]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/no.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2010-02-27)
[rails.git] / config / potlatch / locales / no.yml
1 # Messages for Norwegian (bokmål)‬ (‪Norsk (bokmål)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Laaknor
5 # Author: Nghtwlkr
6 "no": 
7   a_poi: $1 et POI
8   a_way: $1 en linje
9   action_addpoint: legger til et punkt på enden av en linje
10   action_cancelchanges: avbryter endringer av
11   action_changeway: endringer for ei linje
12   action_createparallel: lager parallelle veier
13   action_createpoi: lage et POI (interessant punkt)
14   action_deletepoint: sletter et punkt
15   action_insertnode: legge til et punkt på linjen
16   action_mergeways: slår sammen to linjer
17   action_movepoi: flytter et POI (interessant punkt)
18   action_movepoint: flytter punkt
19   action_moveway: flytter en linje
20   action_pointtags: sette merker på et punkt
21   action_poitags: sette merker på et POI (interessant punkt)
22   action_reverseway: snur en linje bak fram
23   action_splitway: dele en linje
24   action_waytags: sette merker på en linje
25   advanced: Avansert
26   advanced_close: Lukk endringssett
27   advanced_history: Linjens historie
28   advanced_inspector: Inspektør
29   advanced_maximise: Maksimer vindu
30   advanced_minimise: Minimer vindu
31   advanced_parallel: Parallell vei
32   advanced_tooltip: Avanserte redigeringshandlinger
33   advanced_undelete: Ikke slett
34   advice_bendy: For bøyd til å rette ut (SHIFT for å tvinge)
35   advice_deletingpoi: Sletter POI (Z for å angre)
36   advice_deletingway: Sletter vei (Z for å angre)
37   advice_microblogged: Oppdaterte din $1 status
38   advice_nocommonpoint: Linjene deler ikke et felles punkt
39   advice_tagconflict: Ulike merker, vennligst sjekk (Z for å angre)
40   advice_toolong: For lang til å låse opp, linjen må deles i flere biter
41   advice_uploadempty: Ingenting å laste opp
42   advice_uploadfail: Opplasting stoppet
43   advice_uploadsuccess: Alle data ble lastet opp
44   advice_waydragged: Linje flyttet (Z for å angre)
45   cancel: Avbryt
46   closechangeset: Lukker endringssett
47   conflict_download: Last ned deres versjon
48   conflict_overwrite: Overskriv deres versjon
49   conflict_poichanged: Etter at du startet redigeringen har noen andre endret punkt $1$2.
50   conflict_relchanged: Etter at du startet redigeringen har noen andre endret relasjonen $1$2.
51   conflict_visitpoi: Klikk 'OK' for å visepunkt.
52   conflict_visitway: Klikk 'Ok' for å vise linjen.
53   conflict_waychanged: Etter at du startet å redigere har noen andre endret $1$2.
54   createrelation: Lag en ny relasjon
55   custom: "Egendefinert:"
56   delete: Slett
57   deleting: sletter
58   drag_pois: Dra og slipp interessepunkt
59   editinglive: Redigerer live
60   editingoffline: Redigering frakobla
61   emailauthor: \n\nVennligst send en epost (på engelsk) til richard\@systemeD.net med en feilrapport, og forklar hva du gjorde når det skjedde.
62   error_anonymous: Du kan ikke kontakte en anonym kartbruker.
63   error_connectionfailed: "Beklager - forbindelsen til OpenStreetMap-tjeneren feilet, eventuelle nye endringer har ikke blitt lagret.\n\nVil du prøve på nytt?"
64   error_microblog_long: "Posting til $1 feilet:\nHTTP-kode: $2\nFeilmelding: $3\n$1-feil: $4"
65   error_nopoi: Fant ikke POI-et, så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
66   error_nosharedpoint: Linjene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
67   error_noway: Fant ikke linjen $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
68   error_readfailed: Beklager - OpenStreetMap-serveren svarte ikke når den ble spurt om data. \n\nVil du forsøke igjen?
69   existingrelation: Legg til en relasjon som er her fra før
70   findrelation: Finn en relasjon som inneholder
71   gpxpleasewait: Vennligst vent mens sporloggen behandles.
72   heading_drawing: Tegner
73   heading_introduction: Introduksjon
74   heading_pois: Komme igang
75   heading_quickref: Rask referanse
76   heading_tagging: Merking
77   heading_troubleshooting: Feilsøking
78   help: Hjelp
79   hint_drawmode: trykk for å legge til punkt\ndobbeltklikk eller enter\nfor å avslutte linje
80   hint_latlon: "bre $1\nlen $2"
81   hint_loading: laster linjer
82   hint_overendpoint: over endepunkt\ntrykk for å koble sammen\nshift+trykk for å slå sammen
83   hint_overpoint: over punkt ($1)\nklikk for å koble sammen
84   hint_pointselected: punkt valgt\n(shift+trykk punktet for å\nstarte en ny linje)
85   hint_saving: lagrer data
86   hint_saving_loading: laster/lagrer data
87   inspector: Inspektør
88   inspector_duplicate: Duplikat av
89   inspector_in_ways: På måter
90   inspector_latlon: "Bre $1\nLen $2\n\\"
91   inspector_locked: Låst
92   inspector_node_count: ($1 ganger)
93   inspector_not_in_any_ways: Ikke på noen måter (POI)
94   inspector_unsaved: Ulagret
95   inspector_uploading: (laster opp)
96   inspector_way_connects_to: Kobler til $1 veier
97   inspector_way_connects_to_principal: Kobler til $1 $2 og $3 andre $4
98   inspector_way_nodes: $1 noder
99   inspector_way_nodes_closed: $1 noder (lukket)
100   loading: Laster...
101   login_pwd: "Passord:"
102   login_retry: Ditt logginn ble ikke gjenkjent. Vennligst prøv igjen.
103   login_title: Kunne ikke logge inn
104   login_uid: "Brukernavn:"
105   mail: Post
106   more: Mer
107   newchangeset: "\nPrøv igjen: Potlatch vil starte et nytt endringssett."
108   "no": Nei
109   nobackground: Ingen bakgrunn
110   norelations: Ingen relasjoner i området på skjermen
111   offset_motorway: Motorvei (D3)
112   offset_narrowcanal: Smal tauningssti langs kanal
113   ok: Ok
114   openchangeset: Åpner endringssett
115   option_custompointers: Bruk penn- og håndpekere
116   option_fadebackground: Fjern bakgrunn
117   option_layer_cycle_map: OSM - sykkelkart
118   option_layer_maplint: OSM - Maplint (feil)
119   option_layer_nearmap: "Australia: NearMap"
120   option_layer_ooc_25k: "Historiske UK kart: 1:25k"
121   option_layer_streets_haiti: "Haiti: gatenavn"
122   option_layer_tip: Velg bakgrunnen som skal vises
123   option_microblog_id: "Mikroblogg brukernavn:"
124   option_microblog_pwd: "Mikroblog passord:"
125   option_noname: Uthev veier uten navn
126   option_photo: "Bilde KML:"
127   option_thinareas: Bruk tynnere linjer for områder
128   option_thinlines: Bruk tynne linjer uansett forstørrelse
129   option_tiger: Marker uendret TIGER
130   option_warnings: Vis flytende advarsler
131   point: Punkt
132   preset_icon_airport: Flyplass
133   preset_icon_bar: Bar
134   preset_icon_bus_stop: Busstopp
135   preset_icon_cafe: Kafé
136   preset_icon_cinema: Kino
137   preset_icon_disaster: Bygning i Haiti
138   preset_icon_fast_food: Fastfood
139   preset_icon_ferry_terminal: Ferge
140   preset_icon_fire_station: Brannstasjon
141   preset_icon_hospital: Sykehus
142   preset_icon_hotel: Hotell
143   preset_icon_museum: Museum
144   preset_icon_parking: Parkering
145   preset_icon_pharmacy: Apotek
146   preset_icon_place_of_worship: Religiøst sted
147   preset_icon_police: Politistasjon
148   preset_icon_post_box: Postboks
149   preset_icon_pub: Pub
150   preset_icon_recycling: Resirkulering
151   preset_icon_restaurant: Restaurant
152   preset_icon_school: Skole
153   preset_icon_station: Jernbanestasjon
154   preset_icon_supermarket: Supermarked
155   preset_icon_telephone: Telefon
156   preset_icon_theatre: Teater
157   preset_tip: Velg fra en meny med forhåndsdefinerte merkelapper som beskriver $1
158   prompt_addtorelation: Legg $1 til en relasjon
159   prompt_changesetcomment: "Legg inn en beskrivelse av dine endringer:"
160   prompt_closechangeset: Lukk endringssett $1
161   prompt_createparallel: Lag parallell linje
162   prompt_editlive: Rediger live
163   prompt_editsave: Redigering med lagring
164   prompt_helpavailable: Ny bruker? Se nederst til venstre for hjelp.
165   prompt_launch: Kjør ekstern URL
166   prompt_live: I direkte-modus kommer alle endringer du gjør til å bli lagret på OpenStreetMaps database med en gang - det er ikke anbefalt for nybegynnere. Er du sikker?
167   prompt_manyways: Dette området er svært detaljert og vil ta lang tid å laste. Vil du zoome inn?
168   prompt_microblog: Post til $1 ($2 igjen)
169   prompt_revertversion: "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
170   prompt_savechanges: Lagre endringer
171   prompt_taggedpoints: Noen av punktene på denne linjen har merker. Vil du virkelig slette?
172   prompt_track: Overfør dine GPS-sporinger til (låste) linjer for redigering.
173   prompt_unlock: Klikk for å låse opp
174   prompt_welcome: Velkommen til OpenStreetMap!
175   retry: Prøv igjen
176   revert: Tilbakestill
177   save: Lagre
178   tags_backtolist: Tilbake til liste
179   tags_descriptions: Beskrivelser av '$1'
180   tip_addrelation: Legg til i en relasjon
181   tip_addtag: Legg til merke
182   tip_alert: Det oppstod en feil, trykk for detaljer
183   tip_anticlockwise: Sirkulær linje mot klokka, trykk for å snu
184   tip_clockwise: Sirkulær linje med klokka, trykk for å snu
185   tip_direction: Retning på linje, trykk for å snu
186   tip_gps: Vis GPS sporlogger (G)
187   tip_noundo: Ingenting å angre
188   tip_options: Sett valg (velg kartbakgrunn)
189   tip_photo: Last bilder
190   tip_presettype: Velg hva slags forhåndsinstillinger som blir vist i menyen
191   tip_repeattag: Gjenta merker fra sist valgte linje (R)
192   tip_revertversion: Velg versjonen det skal tilbakestilles til
193   tip_selectrelation: Legg til den valgte ruta
194   tip_splitway: Del linje i valgt punkt (X)
195   tip_tidy: Rydd opp punkter i vei (T)
196   tip_undo: Angre $1 (Z)
197   uploading: Laster opp ...
198   uploading_deleting_pois: Sletter POI-er
199   uploading_deleting_ways: Sletter veier
200   uploading_poi: Laster opp POI $1
201   uploading_poi_name: Laster opp POI $1, $2
202   uploading_relation: Laster opp relasjon $1
203   uploading_relation_name: Laster opp relasjon $1, $2
204   uploading_way: Laster opp linje $1
205   uploading_way_name: Laster opp vei $1, $2
206   warning: Advarsel!
207   way: Linje
208   "yes": Ja