Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Deejay1
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Odie2
10 # Author: Przemub
11 # Author: RafalR
12 # Author: Rezonansowy
13 # Author: Soeb
14 # Author: Sp5uhe
15 # Author: Woytecr
16 # Author: Wpedzich
17 # Author: Yarl
18 pl: 
19   activerecord: 
20     attributes: 
21       diary_comment: 
22         body: Treść
23       diary_entry: 
24         language: Język
25         latitude: Szerokość geograficzna
26         longitude: Długość geograficzna
27         title: Tytuł
28         user: Użytkownik
29       friend: 
30         friend: Znajomy
31         user: Użytkownik
32       message: 
33         body: Treść
34         recipient: Odbiorca
35         sender: Nadawca
36         title: Tytuł
37       trace: 
38         description: Opis
39         latitude: Szerokość geograficzna
40         longitude: Długość geograficzna
41         name: Nazwa
42         public: Publiczny
43         size: Rozmiar
44         user: Użytkownik
45         visible: Widoczny
46       user: 
47         active: Aktywny
48         description: Opis
49         display_name: Publiczna nazwa
50         email: E-mail
51         languages: Języki
52         pass_crypt: Hasło
53     models: 
54       acl: Lista ACL
55       changeset: Zestaw zmian
56       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
57       country: Państwo
58       diary_comment: Komentarz dziennika
59       diary_entry: Wpis w dzienniku
60       friend: Znajomy
61       language: Język
62       message: Wiadomość
63       node: Węzeł
64       node_tag: Znacznik węzła
65       notifier: Notifier
66       old_node: Wcześniejszy węzeł
67       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
68       old_relation: Stara relacja
69       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
70       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
71       old_way: Wcześniejsza droga
72       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
73       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
74       relation: Relacja
75       relation_member: Członek relacji
76       relation_tag: Znacznik relacji
77       session: Sesja
78       trace: Ślad
79       tracepoint: Punkt śladu
80       tracetag: Znacznik śladu
81       user: Użytkownik
82       user_preference: Preferencje użytkownika
83       user_token: Token użytkownika
84       way: Droga
85       way_node: Węzeł drogi
86       way_tag: Tag drogi
87   application: 
88     require_cookies: 
89       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
90     require_moderator: 
91       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, aby wykonać tą akcję.
92     setup_user_auth: 
93       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
94       need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
95   browse: 
96     changeset: 
97       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
98       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
99       feed: 
100         title: Zestaw zmian %{id}
101         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
102       osmchangexml: XML w formacie osmChange
103       title: Zestaw zmian
104     changeset_details: 
105       belongs_to: "Należy do:"
106       bounding_box: "Obszar edycji:"
107       box: prostokąt
108       closed_at: "Zamknięto:"
109       created_at: "Utworzono:"
110       has_nodes: 
111         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
112         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
113         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
114       has_relations: 
115         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
116         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
117         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
118       has_ways: 
119         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
120         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
121         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
122       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
123       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
124     common_details: 
125       changeset_comment: "Komentarz:"
126       deleted_at: "Usunięte dnia:"
127       deleted_by: "Usunięte przez:"
128       edited_at: "Edytowano:"
129       edited_by: "Edytował(a):"
130       in_changeset: "W zestawie zmian:"
131       version: "Wersja:"
132     containing_relation: 
133       entry: Relacja %{relation_name}
134       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
135     map: 
136       deleted: Skasowano
137       edit: 
138         area: Edytuj obszar
139         node: Edytuj węzeł
140         relation: Edytuj relację
141         way: Edytuj drogę
142       larger: 
143         area: Zobacz obszar na większej mapie
144         node: Zobacz punkt na większej mapie
145         relation: Zobacz relację na większej mapie
146         way: Pokaż drogę na większej mapie
147       loading: Wczytywanie…
148     navigation: 
149       all: 
150         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
151         next_node_tooltip: Następny węzeł
152         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
153         next_way_tooltip: Następna droga
154         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
155         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
156         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
157         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
158       user: 
159         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika %{user}
160         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika %{user}
161         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika %{user}
162     node: 
163       download_xml: Ściągnij XML
164       edit: Edytuj węzeł
165       node: Węzeł
166       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
167       view_history: Zobacz historię
168     node_details: 
169       coordinates: "Współrzędne:"
170       part_of: "Jest częścią:"
171     node_history: 
172       download_xml: Ściągnij XML
173       node_history: Historia zmian węzła
174       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
175       view_details: Zobacz szczegóły
176     not_found: 
177       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
178       type: 
179         changeset: zestaw zmian
180         node: węzeł
181         relation: relacja
182         way: droga
183     paging_nav: 
184       of: z
185       showing_page: Widoczna jest strona
186     redacted: 
187       message_html: Wersja %{version} tego %{type} nie może zostać pokazana jako zredagowana. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać szczegółowe informacje.
188       type: 
189         node: węzeł
190         relation: relacja
191         way: droga
192     relation: 
193       download_xml: Ściągnij XML
194       relation: Relacja
195       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
196       view_history: zobacz historię zmian
197     relation_details: 
198       members: "Zawiera:"
199       part_of: "Jest częścią:"
200     relation_history: 
201       download_xml: Ściągnij XML
202       relation_history: Historia zmian relacji
203       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
204       view_details: zobacz szczegóły
205     relation_member: 
206       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
207       type: 
208         node: Węzeł
209         relation: Relacja
210         way: Droga
211     start_rjs: 
212       data_frame_title: Dane
213       data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
214       details: Szczegóły
215       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
216       hide_areas: Ukryj obszary
217       history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
218       load_data: Załaduj dane
219       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
220       loading: Wczytywanie
221       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
222       object_list: 
223         api: Pobierz ten obszar z API
224         back: Wyświetlanie listy obiektów
225         details: Szczegóły
226         heading: Lista obiektów
227         history: 
228           type: 
229             node: Węzeł %{id}
230             way: Droga %{id}
231         selected: 
232           type: 
233             node: Węzeł %{id}
234             way: Droga %{id}
235         type: 
236           node: Węzeł
237           way: Droga
238       private_user: prywatny użytkownika
239       show_areas: Pokaż obszary
240       show_history: Pokaż zmiany
241       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
242       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
243       wait: Moment…
244       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
245     tag_details: 
246       tags: "Znaczniki:"
247       wiki_link: 
248         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
249         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
250       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
251     timeout: 
252       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
253       type: 
254         changeset: Zestaw zmian
255         node: węzeł
256         relation: relacja
257         way: droga
258     way: 
259       download_xml: Ściągnij XML
260       edit: edytuj
261       view_history: pokaż historię
262       way: Droga
263       way_title: "Droga: %{way_name}"
264     way_details: 
265       also_part_of: 
266         one: należy również do drogi %{related_ways}
267         other: należy również do dróg %{related_ways}
268       nodes: "Węzły:"
269       part_of: "Jest częścią:"
270     way_history: 
271       download_xml: Ściągnij XML
272       view_details: zobacz szczegóły
273       way_history: Historia zmian drogi
274       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
275   changeset: 
276     changeset: 
277       anonymous: Anonim
278       big_area: (duży)
279       no_comment: (brak)
280       no_edits: (brak edycji)
281       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
282       still_editing: (nadal edytowany)
283       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
284     changeset_paging_nav: 
285       next: Następna »
286       previous: « Poprzednia
287       showing_page: Strona %{page}
288     changesets: 
289       area: Obszar
290       comment: Komentarz
291       id: ID
292       saved_at: Zapisano
293       user: Użytkownik
294     list: 
295       description: Ostatnie zmiany
296       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
297       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
298       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
299       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
300       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
301       empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji
302       empty_user_html: Wydaje się że jeszcze nie edytowałeś. By zacząć, przejrzyj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnik dla początkujących</a>.
303       heading: Zestawy zmian
304       heading_bbox: Zestawy zmian
305       heading_friend: Zestawy zmian
306       heading_nearby: Zestawy zmian
307       heading_user: Zestawy zmian
308       heading_user_bbox: Zestawy zmian
309       title: Zestawy zmian
310       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
311       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
312       title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
313       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
314       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
315     timeout: 
316       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
317   diary_entry: 
318     comments: 
319       ago: "%{ago} temu"
320       comment: Komentarz
321       has_commented_on: "%{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika"
322       newer_comments: Nowsze komentarze
323       older_comments: Starsze komentarze
324       post: Wpis
325       when: Kiedy
326     diary_comment: 
327       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
328       confirm: Potwierdź
329       hide_link: Ukryj ten komentarz
330     diary_entry: 
331       comment_count: 
332         one: 1 komentarz
333         other: "%{count} komentarzy"
334       comment_link: Skomentuj ten wpis
335       confirm: Potwierdź
336       edit_link: Edytuj ten wpis
337       hide_link: Ukryj ten wpis
338       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
339       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
340     edit: 
341       body: "Treść:"
342       language: "Język:"
343       latitude: "Szerokość geograficzna:"
344       location: "Położenie:"
345       longitude: "Długość geograficzna:"
346       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
347       save_button: Zapisz
348       subject: "Temat:"
349       title: Edycja wpisu dziennika
350       use_map_link: na mapie
351     feed: 
352       all: 
353         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
354         title: Wpisy OpenStreetMap
355       language: 
356         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
357         title: Wpisy w języku %{language_name}
358       user: 
359         description: Ostatnie wpisy od %{user}
360         title: Wpisy dla %{user}
361     list: 
362       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
363       new: Nowy wpis do dziennika
364       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
365       newer_entries: Nowsze wpisy
366       no_entries: Brak wpisów dziennika
367       older_entries: Starsze wpisy
368       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
369       title: Dzienniki użytkowników
370       title_friends: Dzienniki znajomych
371       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
372       user_title: Dziennik dla %{user}
373     location: 
374       edit: Edytuj
375       location: "Położenie:"
376       view: Podgląd
377     new: 
378       title: Nowy wpis do dziennika
379     no_such_entry: 
380       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
381       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
382       title: Nie ma takiego wpisu
383     view: 
384       leave_a_comment: Zostaw komentarz
385       login: Zaloguj się
386       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
387       save_button: Zapisz
388       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
389       user_title: Dziennik dla %{user}
390   editor: 
391     default: Domyślnie (obecnie %{name})
392     potlatch: 
393       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
394       name: Potlatch 1
395     potlatch2: 
396       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
397       name: Potlatch 2
398     remote: 
399       description: JOSM albo Merkaartor
400       name: Remote Control
401   export: 
402     start: 
403       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
404       area_to_export: Obszar do eksportu
405       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
406       export_button: Eksportuj
407       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
408       format: Format
409       format_to_export: Format eksportu
410       image_size: Rozmiar obrazka
411       latitude: "Szer:"
412       licence: Licencja
413       longitude: "Dł:"
414       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
415       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
416       max: max
417       options: Opcje
418       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
419       output: Wynik
420       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
421       scale: Skala
422       too_large: 
423         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
424         heading: Obszar zbyt duży
425       zoom: Zoom
426     start_rjs: 
427       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
428       change_marker: Zmień pozycję pinezki
429       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
430       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
431       export: Eksport
432       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
433       view_larger_map: Większy widok mapy
434   geocoder: 
435     description: 
436       title: 
437         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
438         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
439       types: 
440         cities: Miasta
441         places: Miejsca
442         towns: Miasta
443     direction: 
444       east: na wschód
445       north: na północ
446       north_east: na północny wschód
447       north_west: na północny zachód
448       south: na południe
449       south_east: na południowy wschód
450       south_west: na południowy zachód
451       west: na zachód
452     distance: 
453       one: ok. 1km
454       other: około %{count}km
455       zero: mniej niż 1km
456     results: 
457       more_results: Więcej wyników
458       no_results: Nie znaleziono
459     search: 
460       title: 
461         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
462         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
463         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
464         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
465         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
466         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
467     search_osm_nominatim: 
468       prefix: 
469         aeroway: 
470           aerodrome: Lotnisko
471           apron: Płyta postojowa
472           gate: Bramka
473           helipad: Helipad
474           runway: Pas startowy
475           taxiway: Droga kołowania
476           terminal: Terminal
477         amenity: 
478           WLAN: Dostęp do WiFi
479           airport: Lonisko
480           arts_centre: Centrum sztuki
481           artwork: Sztuka
482           atm: Bankomat
483           auditorium: Audytorium
484           bank: Bank
485           bar: Bar
486           bbq: Miejsce do grillowania
487           bench: Ławka
488           bicycle_parking: Parking rowerowy
489           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
490           biergarten: Ogród piwny
491           brothel: Dom publiczny
492           bureau_de_change: Kantor
493           bus_station: Stacja autobusowa
494           cafe: Kawiarnia
495           car_rental: Wynajem samochodów
496           car_sharing: Dzielenie się samochodami
497           car_wash: Myjnia samochodowa
498           casino: Kasyno
499           charging_station: Stacja paliw
500           cinema: Kino
501           clinic: Przychodnia
502           club: Klub
503           college: Uczelnia
504           community_centre: Centrum społeczności
505           courthouse: Sąd
506           crematorium: Krematorium
507           dentist: Gabinet dentystyczny
508           doctors: Lekarze
509           dormitory: Bursa
510           drinking_water: Źródło wody pitnej
511           driving_school: Nauka jazdy
512           embassy: Ambasada
513           emergency_phone: Telefon alarmowy
514           fast_food: Fast Food
515           ferry_terminal: Terminal promowy
516           fire_hydrant: Hydrant
517           fire_station: Remiza strażacka
518           food_court: Targ z żywnością
519           fountain: Fontanna
520           fuel: Stacja benzynowa
521           grave_yard: Mniejszy cmentarz
522           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
523           hall: Hala
524           health_centre: Ośrodek zdrowia
525           hospital: Szpital
526           hotel: Hotel
527           hunting_stand: Ambona myśliwska
528           ice_cream: Lodziarnia
529           kindergarten: Przedszkole
530           library: Biblioteka
531           market: Targowisko
532           marketplace: Plac targowy
533           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
534           nightclub: Klub nocny
535           nursery: Żłobek
536           nursing_home: Dom opieki
537           office: Biuro
538           park: Park
539           parking: Parking
540           pharmacy: Apteka
541           place_of_worship: Miejsce kultu
542           police: Posterunek policji
543           post_box: Skrzynka pocztowa
544           post_office: Poczta
545           preschool: Przedszkole
546           prison: Więzienie
547           pub: Pub
548           public_building: Budynek publiczny
549           public_market: Rynek publiczny
550           reception_area: Recepcja
551           recycling: Miejsce recyklingu
552           restaurant: Restauracja
553           retirement_home: Dom starców
554           sauna: Sauna
555           school: Szkoła
556           shelter: Schron
557           shop: Sklep
558           shopping: Zakupy
559           shower: Prysznic
560           social_centre: Centrum społeczne
561           social_club: Klub towarzyski
562           studio: Studio
563           supermarket: Supermarket
564           swimming_pool: Basen
565           taxi: Postój taksówek
566           telephone: Budka telefoniczna
567           theatre: Teatr
568           toilets: Toaleta publiczna
569           townhall: Urząd miejski
570           university: Uniwersytet
571           vending_machine: Automat do sprzedaży
572           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
573           village_hall: Urząd gminy
574           waste_basket: Kosz na śmieci
575           wifi: Dostęp do WiFi
576           youth_centre: Centrum młodzieżowe
577         boundary: 
578           administrative: Granica administracyjna
579           census: Granica spisu
580           national_park: Park Narodowy
581           protected_area: Obszar chroniony
582         bridge: 
583           aqueduct: Akwedukt
584           suspension: Most wiszący
585           swing: Most obrotowy
586           viaduct: Wiadukt
587           "yes": Most
588         building: 
589           "yes": Budynek
590         highway: 
591           bridleway: Droga dla koni
592           bus_guideway: Droga dla autobusów
593           bus_stop: Przystanek autobusowy
594           byway: Boczna droga
595           construction: Droga budowana
596           cycleway: Ścieżka rowerowa
597           emergency_access_point: Punkt awaryjny
598           footway: Chodnik
599           ford: Bród
600           living_street: Strefa zamieszkania
601           milestone: Punkt kontrolny
602           minor: Drobna droga
603           motorway: Autostrada
604           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
605           motorway_link: Autostrada – dojazd
606           path: Ścieżka
607           pedestrian: Droga dla pieszych
608           platform: Podwyższenie
609           primary: Droga krajowa
610           primary_link: Droga krajowa – dojazd
611           raceway: Tor wyścigowy
612           residential: Droga osiedlowa
613           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
614           road: Droga
615           secondary: Droga wojewódzka
616           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
617           service: Droga serwisowa
618           services: Usługi autostrady
619           speed_camera: Radar
620           steps: Schody
621           stile: Przełaz
622           tertiary: Droga powiatowa
623           tertiary_link: Droga wojewódzka
624           track: Droga gruntowa
625           trail: Szlak
626           trunk: Droga ekspresowa
627           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
628           unclassified: Droga gminna
629           unsurfaced: Nierówna droga
630         historic: 
631           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
632           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
633           boundary_stone: Graniczny głaz
634           building: Budynek
635           castle: Zamek
636           church: Kościół
637           fort: Fort
638           house: Dom
639           icon: Ikona
640           manor: Dwór
641           memorial: Mniejszy pomnik
642           mine: Kopalnia
643           monument: Pomnik
644           museum: Muzeum
645           ruins: Ruiny
646           tower: Wieża
647           wayside_cross: Przydrożny krzyż
648           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
649           wreck: Wrak
650         landuse: 
651           allotments: Ogródki działkowe
652           basin: Dorzecze
653           brownfield: Grunty poprzemysłowe
654           cemetery: Cmentarz
655           commercial: Obszar handlowo-usługowy
656           conservation: Konserwacja
657           construction: Teren budowy
658           farm: Farma
659           farmland: Grunty rolne
660           farmyard: Podwórze gospodarskie
661           forest: Las
662           garages: Garaże
663           grass: Trawa
664           greenfield: Tereny niezagospodarowane
665           industrial: Teren przemysłowy
666           landfill: Wysypisko śmieci
667           meadow: Łąka
668           military: Teren wojskowy
669           mine: Kopalnia
670           nature_reserve: Rezerwat przyrody
671           orchard: Sad
672           park: Park
673           piste: Trasa
674           quarry: Kamieniołom
675           railway: Teren kolejowy
676           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
677           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
678           reservoir_watershed: Zbiornik wodny
679           residential: Zabudowa mieszkaniowa
680           retail: Handel detaliczny
681           road: Obszar drogowy
682           village_green: Park miejski
683           vineyard: Winnica
684           wetland: Tereny podmokłe
685           wood: Puszcza
686         leisure: 
687           beach_resort: Strzeżona plaża
688           bird_hide: Ukryj ptaki
689           common: Błonie
690           fishing: Łowisko
691           fitness_station: Fitness
692           garden: Ogród
693           golf_course: Pole golfowe
694           ice_rink: Lodowisko
695           marina: Marina
696           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
697           nature_reserve: Rezerwat naturalny
698           park: Park
699           pitch: Boisko sportowe
700           playground: Plac zabaw
701           recreation_ground: Pole rekreacyjne
702           sauna: Sauna
703           slipway: Pochylnia
704           sports_centre: Centrum sportowe
705           stadium: Stadion
706           swimming_pool: Basen
707           track: Bieżnia
708           water_park: Park wodny
709         military: 
710           airfield: Lotnisko wojskowe
711           barracks: Koszary
712           bunker: Bunkier
713         natural: 
714           bay: Zatoka
715           beach: Plaża
716           cape: Przylądek
717           cave_entrance: Wejście do jaskini
718           channel: Kanał
719           cliff: Urwisko
720           crater: Krater
721           dune: Wydma
722           feature: Obiekt
723           fell: Hale górskie
724           fjord: Fiord
725           forest: Las
726           geyser: Gejzer
727           glacier: Lodowiec
728           heath: Wrzosowisko
729           hill: Wzgórze
730           island: Wyspa
731           land: Ląd
732           marsh: Bagno
733           moor: Torfowisko
734           mud: Muł
735           peak: Szczyt
736           point: Punkt
737           reef: Rafa
738           ridge: Grzbiet
739           river: Rzeka
740           rock: Skała
741           scree: Zsypisko
742           scrub: Zagajnik
743           shoal: Mielizna
744           spring: Źródło
745           stone: Kamieniołom
746           strait: Cieśnina
747           tree: Drzewo
748           valley: Dolina
749           volcano: Wulkan
750           water: Woda
751           wetland: Obszar podmokły
752           wetlands: Obszary podmokłe
753           wood: Puszcza
754         office: 
755           accountant: Księgowy
756           architect: Architekt
757           company: Przedsiębiorstwo
758           employment_agency: Urząd pracy
759           estate_agent: Biuro nieruchomości
760           government: Biura rządowe
761           insurance: Biuro ubezpieczeń
762           lawyer: Prawnik
763           ngo: Biuro organizacji pozarządowych
764           telecommunication: Urząd telekomunikacji
765           travel_agent: Biuro podróży
766           "yes": Biuro
767         place: 
768           airport: Lotnisko
769           city: Miasto
770           country: Kraj
771           county: Powiat
772           farm: Farma
773           hamlet: Osada
774           house: Dom
775           houses: Zabudowanie
776           island: Wyspa
777           islet: Wysepka
778           isolated_dwelling: Oddzielny dom-gospodarstwo
779           locality: Rejon
780           moor: Torfowisko
781           municipality: Gmina
782           postcode: Kod pocztowy
783           region: Rejon
784           sea: Morze
785           state: Stan
786           subdivision: Dzielnica
787           suburb: Osiedle
788           town: Miasteczko
789           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
790           village: Wieś
791         railway: 
792           abandoned: Dawna linia kolejowa
793           construction: Budowana linia kolejowa
794           disused: Nieczynna trasa kolejowa
795           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
796           funicular: Kolejka linowa
797           halt: Przystanek kolejowy
798           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
799           junction: Węzeł kolejowy
800           level_crossing: Przejazd kolejowy
801           light_rail: Lekka kolej
802           miniature: Mini kolej
803           monorail: Kolej jednoszynowa
804           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
805           platform: Peron
806           preserved: Kolej zabytkowa
807           spur: Bocznica kolejowa
808           station: Stacja kolejowa
809           subway: Stacja metra
810           subway_entrance: Wejście na stację metra
811           switch: Zwrotnica
812           tram: Linia tramwajowa
813           tram_stop: Przystanek tramwajowy
814           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
815         shop: 
816           alcohol: Sklep monopolowy
817           antiques: Antyki
818           art: Sklep z dziełami sztuki
819           bakery: Piekarnia
820           beauty: Salon kosmetyczny
821           beverages: Sklep z napojami
822           bicycle: Sklep rowerowy
823           books: Księgarnia
824           butcher: Rzeźnik
825           car: Sklep samochodowy
826           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
827           car_repair: Naprawa samochodów
828           carpet: Sklep z dywanami
829           charity: Sklep charytatywny
830           chemist: Drogeria
831           clothes: Sklep odzieżowy
832           computer: Sklep komputerowy
833           confectionery: Cukiernia
834           convenience: Mały sklep wielobranżowy
835           copyshop: Ksero
836           cosmetics: Sklep kosmetyczny
837           department_store: Dom towarowy
838           discount: Sklep z produktami po obniżce
839           doityourself: Sklep budowlany
840           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
841           electronics: Sklep elektroniczny
842           estate_agent: Biuro nieruchomości
843           farm: Sklep gospodarski
844           fashion: Sklep modelarski
845           fish: Sklep rybny
846           florist: Kwiaciarnia
847           food: Sklep spożywczy
848           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
849           furniture: Sklep meblowy
850           gallery: Galeria
851           garden_centre: Centrum ogrodnicze
852           general: Sklep ogólny
853           gift: Sklep z pamiątkami
854           greengrocer: Warzywniak
855           grocery: Sklep spożywczy
856           hairdresser: Fryzjernia
857           hardware: Sklep ze sprzętem
858           hifi: Hi-Fi
859           insurance: Agent ubezpieczeniowy
860           jewelry: Sklep z biżuterią
861           kiosk: Kiosk
862           laundry: Pralnia
863           mall: Centrum handlowe
864           market: Targowisko
865           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
866           motorcycle: Sklep z motocyklami
867           music: Sklep muzyczny
868           newsagent: Kiosk
869           optician: Optyk
870           organic: Sklep z produktami organicznymi
871           outdoor: Sklep turystyczny
872           pet: Sklep ze zwierzętami
873           photo: Sklep fotograficzny
874           salon: Salon
875           shoes: Sklep obuwniczy
876           shopping_centre: Centrum handlowe
877           sports: Sklep sportowy
878           stationery: Sklep papierniczy
879           supermarket: Supermarket
880           toys: Sklep z zabawkami
881           travel_agency: Biuro podróży
882           video: Sklep filmowy
883           wine: Winiarnia
884         tourism: 
885           alpine_hut: Chata alpejska
886           artwork: Sztuka
887           attraction: Atrakcja turystyczna
888           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
889           cabin: Kabina
890           camp_site: Kemping
891           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
892           chalet: Schronisko
893           guest_house: Pensjonat
894           hostel: Hostel
895           hotel: Hotel
896           information: Informacja turystyczna
897           lean_to: Nachylenie
898           motel: Motel
899           museum: Muzeum
900           picnic_site: Miejsce na piknik
901           theme_park: Park tematyczny
902           valley: Dolina
903           viewpoint: Punkt widokowy
904           zoo: Zoo
905         tunnel: 
906           "yes": Tunel
907         waterway: 
908           artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
909           boatyard: Stocznia
910           canal: Kanał
911           connector: Złącze dróg wodnych
912           dam: Tama
913           derelict_canal: Opuszczony kanał
914           ditch: Rów
915           dock: Basen portowy
916           drain: Rów odpływowy
917           lock: Zastawka
918           lock_gate: Śluza
919           mineral_spring: Źródło mineralne
920           mooring: Kotwicowisko
921           rapids: Katarakty
922           river: Rzeka
923           riverbank: Brzeg rzeki
924           stream: Strumień
925           wadi: Starorzecze
926           water_point: Punkt wodny
927           waterfall: Wodospad
928           weir: Jaz
929   javascripts: 
930     map: 
931       base: 
932         cycle_map: Mapa Rowerowa
933         standard: Standard
934         transport_map: Transport publiczny
935     site: 
936       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
937       edit_tooltip: Edytuje mapę
938       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
939       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
940       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
941       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
942   layouts: 
943     community: Społeczność
944     community_blogs: Blogi wspólnoty
945     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
946     copyright: Prawa autorskie i licencja
947     documentation: Dokumentacja
948     documentation_title: Dokumentacja projektu
949     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
950     donate_link_text: dokonując darowizny
951     edit: Edycja
952     edit_with: Edytuj w %{editor}
953     export: Eksport
954     export_tooltip: Eksport danych mapy
955     foundation: Fundacja
956     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
957     gps_traces: Ślady GPS
958     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
959     help: Pomoc
960     help_centre: Centrum pomocy
961     help_title: Witryna pomocy dla projektu
962     history: Zmiany
963     home: główna
964     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
965     inbox_html: wiadomości %{count}
966     inbox_tooltip: 
967       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
968       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
969       zero: Brak nowych wiadomości
970     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
971     intro_2_create_account: Utwórz konto
972     intro_2_download: pobierz
973     intro_2_html: Wszystkie dane są bezpłatne dla %{download}, %{use} i są dostępne na %{license}. %{create_account} w celu poprawienia mapy.
974     intro_2_license: wolna licencja
975     intro_2_use: użyj
976     log_in: zaloguj się
977     log_in_tooltip: Zaloguj się
978     logo: 
979       alt_text: Logo OpenStreetMap
980     logout: wyloguj
981     logout_tooltip: Wyloguj
982     make_a_donation: 
983       text: Przekaż darowiznę
984       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
985     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
986     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
987     partners_bytemark: Hosting Bytemark
988     partners_html: Hosting obsługuje %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, a także inni %{partners}.
989     partners_ic: Królewskie kolegium w Londynie
990     partners_partners: partnerzy
991     partners_ucl: centrum UCL VR
992     sign_up: zarejestruj
993     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
994     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
995     user_diaries: Dzienniczki
996     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
997     view: Mapa
998     view_tooltip: Zobacz mapę
999     welcome_user: Witaj, %{user_link}
1000     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
1001     wiki: Wiki
1002     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
1003   license_page: 
1004     foreign: 
1005       english_link: oryginalna angielska wersja
1006       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
1007       title: Informacje o tłumaczeniu
1008     legal_babble: 
1009       attribution_example: 
1010         alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
1011         title: Przykład uznania autorstwa
1012       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
1013       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
1014       contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby poprawić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Uczestnicy (en)</a>"
1015       contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
1016       contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
1017       contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010."
1018       contributors_intro_html: Wykorzystywana przez nas licencja CC BY-SA wymaga, aby &bdquo;oznaczyć twórcę w sposób właściwy dla wykorzystywanego nośnika lub środka przekazu&rdquo;. Indywidualni użytkownicy OpenStreetMap nie wymagają oznaczenia w sposób bardziej szczegółowy niż &bdquo;użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;. Jednak gdy do OpenStreetMap włączane są dane z narodowych instytucji kartograficznych lub z innych znaczących źródeł, może być właściwe, by oznaczyć twórcę bezpośrednio we włączanych danych bądź dodać link do niego też na tej stronie.
1019       contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1020       contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
1021       contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
1022       contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
1023       credit_1_html: Jeśli korzystasz z gotowej mapy OpenStreetMap, wymagane jest podanie źródła co najmniej w postaci &bdquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Jeśli korzystasz tylko z danych geograficznych, wymagane jest podanie źródła w postaci &bdquo;Dane mapy &copy; użytkownicy OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;.
1024       credit_2_html: O ile jest to możliwe, nazwa OpenStreetMap powinna być hiperłączem do <a href="http://www.openstreetmap.org/">http://www.openstreetmap.org/</a>, zaś CC BY-SA do <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Jeśli korzystasz z nośnika, który uniemożliwia tworzenie hiperłącz (np. druk na papierze), zalecane jest kierowanie oglądających do stron internetowych www.openstreetmap.org (np. przez rozwinięcie nazwy OpenStreetMap do pełnego adresu internetowego) oraz www.creativecommons.org.
1025       credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
1026       credit_title_html: Jak podać źródło
1027       infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
1028       infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
1029       infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
1030       intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1031       intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze mapy i dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze mapy lub dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
1032       intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl/">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
1033       more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
1034       more_2_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
1035       more_title_html: Dowiedz się więcej
1036       title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
1037     native: 
1038       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
1039       native_link: wersji po polsku
1040       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
1041       title: O stronie
1042   message: 
1043     delete: 
1044       deleted: Wiadomość usunięta
1045     inbox: 
1046       date: Nadano
1047       from: Od
1048       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1049       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
1050       new_messages: 
1051         few: "%{count} nowe wiadomości"
1052         many: "%{count} nowych wiadomości"
1053         one: "%{count} nową wiadomość"
1054         other: "%{count} nowych wiadomości"
1055       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1056       old_messages: 
1057         few: "%{count} stare wiadomości"
1058         many: "%{count} starych wiadomości"
1059         one: "%{count} starą wiadomość"
1060         other: "%{count} starych wiadomości"
1061       outbox: nadawcza
1062       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1063       subject: Temat
1064       title: Wiadomości odebrane
1065     mark: 
1066       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1067       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1068     message_summary: 
1069       delete_button: Usuń
1070       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1071       reply_button: Odpowiedz
1072       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1073     new: 
1074       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
1075       body: Treść
1076       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
1077       message_sent: Wiadomość wysłana
1078       send_button: Wyślij
1079       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1080       subject: Temat
1081       title: Wysyłanie wiadomości
1082     no_such_message: 
1083       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1084       heading: Nie ma takiej wiadomości
1085       title: Nie ma takiej wiadomości
1086     outbox: 
1087       date: Nadano
1088       inbox: odbiorcza
1089       messages: 
1090         one: Masz %{count} wysłaną wiadomość
1091         other: Masz %{count} wysłanych wiadomości
1092       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1093       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1094       outbox: nadawcza
1095       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1096       subject: Temat
1097       title: Wiadomości wysłane
1098       to: Do
1099     read: 
1100       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1101       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1102       date: Nadano
1103       from: Od
1104       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1105       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1106       reply_button: Odpowiedz
1107       subject: Temat
1108       title: Czytanie wiadomości
1109       to: Do
1110       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1111       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1112     reply: 
1113       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1114     sent_message_summary: 
1115       delete_button: Usuń
1116   notifier: 
1117     diary_comment_notification: 
1118       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1119       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1120       hi: Witaj %{to_user},
1121       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1122     email_confirm: 
1123       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1124     email_confirm_html: 
1125       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1126       greeting: Cześć,
1127       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1128     email_confirm_plain: 
1129       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1130       greeting: Cześć,
1131       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1132       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1133     friend_notification: 
1134       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1135       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1136       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1137       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1138     gpx_notification: 
1139       and_no_tags: i brak znaczników
1140       and_the_tags: i następujące znaczniki
1141       failure: 
1142         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1143         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1144         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1145         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1146       greeting: Witaj,
1147       success: 
1148         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1149         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1150       with_description: z opisem
1151       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1152     lost_password: 
1153       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1154     lost_password_html: 
1155       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1156       greeting: Witaj,
1157       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1158     lost_password_plain: 
1159       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1160       greeting: Cześć,
1161       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1162       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1163     message_notification: 
1164       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1165       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1166       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1167       hi: Witaj %{to_user},
1168     signup_confirm: 
1169       confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
1170       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
1171       greeting: Cześć!
1172       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1173       welcome: Chcielibyśmy powitać cię i dostarczyć kilka dodatkowych informacji na dobry początek.
1174     signup_confirm_html: 
1175       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1176       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1177       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1178       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1179       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1180       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1181       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1182       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1183       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1184     signup_confirm_plain: 
1185       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1186       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1187       current_user: "Lista z kategoriami dostępna jest pod adresem:"
1188       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1189       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1190       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1191       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1192       user_wiki_page: Zalecane jest utworzenie własnej strony użytkownika na wiki, która zawiera twoją lokalizację.
1193       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1194   oauth: 
1195     oauthorize: 
1196       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1197       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1198       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1199       allow_write_api: modyfikuj mapę
1200       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1201       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1202       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1203       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1204     revoke: 
1205       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1206   oauth_clients: 
1207     create: 
1208       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1209     edit: 
1210       submit: Edytuj
1211       title: Edycja aplikacji
1212     form: 
1213       name: Nazwa
1214       required: Wymagane
1215     index: 
1216       application: Nazwa aplikacji
1217       my_apps: Programy klienckie
1218       my_tokens: Zarejestrowane programy
1219       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1220       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
1221       revoke: Odwołaj!
1222       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1223     new: 
1224       submit: Zarejestruj
1225       title: Rejestracja nowej aplikacji
1226     show: 
1227       access_url: "URL znaki dostępu:"
1228       authorize_url: "URL upoważnienia:"
1229       confirm: Jesteś pewien?
1230       delete: Usuń klienta
1231       edit: Edytuj szczegóły
1232       key: "Klucz odbiorcy:"
1233       secret: "Sekret odbiorcy:"
1234       support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) jak i zwykły tekst, w trybie SSL.
1235       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1236       url: "URL znacznika zapytania:"
1237   redaction: 
1238     create: 
1239       flash: Utworzono poprawkę.
1240     destroy: 
1241       flash: Poprawka usunięta.
1242       not_empty: Poprawka jest niepusta. Należy najpierw wycofać wersje poprawki przed jej usunięciem.
1243     edit: 
1244       description: Opis
1245       heading: Edytuj poprawkę
1246       submit: Zapisz poprawkę
1247       title: Edytuj poprawkę
1248     index: 
1249       empty: Brak poprawek do pokazania.
1250       heading: Lista poprawek
1251       title: Lista poprawek
1252     new: 
1253       description: Opis
1254       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
1255       submit: Utwórz poprawkę
1256       title: Tworzenie nowej poprawki
1257     show: 
1258       confirm: Na pewno?
1259       description: "Opis:"
1260       destroy: Usuń tą poprawkę
1261       heading: Poprawka "%{title}"
1262       title: Wyświetlenie poprawki
1263       user: "Autor:"
1264     update: 
1265       flash: Zapisano zmiany.
1266   site: 
1267     edit: 
1268       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1269       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1270       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1271       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1272       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1273       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1274       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1275       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1276       user_page_link: stronie użytkownika
1277     index: 
1278       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1279       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1280       permalink: Permalink
1281       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1282       shortlink: Shortlink
1283     key: 
1284       map_key: Legenda
1285       map_key_tooltip: Legenda mapy
1286       table: 
1287         entry: 
1288           admin: Granica administracyjna
1289           allotments: Ogródki działkowe
1290           apron: 
1291             - Płyta lotniska
1292             - terminal
1293           bridge: Czarny obrys – most
1294           bridleway: Ścieżka dla koni
1295           brownfield: Teren powyburzeniowy
1296           building: Ważny budynek
1297           byway: Droga boczna
1298           cable: 
1299             - Kolej linowa
1300             - wyciąg krzesełkowy
1301           cemetery: Cmentarz
1302           centre: Centrum sportowe
1303           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1304           common: 
1305             - Pole
1306             - łąka
1307           construction: Drogi w budowie
1308           cycleway: Ścieżka rowerowa
1309           destination: Dostęp do punktu docelowego
1310           farm: Gospodarstwo rolne
1311           footway: Chodnik
1312           forest: Las
1313           golf: Pole golfowe
1314           heathland: Wrzosowisko
1315           industrial: Teren przemysłowy
1316           lake: 
1317             - Jezioro
1318             - rezerwuar
1319           military: Teren wojskowy
1320           motorway: Autostrada
1321           park: Park
1322           permissive: Możliwy wstęp
1323           pitch: Boisko sportowe
1324           primary: Droga pierwszorzędna
1325           private: Wstęp prywatny
1326           rail: Tory kolejowe
1327           reserve: Rezerwat przyrody
1328           resident: Teren mieszkalny
1329           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1330           runway: 
1331             - Pas startowy
1332             - kołowania
1333           school: 
1334             - Szkoła
1335             - uniwersytet
1336           secondary: Droga drugorzędna
1337           station: Dworzec kolejowy
1338           subway: Metro
1339           summit: 
1340             - Góra
1341             - szczyt
1342           tourist: Atrakcja turystyczna
1343           track: Ścieżka
1344           tram: 
1345             - Lekka kolej
1346             - tramwaj
1347           trunk: Droga główna
1348           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1349           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1350           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1351           wood: Puszcza
1352     markdown_help: 
1353       alt: Tekst alternatywny
1354       first: Pierwszy element
1355       heading: Nagłówek
1356       headings: Nagłówki
1357       image: Obraz
1358       link: Łącze
1359       ordered: Uporządkowana lista
1360       second: Drugi element
1361       subheading: Podtytuł
1362       text: Tekst
1363       title_html: Analizowany z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1364       unordered: Lista nieuporządkowana
1365       url: Adres (URL)
1366     richtext_area: 
1367       edit: Edytuj
1368       preview: Podgląd
1369     search: 
1370       search: Szukaj
1371       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1372       submit_text: →
1373       where_am_i: Gdzie jestem?
1374       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1375     sidebar: 
1376       close: Zamknij
1377       search_results: Wyniki wyszukiwania
1378   time: 
1379     formats: 
1380       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1381   trace: 
1382     create: 
1383       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1384       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1385     delete: 
1386       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1387     edit: 
1388       description: "Opis:"
1389       download: pobierz
1390       edit: edytuj
1391       filename: "Nazwa pliku:"
1392       heading: Edycja śladu %{name}
1393       map: mapa
1394       owner: "Autor:"
1395       points: "Punkty:"
1396       save_button: Zapisz zmiany
1397       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1398       tags: "Znaczniki:"
1399       tags_help: rozdzielone przecinkami
1400       title: Edycja śladu %{name}
1401       uploaded_at: "Załadowano:"
1402       visibility: "Widoczność:"
1403       visibility_help: co to znaczy?
1404     list: 
1405       public_traces: Publiczne ślady GPS
1406       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1407       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1408       your_traces: Twoje ślady GPS
1409     make_public: 
1410       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1411     offline: 
1412       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1413       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1414     offline_warning: 
1415       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1416     trace: 
1417       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1418       by: utworzony przez użytkownika
1419       count_points: "%{count} punktów"
1420       edit: edycja
1421       edit_map: Edytuj Mapę
1422       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1423       in: w
1424       map: mapa
1425       more: więcej
1426       pending: OCZEKUJE
1427       private: PRYWATNY
1428       public: PUBLICZNY
1429       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1430       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1431       view_map: Pokaż mapę
1432     trace_form: 
1433       description: Opis
1434       help: Pomoc
1435       tags: Znaczniki
1436       tags_help: rozdzielone przecinkami
1437       upload_button: Wgrywaj
1438       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1439       visibility: Widoczność
1440       visibility_help: co to znaczy?
1441     trace_header: 
1442       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1443       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1444       traces_waiting: Masz w tym momencie %{count} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1445       upload_trace: Wyślij ślad
1446     trace_optionals: 
1447       tags: Znaczniki
1448     trace_paging_nav: 
1449       newer: Nowsze ślady
1450       older: Starsze ślady
1451       showing_page: Wyświetlanie strony %{page}
1452     view: 
1453       delete_track: Wykasuj ten ślad
1454       description: "Opis:"
1455       download: pobierz
1456       edit: edycja
1457       edit_track: Edytuj ten ślad
1458       filename: "Plik:"
1459       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1460       map: mapa
1461       none: Brak
1462       owner: "Autor:"
1463       pending: OCZEKUJE
1464       points: "Punktów:"
1465       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1466       tags: "Znaczniki:"
1467       title: Przeglądanie śladu %{name}
1468       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1469       uploaded: "Dodano:"
1470       visibility: "Widoczność:"
1471     visibility: 
1472       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1473       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1474       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1475       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1476   user: 
1477     account: 
1478       contributor terms: 
1479         agreed: Zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1480         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1481         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1482         link text: co to jest?
1483         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1484         review link text: Proszę, przejdź na tą stronę, w dogodnym dla ciebie czasie, żeby potwierdzić zgodę na nowe Warunkami Uczestnictwa.
1485       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1486       delete image: Usuń obecną grafikę
1487       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1488       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1489       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1490       gravatar: 
1491         gravatar: Użyj Gravatara
1492         link text: co to jest?
1493       home location: "Lokalizacja domowa:"
1494       image: "Grafika:"
1495       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1496       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1497       latitude: "Szerokość:"
1498       longitude: "Długość geograficzna:"
1499       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1500       my settings: Moje ustawienia
1501       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1502       new image: Dodaj grafikę
1503       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1504       openid: 
1505         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1506         link text: co to jest?
1507         openid: "OpenID:"
1508       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1509       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1510       profile description: "Opis profilu:"
1511       public editing: 
1512         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1513         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1514         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1515         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1516         enabled link text: co to jest?
1517         heading: "Edycje publiczne:"
1518       public editing note: 
1519         heading: Publiczna edycja
1520         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1521       replace image: Zmień obecną grafikę
1522       return to profile: Powrót do profilu.
1523       save changes button: Zapisz zmiany
1524       title: Zmiana ustawień konta
1525       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1526     confirm: 
1527       already active: To konto zostało potwierdzone.
1528       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1529       button: Potwierdzam
1530       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1531       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1532       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1533       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1534     confirm_email: 
1535       button: Potwierdzam
1536       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1537       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1538       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1539       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1540     confirm_resend: 
1541       failure: Brak użytkownika %{name}.
1542     filter: 
1543       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1544     go_public: 
1545       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1546     list: 
1547       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1548       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1549       heading: Użytkownicy
1550       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1551       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1552       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1553       title: Użytkownicy
1554     login: 
1555       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1556       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1557       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1558       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1559       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1560       heading: Logowanie
1561       login_button: Zaloguj się
1562       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1563       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1564       no account: Nie masz konta?
1565       openid: "%{logo} OpenID:"
1566       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1567       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1568       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1569       openid_providers: 
1570         aol: 
1571           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1572           title: Zaloguj używając AOL
1573         google: 
1574           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1575           title: Zaloguj używając Google
1576         myopenid: 
1577           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1578           title: Zaloguj używając myOpenID
1579         openid: 
1580           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1581           title: Zaloguj używając OpenID
1582         wordpress: 
1583           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1584           title: Zaloguj używając Wordpress
1585         yahoo: 
1586           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1587           title: Zaloguj używając Yahoo
1588       password: Hasło
1589       register now: Zarejestruj się
1590       remember: "Pamiętaj mnie:"
1591       title: Logowanie
1592       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1593       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1594       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1595     logout: 
1596       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1597       logout_button: Wyloguj
1598       title: Wyloguj
1599     lost_password: 
1600       email address: "Adres e-mail:"
1601       heading: Zapomniałeś hasła?
1602       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1603       new password button: Wyczyść hasło
1604       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1605       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1606       title: zgubione hasło
1607     make_friend: 
1608       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1609       button: Dodaj do listy przyjaciół
1610       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1611       heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
1612       success: "%{name} jest teraz Twoim znajomym."
1613     new: 
1614       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1615       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1616       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1617       continue: Kontynuuj
1618       display name: "Przyjazna nazwa:"
1619       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1620       email address: "Adres e-mail:"
1621       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1622       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1623       heading: Zakładanie konta
1624       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki współtworzenia</a>.
1625       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1626       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1627       openid: "%{logo} OpenID:"
1628       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1629       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1630       password: Hasło
1631       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych warunków udziału!
1632       title: Nowe konto
1633       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1634     no_such_user: 
1635       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1636       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1637       title: Nie znaleziono użytkownika
1638     popup: 
1639       friend: Znajomy
1640       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1641       your location: Twoje położenie
1642     remove_friend: 
1643       button: Usuń z listy przyjaciół
1644       heading: Usunąć %{user} z listy przyjaciół?
1645       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1646       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1647     reset_password: 
1648       confirm password: Potwierdź hasło
1649       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1650       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1651       heading: Resetowanie hasła %{user}
1652       password: Hasło
1653       reset: Resetuj hasło
1654       title: zresetuj hasło
1655     set_home: 
1656       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1657     suspended: 
1658       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1659       heading: Konto zawieszone
1660       title: Konto zawieszone
1661       webmaster: webmaster
1662     terms: 
1663       agree: Akceptuję
1664       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1665       consider_pd_why: co to oznacza?
1666       decline: Nie akceptuję
1667       heading: Warunki współtworzenia
1668       legale_names: 
1669         france: Francja
1670         italy: Włochy
1671         rest_of_world: Reszta świata
1672       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1673       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1674       title: Warunki współtworzenia
1675       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie zaakceptować lub odrzucić nowe warunki współtworzenia, aby kontynuować.
1676     view: 
1677       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1678       add as friend: dodaj do znajomych
1679       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1680       block_history: otrzymane blokady
1681       blocks by me: nałożone blokady
1682       blocks on me: otrzymane blokady
1683       comments: komentarze
1684       confirm: Potwierdź
1685       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1686       create_block: zablokuj tego użytkownika
1687       created from: "Stworzony z:"
1688       ct accepted: zaakceptowane %{ago} temu
1689       ct declined: odrzucone
1690       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1691       ct undecided: niezdecydowane
1692       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1693       delete_user: usuń to konto
1694       description: Opis
1695       diary: dziennik
1696       edits: edycje
1697       email address: Adres e‐mail
1698       friends_changesets: Przegląd wszystkich grup zmian wykonanych przez przyjaciół
1699       friends_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika wykonane przez przyjaciół
1700       hide_user: ukryj tego użytkownika
1701       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizację, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle. Lokalizację możesz podać na Twojej %{settings_link}.
1702       km away: "%{count}km stąd"
1703       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1704       m away: "%{count}m stąd"
1705       mapper since: "Mapuje od:"
1706       moderator_history: nałożone blokady
1707       my comments: moje komentarze
1708       my diary: mój dziennik
1709       my edits: moje zmiany
1710       my settings: moje ustawienia
1711       my traces: moje ślady
1712       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1713       nearby_changesets: Przegląd wszystkich grup zmian wykonanych przez pobliskich użytkowników
1714       nearby_diaries: Przeglądaj wszystkie wpisy dziennika użytkowników znajdujących się w pobliżu
1715       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1716       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1717       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1718       oauth settings: ustawienia oauth
1719       remove as friend: usuń ze znajomych
1720       role: 
1721         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1722         grant: 
1723           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1724           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1725         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1726         revoke: 
1727           administrator: Cofnij dostęp administratora
1728           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1729       send message: wyślij wiadomość
1730       settings_link_text: stronie ustawień
1731       spam score: "Punktacja spamu:"
1732       status: "Stan:"
1733       traces: ślady
1734       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1735       user location: Lokalizacja użytkownika
1736       your friends: Twoi znajomi
1737   user_block: 
1738     blocks_by: 
1739       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1740       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1741       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1742     blocks_on: 
1743       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1744       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1745       title: Blokady na użytkownika %{name}
1746     create: 
1747       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1748       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1749       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1750     edit: 
1751       back: Zobacz wszystkie blokady
1752       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1753       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1754       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1755       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1756       show: Zobacz tę blokadę
1757       submit: Uaktualnij blokadę
1758       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1759     filter: 
1760       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1761       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1762     helper: 
1763       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1764       time_past: Zakończono %{time} temu.
1765       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1766     index: 
1767       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1768       heading: Lista blokad użytkowników
1769       title: Blokady użytkownika
1770     model: 
1771       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1772       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1773     new: 
1774       back: Zobacz wszystkie blokady
1775       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1776       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1777       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1778       submit: Utwórz blokadę
1779       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1780       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1781       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1782     not_found: 
1783       back: Powrót do spisu
1784       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1785     partial: 
1786       confirm: Na pewno?
1787       creator_name: Twórca
1788       display_name: Zablokowany użytkownik
1789       edit: Edytuj
1790       next: Następna »
1791       not_revoked: (nie odwołana)
1792       previous: « Poprzednia
1793       reason: Powód blokady
1794       revoke: Odwołaj
1795       revoker_name: Odwołana przez
1796       show: Pokaż
1797       status: Status
1798     period: 
1799       one: 1 godzina
1800       other: "%{count} godzin"
1801     revoke: 
1802       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1803       flash: Blokada została odwołana.
1804       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1805       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1806       revoke: Odwołaj
1807       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1808       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1809     show: 
1810       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1811       confirm: Na pewno?
1812       edit: Edytuj
1813       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1814       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1815       reason: Przyczyna blokady
1816       revoke: Odwołaj
1817       revoker: Cofający uprawnienia
1818       show: Pokaż
1819       status: Status
1820       time_future: Blokada wygasa %{time}
1821       time_past: Zakończona %{time} temu
1822       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1823     update: 
1824       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
1825       success: Blokada zaktualizowana.
1826   user_role: 
1827     filter: 
1828       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1829       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1830       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1831       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1832     grant: 
1833       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1834       confirm: Potwierdź
1835       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1836       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1837       title: Potwierdź przyznawanie roli
1838     revoke: 
1839       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1840       confirm: Potwierdź
1841       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1842       heading: Potwierdź cofanie roli
1843       title: Potwierdź cofanie roli