Update to iD v1.7.4
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / no.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Areal",
5             "description": "Legg til parker, bygninger, innsjøer eller andre området på kartet.",
6             "tail": "Trykk på kartet for å starte og tegne et område, slik som en park, innsjø eller bygning."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Linje",
10             "description": "Legg til hovedveier, gater, gangveier, kanaler eller andre linjer på kartet.",
11             "tail": "Trykk på kartet for å begynne og tegne en vei, sti eller rute."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Punkt",
15             "description": "Legg till restauranter, monumenter, postbokser eller andre punkter på kartet.",
16             "tail": "Trykk på kartet for å legge til et punkt."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Utforsk",
20             "description": "Flytt og forstørr/forminsk kartet."
21         }
22     },
23     "operations": {
24         "add": {
25             "annotation": {
26                 "point": "Legg til et punkt.",
27                 "vertex": "Legg til et punkt til veien.",
28                 "relation": "La til en relasjo"
29             }
30         },
31         "start": {
32             "annotation": {
33                 "line": "Startet en linje.",
34                 "area": "Startet et areal."
35             }
36         },
37         "continue": {
38             "key": "A",
39             "title": "Fortsett",
40             "annotation": {
41                 "line": "Videreførte en linje.",
42                 "area": "Videreførte et areal."
43             }
44         },
45         "cancel_draw": {
46             "annotation": "Avbrøt tegning."
47         },
48         "change_tags": {
49             "annotation": "Endret egenskaper."
50         },
51         "circularize": {
52             "title": "Gjør rund",
53             "key": "O",
54             "annotation": {
55                 "line": "Laget en linje rund.",
56                 "area": "Laget et areal rundt."
57             }
58         },
59         "orthogonalize": {
60             "key": "S",
61             "annotation": {
62                 "line": "Laget hjørnene på linjen vinkelrette.",
63                 "area": "Laget hjørnene på arealet vinkelrette."
64             }
65         },
66         "straighten": {
67             "key": "S"
68         },
69         "delete": {
70             "title": "Fjern",
71             "annotation": {
72                 "point": "Fjern et punkt.",
73                 "vertex": "Fjernet en node fra veien.",
74                 "line": "Fjernet en linje.",
75                 "area": "Fjernet et areal.",
76                 "relation": "Fjernet en relasjon.",
77                 "multiple": "Fjernet {n} objekter."
78             }
79         },
80         "add_member": {
81             "annotation": "La et medlem til i en relasjon"
82         },
83         "delete_member": {
84             "annotation": "Fjernet et medlem fra en relasjon"
85         },
86         "connect": {
87             "annotation": {
88                 "point": "Koblet en vei til et punkt.",
89                 "vertex": "Koblet en vei til en annen.",
90                 "line": "Koblet en vei til en linje.",
91                 "area": "Koblet en vei til et areal."
92             }
93         },
94         "disconnect": {
95             "title": "Kobl fra",
96             "description": "Koble disse linjene/areane fra hverandre",
97             "key": "D"
98         },
99         "merge": {
100             "title": "Knytt sammen",
101             "description": "Knytt disse linjene sammen.",
102             "key": "C",
103             "annotation": "Knyttet {n} linjer sammen.",
104             "incomplete_relation": "Disse funksjonene kan ikke bli knyttet sammen fordi hvertfall én av dem er ikke ferdig nedlastet."
105         },
106         "move": {
107             "title": "Flytt",
108             "description": "Flytt dette til et annet sted.",
109             "key": "M",
110             "annotation": {
111                 "point": "Flyttet et punkt.",
112                 "vertex": "Flyttet en node til en vei.",
113                 "line": "Flyttet en linje.",
114                 "area": "Flyttet et areal.",
115                 "multiple": "Flyttet flere objekter."
116             }
117         },
118         "rotate": {
119             "title": "Rotér",
120             "key": "R",
121             "annotation": {
122                 "line": "Rotér en linje.",
123                 "area": "Rotér et areal."
124             }
125         },
126         "reverse": {
127             "title": "Reverser",
128             "description": "Få linjen til å gå motsatt vei.",
129             "key": "V",
130             "annotation": "Reverserte en linje."
131         },
132         "split": {
133             "title": "Del",
134             "key": "X",
135             "annotation": {
136                 "line": "Splitt en linje"
137             }
138         }
139     },
140     "undo": {
141         "nothing": "Ingen ting å gjøre."
142     },
143     "redo": {
144         "tooltip": "Omgjør: {action}",
145         "nothing": "Ingen ting å gjøre tilbake."
146     },
147     "browser_notice": "Denne editor er støttet i Firefox, Chrome, Safari, Opera og Internet Explorer 9 og høyere. Vennligst oppgrader din nettleser eller bruk Potlatch 2 for å redigere kartet.",
148     "translate": {
149         "translate": "Oversett",
150         "localized_translation_language": "Velg språk",
151         "localized_translation_name": "Navn"
152     },
153     "logout": "logg ut",
154     "loading_auth": "Kobler til OpenStreetMap...",
155     "report_a_bug": "meld en programvarefeil",
156     "commit": {
157         "title": "Lagre endringer",
158         "description_placeholder": "Kort beskrivelse av dine bidrag",
159         "save": "Lagre",
160         "cancel": "Avbryt",
161         "warnings": "Advarsler",
162         "modified": "Endret",
163         "deleted": "Fjernet",
164         "created": "Opprettet"
165     },
166     "geocoder": {
167         "no_results_worldwide": "Ingen resultater funnet"
168     },
169     "geolocate": {
170         "title": "Vis min posisjon"
171     },
172     "inspector": {
173         "no_documentation_combination": "Det finnes ingen dokumentasjon for denne tag-kombinasjonen",
174         "no_documentation_key": "Det finnes ingen dokumentasjon tilgjengelig for denne nøkkelen",
175         "show_more": "Vis mer",
176         "all_members": "Alle medlemmer",
177         "new_relation": "Ny relasjon...",
178         "role": "Rolle",
179         "choose": "Velg egenskapstype",
180         "results": "{n} resultater for {search}",
181         "back_tooltip": "Endre funksjon",
182         "remove": "Fjern",
183         "search": "Søk",
184         "unknown": "Ukjent",
185         "edit": "Endre funksjon",
186         "way": "Vei",
187         "relation": "Relasjon",
188         "location": "Sted"
189     },
190     "background": {
191         "title": "Bakgrunn",
192         "description": "Bakgrunnsinnstillinger",
193         "percent_brightness": "{opacity}% lysstyrke",
194         "reset": "tilbakestill"
195     },
196     "restore": {
197         "heading": "Du har ulagrede endringer",
198         "reset": "Tilbakestill"
199     },
200     "save": {
201         "title": "Lagre",
202         "help": "Lagre endringene i OpenStreetMap, slik at de blir synlige for andre brukere.",
203         "no_changes": "Ingen endringer å lagre.",
204         "uploading": "Laster opp endringer til OpenStreetMap.",
205         "unsaved_changes": "Du har ulagrede endringer"
206     },
207     "success": {
208         "just_edited": "Du har akkurat endret OpenStreetMap!",
209         "view_on_osm": "Vis på OSM",
210         "facebook": "Del på Facebook",
211         "twitter": "Del på Twitter",
212         "google": "Del på Google+"
213     },
214     "splash": {
215         "welcome": "Velkommen til iD OpenStreetMap editor",
216         "walkthrough": "Begynn Gjennomgangen",
217         "start": "Rediger Nå"
218     },
219     "source_switch": {
220         "live": "direkte",
221         "lose_changes": "Du har ulagrede endringer. Hvis du bytter fra kartserveren så vil du miste dem. Er du sikker på at du vil bytte server?"
222     },
223     "tag_reference": {
224         "description": "Beskrivelse",
225         "on_wiki": "{tag} på wiki.osm.org",
226         "used_with": "brukes med {type}"
227     },
228     "validations": {
229         "untagged_line": "Utagget linje",
230         "untagged_area": "Utagget areal",
231         "many_deletions": "Du skal slette {n} objekter. Er du sikker på at du vil gjøre dette? Dette vil slette dem fra kartet som alle andre ser på openstreetmap.org.",
232         "tag_suggests_area": "Taggen {tag} anbefaler at linje bør være et areal, men dette er ikke et areal"
233     },
234     "zoom": {
235         "in": "Forstørr",
236         "out": "Forminsk"
237     },
238     "gpx": {
239         "local_layer": "Lokal GPX-fil"
240     },
241     "help": {
242         "title": "Hjelp"
243     },
244     "intro": {
245         "navigation": {
246             "title": "Navigasjon",
247             "drag": "Hovedkartet viser data fra OpenstreetMap lagt over en bakgrunn. Du kan navigere ved å dra eller scrolle, slik som et vanlig nettkart. **Dra kartet!**"
248         },
249         "areas": {
250             "search": "**Søk etter '{name}'.**"
251         },
252         "lines": {
253             "title": "Linjer"
254         }
255     },
256     "presets": {
257         "categories": {
258             "category-building": {
259                 "name": "Bygning"
260             },
261             "category-golf": {
262                 "name": "Golf"
263             },
264             "category-landuse": {
265                 "name": "Arealbruk"
266             },
267             "category-path": {
268                 "name": "Sti"
269             },
270             "category-rail": {
271                 "name": "Skinne"
272             },
273             "category-road": {
274                 "name": "Vei"
275             },
276             "category-route": {
277                 "name": "Rute"
278             },
279             "category-water-area": {
280                 "name": "Vann"
281             },
282             "category-water-line": {
283                 "name": "Vann"
284             }
285         },
286         "fields": {
287             "access": {
288                 "options": {
289                     "designated": {
290                         "description": "Tilgang tillatt i henhold til skilt eller spesifike lokale lover"
291                     },
292                     "destination": {
293                         "description": "Tilgang kun tillatt for å nå et mål",
294                         "title": "Mål"
295                     },
296                     "no": {
297                         "description": "Tilgang ikke tillatt for allmennheten",
298                         "title": "Forbudt"
299                     },
300                     "permissive": {
301                         "description": "Tilgang tillatt frem til eieren trekker tillatelsen tilbake",
302                         "title": "Begrenset"
303                     },
304                     "private": {
305                         "description": "Tilgang tillatt kun ved tillatelse fra eieren på individuell basis",
306                         "title": "Privat"
307                     },
308                     "yes": {
309                         "description": "Tilgang gitt av lov; fri tilgang",
310                         "title": "Tillatt"
311                     }
312                 },
313                 "types": {
314                     "bicycle": "Sykler",
315                     "foot": "Fot",
316                     "horse": "Hester",
317                     "motor_vehicle": "Motorkjøretøy"
318                 }
319             },
320             "address": {
321                 "label": "Adresse",
322                 "placeholders": {
323                     "city": "By",
324                     "street": "Gate"
325                 }
326             },
327             "admin_level": {
328                 "label": "Administrasjonsnivå"
329             },
330             "aerialway": {
331                 "label": "Type"
332             },
333             "aerialway/capacity": {
334                 "label": "Kapasitet (per time)",
335                 "placeholder": "500, 2500, 5000..."
336             },
337             "aerialway/duration": {
338                 "placeholder": "1, 2, 3..."
339             },
340             "aerialway/occupancy": {
341                 "placeholder": "2, 4, 8..."
342             },
343             "aeroway": {
344                 "label": "Type"
345             },
346             "amenity": {
347                 "label": "Type"
348             },
349             "atm": {
350                 "label": "Minibank"
351             },
352             "barrier": {
353                 "label": "Type"
354             },
355             "bicycle_parking": {
356                 "label": "Type"
357             },
358             "boundary": {
359                 "label": "Type"
360             },
361             "building": {
362                 "label": "Bygning"
363             },
364             "building_area": {
365                 "label": "Bygning"
366             },
367             "capacity": {
368                 "label": "Kapasitet",
369                 "placeholder": "50, 100, 200..."
370             },
371             "cardinal_direction": {
372                 "label": "Retning"
373             },
374             "clock_direction": {
375                 "label": "Retning",
376                 "options": {
377                     "anticlockwise": "Mot klokken",
378                     "clockwise": "Med klokken"
379                 }
380             },
381             "collection_times": {
382                 "label": "Hentetider"
383             },
384             "construction": {
385                 "label": "Type"
386             },
387             "country": {
388                 "label": "Land"
389             },
390             "crossing": {
391                 "label": "Type"
392             },
393             "cuisine": {
394                 "label": "Kjøkken"
395             },
396             "description": {
397                 "label": "Beskrivelse"
398             },
399             "elevation": {
400                 "label": "Høyde over havet"
401             },
402             "emergency": {
403                 "label": "Nød"
404             },
405             "entrance": {
406                 "label": "Type"
407             },
408             "fax": {
409                 "label": "Fax",
410                 "placeholder": "+47 22 12 34 56"
411             },
412             "fee": {
413                 "label": "Avgift"
414             },
415             "fire_hydrant/type": {
416                 "label": "Type"
417             },
418             "fixme": {
419                 "label": "Fiks meg"
420             },
421             "generator/method": {
422                 "label": "Metode"
423             },
424             "generator/source": {
425                 "label": "Kilde"
426             },
427             "generator/type": {
428                 "label": "Type"
429             },
430             "highway": {
431                 "label": "Type"
432             },
433             "historic": {
434                 "label": "Type"
435             },
436             "iata": {
437                 "label": "IATA"
438             },
439             "icao": {
440                 "label": "ICAO"
441             },
442             "incline": {
443                 "label": "Stigning"
444             },
445             "information": {
446                 "label": "Type"
447             },
448             "internet_access": {
449                 "label": "Internettilgang",
450                 "options": {
451                     "terminal": "Terminal",
452                     "wired": "Kablet",
453                     "wlan": "Trådløs"
454                 }
455             },
456             "landuse": {
457                 "label": "Type"
458             },
459             "lanes": {
460                 "label": "Filer",
461                 "placeholder": "1, 2, 3..."
462             },
463             "layer": {
464                 "label": "Lag"
465             },
466             "leisure": {
467                 "label": "Type"
468             },
469             "levels": {
470                 "label": "Nivå",
471                 "placeholder": "2, 4, 6..."
472             },
473             "location": {
474                 "label": "Sted"
475             },
476             "man_made": {
477                 "label": "Type"
478             },
479             "maxspeed": {
480                 "label": "Fartsgrense",
481                 "placeholder": "40, 50, 60..."
482             },
483             "name": {
484                 "label": "Navn",
485                 "placeholder": "Fellesnavn (hvis kjent)"
486             },
487             "natural": {
488                 "label": "Naturlig"
489             },
490             "network": {
491                 "label": "Nettverk"
492             },
493             "note": {
494                 "label": "Notat"
495             },
496             "office": {
497                 "label": "Type"
498             },
499             "oneway": {
500                 "label": "Enveis"
501             },
502             "oneway_yes": {
503                 "label": "Enveis"
504             },
505             "opening_hours": {
506                 "label": "Timer"
507             },
508             "operator": {
509                 "label": "Betjener"
510             },
511             "park_ride": {
512                 "label": "Park & Ride"
513             },
514             "parking": {
515                 "label": "Type"
516             },
517             "phone": {
518                 "label": "Telefon",
519                 "placeholder": "+47 22 12 34 56"
520             },
521             "place": {
522                 "label": "Type"
523             },
524             "power": {
525                 "label": "Type"
526             },
527             "railway": {
528                 "label": "Type"
529             },
530             "ref": {
531                 "label": "Referanse"
532             },
533             "relation": {
534                 "label": "Type"
535             },
536             "religion": {
537                 "label": "Religion"
538             },
539             "restriction": {
540                 "label": "Type"
541             },
542             "route": {
543                 "label": "Type"
544             },
545             "route_master": {
546                 "label": "Type"
547             },
548             "service": {
549                 "label": "Type"
550             },
551             "shelter_type": {
552                 "label": "Type"
553             },
554             "shop": {
555                 "label": "Type"
556             },
557             "source": {
558                 "label": "Kilde"
559             },
560             "sport": {
561                 "label": "Sport"
562             },
563             "sport_ice": {
564                 "label": "Sport"
565             },
566             "structure": {
567                 "label": "Struktur",
568                 "options": {
569                     "bridge": "Bru",
570                     "tunnel": "Tunnel"
571                 },
572                 "placeholder": "Ukjent"
573             },
574             "studio_type": {
575                 "label": "Type"
576             },
577             "surface": {
578                 "label": "Overflate"
579             },
580             "tourism": {
581                 "label": "Type"
582             },
583             "towertype": {
584                 "label": "Tårntype"
585             },
586             "tunnel": {
587                 "label": "Tunnel"
588             },
589             "water": {
590                 "label": "Type"
591             },
592             "waterway": {
593                 "label": "Type"
594             },
595             "website": {
596                 "label": "Nettside",
597                 "placeholder": "http://example.com/"
598             },
599             "wetland": {
600                 "label": "Type"
601             },
602             "wheelchair": {
603                 "label": "Rullestoltilgang"
604             },
605             "wikipedia": {
606                 "label": "Wikipedia"
607             }
608         },
609         "presets": {
610             "address": {
611                 "name": "Adresse"
612             },
613             "aeroway": {
614                 "name": "Taksebane"
615             },
616             "aeroway/aerodrome": {
617                 "name": "Flyplass"
618             },
619             "aeroway/gate": {
620                 "name": "Flyplassgate"
621             },
622             "aeroway/hangar": {
623                 "name": "Hangar"
624             },
625             "aeroway/helipad": {
626                 "name": "Helikopterlandingsplass"
627             },
628             "aeroway/runway": {
629                 "name": "Rullebane"
630             },
631             "aeroway/taxiway": {
632                 "name": "Taxibane"
633             },
634             "aeroway/terminal": {
635                 "name": "Flyplassterminal"
636             },
637             "amenity": {
638                 "name": "Fasilitet"
639             },
640             "amenity/atm": {
641                 "name": "Minibank"
642             },
643             "amenity/bank": {
644                 "name": "Bank"
645             },
646             "amenity/bar": {
647                 "name": "Bar"
648             },
649             "amenity/bench": {
650                 "name": "Benk"
651             },
652             "amenity/bicycle_parking": {
653                 "name": "Sykkelparkering"
654             },
655             "amenity/bicycle_rental": {
656                 "name": "Sykkelutleie"
657             },
658             "amenity/cafe": {
659                 "name": "Kafé"
660             },
661             "amenity/car_rental": {
662                 "name": "Bilutleie"
663             },
664             "amenity/car_sharing": {
665                 "name": "Bildeling"
666             },
667             "amenity/car_wash": {
668                 "name": "Bilvask"
669             },
670             "amenity/cinema": {
671                 "name": "Kino"
672             },
673             "amenity/clock": {
674                 "name": "Klokke"
675             },
676             "amenity/doctor": {
677                 "name": "Doktor"
678             },
679             "amenity/drinking_water": {
680                 "name": "Drikkevann"
681             },
682             "amenity/fast_food": {
683                 "name": "Hurtigmat"
684             },
685             "amenity/fire_station": {
686                 "name": "Brannstasjon"
687             },
688             "amenity/fountain": {
689                 "name": "Fontene"
690             },
691             "amenity/fuel": {
692                 "name": "Bensinstasjon"
693             },
694             "amenity/grave_yard": {
695                 "name": "Kirkegård"
696             },
697             "amenity/library": {
698                 "name": "Bibliotek"
699             },
700             "amenity/marketplace": {
701                 "name": "Markedsplass"
702             },
703             "amenity/nightclub": {
704                 "name": "Nattklubb"
705             },
706             "amenity/pharmacy": {
707                 "name": "Apotek"
708             },
709             "amenity/place_of_worship": {
710                 "name": "Bedested"
711             },
712             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
713                 "name": "Buddhisttempel"
714             },
715             "amenity/place_of_worship/christian": {
716                 "name": "Kirke"
717             },
718             "amenity/place_of_worship/jewish": {
719                 "name": "Synagoge"
720             },
721             "amenity/place_of_worship/muslim": {
722                 "name": "Moské"
723             },
724             "amenity/police": {
725                 "name": "Politi"
726             },
727             "amenity/post_box": {
728                 "name": "Postkasse"
729             },
730             "amenity/post_office": {
731                 "name": "Postkontor"
732             },
733             "amenity/pub": {
734                 "name": "Pub"
735             },
736             "amenity/restaurant": {
737                 "name": "Restaurant"
738             },
739             "amenity/swimming_pool": {
740                 "name": "Svømmebasseng"
741             },
742             "amenity/taxi": {
743                 "name": "Taxiholdeplass"
744             },
745             "amenity/telephone": {
746                 "name": "Telefon"
747             },
748             "amenity/toilets": {
749                 "name": "Toaletter"
750             },
751             "amenity/townhall": {
752                 "name": "Rådhus"
753             },
754             "amenity/waste_basket": {
755                 "name": "Søppel"
756             },
757             "area": {
758                 "name": "Areal"
759             },
760             "barrier": {
761                 "name": "Hinder"
762             },
763             "barrier/cycle_barrier": {
764                 "name": "Sykkelhinder"
765             },
766             "barrier/entrance": {
767                 "name": "Inngang"
768             },
769             "barrier/fence": {
770                 "name": "Gjerde"
771             },
772             "barrier/gate": {
773                 "name": "Port"
774             },
775             "barrier/hedge": {
776                 "name": "Hekk"
777             },
778             "barrier/toll_booth": {
779                 "name": "Bomstasjon"
780             },
781             "barrier/wall": {
782                 "name": "Mur"
783             },
784             "boundary/administrative": {
785                 "name": "Administrativ grense"
786             },
787             "building": {
788                 "name": "Bygning"
789             },
790             "building/apartments": {
791                 "name": "Leiligheter"
792             },
793             "building/house": {
794                 "name": "Hus"
795             },
796             "craft/optician": {
797                 "name": "Optiker"
798             },
799             "emergency/phone": {
800                 "name": "Nødtelefon"
801             },
802             "highway": {
803                 "name": "Vei"
804             },
805             "highway/bus_stop": {
806                 "name": "Busstopp"
807             },
808             "highway/cycleway": {
809                 "name": "Sykkelvei"
810             },
811             "highway/footway": {
812                 "name": "Gangvei"
813             },
814             "highway/living_street": {
815                 "name": "Beboelsesgate"
816             },
817             "highway/mini_roundabout": {
818                 "name": "Mini-rundkjøring"
819             },
820             "highway/motorway": {
821                 "name": "Motorvei"
822             },
823             "highway/motorway_link": {
824                 "name": "Motorveirampe"
825             },
826             "highway/path": {
827                 "name": "Sti"
828             },
829             "highway/primary": {
830                 "name": "Primær hovedvei"
831             },
832             "highway/residential": {
833                 "name": "Boligvei"
834             },
835             "highway/road": {
836                 "name": "Ukjent vei"
837             },
838             "highway/secondary": {
839                 "name": "Sekundær hovedvei"
840             },
841             "highway/service": {
842                 "name": "Stikkvei"
843             },
844             "highway/service/alley": {
845                 "name": "Smug"
846             },
847             "highway/service/drive-through": {
848                 "name": "Gjennomkjøring"
849             },
850             "highway/service/driveway": {
851                 "name": "Innkjørsel"
852             },
853             "highway/service/emergency_access": {
854                 "name": "Nødtilgang"
855             },
856             "highway/service/parking_aisle": {
857                 "name": "Parkeringsfil"
858             },
859             "highway/steps": {
860                 "name": "Trapp"
861             },
862             "highway/tertiary": {
863                 "name": "Tertiær hovedvei"
864             },
865             "highway/traffic_signals": {
866                 "name": "Trafikklys"
867             },
868             "highway/unclassified": {
869                 "name": "Uklassifisert vei"
870             },
871             "historic": {
872                 "name": "Historisk sted"
873             },
874             "historic/archaeological_site": {
875                 "name": "Arkeologisk sted"
876             },
877             "historic/castle": {
878                 "name": "Slott"
879             },
880             "historic/monument": {
881                 "name": "Monument"
882             },
883             "historic/ruins": {
884                 "name": "Ruiner"
885             },
886             "landuse/allotments": {
887                 "name": "Kolonihage"
888             },
889             "landuse/cemetery": {
890                 "name": "Kirkegård"
891             },
892             "landuse/construction": {
893                 "name": "Konstruksjon"
894             },
895             "landuse/farmyard": {
896                 "name": "Gårdsplass"
897             },
898             "landuse/forest": {
899                 "name": "Skog"
900             },
901             "landuse/grass": {
902                 "name": "Gress"
903             },
904             "landuse/meadow": {
905                 "name": "Blomstereng"
906             },
907             "landuse/orchard": {
908                 "name": "Frukthage"
909             },
910             "landuse/quarry": {
911                 "name": "Steinbrudd"
912             },
913             "landuse/vineyard": {
914                 "name": "Vingård"
915             },
916             "leisure": {
917                 "name": "Fritid"
918             },
919             "leisure/dog_park": {
920                 "name": "Hundepark"
921             },
922             "leisure/garden": {
923                 "name": "Hage"
924             },
925             "leisure/golf_course": {
926                 "name": "Golfbane"
927             },
928             "leisure/marina": {
929                 "name": "Marina"
930             },
931             "leisure/park": {
932                 "name": "Park"
933             },
934             "leisure/pitch": {
935                 "name": "Idrettsbane"
936             },
937             "leisure/pitch/american_football": {
938                 "name": "Amerikansk fotballbane"
939             },
940             "leisure/pitch/baseball": {
941                 "name": "Baseballbane"
942             },
943             "leisure/pitch/basketball": {
944                 "name": "Basketballbane"
945             },
946             "leisure/pitch/soccer": {
947                 "name": "Fotballbane"
948             },
949             "leisure/pitch/tennis": {
950                 "name": "Tennisbane"
951             },
952             "leisure/pitch/volleyball": {
953                 "name": "Volleyballbane"
954             },
955             "leisure/playground": {
956                 "name": "Lekeplass"
957             },
958             "leisure/swimming_pool": {
959                 "name": "Svømmebasseng"
960             },
961             "line": {
962                 "name": "Linje"
963             },
964             "man_made": {
965                 "name": "Menneskeskap"
966             },
967             "man_made/lighthouse": {
968                 "name": "Fyrtårn"
969             },
970             "man_made/pier": {
971                 "name": "Pir"
972             },
973             "man_made/pipeline": {
974                 "name": "Rørledning"
975             },
976             "man_made/survey_point": {
977                 "name": "Oppmålingspunkt"
978             },
979             "man_made/tower": {
980                 "name": "Tårn"
981             },
982             "man_made/wastewater_plant": {
983                 "name": "Renseanlegg"
984             },
985             "man_made/water_tower": {
986                 "name": "Vanntårn"
987             },
988             "man_made/water_works": {
989                 "name": "Vannfiltreringsanlegg"
990             },
991             "natural": {
992                 "name": "Naturlig"
993             },
994             "natural/bay": {
995                 "name": "Bukt"
996             },
997             "natural/beach": {
998                 "name": "Strand"
999             },
1000             "natural/cliff": {
1001                 "name": "Klippe"
1002             },
1003             "natural/coastline": {
1004                 "name": "Kystlinje"
1005             },
1006             "natural/glacier": {
1007                 "name": "Bre"
1008             },
1009             "natural/grassland": {
1010                 "name": "Gressåker"
1011             },
1012             "natural/peak": {
1013                 "name": "Topp"
1014             },
1015             "natural/spring": {
1016                 "name": "Vannkilde"
1017             },
1018             "natural/tree": {
1019                 "name": "Tre"
1020             },
1021             "natural/water": {
1022                 "name": "Vann"
1023             },
1024             "natural/water/lake": {
1025                 "name": "Innsjø"
1026             },
1027             "natural/water/pond": {
1028                 "name": "Dam"
1029             },
1030             "natural/water/reservoir": {
1031                 "name": "Vannreservoir"
1032             },
1033             "natural/wetland": {
1034                 "name": "Myr"
1035             },
1036             "natural/wood": {
1037                 "name": "Skog"
1038             },
1039             "office": {
1040                 "name": "Kontor"
1041             },
1042             "office/architect": {
1043                 "name": "Arkitekt"
1044             },
1045             "place": {
1046                 "name": "Sted"
1047             },
1048             "place/city": {
1049                 "name": "By"
1050             },
1051             "place/island": {
1052                 "name": "Øy"
1053             },
1054             "place/town": {
1055                 "name": "Tettsted"
1056             },
1057             "place/village": {
1058                 "name": "Tettsted"
1059             },
1060             "point": {
1061                 "name": "Punkt"
1062             },
1063             "power": {
1064                 "name": "Strøm"
1065             },
1066             "power/line": {
1067                 "name": "Høyspentlinje"
1068             },
1069             "power/pole": {
1070                 "name": "Høyspentmast"
1071             },
1072             "power/transformer": {
1073                 "name": "Transformator"
1074             },
1075             "railway": {
1076                 "name": "Jernbane"
1077             },
1078             "railway/monorail": {
1079                 "name": "Monorail"
1080             },
1081             "railway/platform": {
1082                 "name": "Jernbaneplattform"
1083             },
1084             "railway/rail": {
1085                 "name": "Skinne"
1086             },
1087             "railway/station": {
1088                 "name": "Jernbanestasjon"
1089             },
1090             "railway/subway": {
1091                 "name": "T-bane"
1092             },
1093             "railway/subway_entrance": {
1094                 "name": "T-baneinngang"
1095             },
1096             "railway/tram": {
1097                 "name": "Trikk"
1098             },
1099             "relation": {
1100                 "name": "Relasjon"
1101             },
1102             "route/ferry": {
1103                 "name": "Fergerute"
1104             },
1105             "shop": {
1106                 "name": "Butikk"
1107             },
1108             "shop/alcohol": {
1109                 "name": "Vinutsalg"
1110             },
1111             "shop/bakery": {
1112                 "name": "Bakeri"
1113             },
1114             "shop/beauty": {
1115                 "name": "Skjønnhetsbutikk"
1116             },
1117             "shop/bicycle": {
1118                 "name": "Sykkelbutikk"
1119             },
1120             "shop/butcher": {
1121                 "name": "Slakter"
1122             },
1123             "shop/car": {
1124                 "name": "Bilforhandler"
1125             },
1126             "shop/car_parts": {
1127                 "name": "Bildelforhandler"
1128             },
1129             "shop/clothes": {
1130                 "name": "Klesbutikk"
1131             },
1132             "shop/computer": {
1133                 "name": "Databutikk"
1134             },
1135             "shop/electronics": {
1136                 "name": "Elektronikkbutikk"
1137             },
1138             "shop/fishmonger": {
1139                 "name": "Fiskeforhandler"
1140             },
1141             "shop/florist": {
1142                 "name": "Blomsterbutikk"
1143             },
1144             "shop/furniture": {
1145                 "name": "Møbelforhandler"
1146             },
1147             "shop/garden_centre": {
1148                 "name": "Gartneri"
1149             },
1150             "shop/gift": {
1151                 "name": "Gavebutikk"
1152             },
1153             "shop/greengrocer": {
1154                 "name": "Grønnsakshandler"
1155             },
1156             "shop/hairdresser": {
1157                 "name": "Frisør"
1158             },
1159             "shop/hifi": {
1160                 "name": "Hifi-butikk"
1161             },
1162             "shop/jewelry": {
1163                 "name": "Smykkeforhandler"
1164             },
1165             "shop/laundry": {
1166                 "name": "Vaskeri"
1167             },
1168             "shop/mall": {
1169                 "name": "Kjøpesenter"
1170             },
1171             "shop/mobile_phone": {
1172                 "name": "Mobiltelefonforhandler"
1173             },
1174             "shop/motorcycle": {
1175                 "name": "Motorsykkelforhandler"
1176             },
1177             "shop/music": {
1178                 "name": "Musikkforretning"
1179             },
1180             "shop/optician": {
1181                 "name": "Optiker"
1182             },
1183             "shop/pet": {
1184                 "name": "Dyrebutikk"
1185             },
1186             "shop/shoes": {
1187                 "name": "Skobutikk"
1188             },
1189             "shop/supermarket": {
1190                 "name": "Supermarked"
1191             },
1192             "shop/toys": {
1193                 "name": "Lekebutikk"
1194             },
1195             "shop/travel_agency": {
1196                 "name": "Reisebyrå"
1197             },
1198             "shop/tyres": {
1199                 "name": "Dekkutsalg"
1200             },
1201             "shop/video": {
1202                 "name": "Videoforhandler"
1203             },
1204             "tourism": {
1205                 "name": "Turisme"
1206             },
1207             "tourism/alpine_hut": {
1208                 "name": "Fjellhytte"
1209             },
1210             "tourism/artwork": {
1211                 "name": "Kunstverk"
1212             },
1213             "tourism/attraction": {
1214                 "name": "Turistattraksjon"
1215             },
1216             "tourism/camp_site": {
1217                 "name": "Campingplass"
1218             },
1219             "tourism/chalet": {
1220                 "name": "Hytte"
1221             },
1222             "tourism/guest_house": {
1223                 "name": "Gjestehus"
1224             },
1225             "tourism/hostel": {
1226                 "name": "Hostell"
1227             },
1228             "tourism/hotel": {
1229                 "name": "Hotell"
1230             },
1231             "tourism/information": {
1232                 "name": "Informasjon"
1233             },
1234             "tourism/motel": {
1235                 "name": "Motell"
1236             },
1237             "tourism/museum": {
1238                 "name": "Museum"
1239             },
1240             "tourism/picnic_site": {
1241                 "name": "Pikniksted"
1242             },
1243             "tourism/viewpoint": {
1244                 "name": "Utsiktspunkt"
1245             },
1246             "tourism/zoo": {
1247                 "name": "Zoologisk hage"
1248             },
1249             "type/boundary": {
1250                 "name": "Grense"
1251             },
1252             "type/boundary/administrative": {
1253                 "name": "Adminstrativ grense"
1254             },
1255             "type/multipolygon": {
1256                 "name": "Multipolygon"
1257             },
1258             "type/restriction": {
1259                 "name": "Begrensning"
1260             },
1261             "type/route": {
1262                 "name": "Rute"
1263             },
1264             "type/route/bicycle": {
1265                 "name": "Sykkelrute"
1266             },
1267             "type/route/bus": {
1268                 "name": "Bussrute"
1269             },
1270             "type/route/detour": {
1271                 "name": "Omkjøringsrute"
1272             },
1273             "type/route/ferry": {
1274                 "name": "Fergerute"
1275             },
1276             "type/route/foot": {
1277                 "name": "Gangrute"
1278             },
1279             "type/route/pipeline": {
1280                 "name": "Rørledningsrute"
1281             },
1282             "type/route/power": {
1283                 "name": "Kraftlinje"
1284             },
1285             "type/route/train": {
1286                 "name": "Jernbanelinje"
1287             },
1288             "type/route/tram": {
1289                 "name": "Trikkelinje"
1290             },
1291             "vertex": {
1292                 "name": "Andre"
1293             },
1294             "waterway": {
1295                 "name": "Vannvei"
1296             },
1297             "waterway/canal": {
1298                 "name": "Kanal"
1299             },
1300             "waterway/dam": {
1301                 "name": "Demning"
1302             },
1303             "waterway/drain": {
1304                 "name": "Sluk"
1305             },
1306             "waterway/river": {
1307                 "name": "Elv"
1308             },
1309             "waterway/stream": {
1310                 "name": "Bekk"
1311             }
1312         }
1313     }
1314 }