Use the latest version of SystemTimer. Also gets rid of the warning: 'cleanup_timer...
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Lesny skriatok
5 # Author: Rudko
6 # Author: Vladolc
7 sk: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_entry: 
11         language: Jazyk
12         latitude: Zem. šírka
13         longitude: Zem. dĺžka
14         title: Nadpis
15         user: Užívateľ
16       friend: 
17         friend: Priateľ
18         user: Užívateľ
19       message: 
20         sender: Odosielateľ
21       trace: 
22         description: Popis
23         latitude: Zem. šírka
24         longitude: Zem. dĺžka
25         name: Meno
26         public: Verejné
27         size: Veľkosť
28         user: Užívateľ
29         visible: Viditeľný
30       user: 
31         active: Aktívny
32         description: Popis
33         email: E-mail
34         languages: Jazyky
35         pass_crypt: Heslo
36     models: 
37       country: Krajina
38       friend: Priateľ
39       language: Jazyk
40       message: Správa
41       node: Uzol
42       node_tag: Tag uzlu
43       old_node: Starý uzol
44       old_relation_member: Starý člen relácie
45       old_way_node: Starý uzol cesty
46       session: Relácia
47       user: Užívateľ
48       way: Cesta
49       way_node: Uzol cesty
50   browse: 
51     changeset: 
52       changeset: "Súbor zmien:  {{id}}"
53       changesetxml: Súbor zmien XML
54       download: Stiahnuť {{changeset_xml_link}} alebo {{osmchange_xml_link}}
55       feed: 
56         title: Súbor zmien {{id}}
57         title_comment: Súbor zmien {{id}} - {{comment}}
58       osmchangexml: osmZmena XML
59       title: Súbor zmien
60     changeset_details: 
61       belongs_to: "Patrí k:"
62       bounding_box: "Rozsah:"
63       box: rám
64       closed_at: "Zatvorené o:"
65       created_at: "Vytvorené o:"
66       has_nodes: 
67         one: "Obsahuje nasledujúci {{count}} uzol:"
68         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} uzly:"
69       has_relations: 
70         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} reláciu:"
71         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} relácie:"
72       has_ways: 
73         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} cestu:"
74         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} cesty:"
75       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
76       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
77     changeset_navigation: 
78       all: 
79         next_tooltip: Nasledujúci súbor zmien
80         prev_tooltip: Predchádzajúci súbor zmien
81       user: 
82         name_tooltip: Zobraziť úpravy od {{user}}
83         next_tooltip: Ďalšia úprava od {{user}}
84         prev_tooltip: Predošlá úprava od {{user}}
85     common_details: 
86       changeset_comment: "Komentár:"
87       edited_at: "Upravené o:"
88       edited_by: "Upravené od:"
89       in_changeset: "V súbore zmien:"
90       version: "Verzia:"
91     containing_relation: 
92       entry: Relácia {{relation_name}}
93       entry_role: Relácia {{relation_name}} (ako {{relation_role}})
94     map: 
95       deleted: Zmazané
96       larger: 
97         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
98         node: Zobraziť uzol na väčšej mape
99         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
100         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
101       loading: Nahrávanie...
102     node: 
103       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
104       download_xml: Stiahnuť XML
105       edit: upraviť
106       node: Uzol
107       node_title: "Uzol: {{node_name}}"
108       view_history: zobraziť históriu
109     node_details: 
110       coordinates: "Súradnice:"
111       part_of: "Časť z:"
112     node_history: 
113       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
114       download_xml: Stiahnuť XML
115       node_history: História Uzla
116       node_history_title: "História Uzla: {{node_name}}"
117       view_details: zobraziť detaily
118     not_found: 
119       sorry: Prepáčte, {{type}} s id {{id}} nebolo možné nájsť.
120       type: 
121         changeset: počet zmien
122         node: uzol
123         relation: relácia
124         way: cesta
125     paging_nav: 
126       of: z
127       showing_page: Zobrazovanie stránky
128     relation: 
129       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_history_link}}"
130       download_xml: Stiahnuť XML
131       relation: Relácia
132       relation_title: "Relácia: {{relation_name}}"
133       view_history: zobraziť históriu
134     relation_details: 
135       members: "Členovia:"
136       part_of: "Časť z:"
137     relation_history: 
138       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
139       download_xml: Stiahnuť XML
140       relation_history: História Relácie
141       relation_history_title: "História Relácií: {{relation_name}}"
142       view_details: zobraziť detaily
143     relation_member: 
144       entry_role: "{{type}} {{name}} ako {{role}}"
145       type: 
146         node: Uzol
147         relation: Relácia
148         way: Cesta
149     start: 
150       manually_select: Ručne vybrať rôznu oblasť
151       view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
152     start_rjs: 
153       data_frame_title: Dáta
154       data_layer_name: Dáta
155       details: Detaily
156       drag_a_box: Natiahnuť na mape rám pre výber oblasti
157       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o  [[timestamp]]
158       history_for_feature: História pre [[feature]]
159       load_data: Nahrať Dáta
160       loaded_an_area_with_num_features: "Nahrali ste oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Vo všeobecnosti majú niektoré prehliadače problém so zobrazením takéhoto množstva dát. Prehliadače spravidla najlepšie zobrazujú menej než 100 zložiek naraz: každý iný postup spomaluje/blokuje Váš prehliadač. Pokiaľ ste si istý, že chcete zobraziť nasledujúce dáta, môžte tak urobiť tým, že kliknete na tlačidlo poniže."
161       loading: Nahrávanie...
162       manually_select: Zvoliť odlišnú oblasť manuálne
163       object_list: 
164         api: Priniesť túto oblasť z API
165         back: Zobraziť zoznam objektov
166         details: Detaily
167         heading: Zoznam objektov
168         history: 
169           type: 
170             node: Uzol [[id]]
171             way: Cesta [[id]]
172         selected: 
173           type: 
174             node: Uzol [[id]]
175             way: Cesta [[id]]
176         type: 
177           node: Uzol
178           way: Cesta
179       private_user: anonymný používateľ
180       show_history: Zobraziť Históriu
181       unable_to_load_size: "Nebolo možné nahrať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (musí byť menšia ako {{max_bbox_size}})"
182       wait: Čakajte...
183       zoom_or_select: Priblížiť alebo zvoliť oblasť na mape na zobrazenie
184     tag_details: 
185       tags: "Tagy:"
186     timeout: 
187       type: 
188         node: uzol
189     way: 
190       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
191       download_xml: Stiahnuť XML
192       edit: upraviť
193       view_history: zobraziť históriu
194       way: Cesta
195       way_title: "Cesta: {{way_name}}"
196     way_details: 
197       also_part_of: 
198         one: tiež časťou cesty {{related_ways}}
199         other: tiež časťou ciest {{related_ways}}
200       nodes: "Uzly:"
201       part_of: "Časť z:"
202     way_history: 
203       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
204       download_xml: Stiahnuť XML
205       view_details: zobraziť detaily
206       way_history: História Cesty
207       way_history_title: "História Cesty: {{way_name}}"
208   changeset: 
209     changeset: 
210       still_editing: (stále sa upravuje)
211     changeset_paging_nav: 
212       next: Ďalšia »
213       previous: "« Predošlá"
214       showing_page: Zobrazená stránka {{page}}
215     changesets: 
216       area: Oblasť
217       comment: Komentár
218       id: ID
219       saved_at: Uložené
220       user: Používateľ
221     list: 
222       description: Posledné zmeny
223   diary_entry: 
224     diary_entry: 
225       comment_count: 
226         few: "{{count}} komentáre"
227         one: 1 komentár
228         other: "{{count}} komentárov"
229     edit: 
230       language: "Jazyk:"
231       save_button: Uložiť
232       subject: "Predmet:"
233       use_map_link: použiť mapu
234     view: 
235       leave_a_comment: Zanechať komentár
236       save_button: Uložiť
237   export: 
238     start: 
239       add_marker: Pridať marker na mapu
240       area_to_export: Oblasť pre export
241       export_button: Export
242       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
243       format: Formát
244       format_to_export: Formát pre export
245       image_size: Veľkosť Obrazu
246       latitude: "Zem.šírka:"
247       licence: Licencia
248       longitude: "Dĺžka:"
249       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
250       mapnik_image: Zobrazenie Mapnik
251       max: max
252       options: Možnosti
253       osmarender_image: Zobrazenie Osmarender
254       output: Výstup
255       scale: Mierka
256     start_rjs: 
257       add_marker: Pridať marker na mapu
258       change_marker: Zmena polohy markera
259       click_add_marker: Kliknite na mapu, pre pridanie markera
260       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
261       export: Export
262       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
263       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
264   geocoder: 
265     description: 
266       types: 
267         cities: Veľkomestá
268         places: Miesta
269         towns: Mestá
270     description_osm_namefinder: 
271       prefix: "{{distance}} na {{direction}} od {{type}}"
272     direction: 
273       east: východ
274       north: sever
275       north_east: severovýchod
276       north_west: severozápad
277       south: juh
278       south_east: juhovýchod
279       south_west: juhozápad
280       west: západ
281     distance: 
282       one: asi 1 km
283       other: asi {{count}} km
284       zero: menej ako 1 km
285     results: 
286       more_results: Viac výsledkov
287       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
288     search: 
289       title: 
290         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
291         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
292         osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
293         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
294     search_osm_nominatim: 
295       prefix: 
296         amenity: 
297           airport: Letisko
298           arts_centre: Kultúrne stredisko
299           atm: Bankomat
300           bank: Banka
301           bar: Bar
302           bench: Lavička
303           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
304           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
305           brothel: Nevestinec
306           bus_station: Autobusová stanica
307           cafe: Kaviareň
308           car_rental: Požičovňa áut
309           car_wash: Autoumývareň
310           casino: Kasíno
311           cinema: Kino
312           clinic: Poliklinika
313           club: Klub
314           college: Vysoká škola
315           community_centre: Kultúrne stredisko
316           courthouse: Súd
317           crematorium: Krematórium
318           dentist: Zubár
319           dormitory: Študentský domov
320           drinking_water: Pitná voda
321           driving_school: Autoškola
322           embassy: Veľvyslanectvo
323           emergency_phone: Núdzový telefón
324           fast_food: Rýchle občerstvenie
325           ferry_terminal: Terminál trajektu
326           fire_hydrant: Požiarny hydrant
327           fire_station: Požiarna stanica
328           fountain: Fontána
329           fuel: Benzínová pumpa
330           grave_yard: Cintorín
331           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
332           health_centre: Zdravotné stredisko
333           hospital: Nemocnica
334           hotel: Hotel
335           hunting_stand: Poľovnícky posed
336           ice_cream: Zmrzlina
337           kindergarten: Materská škola
338           library: Knižnica
339           marketplace: Tržnica
340           mountain_rescue: Horská služba
341           nightclub: 'Nočný klub'
342           nursery: Jasle
343           nursing_home: Sanatórium
344           park: Park
345           parking: Parkovisko
346           pharmacy: lekáreň
347           place_of_worship: Kostol
348           police: Polícia
349           post_box: Poštová schránka
350           post_office: Pošta
351           preschool: Škôlka
352           prison: Väzenie
353           pub: Krčma
354           public_building: Verejná budova
355           restaurant: Reštaurácia
356           retirement_home: Domov dôchodcov
357           sauna: Sauna
358           school: Škola
359           shelter: Altánok
360           shop: Obchod
361           social_club: Spoločenský klub
362           studio: Ateliér
363           supermarket: Supermarket
364           taxi: Taxi
365           telephone: Verejný telefón
366           theatre: Divadlo
367           toilets: WC
368           townhall: Radnica
369           vending_machine: Predajný automat
370           veterinary: Veterinárna ordinácia
371           waste_basket: Odpadkový kôš
372           wifi: Prístup Wi-Fi
373           youth_centre: Mládežnícke centrum
374         boundary: 
375           administrative: Administratívne hranice
376         building: 
377           apartments: Bytový dom
378           bunker: Bunker
379           chapel: Kaplnka
380           church: Kostol,cirkev
381           city_hall: Radnica,magistrát
382           dormitory: Študentský domov
383           farm: Hospodárska budova
384           flats: Byty
385           garage: Garáž
386           hall: Sála
387           hotel: Hotel
388           house: Dom
389           office: Administratívna budova
390           public: Verejná budova
391           school: Škola
392           shop: Obchod
393           stadium: Štadión
394           store: Obchod
395           terrace: Radová zástavba
396           tower: Veža
397           train_station: Železničná stanica
398           "yes": Budova
399         highway: 
400           bridleway: Cesta pre kone
401           bus_guideway: Bus so sprievodcom
402           bus_stop: Zastávka autobusu
403           cycleway: Cyklistický chodník
404           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
405           footway: Chodník
406           ford: Brod
407           gate: Brána
408           minor: Vedľajšia cesta
409           motorway: Diaľnica
410           motorway_link: Diaľnica
411           pedestrian: Chodník pre chodcov
412           primary: Cesta I. triedy
413           primary_link: Cesta I. triedy
414           road: Cesta
415           secondary: Cesta II. triedy
416           secondary_link: Cesta II. triedy
417           steps: Schody
418           tertiary: Cesta III. triedy
419           track: Nespevnené cesty
420           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
421           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
422           unclassified: Neklasifikovaná cesta
423         historic: 
424           archaeological_site: Archeologické nálezisko
425           battlefield: Bojisko
426           boundary_stone: Hraničný kameň
427           building: Budova
428           castle: Hrad
429           church: Kostol
430           house: Dom
431           manor: Šľachtické sídlo
432           memorial: Pomník
433           mine: Baňa
434           monument: Pamätník
435           museum: Múzeum
436           ruins: Ruina
437           tower: Veža
438           wayside_cross: Božie muky
439           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
440           wreck: Zrúcanina
441         landuse: 
442           cemetery: Cintorín
443           commercial: Obchodná štvrť
444           farm: Farma
445           farmyard: Dvor
446           forest: Les
447           grass: Tráva
448           industrial: Priemyslová oblasť
449           landfill: Skládka odpadu
450           meadow: Lúka
451           military: Vojenský priestor
452           mine: Baňa
453           mountain: Hora
454           nature_reserve: Prírodná rezervácia
455           park: Park
456           piste: Zjazdovka
457           quarry: Lom
458           railway: Železnica
459           village_green: Verejná zeleň
460           vineyard: Vinica
461           wetland: Mokrina
462           wood: Drevo
463         leisure: 
464           common: Verejné priestranstvo
465           fishing: Rybolov (športový)
466           garden: Záhrada
467           golf_course: Golfové ihrisko
468           ice_rink: Umelé klzisko
469           marina: Prístav pre jachty
470           miniature_golf: Mini golf
471           nature_reserve: Prírodná rezervácia
472           park: Park
473           pitch: Športové ihrisko
474           playground: Detské ihrisko
475           recreation_ground: Rekreačná oblasť
476           slipway: Lodný sklz
477           sports_centre: Športové stredisko
478           stadium: Štadión
479           swimming_pool: Plaváreň
480           track: Bežecká dráha
481           water_park: Aquapark
482         natural: 
483           bay: Zátoka, záliv
484           beach: Pláž
485           cape: Mys
486           cave_entrance: Vstup do jaskyne
487           channel: Kanál
488           cliff: Útes, kamenná stena
489           coastline: Pobrežie
490           crater: Kráter
491           fell: Horská pastvina
492           fjord: Fjord
493           geyser: Gejzír
494           glacier: Ľadovec
495           heath: Vresovisko
496           hill: Kopec
497           island: Ostrov
498           marsh: Bažina
499           moor: Močiar
500           mud: Bahno
501           peak: Vrchol
502           point: Bod
503           reef: Bradlo, Skalisko
504           ridge: Hrebeň
505           river: Rieka
506           rock: Skala
507           scree: Sutina
508           scrub: Rúbanisko
509           shoal: Plytčina
510           spring: Prameň
511           strait: Úžina
512           tree: Strom
513           valley: Dolina
514           volcano: Sopka
515           water: Voda
516           wetland: Mokrina
517           wetlands: Mokrina
518           wood: Les
519         place: 
520           airport: Letisko
521           city: Mesto nad 100 tis.
522           country: Štát
523           county: Okres
524           farm: Farma
525           hamlet: Osada do 200
526           house: Budova
527           houses: Budovy
528           island: Ostrov
529           islet: Ostrovček
530           locality: Oblasť
531           moor: Močiar
532           municipality: Obecný úrad
533           postcode: PSČ
534           region: Región
535           sea: More
536           state: Štát
537           suburb: Mestský obvod
538           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
539           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
540           village: Obec 200-10 tis.
541         railway: 
542           abandoned: Opustená železnica
543           disused: Nepoužívaná železnica
544           funicular: Lanová dráha
545           halt: Zastávka vlaku
546           historic_station: Zastávka historickej železnice
547           junction: Železničný uzol
548           level_crossing: Železničný prejazd
549           light_rail: Ľahká železnica
550           monorail: Jednokoľajka
551           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
552           spur: Železničná vlečka
553           station: Železničná stanica
554           subway: Stanica metra
555           subway_entrance: Vchod do metra
556           tram: Električka
557           tram_stop: Zastávka električky
558           yard: Železničné depo
559         shop: 
560           apparel: Odevy
561           art: Obchod s umením
562           bakery: Pekáreň
563           beauty: Salón krásy
564           beverages: Občerstvenie
565           bicycle: Obchod s bicylkami
566           books: Kníhkupectvo
567           butcher: Mäsiarstvo
568           car_parts: Mototechna
569           car_repair: Autoservis
570           charity: Charitatívny obchod
571           clothes: Obchod s konfekciou
572           computer: Obchod s počítačmi
573           confectionery: Cukráreň
574           department_store: Obchodný dom
575           doityourself: Urob si sám
576           drugstore: Lekáreň
577           dry_cleaning: Chemická čistiareň
578           electronics: Elektro
579           estate_agent: Realitná kancelária
580           fish: Obchod s rybami
581           florist: Kvetinárstvo
582           food: Obchod s potravinami
583           furniture: Nábytok
584           gallery: Galéria
585           garden_centre: Záhradnícke centrum
586           general: Zmiešaný tovar
587           gift: Suveníry
588           greengrocer: Obchod so zeleninou
589           grocery: Potraviny
590           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
591           hardware: Železiarstvo
592           insurance: Poisťovňa
593           jewelry: Zlatníctvo
594           laundry: Práčovňa
595           mall: Pešia zóna
596           music: Hudobniny
597           organic: Obchod so zdravou výživou
598           pet: Chovprodukt
599           salon: Salón
600           shoes: Obuva
601           sports: Športový obchod
602           stationery: Papierníctvo
603           supermarket: Supermarket
604           toys: Hračkárstvo
605           travel_agency: Cestovná kancelária
606         tourism: 
607           alpine_hut: Vysokohorská chata
608           artwork: Umelecké dielo
609           attraction: Atrakcia
610           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
611           cabin: Malá chata
612           camp_site: Kemping
613           caravan_site: Autokemping
614           chalet: Veľká chata
615           guest_house: Penzión
616           hostel: Ubytovňa, internát
617           hotel: Hotel
618           information: Informácie
619           lean_to: Prístrešok
620           motel: Motel
621           museum: Múzeum
622           picnic_site: Výletné miesto
623           theme_park: Zábavný park
624           valley: Údolie
625           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
626           zoo: Zoo
627         waterway: 
628           boatyard: Lodenica
629           canal: Kanál
630           dam: Priehrada,hrádza
631           ditch: Priekopa
632           dock: Dok
633           drain: Odvodňovací kanál
634           mineral_spring: Minerálny prameň
635           mooring: Kotvisko
636           river: Rieka
637           stream: Potok
638           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
639           water_point: Vodný bod
640           waterfall: Vodopád
641           weir: Splav
642   javascripts: 
643     map: 
644       base: 
645         cycle_map: Cyklomapa
646   layouts: 
647     edit: Upraviť
648     edit_tooltip: Upravovať mapy
649     export: Export
650     export_tooltip: Export mapových dát
651     help_wiki: Pomocník &amp; Wiki
652     history: História
653     home: domov
654     inbox: správy ({{count}})
655     inbox_tooltip: 
656       few: V schránke máte {{count}} neprečítané správy
657       one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
658       other: V schránke máte {{count}} neprečítaných správ
659       zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
660     log_in: prihlásiť sa
661     logo: 
662       alt_text: Logo OpenStreetMap
663     logout: odhlásiť
664     logout_tooltip: Odhlásiť
665     shop: Obchod
666     sign_up: zaregistrovať sa
667     sign_up_tooltip: Vytvorte si účet pre úpravy
668     view: Zobraziť
669     view_tooltip: Zobraziť mapy
670     welcome_user: Vitajte, {{user_link}}
671     welcome_user_link_tooltip: Vaša užívateľská stránka
672   map: 
673     coordinates: "Koordináty:"
674     edit: Upraviť
675     view: Zobraziť
676   message: 
677     delete: 
678       deleted: Správa vymazaná
679     inbox: 
680       date: Dátum
681       from: Od
682       you_have: Máte {{new_count}} nových a {{old_count}} starých správ
683     mark: 
684       as_read: Správa označená ako prečítaná
685       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
686     message_summary: 
687       delete_button: Zmazať
688       read_button: Označiť ako prečítané
689       reply_button: Odpovedať
690       unread_button: Označiť ako neprečítané
691     new: 
692       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
693       message_sent: Správa odoslaná
694       send_button: Odoslať
695       send_message_to: Poslať novú správu užívateľovi {{name}}
696       subject: Predmet
697       title: Odoslať správu
698     outbox: 
699       date: Dátum
700       to: Komu
701       you_have_sent_messages: Máte {{count}} odoslaných správ
702     read: 
703       date: Dátum
704       from: Od
705       reply_button: Odpovedať
706       subject: Predmet
707       to: Komu
708       unread_button: Označiť ako neprečítané
709     sent_message_summary: 
710       delete_button: Zmazať
711   notifier: 
712     diary_comment_notification: 
713       hi: Ahoj {{to_user}},
714     email_confirm: 
715       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
716     email_confirm_plain: 
717       greeting: Ahoj,
718     gpx_notification: 
719       greeting: Ahoj,
720     lost_password_html: 
721       greeting: Ahoj,
722     message_notification: 
723       hi: Ahoj {{to_user}},
724   oauth_clients: 
725     edit: 
726       submit: Upraviť
727     show: 
728       edit: Upraviť detaily
729   site: 
730     index: 
731       permalink: Trvalý odkaz
732       shortlink: Krátky odkaz
733     key: 
734       map_key: Legenda
735       table: 
736         entry: 
737           apron: 
738             - terminál
739           bridleway: Chodník pre kone
740           building: Významná budova
741           cable: 
742             - Lanovka
743             - sedačková lanovka
744           cemetery: Cintorín
745           centre: Športové centrum
746           commercial: Komerčná oblasť
747           common: 
748             - lúka
749           cycleway: Cyklotrasa
750           farm: Farma
751           footway: Chodník pre peších
752           forest: Les
753           heathland: Vresovisko
754           industrial: Priemyselná oblasť
755           lake: 
756             - Jazero
757             - nádrž
758           military: Vojenský priestor
759           motorway: Diaľnica
760           park: Park
761           pitch: Športové ihrisko
762           primary: Cesta prvej triedy
763           rail: Železnica
764           reserve: Prírodná rezervácia
765           resident: Obytná oblasť
766           retail: Nákupná oblasť
767           school: 
768             - Škola
769             - univerzita
770           secondary: Cesta druhej triedy
771           station: Železničná stanica
772           subway: Metro
773           summit: 
774             - Vrchol
775           tourist: Turistická atrakcia
776           track: Lesná, poľná cesta
777           tram: 
778             - električka
779         heading: Legenda pre z{{zoom_level}}
780     search: 
781       search: Vyhľadať
782       where_am_i: Kde som?
783     sidebar: 
784       close: Zavrieť
785   trace: 
786     create: 
787       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol nahratý a je očakávané vloženie do databázy. To bude spravidla trvať polhodinu až hodinu, a budete vyrozumený mailom po uskutočnení.
788       upload_trace: Nahrať GPS stopu
789     delete: 
790       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
791     edit: 
792       description: "Popis:"
793       download: stiahnuť
794       edit: upraviť
795       filename: "Názov súboru:"
796       heading: Úprava stopy {{name}}
797       map: mapa
798       owner: "Vlastník:"
799       points: "Body:"
800       save_button: Uložiť zmeny
801       tags: "Tagy:"
802       title: Úprava stopy {{name}}
803       uploaded_at: "Nahrať na:"
804       visibility: "Vidieľnosť:"
805       visibility_help: čo má toto znamenať?
806     list: 
807       public_traces: Verejné GPS stopy
808       public_traces_from: Verejné GPS stopy od {{user}}
809       tagged_with: "  označený s {{tags}}"
810       your_traces: Vaše GPS stopy
811     make_public: 
812       made_public: Stopa urobená pre verejnosť
813     no_such_user: 
814       body: Prepáčte, nie je tu užívateľ s menom {{user}}. Prosím skontrolujte váš pravopis, alebo možno odkaz na ktorý ste klikli je chybný.
815       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
816     offline: 
817       message: Ukladací priestor GPX súborov a nahrávací systém je teraz neprístupný.
818     trace: 
819       ago: pred {{time_in_words_ago}}
820       by: od
821       count_points: "{{count}} body"
822       edit: upraviť
823       edit_map: Upraviť Mapu
824       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÝ
825       in: v
826       map: mapa
827       more: viac
828       pending: NEVYRIEŠENÉ
829       private: SÚKROMNÉ
830       public: VEREJNÝ
831       trace_details: Zobraziť Detaily Stopy
832       view_map: Zobraziť Mapu
833     trace_form: 
834       description: Popis
835       help: Pomoc
836       tags: Tagy
837       tags_help: oddelené čiarkou
838       upload_button: Nahrať
839       upload_gpx: Nahrať GPX Súbor
840       visibility: Viditeľnosť
841       visibility_help: čo toto znamená?
842     trace_header: 
843       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
844       see_just_your_traces: Zobraziť iba vaše stopy, alebo nahrať stopy
845       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
846       traces_waiting: Máte {{count}} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
847     trace_optionals: 
848       tags: Tagy
849     view: 
850       delete_track: Vymazať túto stopu
851       description: "Popis:"
852       download: stiahnuť
853       edit: upraviť
854       edit_track: Upraviť túto stopu
855       filename: "Názov súboru:"
856       heading: Sledovanie stopy {{name}}
857       map: mapa
858       none: Žiadne
859       owner: "Vlastník:"
860       pending: NEVYRIEŠENÉ
861       points: "Body:"
862       tags: "Tagy:"
863       title: Sledovanie stopy {{name}}
864       trace_not_found: Stopa nenajdené!
865       uploaded: "Nahraté na:"
866       visibility: "Viditeľnosť:"
867     visibility: 
868       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v obsahu stôp a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
869       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
870       public: Verejné (zobraziť v prehľade stopy a ako anonymné, neusporiadané body)
871       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
872   user: 
873     account: 
874       email never displayed publicly: (nezobrazovaný verejne)
875       flash update success: Informácie používateľa boli obnovené.
876       flash update success confirm needed: Užívateľské informácie boli úspešne aktualizované. Skontrolujte vašu emailovú adresu pre správu na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
877       home location: "Domovské miesto:"
878       latitude: "Zem. šírka:"
879       longitude: "Zem. dĺžka:"
880       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
881       my settings: Moje nastavenia
882       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
883       preferred languages: "Uprednostňované jazyky:"
884       profile description: "Popis profilu:"
885       public editing: 
886         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
887         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
888         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
889         enabled link text: čo je toto?
890         heading: "Verejná úprava:"
891       public editing note: 
892         heading: Úprava pre verejnosť
893         text: Teraz upravujete ako anonymný a iný vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte iným kontaktovať vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od zmeny verzie 0.6 API, iba užívateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre patričnú verejnosť.</li><li>Tento dej sa nedá vrátiť späť a všetci nový užívatelia sú nastavený štandardne ako verejný.</li></ul>
894       return to profile: Návrat do profilu
895       save changes button: Uložiť Zmeny
896       title: Upraviť účet
897       update home location on click: Upraviť polohu domova, kliknutím na mapu?
898     confirm: 
899       button: Potvrdiť
900       failure: Užívateľský účet s týmito údajmi už bol založený.
901       heading: Potvrdiť používateľský účet
902       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
903       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
904     confirm_email: 
905       button: Potvrdiť
906       failure: Mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
907       heading: Potvrdiť zmenu emailovej adresy
908       press confirm button: Stlačte tlačítko potvrdiť dole na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
909       success: Potvrdením vašej emailovej adresy, ďakujeme za zapísanie sa!
910     filter: 
911       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
912     friend_map: 
913       nearby mapper: "Blízky mapovač: [[nearby_user]]"
914       your location: Vaša poloha
915     go_public: 
916       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
917     login: 
918       account not active: Prepáčte, vaš účet nie je ešte aktívne.<br /> Prosím kliknite na odkaz v maile potvrdzujúcom účet na aktivovanie vášho účtu.
919       auth failure: Prepáčte, nemohol som vás prihlásiť s týmito údajmi.
920       create_account: vytvoriť účet
921       email or username: "Emailová adresa alebo Meno používateľa:"
922       heading: Prihlásenie
923       login_button: Prihlásiť
924       lost password link: Stratili ste heslo?
925       password: "Heslo:"
926       please login: Prosím prihláste sa, alebo {{create_user_link}}.
927       title: Prihlásiť sa
928     lost_password: 
929       email address: "E-mailová Adresa:"
930       heading: Zabudli Ste Heslo?
931       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste použili pri prihlásení, pošleme vám odkaz na to aby ste mohli resetovať vaše heslo.
932       new password button: Resetnúť heslo
933       notice email cannot find: Nemôžem nájsť emailovú adresu, prepáčte.
934       notice email on way: Prepáčte stratili ste to :-( ale na ceste je mail, tak to čoskoro budete môcť resetovať.
935       title: Stratené heslo
936     make_friend: 
937       already_a_friend: Ste už priatelia s {{name}}.
938       failed: Prepáčte, neúspešné pridanie {{name}} ako priateľa.
939       success: "{{name}} je teraz váš priateľ."
940     new: 
941       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
942       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
943       display name: "Zobrazované meno:"
944       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
945       email address: "Emailová adresa:"
946       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
947       flash create success message: Užívateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Prosím všimnite si, že nie ste schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite prosím či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
948       heading: Vytvoriť užívateľský účet
949       license_agreement: Vytvorením účtu súhlasíte, že všetky údaje vami doplnené do Openstreetmap projektu budú (bez výhrady) licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">touto Creative Commons license (by-sa)</a>.
950       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
951       password: "Heslo:"
952       signup: Zaregistrovať sa
953       title: Vytvoriť účet
954     no_such_user: 
955       body: Prepáčte, užívateľ s týmto menom sa tu nenachádza {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno ste klikli na nesprávny odkaz.
956       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
957       title: Taký užívateľ nie je
958     remove_friend: 
959       not_a_friend: "{{name}} nie je nikto z vašich priateľov."
960       success: "{{name}} bol z vašich priateľov vymazaný."
961     reset_password: 
962       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
963       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
964       heading: Resetnúť heslo pre {{user}}
965       password: "Heslo:"
966       reset: Zmazať Heslo
967       title: Resetnúť heslo
968     set_home: 
969       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
970     view: 
971       activate_user: aktivovať tohto užívateľa
972       add as friend: pridať ako priateľa
973       add image: Pridať Obrázok
974       ago: (pred {{time_in_words_ago}})
975       block_history: zobraziť prijaté položky
976       blocks on me: v mojom bloku
977       change your settings: zmeniť vaše nastavenia
978       confirm: Potvrdiť
979       create_block: blokovať tohto užívateľa
980       created from: "Vytvorené od:"
981       deactivate_user: deaktivovať tohto užívateľa
982       delete image: Zmazať obrázok
983       delete_user: vymazať tohto užívateľa
984       description: Popis
985       diary: denník
986       edits: úpravy
987       email address: "Emailová adresa:"
988       hide_user: skryť tohto užívateľa
989       if set location: Ak nastavíte vašu polohu, a pretty map and stuff sa objavý dole. Môžete nastaviť vašu domovskú polohu na vašej {{settings_link}} stránke.
990       km away: "{{count}}km vzdialený"
991       m away: "{{count}}m vzdialený"
992       mapper since: "Mapovač od:"
993       moderator_history: zobraziť zadaný blok
994       my diary: môj diár
995       my edits: moje úpravy
996       my settings: moje nastavenia
997       my traces: moje stopy
998       nearby users: "Blízky užívatelia:"
999       new diary entry: nový údaj denníka
1000       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1001       no home location: Nebola nastavená domovská poloha.
1002       remove as friend: odstrániť ako priateľa
1003       role: 
1004         administrator: Tento užívateľ je administrátor
1005         grant: 
1006           administrator: Povoliť prístup administrátora
1007           moderator: Povoliť prístup moderátora
1008         moderator: Tento užívateľ je moderátor
1009         revoke: 
1010           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1011           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1012       send message: poslať správu
1013       settings_link_text: nastavenia
1014       traces: stopy
1015       unhide_user: odkryť tohto užívateľa
1016       upload an image: Nahrať obrázok
1017       user image heading: Obrázok používateľa
1018       user location: Poloha užívateľa
1019       your friends: Vaši priatelia
1020   user_block: 
1021     partial: 
1022       edit: Upraviť
1023       show: Zobraziť
1024       status: Stav
1025   user_role: 
1026     filter: 
1027       already_has_role: Užívateľ už má úlohu {{role}}.
1028       doesnt_have_role: Užívateľ nemá úlohu {{role}}.
1029       not_a_role: Reťazec `{{role}}' nemá platnú úlohu.
1030       not_an_administrator: Iba administrátor môže pracovať so správou užívateľských funkcií, a vy nieste administrátor.
1031     grant: 
1032       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'?
1033       confirm: Potvrdiť
1034       fail: Nemôžem prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'. Prosím vybrať aby užívateľ a úloha boli obe oprávnené.
1035       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1036       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1037     revoke: 
1038       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'?
1039       confirm: Potvrdiť
1040       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'. Prosím skontrolujte aby užívateľ a úloha boli oprávnené.
1041       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1042       title: Potvrdiť zrušenie funkcie