]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/mk.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Корисничка шифра
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         note: Уреди белешка
126         relation: Уреди однос
127         way: Уреди пат
128       larger: 
129         area: Погледај го просторот на поголема карта
130         node: Погледај го јазолот на поголема карта
131         note: Погледај ја белешката на поголема карта
132         relation: Вид. односот на поголема карта
133         way: Погледај го патот на поголема карта
134       loading: Вчитувам...
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
138         next_node_tooltip: Следен јазол
139         next_note_tooltip: Следна белешка
140         next_relation_tooltip: Следен однос
141         next_way_tooltip: Следен пат
142         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
143         prev_node_tooltip: Претходен јазол
144         prev_note_tooltip: Претходна белешка
145         prev_relation_tooltip: Претходен однос
146         prev_way_tooltip: Претходен пат
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
149         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
151     node: 
152       download_xml: Преземи XML
153       edit: Уреди јазол
154       node: Јазол
155       node_title: "Јазол: %{node_name}"
156       view_history: Погл. историја
157     node_details: 
158       coordinates: "Координати:"
159       part_of: "Дел од:"
160     node_history: 
161       download_xml: Преземи XML
162       node_history: Историја на јазолот
163       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
164       view_details: Погл. подробности
165     not_found: 
166       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
167       type: 
168         changeset: измени
169         node: јазол
170         relation: однос
171         way: пат
172     note: 
173       at_by_html: пред %{when} од %{user}
174       at_html: пред %{when}
175       closed: "Затворена:"
176       closed_title: "Решена белешка: %{note_name}"
177       comments: "Коментари:"
178       description: "Опис:"
179       last_modified: "Последна промена:"
180       open_title: "Нерешена белешка: %{note_name}"
181       opened: "Отворена:"
182       title: Белешка
183     paging_nav: 
184       of: од
185       showing_page: страница
186     redacted: 
187       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
188       redaction: Редакција %{id}
189       type: 
190         node: јазол
191         relation: однос
192         way: пат
193     relation: 
194       download_xml: Преземи XML
195       relation: Однос
196       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
197       view_history: Погл. историја
198     relation_details: 
199       members: "Членови:"
200       part_of: "Дел од:"
201     relation_history: 
202       download_xml: Преземи XML
203       relation_history: Историја на односот
204       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
205       view_details: Погл. подробности
206     relation_member: 
207       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
208       type: 
209         node: Јазол
210         relation: Однос
211         way: Пат
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Податоци
214       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
215       details: Подробно
216       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
217       hide_areas: Скриј подрачја
218       history_for_feature: Историја за %{feature}
219       load_data: Вчитај ги податоците
220       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
221       loading: Вчитувам...
222       manually_select: Рачно изберете друга површина
223       notes_layer_name: Прелистај белешки
224       object_list: 
225         api: Retrieve this area from the API
226         back: Назад на списокот на предмети
227         details: Подробно
228         heading: Список на предмети
229         history: 
230           type: 
231             node: Јазол %{id}
232             way: Пат %{id}
233         selected: 
234           type: 
235             node: Јазол %{id}
236             way: Пат %{id}
237         type: 
238           node: Јазол
239           way: Пат
240       private_user: приватен корисник
241       show_areas: Прикажи подрачја
242       show_history: Прикажи историја
243       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
244       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
245       wait: Почекајте...
246       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
247     tag_details: 
248       tags: "Ознаки:"
249       wiki_link: 
250         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
251         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
252       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
253     timeout: 
254       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
255       type: 
256         changeset: менувач
257         node: јазол
258         relation: однос
259         way: пат
260     way: 
261       download_xml: Преземи XML
262       edit: Уреди пат
263       view_history: Погл. историја
264       way: Пат
265       way_title: "Пат: %{way_name}"
266     way_details: 
267       also_part_of: 
268         one: дел од патот %{related_ways}
269         other: дел од патиштата %{related_ways}
270       nodes: Јазли
271       part_of: "Дел од:"
272     way_history: 
273       download_xml: Преземи XML
274       view_details: Погл. подробности
275       way_history: Историја на патот
276       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
277   changeset: 
278     changeset: 
279       anonymous: Анонимен
280       big_area: (голема)
281       no_comment: (нема)
282       no_edits: (нема уредувања)
283       show_area_box: прикажи рамка на површина
284       still_editing: (сè уште уредува)
285       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
286     changeset_paging_nav: 
287       next: Следно »
288       previous: « Претходно
289       showing_page: Страница %{page}
290     changesets: 
291       area: Површина
292       comment: Коментар
293       id: Назнака
294       saved_at: Зачувано во
295       user: Корисник
296     list: 
297       description: Прелистување на скорешните промени на картата
298       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
299       description_friend: Измени на ваши пријатели
300       description_nearby: Измени од соседни корисници
301       description_user: Измени на %{user}
302       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
303       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
304       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
305       heading: Измени
306       heading_bbox: Измени
307       heading_friend: Измени
308       heading_nearby: Измени
309       heading_user: Измени
310       heading_user_bbox: Измени
311       title: Измени
312       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
313       title_friend: Измени на ваши пријатели
314       title_nearby: Измени од соседни корисници
315       title_user: Измени на %{user}
316       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
317     timeout: 
318       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
319   diary_entry: 
320     comments: 
321       ago: пред %{ago}
322       comment: Коментар
323       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
324       newer_comments: Понови коментари
325       older_comments: Постари коментари
326       post: Објава
327       when: Кога
328     diary_comment: 
329       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
330       confirm: Потврди
331       hide_link: Скриј го коментаров
332     diary_entry: 
333       comment_count: 
334         one: "%{count} коментар"
335         other: "%{count} коментари"
336         zero: Нема коментари
337       comment_link: Коментирај на оваа ставка
338       confirm: Потврди
339       edit_link: Уреди ја оваа ставка
340       hide_link: Скриј ја ставкава
341       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
342       reply_link: Одговори на оваа ставка
343     edit: 
344       body: "Содржина:"
345       language: "Јазик:"
346       latitude: Геог. ширина
347       location: "Местоположба:"
348       longitude: Геог. должина
349       marker_text: Место на дневничкиот запис
350       save_button: Зачувај
351       subject: "Наслов:"
352       title: Уреди дневничка ставка
353       use_map_link: покажи на карта
354     feed: 
355       all: 
356         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
357         title: Дневнички ставки
358       language: 
359         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
360         title: Дневнички ставки на %{language_name}
361       user: 
362         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
363         title: Дневнички ставки на %{user}
364     list: 
365       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
366       new: "Нов дневнички запис:"
367       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
368       newer_entries: Понови ставки
369       no_entries: Нема дневнички ставки
370       older_entries: Постари ставки
371       recent_entries: Скорешни дневнички записи
372       title: Дневници на корисници
373       title_friends: Дневници на пријателите
374       title_nearby: Дневници на соседните корисници
375       user_title: Дневник на %{user}
376     location: 
377       edit: Уреди
378       location: "Местоположба:"
379       view: Преглед
380     new: 
381       title: Нова дневничка ставка
382     no_such_entry: 
383       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
384       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
385       title: Нема таква дневничка ставка
386     view: 
387       leave_a_comment: Пиши коментар
388       login: Најава
389       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
390       save_button: Зачувај
391       title: Дневникот на %{user} | %{title}
392       user_title: дневник на %{user}
393   editor: 
394     default: По основно (моментално %{name})
395     id: 
396       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
397       name: iD
398     potlatch: 
399       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
400       name: Potlatch 1
401     potlatch2: 
402       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
403       name: Potlatch 2
404     remote: 
405       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
406       name: Далечинско управување
407   export: 
408     start: 
409       add_marker: Додај бележник на картата
410       area_to_export: Простор за извоз
411       embeddable_html: Вметнат HTML код
412       export_button: Извези
413       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
414       format: Формат
415       format_to_export: Формат за извоз
416       image_size: Големина на сликата
417       latitude: Г.Ш.
418       licence: Лиценца
419       longitude: Г.Д.
420       manually_select: Рачно изберете друга површина
421       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
422       max: макс.
423       options: Нагодувања
424       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
425       output: Излезни податоци
426       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
427       scale: Размер
428       too_large: 
429         body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
430         geofabrik: 
431           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
432           title: Geofabrik
433         heading: Подрачјето е преголемо
434         metro: 
435           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
436           title: Метроизвадоци
437         other: 
438           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
439           title: Други извори
440         planet: 
441           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
442           title: Планетата на OSM
443       zoom: Приближи
444     start_rjs: 
445       add_marker: Стави бележник на картата
446       change_marker: Смени позиција на бележникот
447       click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
448       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
449       export: Извоз
450       manually_select: Рачно изберете друг простор
451   geocoder: 
452     description: 
453       title: 
454         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
455         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
456       types: 
457         cities: Градови
458         places: Места
459         towns: Гратчиња
460     direction: 
461       east: источно
462       north: северно
463       north_east: североисточно
464       north_west: северозападно
465       south: јужно
466       south_east: југоисточно
467       south_west: југозападно
468       west: западно
469     distance: 
470       one: околу 1 км
471       other: околу %{count} км
472       zero: помалку од 1 км
473     results: 
474       more_results: Повеќе резултати
475       no_results: Не пронајдов ништо
476     search: 
477       title: 
478         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
479         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
480         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
481         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
482         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
483         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
484     search_osm_nominatim: 
485       admin_levels: 
486         level10: Населбена граница
487         level2: Државна граница
488         level4: Покраинска граница
489         level5: Регионална граница
490         level6: Окружна граница
491         level8: Градска граница
492         level9: Селска граница
493       prefix: 
494         aerialway: 
495           chair_lift: Клупна жичарница
496           drag_lift: Влечна жичарница
497           station: Гондолска станица
498         aeroway: 
499           aerodrome: Аеродром
500           apron: Рампа
501           gate: Порта
502           helipad: Хелиодром
503           runway: Писта
504           taxiway: Рулажна патека
505           terminal: Терминал
506         amenity: 
507           WLAN: Безжичен интернет
508           airport: Аеродром
509           arts_centre: Дом на уметности
510           artwork: Уметничко дело
511           atm: Банкомат
512           auditorium: Аудиториум
513           bank: Банка
514           bar: Бар
515           bbq: Скара
516           bench: Клупа
517           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
518           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
519           biergarten: Пивска градина
520           brothel: Бордел
521           bureau_de_change: Менувачница
522           bus_station: Автобуска станица
523           cafe: Кафуле
524           car_rental: Рент-а-кар
525           car_sharing: Изнајмување автомобил
526           car_wash: Автоперална
527           casino: Казино
528           charging_station: Напојна станица
529           cinema: Кино
530           clinic: Клиника
531           club: Клуб
532           college: Колеџ
533           community_centre: Центар на заедница
534           courthouse: Суд
535           crematorium: Крематориум
536           dentist: Забар
537           doctors: Доктори
538           dormitory: Студентски дом
539           drinking_water: Питка вода
540           driving_school: Автошкола
541           embassy: Амбасада
542           emergency_phone: Итен телефон
543           fast_food: Брза храна
544           ferry_terminal: Ферибот-терминал
545           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
546           fire_station: Пожарна
547           food_court: Штандови за брза храна
548           fountain: Фонтана
549           fuel: Гориво
550           grave_yard: Гробишта
551           gym: Теретана / фитнес
552           hall: Соборна сала
553           health_centre: Здравствен центар
554           hospital: Болница
555           hotel: Хотел
556           hunting_stand: Ловечка кула
557           ice_cream: Сладолед
558           kindergarten: Градинка
559           library: Библиотека
560           market: Пазар
561           marketplace: Пазар
562           mountain_rescue: Планинарско спасување
563           nightclub: Ноќен клуб
564           nursery: Јасли
565           nursing_home: Старечки дом
566           office: Канцеларија
567           park: Парк
568           parking: Паркинг
569           pharmacy: Аптека
570           place_of_worship: Верски објект
571           police: Полиција
572           post_box: Поштенско сандаче
573           post_office: Пошта
574           preschool: Претшколска установа
575           prison: Затвор
576           pub: Пивница
577           public_building: Јавен објект
578           public_market: Градски пазар
579           reception_area: Рецепција
580           recycling: Рециклирање
581           restaurant: Ресторан
582           retirement_home: Старечки дом
583           sauna: Сауна
584           school: Училиште
585           shelter: Засолниште
586           shop: Дуќан
587           shopping: Дуќани
588           shower: Туш
589           social_centre: Социјален центар
590           social_club: Друштвен клуб
591           social_facility: Општествена постројка
592           studio: Студио
593           supermarket: Супермаркет
594           swimming_pool: Базен
595           taxi: Такси
596           telephone: Телефонска говорница
597           theatre: Театар
598           toilets: Тоалет
599           townhall: Градски дом
600           university: Универзитет
601           vending_machine: Вендинг-машина
602           veterinary: Ветеринарна клиника
603           village_hall: Месна заедница
604           waste_basket: Корпа за отпадоци
605           wifi: Безжичен интернет
606           youth_centre: Младински центар
607         boundary: 
608           administrative: Административна граница
609           census: Пописна граница
610           national_park: Национален парк
611           protected_area: Заштитено подрачје
612         bridge: 
613           aqueduct: Аквадукт
614           suspension: Висечки мост
615           swing: Вртечки мост
616           viaduct: Вијадукт
617           "yes": Мост
618         building: 
619           "yes": Градба
620         emergency: 
621           fire_hydrant: Хидрант
622           phone: Итен телефон
623         highway: 
624           bridleway: Коњски пат
625           bus_guideway: Автобуски шини
626           bus_stop: Автобуска постојка
627           byway: Спореден пат
628           construction: Автопат во изградба
629           cycleway: Велосипедска патека
630           emergency_access_point: Прва помош
631           footway: Тротоар
632           ford: Брод
633           living_street: Маалска улица
634           milestone: Милјоказ
635           minor: Помал спореден пат
636           motorway: Автопат
637           motorway_junction: Клучка
638           motorway_link: Приклучен пат
639           path: Патека
640           pedestrian: Пешачка патека
641           platform: Платформа
642           primary: Главен пат
643           primary_link: Главен пат
644           proposed: Предложен пат
645           raceway: Тркачка патека
646           residential: Станбен
647           rest_area: Одмориште
648           road: Пат
649           secondary: Спореден пат
650           secondary_link: Спореден пат
651           service: Помошен пат
652           services: Крајпатен сервис
653           speed_camera: Брзиноловец
654           steps: Скалила
655           stile: Тарабен премин
656           street_lamp: Улична светилка
657           tertiary: Третостепен пат
658           tertiary_link: Третостепен пат
659           track: Полски пат
660           trail: Патека
661           trunk: Магистрала
662           trunk_link: Магистрала
663           unclassified: Некласификуван пат
664           unsurfaced: Неасфалтиран пат
665         historic: 
666           archaeological_site: Археолошки локалитет
667           battlefield: Бојно поле
668           boundary_stone: Граничен камен
669           building: Градба
670           castle: Замок
671           church: Црква
672           citywalls: Градски ѕидини
673           fort: Утврдување
674           house: Куќа
675           icon: Икона
676           manor: Велепоседнички дом
677           memorial: Споменик
678           mine: Рудник
679           monument: Споменик
680           museum: Музеј
681           ruins: Рушевини
682           tomb: Гроб
683           tower: Кула
684           wayside_cross: Крајпатен крст
685           wayside_shrine: Параклис
686           wreck: Бродолом
687         landuse: 
688           allotments: Парцели
689           basin: Котлина
690           brownfield: Угар
691           cemetery: Гробишта
692           commercial: Комерцијално подрачје
693           conservation: Заштитено земјиште
694           construction: Градилиште
695           farm: Фарма
696           farmland: Обработливо земјиште
697           farmyard: Земјоделски двор
698           forest: Шума
699           garages: Гаража
700           grass: Трева
701           greenfield: Неискористено земјиште
702           industrial: Индустриско подрачје
703           landfill: Депонија
704           meadow: Ливада
705           military: Воено подрачје
706           mine: Рудник
707           nature_reserve: Природен резерват
708           orchard: Овоштарник
709           park: Парк
710           piste: Писта
711           quarry: Каменолом
712           railway: Железница
713           recreation_ground: Рекреативен терен
714           reservoir: Резервоар
715           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
716           residential: Станбено подрачје
717           retail: Дуќани
718           road: Патно подрачје
719           village_green: Селско зеленило
720           vineyard: Лозници
721           wetland: Мочуриште
722           wood: Шума
723         leisure: 
724           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
725           bird_hide: Набљудувалиште за птици
726           common: Општествена земја
727           fishing: Рибарење
728           fitness_station: Технички преглед
729           garden: Градина
730           golf_course: Голф-терен
731           ice_rink: Лизгалиште
732           marina: Марина
733           miniature_golf: Миниголф
734           nature_reserve: Природен резерват
735           park: Парк
736           pitch: Спортски терен
737           playground: Детско игралиште
738           recreation_ground: Разонодно место
739           sauna: Сауна
740           slipway: Испуст
741           sports_centre: Спортски центар
742           stadium: Стадион
743           swimming_pool: Базен
744           track: Спортска патека
745           water_park: Аквапарк
746         military: 
747           airfield: Воено слетувалиште
748           barracks: Касарна
749           bunker: Бункер
750         mountain_pass: 
751           "yes": Планински превој
752         natural: 
753           bay: Залив
754           beach: Плажа
755           cape: ‘Рт
756           cave_entrance: Влез во пештера
757           channel: Канал
758           cliff: Гребен
759           crater: Кратер
760           dune: Дина
761           feature: Елемент
762           fell: Фел
763           fjord: Фјорд
764           forest: Шума
765           geyser: Гејзер
766           glacier: Глечер
767           heath: Голет
768           hill: Рид
769           island: Остров
770           land: Земја
771           marsh: Бара
772           moor: Пустара
773           mud: Кал
774           peak: Врв
775           point: Точка
776           reef: Гребен
777           ridge: Срт
778           river: Река
779           rock: Карпа
780           scree: Сип
781           scrub: Честак
782           shoal: Плитко место
783           spring: Извор
784           stone: Камен
785           strait: Проток
786           tree: Дрво
787           valley: Долина
788           volcano: Вулкан
789           water: Вода
790           wetland: Мочуриште
791           wetlands: Мочуриште
792           wood: Шума
793         office: 
794           accountant: Сметководител
795           architect: Архитект
796           company: Фирма
797           employment_agency: Агенција за вработување
798           estate_agent: Агенција за недвижности
799           government: Владина служба
800           insurance: Служба за осигурување
801           lawyer: Адвокат
802           ngo: НВО-канцеларија
803           telecommunication: Телекомуникациска служба
804           travel_agent: Туристичка агенција
805           "yes": Канцеларија
806         place: 
807           airport: Аеродром
808           city: Град
809           country: Земја
810           county: Округ
811           farm: Фарма
812           hamlet: Селце
813           house: Куќа
814           houses: Куќи
815           island: Остров
816           islet: Островче
817           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
818           locality: Месност
819           moor: Пустара
820           municipality: Општина
821           neighbourhood: Соседство
822           postcode: Поштенски број
823           region: Регион
824           sea: Море
825           state: Покраина
826           subdivision: Админ. подрачје
827           suburb: Населба
828           town: Град
829           unincorporated_area: Нездружено подрачје
830           village: Село
831         railway: 
832           abandoned: Напуштена железничка линија
833           construction: Железничка линија во изградба
834           disused: Напуштена железничка линија
835           disused_station: Напуштена железничка станица
836           funicular: Жичена железница
837           halt: Железничка постојка
838           historic_station: Историска железничка станица
839           junction: Железнички јазол
840           level_crossing: Надвозник
841           light_rail: Лека железница
842           miniature: Минијатурна железница
843           monorail: Едношинска линија
844           narrow_gauge: Теснолинејка
845           platform: Железнички перон
846           preserved: Зачувана железничка линија
847           proposed: Предложена железница
848           spur: Железнички огранок
849           station: Железничка станица
850           stop: Железничка постојка
851           subway: Метро станица
852           subway_entrance: Влез во метро
853           switch: Железнички пунктови
854           tram: Трамвајска линија
855           tram_stop: Трамвајска постојка
856           yard: Железничко депо
857         shop: 
858           alcohol: Алкохол на црно
859           antiques: Старинарница
860           art: Уметнички дуќан
861           bakery: Пекара
862           beauty: Козметика
863           beverages: Пијалоци
864           bicycle: Продавница за велосипеди
865           books: Книжарница
866           boutique: Бутик
867           butcher: Месарница
868           car: Автосалон
869           car_parts: Автоделови
870           car_repair: Автосервис
871           carpet: Дуќан за теписи
872           charity: Добротворна продавница
873           chemist: Аптека
874           clothes: Дуќан за облека
875           computer: Продавница за сметачи
876           confectionery: Слаткарница
877           convenience: Бакалница
878           copyshop: Фотокопир
879           cosmetics: Козметика
880           deli: Гастрономски дуќан
881           department_store: Стоковна куќа
882           discount: Распродажен дуќан
883           doityourself: Направи-сам
884           dry_cleaning: Хемиско чистење
885           electronics: Електронска опрема
886           estate_agent: Недвижности
887           farm: Земјоделски дуќан
888           fashion: Бутик
889           fish: Рибарница
890           florist: Цвеќара
891           food: Продавница за храна
892           funeral_directors: Погребална служба
893           furniture: Мебел
894           gallery: Галерија
895           garden_centre: Градинарски центар
896           general: Колонијал
897           gift: Дуќан за подароци
898           greengrocer: Пиљара
899           grocery: Бакалница
900           hairdresser: Фризер
901           hardware: Алат и опрема
902           hifi: Аудиосистеми
903           insurance: Осигурително
904           jewelry: Јувелир
905           kiosk: Трафика
906           laundry: Пералница
907           mall: Трговски центар
908           market: Пазар
909           mobile_phone: Мобилни телефони
910           motorcycle: Моторцикли
911           music: Музички дуќан
912           newsagent: Весникара
913           optician: Оптичар
914           organic: Здрава храна
915           outdoor: Дуќан на отворено
916           pet: Домашни миленици
917           pharmacy: Аптека
918           photo: Фотографски дуќан
919           salon: Салон
920           second_hand: Половна роба
921           shoes: Обувки
922           shopping_centre: Трговски центар
923           sports: Спортски дуќан
924           stationery: Прибор и репроматеријали
925           supermarket: Супермаркет
926           tailor: Кројач
927           toys: Продавница за играчки
928           travel_agency: Туристичка агенција
929           video: Видеотека
930           wine: Алкохолни пијалоци
931           "yes": Дуќан
932         tourism: 
933           alpine_hut: Планинска куќарка
934           artwork: Уметничко дело
935           attraction: Атракција
936           bed_and_breakfast: Полупансион
937           cabin: Колиба
938           camp_site: Камп
939           caravan_site: Автокамп
940           chalet: Брвнара
941           guest_house: Пансион
942           hostel: Хостел
943           hotel: Хотел
944           information: Информации
945           lean_to: Прилепена стреа
946           motel: Мотел
947           museum: Музеј
948           picnic_site: Излетничко место
949           theme_park: Забавен парк
950           valley: Долина
951           viewpoint: Видиковец
952           zoo: Зоолошка
953         tunnel: 
954           culvert: Пропусен канал
955           "yes": Тунел
956         waterway: 
957           artificial: Вештачки воден пат
958           boatyard: Чамцоградилиште
959           canal: Канал
960           connector: Слив
961           dam: Брана
962           derelict_canal: Запуштен канал
963           ditch: Канач
964           dock: Док
965           drain: Одвод
966           lock: Превојница
967           lock_gate: Превојничка капија
968           mineral_spring: Минерален извор
969           mooring: Сидриште
970           rapids: Брзак
971           river: Река
972           riverbank: Кеј
973           stream: Поток
974           wadi: Вади
975           water_point: Пристап до вода
976           waterfall: Водопад
977           weir: Јаз
978   html: 
979     dir: ltr
980   javascripts: 
981     close: Затвори
982     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
983     key: 
984       title: Легенда
985       tooltip: Легенда
986       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
987     map: 
988       base: 
989         cycle_map: Велосипедска карта
990         hot: Хуманитарна
991         mapquest: MapQuest Open
992         standard: Стандардна
993         transport_map: Сообраќајна карта
994       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
995       layers: 
996         data: Податоци за картата
997         header: Слоеви на картата
998         notes: Белешки на картата
999         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
1000         title: Слоеви
1001       locate: 
1002         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
1003         title: Прик. моја местоположба
1004       zoom: 
1005         in: Приближи
1006         out: Оддалечи
1007     notes: 
1008       new: 
1009         add: Додај белешка
1010         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
1011       show: 
1012         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
1013         closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1014         closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
1015         comment: Коментирај
1016         comment_and_resolve: Коментирај и реши
1017         commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1018         commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
1019         hide: Скриј
1020         opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1021         opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
1022         permalink: Постојана врска
1023         reactivate: Реактивирај
1024         reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1025         reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
1026         resolve: Решена
1027     share: 
1028       cancel: Откажи
1029       center_marker: Сосред. картата на бележникот
1030       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
1031       download: Преземи
1032       embed: HTML
1033       format: "Формат:"
1034       image: Слика
1035       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
1036       include_marker: Вклучи го бележникот
1037       link: Врска или HTML
1038       long_link: Врска
1039       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
1040       scale: "Размер:"
1041       short_link: Кратка врска
1042       short_url: Кратка URL
1043       title: Сподели
1044       view_larger_map: Преглед на поголема карта
1045     site: 
1046       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
1047       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
1048       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
1049       edit_tooltip: Уредување на картата
1050       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
1051       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
1052   layouts: 
1053     community: Заедница
1054     community_blogs: Блогови на заедницата
1055     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
1056     copyright: Авторски права и лиценца
1057     data: Податоци
1058     documentation: Документација
1059     documentation_title: Документација за проектот
1060     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
1061     donate_link_text: доброволен прилог
1062     edit: Уреди
1063     edit_with: Уреди со %{editor}
1064     export_data: Извези податоци
1065     foundation: Фондација
1066     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
1067     gps_traces: GPS-траги
1068     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
1069     help: Помош
1070     help_centre: Центар за помош
1071     help_title: Помошна страница за проектот
1072     history: Историја
1073     home: Оди на матичната местоположба
1074     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
1075     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1076     intro_2_download: преземање
1077     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
1078     intro_2_license: отворена лиценца
1079     intro_2_use: употреба
1080     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
1081     log_in: најави ме
1082     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1083     logo: 
1084       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1085     logout: Одјава
1086     make_a_donation: 
1087       text: Дарувајте
1088       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1089     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1090     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1091     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1092     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1093     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1094     partners_partners: партнери
1095     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1096     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1097     sign_up: регистрација
1098     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1099     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1100     user_diaries: Кориснички дневници
1101     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1102     view: Карта
1103     view_tooltip: Види карта
1104     wiki: Вики
1105     wiki_title: Помошна страница за проектот
1106     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1107   license_page: 
1108     foreign: 
1109       english_link: англискиот оригинал
1110       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1111       title: За овој превод
1112     legal_babble: 
1113       attribution_example: 
1114         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1115         title: Пример за наведување
1116       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1117       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1118       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1119       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1120       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1121       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1122       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1123       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1124       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1125       contributors_title_html: Нашите учесници
1126       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1127       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1128       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1129       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1130       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1131       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1132       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1133       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1134       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1135       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1136       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1137       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1138       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1139       more_title_html: Повеќе информации
1140       title_html: Авторски права и лиценца
1141     native: 
1142       mapping_link: почнете да ги работите картите
1143       native_link: македонската верзија
1144       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1145       title: За страницава
1146   message: 
1147     delete: 
1148       deleted: Пораката е избришана
1149     inbox: 
1150       date: Датум
1151       from: Од
1152       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1153       my_inbox: Моето сандаче
1154       new_messages: 
1155         one: "%{count} нова порака"
1156         other: "%{count} нови пораки"
1157       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1158       old_messages: 
1159         one: "%{count} стара порака"
1160         other: "%{count} стари пораки"
1161       outbox: за праќање
1162       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1163       subject: Наслов
1164       title: Примени
1165     mark: 
1166       as_read: Пораката е означена како прочитана
1167       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1168     message_summary: 
1169       delete_button: Избриши
1170       read_button: Означи како прочитано
1171       reply_button: Одговори
1172       unread_button: Означи како непрочитано
1173     new: 
1174       back_to_inbox: Назад во примени
1175       body: Содржина
1176       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1177       message_sent: Пораката е испратена
1178       send_button: Испрати
1179       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1180       subject: Наслов
1181       title: Испрати ја пораката
1182     no_such_message: 
1183       body: Нажалост нема порака со тој id.
1184       heading: Нема таква порака
1185       title: Нема таква порака
1186     outbox: 
1187       date: Датум
1188       inbox: примени пораки
1189       messages: 
1190         one: Имате %{count} испратена порака
1191         other: Имате %{count} испратени пораки
1192       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1193       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1194       outbox: за праќање
1195       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1196       subject: Наслов
1197       title: За праќање
1198       to: До
1199     read: 
1200       back: Назад
1201       date: Датум
1202       from: Од
1203       reply_button: Одговори
1204       subject: Наслов
1205       title: Прочитај ја пораката
1206       to: За
1207       unread_button: Означи како непрочитано
1208       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1209     reply: 
1210       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1211     sent_message_summary: 
1212       delete_button: Избриши
1213   note: 
1214     description: 
1215       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1216       closed_at_html: Решена пред %{when}
1217       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1218       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1219       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1220       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1221       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1222       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1223     entry: 
1224       comment: Коментар
1225       full: Целата белешка
1226     mine: 
1227       ago_html: пред %{when}
1228       created_at: Создадена
1229       creator: Создавач
1230       description: Опис
1231       heading: Белешки на %{user}
1232       id: Назнака
1233       last_changed: Изменета
1234       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1235       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1236     rss: 
1237       closed: затворена белешка (кај %{place})
1238       commented: нова коментар (кај %{place})
1239       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1240       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1241       opened: нова белешка (кај %{place})
1242       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
1243       title: Белешки на OpenStreetMap
1244   notifier: 
1245     diary_comment_notification: 
1246       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1247       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1248       hi: Здраво %{to_user},
1249       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1250     email_confirm: 
1251       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1252     email_confirm_html: 
1253       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1254       greeting: Здраво,
1255       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1256     email_confirm_plain: 
1257       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1258       greeting: Здраво,
1259       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1260     friend_notification: 
1261       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1262       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1263       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1264       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1265     gpx_notification: 
1266       and_no_tags: и без ознаки.
1267       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1268       failure: 
1269         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1270         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1271         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1272         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1273         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1274       greeting: Здраво,
1275       success: 
1276         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1277         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1278       with_description: со описот
1279       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1280     lost_password: 
1281       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1282     lost_password_html: 
1283       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1284       greeting: Здраво,
1285       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1286     lost_password_plain: 
1287       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1288       greeting: Здраво,
1289       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1290     message_notification: 
1291       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
1292       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1293       hi: Здраво %{to_user},
1294       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1295     note_comment_notification: 
1296       anonymous: Анонимен корисник
1297       closed: 
1298         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1299         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1300         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1301         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1302       commented: 
1303         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1304         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1305         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1306         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1307       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1308       greeting: Здраво,
1309       reopened: 
1310         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
1311         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
1312         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
1313         your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
1314     signup_confirm: 
1315       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1316       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1317       greeting: Здраво!
1318       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1319       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
1320   oauth: 
1321     oauthorize: 
1322       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1323       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1324       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1325       allow_write_api: ја менува картата.
1326       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1327       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1328       allow_write_notes: измена на белешки.
1329       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1330       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1331     revoke: 
1332       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1333   oauth_clients: 
1334     create: 
1335       flash: Информациите се успешно регистрирани
1336     destroy: 
1337       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1338     edit: 
1339       submit: Уреди
1340       title: Уредете ја апликацијата
1341     form: 
1342       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1343       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1344       allow_write_api: ја менува картата.
1345       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1346       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1347       allow_write_notes: измена на белешки.
1348       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1349       callback_url: URL-адреса за одѕив
1350       name: Име
1351       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1352       required: Се бара
1353       support_url: URL поддршка
1354       url: URL адреса на главната апликација
1355     index: 
1356       application: Назив на прил. програм
1357       issued_at: Издадено
1358       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1359       my_apps: Мои клиентни апликации
1360       my_tokens: Мои овластени апликации
1361       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1362       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1363       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1364       revoke: Поништи!
1365       title: Мои OAuth податоци
1366     new: 
1367       submit: Регистрирање
1368       title: Регистрирајте нова апликација
1369     not_found: 
1370       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1371     show: 
1372       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
1373       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1374       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1375       allow_write_api: ја менува картата.
1376       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1377       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1378       allow_write_notes: измена на белешки.
1379       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1380       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1381       confirm: Дали сте сигурни?
1382       delete: Избриши клиент
1383       edit: Измени подробности
1384       key: "Потрошувачки клуч:"
1385       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1386       secret: "Потрошувачка тајна:"
1387       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1388       title: OAuth податоци за %{app_name}
1389       url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
1390     update: 
1391       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1392   printable_name: 
1393     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1394   redaction: 
1395     create: 
1396       flash: Редакцијата е создадена.
1397     destroy: 
1398       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
1399       flash: Редакцијата е поништена.
1400       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1401     edit: 
1402       description: Опис
1403       heading: Уреди редакција
1404       submit: Зачувај редакција
1405       title: Уреди редакција
1406     index: 
1407       empty: Нема редакции.
1408       heading: Список на редакции
1409       title: Список на редакции
1410     new: 
1411       description: Опис
1412       heading: Внесете информации за новата редакција
1413       submit: Создај редакција
1414       title: Создавање на нова редакција
1415     show: 
1416       confirm: Дали сте сигурни?
1417       description: "Опис:"
1418       destroy: Отстрани ја редакцијава
1419       edit: Уреди ја редакцијава
1420       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1421       title: Приказ на редакција
1422       user: "Создавач:"
1423     update: 
1424       flash: Промените се зачувани.
1425   site: 
1426     edit: 
1427       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1428       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1429       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1430       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1431       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1432       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1433       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1434       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1435       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1436       user_page_link: корисничка страница
1437     index: 
1438       createnote: Додај белешка
1439       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1440       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1441       license: 
1442         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1443       permalink: Постојана врска
1444       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1445       shortlink: Кратка врска
1446     key: 
1447       table: 
1448         entry: 
1449           admin: Административна граница
1450           allotments: Парцели
1451           apron: 
1452             - Аеродромска платформа
1453             - терминал
1454           bridge: Црна линија = мост
1455           bridleway: Пешачко-влечен пат
1456           brownfield: Запуштено подрачје
1457           building: Значајно здание
1458           byway: Спореден пат
1459           cable: 
1460             - клупна жичарница
1461             - клупна жичарница
1462           cemetery: Гробишта
1463           centre: Спортски центар
1464           commercial: Комерцијално подрачје
1465           common: 
1466             - Општествена земја
1467             - ливада
1468           construction: Патишта во изградба
1469           cycleway: Велосипедска патека
1470           destination: Пристап до одредницата
1471           farm: Фарма
1472           footway: Пешачка патека
1473           forest: Шума
1474           golf: Голф-терен
1475           heathland: Голиште
1476           industrial: Индустриско подрачје
1477           lake: 
1478             - Езеро
1479             - резервоар
1480           military: Воено подрачје
1481           motorway: Автопат
1482           park: Парк
1483           permissive: Дозволив пристап
1484           pitch: Спортски терен
1485           primary: Главен пат
1486           private: Приватен пристап
1487           rail: Железница
1488           reserve: Природен резерват
1489           resident: Станбено подрачје
1490           retail: Трговско подрачје
1491           runway: 
1492             - Аеродромска писта
1493             - рулажна патека
1494           school: 
1495             - Училиште
1496             - универзитет
1497           secondary: Спореден пат
1498           station: Железничка станица
1499           subway: Метро
1500           summit: 
1501             - Врв
1502             - врв
1503           tourist: Туристичка атракција
1504           track: Патека
1505           tram: 
1506             - Лека железница
1507             - трамвај
1508           trunk: Главна сообраќајна артерија
1509           tunnel: Испрекината линија = тунел
1510           unclassified: Некласификуван пат
1511           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1512           wood: Шумичка
1513     markdown_help: 
1514       alt: Алтернативен текст
1515       first: Прва ставка
1516       heading: Наслов
1517       headings: Наслови
1518       image: Слика
1519       link: Врска
1520       ordered: Подреден список
1521       second: Втора ставка
1522       subheading: Поднаслов
1523       text: Текст
1524       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1525       unordered: Неподреден список
1526       url: URL
1527     richtext_area: 
1528       edit: Уреди
1529       preview: Преглед
1530     search: 
1531       search: Пребарај
1532       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1533       submit_text: ->
1534       where_am_i: Каде сум?
1535       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1536     sidebar: 
1537       close: Затвори
1538       search_results: Резултати од пребарувањето
1539   time: 
1540     formats: 
1541       blog: "%e %B %Y г."
1542       friendly: "%e %B %Y г. во %H:%M ч."
1543   trace: 
1544     create: 
1545       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1546       upload_trace: Подигни GPS-трага
1547     delete: 
1548       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1549     description: 
1550       description_with_count: 
1551         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1552         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1553       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1554     edit: 
1555       description: "Опис:"
1556       download: преземи
1557       edit: уреди
1558       filename: "Податотека:"
1559       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1560       map: карта
1561       owner: "Сопственик:"
1562       points: "Точки:"
1563       save_button: Сочувај промени
1564       start_coord: "Почетна координата:"
1565       tags: "Ознаки:"
1566       tags_help: одделено со запирка
1567       title: Ја уредувате трагата %{name}
1568       uploaded_at: "Подигнато во:"
1569       visibility: "Видливост:"
1570       visibility_help: што значи ова?
1571       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1572     georss: 
1573       title: GPS-траги од OpenStreetMap
1574     list: 
1575       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1576       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1577       public_traces: Јавни GPS-траги
1578       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1579       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1580       your_traces: Ваши GPS-траги
1581     make_public: 
1582       made_public: Трагата е објавена
1583     offline: 
1584       heading: GPX-складиште вон интернет
1585       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1586     offline_warning: 
1587       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1588     trace: 
1589       ago: пред %{time_in_words_ago}
1590       by: од
1591       count_points: "%{count} точки"
1592       edit: уреди
1593       edit_map: Уредување
1594       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1595       in: во
1596       map: карта
1597       more: повеќе
1598       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1599       private: ПРИВАТНО
1600       public: ЈАВНО
1601       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1602       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1603       view_map: Погледај ја картата
1604     trace_form: 
1605       description: "Опис:"
1606       help: Помош
1607       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1608       tags: "Ознаки:"
1609       tags_help: одделено со запирка
1610       upload_button: Подигни
1611       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1612       visibility: "Видливост:"
1613       visibility_help: што значи ова?
1614       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1615     trace_header: 
1616       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1617       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1618       traces_waiting: 
1619         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1620         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1621       upload_trace: Подигни трага
1622     trace_optionals: 
1623       tags: Ознаки
1624     trace_paging_nav: 
1625       newer: Понови траги
1626       older: Постари траги
1627       showing_page: Страница %{page}
1628     view: 
1629       delete_track: Избриши ја трагава
1630       description: "Опис:"
1631       download: преземи
1632       edit: уреди
1633       edit_track: Уреди ја трагава
1634       filename: "Податотека:"
1635       heading: Ја гледате трагата %{name}
1636       map: карта
1637       none: Ништо
1638       owner: "Сопственик:"
1639       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1640       points: "Точки:"
1641       start_coordinates: "Почетна координата:"
1642       tags: "Ознаки:"
1643       title: Ја гледате трагата  %{name}
1644       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1645       uploaded: "Подигнато во:"
1646       visibility: "Видливост:"
1647     visibility: 
1648       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1649       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1650       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1651       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1652   user: 
1653     account: 
1654       contributor terms: 
1655         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1656         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1657         heading: "Услови за учество:"
1658         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1659         link text: што е ова?
1660         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1661         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1662       current email address: "Тековна е-пошта:"
1663       delete image: Отстрани тековна слика
1664       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1665       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1666       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1667       gravatar: 
1668         gravatar: Користи Gravatar
1669         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1670         link text: што е ова?
1671       home location: "Матична местоположба:"
1672       image: "Слика:"
1673       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1674       keep image: Задржи ја тековната слика
1675       latitude: Геог. ширина
1676       longitude: Геог. должина
1677       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1678       my settings: Мои прилагодувања
1679       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1680       new image: Додај слика
1681       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1682       openid: 
1683         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1684         link text: што е ова?
1685         openid: OpenID
1686       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1687       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1688       profile description: "Опис за профилот:"
1689       public editing: 
1690         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1691         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1692         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1693         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1694         enabled link text: што е ова?
1695         heading: "Јавно уредување:"
1696       public editing note: 
1697         heading: Јавно уредување
1698         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1699       replace image: Замени тековна слика
1700       return to profile: Назад кон профилот
1701       save changes button: Зачувај ги промените
1702       title: Уреди сметка
1703       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1704     confirm: 
1705       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1706       button: Потврди
1707       heading: Проверете си ја е-поштата
1708       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
1709       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
1710       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1711       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
1712       unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
1713     confirm_email: 
1714       button: Потврди
1715       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1716       heading: Потврди промена на е-пошта
1717       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1718       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1719     confirm_resend: 
1720       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1721       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1722     filter: 
1723       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1724     go_public: 
1725       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1726     list: 
1727       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1728       empty: Нема најдено такви корисници
1729       heading: Корисници
1730       hide: Скриј одбрани корисници
1731       showing: 
1732         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1733         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1734       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1735       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1736       title: Корисници
1737     login: 
1738       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1739       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1740       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1741       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1742       email or username: Е-пошта или корисничко име
1743       heading: Најава
1744       login_button: Најава
1745       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1746       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1747       no account: Немате сметка?
1748       openid: "%{logo} OpenID:"
1749       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1750       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1751       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1752       openid_providers: 
1753         aol: 
1754           alt: Најава со OpenID од AOL
1755           title: Најава со AOL
1756         google: 
1757           alt: Најава со OpenID од Google
1758           title: Најава со Google
1759         myopenid: 
1760           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1761           title: Најава со myOpenID
1762         openid: 
1763           alt: Најава со URL за OpenID
1764           title: Најава со OpenID
1765         wordpress: 
1766           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1767           title: Најава со Wordpress
1768         yahoo: 
1769           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1770           title: Најава со Yahoo
1771       password: "Лозинка:"
1772       register now: Регистрација
1773       remember: "Запомни ме:"
1774       title: Најава
1775       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1776       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1777       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1778     logout: 
1779       heading: Одјава од OpenStreetMap
1780       logout_button: Одјава
1781       title: Одјава
1782     lost_password: 
1783       email address: "Е-пошта:"
1784       heading: Ја заборавивте лозинката?
1785       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1786       new password button: Смени лозинка
1787       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1788       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1789       title: Загубена лозинка
1790     make_friend: 
1791       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1792       button: Додај како пријател
1793       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1794       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1795       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1796     new: 
1797       about: 
1798         header: Слободна и уредлива
1799         html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
1800       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1801       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1802       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1803       continue: Регистрација
1804       display name: "Име за приказ:"
1805       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1806       email address: "Е-пошта:"
1807       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1808       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1809       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1810       openid: "%{logo} OpenID:"
1811       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1812       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1813       password: "Лозинка:"
1814       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1815       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1816       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1817       title: Регистрација
1818       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1819     no_such_user: 
1820       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1821       heading: Корисникот %{user} не постои.
1822       title: Нема таков корисник
1823     popup: 
1824       friend: Пријател
1825       nearby mapper: Соседен картограф
1826       your location: Ваша местоположба
1827     remove_friend: 
1828       button: Отстрани од пријатели
1829       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1830       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1831       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1832     reset_password: 
1833       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1834       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1835       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1836       heading: Смени лозинка за %{user}
1837       password: "Лозинка:"
1838       reset: Смени лозинка
1839       title: Смени лозинка
1840     set_home: 
1841       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1842     suspended: 
1843       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1844       heading: Сметката е закочена
1845       title: Сметката е закочена
1846       webmaster: мреж. управник
1847     terms: 
1848       agree: Се согласувам
1849       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1850       consider_pd_why: Што е ова?
1851       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1852       decline: Одбиј
1853       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1854       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1855       heading: Услови на учество
1856       legale_names: 
1857         france: Франција
1858         italy: Италија
1859         rest_of_world: Остатокот од светот
1860       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1861       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1862       title: Услови на учество
1863       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1864     view: 
1865       activate_user: активирај го корисников
1866       add as friend: Додај во пријатели
1867       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1868       block_history: примени блокови
1869       blocks by me: Извршени болокови
1870       blocks on me: Добиени блокови
1871       comments: Коментари
1872       confirm: Потврди
1873       confirm_user: потврди го корисников
1874       create_block: блокирај го корисников
1875       created from: "Создадено од:"
1876       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1877       ct declined: Одбиен
1878       ct status: "Услови за учество:"
1879       ct undecided: Неодлучено
1880       deactivate_user: деактивирај го корисников
1881       delete_user: избриши го корисников
1882       description: Опис
1883       diary: Дневник
1884       edits: Уредувања
1885       email address: Е-пошта
1886       friends_changesets: измени на пријателите
1887       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1888       hide_user: скриј го корисников
1889       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1890       km away: "%{count} км од вас"
1891       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1892       m away: "%{count} м од вас"
1893       mapper since: "Картограф од:"
1894       moderator_history: дадени блокови
1895       my comments: Мои коментари
1896       my diary: Мојот дневник
1897       my edits: Мои уредувања
1898       my notes: Мои белешки
1899       my profile: Мојот профил
1900       my settings: Мои нагодувања
1901       my traces: Мои траги
1902       nearby users: Други соседни корисници
1903       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1904       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1905       new diary entry: нова ставка во дневникот
1906       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1907       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1908       notes: Белешки на картата
1909       oauth settings: oauth поставки
1910       remove as friend: Отстрани од пријатели
1911       role: 
1912         administrator: Овој корисник е администратор
1913         grant: 
1914           administrator: Додели администраторски пристап
1915           moderator: Додели модераторски пристап
1916         moderator: Овој корисник е модератор
1917         revoke: 
1918           administrator: Лиши од администраторски пристап
1919           moderator: Лиши од модераторски пристап
1920       send message: Испрати порака
1921       settings_link_text: прилагодувања
1922       spam score: "Оцена за спам:"
1923       status: "Статус:"
1924       traces: Траги
1925       unhide_user: покажи го корисникот
1926       user location: Местоположба на корисникот
1927       your friends: Ваши пријатели
1928   user_block: 
1929     blocks_by: 
1930       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1931       heading: Список на блокови од %{name}
1932       title: Блокови од %{name}
1933     blocks_on: 
1934       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1935       heading: Список на блокови за %{name}
1936       title: Блокови за %{name}
1937     create: 
1938       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1939       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1940       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1941     edit: 
1942       back: Преглед на сите блокови
1943       heading: Уредување на блок за %{name}
1944       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1945       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1946       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1947       show: Преглед на овој блок
1948       submit: Поднови го блокот
1949       title: Уредување на блок за %{name}
1950     filter: 
1951       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1952       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1953     helper: 
1954       time_future: Истекува за %{time}.
1955       time_past: Истечено пред %{time}.
1956       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1957     index: 
1958       empty: Досега сè уште нема блокови.
1959       heading: Список на кориснички блокови
1960       title: Кориснички блокови
1961     model: 
1962       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1963       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1964     new: 
1965       back: Преглед на сите блокови
1966       heading: Правење на блок за %{name}
1967       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1968       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1969       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1970       submit: Направи блок
1971       title: Правење на блок за %{name}
1972       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1973       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1974     not_found: 
1975       back: Назад кон индексот
1976       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1977     partial: 
1978       confirm: Дали сте сигурни?
1979       creator_name: Создавач
1980       display_name: Блокиран корисник
1981       edit: Уреди
1982       next: Следна »
1983       not_revoked: (не се поништува)
1984       previous: « Претходна
1985       reason: Причина за блокирање
1986       revoke: Поништи!
1987       revoker_name: "Поништил:"
1988       show: Прикажи
1989       showing_page: Страница %{page}
1990       status: Статус
1991     period: 
1992       one: 1 час
1993       other: "%{count} час"
1994     revoke: 
1995       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1996       flash: Овој блок е поништен.
1997       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1998       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1999       revoke: Поништи!
2000       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2001       title: Поништување на блок за %{block_on}
2002     show: 
2003       back: Преглед на сите блокови
2004       confirm: Дали сте сигурни?
2005       edit: Уреди
2006       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
2007       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2008       reason: "Причина за блокирање:"
2009       revoke: Поништи!
2010       revoker: "Поништувач:"
2011       show: Прикажи
2012       status: Статус
2013       time_future: Уредувања во %{time}
2014       time_past: Истечено пред %{time}
2015       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
2016     update: 
2017       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2018       success: Блокот е изменет.
2019   user_role: 
2020     filter: 
2021       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2022       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2023       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2024       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
2025     grant: 
2026       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
2027       confirm: Потврди
2028       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
2029       heading: Потврди доделување на улога
2030       title: Потврди доделување на улога
2031     revoke: 
2032       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
2033       confirm: Потврди
2034       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
2035       heading: Потврди лишување од улога
2036       title: Потврди лишување од улога
2037   welcome_page: 
2038     add_a_note: 
2039       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
2040       paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
2041       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
2042     basic_terms: 
2043       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
2044       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
2045       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
2046       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
2047       title: Основни картографски поими
2048       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
2049     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
2050     questions: 
2051       paragraph_1_html: "Ви треба картографска помош или не ви е јасно како се користи OpenStreetMap? Прашањата ќе ви ги одговориме на\n<a href='http://help.openstreetmap.org/'>порталот за помош</a>."
2052       title: Имате прашања?
2053     start_mapping: Почнете да ги работите картите
2054     title: Добре дојдовте!
2055     whats_on_the_map: 
2056       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (поеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од интернет или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
2057       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
2058       title: Што има на картата