Merge branch 'master' into openid
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 tl: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Katawan
10       diary_entry: 
11         language: Wika
12         latitude: Latitud
13         longitude: Longhitud
14         title: Pamagat
15         user: Tagagamit
16       friend: 
17         friend: Kaibigan
18         user: Tagagamit
19       message: 
20         body: Katawan
21         recipient: Tumatanggap
22         sender: Nagpadala
23         title: Pamagat
24       trace: 
25         description: Paglalarawan
26         latitude: Latitud
27         longitude: Longhitud
28         name: Pangalan
29         public: Pangmadla
30         size: Sukat
31         user: Tagagamit
32         visible: Nakikita
33       user: 
34         active: Masigla
35         description: Paglalarawan
36         display_name: Ipakita ang Pangalan
37         email: E-liham
38         languages: Mga wika
39         pass_crypt: Hudyat
40     models: 
41       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
42       changeset: Pangkat ng pagbabago
43       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
44       country: Bansa
45       diary_comment: Puna sa Talaarawan
46       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
47       friend: Kaibigan
48       language: Wika
49       message: Mensahe
50       node: Buko
51       node_tag: Tatak ng Buko
52       notifier: Tagapagpabatid
53       old_node: Lumang Buko
54       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
55       old_relation: Lumang Kaugnayan
56       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
57       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
58       old_way: Lumang Daan
59       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
60       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
61       relation: Kaugnayan
62       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
63       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
64       session: Laang Panahon
65       trace: Bakas
66       tracepoint: Tuldok ng Bakas
67       tracetag: Tatak ng Bakas
68       user: Tagagamit
69       user_preference: Nais ng Tagagamit
70       user_token: Kahalip ng Tagagamit
71       way: Daan
72       way_node: Buko ng Daan
73       way_tag: Tatak ng Daan
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
79       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Pangkat ng pagbabago: {{id}}"
83       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
84       download: Ikargang paibaba ang {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: "{{id}} ng pangkat ng pagbabago"
87         title_comment: "{{id}} ng angkat ng pagbabago - {{comment}}"
88       osmchangexml: XML ng osmChange
89       title: Pangkat ng pagbabago
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Pag-aari ni:"
92       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
93       box: kahon
94       closed_at: "Isinara sa:"
95       created_at: "Nilikha sa:"
96       has_nodes: 
97         other: "isa=May sumusunod na {{count}} ng buko:"
98       has_relations: 
99         other: "isa=Mayroong sumusunod na {{count}} ng kaugnayan:"
100       has_ways: 
101         other: "isa=May sumusunod na {{count}} ng daan:"
102       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
103       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Puna:"
106       edited_at: "Binago sa:"
107       edited_by: "Binago ni:"
108       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
109       version: "Bersyon:"
110     containing_relation: 
111       entry: Kaugnayan {{relation_name}}
112       entry_role: Kaugnayan {{relation_name}} (bilang {{relation_role}})
113     map: 
114       deleted: Binura
115       larger: 
116         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
117         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
118         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
119         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
120       loading: Ikinakarga...
121     navigation: 
122       all: 
123         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
124         next_node_tooltip: Susunod na buko
125         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
126         next_way_tooltip: Susunod na daan
127         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
128         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
129         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
130         prev_way_tooltip: Dating daan
131       user: 
132         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni {{user}}
133         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni {{user}}
134         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni {{user}}
135     node: 
136       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
137       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
138       edit: baguhin
139       node: Buko
140       node_title: "Buko : {{node_name}}"
141       view_history: tingnan ang kasaysayan
142     node_details: 
143       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
144       part_of: "Bahagi ng:"
145     node_history: 
146       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
147       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
148       node_history: Kasaysayan ng Buko
149       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: {{node_name}}"
150       view_details: tingnan ang mga detalye
151     not_found: 
152       sorry: Paumanhin, ang {{type}} na may ID na {{id}}, ay hindi matagpuan.
153       type: 
154         changeset: palitan ang pagtatakda
155         node: buko
156         relation: kaugnayan
157         way: daan
158     paging_nav: 
159       of: ang
160       showing_page: Ipinapakita ang pahina
161     relation: 
162       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
163       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
164       relation: Kaugnayan
165       relation_title: "Kaugnayan: {{relation_name}}"
166       view_history: tingnan ang kasaysayan
167     relation_details: 
168       members: "Mga kasapi:"
169       part_of: "Bahagi ng:"
170     relation_history: 
171       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
172       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
173       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
174       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: {{relation_name}}"
175       view_details: tingnan ang mga detalye
176     relation_member: 
177       entry_role: "{{type}} {{name}} bilang {{role}}"
178       type: 
179         node: Buko
180         relation: Kaugnayan
181         way: Daan
182     start: 
183       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
184       view_data: Tingnan ang dato para sa pangkasalukuyang tanawin ng mapa
185     start_rjs: 
186       data_frame_title: Dato
187       data_layer_name: Dato
188       details: Mga detalye
189       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
190       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni [[user]] sa ganap na [[timestamp]]
191       hide_areas: Itago ang mga lugar
192       history_for_feature: Kasaysayan para sa [[feature]]
193       load_data: Ikarga ang Dato
194       loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng mga tamok na [[num_features]].  Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa 100 mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
195       loading: Ikinakarga...
196       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
197       object_list: 
198         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
199         back: Ipakita ang tala ng bagay
200         details: Mga detalye
201         heading: Tala ng bagay
202         history: 
203           type: 
204             node: Buko [[id]]
205             way: Daan [[id]]
206         selected: 
207           type: 
208             node: Buko [[id]]
209             way: Daan [[id]]
210         type: 
211           node: Buko
212           way: Daan
213       private_user: pribadong tagagamit
214       show_areas: Ipakita ang mga lugar
215       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
216       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na [[bbox_size]] (dapat na mas maliit kaysa {{max_bbox_size}})"
217       wait: Hintay...
218       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
219     tag_details: 
220       tags: "Mga tatak:"
221       wiki_link: 
222         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na {{key}}
223         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na {{key}}={{value}}
224       wikipedia_link: Ang {{page}} ng artikulo sa Wikipedia
225     timeout: 
226       sorry: Paumanhin, ang dato para sa {{type}} na may ID na {{id}}, ay natagalan bago nakuha uli.
227       type: 
228         changeset: palitan ang pagtatakda
229         node: buko
230         relation: kaugnayan
231         way: daan
232     way: 
233       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
234       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
235       edit: baguhin
236       view_history: tingnan ang kasaysayan
237       way: Daan
238       way_title: "Daan: {{way_name}}"
239     way_details: 
240       also_part_of: 
241         other: isa=bahagi rin ng daan {{related_ways}}, bahagi rin ng mga daan {{related_ways}}
242       nodes: "Mga buko:"
243       part_of: "Bahagi ng:"
244     way_history: 
245       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
246       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
247       view_details: tingnan ang mga detalye
248       way_history: Kasaysayan ng Daan
249       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: {{way_name}}"
250   changeset: 
251     changeset: 
252       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
253       big_area: (malaki)
254       no_comment: (wala)
255       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
256       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
257       still_editing: (namamatnugot pa rin)
258       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
259     changeset_paging_nav: 
260       next: Kasunod »
261       previous: "« Nakaraan"
262       showing_page: Ipinapakita ang pahinang {{page}}
263     changesets: 
264       area: Pook
265       comment: Puna/Kumento
266       id: ID
267       saved_at: Sinagip sa
268       user: Tagagamit
269     list: 
270       description: Kamakailang pagbabago
271       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng {{bbox}}
272       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}}
273       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}} sa loob ng {{bbox}}
274       heading: Mga pangkat ng pagbabago
275       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
276       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
277       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
278       title: Mga pangkat ng pagbabago
279       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng {{bbox}}
280       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}}
281       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}} sa loob ng {{bbox}}
282     timeout: 
283       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
284   diary_entry: 
285     diary_comment: 
286       comment_from: Puna mula sa {{link_user}} noong {{comment_created_at}}
287       confirm: Tiyakin
288       hide_link: Itago ang punang ito
289     diary_entry: 
290       comment_count: 
291         one: 1 puna
292         other: "{{count}} mga puna"
293       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
294       confirm: Tiyakin
295       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
296       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
297       posted_by: Ipinaskil ni {{link_user}} noong {{created}} na nasa {{language_link}}
298       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
299     edit: 
300       body: "Katawan:"
301       language: "Wika:"
302       latitude: "Latitud:"
303       location: "Pook (lokasyon):"
304       longitude: "Longhitud:"
305       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
306       save_button: Sagipin
307       subject: "Paksa:"
308       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
309       use_map_link: gamitin ang mapa
310     feed: 
311       all: 
312         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
313         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
314       language: 
315         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa {{language_name}}
316         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa {{language_name}}
317       user: 
318         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay {{user}}
319         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay {{user}}
320     list: 
321       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa {{language}}
322       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
323       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
324       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
325       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
326       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
327       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
328       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
329       user_title: Talaarawan ni {{user}}
330     location: 
331       edit: Baguhin
332       location: "Pook (lokasyon):"
333       view: Tingnan
334     new: 
335       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
336     no_such_entry: 
337       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na {{id}}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
338       heading: "Walang ipinasok na may ID na: {{id}}"
339       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
340     no_such_user: 
341       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang {{user}}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
342       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na {{user}}
343       title: Walang ganyang tagagamit
344     view: 
345       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
346       login: Lumagda
347       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
348       save_button: Sagipin
349       title: Talaarawan ni {{user}} | {{title}}
350       user_title: Talaarawan ni {{user}}
351   editor: 
352     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang {{name}})
353     potlatch: 
354       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
355       name: Pagbibigay-daan 1
356     potlatch2: 
357       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
358       name: Pagbibigay-daan 2
359     remote: 
360       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
361       name: Pangmalayong Pantaban
362   export: 
363     start: 
364       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
365       area_to_export: Pook na Iluluwas
366       embeddable_html: Maibabaong HTML
367       export_button: Iluwas
368       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
369       format: Anyo
370       format_to_export: Anyong Iluluwas
371       image_size: Sukat ng Larawan
372       latitude: "Latitud:"
373       licence: Lisensiya
374       longitude: "Longhitud:"
375       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
376       mapnik_image: Larawan ng Mapnik
377       max: pinakamataas
378       options: Mga mapagpipilian
379       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
380       osmarender_image: Larawan ng Osmarender
381       output: Kinalabasan
382       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
383       scale: Sukat
384       too_large: 
385         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
386         heading: Napakalaki ng Lugar
387       zoom: Lapitan
388     start_rjs: 
389       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
390       change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
391       click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
392       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
393       export: Iluwas
394       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
395       view_larger_map: Tingnan ang Mas Malaking Mapa
396   geocoder: 
397     description: 
398       title: 
399         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
400         osm_namefinder: "{{types}} mula sa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tagapaghanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>"
401         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
402       types: 
403         cities: Mga lungsod
404         places: Mga lugar
405         towns: Mga bayan
406     description_osm_namefinder: 
407       prefix: "{{distance}} {{direction}} ng {{type}}"
408     direction: 
409       east: silangan
410       north: hilaga
411       north_east: hilaga-silangan
412       north_west: hilaga-kanluran
413       south: timog
414       south_east: timog-silangan
415       south_west: timog-kanluran
416       west: kanluran
417     distance: 
418       other: sero=mas mababa kaysa 1km
419     results: 
420       more_results: Marami pang mga kinalabasan
421       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
422     search: 
423       title: 
424         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
425         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
426         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
427         osm_namefinder: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">Tagahanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>
428         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
429         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
430         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
431     search_osm_namefinder: 
432       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} ng {{parentname}})"
433       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} ng {{placename}}"
434     search_osm_nominatim: 
435       prefix: 
436         amenity: 
437           airport: Paliparan
438           arts_centre: Lunduyan ng Sining
439           atm: ATM
440           auditorium: Awditoryum
441           bank: Bangko
442           bar: Tindahang Inuman ng Alak
443           bench: Bangko
444           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
445           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
446           brothel: Bahay-aliwan
447           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
448           bus_station: Himpilan ng Bus
449           cafe: Kapihan
450           car_rental: Arkilahan ng Kotse
451           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
452           car_wash: Paliguan ng Kotse
453           casino: Bahay-pasugalan
454           cinema: Sinehan
455           clinic: Klinika
456           club: Kapisanan
457           college: Dalubhasaan
458           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
459           courthouse: Gusali ng Hukuman
460           crematorium: Krematoryum
461           dentist: Dentista
462           doctors: Mga manggagamot
463           dormitory: Dormitoryo
464           drinking_water: Naiinom na Tubig
465           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
466           embassy: Embahada
467           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
468           fast_food: Kainang Pangmabilisan
469           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
470           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
471           fire_station: Himpilan ng Bumbero
472           fountain: Bukal
473           fuel: Panggatong
474           grave_yard: Sementeryo
475           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
476           hall: Bulwagan
477           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
478           hospital: Ospital
479           hotel: Otel
480           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
481           ice_cream: Sorbetes
482           kindergarten: Kindergarten
483           library: Aklatan
484           market: Pamilihan
485           marketplace: Palengke
486           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
487           nightclub: Alibangbang
488           nursery: Alagaan ng mga Bata
489           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
490           office: Tanggapan
491           park: Liwasan
492           parking: Paradahan
493           pharmacy: Botika
494           place_of_worship: Sambahan
495           police: Pulis
496           post_box: Kahon ng Liham
497           post_office: Tanggapan ng Sulat
498           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
499           prison: Bilangguan
500           pub: Pangmadlang Bahay
501           public_building: Pangmadlang Gusali
502           public_market: Pangmadlang Pamilihan
503           reception_area: Tanggapang Pook
504           recycling: Pook ng Muling Paggamit
505           restaurant: Kainan
506           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
507           sauna: Silid-suuban
508           school: Paaralan
509           shelter: Kanlungan
510           shop: Tindahan
511           shopping: Pamimili
512           social_club: Kapisanang Panglipunan
513           studio: Istudyo
514           supermarket: Malaking Pamilihan
515           taxi: Taksi
516           telephone: Teleponong Pangmadla
517           theatre: Tanghalan
518           toilets: Mga banyo
519           townhall: Bulwagan ng Bayan
520           university: Pamantasan
521           vending_machine: Makinang Nagbebenta
522           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
523           village_hall: Bulwagan ng Nayon
524           waste_basket: Basurahan
525           wifi: Puntahang WiFi
526           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
527         boundary: 
528           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
529         building: 
530           apartments: Bloke ng Apartamento
531           block: Bloke ng Gusali
532           bunker: Hukay na Pangsundalo
533           chapel: Kapilya
534           church: Simbahan
535           city_hall: Gusaling Panglungsod
536           commercial: Gusaling Pangkalakal
537           dormitory: Dormitoryo
538           entrance: Pasukan ng Gusali
539           faculty: Gusali ng mga Guro
540           farm: Gusaling Pambukid
541           flats: Mga bahay-latagan
542           garage: Garahe
543           hall: Bulwagan
544           hospital: Gusali ng Hospital
545           hotel: Otel
546           house: Bahay
547           industrial: Gusaling Pang-industriya
548           office: Gusaling Tanggapan
549           public: Pangmadlang Gusali
550           residential: Gusaling Tirahan
551           retail: Gusaling Tingian
552           school: Gusali ng Paaralan
553           shop: Tindahan
554           stadium: Istadyum
555           store: Bilihan
556           terrace: Balkonahe
557           tower: Tore
558           train_station: Himpilan ng Tren
559           university: Gusali ng Pamantasan
560         highway: 
561           bridleway: Daanan ng Kabayo
562           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
563           bus_stop: Hintuan ng Bus
564           byway: Landas na Hindi Madaanan
565           construction: Ginagawang Punong Lansangan
566           cycleway: Daanan ng Bisikleta
567           distance_marker: Pananda ng Layo
568           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
569           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
570           ford: Bagtasan ng Tao
571           gate: Tarangkahan
572           living_street: Buhay na Lansangan
573           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
574           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
575           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
576           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
577           path: Landas
578           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
579           platform: Palapag
580           primary: Pangunahing Kalsada
581           primary_link: Pangunahing Kalsada
582           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
583           residential: Pamahayan
584           road: Lansangan
585           secondary: Pampangalawang Lansangan
586           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
587           service: Kalyeng Pampalingkuran
588           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
589           steps: Mga hakbang
590           stile: Hagdanan ng Bakod
591           tertiary: Pampangatlong Kalsada
592           track: Pinak
593           trail: Bulaos
594           trunk: Pangunahing Ruta
595           trunk_link: Pangunahing Ruta
596           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
597           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
598         historic: 
599           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
600           battlefield: Pook ng Labanan
601           boundary_stone: Bato ng Hangganan
602           building: Gusali
603           castle: Kastilyo
604           church: Simbahan
605           house: Bahay
606           icon: Kinatawang Larawan
607           manor: Manor
608           memorial: Muog na Pang-alaala
609           mine: Minahan
610           monument: Bantayog
611           museum: Museo
612           ruins: Mga Guho
613           tower: Tore
614           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
615           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
616           wreck: Wasak na Sasakyan
617         landuse: 
618           allotments: Mga Laang Bahagi
619           basin: Lunas ng Ilog
620           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
621           cemetery: Libingan
622           commercial: Pook na Pangkalakalan
623           conservation: Lupaing Iniligtas
624           construction: Konstruksyon
625           farm: Bukid
626           farmland: Lupaing Sakahan
627           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
628           forest: Gubat
629           grass: Damo
630           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
631           industrial: Pook na Pang-industriya
632           landfill: Tabon na Lupain
633           meadow: Kaparangan
634           military: Pook ng Militar
635           mine: Minahan
636           mountain: Bundok
637           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
638           park: Liwasan
639           piste: Piste ng Iski
640           plaza: Plasa
641           quarry: Hukay na Tibagan
642           railway: Daambakal
643           recreation_ground: Lupaing Libangan
644           reservoir: Tinggalan ng Tubig
645           residential: Pook na Panirahan
646           retail: Tingi
647           village_green: Nayong Lunti
648           vineyard: Ubasan
649           wetland: Babad na Lupain
650           wood: Kahoy
651         leisure: 
652           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
653           common: Karaniwang Lupain
654           fishing: Pook na Palaisdaan
655           garden: Halamanan
656           golf_course: Kurso ng Golp
657           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
658           marina: Marina
659           miniature_golf: Munting Golp
660           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
661           park: Liwasan
662           pitch: Hagisang Pampalakasan
663           playground: Palaruan
664           recreation_ground: Lupaing Libangan
665           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
666           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
667           stadium: Istadyum
668           swimming_pool: Palanguyan
669           track: Landas na Takbuhan
670           water_park: Liwasang Tubigan
671         natural: 
672           bay: Look
673           beach: Dalampasigan
674           cape: Tangway
675           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
676           channel: Bambang
677           cliff: Bangin
678           coastline: Baybay-dagat
679           crater: Uka
680           feature: Tampok
681           fell: Pulak
682           fjord: Tubigang Mabangin
683           geyser: Geyser
684           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
685           heath: Lupain ng Halamang Erika
686           hill: Burol
687           island: Pulo
688           land: Lupain
689           marsh: Latian
690           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
691           mud: Putik
692           peak: Tugatog
693           point: Tuldok
694           reef: Bahura
695           ridge: Tagaytay
696           river: Ilog
697           rock: Bato
698           scree: Batuhang Buhaghag
699           scrub: Palumpong
700           shoal: Banlik
701           spring: Bukal
702           strait: Kipot
703           tree: Puno
704           valley: Lambak
705           volcano: Bulkan
706           water: Tubig
707           wetland: Babad na Lupain
708           wetlands: Mga Babad na Lupain
709           wood: Kahoy
710         place: 
711           airport: Paliparan
712           city: Lungsod
713           country: Bansa
714           county: Kondehan
715           farm: Bukid
716           hamlet: Maliit na Nayon
717           house: Bahay
718           houses: Mga Bahay
719           island: Pulo
720           islet: Munting Pulo
721           locality: Lokalidad
722           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
723           municipality: Munisipalidad
724           postcode: Kodigo ng Koreo
725           region: Rehiyon
726           sea: Dagat
727           state: Estado
728           subdivision: Kabahaging kahatian
729           suburb: Kanugnog ng lungsod
730           town: Bayan
731           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
732           village: Nayon
733         railway: 
734           abandoned: Pinabayaang daambakal
735           construction: Kinukumpuning Daambakal
736           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
737           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
738           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
739           halt: Hintuan ng Tren
740           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
741           junction: Panulukan ng Daambakal
742           level_crossing: Patag na Tawiran
743           light_rail: Banayad na Riles
744           monorail: Isahang Riles
745           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
746           platform: Plataporma ng Daambakal
747           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
748           spur: Tahid ng Daambakal
749           station: Himpilan ng Daambakal
750           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
751           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
752           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
753           tram: Riles ng Trambya
754           tram_stop: Hintuan ng Trambya
755           yard: Bakuran ng Daambakal
756         shop: 
757           alcohol: Wala sa Lisensiya
758           apparel: Tindahan ng Kasuotan
759           art: Tindahan ng Sining
760           bakery: Panaderya
761           beauty: Tindahan ng Pampaganda
762           beverages: Tindahan ng mga Inumin
763           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
764           books: Tindahan ng Aklat
765           butcher: Mangangatay
766           car: Tindahan ng Kotse
767           car_dealer: Mangangalakal ng Kotse
768           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
769           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
770           carpet: Tindahan ng Karpet
771           charity: Tindahang Pangkawanggawa
772           chemist: Kimiko
773           clothes: Tindahan ng mga Damit
774           computer: Tindahan ng Kompyuter
775           confectionery: Tindahan ng Kendi
776           convenience: Tindahang Maginhawa
777           copyshop: Tindahang Kopyahan
778           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
779           department_store: Tindahang Kagawaran
780           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
781           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
782           drugstore: Tindahan ng Gamot
783           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
784           electronics: Tindahan ng Elektroniks
785           estate_agent: Ahente ng Lupain
786           farm: Tindahang Pambukid
787           fashion: Tindahan ng Moda
788           fish: Tindahan ng Isda
789           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
790           food: Tindahan ng Pagkain
791           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
792           furniture: Muwebles
793           gallery: Galeriya
794           garden_centre: Lunduyang Halamanan
795           general: Tindahang Panglahat
796           gift: Tindahan ng Regalo
797           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
798           grocery: Tindahan ng Groserya
799           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
800           hardware: Tindahan ng Hardwer
801           hifi: Hi-Fi
802           insurance: Seguro
803           jewelry: Tindahan ng Alahas
804           kiosk: Tindahan ng Kubol
805           laundry: Labahan
806           mall: Pasyalang Pangmadla
807           market: Pamilihan
808           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
809           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
810           music: Tindahan ng Tugtugin
811           newsagent: Ahente ng Balita
812           optician: Optiko
813           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
814           outdoor: Tindahang Panlabas
815           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
816           photo: Tindahan ng Litrato
817           salon: Salon
818           shoes: Tindahan ng Sapatos
819           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
820           sports: Tindahang Pampalakasan
821           stationery: Tindahan ng Papel
822           supermarket: Malaking Pamilihan
823           toys: Tindahan ng Laruan
824           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
825           video: Tindahan ng Bidyo
826           wine: Wala sa Lisensiya
827         tourism: 
828           alpine_hut: Kubong Pambundok
829           artwork: Likhang Sining
830           attraction: Pang-akit
831           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
832           cabin: Dampa
833           camp_site: Pook ng Kampo
834           caravan_site: Lugar ng Karabana
835           chalet: Kubo ng Pastol
836           guest_house: Bahay na Pampanauhin
837           hostel: Hostel
838           hotel: Otel
839           information: Kabatiran
840           lean_to: Sibi
841           motel: Motel
842           museum: Museo
843           picnic_site: Pook na Pampiknik
844           theme_park: Liwasang may Tema
845           valley: Lambak
846           viewpoint: Tuldok ng pananaw
847           zoo: Hayupan
848         waterway: 
849           boatyard: Bakuran ng bangka
850           canal: Paralanan
851           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
852           dam: Saplad
853           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
854           ditch: Bambang
855           dock: Pantalan
856           drain: Limasan
857           lock: Kandado
858           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
859           mineral_spring: Balong na Mineral
860           mooring: Pugalan
861           rapids: Mga lagaslasan
862           river: Ilog
863           riverbank: Pampang ng Ilog
864           stream: Batis
865           wadi: Tuyot na Ilog
866           water_point: Tuldok ng Tubigan
867           waterfall: Talon
868           weir: Pilapil
869   javascripts: 
870     map: 
871       base: 
872         cycle_map: Mapa ng Ikot
873         noname: Walang Pangalan
874     site: 
875       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
876       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
877       edit_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang baguhin ang mapa
878       history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
879       history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
880       history_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
881   layouts: 
882     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
883     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
884     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
885     documentation: Dokumentasyon
886     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
887     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng {{link}} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
888     donate_link_text: nag-aabuloy
889     edit: Baguhin
890     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng {{editor}}
891     export: Iluwas
892     export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
893     foundation: Pundasyon
894     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
895     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
896     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
897     help: Tulong
898     help_centre: Lunduyan ng Tulong
899     help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
900     history: Kasaysayan
901     home: tahanan
902     home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
903     inbox: kahong-tanggapan ({{count}})
904     inbox_tooltip: 
905       other: sero=Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
906     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
907     intro_2: Ang OpenStreetMap ay nagpapahintulot sa iyong tumingin, magbago at gumamit ng dato pangheograpiya sa isang paraang nagtutulungan magmula sa anumang pook sa ibabaw ng Daigdig.
908     intro_3: Ang pagpapasinaya ng OpenStreetMap ay malugod na tinatangkilik ng {{ucl}} at {{bytemark}}. Ang iba pang mga tagapagtangkilik ng proyekto ay mga nakatala sa loob ng {{partners}}.
909     intro_3_partners: wiki
910     license: 
911       title: Nilisensiyahan ang dato ng OpenStreetMap  sa ilalim ng Pangkalahatang Lisensiya ng Malikhaing mga Pangkaraniwan ng Pagbanggit at Pagbabahaging Magkatulad 2.0
912     log_in: lumagda
913     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
914     logo: 
915       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
916     logout: umalis mula sa pagkakalagda
917     logout_tooltip: Umalis sa pagkakalagda
918     make_a_donation: 
919       text: Magkaloob ng isang Abuloy
920       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
921     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
922     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
923     sign_up: magpatala
924     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
925     sotm2011: Pumunta sa Pulong ng OpenStreetMap ng 2011, Ang Katayuan ng Mapa, ika-9 hanggang ika-11 ng Setyembre sa Denver!
926     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
927     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
928     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
929     view: Tingnan
930     view_tooltip: Tingnan ang mapa
931     welcome_user: Maligayang pagdating, {{user_link}}
932     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
933     wiki: Wiki
934     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
935   license_page: 
936     foreign: 
937       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
938       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng {{english_original_link}}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
939       title: Tungkol sa salinwikang ito
940     legal_babble: "<h2>Karapatang-ari at Lisensiya</h2>\n<p>\nAng OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, na nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Magkatulad 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\nMalaya mong makokopya, maipapamahagi, maipadadala and iangkop ang aming mga mapa  at dato, hangga’t binabanggit mo ang OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito. Kapag binago o pinainam mo ang aming mga mapa o dato, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya.  Ang buong <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong makabatas</a> ay nagpapaliwanag ng iyong mga karapatan at mga pananagutan.\n</p>\n<h3>Paano babanggitin ang OpenStreetMap</h3>\n<p>\nKapag ginagamit mo ang mga larawan ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling naming na ang pagbanggit mo ay mapagbabasahan ng kahit na &ldquo;&copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Kapag ginagamit mo lamang ang dato ng mapa, hinihiling namin ang &ldquo;Dato ng mapa &copy; Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\nKung saan maaari, ang OpenStreetMap ay dapat na ikawing sa <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC-BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung gumagamit ka ng isang midyum kung saan hindi maaari ang mga kawing (katulad halimbawa ng isang nilimbag a akda), iminumungkahi namin na papuntahin ang mga mambabasa mo sa www.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawig ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; papunta sa buong tirahang ito) at sa www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Pag-alam ng iba pa</h3>\n<p>Magbasa ng iba pa na ginagamit an gaming dato na nasa <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga madalas na tanong na makabatas</a>.\n</p>\n<p>\nAng mga tagapag-ambag sa OSM ay pinaaalalahanang huwag na huwag magdaragdag ng anumang mga dato mula sa anumang mga mapagkukunang may karapatang-ari (katulad ng Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na walang hayagang pahintulot mula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa kopya.\n</p>\n<p>\nBagaman ang OpenStreetMap ay isang bukas na dato, hindi kami makapagbibigay ng isang hindi binabayarang API ng mapa para sa mga tagapagpaunlad ng pangatlong partido. Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng API</a>,<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>.\n</p>\n<h3>Mga tagapag-ambag namin</h3>\n<p>\nAng aming lisensiyang CC-BY-SA ay nangangailangan sa iyo na &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal na May-akda na makatwiran para sa midya o paraang ginagamit Mo&rdquo;.Ang indibidwal na mga tagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato para sa isang ahensiya ng pagmamapang pambansa o ibang pangunahing kuhanan ay naisama na sa OpenStreetMap,maaaring makatwirang banggitin sila na tuwiran sa pamamagitan ng tuwirang muling pagsipi ng kanilang pagbabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing nito sa pahinang ito.</p>\n<!--\nKabatiran para sa mga patnugot ng pahina\nAng sumusunod ay nagtatala lamang ng mga organisasyon na nangangailangan ng mga pagbabanggit bilang isang pasubali sa paggamit ng kanilang dato sa OpenStreetMap. Hindi ito isang pangkalahatang katalogo ng mga pag-aangkat, at hindi dapat gamitin maliban na lamang kung kailangan ang pagbabanggit upang makasunod sa lisensiya ng inangkat na dato.  Ang anumang mga karagdagan ditto ay dapat na talakayin muna na kasama ang mga tagapangasiwa ng sistema ng OSM.\n-->\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n<li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\nEstadistika ng Canada).</li>\n<li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n<li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.</li>\n<li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.</li>\n</ul>\n<p>\nAng pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>"
941     native: 
942       mapping_link: simulan ang pagmamapa
943       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
944       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa {{native_link}} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at {{mapping_link}}.
945       title: Tungkol sa pahinang ito
946   message: 
947     delete: 
948       deleted: Binura ang mensahe
949     inbox: 
950       date: Petsa
951       from: Mula sa
952       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
953       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga {{people_mapping_nearby_link}}?
954       outbox: kahong-labasan
955       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
956       subject: Paksa
957       title: Kahon ng pumapasok
958       you_have: Mayroon kang {{new_count}} bagong mga mensahe at {{old_count}} lumang mga mensahe
959     mark: 
960       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
961       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
962     message_summary: 
963       delete_button: Burahin
964       read_button: Tatakan bilang nabasa na
965       reply_button: Tumugon
966       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
967     new: 
968       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
969       body: Katawan
970       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
971       message_sent: Naipadala na ang mensahe
972       send_button: Ipadala
973       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa {{name}}
974       subject: Paksa
975       title: Magpadala ng mensahe
976     no_such_message: 
977       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
978       heading: Walang ganyang mensahe
979       title: Walang ganyang mensahe
980     no_such_user: 
981       body: Paumanhin walang tagagamit na may ganyang pangalan.
982       heading: Walang ganyang tagagamit
983       title: Walang ganyang tagagamit
984     outbox: 
985       date: Petsa
986       inbox: kahon ng pumapasok
987       my_inbox: "{{inbox_link}} ko"
988       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga {{people_mapping_nearby_link}}?
989       outbox: kahong-labasan
990       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
991       subject: Paksa
992       title: Kahong-labasan
993       to: Para kay
994       you_have_sent_messages: Mayroon kang {{count}} naipadalang mga mensahe
995     read: 
996       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
997       back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
998       date: Petsa
999       from: Mula sa
1000       reading_your_messages: Binabasa ang mga mensahe mo
1001       reading_your_sent_messages: Binabasa ang ipinadala mong mga mensahe
1002       reply_button: Tumugon
1003       subject: Paksa
1004       title: Basahin ang mensahe
1005       to: Para kay
1006       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1007       wrong_user: Lumagda ka bilang si `{{user}}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1008     reply: 
1009       wrong_user: Lumagda ka bilang si `{{user}}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
1010     sent_message_summary: 
1011       delete_button: Burahin
1012   notifier: 
1013     diary_comment_notification: 
1014       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa {{readurl}} at maaari kang pumuna roon sa {{commenturl}} o tumugon doon sa {{replyurl}}
1015       header: "Pinuna ni {{from_user}} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang {{subject}}:"
1016       hi: Kumusta {{to_user}},
1017       subject: Si {{user}} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
1018     email_confirm: 
1019       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1020     email_confirm_html: 
1021       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1022       greeting: Kumusta,
1023       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa {{server_url}} papunta sa {{new_address}}.
1024     email_confirm_plain: 
1025       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1026       greeting: Kumusta,
1027       hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
1028       hopefully_you_2: "{{server_url}} papunta sa {{new_address}}."
1029     friend_notification: 
1030       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa {{befriendurl}}.
1031       had_added_you: Idinagdag ka ni {{user}} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
1032       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa {{userurl}}.
1033       subject: Idinagdag ka ni {{user}} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
1034     gpx_notification: 
1035       and_no_tags: at walang mga tatak.
1036       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
1037       failure: 
1038         failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
1039         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
1040         more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
1041         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1042       greeting: Kumusta,
1043       success: 
1044         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may {{trace_points}} mula sa isang maaaring {{possible_points}} mga tuldok.
1045         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1046       with_description: na may paglalarawan
1047       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
1048     lost_password: 
1049       subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
1050     lost_password_html: 
1051       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1052       greeting: Kumusta,
1053       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
1054     lost_password_plain: 
1055       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1056       greeting: Kumusta,
1057       hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
1058       hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
1059     message_notification: 
1060       footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa {{readurl}}
1061       footer2: at maaari kang tumugon doon sa {{replyurl}}
1062       header: "Nagpadala sa iyo si {{from_user}} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang {{subject}}:"
1063       hi: Kumusta {{to_user}},
1064     signup_confirm: 
1065       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1066     signup_confirm_html: 
1067       ask_questions: Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming <a href="http://help.openstreetmap.org/">pook ng katanungan at kasagutan</a>.
1068       click_the_link: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang akawnt na iyan at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran hinggil sa OpenStreetMap
1069       current_user: Isang talaan ng pangkasalukuyang mga tagagamit sa loob ng mga kategorya, na nakabatay kung saan sa mundo sila naroroon, ang makukuha mula sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorya:Mga_tagagamit_ayon_sa_rehiyong_pangheograpiya</a>.
1070       get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
1071       greeting: Kumusta ka diyan!
1072       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1073       introductory_video: Maaari kang manood ng isang {{introductory_video_link}}.
1074       more_videos: Mayroong mga {{more_videos_link}}.
1075       more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
1076       user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
1077       video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
1078       wiki_signup: Maaari mo ring naisin na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">magpatala sa wiki ng OpenStreetMap</a>.
1079     signup_confirm_plain: 
1080       ask_questions: "Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming lugar ng katanungan at kasagutan:"
1081       blog_and_twitter: "Humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng blog ng OpenStreetMap o Twitter:"
1082       click_the_link_1: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang iyong
1083       click_the_link_2: akawnt at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran tungkol sa OpenStreetMap.
1084       current_user_1: Isang talaan ng  pangkasalukuyang mga tagagamit na nasa mga kategorya, na nakabatay sa kung saan sa mundo
1085       current_user_2: "sila naroroon, ay makukuha magmula sa:"
1086       greeting: Kumusta ka diyan!
1087       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1088       introductory_video: "Maaari kang makapanood ng isang bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap dito:"
1089       more_videos: "May marami pang mga bidyo rito:"
1090       opengeodata: "Ang OpenGeoData.org ay ang blog ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast, at mayroon din itong mga podkast:"
1091       the_wiki: "Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap doon sa wiki:"
1092       user_wiki_1: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na may kasamang
1093       user_wiki_2: mga tatak ng kategorya na nagtatala kung nasaan ka, katulad ng [[Kategorya:Mga tagagamit_sa_Londres]].
1094       wiki_signup: "Marahil ay nais mo ring magpatala sa wiki ng OpenStreetMap doon sa:"
1095   oauth: 
1096     oauthorize: 
1097       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1098       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1099       allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
1100       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1101       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1102       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1103       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1104       request_access: Ang aplikasyong {{app_name}} ay humihiling na makapunta sa akawnt mo. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa iyong kagustuhan.
1105     revoke: 
1106       flash: Binawi mo ang kahalip para sa {{application}}
1107   oauth_clients: 
1108     create: 
1109       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1110     destroy: 
1111       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1112     edit: 
1113       submit: Baguhin
1114       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1115     form: 
1116       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1117       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1118       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1119       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1120       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1121       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1122       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1123       name: Pangalan
1124       requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1125       required: Kinakailangan
1126       support_url: URL ng Pagtangkilik
1127       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1128     index: 
1129       application: Pangalan ng Aplikasyon
1130       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1131       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
1132       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1133       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1134       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  {{oauth}}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
1135       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1136       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
1137       revoke: Bawiin!
1138       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1139     new: 
1140       submit: Magpatala
1141       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1142     not_found: 
1143       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang {{type}}.
1144     show: 
1145       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
1146       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1147       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1148       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1149       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1150       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1151       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1152       authorize_url: "Payagan ang URL:"
1153       edit: Baguhin ang mga Detalye
1154       key: "Susi ng Tagaubos:"
1155       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1156       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
1157       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
1158       title: Mga detalye ng OAuth para sa {{app_name}}
1159       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
1160     update: 
1161       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1162   site: 
1163     edit: 
1164       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1165       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1166       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1167       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1168       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong {{user_page}}.
1169       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
1170       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1171       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1172       user_page_link: pahina ng tagagamit
1173     index: 
1174       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1175       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1176       js_3: Maaaring naisin mong subukan ang <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">pangtingin-tingin ng hindi tumitinag na tisa ng Tiles@Home</a>.
1177       license: 
1178         license_name: Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Pamamahaging Magkatulad 2.0
1179         notice: Nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang {{license_name}} ng {{project_name}} at ng mga tagapag-ambag nito.
1180         project_name: Proyekto ng OpenStreetMap
1181       permalink: Permalink
1182       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1183       shortlink: Maikling kawing
1184     key: 
1185       map_key: Susi ng Mapa
1186       map_key_tooltip: Susi para sa mapa
1187       table: 
1188         entry: 
1189           admin: Hangganang pampangangasiwa
1190           allotments: Mga Laang Bahagi
1191           apron: 
1192             - Tapis ng paliparan
1193             - terminal
1194           bridge: Itim na pambalot = tulay
1195           bridleway: Daanan ng Kabayo
1196           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1197           building: Makabuluhang gusali
1198           byway: Landas na hindi madaanan
1199           cable: 
1200             - Kotse ng kable
1201             - upuang inaangat
1202           cemetery: Libingan
1203           centre: Lunduyang pampalakasan
1204           commercial: Pook na pangkalakalan
1205           common: 
1206             - Karaniwan
1207             - kaparangan
1208           construction: Mga kalsadang ginagawa
1209           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1210           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1211           farm: Bukid
1212           footway: Lakaran ng tao
1213           forest: Gubat
1214           golf: Kurso ng golp
1215           heathland: Lupain ng halamang erika
1216           industrial: Pook na pang-industriya
1217           lake: 
1218             - Lawa
1219             - tinggalan ng tubig
1220           military: Pook ng militar
1221           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1222           park: Liwasan
1223           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1224           pitch: Hagisang pampalakasan
1225           primary: Pangunahing kalsada
1226           private: Pribadong pagpunta
1227           rail: Daambakal
1228           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1229           resident: Pook na panuluyan
1230           retail: Lugar na tingian
1231           runway: 
1232             - Rampa ng Paliparan
1233             - daanan ng taksi
1234           school: 
1235             - Paaralan
1236             - pamantasan
1237           secondary: Pampangalawang kalsada
1238           station: Himpilan ng daambakal
1239           subway: Daanang pang-ilalim
1240           summit: 
1241             - Taluktok
1242             - tugatog
1243           tourist: Pang-akit ng turista
1244           track: Bakas
1245           tram: 
1246             - Banayad na riles
1247             - trambya
1248           trunk: Punong Kalsada
1249           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1250           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1251           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1252           wood: Kahoy
1253     search: 
1254       search: Maghanap
1255       search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
1256       submit_text: Gawin
1257       where_am_i: Nasaan ba ako?
1258       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
1259     sidebar: 
1260       close: Isara
1261       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1262   time: 
1263     formats: 
1264       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
1265   trace: 
1266     create: 
1267       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1268       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1269     delete: 
1270       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1271     edit: 
1272       description: "Paglalarawan:"
1273       download: ikargang paibaba
1274       edit: baguhin
1275       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1276       heading: Binabago ang {{name}} ng bakas
1277       map: mapa
1278       owner: "May-ari:"
1279       points: "Mga tuldok:"
1280       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1281       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
1282       tags: "Mga tatak:"
1283       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1284       title: Binabago ang bakas na {{name}}
1285       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
1286       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1287       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1288     list: 
1289       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1290       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay {{user}}
1291       tagged_with: tinatakan ng {{tags}}
1292       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1293     make_public: 
1294       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1295     no_such_user: 
1296       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang {{user}}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1297       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na {{user}}
1298       title: Walang ganyang tagagamit
1299     offline: 
1300       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
1301       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
1302     offline_warning: 
1303       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1304     trace: 
1305       ago: "{{time_in_words_ago}} ang nakalipas"
1306       by: sa pamamagitan ng
1307       count_points: "{{count}} mga puntos"
1308       edit: baguhin
1309       edit_map: Baguhin ang Mapa
1310       identifiable: MAKIKILALA
1311       in: sa
1312       map: mapa
1313       more: marami pa
1314       pending: NAGHIHINTAY
1315       private: PRIBADO
1316       public: PANGMADLA
1317       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1318       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1319       view_map: Tingnan ang Mapa
1320     trace_form: 
1321       description: Paglalarawan
1322       help: Saklolo
1323       tags: Mga tatak
1324       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1325       upload_button: Ikargang paitaas
1326       upload_gpx: Ikargang paitaas ang Talaksang GPX
1327       visibility: Pagkanatatanaw
1328       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1329     trace_header: 
1330       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1331       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1332       traces_waiting: Mayroon kang {{count}} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
1333       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1334       your_traces: Tingnan ang mga pagbabakas mo lamang
1335     trace_optionals: 
1336       tags: Mga tatak
1337     trace_paging_nav: 
1338       next: Susunod &raquo;
1339       previous: "&laquo; Nakaraan"
1340       showing_page: Ipinapakita ang pahinang {{page}}
1341     view: 
1342       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1343       description: "Paglalarawan:"
1344       download: ikargang paibaba
1345       edit: baguhin
1346       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1347       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1348       heading: Tinatanaw ang bakas na {{name}}
1349       map: mapa
1350       none: Wala
1351       owner: "May-ari:"
1352       pending: NAGHIHINTAY
1353       points: "Mga tuldok:"
1354       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
1355       tags: "Mga tatak:"
1356       title: Tinitingnan ang bakas na {{name}}
1357       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1358       uploaded: "Naikarga na:"
1359       visibility: "Pagkanakikita:"
1360     visibility: 
1361       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1362       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1363       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1364       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1365   user: 
1366     account: 
1367       contributor terms: 
1368         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1369         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1370         heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
1371         link text: ano ba ito?
1372         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1373         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1374       current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
1375       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1376       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1377       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1378       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
1379       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
1380       image: "Larawan:"
1381       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
1382       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1383       latitude: "Latitud:"
1384       longitude: "Longhitud:"
1385       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1386       my settings: Mga pagtatakda ko
1387       new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
1388       new image: Magdagdag ng isang larawan
1389       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1390       preferred editor: "Nais na Patnugot:"
1391       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
1392       profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
1393       public editing: 
1394         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1395         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1396         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1397         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1398         enabled link text: ano ba ito?
1399         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
1400       public editing note: 
1401         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1402         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
1403       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1404       return to profile: Bumalik sa balangkas
1405       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1406       title: Baguhin ang akawnt
1407       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1408     confirm: 
1409       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1410       before you start: Alam namin na nagmamadali ka na marahil upang makapagsimula sa pagmamapa, subalit bago mo gawin iyan maaaring naisin mo munang magpuno ng ilan pang karagdagang kabatiran hinggil sa iyong sarili sa loob ng pormularyong nasa ibaba.
1411       button: Tiyakin
1412       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
1413       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1414       reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="{{reconfirm}}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1415       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1416       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
1417     confirm_email: 
1418       button: Tiyakin
1419       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1420       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1421       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1422       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
1423     confirm_resend: 
1424       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si {{name}}.
1425       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa {{email}} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1426     filter: 
1427       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
1428     go_public: 
1429       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
1430     list: 
1431       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1432       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1433       heading: Mga tagagamit
1434       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1435       showing: 
1436         other: isa=Ipinapakita ang pahinang {{page}} ({{first_item}} ng  mga {{items}})
1437       summary: Nilikha ang {{name}} mula sa {{ip_address}} noong {{date}}
1438       summary_no_ip: Nilikha ang {{name}} noong {{date}}
1439       title: Mga tagagamit
1440     login: 
1441       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="{{reconfirm}}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1442       account suspended: Paumanhin, inantala ang akawnt mo dahil sa kahina-hinalang gawain. <br />Mangyaring makipag-ugnayan sa {{webmaster}} kung nais mong talakayin ito.
1443       already have: Mayroon ka nang akawnt ng OpenStreetMap? Mangyaring lumagda.
1444       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1445       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1446       create_account: lumikha ng isang akawnt
1447       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
1448       heading: Lumagda
1449       login_button: Lumagda
1450       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1451       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1452       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Umalam ng marami pa tungkol sa parating na pagbabago sa lisensiya ng OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">mga salinwika</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">talakayan</a>)
1453       password: "Hudyat:"
1454       please login: Mangyaring lumagda o {{create_user_link}}.
1455       register now: Magpatala na ngayon
1456       remember: "Tandaan ako:"
1457       title: Lumagda
1458       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
1459       webmaster: panginoon ng sapot
1460     logout: 
1461       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1462       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1463       title: Umalis sa pagkakalagda
1464     lost_password: 
1465       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1466       heading: Nakalimutang Hudyat?
1467       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
1468       new password button: Itakda uli ang hudyat
1469       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1470       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1471       title: Naiwalang hudyat
1472     make_friend: 
1473       already_a_friend: Kaibigan ka na ni {{name}}.
1474       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si {{name}} bilang isang kaibigan.
1475       success: Kaibigan mo na ngayon si {{name}}.
1476     new: 
1477       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
1478       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1479       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1480       continue: Magpatuloy
1481       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
1482       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1483       email address: "Tirahan ng E-liham:"
1484       fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
1485       flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa {{email}} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1486       heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
1487       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1488       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1489       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
1490       password: "Hudyat:"
1491       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1492       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="{{url}}">pahinang ito ng wiki</a>.
1493       title: Likhain ang akawnt
1494     no_such_user: 
1495       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang {{user}}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1496       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na {{user}}
1497       title: Walang ganyang tagagamit
1498     popup: 
1499       friend: Kaibigan
1500       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1501       your location: Kinalalagyan mo
1502     remove_friend: 
1503       not_a_friend: Si {{name}} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1504       success: Si {{name}} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1505     reset_password: 
1506       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1507       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1508       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1509       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay {{user}}
1510       password: "Hudyat:"
1511       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1512       title: Muling itakda ang hudyat
1513     set_home: 
1514       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1515     suspended: 
1516       body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa {{webmaster}} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
1517       heading: Inantala ang Akawnt
1518       title: Naantalang Akawnt
1519       webmaster: panginoon ng sapot
1520     terms: 
1521       agree: Sumang-ayon
1522       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1523       consider_pd_why: ano ba ito?
1524       decline: Tanggihan
1525       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1526       legale_names: 
1527         france: Pransiya
1528         italy: Italya
1529         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1530       legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
1531       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
1532       title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
1533       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1534     view: 
1535       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1536       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1537       ago: ({{time_in_words_ago}} na ang nakalipas)
1538       block_history: tingnan ang natanggap na mga paghadlang
1539       blocks by me: mga paghahadlang ko
1540       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1541       confirm: Tiyakin
1542       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1543       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1544       created from: "Nilikha magmula sa:"
1545       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1546       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1547       description: Paglalarawan
1548       diary: talaarawan
1549       edits: mga pagbabago
1550       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1551       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1552       if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng {{settings_link}}.
1553       km away: "{{count}}km ang layo"
1554       latest edit: "Pinakahuling pagbabago {{ago}}:"
1555       m away: "{{count}}m ang layo"
1556       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
1557       moderator_history: tingnan ang ibinigay na mga paghadlang
1558       my diary: talaarawan ko
1559       my edits: mga pamamatnugot ko
1560       my settings: mga pagtatakda ko
1561       my traces: mga pagbabakas ko
1562       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1563       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1564       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1565       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1566       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1567       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1568       role: 
1569         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1570         grant: 
1571           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1572           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1573         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1574         revoke: 
1575           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1576           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1577       send message: ipadala ang mensahe
1578       settings_link_text: mga pagtatakda
1579       spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
1580       status: "Katayuan:"
1581       traces: mga bakas
1582       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1583       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1584       your friends: Mga kaibigan mo
1585   user_block: 
1586     blocks_by: 
1587       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si {{name}}.
1588       heading: Tala ng mga paghadlang ni {{name}}
1589       title: Mga paghadlang ni {{name}}
1590     blocks_on: 
1591       empty: Hindi pa hinahadlangan si {{name}}.
1592       heading: Tala ng mga paghadlang sa {{name}}
1593       title: Mga paghadlang sa {{name}}
1594     create: 
1595       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si {{name}}.
1596       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1597       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1598     edit: 
1599       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1600       heading: Binabago ang paghadlang kay {{name}}
1601       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
1602       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1603       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si {{name}}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1604       show: Tingnan ang hadlang na ito
1605       submit: Isapanahon ang paghadlang
1606       title: Binabago ang paghadlang kay {{name}}
1607     filter: 
1608       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1609       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1610       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
1611     helper: 
1612       time_future: Magwawakas sa {{time}}.
1613       time_past: Nagwakas na noong {{time}} na ang nakalilipas.
1614       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1615     index: 
1616       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1617       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1618       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1619     model: 
1620       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
1621       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
1622     new: 
1623       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1624       heading: Nililikha ang paghadlang kay {{name}}
1625       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
1626       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1627       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si {{name}}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1628       submit: Likhain ang hadlang
1629       title: Nililikha ang paghadlang kay {{name}}
1630       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
1631       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1632     not_found: 
1633       back: Bumalik sa talatuntunan
1634       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na {{id}}.
1635     partial: 
1636       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1637       creator_name: Tagapaglikha
1638       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1639       edit: Baguhin
1640       not_revoked: (hindi binawi)
1641       reason: Dahilan ng pagharang
1642       revoke: Bawiin!
1643       revoker_name: Binawi ni
1644       show: Ipakita
1645       status: Kalagayan
1646     period: 
1647       one: 1 oras
1648       other: "{{count}} mga oras"
1649     revoke: 
1650       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1651       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1652       heading: Binabawi ang paghadlang sa {{block_on}} ni {{block_by}}
1653       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong {{time}} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
1654       revoke: Bawiin!
1655       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na {{time}}.
1656       title: Binabawi ang paghadlang sa {{block_on}}
1657     show: 
1658       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1659       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1660       edit: Baguhin
1661       heading: "{{block_on}} hinadlangan ni {{block_by}}"
1662       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
1663       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
1664       revoke: Bawiin!
1665       revoker: "Tagapagbawi:"
1666       show: Ipakita
1667       status: Kalagayan
1668       time_future: Magwawakas sa {{time}}
1669       time_past: Nagwakas noong {{time}} na ang nakalilipas
1670       title: "{{block_on}} hinadlangan ni {{block_by}}"
1671     update: 
1672       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
1673       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1674   user_role: 
1675     filter: 
1676       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang {{role}}.
1677       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning {{role}}.
1678       not_a_role: Ang bagting na `{{role}}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1679       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
1680     grant: 
1681       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `{{role}}' sa tagagamit na si `{{name}}'?
1682       confirm: Pagtibayin
1683       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `{{role}}' sa tagagamit na si `{{name}}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1684       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1685       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1686     revoke: 
1687       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `{{role}}' mula sa tagagamit na si `{{name}}'?
1688       confirm: Tiyakin
1689       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `{{role}}' mula sa tagagamit na si `{{name}}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1690       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1691       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin