Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/2164'
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: "Behemot"
5 # Author: Ajank
6 # Author: Alan ffm
7 # Author: Andrzej aa
8 # Author: Anwar2
9 # Author: BdgwksxD
10 # Author: BeginaFelicysym
11 # Author: Chrumps
12 # Author: Cysioland
13 # Author: Dalis
14 # Author: Dammat
15 # Author: Darellur
16 # Author: DeRudySoulStorm
17 # Author: Debeet
18 # Author: Deejay1
19 # Author: GlutPaprykarz
20 # Author: Ireun
21 # Author: Kaligula
22 # Author: Kastanoto
23 # Author: Kocio
24 # Author: Krottyianock
25 # Author: M4sk1n
26 # Author: Macofe
27 # Author: Maraf24
28 # Author: Mateon1
29 # Author: Nemo bis
30 # Author: Odie2
31 # Author: Pio387
32 # Author: Przemub
33 # Author: Psokol
34 # Author: Py64
35 # Author: RafalR
36 # Author: Rezonansowy
37 # Author: RicoElectrico
38 # Author: Rmikke
39 # Author: Ruila
40 # Author: Soeb
41 # Author: Sp5uhe
42 # Author: Stojex
43 # Author: Strebski
44 # Author: Teiron
45 # Author: The Polish
46 # Author: Ty221
47 # Author: Woytecr
48 # Author: Wpedzich
49 # Author: Yarl
50 # Author: Zbigniew.czernik
51 ---
52 pl:
53   html:
54     dir: ltr
55   time:
56     formats:
57       friendly: '%e %B %Y o %H:%M'
58       blog: '%e.%m.%Y'
59   activerecord:
60     errors:
61       messages:
62         invalid_email_address: nie wygląda na poprawny adres e-mail
63     models:
64       acl: Lista kontroli dostępu
65       changeset: Zestaw zmian
66       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
67       country: Państwo
68       diary_comment: Komentarz do dziennika
69       diary_entry: Wpis do dziennika
70       friend: Znajomy
71       language: Język
72       message: Wiadomość
73       node: Węzeł
74       node_tag: Znacznik węzła
75       notifier: Zgłaszający
76       old_node: Stary węzeł
77       old_node_tag: Znacznik wcześniejszego węzła
78       old_relation: Stara relacja
79       old_relation_member: Członek starej relacji
80       old_relation_tag: Znacznik wcześniejszej relacji
81       old_way: Stara linia
82       old_way_node: Węzeł starej linii
83       old_way_tag: Znacznik starej linii
84       relation: Relacja
85       relation_member: Członek relacji
86       relation_tag: Tag relacji
87       session: Sesja
88       trace: Ślad
89       tracepoint: Punkt śladu
90       tracetag: Znacznik śladu
91       user: Użytkownik
92       user_preference: Preferencje użytkownika
93       user_token: Token użytkownika
94       way: Linia
95       way_node: Węzeł linii
96       way_tag: Znacznik linii
97     attributes:
98       diary_comment:
99         body: Treść
100       diary_entry:
101         user: Użytkownik
102         title: Temat
103         latitude: Szerokość geograficzna
104         longitude: Długość geograficzna
105         language: Język
106       friend:
107         user: Użytkownik
108         friend: Znajomy
109       trace:
110         user: Użytkownik
111         visible: Widoczny
112         name: Nazwa
113         size: Rozmiar
114         latitude: Szerokość geograficzna
115         longitude: Długość geograficzna
116         public: Publiczny
117         description: Opis
118       message:
119         sender: Nadawca
120         title: Temat
121         body: Treść
122         recipient: Odbiorca
123       user:
124         email: E-mail
125         active: Aktywny
126         display_name: Wyświetlana nazwa
127         description: Opis
128         languages: Języki
129         pass_crypt: Hasło
130   printable_name:
131     with_version: '%{id}, wersja %{version}'
132     with_name_html: '%{name}(%{id})'
133   editor:
134     default: edytorze domyślnym (obecnie %{name})
135     potlatch:
136       name: Potlatch 1
137       description: Potlatch 1 (w przeglądarce)
138     id:
139       name: iD
140       description: iD (w tej przeglądarce)
141     potlatch2:
142       name: Potlatch 2
143       description: Potlatch 2 (w tej przeglądarce)
144     remote:
145       name: Zewnętrzny edytor
146       description: zewnętrznym edytorze (JOSM lub Merkaartor)
147   api:
148     notes:
149       comment:
150         opened_at_html: Stworzono %{when} temu
151         opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
152         commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
153         commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
154         closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
155         closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
156         reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
157         reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
158       rss:
159         title: Uwagi OpenStreetMap
160         description_area: Lista uwag stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w
161           Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
162         description_item: Kanał RSS dla uwagi %{id}
163         opened: 'nowa uwaga (w lokalizacji: %{place})'
164         commented: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
165         closed: 'zamknięta uwaga (w lokalizacji: %{place})'
166         reopened: 'ponownie aktywowana uwaga (w lokalizacji: %{place})'
167       entry:
168         comment: Komentarz
169         full: Pełna treść uwagi
170   browse:
171     created: Utworzone
172     closed: Zamknięte
173     created_html: Utworzone <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr>
174     closed_html: Zamknięte <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr>
175     created_by_html: Utworzone <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr> przez %{user}
176     deleted_by_html: Usunięte <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr> przez %{user}
177     edited_by_html: Edytowane <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr> przez %{user}
178     closed_by_html: Zamknięte <abbr title='%{title}'>%{time} temu </abbr> przez %{user}
179     version: Wersja
180     in_changeset: Zestaw zmian
181     anonymous: Anonimowy użytkownik
182     no_comment: (bez komentarza)
183     part_of: Wchodzi w skład
184     download_xml: Pobierz XML
185     view_history: Wyświetl historię
186     view_details: Wyświetl szczegóły
187     location: 'Położenie:'
188     changeset:
189       title: 'Zestaw zmian: %{id}'
190       belongs_to: Autor
191       node: Węzły (%{count})
192       node_paginated: Węzły (%{x}-%{y} z %{count})
193       way: Linie (%{count})
194       way_paginated: Linie (%{x}-%{y} z %{count})
195       relation: Relacje (%{count})
196       relation_paginated: Relacje (%{x}-%{y} z %{count})
197       comment: Komentarze (%{count})
198       hidden_commented_by: Ukryty komentarz od użytkownika %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
199         temu</abbr>
200       commented_by: Komentarz od %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} temu</abbr>
201       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
202       osmchangexml: XML w formacie osmChange
203       feed:
204         title: Zestaw zmian %{id}
205         title_comment: Zestaw zmian %{id} - %{comment}
206       join_discussion: Zaloguj się, aby dołączyć do dyskusji
207       discussion: Dyskusja
208       still_open: Zestaw zmian jest wciąż otwarty - dyskusja będzie możliwa, gdy zostanie
209         on zamknięty.
210     node:
211       title: 'Węzeł: %{name}'
212       history_title: 'Historia węzła: %{name}'
213     way:
214       title: 'Linia: %{name}'
215       history_title: 'Historia linii: %{name}'
216       nodes: Węzły
217       also_part_of:
218         one: część linii %{related_ways}
219         other: część linii %{related_ways}
220     relation:
221       title: 'Relacja: %{name}'
222       history_title: 'Historia relacji: %{name}'
223       members: Członkowie
224     relation_member:
225       entry: '%{type} %{name}'
226       entry_role: '%{type} %{name} jako %{role}'
227       type:
228         node: Węzeł
229         way: Linia
230         relation: Relacja
231     containing_relation:
232       entry: Relacja %{relation_name}
233       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
234     not_found:
235       sorry: 'Niestety, nie odnaleziono %{type} #%{id}.'
236       type:
237         node: węzeł
238         way: linia
239         relation: relacja
240         changeset: zestaw zmian
241         note: uwaga
242     timeout:
243       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało
244         zbyt długo.
245       type:
246         node: węzeł
247         way: linia
248         relation: relacja
249         changeset: zestaw zmian
250         note: Uwaga
251     redacted:
252       redaction: Poprawka %{id}
253       message_html: '%{type} w wersji %{version} nie może zostać wyświetlony z powodu
254         ocenzurowania. Proszę zapoznać się z %{redaction_link}, aby uzyskać więcej
255         informacji.'
256       type:
257         node: węzeł
258         way: linia
259         relation: relacja
260     start_rjs:
261       feature_warning: Wczytywanie %{num_features} obiektów, może spowolnić lub zawiesić
262         przeglądarkę. Wyświetlić te dane?
263       load_data: Wczytaj dane
264       loading: Wczytywanie...
265     tag_details:
266       tags: Znaczniki
267       wiki_link:
268         key: Strona wiki dla znacznika %{key}
269         tag: Strona wiki dla znacznika %{key}=%{value}
270       wikidata_link: '%{page} element na Wikidata'
271       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
272       telephone_link: Zadzwoń pod %{phone_number}
273     note:
274       title: 'Uwaga: %{id}'
275       new_note: Nowa uwaga
276       description: 'Opis:'
277       open_title: 'Nierozwiązana uwaga #%{note_name}'
278       closed_title: 'Rozwiązana uwaga #%{note_name}'
279       hidden_title: 'Ukryta uwaga #%{note_name}'
280       open_by: 'Utworzona przez: %{user} <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} temu</abbr>'
281       open_by_anonymous: Utworzona anonimowo <abbr title='%{exact_time}'>%{when} temu.</abbr>
282       commented_by: Komentarz od %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} temu</abbr>
283       commented_by_anonymous: Skomentowana anonimowo <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
284         temu</abbr>
285       closed_by: 'Rozwiązana przez: %{user} <abbr title=''%{exact_time}''>%{when}
286         temu</abbr>'
287       closed_by_anonymous: Rozwiązana anonimowo <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
288         temu</abbr>
289       reopened_by: Ponownie aktywowana przez %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
290         temu</abbr>
291       reopened_by_anonymous: Ponownie aktywowana anonimowo <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
292         temu</abbr>
293       hidden_by: Ukryte przez %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} temu</abbr>
294       report: Zgłoś tę uwagę
295     query:
296       title: Dane obiektu
297       introduction: Kliknij na mapie, by wyszukać pobliskie obiekty.
298       nearby: Obiekty w pobliżu
299       enclosing: Większe, otaczające obiekty
300   changesets:
301     changeset_paging_nav:
302       showing_page: Strona %{page}
303       next: Następna »
304       previous: « Poprzednia
305     changeset:
306       anonymous: Anonim
307       no_edits: (brak edycji)
308       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
309     changesets:
310       id: ID
311       saved_at: Zapisano
312       user: Użytkownik
313       comment: Komentarz
314       area: Obszar
315     index:
316       title: Zestawy zmian
317       title_user: Zestawy zmian użytkownika %{user}
318       title_friend: Zestawy zmian moich znajomych
319       title_nearby: Zestawy zmian pobliskich użytkowników
320       empty: Nie odnaleziono zestawów zmian.
321       empty_area: Brak zestawów zmian na tym obszarze.
322       empty_user: Brak zestawów zmian tego użytkownika.
323       no_more: Nie odnaleziono więcej zestawów zmian.
324       no_more_area: Brak zestawów zmian na tym obszarze.
325       no_more_user: Brak zestawów zmian tego użytkownika.
326       load_more: Wczytaj więcej
327     timeout:
328       sorry: Niestety, pobieranie listy żądanych zestawów zmian trwało zbyt długo.
329   changeset_comments:
330     comment:
331       comment: 'Nowy komentarz do zestawu zmian #%{changeset_id}% autorstwa %{author}'
332       commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
333     comments:
334       comment: 'Nowy komentarz do zestawu zmian #%{changeset_id} autorstwa %{author}'
335     index:
336       title_all: Dyskusja na temat zestawu zmian
337       title_particular: 'Dyskusja na temat zestawu zmian #%{changeset_id}'
338     timeout:
339       sorry: Niestety, pobieranie listy żądanych zestawów zmian trwało zbyt długo.
340   diary_entries:
341     new:
342       title: Nowy wpis do dziennika
343       publish_button: Opublikuj
344     index:
345       title: Dzienniki użytkowników
346       title_friends: Dzienniki znajomych
347       title_nearby: Dzienniki pobliskich użytkowników
348       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
349       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
350       new: Nowy wpis dziennika
351       new_title: Tworzy nowy wpis w tmoim dzienniku użytkownika
352       no_entries: Brak wpisów dziennika
353       recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
354       older_entries: Starsze wpisy
355       newer_entries: Nowsze wpisy
356     edit:
357       title: Edycja wpisu dziennika
358       subject: 'Temat:'
359       body: 'Treść:'
360       language: 'Język:'
361       location: 'Położenie:'
362       latitude: 'Szerokość geograficzna:'
363       longitude: 'Długość geograficzna:'
364       use_map_link: wskaż na mapie
365       save_button: Zapisz
366       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
367     show:
368       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
369       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
370       leave_a_comment: Zostaw komentarz
371       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby dodać komentarz'
372       login: Zaloguj się
373       save_button: Zapisz
374     no_such_entry:
375       title: Nie ma takiego wpisu
376       heading: Brak wpisu o identyfikatorze %{id}
377       body: Niestety nie odnaleziono wpisu dziennika lub komentarza o identyfikatorze
378         %{id}. Proszę sprawdzić pisownię lub może kliknięty odnośnik jest niepoprawny.
379     diary_entry:
380       posted_by: Opublikowany przez %{link_user}, %{created} w języku %{language_link}
381       comment_link: Skomentuj ten wpis
382       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
383       comment_count:
384         zero: Brak komentarzy
385         one: '%{count} komentarz'
386         few: '%{count} komentarze'
387         other: '%{count} komentarzy'
388       edit_link: Edytuj ten wpis
389       hide_link: Ukryj ten wpis
390       confirm: Potwierdź
391       report: Zgłoś ten wpis
392     diary_comment:
393       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
394       hide_link: Ukryj ten komentarz
395       confirm: Potwierdź
396       report: Zgłoś ten komentarz
397     location:
398       location: 'Położenie:'
399       view: Podgląd
400       edit: Edytuj
401     feed:
402       user:
403         title: Wpisy dla %{user}
404         description: Ostatnie wpisy od %{user}
405       language:
406         title: Wpisy dziennika w języku %{language_name}
407         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
408       all:
409         title: Wpisy dzienników OpenStreetMap
410         description: Ostatnie wpisy dzienników od użytkowników OpenStreetMap
411     comments:
412       has_commented_on: Użytkownik %{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika
413       post: Wpis
414       when: Kiedy
415       comment: Komentarz
416       ago: '%{ago} temu'
417       newer_comments: Nowsze komentarze
418       older_comments: Starsze komentarze
419   geocoder:
420     search:
421       title:
422         latlon: Wyniki z <a href="https://openstreetmap.org/">Internal</a>
423         ca_postcode: Wyniki z <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
424         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
425           Nominatim</a>
426         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
427         osm_nominatim_reverse: Wyniki z <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
428           Nominatim</a>
429         geonames_reverse: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
430     search_osm_nominatim:
431       prefix_format: '%{name}'
432       prefix:
433         aerialway:
434           cable_car: Kolejka linowa
435           chair_lift: Wyciąg krzesełkowy
436           drag_lift: Wyciąg orczykowy
437           gondola: Kolej gondolowa
438           platter: Wyciąg talerzykowy
439           pylon: Pylon
440           station: Stacja wyciągu krzesełkowego
441           t-bar: Wyciąg orczykowy
442         aeroway:
443           aerodrome: Lotnisko
444           airstrip: Pas startowy
445           apron: Płyta postojowa
446           gate: Bramka
447           hangar: Hangar
448           helipad: Helipad
449           holding_position: Punkt oczekiwania
450           parking_position: Miejsce parkingowe
451           runway: Pas startowy
452           taxiway: Droga kołowania
453           terminal: Terminal
454         amenity:
455           animal_shelter: Schronisko dla zwierząt
456           arts_centre: Centrum sztuki
457           atm: Bankomat
458           bank: Bank
459           bar: Bar
460           bbq: Miejsce do grillowania
461           bench: Ławka
462           bicycle_parking: Parking rowerowy
463           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
464           biergarten: Ogródek piwny
465           boat_rental: Wypożyczalnia łodzi
466           brothel: Dom publiczny
467           bureau_de_change: Kantor
468           bus_station: Dworzec autobusowy
469           cafe: Kawiarnia
470           car_rental: Wynajem samochodów
471           car_sharing: Dzielenie się samochodami
472           car_wash: Myjnia samochodowa
473           casino: Kasyno
474           charging_station: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
475           childcare: Opieka nad dziećmi
476           cinema: Kino
477           clinic: Przychodnia
478           clock: Zegar
479           college: Szkoła policealna
480           community_centre: Centrum społeczności
481           courthouse: Sąd
482           crematorium: Krematorium
483           dentist: Gabinet dentystyczny
484           doctors: Lekarze
485           drinking_water: Źródło wody pitnej
486           driving_school: Szkoła nauki jazdy
487           embassy: Ambasada
488           fast_food: Bar (fast food)
489           ferry_terminal: Terminal promowy
490           fire_station: Remiza strażacka
491           food_court: Współdzielone miejsce do spożywania posiłków
492           fountain: Fontanna
493           fuel: Stacja paliw
494           gambling: Hazard
495           grave_yard: Cmentarz przykościelny
496           grit_bin: Pojemnik na piasek
497           hospital: Szpital
498           hunting_stand: Ambona myśliwska
499           ice_cream: Lodziarnia
500           kindergarten: Przedszkole/żłobek
501           library: Biblioteka
502           marketplace: Plac targowy
503           monastery: Klasztor
504           motorcycle_parking: Parking dla motocykli
505           nightclub: Klub nocny
506           nursing_home: Dom opieki
507           office: Biuro
508           parking: Parking
509           parking_entrance: Wjazd na parking
510           parking_space: Miejsce parkingowe
511           pharmacy: Apteka
512           place_of_worship: Miejsce kultu
513           police: Policja lub straż miejska/gminna
514           post_box: Skrzynka pocztowa
515           post_office: Poczta-urząd pocztowy
516           preschool: Przedszkole
517           prison: Więzienie/areszt
518           pub: Pub
519           public_building: Budynek publiczny
520           recycling: Miejsce recyklingu
521           restaurant: Restauracja
522           retirement_home: Dom seniora
523           sauna: Sauna
524           school: Szkoła podstawowa/średnia
525           shelter: Schronienie
526           shop: Sklep
527           shower: Prysznic
528           social_centre: Centrum społeczne
529           social_club: Klub towarzyski
530           social_facility: Placówka społeczna
531           studio: Studio
532           swimming_pool: Basen
533           taxi: Postój taksówek
534           telephone: Budka telefoniczna
535           theatre: Teatr
536           toilets: Toaleta publiczna
537           townhall: Urząd miejski / Urząd gminy
538           university: Uniwersytet
539           vending_machine: Automat do sprzedaży
540           veterinary: Weterynarz
541           village_hall: Urząd gminy
542           waste_basket: Kosz na śmieci
543           waste_disposal: Śmietnik
544           water_point: Punkt Wody
545           youth_centre: Centrum młodzieżowe
546         boundary:
547           administrative: Granica gminy
548           census: Granica spisu ludności
549           national_park: Park Narodowy
550           protected_area: Obszar chroniony
551         bridge:
552           aqueduct: Akwedukt
553           boardwalk: Promenada
554           suspension: Most wiszący
555           swing: Most obrotowy
556           viaduct: Most wieloprzęsłowy
557           "yes": Most
558         building:
559           "yes": Budynek
560         craft:
561           brewery: Browar
562           carpenter: Stolarz
563           electrician: Elektryk
564           gardener: Ogrodnik
565           painter: Malarz
566           photographer: Fotograf
567           plumber: Hydraulik
568           shoemaker: Szewc
569           tailor: Krawiec
570           "yes": Warsztat
571         emergency:
572           ambulance_station: Stacja pogotowia ratunkowego
573           assembly_point: Miejsce zbiórki do ewakuacji
574           defibrillator: Defibrylator
575           landing_site: Miejsce awaryjnego lądowania
576           phone: Telefon alarmowy
577           water_tank: Awaryjny Zbiornik Wody
578           "yes": Awaryjny
579         highway:
580           abandoned: Porzucona droga
581           bridleway: Droga dla koni
582           bus_guideway: Droga dla autobusów
583           bus_stop: Przystanek autobusowy
584           construction: Droga w trakcie budowy
585           corridor: Korytarz
586           cycleway: Droga rowerowa
587           elevator: Winda
588           emergency_access_point: Miejsce zbiórki ewakuacyjnej
589           footway: Droga dla pieszych
590           ford: Bród
591           give_way: Znak drogowy "Ustąp pierwszeństwa przejazdu"
592           living_street: Strefa zamieszkania (znak D-40)
593           milestone: Słupek pikietażowy
594           motorway: Autostrada
595           motorway_junction: Węzeł autostradowy
596           motorway_link: Autostrada - dojazd
597           passing_place: Mijanka
598           path: Ścieżka
599           pedestrian: Droga dla pieszych
600           platform: Miejsce oczekiwania dla pasażerów
601           primary: Droga pierwszorzędna
602           primary_link: Droga pierwszorzędna – dojazd
603           proposed: Droga planowana
604           raceway: Tor wyścigowy
605           residential: Droga lokalna
606           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
607           road: Droga
608           secondary: Droga drugorzędna
609           secondary_link: Droga drugorzędna – łącznik
610           service: Droga serwisowa/dojazdowa
611           services: Miejsce Obsługi Podróżnych
612           speed_camera: Fotoradar
613           steps: Schody
614           stop: Znak drogowy "Stop"
615           street_lamp: Lampa uliczna
616           tertiary: Droga trzeciorzędna
617           tertiary_link: Droga trzeciorzędna - łącznik
618           track: Droga polna lub leśna
619           traffic_signals: Sygnalizacja świetlna
620           trail: Szlak
621           trunk: Droga główna/ekspresowa
622           trunk_link: Droga główna/ekspresowa – dojazd
623           turning_loop: Pętla do zawracania
624           unclassified: Droga czwartorzędna
625           "yes": Droga
626         historic:
627           archaeological_site: Stanowisko archeologiczne
628           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
629           boundary_stone: Graniczny głaz
630           building: Budynek historyczny
631           bunker: Bunkier
632           castle: Zamek
633           church: Kościół
634           city_gate: Brama miasta
635           citywalls: Mury miejskie
636           fort: Fort
637           heritage: Miejsce dziedzictwa kulturalnego
638           house: Dom
639           icon: Ikona
640           manor: Dwór
641           memorial: Pomnik/miejsce pamięci (mały)
642           mine: Kopalnia
643           mine_shaft: Szyb górniczy
644           monument: Pomnik/miejsce pamięci (duży)
645           roman_road: Droga rzymska
646           ruins: Ruiny
647           stone: Kamień
648           tomb: Grób
649           tower: Wieża
650           wayside_cross: Przydrożny krzyż
651           wayside_shrine: Przydrożna kapliczka
652           wreck: Zatopiony statek
653           "yes": Miejsce Historyczne
654         junction:
655           "yes": Funkcja
656         landuse:
657           allotments: Ogródki działkowe
658           basin: Basen-zbiornik,niecka
659           brownfield: Grunty poprzemysłowe
660           cemetery: Cmentarz
661           commercial: Obszar handlowo-usługowy
662           conservation: Ochrona środowiska
663           construction: Teren budowy
664           farm: Farma
665           farmland: Grunty rolne
666           farmyard: Podwórze gospodarskie
667           forest: Las
668           garages: Garaże
669           grass: Trawa
670           greenfield: Tereny niezagospodarowane
671           industrial: Teren przemysłowy
672           landfill: Wysypisko śmieci
673           meadow: Łąka
674           military: Teren wojskowy
675           mine: Kopalnia
676           orchard: Sad
677           quarry: Kamieniołom
678           railway: Teren kolejowy
679           recreation_ground: Teren rekreacyjny
680           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
681           reservoir_watershed: Zbiornik wodny
682           residential: Zabudowa mieszkalna
683           retail: Handel detaliczny
684           road: Obszar drogowy
685           village_green: Nawsie
686           vineyard: Winnica
687           "yes": Zagospodarowanie terenu
688         leisure:
689           beach_resort: Strzeżona plaża
690           bird_hide: Ukryj ptaki
691           common: Błonie
692           dog_park: Park dla psów
693           firepit: Palenisko
694           fishing: Łowisko
695           fitness_centre: Centrum Fitness
696           fitness_station: Siłownia zewnętrzna
697           garden: Ogród
698           golf_course: Pole golfowe
699           horse_riding: Jazda konna
700           ice_rink: Lodowisko
701           marina: Marina
702           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
703           nature_reserve: Rezerwat przyrody
704           park: Park
705           pitch: Boisko sportowe
706           playground: Plac zabaw
707           recreation_ground: Obszar rekreacyjno-wypoczynkowy
708           resort: Ośrodek wypoczynkowy
709           sauna: Sauna
710           slipway: Pochylnia
711           sports_centre: Centrum sportowe
712           stadium: Stadion
713           swimming_pool: Basen
714           track: Bieżnia
715           water_park: Park wodny
716           "yes": Rekreacja
717         man_made:
718           adit: Szyb
719           beacon: Latarnia morska
720           beehive: Ul
721           breakwater: Falochron
722           bridge: Most
723           bunker_silo: Bunkier
724           chimney: Komin
725           crane: Żuraw (dźwig)
726           dolphin: Dalba
727           dyke: Grobla
728           embankment: Nasyp
729           flagpole: Maszt flagowy
730           gasometer: Zbiornik gazowy
731           groyne: Ostroga brzegowa
732           kiln: Piec przemysłowy
733           lighthouse: Latarnia morska
734           mast: Maszt
735           mine: Kopalnia
736           mineshaft: Szyb górniczy
737           monitoring_station: Stacja pomiarowa
738           petroleum_well: Szyb naftowy
739           pier: Molo/pomost
740           pipeline: Rurociąg
741           silo: Silos
742           storage_tank: Zbiornik
743           surveillance: Punkt monitoringu
744           tower: Wieża
745           wastewater_plant: Oczyszczalnia ścieków
746           watermill: Młyn wodny
747           water_tower: Wieża ciśnień
748           water_well: Studnia
749           water_works: Wodociągi
750           windmill: Młyn wiatrowy
751           works: Fabryka
752           "yes": Sztuczny
753         military:
754           airfield: Lotnisko wojskowe
755           barracks: Koszary
756           bunker: Bunkier
757           "yes": Wojskowy
758         mountain_pass:
759           "yes": Przełęcz
760         natural:
761           bay: Zatoka
762           beach: Plaża
763           cape: Przylądek
764           cave_entrance: Wejście do jaskini
765           cliff: Urwisko
766           crater: Krater
767           dune: Wydma
768           fell: Hale górskie
769           fjord: Fiord
770           forest: Las
771           geyser: Gejzer
772           glacier: Lodowiec
773           grassland: Łąka
774           heath: Wrzosowisko
775           hill: Wzgórze
776           island: Wyspa
777           land: Ląd
778           marsh: Bagno
779           moor: Wrzosowisko
780           mud: Muł
781           peak: Szczyt
782           point: Punkt
783           reef: Rafa
784           ridge: Grzbiet
785           rock: Skała
786           saddle: Przełęcz
787           sand: Piasek
788           scree: Piarg
789           scrub: Zarośla
790           spring: Źródło wodne
791           stone: Głaz
792           strait: Cieśnina
793           tree: Drzewo
794           valley: Dolina
795           volcano: Wulkan
796           water: Woda
797           wetland: Obszar podmokły
798           wood: Drzewa
799         office:
800           accountant: Księgowy
801           administrative: Administracja
802           architect: Architekt
803           association: Stowarzyszenie
804           company: Przedsiębiorstwo
805           educational_institution: Instytucja edukacyjna
806           employment_agency: Urząd pracy
807           estate_agent: Biuro nieruchomości
808           government: Biuro rządowe/samorządowe
809           insurance: Biuro ubezpieczeń
810           it: Biuro firmy informatycznej
811           lawyer: Prawnik
812           ngo: Biuro organizacji pozarządowych
813           telecommunication: Urząd telekomunikacji
814           travel_agent: Biuro podróży
815           "yes": Biuro
816         place:
817           allotments: Ogródki działkowe
818           city: Miasto
819           city_block: Kwartał
820           country: Kraj
821           county: Powiat
822           farm: Farma
823           hamlet: Osada
824           house: Dom
825           houses: Zabudowanie
826           island: Wyspa
827           islet: Wysepka
828           isolated_dwelling: Pojedynczy dom-gospodarstwo
829           locality: Miejsce nazwane
830           municipality: Gmina
831           neighbourhood: Sąsiedztwo
832           postcode: Kod pocztowy
833           quarter: Kwartał
834           region: Rejon
835           sea: Morze
836           square: Plac
837           state: Województwo/stan/prowincja
838           subdivision: Dzielnica
839           suburb: Osiedle
840           town: Miasto
841           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
842           village: Wieś
843           "yes": Miejsce
844         railway:
845           abandoned: Dawna linia kolejowa
846           construction: Budowana linia kolejowa
847           disused: Nieczynna linia kolejowa
848           funicular: Kolejka linowa
849           halt: Przystanek kolejowy
850           junction: Węzeł kolejowy
851           level_crossing: Przejazd kolejowy
852           light_rail: Lekka kolej
853           miniature: Mini kolej
854           monorail: Kolej jednoszynowa
855           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
856           platform: Peron
857           preserved: Kolej zabytkowa
858           proposed: Planowana linia kolejowa
859           spur: Bocznica kolejowa
860           station: Stacja kolejowa
861           stop: Przystanek kolejowy
862           subway: Metro
863           subway_entrance: Wejście na stację metra
864           switch: Zwrotnica
865           tram: Tory tramwajowe
866           tram_stop: Przystanek tramwajowy
867         shop:
868           alcohol: Sklep monopolowy
869           antiques: Antyki
870           art: Sklep z dziełami sztuki
871           bakery: Piekarnia
872           beauty: Salon kosmetyczny
873           beverages: Sklep z napojami
874           bicycle: Sklep rowerowy
875           bookmaker: Bukmacher
876           books: Księgarnia
877           boutique: Butik
878           butcher: Sklep mięsny
879           car: Sklep samochodowy
880           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
881           car_repair: Naprawa samochodów
882           carpet: Sklep z dywanami
883           charity: Sklep charytatywny
884           chemist: Drogeria
885           clothes: Sklep odzieżowy
886           computer: Sklep komputerowy
887           confectionery: Cukiernia
888           convenience: Sklep ogólnospożywczy
889           copyshop: Ksero
890           cosmetics: Sklep kosmetyczny
891           deli: Delikatesy
892           department_store: Dom towarowy
893           discount: Sklep z produktami po obniżce
894           doityourself: Sklep budowlany
895           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
896           electronics: Sklep elektroniczny
897           estate_agent: Biuro nieruchomości
898           farm: Sklep gospodarski
899           fashion: Sklep z modą
900           fish: Sklep rybny
901           florist: Kwiaciarnia
902           food: Sklep spożywczy
903           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
904           furniture: Sklep meblowy
905           gallery: Galeria
906           garden_centre: Centrum ogrodnicze
907           general: Sklep ogólny
908           gift: Sklep z pamiątkami
909           greengrocer: Warzywniak
910           grocery: Sklep spożywczy
911           hairdresser: Fryzjernia
912           hardware: Sklep ze sprzętem
913           hifi: Hi-Fi
914           houseware: Sklep z artykułami gospodarstwa domowego
915           interior_decoration: Sklep z dekoracją wnętrz
916           jewelry: Sklep z biżuterią
917           kiosk: Kiosk
918           kitchen: Sklep z meblami kuchennymi
919           laundry: Pralnia
920           lottery: Kolektura
921           mall: Centrum handlowe
922           market: Targowisko
923           massage: Salon masażu
924           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
925           motorcycle: Sklep z motocyklami
926           music: Sklep muzyczny
927           newsagent: Kiosk
928           optician: Optyk
929           organic: Sklep z produktami organicznymi
930           outdoor: Sklep turystyczny
931           paint: Sklep z farbami
932           pawnbroker: Lombard
933           pet: Sklep ze zwierzętami
934           pharmacy: Apteka
935           photo: Sklep fotograficzny
936           seafood: Owoce morza
937           second_hand: Lumpeks
938           shoes: Sklep obuwniczy
939           sports: Sklep sportowy
940           stationery: Sklep papierniczy
941           supermarket: Supermarket
942           tailor: Krawiec
943           ticket: Kasa biletowa
944           tobacco: Sklep z artykułami tytoniowymi
945           toys: Sklep z zabawkami
946           travel_agency: Biuro podróży
947           tyres: Sklep z oponami
948           vacant: Sklep zamknięty
949           variety_store: Mały sklep wielobranżowy
950           video: Sklep filmowy
951           wine: Sklep z winami
952           "yes": Sklep
953         tourism:
954           alpine_hut: Chata alpejska
955           apartment: Mieszkanie na wynajem
956           artwork: Dzieło sztuki
957           attraction: Atrakcja turystyczna
958           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
959           cabin: Kabina
960           camp_site: Kemping
961           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
962           chalet: Schronisko
963           gallery: Galeria
964           guest_house: Pensjonat
965           hostel: Hostel
966           hotel: Hotel
967           information: Informacja turystyczna
968           motel: Motel
969           museum: Muzeum
970           picnic_site: Miejsce na piknik
971           theme_park: Park tematyczny
972           viewpoint: Punkt widokowy
973           zoo: Zoo
974         tunnel:
975           building_passage: Przejazd przez budynek
976           culvert: Rura kanalizacyjna
977           "yes": Tunel
978         waterway:
979           artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
980           boatyard: Stocznia
981           canal: Kanał
982           dam: Tama
983           derelict_canal: Opuszczony kanał
984           ditch: Rów
985           dock: Basen portowy
986           drain: Rów odpływowy
987           lock: Zastawka
988           lock_gate: Śluza
989           mooring: Kotwicowisko
990           rapids: Katarakty
991           river: Rzeka
992           stream: Strumień
993           wadi: Starorzecze
994           waterfall: Wodospad
995           weir: Jaz
996           "yes": Szlak wodny
997       admin_levels:
998         level2: Granica kraju
999         level4: 'Granica:'
1000         level5: Granica regionu
1001         level6: 'Granica powiatu:'
1002         level8: Granica miejscowości
1003         level9: Granica dzielnicy
1004         level10: Granica przedmieścia
1005     description:
1006       title:
1007         osm_nominatim: Położenie według <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
1008           Nominatim</a>
1009         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
1010       types:
1011         cities: Miasta
1012         towns: Miasta
1013         places: Miejsca
1014     results:
1015       no_results: Nie odnaleziono wyników
1016       more_results: Więcej wyników
1017   issues:
1018     index:
1019       title: Sprawy
1020       select_status: Wybierz status
1021       select_type: Wybierz kategorię
1022       select_last_updated_by: Ostatnio zaktualizowane przez
1023       reported_user: Zgłoszony użytkownik
1024       not_updated: Nie zaktualizowane
1025       search: Wyszukaj
1026       search_guidance: Przeszukaj sprawy
1027       user_not_found: Użytkownika nie istnieje
1028       issues_not_found: Nie znaleziono takiej sprawy
1029       status: Stan
1030       reports: Zgłoszenia
1031       last_updated: Ostatnia aktualizacja
1032       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr>
1033       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr> przez
1034         %{user}
1035       link_to_reports: Zobacz zgłoszenia
1036       reports_count:
1037         one: 1 zgłoszenie
1038         few: '%{count} zgłoszenia'
1039         other: '%{count} zgłoszeń'
1040       reported_item: Zgłoszony element
1041       states:
1042         ignored: zignorowane
1043         open: otwarte
1044         resolved: rozwiązane
1045     update:
1046       new_report: Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zarejestrowane
1047       successful_update: Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zaktualizowane
1048       provide_details: Podaj koniecznie, proszę, potrzebne szczegóły
1049     show:
1050       title: '%{status} sprawa #%{issue_id}'
1051       reports:
1052         zero: Brak zgłoszeń
1053         one: 1 zgłoszenie
1054         few: '%{count} zgłoszenia'
1055         other: '%{count} zgłoszeń'
1056       report_created_at: Pierwsze zgłoszenie z %{datetime}
1057       last_resolved_at: Ostatnia reakcja z %{datetime}
1058       last_updated_at: Ostatnio zaktualizowane %{datetime} przez użytkownika %{displayname}
1059       resolve: Rozwiąż
1060       ignore: Zignoruj
1061       reopen: Otwórz ponownie
1062       reports_of_this_issue: Zgłoszenia w tej sprawie
1063       read_reports: Czytaj Raporty
1064       new_reports: Nowe zgłoszenia
1065       other_issues_against_this_user: Inne sprawy przeciwko temu użytkownikowi
1066       no_other_issues: Brak innych zgłoszeń dotyczących tego użytkownika.
1067       comments_on_this_issue: Komentarze o tej sprawie
1068     resolve:
1069       resolved: Status sprawy został ustawiony na 'Rozwiązana'
1070     ignore:
1071       ignored: Status sprawy został ustawiony na 'Zignorowana'
1072     reopen:
1073       reopened: Status sprawy został ustawiony na 'Otwarta'
1074     comments:
1075       created_at: O %{datetime}
1076       reassign_param: Przydzielić sprawę?
1077     reports:
1078       updated_at: Dnia %{datetime}
1079       reported_by_html: Zgłoszone jako %{category} przez %{user}
1080     helper:
1081       reportable_title:
1082         diary_comment: '%{entry_title}, komentarz #%{comment_id}'
1083         note: 'Uwaga #%{note_id}'
1084   issue_comments:
1085     create:
1086       comment_created: Twój komentarz został pomyślnie utworzony
1087   reports:
1088     new:
1089       title_html: Zgłoś użytkownika %{link}
1090       missing_params: Nie można utworzyć nowego zgłoszenia
1091       details: Opisz, proszę, problem bardziej szczegółowo (wymagane).
1092       select: 'Wybierz powód zgłoszenia:'
1093       disclaimer:
1094         intro: 'Przed wysłaniem zgłoszenia do moderatorów, upewnij się proszę, że:'
1095         not_just_mistake: Na pewno nie jest to pomyłka, a problem wymagający zgłoszenia
1096         unable_to_fix: Nie jesteś w stanie rozwiązać problemu samodzielnie lub z pomocą
1097           twojej społeczności
1098         resolve_with_user: Podejmowałeś/aś próby rozwiązania problemu z użytkownikiem,
1099           którego on dotyczy
1100       categories:
1101         diary_entry:
1102           spam_label: Wpis dziennika jest/zawiera spam
1103           offensive_label: Wpis dziennika jest nieprzyzwoity/obraźliwy
1104           threat_label: Wpis dziennika zawiera groźbę
1105           other_label: Inne
1106         diary_comment:
1107           spam_label: Ten wpis dziennika jest/zawiera spam
1108           offensive_label: Ten wpis dziennik jest nieprzyzwoity/obraźliwy
1109           threat_label: Ten wpis dziennika zawiera groźbę
1110           other_label: Inne
1111         user:
1112           spam_label: Profil użytkownika jest/zawiera spam
1113           offensive_label: Profil użytkownika jest nieprzyzwoity/obraźliwy
1114           threat_label: Profil użytkownika zawiera groźbę
1115           vandal_label: Ten użytkownik jest wandalem
1116           other_label: Inny
1117         note:
1118           spam_label: Uwaga jest spamem
1119           personal_label: Uwaga zawiera dane osobiste
1120           abusive_label: Ta uwaga jest obraźliwa
1121           other_label: Inne
1122     create:
1123       successful_report: Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zarejestrowane
1124       provide_details: Podaj, proszę, wymagane sczegóły
1125   layouts:
1126     project_name:
1127       title: OpenStreetMap
1128       h1: OpenStreetMap
1129     logo:
1130       alt_text: Logo OpenStreetMap
1131     home: Przejdź do położenia domu
1132     logout: Wyloguj
1133     log_in: Zaloguj się
1134     log_in_tooltip: Zaloguj się
1135     sign_up: Zarejestruj się
1136     start_mapping: Rozpocznij tworzenie mapy
1137     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
1138     edit: Edycja
1139     history: Zmiany
1140     export: Eksport
1141     issues: Sprawy
1142     data: Dane
1143     export_data: Eksportuj dane
1144     gps_traces: Ślady GPS
1145     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
1146     user_diaries: Dzienniki
1147     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniki użytkownika
1148     edit_with: Edytuj w %{editor}
1149     tag_line: Wolna wikimapa świata
1150     intro_header: Witamy w OpenStreetMap!
1151     intro_text: OpenStreetMap to mapa świata, stworzona przez ludzi, takich jak ty,
1152       i z możliwością użycia pod otwartą licencją.
1153     intro_2_create_account: Utwórz konto
1154     hosting_partners_html: Hosting obsługuje %{ucl},%{bytemark}, a także %{partners}.
1155     partners_ucl: University College London
1156     partners_bytemark: Hosting Bytemark
1157     partners_partners: partnerzy
1158     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań
1159       administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1160     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas
1161       ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1162     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
1163     help: Pomoc
1164     about: Informacje
1165     copyright: Prawa autorskie
1166     community: Społeczność
1167     community_blogs: Blogi wspólnoty
1168     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
1169     foundation: Fundacja
1170     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
1171     make_a_donation:
1172       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
1173       text: Przekaż darowiznę
1174     learn_more: Dowiedz się więcej
1175     more: Więcej
1176   notifier:
1177     diary_comment_notification:
1178       subject: '[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował wpis dziennika'
1179       hi: Witaj %{to_user},
1180       header: '%{from_user} zostawił(a) komentarz do wpisu w dziennikach OpenStreetMap
1181         o temacie %{subject}:'
1182       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod
1183         %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1184     message_notification:
1185       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
1186       hi: Witaj %{to_user},
1187       header: '%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:'
1188       footer_html: Możesz również przeczytać wiadomość na %{readurl} i odpowiedzieć
1189         na nią na %{replyurl}
1190     friend_notification:
1191       hi: Witaj %{to_user},
1192       subject: '[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego'
1193       had_added_you: '%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap.'
1194       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1195       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1196     gpx_notification:
1197       greeting: Witaj,
1198       your_gpx_file: Wygląda na to, że plik GPX
1199       with_description: z opisem
1200       and_the_tags: i następujące tagi
1201       and_no_tags: i bez znaczników
1202       failure:
1203         subject: '[OpenStreetMap] Nieudane importowanie pliku GPX'
1204         failed_to_import: 'nie został zaimportowany. Komunikat błędu:'
1205         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach
1206           ich
1207         more_info_2: 'uniknięcia można znaleźć na stronie:'
1208         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1209       success:
1210         subject: '[OpenStreetMap] Zaimportowano plik GPX'
1211         loaded_successfully: wczytano wraz z %{trace_points} z %{possible_points}
1212           punktów łącznie.
1213     signup_confirm:
1214       subject: '[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap'
1215       greeting: Cześć!
1216       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
1217       confirm: 'Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij
1218         na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:'
1219       welcome: Po potwierdzeniu konta dostarczymy ci dodatkowych informacji o tym
1220         jak zacząć.
1221     email_confirm:
1222       subject: '[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail'
1223     email_confirm_plain:
1224       greeting: Cześć,
1225       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url}
1226         na %{new_address}.
1227       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1228     email_confirm_html:
1229       greeting: Cześć,
1230       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url}
1231         na %{new_address}.
1232       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1233     lost_password:
1234       subject: '[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła'
1235     lost_password_plain:
1236       greeting: Cześć,
1237       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta
1238         w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1239       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij poniższy odnośnik, aby wyczyścić hasło.
1240     lost_password_html:
1241       greeting: Witaj,
1242       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta
1243         w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1244       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij poniższy odnośnik, aby wyczyścić hasło.
1245     note_comment_notification:
1246       anonymous: Anonimowy użytkownik
1247       greeting: Witaj,
1248       commented:
1249         subject_own: '[OpenStreetMap] Użytkownik %{commenter} skomentował uwagę'
1250         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą Cię
1251           uwagę'
1252         your_note: '%{commenter} zostawił komentarz do jednej z Twoich uwag na mapie
1253           w lokalizacji: %{place}.'
1254         commented_note: Użytkownik %{commenter} zostawił komentarz do skomentowanej
1255           uwagi. Znajduje się ona w położeniu %{place}.
1256       closed:
1257         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją uwagę'
1258         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą Cię uwagę'
1259         your_note: '%{commenter} rozwiązał jedną z Twoich uwag na mapie w lokalizacji:
1260           %{place}.'
1261         commented_note: 'Użytkownik %{commenter} rozwiązał skomentowaną uwagę. Znajduje
1262           się ona w położeniu: %{place}.'
1263       reopened:
1264         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował jedną z Twoich
1265           uwag'
1266         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował interesującą
1267           Cię uwagę'
1268         your_note: '%{commenter} ponownie aktywował jedną z Twoich uwag na mapie w
1269           lokalizacji: %{place}'
1270         commented_note: Użytkownik %{commenter} ponownie aktywował skomentowaną uwagę.
1271           Znajduje się ona w położeniu %{place}.
1272       details: 'Więcej informacji na temat uwagi można znaleźć pod adresem: %{url}.'
1273     changeset_comment_notification:
1274       hi: Witaj %{to_user},
1275       greeting: Cześć,
1276       commented:
1277         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował jeden z twoich zestawów
1278           zmian'
1279         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował zestaw zmian'
1280         your_changeset: '%{commenter} zostawił komentarz do jednego z twoich zestawów
1281           zmian, utworzonego %{time}'
1282         commented_changeset: '%{commenter} zostawił komentarz do zestawu zmian, który
1283           śledzisz, utworzonego %{time} przez %{changeset_author}'
1284         partial_changeset_with_comment: z komentarzem '%{changeset_comment}'
1285         partial_changeset_without_comment: bez komentarza
1286       details: 'Więcej informacji na temat zestawu zmian można znaleźć pod adresem:
1287         %{url}.'
1288       unsubscribe: Aby wypisać się z subskrypcji dotyczącej tego zestawu zmian, odwiedź
1289         %{url} i kliknij "Nie obserwuj".
1290   messages:
1291     inbox:
1292       title: Wiadomości odebrane
1293       my_inbox: skrzynka odbiorcza
1294       outbox: skrzynka nadawcza
1295       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1296       new_messages:
1297         few: '%{count} nowe wiadomości'
1298         many: '%{count} nowych wiadomości'
1299         one: '%{count} nową wiadomość'
1300         other: '%{count} nowych wiadomości'
1301       old_messages:
1302         few: '%{count} stare wiadomości'
1303         many: '%{count} starych wiadomości'
1304         one: '%{count} starą wiadomość'
1305         other: '%{count} starych wiadomości'
1306       from: Od
1307       subject: Temat
1308       date: Data
1309       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1310       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1311     message_summary:
1312       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1313       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1314       reply_button: Odpowiedz
1315       destroy_button: Usuń
1316     new:
1317       title: Wysyłanie wiadomości
1318       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1319       subject: Temat
1320       body: Treść
1321       send_button: Wyślij
1322       back_to_inbox: Wróć do skrzynki
1323     create:
1324       message_sent: Wysłano wiadomość
1325       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę
1326         przed powtórzeniem wysłania.
1327     no_such_message:
1328       title: Nie ma takiej wiadomości
1329       heading: Nie ma takiej wiadomości
1330       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1331     outbox:
1332       title: Wysłane
1333       my_inbox: Wiadomości %{inbox_link}
1334       inbox: odebrane
1335       outbox: wysłane
1336       messages:
1337         one: '%{count} wysłana wiadomość'
1338         few: '%{count} wysłane wiadomości'
1339         other: '%{count} wysłanych wiadomości'
1340       to: Do
1341       subject: Temat
1342       date: Nadano
1343       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz
1344         się z %{people_mapping_nearby_link}?
1345       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1346     reply:
1347       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz
1348         odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy
1349         użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1350     show:
1351       title: Czytanie wiadomości
1352       from: Od
1353       subject: Temat
1354       date: Nadano
1355       reply_button: Odpowiedz
1356       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1357       destroy_button: Usuń
1358       back: Cofnij
1359       to: Do
1360       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać,
1361         nie została wysłana przez tego użytkownika ani do niego. Proszę zalogować
1362         się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1363     sent_message_summary:
1364       destroy_button: Usuń
1365     mark:
1366       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1367       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1368     destroy:
1369       destroyed: Wiadomość usunięta
1370   site:
1371     about:
1372       next: Dalej
1373       copyright_html: <span>&copy;</span>Członkowie<br>OpenStreetMap
1374       used_by: '%{name} dostarcza dane mapowe dla tysięcy stron internetowych, aplikacji
1375         oraz urządzeń'
1376       lede_text: OpenStreetMap jest tworzony przez społeczność dodającą dane o drogach,
1377         ścieżkach, kawiarniach, dworcach i wielu innych, na całym świecie.
1378       local_knowledge_title: Wiedza lokalna
1379       local_knowledge_html: OpenStreetMap wyróżnia wiedzę lokalną. Członkowie używają
1380         zdjęć satelitarnych, lotniczych, nawigacji GPS, i zwykłych map aby zweryfikować
1381         czy dane w OSM są dokładne i aktualne.
1382       community_driven_title: Zarządzany przez społeczność
1383       community_driven_html: |-
1384         Społeczność OpenStreetMap jest różnorodna, zaangażowana i każdego dnia coraz większa. Wśród edytujących mapę są amatorscy kartografowie, specjaliści GIS, inżynierowie odpowiadający za pracę serwerów OSM, osoby tworzące mapy obszarów dotkniętych klęskami żywiołowej dla potrzeb służb ratunkowych oraz wielu innych ludzi.
1385          Aby dowiedzieć się więcej na temat wspólnoty, odwiedź
1386         <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>,
1387         <a href='%{diary_path}'>blogi użytkowników</a>,
1388         <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blogi społeczności</a> oraz
1389         <a href='https://openstreetmap.org.pl'>stronę OSM Polska</a>.
1390       open_data_title: Otwarte dane
1391       open_data_html: 'OpenStreetMap to <i>otwarte dane</i>: możesz używać ich jak
1392         tylko chcesz pod warunkiem, że dodasz, że pochodzą one z  OpenStreetMap i
1393         jego członków. Jeśli zmienisz lub stworzysz coś na podstawie tych danych możesz
1394         je dystrybuować, ale tylko na tej samej licencji. Zobacz <a href=''%{copyright_path}''>Prawa
1395         autorskie i licencja</a> by zobaczyć szczegóły.'
1396       legal_title: Pytania prawne
1397       legal_html: |-
1398         Ta strona internetowa i inne powiązane usługi prowadzone są oficjalnie przez <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF) w imieniu społeczności. Korzystanie z wszystkich usług OSMF jest regulowane przez <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy">
1399         Politykę użytkowania</a> i naszą <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy">Politykę prywatności</a>.<br>Proszę, <a href="https://osmfoundation.org/Contact">skontaktuj się z OSMF</a>, jeśli masz pytania odnośnie licencji, praw autorskich lub innych prawnych zagadnień i problemów.
1400         <br>
1401         OpenStreetMap, logo oraz State of the Map są <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">zarejestrowanymi znakami towarowymi OSMF</a>.
1402       partners_title: Partnerzy
1403     copyright:
1404       foreign:
1405         title: Informacje o tłumaczeniu
1406         text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem, a %{english_original_link},
1407           preferowana jest strona w języku angielskim.
1408         english_link: oryginalna angielska wersja
1409       native:
1410         title: O stronie
1411         text: Przeglądasz angielską wersję strony dotyczącej praw autorskich. Możesz
1412           wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich
1413           i %{mapping_link}.
1414         native_link: wersji po polsku
1415         mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
1416       legal_babble:
1417         title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
1418         intro_1_html: |-
1419           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">®</a></sup> to projekt <i>open data</i>, rozpowszechniany na licencji <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL) przez <a
1420           href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1421         intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym
1422           i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów
1423           jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane,
1424           wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji.
1425           <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a>
1426           dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
1427         intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane
1428           na warunkach licencji <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie
1429           autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC BY-SA 2.0).
1430         credit_title_html: Jak podać źródło
1431         credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; autorzy OpenStreetMap&rdquo;.
1432         credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji
1433           Open Database License, a w przypadku kafelków - CC BY-SA. Możesz to zrobić
1434           przez podlinkowanie <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">tej
1435           strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych,
1436           możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe
1437           jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników
1438           na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org
1439           i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
1440         credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny
1441           pojawić się w rogu mapy.
1442         attribution_example:
1443           alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
1444           title: Przykład uznania autorstwa
1445         more_title_html: Dowiedz się więcej
1446         more_1_html: |-
1447           Dowiedz się więcej o korzystaniu z naszych danych i o tym, jak określić nas jako źródło, z którego pochodzą dane na <a
1448           href="https://osmfoundation.org/License">stronie OSMF License</a>.
1449         more_2_html: Chociaż dane OpenStreetMap są otwarte, nie jesteśmy w stanie
1450           zapewnić nieograniczonego dostępu do naszego API wszystkim chętnym. Zapoznaj
1451           się z naszą <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Polityką
1452           korzystania z API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Polityką
1453           korzystania z kafelków</a> oraz <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Polityką
1454           korzystania z Nominatima</a>.
1455         contributors_title_html: Współtwórcy
1456         contributors_intro_html: 'Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane
1457           dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych
1458           źródeł, wśród nich:'
1459         contributors_at_html: |-
1460           <strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href="https://data.wien.gv.at/">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC BY</a>),
1461           <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> oraz
1462           Land Tyrol (na licencji <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>).
1463         contributors_au_html: '<strong>Australia</strong>: Zawiera dane o miejscowościach
1464           oparte na danych ''''Australian Bureau of Statistics''''.'
1465         contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;,
1466           GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy;
1467           ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division,
1468           Statistics Canada'').'
1469         contributors_fi_html: '<strong>Finlandia</strong>: Zawiera dane z National
1470           Land Survey of Finland''s Topographic Database i innych zbiorów danych,
1471           pod <a href="https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1">NLSFI
1472           License</a>.'
1473         contributors_fr_html: '<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction
1474           Générale des Impôts''.</li>'
1475         contributors_nl_html: |-
1476           <strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007
1477           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)
1478         contributors_nz_html: |-
1479           <strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z <a href="https://data.linz.govt.nz/">LINZ Data Service</a> i licencjonowane do ponownego użycia na podstawie licencji
1480           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0</a>.
1481         contributors_si_html: |-
1482           <strong>Słowenia</strong>: Zawiera dane
1483           <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Urzędu Geodezji i Kartografii</a> oraz
1484           <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności</a>
1485           (informacja publiczna Słowenii).
1486         contributors_za_html: |-
1487           <strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące
1488           z <a href="http://www.ngi.gov.za/">zarządu głównego:
1489           National Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone.
1490         contributors_gb_html: '<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance
1491           Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12.'
1492         contributors_footer_1_html: |-
1493           Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,
1494           aby udoskonalić OpenStreetMap, są dostępne na stronie
1495           <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Contributors (en)</a>.
1496         contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać,
1497           że udostępniający je podmiot popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek
1498           gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
1499         infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
1500         infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy
1501           nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi
1502           (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia
1503           właściciela praw autorskich.
1504         infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim
1505           został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej
1506           <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury
1507           usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij
1508           formularz on-line</a>.
1509         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Znaki towarowe
1510         trademarks_1_html: OpenStreetMap, logo i nazwa State of the Map są zastrzeżonymi
1511           znakami towarowymi Fundacji OpenStreetMap. Jeśli masz pytania dotyczące
1512           ich używania, prześlij swoje pytania do <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group">grupy
1513           roboczej ds. licencji</a>.
1514     index:
1515       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz
1516         wyłączoną jego obsługę.
1517       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1518       permalink: Permalink
1519       shortlink: Shortlink
1520       createnote: Dodaj uwagę
1521       license:
1522         copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach
1523           otwartej licencji
1524       remote_failed: Nieudane edytowanie – proszę sprawdzić czy program JOSM lub Merkaartor
1525         jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1526     edit:
1527       not_public: Nie ustalono, aby edycje były publiczne.
1528       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy. Można zmienić
1529         je na publiczne na %{user_page}.
1530       user_page_link: stronie użytkownika
1531       anon_edits: (%{link})
1532       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1533       flash_player_required: Aby korzystać z Potlatcha, edytora OpenStreetMap, niezbędna
1534         jest wtyczka Flash. Możesz <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">ściągnąć
1535         odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych
1536         dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1537       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu,
1538         kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz
1539         aktualnie zaznaczony obiekt.)
1540       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać
1541         więcej informacji, zobacz https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1542       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany
1543         w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1544       id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
1545       no_iframe_support: Używana przeglądarka nie obsługuje HTML iframes, które są
1546         niezbędne dla tej funkcji.
1547     export:
1548       title: Eksportuj
1549       area_to_export: Obszar do wyeksportowania
1550       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
1551       format_to_export: Format eksportu
1552       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
1553       map_image: Obraz mapy (standardowa warstwa)
1554       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
1555       licence: Licencja
1556       export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1557         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1558       too_large:
1559         advice: 'Jeśli eksportowanie się nie uda, proszę rozważyć użycie jednego z
1560           podanych zasobów:'
1561         body: 'Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap.
1562           Proszę przybliżyć widok, wybrać  mniejszy obszar lub użyć jednego z następujących
1563           zasobów, aby pobrać większą ilość danych:'
1564         planet:
1565           title: Planeta OSM
1566           description: Regularnie aktualizowane kopie całej bazy danych OpenStreetMap
1567         overpass:
1568           title: Overpass API
1569           description: Pobierz ten obszar z serwera lustrzanego przechowującego bazę
1570             danych OpenStreetMap
1571         geofabrik:
1572           title: Pliki Geofabrik
1573           description: Regularnie aktualizowane migawki kontynentów, państw i wybranych
1574             miast
1575         metro:
1576           title: Metro Extracts
1577           description: Migawki dużych miast i otaczających je obszarów
1578         other:
1579           title: Inne zasoby
1580           description: Dodatkowe zasoby wymienione w OpenStreetMap wiki
1581       options: Opcje
1582       format: Format
1583       scale: Skala
1584       max: maks
1585       image_size: Rozmiar obrazu
1586       zoom: Przybliżenie
1587       add_marker: Dodaj znacznik na mapie
1588       latitude: 'Szer:'
1589       longitude: 'Dł:'
1590       output: Wynik
1591       paste_html: Wklej podany kod HTML do swojej strony
1592       export_button: Wyeksportuj
1593     fixthemap:
1594       title: Zgłoś błąd / Popraw mapę
1595       how_to_help:
1596         title: Jak pomóc
1597         join_the_community:
1598           title: Dołącz do społeczności
1599           explanation_html: Jeśli zauważyłeś problem z mapą, na przykład brakującą
1600             ulicę lub adres, najlepszym sposobem na dodanie lub naprawę takich danych
1601             jest dołączenie do społeczności OpenStreetMap i dokonanie edycji lub naprawy
1602             własnoręcznie.
1603         add_a_note:
1604           instructions_html: 'Wystarczy, że klikniesz tutaj: <a class=''icon note''></a>
1605             lub na taką samą ikonkę przeglądając mapę na głównej stronie. Pojawi się
1606             wtedy pinezka, którą możesz przesunąć przeciągając. Wpisz wiadomość, kliknij
1607             Zapisz, a inni mapujący zajmą się opisanym problemem.'
1608       other_concerns:
1609         title: Inne kwestie
1610         explanation_html: "Jeśli masz obawy o jak nasze dane są używane lub zawartość
1611           proszę zapoznać się ze\n<a href='/copyright'>stroną o prawach autorskich</a>
1612           po więcej informacji prawnych lub skontaktować się z \n<a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>grupą
1613           roboczą OSMF</a>."
1614     help:
1615       title: Uzyskiwanie pomocy
1616       introduction: OpenStreetMap ma wiele zasobów pomocnych w poznawaniu projektu,
1617         pozwalających na otrzymywanie odpowiedzi na pytania oraz dyskutowanie i dokumentowanie
1618         tematów związanych z mapowaniem.
1619       welcome:
1620         url: /welcome
1621         title: Witamy w OSM
1622         description: Zacznij od tego krótkiego przewodnika, obejmującego podstawy
1623           OpenStreetMap.
1624       beginners_guide:
1625         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners%27_guide
1626         title: Podręcznik dla początkujących
1627         description: Podręcznik dla początkujących tworzony przez społeczność.
1628       help:
1629         url: https://help.openstreetmap.org/
1630         title: Strona Pomocy OpenStreetMap
1631         description: Zadaj pytanie lub odszukaj odpowiedzi na stronie pytań i odpowiedzi
1632           OSM.
1633       mailing_lists:
1634         title: Listy mailignowe
1635         description: Zadaj pytanie lub przedyskutuj interesujący temat niezależnie
1636           od wybranego tematu lub lokalizacji.
1637       forums:
1638         title: Forum
1639         description: Pytania, dyskusje w formie internetowego forum dyskusyjnego.
1640       irc:
1641         title: IRC
1642         description: Interaktywny czat w różnych językach i na różne tematy.
1643       switch2osm:
1644         title: switch2osm
1645         description: Pomoc firmom i organizacjom w przejściu do mapy OpenStreetMap
1646           i inne usługi.
1647       welcomemat:
1648         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1649         title: Dla organizacji
1650         description: Jesteś z organizacji mającej plany wobec OpenStreetMap? Niezbędne
1651           informacje znajdziesz na stronie powitalnej.
1652       wiki:
1653         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Main_Page
1654         title: Wiki OpenStreetMap
1655         description: Zapoznaj się z wiki, aby uzyskać szczegółową dokumentację OSM.
1656     sidebar:
1657       search_results: Wyniki wyszukiwania
1658       close: Zamknij
1659     search:
1660       search: Wyszukiwanie
1661       get_directions: Wyznacz trasę
1662       get_directions_title: Wyznacza trasę pomiędzy dwoma punktami
1663       from: Początek trasy
1664       to: Koniec trasy
1665       where_am_i: Gdzie teraz jestem?
1666       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1667       submit_text: →
1668       reverse_directions_text: Odwróć kierunki
1669     key:
1670       table:
1671         entry:
1672           motorway: Autostrada
1673           main_road: Główna droga
1674           trunk: Droga główna
1675           primary: Droga pierwszorzędna
1676           secondary: Droga drugorzędna
1677           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1678           track: Droga polna lub leśna
1679           bridleway: Droga dla koni
1680           cycleway: Droga rowerowa
1681           cycleway_national: droga rowerowa znaczenia państwowego
1682           cycleway_regional: droga rowerowa znaczenia regionalnego
1683           cycleway_local: droga rowerowa znaczenia lokalnego
1684           footway: Droga dla pieszych
1685           rail: Tory kolejowe
1686           subway: Metro
1687           tram:
1688           - Lekka kolej
1689           - tramwaj
1690           cable:
1691           - Kolej linowa
1692           - wyciąg krzesełkowy
1693           runway:
1694           - Pas startowy
1695           - kołowania
1696           apron:
1697           - Płyta lotniska
1698           - terminal
1699           admin: 'Granica:'
1700           forest: Las
1701           wood: Drzewa
1702           golf: Pole golfowe
1703           park: Park
1704           resident: Teren mieszkalny
1705           common:
1706           - Pole
1707           - łąka
1708           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1709           industrial: Teren przemysłowy
1710           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1711           heathland: Wrzosowisko
1712           lake:
1713           - Jezioro
1714           - rezerwuar
1715           farm: Gospodarstwo rolne
1716           brownfield: Teren powyburzeniowy
1717           cemetery: Cmentarz
1718           allotments: Ogródki działkowe
1719           pitch: Boisko sportowe
1720           centre: Centrum sportowe
1721           reserve: Rezerwat przyrody
1722           military: Teren wojskowy
1723           school:
1724           - Szkoła
1725           - uniwersytet
1726           building: Ważny budynek
1727           station: Stacja kolejowa
1728           summit:
1729           - Góra
1730           - szczyt
1731           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1732           bridge: Czarny obrys – most
1733           private: Dostęp za zezwoleniem
1734           destination: Dostęp tylko do punktu docelowego
1735           construction: Drogi w budowie
1736           bicycle_shop: Sklep rowerowy
1737           bicycle_parking: postój dla rowerów
1738           toilets: ustępy
1739     richtext_area:
1740       edit: Edytuj
1741       preview: Podgląd
1742     markdown_help:
1743       title_html: Składnia <a href="https://kramdown.gettalong.org/quickref.html">kramdown</a>
1744       headings: Nagłówki
1745       heading: Nagłówek
1746       subheading: Podtytuł
1747       unordered: Lista nieuporządkowana
1748       ordered: Uporządkowana lista
1749       first: Pierwszy element
1750       second: Drugi element
1751       link: Odnośnik
1752       text: Tekst
1753       image: Obraz
1754       alt: Tekst alternatywny
1755       url: Adres (URL)
1756     welcome:
1757       title: Witamy!
1758       introduction_html: Witamy w OpenStreetMap, wolnej mapie świata. Teraz gdy masz
1759         już konto, możesz przystąpić do mapowania. Oto krótki przewodnik z najważniejszymi
1760         rzeczami, o których musisz wiedzieć.
1761       whats_on_the_map:
1762         title: Co jest na mapie
1763         on_html: OpeenStreetMap jest miejscem mapowania rzeczy, które są zarówno <em>prawdziwe
1764           jak i aktualne</em> - zawiera miliony budynków, dróg i innych szczegółów
1765           dotyczących miejsc. Można mapować wszystkie elementy rzeczywistego świata,
1766           które Cię interesują
1767         off_html: Nie wprowadzamy obiektów nieistniejących, hipotetycznych oraz danych
1768           ze źródeł objętych prawami autorskimi. Jeśli nie masz zgody, nie kopiuj
1769           z innych map (zarówno map papierowych, jak i online).
1770       basic_terms:
1771         title: Podstawowe Zasady Mapowania
1772         paragraph_1_html: OpenStreetMap ma własny slang. Oto kilka słów które ci się
1773           przydadzą.
1774         editor_html: <strong>Edytor</strong> to program lub strona, która pozwala
1775           na edycję mapy.
1776         node_html: <strong>Węzeł</strong> to punkt na mapie, np. latarnia lub drzewo.
1777         way_html: <strong>Linia</strong> to droga lub obszar, np. ulica, rzeka, jezioro
1778           lub budynek.
1779         tag_html: <strong>Znacznik</strong> to część danych opisująca linię lub węzeł,
1780           np. nazwa restauracji lub ograniczenie prędkości dla drogi.
1781       rules:
1782         title: Zasady!
1783         paragraph_1_html: W OpenStreetMap jest kilka formalnych zasad, ale oczekujemy,
1784           że wszyscy uczestnicy będą współpracować i komunikować się ze społecznością.
1785           Jeśli planujesz jakieś działania inne niż same edycje manualne, proszę przeczytaj
1786           i dostosuj się do zaleceń dotyczących <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines">importów</a>
1787           oraz <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct">zautomatyzowanych
1788           edycji</a>.
1789       questions:
1790         title: Czy masz jakieś pytania?
1791         paragraph_1_html: OpenStreetMap ma wiele zasobów pomocnych w poznawaniu projektu,
1792           pozwalających na zadawanie pytań i otrzymywanie na nie odpowiedzi, oraz
1793           na dyskutowanie i dokumentowanie tematów związanych z mapowaniem. <a href='%{help_url}'>Tutaj
1794           uzyskasz pomoc</a>. Jesteś z organizacji mającej plany wobec OpenStreetMap?
1795           <a href='https://welcome.openstreetmap.org/'>Wejdź na stronę powitalną</a>.
1796       start_mapping: Rozpocznij mapowanie
1797       add_a_note:
1798         title: Nie masz czasu na edycję? Dodaj uwagę!
1799         paragraph_1_html: Jeśli chcesz wprowadzić małą zmianę, ale nie masz czasu
1800           na rejestrację i poznanie sposobów edycji, możesz łatwo dodać uwagę.
1801         paragraph_2_html: 'Wystarczy, że przejdziesz na <a href=''%{map_url}''>mapę</a>
1802           i klikniesz ikonę: <span class=''icon note''></span>. Ta czynność doda znacznik,
1803           który możesz przesunąć przez przeciągnięcie. Dodaj swoją uwagę i zapisz
1804           ją - inni maperzy zajmą się twoim zgłoszeniem.'
1805   traces:
1806     visibility:
1807       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1808       public: Publiczny (wyświetlany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane
1809         punkty)
1810       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane
1811         punkty ze znacznikami czasu)
1812       identifiable: Zidentyfikowany (wyświetlany na liście śladów i jako zidentyfikowany,
1813         uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1814     new:
1815       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1816       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1817       description: Opis
1818       tags: 'Tagi:'
1819       tags_help: rozdzielone przecinkami
1820       visibility: Widoczność
1821       visibility_help: co to znaczy?
1822       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Visibility_of_GPS_traces
1823       upload_button: Wyślij
1824       help: Pomoc
1825       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Upload
1826     create:
1827       upload_trace: Wyślij ślad GPS
1828       trace_uploaded: Plik GPX został wysłany i czeka na dodanie do bazy danych. Powinno
1829         to nastąpić w ciągu 30 minut, a informacja o tym fakcie zostanie wysłana wiadomością.
1830       upload_failed: Niestety wysyłanie pliku GPX nie powiodło się. Administrator
1831         został powiadomiony o tym błędzie. Spróbuj ponownie
1832       traces_waiting:
1833         one: '%{count} ślad oczekuje na wysłanie. Proszę zaczekać na zakończenie jego
1834           wysyłania przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.'
1835         few: '%{count} ślady oczekują na wysłanie. Proszę zaczekać na zakończenie
1836           ich wysyłania przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.'
1837         other: '%{count} śladów oczekuje na wysłanie. Proszę zaczekać na zakończenie
1838           ich wysyłania przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.'
1839     edit:
1840       title: Edycja śladu %{name}
1841       heading: Edycja śladu %{name}
1842       filename: 'Nazwa pliku:'
1843       download: pobierz
1844       uploaded_at: 'Wysłano:'
1845       points: 'Liczba punktów:'
1846       start_coord: 'Współrzędne początkowe:'
1847       map: mapa
1848       edit: edytuj
1849       owner: 'Autor:'
1850       description: 'Opis:'
1851       tags: 'Tagi:'
1852       tags_help: rozdzielone przecinkami
1853       save_button: Zapisz zmiany
1854       visibility: 'Widoczność:'
1855       visibility_help: co to znaczy?
1856       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Visibility_of_GPS_traces
1857     update:
1858       updated: Ślad został zaktualizowany
1859     trace_optionals:
1860       tags: Tagi
1861     show:
1862       title: Przeglądanie śladu %{name}
1863       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1864       pending: OCZEKUJE
1865       filename: 'Nazwa pliku:'
1866       download: pobierz
1867       uploaded: 'Czas dodania:'
1868       points: 'Liczba punktów:'
1869       start_coordinates: 'Współrzędne początkowe:'
1870       map: mapa
1871       edit: edycja
1872       owner: 'Autor:'
1873       description: 'Opis:'
1874       tags: 'Tagi:'
1875       none: Brak
1876       edit_trace: Edytuj ten ślad
1877       delete_trace: Usuń ten ślad
1878       trace_not_found: Nie odnaleziono śladu!
1879       visibility: 'Widoczność:'
1880       confirm_delete: Usunąć ten ślad?
1881     trace_paging_nav:
1882       showing_page: Strona %{page}
1883       older: Starsze ślady
1884       newer: Nowsze ślady
1885     trace:
1886       pending: OCZEKUJE
1887       count_points: '%{count} punktów'
1888       ago: '%{time_in_words_ago} temu'
1889       more: więcej
1890       trace_details: Wyświetl szczegóły śladu
1891       view_map: Wyświetl mapę
1892       edit: edycja
1893       edit_map: Edytuj mapę
1894       public: PUBLICZNY
1895       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1896       private: PRYWATNY
1897       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1898       by: utworzony przez użytkownika
1899       in: w
1900       map: mapa
1901     index:
1902       public_traces: Publiczne ślady GPS
1903       my_traces: Moje ślady GPS
1904       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1905       description: Przeglądanie ostatnio dodanych śladów GPS
1906       tagged_with: ' otagowane %{tags}'
1907       empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a>
1908         lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie
1909         wiki</a>.
1910       upload_trace: Wyślij ślad
1911       see_all_traces: Wyświetl wszystkie ślady
1912       see_my_traces: Zobacz moje ślady
1913     delete:
1914       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na usunięcie
1915     make_public:
1916       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1917     offline_warning:
1918       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1919     offline:
1920       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1921       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1922     georss:
1923       title: Ślady GPS OpenStreetMap
1924     description:
1925       description_with_count:
1926         one: Plik GPX z %{count} punktem od %{user}
1927         other: Plik GPX z %{count} punktami od %{user}
1928       description_without_count: Plik GPX od %{user}
1929   application:
1930     permission_denied: Nie masz uprawnień do wykonywania tej akcji
1931     require_cookies:
1932       cookies_needed: Wygląda na to, że wyłączono obsługę ciasteczek w przeglądarce.
1933         Proszę ją włączyć przed kontynuowaniem.
1934     require_admin:
1935       not_an_admin: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1936     setup_user_auth:
1937       blocked_zero_hour: Masz pilną wiadomość na stronie OpenStreetMap. Musisz przeczytać
1938         tę wiadomość, zanim będzie można zapisywać zmiany.
1939       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się przez przeglądarkę
1940         internetową, aby dowiedzieć się więcej.
1941       need_to_see_terms: Twój dostęp do API został czasowo zawieszony. Zaloguj się
1942         przez stronę WWW, aby zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa. Nie masz obowiązku
1943         ich akceptować, ale musisz się z nimi zapoznać.
1944   oauth:
1945     authorize:
1946       title: Uwierzytelnij dostęp do konta
1947       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do konta użytkownika %{user}.
1948         Proszę potwierdzić przyznanie aplikacji poniższych uprawnień. Można wybrać
1949         dowolną liczbę opcji.
1950       allow_to: 'Zezwól aplikacji klienckiej na:'
1951       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1952       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji konta
1953       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie
1954         kontaktów.
1955       allow_write_api: modyfikowanie mapy
1956       allow_read_gpx: odczytywanie prywatnych śladów GPS
1957       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS
1958       allow_write_notes: modyfikowanie uwag.
1959       grant_access: Przyznaj dostęp
1960     authorize_success:
1961       title: Dozwolone żądanie uwierzytelnienia
1962       allowed: Przyznano dostęp do konta aplikacji %{app_name}.
1963       verification: Kod weryfikacyjny to %{code}.
1964     authorize_failure:
1965       title: Nieudane żądanie uwierzytelnienia
1966       denied: Odmówiono dostępu do konta aplikacji %{app_name}.
1967       invalid: Token uwierzytelnienia jest nieprawidłowy.
1968     revoke:
1969       flash: Odwołano uprawnienia aplikacji %{application}
1970     permissions:
1971       missing: Nie zezwoliłeś aplikacji na dostęp do tej funkcji
1972   oauth_clients:
1973     new:
1974       title: Rejestrowanie nowej aplikacji
1975       submit: Zarejestruj
1976     edit:
1977       title: Edycja aplikacji
1978       submit: Edytuj
1979     show:
1980       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1981       key: 'Klucz odbiorcy:'
1982       secret: 'Sekret odbiorcy:'
1983       url: 'URL znacznika zapytania:'
1984       access_url: 'URL znaki dostępu:'
1985       authorize_url: 'URL upoważnienia:'
1986       support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
1987       edit: Edytuj szczegóły
1988       delete: Usuń klienta
1989       confirm: Jesteś pewien?
1990       requests: 'Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:'
1991       allow_read_prefs: Odczytywanie ustawień użytkownika
1992       allow_write_prefs: Modyfikowanie ustawień użytkownika
1993       allow_write_diary: Tworzenie wpisów w dzienniku, komentowanie i dodawanie znajomych
1994       allow_write_api: Modyfikowanie mapy
1995       allow_read_gpx: Odczytywanie prywatnych śladów GPS
1996       allow_write_gpx: Przesyłanie śladów GPS.
1997       allow_write_notes: Modyfikowanie uwag
1998     index:
1999       title: Szczegóły uwierzytelnienia OAuth
2000       my_tokens: Zarejestrowane programy
2001       list_tokens: 'Wydano następujące tokeny aplikacjom w imieniu użytkownika:'
2002       application: Nazwa aplikacji
2003       issued_at: Czas wydania
2004       revoke: Odwołaj!
2005       my_apps: Programy klienckie
2006       no_apps: Poniżej zarejestrować można programy korzystające ze standardu %{oauth}.
2007         Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z
2008         zapytań OAuth do tej usługi.
2009       registered_apps: 'Zarejestrowano następujące aplikacje klienckie:'
2010       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
2011     form:
2012       name: Nazwa
2013       required: Wymagane
2014       url: Główny adres URL aplikacji
2015       callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
2016       support_url: Adres URL pomocy technicznej
2017       requests: 'Żądanie następujących uprawnień od użytkowników:'
2018       allow_read_prefs: Odczytywanie ich ustawień użytkownika
2019       allow_write_prefs: Modyfikowanie ich ustawień użytkownika
2020       allow_write_diary: Tworzenie wpisów w dzienniku, dodawanie komentarzy i nawiązywanie
2021         kontaktów
2022       allow_write_api: Modyfikowanie mapy
2023       allow_read_gpx: Odczytywanie ich prywatnych śladów GPS
2024       allow_write_gpx: Przesyłanie śladów GPS
2025       allow_write_notes: Modyfikowanie uwag
2026     not_found:
2027       sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
2028     create:
2029       flash: Zarejestrowano informacje
2030     update:
2031       flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
2032     destroy:
2033       flash: Usunięto rejestrację aplikacji
2034   users:
2035     login:
2036       title: Logowanie
2037       heading: Logowanie
2038       email or username: 'Adres email lub nazwa użytkownika:'
2039       password: 'Hasło:'
2040       openid: '%{logo} OpenID:'
2041       remember: Zapamiętanie danych uwierzytelniających
2042       lost password link: Zapomniałeś hasła?
2043       login_button: Zaloguj się
2044       register now: Zarejestruj się
2045       with username: 'Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika
2046         i hasło:'
2047       with external: 'Alternatywnie, zaloguj używając:'
2048       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
2049       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
2050       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
2051       no account: Nie masz konta?
2052       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz
2053         link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a
2054         href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
2055       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną
2056         działalność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>,
2057         jeśli chcesz to przedyskutować.
2058       auth failure: Niestety, podane dane nie pozwoliły na zalogowanie.
2059       openid_logo_alt: Loguje za pomocą OpenID
2060       auth_providers:
2061         openid:
2062           title: Zaloguj za pomocą OpenID
2063           alt: Zaloguj za pomocą adresu URL OpenID
2064         google:
2065           title: Loguje za pomocą Google
2066           alt: Zaloguj za pomocą Google OpenID
2067         facebook:
2068           title: Loguje za pomocą Facebook
2069           alt: Zaloguj za pomocą konta Facebook
2070         windowslive:
2071           title: Loguje za pomocą Windows Live
2072           alt: Zaloguj za pomocą konta Windows Live
2073         github:
2074           title: Loguje za pomocą GitHub
2075           alt: Zaloguj przy użyciu konta GitHub
2076         wikipedia:
2077           title: Loguje za pomocą Wikipedia
2078           alt: Zaloguj za pomocą konta Wikipedia
2079         yahoo:
2080           title: Loguje za pomocą Yahoo
2081           alt: Zaloguj za pomocą OpenID Yahoo
2082         wordpress:
2083           title: Loguje za pomocą Wordpress
2084           alt: Zaloguj za pomocą OpenID Wordpress
2085         aol:
2086           title: Loguje za pomocą AOL
2087           alt: Zaloguj za pomocą OpenID AOL
2088     logout:
2089       title: Wyloguj
2090       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
2091       logout_button: Wyloguj
2092     lost_password:
2093       title: zgubione hasło
2094       heading: Zapomniałeś hasła?
2095       email address: 'Adres e-mail:'
2096       new password button: Wyczyść hasło
2097       help_text: Proszę wprowadzić adres e-mail używany do logowania. Zostanie wysłany
2098         na niego odnośnik służący do wyczyszczenia hasła.
2099       notice email on way: Przykro nam z powodu utraty hasła. Wiadomość, która umożliwi
2100         jego wyczyszczenie, jest już w drodze.
2101       notice email cannot find: Niestety, nie odnaleziono tego adresu e-mail.
2102     reset_password:
2103       title: Wyczyść hasło
2104       heading: Czyszczenie hasła użytkownika %{user}
2105       password: Hasło
2106       confirm password: Potwierdź hasło
2107       reset: Wyczyść hasło
2108       flash changed: Hasło zostało zmienione.
2109       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
2110     new:
2111       title: Zarejestruj się
2112       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
2113       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>,
2114         aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to
2115         będzie możliwe.
2116       about:
2117         header: Darmowa i edytowalna
2118         html: <p>W przeciwieństwie do innych map, OpenStreetMap jest całkowicie tworzone
2119           przez ludzi takich jak ty. Wszyscy mogą tu wprowadzać poprawki i aktualizacje
2120           oraz pobierać i używać map za darmo.</p>
2121       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Warunki
2122         uczestnictwa</a>.
2123       email address: 'Adres e-mail:'
2124       confirm email address: 'Potwierdzenie adresu e-mail:'
2125       not displayed publicly: Twój adres nie będzie wyświetlany publicznie, zobacz
2126         naszą <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy" title="polityka
2127         prywatności OSMF zawierająca sekcję o adresach el-pocztowych">politykę prywatności</a>
2128         aby uzyskać więcej informacji.
2129       display name: 'Przyjazna nazwa:'
2130       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później
2131         zmienić w ustawieniach.
2132       external auth: 'Logowanie przez:'
2133       password: Hasło
2134       confirm password: 'Potwierdzenie hasła:'
2135       use external auth: 'Zaloguj przez:'
2136       auth no password: Jeśli korzystasz z logowania pośredniego, hasło nie jest wymagane,
2137         jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
2138       continue: Zarejestruj się
2139       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych Warunków uczestnictwa!
2140       terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie przyjmować nowych
2141         Warunków uczestnictwa. Więcej informacji możesz znaleźć <a href="%{url}">na
2142         tej stronie</a>.
2143       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
2144     terms:
2145       title: Warunki uczestnictwa
2146       heading: Warunki uczestnictwa
2147       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję".
2148         Klikając ten przycisk przyjmujesz warunki umowy.
2149       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest
2150         w domenie publicznej
2151       consider_pd_why: co to oznacza?
2152       consider_pd_why_url: http://wiki.osmfoundation.org/w/index.php?title=Licence_and_Legal_FAQ/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain&redirect=no
2153       guidance: 'Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: <a href="%{summary}">w
2154         formie czytelnego podsumowania</a> oraz <a href="%{translations}">nieoficjalne
2155         tłumaczenia</a>'
2156       agree: Akceptuję
2157       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
2158       decline: Nie akceptuję
2159       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie przyjąć lub odrzucić
2160         nowe Warunki uczestnictwa, aby kontynuować.
2161       legale_select: 'Proszę wybrać kraj zamieszkania:'
2162       legale_names:
2163         france: Francja
2164         italy: Włochy
2165         rest_of_world: Reszta świata
2166     no_such_user:
2167       title: Nie znaleziono użytkownika
2168       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
2169       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być
2170         może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
2171       deleted: '"konto usunięte"'
2172     show:
2173       my diary: Dziennik
2174       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
2175       my edits: Zmiany
2176       my traces: Ślady
2177       my notes: Uwagi
2178       my messages: Wiadomości
2179       my profile: Profil
2180       my settings: Ustawienia
2181       my comments: Komentarze
2182       oauth settings: Ustawienia oauth
2183       blocks on me: Otrzymane blokady
2184       blocks by me: Nałożone blokady
2185       send message: wyślij wiadomość
2186       diary: dziennik
2187       edits: edycje
2188       traces: ślady
2189       notes: uwagi
2190       remove as friend: usuń ze znajomych
2191       add as friend: dodaj do znajomych
2192       mapper since: 'Mapuje od:'
2193       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
2194       ct status: 'Warunki uczestnictwa:'
2195       ct undecided: niezdecydowane
2196       ct declined: odrzucone
2197       ct accepted: przyjęte %{ago} temu
2198       latest edit: 'Ostatnia zmiana %{ago}:'
2199       email address: Adres e‐mail
2200       created from: 'Stworzony z:'
2201       status: 'Stan:'
2202       spam score: 'Punktacja spamu:'
2203       description: Opis
2204       user location: Położenie użytkownika
2205       if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć
2206         użytkowników blisko ciebie.
2207       settings_link_text: stronie ustawień
2208       my friends: Moi znajomi
2209       no friends: Nie dodano jeszcze żadnych znajomych.
2210       km away: '%{count}km stąd'
2211       m away: '%{count}m stąd'
2212       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
2213       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania
2214         w tej okolicy.
2215       role:
2216         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
2217         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
2218         grant:
2219           administrator: Przyznaj dostęp administratora
2220           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
2221         revoke:
2222           administrator: Cofnij dostęp administratora
2223           moderator: Cofnij dostęp moderatora
2224       block_history: aktywne blokady
2225       moderator_history: Nałożone Blokady
2226       comments: komentarze
2227       create_block: Zablokuj tego użytkownika
2228       activate_user: Aktywuj tego użytkownika
2229       deactivate_user: Dezaktywuj tego użytkownika
2230       confirm_user: Zatwierdź tego użytkownika
2231       hide_user: Ukryj tego użytkownika
2232       unhide_user: Odkryj tego użytkownika
2233       delete_user: Usuń tego użytkownika
2234       confirm: Potwierdź
2235       friends_changesets: zestawy zmian znajomych
2236       friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
2237       nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
2238       nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
2239       report: zgłoś tego użytkownika
2240     popup:
2241       your location: Twoje położenie
2242       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
2243       friend: Znajomy
2244     account:
2245       title: Zmiana ustawień konta
2246       my settings: Ustawienia
2247       current email address: 'Aktualny adres e-mail:'
2248       new email address: 'Nowy adres e-mail:'
2249       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
2250       external auth: 'Zewnętrzne uwierzytelnienie:'
2251       openid:
2252         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
2253         link text: co to jest?
2254       public editing:
2255         heading: 'Edycje publiczne:'
2256         enabled: Włączone. Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
2257         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
2258         enabled link text: co to jest?
2259         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze
2260           edycje są anonimowe.
2261         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
2262       public editing note:
2263         heading: Publiczna edycja
2264         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie
2265           wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i
2266           umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij
2267           przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni
2268           użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz
2269           się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez
2270           stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy
2271           są już domyślnie publiczni.</ul></li>
2272       contributor terms:
2273         heading: 'Warunki uczestnictwa:'
2274         agreed: Wyrażono zgodę na nowe warunki uczestnictwa.
2275         not yet agreed: Nie wyrażono zgody na nowe Warunki uczestnictwa.
2276         review link text: Na tej stronie możesz zapoznać się z nowymi Warunkami uczestnictwa
2277           i je zaakceptować.
2278         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
2279         link: http://wiki.osmfoundation.org/w/index.php?title=Licence/Contributor_Terms&redirect=no
2280         link text: co to jest?
2281       profile description: 'Opis profilu:'
2282       preferred languages: 'Preferowane języki:'
2283       preferred editor: 'Preferowane edytowanie w:'
2284       image: 'Obraz:'
2285       gravatar:
2286         gravatar: Użycie Gravatara
2287         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
2288         link text: co to jest?
2289         disabled: Wyłączono „Gravatara”.
2290         enabled: Włączono wyświetlanie „Gravatara”.
2291       new image: Dodanie obrazu
2292       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
2293       delete image: Usunięcie aktualnego obrazu
2294       replace image: Zmień obecną grafikę
2295       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej
2296         100x100)
2297       home location: 'Położenie domu:'
2298       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
2299       latitude: 'Szerokość:'
2300       longitude: 'Długość geograficzna:'
2301       update home location on click: Uaktualnianie położenia kliknięciem na mapie
2302       save changes button: Zapisz zmiany
2303       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
2304       return to profile: Wróć do profilu
2305       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź
2306         czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
2307       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
2308     confirm:
2309       heading: Sprawdź swoją skrzynkę e-mail!
2310       introduction_1: Wysłaliśmy ci e-mail z potwierdzeniem.
2311       introduction_2: Potwierdź swoje konto klikając na link w wiadomości i zacznij
2312         mapować.
2313       press confirm button: Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby aktywować konto.
2314       button: Potwierdzam
2315       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
2316       already active: To konto zostało potwierdzone.
2317       unknown token: Ten kod potwierdzający wygasł lub nie istnieje.
2318       reconfirm_html: Możesz ponownie przesłać wiadomość z potwierdzeniem <a href="%{reconfirm}">klikając
2319         tutaj</a>.
2320     confirm_resend:
2321       success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko
2322         aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli
2323         używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś
2324         adres %{sender}. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
2325       failure: Nie odnaleziono użytkownika %{name}.
2326     confirm_email:
2327       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
2328       press confirm button: Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby potwierdzić nowy
2329         adres e-mail.
2330       button: Potwierdzam
2331       success: Potwierdzenie zmiany adresu mailowego
2332       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
2333       unknown_token: Ten kod potwierdzający wygasł lub nie istnieje.
2334     set_home:
2335       flash success: Zapisano nowe położenie domu
2336     go_public:
2337       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a
2338         do edycji.
2339     make_friend:
2340       heading: Dodać %{user} do grona znajomych?
2341       button: Dodaj do listy znajomych
2342       success: '%{name} należy teraz do grona znajomych!'
2343       failed: Nie udało się dodać %{name} do grona znajomych.
2344       already_a_friend: '%{name} już jest znajomym.'
2345     remove_friend:
2346       heading: Usunąć %{user} z grona znajomych?
2347       button: Usuń ze znajomych
2348       success: Usunięto %{name} z grona znajomych.
2349       not_a_friend: '%{name} nie należy do grona znajomych.'
2350     index:
2351       title: Użytkownicy
2352       heading: Użytkownicy
2353       showing:
2354         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
2355         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
2356       summary: '%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}'
2357       summary_no_ip: '%{name} utworzony %{date}'
2358       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
2359       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
2360       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
2361     suspended:
2362       title: Konto zawieszone
2363       heading: Konto zawieszone
2364       webmaster: webmaster
2365       body: |-
2366         <p>
2367           Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.
2368         </p>
2369         <p>
2370           Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.
2371           Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.
2372         </p>
2373     auth_failure:
2374       connection_failed: Połączenie z pośrednikiem logowania nieudane
2375       invalid_credentials: Nieprawidłowe dane logownia
2376       no_authorization_code: Brak kodu autoryzacyjnego
2377       unknown_signature_algorithm: Nieznany algorytm podpisu
2378       invalid_scope: Nieprawidłowy zakres
2379     auth_association:
2380       heading: Twój identyfikator nie jest jeszcze powiązany z kontem OpenStreetMap.
2381       option_1: Jeśli jesteś po raz pierwszy na OpenStreetMap, utwórz nowe konto za
2382         pomocą formularza poniżej.
2383       option_2: Jeśli masz już konto, możesz zalogować się, podając swoją nazwę użytkownika
2384         i hasło, a następnie powiązać konto z twoim ID w ustawieniach użytkownika.
2385   user_role:
2386     filter:
2387       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
2388       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
2389       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
2390       not_revoke_admin_current_user: Nie można odwołać roli administratora z bieżącego
2391         użytkownika.
2392     grant:
2393       title: Potwierdź przyznawanie roli
2394       heading: Potwierdź przyznawanie roli
2395       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2396       confirm: Potwierdź
2397       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy
2398         użytkownik i rola są ważne.
2399     revoke:
2400       title: Potwierdź cofanie roli
2401       heading: Potwierdź cofanie roli
2402       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2403       confirm: Potwierdź
2404       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy
2405         użytkownik i rola są ważne.
2406   user_blocks:
2407     model:
2408       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, by ustanowić lub edytować blokadę.
2409       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, by odwołać blokadę.
2410     not_found:
2411       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze
2412         %{id}.
2413       back: Wróć do spisu
2414     new:
2415       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
2416       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
2417       reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Postaraj się w sposób spokojny i
2418         rzeczowy podać jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę
2419         to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy
2420         użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj
2421         się używać ogólnie rozumianych pojęć.
2422       period: Na jak długo, od tego momentu, użytkownik ma mieć zablokowany dostęp
2423         do API.
2424       submit: Utwórz blokadę
2425       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
2426       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na
2427         te komunikaty.
2428       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie zdjęta
2429       back: Wyświetl wszystkie blokady
2430     edit:
2431       title: Edycja blokady użytkownika %{name}
2432       heading: Edycja blokady użytkownika %{name}
2433       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Postaraj się w sposób spokojny
2434         i rzeczowy podać jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej
2435         podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy
2436         mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie
2437         rozumianych pojęć.
2438       period: Na jak długo, od tego momentu, użytkownik ma mieć zablokowany dostęp
2439         do API.
2440       submit: Uaktualnij blokadę
2441       show: Zobacz tę blokadę
2442       back: Wyświetl wszystkie blokady
2443       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada zostanie zdjęta?
2444     filter:
2445       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
2446       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
2447     create:
2448       try_contacting: Spróbuj, proszę, skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem
2449         blokady i upewnij się, że będzie miał on czas na odpowiedź.
2450       try_waiting: Spróbuj, proszę, dać użytkownikowi rozsądną ilość czasu na udzielenie
2451         odpowiedzi zanim nałożysz blokadę.
2452       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
2453     update:
2454       only_creator_can_edit: Tylko moderator, który nałożył blokadę, może ją edytować.
2455       success: Blokada została zaktualizowana.
2456     index:
2457       title: Blokady użytkownika
2458       heading: Lista blokad użytkowników
2459       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
2460     revoke:
2461       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
2462       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez %{block_by}
2463       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
2464       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej już odwołać.
2465       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
2466       revoke: Odwołaj
2467       flash: Blokada została odwołana.
2468     period:
2469       one: 1 godzina
2470       other: '%{count} godzin'
2471     helper:
2472       time_future: Blokada wygasa za %{time}.
2473       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
2474       time_future_and_until_login: Kończy się %{time} i po zalogowaniu się użytkownika.
2475       time_past: Zakończono %{time} temu.
2476     blocks_on:
2477       title: Blokady na użytkownika %{name}
2478       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
2479       empty: '%{name} nie był jeszcze zablokowany.'
2480     blocks_by:
2481       title: Blokady nałożone przez %{name}
2482       heading: Lista blokad nałożonych przez %{name}
2483       empty: '%{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.'
2484     show:
2485       title: '%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}'
2486       heading: '%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}'
2487       time_future: Blokada wygasa za %{time}
2488       time_past: Zakończona %{time} temu
2489       created: Utworzony
2490       ago: '%{time} temu'
2491       status: Stan
2492       show: Wyświetl
2493       edit: Edytuj
2494       revoke: Odwołaj
2495       confirm: Na pewno?
2496       reason: 'Przyczyna blokady:'
2497       back: Pokaż wszystkie blokady
2498       revoker: Cofający uprawnienia
2499       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie zdjęta.
2500     block:
2501       not_revoked: (nieodwołana)
2502       show: Pokaż
2503       edit: Edytuj
2504       revoke: Odwołaj
2505     blocks:
2506       display_name: Zablokowany użytkownik
2507       creator_name: Twórca
2508       reason: Powód blokady
2509       status: Status
2510       revoker_name: Odwołana przez
2511       showing_page: Strona %{page}
2512       next: Następna »
2513       previous: « Poprzednia
2514   notes:
2515     mine:
2516       title: Uwagi utworzone lub skomentowane przez %{user}
2517       heading: Uwagi użytkownika %{user}
2518       subheading: Uwagi utworzone lub skomentowane przez %{user}
2519       id: Identyfikator
2520       creator: Autor
2521       description: Opis
2522       created_at: Utworzono w dniu
2523       last_changed: Ostatnio zmieniono
2524       ago_html: '%{when} temu'
2525   javascripts:
2526     close: Zamknij
2527     share:
2528       title: Udostępnianie
2529       cancel: Anuluj
2530       image: Obraz
2531       link: Odnośnik lub HTML
2532       long_link: Odnośnik
2533       short_link: Skrócony
2534       geo_uri: Schemat geo URI
2535       embed: HTML
2536       custom_dimensions: Własne wymiary
2537       format: 'Format:'
2538       scale: 'Skala:'
2539       image_size: Obraz będzie przedstawiał podstawową warstwę w rozdzielczości
2540       download: Pobierz
2541       short_url: Krótki URL
2542       include_marker: Dołącz pinezkę
2543       center_marker: Wyśrodkuj mapę na znaczniku
2544       paste_html: Wklej podany kod HTML do swojej strony
2545       view_larger_map: Wyświetl większą mapę
2546       only_standard_layer: Tylko warstwa standardowa może być eksportowana jako obraz
2547     embed:
2548       report_problem: Zgłoś błąd
2549     key:
2550       title: Legenda
2551       tooltip: Legenda
2552       tooltip_disabled: Legenda nie jest dostępna dla tej warstwy
2553     map:
2554       zoom:
2555         in: Przybliż
2556         out: Oddal
2557       locate:
2558         title: Wyświetl dla mojego aktualnego położenia
2559         popup: Jesteś w promieniu {distance} {unit} od tego punktu
2560       base:
2561         standard: Podstawowa
2562         cycle_map: Rowerowa
2563         transport_map: Transportu publicznego
2564         hot: Humanitarna
2565       layers:
2566         header: Warstwy mapy
2567         notes: Uwagi
2568         data: Dane mapy
2569         gps: Publiczne ślady GPS
2570         overlays: Nakładki do rozwiązywania problemów na mapie
2571         title: Warstwy
2572       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>autorzy OpenStreetMap</a>
2573       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Przekaż darowiznę</a>
2574     site:
2575       edit_tooltip: Edytuje mapę
2576       edit_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby ją edytować
2577       createnote_tooltip: Zgłoś błąd lub dodaj uwagę na mapie
2578       createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, by dodać uwagę
2579       map_notes_zoom_in_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć uwagi
2580       map_data_zoom_in_tooltip: Przybliż mapę, aby zobaczyć jej dane
2581       queryfeature_tooltip: Pobierz i wyświetl obiekty
2582       queryfeature_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby obejrzeć dane obiektu
2583     changesets:
2584       show:
2585         comment: Komentarz
2586         subscribe: Obserwuj
2587         unsubscribe: Nie obserwuj
2588         hide_comment: ukryj
2589         unhide_comment: pokaż
2590     notes:
2591       new:
2592         intro: Zauważyłeś błąd lub brak czegoś? Daj znać innym mapującym, aby mogli
2593           to poprawić. Przesuń znacznik do właściwej pozycji i wpisz notatkę opisującą
2594           problem.
2595         advice: Twoja uwaga jest publiczna i może zostać użyta do zaktualizowania
2596           mapy, nie podawaj tu więc informacji osobistych oraz informacji z map i
2597           źródeł chronionych prawami autorskimi.
2598         add: Dodaj uwagę
2599       show:
2600         anonymous_warning: Uwaga zawiera informacje od anonimowych użytkowników, które
2601           powinny być dodatkowo zweryfikowane przed wprowadzeniem zmian na mapie.
2602         hide: Ukryj
2603         resolve: Oznacz jako rozwiązaną
2604         reactivate: Ponownie aktywuj
2605         comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
2606         comment: Dodaj komentarz
2607     edit_help: Proszę przesunąć mapę i przybliżyć modyfikowane położenie, a następnie
2608       kliknąć tutaj.
2609     directions:
2610       ascend: W górę
2611       engines:
2612         fossgis_osrm_bike: Rower (OSRM)
2613         fossgis_osrm_car: Samochód (OSRM)
2614         fossgis_osrm_foot: Pieszo (OSRM}
2615         graphhopper_bicycle: Rower (GraphHopper)
2616         graphhopper_car: Samochód (GraphHopper)
2617         graphhopper_foot: Pieszo (GraphHopper)
2618       descend: W dół
2619       directions: Opis trasy
2620       distance: Odległość
2621       errors:
2622         no_route: Nie udało się wyznaczyć trasy pomiędzy tymi dwoma punktami.
2623         no_place: Przykro mi - nie udało się odnaleźć '%{place}'.
2624       instructions:
2625         continue_without_exit: Kontynuuj na %{name}
2626         slight_right_without_exit: Lekko w prawo w %{name}
2627         offramp_right: Zjedź prawym zjazdem
2628         offramp_right_with_exit: Wybierz zjazd %{exit} po prawej
2629         offramp_right_with_exit_name: Wybierz zjazd %{exit} po prawej do %{name}
2630         offramp_right_with_exit_directions: Wybierz zjazd %{exit} po prawej w kierunku
2631           %{directions}
2632         offramp_right_with_exit_name_directions: Wybierz zjazd %{exit} po prawej do
2633           %{name}, w kierunku %{directions}
2634         offramp_right_with_name: Jedź zjazdem w prawo do %{name}
2635         offramp_right_with_directions: Jedź zjazdem w prawo w kierunku %{directions}
2636         offramp_right_with_name_directions: Jedź zjazdem w prawo do %{name}, w kierunku
2637           %{directions}
2638         onramp_right_without_exit: Skręć w prawo do podjazdu do %{name}
2639         onramp_right_with_directions: Skręć w prawo na zjazd w kierunku %{directions}
2640         onramp_right_with_name_directions: Skręć w prawo na zjazd do %{name}, w kierunku
2641           %{directions}
2642         onramp_right_without_directions: Skręć w prawo na zjazd
2643         onramp_right: Skręć w prawo na zjazd
2644         endofroad_right_without_exit: Na końcu tej drogi skręć w prawo w kierunku
2645           %{name}.
2646         merge_right_without_exit: Skręć w prawo w kierunku %{name}
2647         fork_right_without_exit: Na rozwidleniu dróg skręć w prawo w kierunku %{name}
2648         turn_right_without_exit: Skręć w prawo w %{name}
2649         sharp_right_without_exit: Ostro w prawo w %{name}
2650         uturn_without_exit: Zawróć wzdłuż %{name}
2651         sharp_left_without_exit: Ostro w lewo w %{name}
2652         turn_left_without_exit: Skręć w lewo w %{name}
2653         offramp_left: Zjedź lewym zjazdem
2654         offramp_left_with_exit: Wybierz zjazd %{exit} po lewej
2655         offramp_left_with_exit_name: Wybierz zjazd %{exit} po lewej do %{name}
2656         offramp_left_with_exit_directions: Wybierz zjazd %{exit} po lewej w kierunku
2657           %{directions}
2658         offramp_left_with_exit_name_directions: Wybierz zjazd %{exit} po lewej do
2659           %{name}, w kierunku %{directions}
2660         offramp_left_with_name: Jedź zjazdem w lewo do %{name}
2661         offramp_left_with_directions: Jedź zjazdem w lewo w kierunku %{directions}
2662         offramp_left_with_name_directions: Jedź zjazdem w lewo do %{name}, w kierunku
2663           %{directions}
2664         onramp_left_without_exit: Skręć w lewo do podjazdu do %{name}
2665         onramp_left_with_directions: Skręć zjazdem w lewo w kierunku %{directions}
2666         onramp_left_with_name_directions: Skręć zjazdem w lewo do %{name}, w kierunku
2667           %{directions}
2668         onramp_left_without_directions: Skręć w lewo na łącznik
2669         onramp_left: Skręć w lewo na łącznik
2670         endofroad_left_without_exit: Na końcu tej drogi skręć w lewo w kierunku %{name}
2671         merge_left_without_exit: Skręć w lewo w kierunku %{name}
2672         fork_left_without_exit: Na rozwidleniu dróg skręć w prawo w kierunku %{name}
2673         slight_left_without_exit: Lekko w lewo w %{name}
2674         via_point_without_exit: (przez punkt)
2675         follow_without_exit: Jedź wzdłuż %{name}
2676         roundabout_without_exit: Na rondzie, zjedź na %{name}
2677         leave_roundabout_without_exit: Opuść rondo - %{name}
2678         stay_roundabout_without_exit: Zostań na rondzie - %{name}
2679         start_without_exit: Zacznij na końcu %{name}
2680         destination_without_exit: Osiągnięto cel trasy
2681         against_oneway_without_exit: Ruszaj na przeciwko jednostronnego ruchu na %{name}
2682         end_oneway_without_exit: Koniec jednostronnego ruchu na %{name}
2683         roundabout_with_exit: Na rondzie zjedź %{exit} zjazdem w %{name}
2684         roundabout_with_exit_ordinal: Na rondzie zjedź %{exit} zjazdem na %{name}
2685         exit_roundabout: Zjedź z ronda na %{name}
2686         unnamed: bez nazwy
2687         courtesy: Wyznaczanie trasy dzięki uprzejmości %{link}
2688         exit_counts:
2689           first: Pierwszy
2690           second: Drugi
2691           third: Trzeci
2692           fourth: Czwarty
2693           fifth: Piąty
2694           sixth: Szósty
2695           seventh: Siódmy
2696           eighth: Ósmy
2697           ninth: Dziewiąty
2698           tenth: Dziesiąty
2699       time: Czas
2700     query:
2701       node: Węzeł
2702       way: Linia
2703       relation: Relacja
2704       nothing_found: Nie znaleziono obiektów
2705       error: 'Błąd komunikacji z %{server}: %{error}'
2706       timeout: Przekroczono czas oczekiwania z:%{server}
2707     context:
2708       directions_from: Nawiguj stąd
2709       directions_to: Nawiguj tutaj
2710       add_note: Dodaj uwagę tutaj
2711       show_address: Pokaż adres
2712       query_features: Wyświetl dane obiektu
2713       centre_map: Wycentruj mapę tutaj
2714   redactions:
2715     edit:
2716       description: Opis
2717       heading: Edytuj poprawkę
2718       submit: Zapisz poprawkę
2719       title: Edytuj poprawkę
2720     index:
2721       empty: Brak poprawek do pokazania.
2722       heading: Lista poprawek
2723       title: Lista poprawek
2724     new:
2725       description: Opis
2726       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
2727       submit: Utwórz poprawkę
2728       title: Tworzenie nowej poprawki
2729     show:
2730       description: 'Opis:'
2731       heading: Poprawka „%{title}”
2732       title: Wyświetlenie poprawki
2733       user: 'Autor:'
2734       edit: Edytuj tę poprawkę
2735       destroy: Usuń tą poprawkę
2736       confirm: Na pewno?
2737     create:
2738       flash: Utworzono poprawkę.
2739     update:
2740       flash: Zapisano zmiany.
2741     destroy:
2742       not_empty: Ta poprawka jest niepusta, tzn. ukrywa pewne wersje pewnych obiektów.
2743         Należy zrezygnować z ich ukrywania przed jej usunięciem.
2744       flash: Poprawka usunięta.
2745       error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej poprawki.
2746   validations:
2747     leading_whitespace: ma spację na początku
2748     trailing_whitespace: ma spację na końcu
2749     invalid_characters: zawiera niedozwolone znaki
2750     url_characters: zawiera specjalne znaki w adresie URL (%{characters})
2751 ...