Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за приказ
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Список за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стар однос
56       old_relation_member: Стар член на однос
57       old_relation_tag: Стара ознака на однос
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Однос
62       relation_member: Член на однос
63       relation_tag: Ознака за однос
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
81       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Измени: %{id}"
85       changesetxml: XML за измените
86       download: Преземи %{changeset_xml_link} или %{osmchange_xml_link}
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         relation: Уреди однос
126         way: Уреди пат
127       larger: 
128         area: Погледај го просторот на поголема карта
129         node: Погледај го јазолот на поголема карта
130         relation: Вид. односот на поголема карта
131         way: Погледај го патот на поголема карта
132       loading: Вчитувам...
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
136         next_node_tooltip: Следен јазол
137         next_relation_tooltip: Следен однос
138         next_way_tooltip: Следен пат
139         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
140         prev_node_tooltip: Претходен јазол
141         prev_relation_tooltip: Претходен однос
142         prev_way_tooltip: Претходен пат
143       user: 
144         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
145         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
146         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
147     node: 
148       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} или %{edit_link}"
149       download_xml: Преземи XML
150       edit: уреди
151       node: Јазол
152       node_title: "Јазол: %{node_name}"
153       view_history: погледај ја историјата
154     node_details: 
155       coordinates: "Координати:"
156       part_of: "Дел од:"
157     node_history: 
158       download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
159       download_xml: Преземи XML
160       node_history: Историја на јазолот
161       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
162       view_details: погледај подробности
163     not_found: 
164       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
165       type: 
166         changeset: измени
167         node: јазол
168         relation: однос
169         way: пат
170     paging_nav: 
171       of: од
172       showing_page: Приказ на страница
173     redacted: 
174       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
175       redaction: Редакција %{id}
176       type: 
177         node: јазол
178         relation: однос
179         way: пат
180     relation: 
181       download: "%{download_xml_link} или %{view_history_link}"
182       download_xml: Преземи XML
183       relation: Однос
184       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
185       view_history: погледај ја историјата
186     relation_details: 
187       members: "Членови:"
188       part_of: "Дел од:"
189     relation_history: 
190       download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
191       download_xml: Преземи XML
192       relation_history: Историја на односот
193       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
194       view_details: погледај подробности
195     relation_member: 
196       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
197       type: 
198         node: Јазол
199         relation: Однос
200         way: Пат
201     start: 
202       manually_select: Рачно избери друга површина
203       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
204     start_rjs: 
205       data_frame_title: Податоци
206       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
207       details: Подробно
208       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
209       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
210       hide_areas: Скриј подрачја
211       history_for_feature: Историја за [[feature]]
212       load_data: Вчитај ги податоците
213       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
214       loading: Вчитувам...
215       manually_select: Рачно изберете друга површина
216       object_list: 
217         api: Retrieve this area from the API
218         back: Прикажи список на предмети
219         details: Подробно
220         heading: Список на предмети
221         history: 
222           type: 
223             node: Јазол [[id]]
224             way: Пат [[id]]
225         selected: 
226           type: 
227             node: Јазол [[id]]
228             way: Пат [[id]]
229         type: 
230           node: Јазол
231           way: Пат
232       private_user: приватен корисник
233       show_areas: Прикажи подрачја
234       show_history: Прикажи историја
235       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
236       wait: Почекајте...
237       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
238     tag_details: 
239       tags: "Ознаки:"
240       wiki_link: 
241         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
242         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
243       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
244     timeout: 
245       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
246       type: 
247         changeset: менувач
248         node: јазол
249         relation: однос
250         way: пат
251     way: 
252       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} или %{edit_link}"
253       download_xml: Преземи XML
254       edit: уреди
255       view_history: погледај историја
256       way: Пат
257       way_title: "Пат: %{way_name}"
258     way_details: 
259       also_part_of: 
260         one: исто така дел и од патот %{related_ways}
261         other: исто така дел и од патиштата %{related_ways}
262       nodes: Јазли
263       part_of: "Дел од:"
264     way_history: 
265       download: "%{download_xml_link} или %{view_details_link}"
266       download_xml: Преземи XML
267       view_details: погледај подробности
268       way_history: Историја на патот
269       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
270   changeset: 
271     changeset: 
272       anonymous: Анонимен
273       big_area: (голема)
274       id: бр. %{id}
275       no_comment: (нема)
276       no_edits: (нема уредувања)
277       show_area_box: прикажи рамка на површина
278       still_editing: (сè уште уредува)
279       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
280     changeset_paging_nav: 
281       next: Следно »
282       previous: « Претходно
283       showing_page: Прикажана е страница %{page}
284     changesets: 
285       area: Површина
286       comment: Коментар
287       id: Назнака
288       saved_at: Зачувано во
289       user: Корисник
290     list: 
291       description: Скорешни промени
292       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
293       description_friend: Измени на ваши пријатели
294       description_nearby: Измени од соседни корисници
295       description_user: Измени на %{user}
296       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
297       heading: Измени
298       heading_bbox: Измени
299       heading_friend: Измени
300       heading_nearby: Измени
301       heading_user: Измени
302       heading_user_bbox: Измени
303       title: Измени
304       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
305       title_friend: Измени на ваши пријатели
306       title_nearby: Измени од соседни корисници
307       title_user: Измени на %{user}
308       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
309     timeout: 
310       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
311   diary_entry: 
312     comments: 
313       ago: пред %{ago}
314       comment: Коментар
315       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
316       newer_comments: Понови коментари
317       older_comments: Постари коментари
318       post: Објава
319       when: Кога
320     diary_comment: 
321       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
322       confirm: Потврди
323       hide_link: Скриј го коментаров
324     diary_entry: 
325       comment_count: 
326         one: 1 коментар
327         other: "%{count} коментари"
328       comment_link: Коментирај на оваа ставка
329       confirm: Потврди
330       edit_link: Уреди ја оваа ставка
331       hide_link: Скриј ја ставкава
332       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
333       reply_link: Одговори на оваа ставка
334     edit: 
335       body: "Содржина:"
336       language: "Јазик:"
337       latitude: Геог. ширина
338       location: "Местоположба:"
339       longitude: Геог. должина
340       marker_text: Место на дневничкиот запис
341       save_button: Зачувај
342       subject: "Наслов:"
343       title: Уреди дневничка ставка
344       use_map_link: покажи на карта
345     feed: 
346       all: 
347         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
348         title: Дневнички ставки
349       language: 
350         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
351         title: Дневнички ставки на %{language_name}
352       user: 
353         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
354         title: Дневнички ставки на %{user}
355     list: 
356       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
357       new: "Нов дневнички запис:"
358       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
359       newer_entries: Понови ставки
360       no_entries: Нема дневнички ставки
361       older_entries: Постари ставки
362       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
363       title: Дневници на корисници
364       title_friends: Дневници на пријателите
365       title_nearby: Дневници на соседните корисници
366       user_title: Дневник на %{user}
367     location: 
368       edit: Уреди
369       location: "Местоположба:"
370       view: Преглед
371     new: 
372       title: Нова дневничка ставка
373     no_such_entry: 
374       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
375       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
376       title: Нема таква дневничка ставка
377     view: 
378       leave_a_comment: Пиши коментар
379       login: Најава
380       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
381       save_button: Зачувај
382       title: Дневникот на %{user} | %{title}
383       user_title: дневник на %{user}
384   editor: 
385     default: По основно (моментално %{name})
386     potlatch: 
387       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
388       name: Potlatch 1
389     potlatch2: 
390       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
391       name: Potlatch 2
392     remote: 
393       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
394       name: Далечинско управување
395   export: 
396     start: 
397       add_marker: Додај бележник на картата
398       area_to_export: Простор за извоз
399       embeddable_html: Вметнат HTML код
400       export_button: Извези
401       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a>.
402       format: Формат
403       format_to_export: Формат за извоз
404       image_size: Големина на сликата
405       latitude: Г.Ш.
406       licence: Лиценца
407       longitude: Г.Д.
408       manually_select: Рачно изберете друга површина
409       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
410       max: макс.
411       options: Нагодувања
412       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
413       output: Излезни податоци
414       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
415       scale: Размер
416       too_large: 
417         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
418         heading: Подрачјето е преголемо
419       zoom: Приближи
420     start_rjs: 
421       add_marker: Стави бележник на картата
422       change_marker: Смени позиција на бележникот
423       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
424       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
425       export: Извоз
426       manually_select: Рачно изберете друг простор
427       view_larger_map: Преглед на поголема карта
428   geocoder: 
429     description: 
430       title: 
431         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
432         osm_namefinder: "%{types} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Именикот на OpenStreetMap</a>"
433         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
434       types: 
435         cities: Градови
436         places: Места
437         towns: Гратчиња
438     description_osm_namefinder: 
439       prefix: "%{distance} %{direction} од %{type}"
440     direction: 
441       east: источно
442       north: северно
443       north_east: североисточно
444       north_west: северозападно
445       south: јужно
446       south_east: југоисточно
447       south_west: југозападно
448       west: западно
449     distance: 
450       one: околу 1 км
451       other: околу %{count} км
452       zero: помалку од 1 км
453     results: 
454       more_results: Повеќе резултати
455       no_results: Нема пронајдено резултати
456     search: 
457       title: 
458         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
459         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
460         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
461         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
462         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
463         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
464         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
465     search_osm_namefinder: 
466       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} од %{parentname})"
467       suffix_place: ", %{distance} %{direction} од %{placename}"
468     search_osm_nominatim: 
469       prefix: 
470         aeroway: 
471           aerodrome: Аеродром
472           apron: Рампа
473           gate: Порта
474           helipad: Хелиодром
475           runway: Писта
476           taxiway: Рулажна патека
477           terminal: Терминал
478         amenity: 
479           WLAN: Безжичен интернет
480           airport: Аеродром
481           arts_centre: Дом на уметности
482           artwork: Уметничко дело
483           atm: Банкомат
484           auditorium: Аудиториум
485           bank: Банка
486           bar: Бар
487           bbq: Скара
488           bench: Клупа
489           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
490           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
491           biergarten: Пивска градина
492           brothel: Бордел
493           bureau_de_change: Менувачница
494           bus_station: Автобуска станица
495           cafe: Кафуле
496           car_rental: Рент-а-кар
497           car_sharing: Изнајмување автомобил
498           car_wash: Автоперална
499           casino: Казино
500           charging_station: Напојна станица
501           cinema: Кино
502           clinic: Клиника
503           club: Клуб
504           college: Колеџ
505           community_centre: Центар на заедница
506           courthouse: Суд
507           crematorium: Крематориум
508           dentist: Забар
509           doctors: Доктори
510           dormitory: Студентски дом
511           drinking_water: Питка вода
512           driving_school: Автошкола
513           embassy: Амбасада
514           emergency_phone: Итен телефон
515           fast_food: Брза храна
516           ferry_terminal: Ферибот-терминал
517           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
518           fire_station: Пожарна
519           food_court: Штандови за брза храна
520           fountain: Фонтана
521           fuel: Гориво
522           grave_yard: Гробишта
523           gym: Теретана / фитнес
524           hall: Соборна сала
525           health_centre: Здравствен центар
526           hospital: Болница
527           hotel: Хотел
528           hunting_stand: Ловечка кула
529           ice_cream: Сладолед
530           kindergarten: Градинка
531           library: Библиотека
532           market: Пазар
533           marketplace: Пазар
534           mountain_rescue: Планинарско спасување
535           nightclub: Ноќен клуб
536           nursery: Јасли
537           nursing_home: Старечки дом
538           office: Канцеларија
539           park: Парк
540           parking: Паркинг
541           pharmacy: Аптека
542           place_of_worship: Верски објект
543           police: Полиција
544           post_box: Поштенско сандаче
545           post_office: Пошта
546           preschool: Претшколска установа
547           prison: Затвор
548           pub: Пивница
549           public_building: Јавен објект
550           public_market: Градски пазар
551           reception_area: Рецепција
552           recycling: Рециклирање
553           restaurant: Ресторан
554           retirement_home: Старечки дом
555           sauna: Сауна
556           school: Училиште
557           shelter: Засолниште
558           shop: Дуќан
559           shopping: Дуќани
560           shower: Туш
561           social_centre: Социјален центар
562           social_club: Друштвен клуб
563           studio: Студио
564           supermarket: Супермаркет
565           swimming_pool: Базен
566           taxi: Такси
567           telephone: Телефонска говорница
568           theatre: Театар
569           toilets: Тоалет
570           townhall: Градски дом
571           university: Универзитет
572           vending_machine: Вендинг-машина
573           veterinary: Ветеринарна клиника
574           village_hall: Месна заедница
575           waste_basket: Корпа за отпадоци
576           wifi: Безжичен интернет
577           youth_centre: Младински центар
578         boundary: 
579           administrative: Административна граница
580           census: Пописна граница
581           national_park: Национален парк
582           protected_area: Заштитено подрачје
583         bridge: 
584           aqueduct: Аквадукт
585           suspension: Висечки мост
586           swing: Вртечки мост
587           viaduct: Вијадукт
588           "yes": Мост
589         building: 
590           "yes": Градба
591         highway: 
592           bridleway: Коњски пат
593           bus_guideway: Автобуски шини
594           bus_stop: Автобуска постојка
595           byway: Спореден пат
596           construction: Автопат во изградба
597           cycleway: Велосипедска патека
598           emergency_access_point: Прва помош
599           footway: Тротоар
600           ford: Брод
601           living_street: Маалска улица
602           milestone: Милјоказ
603           minor: Помал спореден пат
604           motorway: Автопат
605           motorway_junction: Клучка
606           motorway_link: Приклучен пат
607           path: Патека
608           pedestrian: Пешачка патека
609           platform: Платформа
610           primary: Главен пат
611           primary_link: Главен пат
612           raceway: Тркачка патека
613           residential: Станбен
614           rest_area: Одмориште
615           road: Пат
616           secondary: Спореден пат
617           secondary_link: Спореден пат
618           service: Помошен пат
619           services: Крајпатен сервис
620           speed_camera: Брзиноловец
621           steps: Скалила
622           stile: Тарабен премин
623           tertiary: Третостепен пат
624           tertiary_link: Третостепен пат
625           track: Полски пат
626           trail: Патека
627           trunk: Магистрала
628           trunk_link: Магистрала
629           unclassified: Некласификуван пат
630           unsurfaced: Неасфалтиран пат
631         historic: 
632           archaeological_site: Археолошки локалитет
633           battlefield: Бојно поле
634           boundary_stone: Граничен камен
635           building: Градба
636           castle: Замок
637           church: Црква
638           fort: Утврдување
639           house: Куќа
640           icon: Икона
641           manor: Велепоседнички дом
642           memorial: Споменик
643           mine: Рудник
644           monument: Споменик
645           museum: Музеј
646           ruins: Рушевини
647           tower: Кула
648           wayside_cross: Крајпатен крст
649           wayside_shrine: Параклис
650           wreck: Бродолом
651         landuse: 
652           allotments: Парцели
653           basin: Басен
654           brownfield: Угар
655           cemetery: Гробишта
656           commercial: Комерцијално подрачје
657           conservation: Заштитено земјиште
658           construction: Градилиште
659           farm: Фарма
660           farmland: Обработливо земјиште
661           farmyard: Земјоделски двор
662           forest: Шума
663           garages: Гаража
664           grass: Трева
665           greenfield: Неискористено земјиште
666           industrial: Индустриско подрачје
667           landfill: Депонија
668           meadow: Ливада
669           military: Воено подрачје
670           mine: Рудник
671           nature_reserve: Природен резерват
672           orchard: Овоштарник
673           park: Парк
674           piste: Писта
675           quarry: Каменолом
676           railway: Железница
677           recreation_ground: Рекреативен терен
678           reservoir: Резервоар
679           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
680           residential: Станбено подрачје
681           retail: Дуќани
682           road: Патно подрачје
683           village_green: Селско зеленило
684           vineyard: Лозници
685           wetland: Мочуриште
686           wood: Шума
687         leisure: 
688           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
689           bird_hide: Набљудувалиште за птици
690           common: Општествена земја
691           fishing: Рибарење
692           fitness_station: Технички преглед
693           garden: Градина
694           golf_course: Голф-терен
695           ice_rink: Лизгалиште
696           marina: Марина
697           miniature_golf: Миниголф
698           nature_reserve: Природен резерват
699           park: Парк
700           pitch: Спортски терен
701           playground: Детско игралиште
702           recreation_ground: Разонодно место
703           sauna: Сауна
704           slipway: Испуст
705           sports_centre: Спортски центар
706           stadium: Стадион
707           swimming_pool: Базен
708           track: Спортска патека
709           water_park: Аквапарк
710         military: 
711           airfield: Воено слетувалиште
712           barracks: Касарна
713           bunker: Бункер
714         natural: 
715           bay: Залив
716           beach: Плажа
717           cape: ‘Рт
718           cave_entrance: Влез во пештера
719           channel: Канал
720           cliff: Гребен
721           crater: Кратер
722           dune: Дина
723           feature: Елемент
724           fell: Фел
725           fjord: Фјорд
726           forest: Шума
727           geyser: Гејзер
728           glacier: Глечер
729           heath: Голет
730           hill: Рид
731           island: Остров
732           land: Земја
733           marsh: Бара
734           moor: Пустара
735           mud: Кал
736           peak: Врв
737           point: Точка
738           reef: Гребен
739           ridge: Срт
740           river: Река
741           rock: Карпа
742           scree: Сип
743           scrub: Честак
744           shoal: Плитко место
745           spring: Извор
746           stone: Камен
747           strait: Проток
748           tree: Дрво
749           valley: Долина
750           volcano: Вулкан
751           water: Вода
752           wetland: Мочуриште
753           wetlands: Мочуриште
754           wood: Шума
755         office: 
756           accountant: Сметководител
757           architect: Архитект
758           company: Фирма
759           employment_agency: Агенција за вработување
760           estate_agent: Агенција за недвижности
761           government: Владина служба
762           insurance: Служба за осигурување
763           lawyer: Адвокат
764           ngo: НВО-канцеларија
765           telecommunication: Телекомуникациска служба
766           travel_agent: Туристичка агенција
767           "yes": Канцеларија
768         place: 
769           airport: Аеродром
770           city: Град
771           country: Земја
772           county: Округ
773           farm: Фарма
774           hamlet: Селце
775           house: Куќа
776           houses: Куќи
777           island: Остров
778           islet: Островче
779           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
780           locality: Месност
781           moor: Пустара
782           municipality: Општина
783           postcode: Поштенски број
784           region: Регион
785           sea: Море
786           state: Покраина
787           subdivision: Админ. подрачје
788           suburb: Населба
789           town: Град
790           unincorporated_area: Нездружено подрачје
791           village: Село
792         railway: 
793           abandoned: Напуштена железничка линија
794           construction: Железничка линија во изградба
795           disused: Напуштена железничка линија
796           disused_station: Напуштена железничка станица
797           funicular: Жичена железница
798           halt: Железничка постојка
799           historic_station: Историска железничка станица
800           junction: Железнички јазол
801           level_crossing: Надвозник
802           light_rail: Лека железница
803           miniature: Минијатурна железница
804           monorail: Едношинска линија
805           narrow_gauge: Теснолинејка
806           platform: Железнички перон
807           preserved: Зачувана железничка линија
808           spur: Железнички огранок
809           station: Железничка станица
810           subway: Метро станица
811           subway_entrance: Влез во метро
812           switch: Железнички пунктови
813           tram: Трамвајска линија
814           tram_stop: Трамвајска постојка
815           yard: Железничко депо
816         shop: 
817           alcohol: Алкохол на црно
818           antiques: Старинарница
819           art: Уметнички дуќан
820           bakery: Пекара
821           beauty: Козметика
822           beverages: Пијалоци
823           bicycle: Продавница за велосипеди
824           books: Книжарница
825           butcher: Месарница
826           car: Автосалон
827           car_parts: Автоделови
828           car_repair: Автосервис
829           carpet: Дуќан за теписи
830           charity: Добротворна продавница
831           chemist: Аптека
832           clothes: Дуќан за облека
833           computer: Продавница за сметачи
834           confectionery: Слаткарница
835           convenience: Бакалница
836           copyshop: Фотокопир
837           cosmetics: Козметика
838           department_store: Стоковна куќа
839           discount: Распродажен дуќан
840           doityourself: Направи-сам
841           dry_cleaning: Хемиско чистење
842           electronics: Електронска опрема
843           estate_agent: Недвижности
844           farm: Земјоделски дуќан
845           fashion: Бутик
846           fish: Рибарница
847           florist: Цвеќара
848           food: Продавница за храна
849           funeral_directors: Погребална служба
850           furniture: Мебел
851           gallery: Галерија
852           garden_centre: Градинарски центар
853           general: Колонијал
854           gift: Дуќан за подароци
855           greengrocer: Пиљара
856           grocery: Бакалница
857           hairdresser: Фризер
858           hardware: Алат и опрема
859           hifi: Аудиосистеми
860           insurance: Осигурително
861           jewelry: Јувелир
862           kiosk: Трафика
863           laundry: Пералница
864           mall: Трговски центар
865           market: Пазар
866           mobile_phone: Мобилни телефони
867           motorcycle: Моторцикли
868           music: Музички дуќан
869           newsagent: Весникара
870           optician: Оптичар
871           organic: Здрава храна
872           outdoor: Дуќан на отворено
873           pet: Домашни миленици
874           photo: Фотографски дуќан
875           salon: Салон
876           shoes: Обувки
877           shopping_centre: Трговски центар
878           sports: Спортски дуќан
879           stationery: Прибор и репроматеријали
880           supermarket: Супермаркет
881           toys: Продавница за играчки
882           travel_agency: Туристичка агенција
883           video: Видеотека
884           wine: Алкохолни пијалоци
885         tourism: 
886           alpine_hut: Планинска куќарка
887           artwork: Уметничко дело
888           attraction: Атракција
889           bed_and_breakfast: Полупансион
890           cabin: Колиба
891           camp_site: Камп
892           caravan_site: Автокамп
893           chalet: Брвнара
894           guest_house: Пансион
895           hostel: Хостел
896           hotel: Хотел
897           information: Информации
898           lean_to: Прилепена стреа
899           motel: Мотел
900           museum: Музеј
901           picnic_site: Излетничко место
902           theme_park: Забавен парк
903           valley: Долина
904           viewpoint: Видиковец
905           zoo: Зоолошка
906         tunnel: 
907           "yes": Тунел
908         waterway: 
909           artificial: Вештачки воден пат
910           boatyard: Чамцоградилиште
911           canal: Канал
912           connector: Слив
913           dam: Брана
914           derelict_canal: Запуштен канал
915           ditch: Канач
916           dock: Док
917           drain: Одвод
918           lock: Каналска брана
919           lock_gate: Каналска капија
920           mineral_spring: Минерален извор
921           mooring: Сидриште
922           rapids: Брзак
923           river: Река
924           riverbank: Кеј
925           stream: Поток
926           wadi: Вади
927           water_point: Пристап до вода
928           waterfall: Водопад
929           weir: Јаз
930   html: 
931     dir: ltr
932   javascripts: 
933     map: 
934       base: 
935         cycle_map: Велосипедска карта
936         mapquest: MapQuest Open
937         standard: Стандардна
938         transport_map: Сообраќајна карта
939     site: 
940       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
941       edit_tooltip: Уредување на картата
942       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
943       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
944       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
945       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
946   layouts: 
947     community: Заедница
948     community_blogs: Блогови на заедницата
949     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
950     copyright: Авторски права и лиценца
951     documentation: Документација
952     documentation_title: Документација за проектот
953     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
954     donate_link_text: доброволен прилог
955     edit: Уреди
956     edit_with: Уреди со %{editor}
957     export: Извези
958     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
959     foundation: Фондација
960     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
961     gps_traces: GPS-траги
962     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
963     help: Помош
964     help_centre: Центар за помош
965     help_title: Помошна страница за проектот
966     history: Историја
967     home: дома
968     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
969     inbox: пораки (%{count})
970     inbox_tooltip: 
971       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
972       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
973       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
974     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
975     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
976     intro_2_download: преземање
977     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
978     intro_2_license: отворена лиценца
979     intro_2_use: употреба
980     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
981     license: 
982       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
983     log_in: најави ме
984     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
985     logo: 
986       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
987     logout: одјава
988     logout_tooltip: Одјава
989     make_a_donation: 
990       text: Дарувајте
991       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
992     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
993     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
994     partners_bytemark: вдомител „Bytemark“
995     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
996     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
997     partners_partners: партнери
998     partners_ucl: VR-центарот на UCL
999     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1000     sign_up: регистрација
1001     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1002     sotm2011: Дојдете на Конференцијата на OpenStreetMap 2011 што се одржува од 9 до 11 септември во Денвер!
1003     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1004     user_diaries: Кориснички дневници
1005     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1006     view: Карта
1007     view_tooltip: Види карта
1008     welcome_user: Добредојде, %{user_link}
1009     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
1010     wiki: Вики
1011     wiki_title: Помошна страница за проектот
1012     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1013   license_page: 
1014     foreign: 
1015       english_link: англискиот оригинал
1016       text: Во случај на конфликт помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1017       title: За овој превод
1018     legal_babble: "<h2>Авторски права и лиценца</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i>, и е лиценциран со <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив\n   комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Слободно можете да ги копирате, распространувате, јавно прикажувате и адаптирате нашите карти\n  и податоци, под услов да го наведете OpenStreetMap и неговите\n  учесници. Ако ги менувате или темелите дела врз нашите карти и податоци\n  резултатите можете да ги распространувате само под истата лиценца.\n  Во полниот <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">законски\n  правилник</a> се објаснети вашите права и должности.\n</p>\n\n<h3>Како да го наведувате OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Доколку користите слики од карти на OpenStreetMap, бараме\n  наводот да содржи барем &ldquo;&copy; Учесници на\n  OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Ако користите само податоци од картите,\n  бараме наводот да гласи &ldquo;Картографски податоци &copy; Учесници на OpenStreetMap,\n  CC BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Кадешто е можно, OpenStreetMap треба да има хиперврска <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  и CC BY-SA до <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk</a>. Доколку\n  користите медиум кадешто не може да се ставаат врски (како на пр.\n  печатено издание), ви препорачуваме да ги наведете корисниците на\n  www.openstreetmap.org (на пр. со проширување на\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; со полнава адреса) и до\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Како да дознаете повеќе</h3>\n<p>\n  Прочитајте повеќе за користењето на нашите податоци на <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правните\n  ЧПП</a>.\n</p>\n<p>\n  Учесниците во OSM се потсетуваат никогаш да не ставаат податоци од\n  извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\n  јасна дозвола од имателите на авторските права.\n</p>\n<p>\n  Иако OpenStreetMap има отворени податоци, ние сепак не можеме бесплатно да \n  го нудиме картографскиот програм на развивачи кои се трети лица.\n\n  Погледајте ги нашите <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Правила на користење на програмот</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Правила на користење на полињата</a>\n  и <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Правила на користење на Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Нашите учесници</h3>\n<p>\n  Нашата лиценца CC BY-SA бара да &ldquo;го наведете изворниот\n  автор разумно за медиумот или средството што го\n  користите&rdquo;. Поединечните картографи на OSM не бараат да\n  бидат наведувани посебно, туку само како &ldquo;Учесници на\n  OpenStreetMap&rdquo;, но онаму кадешто OpenStreetMap содржи податоци\n  од некоја државна картографска установа или друг важен извор,\n  веројатно би било разумно да ги наведете нив директно,\n  наведувајќи ги како што тие обично се наведуваат, или ставајќи врска до нивната страница.\n</p>\n\n<!--\nИнформации за уредниците на страници\n\nТука се наведени само оние организации кои бараат да бидат наведени\nкако предуслов за користење на нивните податоци на OpenStreetMap. Ова не е\nопшт каталог на увезени податоци, и не смее да се користи, освен кога\nсе бара навод за да се задоволат условите на лиценцата на увезените\nподатоци.\n\nСите дополнувања мора најпрвин да се продискутираат со систем-администраторите на OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Австралија</strong>: Содржи податоци за населби засновани на\n   податоци на Австралиската служба за статистика.</li>\n<li><strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под лиценцата\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>)\n   <li><strong>Канада</strong>: Содржи податоци од\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада) и StatCan (Географско одделение,\n   Статистика Канада).</li>\n   <li><strong>Франција</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Главната даночна управа.</li>\n   <li><strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; И податоци, 2007 \n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Land Information New Zealand. Крунски авторски права задржани.</li>\n   <li><strong>Полска</strong>: Содржи податоци од <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL карти</a>. Авторски права на\n   учесниците на UMP-pcPL.\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">\n   Повеќе за употребата на податоци од UMP во OSM</a></li>\n   <li><strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци преземени од\n   <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главниот директорат:\n   Национални геопросторни информации</a>, Државни права задржани.</li>\n   <li><strong>Обединето Кралство</strong>: Податоци од Ordnance Survey \n   &copy; Крунски авторски права и права врз базата на податоци\n   2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Поставањето на податоци во OpenStreetMap не подразбира дека изворниот \n  добавувач на податоци го поддржува и застапува OpenStreetMap, дека дава било каква гаранција, или пак\n  дека прифаќа било каква одговорност.\n</p>"
1019     native: 
1020       mapping_link: почнете со изработка на карти
1021       native_link: македонската верзија
1022       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1023       title: За страницава
1024   message: 
1025     delete: 
1026       deleted: Пораката е избришана
1027     inbox: 
1028       date: Датум
1029       from: Од
1030       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1031       my_inbox: Моето сандаче
1032       new_messages: 
1033         one: "%{count} нова порака"
1034         other: "%{count} нови пораки"
1035       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1036       old_messages: 
1037         one: "%{count} стара порака"
1038         other: "%{count} стари пораки"
1039       outbox: за праќање
1040       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1041       subject: Наслов
1042       title: Примени
1043     mark: 
1044       as_read: Пораката е означена како прочитана
1045       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1046     message_summary: 
1047       delete_button: Избриши
1048       read_button: Означи како прочитано
1049       reply_button: Одговори
1050       unread_button: Означи како непрочитано
1051     new: 
1052       back_to_inbox: Назад во примени
1053       body: Содржина
1054       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1055       message_sent: Пораката е испратена
1056       send_button: Испрати
1057       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1058       subject: Наслов
1059       title: Испрати ја пораката
1060     no_such_message: 
1061       body: Нажалост нема порака со тој id.
1062       heading: Нема таква порака
1063       title: Нема таква порака
1064     outbox: 
1065       date: Датум
1066       inbox: примени пораки
1067       messages: 
1068         one: Имате %{count} испратена порака
1069         other: Имате %{count} испратени пораки
1070       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1071       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1072       outbox: за праќање
1073       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1074       subject: Наслов
1075       title: За праќање
1076       to: До
1077     read: 
1078       back_to_inbox: Назад во добиени
1079       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1080       date: Датум
1081       from: Од
1082       reading_your_messages: Читање на пораките
1083       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
1084       reply_button: Одговори
1085       subject: Наслов
1086       title: Прочитај ја пораката
1087       to: За
1088       unread_button: Означи како непрочитано
1089       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1090     reply: 
1091       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1092     sent_message_summary: 
1093       delete_button: Избриши
1094   notifier: 
1095     diary_comment_notification: 
1096       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1097       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1098       hi: Здраво %{to_user},
1099       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1100     email_confirm: 
1101       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1102     email_confirm_html: 
1103       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1104       greeting: Здраво,
1105       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1106     email_confirm_plain: 
1107       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1108       greeting: Здраво,
1109       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1110       hopefully_you_2: "%{server_url} со новата адреса %{new_address}."
1111     friend_notification: 
1112       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1113       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1114       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1115       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1116     gpx_notification: 
1117       and_no_tags: и без ознаки.
1118       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1119       failure: 
1120         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1121         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1122         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1123         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1124         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1125       greeting: Здраво,
1126       success: 
1127         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1128         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1129       with_description: со описот
1130       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1131     lost_password: 
1132       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1133     lost_password_html: 
1134       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1135       greeting: Здраво,
1136       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1137     lost_password_plain: 
1138       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1139       greeting: Здраво,
1140       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1141       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1142     message_notification: 
1143       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1144       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1145       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1146       hi: Здраво %{to_user},
1147       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1148     signup_confirm: 
1149       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1150     signup_confirm_html: 
1151       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1152       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1153       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1154       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1155       greeting: Здраво!
1156       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1157       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1158       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1159       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1160       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1161       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1162       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1163     signup_confirm_plain: 
1164       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1165       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1166       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1167       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1168       current_user_1: Список на тековни корисници во категории, врз основа на нивната местоположба во светот
1169       current_user_2: "местоположба во светот ќе најдете на:"
1170       greeting: Здраво!
1171       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1172       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1173       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1174       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1175       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1176       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1177       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1178       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1179       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1180       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1181   oauth: 
1182     oauthorize: 
1183       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1184       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1185       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1186       allow_write_api: ја менува картата.
1187       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1188       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1189       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1190       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1191     revoke: 
1192       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1193   oauth_clients: 
1194     create: 
1195       flash: Информациите се успешно регистрирани
1196     destroy: 
1197       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1198     edit: 
1199       submit: Уреди
1200       title: Уредете ја апликацијата
1201     form: 
1202       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1203       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1204       allow_write_api: ја менува картата.
1205       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1206       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1207       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1208       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1209       name: Име
1210       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1211       required: Се бара
1212       support_url: URL поддршка
1213       url: URL адреса на главната апликација
1214     index: 
1215       application: Назив на прил. програм
1216       issued_at: Издадено
1217       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1218       my_apps: Мои клиентни апликации
1219       my_tokens: Мои овластени апликации
1220       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1221       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1222       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1223       revoke: Поништи!
1224       title: Мои OAuth податоци
1225     new: 
1226       submit: Регистрирање
1227       title: Регистрирајте нова апликација
1228     not_found: 
1229       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1230     show: 
1231       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1232       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1233       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1234       allow_write_api: ја менува картата.
1235       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1236       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1237       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1238       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1239       edit: Измени подробности
1240       key: "Потрошувачки клуч:"
1241       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1242       secret: "Потрошувачка тајна:"
1243       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1244       title: OAuth податоци за %{app_name}
1245       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1246     update: 
1247       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1248   printable_name: 
1249     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1250   redaction: 
1251     create: 
1252       flash: Редакцијата е создадена.
1253     destroy: 
1254       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1255       flash: Редакцијата е поништена.
1256       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1257     edit: 
1258       description: Опис
1259       heading: Уреди редакција
1260       submit: Зачувај редакција
1261       title: Уреди редакција
1262     index: 
1263       empty: Нема редакции.
1264       heading: Список на редакции
1265       title: Список на редакции
1266     new: 
1267       description: Опис
1268       heading: Внесете информации за новата редакција
1269       submit: Создај редакција
1270       title: Создавање на нова редакција
1271     show: 
1272       confirm: Дали сте сигурни?
1273       description: "Опис:"
1274       destroy: Отстрани ја редакцијава
1275       edit: Уреди ја редакцијава
1276       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1277       title: Приказ на редакција
1278       user: "Создавач:"
1279     update: 
1280       flash: Промените се зачувани.
1281   site: 
1282     edit: 
1283       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1284       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1285       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1286       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1287       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1288       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1289       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1290       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1291       user_page_link: корисничка страница
1292     index: 
1293       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1294       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1295       license: 
1296         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1297         notice: Под лиценцата %{license_name} од %{project_name} и неговите учесници.
1298         project_name: проектот OpenStreetMap
1299       permalink: Постојана врска
1300       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1301       shortlink: Кратка врска
1302     key: 
1303       map_key: Легенда
1304       map_key_tooltip: Легенда на картата
1305       table: 
1306         entry: 
1307           admin: Административна граница
1308           allotments: Парцели
1309           apron: 
1310             - Аеродромска платформа
1311             - терминал
1312           bridge: Црна линија = мост
1313           bridleway: Пешачко-влечен пат
1314           brownfield: Запуштено подрачје
1315           building: Значајно здание
1316           byway: Спореден пат
1317           cable: 
1318             - клупна жичарница
1319             - клупна жичарница
1320           cemetery: Гробишта
1321           centre: Спортски центар
1322           commercial: Комерцијално подрачје
1323           common: 
1324             - Општествена земја
1325             - ливада
1326           construction: Патишта во изградба
1327           cycleway: Велосипедска патека
1328           destination: Пристап до одредницата
1329           farm: Фарма
1330           footway: Пешачка патека
1331           forest: Шума
1332           golf: Голф-терен
1333           heathland: Голиште
1334           industrial: Индустриско подрачје
1335           lake: 
1336             - Езеро
1337             - резервоар
1338           military: Воено подрачје
1339           motorway: Автопат
1340           park: Парк
1341           permissive: Дозволив пристап
1342           pitch: Спортски терен
1343           primary: Главен пат
1344           private: Приватен пристап
1345           rail: Железница
1346           reserve: Природен резерват
1347           resident: Станбено подрачје
1348           retail: Трговско подрачје
1349           runway: 
1350             - Аеродромска писта
1351             - рулажна патека
1352           school: 
1353             - Училиште
1354             - универзитет
1355           secondary: Спореден пат
1356           station: Железничка станица
1357           subway: Метро
1358           summit: 
1359             - Врв
1360             - врв
1361           tourist: Туристичка атракција
1362           track: Патека
1363           tram: 
1364             - Лека железница
1365             - трамвај
1366           trunk: Главна сообраќајна артерија
1367           tunnel: Испрекината линија = тунел
1368           unclassified: Некласификуван пат
1369           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1370           wood: Шумичка
1371     markdown_help: 
1372       alt: Алетрн. текст
1373       first: Прва ставка
1374       heading: Наслов
1375       headings: Наслови
1376       image: Слика
1377       link: Врска
1378       ordered: Подреден список
1379       second: Втора ставка
1380       subheading: Поднаслов
1381       text: Текст
1382       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1383       unordered: Неподреден список
1384       url: URL
1385     richtext_area: 
1386       edit: Уреди
1387       preview: Преглед
1388     search: 
1389       search: Пребарај
1390       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1391       submit_text: ->
1392       where_am_i: Каде сум?
1393       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1394     sidebar: 
1395       close: Затвори
1396       search_results: Резултати од пребарувањето
1397   time: 
1398     formats: 
1399       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1400   trace: 
1401     create: 
1402       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1403       upload_trace: Подигни GPS-трага
1404     delete: 
1405       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1406     edit: 
1407       description: "Опис:"
1408       download: преземи
1409       edit: уреди
1410       filename: "Податотека:"
1411       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1412       map: карта
1413       owner: "Сопственик:"
1414       points: "Точки:"
1415       save_button: Сочувај промени
1416       start_coord: "Почетна координата:"
1417       tags: "Ознаки:"
1418       tags_help: одделено со запирка
1419       title: Ја уредувате трагата %{name}
1420       uploaded_at: "Подигнато во:"
1421       visibility: "Видливост:"
1422       visibility_help: што значи ова?
1423       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1424     list: 
1425       public_traces: Јавни GPS-траги
1426       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1427       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1428       your_traces: Ваши GPS-траги
1429     make_public: 
1430       made_public: Трагата е објавена
1431     offline: 
1432       heading: GPX-складиште вон интернет
1433       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1434     offline_warning: 
1435       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1436     trace: 
1437       ago: пред %{time_in_words_ago}
1438       by: од
1439       count_points: "%{count} точки"
1440       edit: уреди
1441       edit_map: Уредување
1442       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1443       in: во
1444       map: карта
1445       more: повеќе
1446       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1447       private: ПРИВАТНО
1448       public: ЈАВНО
1449       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1450       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1451       view_map: Погледај ја картата
1452     trace_form: 
1453       description: "Опис:"
1454       help: Помош
1455       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1456       tags: "Ознаки:"
1457       tags_help: одделено со запирка
1458       upload_button: Подигни
1459       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1460       visibility: "Видливост:"
1461       visibility_help: што значи ова?
1462       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1463     trace_header: 
1464       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1465       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1466       traces_waiting: Имате %{count} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1467       upload_trace: Подигни трага
1468     trace_optionals: 
1469       tags: Ознаки
1470     trace_paging_nav: 
1471       next: Следна »
1472       previous: « Претходна
1473       showing_page: Прикажувам страница %{page}
1474     view: 
1475       delete_track: Избриши ја трагава
1476       description: "Опис:"
1477       download: преземи
1478       edit: уреди
1479       edit_track: Уреди ја трагава
1480       filename: "Податотека:"
1481       heading: Ја гледате трагата %{name}
1482       map: карта
1483       none: Ништо
1484       owner: "Сопственик:"
1485       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1486       points: "Точки:"
1487       start_coordinates: "Почетна координата:"
1488       tags: "Ознаки:"
1489       title: Ја гледате трагата  %{name}
1490       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1491       uploaded: "Подигнато во:"
1492       visibility: "Видливост:"
1493     visibility: 
1494       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1495       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1496       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1497       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1498   user: 
1499     account: 
1500       contributor terms: 
1501         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1502         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1503         heading: "Услови за учество:"
1504         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1505         link text: што е ова?
1506         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1507         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1508       current email address: "Тековна е-пошта:"
1509       delete image: Отстрани тековна слика
1510       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1511       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1512       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1513       home location: "Матична местоположба:"
1514       image: "Слика:"
1515       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1516       keep image: Задржи ја тековната слика
1517       latitude: Геог. ширина
1518       longitude: Геог. должина
1519       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1520       my settings: Мои прилагодувања
1521       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1522       new image: Додај слика
1523       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1524       openid: 
1525         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1526         link text: што е ова?
1527         openid: OpenID
1528       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1529       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1530       profile description: "Опис за профилот:"
1531       public editing: 
1532         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1533         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1534         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1535         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1536         enabled link text: што е ова?
1537         heading: "Јавно уредување:"
1538       public editing note: 
1539         heading: Јавно уредување
1540         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1541       replace image: Замени тековна слика
1542       return to profile: Назад кон профилот
1543       save changes button: Зачувај ги промените
1544       title: Уреди сметка
1545       update home location on click: Подновувај го матичната местоположба кога ќе кликнам на картата
1546     confirm: 
1547       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1548       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1549       button: Потврди
1550       heading: Потврди корисничка сметка
1551       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1552       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1553       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1554       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1555     confirm_email: 
1556       button: Потврди
1557       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1558       heading: Потврди промена на е-пошта
1559       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1560       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1561     confirm_resend: 
1562       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1563       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1564     filter: 
1565       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1566     go_public: 
1567       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1568     list: 
1569       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1570       empty: Нема најдено такви корисници
1571       heading: Корисници
1572       hide: Скриј одбрани корисници
1573       showing: 
1574         one: Прикажана е страницата %{page} (%{first_item} од %{items})
1575         other: Прикажани се страниците %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1576       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1577       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1578       title: Корисници
1579     login: 
1580       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1581       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1582       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1583       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1584       email or username: Е-пошта или корисничко име
1585       heading: Најава
1586       login_button: Најава
1587       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1588       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1589       no account: Немате сметка?
1590       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Дознајте повеќе за престојната промена на лиценцата на OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">преводи</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">разговор</a>)
1591       notice_terms: OpenStreetMap добива нова лиценца на 1 април 2012. Оваа лиценца е отворена исто како сегашната, но правните подробности се многу посоодветни на нашата картографска база на податоци. Со задоволство би ги задржале сите ваши придонеси на OpenStreetMap, но ова е можно само доколку согласувате да бидат објавени под условите на новата лиценца. Во спротивно ќе мораме да ги отстраниме од базата.<br /><br />Најавете се, прочитајте ги новите услови и видете дали се согласувате со нив. Ви благодариме!
1592       openid: "%{logo} OpenID:"
1593       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1594       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1595       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1596       openid_providers: 
1597         aol: 
1598           alt: Најава со OpenID од AOL
1599           title: Најава со AOL
1600         google: 
1601           alt: Најава со OpenID од Google
1602           title: Најава со Google
1603         myopenid: 
1604           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1605           title: Најава со myOpenID
1606         openid: 
1607           alt: Најава со URL за OpenID
1608           title: Најава со OpenID
1609         wordpress: 
1610           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1611           title: Најава со Wordpress
1612         yahoo: 
1613           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1614           title: Најава со Yahoo
1615       password: "Лозинка:"
1616       register now: Регистрација
1617       remember: "Запомни ме:"
1618       title: Најава
1619       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1620       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1621       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1622     logout: 
1623       heading: Одјава од OpenStreetMap
1624       logout_button: Одјава
1625       title: Одјава
1626     lost_password: 
1627       email address: "Е-пошта:"
1628       heading: Ја заборавивте лозинката?
1629       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1630       new password button: Смени лозинка
1631       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1632       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1633       title: Загубена лозинка
1634     make_friend: 
1635       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1636       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1637       success: Сега сте пријатели со %{name}.
1638     new: 
1639       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1640       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1641       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1642       continue: Продолжи
1643       display name: "Име за приказ:"
1644       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1645       email address: "Е-пошта:"
1646       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1647       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1648       heading: Создајте корисничка сметка
1649       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1650       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1651       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1652       openid: "%{logo} OpenID:"
1653       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1654       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1655       password: "Лозинка:"
1656       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1657       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1658       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1659       title: Направи сметка
1660       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1661     no_such_user: 
1662       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1663       heading: Корисникот %{user} не постои.
1664       title: Нема таков корисник
1665     popup: 
1666       friend: Пријател
1667       nearby mapper: Соседен картограф
1668       your location: Ваша местоположба
1669     remove_friend: 
1670       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1671       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1672     reset_password: 
1673       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1674       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1675       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1676       heading: Смени лозинка за %{user}
1677       password: "Лозинка:"
1678       reset: Смени лозинка
1679       title: Смени лозинка
1680     set_home: 
1681       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1682     suspended: 
1683       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1684       heading: Сметката е закочена
1685       title: Сметката е закочена
1686       webmaster: мреж. управник
1687     terms: 
1688       agree: Се согласувам
1689       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1690       consider_pd_why: Што е ова?
1691       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1692       decline: Одбиј
1693       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1694       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1695       heading: Услови на учество
1696       legale_names: 
1697         france: Франција
1698         italy: Италија
1699         rest_of_world: Остатокот од светот
1700       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1701       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1702       title: Услови на учество
1703       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1704     view: 
1705       activate_user: активирај го корисников
1706       add as friend: додај како пријател
1707       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1708       block_history: погледај добиени блокови
1709       blocks by me: извршени болокови
1710       blocks on me: добиени блокови
1711       comments: коментари
1712       confirm: Потврди
1713       confirm_user: потврди го корисников
1714       create_block: блокирај го корисников
1715       created from: "Создадено од:"
1716       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1717       ct declined: Одбиен
1718       ct status: "Услови за учество:"
1719       ct undecided: Неодлучено
1720       deactivate_user: деактивирај го корисников
1721       delete_user: избриши го корисников
1722       description: Опис
1723       diary: дневник
1724       edits: уредувања
1725       email address: Е-пошта
1726       friends_changesets: Сите измени на пријателите
1727       friends_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на пријателите
1728       hide_user: скриј го корисников
1729       if set location: Ако ја наместите вашата местоположба, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Матичната местоположба можете да си ја наместите на страницата %{settings_link}.
1730       km away: "%{count} км од вас"
1731       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1732       m away: "%{count} м од вас"
1733       mapper since: "Картограф од:"
1734       moderator_history: погледај добиени блокови
1735       my comments: мои коментари
1736       my diary: мојот дневник
1737       my edits: мои уредувања
1738       my settings: мои прилагодувања
1739       my traces: мои траги
1740       nearby users: Други соседни корисници
1741       nearby_changesets: Прелистување на сите измени на соседните корисници
1742       nearby_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на соседните корисници
1743       new diary entry: нова ставка во дневникот
1744       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1745       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1746       oauth settings: oauth поставки
1747       remove as friend: отстрани од пријатели
1748       role: 
1749         administrator: Овој корисник е администратор
1750         grant: 
1751           administrator: Додели администраторски пристап
1752           moderator: Додели модераторски пристап
1753         moderator: Овој корисник е модератор
1754         revoke: 
1755           administrator: Лиши од администраторски пристап
1756           moderator: Лиши од модераторски пристап
1757       send message: испрати порака
1758       settings_link_text: прилагодувања
1759       spam score: "Оцена за спам:"
1760       status: "Статус:"
1761       traces: траги
1762       unhide_user: покажи го корисникот
1763       user location: Местоположба на корисникот
1764       your friends: Ваши пријатели
1765   user_block: 
1766     blocks_by: 
1767       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1768       heading: Список на блокови од %{name}
1769       title: Блокови од %{name}
1770     blocks_on: 
1771       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1772       heading: Список на блокови за %{name}
1773       title: Блокови за %{name}
1774     create: 
1775       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1776       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1777       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1778     edit: 
1779       back: Преглед на сите блокови
1780       heading: Уредување на блок за %{name}
1781       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1782       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1783       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1784       show: Преглед на овој блок
1785       submit: Поднови го блокот
1786       title: Уредување на блок за %{name}
1787     filter: 
1788       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1789       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1790     helper: 
1791       time_future: Истекува за %{time}.
1792       time_past: Истечено пред %{time}.
1793       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1794     index: 
1795       empty: Досега сè уште нема блокови.
1796       heading: Список на кориснички блокови
1797       title: Кориснички блокови
1798     model: 
1799       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1800       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1801     new: 
1802       back: Преглед на сите блокови
1803       heading: Правење на блок за %{name}
1804       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1805       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1806       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1807       submit: Направи блок
1808       title: Правење на блок за %{name}
1809       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1810       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1811     not_found: 
1812       back: Назад кон индексот
1813       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1814     partial: 
1815       confirm: Дали сте сигурни?
1816       creator_name: Создавач
1817       display_name: Блокиран корисник
1818       edit: Уреди
1819       not_revoked: (не се поништува)
1820       reason: Причина за блокирање
1821       revoke: Поништи!
1822       revoker_name: "Поништил:"
1823       show: Прикажи
1824       status: Статус
1825     period: 
1826       one: 1 час
1827       other: "%{count} час"
1828     revoke: 
1829       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1830       flash: Овој блок е поништен.
1831       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1832       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1833       revoke: Поништи!
1834       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1835       title: Поништување на блок за %{block_on}
1836     show: 
1837       back: Преглед на сите блокови
1838       confirm: Дали сте сигурни?
1839       edit: Уреди
1840       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1841       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1842       reason: "Причина за блокирање:"
1843       revoke: Поништи!
1844       revoker: "Поништувач:"
1845       show: Прикажи
1846       status: Статус
1847       time_future: Уредувања во %{time}
1848       time_past: Истечено пред %{time}
1849       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1850     update: 
1851       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1852       success: Блокот е ажуриран.
1853   user_role: 
1854     filter: 
1855       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1856       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1857       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1858       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1859     grant: 
1860       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1861       confirm: Потврди
1862       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1863       heading: Потврди доделување на улога
1864       title: Потврди доделување на улога
1865     revoke: 
1866       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1867       confirm: Потврди
1868       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1869       heading: Потврди лишување од улога
1870       title: Потврди лишување од улога