Replace the donate button with a text version that can be translated.
[rails.git] / config / locales / gcf.yml
1 gcf: 
2   browse: 
3     changeset: 
4       changeset: "Niméwo chanjeman : {{id}}"
5       changesetxml: Niméwo Chanjeman XML
6       download: Téléchajé {{changeset_xml_link}} ouben {{osmchange_xml_link}}
7       osmchangexml: osmChanjeman XML
8     changeset_details: 
9       belongs_to: "Sé ta :"
10       bounding_box: "karé limit :"
11       box: bwet
12       closed_at: "Fini lè :"
13       created_at: "Kréyé lè :"
14       has_nodes: "Ti ni sé {{count}} pwen la sa :"
15       has_relations: "Ti ni sé {{count}} rèlasion la sa:"
16       has_ways: "Ti ni sé {{count}} lin la sa :"
17       no_bounding_box: Pa ti ni karé limit pou niméwo chanjeman la sa.
18       show_area_box: Montré karé limit la
19     common_details: 
20       edited_at: "Édité lè :"
21       edited_by: "Édité pa :"
22       in_changeset: "Adan niméwo chanjeman :"
23       version: "Vèsion :"
24     containing_relation: 
25       entry: Rèlasion {{relation_name}}
26       entry_role: Rèlasion {{relation_name}} (adan wol {{relation_role}})
27     map: 
28       deleted: Fasé
29       loading: Ka Chajé...
30     node: 
31       download: Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_history_link}}
32       download_xml: Chajé XML
33       node: Pwen
34       node_title: "Pwen : {{node_name}}"
35       view_history: Vwè istwa la
36     node_details: 
37       part_of: "Adan:"
38     node_history: 
39       download: Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_details_link}}
40       download_xml: Chajé XML
41       node_history: istwa Pwen
42       view_details: Vwè plis biten
43     not_found: 
44       sorry: Woy, pa ti ni {{type}} èvè niméwo {{id}}.
45     paging_nav: 
46       of: a
47       showing_page: Paj la ka vin
48     relation_details: 
49       members: "Manm :"
50       part_of: "Adan :"
51     relation_history: 
52       relation_history: Istwa rèlasion
53       relation_history_title: "Istwa rèlasion: {{relation_name}}"
54     start: 
55       manually_select: Chwazi manielman on dôt zonn
56       view_data: Vwè sé doné la asi dènié kat la
57     start_rjs: 
58       data_frame_title: Doné
59       details: Plis bitin
60       drag_a_box: Désiné on rektang asi kat la pou chwazi on zonn
61       edited_by_user_at_timestamp: Édité pa [[user]] lè [[timestamp]]
62       history_for_feature: Istwa a [[feature]]
63       load_data: Chajé sé doné la
64       loaded_an_area_with_num_features: "Ou chwazi on zonn ki ti ni [[num_features]] éléman  adan. Ti ni onlo navigatè ki pa ka sipòté tou sa zafè. Yo ka travay mié lè yo ti ni mwens ki 100 zéléman pou vwè: Si ou di wi navigatè aw ka riské vini mòlòkoy ouben pwan pann. Si ou sèten ou vlé vwè sé doné la ou pé pijé bouton la ki an ba."
65       loading: Y ka chajé...
66       manually_select: Chwazi manielman on dot zonn
67       private_user: Itilizatè privé
68       show_history: Vwè listwa la
69       unable_to_load_size: "Pa ni moyen chajé sé doné la: karé limit la ka mèziré [[bbox_size]] y tro gran (y dwèt pli piti ki {{max_bbox_size}})"
70       wait: Atann...
71       zoom_or_select: Gwosi ouben chwazi on zonn asi kat la pou vwèy
72   diary_entry: 
73     diary_comment: 
74       comment_from: Komantè a {{link_user}} koté {{comment_created_at}}
75     diary_entry: 
76       comment_count: 
77         one: On Komantè
78         other: "{{count}} Komantè"
79       comment_link: Palé asi nouvel la sa
80       edit_link: Modifié nouvel la sa
81       posted_by: Sé {{link_user}} ki voyé sa , koté {{created}} i maké an {{language_link}}
82       reply_link: Réponn nouvel la sa
83     edit: 
84       body: "Mésaj:"
85       language: "Lang:"
86       latitude: "Latitid:"
87       location: "Ki koté:"
88       longitude: "Longitid:"
89       marker_text: Ola jounal la ka koumansé
90       save_button: Enrèjistré
91       subject: "Sijè:"
92       use_map_link: Sèvi èvè kat la
93     list: 
94       new: Nouvel nèf an jounal la
95       new_title: Mèt on nouvel nèf an jounal aw
96       newer_entries: Nouvel pi fré
97       no_entries: Pa ni nouvel an jounal aw
98       older_entries: Nouvel rasi
99       recent_entries: "Nouvel fré:"
100     new: 
101       title: Nouvel nèf an jounal la
102     no_such_entry: 
103       body: Woy, pa ti ni pon nouvel adan jounal la ouben komantè èvè niméwo la sa {{id}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
104       heading: "Pa ti ni nouvel èvè niméwo la sa : {{id}}"
105     no_such_user: 
106       body: Woy, Pa ti ni pon itilizatè non ay sé {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
107   layouts: 
108     make_a_donation: Ba OpenStreetMap On Fòs
109     donate: Ba OpenStreetMap on Fòs, {{link}} Pou fè matériel la vansé.
110     donate_link_text: Bay Chabon
111     edit: Modifié
112     export: Voyé déwò
113     gps_traces: Chimen GPS
114     help_wiki: On ti pal & Wiki(koman fè)
115     history: Istwa sa ou fè
116     inbox: Bwet a let ({{count}})
117     intro_1: OpenStreetMap sé on lyannaj a moun kon vou pou fè on Kat lib tou pa tou asi la Tè.
118     intro_2: OpenStreetMap ka pewmèt vou vwè, modifié, itilizé doné jéografik tou pa tou asi la Tè.
119     intro_3: OpenStreetMap ka rété pou ayen aka {{ucl}} épi {{bytemark}}.
120     log_in: Rantré
121     logout: Chapé
122     news_blog: Blog a nouvel
123     osm_offline: Base a doné a OpenStreetMap dékonekté atchelman ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
124     osm_read_only: Atchelman ou pé li selamn base a doné a OpenStreetMap ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
125     shop: Boutik
126     sign_up: Enskriw
127     sotm: Vini Zòt an konférans 2009 a OpenStreetMap, <a href="http://www.stateofthemap.org">The State of the Map</a>, 10-12 juyé  Amsterdanm!
128     tag_line: Lyannaj pou kat lib
129     user_diaries: Jounal
130     view: Vwè
131     welcome_user: Bienvini, {{user_link}}
132   map: 
133     coordinates: Sitiyasion
134     edit: Édité
135     view: Kat
136   notifier: 
137     diary_comment_notification: 
138       banner1: "*            Souplé pa réponn a mésaj la sa.             *"
139       banner2: "*           Sèvi èvè sit a OpenStreetMap pou réponn.           *"
140   site: 
141     edit: 
142       anon_edits_link_text: Ka y ni la.
143       flash_player_required: Ou bizwen on lektè Flash pou itilizé Potlatch ki sé éditè Flash a OpenStreetMap. Ou pé<a href='http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'>télécharjé Flash Player asi site a Adobe</a>. <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing'>Ni dot opsion</a> pour modifié OpenStreetMap.
144       not_public: Ou pé pa réglé édision aw pou yo piblik.
145       not_public_description: Pou modifié kat la fok édision aw piblik. Ou pé rann édision aw piblik asi {{user_page}}.
146       potlatch_unsaved_changes: Ou ti ni modifikasion ou pa anrègistré. (Pou anrègistré adan Potlatch, fow déséleksioné lin la ou pwen ou asiy la,si ou ka édité an mod list. Ouben kliké asi Anregistré si ou ti ni bouton la sa.)
147       user_page_link: paj_itilizatè
148     index: 
149       js_1: Ou ka sèvi èvè on navigatè ki pa ka sipòté Javascript ouben Javascript éten.
150       js_2: OpenStreetMap ka sèvi èvè Javascript pou kat glisad.
151       js_3: Si ou pé pa sèvi èvè Javascript, eséyé sèvi èvè<a href='http://tah.openstreetmap.org/Browse/'>navigatè fix a Tiles@Home</a>.
152       license: 
153         notice: Asi lisans {{license_name}} pou {{project_name}} èvè moun ay.
154         project_name: projè OpenStreetMap
155     key: 
156       map_key: Léjann a kat la
157     search: 
158       search: Chèché
159       search_help: "Egzanp : 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', ouben 'biwo la poste owa Fodfrans' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Lòt Egzanp ...</a>"
160       submit_text: Voyé
161       where_am_i: Ki moun an yé?
162     sidebar: 
163       close: Fèmé
164       search_results: Rézilta a chèché aw
165   user: 
166     account: 
167       email never displayed publicly: (Pa janmen maké piblikman)
168       flash update success: Efowmasion asi itilisatè la bien anrejistré.
169       flash update success confirm needed: Enfowmasion asi itilisatè la bien anrèjistré. Gadé bwet imél aw pou konfirmé adres nouvo imél aw
170       home location: "La ou ka rété :"
171       latitude: "Latitid:"
172       longitude: "Longitid:"
173       make edits public button: Mèt tou sa an fè piblik
174       my settings: Mes options
175       no home location: Ou po ko mèt la ou ka rété.
176       profile description: "Deskripsion a profil la :"
177       public editing: 
178         disabled: Inaktif y pé pa édité doné ; tout édision pasé anonim.
179         disabled link text: Poukwa an pé pa édité?
180         enabled: Aktif. Y pa anonnim, y pé édité doné.
181         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
182         enabled link text: Ka sa yé?
183         heading: "Édision piblik:"
184       return to profile: Rouvin' asi pwofil la
185       save changes button: Enrèjisré tout chanjman
186       update home location on click: Eskè y fo modifié la ou ka rété lè ou ka kliké asi kat la?
187     confirm: 
188       button: Konfirmé
189       heading: Konfirmé kont a itilizatè la
190       press confirm button: Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé kont aw aktif menm.
191     confirm_email: 
192       button: Konfirmé
193       heading: Konfirmé chanjman a adres imél aw
194       press confirm button: Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé nouvo adres imél aw.
195     friend_map: 
196       nearby mapper: "Arpantè owa aw: [[nearby_user]]"
197       your location: Koté ou yé
198     go_public: 
199       flash success: Tou sa ou fè jis alè ki lé piblik ou pa otorizé édité.
200     login: 
201       create_account: Kréyé kont aw
202       email or username: "Adres imél ouben nom itilizaté aw :"
203       heading: Konekté
204       login_button: Konektéw
205       lost password link: Ou pèd kòd aw?
206       password: "Kòd aw:"
207       please login: Konectéw souplé ouben {{create_user_link}}.
208     lost_password: 
209       email address: "Adres imél aw :"
210       heading: Ou pèd kòd aw?
211       new password button: Voyé on nouvo kòd
212     new: 
213       confirm email address: "konfimé adres imél :"
214       confirm password: "Konfirmé kòd aw:"
215       contact_webmaster: Kontakté <a href='mailto:webmaster@openstreetmap.org'>mèt web la</a> pou y ouvè an kont baw - nou ké éséyé travay pli vit posib.
216       display name: "Non aw afiché :"
217       email address: "Adres imél :"
218       fill_form: Ranpli fòmilè la aprè sa nou ké voyé an imél pou activé kont aw.
219       flash create success message: "Itilizatè bien kréyé. Ay gadé imél konfirmasion, ou kay pé travay asi kat la adan on ti moman:-)<br /><br />Ou pé ké pé konektéw si ou pa konfirmé imél aw apré ou risivrè imél konfirmasion. <br /><br />Si ou ka itilizé on lojiciel kont spanm ka voyé kestion pou konfirmé si sé on moun aw, mété adan list a moun aw adres la sa: webmaster@openstreetmap.org paskè nou pé pa réponn tou sé imél la sa."
220       heading: Ouvè on kont itilizatè
221       license_agreement: Lè ou ka kréyé kont aw, ou ka aksepté kè tout travay aw voyé asi Openstreetmap.org evè tout doné kréyé èvè zouti konekté asi Openstreetmap.org asi lisans (y pa esklisif) <a href='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/'>Creative Commons license (by-sa)</a>.
222       no_auto_account_create: Malérezman, alè kilé, nou pé pa ouvè kont automatikman.
223       not displayed publicly: Sa pa vizib piblikman (Ay vwè<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section an email addresses">prencip an nou asi konfidansialité</a>)
224       password: "Kòd :"
225       signup: Enskriw
226     no_such_user: 
227       body: Malérezman, pa ti ni pon itilisatè èvè non la sa {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
228     set_home: 
229       flash success: La ou ka rété la bien anrèjistré
230     view: 
231       add as friend: Ajouté on zanmi
232       add image: Ajouté on imaj
233       change your settings: Chanjé opsion aw
234       delete image: Woté on imaj
235       description: Deskription
236       diary: Jounal
237       edits: Édision
238       if set location: Si ou ka ba on koté ou yé, On bel ti kat ké aprarèt. Ou pé défini koté la ou yé la asi paj aw {{settings_link}}.
239       km away: "{{count}} km"
240       mapper since: "Arpantè dèpi:"
241       my diary: Jounal an mwen
242       my edits: Édision an mwen
243       my settings: Opsion an mwen
244       my traces: Chimen an mwen
245       nearby users: "Itilizatè owa aw :"
246       new diary entry: On dot nouvel an jounal la
247       no friends: Ou poko ni pon zanmi
248       no home location: Pa ni pon koté défini.
249       no nearby users: Ou poko ni itilizatè owa aw.
250       remove as friend: Woté on zanmi
251       send message: Voyé on mésaj
252       settings_link_text: Opsion
253       traces: Chimen
254       upload an image: Voyé on imaj
255       user image heading: Foto itilizatè
256       user location: Ola itilizatè yé
257       your friends: Kanmarad aw