Rebase to current master
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Derbeth
5 # Author: Macofe
6 # Author: Michawiki
7 # Author: Shirayuki
8 ---
9 dsb:
10   time:
11     formats:
12       friendly: '%e. %B %Y  %H:%M'
13   activerecord:
14     models:
15       acl: Lisćina za pśistupnu kontrolu
16       changeset: Sajźba změnow
17       changeset_tag: Atribut sajźby změnow
18       country: Kraj
19       diary_comment: Komentar dnjownika
20       diary_entry: Zapisk dnjownika
21       friend: Pśijaśel
22       language: Rěc
23       message: Powěsć
24       node: Suk
25       node_tag: Atribut suka
26       notifier: Powěźeńka
27       old_node: Stary suk
28       old_node_tag: Atribut starego suka
29       old_relation: Stara relacija
30       old_relation_member: Cłonk stareje relacije
31       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
32       old_way: Stary puś
33       old_way_node: Suk starego puśa
34       old_way_tag: Atribut starego puśa
35       relation: Relacija
36       relation_member: Cłonk relacije
37       relation_tag: Atribut relacije
38       session: Pósejźenje
39       trace: Slěd
40       tracepoint: Slědowy dypk
41       tracetag: Atribut slěda
42       user: Wužywaŕ
43       user_preference: Wužywarske nastajenje
44       user_token: Wužywarske znamuško
45       way: Puś
46       way_node: Puśowy suk
47       way_tag: Puśowy atribut
48     attributes:
49       diary_comment:
50         body: Tekst
51       diary_entry:
52         user: Wužywaŕ
53         title: Tema
54         latitude: Šyrina
55         longitude: Dlinina
56         language: Rěc
57       friend:
58         user: Wužywaŕ
59         friend: Pśijaśel
60       trace:
61         user: Wužywaŕ
62         visible: Widobny
63         name: Mě
64         size: Wjelikosć
65         latitude: Šyrina
66         longitude: Dlinina
67         public: Zjawny
68         description: Wopisanje
69       message:
70         sender: Wótpósłaŕ
71         title: Tema
72         body: Tekst
73         recipient: Dostawaŕ
74       user:
75         email: E-mail
76         active: Aktiwny
77         display_name: Wužywarske mě
78         description: Wopisanje
79         languages: Rěcy
80         pass_crypt: Gronidło
81   editor:
82     default: Standard (tuchylu %{name})
83     potlatch:
84       name: Potlatch 1
85       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
86     id:
87       name: iD
88       description: iD (we wobglědowaku zasajźony editor)
89     potlatch2:
90       name: Potlatch 2
91       description: Potlatch 2 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
92     remote:
93       name: Zdalokawóźenje
94       description: Zdalokawóźenje (JOSM abo Merkaartor)
95   browse:
96     created: Napórany
97     closed: Zacynjony
98     created_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
99     closed_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
100     created_by_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
101     deleted_by_html: Wulašowany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
102     edited_by_html: Wobźěłany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
103     closed_by_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
104     version: Wersija
105     in_changeset: Sajźba změnow
106     anonymous: anonymny
107     no_comment: (žeden komentar)
108     part_of: Źěl wót
109     download_xml: XML ześěgnuś
110     view_history: Historiju pokazaś
111     view_details: Drobnostki pokazaś
112     location: 'Městno:'
113     changeset:
114       title: 'Sajźba změnow: %{id}'
115       belongs_to: Awtor
116       node: Suki (%{count})
117       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
118       way: Puśe (%{count})
119       way_paginated: Puśe (%{x}-%{y} z %{count})
120       relation: Relacije (%{count})
121       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
122       changesetxml: Sajźbu změnow XML
123       osmchangexml: osmChange XML
124       feed:
125         title: Sajźba změnow %{id}
126         title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
127     node:
128       title: 'Suk: %{name}'
129       history_title: 'Sukowa historija: %{name}'
130     way:
131       title: 'Puś: %{name}'
132       history_title: 'Historija puśa: %{name}'
133       nodes: Suki
134       also_part_of:
135         few: źěl puśow %{related_ways}
136         one: źěl puśa %{related_ways}
137         two: źěl puśowu %{related_ways}
138         other: źěl puśow %{related_ways}
139     relation:
140       title: 'Relacija: %{name}'
141       history_title: 'Historija relacije: %{name}'
142       members: Cłonki
143     relation_member:
144       entry_role: '%{type} %{name} ako %{role}'
145       type:
146         node: Suk
147         way: Puś
148         relation: Relacija
149     containing_relation:
150       entry: Relacija %{relation_name}
151       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
152     not_found:
153       sorry: 'Bóžko %{type} #%{id} njejo se dał namakaś.'
154       type:
155         node: suk
156         way: puś
157         relation: relacija
158         changeset: sajźba změnow
159     timeout:
160       sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
161       type:
162         node: suk
163         way: puś
164         relation: relacija
165         changeset: sajźba změnow
166     redacted:
167       redaction: Redakcija %{id}
168       message_html: Wersija %{version} toś togo %{type}a njedajo se pokazaś, dokulaž
169         jo se južo redigěrowała. Pšosym, glědaj %{redaction_link} za drobnostki.
170       type:
171         node: suk
172         way: puś
173         relation: relacija
174     start_rjs:
175       feature_warning: Zacytowanje funkcijow %{num_features}, což móžo twój wobglědowak
176         spomałšyś abo zawinowaś, až twój wobglědowak wěcej njereagěrujo. Coš toś te
177         daty napšawdu zwobrazniś?
178       load_data: Daty zacytaś
179       loading: Zacytujo se...
180     tag_details:
181       tags: Atributy
182       wiki_link:
183         key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
184         tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
185       wikidata_link: Zapisk %{page} na Wikidata
186       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
187       telephone_link: Na %{phone_number} zazwoniś
188     note:
189       title: 'Suk: %{id}'
190       new_note: Nowa notica
191       description: Wopisanje
192       open_title: 'Njedocynjona pokazka #%{note_name}'
193       closed_title: 'Docynjona pokazka #%{note_name}'
194       hidden_title: 'Schowana pokazka #%{note_name}'
195       open_by: Napórany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
196       open_by_anonymous: Napórany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
197         %{when}</abbr>
198       commented_by: Komentar wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
199       commented_by_anonymous: Komentar wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
200         %{when}</abbr>
201       closed_by: Docynjony wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
202       closed_by_anonymous: Docynjony wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
203         %{when}</abbr>
204       reopened_by: Reaktiwěrowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
205       reopened_by_anonymous: Reaktiwěrowany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
206         %{when}</abbr>
207       hidden_by: Schowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
208   changeset:
209     changeset_paging_nav:
210       showing_page: Bok %{page}
211       next: Pśiducy »
212       previous: « Pjerwjejšny
213     changeset:
214       anonymous: Anonymny
215       no_edits: (žedne změny)
216       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
217     changesets:
218       id: ID
219       saved_at: Datum składowanja
220       user: Wužywaŕ
221       comment: Komentar
222       area: Wurězk
223     list:
224       title: Sajźby změnow
225       title_user: Sajźby změnow wót %{user}
226       title_friend: Změny twójich pśijaśelow
227       title_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
228       empty: Žedne sajźby změnow namakane.
229       empty_area: Žedne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
230       empty_user: Žedne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
231       no_more: Žedne dalšne sajźby změnow namakane.
232       no_more_area: Žedne dalšne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
233       no_more_user: Žedne dalšne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
234       load_more: Wěcej zacytaś
235     timeout:
236       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
237   diary_entry:
238     new:
239       title: Nowy zapisk dnjownika
240     list:
241       title: Dnjowniki wužywarjow
242       title_friends: Dnjowniki pśijaśelow
243       title_nearby: Dnjowniki wužywarjow w bliskosći
244       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
245       in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
246       new: Nowy zapisk dnjownika
247       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
248       no_entries: Žedne zapiski dnjownika
249       recent_entries: Nejnowše zapiski dnjownika
250       older_entries: Starše zapiski
251       newer_entries: Nowše zapiski
252     edit:
253       title: Zapisk dnjownika wobźěłaś
254       subject: 'Temowe nadpismo:'
255       body: 'Tekst:'
256       language: 'Rěc:'
257       location: 'Městno:'
258       latitude: 'Šyrina:'
259       longitude: 'Dlinina:'
260       use_map_link: kórtu wužywaś
261       save_button: Składowaś
262       marker_text: Městno zapiska dnjownika
263     view:
264       title: Dnjownik %{user} | %{title}
265       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
266       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
267       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby zawóstajił komentar'
268       login: Pśizjawjenje
269       save_button: Składowaś
270     no_such_entry:
271       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
272       heading: Žeden zapisk z ID %{id}
273       body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj
274         pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
275     diary_entry:
276       posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
277       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
278       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
279       comment_count:
280         few: '%{count} komentary'
281         one: 1 komentar
282         two: '%{count} komentara'
283         zero: Žedne komentary%{count} komentarow
284         other: '%{count} komentary'
285       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
286       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
287       confirm: Wobkšuśiś
288     diary_comment:
289       comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
290       hide_link: Toś ten komentar schowaś
291       confirm: Wobkšuśiś
292     location:
293       location: 'Městno:'
294       view: Woglědaś se
295       edit: Wobźěłaś
296     feed:
297       user:
298         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
299         description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
300       language:
301         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
302         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
303       all:
304         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
305         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
306     comments:
307       has_commented_on: '%{display_name} jo slědujuce dnjownikowe zapiski komentěrował'
308       post: Powěsć
309       when: Cas
310       comment: Komentar
311       ago: pśed %{ago}
312       newer_comments: Nowše komentary
313       older_comments: Starše komentary
314   geocoder:
315     search:
316       title:
317         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
318         ca_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
319         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
320           Nominatim</a>
321         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
322         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
323           Nominatim</a>
324         geonames_reverse: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
325     search_osm_nominatim:
326       prefix:
327         aerialway:
328           chair_lift: Sedłowy lift
329           drag_lift: Wlaceński lift
330           station: Gondlowa stacija
331         aeroway:
332           aerodrome: Lětanišćo
333           apron: Lětańske pśedpólo
334           gate: Wrota
335           helipad: Helikoptrowe pśizemišćo
336           runway: Startowa a pśizemjeńska pista
337           taxiway: Lětadłowa cera
338           terminal: Terminal
339         amenity:
340           arts_centre: Kulturny centrum
341           atm: Pjenjezny awtomat
342           bank: Banka
343           bar: Bara
344           bbq: Grilowanišćo
345           bench: Ławka
346           bicycle_parking: Zmakanišćo za kólasa
347           bicycle_rental: Pśepóžycarnja kólasow
348           biergarten: Piwowa zagroda
349           brothel: Bordel
350           bureau_de_change: Zaměnjarnja
351           bus_station: Busowe dwórnišćo
352           cafe: Kafejownja
353           car_rental: Pśenajmjeśe awtow
354           car_sharing: Centrala za sobujězdźenje
355           car_wash: Awtomyjarnja
356           casino: Kasino
357           charging_station: Napołnjowańska stacija
358           cinema: Kino
359           clinic: Klinika
360           college: Wusoka šula
361           community_centre: Komunikaciski centrum
362           courthouse: Sudnistwo
363           crematorium: Krematorium
364           dentist: Zubny gójc
365           doctors: Gójce
366           drinking_water: Pitna wóda
367           driving_school: Jězdna šula
368           embassy: Wjelikopósłaństwo
369           fast_food: Pójědankarnja
370           ferry_terminal: Pśewózny pśistaw
371           fire_station: Wognjarnja
372           food_court: Food Court
373           fountain: Studnja
374           fuel: Tankownja
375           grave_yard: Kjarchob
376           hospital: Chórownja
377           hunting_stand: Góntwarske sedło
378           ice_cream: Lod
379           kindergarten: Źiśownja
380           library: Knigłownja
381           marketplace: Wikowanišćo
382           nightclub: Nocny klub
383           nursing_home: Wótwardowarnja
384           office: Běrow
385           parking: Parkowanišćo
386           pharmacy: Aptejka
387           place_of_worship: Bóžy dom
388           police: Policija
389           post_box: Listowy kašćik
390           post_office: Post
391           preschool: Pśedšula
392           prison: Popajźeństwo
393           pub: Kjarcma
394           public_building: Zjawne twarjenje
395           recycling: Zběranišćo starowinow
396           restaurant: Gósćeńc
397           retirement_home: Starcownja
398           sauna: Sawna
399           school: Šula
400           shelter: Pódstup
401           shop: Pśekupnica
402           shower: Duša
403           social_centre: Socialny centrum
404           social_club: Towarišliwostny klub
405           social_facility: Socialna institucija
406           studio: Studijo
407           swimming_pool: Plěwarnja
408           taxi: Taksijowe městno
409           telephone: Zjawny telefon
410           theatre: Źiwadło
411           toilets: Toalety
412           townhall: Radnica
413           university: Uniwersita
414           vending_machine: Awtomat
415           veterinary: Skótny gójc
416           village_hall: Gmejnski centrum
417           waste_basket: Sudobje za wótpadanki
418           youth_centre: Młoźinski centrum
419         boundary:
420           administrative: Zastojnstwowa granica
421           census: Granica ludlićeńskego wobcerka
422           national_park: Narodny park
423           protected_area: Šćitane strony
424         bridge:
425           aqueduct: Akwedukt
426           suspension: Wisaty móst
427           swing: Zawjertny móst
428           viaduct: Wiadukt
429           "yes": Móst
430         building:
431           "yes": Twarjenje
432         emergency:
433           phone: Słup za nuzowe zawołanje
434         highway:
435           bridleway: Rejtarska drožka
436           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
437           bus_stop: Busowe zastanišćo
438           construction: Dalokowobchadowa droga se twari
439           cycleway: Sćažka za kólasowarjow
440           emergency_access_point: Nuzowa słužba
441           footway: Chódnik
442           ford: Brod
443           living_street: Droga z pómjeńšonym wobchadom
444           milestone: Kilometrownik
445           motorway: Awtodroga
446           motorway_junction: Kśica awtodrogi
447           motorway_link: Zajězd na awtodrogu
448           path: Sćažka
449           pedestrian: Drožka za pěskowarjow
450           platform: Platforma
451           primary: Droga prědnego rěda
452           primary_link: Droga prědnego rěda
453           proposed: Naraźona droga
454           raceway: Wuběgowanišćo
455           residential: Bydleńska droga
456           rest_area: Wótpócywanišćo
457           road: Droga
458           secondary: Droga drugego rěda
459           secondary_link: Droga drugego rěda
460           service: Paralelna droga
461           services: Gósćeńc pśi awtodroze
462           speed_camera: Błyskowak
463           steps: Stupy
464           street_lamp: Pśidrožna latarnja
465           tertiary: Droga tśeśego rěda
466           tertiary_link: Droga tśeśego rěda
467           track: Pólna drožka
468           trail: Sćažka
469           trunk: Dalokowobchadowa droga
470           trunk_link: Dalokowobchadowa droga
471           unclassified: Njezarědowana droga
472         historic:
473           archaeological_site: Archeologiske wukopowanišćo
474           battlefield: Bitwišćo
475           boundary_stone: Granicny kamjeń
476           building: Twarjenje
477           castle: Grod
478           church: Cerkwja
479           citywalls: Měsćańske murje
480           fort: Fort
481           house: Dom
482           icon: Ikona
483           manor: Kubło
484           memorial: Wopomnišćo
485           mine: Pódkopy
486           monument: Pomnik
487           ruins: Ruiny
488           tomb: Row
489           tower: Torm
490           wayside_cross: Kśica drogi
491           wayside_shrine: Lodka drogi
492           wreck: Wrak
493         landuse:
494           allotments: Gumnyška
495           basin: Basenk
496           brownfield: Industrijowe lědo
497           cemetery: Kjarchob
498           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
499           conservation: Pśirodošćit
500           construction: Twarnišćo
501           farm: Farma
502           farmland: Rola
503           farmyard: Žywnosć
504           forest: Góla
505           garages: Pórěźarnja awtow
506           grass: Błomje
507           greenfield: njewobtwarjona zemja
508           industrial: Industrijowy wobcerk
509           landfill: Wótchytanišćo
510           meadow: Łuka
511           military: Militarny wobcerk
512           mine: Pódkopy
513           orchard: Sadownja
514           quarry: Skała
515           railway: Zeleznica
516           recreation_ground: Wódychańske strony
517           reservoir: Gaśeński jazor
518           reservoir_watershed: Wódowe pśitocnišćo
519           residential: Bydleński wobcerk
520           retail: Drobne wikowanje
521           road: Drogowy wobcerk
522           village_green: Wejsny najs
523           vineyard: Winowe kubło
524         leisure:
525           beach_resort: Mórske kupjele
526           bird_hide: Schow za ptaški
527           common: Almenda
528           fishing: Wuźišćo
529           fitness_station: Fitnesstudio
530           garden: Zagroda
531           golf_course: Golfowišćo
532           ice_rink: Lodowa hala
533           marina: Jachtowy pśistaw
534           miniature_golf: Minigolf
535           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
536           park: Park
537           pitch: Sportnišćo
538           playground: Grajkanišćo
539           recreation_ground: Wódychańske strony
540           sauna: Sawna
541           slipway: Łoźowa suwanka
542           sports_centre: Sportowy centrum
543           stadium: Stadion
544           swimming_pool: Swimmingpool
545           track: Wuběgowánska cera
546           water_park: Wódowy park
547         military:
548           airfield: Wójarske lětanišćo
549           barracks: Kazerna
550           bunker: Bunker
551         mountain_pass:
552           "yes": Górski pas
553         natural:
554           bay: Zalew
555           beach: Pśibrjog
556           cape: Kap
557           cave_entrance: Jamowy zachod
558           cliff: Skalina
559           crater: Krater
560           dune: Změt pěska
561           fell: Fjel
562           fjord: Fjord
563           forest: Góla
564           geyser: Geysir
565           glacier: Lodojc
566           heath: Wrjosate strony
567           hill: Górka
568           island: Kupa
569           land: Zemja
570           marsh: Marša
571           moor: Bagno
572           mud: Błoto
573           peak: Špica
574           point: Městno
575           reef: Riff
576           ridge: Górski grjebjeń
577           rock: Skała
578           scree: Kamjenišćo
579           scrub: Krě
580           spring: Žrědło
581           stone: Kamjeń
582           strait: Mórska wuscyna
583           tree: Bom
584           valley: Doł
585           volcano: Wulkan
586           water: Wódy
587           wetland: Ługowe łuki
588           wood: Lěs
589         office:
590           accountant: Knigływjeźeński běrow
591           architect: Architektowy běrow
592           company: Zawod
593           employment_agency: Źěłowy amt
594           estate_agent: Maklaŕ gruntow
595           government: Amt
596           insurance: Zawěsćeński běrow
597           lawyer: Pšawizniski běrow
598           ngo: Běrow njekněžarstwoweje organizacije
599           telecommunication: Telekomunikaciski amt
600           travel_agent: Drogowański běrow
601           "yes": Běrow
602         place:
603           city: Wjelike město
604           country: Kraj
605           county: Wokrejs
606           farm: Žywnosć
607           hamlet: Wjaska
608           house: Dom
609           houses: Domy
610           island: Kupa
611           islet: Mała kupa
612           isolated_dwelling: Jadnotliwe bydło
613           locality: Sedlišćo
614           municipality: Gmejna
615           neighbourhood: Bydleński wobcerk
616           postcode: Postowa licba
617           region: Region
618           sea: Mórjo
619           state: Zwězkowy kraj
620           subdivision: Trabantowe město
621           suburb: Pśedměsto
622           town: Město
623           unincorporated_area: Bźezgmejnske strony
624           village: Wjas
625         railway:
626           abandoned: Spušćona zeleznicowa cera
627           construction: Zeleznicowa cera se twari
628           disused: Njewužywana zeleznicowa cera
629           funicular: Powrjozowa zeleznica
630           halt: Zeleznicowe zastanišćo
631           junction: Zeleznicowe kśicnišćo
632           level_crossing: Zeleznicowy pśechod
633           light_rail: Měsćańska zeleznica
634           miniature: Miniaturna zeleznica
635           monorail: Jadnokólejowa zeleznica
636           narrow_gauge: Wuskokólejata zeleznica
637           platform: Pśistupnišćo
638           preserved: Wuchowana zeleznica
639           proposed: Naraźona zeleznicowa cera
640           spur: Kólejowy wótstawk
641           station: Dwórnišćo
642           stop: Zeleznicowe zastanišćo
643           subway: Zastanišćo pódzemskeje
644           subway_entrance: Zachod k pódzemskej
645           switch: Pśestajadło
646           tram: Elektriska
647           tram_stop: Zastanišćo elektriskeje
648         shop:
649           alcohol: Wobchod za spirituoze
650           antiques: Wobchod za starobki
651           art: Wobchod wuměłskich twórbow
652           bakery: Pjakarnja
653           beauty: Parfimerija
654           beverages: Piśowy mark
655           bicycle: Wobchod za kólasa
656           books: Knigłarnja
657           boutique: Butika
658           butcher: Rěznik
659           car: Awtownja
660           car_parts: Awtowe narownanki
661           car_repair: Pórěźarnja awtow
662           carpet: Tepichowy wobchod
663           charity: Dobrotnostny wobchod
664           chemist: Aptejka
665           clothes: Woblekarnja
666           computer: Computerowy wobchod
667           confectionery: Konditarnja
668           convenience: Kšamarska loda
669           copyshop: Kopěrowański wobchod
670           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
671           deli: Wobchod za delikatese
672           department_store: Kupnica
673           discount: Discounter
674           doityourself: Wobchod za baslarsku pótrjebu
675           dry_cleaning: Cysćarnja
676           electronics: Elektronikowy wobchod
677           estate_agent: Maklaŕ gruntow
678           farm: Žywnosćowy wobchod
679           fashion: Modowy wobchod
680           fish: Wobchod za ryby
681           florist: Kwětkarnja
682           food: Wobchod za žywidła
683           funeral_directors: Zakopowański institut
684           furniture: Meblowy wobchod
685           gallery: Galerija
686           garden_centre: Zagrodowy center
687           general: Wobchod za měšane wóry
688           gift: Wobchod za dary
689           greengrocer: Zeleninarski wobchod
690           grocery: Wobchod za žywidła
691           hairdresser: Frizerski salon
692           hardware: Twarski mark
693           hifi: Technika hi-fi
694           jewelry: Pyšnotkowy wobchod
695           kiosk: Kiosk
696           laundry: Pałkarnja
697           mall: Nakupowanišćo
698           market: Wiki
699           mobile_phone: Wobchod za mobilne telefony
700           motorcycle: Wobchod za motorske
701           music: Wobchod za muzikalije
702           newsagent: Pśedawaŕ casnikow
703           optician: Optikaŕ
704           organic: Wobchod za biocarobu
705           outdoor: Pśekupnica pód gołym njebjom
706           pet: Coologiska pśedawarnja
707           pharmacy: Aptejka
708           photo: Fotograf
709           second_hand: Nakupowarnja
710           shoes: Wobchod za crjeje
711           sports: Sportowy wobchod
712           stationery: Pśedawarnja za pisańskich wórow
713           supermarket: Supermark
714           tailor: Šlodarnja
715           toys: Wobchod za grajki
716           travel_agency: Drogowański běrow
717           video: Wideowobchod
718           wine: Wobchod za spirituoze
719           "yes": Wobchod
720         tourism:
721           alpine_hut: Górski chromcyk
722           artwork: Wuměłska twórba
723           attraction: Atrakcija
724           bed_and_breakfast: Pśenocowanje ze snědanim
725           cabin: Chyža
726           camp_site: Campingowanišćo
727           caravan_site: Zmakanišćo za bydleńske wóze
728           chalet: Prozninski domcyk
729           guest_house: Góstny dom
730           hostel: Młodownja
731           hotel: Hotel
732           information: Informacije
733           motel: Motel
734           museum: Muzeum
735           picnic_site: Piknikowanišćo
736           theme_park: Rozwjaseleński park
737           viewpoint: Rozglědanišćo
738           zoo: Coo
739         tunnel:
740           culvert: Wótwódowy kanal
741           "yes": Tunel
742         waterway:
743           artificial: Kumštna wódna droga
744           boatyard: Ŀoźnica
745           canal: Kanal
746           dam: Zagaśica
747           derelict_canal: Zanjerózony kanal
748           ditch: Grobla
749           dock: Dok
750           drain: Wótwódowy kanal
751           lock: Pušćalnica
752           lock_gate: Pušćalnicowe wrota
753           mooring: Pśistajenje
754           rapids: Pśejmy rěki
755           river: Rěka
756           stream: Rěcka
757           wadi: Wadi
758           waterfall: Wódopad
759           weir: Gaśeńska murja
760       admin_levels:
761         level2: Statna granica
762         level4: Krajna granica
763         level5: Regionowa granica
764         level6: Wokrejsna granica
765         level8: Měsćańska granica
766         level9: Granica měsćańskego źěla
767         level10: Pśedměsćańska granica
768     description:
769       title:
770         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
771           Nominatim</a>
772         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
773       types:
774         cities: Wjelike města
775         towns: Města
776         places: Městna
777     results:
778       no_results: Žedne wuslědki namakane
779       more_results: Dalšne wuslědki
780   layouts:
781     logo:
782       alt_text: Logo OpenStreetMap
783     home: K domacnemu městnoju
784     logout: Wótzjawiś
785     log_in: Pśizjawiś
786     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
787     sign_up: Registrěrowaś
788     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
789     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
790     edit: Wobźěłaś
791     history: Historija
792     export: Eksport
793     data: Daty
794     export_data: Daty eksportěrowaś
795     gps_traces: GPS-slědy
796     gps_traces_tooltip: GPS-slědy zastojaś
797     user_diaries: Dnjowniki
798     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
799     edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
800     tag_line: Licha wikikórta swěta
801     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
802     intro_text: OpenStreetMap jó kórta swěta, napórana wót luźi ako ty a dajo se licho
803       pód wótwórjoneju licencu wužywaś.
804     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
805     partners_html: Hostowanje pódpěra se wót %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a drugich
806       %{partners}.
807     partners_ucl: z UCL VR Centre
808     partners_ic: Imperial College London
809     partners_bytemark: Bytemark Hosting
810     partners_partners: partnerow
811     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu offline, dokulaž se wažne źěło
812       za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
813     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž
814       se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
815     donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
816     help: Pomoc
817     about: Wó
818     copyright: Awtorske pšawo
819     community: Zgromaźeństwo
820     community_blogs: Blogi zgromaźeństwa
821     community_blogs_title: Blogi cłonkow zgromaźeństwa OpenStreetMap
822     foundation: Załožba
823     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
824     make_a_donation:
825       title: Pódprěj OpenStreetMap z pjenjezneju pósćiwanku
826       text: Pósćiś
827     learn_more: Dalšne informacije
828     more: Wěcej
829   notifier:
830     diary_comment_notification:
831       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował.'
832       hi: Witaj %{to_user},
833       header: '%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym
834         nadpismom %{subject} komentěrował:'
835       footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś
836         abo na %{replyurl} wótegroniś
837     message_notification:
838       hi: Witaj %{to_user},
839       header: '%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom
840         %{subject}:'
841       footer_html: Móžoš powěsć pód %{readurl} cytaś a móžoš pód %{replyurl} wótegroniś
842     friend_notification:
843       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał.'
844       had_added_you: '%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał.'
845       see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
846       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
847     gpx_notification:
848       greeting: Witaj,
849       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
850       with_description: z wopisanim
851       and_the_tags: 'a slědujuce atributy:'
852       and_no_tags: a žedne atributy.
853       failure:
854         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił'
855         failed_to_import: 'njejo se dał importěrowaś. How jo zmólka:'
856         more_info_1: Dalšne informacije wó njeraźonych GPX-importach a kak daju se
857           wobinuś
858         more_info_2: 'móžoš namakaś na:'
859       success:
860         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny'
861         loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow
862           zacytało.
863     signup_confirm:
864       subject: '[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap'
865       greeting: Witaj!
866       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
867       confirm: 'Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo
868         wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo
869         konto wobkšuśił:'
870       welcome: Za tym až sy swójo konto wobkšuśił, buźomy tebi pśidatne informacije
871         za prědne kšacei daś.
872     email_confirm:
873       subject: '[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś'
874     email_confirm_plain:
875       greeting: Witaj,
876       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
877         do %{new_address} změniś.
878       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił
879         změnu.
880     email_confirm_html:
881       greeting: Witaj,
882       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
883         do %{new_address} změniś.
884       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
885     lost_password:
886       subject: '[OpenStreetMap] Napšašowanje wó slědkstajenju gronidła'
887     lost_password_plain:
888       greeting: Witaj,
889       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
890         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
891       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło
892         slědk stajił.
893     lost_password_html:
894       greeting: Witaj,
895       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
896         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
897       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby gronidło
898         slědk stajił.
899     note_comment_notification:
900       anonymous: Anonymny wužywaŕ
901       greeting: Witaj,
902       commented:
903         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow komentěrował'
904         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku komentěrował, za kótaruž
905           se zajmujoš'
906         your_note: '%{commenter} jo komentar wó jadnej z twojich pokazkow blisko %{place}
907           zawóstajił.'
908         commented_note: '%{commenter} jo komentar wó kórtowej pokazce zawóstajił,
909           kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
910       closed:
911         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow docynił'
912         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku docynił, za kótaruž
913           se zajmujoš'
914         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
915           docynił.'
916         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku docynił,  kótaruž sy komentěrował.
917           Pokazka jo blisko %{place}.'
918       reopened:
919         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow reaktiwěrował'
920         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku reaktiwěrował, za
921           kótaruž se zajmujoš'
922         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
923           reaktiwěrował.'
924         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku reaktiwěrował,  kótaruž sy
925           komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
926       details: Dalšne drobnosći wó pokazce móžoš pód %{url} namakaś.
927   messages:
928     inbox:
929       title: Post
930       my_inbox: Mój post
931       outbox: pósłany
932       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
933       new_messages:
934         few: '%{count} nowe powěsći'
935         one: '%{count} nowa powěsć'
936         two: '%{count} nowej powěsći'
937         other: '%{count} nowych powěsćow'
938       old_messages:
939         few: '%{count} stare powěsći'
940         one: '%{count} stara powěsć'
941         two: '%{count} starej powěsći'
942         other: '%{count} starych powěsćow'
943       from: Wót
944       subject: Temowe nadpismo
945       date: Datum
946       no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link}
947         do zwiska?
948       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
949     message_summary:
950       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
951       read_button: Ako pśecytany markěrowaś
952       reply_button: Wótegroniś
953       destroy_button: Lašowaś
954     new:
955       title: Powěsć pósłaś
956       send_message_to: '%{name} nowu powěsć pósłaś'
957       subject: Temowe nadpismo
958       body: Tekst
959       send_button: Pósłaś
960       back_to_inbox: Slědk k postoju
961       message_sent: Powěsć pósłana
962       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až
963         wopytujoš dalšne pósłaś.
964     no_such_message:
965       title: Powěsć njeeksistěrujo
966       heading: Powěsć njeeksistěrujo
967       body: Bóžko powěźeńka z tym ID njeeksistěrujo.
968     outbox:
969       title: Pósłany
970       my_inbox: Mój %{inbox_link}
971       inbox: post
972       outbox: pósłany
973       messages:
974         few: Sy %{count} powěsći pósłał
975         one: Sy %{count} powěsć pósłał
976         two: Sy %{count} powěsći pósłał
977         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
978       to: Komu
979       subject: Temowe nadpismo
980       date: Datum
981       no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym
982         z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
983       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
984     reply:
985       wrong_user: |-
986         Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.
987         Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił.
988     show:
989       title: Powěsć cytaś
990       from: Wót
991       subject: Temowe nadpismo
992       date: Datum
993       reply_button: Wótegroniś
994       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
995       back: Slědk
996       to: Komu
997       wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś,
998         njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw
999         se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
1000     sent_message_summary:
1001       destroy_button: Lašowaś
1002     mark:
1003       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
1004       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
1005     destroy:
1006       destroyed: Powěsć wulašowana
1007   site:
1008     about:
1009       next: Pśiducy
1010       copyright_html: <span>&copy; </span>sobustatkujuce<br>OpenStreetMap
1011       used_by: '%{name} staja kórtowe daty za sta websedłow, mobilne nałoženja a rědy
1012         k dispoziciji'
1013       lede_text: OpenStreetMap twóri se wót zgromaźeństwa kartěrowarjow, kótarež pśinosuju
1014         a woplěwaju daty wó drogach, puśach, kafejownjach, dwórnišćach a wjele wěcej
1015         na cełem swěśe.
1016       local_knowledge_title: Lokalna wěda
1017       local_knowledge_html: Za OpenStreetMap jo wažna lokalna wěda. Sobustatkujuce
1018         wužywaju wobraze z powětša, GPS-graty a pólne kórty, aby pśeglědali, aby OSM
1019         dokładny a aktualny był.
1020       community_driven_title: Wót zgromaźeństwa spěchowany
1021       community_driven_html: |-
1022         Zgromaźeństwo OpenStreetMap jo wjelerake, zagórity a rosćo kuždy źeń.
1023         Naše sobustatkujuce su zagórite kartěrowarjo, GIS-profije, inženjery, kótarež gónje OSM-serwery, pomogarje, kótarež kartěruju strona katastrofo a wjele wěcej.
1024         Aby wěcej wó zgromaźeństwje zgónił, glej <a href='%{diary_path}'>wužywarske dnjowniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zgromaźeństwa</a> a websedło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>
1025       open_data_title: Zjawne daty
1026       open_data_html: 'OpenStreetMap wopśimujo <i>zjawne daty</i>: Móžoš je za kuždy
1027         zaměr wužywaś, joli až naspomnjejoš OpenStreetMap a jogo sobustatkujuce. Jolic
1028         změnijoš daty na wěsty nałog abo napórajoš, móžoš wuslědk jano pód teju samskeju
1029         licencu rozdźěliś. Glej <a href=''%{copyright_path}''>bok awtorskego pšawa
1030         a licence</a> za drobnosći.'
1031       partners_title: Partnarje
1032     copyright:
1033       foreign:
1034         title: Wó toś tom pśełožku
1035         text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link},
1036           engelski bok ma prědnosć měś
1037         english_link: engelskim originalom
1038       native:
1039         title: Wó toś tom boku
1040         text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link}
1041           toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
1042         native_link: dolnoserbskej wersiji
1043         mapping_link: kartěrowanje zachopiś
1044       legal_babble:
1045         title_html: Awtorske pšawo a licenca
1046         intro_1_html: |-
1047           OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a
1048           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1049           Commons Open Database</a> (ODbL).
1050         intro_2_html: Móžoš naše daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak
1051           dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš
1052           naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju
1053           licencu rozdźěliś. Dopołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pšawniski
1054           code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.
1055         intro_3_html: Kartografija w našych kórtowych kachlach a naša dokumentacija
1056           stej pód licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1057           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencěrowanej.
1058         credit_title_html: Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap
1059         credit_1_html: Pominamy se, až  pódawaš sobustatkujucych &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
1060         credit_2_html: Musyš teke wujasniś, až daty stoje pód licencu Open Database,
1061           a, jolic naše kórtowe kachle se wužywaju, až kartografija licencěrujo se
1062           pód CC-BY-SA. Móžoš to cyniś, z tym až wótkazujoš do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">toś
1063           togo boka awtorskego pšawa</a>. Alternatiwnje, a ako pótrěbnosć, jolic rozdźělujoš
1064           OSM w datowem formje, móžoš direktnje k licencam pomjenjowaś a wótkazaś.
1065           W medijach, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěła), naraźujomy
1066           śi, twójich cytarjow na openstreetmap.org (snaź z tym až rozšyrjujoš 'OpenStreetMap'
1067           k toś tej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jolic to jo relewantne,
1068           na creativecommons.org dopomnjeś.
1069         credit_3_html: 'Za pśepytujobnu elektronisku kórtu by měło se źěkowanje w
1070           rožku kórty pokazaś. Na pśikład:'
1071         attribution_example:
1072           alt: Pśikład, kak pokazujo se na webboku na OpenStreetMap
1073           title: Pśipokazański pśikład
1074         more_title_html: Dalšne informacije
1075         more_1_html: Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow a kak dajo se nas pśipóznaś
1076           pód <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Ceste pšawniske
1077           pšašenja</a>.
1078         more_2_html: "Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy
1079           dermotny kórtowy API za wuwijarjow tśeśich póbitowaś. \nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła
1080           za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła
1081           za wužywanje kachlow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła
1082           za wužywanje Nominatim</a>."
1083         contributors_title_html: Naše sobustatkujuce
1084         contributors_intro_html: 'Naše sobustatkujuce su towzynty wósobow. Zapśimujomy
1085           teke daty wótwórjoneje licence z narodnych kartěrowańskich pśedewześow a
1086           drugich žrědłow, mjaz nimi:'
1087         contributors_at_html: '<strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt
1088           Wien</a> (pód <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC
1089           BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land
1090           Vorarlberg</a> a  Land Tirol (pod <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY
1091           AT ze změnami</a>).'
1092         contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;,
1093           GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy;
1094           Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division,
1095           Statistics Canada).'
1096         contributors_fi_html: '<strong>Finska</strong>: Wopśimujo daty z topografiskeje
1097           datoweje banki National Land Survey of Finland a drugich datowych sajźbow,
1098           pód <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI-licencu</'
1099         contributors_fr_html: '<strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction
1100           Générale des Impôts.'
1101         contributors_nl_html: '<strong>Nižozemska</strong>: Wopsimujo daty &copy;
1102           AND, 2007   (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1103         contributors_nz_html: '<strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze
1104           žrědłow wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.'
1105         contributors_za_html: '<strong>Pódpołdnjowa Afrika</strong>: Wopśimujo daty
1106           z  <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:  National Geo-Spatial
1107           Information</a>, Statne awtorske pšawo wuměnjone.'
1108         contributors_gb_html: '<strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty
1109           z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo
1110           za datowe banki 2010-2012.'
1111         contributors_footer_1_html: Za dalšne drobnostki za to a druge žrědła, kótarež
1112           su se wužyli, aby OpenStreetMap pólěpšyli, glědaj pšošym <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">bok
1113           sobustatkujucych</a> na wikiju OpenStreetMap.
1114         contributors_footer_2_html: Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni,
1115           až póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju
1116           abo pśewzejo rukowanje.
1117         infringement_title_html: Pśejźenje stwóriśelskego pšawa
1118         infringement_1_html: Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda
1119           daty ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google
1120           Maps abo z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow.
1121         infringement_2_html: Joli měniš, aý awtorskopšawniski šćitany material jo
1122           se datowej bance OpenStreetMap abo toś tomu sedłoju bźez dowólnosći pśidał,
1123           póśěguj se pšosym na našo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">póstupowanje
1124           za wótwónoźowanje wopśimjeśa</a>abo daj to direktnje na našom <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnem
1125           boku</a> k wěsći.
1126     index:
1127       js_1: Pak wužywaš wobglědowak, kótaryž njepódpěra JavaScript, pak sy znjemóžnił
1128         JavaScript.
1129       js_2: OpenStreetMap wužywa JavaScript za suwatu kórtu.
1130       permalink: Trajny wótkaz
1131       shortlink: Krotki wótkaz
1132       createnote: Pokaz pśidaś
1133       license:
1134         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobustatkujuce, pód wótewrjoneju licencu
1135       remote_failed: Wobźěłowanje njejo se raźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany
1136         a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
1137     edit:
1138       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
1139       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno.
1140         Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
1141       user_page_link: wužywarskem boku
1142       anon_edits_link_text: Wuslěź, cogodla tomu tak jo.
1143       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor
1144         Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło
1145         Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare
1146         druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
1147       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch,
1148         ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu,
1149         abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
1150       potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj
1151         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1152       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował,
1153         klikni na "Składowaś".)
1154       id_not_configured: iD njejo se konfigurěrował
1155       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež
1156         su trěbne za toś tu funkciju.
1157     export:
1158       title: Eksportěrowaś
1159       area_to_export: Wurězk za eksport
1160       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
1161       format_to_export: Format za eksport
1162       osm_xml_data: XML-daty OpenStreetMap
1163       map_image: Kórtowy wobraz (pokazujo standardnu rowninu)
1164       embeddable_html: Zasajźujobny HTML
1165       licence: Licenca
1166       export_details: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Licenca
1167         Data Commons Open Database</a> (ODbL).
1168       too_large:
1169         advice: 'Jolic górni eksport se njeraźi, pšosym rozwaž, lěc wužywaš jadnu
1170           ze slědujucych lisćinow:'
1171         body: 'Toś ten wobcerk jo pśewjeliki za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap.
1172           Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk abo wužyj jadno ze slědujucych žrědłow
1173           za ześěgnjenje wjelikich kopicow datow:'
1174         planet:
1175           title: Planet OSM
1176           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane kopije dopołneje datoweje banki
1177             OpenStreetMap
1178         overpass:
1179           title: Overpass API
1180           description: Toś ten wobłuk z glědałkowego serwera datoweje banki OpenStreetMap
1181             ześěgnuś
1182         geofabrik:
1183           title: Geofabrik Downloads
1184           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane wuśěgi kontinentow, krajow a
1185             wubranych městow
1186         metro:
1187           title: Metro Extracts
1188           description: Wuśěgi za nejwětše swětowe města a jich wokolinu
1189         other:
1190           title: Druge žrědła
1191           description: Pśidatne žrědła nalicone wikiju OpenStreetMap
1192       options: Opcije
1193       format: 'Format:'
1194       scale: Měritko
1195       max: maks.
1196       image_size: 'Wobrazowa wjelikosć:'
1197       zoom: Skalěrowanje
1198       add_marker: Kórśe marku pśidaś
1199       latitude: 'Šyrina:'
1200       longitude: 'Dlinina:'
1201       output: Wudaśe
1202       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
1203       export_button: Eksport
1204     fixthemap:
1205       title: Problem k wěsći daś / Kórtu pópšawiś
1206       how_to_help:
1207         title: Kak móžoš pomagaś
1208         join_the_community:
1209           title: Zgromaźeństwu pśistupiś
1210           explanation_html: Jolic sy problem z našymi kórtowymi datami zawuputnuł,
1211             na pśikład droga abo twója adresa felujo, jo nejlěpša wašnja, z tym pókšacowaś,
1212             se zgromaźeństwoju OpenStreetMap pśizamknuś a sam daty pśidaś abo korigěrowaś.
1213         add_a_note:
1214           instructions_html: |-
1215             Klikni jadnorje na <a class='icon note'></a> abo na ten samski symbol w zwobraznjenju kórty.
1216             To pśidajo kórśe marku, kótaruž móžoš pśez śěgnjenje pśesunuś.
1217             Pśidaj swóju powěsć, klikni pon na Składowaś a druge kartěrowarje budu pó tom slěźiś.
1218       other_concerns:
1219         title: Druge nastupnosći
1220         explanation_html: Jolic maš wobmyslenja wó tom, kak naše daty se wužiwaju
1221           abo nastupajucy wopśimjeśe, woglědaj se k našomu <a href='/copyright'>bokoju
1222           awtorstwa</a> za dalšne kazniske informacije abo staj se z wótpowědneju
1223           <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>źěłoweju kupku</a>
1224           do zwiska.
1225     help:
1226       title: Pomoc
1227       introduction: OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a
1228         wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańskich
1229         temow.
1230       welcome:
1231         url: /welcome
1232         title: Witaj k OSM
1233         description: Zachop z toś tym spěšnym rozpokazanim, kótarež wopsímujo zakłady
1234           OpenStreetMap.
1235       help:
1236         url: https://help.openstreetmap.org/
1237         title: help.openstreetmap.org
1238         description: Pšašaj se něcogo abo pytaj za wótegronami na boku pšašanjow a
1239           wótegronow OpenStreetMap.
1240       wiki:
1241         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1242         title: wiki.openstreetmap.org
1243         description: Pśepytaj wiki za nadrobneju OSM-dokumentaciju
1244     sidebar:
1245       search_results: Pytańske wuslědki
1246       close: Zacyniś
1247     search:
1248       search: Pytaś
1249       where_am_i: Źo som?
1250       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisaś
1251       submit_text: Źi
1252     key:
1253       table:
1254         entry:
1255           motorway: Awtodroga
1256           trunk: Malsna droga
1257           primary: Zwězkowa droga
1258           secondary: Nakrajna droga
1259           unclassified: Njeklasificěrowana droga
1260           track: Cera
1261           bridleway: Rejtarska drožka
1262           cycleway: Sćažka za kolesowarjow
1263           footway: Drožka
1264           rail: Zeleznica
1265           subway: Pódzemska
1266           tram:
1267           - Měsćańska zeleznica
1268           - elektriska
1269           cable:
1270           - Kablowa elektriska
1271           - sedłowy lift
1272           runway:
1273           - Pśizemjeńska cera
1274           - lětadłowa cera
1275           apron:
1276           - Pśedpólo lětanišća
1277           - terminal
1278           admin: Zastojnstwowa granica
1279           forest: Góla
1280           wood: Lěs
1281           golf: Golfowišćo
1282           park: Park
1283           resident: Bydleński wobcerk
1284           common:
1285           - Powšykny
1286           - łuka
1287           retail: Nakupowanišćo
1288           industrial: Industrijowy wobcerk
1289           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
1290           heathland: Wrjosate strony
1291           lake:
1292           - Jazor
1293           - gaśeński jazor
1294           farm: Farma
1295           brownfield: Industrijowe lědo
1296           cemetery: Kjarchob
1297           allotments: Gumnyškarnje
1298           pitch: Sportnišćo
1299           centre: Sportowy centrum
1300           reserve: Strony šćitaneje pśirody
1301           military: Militarny wobcerk
1302           school:
1303           - Šula
1304           - uniwersita
1305           building: Pśesegajuce twarjenje
1306           station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
1307           summit:
1308           - Wjerch
1309           - špica
1310           tunnel: Smužkowane wobcerjenje = tunel
1311           bridge: Carne wobcerjenje = móst
1312           private: Priwatny pśistup
1313           destination: Jano za pśigranicujucych
1314           construction: Drogi w twari
1315     richtext_area:
1316       edit: Wobźěłaś
1317       preview: Pśeglěd
1318     markdown_help:
1319       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1320         analyzěrowany
1321       headings: Nadpisma
1322       heading: Nadpismo
1323       subheading: Pódnapismo
1324       unordered: Nalicenje
1325       ordered: Numerěrowana lisćina
1326       first: Prědny element
1327       second: Drugi element
1328       link: Wótkaz
1329       text: Tekst
1330       image: Wobraz
1331       alt: Alternatiwny tekst
1332       url: URL
1333     welcome:
1334       title: Witaj!
1335       introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, lichej a wobźěłujobnej kórśe swěta.
1336         Něnto, za tym až sy se zregistrěrował, móžoš se do kartěrowanja pušćiś. How
1337         jo krotke zapokazanje z nejwažnjejšymi informacijami, kótarež musyš wěźeś.
1338       whats_on_the_map:
1339         title: Což na kórtu słuša
1340         on_html: OpenStreetMap jo městno za kartěrowanje wěcow, kótarež su <em>realne
1341           a aktualne</em> - wopśimujo miliony twarjenjow, puśow a druge drobnostki
1342           wó městnach. Móžoš kartěrowaś, cožkuli zajmujo śi we napšawdnem swěśe.
1343         off_html: Což <em>nja</em>ma wopśimjeś, su subjektiwne daty kaž pogódnośenja,
1344           historiske abo hypotetiske funkcije a daty z pśez awtorske pšawo šćitanych
1345           žrědłow. Njekopěruj z online- abo papjernych kórtow, snaźkuli maš wósebnu
1346           dowólnosć.
1347       basic_terms:
1348         title: Zakładne zapśimjeśa za kartěrowanje
1349         paragraph_1_html: OpenStreetMap wužywa někotare wósebne zapśimjeśa. How su
1350           někotare z nich, kótarež by mógli śi wužytne byś.
1351         editor_html: <strong>Editor</strong> jo program abo websedło, kótarež móžoš
1352           wužywaś, aby kórtu wobźěłał.
1353         node_html: <strong>Suk</strong> jo dypk na kórśe, na pś. gósćeńc abo bom.
1354         way_html: <strong>Puś</strong> jo linija abo płonina, na pś. droga, rěka,
1355           jazor abo twarjenje.
1356         tag_html: <strong>Atribut</strong> jo datowa kakosć wó suku abo puśu, na pśikład
1357           mě gósćeńca abo nejwuša spěšnosć na droze.
1358       questions:
1359         title: Maš hyšći pšašanja?
1360         paragraph_1_html: |-
1361           OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańske temy.
1362           <a href='%{help_url}'>Pomoc</a>.
1363       start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
1364       add_a_note:
1365         title: Njamaš chyle za wobźěłowanje? Pśidaj pokazku!
1366         paragraph_1_html: Jolic coš jano drobnosć korigěrowaś a njamaš chyle, aby
1367           se zregistrěrował a wuknuł, kak se wobźěłujo, móžoš jadnorje pokazku pśidaś.
1368         paragraph_2_html: |-
1369           Źi jadnorje na <a href='%{map_url}'>kórtu</a> a klikni na symbol pokazki:
1370           <span class='icon note'></span>. Ten pśida kórśe marku, kótaruž móžoš pśesunuś. Pśidaj swóju powěźeńku, klikni pótom na Składowaś a druge kartěrowarje budu se wěcy wěnowaś.
1371   traces:
1372     visibility:
1373       private: Priwatny (jano źělony ako anonymne, njezrědowane dypki)
1374       public: Zjawny (pokazujo se w lisćinje slědow ako anonymne, njezrědowane dypki)
1375       trackable: Cera (jano źělona ako anonymne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1376       identifiable: Identificěrujobny (pokazujo se w lisćinje slědow ako identificěrujobne,
1377         zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1378     create:
1379       upload_trace: GPS-slěd nagraś
1380       trace_uploaded: Twója GPX-dataja jo se nagrała a caka na zasajźenje do datoweje
1381         banki. To stawa se zwětšego za poł góźiny a dostanjoš e-mail za wobkšuśenje.
1382       traces_waiting:
1383         one: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1384           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1385           drugich wužywarjow.
1386         other: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1387           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1388           drugich wužywarjow.
1389       upload_gpx: 'GPX-dataju nagraś:'
1390       description: 'Wopisanje:'
1391       tags: 'Atributy:'
1392       tags_help: pśez komu wótźělony
1393       visibility: 'Widobnosć:'
1394       visibility_help: Co to groni?
1395       upload_button: Nagraś
1396       help: Pomoc
1397     edit:
1398       title: Wobźěłujo se slěd %{name}
1399       heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
1400       filename: 'Datajowe mě:'
1401       download: ześěgnuś
1402       uploaded_at: 'Nagraty:'
1403       points: 'Dypki:'
1404       start_coord: 'Startowa koordinata:'
1405       map: kórta
1406       edit: wobźěłaś
1407       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1408       description: 'Wopisanje:'
1409       tags: 'Atributy:'
1410       tags_help: pśez komu wótźělony
1411       save_button: Změny składowaś
1412       visibility: 'Widobnosć:'
1413       visibility_help: Co to groni?
1414     trace_optionals:
1415       tags: Atributy
1416     view:
1417       title: Pokazujo se slěd %{name}
1418       heading: Pokazujo se slěd %{name}
1419       pending: NJEDOCYNJONY
1420       filename: 'Datajowe mě:'
1421       download: ześěgnuś
1422       uploaded: 'Nagraty:'
1423       points: 'Dypki:'
1424       start_coordinates: 'Startowa koordinata:'
1425       map: kórta
1426       edit: wobźěłaś
1427       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1428       description: 'Wopisanje:'
1429       tags: 'Atributy:'
1430       none: Žeden
1431       edit_track: Toś tu ceru wobźěłaś
1432       delete_track: Toś tu ceru wulašowaś
1433       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
1434       visibility: 'Widobnosć:'
1435     trace_paging_nav:
1436       showing_page: Bok %{page}
1437       older: Starše slědy
1438       newer: Nowše slědy
1439     trace:
1440       pending: Njedocynjony
1441       count_points: '%{count} dypkow'
1442       ago: pśed %{time_in_words_ago}
1443       more: wěcej
1444       trace_details: Drobnostki slěda pokazaś
1445       view_map: Kórtu pokazaś
1446       edit: wobźěłaś
1447       edit_map: Kórtu wobźěłaś
1448       public: ZJAWNY
1449       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
1450       private: PRIWATNY
1451       trackable: SLĚDUJOBNY
1452       by: wót
1453       in: w
1454       map: kórta
1455     list:
1456       public_traces: Zjawne GPS-slědy
1457       public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
1458       description: Nejnowše nagraśa GPS-cerow pśepytaś
1459       tagged_with: '   wobznamjenjony pśez %{tags}'
1460       empty_html: How njejo nic. <a href='%{upload_link}'>Nagraj nowy slěd</a> abo
1461         wukni wěcej wó GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowem
1462         boku</a>.
1463       upload_trace: Slěd nagraś
1464       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
1465     delete:
1466       scheduled_for_deletion: Za wulašowanje pśedwiźona cera
1467     make_public:
1468       made_public: Wózjawjona cera
1469     offline_warning:
1470       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
1471     offline:
1472       heading: Składowanje GPX offline
1473       message: Składowanje a nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji.
1474     georss:
1475       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1476     description:
1477       description_with_count:
1478         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1479         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wót %{user}
1480         two: GPX-dataja z %{count} dypkoma wót %{user}
1481         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1482       description_without_count: GPX-dataja wót %{user}
1483   application:
1484     require_cookies:
1485       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje
1486         w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
1487     require_moderator:
1488       not_a_moderator: Musyš moderator byś, aby wuwjadł tutu akciju.
1489     setup_user_auth:
1490       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha,
1491         aby wěcej zgónił.
1492       need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw
1493         se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś
1494         do nich, musyš se je jano woglědaś.
1495   oauth:
1496     authorize:
1497       title: Pśistup na twójo konto awtorizěrowaś
1498       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}.
1499         Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych
1500         pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
1501       allow_to: 'Dowól aplikaciji:'
1502       allow_read_prefs: twóje wužywarske nastajenja cytaś.
1503       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
1504       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
1505       allow_write_api: kórtu změniś.
1506       allow_read_gpx: twóje priwatne GPS-slědy cytaś.
1507       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1508       allow_write_notes: pokazki změniś.
1509     authorize_success:
1510       title: Awtorizěrowańske napšašowanje dowólone
1511       allowed: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto dowólił.
1512       verification: Pśeglědowański kode jo %{code}
1513     authorize_failure:
1514       title: Awtorizěrowańske napšašowanje njejo se raźiło
1515       denied: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto wótpokazał.
1516       invalid: Awtorizěrowański token njejo płaśiwy.
1517     revoke:
1518       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
1519   oauth_clients:
1520     new:
1521       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
1522       submit: Registrěrowaś
1523     edit:
1524       title: Twóju aplikaciju wobźěłaś
1525       submit: Wobźěłaś
1526     show:
1527       title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
1528       key: 'Kluc pśetrjebowarja:'
1529       secret: 'Pótajmnosć pśetrjebowarja:'
1530       url: 'URL za napšašowański token:'
1531       access_url: 'URL pśistupnego tokena:'
1532       authorize_url: 'URL awtorizěrowaś:'
1533       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a signatury RSA_SH1.
1534       edit: Drobnostki wobźěłaś
1535       delete: Klient wulašowaś
1536       confirm: Sy se wěsty?
1537       requests: 'Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1538       allow_read_prefs: jogo wužywarske nastajenja cytaś.
1539       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1540       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1541       allow_write_api: kórtu změniś.
1542       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
1543       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1544       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1545     index:
1546       title: Móje OAuth-drobnostiki
1547       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
1548       list_tokens: 'Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:'
1549       application: Mě aplikacije
1550       issued_at: Wustajony
1551       revoke: Wótpóraś!
1552       my_apps: Móje aplikacije
1553       no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth}
1554         wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej
1555         słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
1556       registered_apps: 'Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:'
1557       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
1558     form:
1559       name: Mě
1560       required: Trěbny
1561       url: URL głowneje aplikacije
1562       callback_url: URL slědkwołanja
1563       support_url: URL pódpěry
1564       requests: 'Pominaj slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1565       allow_read_prefs: wužywarske nastajenja cytaś.
1566       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1567       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1568       allow_write_api: kórtu změniś.
1569       allow_read_gpx: priwatne GPS-slědy cytaś.
1570       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1571       allow_write_notes: pokazki změniś.
1572     not_found:
1573       sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
1574     create:
1575       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
1576     update:
1577       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
1578     destroy:
1579       flash: Registrěrowanje aplikacije znicone
1580   user:
1581     login:
1582       title: Pśizjawjenje
1583       heading: Pśizjawjenje
1584       email or username: 'E-mailowa adresa abo wužywarske mě:'
1585       password: 'Gronidło:'
1586       openid: '%{logo} OpenID:'
1587       remember: 'Spomnjeś se:'
1588       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
1589       login_button: Pśizjawiś se
1590       register now: Něnto registrěrowaś
1591       with username: 'Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim
1592         wužywarskim mjenim a gronidłom:'
1593       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1594       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
1595       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
1596       no account: Njamaš wužywarske konto?
1597       account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni
1598         na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo
1599         <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
1600       account is suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br
1601         />Staj se z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a>, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1602       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
1603       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
1604     logout:
1605       title: Wótzjawiś se
1606       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
1607       logout_button: Wótzjawjenje
1608     lost_password:
1609       title: Zabyte gronidło
1610       heading: Sy gronidło zabył?
1611       email address: 'E-mailowa adresa:'
1612       new password button: Gronidło slědk stajiś
1613       help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy
1614         wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
1615       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak
1616         až móžoš jo skóro slědk stajiś.
1617       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
1618     reset_password:
1619       title: Gronidło slědk stajiś
1620       heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
1621       password: 'Gronidło:'
1622       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1623       reset: Gronidło slědk stajiś
1624       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
1625       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
1626     new:
1627       title: Registrěrowaś
1628       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
1629       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do
1630         zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako móžno
1631         wobźěłowaś.
1632       about:
1633         header: Lichy a wobźěłujobny
1634         html: |-
1635           <p>Na rozdźěl wót drugich kórtow, twóri se dopołnje  OpenStreetMap dospołnje wót luźi ako ty, a kuždy móžo ju korigěrowaś, aktualizěrowaś, ześěgnuś a wužywaś.</p>
1636           <p>Zregistrěruj se a cyń sobu. Buźomy śi e-mailku słaś, aby my twójo konto wobkšuśili.</p>
1637       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam
1638         pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
1639       email address: 'E-mailowa adresa:'
1640       confirm email address: 'E-mailowu adresu wobkšuśiś:'
1641       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1642         title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła
1643         priwatnosći</a>)
1644       display name: 'Wužywarske mě:'
1645       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej
1646         w nastajenjach změniś.
1647       password: 'Gronidło:'
1648       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1649       continue: Registrěrowaś
1650       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
1651       terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś.
1652         Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
1653     terms:
1654       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
1655       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
1656       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś,
1657         aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace
1658         a pśichodne pśinoski.
1659       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć
1660         pśistupne.
1661       consider_pd_why: Co to jo?
1662       guidance: 'Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href="%{summary}">zbadne
1663         zespominanje</a> a někotare <a href="%{translations}">njeoficielne pśełožki</a>'
1664       agree: Akceptěrowaś
1665       decline: Wótpokazaś
1666       you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a
1667         akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
1668       legale_select: 'Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:'
1669       legale_names:
1670         france: Francojska
1671         italy: Italska
1672         rest_of_world: Zbytk swěta
1673     no_such_user:
1674       title: Toś ten wužywaŕ njejo
1675       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
1676       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis,
1677         abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
1678     view:
1679       my diary: Mój dnjownik
1680       new diary entry: nowy dnjownikowy zapisk
1681       my edits: Móje změny
1682       my traces: Móje ceri
1683       my notes: Móje pokazki
1684       my messages: Móje powěsći
1685       my profile: Mój profil
1686       my settings: Móje nastajenja
1687       my comments: Móje komentary
1688       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1689       blocks on me: Dostane blokowanja
1690       blocks by me: Dane blokěrowanja
1691       send message: Powěsć pósłaś
1692       diary: Dnjownik
1693       edits: Změny
1694       traces: Slědy
1695       notes: Pokazki kórty
1696       remove as friend: Ako pśijaśela wótpóraś
1697       add as friend: Pśijaśela pśidaś
1698       mapper since: 'Kartěrowaŕ wót:'
1699       ago: (pśed %{time_in_words_ago})
1700       ct status: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1701       ct undecided: Njerozsuźony
1702       ct declined: Wótpokazany
1703       ct accepted: Pśed %{ago} akceptěrowany
1704       latest edit: 'Nejnowša změna %{ago}:'
1705       email address: 'E-mailowa adresa:'
1706       created from: 'Napórany z:'
1707       status: 'Status:'
1708       spam score: 'Spamowe gódnośenje:'
1709       description: Wopisanje
1710       user location: Wužywarske městno
1711       if set location: Pódaj swójo stojnišćo na boku  %{settings_link}, a by wiźeł
1712         wužywarjow w swójej bliskosći.
1713       settings_link_text: nastajenja
1714       no friends: Hyšći njejsy žednych pśijaśelow pśidał.
1715       km away: '%{count} km zdalony'
1716       m away: '%{count} m zdalony'
1717       nearby users: Druge wužywarje w bliskosći
1718       no nearby users: Hyšći njejsu žedne wužywarje, kótarež kartěruju w bliskosći.
1719       role:
1720         administrator: Toś ten wužywaŕ jo administrator
1721         moderator: Toś ten wužywaŕ jo moderator
1722         grant:
1723           administrator: Pšawo administratora rozdaś
1724           moderator: Pšawo moderatora rozdaś
1725         revoke:
1726           administrator: Pšawo administratora zajmjeś
1727           moderator: Pšawo moderatora zajmjeś
1728       block_history: dostane blokěrowanja
1729       moderator_history: Rozdane blokěrowanja
1730       comments: Komentary
1731       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
1732       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
1733       deactivate_user: toś togo wužywarja znjemóžniś
1734       confirm_user: toś togo wužywarja wobkšuśiś
1735       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
1736       unhide_user: toś togo wužiwarja pokazaś
1737       delete_user: toś togo wužywarja lašowaś
1738       confirm: Wobkšuśiś
1739       friends_changesets: Sajźby změnow twójich pśijaśelow
1740       friends_diaries: dnjownikowe zapiski pśijaśelow
1741       nearby_changesets: sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
1742       nearby_diaries: dnjownikowe zapiski wužywarjow w bliskosći
1743     popup:
1744       your location: Twójo městno
1745       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
1746       friend: Pśijaśel
1747     account:
1748       title: Konto wobźěłaś
1749       my settings: Móje nastajenja
1750       current email address: 'Aktualna e-mailowa adresa:'
1751       new email address: 'Nowa e-mailowa adresa:'
1752       email never displayed publicly: (njejo nigda widobna)
1753       openid:
1754         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1755         link text: Co to jo?
1756       public editing:
1757         heading: 'Zjawne wobźěłowanje:'
1758         enabled: Zmóžnjony. Nic anonymny, daty daju se wobźěłaś.
1759         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1760         enabled link text: Co to jo?
1761         disabled: Znjemóžnjony, daty njedaju se wobźěłas, wše pjerwjejšne změny su
1762           anonymne.
1763         disabled link text: Cogodla njamógu wobźěłas?
1764       public editing note:
1765         heading: Zjawne wobźěłowanje
1766         text: Tuchylu twóje změny su anonymne a luźe njamógu śi powěsći pósłaś abo
1767           twójo městno wiźeś. Aby pokazał, což sy wobźěłał a luźam dowólił, se z tobu
1768           pśez websedło do zwiska stajiś, klikni dołojnce na tłocašk. <b>Wót pśeźenja
1769           do API 0.6, jano zjawne wužywarje mógu kórtowe daty wobźěłaś.</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">glědaj
1770           pśicyny</a>).<ul><li>Twója e-mailowa adresa njebuźo zjawnje widobna.</li><li>Toś
1771           ta akcija njedajo se anulěrowaś a wše nowe wužywarje su něnto pó standarźe
1772           zjawne.</li></ul>
1773       contributor terms:
1774         heading: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1775         agreed: Sy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1776         not yet agreed: Hyšći njejsy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1777         review link text: Pšosym slěduj toś tomu wótkazoju, aby pśeglědał a akceptěrował
1778           nowe wuměnjenja za sobuskutkajucych.
1779         agreed_with_pd: Sy teke deklarěrował, až twóje změny su zjawne.
1780         link text: Co to jo?
1781       profile description: 'Profilowe wopisanje:'
1782       preferred languages: 'Preferěrowane rěcy:'
1783       preferred editor: 'Preferěrowany editor :'
1784       image: 'Wobraz:'
1785       gravatar:
1786         gravatar: Gravatar wužywaś
1787         link text: Co to jo?
1788       new image: Wobraz pśidaś
1789       keep image: Aktualny wobraz wobchowaś
1790       delete image: Aktualny wobraz wótpóraś
1791       replace image: Aktualny wobraz wuměniś
1792       image size hint: (kwadratiske wobraze z nanejmjenjej 100x100 funkcioněruju nejlěpjej)
1793       home location: 'Bydlišćo:'
1794       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
1795       latitude: 'Šyrina:'
1796       longitude: 'Dlinina:'
1797       update home location on click: Bydlišćo pśi kliknjenju na kórtu aktualizěrowaś?
1798       save changes button: Změny składowaś
1799       make edits public button: Wše móje změny wózjawiś
1800       return to profile: Slědk k profiloju
1801       flash update success confirm needed: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1802         Dostanjoš e-mail z napominanim, twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś.
1803       flash update success: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1804     confirm:
1805       heading: Pśeglědaj swóju e-mail!
1806       introduction_1: Smy śi wobkšuśeńsku e-mail pósłali.
1807       introduction_2: Wobkšuś swójo konto, z tym až kliknjoš na wótkaz w e-mailce
1808         a móžoš kartěrowanje zachopiś.
1809       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował
1810         swójo konto.
1811       button: Wobkšuśiś
1812       success: Twójo konto jo se wobkšuśiło, źěkujomy se za registrěrowanje!
1813       already active: Toś te konto jo se južo wobkšuśiło.
1814       unknown token: Wobkšuśeński kod jo pśepadnjony abo njeeksistěrujo.
1815       reconfirm_html: Jolic musyš nam wobkšuśeńsku e-mailku znowego pósłaś, <a href="%{reconfirm}">klikni
1816         how</a>.
1817     confirm_resend:
1818       success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš
1819         swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy
1820         system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu %{sender}
1821         do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja
1822         wótegroniś.
1823       failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
1824     confirm_email:
1825       heading: Změnjenje e-mailoweje adrese wobkšuśiś
1826       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu
1827         adresu wobkšuśił.
1828       button: Wobkšuśiś
1829       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
1830       failure: E-mailowa adresa jo se južo wobkšuśiła pśez toś ten wótkaz.
1831     set_home:
1832       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
1833     go_public:
1834       flash success: Wše twóje změny su něnto zjawne, a ty móžoš je něnto wobźěłaś.
1835     make_friend:
1836       heading: '%{user} ako pśijaśela pśidaś?'
1837       button: Ako pśijaśela pśidaś
1838       success: '%{name} jo něnto twój pśijaśel!'
1839       failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
1840       already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
1841     remove_friend:
1842       heading: '%{user} ako pśijaśela wótpóraś?'
1843       button: Pśijaśela wótpóraś
1844       success: '%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał.'
1845       not_a_friend: '%{name} njejo twój pśijaśel.'
1846     filter:
1847       not_an_administrator: Musyš administrator byś, aby wuwjadł toś tu akciju.
1848     list:
1849       title: Wužywarje
1850       heading: Wužywarje
1851       showing:
1852         one: Bok %{page} (%{first_item} z %{items})
1853         other: Bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1854       summary: '%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany'
1855       summary_no_ip: '%{name} dnja %{date} napórany'
1856       confirm: Wubranych wužywarjow wobkšuśiś
1857       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
1858       empty: Žedne wótpowědujuce wužywarje namakane
1859     suspended:
1860       title: Konto wupowěźone
1861       heading: Konto wupowěźone
1862       webmaster: webmejstaŕ
1863       body: |-
1864         <p>
1865         Twójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.
1866         </p>
1867         Toś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1868   user_role:
1869     filter:
1870       not_an_administrator: Jano administratory mógu zastojanje wužywarskich rolow
1871         wugbaś, ale ty njejsy administrator.
1872       not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
1873       already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
1874       doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
1875     grant:
1876       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
1877       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
1878       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
1879       confirm: Wobkšuśiś
1880       fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj,
1881         lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1882     revoke:
1883       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1884       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1885       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
1886       confirm: Wobkšuśiś
1887       fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym
1888         pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1889   user_blocks:
1890     model:
1891       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
1892       non_moderator_revoke: Musyš moderator byś, aby blokěrowanje wótpórał.
1893     not_found:
1894       sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
1895       back: Slědk k indeksoju
1896     new:
1897       title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1898       heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1899       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1900         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli
1901         na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon
1902         zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
1903       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1904       submit: Blokěrowanje wuźěliś
1905       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
1906       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki
1907         wótegroniś.
1908       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
1909       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1910     edit:
1911       title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1912       heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1913       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1914         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na
1915         to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem
1916         pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
1917       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1918       submit: Blokěrowanje aktualizěrowaś
1919       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
1920       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1921       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
1922     filter:
1923       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
1924       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z
1925         padajuceje lisćiny wubraś.
1926     create:
1927       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš
1928         a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
1929       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo
1930         zablokěrujoš.
1931       flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
1932     update:
1933       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił,
1934         móžo jo wobźěłaś.
1935       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
1936     index:
1937       title: Wužywarske blokěrowanja
1938       heading: Lisćina wužywarskich blokěrowanjow
1939       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
1940     revoke:
1941       title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
1942       heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
1943       time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
1944       past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
1945       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
1946       revoke: Wótpóraś!
1947       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
1948     period:
1949       few: '%{count} góźiny'
1950       one: 1 góźina
1951       two: '%{count} góźinje'
1952       other: '%{count} góźinow'
1953     helper:
1954       time_future: Kóńcy se %{time}.
1955       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
1956       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
1957     blocks_on:
1958       title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
1959       heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
1960       empty: '%{name} hyšći njejo se zablokěrował.'
1961     blocks_by:
1962       title: Blokěrowanja wót %{name}
1963       heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
1964       empty: '%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił.'
1965     show:
1966       title: '%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}'
1967       heading: '%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}'
1968       time_future: Kóńcy se %{time}
1969       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło
1970       status: Status
1971       show: Pokazaś
1972       edit: Wobźěłaś
1973       revoke: Wótpóraś!
1974       confirm: Sy se wěsty?
1975       reason: 'Pśicyna za blokěrowanje:'
1976       back: Wše blokěrowanja pokazaś
1977       revoker: 'Anulěrowaŕ:'
1978       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
1979     block:
1980       not_revoked: (nic wótpórany)
1981       show: Pokazaś
1982       edit: Wobźěłaś
1983       revoke: Wótpóraś!
1984     blocks:
1985       display_name: Zablokěrowany wužywaŕ
1986       creator_name: Blokěrowaŕ
1987       reason: Pśicyna za blokěrowanje
1988       status: Status
1989       revoker_name: Wótpórany wót
1990       showing_page: Bok %{page}
1991       next: Pśiducy »
1992       previous: « Pjerwjejšny
1993   notes:
1994     comment:
1995       opened_at_html: Pśed %{when} napórany
1996       opened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} napórany
1997       commented_at_html: Pśed %{when} zaktualizěrowany
1998       commented_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} zaktualizěrowany
1999       closed_at_html: Pśed %{when} rozwězany
2000       closed_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} rozwězany
2001       reopened_at_html: Pśed %{when} reaktiwěrowany
2002       reopened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} reaktiwěrowany
2003     rss:
2004       title: Pokazki OpenStreetMap
2005       description_area: Lisćina pokazkow, kótarež su se za twój wobcerk [(%{min_lat}|%{min_lon})
2006         -- (%{max_lat}|%{max_lon})] k wěsći dali, komentěrowali abo docynili
2007       description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
2008       opened: nowa pokazka (blisko %{place})
2009       commented: nowy komentar (blisko %{place})
2010       closed: zacynjona pokazka (blisko %{place})
2011       reopened: reaktiwěrowana pokazka (blisko %{place})
2012     entry:
2013       comment: Komentar
2014       full: Dopołna pokazka
2015     mine:
2016       title: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2017       heading: Pokazki wužywarja %{user}
2018       subheading: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2019       id: ID
2020       creator: Stwóriśel
2021       description: Wopis
2022       created_at: Napórany
2023       last_changed: Slědny raz změnjony
2024       ago_html: pśed %{when}
2025   javascripts:
2026     close: Zacyniś
2027     share:
2028       title: Źěliś
2029       cancel: Pśetergnuś
2030       image: Wobraz
2031       link: Wótkaz abo HTML
2032       long_link: Wótkaz
2033       short_link: Krotki wótkaz
2034       embed: HTML
2035       custom_dimensions: Swójske pśiměrjenja stajiś
2036       format: 'Format:'
2037       scale: 'Měritko:'
2038       image_size: Wobraz pokažo standardnu rowninu pla
2039       download: Ześěgnuś
2040       short_url: Krotki URL
2041       include_marker: Kórtowu marku stajiś
2042       center_marker: Kórtu pó marce centrěrowaś
2043       paste_html: HTML-kod kopěrowaś, aby se do websedła zasajźił
2044       view_larger_map: Wětšu kórtu pokazaś
2045     key:
2046       title: Legenda
2047       tooltip: Legenda
2048       tooltip_disabled: Legenda stoj jano za standardnu rowninu k dispoziciji
2049     map:
2050       zoom:
2051         in: Pówětšyś
2052         out: Pómjeńšyś
2053       locate:
2054         title: Aktualne městno pokazaś
2055         popup: Sy w {distance} {unit} wokoło toś togo dypka
2056       base:
2057         standard: Standard
2058         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
2059         transport_map: Wobchadowa kórta
2060         hot: Sobustatkowace humanitarneje pomocy
2061       layers:
2062         header: Kórtowe rowniny
2063         notes: Pokazki kórty
2064         data: Kórtowe daty
2065         overlays: Waršty za pytanje za zmólkami na kórśe zmóžniś
2066         title: Rowniny
2067       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobustatkujuce OpenStreetMap</a>
2068       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Pósćiś</a>
2069     site:
2070       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
2071       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
2072       createnote_tooltip: Kórśe pokazku pśidaś
2073       createnote_disabled_tooltip: Powětšyś, aby kórśe pokazku pśidało
2074       map_notes_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu,  aby pokazki wiźeł
2075       map_data_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu, aby daty wiźeł
2076     notes:
2077       new:
2078         intro: Sy zmólku wiźeł abo až něco felujo? Informěruj drugich kartěrowarjow,  aby
2079           mógli to korigěrowaś. Pśesuń marku ku korektnej poziciji a zapiš pokazku,
2080           aby problem rozkładł. (Pšosym njezapódaj wósobinske informacije abo informacije
2081           z kórtow šćitanych pśez awtorske pšawo abo lisćiny zarědnikow.)
2082         add: Pokazku pśidaś
2083       show:
2084         anonymous_warning: Toś ta pokazka wopśimujo komentary wót anonymnych wužywarjow,
2085           kótarež by měli se njewótwisnje pśeglědaś.
2086         hide: Schowaś
2087         resolve: Wótbyty
2088         reactivate: Znowego aktiwěrowaś
2089         comment_and_resolve: Komentěrowaś a cyniś
2090         comment: Komentar
2091     edit_help: Pśesuń kórtu do městna, kótarež coš wobźěłaś, powětš tam a klikni pótom
2092       how.
2093   redactions:
2094     edit:
2095       description: Wopisanje
2096       heading: Redakciju wobźěłaś
2097       submit: Redakciju składowaś
2098       title: Redakciju wobźěłaś
2099     index:
2100       empty: Žedne redakcije njejsu.
2101       heading: Lisćina redakcijow
2102       title: Lisćina redakcijow
2103     new:
2104       description: Wopisanje
2105       heading: Informacije za nowu redakciju zapódaś
2106       submit: Redakciju napóraś
2107       title: Nowa redakcija se napórajo
2108     show:
2109       description: 'Wopisanje:'
2110       heading: Redakcija "%{title}" se pokazujo
2111       title: Redakcija se pokazujo
2112       user: 'Stwóriśel:'
2113       edit: Toś tu redakciju wobźěłaś
2114       destroy: Toś tu redakciju wótpóraś
2115       confirm: Sy se wěsty?
2116     create:
2117       flash: Redakcija jo se napórała.
2118     update:
2119       flash: Změny skłaźone.
2120     destroy:
2121       not_empty: Redakcija njejo prozna. Pšosym wótpóraj wšykne wersije toś teje redakcije,
2122         nježli až ju wulašujoš.
2123       flash: Redakcija jo se wulašowała.
2124       error: Pśi lašowanju toś teje redakcije jo zmólka nastała.
2125 ...