     create:
1245       upload_trace: Ngarko gjurmët e GPS
1246       trace_uploaded: Skeda e juaj GPX është ngarkuar dhe është në pritje për futje
1247         në bazën e të dhënave. Kjo zakonisht ndodhë brenda një gjysmë ore dhe pas
1248         përfundimit do të ju dërgohet një email.
1249       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju
1250         lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë,
1251         pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
1252     edit:
1253       title: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1254       heading: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1255       filename: 'Emri i skedës:'
1256       download: shkarko
1257       uploaded_at: 'Ngarkuar:'
1258       points: 'Pikë:'
1259       start_coord: 'Fillo koordinatën:'
1260       map: harta
1261       edit: redakto
1262       owner: 'Pronari:'
1263       description: 'Përshkrimi:'
1264       tags: 'Etiketat:'
1265       tags_help: ndarë me presje
1266       save_button: Ruaj ndryshimet
1267       visibility: 'Dukshmëria:'
1268       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1269       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1270     trace_optionals:
1271       tags: Etiketat
1272     show:
1273       title: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1274       heading: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1275       pending: DUKE PRITUR
1276       filename: 'Emri i skedës:'
1277       download: shkarko
1278       uploaded: 'Ngarkuar:'
1279       points: 'Pikë:'
1280       start_coordinates: 'Fillo koordinatën:'
1281       map: harta
1282       edit: redakto
1283       owner: 'Pronari:'
1284       description: 'Përshkrimi:'
1285       tags: 'Etiketa:'
1286       none: Asnjë
1287       edit_trace: Redakto këtë gjurmë
1288       delete_trace: Fshi këtë gjurmë
1289       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
1290       visibility: 'Dukshmëria:'
1291     trace_paging_nav:
1292       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
1293     trace:
1294       pending: NE PRITJE
1295       count_points: '%{count} pikë'
1296       ago: '%{time_in_words_ago} më parë'
1297       more: më shumë
1298       trace_details: Shfaq detajet e gjurmës
1299       view_map: Shiko hartën
1300       edit: redakto
1301       edit_map: Redakto hartën
1302       public: PUBLIKE
1303       identifiable: E IDENTIFIKUESHME
1304       private: PRIVAT
1305       trackable: E GJURMUESHME
1306       by: nga
1307       in: në
1308       map: harta
1309     index:
1310       public_traces: Gjurmët publike të GPS
1311       public_traces_from: Gjurmët publike të GPS nga %{user}
1312       description: Shfletoni ngarkimet e fundit gjurmëve të GPS
1313       tagged_with: etiketuar me %{tags}
1314       upload_trace: Ngarko një gjurmë
1315       see_all_traces: Shih të gjitha gjurmët
1316     delete:
1317       scheduled_for_deletion: Gjurmë e planifikuar për fshirje
1318     make_public:
1319       made_public: Gjurmë e bërë publike
1320     offline_warning:
1321       message: Sistemi i ngarkimit të skedës GPX aktualisht është jashtë përdonimit
1322     offline:
1323       heading: Ruajtësi GPX jashtë linje
1324       message: Ruajtja e skedës GPC dhe sistemi i ngarkimit aktualisht është jashtë
1325         përdonimit
1326   application:
1327     require_admin:
1328       not_an_admin: Ju duhet të jeni administrator për të kryer atë veprim.
1329   oauth_clients:
1330     new:
1331       submit: Regjistrohu
1332     edit:
1333       submit: Redakto
1334     show:
1335       edit: Redakto detajet
1336       confirm: A je i sigurt?
1337     form:
1338       name: Emri
1339   users:
1340     login:
1341       title: Identifikohu
1342       heading: Identifikohu
1343       email or username: 'Adresa e emailit ose emri i përdoruesit:'
1344       password: 'Fjalëkalimi:'
1345       remember: Më mbaj mend
1346       lost password link: Ke humbur fjalëkalimin?
1347       login_button: Identifikohu
1348       register now: Regjistrohu tani
1349       create account minute: Krijoni një llogari. Ajo mer vetëm një minutë kohë.
1350       no account: Nuk ke llogari?
1351       account not active: Na vjen keq, llogaria e jote nuk është aktive akoma.<br
1352         /> Të lutem përdor lidhjen në emailin e konfirmimit, në llogari tënde, për
1353         ta aktivizuar atë, ose <a href="%{reconfirm}">kërko një email konfirmimi të
1354         ri</a> .
1355       account is suspended: Na vjen keq, llogarinë tuaj ka qenë i pezulluar për shkak
1356         të aktivitetit të dyshimtë.<br />Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1357         nëse ju dëshironi për të diskutuar këtë.
1358       auth failure: Na vjen keq, nuk mund të identifikohemi me ato detaje.
1359       openid_logo_alt: Identifikohu me ndonjë ID të hapur
1360       auth_providers:
1361         openid:
1362           title: Identifikohu me OpenID
1363         github:
1364           title: Identifikohuni me GitHub
1365         wikipedia:
1366           alt: Identifikohuni me një llogari të Wikipedia-s
1367     logout:
1368       title: Çidentifikohu
1369       heading: Çidentifikohu nga OpenStreetMap
1370       logout_button: Çidentifikohu
1371     lost_password:
1372       title: Fjalëkalimi i humbur
1373       heading: Ke harruar fjalëkalimin?
1374       email address: 'Adresa e emailit:'
1375       new password button: Rivendos fjalëkalimin
1376       help_text: Shkruani adresën e emailit që keni përdorur për tu regjistruar, ne
1377         do të dërgojmë një lidhje të cilën mund të përdorni për të rivendosur fjalëkalimin
1378         tuaj.
1379       notice email on way: Na vjen keq e keni humbur atë :-( por një email është në
1380         rrugëtim kështu që ju mund të rivendosni atë së shpejti.
1381       notice email cannot find: Na vjen keq, ne nuk arritë ta gjejmë adresën e emailit
1382         të dhënë.
1383     reset_password:
1384       title: Rivendos fjalëkalimin
1385       heading: Rivendos fjalëkalimin për %{user}
1386       password: 'Fjalëkalimi:'
1387       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1388       reset: Rivendos fjalëkalimin
1389       flash changed: Fjalëkalimi yt është ndryshuar.
1390       flash token bad: Nuk e gjet atë shenjë, kontrollo URL-në?
1391     new:
1392       title: Krijo llogari
1393       no_auto_account_create: Për fat të keq aktualisht nuk jeni në gjendje për të
1394         krijuar automatikisht një llogari për ty.
1395       contact_webmaster: Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1396         për të organizuar krijimin e një llogarie - ne do të përpiqemi dhe të merremi
1397         me kërkesën sa më shpejt që të jetë e mundur.
1398       about:
1399         header: E lirë dhe e redaktueshme
1400       license_agreement: Kur ju konfirmoni llograinë tuaj, duhet të pajtoheni me <a
1401         href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet
1402         e përdoruesit</a>.
1403       email address: 'Adresa e emailit:'
1404       confirm email address: 'Konfirmo adresën e emailit:'
1405       not displayed publicly: Nuk shihet publikisht (shih <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1406         title="politika e privatësisë përfshirë seksionin në adresat e emailit të
1407         wiki">privacy policy</a>)
1408       display name: 'Emër i dukshëm:'
1409       display name description: Emri yt publik. Ti mund ta ndryshosh më vonë në preferenca.
1410       password: 'Fjalëkalimi:'
1411       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1412       continue: Vazhdo
1413       terms accepted: Faleminderit për pranimin kushteve të reja për kontribues!
1414       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1415     terms:
1416       title: Kushtet për kontribues
1417       heading: Kushtet për kontribues
1418       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet
1419         e mia të jenë në Domenin Publik
1420       consider_pd_why: çfarë është kjo?
1421       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1422       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1423       decline: Nuk e pranoj
1424       legale_select: 'Vendi i banimit:'
1425       legale_names:
1426         france: Francë
1427         italy: Itali
1428         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
1429     no_such_user:
1430       title: Nuk ka përdorues të tillë
1431       heading: Përdoruesi %{user} nuk ekziston
1432       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me emrin %{user}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin,
1433         ose ndoshta linku që ke klikuar është gabim.
1434     show:
1435       my diary: Ditari im
1436       new diary entry: shënim i ri në ditar
1437       my edits: Redaktimet e mia
1438       my traces: Gjurmët e mia
1439       my notes: Shënimet e mia
1440       my messages: Mesazhet e mia
1441       my profile: Profili im
1442       my settings: Preferencat e mia
1443       my comments: Komentet e mia
1444       oauth settings: Konfigurimet i rregullave
1445       blocks on me: Blloqet mbi mua
1446       blocks by me: Bllokimet nga unë
1447       send message: Dërgo mesazh
1448       diary: Ditari
1449       edits: Redaktimet
1450       traces: Gjurmët
1451       notes: Shënimet e hartës
1452       remove as friend: Largo mikun
1453       add as friend: Shto si mik
1454       mapper since: 'Hartues që prej:'
1455       ago: (%{time_in_words_ago} më parë)
1456       latest edit: 'Redaktimi i fundit %{ago}:'
1457       email address: 'Adresa e emailit:'
1458       created from: 'Krijuar nga:'
1459       status: 'Statusi:'
1460       spam score: 'Rezultati me Spam:'
1461       description: Përshkrimi
1462       user location: Vendi i përdoruesit
1463       if set location: Vendosni vendndodhjen e shtëpisë suaj në faqen %{settings_link}
1464         për të parë përdoruesit që ndodhen afër.
1465       settings_link_text: parametrat
1466       no friends: Akoma nuk ke shtuar ndonjë mik.
1467       km away: '%{count}km larg'
1468       m away: '%{count}m larg'
1469       nearby users: Përdoruesit e tjerë aty pranë
1470       no nearby users: Nuk ka përdorues tjerë aty pranë, të cilët pranojnë të hartografojnë.
1471       role:
1472         administrator: Ky përdorues është një administrator
1473         moderator: Ky përdorues është një moderator
1474         grant:
1475           administrator: Mundëso qasje administratori
1476           moderator: Mundëso qasje moderatori
1477         revoke:
1478           administrator: Revoko qasjen e administratorit
1479           moderator: Revoko qasjen e moderatorit
1480       block_history: bllokimet e pranuara
1481       moderator_history: bllokimet e dhëna
1482       create_block: blloko këtë përdorues
1483       activate_user: aktivizo këtë përdorues
1484       deactivate_user: ç'aktivizo këtë përdorues
1485       confirm_user: konfirmo këtë përdorues
1486       hide_user: fsheh këtë përdorues
1487       unhide_user: zbulo këtë përdorues
1488       delete_user: fshi këtë përdorues
1489       confirm: Konfirmo
1490       report: Raporto ķëtë përdorues
1491     popup:
1492       your location: Vendndodhja e jote
1493       nearby mapper: Hartuesi aty pranë
1494       friend: Mik
1495     account:
1496       title: Redakto llogarinë
1497       my settings: Preferencat e mia
1498       current email address: 'Adresa e tanishme e emailit:'
1499       new email address: 'Adresa e re e emailit:'
1500       email never displayed publicly: (asnjëherë nuk është publikuar)
1501       openid:
1502         link text: çfarë është kjo?
1503       public editing:
1504         heading: 'Redaktim publik:'
1505         enabled: I aktivizuar. Jo anonim dhe mund të redaktojë të dhënat.
1506         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1507         enabled link text: çfarë është kjo?
1508         disabled: I çaktivizuar dhe nuk mund të redaktojë të dhënat, të gjitha redaktimet
1509           e mëparshme janë anonime.
1510         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
1511       public editing note:
1512         heading: Redaktim publik
1513       contributor terms:
1514         heading: Kushtet për kontribues
1515         agreed: Ti je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1516         not yet agreed: Ti ende nuk je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1517         review link text: Të lutem ndiq i këtë link për të për të lexuar dhe pranuar
1518           kushtet e kontribuesit.
1519         agreed_with_pd: Ti gjithashtu ke deklaruar, që redaktimet e tua të jenë në
1520           pronësi publike.
1521         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1522         link text: Çka është kjo?
1523       profile description: 'Përshkrimi i profilit:'
1524       preferred languages: 'Gjuhët e parapëlqyera:'
1525       preferred editor: 'Redaktori i parapëlqyer:'
1526       image: 'Imazhi:'
1527       gravatar:
1528         gravatar: Përdor Gravatar
1529         link text: çfarë është kjo?
1530       new image: Shto një imazh
1531       keep image: Mbaj imazhin e tanishëm
1532       delete image: Heq imazhin e tanishëm
1533       replace image: Zëvendëso imazhin e tanishëm
1534       image size hint: (imazhet katror të paktën 100x100 duken më mirë)
1535       home location: 'Vendndodhja e shtëpisë:'
1536       no home location: Nuk ke shëuar vendndodhjen e shtëpisë tënde.
1537       latitude: 'Latituda:'
1538       longitude: 'Longituda:'
1539       update home location on click: Përditëso vendndodhjen e shtëpisë kur unë klikoj
1540         në hartë!
1541       save changes button: Ruaj ndryshimet
1542       make edits public button: Të gjitha redaktimet e mia bëjë publike
1543       return to profile: Mbrapa te profili
1544       flash update success confirm needed: Informacioni i përdoruesit u përditësua
1545         me sukses. Kontrolloni emailin tuaj për një shënim për të konfirmuar adresën
1546         e re të emailit tuaj.
1547       flash update success: Informacioni i përdoruesit u përditësua me sukses.
1548     confirm:
1549       heading: Kontrollo emailin tënd!
1550       press confirm button: Shtyp butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë
1551         tënde.
1552       button: Konfirmo
1553       success: Llogaria e juaj u konfirmua, ju falemninderit që u regjistruat!
1554       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
1555       unknown token: Kodi i konfirmimit ka skaduar ose nuk ekziston.
1556     confirm_resend:
1557       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të
1558         konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br
1559         /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit
1560         atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë %{sender} pasi që ne nuk
1561         do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
1562       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
1563     confirm_email:
1564       heading: Konfirmoni ndryshimin e adresës së emailit
1565       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar adresën
1566         e re të emailit tuaj.
1567       button: Konfirmo
1568       success: Konfirmohet ndryshimi i adresës së emailit!
1569       failure: Një adresë emaili tashmë është konfirmuar me këtë shenjë.
1570     set_home:
1571       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
1572     go_public:
1573       flash success: Të gjitha redaktimet e tua tani janë publike dhe tani të lejohet
1574         t'i redaktosh ato.
1575     make_friend:
1576       success: '%{name} është tani mik i juaj.'
1577       failed: Na vjen keq, nuk arritëm të shtojmë %{name} si mik.
1578       already_a_friend: Ju tashmë jeni miq me %{name}.
1579     remove_friend:
1580       success: '%{name} u hoq nga miqtë tuaj.'
1581       not_a_friend: '%{name} nuk është një nga miqtë tuaj.'
1582     index:
1583       title: Përdoruesi
1584       heading: Përdorues
1585       showing:
1586         one: Faqe %{page} (%{first_item} nga %{items})
1587         other: Page %{page} (%{first_item}-%{last_item} nga %{items})
1588       summary: '%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}'
1589       summary_no_ip: '%{name} krijuar më %{date}'
1590       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
1591       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
1592       empty: Asnjë përdorues që përputhet nuk u gjet
1593   user_role:
1594     filter:
1595       not_a_role: Vargu `%{role}' nuk është një rol i vlefshëm.
1596       already_has_role: Përdoruesi tashmë e ka rolin %{role}.
1597       doesnt_have_role: Përdoruesi nuk e ka rolin %{role}.
1598     grant:
1599       title: Konfirmimi i dhënies së rolit
1600       heading: Konfirmimi i dhënies së rolit
1601       are_you_sure: A jeni i sigurt që ju doni t'i jepni rolin `%{role}' përdoruesit
1602         `%{name}'?
1603       confirm: Konfirmo
1604       fail: Nuk mund t'i jepet roli `%{role}' përdoruesit `%{name}'. Ju lutemi, kontrolloni
1605         që përdoruesi dhe roli të dyja të jenë të vlefshme.
1606     revoke:
1607       title: Konfirmimi i revokimit të rolit
1608       heading: Konfirmo revokimin e rolit
1609       are_you_sure: A je i sigurt që do ta revokosh rolin `%{role}' prej perdoruesit
1610         `%{name}'?
1611       confirm: Konfirmo
1612       fail: Nuk ia doli ta revokoj rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Të
1613         lutem kontrollo përdoruesin dhe rolin nëse janë të dy të vlefshëm.
1614   user_blocks:
1615     new:
1616       reason: Arsyeja pse %{name} është duke u bllokuar. Të lutem je sa më i qetë
1617         dhe arsyeshëm, mundësisht përshkruaj sa më shumë detaje rreth situatës, dhe
1618         mendo që që mesazhi yt është publik. Mendoje që jo të gjithë anëtarët e kuptojnë
1619         gjuhën e komunitetit, prandaj përdor formulime sa më lehtë të kuptueshme.
1620     revoke:
1621       revoke: Revoko!
1622     show:
1623       confirm: A jeni i sigurt?
1624     block:
1625       show: Shfaq
1626       edit: Redakto
1627       revoke: Revoko!
1628     blocks:
1629       status: Statusi
1630       revoker_name: Revokuar nga
1631   javascripts:
1632     site:
1633       edit_tooltip: Redakto hartën
1634   redactions:
1635     show:
1636       destroy: Revoko këtë redaktim
1637       confirm: A je i sigurt?
1638 ...