]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ca.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2010-03-23)
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Jmontane
5 # Author: PerroVerd
6 # Author: SMP
7 # Author: Ssola
8 # Author: Toniher
9 ca: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_comment: 
13         body: Cos
14       diary_entry: 
15         language: Idioma
16         latitude: Latitud
17         longitude: Longitud
18         title: Títol
19         user: Usuari
20       friend: 
21         friend: Amic
22         user: Usuari
23       message: 
24         body: Cos
25         recipient: Destinatari
26         sender: Remitent
27         title: Títol
28       trace: 
29         description: Descripció
30         latitude: Latitud
31         longitude: Longitud
32         name: Nom
33         public: Públic
34         size: Mida
35         user: Usuari
36         visible: Visible
37       user: 
38         active: Actiu
39         description: Descripció
40         display_name: Nom en pantalla
41         email: E-mail
42         languages: Idiomes
43         pass_crypt: Contrasenya
44     models: 
45       acl: Llista de control d'accés
46       changeset: Conjunt de canvis
47       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
48       country: País
49       diary_comment: Commentari del diari
50       diary_entry: Entrada al diari
51       friend: Amic
52       language: Idioma
53       message: Missatge
54       node: Node
55       node_tag: Etiqueta del node
56       notifier: Notificador
57       old_node: Node antic
58       old_node_tag: Etiqueta del node antic
59       old_relation: Relació antiga
60       old_relation_member: Membre de la relació antiga
61       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
62       old_way: Camí antic
63       old_way_node: Node del camí antic
64       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
65       relation: Relació
66       relation_member: Membre de la relació
67       relation_tag: Etiqueta de la relació
68       session: Sessió
69       trace: Traç
70       tracepoint: Punt de traç
71       tracetag: Etiqueta del traç
72       user: Usuari
73       user_preference: Preferències d'usuari
74       way: Camí
75       way_node: Node del camí
76       way_tag: Etiqueta del camí
77   browse: 
78     changeset: 
79       changeset: Conjunt de canvis {{id}}
80       changesetxml: XML del conjunt de canvis
81       download: Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}
82       feed: 
83         title: Conjunt de canvis {{id}}
84         title_comment: Conjunt de canvis {{id}} - {{comment}}
85       osmchangexml: XML en format osmChange
86       title: Conjunt de canvis
87     changeset_details: 
88       belongs_to: "Pertany a:"
89       box: caixa
90       closed_at: "Tancat el:"
91       created_at: "Creat el:"
92       has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
93       has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
94       has_ways: 
95         one: "Té la següent via:"
96         other: "Té les següents {{count}} vies:"
97       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
98     changeset_navigation: 
99       all: 
100         next_tooltip: Conjunt de canvis següent
101         prev_tooltip: Conjunt de canvis anterior
102       user: 
103         name_tooltip: Visualitza les edicions feter per {{user}}
104         prev_tooltip: Edició anterior per l'usuari {{user}}
105     common_details: 
106       changeset_comment: "Comentari:"
107       edited_at: "Editat:"
108       edited_by: "Editat per:"
109       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
110       version: Versió
111     containing_relation: 
112       entry: Relació {{relation_name}}
113       entry_role: Relació {{relation_name}} (com a  {{relation_role}})
114     map: 
115       deleted: Esborrat
116       larger: 
117         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
118         node: Visualitza el node en un mapa més gran
119         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
120         way: Visualitza la via en un mapa més gran
121       loading: S'està carregant...
122     node: 
123       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
124       download_xml: Baixa l'XML
125       edit: modificació
126       node: Node
127       node_title: "Node: {{node_name}}"
128       view_history: visualitza l'historial
129     node_details: 
130       coordinates: "Coordenades:"
131       part_of: "Part de:"
132     node_history: 
133       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
134       download_xml: Baixa l'XML
135       node_history: Historial del node
136       node_history_title: "Historial del node: {{node_name}}"
137       view_details: visualitza els detalls
138     not_found: 
139       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}.
140       type: 
141         changeset: conjunt de canvis
142         node: node
143         relation: relació
144         way: via
145     paging_nav: 
146       of: de
147       showing_page: S'està mostrant pàgina
148     relation: 
149       download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
150       download_xml: Baixa l'XML
151       relation: Relació
152       relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
153       view_history: visualitza l'historial
154     relation_details: 
155       members: "Membres:"
156       part_of: "Part de:"
157     relation_history: 
158       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
159       download_xml: Descarrega XML
160       relation_history: Historial de la relació
161       relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
162       view_details: visualitza els detalls
163     relation_member: 
164       entry_role: "{{type}} {{name}} com {{role}}"
165       type: 
166         node: Node
167         relation: Relació
168         way: Via
169     start: 
170       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
171       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
172     start_rjs: 
173       data_frame_title: Informació
174       data_layer_name: Informació
175       details: Detalls
176       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
177       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
178       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
179       load_data: Carrega dades
180       loading: S'està carregant...
181       object_list: 
182         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
183         back: Mostra llista d'objectes
184         details: Detalls
185         heading: Llista d'objectes
186         history: 
187           type: 
188             node: Node [[id]]
189             way: Via [[id]]
190         selected: 
191           type: 
192             node: Node [[id]]
193             way: Via [[id]]
194         type: 
195           node: Node
196           way: Camí
197       private_user: usuari privat
198       show_history: Mostra l'historial
199       wait: Espereu...
200       zoom_or_select: Ampliar o seleccionar una àrea del mapa per veure
201     tag_details: 
202       tags: "Etiquetes:"
203     timeout: 
204       sorry: Hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus {{type}} amb identificador {{id}}.
205       type: 
206         changeset: conjunt de canvis
207         node: node
208         relation: relació
209         way: via
210     way: 
211       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
212       download_xml: Descarrega XML
213       edit: modificació
214       view_history: visualitza l'històric
215       way: Via
216       way_title: "Via: {{way_name}}"
217     way_details: 
218       also_part_of: 
219         one: també part de la via {{related_ways}}
220         other: també part de les vies {{related_ways}}
221       nodes: "Nodes:"
222       part_of: "Part de:"
223     way_history: 
224       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
225       download_xml: Descarrega XML
226       view_details: visualitza els detalls
227       way_history: Historial de la via
228       way_history_title: "Historial de la via: {{way_name}}"
229   changeset: 
230     changeset: 
231       anonymous: Anònim
232       big_area: (gran)
233       no_comment: (cap)
234     changesets: 
235       area: Àrea
236       comment: Comentari
237       id: ID
238       user: Usuari
239     list: 
240       description: Canvis recents
241       description_bbox: Conjunt de canvis dins de {{bbox}}
242       description_user_bbox: Conjunt de canvis de {{user}} dins de {{bbox}}
243       heading: Conjunt de canvis
244       heading_bbox: Conjunt de canvis
245       heading_user: Conjunt de canvis
246       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
247       title: Conjunt de canvis
248       title_bbox: Conjunt de canvis dins de {{bbox}}
249       title_user: Conjunt de canvis de {{user}}
250       title_user_bbox: Conjunt de canvis de {{user}} dins de {{bbox}}
251   diary_entry: 
252     diary_comment: 
253       confirm: Confirmar
254     diary_entry: 
255       confirm: Confirmar
256     edit: 
257       body: "Cos del missatge:"
258       language: Idioma
259       latitude: "Latitud:"
260       location: "Ubicació:"
261       longitude: "Longitud:"
262       save_button: Guardar
263       subject: "Assumpte:"
264     location: 
265       location: "Ubicació:"
266     view: 
267       login: Accés
268       save_button: Desa
269   export: 
270     start: 
271       area_to_export: Àrea a exportar
272       export_button: Exporta
273       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
274       format: Format
275       format_to_export: Format d'exportació
276       image_size: Mida de la imatge
277       latitude: "Lat:"
278       licence: Llicència
279       longitude: "Lon:"
280       mapnik_image: Imatge de Mapnik
281       max: màx
282       options: Opcions
283       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
284       osmarender_image: Imatge de Osmarender
285       output: Sortida
286       scale: Escala
287       too_large: 
288         heading: L'àrea és massa gran
289       zoom: Zoom
290     start_rjs: 
291       export: Exporta
292   geocoder: 
293     description: 
294       types: 
295         cities: Ciutats
296         places: Llocs
297         towns: Municipis
298     description_osm_namefinder: 
299       prefix: "{{distance}} {{direction}} de {{type}}"
300     direction: 
301       east: est
302       north: nord
303       north_east: nord-est
304       north_west: nord-oest
305       south: sud
306       south_east: sud-est
307       south_west: sud-oest
308       west: oest
309     results: 
310       more_results: Més resultats
311       no_results: No hi ha resultats
312     search: 
313       title: 
314         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
315         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
316         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
317         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
318         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
319         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
320     search_osm_namefinder: 
321       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} de {{parentname}})"
322       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} de {{placename}}"
323     search_osm_nominatim: 
324       prefix: 
325         amenity: 
326           airport: Aeroport
327           atm: Caixer automàtic
328           auditorium: Auditori
329           bank: Banc
330           bar: Bar
331           bench: Banc
332           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
333           brothel: Prostíbul
334           bureau_de_change: Oficina de canvi
335           bus_station: Estació d'autobusos
336           cafe: Cafè
337           car_rental: Lloguer de cotxes
338           casino: Casino
339           cinema: Cinema
340           clinic: Clínica
341           club: Club
342           courthouse: Jutjat
343           crematorium: Crematori
344           dentist: Dentista
345           doctors: Metges
346           drinking_water: Aigua potable
347           driving_school: Autoescola
348           embassy: Ambaixada
349           emergency_phone: Telèfon d'emergència
350           fire_station: Parc de bombers
351           fountain: Font
352           fuel: Gasolinera
353           grave_yard: Cementiri
354           health_centre: Centre de Salut
355           hospital: Hospital
356           hotel: Hotel
357           ice_cream: Gelat
358           kindergarten: Jardí d'infància
359           library: Biblioteca
360           market: Mercat
361           nightclub: Club nocturn
362           park: Parc
363           parking: Pàrquing
364           pharmacy: Farmàcia
365           place_of_worship: Lloc de culte
366           police: Policia
367           post_box: Bustia
368           post_office: Oficina de correus
369           preschool: Pre-Escola
370           prison: Presó
371           pub: Pub
372           public_building: Edifici públic
373           recycling: Punt de reciclatge
374           restaurant: Restaurant
375           sauna: Sauna
376           school: Escola
377           shelter: Refugi
378           shop: Botiga
379           social_club: Club social
380           supermarket: Supermercat
381           taxi: Taxi
382           telephone: Telèfon públic
383           theatre: Teatre
384           toilets: Banys
385           townhall: Ajuntament
386           university: Universitat
387           wifi: Accés a internet WiFi
388           youth_centre: Centre juvenil
389         building: 
390           apartments: Bloc d'apartaments
391           chapel: Capella
392           church: Església
393           city_hall: Ajuntament
394           commercial: Edifici comercial
395           faculty: Edifici facultatiu
396           flats: Pisos
397           garage: Garatge
398           hospital: Edifici hospitalari
399           hotel: Hotel
400           house: Casa
401           industrial: Edifici industrial
402           public: Edifici públic
403           school: Edifici escolar
404           stadium: Estadi
405           store: Magatzem
406           tower: Torre
407           train_station: Estació de tren
408           university: Edifici universitari
409           "yes": Edifici
410         highway: 
411           bus_stop: Parada d'autobús
412           cycleway: Ruta per a bicicletes
413           emergency_access_point: Accés d'emergència
414           footway: Sendera
415           gate: Porta
416           path: Camí
417           primary_link: Carretera principal
418           residential: Residencial
419           road: Carretera
420           secondary: Carretera secundària
421           secondary_link: Carretera secundària
422           steps: Graons
423           stile: Escala per a travessar reixats
424           tertiary: Carretera terciària
425           trail: Sendera
426           unclassified: Carretera sense classificar
427         historic: 
428           archaeological_site: Lloc arqueològic
429           battlefield: Camp de batalla
430           building: Edifici
431           castle: Castell
432           church: Església
433           house: Casa
434           icon: Icona
435           memorial: Memorial
436           mine: Mina
437           monument: Monument
438           museum: Museu
439           ruins: Ruïnes
440           tower: Torre
441         landuse: 
442           cemetery: Cementiri
443           commercial: Zona comercial
444           construction: Construcció
445           farm: Granja
446           forest: Bosc
447           industrial: Zona industrial
448           mine: Mina
449           mountain: Muntanya
450           park: Parc
451           plaza: Plaça
452           quarry: Pedrera
453           residential: Àrea residencial
454           wetland: Aiguamoll
455           wood: Fusta
456         leisure: 
457           fishing: Àrea de pesca
458           garden: Jardí
459           golf_course: Camp de golf
460           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
461           marina: Port esportiu
462           miniature_golf: Minigolf
463           nature_reserve: Reserva natural
464           park: Parc
465           sports_centre: Centre esportiu
466           stadium: Estadi
467           swimming_pool: Piscina
468         natural: 
469           bay: Badia
470           beach: Platja
471           cape: Cap
472           cave_entrance: Entrada a cova
473           channel: Canal
474           cliff: Cingle
475           coastline: Litoral
476           crater: Cràter
477           fjord: Fiord
478           geyser: Guèiser
479           glacier: Glacera
480           hill: Pujol
481           island: Illa
482           moor: Amarratge
483           mud: Llot
484           peak: Pic
485           point: Punt
486           reef: Escull
487           river: Riu
488           rock: Roca
489           scree: Pedregar
490           shoal: Banc
491           spring: Deu
492           tree: Arbre
493           valley: Vall
494           volcano: Volcà
495           water: Aigua
496           wetland: Aiguamoll
497           wetlands: Aiguamolls
498           wood: Bosc
499         place: 
500           airport: Aeroport
501           city: Ciutat
502           country: País
503           county: Comtat
504           farm: Granja
505           house: Casa
506           houses: Cases
507           island: Illa
508           islet: Illot
509           locality: Localitat
510           municipality: Municipi
511           postcode: Codi postal
512           region: Regió
513           sea: Mar
514           state: Estat o província
515           subdivision: Subdivisió
516           suburb: Suburbi
517           town: Poble
518           village: Aldea
519         railway: 
520           level_crossing: Pas a nivell
521           monorail: Monorail
522           subway: Estació de metro
523           tram: Tramvia
524           tram_stop: Parada de tramvia
525         shop: 
526           bakery: Fleca
527           bicycle: Tenda de bicicletes
528           books: Llibreria
529           butcher: Carnisseria
530           car_repair: Reparació d'automòbils
531           chemist: Farmàcia
532           fish: Peixateria
533           florist: Floristeria
534           hairdresser: Perruqueria o barberia
535           jewelry: Joieria
536           laundry: Bugaderia
537           mall: Centre comercial
538           market: Mercat
539           shoes: Sabateria
540           supermarket: Supermercat
541           travel_agency: Agència de viatges
542         tourism: 
543           artwork: Il·lustració
544           attraction: Atracció
545           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
546           chalet: Xalet
547           guest_house: Alberg
548           hostel: Hostal
549           hotel: Hotel
550           information: Informació
551           motel: Motel
552           museum: Museu
553           picnic_site: Àrea de pícnic
554           theme_park: Parc temàtic
555           valley: Vall
556           viewpoint: Mirador
557           zoo: Zoològic
558         waterway: 
559           ditch: Séquia
560           mooring: Amarradors
561           rapids: Ràpids
562           river: Riu
563           wadi: Torrent
564           water_point: Punt d'aigua
565           waterfall: Cascada
566   javascripts: 
567     map: 
568       base: 
569         cycle_map: Cycle Map
570         noname: NoName
571   layouts: 
572     edit: Modificació
573     export: Exporta
574     gps_traces: Traces de GPS
575     history: Historial
576     home: Inici
577     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
578     intro_3_partners: wiki
579     logo: 
580       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
581     logout: sortir
582     logout_tooltip: Sortir
583     shop: Botiga
584     user_diaries: DIaris de usuari
585     view: Veure
586     view_tooltip: Visualitza els mapes
587     welcome_user: Benvingut/da, {{user_link}}
588   message: 
589     inbox: 
590       date: Data
591       from: De
592       outbox: sortida
593       subject: Assumpte
594       title: Safata d'entrada
595     message_summary: 
596       delete_button: Suprimeix
597       read_button: Marca com a llegit
598       reply_button: Respon
599       unread_button: Marca com a no llegit
600     new: 
601       back_to_inbox: Tornar a la safata d'entrada
602       body: Cos
603       send_button: Envia
604       subject: Assumpte
605     outbox: 
606       date: Data
607       inbox: Entrada
608       my_inbox: El meu {{inbox_link}}
609       outbox: sortida
610       subject: Assumpte
611       title: Sortida
612       to: A
613     read: 
614       date: Data
615       from: De
616       reply_button: Respon
617       subject: Assumpte
618       to: Per a
619     sent_message_summary: 
620       delete_button: Suprimeix
621   notifier: 
622     diary_comment_notification: 
623       hi: Hola {{to_user}},
624     email_confirm: 
625       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
626     email_confirm_html: 
627       greeting: Hola,
628     email_confirm_plain: 
629       greeting: Hola,
630     gpx_notification: 
631       greeting: Hola,
632     lost_password_html: 
633       greeting: Hola,
634     lost_password_plain: 
635       greeting: Hola,
636     message_notification: 
637       hi: Hola {{to_user}},
638     signup_confirm_plain: 
639       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
640   oauth_clients: 
641     edit: 
642       submit: Modificació
643     form: 
644       name: Nom
645       required: Requerit
646   site: 
647     edit: 
648       user_page_link: pàgina d'usuari
649     index: 
650       license: 
651         license_name: Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0
652         project_name: projecte OpenStreetMap
653       permalink: Enllaç permanent
654       shortlink: Enllaç curt
655     key: 
656       table: 
657         entry: 
658           apron: 
659             1: terminal
660           cemetery: Cementiri
661           centre: Centre esportiu
662           farm: Granja
663           forest: Bosc
664           golf: Camp de golf
665           industrial: Zona industrial
666           lake: 
667             - Llac
668           military: Àrea militar
669           private: Accés privat
670           rail: Ferrocarril
671           reserve: Reserva natural
672           resident: Zona residencial
673           school: 
674             - Escola
675             - Universitat
676           secondary: Carretera secundària
677           station: Estació de tren
678           subway: Metro
679           summit: 
680             1: pic
681           track: Pista
682           wood: Fusta
683     search: 
684       search: Cerca
685       submit_text: Vés-hi
686       where_am_i: On sóc?
687     sidebar: 
688       close: Tanca
689       search_results: Resultats de la cerca
690   trace: 
691     create: 
692       upload_trace: Pujar traça de GPS
693     edit: 
694       description: "Descripció:"
695       download: descàrrega
696       edit: modificació
697       filename: "Nom del fitxer:"
698       heading: Editant traça {{name}}
699       map: mapa
700       owner: "Propietari:"
701       points: "Punts:"
702       save_button: Guardar canvis
703       start_coord: "Coordenada d'inici:"
704       tags: "Etiquetes:"
705       tags_help: separat per comas
706       title: Editant traça {{name}}
707       uploaded_at: "Pujat a:"
708       visibility: "Visibilitat:"
709       visibility_help: Què vol dir això?
710     list: 
711       public_traces: Traces GPS públiques
712       tagged_with: " etiquetat amb {{tags}}"
713       your_traces: Les teves traces GPS
714     no_such_user: 
715       heading: No existeix l'usuari {{user}}
716       title: No existeix l`usuari
717     trace: 
718       ago: fa {{time_in_words_ago}}
719       by: en
720       count_points: "{{count}} punts"
721       edit: modificació
722       edit_map: Edita el mapa
723       identifiable: IDENTIFICABLE
724       in: a
725       map: mapa
726       more: mes
727       pending: PENDENT
728       private: PRIVAT
729       public: PUBLIC
730       trace_details: Veure detalls de la traça
731       trackable: RASTREABLE
732       view_map: Visualitza el mapa
733     trace_form: 
734       description: Descripció
735       help: Ajuda
736       tags: Etiquetes
737       tags_help: separat per comas
738       upload_button: Pujar
739       upload_gpx: Carregar arxiu GPX
740       visibility: Visibilitat
741       visibility_help: què significa això?
742     trace_header: 
743       see_all_traces: Veure totes les traces
744       see_your_traces: Veure totes les teves traces
745     trace_optionals: 
746       tags: Etiquetes
747     trace_paging_nav: 
748       next: Següent &raquo;
749       previous: "&laquo; Previ"
750       showing_page: Mostrant pàgina {{page}}
751     view: 
752       delete_track: Elimina aquesta traça
753       description: "Descripció:"
754       download: baixada
755       edit: modificació
756       edit_track: Edita aquesta traça
757       filename: "Nom del fitxer:"
758       heading: Veient traça {{name}}
759       map: mapa
760       none: Ningú
761       owner: "Propietari:"
762       pending: PENDENT
763       points: "Punts:"
764       start_coordinates: "coordenada de inici:"
765       tags: "Etiquetes:"
766       title: Veient traça {{name}}
767       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
768       uploaded: "Pujat el:"
769       visibility: "Visibilitat:"
770   user: 
771     account: 
772       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
773       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
774       image: "Imatge:"
775       latitude: "Latitud:"
776       longitude: "Longitud:"
777       my settings: La meva configuració
778       new image: Afegir una imatge
779       preferred languages: "Llengües preferents:"
780       profile description: "Descripció del perfil:"
781       public editing: 
782         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
783         enabled link text: què és això?
784         heading: "Edició pública:"
785       public editing note: 
786         heading: Edició pública
787       return to profile: Torna al perfil
788       save changes button: Desa els canvis
789       title: Edita el compte
790     confirm: 
791       button: Confirmar
792     confirm_email: 
793       button: Confirmar
794     go_public: 
795       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
796     login: 
797       create_account: crea un compte
798       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
799       heading: Accés
800       login_button: Accés
801       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
802       password: "Contrasenya:"
803       please login: Si us plau, inicieu la sessió o {{create_user_link}}.
804       title: Accés
805     logout: 
806       heading: Sortir d'OpenStreetMap
807       logout_button: Sortir
808       title: Sortir
809     lost_password: 
810       email address: "Adreça de correu electrònic:"
811       heading: Heu oblidat la contrasenya?
812       new password button: Restablir contrasenya
813       title: contrasenya perduda
814     make_friend: 
815       success: "{{name}} ara és el vostre amic."
816     new: 
817       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
818       display name: "Nom en pantalla:"
819       email address: "Adreça de correu:"
820       heading: Crea un compte d'usuari
821       password: "Contrasenya:"
822       signup: Registre
823     popup: 
824       friend: Amic
825       your location: La teva situació
826     reset_password: 
827       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
828       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
829       heading: Restablir la contrasenya per {{user}}
830       password: "Contrasenya:"
831       reset: Restablir contrasenya
832       title: Restablir la contrasenya
833     view: 
834       activate_user: activa aquest usuari
835       add as friend: afegir com a amic
836       ago: (fa {{time_in_words_ago}})
837       confirm: Confirmeu
838       create_block: boca aquest usuari
839       deactivate_user: desactiva aquest usuari
840       delete_user: Suprimeix aquest usuari
841       description: Descripció
842       diary: diari
843       edits: modificacions
844       email address: "Adreça de correu:"
845       hide_user: amagar aquest usuari
846       km away: "{{count}}km de distància"
847       m away: "{{count}}m de distància"
848       mapper since: "Mapejant des de:"
849       my diary: el meu diari
850       my edits: les meves edicions
851       my traces: les meves traces
852       nearby users: Altres usuaris propers
853       oauth settings: configuració OAuth
854       role: 
855         administrator: Aquest usuari és administrador
856         moderator: Aquest usuari és moderador
857       send message: enviar missatge
858       settings_link_text: preferències
859       traces: traces
860       user location: Ubicació de l'usuari
861       your friends: Els vostres amics
862   user_block: 
863     partial: 
864       confirm: N'esteu segur?
865       creator_name: Creador
866       edit: Edició
867       show: Mostra
868       status: Estatus
869     period: 
870       one: 1 hora
871       other: "{{count}} hores"
872     show: 
873       confirm: N'esteu segur?
874       edit: Edició
875       show: Mostra
876       status: Estat
877   user_role: 
878     filter: 
879       already_has_role: L'usuari ja té un rol {{role}}.
880       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol {{role}}.
881       not_a_role: La cadena `{{role}}' no és un rol vàlid.
882       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
883     grant: 
884       confirm: Confirmar
885       heading: Confirmi la concessió de rol
886       title: Confirmi la concessió de rol
887     revoke: 
888       confirm: Confirmar
889       heading: Confirmar revocació de rol
890       title: Confirmar revocació de rol