]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   about_page: 
10     community_driven_html: "Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.\nCộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.\nĐể tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>."
11     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
12     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
13     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp thế giới.
14     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
15     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
16     next: Tiếp
17     open_data_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href='%{copyright_path}'>trang Bản quyền và Giấy phép</a>."
18     open_data_title: Dữ liệu Mở
19     partners_title: Nhà bảo trợ
20     used_by: "%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng trăm trang Web, ứng dụng di động, và thiết bị phần cứng"
21   activerecord: 
22     attributes: 
23       diary_comment: 
24         body: Nội dung
25       diary_entry: 
26         language: Ngôn ngữ
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         title: Tiêu đề
30         user: Người dùng
31       friend: 
32         friend: Người bạn
33         user: Người dùng
34       message: 
35         body: Nội dung
36         recipient: Người nhận
37         sender: Người gửi
38         title: Tiêu đề
39       trace: 
40         description: Miêu tả
41         latitude: Vĩ độ
42         longitude: Kinh độ
43         name: Tên
44         public: Công khai
45         size: Kích cỡ
46         user: Người dùng
47         visible: Thấy được
48       user: 
49         active: Tích cực
50         description: Miêu tả
51         display_name: Tên Hiển thị
52         email: Thư điện tử
53         languages: Ngôn ngữ
54         pass_crypt: Mật khẩu
55     models: 
56       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
57       changeset: Bộ thay đổi
58       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
59       country: Quốc gia
60       diary_comment: Bình luận Nhật ký
61       diary_entry: Mục Nhật ký
62       friend: Người bạn
63       language: Ngôn ngữ
64       message: Thư
65       node: Nốt
66       node_tag: Thẻ Nốt
67       notifier: Trình báo
68       old_node: Nốt Cũ
69       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
70       old_relation: Quan hệ Cũ
71       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
72       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
73       old_way: Lối Cũ
74       old_way_node: Nốt Lối Cũ
75       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
76       relation: Quan hệ
77       relation_member: Thành viên Quan hệ
78       relation_tag: Thẻ Quan hệ
79       session: Phiên
80       trace: Tuyến đường
81       tracepoint: Điểm Tuyến đường
82       tracetag: Thẻ Tuyến đường
83       user: Người dùng
84       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
85       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
86       way: Lối
87       way_node: Nốt Lối
88       way_tag: Thẻ Lối
89   application: 
90     require_cookies: 
91       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
92     require_moderator: 
93       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
94     setup_user_auth: 
95       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
96       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
97   browse: 
98     anonymous: vô danh
99     changeset: 
100       belongs_to: Tác giả
101       changesetxml: Bộ thay đổi XML
102       feed: 
103         title: Bộ thay đổi %{id}
104         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
105       node: Các nốt (%{count})
106       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
107       osmchangexml: osmChange XML
108       relation: Các quan hệ (%{count})
109       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
110       title: "Bộ thay đổi: %{id}"
111       way: Các lối (%{count})
112       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
113     closed: Đóng
114     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
115     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
116     containing_relation: 
117       entry: Quan hệ %{relation_name}
118       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
119     created: Tạo
120     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
121     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
122     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
123     download_xml: Tải về XML
124     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
125     in_changeset: Bộ thay đổi
126     location: "Vị trí:"
127     no_comment: (không miêu tả)
128     node: 
129       history_title: "Lịch sử Nốt: %{name}"
130       title: "Nốt: %{name}"
131     not_found: 
132       sorry: "Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}."
133       type: 
134         changeset: bộ thay đổi
135         node: nốt
136         relation: quan hệ
137         way: lối
138     note: 
139       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
140       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
141       closed_title: "Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}"
142       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
143       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
144       description: Miêu tả
145       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
146       hidden_title: "Ghi chú ẩn #%{note_name}"
147       new_note: Ghi chú Mới
148       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
149       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
150       open_title: "Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}"
151       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
152       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
153       title: "Ghi chú: %{id}"
154     part_of: Trực thuộc
155     redacted: 
156       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
157       redaction: Dãy ẩn %{id}
158       type: 
159         node: nốt
160         relation: quan hệ
161         way: lối
162     relation: 
163       history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{name}"
164       members: Các thành viên
165       title: "Quan hệ: %{name}"
166     relation_member: 
167       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
168       type: 
169         node: Nốt
170         relation: Quan hệ
171         way: Lối
172     start_rjs: 
173       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn bộ dữ liệu này?
174       load_data: Tải Dữ liệu
175       loading: Đang tải…
176     tag_details: 
177       tags: Thẻ
178       telephone_link: Gọi %{phone_number}
179       wiki_link: 
180         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
181         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
182       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
183     timeout: 
184       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
185       type: 
186         changeset: bộ thay đổi
187         node: nốt
188         relation: quan hệ
189         way: lối
190     version: Phiên bản
191     view_details: Xem Chi tiết
192     view_history: Xem Lịch sử
193     way: 
194       also_part_of: 
195         one: trực thuộc lối %{related_ways}
196         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
197       history_title: "Lịch sử Lối: %{name}"
198       nodes: Các nốt
199       title: "Lối: %{name}"
200   changeset: 
201     changeset: 
202       anonymous: Vô danh
203       no_edits: (không có thay đổi)
204       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
205     changeset_paging_nav: 
206       next: Sau »
207       previous: « Trước
208       showing_page: Trang %{page}
209     changesets: 
210       area: Vùng
211       comment: Miêu tả
212       id: ID
213       saved_at: Lúc Lưu
214       user: Người dùng
215     list: 
216       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
217       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
218       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
219       load_more: Tải tiếp
220       no_more: Hết bộ thay đổi.
221       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
222       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
223       title: Các bộ thay đổi
224       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
225       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
226       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
227     timeout: 
228       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
229   diary_entry: 
230     comments: 
231       ago: cách đây %{ago}
232       comment: Bình luận
233       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
234       newer_comments: Các Bình luận Sau
235       older_comments: Các Bình luận Trước
236       post: Mục nhật ký
237       when: Lúc đăng
238     diary_comment: 
239       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
240       confirm: Xác nhận
241       hide_link: Ẩn bình luận này
242     diary_entry: 
243       comment_count: 
244         other: "%{count} bình luận"
245         zero: Chưa có bình luận
246       comment_link: Bình luận về mục này
247       confirm: Xác nhận
248       edit_link: Sửa đổi mục này
249       hide_link: Ẩn mục này
250       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
251       reply_link: Trả lời mục này
252     edit: 
253       body: "Nội dung:"
254       language: "Ngôn ngữ:"
255       latitude: "Vĩ độ:"
256       location: "Vị trí:"
257       longitude: "Kinh độ:"
258       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
259       save_button: Lưu
260       subject: "Tiêu đề:"
261       title: Sửa đổi mục nhật ký
262       use_map_link: sử dụng bản đồ
263     feed: 
264       all: 
265         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
266         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
267       language: 
268         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
269         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
270       user: 
271         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
272         title: Các mục nhật ký của %{user}
273     list: 
274       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
275       new: Mục Nhật ký Mới
276       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
277       newer_entries: Mục Sau
278       no_entries: Chưa có mục nhật ký
279       older_entries: Mục Trước
280       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
281       title: Các Nhật ký Cá nhân
282       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
283       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
284       user_title: Nhật ký của %{user}
285     location: 
286       edit: Sửa
287       location: "Vị trí:"
288       view: Xem
289     new: 
290       title: Mục Nhật ký Mới
291     no_such_entry: 
292       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
293       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
294       title: Mục nhật ký không tồn tại
295     view: 
296       leave_a_comment: Bình luận
297       login: Đăng nhập
298       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
299       save_button: Lưu
300       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
301       user_title: Nhật ký của %{user}
302   editor: 
303     default: Mặc định (hiện là %{name})
304     id: 
305       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
306       name: iD
307     potlatch: 
308       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
309       name: Potlatch 1
310     potlatch2: 
311       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
312       name: Potlatch 2
313     remote: 
314       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
315       name: phần điều khiển từ xa
316   export: 
317     start: 
318       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
319       area_to_export: Vùng để Xuất
320       embeddable_html: HTML để Nhúng
321       export_button: Xuất
322       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
323       format: "Định dạng:"
324       format_to_export: Định dạng Xuất
325       image_size: Hình có Kích cỡ
326       latitude: "Vĩ độ:"
327       licence: Giấy phép
328       longitude: "Kinh độ:"
329       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
330       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
331       max: tối đa
332       options: Tùy chọn
333       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
334       output: Đầu ra
335       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
336       scale: Tỷ lệ
337       too_large: 
338         advice: "Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng một trong những nguồn bên dưới:"
339         body: "Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn từ một dịch vụ sau:"
340         geofabrik: 
341           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật thường xuyên
342           title: Tải về Geofabrik
343         metro: 
344           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
345           title: Bản trích Metro
346         other: 
347           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
348           title: Nguồn Khác
349         overpass: 
350           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
351           title: Overpass API
352         planet: 
353           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật thường xuyên
354           title: Quả đất OSM
355       zoom: Thu phóng
356     title: Xuất
357   fixthemap: 
358     how_to_help: 
359       add_a_note: 
360         instructions_html: "Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.\nNút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra."
361       join_the_community: 
362         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
363         title: Tham gia cộng đồng
364       title: Cách giúp đỡ
365     other_concerns: 
366       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
367       title: Vấn đề khác
368     title: Báo cáo lỗi / Sửa bản đồ
369   geocoder: 
370     description: 
371       title: 
372         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
373         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
374       types: 
375         cities: Thành phố
376         places: Địa điểm
377         towns: Thị xã
378     direction: 
379       east: đông
380       north: bắc
381       north_east: đông bắc
382       north_west: tây bắc
383       south: nam
384       south_east: đông nam
385       south_west: tây nam
386       west: tây
387     distance: 
388       one: khoảng 1 km
389       other: khoảng %{count} km
390       zero: không tới 1 km
391     results: 
392       more_results: Thêm kết quả
393       no_results: Không tìm thấy kết quả
394     search: 
395       title: 
396         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
397         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
398         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
399         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
400         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
401         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
402         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
403         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
404     search_osm_nominatim: 
405       admin_levels: 
406         level10: Biên giới Khu phố
407         level2: Biên giới Quốc gia
408         level4: Biên giới Tỉnh bang
409         level5: Biên giới Miền
410         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
411         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
412         level9: Biên giới Làng
413       prefix: 
414         aerialway: 
415           chair_lift: Ghế Cáp treo
416           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
417           station: Trạm Cáp treo
418         aeroway: 
419           aerodrome: Sân bay
420           apron: Sân Đậu Máy bay
421           gate: Cổng
422           helipad: Sân bay Trực thăng
423           runway: Đường băng
424           taxiway: Đường lăn
425           terminal: Nhà ga Sân bay
426         amenity: 
427           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
428           airport: Sân bay
429           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
430           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
431           atm: Máy Rút tiền Tự động
432           auditorium: Phòng hội họp
433           bank: Ngân hàng
434           bar: Quán rượu
435           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
436           bench: Ghế
437           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
438           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
439           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
440           brothel: Nhà chứa
441           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
442           bus_station: Bến Xe buýt
443           cafe: Quán Cà phê
444           car_rental: Chỗ Mướn Xe
445           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
446           car_wash: Tiệm Rửa Xe
447           casino: Sòng bạc
448           charging_station: Trạm Sạc Pin
449           cinema: Rạp phim
450           clinic: Phòng khám
451           club: Câu lạc bộ
452           college: Trường Cao đẳng
453           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
454           courthouse: Tòa
455           crematorium: Lò Hỏa táng
456           dentist: Nha sĩ
457           doctors: Bác sĩ
458           dormitory: Ký túc xá
459           drinking_water: Vòi Nước uống
460           driving_school: Trường Lái xe
461           embassy: Tòa Đại sứ
462           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
463           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
464           ferry_terminal: Trạm Phà
465           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
466           fire_station: Trạm Cứu hỏa
467           food_court: Khu Ẩm thực
468           fountain: Vòi nước
469           fuel: Cây xăng
470           grave_yard: Nghĩa địa
471           gym: Nhà Thể dục
472           hall: Hội trường
473           health_centre: Trung tâm Y tế
474           hospital: Bệnh viện
475           hotel: Khách sạn
476           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
477           ice_cream: Tiệm Kem
478           kindergarten: Tiểu học
479           library: Thư viện
480           market: Chợ
481           marketplace: Chợ phiên
482           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
483           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
484           nursery: Nhà trẻ
485           nursing_home: Viện Dưỡng lão
486           office: Văn phòng
487           park: Công viên
488           parking: Chỗ Đậu xe
489           pharmacy: Nhà thuốc
490           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
491           police: Cảnh sát
492           post_box: Hòm thư
493           post_office: Bưu điện
494           preschool: Trường Mầm non
495           prison: Nhà tù
496           pub: Quán rượu
497           public_building: Tòa nhà Công cộng
498           public_market: Chợ phiên
499           reception_area: Phòng Tiếp khách
500           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
501           restaurant: Nhà hàng
502           retirement_home: Nhà về hưu
503           sauna: Nhà Tắm hơi
504           school: Trường học
505           shelter: Nơi Trú ẩn
506           shop: Tiệm
507           shopping: Tiệm
508           shower: Vòi tắm
509           social_centre: Hội trường
510           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
511           social_facility: Cơ quan Xã hội
512           studio: Studio
513           supermarket: Siêu thị
514           swimming_pool: Hồ tắm
515           taxi: Taxi
516           telephone: Điện thoại Công cộng
517           theatre: Nhà hát
518           toilets: Vệ sinh
519           townhall: Thị sảnh
520           university: Trường Đại học
521           vending_machine: Máy Bán hàng
522           veterinary: Phẫu thuật Thú y
523           village_hall: Trụ sở Làng
524           waste_basket: Thùng rác
525           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
526           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
527         boundary: 
528           administrative: Biên giới Hành chính
529           census: Biên giới Điều tra Dân số
530           national_park: Vườn quốc gia
531           protected_area: Khu bảo tồn
532         bridge: 
533           aqueduct: Cống nước
534           suspension: Cầu Treo
535           swing: Cầu Quay
536           viaduct: Cầu Cạn
537           "yes": Cầu
538         building: 
539           "yes": Tòa nhà
540         emergency: 
541           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
542           phone: Điện thoại Khẩn cấp
543         highway: 
544           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
545           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
546           bus_stop: Trạm Xe buýt
547           byway: Đường mòn Đa mốt
548           construction: Đường Đang Xây
549           cycleway: Đường Xe đạp
550           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
551           footway: Đường Đi bộ
552           ford: Khúc Sông Cạn
553           living_street: Đường Hàng xóm
554           milestone: Mốc
555           minor: Đường Nhỏ
556           motorway: Đường Cao tốc
557           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
558           motorway_link: Đường Cao tốc
559           path: Lối
560           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
561           platform: Sân ga
562           primary: Đường Chính
563           primary_link: Đường Chính
564           proposed: Đường được Đề nghị
565           raceway: Đường đua
566           residential: Ngõ Dân cư
567           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
568           road: Đường
569           secondary: Đường Lớn
570           secondary_link: Đường Lớn
571           service: Ngách
572           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
573           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
574           steps: Cầu thang
575           stile: Cửa xoay
576           street_lamp: Đèn Đường phố
577           tertiary: Phố
578           tertiary_link: Phố
579           track: Đường mòn
580           trail: Đường mòn
581           trunk: Xa lộ
582           trunk_link: Xa lộ
583           unclassified: Ngõ
584           unsurfaced: Đường Không Lát
585         historic: 
586           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
587           battlefield: Chiến trường
588           boundary_stone: Mốc Biên giới
589           building: Tòa nhà
590           castle: Lâu đài
591           church: Nhà thờ
592           citywalls: Tường Thành phố
593           fort: Pháo đài
594           house: Nhà ở
595           icon: Thánh tượng
596           manor: Trang viên
597           memorial: Vật Tưởng niệm
598           mine: Mỏ
599           monument: Công trình Tưởng niệm
600           museum: Bảo tàng
601           ruins: Tàn tích
602           tomb: Mộ
603           tower: Tháp
604           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
605           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
606           wreck: Xác Tàu Đắm
607         landuse: 
608           allotments: Khu Vườn Gia đình
609           basin: Lưu vực
610           brownfield: Cánh đồng Nâu
611           cemetery: Nghĩa địa
612           commercial: Khu vực Thương mại
613           conservation: Bảo tồn
614           construction: Công trường Xây dựng
615           farm: Trại
616           farmland: Trại
617           farmyard: Sân Trại
618           forest: Rừng Trồng Cây
619           garages: Ga ra
620           grass: Cỏ
621           greenfield: Cánh đồng Xanh
622           industrial: Khu vực Công nghiệp
623           landfill: Nơi Đổ Rác
624           meadow: Đồng cỏ
625           military: Khu vực Quân sự
626           mine: Mỏ
627           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
628           orchard: Vườn Cây
629           park: Công viên
630           piste: Đường Trượt tuyết
631           quarry: Mỏ Đá
632           railway: Đường sắt
633           recreation_ground: Sân chơi
634           reservoir: Bể nước
635           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
636           residential: Khu vực Nhà ở
637           retail: Khu vực Buôn bán
638           road: Đất của con Đường
639           village_green: Sân Làng
640           vineyard: Vườn Nho
641           wetland: Đầm lầy
642           wood: Rừng
643         leisure: 
644           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
645           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
646           common: Đất Công
647           fishing: Hồ Đánh cá
648           fitness_station: Trạm Thể dục
649           garden: Vườn
650           golf_course: Sân Golf
651           ice_rink: Sân băng
652           marina: Bến tàu
653           miniature_golf: Golf Nhỏ
654           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
655           park: Công viên
656           pitch: Sân cỏ
657           playground: Sân chơi
658           recreation_ground: Sân Giải trí
659           sauna: Nhà Tắm hơi
660           slipway: Bến tàu
661           sports_centre: Trung tâm Thể thao
662           stadium: Sân vận động
663           swimming_pool: Hồ Bơi
664           track: Đường Chạy
665           water_park: Công viên Nước
666         military: 
667           airfield: Sân bay Không quân
668           barracks: Trại Lính
669           bunker: Boong ke
670         mountain_pass: 
671           "yes": Đèo
672         natural: 
673           bay: Vịnh
674           beach: Bãi biển
675           cape: Mũi đất
676           cave_entrance: Cửa vào Hang
677           channel: Eo biển
678           cliff: Vách đá
679           crater: Miệng Núi
680           dune: Cồn cát
681           feature: Đối tượng Thiên nhiên
682           fell: Đồi Cằn cỗi
683           fjord: Vịnh hẹp
684           forest: Rừng
685           geyser: Mạch nước Phun
686           glacier: Sông băng
687           heath: Bãi Hoang
688           hill: Đồi
689           island: Đảo
690           land: Đất
691           marsh: Đầm lầy
692           moor: Truông
693           mud: Bùn
694           peak: Đỉnh
695           point: Mũi đất
696           reef: Rạn san hô
697           ridge: Luống đất
698           river: Sông
699           rock: Đá
700           scree: Sườn Núi Đá
701           scrub: Đất Bụi rậm
702           shoal: Bãi cạn
703           spring: Suối
704           stone: Đá
705           strait: Eo biển
706           tree: Cây
707           valley: Thung lũng
708           volcano: Núi lửa
709           water: Nước
710           wetland: Đầm lầy
711           wetlands: Đầm lầy
712           wood: Rừng
713         office: 
714           accountant: Kế toán viên
715           architect: Kiến trúc sư
716           company: Công ty
717           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
718           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
719           government: Văn phòng Chính phủ
720           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
721           lawyer: Luật sư
722           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
723           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
724           travel_agent: Văn phòng Du lịch
725           "yes": Văn phòng
726         place: 
727           airport: Sân bay
728           city: Thành phố
729           country: Quốc gia
730           county: Quận hạt
731           farm: Trại
732           hamlet: Xóm
733           house: Nhà ở
734           houses: Dãy Nhà
735           island: Đảo
736           islet: Đảo Nhỏ
737           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
738           locality: Địa phương
739           moor: Truông
740           municipality: Đô thị
741           neighbourhood: Hàng xóm
742           postcode: Mã Bưu chính
743           region: Miền
744           sea: Biển
745           state: Tỉnh bang
746           subdivision: Hàng xóm
747           suburb: Ngoại ô
748           town: Thị xã/trấn
749           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
750           village: Làng
751         railway: 
752           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
753           construction: Đường sắt Đang Xây
754           disused: Đường sắt Không hoạt động
755           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
756           funicular: Đường sắt Leo núi
757           halt: Ga Xép
758           historic_station: Nhà ga Lịch sử
759           junction: Ga Đầu mối
760           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
761           light_rail: Đường sắt Nhẹ
762           miniature: Đường sắt Nhỏ
763           monorail: Đường sắt Một ray
764           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
765           platform: Ke ga
766           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
767           proposed: Đường sắt được Đề nghị
768           spur: Đường sắt Phụ
769           station: Nhà ga
770           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
771           subway: Trạm Xe điện Ngầm
772           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
773           switch: Ghi Đường sắt
774           tram: Đường Xe điện
775           tram_stop: Ga Xép Điện
776           yard: Sân ga
777         shop: 
778           alcohol: Tiệm Rượu
779           antiques: Tiệm Đồ cổ
780           art: Tiệm Nghệ phẩm
781           bakery: Tiệm Bánh
782           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
783           beverages: Tiệm Đồ uống
784           bicycle: Tiệm Xe đạp
785           books: Tiệm Sách
786           boutique: Tiệm Thời trang
787           butcher: Hàng Thịt
788           car: Tiệm Xe hơi
789           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
790           car_repair: Tiệm Sửa Xe
791           carpet: Tiệm Thảm
792           charity: Cửa hàng Từ thiện
793           chemist: Tiệm Dược phẩm
794           clothes: Tiệm Quần áo
795           computer: Tiệm Máy tính
796           confectionery: Tiệm Kẹo
797           convenience: Tiệm Tiện lợi
798           copyshop: Tiệm In ấn
799           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
800           deli: Deli
801           department_store: Cửa hàng Bách hóa
802           discount: Cửa hàng Giảm giá
803           doityourself: Tiệm Ngũ kim
804           dry_cleaning: Hấp tẩy
805           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
806           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
807           farm: Tiệm Nông cụ
808           fashion: Tiệm Thời trang
809           fish: Tiệm Cá
810           florist: Tiệm Hoa
811           food: Tiệm Thực phẩm
812           funeral_directors: Nhà tang lễ
813           furniture: Tiệm Đồ đạc
814           gallery: Thư viện Ảnh
815           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
816           general: Tiệm Đồ
817           gift: Tiệm Quà tặng
818           greengrocer: Tiệm Rau quả
819           grocery: Tiệm Tạp phẩm
820           hairdresser: Tiệm Làm tóc
821           hardware: Tiệm Ngũ kim
822           hifi: Cửa hàng Hi-fi
823           insurance: Bảo hiểm
824           jewelry: Tiệm Kim hoàn
825           kiosk: Quán
826           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
827           mall: Trung tâm Mua sắm
828           market: Chợ
829           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
830           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
831           music: Tiệm Nhạc
832           newsagent: Tiệm Báo
833           optician: Tiệm Kính mắt
834           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
835           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
836           pet: Tiệm Vật nuôi
837           pharmacy: Nhà thuốc
838           photo: Tiệm Rửa Hình
839           salon: Tiệm Làm tóc
840           second_hand: Tiệm Mua lại
841           shoes: Tiệm Giày
842           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
843           sports: Tiệm Thể thao
844           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
845           supermarket: Siêu thị
846           tailor: Tiệm May
847           toys: Tiệm Đồ chơi
848           travel_agency: Văn phòng Du lịch
849           video: Tiệm Phim
850           wine: Tiệm Rượu
851           "yes": Tiệm
852         tourism: 
853           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
854           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
855           attraction: Nơi Du lịch
856           bed_and_breakfast: Nhà trọ
857           cabin: Túp lều
858           camp_site: Nơi Cắm trại
859           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
860           chalet: Nhà ván
861           guest_house: Nhà khách
862           hostel: Nhà trọ
863           hotel: Khách sạn
864           information: Thông tin
865           lean_to: Nhà chái
866           motel: Khách sạn Dọc đường
867           museum: Bảo tàng
868           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
869           theme_park: Công viên Giải trí
870           valley: Thung lũng
871           viewpoint: Thắng cảnh
872           zoo: Vườn thú
873         tunnel: 
874           culvert: Cống
875           "yes": Đường hầm
876         waterway: 
877           artificial: Dòng nước Nhân tạo
878           boatyard: Bãi Thuyền
879           canal: Kênh
880           connector: Đường thủy Nối
881           dam: Đập
882           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
883           ditch: Mương
884           dock: Vũng tàu
885           drain: Cống
886           lock: Âu tàu
887           lock_gate: Âu tàu
888           mineral_spring: Suối Nước khoáng
889           mooring: Cột neo tàu
890           rapids: Thác ghềnh
891           river: Sông
892           riverbank: Bờ sông
893           stream: Dòng suối
894           wadi: Dòng sông Vào mùa
895           water_point: Máy bơm nước
896           waterfall: Thác
897           weir: Đập Tràn
898   help_page: 
899     help: 
900       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của OSM.
901       title: help.openstreetmap.org
902       url: https://help.openstreetmap.org/
903     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
904     title: Trợ giúp
905     welcome: 
906       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
907       title: Chào mừng đến với OSM
908       url: /welcome
909     wiki: 
910       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
911       title: wiki.openstreetmap.org
912       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
913   javascripts: 
914     close: Đóng
915     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn chuột vào đây.
916     key: 
917       title: Chú giải Bản đồ
918       tooltip: Chú giải Bản đồ
919       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
920     map: 
921       base: 
922         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
923         hot: Nhân đạo
924         mapquest: MapQuest Mở
925         standard: Chuẩn
926         transport_map: Bản đồ Giao thông
927       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
928       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
929       layers: 
930         data: Dữ liệu Bản đồ
931         header: Lớp Bản đồ
932         notes: Ghi chú Bản đồ
933         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
934         title: Lớp
935       locate: 
936         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
937         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
938       zoom: 
939         in: Phóng to
940         out: Thu nhỏ
941     notes: 
942       new: 
943         add: Thêm Ghi chú
944         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng nhập thông tin cá nhân hoặc sao chép từ danh bạ hoặc bản đồ có bản quyền.)
945       show: 
946         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
947         comment: Bình luận
948         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
949         hide: Ẩn
950         reactivate: Mở lại
951         resolve: Giải quyết
952     share: 
953       cancel: Hủy bỏ
954       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
955       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
956       download: Tải về
957       embed: HTML
958       format: "Định dạng:"
959       image: Hình ảnh
960       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
961       include_marker: Ghim trên bản đồ
962       link: Liên kết hoặc HTML
963       long_link: Liên kết
964       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
965       scale: "Tỷ lệ:"
966       short_link: Liên kết Ngắn gọn
967       short_url: URL Ngắn gọn
968       title: Chia sẻ
969       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
970     site: 
971       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
972       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
973       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
974       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
975       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
976       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
977   layouts: 
978     about: Giới thiệu
979     community: Cộng đồng
980     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
981     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
982     copyright: Bản quyền
983     data: Dữ liệu
984     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
985     edit: Sửa đổi
986     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
987     export: Xuất
988     export_data: Xuất Dữ liệu
989     foundation: Quỹ OpenStreetMap
990     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
991     gps_traces: Tuyến đường GPS
992     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
993     help: Trợ giúp
994     history: Lịch sử
995     home: Về Vị trí Nhà ở
996     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
997     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
998     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
999     learn_more: Tìm hiểu Thêm
1000     log_in: Đăng nhập
1001     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1002     logo: 
1003       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1004     logout: Đăng xuất
1005     make_a_donation: 
1006       text: Quyên góp
1007       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1008     more: Thêm
1009     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1010     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1011     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1012     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
1013     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
1014     partners_partners: các công ty bảo trợ
1015     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
1016     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
1017     sign_up: Mở Tài khoản
1018     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1019     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1020     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1021     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1022     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1023   license_page: 
1024     foreign: 
1025       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1026       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1027       title: Thông tin về bản dịch này
1028     legal_babble: 
1029       attribution_example: 
1030         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1031         title: Ví dụ ghi công
1032       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1033       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1034       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy phép dữ liệu mở NLS</a>."
1035       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1036       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1037       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1038       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1039       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1040       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1041       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1042       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1043       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1044       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1045       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1046       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1047       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1048       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1049       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1050       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1051       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1052       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1053       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1054       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1055       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1056       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1057       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1058     native: 
1059       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1060       native_link: bản dịch tiếng Việt
1061       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1062       title: Giới thiệu về trang này
1063   message: 
1064     delete: 
1065       deleted: Đã xóa thư
1066     inbox: 
1067       date: Ngày
1068       from: Từ
1069       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1070       my_inbox: Hộp thư đến
1071       new_messages: "%{count} thư mới"
1072       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1073       old_messages: "%{count} thư cũ"
1074       outbox: đã gửi
1075       people_mapping_nearby: những người ở gần
1076       subject: Tiêu đề
1077       title: Hộp thư
1078     mark: 
1079       as_read: Thư đã đọc
1080       as_unread: Thư chưa đọc
1081     message_summary: 
1082       delete_button: Xóa
1083       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1084       reply_button: Trả lời
1085       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1086     new: 
1087       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1088       body: Nội dung
1089       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1090       message_sent: Thư đã gửi
1091       send_button: Gửi
1092       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1093       subject: Tiêu đề
1094       title: Gửi thư
1095     no_such_message: 
1096       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1097       heading: Thư không tồn tại
1098       title: Thư không tồn tại
1099     outbox: 
1100       date: Ngày
1101       inbox: thư đến
1102       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1103       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1104       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1105       outbox: thư đã gửi
1106       people_mapping_nearby: những người ở gần
1107       subject: Tiêu đề
1108       title: Hộp thư đã gửi
1109       to: Tới
1110     read: 
1111       back: Quay lại
1112       date: Ngày
1113       from: Từ
1114       reply_button: Trả lời
1115       subject: Tiêu đề
1116       title: Đọc thư
1117       to: Tới
1118       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1119       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1120     reply: 
1121       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1122     sent_message_summary: 
1123       delete_button: Xóa
1124   note: 
1125     description: 
1126       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
1127       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
1128       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
1129       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
1130       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
1131       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
1132       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
1133       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
1134     entry: 
1135       comment: Bình luận
1136       full: Ghi chú đầy đủ
1137     mine: 
1138       ago_html: cách đây %{when}
1139       created_at: Lúc tạo
1140       creator: Người tạo
1141       description: Miêu tả
1142       heading: Ghi chú của %{user}
1143       id: Mã số
1144       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
1145       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1146       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1147     rss: 
1148       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
1149       commented: bình luận mới (gần %{place})
1150       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
1151       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
1152       opened: mở ghi chú (gần %{place})
1153       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
1154       title: Ghi chú OpenStreetMap
1155   notifier: 
1156     diary_comment_notification: 
1157       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1158       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1159       hi: Chào %{to_user},
1160       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1161     email_confirm: 
1162       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1163     email_confirm_html: 
1164       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1165       greeting: Chào bạn,
1166       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1167     email_confirm_plain: 
1168       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1169       greeting: Chào bạn,
1170       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1171     friend_notification: 
1172       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1173       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1174       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1175       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn"
1176     gpx_notification: 
1177       and_no_tags: và không có thẻ
1178       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1179       failure: 
1180         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1181         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1182         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1183         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1184         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1185       greeting: Chào bạn,
1186       success: 
1187         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1188         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1189       with_description: với miêu tả
1190       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1191     lost_password: 
1192       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1193     lost_password_html: 
1194       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1195       greeting: Chào bạn,
1196       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1197     lost_password_plain: 
1198       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1199       greeting: Chào bạn,
1200       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1201     message_notification: 
1202       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời tại %{replyurl}
1203       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1204       hi: Chào %{to_user},
1205     note_comment_notification: 
1206       anonymous: Người dùng vô danh
1207       closed: 
1208         commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1209         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1210         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
1211         your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1212       commented: 
1213         commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
1214         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1215         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
1216         your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1217       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1218       greeting: Chào bạn,
1219       reopened: 
1220         commented_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1221         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1222         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn"
1223         your_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1224     signup_confirm: 
1225       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1226       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1227       greeting: Chào bạn!
1228       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1229       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về cách bắt đầu.
1230   oauth: 
1231     oauthorize: 
1232       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1233       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1234       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1235       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1236       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1237       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1238       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1239       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1240       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1241       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1242     oauthorize_failure: 
1243       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản của bạn.
1244       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1245       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1246     oauthorize_success: 
1247       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1248       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1249       verification: Mã xác minh là %{code}.
1250     revoke: 
1251       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1252   oauth_clients: 
1253     create: 
1254       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1255     destroy: 
1256       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1257     edit: 
1258       submit: Sửa đổi
1259       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1260     form: 
1261       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1262       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1263       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1264       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1265       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1266       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1267       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1268       callback_url: URL Gọi lại
1269       name: Tên
1270       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1271       required: Bắt buộc
1272       support_url: URL Trợ giúp
1273       url: URL Trang chủ Chương trình
1274     index: 
1275       application: Tên Chương trình
1276       issued_at: Lúc Cho phép
1277       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1278       my_apps: Trình khách của Tôi
1279       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1280       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1281       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1282       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1283       revoke: Thu hồi!
1284       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1285     new: 
1286       submit: Đăng ký
1287       title: Đăng ký chương trình mới
1288     not_found: 
1289       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1290     show: 
1291       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1292       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1293       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1294       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1295       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1296       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1297       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1298       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1299       authorize_url: "Cho phép URL:"
1300       confirm: Bạn có chắc không?
1301       delete: Xóa Trình khách
1302       edit: Sửa đổi Chi tiết
1303       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1304       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1305       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1306       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1307       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1308       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1309     update: 
1310       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1311   redaction: 
1312     create: 
1313       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1314     destroy: 
1315       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1316       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1317       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1318     edit: 
1319       description: Miêu tả
1320       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1321       submit: Lưu dãy ẩn
1322       title: Sửa đổi dãy ẩn
1323     index: 
1324       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1325       heading: Danh sách dãy ẩn
1326       title: Danh sách dãy ẩn
1327     new: 
1328       description: Miêu tả
1329       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1330       submit: Ẩn dãy phiên bản
1331       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1332     show: 
1333       confirm: Bạn có chắc không?
1334       description: "Miêu tả:"
1335       destroy: Xóa dãy ẩn này
1336       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1337       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1338       title: Đang xem dãy ẩn
1339       user: "Người ẩn:"
1340     update: 
1341       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1342   site: 
1343     edit: 
1344       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1345       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1346       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1347       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1348       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1349       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1350       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1351       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1352       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1353       user_page_link: trang cá nhân
1354     index: 
1355       createnote: Thêm ghi chú
1356       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1357       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1358       license: 
1359         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1360       permalink: Liên kết Thường trực
1361       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1362       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1363     key: 
1364       table: 
1365         entry: 
1366           admin: Biên giới hành chính
1367           allotments: Khu vườn gia đình
1368           apron: 
1369             - Sân đậu máy bay
1370             - nhà ga hành khách
1371           bridge: Đường rắn = cầu
1372           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1373           brownfield: Cánh đồng nâu
1374           building: Kiến trúc quan trọng
1375           byway: Đường mòn đa mốt
1376           cable: 
1377             - Đường xe cáp
1378             - ghế cáp treo
1379           cemetery: Nghĩa địa
1380           centre: Trung tâm thể thao
1381           commercial: Khu vực thương mại
1382           common: 
1383             - Đất công
1384             - bãi cỏ
1385           construction: Đường đang xây
1386           cycleway: Đường xe đạp
1387           destination: Chỉ giao thông địa phương
1388           farm: Ruộng
1389           footway: Đường đi bộ
1390           forest: Rừng trồng cây
1391           golf: Sân golf
1392           heathland: Vùng cây bụi
1393           industrial: Khu vực công nghiệp
1394           lake: 
1395             - Hồ
1396             - bể nước
1397           military: Khu vực quân sự
1398           motorway: Đường cao tốc
1399           park: Công viên
1400           permissive: Đường cho phép
1401           pitch: Sân cỏ
1402           primary: Đường chính
1403           private: Đường riêng
1404           rail: Đường sắt
1405           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1406           resident: Khu vực nhà ở
1407           retail: Khu vực buôn bán
1408           runway: 
1409             - Đường băng
1410             - đường băng
1411           school: 
1412             - Trường học
1413             - đại học
1414           secondary: Đường lớn
1415           station: Nhà ga
1416           subway: Đường ngầm
1417           summit: 
1418             - Đỉnh núi
1419             - đồi
1420           tourist: Nơi du lịch
1421           track: Đường mòn
1422           tram: 
1423             - Đường sắt nhẹ
1424             - xe điện
1425           trunk: Xa lộ
1426           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1427           unclassified: Đường không phân loại
1428           unsurfaced: Đường không lát
1429           wood: Rừng
1430     markdown_help: 
1431       alt: Văn bản thay thế
1432       first: Khoản mục đầu tiên
1433       heading: Đề mục
1434       headings: Đề mục
1435       image: Hình ảnh
1436       link: Liên kết
1437       ordered: Danh sách đánh số
1438       second: Khoản mục sau
1439       subheading: Đề mục con
1440       text: Văn bản
1441       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1442       unordered: Danh sách không đánh số
1443       url: URL
1444     richtext_area: 
1445       edit: Sửa đổi
1446       preview: Xem trước
1447     search: 
1448       search: Tìm kiếm
1449       submit_text: Đi
1450       where_am_i: Tôi ở đâu?
1451       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1452     sidebar: 
1453       close: Đóng
1454       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1455   time: 
1456     formats: 
1457       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1458   trace: 
1459     create: 
1460       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1461       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1462     delete: 
1463       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1464     description: 
1465       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1466       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1467     edit: 
1468       description: "Miêu tả:"
1469       download: tải về
1470       edit: sửa đổi
1471       filename: "Tên tập tin:"
1472       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1473       map: bản đồ
1474       owner: "Tác giả:"
1475       points: "Số nốt:"
1476       save_button: Lưu các Thay đổi
1477       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1478       tags: "Thẻ:"
1479       tags_help: dấu phẩy phân cách
1480       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1481       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1482       visibility: "Mức độ truy cập:"
1483       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1484       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1485     georss: 
1486       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1487     list: 
1488       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1489       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1490       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1491       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1492       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1493       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1494     make_public: 
1495       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1496     offline: 
1497       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1498       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1499     offline_warning: 
1500       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1501     trace: 
1502       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1503       by: bởi
1504       count_points: "%{count} nốt"
1505       edit: sửa đổi
1506       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1507       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1508       in: trong
1509       map: bản đồ
1510       more: thêm
1511       pending: CHƯA XỬ
1512       private: RIÊNG
1513       public: CÔNG KHAI
1514       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1515       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1516       view_map: Xem Bản đồ
1517     trace_form: 
1518       description: "Miêu tả:"
1519       help: Trợ giúp
1520       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1521       tags: "Thẻ:"
1522       tags_help: dấu phẩy phân cách
1523       upload_button: Tải lên
1524       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1525       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1526       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1527       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1528     trace_header: 
1529       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1530       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1531       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1532       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1533     trace_optionals: 
1534       tags: Thẻ
1535     trace_paging_nav: 
1536       newer: Tuyến đường Mới hơn
1537       older: Tuyến đường Cũ hơn
1538       showing_page: Trang %{page}
1539     view: 
1540       delete_track: Xóa tuyến đường này
1541       description: "Miêu tả:"
1542       download: tải về
1543       edit: sửa đổi
1544       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1545       filename: "Tên tập tin:"
1546       heading: Xem tuyến đường %{name}
1547       map: bản đồ
1548       none: Không có
1549       owner: "Tác giả:"
1550       pending: CHƯA XỬ
1551       points: "Số nốt:"
1552       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1553       tags: "Thẻ:"
1554       title: Xem tuyến đường %{name}
1555       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1556       uploaded: "Lúc tải lên:"
1557       visibility: "Mức độ truy cập:"
1558     visibility: 
1559       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1560       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1561       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1562       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1563   user: 
1564     account: 
1565       contributor terms: 
1566         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1567         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1568         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1569         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1570         link text: đây là gì?
1571         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1572         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1573       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1574       delete image: Xóa hình hiện dùng
1575       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1576       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1577       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1578       gravatar: 
1579         gravatar: Sử dụng Gravatar
1580         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1581         link text: đây là gì?
1582       home location: "Vị trí Nhà:"
1583       image: "Hình:"
1584       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1585       keep image: Giữ hình hiện dùng
1586       latitude: "Vĩ độ:"
1587       longitude: "Kinh độ:"
1588       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1589       my settings: Tùy chọn
1590       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1591       new image: Thêm hình
1592       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1593       openid: 
1594         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1595         link text: đây là gì?
1596         openid: "OpenID:"
1597       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1598       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1599       profile description: "Tự giới thiệu:"
1600       public editing: 
1601         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1602         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1603         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1604         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1605         enabled link text: đây là gì?
1606         heading: "Sửa đổi công khai:"
1607       public editing note: 
1608         heading: Sửa đổi công khai
1609         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1610       replace image: Thay hình hiện dùng
1611       return to profile: Trở về trang cá nhân
1612       save changes button: Lưu các Thay đổi
1613       title: Chỉnh sửa tài khoản
1614       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1615     confirm: 
1616       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1617       button: Xác nhận
1618       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1619       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1620       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1621       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1622       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác nhận lần nữa.
1623       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1624     confirm_email: 
1625       button: Xác nhận
1626       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1627       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1628       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1629       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1630     confirm_resend: 
1631       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1632       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1633     filter: 
1634       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1635     go_public: 
1636       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1637     list: 
1638       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1639       empty: Không tìm thấy người dùng.
1640       heading: Người dùng
1641       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1642       showing: 
1643         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1644         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1645       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1646       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1647       title: Người dùng
1648     login: 
1649       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1650       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1651       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1652       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1653       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1654       heading: Đăng nhập
1655       login_button: Đăng nhập
1656       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1657       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1658       no account: Chưa có tài khoản?
1659       openid: "%{logo} OpenID:"
1660       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1661       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1662       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1663       openid_providers: 
1664         aol: 
1665           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1666           title: Đăng nhập với AOL
1667         google: 
1668           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1669           title: Đăng nhập với Google
1670         myopenid: 
1671           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1672           title: Đăng nhập với myOpenID
1673         openid: 
1674           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1675           title: Đăng nhập dùng OpenID
1676         wordpress: 
1677           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1678           title: Đăng nhập với WordPress
1679         yahoo: 
1680           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1681           title: Đăng nhập với Yahoo!
1682       password: "Mật khẩu:"
1683       register now: Mở tài khoản ngay
1684       remember: Nhớ tôi
1685       title: Đăng nhập
1686       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1687       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1688       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1689     logout: 
1690       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1691       logout_button: Đăng xuất
1692       title: Đăng xuất
1693     lost_password: 
1694       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1695       heading: Quên mất Mật khẩu?
1696       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1697       new password button: Đặt lại mật khẩu
1698       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1699       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1700       title: Quên mất mật khẩu
1701     make_friend: 
1702       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1703       button: Thêm là người bạn
1704       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1705       heading: Kết bạn với %{user}?
1706       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1707     new: 
1708       about: 
1709         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1710         html: "<p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>\n<p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>"
1711       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1712       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1713       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1714       continue: Mở tài khoản
1715       display name: "Tên hiển thị:"
1716       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1717       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1718       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1719       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1720       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1721       openid: "%{logo} OpenID:"
1722       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1723       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1724       password: "Mật khẩu:"
1725       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1726       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1727       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1728       title: Mở tài khoản
1729       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1730     no_such_user: 
1731       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1732       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1733       title: Người dùng không tồn tại
1734     popup: 
1735       friend: Người bạn
1736       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1737       your location: Vị trí của bạn
1738     remove_friend: 
1739       button: Hủy kết nối bạn
1740       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1741       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1742       success: "%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn."
1743     reset_password: 
1744       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1745       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1746       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1747       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1748       password: "Mật khẩu:"
1749       reset: Đặt lại Mật khẩu
1750       title: Đặt lại mật khẩu
1751     set_home: 
1752       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1753     suspended: 
1754       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1755       heading: Tài khoản bị Cấm
1756       title: Tài khoản bị Cấm
1757       webmaster: chủ trang
1758     terms: 
1759       agree: Chấp nhận
1760       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1761       consider_pd_why: đây là gì?
1762       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1763       decline: Từ chối
1764       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1765       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1766       heading: Điều kiện đóng góp
1767       legale_names: 
1768         france: Pháp
1769         italy: Ý
1770         rest_of_world: Các nước khác
1771       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1772       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1773       title: Điều kiện đóng góp
1774       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1775     view: 
1776       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1777       add as friend: Kết Bạn
1778       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1779       block_history: tác vụ cấm người này
1780       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1781       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1782       comments: Bình luận
1783       confirm: Xác nhận
1784       confirm_user: xác nhận người dùng này
1785       create_block: cấm người dùng này
1786       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1787       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1788       ct declined: Từ chối
1789       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1790       ct undecided: Chưa quyết định
1791       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1792       delete_user: xóa tài khoản này
1793       description: Miêu tả
1794       diary: Nhật ký
1795       edits: Đóng góp
1796       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1797       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1798       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1799       hide_user: ẩn tài khoản này
1800       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1801       km away: cách %{count} km
1802       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1803       m away: cách %{count} m
1804       mapper since: "Tham gia:"
1805       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1806       my comments: Bình luận của Tôi
1807       my diary: Nhật ký của Tôi
1808       my edits: Đóng góp của Tôi
1809       my messages: Hộp Tin nhắn
1810       my notes: Ghi chú của Tôi
1811       my profile: Trang của Tôi
1812       my settings: Tùy chọn
1813       my traces: Tuyến đường của Tôi
1814       nearby users: Người dùng khác ở gần
1815       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1816       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1817       new diary entry: mục nhật ký mới
1818       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1819       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1820       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1821       oauth settings: thiết lập OAuth
1822       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1823       role: 
1824         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1825         grant: 
1826           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1827           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1828         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1829         revoke: 
1830           administrator: Rút quyền quản lý viên
1831           moderator: Rút quyền điều hành viên
1832       send message: Gửi Thư
1833       settings_link_text: tùy chọn
1834       spam score: "Điểm số Spam:"
1835       status: "Trạng thái:"
1836       traces: Tuyến đường
1837       unhide_user: hiện tài khoản này
1838       user location: Vị trí của người dùng
1839       your friends: Bạn bè của bạn
1840   user_block: 
1841     blocks_by: 
1842       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1843       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1844       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1845     blocks_on: 
1846       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1847       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1848       title: Các tác vụ cấm %{name}
1849     create: 
1850       flash: Cấm người dùng %{name}.
1851       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1852       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1853     edit: 
1854       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1855       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1856       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1857       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1858       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1859       show: Xem tác vụ cấm này
1860       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1861       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1862     filter: 
1863       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1864       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1865     helper: 
1866       time_future: Hết hạn %{time}.
1867       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1868       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1869     index: 
1870       empty: Chưa ai bị cấm.
1871       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1872       title: Người dùng bị cấm
1873     model: 
1874       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1875       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1876     new: 
1877       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1878       heading: Cấm %{name}
1879       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1880       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1881       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1882       submit: Cấm người dùng
1883       title: Cấm %{name}
1884       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1885       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1886     not_found: 
1887       back: Trở về trang đầu
1888       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1889     partial: 
1890       confirm: Bạn có chắc không?
1891       creator_name: Người cấm
1892       display_name: Người bị cấm
1893       edit: Sửa đổi
1894       next: Sau »
1895       not_revoked: (không bị hủy)
1896       previous: « Trước
1897       reason: Lý do cấm
1898       revoke: Bỏ cấm!
1899       revoker_name: Người bỏ cấm
1900       show: Hiện
1901       showing_page: Trang %{page}
1902       status: Trạng thái
1903     period: "%{count} giờ"
1904     revoke: 
1905       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1906       flash: Đã bỏ cấm.
1907       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1908       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1909       revoke: Bỏ cấm!
1910       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1911       title: Bỏ cấm %{block_on}
1912     show: 
1913       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1914       confirm: Bạn có chắc không?
1915       edit: Sửa đổi
1916       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1917       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1918       reason: "Lý do cấm:"
1919       revoke: Bỏ cấm!
1920       revoker: "Người bỏ cấm:"
1921       show: Hiện
1922       status: Trạng thái
1923       time_future: Hết hạn %{time}
1924       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1925       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1926     update: 
1927       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1928       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1929   user_role: 
1930     filter: 
1931       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1932       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1933       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1934       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1935     grant: 
1936       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1937       confirm: Xác nhận
1938       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1939       heading: Xác nhận cấp vai trò
1940       title: Xác nhận cấp vai trò
1941     revoke: 
1942       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1943       confirm: Xác nhận
1944       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1945       heading: Xác nhận rút vai trò
1946       title: Xác nhận rút vai trò
1947   welcome_page: 
1948     add_a_note: 
1949       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1950       paragraph_2_html: "Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú\n<span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn."
1951       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1952     basic_terms: 
1953       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép sửa đổi bản đồ.
1954       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà hàng hoặc một cái cây.
1955       paragraph_1_html: "Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp vào OpenStreetMap:"
1956       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1957       title: Thuật ngữ Cơ bản
1958       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường, dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1959     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1960     questions: 
1961       paragraph_1_html: "OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.\n<a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>."
1962       title: Có thắc mắc?
1963     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1964     title: Hoan nghênh!
1965     whats_on_the_map: 
1966       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ trực tuyến khác.
1967       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em> – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1968       title: Mục đích của Bản đồ