Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / cy.yml
1 # Messages for Welsh (Cymraeg)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Cymrodor
5 # Author: Robin Owain
6 ---
7 cy:
8   time:
9     formats:
10       friendly: '%e %B %Y at %H:%M'
11   activerecord:
12     models:
13       acl: Rhestr Rheoli Mynediad
14       changeset: Changeset
15       changeset_tag: Tag Changeset
16       country: Gwlad
17       diary_comment: Nodyn Dyddiadur
18       diary_entry: Cofnod Dyddiadur
19       friend: Ffrind
20       language: Iaith
21       message: Neges
22       node: Nod
23       node_tag: Tag Nod
24       notifier: Hysbysydd
25       old_node: Hen Nod
26       old_node_tag: Tag Hen Nod
27       old_relation: Hen Berthynas
28       old_relation_member: Aelod o Hen Berthynas
29       old_relation_tag: Tag Hen Berthynas
30       old_way: Hen Lwybr
31       old_way_node: Nod Hen Ffordd
32       old_way_tag: Tag Hen Ffordd
33       relation: Perthynas
34       relation_member: Aelod Perthynol
35       relation_tag: Tag Perthynas
36       session: Sesiwn
37       trace: Dargopïo
38       tracepoint: Pwynt Dargopïo
39       tracetag: Tag Dargopïo
40       user: Defnyddiwr
41       user_preference: Dewis Defnyddiwr
42       user_token: Tocyn Defnyddiwr
43       way: Llwybr
44       way_node: Cwgn Llwybr
45       way_tag: Tag Llwybr
46     attributes:
47       diary_comment:
48         body: Corff
49       diary_entry:
50         user: Defnyddiwr
51         title: Pwnc
52         latitude: Lledred
53         longitude: Hydred
54         language: Iaith
55       friend:
56         user: Defnyddiwr
57         friend: Ffrind
58       trace:
59         user: Defnyddiwr
60         visible: Gweladwy
61         name: Enw
62         size: Maint
63         latitude: Lledred
64         longitude: Hydred
65         public: Cyhoeddus
66         description: Disgrifiad
67       message:
68         sender: Danfonwr
69         title: Pwnc
70         body: Corff
71         recipient: Derbyniwr
72       user:
73         email: Ebost
74         active: Gweithredol
75         display_name: Dangos Enw
76         description: Disgrifiad
77         languages: Ieithoedd
78         pass_crypt: Cyfrinair
79   editor:
80     default: (currently %{name}) diofyn
81     potlatch:
82       name: Potlatch 1
83       description: Potlatch 1 (golygygu gyda'r porwr)
84     id:
85       name: iD
86       description: iD (golygydd y porwr)
87     potlatch2:
88       name: Potlatch 2
89       description: Potlatch 2 (golygu gyda'r porwr)
90     remote:
91       name: Rheolaeth o bell
92       description: Pellreolwr (JOSM neu Merkaartor)
93   browse:
94     created: Crewyd
95     closed: Wedi cau
96     created_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr>
97     closed_html: Wedi cau <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr>
98     created_by_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
99     deleted_by_html: Dilewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
100     edited_by_html: Golygwyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
101     closed_by_html: Caewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
102     version: Fersiwn
103     in_changeset: Set-newid
104     anonymous: dienw
105     no_comment: (dim sylw)
106     part_of: Rhan o
107     download_xml: Lawrlwytho XML
108     view_history: Gweld yr Hanes
109     view_details: Gweld Manylion
110     location: Lleoliadː
111     changeset:
112       title: '%{id}'
113       belongs_to: Awdur
114       node: Cygnau (%{count})
115       node_paginated: Cygnau (%{x}-%{y} o %{count})
116       way: Llwybrau %{count}
117       way_paginated: Llwybrau (%{x}-%{y} o %{count})
118       relation: Perthynas %{count}
119       relation_paginated: Perthynas (%{x}-%{y} o %{count})
120       comment: Sylwadau (%{count})
121       hidden_commented_by: Sylw cudd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
122         yn ôl</abbr>
123       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
124       changesetxml: Set-newid XML
125       osmchangexml: osmChange XML
126       feed:
127         title: Set-newid %{id}
128         title_comment: Set-newid %{id} - %{comment}
129       join_discussion: Mewngofnodwch i ymuno yn y sgwrs
130       discussion: Sgwrs
131     node:
132       title: 'Nod: %{name}'
133       history_title: 'Hanes y Nod: %{name}'
134     way:
135       title: 'Llwybr: %{name}'
136       history_title: 'Hanes Llwybr: %{name}'
137       nodes: Nodau
138       also_part_of:
139         one: rhan o'r ffordd %{related_ways}
140         other: rhan o'r ffyrdd %{related_ways}
141     relation:
142       title: 'Perthynas: %{name}'
143       history_title: 'Hanes y Perthynas: %{name}'
144       members: Aelodau
145     relation_member:
146       entry_role: '%{type} %{name} fel %{role}'
147       type:
148         node: Nod
149         way: Llwybr
150         relation: Perthynas
151     containing_relation:
152       entry: Perthynas %{relation_name}
153       entry_role: Perthynas %{relation_name} (fel %{relation_role})
154     not_found:
155       sorry: 'Ymddiheurwn, ni ellir canfod %{type} #%{id}.'
156       type:
157         node: nod
158         way: llwybr
159         relation: perthynas
160         changeset: set-newid
161         note: nod
162     timeout:
163       sorry: Cymerodd yn rhy hir i adalw data math %{type} (gydag ID %{id})!
164       type:
165         node: nod
166         way: llwybr
167         relation: perthynas
168         changeset: set-newid
169         note: nodyn
170     redacted:
171       redaction: Golygiad %{id}
172       message_html: Ni ellir dangos %{version} o math %{type} gan iddo gael ei olygu.
173         Gweler %{redaction_link} am y manylion.
174       type:
175         node: nod
176         way: llwybr
177         relation: perthynas
178     start_rjs:
179       feature_warning: Wrthi'n llwytho nodweddio %{num_features}, a all arafu eich
180         porwr. Wyt ti'n sicr dy fod am weld y data?
181       load_data: Llwytho Data
182       loading: Yn llwytho...
183     tag_details:
184       tags: Tagiau
185       wiki_link:
186         key: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}
187         tag: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}=%{value}
188       wikidata_link: Eitem %{page} ar Wikidata
189       wikipedia_link: Erthygl %{page} ar Wicipedia
190       telephone_link: Galw %{phone_number}
191     note:
192       title: 'Nodyn: %{id}'
193       new_note: Nodyn Newydd
194       description: Disgrifiad
195       open_title: '#%{note_name} heb ei ddatrus'
196       closed_title: '#%{note_name} wedi''i ddatrus'
197       hidden_title: Nodyn cudd %{note_name}
198       open_by: Crëwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
199       open_by_anonymous: Crëwyd yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
200       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
201       commented_by_anonymous: Sylw yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn
202         ôl</abbr>
203       closed_by: Wedi'i ddatrus gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn
204         ôl</abbr>
205       closed_by_anonymous: Wedi ei ddatrus gan olygydd heb fewngofnodi <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
206         ago</abbr>
207       reopened_by: Gwnaed yn weithredol gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
208         yn ôl</abbr>
209       reopened_by_anonymous: Gwnaed yn weithredol gan olygydd heb fewngofnodi <abbr
210         title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
211       hidden_by: Cuddwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
212     query:
213       title: Nodweddion Ymholiad
214       introduction: Cliciwch ar y map i ddarganfod nodweddion gerllaw.
215       nearby: Nodweddion gerllaw
216       enclosing: Nodweddion amgáu
217   changesets:
218     changeset_paging_nav:
219       showing_page: Tudalen %{page}
220       next: Nesaf »
221       previous: « Blaenorol
222     changeset:
223       anonymous: Dienw
224       no_edits: (dim newid)
225       view_changeset_details: Dangos y newidiadau
226     changesets:
227       id: ID
228       saved_at: Cadwyd
229       user: Defnyddiwr
230       comment: Sylw
231       area: Maes
232     index:
233       title: Setiau-newid
234       title_user: Set-newid gan %{user}
235       title_friend: Setiau-newid eich cyfeillion
236       title_nearby: Setiau-newid defnyddwyr cyfagos
237       empty: Ni chanfuwyd setiau-newid.
238       empty_area: Dim setiau-newid yn yr ardal yma.
239       empty_user: Dim setiau-newid gan y defnyddiwr hwn.
240       no_more: Dim rhagor o setiau-newid.
241       no_more_area: Dim rhagor o setiau-newid yn yr ardal yma.
242       no_more_user: Dim newidiadau gan y Defnyddiwr hwn.
243       load_more: Llwytho mwy
244     timeout:
245       sorry: Ymddiheurwn, cymerodd y newidiadau a wnaethoch gais i'w gweld ry hir
246         i'w cyrchu.
247   changeset_comments:
248     comment:
249       comment: Sylw newydd ar set-newid %{changeset_id} gan awdur %{author}
250       commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
251     index:
252       title_all: Trafodaeth OpenStreetMa o'r setiau-newid
253       title_particular: 'Trafodaeth OpenStreetMap set-newid #%{changeset_id}'
254   diary_entries:
255     new:
256       title: Cofnod Dyddiadur Newydd
257       publish_button: Cyhoeddi
258     index:
259       title: Dyddiaduron defnyddwyr
260       title_friends: Dyddiaduron ffrindiau
261       title_nearby: Dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
262       user_title: Dyddiadur %{user}
263       in_language_title: Cofnodion Dyddiadur yn %{language}
264       new: Cofnod Dyddiadur Newydd
265       new_title: Ysgrifennu cofnod newydd yn eich dyddiadur defnyddiwr
266       no_entries: Dim cofnodion dyddiadur
267       recent_entries: Cofnodion dyddiadur diweddar
268       older_entries: Cofnodion Hŷn
269       newer_entries: Confodion Mwy Diweddar
270     edit:
271       title: Golygu cofnod dyddiadur
272       subject: 'Pwnc:'
273       body: 'Corff:'
274       language: 'Iaith:'
275       location: 'Lleoliad:'
276       latitude: Hydred
277       longitude: Lledred
278       use_map_link: defnyddiwch y map
279       save_button: Arbed
280       marker_text: Lleoliad cofnod y dyddiadur
281     show:
282       title: yddiadur %{user} | %{title}
283       user_title: dyddiadur %{user}
284       leave_a_comment: Gadael sylw
285       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} i adael sylw'
286       login: Mewngofnodi
287       save_button: Cadw
288     no_such_entry:
289       title: Dim cofnod o'r fath yn y dyddiadur
290       heading: 'Dim cofnod efo''r id: %{id}'
291       body: Ymddiheurwn, ond nid oes cofnod o sylw gyda'r id %{id}. Gwirwch eich sillafu,
292         neu a ydych wedi clicio dolen anghywir?
293     diary_entry:
294       posted_by: Postiwyd gan %{link_user} ar %{created} mewn %{language_link}
295       comment_link: Sylw ar y cofnod hwn
296       reply_link: Ymateb i'r cofnod hwn
297       comment_count:
298         zero: Dim sylwadau
299         one: '%{count} sylw'
300         other: '%{count} sylw'
301       edit_link: Golygu'r cofnod hwn
302       hide_link: Cuddio'r cofnod hwn
303       confirm: Cadarnhau
304     diary_comment:
305       comment_from: Sylwadau gan %{link_user} ar %{comment_created_at}
306       hide_link: Cuddio'r sylw hwn
307       confirm: Cadarnhau
308     location:
309       location: 'Lleoliad:'
310       view: Dangos
311       edit: Golygu
312     feed:
313       user:
314         title: Cofnodion OpenStreetMap ar gyfer %{user}
315         description: Cofnodion dyddiadur diweddar OpenStreetMap gan %{user}
316       language:
317         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap mewn %{language_name}
318         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap in
319           %{language_name} mewn %{language_name}
320       all:
321         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap
322         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap
323     comments:
324       has_commented_on: Mae %{display_name} wedi rhoi sylw ar y cofnodion dyddiadurol
325         canlynol
326       post: Post
327       when: Pa bryd
328       comment: Sylw
329       ago: '%{ago} yn ôl'
330       newer_comments: Sylwadau mwy diweddar
331       older_comments: Hen Sylwadau
332   geocoder:
333     search:
334       title:
335         latlon: Canlyniadau o <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
336         ca_postcode: Canlyniadau o <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
337         osm_nominatim: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
338           Nominatim</a>
339         geonames: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
340         osm_nominatim_reverse: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
341           Nominatim</a>
342         geonames_reverse: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
343     search_osm_nominatim:
344       prefix:
345         aerialway:
346           cable_car: Car Cebl
347           chair_lift: Cadair godi
348           drag_lift: Cadair lusg
349           gondola: Lifft Gondola
350           pylon: Peilon
351           station: Gorsaf Awyr
352           t-bar: Lifft T-Bar
353         aeroway:
354           aerodrome: Maesawyr
355           airstrip: Llain Codi
356           apron: Ffedog
357           gate: Giat
358           hangar: Hangar
359           helipad: Pad Hofrennydd
360           holding_position: Man aros
361           parking_position: Lle Parcio
362           runway: Rhedfa Awyr
363           taxiway: Safle tacsi
364           terminal: Terfynell
365         amenity:
366           animal_shelter: Cysgod Anifeiliaid
367           arts_centre: Canolfan Grefftau
368           atm: Peiriant Codi Arian
369           bank: Banc
370           bar: Bar
371           bbq: Barbeciw
372           bench: Mainc
373           bicycle_parking: Man Cadw Beic
374           bicycle_rental: Man Llogi Beic
375           biergarten: Gardd Gwrw
376           boat_rental: Llogi Cychod
377           brothel: Puteindy
378           bureau_de_change: Bureau de Change
379           bus_station: Gorsaf Fysiau
380           cafe: Caffi
381           car_rental: Man Llogi Cerbyd
382           car_sharing: Man Rhannu Cerbyd
383           car_wash: Golchwr Cerbyd
384           casino: Casino
385           charging_station: Gorsaf Gwefru
386           childcare: Man Gwarchod Plant
387           cinema: Sinema
388           clinic: Clinic
389           clock: Cloc
390           college: Coleg
391           community_centre: Canolfan Cymunedol
392           courthouse: Llys
393           crematorium: Amlosgfa
394           dentist: Deintydd
395           doctors: Meddygfa
396           drinking_water: Dŵr Yfed
397           driving_school: Ysgol Yrru
398           embassy: Llysgenhadaeth
399           fast_food: Bwyd Parod
400           ferry_terminal: Terfynell Fferi
401           fire_station: Gorsaf Dân
402           food_court: Cwrt Fwydydd
403           fountain: Ffynnon
404           fuel: Tanwydd
405           gambling: Gamblo
406           grave_yard: Mynwent
407           grit_bin: Bin Gro Mân
408           hospital: Ysbyty
409           hunting_stand: Llwyfan Hela
410           ice_cream: Hufen Iâ
411           kindergarten: Meithrinfa
412           library: Llyfrgell
413           marketplace: Marchnad
414           monastery: Mynachdy
415           motorcycle_parking: Man Parcio Beiciau Modur
416           nightclub: Clwb Nôs
417           nursing_home: Cartref Nyrsio
418           office: Swyddfa
419           parking: Parcio
420           parking_entrance: Mynedfa Man Parcio
421           parking_space: Man Parcio
422           pharmacy: Fferyllfa
423           place_of_worship: Man addoli
424           police: Heddlu
425           post_box: Blwch Llythyrau
426           post_office: Swyddfa Bost
427           preschool: Meithrinfa
428           prison: Carchar
429           pub: Tafarn
430           public_building: Adeilad Cyhoeddus
431           recycling: Pwynt Ailgylchu
432           restaurant: Bwyty
433           retirement_home: Cartref Ymddeol
434           sauna: Sawna
435           school: Ysgol
436           shelter: Cysgod
437           shop: Siop
438           shower: Cawod
439           social_centre: Canolfan Cymdeithasol
440           social_club: Clwb Cymdeithasol
441           social_facility: Cyfleuster cymedithasol
442           studio: Stiwdio
443           swimming_pool: Pwll Nofio
444           taxi: Tacsi
445           telephone: Ffôn Cyhoeddus
446           theatre: Theatr
447           toilets: Tai bach
448           townhall: Neuadd Dref
449           university: Prifysgol
450           vending_machine: Peiriant Gwerthu
451           veterinary: Milfeddygfa
452           village_hall: Neuadd Bentref
453           waste_basket: Bin sbwriel
454           waste_disposal: Gwaredu Sbwriel
455           water_point: Cyflenwad Dŵr
456           youth_centre: Canolfan Ieuenctid
457         boundary:
458           administrative: Ffin Gweinyddol
459           census: Ffin Cyfrifiad
460           national_park: Parc Cenedlaethol
461           protected_area: Ardal Warchodol
462         bridge:
463           aqueduct: Dyfrbont
464           suspension: Pont Grog
465           swing: Pont Droelli
466           viaduct: Pont Trenau
467           "yes": Pont
468         building:
469           "yes": Adeilad
470         craft:
471           brewery: Bragdy
472           carpenter: Saer
473           electrician: Trydanydd
474           gardener: Garddwr
475           painter: Peintiwr
476           photographer: Ffotograffydd
477           plumber: Plymar
478           shoemaker: Crudd
479           tailor: Teiliwr
480           "yes": Siop Grefftau
481         emergency:
482           ambulance_station: Gorsaf Ambiwlans
483           assembly_point: Man Ymgynull
484           defibrillator: Diffibriliwr
485           landing_site: Man Glanio Mewn Argyfwng
486           phone: Ffôn Argyfwng
487           water_tank: Tanc Dŵr Argyfwng
488           "yes": Argyfwng
489         highway:
490           abandoned: Hen Briffordd
491           bridleway: Llwybr Ceffyl
492           bus_guideway: Lon Bysiau
493           bus_stop: Stop Bysiau
494           construction: Priffordd yn cael ei Adeiladu
495           corridor: Coridor
496           cycleway: Llwybr Beicio
497           elevator: Codwr
498           emergency_access_point: Pwynt Mynediad Argyfwng
499           footway: Llwybr Cerdded
500           ford: Rhyd
501           give_way: Arwydd "Ildiwch!"
502           living_street: Stryd Byw
503           milestone: Carreg Filltir
504           motorway: Traffordd
505           motorway_junction: Cyffordd Traffordd
506           motorway_link: Ffordd Traffordd
507           passing_place: Lle Pasio
508           path: Llwybr
509           pedestrian: Llwybr Cerddwyr
510           platform: Platfform
511           primary: Priffordd
512           primary_link: Priffordd
513           proposed: Ffordd Arfaethedig
514           raceway: Trac Rasio
515           residential: Ffordd
516           rest_area: Man Gorffwys
517           road: Ffordd
518           secondary: Ffordd Eilaidd
519           secondary_link: Ffordd Eilaidd
520           service: Ffordd Waith
521           services: Gwasanaethau Traffordd
522           speed_camera: Camera Cyflymder
523           steps: Grisiau
524           stop: Arwydd Stop
525           street_lamp: Golau Stryd
526           tertiary: Ffordd Trydyddol
527           tertiary_link: Ffordd Trydyddol
528           track: Trac
529           traffic_signals: Goleuadau Traffig
530           trail: Llwybr
531           trunk: Cefnffordd
532           trunk_link: Cefnffordd
533           turning_loop: Lle Troi
534           unclassified: Ffordd Diddosbarth
535           "yes": Ffordd
536         historic:
537           archaeological_site: Safle Archaeolegol
538           battlefield: Maes Brwydr
539           boundary_stone: Maen Terfyn
540           building: Adeilad Hanesyddol
541           bunker: Byncar
542           castle: Castell
543           church: Eglwys
544           city_gate: Gat y Ddinas
545           citywalls: Waliau Ddinas
546           fort: Caer
547           heritage: Safle Dreftadaeth
548           house: Tŷ
549           icon: Eicon
550           manor: Maenor
551           memorial: Cofeb
552           mine: Mwynfa
553           mine_shaft: Siafft y Mwynglawdd
554           monument: Cofadail
555           roman_road: Ffordd Rufeinig
556           ruins: Adfeilion
557           stone: Carreg
558           tomb: Beddrod
559           tower: Tŵr
560           wayside_cross: Croes Min Ffordd
561           wayside_shrine: Cysegrfa Min Ffordd
562           wreck: Llongddrylliad
563           "yes": Safle Hanesyddol
564         junction:
565           "yes": Cyffordd
566         landuse:
567           allotments: Rhandiroedd
568           basin: Basn
569           brownfield: Browndir
570           cemetery: Mynwent
571           commercial: Ardal Fasnachol
572           conservation: Cadwraeth
573           construction: Adeiladwaith
574           farm: Fferm
575           farmland: Tir Ffermio
576           farmyard: Buarth Fferm
577           forest: Coedwig
578           garages: Garejis
579           grass: Glaswellt
580           greenfield: Glastir
581           industrial: Ardal Ddiwydiannol
582           landfill: Safle Tirlenwi
583           meadow: Dôl
584           military: Ardal Milwrol
585           mine: Mwynglawdd
586           orchard: Berllan
587           quarry: Chwarel
588           railway: Rheilffordd
589           recreation_ground: Maes Chwarae
590           reservoir: Cronfa Ddŵr
591           reservoir_watershed: Gwahanfa Ddŵr
592           residential: Ardal Breswyl
593           retail: Adwerthu
594           road: Ardal Ffordd
595           village_green: Llain Pentref
596           vineyard: Gwinllan
597           "yes": Defnydd Tir
598         leisure:
599           beach_resort: Ardal Wyliau
600           bird_hide: Cuddle Adar
601           common: Tir Comin
602           dog_park: Parc Cwn
603           firepit: Ardal Dân
604           fishing: Man Pysgota
605           fitness_centre: Canolfan Gadw'n Heini
606           fitness_station: Lle Cadw'n Heini
607           garden: Gardd
608           golf_course: Cwrs Golff
609           horse_riding: Llain Marchogaeth
610           ice_rink: Llawr Sglefrio
611           marina: Marina
612           miniature_golf: Golff Pitw
613           nature_reserve: Gwarchodfa Natur
614           park: Parc
615           pitch: Maes Chwarae
616           playground: Lle Chwarae
617           recreation_ground: Maes Hamdden
618           resort: Cyrchfan Gwyliau
619           sauna: Sawna
620           slipway: Llithrffordd
621           sports_centre: Canolfan Chwaraeon
622           stadium: Stadiwm
623           swimming_pool: Pwll Nofio
624           track: Trac Rhedeg
625           water_park: Parc Dŵr
626           "yes": Hamdden
627         man_made:
628           beacon: Goleufa
629           beehive: Cwch Gwenyn
630           breakwater: Morglawdd
631           bridge: Pont
632           bunker_silo: Byncar
633           chimney: Simne
634           crane: Craen
635           dolphin: Man Angori
636           dyke: Morglawdd
637           embankment: Arglawdd
638           flagpole: Polyn Baner
639           gasometer: Tanc Nwy
640           groyne: Argor
641           kiln: Odyn
642           lighthouse: Goleudy
643           mast: Mast
644           mine: Mwynglawdd
645           mineshaft: Siafft Mwynglawdd
646           monitoring_station: Gorsaf Arsylwi
647           petroleum_well: Ffynnon Betroliwm
648           pier: Piyr
649           pipeline: Pibell
650           silo: Seilo
651           storage_tank: Tanc Storio
652           surveillance: Gwyliadwraeth
653           tower: Tŵr
654           wastewater_plant: Gwaith Dŵr Budr
655           watermill: Melin Ddŵr
656           water_tower: Tŵr Dŵr
657           water_well: Ffynnon
658           water_works: Gwaith Dŵr
659           windmill: Melin Wynt
660           works: Ffatri
661           "yes": Wnaed gan Ddyn
662         military:
663           airfield: Maes Awyr Milwrol
664           barracks: Barics
665           bunker: Byncer
666           "yes": Safle Filwrol
667         mountain_pass:
668           "yes": Bwlch Mynydd
669         natural:
670           bay: Bae
671           beach: Traeth
672           cape: Penrhyn
673           cave_entrance: Mynediad Ogof
674           cliff: Clogwyn
675           crater: Crater
676           dune: Twyn
677           fell: Rhostir
678           fjord: Ffiord
679           forest: Coedwig
680           geyser: Geiser
681           glacier: Rhewlif
682           grassland: Caeau
683           heath: Rhos
684           hill: Bryn
685           island: Ynys
686           land: Tir
687           marsh: Cors
688           moor: Gwaun
689           mud: Mwd
690           peak: Copa
691           point: Pwynt
692           reef: Riff
693           ridge: Cefn
694           rock: Craig
695           saddle: Cyfrwy
696           sand: Tywod
697           scree: Sgri
698           scrub: Llwyni
699           spring: Ffynnon
700           stone: Carreg
701           strait: Culfor
702           tree: Coeden
703           valley: Dyffryn
704           volcano: Llosgfynydd
705           water: Dŵr
706           wetland: Gwlypdir
707           wood: Coed
708         office:
709           accountant: Cyfrifydd
710           administrative: Gweinyddu
711           architect: Pensaer
712           association: Cymdeithas
713           company: Cwmni
714           educational_institution: Sefydliad Addysgol
715           employment_agency: Asiantaeth Cyflogi
716           estate_agent: Gwerthwr Tai
717           government: Swyddfa Llywodraeth
718           insurance: Swyddfa Yswiriant
719           it: Swyddfa TG
720           lawyer: Cyfreithiwr
721           ngo: Swyddfa'r NGO
722           telecommunication: Swyddfa Telegyfathrebu
723           travel_agent: Asiantaeth Deithio
724           "yes": Swyddfa
725         place:
726           allotments: Rhandiroedd
727           city: Dinas
728           city_block: Bloc Dinesig
729           country: Gwlad
730           county: Sir
731           farm: Fferm
732           hamlet: Pentrefan
733           house: Tŷ
734           houses: Tai
735           island: Ynys
736           islet: Ynysig
737           isolated_dwelling: Annedd Unig
738           locality: Ardal
739           municipality: Bwrdeistref
740           neighbourhood: Cymdogaeth
741           postcode: Cod Post
742           quarter: Maestref
743           region: Rhanbarth
744           sea: Môr
745           square: Sgwâr
746           state: Talaith
747           subdivision: Is-adran
748           suburb: Maestref
749           town: Tref
750           unincorporated_area: Ardal Anghorfforedig
751           village: Pentref
752           "yes": Lle
753         railway:
754           abandoned: Hen Reilffordd
755           construction: Rheilffordd yn cael ei Osod
756           disused: Rheilffordd Segur
757           funicular: Rheilffordd fynydd
758           halt: Stop Trenau
759           junction: Cyffordd Rheilffyrdd
760           level_crossing: Croesfan Wastad
761           light_rail: Rheilffordd Ysgafn
762           miniature: Lein Fach
763           monorail: Trên Un Gledren
764           narrow_gauge: Lein Fach Gul
765           platform: Platfform Drenau
766           preserved: Rheilffordd ar Gadw
767           proposed: Rheilfford Arfaethedig
768           spur: Cainc Rheilffordd
769           station: Gorsaf Drenau
770           stop: Siop Reilffordd
771           subway: Gorsaf Tanddaearol
772           subway_entrance: Mynedfa at Drenau Tanddaearol
773           switch: Pwyntiau Atal (Rheilffyrdd)
774           tram: Tramffordd
775           tram_stop: Stop Tramiau
776         shop:
777           alcohol: Siop Drwyddedig
778           antiques: Hynafolion
779           art: Siop Gelf
780           bakery: Becws
781           beauty: Siop Harddwch
782           beverages: Siop Ddiodau
783           bicycle: Siop Feiciau
784           bookmaker: Llyfrwerthwr
785           books: Siop Lyfrau
786           boutique: Boutique
787           butcher: Cigydd
788           car: Siop Geir
789           car_parts: Rhannau Ceir
790           car_repair: Trwsio Ceir
791           carpet: Siop Garpedi
792           charity: Siop Elusen
793           chemist: Fferyllfa
794           clothes: Siop Ddillad
795           computer: Siop Gyfrifiaduron
796           confectionery: Siop Felysion
797           convenience: Siop Bob-peth
798           copyshop: Siop Argraffu
799           cosmetics: Siop Golur
800           deli: Deli
801           department_store: Siop Adrannol
802           discount: Siop Ddisgownt
803           doityourself: DIY
804           dry_cleaning: Sychlanhau
805           electronics: Siop Electroneg
806           estate_agent: Gwerthwr Tai
807           farm: Siop Fferm
808           fashion: Siop Ffasiwn
809           fish: Siop Bysgod
810           florist: Siop Flodau
811           food: Siop Fwyd
812           funeral_directors: Trefnwyr Angladdau
813           furniture: Dodrefn
814           gallery: Galeri
815           garden_centre: Canolfan Gardd
816           general: Siop Gyffredinol
817           gift: Siop Anrhegion
818           greengrocer: Siop Lysiau
819           grocery: Siop y Groser
820           hairdresser: Siop Drin Gwallt
821           hardware: Siop Nwyddau Metel
822           hifi: Sain
823           houseware: Siop Offer Tŷ
824           interior_decoration: Addurniadau'r Cartref
825           jewelry: Siop Gemwaith
826           kiosk: Siop Fechan
827           kitchen: Siop Offer Cegin
828           laundry: Golchdy
829           lottery: Loteri
830           mall: Canolfan Siopa
831           market: Marchnad
832           massage: Neges
833           mobile_phone: Siop Ffonau Symudol
834           motorcycle: Siop Beiciau Modur
835           music: Siop Gerddoriaeth
836           newsagent: Siop Bapurau
837           optician: Optegydd
838           organic: Siop Fwyd Organig
839           outdoor: Siop Awyr Agored
840           paint: Siop Baent
841           pet: Siop Anifeiliaid Anwes
842           pharmacy: Fferyllfa
843           photo: Siop Luniau
844           second_hand: Siol Ail-law
845           shoes: Siop Esgidiau
846           sports: Siop Chwaraeon
847           stationery: Siop Offer Swyddfa
848           supermarket: Archfarchnad
849           tailor: Teiliwr
850           toys: Siop Degannau
851           travel_agency: Asiantaeth Deithio
852           video: Siop Fideos
853           wine: Siop Drwyddedig
854           "yes": Siop
855         tourism:
856           alpine_hut: Cwt Mynydd
857           apartment: Rhandai neu fflatiau
858           artwork: Gwaith Celf
859           attraction: Atyniad
860           bed_and_breakfast: Gweldy a Brecwast
861           cabin: Caban
862           camp_site: Man Gwersylla
863           caravan_site: Parc Carafanau
864           chalet: Chalet
865           gallery: Galeri
866           guest_house: Llety
867           hostel: Hostel
868           hotel: Gwesty
869           information: Gwybodaeth
870           motel: Motél
871           museum: Amgueddfa
872           picnic_site: Safle Picnic
873           theme_park: Parc Thema
874           viewpoint: Gwylfa
875           zoo: Sw
876         tunnel:
877           culvert: Twnel Ddŵr
878           "yes": Twnel
879         waterway:
880           artificial: Dyfrffyrdd Artiffisial
881           boatyard: Iard Gychod
882           canal: Camlas
883           dam: Argae
884           derelict_canal: Camlas Diffaith
885           ditch: Ffos
886           dock: Porthladd
887           drain: Draen
888           lock: Loc
889           lock_gate: Llifddor
890           mooring: Angori
891           rapids: Dŵr Tyrfol
892           river: Afon
893           stream: Nant
894           wadi: Sychnant
895           waterfall: Rheadr
896           weir: Cored
897           "yes": Dyfrffyrdd
898       admin_levels:
899         level2: Ffin Gwledydd
900         level4: Ffin Taleithiau
901         level5: Ffin Rhanbarth
902         level6: Ffin Sir
903         level8: Ffin Dinas
904         level9: Ffin Pentref
905         level10: Ffin Maesdref
906     description:
907       title:
908         osm_nominatim: Lleoliad o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
909           Nominatim</a>
910         geonames: Lleoliad o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
911       types:
912         cities: Dinasoedd
913         towns: Trefi
914         places: Lleoedd
915     results:
916       no_results: Dim canlyniadau
917       more_results: Mwy o ganlyniadau
918   layouts:
919     logo:
920       alt_text: Logo OpenStreetMap
921     home: Ewch Adref
922     logout: Allgofnodi
923     log_in: Mewngofnodi
924     log_in_tooltip: Mewngofnodi gyda chyfrif sy'n bodoli
925     sign_up: Cofrestru
926     start_mapping: Dechrau Mapio
927     sign_up_tooltip: Creu cyfrif er mwyn golygu
928     edit: Golygu
929     history: Hanes
930     export: Allforio
931     data: Data
932     export_data: Allforio Data
933     gps_traces: Dargopiadau GPS
934     gps_traces_tooltip: Rheoli Amlinellau GPS
935     user_diaries: Dyddiaduron Defnyddwyr
936     user_diaries_tooltip: Gweld dyddiaduron defnyddwyr
937     edit_with: Golygu gyda %{editor}
938     tag_line: Y Map Wici Rhydd o'r Byd
939     intro_header: Croeso i OpenStreetMap!
940     intro_text: Mae OpenStreetMap yn fap o'r byd, wedi'i greu gan bobl fel chi ac
941       sydd ar gael i'w ddefnyddio am ddim a dan drwydded rydd.
942     intro_2_create_account: Creu cyfrif defnyddiwr
943     partners_bytemark: Bytemark Hosting
944     partners_partners: Partneriaid
945     osm_offline: Mae cronfa ddata OpenStreetMap all-lein ar hyn o bryd er mwyn gwaith
946       cynnal a chadw hanfodol.
947     osm_read_only: Nid yw'n bosib golygu cronfa ddata OpenStreetMap ar hyn o bryd
948       tra bod gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd.
949     donate: Cefnogwch OpenStreetMap gan %{link} i'r Gronfa Uwchraddio Caledwedd.
950     help: Cymorth
951     about: Ynghylch
952     copyright: Hawlfraint
953     community: Cymuned
954     community_blogs: Blogiau'r Gymuned
955     community_blogs_title: Blogiau gan aelodau cymuned OpenStreetMap
956     foundation: Sefydliad
957     foundation_title: Yr OpenStreetMap Foundation
958     make_a_donation:
959       title: Cefnogwch OpenStreetMap gyda rhodd ariannol
960       text: Gwneud Cyfraniad
961     learn_more: Dysgu Mwy
962     more: Mwy
963   notifier:
964     message_notification:
965       hi: Pa hwyl %{to_user}?
966     friend_notification:
967       hi: Henffych %{to_user}!
968     gpx_notification:
969       greeting: Pa hwyl?
970       with_description: gyda'r disgrifiad
971       and_the_tags: 'a''r tagiau canlynol:'
972       and_no_tags: a dim tagiau.
973       failure:
974         subject: Methwyd mewnforio GPX [OpenStreetMap]
975         failed_to_import: 'methwyd a mewnforio. Dyma''r gwall:'
976     signup_confirm:
977       greeting: Pa hwyl!
978       created: Mae rhywun (chi gobeithio!) newydd greu cyfrif yn %{site_url}.
979     email_confirm_plain:
980       greeting: Pa hwyl,
981     note_comment_notification:
982       anonymous: Defnyddiwr anhysbys
983       greeting: Pa hwyl?
984   messages:
985     inbox:
986       title: Mewnflwch
987       my_inbox: Fy Mewnflwch
988       outbox: allflwch
989       messages: Mae gennych %{new_messages} a %{old_messages}
990       from: Gan
991       subject: Pwnc
992       date: Dyddiad
993       people_mapping_nearby: person yn mapio gerllaw
994     message_summary:
995       unread_button: Nodi fel heb ei ddarllen
996       read_button: Nodi fel wedi'i ddarllen
997       reply_button: Ateb
998       destroy_button: Dileu
999     new:
1000       title: Anfon neges
1001       send_message_to: Anfon negese newydd at %{name}
1002       subject: Pwnc
1003       body: Corff
1004       send_button: Anfon
1005       back_to_inbox: Nôl i'r mewnflwch
1006     create:
1007       message_sent: Anfonwyd y neges
1008       limit_exceeded: Rydych wedi anfon nifer o negeseuon yn ddiweddar. Arhoswch ychydig
1009         cyn ceisio anfon mwy.
1010     no_such_message:
1011       title: Dim neges o'r fath
1012       heading: Dim neges o'r fath
1013       body: Ymddiheuriad, nid oes neges gyda'r id yno.
1014     outbox:
1015       title: Allanflwch
1016       my_inbox: Fy %{inbox_link}
1017       inbox: mewnflwch
1018       outbox: allanflwch
1019       messages:
1020         one: Mae gennych %{count} neges wedi ei anfon
1021         other: Mae gennych %{count} neges wedi eu hanfon
1022       to: I
1023       subject: Pwnc
1024       date: Dyddiad
1025     show:
1026       title: Darllen neges
1027       from: Gan
1028       subject: Pwnc
1029       date: Dyddiad
1030       reply_button: Ateb
1031       unread_button: Nodi nad yw wedi ei ddarllen
1032       destroy_button: Dileu
1033       back: Yn ôl
1034       to: At
1035     sent_message_summary:
1036       destroy_button: Dileu
1037     mark:
1038       as_read: Nodwyd fod y neges wedi ei ddarllen
1039       as_unread: Nodwyd nad yw'r neges wedi ei ddarllen
1040     destroy:
1041       destroyed: Dileuwyd y neges
1042   site:
1043     about:
1044       next: Nesaf
1045       copyright_html: <span>&copy;</span>cyfrannwyr<br>OpenStreetMap
1046       local_knowledge_title: Gwybodaeth Leol
1047       open_data_title: Data Agored
1048       partners_title: Partneriaid
1049     copyright:
1050       foreign:
1051         title: Ynghylch y cyfieithiad hwn
1052         text: Os oes gwrthgyferbyniad rhwng y cyfieithiad hwn a %{english_original_link},
1053           bydd y dudalen Saesneg yn cael blaenoriaeth.
1054         english_link: y Saesneg gwreiddiol
1055       native:
1056         title: Ynghylch y dudalen hon
1057         native_link: Cymraeg
1058         mapping_link: dechrau mapio
1059       legal_babble:
1060         title_html: Hawlfraint a Thrwydded
1061         intro_1_html: |-
1062           Mae OpenStreetMap yn <i>data agored</i>, dan drwydded <a
1063           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1064           Commons Open Database License</a> (ODbL).
1065         credit_title_html: Sut i gydnabod OpenStreetMap
1066         attribution_example:
1067           title: Enghraifft o gydnabyddiaeth
1068         more_title_html: Darganfod rhagor
1069         contributors_title_html: Ein cyfrannwyr
1070         contributors_gb_html: "<strong>Y Deyrnas Gyfunol</strong>: Cynhwysir data
1071           a thestun gan yr Arolwg Ordnans; hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata
1072           \n2010-12."
1073         infringement_title_html: Torrwyd yr hawlfraint
1074     index:
1075       shortlink: Dolen Fyr
1076       createnote: Ychwanegu nodyn
1077       license:
1078         copyright: Hawlfraint OpenStreetMap a chyfranwyr, dan drwydded agored
1079     edit:
1080       not_public: Nid ydych wedi gosod eich golygiadau i fod yn gyhoeddus.
1081       user_page_link: tudalen defnyddiwr
1082       anon_edits_link_text: Darganfyddwch achos hyn.
1083     export:
1084       title: Allforio
1085       area_to_export: Ardal i'w Hallforio
1086       manually_select: Dewisiwch ardal wahanol
1087       format_to_export: Fformatiwch i'w Hallforio
1088       osm_xml_data: Data XML OpenStreetMap
1089       map_image: Delwedd y Map (dangoser yr haen safonol)
1090       embeddable_html: Mewnosod HTML
1091       licence: Trwydded
1092       export_details: Trwyddedir OpenStreetMap ar drwydded <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Comin
1093         Data Agored (Open Data Commons Open Database License)</a> (ODbL).
1094       too_large:
1095         advice: 'Os yw''r allforio''n methu, ystyriwch un o''r canlynol:'
1096         other:
1097           title: Ffynonellau eraill
1098           description: Ffynonellau ychwanegol a nodir ar wici OpenStreetMap
1099       options: Dewisiadau
1100       format: Fformat
1101       scale: Graddfa
1102       max: uchafswm
1103       image_size: Maint y ddelwedd
1104       zoom: Chwyddo
1105       add_marker: Ychwanegwch bin ar y map
1106       latitude: 'Lledred:'
1107       longitude: 'Hydred:'
1108       output: Allbwn
1109       export_button: Allforio
1110     fixthemap:
1111       title: Adrodd am broblem / Cywiro map
1112       how_to_help:
1113         title: Sut i Helpu
1114         join_the_community:
1115           title: Ymunwch â'r gymuned
1116       other_concerns:
1117         title: Gofidion eraill
1118     help:
1119       title: Cael Cymorth
1120       welcome:
1121         url: /croeso
1122         title: Croeso i OSM
1123       beginners_guide:
1124         title: Llawlyfr Dechreuwyr
1125     sidebar:
1126       search_results: Canlyniadau Chwilio
1127       close: Cau
1128     search:
1129       search: Chwilio
1130       where_am_i: Ble mae hwn?
1131       where_am_i_title: Disgrifiwch eich lleoliad presennol gan ddefnyddio peiriant
1132         chwilio.
1133       submit_text: Mynd
1134     key:
1135       table:
1136         entry:
1137           motorway: Traffordd
1138           main_road: Prif ffordd
1139           trunk: Cefnffordd
1140           primary: Priffordd
1141           secondary: Ffordd eilaidd
1142           unclassified: Ffordd annosbarthedig
1143           track: Trac
1144           bridleway: Llwybr ceffyl
1145           cycleway: Llwybr beicio
1146           cycleway_national: Llwybr beicio cenedlaethol
1147           cycleway_regional: Llwybr beicio rhanbarthol
1148           cycleway_local: Llwybr beicio lleol
1149           footway: Ffordd droed
1150           rail: Rheilffordd
1151           subway: Trenau Tanddaearyddol
1152           tram:
1153           - Rheilffordd ysgafn
1154           - tram
1155           cable:
1156           - Car codi
1157           - Lifft cadair
1158           runway:
1159           - Llwybr glanio'r maes awyr
1160           - atredfa
1161           apron:
1162           - Ffedog (y maes awyr)
1163           - terminws
1164           admin: Ffin gweinyddol
1165           forest: Coedwig
1166           wood: Coed
1167           golf: Cwrs golff
1168           park: Parc
1169           resident: Ardal breswyl
1170           common:
1171           - Comin
1172           - dôl
1173           retail: Ardal adwerthu
1174           industrial: Ardal diwydiannol
1175           commercial: Ardal masnachol
1176           heathland: Rhostir
1177           lake:
1178           - Llyn
1179           - cronfa ddŵr
1180           farm: Fferm
1181           cemetery: Mynwent
1182           allotments: Rhandiroedd
1183           pitch: Maes chwarae
1184           centre: Canolfan chwaraeon
1185           reserve: Gwarchodfa natur
1186           military: Ardal milwrol
1187           school:
1188           - Ysgol
1189           - prifysgol
1190           building: Adeilad sylweddol
1191           station: Gorsaf drenau
1192           summit:
1193           - Copa
1194           - Crib
1195           private: Mynediad preifat
1196           destination: Mynediad cyrchfan
1197           construction: Ffyrdd wrthi'n cael eu hadeiladu
1198           bicycle_shop: Siop feics
1199           bicycle_parking: Man parcio beics
1200           toilets: Lle chwech
1201     richtext_area:
1202       edit: Golygu
1203       preview: Rhagolwg
1204     markdown_help:
1205       headings: Penawdau
1206       heading: Pennawd
1207       subheading: Is-bennawd
1208       unordered: Rhestr heb drefn
1209       ordered: Rhestr mewn trefn
1210       first: Eitem gyntaf
1211       second: Ail eitem
1212       link: Dolen
1213       text: Testun
1214       image: Delwedd
1215       alt: Testun Amgen
1216       url: URL
1217     welcome:
1218       title: Croeso!
1219       whats_on_the_map:
1220         title: Beth sydd ar y Map
1221       basic_terms:
1222         title: Termau syml mapio
1223       questions:
1224         title: Unrhyw gwestiwn?
1225       start_mapping: Dechrau Mapio
1226       add_a_note:
1227         title: Dim amser i olygu? Ychwanegwch nodyn!
1228   traces:
1229     new:
1230       upload_gpx: 'Uwchlwytho Ffeil GPX:'
1231       description: 'Disgrifiad:'
1232       tags: 'Tagiau:'
1233       visibility: 'Gwelededd:'
1234       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1235       upload_button: Uwchlwytho
1236       help: Cymorth
1237     edit:
1238       filename: 'Enw ffeil:'
1239       download: lawrlwytho
1240       uploaded_at: 'Uwchlwythwyd:'
1241       points: 'Pwyntiau:'
1242       start_coord: 'Cyfesuryn dechrau:'
1243       map: map
1244       edit: golygu
1245       owner: 'Perchennog:'
1246       description: 'Disgrifiad:'
1247       tags: 'Tagiau:'
1248       save_button: Cadw Newidiadau
1249       visibility: 'Gwelededd:'
1250       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1251     trace_optionals:
1252       tags: Tagiau
1253     show:
1254       filename: 'Enw ffeil:'
1255       download: lawrlwytho
1256       uploaded: 'Uwchlwythwyd:'
1257       points: 'Pwyntiau:'
1258       start_coordinates: 'Cyfesuryn dechrau:'
1259       map: map
1260       edit: golygu
1261       owner: 'Perchennog:'
1262       description: 'Disgrifiad:'
1263       tags: 'Tagiau:'
1264       none: Dim
1265       visibility: 'Gwelededd:'
1266     trace_paging_nav:
1267       showing_page: Tudalen %{page}
1268     trace:
1269       count_points: '%{count} pwynt'
1270       ago: '%{time_in_words_ago} yn ôl'
1271       more: mwy
1272       view_map: Gweld Map
1273       edit: golygu
1274       edit_map: Golygu'r Map
1275       public: CYHOEDDUS
1276       identifiable: CANFYDDADWY
1277       private: PREIFAT
1278       trackable: OLRHAINADWY
1279       by: gan
1280       in: mewn
1281       map: map
1282     index:
1283       tagged_with: tagiwyd gyda %{tags}
1284   oauth:
1285     authorize:
1286       allow_to: 'Caniatáu''r rhaglen cleient i:'
1287       allow_read_prefs: ddarllen eich gosodiadau defnyddiwr.
1288       allow_write_prefs: addasu eich gosodiadau defnyddiwr.
1289       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1290       allow_write_api: addasu'r map.
1291       allow_read_gpx: ddarllen eich dargopiadau GPS.
1292       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1293       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1294     authorize_success:
1295       title: Caniatawyd y cais awdurdodiad.
1296       allowed: Rydych wedi caniatáu mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1297       verification: Y cod dilysiad yw %{code}
1298     authorize_failure:
1299       title: Methwyd y cais awdurdodiad.
1300       denied: Rydych wedi gwrthod mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1301       invalid: Nid yw'r tocyn awdurdodiad yn ddilys.
1302     revoke:
1303       flash: Rydych wedi diddymu'r tocyn ar gyfer %{application}.
1304   oauth_clients:
1305     new:
1306       title: Cofrestru rhaglen newydd
1307       submit: Cofrestru
1308     edit:
1309       title: Golygu'ch rhaglen
1310       submit: Golygu
1311     show:
1312       url: 'URL Cais Tocyn:'
1313       access_url: URL Tocyn Mynediad
1314       authorize_url: 'URL Awdurdodi:'
1315       edit: Golygu Manylion
1316       delete: Dileu Cleient
1317       confirm: Ydych yn siŵr?
1318       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1319       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1320       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1321       allow_write_api: addasu'r map.
1322       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1323       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1324       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1325     form:
1326       name: Enw
1327       required: Angenrheidiol
1328       url: Prif URL y Rhaglen
1329       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1330       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1331       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1332       allow_write_api: addasu'r map.
1333       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1334       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1335       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1336   users:
1337     login:
1338       title: Mewngofnodi
1339       heading: Mewngofnodi
1340       email or username: 'Cyfeiriad Ebost neu Enw Defnyddiwr:'
1341       password: 'Cyfrinair:'
1342       openid: '%{logo} OpenID:'
1343       remember: Fy nghofio i
1344       lost password link: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1345       login_button: Mewngofnodi
1346       register now: Cofrestru nawr
1347       with username: Eisoes gyda chyfrif OpenStreetMap? Mewngofnodwch gyda'ch enw
1348         defnyddiwr a'ch cyfrinair.
1349       new to osm: Yn newydd i OpenStreetMap?
1350       to make changes: I wneud newidiadau i ddata OpenStreetMap, mae'n rhaid cael
1351         cyfrif.
1352       create account minute: Crewch cyfrif. Dim ond munud mae'n cymryd.
1353       no account: Dim cyfrif gennych?
1354       openid_logo_alt: Mewngofnodi gydag OpenID
1355     logout:
1356       title: Allgofnodi
1357       heading: Allgofnodi o OpenStreetMap
1358       logout_button: Allgofnodi
1359     lost_password:
1360       title: Ailosod cyfrinair
1361       heading: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1362       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1363       new password button: Ailosod cyfrinair
1364       notice email cannot find: Methwyd dod o hyd i'r cyfeiriad ebost yno.
1365     reset_password:
1366       title: Ailosod cyfrinair
1367       heading: Ailosod Cyfinair ar gyfer %{user}
1368       password: 'Cyfrinair:'
1369       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1370       reset: Ailosod Cyfrinair
1371       flash changed: Mae'ch cyfrinair wedi'i newid.
1372     new:
1373       title: Cofrestru
1374       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1375       confirm email address: 'Cadarnhau''r Cyfeiriad Ebost:'
1376       password: 'Cyfrinair:'
1377       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1378       continue: Cofrestru
1379       terms accepted: Diolch am dderbyn telerau newydd cyfranwyr!
1380     terms:
1381       title: Telerau cyfranwyr
1382       heading: Telerau cyfranwyr
1383       consider_pd_why: beth yw hwn?
1384       agree: Cytuno
1385       decline: Gwrthod
1386       legale_names:
1387         france: Ffrainc
1388         italy: Yr Eidal
1389         rest_of_world: Gweddill y byd
1390     no_such_user:
1391       title: Dim defnyddiwr o'r fath
1392       heading: Nid yw'r defnyddiwr %{user} yn bodoli.
1393     show:
1394       my diary: Fy Nyddiadur
1395       new diary entry: cofnod dyddiadur newydd
1396       my edits: Fy Ngolygiadau
1397       my traces: Fy Nargopiadau
1398       my notes: Fy Nodiadau
1399       my messages: Fy Negeseuon
1400       my profile: Fy Mhroffil
1401       my settings: Fy Ngosodiadau
1402       my comments: Fy Sylwadau
1403       oauth settings: gosodiadau oauth
1404       blocks on me: Rhwystrau arnaf i
1405       blocks by me: Rhwystrau gennyf i
1406       send message: Anfon Neges
1407       diary: Dyddiadur
1408       edits: Golygiadau
1409       traces: Dargopiadau
1410       notes: Nodiadau Map
1411       remove as friend: Peidio bod yn ffrind
1412       add as friend: Ychwanegu Cyfaill
1413       mapper since: 'Yn fapiwr ers:'
1414       ago: (%{time_in_words_ago} yn ôl)
1415       ct status: 'Telerau cyfrannwr:'
1416       ct undecided: Heb Benderfynu
1417       ct declined: Wedi Gwrthod
1418       ct accepted: Derbynwyd %{ago} yn ôl%
1419       email address: 'Cyfeiriad ebost:'
1420       created from: 'Creuwyd o:'
1421       status: 'Statws:'
1422       description: Disgrifiad
1423       user location: Lleoliad defnyddiwr
1424       settings_link_text: gosodiadau
1425       no friends: Nid ydych wedi ychwanegu cyfaill eto.
1426       km away: '%{count}km i ffwrdd'
1427       m away: '%{count}m i ffwrdd'
1428       nearby users: Defnyddwyr eraill gerllaw
1429       no nearby users: Nid oes defnyddwyr gerllaw sy'n datgelu eu bod yn mapio eto.
1430       role:
1431         administrator: Mae'r defnyddiwr hwn yn weinyddwr.
1432         moderator: Mae'r defnyddiwr hwn yn gymedrolwr.
1433       comments: Sylwadau
1434       create_block: Rhwystro'r Defnyddiwr hwn
1435       activate_user: Gwneud y cyfri'n fyw
1436       deactivate_user: Atal y cyfri
1437       confirm_user: Cadarnhau'r Defnyddiwr
1438       hide_user: Cuddio'r Defnyddiwr
1439       unhide_user: Datguddio'r Defnyddiwr
1440       delete_user: Dileu'r Defnyddiwr
1441       confirm: Cadarnhau
1442       friends_changesets: setiau-newid eich cyfeillion
1443       friends_diaries: cofnodion dyddiaduron cyfeillion
1444       nearby_changesets: setiau-newid gerllaw
1445       nearby_diaries: cofnodion dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
1446     popup:
1447       your location: Eich lleoliad
1448       nearby mapper: Mapiwr gerllaw
1449       friend: Cyfaill
1450     account:
1451       title: Golygu'r cyfrif
1452       my settings: Fy ngosodiadau
1453       current email address: 'Cyfeiriad Ebost Presenol:'
1454       new email address: 'Cyfeiriad Ebost Newydd:'
1455       email never displayed publicly: (byth ei ddangos yn gyhoeddus)
1456       openid:
1457         link text: beth yw hwn?
1458       public editing:
1459         heading: 'Golygu cyhoeddus:'
1460         enabled: Galluogwyd. Ddim yn anhysbys ac yn gallu golygu data.
1461         enabled link text: beth yw hwn?
1462         disabled link text: pam na allaf olygu?
1463       public editing note:
1464         heading: Golygu cyhoeddus
1465       contributor terms:
1466         heading: 'Telerau Cyfranwyr:'
1467         agreed: Rydych wedi derbyn y telerau cyfranwyr newydd.
1468         not yet agreed: Nid ydych eto wedi cytuno i'r telerau cyfranwyr newydd.
1469         review link text: Dilynwch y ddolen hon i adolygu a derbyn y telerau cyfranwyr
1470           newydd.
1471         link text: beth yw hwn?
1472       profile description: 'Disgrifad Proffil:'
1473       preferred languages: 'Ieithoedd Dewisedig:'
1474       preferred editor: 'Golygydd Dewisedig:'
1475       image: 'Delwedd:'
1476       gravatar:
1477         link text: beth yw hwn?
1478       new image: Ychwanegu delwedd
1479       keep image: Cadw'r ddelwedd bresennol
1480       delete image: Tynnu'r ddelwedd bresennol
1481       replace image: Newid y ddelwedd bresennol
1482       image size hint: (delweddau sgwâr o leiaf 100x100 yw'r gorau)
1483       home location: 'Lleoliad Cartref:'
1484       no home location: Nid ydych wedi gosod eich lleoliad cartref.
1485       latitude: 'Lledred:'
1486       longitude: 'Hydred:'
1487       save changes button: Cadw'r Newidiadau
1488       make edits public button: Gwneud fy holl olygiadau yn gyhoeddus
1489       return to profile: Dychwelyd i'r proffil
1490     confirm:
1491       button: Cadarnhau
1492     confirm_email:
1493       button: Cadarnhau
1494       success: Cadarnhewch eich cyfeiriad ebost newydd!
1495       failure: Mae cyfeiriad ebost eisoes wedi ei gadarnhau gyda'r tocyn hwn.
1496     set_home:
1497       flash success: Wedi cadw'r lleoliad cartref
1498     go_public:
1499       flash success: Mae eich holl olygiadau nawr yn gyhoeddus a gallech nawr parhau
1500         i olygu.
1501     make_friend:
1502       heading: Ychwanegu %{user} fel cyfaill?
1503       button: Ychwanegu fel cyfaill
1504       success: Mae %{name} nawr yn gyfaill i chi!
1505       failed: Ymddiheuriadau, methwyd ychwanegu %{name} fel cyfaill.
1506       already_a_friend: Rydych eisoes yn gyfaill i %{name}
1507     remove_friend:
1508       heading: Peidio bod yn gyfaill i %{user}?
1509       button: Peidio bod yn gyfaill
1510       success: Tynnwyd %{name} o'ch cyfeillion.
1511       not_a_friend: Nid yw %{name} yn un o'ch cyfeillion.
1512     index:
1513       title: Defnyddwyr
1514       heading: Defnyddwyr
1515   user_role:
1516     grant:
1517       confirm: Cadarnhau
1518     revoke:
1519       confirm: Cadarnhau
1520   user_blocks:
1521     helper:
1522       time_future: Yn dod i ben mewn %{time}.
1523       time_past: Wedi dod i ben %{time} yn ôl.
1524     show:
1525       status: Statws
1526       show: Dangos
1527       edit: Golygu
1528       confirm: Ydych yn sicr?
1529     block:
1530       show: Dangos
1531       edit: Golygu
1532     blocks:
1533       status: Statws
1534       showing_page: Tudalen %{page}
1535       next: Nesaf »
1536       previous: « Blaenorol
1537   notes:
1538     comment:
1539       commented_at_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl
1540       commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
1541     rss:
1542       title: Nodiadau OpenStreetMap
1543     entry:
1544       comment: Sylw
1545       full: Nodyn llawn
1546     mine:
1547       id: Id
1548   javascripts:
1549     close: Cau
1550     share:
1551       title: Rhannu
1552       cancel: Diddymu
1553       image: Delwedd
1554       link: Dolen neu HTML
1555       long_link: Dolen
1556       short_link: Dolen Fer
1557       embed: HTML
1558       format: 'Fformat:'
1559       scale: 'Graddfa:'
1560       download: Lawrlwytho
1561       short_url: URL Byr
1562     key:
1563       title: Allwedd Map
1564       tooltip: Allwedd Map
1565     map:
1566       zoom:
1567         in: Chwyddo Mewn
1568         out: Chwyddo Allan
1569       locate:
1570         title: Dangos Fy Lleoliad
1571         popup: Rydych o fewn {distance} {unit} o'r pwynt hwn.
1572       base:
1573         standard: Safonol
1574         cycle_map: Map Beicio
1575         transport_map: Map Trafnidiaeth
1576         hot: Dyngarol
1577       layers:
1578         header: Haenau Mapiau
1579         notes: Nodiadau Map
1580         data: Data Map
1581         title: Haenau
1582       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>cyfranwyr OpenStreetMap</a>
1583       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Rhoi Cyfraniad</a>
1584     site:
1585       edit_tooltip: Golygu'r map
1586       edit_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i olygu'r map
1587       createnote_tooltip: Ychwanegu nodyn i'r map
1588       createnote_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i ychwanegu nodyn i'r map
1589       map_notes_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld nodiadau'r map
1590       map_data_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld data'r map
1591     changesets:
1592       show:
1593         comment: Sylw
1594         subscribe: Tanysgrifio
1595         unsubscribe: Dad-danysgrifio
1596         hide_comment: cuddio
1597         unhide_comment: datguddio
1598     notes:
1599       new:
1600         add: Ychwanegu Nodyn
1601       show:
1602         hide: Cuddio
1603         resolve: Datrys
1604         reactivate: Ail roi ar waith
1605         comment_and_resolve: Sylw a Datrys
1606         comment: Sylw
1607     query:
1608       way: Llwybr
1609       nothing_found: Ni ddarganfuwyd nodweddion
1610       error: 'Gwall cysyltlu gyda %{server}: %{error}'
1611   redactions:
1612     edit:
1613       description: Disgrifiad
1614     new:
1615       description: Disgrifiad
1616     show:
1617       description: 'Disgrifiad:'
1618       confirm: Ydych yn sicr?
1619 ...